3000 BCE - 500 CE

Starověké dějiny

501 - 1500

Středověké dějiny

1501 - 1750

Raný novověk

1751 - Present

Pozdní novověk