Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

bijlagen

karakters

voetnoten

referenties


Play button

1775 - 1783

Amerikaanse OnafhankelijkheidsoorlogDe Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, die duurde van 19 april 1775 tot 3 september 1783, was het conflict dat leidde tot de oprichting van de Verenigde Staten.De oorlog begon met de veldslagen van Lexington en Concord en escaleerde nadat het Tweede Continentale Congres de Lee-resolutie had aangenomen, waarin de dertien koloniën tot onafhankelijke staten werden uitgeroepen.Onder leiding van George Washington vocht het Continentale Leger tegen Britse , loyalistische en Hessische troepen.De oorlog breidde zich uit met steun van Frankrijk enSpanje voor de Amerikaanse zaak, waardoor het een internationaal conflict werd waarbij theaters in Noord-Amerika, het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan betrokken waren.De spanningen tussen de Amerikaanse koloniën en Groot-Brittannië waren toegenomen als gevolg van verschillende beleidsmaatregelen op het gebied van handel, belastingen en bestuur.Deze spanningen bereikten een kookpunt met gebeurtenissen als de Boston Massacre en de Boston Tea Party.Als reactie daarop voerde Groot-Brittannië strafmaatregelen uit die bekend staan ​​​​als de Intolerable Acts, die de koloniën ertoe brachten het Eerste Continentale Congres en later het Tweede Continentale Congres bijeen te roepen.Deze vergaderingen protesteerden tegen het Britse beleid en gingen uiteindelijk over op het bepleiten van volledige onafhankelijkheid, het formaliseren van milities in het Continentale Leger en het aanstellen van George Washington als commandant.Kritische Amerikaanse overwinningen, zoals de Slag om Saratoga, hielpen bij het veiligstellen van formele allianties met Frankrijk en later Spanje.Deze allianties zorgden voor essentiële militaire en financiële steun.De oorlog bereikte zijn beslissende hoogtepunt bij de belegering van Yorktown, waar de Britse generaal Cornwallis werd gedwongen zich over te geven, waardoor grote gevechtsoperaties feitelijk werden beëindigd.Na voortdurende diplomatieke inspanningen werd de oorlog formeel afgesloten met de ondertekening van het Verdrag van Parijs in 1783, waarin Groot-Brittannië de Verenigde Staten als een soevereine natie erkende.Deze oorlog bracht niet alleen een nieuwe natie voort, maar schiep ook precedenten op het gebied van oorlogvoering, diplomatie en bestuur die mondiale gevolgen zouden hebben.
HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

1764 Jan 1

Proloog

Boston, MA, USA
De Franse en Indische Oorlog , onderdeel van het bredere mondiale conflict dat bekend staat als de Zevenjarige Oorlog , eindigde met de Vrede van Parijs van 1763, die Frankrijk uit zijn bezittingen in Nieuw-Frankrijk verdreef.[1]Het ministerie van Grenville van 1763 tot 1765 gaf de Royal Navy opdracht de handel in gesmokkelde goederen stop te zetten en de douanerechten in Amerikaanse havens af te dwingen.De belangrijkste was de Melassewet uit 1733;Het werd vóór 1763 routinematig genegeerd en had een aanzienlijke economische impact, aangezien 85% van de rumexport uit New England werd vervaardigd uit geïmporteerde melasse.Deze maatregelen werden gevolgd door de Sugar Act en Stamp Act, die extra belastingen oplegden aan de koloniën om de verdediging van de westelijke grens te betalen.[2]De spanningen escaleerden na de vernietiging van een douaneschip in de Gaspee-affaire van juni 1772 en bereikten vervolgens een hoogtepunt in 1773. Een bankencrisis leidde tot de bijna ineenstorting van de Oost-Indische Compagnie, die de Britse economie domineerde;Om dit te steunen keurde het parlement de Theewet goed, waardoor het een handelsmonopolie kreeg in de dertien koloniën.Omdat de meeste Amerikaanse thee door de Nederlanders werd gesmokkeld, werd de wet tegengewerkt door degenen die de illegale handel beheerden, terwijl het werd gezien als de zoveelste poging om het beginsel van belastingheffing door het parlement op te leggen.[3]
1764
Zaden van revolutieornament
Play button
1765 Jan 1

Postzegel wet

Boston, MA, USA
De Stamp Act 1765 was een wet van het parlement van Groot-Brittannië die een directe belasting oplegde aan de Britse koloniën in Amerika en vereiste dat veel drukwerk in de koloniën werd geproduceerd op gezegeld papier uit Londen, inclusief een belastingzegel in reliëf.[4] Gedrukt materiaal omvatte juridische documenten, tijdschriften, speelkaarten, kranten en vele andere soorten papier die in de koloniën werden gebruikt, en het moest worden betaald in Britse valuta, niet in koloniaal papiergeld.[5]Het doel van de belasting was om Britse militaire troepen te betalen die na de Franse en Indische Oorlog in de Amerikaanse koloniën waren gestationeerd, maar de kolonisten hadden om te beginnen nooit gevreesd voor een Franse invasie, en ze beweerden dat ze hun deel van de oorlog al hadden betaald. uitgaven.[6] Kolonisten suggereerden dat het eigenlijk een kwestie van Britse bescherming was voor overtollige Britse officieren en beroepssoldaten, die door Londen betaald zouden moeten worden.De Stamp Act was zeer impopulair onder kolonisten.Een meerderheid beschouwde het als een schending van hun rechten als Engelsen om zonder hun toestemming belasting te worden geheven – toestemming die alleen de koloniale wetgever kon geven.Hun slogan was "Geen belasting zonder vertegenwoordiging".Koloniale vergaderingen stuurden petities en protesten, en het in New York City gehouden Stamp Act Congress was het eerste belangrijke gezamenlijke koloniale antwoord op een Britse maatregel toen het een verzoekschrift indiende bij het Parlement en de koning.Eén lid van het Britse parlement betoogde dat de Amerikaanse kolonisten niet verschilden van de 90 procent van Groot-Brittannië die geen eigendommen bezat en dus niet kon stemmen, maar die niettemin ‘virtueel’ vertegenwoordigd werden door kiezers die landbezaten en vertegenwoordigers die dat wel hadden gedaan. gemeenschappelijke belangen met hen.Daniel Dulany, een advocaat en politicus uit Maryland, betwistte deze bewering in een veelgelezen pamflet, met het argument [dat] de betrekkingen tussen de Amerikanen en de Engelse kiezers ‘een knoop waren die te zwak was om op te vertrouwen’ voor een goede vertegenwoordiging, ‘virtueel’. of anders.[8] Lokale protestgroepen richtten correspondentiecomités op die een losse coalitie creëerden van New England tot Maryland.De protesten en demonstraties namen toe, vaak geïnitieerd door de Sons of Liberty en af ​​en toe met het ophangen van beeltenissen.Al snel werden alle distributeurs van zegelbelasting geïntimideerd om hun commissies op te zeggen, en de belasting werd nooit effectief geïnd.[9]
Play button
1765 May 15

Inkwartieringshandelingen

New York
Generaal Thomas Gage, opperbevelhebber van de strijdkrachten in Brits Noord-Amerika, en andere Britse officieren die hadden gevochten in de Franse en Indische Oorlog (waaronder majoor James Robertson), hadden het moeilijk gevonden om koloniale vergaderingen ervan te overtuigen te betalen voor de inkwartiering en bevoorrading van troepen op mars.Daarom vroeg hij het Parlement iets te doen.De meeste koloniën hadden tijdens de oorlog proviand geleverd, maar in vredestijd was de kwestie betwist.Deze eerste Quartering Act kreeg op 15 mei 1765 koninklijke goedkeuring [10] en bepaalde dat Groot-Brittannië zijn soldaten zou huisvesten in Amerikaanse kazernes en cafés, zoals in de Mutiny Act 1765, maar als het aantal soldaten groter zou zijn dan de beschikbare woningen, zou het verdeel ze in "herbergen, pensionstallen, bierhuizen, bevoorradingshuizen en de huizen van verkopers van wijn en huizen van personen die rum, cognac, sterk water, cider of metheglin verkopen", en indien aantallen vereist zijn in "onbewoonde huizen, bijgebouwen , schuren of andere gebouwen."De koloniale autoriteiten moesten de kosten van huisvesting en voeding van deze soldaten betalen.De Quartering Act 1774 stond bekend als een van de dwanghandelingen in Groot-Brittannië en als onderdeel van de ondraaglijke daden in de koloniën.De Quartering Act was van toepassing op alle koloniën en probeerde een effectievere methode te creëren om Britse troepen in Amerika te huisvesten.In een eerdere wet waren de koloniën verplicht om huisvesting te bieden aan soldaten, maar de koloniale wetgever was daarin niet meewerkend.De nieuwe Quartering Act stond een gouverneur toe soldaten in andere gebouwen te huisvesten als er niet voor geschikte onderkomens werd gezorgd.
Play button
1770 Mar 5

Bloedbad in Boston

Boston
Het bloedbad in Boston was een confrontatie in Boston op 5 maart 1770, waarbij negen Britse soldaten een aantal van een menigte van drie- of vierhonderd mensen neerschoten die hen verbaal lastigvielen en verschillende projectielen gooiden.De gebeurtenis kreeg veel publiciteit als "een bloedbad" door vooraanstaande patriotten zoals Paul Revere en Samuel Adams.[12] Britse troepen waren sinds 1768 in de Massachusetts Bay gestationeerd om door de kroon benoemde functionarissen te ondersteunen en impopulaire parlementaire wetgeving af te dwingen.Te midden van gespannen relaties tussen de burgers en de soldaten vormde zich een menigte rond een Britse schildwacht en mishandelde hem verbaal.Hij werd uiteindelijk gesteund door zeven extra soldaten, onder leiding van kapitein Thomas Preston, die werden geraakt door knuppels, stenen en sneeuwballen.Uiteindelijk vuurde één soldaat, wat de anderen ertoe aanzette te schieten zonder bevel van Preston.Door het geweervuur ​​kwamen drie mensen onmiddellijk om het leven en raakten acht anderen gewond, van wie er twee later aan hun verwondingen stierven.[12]De menigte verspreidde zich uiteindelijk nadat waarnemend gouverneur Thomas Hutchinson een onderzoek had beloofd, maar ze hervormden zich de volgende dag, wat leidde tot de terugtrekking van de troepen naar Castle Island.Acht soldaten, een officier en vier burgers werden gearresteerd en beschuldigd van moord, en zij werden verdedigd door de toekomstige Amerikaanse president John Adams.Zes van de soldaten werden vrijgesproken;de andere twee werden veroordeeld voor doodslag en kregen strafvermindering.De twee schuldig bevonden aan doodslag werden veroordeeld tot brandmerken op hun hand.
Play button
1772 Nov 1

Correspondentiecommissies

New England, USA
De functie van de commissies was om de inwoners van een bepaalde kolonie te waarschuwen voor de acties van de Britse Kroon, en om informatie van steden naar het platteland te verspreiden.Het nieuws werd doorgaans verspreid via handgeschreven brieven of gedrukte pamfletten, die door koeriers te paard of aan boord van schepen werden vervoerd.De commissies waren ervoor verantwoordelijk dat dit nieuws de standpunten accuraat weerspiegelde en naar de juiste ontvangende groepen werd gestuurd.Veel correspondenten waren lid van koloniale wetgevende vergaderingen, en anderen waren ook actief in het Sons of Liberty en Stamp Act Congress.[13]In totaal waren ongeveer 7.000 tot 8.000 patriotten lid van deze commissies op koloniaal en lokaal niveau, waaronder de meeste leiders in hun gemeenschappen;Loyalisten werden uiteraard uitgesloten.De commissies werden de leiders van het Amerikaanse verzet tegen Groot-Brittannië en bepaalden grotendeels de oorlogsinspanningen op staats- en lokaal niveau.Toen het Congres besloot Britse producten te boycotten, namen de koloniale en lokale comités de leiding, onderzochten de gegevens van kooplieden en publiceerden de namen van kooplieden die probeerden de boycot te trotseren.De commissies promootten patriottisme en de productie van huizen en adviseerden Amerikanen om luxe te vermijden en een eenvoudiger leven te leiden.De commissies breidden geleidelijk hun macht uit over vele aspecten van het Amerikaanse openbare leven.Ze zetten spionagenetwerken op om ontrouwe elementen te identificeren, ontheemden koninklijke functionarissen en hielpen de invloed van de Britse regering in elk van de koloniën te verminderen.Eind 1774 en begin 1775 hielden zij toezicht op de verkiezingen voor provinciale congressen, waarmee de werking van een echte koloniale regering begon.[14]Boston, waarvan de radicale leiders dachten dat het steeds vijandiger werd bedreigd door de koninklijke regering, richtte eind 1772 met goedkeuring van een stadsvergadering de eerste al lang bestaande commissie op. In het voorjaar van 1773 besloten de Patriotten het systeem van Massachusetts te volgen en begonnen ze richtten in elke kolonie hun eigen commissies op.Virginia benoemde in maart een commissie van elf leden, snel gevolgd door Rhode Island, Connecticut, New Hampshire en South Carolina.In februari 1774 hadden elf koloniën hun eigen commissies opgericht;van de dertien koloniën die uiteindelijk in opstand kwamen, hadden alleen North Carolina en Pennsylvania dat niet gedaan.
Theewet
Theewet van 1773. ©HistoryMaps
1773 May 10

Theewet

England, UK
De Tea Act 1773 was een wet van het parlement van Groot-Brittannië .Het voornaamste doel was om de enorme hoeveelheid thee die de in financiële problemen verkerende Britse Oost-Indische Compagnie in haar pakhuizen in Londen had, te verminderen en het worstelende bedrijf te helpen overleven.[11] Een daarmee samenhangend doel was het onderbieden van de prijs van illegale thee, die de Noord-Amerikaanse koloniën van Groot-Brittannië werd binnengesmokkeld.Dit moest de kolonisten ervan overtuigen om compagniesthee te kopen waarover de Townshend-heffingen werden betaald, waarmee ze impliciet instemden met het aanvaarden van het belastingrecht van het Parlement.Gesmokkelde thee was een groot probleem voor Groot-Brittannië en de Oost-Indische Compagnie, aangezien destijds ongeveer 86% van alle thee in Amerika gesmokkelde Nederlandse thee was.De wet verleende de onderneming het recht om haar thee rechtstreeks naar Noord-Amerika te verschepen en het recht op belastingvrije export van thee uit Groot-Brittannië, hoewel de belasting die door de Townshend Acts werd opgelegd en in de koloniën werd geïnd, van kracht bleef.Het kreeg de koninklijke instemming op 10 mei 1773. Kolonisten in de Dertien Koloniën erkenden de implicaties van de bepalingen van de wet, en een coalitie van kooplieden, smokkelaars en ambachtslieden, vergelijkbaar met die welke zich tegen de Stamp Act 1765 hadden verzet, mobiliseerde het verzet tegen de levering en distributie van de thee.
Play button
1773 Dec 16

Boston-theekransje

Boston, MA
De Boston Tea Party was een Amerikaans politiek en handelsprotest op 16 december 1773 door de Sons of Liberty in Boston in het koloniale Massachusetts.[15] Het doelwit was de Tea Act van 10 mei 1773, die de Britse Oost-Indische Compagnie in staat stelde thee uitChina in Amerikaanse koloniën te verkopen zonder belastingen te betalen, afgezien van de belastingen die door de Townshend Acts werden opgelegd.De Sons of Liberty waren fel gekant tegen de belastingen in de Townshend Act als een schending van hun rechten.Als reactie hierop vernietigden de Sons of Liberty, waarvan sommigen vermomd als indianen, een hele lading thee die door de Oost-Indische Compagnie was gestuurd.De demonstranten gingen aan boord van de schepen en gooiden de kisten thee in de haven van Boston.De Britse regering beschouwde het protest als een daad van verraad en reageerde hard.[16] De episode escaleerde tot de Amerikaanse Revolutie en werd een iconische gebeurtenis in de Amerikaanse geschiedenis .Sindsdien noemen andere politieke protesten, zoals de Tea Party-beweging, zichzelf historische opvolgers van het Boston-protest van 1773.De Tea Party was het hoogtepunt van een verzetsbeweging in heel Brits-Amerika tegen de Tea Act, een belasting die in 1773 door het Britse parlement werd aangenomen. Kolonisten maakten bezwaar tegen de Tea Act omdat ze geloofden dat deze hun rechten als Engelsen op "geen belasting zonder vertegenwoordiging" schond. dat wil zeggen dat zij alleen moeten worden belast door hun eigen gekozen vertegenwoordigers en niet door een parlement waarin zij niet vertegenwoordigd zijn.De goed verbonden Oost-Indische Compagnie had ook concurrentievoordelen gekregen ten opzichte van koloniale thee-importeurs, die deze stap kwalijk namen en vreesden voor extra inbreuk op hun bedrijf.[17] Demonstranten hadden het lossen van thee in drie andere koloniën voorkomen, maar in Boston weigerde de omstreden koninklijke gouverneur Thomas Hutchinson toe te staan ​​dat de thee werd teruggestuurd naar Groot-Brittannië.
Play button
1774 Mar 31

Onduldbare daden

London, UK
De Intolerable Acts, ook wel de Insufferable Acts of Coercive Acts genoemd, waren een reeks van vijf strafwetten die in 1774 door het Britse parlement werden aangenomen na de Boston Tea Party.De wetten waren bedoeld om kolonisten uit Massachusetts te straffen voor hun verzet tegen het Tea Party-protest tegen de Tea Act, een belastingmaatregel die in mei 1773 door het parlement werd uitgevaardigd. In Groot-Brittannië werden deze wetten de Coercive Acts genoemd.Ze waren een belangrijke ontwikkeling die leidde tot het uitbreken van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in april 1775.Begin 1774 werden door het parlement vier wetten uitgevaardigd als directe reactie op de Boston Tea Party van 16 december 1773: Boston Port, Massachusetts Government, Impartial Administration of Justice en Quartering Acts.[18] De daden namen het zelfbestuur en de rechten weg die Massachusetts sinds de oprichting had genoten, wat aanleiding gaf tot verontwaardiging en verontwaardiging in de dertien koloniën.Het Britse parlement hoopte dat deze strafmaatregelen, door Massachusetts als voorbeeld te nemen, de trend van koloniaal verzet tegen het parlementaire gezag, die was begonnen met de Sugar Act van 1764, zouden keren. Een vijfde wet, de Quebec Act, verlegde de grenzen van wat toen de De provincie Quebec, met name in zuidwestelijke richting, tot in het Ohio-land en andere toekomstige staten in het middenwesten, en voerde hervormingen door die over het algemeen gunstig waren voor de Franstalige katholieke inwoners van de regio.Hoewel het geen verband hield met de andere vier wetten, werd het tijdens dezelfde wetgevende zitting aangenomen en door de kolonisten gezien als een van de ondraaglijke wetten.De patriotten beschouwden de daden als een willekeurige schending van de rechten van Massachusetts, en in september 1774 organiseerden ze het Eerste Continentale Congres om een ​​protest te coördineren.Toen de spanningen escaleerden, brak in april 1775 de Revolutionaire Oorlog uit, die in juli 1776 leidde tot de verklaring van een onafhankelijke Verenigde Staten van Amerika.
Play button
1774 Sep 5 - Oct 26

Eerste Continentale Congres

Carpenter's Hall, Philadelphia
Het Eerste Continentale Congres was een bijeenkomst van afgevaardigden uit twaalf van de dertien Britse koloniën die later de Verenigde Staten werden.Het kwam bijeen van 5 september tot 26 oktober 1774 in Carpenters 'Hall in Philadelphia, Pennsylvania, nadat de Britse marine een blokkade van de haven van Boston had ingesteld en het parlement de bestraffende Intolerable Acts had aangenomen als reactie op de Boston Tea Party van december 1773.Tijdens de openingsweken van het congres voerden de afgevaardigden een pittige discussie over hoe de koloniën collectief konden reageren op de dwangmaatregelen van de Britse regering, en werkten ze aan een gemeenschappelijke zaak.Als opmaat voor zijn besluiten was de eerste actie van het Congres de goedkeuring van de Suffolk Resolves, een maatregel opgesteld door verschillende provincies in Massachusetts die een verklaring van grieven omvatte, opriep tot een handelsboycot van Britse goederen en er bij elke kolonie op aandrong om zijn eigen militie oprichten en trainen.Vervolgens werd een minder radicaal plan voorgesteld om een ​​Unie van Groot-Brittannië en de Koloniën te creëren, maar de afgevaardigden dienden de maatregel in en schrapten deze later uit het verslag van hun besprekingen.Vervolgens kwamen ze een Declaration and Resolves overeen waarin de Continental Association was opgenomen, een voorstel voor een embargo op de Britse handel.Ze stelden ook een petitie op aan de koning waarin ze pleitten voor herstel van hun grieven en intrekking van de ondraaglijke wetten.Die oproep had geen effect, dus riepen de koloniën in mei het Tweede Continentale Congres bijeen, kort na de veldslagen van Lexington en Concord, om de verdediging van de koloniën aan het begin van de Revolutionaire Oorlog te organiseren.
1775
Oorlog begintornament
Play button
1775 Apr 19

Slagen van Lexington en Concord

Middlesex County, Massachusett
De Battles of Lexington en Concord, ook wel de Shot Heard 'Round the World genoemd, waren de eerste militaire gevechten van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.De veldslagen werden uitgevochten op 19 april 1775 in Middlesex County, provincie Massachusetts Bay, in de steden Lexington, Concord, Lincoln, Menotomy (het huidige Arlington) en Cambridge.Ze markeerden het uitbreken van een gewapend conflict tussen het Koninkrijk van Groot-Brittannië en patriottische milities uit de dertien koloniën van Amerika.Eind 1774 keurden koloniale leiders de Suffolk Resolves goed als verzet tegen de wijzigingen die het Britse parlement na de Boston Tea Party in de koloniale regering van Massachusetts had aangebracht.De koloniale vergadering reageerde door een voorlopige Patriot-regering te vormen die bekend staat als het Massachusetts Provincial Congress en lokale milities op te roepen om te trainen voor mogelijke vijandelijkheden.De koloniale regering controleerde de kolonie effectief buiten het door de Britten gecontroleerde Boston.Als reactie hierop verklaarde de Britse regering in februari 1775 dat Massachusetts in staat van opstand verkeerde.Ongeveer 700 stamgasten van het Britse leger in Boston, onder leiding van luitenant-kolonel Francis Smith, kregen geheime orders om koloniale militaire voorraden te veroveren en te vernietigen die naar verluidt waren opgeslagen door de militie van Massachusetts in Concord.Door effectieve inlichtingenvergaring hadden de patriotleiders weken voor de expeditie te horen gekregen dat hun voorraden in gevaar zouden kunnen komen en hadden de meesten van hen naar andere locaties verplaatst.Op de avond voor de slag was er vanuit Boston snel een waarschuwing voor de Britse expeditie naar milities in het gebied gestuurd door verschillende ruiters, waaronder Paul Revere en Samuel Prescott, met informatie over Britse plannen.De aanvankelijke manier van aankomst van het leger over het water werd gesignaleerd van de Old North Church in Boston naar Charlestown met behulp van lantaarns om te communiceren "één indien over land, twee indien over zee".De eerste schoten werden afgevuurd net toen de zon opkwam in Lexington.Acht militieleden werden gedood, onder wie vaandrig Robert Munroe, hun derde bevelhebber.De Britten leden slechts één slachtoffer.De militie was in de minderheid en viel terug, en de stamgasten trokken verder naar Concord, waar ze uiteenvielen in compagnieën om naar de voorraden te zoeken.Bij de North Bridge in Concord namen ongeveer 400 militieleden omstreeks 11.00 uur het gevecht aan met 100 stamgasten van drie compagnieën van de troepen van de koning, waarbij aan beide kanten slachtoffers vielen.De in de minderheid zijnde stamgasten vielen terug van de brug en voegden zich weer bij het grootste deel van de Britse troepen in Concord.De Britse troepen begonnen hun terugkeermars naar Boston nadat ze hun zoektocht naar militaire voorraden hadden voltooid, en er kwamen steeds meer militieleden uit de naburige steden.Er barstte opnieuw geweervuur ​​​​uit tussen de twee partijen en ging de hele dag door terwijl de stamgasten terug marcheerden naar Boston.Bij zijn terugkeer in Lexington werd de expeditie van luitenant-kolonel Smith gered door versterkingen onder leiding van brigadegeneraal Hugh Percy, een toekomstige hertog van Northumberland, op dat moment gestyled met de beleefdheidstitel Earl Percy.De gecombineerde strijdmacht van ongeveer 1.700 man marcheerde onder zwaar vuur terug naar Boston in een tactische terugtrekking en bereikte uiteindelijk de veiligheid van Charlestown.De verzamelde milities blokkeerden vervolgens de smalle landtoegangen tot Charlestown en Boston, waarmee het beleg van Boston begon.
Belegering van Boston
©Don Troiani
1775 Apr 19 - 1776 Mar 17

Belegering van Boston

Boston, MA, USA
In de ochtend na de veldslagen van Lexington en Concord werd Boston omsingeld door een enorm leger van meer dan 15.000 milities, dat vanuit heel New England was gemarcheerd.In tegenstelling tot het Kruitalarm waren de geruchten over vergoten bloed waar en was de Revolutionaire Oorlog begonnen.Nu onder leiding van generaal Artemas Ward, die op de 20e arriveerde en brigadegeneraal William Heath verving, vormden ze een belegeringslinie die zich uitstrekte van Chelsea, rond de schiereilanden Boston en Charlestown, naar Roxbury, die Boston effectief aan drie kanten omsingelde.In de dagen erna groeide de omvang van de koloniale strijdkrachten, toen milities uit New Hampshire, Rhode Island en Connecticut ter plaatse kwamen.Het Tweede Continentale Congres nam deze mannen op in het begin van het Continentale Leger.Zelfs nu, nadat de openlijke oorlogvoering was begonnen, weigerde Gage nog steeds de staat van beleg af te dwingen in Boston.Hij haalde de selecteurs van de stad over om alle privéwapens in te leveren in ruil voor de belofte dat elke inwoner de stad kon verlaten.De belegering van Boston was de openingsfase van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.
Verovering van fort Ticonderoga
Een prent met de verovering van Fort Ticonderoga door Ethan Allen in mei 1775. ©John Steeple Davis
1775 May 10

Verovering van fort Ticonderoga

Ticonderoga, New York
De verovering van Fort Ticonderoga vond plaats tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog op 10 mei 1775, toen een kleine troepenmacht van Green Mountain Boys onder leiding van Ethan Allen en kolonel Benedict Arnold het kleine Britse garnizoen van het fort verraste en veroverde.De kanonnen en andere bewapening van Fort Ticonderoga werden later door kolonel Henry Knox in de nobele artillerietrein naar Boston vervoerd en gebruikt om Dorchester Heights te versterken en de impasse bij de belegering van Boston te doorbreken.De verovering van het fort markeerde het begin van de offensieve actie van de Amerikanen tegen de Britten.Na de inname van Ticonderoga veroverde een klein detachement op 11 mei het nabijgelegen Fort Crown Point. Zeven dagen later vielen Arnold en 50 man Fort Saint-Jean aan de Richelieu-rivier in het zuiden van Quebec binnen, waarbij militaire voorraden, kanonnen en het grootste militaire schip ter wereld in beslag werden genomen. Het Champlainmeer.Hoewel de omvang van deze militaire actie relatief gering was, was zij van groot strategisch belang.Het belemmerde de communicatie tussen noordelijke en zuidelijke eenheden van het Britse leger en gaf het opkomende Continentale Leger een podium voor de invasie van Quebec later in 1775. Er waren ook twee levensgrote persoonlijkheden bij betrokken: Allen en Arnold, die elk op zoek waren naar om zoveel mogelijk krediet en eer voor deze gebeurtenissen te verwerven.Het belangrijkste was dat in een poging onder leiding van Henry Knox artillerie van Ticonderoga door Massachusetts werd gesleept naar de hoogten die het bevel voerden over de haven van Boston, waardoor de Britten werden gedwongen zich terug te trekken uit die stad.
Play button
1775 Jun 14

Continentaal leger gevormd

New England
Op 14 juni 1775 gaf het Continentale Congres toestemming voor de oprichting van een leger van de Verenigde Koloniën om tegen de Britten te vechten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Dit leger, bekend als het Continentale Leger, werd uit noodzaak gevormd omdat de koloniën voor de oorlog geen vast leger of marine hadden.Het leger bestond uit burger-soldaten die zich vrijwillig aanmeldden om te dienen en werd geleid door George Washington , die door het Continentale Congres was benoemd tot opperbevelhebber.Het Continentale Leger was georganiseerd in regimenten, divisies en compagnieën en was essentieel voor de oorlogsinspanningen, vanaf hun aanvankelijke stand in Boston in 1775 tot de overwinning in Yorktown in 1781. De toewijding en het uitstekende leiderschap van George Washington en de burger-soldaten maakten het mogelijk het Continentale Leger om de enorm superieure krachten van de Britten te overwinnen en de Amerikaanse onafhankelijkheid veilig te stellen.
Play button
1775 Jun 17

Slag bij Bunker Hill

Charlestown, Boston
De Slag om Bunker Hill vond plaats op 17 juni 1775 tijdens het beleg van Boston in de eerste fase van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Bunker Hill was het oorspronkelijke doel van zowel de koloniale als de Britse troepen, hoewel het merendeel van [de] gevechten plaatsvond op de aangrenzende heuvel die bekend werd als Breed's Hill.[20]Op 13 juni 1775 hoorden de leiders van de koloniale strijdkrachten die Boston belegerden dat de Britten van plan waren troepen uit de stad te sturen om de onbezette heuvels rondom de stad te versterken, waardoor ze de controle over de haven van Boston zouden krijgen.Als reactie hierop bezetten 1.200 koloniale troepen onder bevel van William Prescott heimelijk Bunker Hill en Breed's Hill.Ze bouwden van de ene op de andere dag een sterke schans op Breed's Hill, evenals kleinere versterkte linies over het schiereiland Charlestown.[21]Bij het aanbreken van de dag van 17 juni werden de Britten zich bewust van de aanwezigheid van koloniale troepen op het schiereiland en voerden een aanval tegen hen uit.De Amerikanen sloegen twee Britse aanvallen af, waarbij aanzienlijke Britse slachtoffers vielen;de Britten veroverden de schans tijdens hun derde aanval, nadat de verdedigers geen munitie meer hadden.De kolonisten trokken zich terug boven Bunker Hill, waardoor de Britten [22] de controle over het schiereiland achterlieten.[23]De strijd was een tactische overwinning voor de Britten, [24] maar het bleek voor hen een ontnuchterende ervaring te zijn;ze leden veel meer slachtoffers dan de Amerikanen hadden geleden, waaronder veel officieren.De strijd had aangetoond dat onervaren milities in staat waren het hoofd te bieden aan reguliere legertroepen in de strijd.Vervolgens ontmoedigde de strijd de Britten van verdere frontale aanvallen op goed verdedigde frontlinies.Er vielen veel minder Amerikaanse slachtoffers, hoewel onder meer generaal Joseph Warren en majoor Andrew McClary verloren gingen.De strijd bracht de Britten ertoe een voorzichtiger planning en manoeuvre-uitvoering aan te nemen bij toekomstige gevechten, wat duidelijk bleek uit de daaropvolgende campagne in New York en New Jersey.De kostbare strijd overtuigde de Britten ook van de noodzaak om aanzienlijke aantallen Hessische hulptroepen in te huren om hun kracht te versterken tegenover het nieuwe en formidabele Continentale Leger.
Play button
1775 Aug 1 - 1776 Oct

Invasie van Quebec

Lake Champlain
Vanaf augustus 1775 vielen Amerikaanse kapers steden in Nova Scotia binnen, waaronder Saint John, Charlottetown en Yarmouth.In 1776 vielen John Paul Jones en Jonathan Eddy respectievelijk Canso en Fort Cumberland aan.Britse functionarissen in Quebec begonnen met de Iroquois te onderhandelen over hun steun, terwijl Amerikaanse gezanten er bij hen op aandrongen neutraal te blijven.Het Congres was zich bewust van de neiging van de Native Americans richting de Britten en uit angst voor een Anglo-Indische aanval vanuit Canada. In april 1775 gaf het Congres toestemming voor een tweede invasie.De invasie van Quebec was het eerste grote militaire initiatief van het nieuw gevormde Continentale Leger tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Het doel van de campagne was om de provincie Quebec (een deel van het hedendaagse Canada ) te veroveren op Groot-Brittannië en de Franstalige Canadezen ervan te overtuigen zich aan de zijde van de Dertien Koloniën bij de revolutie aan te sluiten.Eén expeditie verliet Fort Ticonderoga onder leiding van Richard Montgomery, belegerde en veroverde Fort St. Johns, en veroverde bijna de Britse generaal Guy Carleton toen hij Montreal innam.De andere expeditie, onder leiding van Benedict Arnold, verliet Cambridge, Massachusetts en reisde met grote moeite door de wildernis van Maine naar Quebec City.Montgomery's expeditie vertrok eind augustus vanuit Fort Ticonderoga en begon half september met het belegeren van Fort St. Johns, het belangrijkste verdedigingspunt ten zuiden van Montreal.Nadat het fort in november was veroverd, verliet Carleton Montreal en vluchtte naar Quebec City, en Montgomery nam de controle over Montreal over voordat hij naar Quebec vertrok met een leger dat veel kleiner was geworden door het aflopen van het dienstverband.Daar voegde hij zich bij Arnold, die begin september Cambridge had verlaten voor een zware tocht door de wildernis, waardoor zijn overlevende troepen uitgehongerd waren en niet over veel voorraden en uitrusting beschikten.
Westers theater van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
Joseph Brant (hierboven), ook bekend als Thayendanegea, leidde een aanval op kolonel Lochry (1781) die een einde maakte aan de plannen van George Rogers Clark om Detroit aan te vallen.Afbeelding door Gilbert Stuart 1786. ©Gilbert Stuart
1775 Oct 1 - 1782

Westers theater van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Ohio River, USA
Het westerse theater van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog omvatte militaire campagnes in regio's die tegenwoordig deel uitmaken van het Middenwesten van de Verenigde Staten, waarbij de nadruk vooral lag op Ohio Country, Illinois Country en delen van het huidige Indiana en Kentucky.Het theater werd gekenmerkt door sporadische gevechten en schermutselingen tussen Britse troepen, samen met hun Indiaanse bondgenoten, en Amerikaanse kolonisten en milities.Opvallende figuren in dit theater waren onder meer de Amerikaanse generaal George Rogers Clark, die een kleine troepenmacht leidde die Britse posten in het Illinois Country veroverde en daarmee effectief grondgebied in het Middenwesten veiligstelde voor de Amerikaanse zaak.Een van de belangrijkste campagnes in het westerse theater was Clarks Illinois-campagne van 1778-1779.Clark veroverde Kaskaskia en Cahokia zonder een schot te lossen, voornamelijk vanwege het verrassingselement.Vervolgens trok hij op tegen Vincennes, veroverde het en nam de Britse luitenant-gouverneur Henry Hamilton gevangen.De verovering van deze forten verzwakte de Britse invloed in de regio en leverde Franse en Indiaanse steun op voor de Amerikaanse zaak.Dit hielp de westelijke grens veilig te stellen en hield de Britse en Indiaanse troepen bezet, waardoor ze de Britse troepen in het oostelijke theater niet konden versterken.Het westerse theater was van vitaal belang voor beide partijen in termen van strategische middelen en steun van indianenstammen.Britse forten zoals Detroit dienden als belangrijke halteplaatsen voor invallen op Amerikaans grondgebied.Er werd door beide partijen actief gezocht naar Indiaanse allianties, maar ondanks enkele successen voor de Britten en hun Indiaanse bondgenoten in de vorm van invallen en schermutselingen, verzwakte de Amerikaanse verovering en controle van sleutelposten de Britse invloed en droeg bij aan de Amerikaanse overwinning.De acties op het westerse toneel, hoewel minder bekend dan die in het Oosten, speelden een belangrijke rol bij het uitputten van de Britse hulpbronnen en bij het vergroten van de geopolitieke complexiteit die uiteindelijk de Amerikaanse zaak bevoordeelde.
Play button
1775 Nov 7

Dunmores proclamatie

Virginia, USA
Lord Dunmore, de koninklijke gouverneur van Virginia, was vastbesloten om de Britse heerschappij in de koloniën te handhaven en beloofde de tot slaaf gemaakte mannen van rebelleneigenaren die voor hem vochten, vrij te laten.Op 7 november 1775 vaardigde hij de proclamatie van Dunmore uit: "Ik verklaar hierbij verder alle ingesprongen dienaren, negers of anderen (behorend tot rebellen) vrij, die in staat en bereid zijn wapens te dragen, zij voegen zich bij His Majesty's Troops."In december 1775 had het Britse leger 300 tot slaaf gemaakte mannen die een militair uniform droegen.Op de borst van het uniform was de inscriptie "Vrijheid aan slaven" genaaid.Deze tot slaaf gemaakte mannen werden aangeduid als "Lord Dunmore's Ethiopian Regiment."De proclamatie van Dunmore maakte de kolonisten boos, omdat ze veel Afro-Amerikaanse slaven tegen hen keerden en een andere bijdrage leverden aan de vonk van de revolutie.Het verzet tegen de proclamatie wordt rechtstreeks genoemd in de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten.De steun van Afro-Amerikaanse slaven zou een essentieel element worden voor het Revolutionaire Leger en het Britse leger, en het zou een wedstrijd tussen beide partijen worden om zoveel mogelijk Afro-Amerikaanse slaven in dienst te nemen.De zwarte soldaten van Dunmore wekten angst bij sommige patriotten.De Ethiopische eenheid werd het meest ingezet in het Zuiden, waar de Afrikaanse bevolking tot op het bot werd onderdrukt.Als reactie op uitingen van angst van gewapende zwarte mannen, schreef Washington in december 1775 een brief aan kolonel Henry Lee III, waarin hij verklaarde dat succes in de oorlog zou komen naar welke kant dan ook die zwarte mannen het snelst kon bewapenen;daarom stelde hij een beleid voor om alle tot slaaf gemaakte personen te executeren die zouden proberen vrijheid te verwerven door zich bij de Britse inspanning aan te sluiten.Naar schatting 20.000 Afro-Amerikanen sloten zich aan bij de Britse zaak, die vrijheid beloofde aan tot slaaf gemaakte mensen, als zwarte loyalisten.Ongeveer 9.000 Afro-Amerikanen werden Black Patriots.
Slag bij de Grote Brug
Slag bij de Grote Brug ©Don Troiani
1775 Dec 9

Slag bij de Grote Brug

Chesapeake, VA, USA
Na toenemende politieke en militaire spanningen in het begin van 1775, rekruteerden zowel Dunmore als koloniale rebellenleiders troepen en voerden ze een strijd om beschikbare militaire voorraden.De strijd concentreerde zich uiteindelijk op Norfolk, waar Dunmore zijn toevlucht had gezocht aan boord van een Royal Navy-schip.De troepen van Dunmore hadden de ene kant van een kritieke rivierovergang ten zuiden van Norfolk bij Great Bridge versterkt, terwijl de rebellen de andere kant hadden bezet.In een poging de rebellenbijeenkomst te verbreken, beval Dunmore een aanval over de brug, die resoluut werd afgeslagen.Kolonel William Woodford, de commandant van de Virginia-militie bij de slag, beschreef het als "een tweede Bunker's Hill-affaire".Kort daarna werd Norfolk, destijds een loyalistisch centrum, verlaten door Dunmore en de Tories, die vluchtten naar marineschepen in de haven.Het door rebellen bezette Norfolk werd op 1 januari 1776 vernietigd tijdens een actie die was begonnen door Dunmore en werd voltooid door rebellen.
Play button
1775 Dec 31

Slag om Québec

Québec, QC, Canada
De Slag om Quebec vond plaats op 31 december 1775 tussen de strijdkrachten van het Amerikaanse Continentale Leger en de Britse verdedigers van Quebec City aan het begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.De slag was de eerste grote nederlaag van de oorlog voor de Amerikanen en ging gepaard met zware verliezen.Generaal Richard Montgomery werd gedood, Benedict Arnold raakte gewond en Daniel Morgan en meer dan 400 mannen werden gevangen genomen.Het garnizoen van de stad, een bonte verzameling reguliere troepen en milities onder leiding van de provinciegouverneur van Quebec, generaal Guy Carleton, leed een klein aantal slachtoffers.
Play button
1776 Jan 10

Gezond verstand

Philadelphia, PA, USA
Op 10 januari 1775 werd "Common Sense" van Thomas Paine gepubliceerd.Het pamflet was een oproep tot wapens voor de Amerikaanse koloniën om hun onafhankelijkheid van de Britse overheersing te verklaren.Paine schreef in een duidelijke en overtuigende stijl en pleitte voor Amerikaanse onafhankelijkheid die voor de gemiddelde persoon gemakkelijk te begrijpen was.Het belangrijkste argument dat Paine in "Common Sense" aanvoert, is dat de Amerikaanse koloniën zich zouden moeten losmaken van de Britse overheersing, omdat ze niet echt vertegenwoordigd zijn in de Britse regering en in plaats daarvan oneerlijk worden bestuurd door een verre en corrupte monarchie.Hij stelt dat het idee van een "virtuele vertegenwoordiging" waarin de kolonisten zouden moeten worden vertegenwoordigd door Britse parlementsleden een misvatting is en dat de kolonisten in plaats daarvan zichzelf zouden moeten regeren.Paine stelt ook dat de koloniën het natuurlijke recht hebben om zichzelf te besturen, daarbij verwijzend naar het feit dat de koloniën door een brede oceaan van Groot-Brittannië worden gescheiden en hun eigen afzonderlijke samenlevingen, economieën en belangen hebben.Hij stelt dat de kolonisten het vermogen hebben om een ​​rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving te creëren op basis van de principes van democratie en republicanisme.Paine bekritiseert ook het idee van monarchie en erfelijke heerschappij, met het argument dat het onrechtvaardig is en een overblijfsel uit een vervlogen tijdperk.In plaats daarvan stelt hij dat de regering gebaseerd moet zijn op de instemming van de geregeerden en een republiek moet zijn die wordt bestuurd door gekozen vertegenwoordigers.Het pamflet werd veel gelezen en had een grote invloed op de Amerikaanse revolutie en hielp bij het mobiliseren van steun voor onafhankelijkheid.Het was meteen een succes, met 50.000 exemplaren verspreid in de koloniën binnen drie maanden na publicatie.Dit werk wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke pamfletten over de Amerikaanse Revolutie en over de loop van de westerse geschiedenis.
Slag bij de rijstboten
patriottische militie ©Anonymous
1776 Mar 2 - Mar 3

Slag bij de rijstboten

Savannah, GA, USA
In december 1775 werd het Britse leger belegerd in Boston.Een vloot van de Royal Navy had proviand nodig en werd naar Georgië gestuurd om rijst en andere voorraden te kopen.De komst van deze vloot bracht de koloniale rebellen (Patriot-militie) die de regering van Georgië controleerden ertoe de Britse koninklijke gouverneur, James Wright, te arresteren en zich te verzetten tegen de Britse inbeslagname en verwijdering van bevoorradingsschepen die in Savannah voor anker lagen.Sommige van de bevoorradingsschepen werden verbrand om hun inbeslagname te voorkomen, sommige werden heroverd, maar de meeste werden met succes ingenomen door de Britten.Gouverneur Wright ontsnapte uit zijn opsluiting en bereikte veilig een van de schepen van de vloot.Zijn vertrek betekende het einde van de Britse controle over Georgië, hoewel deze kortstondig werd hersteld toen Savannah in 1778 door de Britten werd heroverd. Wright regeerde opnieuw van 1779 tot 1782, toen de Britse troepen zich uiteindelijk terugtrokken tijdens de laatste dagen van de oorlog.
Britten evacueren Boston
Een gravure van de Britse evacuatie van Boston, 17 maart 1776, aan het einde van het beleg van Boston ©Anonymous
1776 Mar 17

Britten evacueren Boston

Boston, MA
Tussen november 1775 en februari 1776 gebruikten kolonel Henry Knox en een team van ingenieurs sleeën om 60 ton zware artillerie terug te halen die bij Fort Ticonderoga was buitgemaakt, en hen in een moeilijke, complexe operatie over de bevroren rivieren Hudson en Connecticut te brengen.Ze kwamen op 24 januari 1776 terug in Cambridge. Sommige Ticonderoga-kanonnen hadden een formaat en bereik dat voorheen niet beschikbaar was voor de Amerikanen.Ze werden in vestingwerken rond de stad geplaatst en de Amerikanen begonnen de stad te bombarderen in de nacht van 2 maart 1776, waarop de Britten reageerden met hun eigen kanonnen.De Amerikaanse kanonnen onder leiding van kolonel Knox bleven tot 4 maart vuur wisselen met de Britten.Op 10 maart 1776 vaardigde generaal Howe een proclamatie uit waarin hij de inwoners van Boston beval alle linnen en wollen goederen op te geven die door de kolonisten konden worden gebruikt om de oorlog voort te zetten.Loyalist Crean Brush kreeg toestemming deze goederen in ontvangst te nemen, in ruil waarvoor hij certificaten afleverde die feitelijk waardeloos waren.[25] De week daarop zat de Britse vloot in de haven van Boston te wachten op gunstige wind, terwijl loyalisten en Britse soldaten op de schepen werden geladen.Gedurende deze tijd veroverden Amerikaanse marineschepen buiten de haven met succes verschillende Britse bevoorradingsschepen.[26]Op 15 maart werd de wind gunstig voor de Britten, maar keerde zich tegen hen voordat ze konden vertrekken.Op 17 maart draaide de wind opnieuw gunstig.De troepen kregen toestemming om de stad in brand te steken als er ongeregeldheden waren terwijl ze naar hun schepen marcheerden;[25] ze begonnen om 4.00 uur te vertrekken. Om 9.00 uur waren alle schepen onderweg.[27] De vanuit Boston vertrekkende vloot bestond uit 120 schepen, met ruim 11.000 mensen aan boord.Daarvan waren 9.906 Britse troepen, 667 vrouwen en 553 kinderen.[28]
Slag bij de ceders
Brigadegeneraal Benedict Arnold ©John Trumbull
1776 May 18 - May 27

Slag bij de ceders

Les Cèdres, Quebec, Canada
De Battle of the Cedars was een reeks militaire confrontaties aan het begin van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tijdens de invasie van Canada door het Continentale Leger die in september 1775 was begonnen. km (28 mijl) ten westen van Montreal, Brits Amerika.Continentale legereenheden werden tegengewerkt door een kleine troepenmacht van Britse troepen die een grotere troepenmacht van Indianen (voornamelijk Iroquois) en milities leidde.Brigadegeneraal Benedict Arnold, commandant van het Amerikaanse militaire garnizoen in Montreal, had in april 1776 een detachement van zijn troepen bij de Cedars geplaatst, nadat hij geruchten had gehoord over Britse en Indiase militaire voorbereidingen ten westen van Montreal.Het garnizoen gaf zich op 19 mei over na een confrontatie met een gecombineerde strijdmacht van Britse en Indiase troepen onder leiding van kapitein George Forster.Amerikaanse versterkingen op weg naar de Cedars werden ook gevangengenomen na een korte schermutseling op 20 mei. Alle gevangenen werden uiteindelijk vrijgelaten na onderhandelingen tussen Forster en Arnold, die een aanzienlijke troepenmacht het gebied binnenbrachten.Volgens de voorwaarden van de overeenkomst moesten de Amerikanen een gelijk aantal Britse gevangenen vrijlaten, maar de deal werd door het Congres verworpen en er werden geen Britse gevangenen vrijgelaten.Kolonel Timothy Bedel en luitenant Isaac Butterfield, leiders van de Amerikaanse strijdmacht bij de Cedars, werden voor de krijgsraad gebracht en betaald door het Continentale Leger voor hun rol in de affaire.Nadat hij zich als vrijwilliger had onderscheiden, kreeg Bedel in 1777 een nieuwe opdracht. Het nieuws over de affaire omvatte sterk opgeblazen berichten over slachtoffers en vaak expliciete maar valse verslagen van wreedheden begaan door de Iroquois, die de meerderheid van de Britse strijdkrachten vormden. .
Slag bij Trois-Rivières
©Anonymous
1776 Jun 8

Slag bij Trois-Rivières

Trois-Rivières, Québec, Canada
De Slag bij Trois-Rivières vond plaats op 8 juni 1776, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Een Brits leger onder leiding van de gouverneur van Quebec, Guy Carleton, versloeg een poging van eenheden van het Continentale Leger onder bevel van brigadegeneraal William Thompson om een ​​Britse opmars door de Saint Lawrence River-vallei te stoppen.De strijd vond plaats als onderdeel van de invasie van Quebec door de Amerikaanse kolonisten, die in september 1775 was begonnen met als doel de provincie uit de Britse overheersing te verwijderen.De oversteek van de Saint Lawrence door de Amerikaanse troepen werd waargenomen door de militie van Quebec, die de Britse troepen bij Trois-Rivières waarschuwde.Een lokale boer leidde de Amerikanen naar een moeras, waardoor de Britten extra troepen in het dorp konden landen en posities konden innemen achter het Amerikaanse leger.Na een korte uitwisseling tussen een gevestigde Britse linie en Amerikaanse troepen die uit het moeras tevoorschijn kwamen, braken de Amerikanen in een ietwat ongeorganiseerde terugtocht.Omdat sommige terugtochtroutes waren afgesneden, namen de Britten een aanzienlijk aantal gevangenen, waaronder generaal Thompson en een groot deel van zijn staf.Dit was de laatste veldslag van de oorlog die op Quebecse bodem werd uitgevochten.Na de nederlaag trokken de rest van de Amerikaanse troepen, onder het bevel van John Sullivan, zich terug, eerst naar Fort Saint-Jean en vervolgens naar Fort Ticonderoga.De invasie van Quebec eindigde als een ramp voor de Amerikanen, maar Arnolds acties tijdens de terugtocht uit Quebec en zijn geïmproviseerde marine op Lake Champlain werden algemeen beschouwd als het uitstellen van een grootschalige Britse tegenstoot tot 1777. Talrijke factoren werden naar voren gebracht als redenen voor het mislukken van de invasie, inclusief het hoge aantal pokken onder Amerikaanse troepen.Carleton kreeg zware kritiek van Burgoyne omdat hij de Amerikaanse terugtocht uit Quebec niet agressiever nastreefde.Vanwege deze kritiek en het feit dat Carleton een hekel had aan Lord George Germain, de Britse minister van Koloniën en de ambtenaar in de regering van koning George die verantwoordelijk was voor het leiden van de oorlog, werd het bevel over het offensief van 1777 gegeven aan generaal Burgoyne (een actie die Carleton ertoe bracht zijn ontslag in te dienen als gouverneur van Quebec).Een aanzienlijk deel van de continentale strijdkrachten bij Fort Ticonderoga werd in november samen met generaals Gates en Arnold naar het zuiden gestuurd om de wankele verdediging van New Jersey door Washington te versterken.(Hij had New York City al verloren en was begin december de Delaware-rivier overgestoken naar Pennsylvania, waardoor de Britten vrij waren om in New Jersey te opereren.) Het veroveren van Quebec en andere Britse koloniën bleef gedurende de oorlog een doel van het Congres.George Washington , die deze invasie had gesteund, beschouwde echter alle verdere expedities als een lage prioriteit die te veel mannen en middelen zou afleiden van de belangrijkste oorlog in de Dertien Koloniën, dus verdere pogingen tot expedities naar Quebec werden nooit volledig gerealiseerd.
Slag bij Sullivan's Island
Een afbeelding van Sgt.Jasper hijst de strijdvlag van de koloniale strijdkrachten ©Johannes Oertel
1776 Jun 28

Slag bij Sullivan's Island

Sullivan's Island, South Carol
De slag om Sullivan's Island vond plaats in de buurt van Charleston, South Carolina, tijdens de eerste Britse poging om de stad te veroveren op Amerikaanse troepen.Het wordt ook wel de eerste belegering van Charleston genoemd, vanwege een succesvollere Britse belegering in 1780.
1776
Brits momentumornament
Campagne in New York en New Jersey
De slag om Long Island, 1776. ©Alonzo Chappel
1776 Jul 1 - 1777 Mar

Campagne in New York en New Jersey

New York, NY, USA
De campagne in New York en New Jersey van 1776-1777 was een cruciale reeks veldslagen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tussen Britse troepen onder leiding van generaal Sir William Howe en het Continentale Leger onder leiding van generaal George Washington.Howe begon met het succesvol verdrijven van Washington uit New York, landde op Staten Island en versloeg hem later op Long Island.De Britse campagne begon echter momentum te verliezen toen ze zich uitstrekte tot in New Jersey.Het leger van Washington slaagde erin strategische terugtrekkingen te maken, eerst over de Hudson River en vervolgens over New Jersey, waarbij het de verovering ontweek en het Continentale Leger in stand hield, ondanks het feit dat het leger te kampen had met een afnemend aantal en een laag moreel.Het keerpunt in de campagne kwam tijdens de wintermaanden.Howe besloot een keten van buitenposten op te richten die zich uitstrekte van New York City tot Burlington, New Jersey, en beval zijn troepen naar winterverblijven.Washington greep deze kans aan en leidde op 26 december 1776 een gedurfde en moreelverhogende aanval op het Britse garnizoen in Trenton. Deze overwinning bracht Howe ertoe zijn buitenposten dichter bij New York terug te trekken, terwijl Washington zijn winterkamp in Morristown, New Jersey vestigde. .Beide partijen bleven schermutselingen houden in de omgeving van New York en New Jersey, maar de focus van de oorlog begon te verschuiven naar andere theaters.Ondanks de gemengde resultaten slaagden de Britten erin de haven van New York voor de rest van de oorlog te behouden en deze te gebruiken als basis voor andere militaire expedities.In 1777 startte Howe een campagne gericht op het veroveren van Philadelphia, de revolutionaire hoofdstad, en verliet het gebied rond New York onder het bevel van generaal Sir Henry Clinton.Tegelijkertijd probeerde een andere Britse strijdmacht onder leiding van generaal John Burgoyne de Hudson River Valley onder controle te krijgen, wat culmineerde in een kritieke nederlaag bij Saratoga.Hoewel de campagne in New York en New Jersey aanvankelijk voordelig leek voor de Britten, markeerde het onduidelijke einde ervan een essentieel stabilisatiepunt voor de Amerikaanse strijdkrachten en vormde het de weg vrij voor daaropvolgende conflicten en allianties.
Play button
1776 Jul 4

Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten

Philadephia, PA
De Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten is de uitspraak die werd aangenomen door de Tweede Continentale Congresvergadering in Philadelphia, Pennsylvania, op 4 juli 1776. De Verklaring legde uit waarom de Dertien Koloniën die in oorlog waren met het Koninkrijk Groot-Brittannië zichzelf beschouwden als dertien onafhankelijke soevereine staten. niet langer onder Britse heerschappij.Met de Verklaring zetten deze nieuwe staten een gezamenlijke eerste stap in de richting van de vorming van de Verenigde Staten van Amerika.De verklaring werd ondertekend door vertegenwoordigers van New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina en Georgia.De steun voor de onafhankelijkheid werd versterkt door het pamflet Common Sense van Thomas Paine, dat op 10 januari 1776 werd gepubliceerd en pleitte voor Amerikaans zelfbestuur, en dat op grote schaal werd herdrukt.[29] Om de Onafhankelijkheidsverklaring op te stellen benoemde het Tweede Continentale Congres het Comité van Vijf, bestaande uit Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman en Robert Livingston.[30] De verklaring werd vrijwel uitsluitend geschreven door Jefferson, die hem tussen 11 juni en 28 juni 1776 grotendeels geïsoleerd schreef in een woning van drie verdiepingen aan Market Street 700 in Philadelphia.[31]De verklaring identificeerde de inwoners van de Dertien Koloniën als "één volk" en ontbond tegelijkertijd de politieke banden met Groot-Brittannië, terwijl een lange lijst werd opgenomen van vermeende schendingen van de "Engelse rechten" gepleegd door George III.Dit is ook een van de eerste keren dat de koloniën "Verenigde Staten" werden genoemd, in plaats van de meer gebruikelijke Verenigde Koloniën.[32]Op 2 juli stemde het Congres voor onafhankelijkheid en publiceerde op 4 juli de verklaring [33] die Washington op 9 juli voorlas aan zijn troepen in New York City. [34] Op dat moment was de revolutie niet langer een intern geschil over handel. en belastingbeleid en was uitgegroeid tot een burgeroorlog, aangezien elke staat die in het Congres vertegenwoordigd was, verwikkeld was in een strijd met Groot-Brittannië, maar ook verdeeld was tussen Amerikaanse patriotten en Amerikaanse loyalisten.[35] Patriotten steunden over het algemeen de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië en een nieuwe nationale unie in het Congres, terwijl de loyalisten trouw bleven aan de Britse overheersing.Schattingen van de aantallen lopen uiteen; één suggestie is dat de bevolking als geheel gelijkelijk verdeeld was tussen toegewijde patriotten, toegewijde loyalisten en degenen die onverschillig waren.[36] Anderen berekenen de verdeling als 40% patriottisch, 40% neutraal, 20% loyalistisch, maar met aanzienlijke regionale verschillen.[37]
Play button
1776 Aug 27

Slag bij Long Island

Brooklyn, NY, USA
De Slag om Long Island, ook wel bekend als de Slag om Brooklyn en de Slag om Brooklyn Heights, was een actie van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die op dinsdag 27 augustus 1776 werd uitgevochten aan de westelijke rand van Long Island in het huidige Brooklyn , New York.De Britten versloegen de Amerikanen en kregen toegang tot de strategisch belangrijke haven van New York, die ze de rest van de oorlog in handen hadden.Het was de eerste grote veldslag die plaatsvond nadat de Verenigde Staten zich op 4 juli onafhankelijk hadden verklaard, en qua troepeninzet en gevechten was het de grootste veldslag van de oorlog.Na het verslaan van de Britten tijdens het beleg van Boston op 17 maart, verplaatste opperbevelhebber George Washington het Continentale Leger om de havenstad New York te verdedigen, gelegen aan de zuidkant van het eiland Manhattan.Washington begreep dat de haven van de stad een uitstekende basis zou vormen voor de Royal Navy, dus vestigde hij daar verdedigingswerken en wachtte tot de Britten zouden aanvallen.In juli landden de Britten, onder bevel van generaal William Howe, een paar mijl over de haven op het dunbevolkte Staten Island, waar ze de volgende anderhalve maand werden versterkt door een vloot schepen in Lower New York Bay. waardoor hun totale strijdmacht op 32.000 troepen kwam.Washington kende de moeilijkheid om de stad vast te houden met de Britse vloot die de toegang tot de haven bij de Narrows onder controle had, en verplaatste daarom het grootste deel van zijn troepen naar Manhattan, in de overtuiging dat dit het eerste doelwit zou zijn.Op 21 augustus landden de Britten op de oevers van Gravesend Bay in het zuidwesten van Kings County, over de Narrows van Staten Island en meer dan twaalf mijl ten zuiden van de gevestigde East River-overgangen naar Manhattan.Na vijf dagen wachten vielen de Britten de Amerikaanse verdediging op de Guan Heights aan.De Amerikanen wisten echter niet dat Howe zijn hoofdleger om hun achterhoede had gebracht en kort daarna hun flank had aangevallen.De Amerikanen raakten in paniek, wat resulteerde in twintig procent verliezen door slachtoffers en gevangenneming, hoewel een stand-by van 400 troepen uit Maryland en Delaware grotere verliezen voorkwam.De rest van het leger trok zich terug op de belangrijkste verdedigingswerken op Brooklyn Heights.De Britten groeven zich in voor een belegering, maar in de nacht van 29 op 30 augustus evacueerde Washington het hele leger naar Manhattan zonder verlies van voorraden of een enkel leven.Het Continentale Leger werd volledig uit New York verdreven na nog een aantal nederlagen en werd gedwongen zich via New Jersey terug te trekken naar Pennsylvania.
Play button
1776 Sep 16

Slag bij Harlem Heights

Morningside Heights, Manhattan
De slag om Harlem Heights werd uitgevochten tijdens de campagne van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in New York en New Jersey.De actie vond plaats op 16 september 1776, in wat nu het Morningside Heights-gebied is en in oostelijke richting naar de toekomstige Harlem-buurten van het noordwesten van Manhattan Island in wat nu deel uitmaakt van New York City.Het Continentale leger, onder leiding van opperbevelhebber generaal George Washington, generaal-majoor Nathanael Greene en generaal-majoor Israel Putnam, met in totaal ongeveer 9.000 man, bekleedde een reeks hoge grondposities in Upper Manhattan.Direct er tegenover stond de voorhoede van het Britse leger van in totaal ongeveer 5.000 man onder bevel van generaal-majoor Henry Clinton.
Slag bij het eiland Valcour
©Anonymous
1776 Oct 11

Slag bij het eiland Valcour

Lake Champlain
De Slag om Valcour Island, ook wel bekend als de Slag om Valcour Bay, was een zeeslag die plaatsvond op 11 oktober 1776 op Lake Champlain.De belangrijkste actie vond plaats in Valcour Bay, een nauwe zeestraat tussen het vasteland van New York en Valcour Island.De strijd wordt algemeen beschouwd als een van de eerste zeeslagen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en een van de eerste die door de Amerikaanse marine werd uitgevochten.De meeste schepen in de Amerikaanse vloot onder het bevel van Benedict Arnold werden veroverd of vernietigd door een Britse strijdmacht onder de algemene leiding van generaal Guy Carleton.De Amerikaanse verdediging van Lake Champlain stopte echter de Britse plannen om de bovenste vallei van de Hudson River te bereiken.Het Continentale Leger had zich in juni 1776 teruggetrokken uit Quebec naar Fort Ticonderoga en Fort Crown Point nadat de Britse troepen massaal waren versterkt.Ze brachten de zomer van 1776 door met het versterken van die forten en het bouwen van extra schepen om de kleine Amerikaanse vloot die al op het meer was te vergroten.Generaal Carleton had een leger van 9.000 man bij Fort Saint-Jean, maar moest een vloot bouwen om het op het meer te vervoeren.De Amerikanen hadden tijdens hun terugtocht de meeste schepen op het meer ingenomen of vernietigd.Begin oktober was de Britse vloot, die de Amerikaanse vloot aanzienlijk te slim af was, klaar voor lancering.
Slag bij de Witte Vlakten
Hessian Fuselier Regiment Von Lossberg doorwaadt de rivier de Bronx in de slag bij White Plains ©GrahaM Turner
1776 Oct 28

Slag bij de Witte Vlakten

White Plains, New York, USA
De Slag om White Plains was een veldslag in de campagne van New York en New Jersey van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, uitgevochten op 28 oktober 1776 nabij White Plains, New York.Na de terugtrekking van het Continentale Leger van George Washington noordwaarts vanuit New York City, landde de Britse generaal William Howe troepen in Westchester County, met de bedoeling de ontsnappingsroute van Washington af te snijden.Op de hoogte gebracht van deze stap, trok Washington zich verder terug en vestigde een positie in het dorp White Plains, maar slaagde er niet in om stevige controle te krijgen over lokale hoge gronden.Howe's troepen verdreven de troepen van Washington van een heuvel nabij het dorp;na dit verlies beval Washington de Amerikanen zich verder naar het noorden terug te trekken.Latere Britse bewegingen achtervolgden Washington door New Jersey en Pennsylvania binnen.
Play button
1776 Nov 16

Slag bij FortWashington

Washington Heights, Manhattan,
De Slag om Fort Washington vond plaats op 16 november 1776 in New York, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.Het was een Britse overwinning die de overgave van het overblijfsel van het garnizoen van Fort Washington, nabij de noordkant van Manhattan Island, opleverde.Het was een van de ergste Patriot-nederlagen uit de oorlog.[38]Na het verslaan van het Continentale Leger onder opperbevelhebber generaal George Washington in de Slag om White Plains, waren de Britse legertroepen onder bevel van luitenant-generaal William Howe van plan Fort Washington, het laatste Amerikaanse bolwerk op Manhattan, te veroveren.Generaal Washington vaardigde een discretionair bevel uit aan generaal Nathanael Greene om het fort te verlaten en het garnizoen – dat toen 1.200 man telde [39] maar later uitgroeide tot 3.000 [40] – naar New Jersey te verplaatsen.Kolonel Robert Magaw, die het bevel voerde over het fort, weigerde het te verlaten omdat hij geloofde dat het tegen de Britten verdedigd kon worden.Howe's troepen vielen het fort aan voordat Washington het bereikte om de situatie te beoordelen.Howe lanceerde zijn aanval op 16 november. Hij leidde een aanval van drie kanten: het noorden, oosten en zuiden.Getijden in de Harlem River verhinderden dat sommige troepen landden en vertraagden de aanval.Toen de Britten tegen de verdediging introkken, viel de Zuid- en West-Amerikaanse verdediging snel en werden de obstakels die bedoeld waren om een ​​aanval af te schrikken met gemak omzeild.[41] Patriottroepen aan de noordkant boden hevig verzet tegen de Hessische aanval, maar ook zij werden uiteindelijk overweldigd.Omdat het fort omringd was door land en zee, koos kolonel Magaw ervoor zich over te geven.In totaal kwamen 59 Amerikanen om het leven en werden 2.837 krijgsgevangen gemaakt.Drie dagen na de val van Fort Washington verlieten de Patriotten Fort Lee.Washington en het leger trokken zich terug via New Jersey en staken de Delaware-rivier over naar Pennsylvania, ten noordwesten van Trenton, en werden door Britse troepen achtervolgd tot aan New Brunswick, New Jersey.De Britten consolideerden hun controle over de haven van New York en het oosten van New Jersey.
Oversteken van de Delaware-rivier
Washington Crossing the Delaware , een schilderij uit 1851 van Emanuel Leutze met de oversteek voorafgaand aan de Slag om Trenton op de ochtend van 26 december 1776. ©Emanuel Leutze
1776 Dec 25

Oversteken van de Delaware-rivier

Washington's Crossing

De oversteek van de Delaware-rivier door George Washington , die plaatsvond in de nacht van 25 op 26 december 1776, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, was de eerste stap in een verrassingsaanval georganiseerd door George Washington tegen Hessische troepen (Duitse hulptroepen in dienst van de Britten) in Trenton, New Jersey, op de ochtend van 26 december. Gepland in gedeeltelijke geheimhouding, leidde Washington een colonne van troepen van het Continentale Leger over de ijskoude Delaware-rivier in een logistiek uitdagende en gevaarlijke operatie.

Play button
1776 Dec 26

Slag bij Trenton

Trenton, NJ
Na de Slag om Fort Washington keerde de hoofdmacht van de Britse troepen terug naar New York voor het winterseizoen.Ze lieten voornamelijk Hessische troepen achter in New Jersey.Deze troepen stonden onder bevel van kolonel Rall en kolonel Von Donop.Ze kregen de opdracht om kleine buitenposten te vormen in en rond Trenton.Howe stuurde toen troepen onder het bevel van Charles Cornwallis over de Hudson River naar New Jersey en achtervolgde Washington door New Jersey.Het leger van Washington was aan het krimpen vanwege aflopende dienstnemingen en desertie, en leed aan een slecht moreel vanwege de nederlagen in de omgeving van New York.Cornwallis (onder het bevel van Howe), in plaats van te proberen Washington onmiddellijk verder te achtervolgen, vestigde een reeks buitenposten van New Brunswick tot Burlington, waaronder een in Bordentown en een in Trenton, en beval zijn troepen de winterkwartieren in te trekken.De Britten waren blij het campagneseizoen te beëindigen toen ze naar de winterkwartieren werden gestuurd.Dit was een tijd voor de generaals om zich te hergroeperen, opnieuw te bevoorraden en strategieën te bedenken voor het komende campagneseizoen de volgende lente.Nadat generaal George Washington de vorige nacht de Delaware-rivier ten noorden van Trenton was overgestoken, leidde Washington het grootste deel van het Continentale leger tegen Hessische hulptroepen die in Trenton gelegerd waren.Na een kort gevecht werd bijna tweederde van de Hessische strijdmacht gevangengenomen, met verwaarloosbare verliezen voor de Amerikanen.De Slag om Trenton heeft het tanende moreel van het Continentale Leger aanzienlijk gestimuleerd en heeft ertoe geleid dat het opnieuw in dienst werd genomen.
Voer Oorlog
George Washington en Lafayette bij Valley Forge. ©John Ward Dunsmore
1777 Jan 1 - Mar

Voer Oorlog

New Jersey, USA
De Forage War was een partijdige campagne die bestond uit talloze kleine schermutselingen die plaatsvonden in New Jersey tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tussen januari en maart 1777, na de veldslagen van Trenton en Princeton.Nadat zowel Britse als Continentale legertroepen begin januari hun winterkwartier waren binnengekomen, voerden stamgasten van het Continentale Leger en militiecompagnieën uit New Jersey en Pennsylvania talloze verkennings- en intimidatieoperaties uit tegen de Britse en Duitse troepen die in New Jersey waren gelegerd.De Britse troepen wilden verse proviand hebben om te consumeren, en hadden ook vers voer nodig voor hun trekdieren en paarden.Generaal George Washington beval de systematische verwijdering van dergelijke voorraden uit gebieden die gemakkelijk toegankelijk waren voor de Britten, en compagnieën van Amerikaanse milities en troepen vielen Britse en Duitse uitstapjes lastig om dergelijke voorraden te verwerven.Hoewel veel van deze operaties klein waren, werden ze in sommige gevallen behoorlijk uitgebreid, waarbij meer dan 1.000 troepen betrokken waren.De Amerikaanse operaties waren zo succesvol dat de Britse slachtoffers in New Jersey (inclusief die van de veldslagen bij Trenton en Princeton) die van de hele campagne voor New York overtroffen.
Slag bij de Assunpink Creek
Generaal George Washington in Trenton in de nacht van 2 januari 1777, na de Slag om de Assunpink Creek, ook wel bekend als de Tweede Slag om Trenton, en vóór de Slag om Princeton. ©John Trumbull
1777 Jan 2

Slag bij de Assunpink Creek

Trenton, New Jersey, USA
Na de overwinning in de Slag om Trenton, vroeg in de ochtend van 26 december 1776, verwachtten generaal George Washington van het Continentale Leger en zijn krijgsraad een sterke Britse tegenaanval.Washington en de raad besloten deze aanval in Trenton het hoofd te bieden en vestigden een defensieve positie ten zuiden van de Assunpink Creek.Luitenant-generaal Charles Cornwallis leidde de Britse troepen naar het zuiden in de nasleep van de slag van 26 december.Cornwallis liet 1.400 man achter onder luitenant-kolonel Charles Mawhood in Princeton en rukte op 2 januari op naar Trenton met ongeveer 5.000 man. Zijn opmars werd aanzienlijk vertraagd door defensieve schermutselingen door Amerikaanse schutters onder het bevel van Edward Hand, en de voorhoede bereikte Trenton pas schemering.Na drie keer de Amerikaanse posities te hebben aangevallen en elke keer te zijn afgeslagen, besloot Cornwallis te wachten en de strijd de volgende dag te beëindigen.Washington verplaatste zijn leger die nacht rond het kamp van Cornwallis en viel de volgende dag Mahood in Princeton aan.Die nederlaag was voor de Britten aanleiding om zich voor de winter terug te trekken uit het grootste deel van New Jersey.
Slag bij Princeton
Generaal George Washington verzamelde zijn troepen in de slag om Princeton. ©William Ranney
1777 Jan 3

Slag bij Princeton

Princeton, New Jersey, USA
In de nacht van 2 januari 1777 sloeg Washington een Britse aanval af in de Slag om de Assunpink Creek.Die nacht evacueerde hij zijn positie, cirkelde rond het leger van generaal Cornwallis en viel het Britse garnizoen in Princeton aan.Op 3 januari kwam brigadegeneraal Hugh Mercer van het Continentale leger in botsing met twee regimenten onder bevel van Mawhood.Mercer en zijn troepen werden onder de voet gelopen en Mercer raakte dodelijk gewond.Washington stuurde een brigade van milities onder leiding van brigadegeneraal John Cadwalader om hen te helpen.Toen de militie de vlucht van Mercers mannen zag, begon ook te vluchten.Washington reed met versterkingen aan en verzamelde de vluchtende militie.Vervolgens leidde hij de aanval op de troepen van Mawhood en dreef ze terug.Mawhood gaf het bevel zich terug te trekken en de meeste troepen probeerden naar Cornwallis in Trenton te vluchten.Nadat ze Princeton waren binnengekomen, begonnen de Amerikanen de verlaten Britse bevoorradingswagens en de stad te plunderen.Met het nieuws dat Cornwallis naderde, wist Washington dat hij Princeton moest verlaten.Washington wilde doorstoten naar New Brunswick en een Britse loonkist van 70.000 pond veroveren, maar generaal-majoor Henry Knox en Nathanael Greene spraken hem uit zijn hoofd.In plaats daarvan verplaatste Washington zijn leger in de nacht van 3 januari naar Somerset Courthouse, marcheerde vervolgens op 5 januari naar Pluckemin en arriveerde de volgende dag tegen zonsondergang in Morristown voor een winterkamp.Na de slag verliet Cornwallis veel van zijn posten in New Jersey en beval zijn leger zich terug te trekken naar New Brunswick.De volgende maanden van de oorlog bestonden uit een reeks kleinschalige schermutselingen die bekend staan ​​​​als de Forage War.
Slag bij Bound Brook
Hessen bij de Slag bij Bound Brook ©Don Troiani
1777 Apr 13

Slag bij Bound Brook

Bound Brook, New Jersey, U.S.
De Slag om Bound Brook (13 april 1777) was een verrassingsaanval uitgevoerd door Britse en Hessische troepen tegen een buitenpost van het Continentale Leger in Bound Brook, New Jersey tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Het Britse doel om het hele garnizoen te veroveren werd niet gehaald, hoewel er gevangenen werden gemaakt.De Amerikaanse commandant, generaal-majoor Benjamin Lincoln, vertrok met grote haast en liet papieren en persoonlijke bezittingen achter.Laat op de avond van 12 april 1777 marcheerden vierduizend Britse en Hessische troepen onder bevel van luitenant-generaal Charles Cornwallis vanuit het Britse bolwerk New Brunswick.Op één na bereikten alle detachementen posities rond de buitenpost voordat de strijd de volgende ochtend tegen het aanbreken van de dag begon.Tijdens de slag ontsnapte het grootste deel van het garnizoen van 500 man via de niet-geblokkeerde route.Amerikaanse versterkingen arriveerden in de middag, maar niet voordat de Britten de buitenpost plunderden en de terugtocht naar New Brunswick begonnen.Generaal Washington verplaatste zijn leger eind mei van zijn winterkwartier in Morristown naar een meer voorwaartse positie in Middlebrook om beter te kunnen reageren op Britse bewegingen.Terwijl generaal Howe zijn campagne in Philadelphia voorbereidde, verplaatste hij half juni eerst een groot deel van zijn leger naar Somerset Court House, blijkbaar in een poging Washington uit de Middlebrook-positie te halen.Toen dit niet lukte, trok Howe zijn leger terug naar Perth Amboy en zette het aan boord van schepen op weg naar de Chesapeake Bay.Het noorden en de kust van New Jersey bleven de plaats van schermutselingen en overvallen door de Britse troepen die New York City bezetten voor de rest van de oorlog.
Meigs Raid
Meigs Raid ©Anonymous
1777 May 24

Meigs Raid

Sag Harbor, NY, USA
De Meigs Raid (ook bekend als de Battle of Sag Harbor) was een militaire inval door de troepen van het Amerikaanse Continentale Leger, onder het bevel van Connecticut Colonel Return Jonathan Meigs, op een Brits loyalistisch foerageergezelschap in Sag Harbor, New York op 24 mei 1777. tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Zes loyalisten werden gedood en 90 gevangengenomen, terwijl de Amerikanen geen slachtoffers leden.De inval was een reactie op een succesvolle Britse aanval op Danbury, Connecticut eind april, waar Amerikaanse troepen zich tijdens de Slag om Ridgefield tegen hadden verzet.De expeditie, georganiseerd in New Haven, Connecticut door brigadegeneraal Samuel Holden Parsons, stak op 23 mei Long Island Sound over vanuit Guilford, sleepte walvisboten over de North Fork van Long Island en viel de volgende ochtend Sag Harbor binnen, waarbij boten en voorraden werden vernietigd.De strijd markeerde de eerste Amerikaanse overwinning in de staat New York nadat New York City en Long Island waren gevallen in de Britse campagne voor de stad in 1776.
Philadelphia-campagne
Portret van George Washington. ©Léon Cogniet
1777 Jul 1 - 1778 Jul

Philadelphia-campagne

Philadelphia, PA, USA
De campagne in Philadelphia (1777–1778) was een Britse poging in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog om controle te krijgen over Philadelphia, de hoofdstad uit het revolutionaire tijdperk waar het Tweede Continentale Congres bijeenkwam en de Onafhankelijkheidsverklaring ondertekende, die de oorlog formaliseerde en escaleerde.Als onderdeel van de campagne in Philadelphia zette de Britse generaal William Howe, nadat hij er niet in was geslaagd het Continentale Leger onder leiding van generaal George Washington in een strijd in Noord-Jersey te betrekken, zijn leger op transportschepen en landde ze aan de noordkant van de Chesapeake Bay.Van daaruit trok hij noordwaarts richting Philadelphia.Washington bereidde de verdediging voor tegen Howe's bewegingen bij Brandywine Creek, maar werd geflankeerd en teruggeslagen in de Slag om Brandywine op 11 september 1777. Na verdere schermutselingen en manoeuvres trok Howe Philadelphia binnen en bezette het.Washington viel vervolgens tevergeefs een van Howe's garnizoenen in Germantown aan voordat hij zich voor de winter terugtrok naar Valley Forge.Howe's campagne was controversieel omdat hij, hoewel hij erin slaagde de Amerikaanse hoofdstad Philadelphia te veroveren, langzaam te werk ging en geen steun verleende aan de gelijktijdige campagne van John Burgoyne verder naar het noorden, die voor de Britten in een ramp eindigde in de veldslagen van Saratoga en Frankrijk in de strijd voerde. oorlog.Howe trad af tijdens de bezetting van Philadelphia en werd vervangen door zijn onderbevelhebber, generaal Sir Henry Clinton.Clinton evacueerde Philadelphia en verplaatste zijn troepen in 1778 terug naar New York City, om de verdediging van die stad tegen een mogelijke gecombineerde Frans-Amerikaanse aanval te versterken.Washington viel vervolgens het Britse leger helemaal door New Jersey lastig en dwong een veldslag af bij Monmouth Court House, een van de grootste veldslagen van de oorlog.Aan het einde van de campagne in Philadelphia in 1778 bevonden de twee legers zich in ongeveer dezelfde strategische posities als waarin ze zich bevonden voordat Howe de aanval op Philadelphia lanceerde.
Belegering van fort Ticonderoga
Belegering van fort Ticonderoga ©Gerry Embleton
1777 Jul 2 - Jul 6

Belegering van fort Ticonderoga

Fort Ticonderoga, Fort Ti Road
De belegering van Fort Ticonderoga in 1777 vond plaats tussen 2 en 6 juli 1777 in Fort Ticonderoga, nabij de zuidkant van Lake Champlain in de staat New York.Het 8.000 man tellende leger van luitenant-generaal John Burgoyne bezette hoge grond boven het fort en omsingelde bijna de verdediging.Deze bewegingen zorgden ervoor dat het bezettende Continentale Leger, een troepenmacht van 3.000 onder bevel van generaal Arthur St. Clair, zich terugtrok uit Ticonderoga en de omliggende verdedigingswerken.Er werd enig geweervuur ​​uitgewisseld en er vielen enkele slachtoffers, maar er vond geen formele belegering en geen veldslag plaats.Het leger van Burgoyne bezette Fort Ticonderoga en Mount Independence, de uitgebreide vestingwerken aan de Vermont-kant van het meer, zonder tegenstand op 6 juli.Voorschoteenheden achtervolgden de terugtrekkende Amerikanen.De onbetwiste overgave van Ticonderoga veroorzaakte opschudding bij het Amerikaanse publiek en in militaire kringen, aangezien algemeen werd aangenomen dat Ticonderoga vrijwel onneembaar was en een essentieel verdedigingspunt.Generaal St. Clair en zijn superieur, generaal Philip Schuyler, werden door het Congres belasterd.
Slag bij Oriskany
Hoewel hij gewond is, verzamelt generaal Nicholas Herkimer de militie van Tryon County in de slag om Oriskany ©Frederick Coffay Yohn
1777 Aug 6

Slag bij Oriskany

Oriskany, New York, USA
De slag om Oriskany was een van de bloedigste veldslagen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en een belangrijk onderdeel van de Saratoga-campagne.Op 6 augustus 1777 viel een groep loyalisten en enkele honderden inheemse bondgenoten uit verschillende landen een Amerikaanse militaire partij in een hinderlaag die marcheerde om de belegering van Fort Stanwix te verlichten.Dit was een van de weinige veldslagen waarin de meerderheid van de deelnemers Amerikanen waren;Rebellen en geallieerde Oneidas vochten tegen loyalisten en geallieerde Iroquois in afwezigheid van Britse reguliere soldaten.Er was ook een detachement Hessen in de Britse strijdmacht, evenals West-Indiërs, waaronder leden van het Mississauga-volk.
1777
Keerpuntornament
Play button
1777 Aug 16

Slag bij Bennington

Walloomsac, New York, USA
De Slag om Bennington was een veldslag in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, onderdeel van de Saratoga-campagne, die plaatsvond op 16 augustus 1777 op een boerderij in Walloomsac, New York, ongeveer 16 km van zijn naamgenoot, Bennington. Vermont.Een rebellenmacht van 2.000 man, voornamelijk militieleden uit New Hampshire en Massachusetts, onder leiding van generaal John Stark, en versterkt door militieleden uit Vermont onder leiding van kolonel Seth Warner en leden van de Green Mountain Boys, versloeg op beslissende wijze een detachement van het leger van generaal John Burgoyne onder leiding van luitenant Kolonel Friedrich Baum, en ondersteund door extra mannen onder leiding van luitenant-kolonel Heinrich von Breymann.Het detachement van Baum bestond uit een gemengde strijdmacht van 700 man, voornamelijk samengesteld uit gedemonteerde Dragoons uit Brunswick, Canadezen, loyalisten en Indiërs.Hij werd door Burgoyne gestuurd om Bennington in het omstreden gebied [van] de New Hampshire Grants te overvallen voor paarden, trekdieren, proviand en andere benodigdheden.Burgoyne en Baum waren van mening dat de stad slechts licht verdedigd werd en wisten niet dat Stark en 1.500 militieleden daar gestationeerd waren.Na een door regen veroorzaakte impasse omsingelden de mannen van Stark de positie van Baum, namen veel gevangenen en doodden Baum.Versterkingen voor beide partijen arriveerden toen Stark en zijn mannen aan het opruimen waren, en de strijd hervatte, waarbij Warner en Stark de versterkingen van Breymann met zware verliezen wegdreven.De strijd was een groot strategisch succes voor de Amerikaanse zaak en wordt beschouwd als onderdeel van het keerpunt van de Revolutionaire Oorlog;het verminderde Burgoyne's leger in omvang met bijna 1.000 man, bracht zijn Indiaanse aanhangers ertoe hem grotendeels in de steek te laten en beroofde hem van de broodnodige voorraden, zoals rijdieren voor zijn cavalerieregimenten, trekdieren en proviand, allemaal factoren die bijdroegen aan Burgoyne's uiteindelijke dood. nederlaag bij Saratoga.De overwinning zorgde voor koloniale steun voor de onafhankelijkheidsbeweging en speelde een sleutelrol bij het betrekken van Frankrijk bij de oorlog aan de kant van de rebellen.De verjaardag van de strijd wordt in de staat Vermont gevierd als Bennington Battle Day.
Slag bij Brandewijn
Natiemakers ©Howard Pyle
1777 Sep 11

Slag bij Brandewijn

Chadds Ford, Pennsylvania, USA
De Slag om Brandywine, ook wel bekend als de Slag om Brandywine Creek, werd op 11 september 1777 uitgevochten tussen het Amerikaanse Continentale Leger van generaal George Washington en het Britse leger van generaal Sir William Howe, als onderdeel van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1775). 1783).De troepen ontmoetten elkaar nabij Chadds Ford, Pennsylvania.Er vochten meer troepen bij Brandywine dan enige andere veldslag tijdens de Amerikaanse Revolutie.[43] Het was ook de tweede eendaagse slag van de oorlog, na de Slag om Monmouth, met onafgebroken gevechten gedurende 11 uur.[43]Terwijl Howe Philadelphia en vervolgens de Amerikaanse hoofdstad innam, joegen de Britse troepen het Continentale Leger op de vlucht en dwongen hen zich eerst terug te trekken naar de stad Chester, Pennsylvania, en vervolgens in noordoostelijke richting naar Philadelphia.Howe's leger vertrok op 23 juli 1777 vanuit Sandy Hook, New Jersey, aan de overkant van de baai van New York vanuit de bezette stad New York City op het zuidelijke puntje van Manhattan Island, en landde nabij het huidige Elkton, Maryland, op de punt van de "Head of Elk" bij de Elk River aan de noordkant van de Chesapeake Bay, aan de zuidelijke monding van de Susquehanna-rivier.[44] Terwijl het Britse leger naar het noorden marcheerde, duwde het Britse leger de Amerikaanse lichte troepen in een paar schermutselingen opzij.Generaal Washington bood de strijd aan met zijn leger achter Brandywine Creek, bij de Christina-rivier.Terwijl een deel van zijn leger demonstreerde voor Chadds Ford, nam Howe het grootste deel van zijn troepen mee op een lange mars die de Brandywine overstak tot ver voorbij de rechterflank van Washington.Vanwege slechte verkenning ontdekten de Amerikanen de colonne van Howe pas toen deze een positie achter hun rechterflank bereikte.Te laat werden drie divisies verplaatst om de Britse flankerende strijdmacht bij Birmingham Friends Meetinghouse and School, een Quaker-vergaderhuis, te blokkeren.Na een hevig gevecht brak Howe's vleugel door de nieuw gevormde Amerikaanse rechtervleugel die op verschillende heuvels was opgesteld.Op dit punt viel luitenant-generaal Wilhelm von Knyphausen de Ford van Chadd aan en verfrommelde de Amerikaanse linkervleugel.Terwijl het leger van Washington zich terugtrok, bracht hij elementen van de divisie van generaal Nathanael Greene naar voren die de colonne van Howe lang genoeg tegenhielden zodat zijn leger naar het noordoosten kon ontsnappen.De Poolse generaal Casimir Pulaski verdedigde de achterhoede van Washington en assisteerde bij zijn ontsnapping.De nederlaag en de daaropvolgende manoeuvres maakten Philadelphia kwetsbaar.De Britten veroverden de stad twee weken later, op 26 september, waardoor de stad negen maanden lang onder Britse controle viel, tot juni 1778.
Play button
1777 Sep 19

Slagen van Saratoga

Stillwater, Saratogy County
De veldslagen om Saratoga (19 september en 7 oktober 1777) markeerden het hoogtepunt van de Saratoga-campagne en bezorgden de Amerikanen een beslissende overwinning op de Britten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.De Britse generaal John Burgoyne leidde een invasieleger van 7.200 à 8.000 man zuidwaarts vanuit Canada in de Champlain-vallei, in de hoop een soortgelijke Britse strijdmacht te ontmoeten die vanuit New York City noordwaarts marcheerde en een andere Britse strijdmacht die vanuit Lake Ontario oostwaarts marcheerde;het doel was om Albany, New York in te nemen.De zuidelijke en westelijke strijdkrachten zijn nooit aangekomen en Burgoyne werd omsingeld door Amerikaanse troepen in de staat New York, 24 km voor zijn doel.Hij vocht twee veldslagen die 18 dagen na elkaar plaatsvonden op hetzelfde terrein, 14 km ten zuiden van Saratoga, New York.Hij behaalde een overwinning in de eerste slag ondanks dat hij in de minderheid was, maar verloor de tweede slag nadat de Amerikanen met een nog grotere strijdmacht terugkeerden.Burgoyne merkte dat hij zonder hulp in de val zat door veel grotere Amerikaanse troepen, dus trok hij zich terug in Saratoga (nu Schuylerville) en gaf daar op 17 oktober zijn hele leger over. Zijn overgave, zegt historicus Edmund Morgan, ‘was een groot keerpunt in de oorlog omdat het leverde de Amerikanen de buitenlandse hulp op, wat het laatste element was dat nodig was voor de overwinning.'[45]Burgoyne's strategie om New England te verdelen van de zuidelijke koloniën was goed begonnen, maar vertraagde vanwege logistieke problemen.Hij behaalde een kleine tactische overwinning op de Amerikaanse generaal Horatio Gates en het Continentale Leger in de Slag om Freeman's Farm op 19 september, ten koste van aanzienlijke verliezen.Zijn verworvenheden werden uitgewist toen hij de Amerikanen opnieuw aanviel in de Slag om Bemis Heights op 7 oktober en de Amerikanen een deel van de Britse verdediging veroverden.Burgoyne werd daarom gedwongen zich terug te trekken, en zijn leger werd omsingeld door de veel grotere Amerikaanse strijdmacht bij Saratoga, waardoor hij zich op 17 oktober moest overgeven. Het nieuws over Burgoyne's overgave speelde een belangrijke rol bij het formeel betrekken van Frankrijk als Amerikaanse bondgenoot in de oorlog, hoewel het dat wel had gedaan. eerder gegeven voorraden, munitie en wapens, met name het de Valliere-kanon dat een belangrijke rol speelde in Saratoga.De strijd op 19 september begon toen Burgoyne enkele van zijn troepen verplaatste in een poging de verschanste Amerikaanse positie op Bemis Heights te flankeren.De Amerikaanse generaal-majoor Benedict Arnold anticipeerde op de manoeuvre en plaatste hem aanzienlijke krachten in de weg.Burgoyne kreeg wel de controle over Freeman's Farm, maar dit ging ten koste van aanzienlijke verliezen.De schermutselingen gingen door in de dagen na de slag, terwijl Burgoyne wachtte in de hoop dat er versterkingen uit New York City zouden arriveren.Ondertussen bleven patriottische milities arriveren, waardoor de omvang van het Amerikaanse leger toenam.Geschillen binnen het Amerikaanse kamp brachten Gates ertoe Arnold van zijn bevel te ontdoen.De Britse generaal Sir Henry Clinton trok vanuit New York City op en probeerde de Amerikaanse aandacht af te leiden door de forten Clinton en Montgomery in de hooglanden van de Hudson River op 6 oktober en Kingston op 13 oktober te veroveren, maar zijn pogingen waren te laat om Burgoyne te helpen.Burgoyne viel Bemis Heights op 7 oktober opnieuw aan nadat duidelijk werd dat hij niet op tijd aflossingshulp zou krijgen.Deze strijd culmineerde in zware gevechten, gekenmerkt door Arnolds pittige verzameling van de Amerikaanse troepen.Burgoyne's troepen werden teruggeworpen naar de posities die ze innamen vóór de slag van 19 september, en de Amerikanen veroverden een deel van de verschanste Britse verdediging.
Slag bij Paoli
Een vreselijke scène van verwoesting, met de Britse lichte infanterie en lichte dragonders die op 20 september 1777 het kampement van het Continentale Leger bij Paoli aanvielen ©Xavier della Gatta
1777 Sep 20

Slag bij Paoli

Willistown Township, PA, USA
De Slag om Paoli (ook bekend als de Slag om Paoli Tavern of het Paoli-bloedbad) was een veldslag in de Philadelphia-campagne van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die op 20 september 1777 werd uitgevochten in het gebied rond het huidige Malvern, Pennsylvania.Na de Amerikaanse terugtrekkingen tijdens de Slag om Brandywine en de Slag om de Wolken, liet George Washington een troepenmacht onder brigadegeneraal Anthony Wayne achter om de Britten te volgen en lastig te vallen terwijl ze zich voorbereidden om naar de revolutionaire hoofdstad Philadelphia te trekken.Op de avond van 20 september voerden Britse troepen onder leiding van generaal-majoor Charles Gray een verrassingsaanval uit op Wayne's kampement nabij de Paoli Tavern.Hoewel er relatief weinig Amerikaanse slachtoffers vielen, werden er beweringen gedaan dat de Britten geen gevangenen namen en geen kwartier verleenden, en de verloving werd bekend als het "Paoli-bloedbad".
Slag bij Germantown
Slag bij Germantown ©Alonzo Chappel
1777 Oct 4

Slag bij Germantown

Germantown, Philadelphia, Penn
Na het verslaan van het Continentale Leger in de Slag om Brandywine op 11 september en de Slag om Paoli op 20 september, was Howe Washington te slim af en veroverde Philadelphia, de hoofdstad van de Verenigde Staten, op 26 september. Howe liet een garnizoen achter van zo'n 3.000 troepen in Philadelphia, terwijl hij het grootste deel van zijn strijdmacht verplaatste naar Germantown, toen een afgelegen gemeenschap naar de stad.Washington hoorde van de divisie en besloot de Britten aan te vallen.Zijn plan riep op tot vier afzonderlijke colonnes om samen te komen op de Britse positie bij Germantown.De twee flankerende colonnes waren samengesteld uit 3.000 milities, terwijl de centrumlinkse, onder Nathanael Greene, de centrumrechtse onder John Sullivan, en de reserve onder Lord Stirling uit reguliere troepen bestonden.De ambitie achter het plan was om de Britse strijdmacht te verrassen en te vernietigen, ongeveer op dezelfde manier waarop Washington de Hessen bij Trenton had verrast en beslissend had verslagen.In Germantown had Howe zijn lichte infanterie en de 40th Foot als piketten over zijn front verspreid.In het hoofdkamp voerde Wilhelm von Knyphausen het bevel over de Britse linkerzijde, terwijl Howe zelf persoonlijk de Britse rechterzijde leidde.Een zware mist zorgde voor veel verwarring bij de naderende Amerikanen.Na een scherpe strijd stuurde de colonne van Sullivan de Britse piketten op de vlucht.Ongezien in de mist barricadeerden ongeveer 120 mannen van de Britse 40th Foot het Chew House.Toen de Amerikaanse reserve naar voren trok, nam Washington de beslissing om herhaalde aanvallen op de positie uit te voeren, die allemaal mislukten met zware verliezen.Sullivans vleugel drong enkele honderden meters voorbij het landhuis binnen en raakte moedeloos, had bijna geen munitie meer en hoorde kanonvuur achter hen.Toen ze zich terugtrokken, kwam de divisie van Anthony Wayne in de mist in botsing met een deel van Greene's laat arriverende vleugel.Omdat ze elkaar voor de vijand aanzagen, openden ze het vuur en beide eenheden trokken zich terug.Ondertussen wierp Greene's linker middencolonne de Britse rechter terug.Met de afgeslagen colonne van Sullivan, omsingelden de Britten de colonne van Greene.De twee militiecolonnes waren er alleen in geslaagd de aandacht van de Britten af ​​te leiden en hadden geen vooruitgang geboekt voordat ze zich terugtrokken.Ondanks de nederlaag besloot Frankrijk , al onder de indruk van het Amerikaanse succes bij Saratoga, de Amerikanen meer te helpen.Howe achtervolgde de verslagen Amerikanen niet krachtig, maar richtte zijn aandacht op het opruimen van obstakels in de Delaware-rivier bij Red Bank en Fort Mifflin.Na tevergeefs geprobeerd te hebben Washington in de strijd te lokken bij White Marsh, trok Howe zich terug in Philadelphia.Washington, zijn leger intact, trok zich terug in Valley Forge, waar hij overwinterde en zijn troepen opnieuw trainde.
Slag bij Rode Bank
©Anonymous
1777 Oct 22

Slag bij Rode Bank

Fort Mercer, Hessian Avenue, N
Na de Britse verovering van Philadelphia op 26 september 1777 en het mislukken van de Amerikaanse verrassingsaanval op het Britse kamp bij de Slag om Germantown op 4 oktober, probeerden de Amerikanen het Britse gebruik van de stad te ontzeggen door de Delaware-rivier te blokkeren.Daartoe werden twee forten gebouwd die de rivier domineerden.Een daarvan was Fort Mercer aan de kant van New Jersey op de Red Bank Plantation in wat toen deel uitmaakte van Deptford Township (nu National Park, New Jersey).De andere was Fort Mifflin op Mud Island, in de Delaware-rivier net ten zuiden van de samenvloeiing met de Schuylkill-rivier, aan de Pennsylvania-kant tegenover Fort Mercer.Zolang de Amerikanen beide forten bezetten, konden Britse marineschepen Philadelphia niet bereiken om het leger te bevoorraden.Naast de forten bezaten de Amerikanen een kleine vloot van schepen van de Continentale Marine op de Delaware, aangevuld met de Pennsylvania State Navy.De vloot bestond uit sloepen, schoeners, galeien, een assortiment van drijvende batterijen en veertien oude schepen beladen met vaten teer om te worden gebruikt als middel om de rivier te verdedigen.Ondertussen werden 2.000 Hessische huursoldaten onder bevel van kolonel Carl von Donop gestuurd om Fort Mercer op de linkeroever (of de kant van New Jersey) van de Delaware-rivier, net ten zuiden van Philadelphia, in te nemen, maar werden beslissend verslagen door een veel mindere troepenmacht van koloniale troepen. verdedigers.Hoewel de Britten een maand later Fort Mercer innamen, zorgde de overwinning voor een broodnodige morele boost voor de Amerikaanse zaak, vertraagde het de Britse plannen om de winst in Philadelphia te consolideren en verlichtte het de druk op het leger van generaal George Washington ten noorden van de stad.
Slag bij White Marsh
©Anonymous
1777 Dec 5

Slag bij White Marsh

Whitemarsh Township, Montgomer
George Washington , opperbevelhebber van de Amerikaanse revolutionaire strijdkrachten, bracht de weken na zijn nederlaag in de Slag om Germantown door met het kamperen met het Continentale Leger op verschillende locaties in Montgomery County, net ten noorden van het door de Britten bezette Philadelphia.Begin november vestigden de Amerikanen een verschanste positie ongeveer 26 km ten noorden van Philadelphia langs de Wissahickon Creek en Sandy Run, voornamelijk gelegen op verschillende heuvels tussen Old York Road en Bethlehem Pike.Vanaf hier volgde Washington de Britse troepenbewegingen in Philadelphia en evalueerde zijn opties.Op 4 december leidde generaal Sir William Howe, de opperbevelhebber van de Britse strijdkrachten in Noord-Amerika, een aanzienlijk contingent troepen vanuit Philadelphia in een laatste poging om Washington en het Continentale Leger te vernietigen voor het begin van de winter.Na een reeks schermutselingen stopte Howe de aanval en keerde terug naar Philadelphia zonder Washington in een beslissend conflict te betrekken.Met de Britten terug in Philadelphia, kon Washington zijn troepen naar de winterkwartieren in Valley Forge marcheren.
Play button
1777 Dec 19

Vallei smederij

Valley Forge, PA
Valley Forge fungeerde als derde van acht winterkampementen voor het hoofdlichaam van het Continentale Leger, onder bevel van generaal George Washington, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.In september 1777 vluchtte het Congres uit Philadelphia om te ontsnappen aan de Britse verovering van de stad.Nadat hij Philadelphia niet had heroverd, leidde Washington zijn leger van 12.000 man naar de winterkwartieren in Valley Forge, ongeveer 29 km ten noordwesten van Philadelphia.Ze bleven daar zes maanden, van 19 december 1777 tot 19 juni 1778. In Valley Forge worstelden de Continentals om een ​​rampzalige bevoorradingscrisis te beheersen terwijl ze hun eenheden omscholen en reorganiseerden.Ongeveer 1.700 tot 2.000 soldaten stierven door ziekte, mogelijk verergerd door ondervoeding.
Play button
1778 Feb 6

Alliantieverdrag

Paris, France
Het Verdrag van Alliantie, ook bekend als het Frans-Amerikaanse Verdrag, was een defensieve alliantie tussen het Koninkrijk Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika, gevormd te midden van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog met Groot-Brittannië.Het werd ondertekend door afgevaardigden van koning Lodewijk XVI en het Tweede Continentale Congres inParijs (onder leiding van Benjamin Franklin ) op 6 februari 1778, samen met het Verdrag van Vriendschap en Handel en een geheime clausule die voorziet in de toetreding van andere Europese bondgenoten;samen worden deze instrumenten ook wel de Frans-Amerikaanse Alliantie of de Alliantieverdragen genoemd.De overeenkomsten markeerden de officiële toetreding van de Verenigde Staten tot het wereldtoneel en formaliseerden de Franse erkenning en steun van de Amerikaanse onafhankelijkheid die doorslaggevend zou zijn voor de overwinning van Amerika.
Slag bij Barren Hill
©Don Troiani
1778 May 20

Slag bij Barren Hill

Lafayette Hill, PA, USA
De slag om Barren Hill was een klein gevecht tijdens de Amerikaanse Revolutie.Op 20 mei 1778 probeerde een Britse strijdmacht een kleinere continentale strijdmacht onder leiding van de markies de Lafayette te omsingelen.De manoeuvre mislukte, waarbij de Continentals aan de val ontsnapten, maar de Britten betraden het veld.
1778
Patstelling in het noordenornament
Mount Hope Bay-invallen
Generaal Sir Robert Pigot, de organisator van de invallen ©Francis Cotes
1778 May 25 - May 31

Mount Hope Bay-invallen

Fall River, Massachusetts, USA
De invallen in Mount Hope Bay waren een reeks militaire invallen uitgevoerd door Britse troepen tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen gemeenschappen aan de oevers van Mount Hope Bay op 25 en 31 mei 1778. De steden Bristol en Warren, Rhode Island, werden aanzienlijk beschadigd. en Freetown, Massachusetts (het huidige Fall River) werd ook aangevallen, hoewel de militie Britse aanvallen met meer succes weerstond.De Britten vernietigden de militaire verdedigingswerken in het gebied, inclusief voorraden die door het Continentale Leger in de cache waren opgeslagen in afwachting van een aanval op het door de Britten bezette Newport, Rhode Island.Bij de invallen werden ook huizen en gemeentelijke en religieuze gebouwen vernield.Op 25 mei landden 500 Britse en Hessische soldaten, onder bevel van generaal Sir Robert Pigot, de commandant van het Britse garnizoen in Newport, Rhode Island, tussen Bristol en Warren, vernietigden boten en andere voorraden en plunderden Bristol.Lokaal verzet was minimaal en niet effectief in het stoppen van de Britse activiteiten.Zes dagen later daalden 100 soldaten af ​​naar Freetown, waar minder schade werd aangericht omdat lokale verdedigers de Britten ervan weerhielden een brug over te steken.
Slag bij Monmouth
Washington verzamelt de troepen bij Monmouth. ©Emanuel Leutze
1778 Jun 28

Slag bij Monmouth

Freehold Township, NJ
In februari 1778 deed het Frans-Amerikaanse Alliantieverdrag het strategische evenwicht in het voordeel van de Amerikanen kantelen, waardoor de Britten gedwongen werden de hoop op een militaire overwinning op te geven en een defensieve strategie te volgen.Clinton kreeg de opdracht om Philadelphia te evacueren en zijn leger te consolideren.Het Continentale leger volgde de Britten terwijl ze door New Jersey naar Sandy Hook marcheerden, vanwaar de Royal Navy hen naar New York zou vervoeren.Hogere officieren van Washington drongen aan op verschillende mate van voorzichtigheid, maar het was politiek belangrijk voor hem om de Britten niet ongeschonden te laten terugtrekken.Washington maakte ongeveer een derde van zijn leger los en stuurde het vooruit onder het bevel van generaal-majoor Charles Lee, in de hoop de Britten een zware slag toe te brengen zonder verwikkeld te raken in een groot gevecht.De strijd begon slecht voor de Amerikanen toen Lee een aanval op de Britse achterhoede bij Monmouth Court House mislukte.Een tegenaanval door de Britse hoofdcolonne dwong Lee zich terug te trekken totdat Washington met de hoofdmacht arriveerde.Clinton trok zich terug toen hij Washington in een onaantastbare verdedigingspositie aantrof en hervatte de mars naar Sandy Hook.Een poging van Washington om de Britse flanken te onderzoeken, werd tegen zonsondergang stopgezet en de twee legers vestigden zich binnen een mijl (twee kilometer) van elkaar.De Britten glipten 's nachts onopgemerkt weg om aan te sluiten op de bagagetrein.De rest van de mars naar Sandy Hook werd zonder verdere incidenten voltooid en begin juli werd het leger van Clinton met een veerboot naar New York gebracht.De strijd was tactisch niet doorslaggevend en strategisch niet relevant;geen van beide partijen kreeg de andere de klap die ze hoopten, het leger van Washington bleef een effectieve strijdmacht in het veld en de Britten werden met succes heringedeeld in New York.Het Continentale leger had bewezen veel verbeterd te zijn na de training die het tijdens de winter had ondergaan, en het professionele optreden van de Amerikaanse troepen tijdens de slag werd algemeen opgemerkt door de Britten.Washington was in staat om de strijd als een triomf te presenteren, en hij werd door het Congres formeel bedankt om "de belangrijke overwinning van Monmouth op het Britse grote leger" te eren.Zijn positie als opperbevelhebber werd onaantastbaar.Hij werd voor het eerst geprezen als de vader van zijn land en zijn tegenstanders werden het zwijgen opgelegd.Lee werd belasterd omdat hij er niet in slaagde de aanval op de Britse achterhoede door te zetten.Vanwege zijn tactloze pogingen om zijn zaak te bepleiten in de dagen na de slag, liet Washington hem arresteren en voor de krijgsraad brengen op beschuldiging van het negeren van bevelen, het uitvoeren van een "onnodige, wanordelijke en schandelijke terugtocht" en gebrek aan respect jegens de opperbevelhebber. .Lee maakte de fatale fout om van de procedure een wedstrijd tussen hem en Washington te maken.
Illinois campagne
Clarks mars naar Vincennes. ©F. C. Yohn
1778 Jul 1 - 1779 Feb

Illinois campagne

Illinois, USA
De Illinois-campagne, ook wel bekend als Clark's Northwestern-campagne (1778-1779), was een reeks gebeurtenissen tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog waarin een kleine groep militieleden uit Virginia, geleid door George Rogers Clark, de controle over verschillende Britse posten in de Illinois overnam. Land van de provincie Quebec, in wat nu Illinois en Indiana zijn in het middenwesten van de Verenigde Staten.De campagne is de bekendste actie van het westerse oorlogstheater en de bron van Clarks reputatie als vroege Amerikaanse militaire held.In juli 1778 staken Clark en zijn mannen de Ohio-rivier over vanuit Kentucky en namen de controle over Kaskaskia, Vincennes en verschillende andere dorpen op Brits grondgebied over.De bezetting werd voltooid zonder een schot te lossen, omdat veel van de Canadese en Indiaanse inwoners in de regio niet bereid waren de patriotten te weerstaan.Om de opmars van Clark tegen te gaan, bezette Henry Hamilton, de Britse luitenant-gouverneur in Fort Detroit, Vincennes opnieuw met een kleine troepenmacht.In februari 1779 keerde Clark terug naar Vincennes tijdens een verrassende winterexpeditie en heroverde de stad, waarbij hij Hamilton gevangen nam.Virginia profiteerde van het succes van Clark door de regio te vestigen als Illinois County, Virginia.Het belang van de campagne in Illinois is onderwerp van veel discussie geweest.Omdat de Britten het hele Northwest Territory aan de Verenigde Staten hebben afgestaan ​​​​in het Verdrag van Parijs van 1783, hebben sommige historici Clark gecrediteerd voor bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke dertien koloniën door tijdens de oorlog de controle over Illinois Country over te nemen.Om deze reden kreeg Clark de bijnaam de "Veroveraar van het noordwesten", en zijn campagne in Illinois - met name de verrassingsmars naar Vincennes - werd enorm gevierd en geromantiseerd.
Slag bij Rhode Island
Continentale leger in de strijd ©Graham Turner
1778 Aug 29

Slag bij Rhode Island

Aquidneck Island, Rhode Island
De Slag om Rhode Island vond plaats op 29 augustus 1778. Het Continentale leger en de milities onder het bevel van generaal-majoor John Sullivan hadden de Britse troepen belegerd in Newport, Rhode Island, dat op Aquidneck Island ligt, maar ze hadden het uiteindelijk opgegeven hun belegering en trokken zich terug naar het noordelijke deel van het eiland.De Britse troepen sorteerden vervolgens, ondersteund door recent aangekomen Royal Navy-schepen, en vielen de terugtrekkende Amerikanen aan.De strijd eindigde onbeslist, maar de Continentale strijdkrachten trokken zich terug naar het vasteland en lieten Aquidneck Island in Britse handen achter.De strijd was de eerste poging tot samenwerking tussen Franse en Amerikaanse troepen na de deelname van Frankrijk aan de oorlog als Amerikaanse bondgenoot.Operaties tegen Newport waren gepland in samenwerking met een Franse vloot en troepen, maar ze werden gedeeltelijk gefrustreerd door de moeilijke betrekkingen tussen de commandanten en door een storm die zowel de Franse als de Britse vloten beschadigde kort voordat de gezamenlijke operaties zouden beginnen.De strijd was ook opmerkelijk vanwege de deelname van het 1st Rhode Island Regiment onder bevel van kolonel Christopher Greene, dat bestond uit Afrikanen, Amerikaanse Indianen en blanke kolonisten.
1778 - 1781
zuidelijke campagneornament
Play button
1778 Oct 1 - 1782

Britten trekken naar het zuiden

Georgia, USA
Na het mislukken van de Saratoga-campagne staakte het Britse leger de operaties in het noorden grotendeels en streefde naar vrede door onderwerping in de zuidelijke koloniën.Vóór 1778 werden deze koloniën grotendeels gedomineerd door door patriotten gecontroleerde regeringen en milities, hoewel er ook een aanwezigheid van het Continentale Leger was die een rol speelde bij de verdediging van Charleston in 1776, de onderdrukking van loyalistische milities en pogingen om de Britten te verdrijven van sterk loyalistische Oost-Florida.Vanaf eind december 1778 veroverden de Britten Savannah en controleerden ze de kustlijn van Georgië.Het werd in 1780 gevolgd door operaties in South Carolina, waaronder de nederlaag van Continentale troepen bij Charleston en Camden.Tegelijkertijd verklaarden Frankrijk (in 1778) enSpanje (in 1779) de oorlog aan Groot-Brittannië ter ondersteuning van de Verenigde Staten .Het zuidelijke theater van de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog was het centrale theater van militaire operaties in de tweede helft van de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog, 1778–1781.Het omvatte opdrachten voornamelijk in Virginia, Georgia en South Carolina.De tactiek bestond uit zowel strategische veldslagen als guerrillaoorlogvoering.
Het bloedbad in Cherry Valley
Massa van de Cherry Valley ©Alonzo Chappel
1778 Nov 11

Het bloedbad in Cherry Valley

Cherry Valley, New York, USA
Het bloedbad in Cherry Valley was een aanval door Britse en Iroquois-troepen op een fort en de stad Cherry Valley in het centrum van New York op 11 november 1778, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Het is beschreven als een van de meest gruwelijke bloedbaden aan de grenzen van de oorlog.Een [gemengde] strijdmacht van loyalisten, Britse soldaten, Seneca's en Mohawks daalde af naar Cherry Valley, waarvan de verdedigers, ondanks waarschuwingen, niet voorbereid waren op de aanval.Tijdens de inval richtten de Seneca zich vooral op niet-strijders, en volgens berichten zijn dertig van deze personen gedood, naast een aantal gewapende verdedigers.De overvallers stonden onder het opperbevel van Walter Butler, die weinig gezag uitoefende over de Indiase krijgers op de expeditie.Historicus Barbara Graymont beschrijft Butlers bevel over de expeditie als "crimineel incompetent".De Seneca waren boos over beschuldigingen dat ze wreedheden hadden begaan tijdens de Slag om Wyoming, en [over de] recente vernietiging door de kolonisten van hun voorste operatiebases in Unadilla, Onaquaga en Tioga.Butlers gezag bij de inheemse bevolking werd ondermijnd door zijn slechte behandeling van Joseph Brant, de leider van de Mohawks.Butler hield herhaaldelijk vol dat hij niet bij machte was de Seneca in bedwang te houden, ondanks beschuldigingen dat hij de wreedheden had laten plaatsvinden.Tijdens de campagnes van 1778 verwierf Brant een onverdiende reputatie van wreedheid.Hij was niet aanwezig in Wyoming – hoewel velen dachten van wel – en hij probeerde samen met kapitein Jacob (Scott) van de Saponi (Catawba) actief de wreedheden die in Cherry Valley plaatsvonden te minimaliseren.Aangezien Butler de algemene commandant van de expeditie was, bestaat er controverse over wie de moorden daadwerkelijk heeft bevolen of er niet in is geslaagd deze te beperken.Het [bloedbad] droeg bij aan de roep om represailles, wat leidde tot de Sullivan-expeditie van 1779, waarbij de Iroquois in Upstate New York, die een bondgenootschap met de Britten hadden gesloten, volledig militair werden verslagen.
Vangst van Savannah
Aanval op Savannah ©Anonymous
1778 Dec 29

Vangst van Savannah

Savannah, Georgia
De verovering van Savannah was een strijd in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die op 29 december 1778 werd uitgevochten, waarbij lokale Amerikaanse Patriot-milities en eenheden van het Continentale Leger, die de stad vasthielden, het opnemen tegen een Britse invasiemacht onder bevel van luitenant-kolonel Archibald Campbell.De Britse verovering van de stad leidde tot een langdurige bezetting en was de openingszet in de Britse zuidelijke strategie om de controle over de opstandige zuidelijke provincies terug te winnen door een beroep te doen op het relatief sterke loyalistische sentiment daar.Generaal Sir Henry Clinton, de opperbevelhebber van Noord-Amerika, stuurde Campbell en een troepenmacht van 3.100 man vanuit New York City om Savannah te veroveren en het proces te beginnen om Georgië terug te brengen naar Britse controle.Hij zou worden bijgestaan ​​door troepen onder bevel van brigadegeneraal Augustine Prevost die vanuit Sint-Augustinus in Oost-Florida opmarcheerden.Nadat hij op 23 december bij Savannah was geland, beoordeelde Campbell de Amerikaanse verdediging, die relatief zwak was, en besloot aan te vallen zonder op Prevost te wachten.Gebruikmakend van lokale hulp flankeerde hij de Amerikaanse positie buiten de stad, veroverde een groot deel van het leger van generaal-majoor Robert Howe en dreef de overblijfselen ertoe zich terug te trekken naar South Carolina.Campbell en Prevost volgden de overwinning op met de verovering van Sunbury en een expeditie naar Augusta.De laatste werd slechts een paar weken door Campbell bezet voordat hij zich terugtrok naar Savannah, daarbij verwijzend naar onvoldoende loyalistische en Indiaanse steun en de dreiging van Patriot-troepen aan de overkant van de Savannah River in South Carolina.De Britten hielden in 1779 een Frans-Amerikaanse belegering af en hielden de stad tot laat in de oorlog bezet.
Slag bij Kettle Creek
Slag bij Kettle Creek ©Jeff Trexler
1779 Feb 14

Slag bij Kettle Creek

Washington, Georgia, USA
De Slag om Kettle Creek was de eerste grote overwinning voor patriotten in het achterland van [Georgië] tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die plaatsvond op 14 februari 1779. De slag werd uitgevochten in Wilkes County, ongeveer dertien kilometer van het heden. -dag Washington, Georgië.Een militiemacht van patriotten versloeg en verspreidde op beslissende wijze een loyalistische militiemacht die op weg was naar het door de Britten gecontroleerde Augusta.De overwinning demonstreerde het onvermogen van de Britse troepen om het binnenland van de staat te behouden, of om zelfs aanzienlijke aantallen loyalistische rekruten buiten hun directe omgeving te beschermen.De Britten, die al hadden besloten Augusta in de steek te laten, herwonnen een paar weken later wat prestige en verrasten een Patriot-troepenmacht in de Slag om Brier Creek.Het achterland van Georgië zou pas volledig onder Britse controle komen nadat de belegering van Charleston in 1780 de Patriot-troepen in het Zuiden had gebroken.
Belegering van fort Vincennes
Luitenant-gouverneur Henry Hamilton geeft zich over aan kolonel George Rogers Clark, 25 februari 1779. ©H. Charles McBarron Jr.
1779 Feb 23 - Feb 25

Belegering van fort Vincennes

Vincennes, Indiana, USA
De belegering van Fort Vincennes, ook wel bekend als de belegering van Fort Sackville en de Slag om Vincennes, was een grensslag uit de Revolutionaire Oorlog die werd uitgevochten in het huidige Vincennes, Indiana, gewonnen door een militie onder leiding van de Amerikaanse commandant George Rogers Clark over een Brits garnizoen onder leiding van door luitenant-gouverneur Henry Hamilton.Ongeveer de helft van de militie van Clark bestond uit Canadese vrijwilligers die sympathie hadden voor de Amerikaanse zaak.Na een gedurfde mars in de winter was de kleine Amerikaanse strijdmacht in staat de Britten te dwingen het fort en in een groter kader het grondgebied van Illinois over te geven.
Slag bij Brier Creek
Slag bij Brier Creek ©Graham Turner
1779 Mar 3

Slag bij Brier Creek

Sylvania, Georgia, USA
De slag om Brier Creek was een veldslag in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog op 3 maart 1779, nabij de samenvloeiing van Brier Creek met de Savannah River in het oosten van Georgië.Een gemengde Patriot-strijdmacht, voornamelijk bestaande uit milities uit North Carolina en Georgia, samen met enkele stamgasten van het vasteland, werd verslagen en leed aanzienlijke verliezen.De nederlaag beschadigde het moreel van de Patriot.Brier Creek verijdelde Amerikaanse pogingen om de vijand uit de nieuwe staat te verdrijven en garandeerde de Britse dominantie in de regio. .William Moultrie schreef in zijn memoires van de oorlog dat het verlies bij Brier Creek de oorlog met een jaar verlengde en de Britse invasie van South Carolina in 1780 mogelijk maakte.
Chesapeake-aanval
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1779 May 10

Chesapeake-aanval

Chesapeake Bay
De Chesapeake Raid was een Amerikaanse Revolutionaire Oorlogscampagne door Britse zeestrijdkrachten onder bevel van Commodore Sir George Collier en landstrijdkrachten onder leiding van generaal-majoor Edward Mathew.Tussen 10 mei en 24 mei 1779 vielen deze troepen economische en militaire doelen op en neer in Chesapeake Bay.De snelheid waarmee de Britten zich verplaatsten verraste veel van de gemeenschappen in de baai, dus er was weinig tot geen weerstand.De Britten vernietigden economisch belangrijke voorraden tabak en kolen, en vernietigden marineschepen, havenfaciliteiten en pakhuizen vol militaire voorraden.
Spanje en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog
Bernardo de Gálvez bij het beleg van Pensacola ©Augusto Ferrer-Dalmau
1779 Jun 1

Spanje en de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog

Florida, USA
Spanje speelde een belangrijke rol bij de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten , als onderdeel van het conflict met Groot-Brittannië.Spanje verklaarde Groot-Brittannië de oorlog als bondgenoot van Frankrijk , zelf een bondgenoot van de Amerikaanse koloniën.Met name vielen Spaanse troepen Britse posities in het zuiden aan en veroverden West-Florida op Groot-Brittannië tijdens de belegering van Pensacola.Dit verzekerde de zuidelijke route voor bevoorrading en sloot de mogelijkheid van een Brits offensief via de westelijke grens van de Verenigde Staten via de rivier de Mississippi af.Spanje leverde ook geld, voorraden en munitie aan de Amerikaanse strijdkrachten.Vanaf 1776 financierde het gezamenlijk Roderigue Hortalez and Company, een handelsmaatschappij die cruciale militaire voorraden leverde.Spanje verstrekte financiering voor de laatste belegering van Yorktown in 1781 met een verzameling goud en zilver in Havana en vervolgens in Spaans Cuba.[50] Spanje was een bondgenoot van Frankrijk via het Bourbon Family Compact en de Revolutie was een kans om de confrontatie aan te gaan met hun gemeenschappelijke vijand, Groot-Brittannië.Zoals de nieuw benoemde eerste minister van koning Karel III van Spanje, de graaf van Floridablanca, in maart 1777 schreef: "Het lot van de koloniën interesseert ons zeer, en we zullen voor hen alles doen wat de omstandigheden toelaten".[51]Spaanse hulp werd via vier hoofdroutes aan de nieuwe natie geleverd: vanuit Franse havens met financiering van Rodrigue Hortalez and Company, via de haven van New Orleans en stroomopwaarts langs de rivier de Mississippi, vanuit de pakhuizen in Havana, en vanuit Bilbao, via de Gardoqui. familiale handelsonderneming.
Play button
1779 Jun 18 - Oct 3

Sullivan-expeditie

Upstate New York, NY, USA
De Sullivan-expeditie van 1779 was een militaire campagne van de Verenigde Staten tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, die duurde van juni tot oktober 1779, tegen de vier Britse geallieerde naties van de Iroquois (ook bekend als de Haudenosaunee).De campagne werd bevolen door George Washington als reactie op de Iroquois- en Britse aanvallen van 1778 op Wyoming, German Flatts en Cherry Valley.De campagne had tot doel "de oorlog naar de vijand te brengen om hun moreel te breken".[52] Het Continentale Leger voerde een campagne van de verschroeide aarde uit op het grondgebied van de Iroquois Confederatie in wat nu westelijk en centraal New York is.De expeditie was grotendeels succesvol: meer dan 40 Iroquois-dorpen werden met de grond gelijk gemaakt en hun gewassen en voedselvoorraden vernietigd.De campagne dreef 5.000 Iroquois naar Fort Niagara op zoek naar Britse bescherming.De campagne ontvolkte het gebied voor naoorlogse nederzettingen en stelde het uitgestrekte Ohio Country, West-Pennsylvania, West Virginia en Kentucky open voor naoorlogse nederzettingen.Sommige geleerden beweren dat het een poging was om de Iroquois te vernietigen en omschrijven de expeditie als een genocide, [53] hoewel deze term wordt betwist en niet vaak wordt gebruikt bij de bespreking van de expeditie.Historicus Fred Anderson beschrijft de expeditie in plaats daarvan als "dicht bij etnische zuivering".[54] Sommige historici hebben deze campagne ook in verband gebracht met het concept van de totale oorlog, in de zin dat de totale vernietiging van de vijand op tafel lag.[55]
Slag bij Stono Ferry
De dood van kolonel Owen Roberts, een afbeelding van de dood van kolonel Owen Roberts uit South Carolina tijdens de slag om Stono Ferry in 1779. ©Henry Benbridge
1779 Jun 20

Slag bij Stono Ferry

Rantowles, South Carolina, USA
De Slag bij Stono Ferry vond plaats op 20 juni 1779, nabij Charleston, South Carolina, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Amerikaanse troepen onder leiding van generaal Benjamin Lincoln probeerden de Britse operaties te verstoren door een versterkte Britse positie bij Stono Ferry aan te vallen.Ondanks aanvankelijke winsten waren de Amerikanen niet in staat de Britse troepen, die onder bevel stonden van kolonel John Maitland, te verdrijven.De strijd resulteerde in aanzienlijke verliezen voor beide partijen, maar werd uiteindelijk beschouwd als een Britse tactische overwinning omdat ze de controle over de strategische veerbootoversteek behielden.De confrontatie legde de Britse expedities echter tijdelijk stil, waardoor de Amerikanen wat uitstel kregen in het zuidelijke theater.
Tryons inval
©Dan Nance
1779 Jul 1

Tryons inval

New Haven, CT, USA
Tryon's Raid vond plaats in juli 1779, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, waarin 2700 mannen, geleid door de Britse generaal-majoor William Tryon, de havens van Connecticut New Haven, Fairfield en Norwalk binnenvielen.Ze vernietigden militaire en openbare winkels, bevoorradingshuizen en schepen, evenals privéwoningen, kerken en andere openbare gebouwen.De invallen werden tevergeefs tegengewerkt door milities.De inval was onderdeel van een grotere strategie die was ontworpen door de Britse opperbevelhebber, luitenant-generaal Sir Henry Clinton, om het Continentale leger van generaal-majoor George Washington naar terrein te lokken waar het effectiever zou kunnen worden ingezet.De strategie mislukte en beide partijen bekritiseerden generaal Tryon vanwege de ernst van zijn optreden.Hoewel de inval economische gevolgen had en de militaire bevoorrading beïnvloedde, hadden de inspanningen van Clinton geen strategische impact op de lange termijn.
Play button
1779 Jul 16

Slag bij Stony Point

Stony Point, New York, U.S.
De slag om Stony Point vond plaats op 16 juli 1779, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.In een goed geplande en uitgevoerde nachtelijke aanval versloeg een hoogopgeleide selecte groep troepen van het Continentale Leger van George Washington onder bevel van brigadegeneraal "Mad Anthony" Wayne de Britse troepen in een snelle en gedurfde aanval op hun buitenpost in Stony Point, New York. York, ongeveer 48 km ten noorden van New York City.De Britten leden zware verliezen in een veldslag die diende als een belangrijke moreeloverwinning voor het Continentale Leger.Terwijl het fort snel na de slag werd geëvacueerd door generaal Washington, werd deze belangrijke oversteekplaats later in de oorlog gebruikt door eenheden van het Continentale Leger om de Hudson River over te steken op weg naar de overwinning op de Britten.
Penobscot-expeditie
Vernietiging van de Amerikaanse vloot in Penobscot Bay, 14 augustus 1779. ©Dominic Serres
1779 Jul 24 - Aug 16

Penobscot-expeditie

Penobscot Bay, Maine, USA
De Penobscot-expeditie was een Amerikaanse marine-armada met 44 schepen tijdens de Revolutionaire Oorlog, samengesteld door het Provinciaal Congres van de provincie Massachusetts Bay.De vloot van 19 oorlogsschepen en 25 ondersteuningsvaartuigen zeilde op 19 juli 1779 vanuit Boston naar de bovenste Penobscot Bay in het district Maine met een expeditieleger van meer dan 1.000 Amerikaanse koloniale mariniers (niet te verwarren met de Continental Marines) en militieleden .Ook inbegrepen was een artillerie-detachement van 100 man onder bevel van luitenant-kolonel Paul Revere.Het doel van de expeditie was om de controle over het midden van de kust van Maine terug te winnen van de Britten die het een maand eerder hadden veroverd en het New Ireland hadden genoemd.Het was de grootste Amerikaanse zee-expeditie van de oorlog.De gevechten vonden plaats op het land en op zee rond de monding van de rivieren Penobscot en Bagaduce in Castine, Maine, gedurende een periode van drie weken in juli en augustus.Het resulteerde in de ergste zeenederlaag van de Verenigde Staten tot Pearl Harbor 162 jaar later in 1941.Op 17 juni landden Britse legertroepen onder het bevel van generaal Francis McLean en begonnen een reeks vestingwerken op te richten rond Fort George op het schiereiland Majabigwaduce in de bovenste Penobscot-baai, met als doel een militaire aanwezigheid op dat deel van de kust te vestigen. en het vestigen van de kolonie New Ireland.Als reactie hierop richtte de provincie Massachusetts een expeditie op om ze te verdrijven, met enige steun van het Continentale Congres.De Amerikanen landden eind juli troepen en probeerden Fort George te belegeren in acties die ernstig werden belemmerd door meningsverschillen over de controle over de expeditie tussen de commandant van de landmacht, brigadegeneraal Solomon Lovell, en expeditiecommandant Commodore Dudley Saltonstall, die later wegens onbekwaamheid werd ontslagen bij de marine. .Bijna drie weken lang hield generaal McLean de aanval tegen totdat op 13 augustus een Britse hulpvloot arriveerde uit New York onder het bevel van Sir George Collier, die de Amerikaanse vloot de Penobscot-rivier opdreef.De overlevenden van de expeditie maakten een reis over land terug naar meer bevolkte delen van Massachusetts met minimaal voedsel en wapens.
Gulf Coast-campagne
Schilderij van de Spaanse opmars aan de benedenloop van de Mississippi ©Augusto Ferrer-Dalmau
1779 Aug 1

Gulf Coast-campagne

Pensacola, FL, USA
De Gulf Coast-campagne of de Spaanse verovering van West-Florida tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog was een reeks militaire operaties die voornamelijk werden geleid door de gouverneur van Spaans Louisiana, Bernardo de Gálvez, tegen de Britse provincie West-Florida.Begonnen met operaties tegen Britse posities aan de rivier de Mississippi, kort nadat Groot-Brittannië en Spanje in 1779 ten oorlog waren getrokken, voltooide Gálvez de verovering van West-Florida in 1781 met de succesvolle belegering van Pensacola.
Verovering van Fort Bute
©José Ferre-Clauzel
1779 Sep 7

Verovering van Fort Bute

East Baton Rouge Parish, LA, U
De verovering van Fort Bute betekende het begin van de Spaanse interventie in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog aan de zijde van Frankrijk en de Verenigde Staten .Bernardo de Gálvez, de gouverneur van Spaans Louisiana, verzamelde een ad-hocleger van Spaanse stamgasten, Acadische milities en inheemse heffingen onder Gilbert Antoine de St. Maxent en bestormde en veroverde de kleine Britse grenspost op Bayou Manchac op 7 september 1779.
Slag bij het meer van Pontchartrain
©Anonymous
1779 Sep 10

Slag bij het meer van Pontchartrain

Lake Pontchartrain, Louisiana,
De slag om Lake Pontchartrain was een actie met één schip op 10 september 1779, onderdeel van de Engels-Spaanse oorlog.Het werd uitgevochten tussen de Britse oorlogssloep HMS West Florida en de Continental Navy schoener USS Morris in de wateren van Lake Pontchartrain, toen in de Britse provincie West Florida.West-Florida patrouilleerde op Lake Pontchartrain toen het Morris tegenkwam, die vanuit New Orleans was vertrokken met een Spaanse en Amerikaanse bemanning onder leiding van kapitein William Pickles van de continentale marine.De grotere bemanning van Morris ging met succes aan boord van West Florida en bracht de kapitein, luitenant John Payne, een dodelijke wond toe.De verovering van West-Florida elimineerde de grote Britse marine-aanwezigheid op het meer, waardoor de toch al zwakke Britse controle over de westelijke uitlopers van West-Florida verzwakte.
Slag bij Baton Rouge
©Osprey Publishing
1779 Sep 12

Slag bij Baton Rouge

Baton Rouge, LA, USA

De slag om Baton Rouge was een korte belegering tijdens de Engels-Spaanse oorlog die op 21 september 1779 werd beslist. Baton Rouge was de tweede Britse buitenpost die in Spaanse handen viel tijdens de mars van Bernardo de Gálvez naar Brits West-Florida.

Belegering van Savannah
Aanval op Savannah ©A. I. Keller
1779 Oct 18

Belegering van Savannah

Savannah, Georgia, United Stat
De belegering van Savannah of de Tweede Slag om Savannah was een ontmoeting met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) in 1779. Het jaar daarvoor was de stad Savannah, Georgia, veroverd door een Brits expeditiekorps onder leiding van luitenant-kolonel Archibald. Campbell.De belegering zelf bestond uit een gezamenlijke Frans-Amerikaanse poging om Savannah te heroveren, van 16 september tot 18 oktober 1779. Op 9 oktober mislukte een grote aanval op de Britse belegeringswerken.Tijdens de aanval raakte de Poolse edelman graaf Casimir Pulaski, die de gecombineerde cavalerietroepen aan Amerikaanse zijde leidde, dodelijk gewond.Toen de gezamenlijke aanval mislukte, werd het beleg gestaakt en bleven de Britten de controle over Savannah behouden tot juli 1782, tegen het einde van de oorlog.In 1779 vochten meer dan 500 rekruten uit Saint-Domingue (de Franse kolonie die later Haïti werd), onder het opperbevel van de Franse edelman Charles Hector, graaf d'Estaing, samen met Amerikaanse koloniale troepen tegen het Britse leger tijdens het beleg van Savannah. .Dit was een van de belangrijkste buitenlandse bijdragen aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.[56] Deze Frans-koloniale strijdmacht was zes maanden eerder opgericht en werd geleid door blanke officieren.Rekruten kwamen uit de zwarte bevolking en omvatten zowel vrije gekleurde mannen als slaven die hun vrijheid zochten in ruil voor hun diensten.[57]
Slag bij Kaap St. Vincent
De Moonlight Battle bij Kaap St. Vincent ©Richard Paton
1780 Jan 16

Slag bij Kaap St. Vincent

Cape St. Vincent, Sagres, Port
De Slag bij Kaap St. Vincent (Spaans: Batalla del Cabo de San Vicente) was een zeeslag die plaatsvond voor de zuidkust van Portugal op 16 januari 1780 tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Een Britse vloot onder admiraal Sir George Rodney versloeg een Spaans squadron onder Don Juan de Lángara.De strijd wordt soms de Moonlight Battle (batalla a la luz de la luna) genoemd, omdat het ongebruikelijk was dat zeeslagen in de Age of Sail 's nachts plaatsvonden.Het was ook de eerste grote zeeoverwinning voor de Britten op hun Europese vijanden in de oorlog en bewees de waarde van het koperen omhulsel van de rompen van oorlogsschepen.
Slag bij fort Charlotte
©Gilles Boué
1780 Mar 2

Slag bij fort Charlotte

Mobile, Alabama, USA
De Slag om Fort Charlotte of de belegering van Fort Charlotte was een belegering van twee weken onder leiding van de Spaanse generaal Bernardo de Gálvez tegen de Britse vestingwerken die de haven van Mobile bewaakten (toen in de Britse provincie West-Florida en nu in Alabama). tijdens de Engels-Spaanse oorlog van 1779-1783.Fort Charlotte was de laatst overgebleven Britse grenspost die New Orleans in het Spaanse Louisiana kon bedreigen.De val verdreef de Britten uit de westelijke uithoeken van West-Florida en verminderde de Britse militaire aanwezigheid in West-Florida tot de hoofdstad Pensacola.Het leger van Gálvez vertrok op 28 januari 1780 vanuit New Orleans aan boord van een kleine vloot transportschepen. Op 25 februari landden de Spanjaarden bij Fort Charlotte.Het in de minderheid zijnde Britse garnizoen verzette zich koppig totdat het Spaanse bombardement de muren doorbrak.De garnizoenscommandant, kapitein Elias Durnford, had tevergeefs gewacht op hulp uit Pensacola, maar moest zich overgeven.Hun capitulatie stelde de westelijke oever van Mobile Bay veilig en maakte de weg vrij voor Spaanse operaties tegen Pensacola.
Belegering van Charleston
Een afbeelding van het beleg van Charleston (1780). ©Alonzo Chappel
1780 Mar 29 - May 12

Belegering van Charleston

Charleston, South Carolina
De belegering van Charleston was een groot gevecht en een grote Britse overwinning, uitgevochten tussen 29 maart en 12 mei 1780, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Na de ineenstorting van hun noordelijke strategie eind 1777 en hun terugtrekking uit Philadelphia in 1778, verlegden de Britten hun focus naar de Amerikaanse zuidelijke koloniën.Na een belegering van ongeveer zes weken gaf generaal-majoor Benjamin Lincoln, die het bevel voerde over het garnizoen van Charleston, zijn troepen over aan de Britten.Het was een van de ergste Amerikaanse nederlagen van de oorlog.
Slag bij Monck's Corner
Slag bij Monck's Corner ©Graham Turner
1780 Apr 14

Slag bij Monck's Corner

Moncks Corner, South Carolina,
Het Loyalist British Legion, onder bevel van luitenant-kolonel Banastre Tarleton, verraste een Amerikaanse strijdmacht die bij Monck's Corner was gestationeerd en joeg ze weg.De actie sneed een ontsnappingsroute af voor het belegerde leger van Benjamin Lincoln.Afgezien van het British Legion en de 33rd Foot en 64th Foot onder leiding van luitenant-kolonel James Webster, bestond de strijdmacht uit loyalisten, de American Volunteers, geleid door majoor Patrick Ferguson.
Slag bij St.Louis
Indiase aanval op het dorp Saint Louis, 1780 ©Oscar E. Berninghaus
1780 May 25

Slag bij St.Louis

St. Louis, MO, USA
De slag om St. Louis was een mislukte aanval onder leiding van de Britten op St. Louis (een Franse nederzetting in het Spaanse Louisiana, gesticht op de westelijke oever van de rivier de Mississippi na het Verdrag van Parijs van 1763) op 26 mei 1780, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Een voormalige Britse militiecommandant leidde een troepenmacht die voornamelijk uit Indiërs bestond en viel de nederzetting aan.Fernando de Leyba, de luitenant-gouverneur van Spaans Louisiana, leidde de lokale militie om de stad zo goed mogelijk te versterken en weerstond de aanval met succes.Aan de overkant van de Mississippi werd ook een tweede gelijktijdige aanval op de nabijgelegen voormalige Britse koloniale buitenpost Cahokia, bezet door Patriot Virginians, afgeslagen.De terugtrekkende Indianen vernietigden de gewassen en namen burgers gevangen buiten het beschermde gebied.De Britten slaagden er niet in hun kant van de rivier te verdedigen en maakten zo effectief een einde aan alle pogingen om controle te krijgen over de rivier de Mississippi tijdens de oorlog.
Play button
1780 May 29

Het bloedbad van Waxhaw

Buford, South Carolina, USA
Het bloedbad in Waxhaw vond plaats tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog op 29 mei 1780, nabij Lancaster, South Carolina, tussen een strijdmacht van het Continentale leger onder leiding van Abraham Buford en een voornamelijk loyalistische strijdmacht onder leiding van de Britse officier Banastre Tarleton.Buford weigerde een aanvankelijk verzoek tot overgave, maar toen zijn mannen werden aangevallen door de cavalerie van Tarleton, gooiden velen hun wapens neer om zich over te geven.Buford probeerde zich blijkbaar over te geven.De Britse commandant Tarleton werd echter beschoten tijdens de wapenstilstand, waardoor zijn paard viel en in de val liep.Loyalisten en Britse troepen waren verontwaardigd over het op deze manier verbreken van de wapenstilstand en vielen vervolgens de Amerikanen aan.[58]Terwijl Tarleton vastzat onder zijn dode paard, gingen de Britten door met het doden van de continentale soldaten, inclusief soldaten die zich niet verzetten.De Britten gaven weinig ruimte aan de rebellen.Van de ongeveer 400 continentalen werden er 113 gedood met sabels, 150 zo zwaar gewond dat ze niet konden worden verplaatst, en de Britten en loyalisten namen 53 gevangenen."Tarletons kwartier" betekende daarna het weigeren gevangenen te nemen.In daaropvolgende veldslagen in de Carolinas werd het voor beide partijen zeldzaam om aanzienlijke gevangenen te nemen.De Slag om Waxhaws werd het onderwerp van een intensieve propagandacampagne van het Continentale Leger om de rekrutering te versterken en wrok tegen de Britten aan te wakkeren.Nadat Lord Cornwallis zich in Yorktown had overgegeven, was Tarleton de enige Britse officier die niet was uitgenodigd om met generaal Washington te dineren.
Slag bij boerderijen in Connecticut
Slag bij boerderijen in Connecticut ©Anonymous
1780 Jun 7

Slag bij boerderijen in Connecticut

Union Township, New Jersey, US
De Slag om Connecticut en Concur, uitgevochten op 7 juni 1780, was een van de laatste grote veldslagen tussen Britse en Amerikaanse troepen in de noordelijke koloniën tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.De Hessische generaal Wilhelm von Knyphausen, die het bevel voerde over het Britse garnizoen in New York City, deed een poging om het belangrijkste kampement van het Continentale Leger in Morristown, New Jersey, te bereiken.De opmars van Knyphausen werd sterk opgevangen door compagnieën van de New Jersey-militie bij Connecticut Farms (het huidige Union Township).Na hevig verzet werd de militie gedwongen zich terug te trekken, maar de strijd en schermutselingen die eraan voorafgingen, vertraagden de opmars van Knyphausen voldoende dat hij daar bleef voor de nacht.Nadat hij zich realiseerde dat een verdere opmars naar Morristown waarschijnlijk op nog meer weerstand zou stuiten, trok Knyphausen zich terug in de richting van New York.
Slag bij Springfield
Slag bij Springfield ©John Ward Dunsmore
1780 Jun 23

Slag bij Springfield

Union County, New Jersey, USA
De Slag om Springfield vond plaats tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog op 23 juni 1780 in Union County, New Jersey.Nadat de Slag om Connecticut Farms op 7 juni 1780 de expeditie van luitenant-generaal Wilhelm, Baron von Knyphausen om het leger van generaal George Washington bij Morristown, New Jersey, Knyphausen en luitenant-generaal Sir Henry Clinton, de Britse opperbevelhebber in het gebied aan te vallen, had verijdeld. Noord-Amerika besloot tot een tweede poging.Hoewel de Britten aanvankelijk in staat waren op te rukken, werden ze uiteindelijk gedwongen zich terug te trekken in het licht van [de] nieuw aangekomen rebellen, wat resulteerde in een continentale overwinning.De strijd maakte effectief een einde aan de Britse ambities in New Jersey.[60]
Slag bij Hangende Rots
Slag bij Hangende Rots ©Dan Nance
1780 Aug 6

Slag bij Hangende Rots

Lancaster County, South Caroli
De Britten, die zowel South Carolina als Georgia volledig onder controle hadden, vestigden buitenposten in het binnenland van beide staten om loyalisten te rekruteren en de afwijkende mening van de Patriots te onderdrukken.Een van deze buitenposten was gevestigd in Hanging Rock, in het huidige Lancaster County ten zuiden van Heath Springs.Op 1 augustus 1780 lanceerde Sumter een aanval op de Britse buitenpost bij Rocky Mount, ten westen van Hanging Rock aan de Catawba-rivier.Als onderdeel van deze aanval maakte Sumter majoor Davie los voor een afleidingsaanval op Hanging Rock.Davie viel een versterkt huis aan en veroverde 60 paarden en een aantal wapens, terwijl hij ook slachtoffers maakte bij de Britten.Dit weerhield de Britten er echter niet van om vanuit Hanging Rock troepen te sturen om het garnizoen aldaar te versterken.Nadat zijn aanval op Rocky Mount mislukte, besloot Sumter een aanval uit te voeren op de verzwakte buitenpost Hanging Rock.In het heetst van de strijd verloor majoor Carden zijn zenuwen en gaf hij zijn bevel over aan een van zijn onderofficieren.Dit was een belangrijk keerpunt voor de Amerikanen.Op een gegeven moment leidde kapitein Rousselet van de Legion-infanterie een aanval en dwong veel Sumter's mannen terug.Gebrek aan munitie maakte het voor Sumter onmogelijk om de Britten volledig uit te schakelen.De strijd woedde 3 uur lang zonder pauze, waardoor veel mannen flauwvielen van de hitte en de dorst.
Play button
1780 Aug 16

Slag bij Camden

Kershaw County
De slag om Camden (16 augustus 1780), ook wel bekend als de slag om Camden Court House, was een grote overwinning voor de Britten in het zuidelijke toneel van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Op 16 augustus 1780 joegen Britse troepen onder leiding van luitenant-generaal Charles, Lord Cornwallis, de numeriek superieure Amerikaanse troepen onder leiding van generaal-majoor Horatio Gates ongeveer zes kilometer ten noorden van Camden, South Carolina op de vlucht, waardoor de Britse greep op de Carolina's werd versterkt na de verovering van Charleston. .De nederlaag was een persoonlijk vernederende nederlaag voor Gates, de Amerikaanse generaal die het best bekend stond om het bevel voeren over de Amerikaanse troepen bij de Britse nederlaag bij Saratoga drie jaar eerder.Zijn leger had een grote numerieke superioriteit gehad ten opzichte van de Britse strijdmacht, met tweemaal zoveel personeel, maar zijn bevel over hen werd als wanordelijk beschouwd.Na de slag werd hij door zijn collega's met minachting bekeken en hij heeft nooit meer een veldcommando gehad.Zijn politieke connecties hielpen hem echter om militaire onderzoeken of krijgsraden naar het debacle te vermijden.
Play button
1780 Oct 7

Slag bij Kings Mountain

South Carolina, USA
De Slag om Kings Mountain was een militair gevecht tussen patriottische en loyalistische milities in South Carolina tijdens de zuidelijke campagne van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, resulterend in een beslissende overwinning voor de patriotten.De strijd vond plaats op 7 oktober 1780, 14 km ten zuiden van de huidige stad Kings Mountain, North Carolina.In wat nu het landelijke Cherokee County, South Carolina is, versloeg de Patriot-militie de Loyalistische militie onder bevel van de Britse majoor Patrick Ferguson van de 71st Foot.De strijd wordt beschreven als "het grootste volledig Amerikaanse gevecht van de oorlog".[61]Ferguson was begin september 1780 in North Carolina aangekomen om troepen te rekruteren voor de loyalistische militie en de flank van de hoofdmacht van Lord Cornwallis te beschermen.Ferguson daagde Patriot-milities uit om de wapens neer te leggen of de gevolgen te dragen.Als reactie daarop verzamelden de Patriot-milities onder leiding van Benjamin Cleveland, James Johnston, William Campbell, John Sevier, Joseph McDowell en Isaac Shelby zich om Ferguson en zijn troepen aan te vallen.Toen hij informatie ontving over de naderende aanval, besloot Ferguson zich terug te trekken in de veiligheid van het leger van Lord Cornwallis.De patriotten haalden de loyalisten echter in bij Kings Mountain, vlakbij de grens met South Carolina.De Patriot-militieleden bereikten een complete verrassing en vielen de loyalisten aan en omsingelden ze, waarbij ze ernstige verliezen toebrachten.Na een uur strijd werd Ferguson dodelijk neergeschoten toen hij de Patriot-linie probeerde te doorbreken, waarna zijn mannen zich overgaven.Sommige patriotten gaven geen kwartier totdat hun officieren de controle over hun mannen hadden hersteld;er werd gezegd dat ze wraak zochten voor vermeende moorden door de militieleden van Banastre Tarleton tijdens de Slag bij Waxhaws, onder de slogan "Remember Tarleton's Quarter".Hoewel ze zegevierden, moesten de patriotten zich snel terugtrekken uit het gebied uit angst voor de opmars van Cornwallis.Later executeerden ze na een kort proces negen loyalistische gevangenen.De strijd was een cruciale gebeurtenis in de zuidelijke campagne.De verrassende overwinning van de Amerikaanse Patriot-militie op de loyalisten kwam na een reeks Patriot-nederlagen door Lord Cornwallis, en verhoogde het moreel van de Patriotten enorm.Nu Ferguson dood was en zijn loyalistische militie vernietigd, bracht Cornwallis zijn leger over naar North Carolina en uiteindelijk Virginia.
Play button
1781 Jan 1

Yorktown-campagne

Yorktown, VA, USA
De Yorktown- of Virginia-campagne was een reeks militaire manoeuvres en veldslagen tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die culmineerde in de belegering van Yorktown in oktober 1781. Het resultaat van de campagne was de overgave van de Britse legermacht van generaal Charles Earl Cornwallis, een gebeurtenis dat leidde direct tot het begin van serieuze vredesonderhandelingen en het uiteindelijke einde van de oorlog.De campagne werd gekenmerkt door meningsverschillen, besluiteloosheid en miscommunicatie van de kant van de Britse leiders, en door een opmerkelijke reeks coöperatieve beslissingen, soms in strijd met bevelen, door de Fransen en Amerikanen.Bij de campagne waren land- en zeestrijdkrachten van Groot-Brittannië en Frankrijk en landstrijdkrachten van de Verenigde Staten betrokken.Britse troepen werden tussen januari en april 1781 naar Virginia gestuurd en voegden zich in mei bij het leger van Cornwallis, dat naar het noorden kwam na een uitgebreide campagne door de zuidelijke staten.Deze troepen werden eerst zwak tegengewerkt door de Virginia-militie, maar generaal George Washington stuurde eerst markies de Lafayette en vervolgens "Mad" Anthony Wayne met troepen van het Continentale Leger om zich te verzetten tegen de overvallen en de economische verwoesting die de Britten aanrichtten.De gecombineerde Amerikaanse strijdkrachten waren echter onvoldoende in aantal om de gecombineerde Britse strijdkrachten te weerstaan, en het was pas na een reeks controversieel verwarrende bevelen van generaal Sir Henry Clinton, de Britse opperbevelhebber, dat Cornwallis in juli naar Yorktown verhuisde. en bouwde een defensieve positie op die sterk was tegen de landmacht waarmee hij toen werd geconfronteerd, maar kwetsbaar was voor zeeblokkade en belegering.De Britse zeestrijdkrachten in Noord-Amerika en West-Indië waren zwakker dan de gecombineerde vloten van Frankrijk en Spanje, en na enkele cruciale beslissingen en tactische misstappen van Britse marinecommandanten kreeg de Franse vloot van Paul de Grasse de controle over Chesapeake Bay en blokkeerde Cornwallis. van zeesteun en het leveren van extra landtroepen om hem op het land te blokkeren.De Royal Navy probeerde deze controle te betwisten, maar admiraal Thomas Graves werd verslagen in de belangrijkste Slag om de Chesapeake op 5 september. Amerikaanse en Franse legers die zich buiten New York City hadden verzameld, begonnen eind augustus naar het zuiden te trekken en kwamen halverwege Yorktown aan. -September.Misleidingen over hun beweging vertraagden met succes pogingen van Clinton om meer troepen naar Cornwallis te sturen.De belegering van Yorktown begon op 28 september 1781. In een stap die de belegering waarschijnlijk verkortte, besloot Cornwallis delen van zijn buitenste verdedigingswerken op te geven, en de belegeraars bestormden met succes twee van zijn schansen.Toen duidelijk werd dat zijn positie onhoudbaar was, opende Cornwallis op 17 oktober onderhandelingen en gaf zich twee dagen later over.Toen het nieuws Londen bereikte, viel de regering van Lord North en begon het volgende ministerie van Rockingham vredesonderhandelingen.Deze culmineerden in het Verdrag van Parijs in 1783, waarin koning George III de onafhankelijke Verenigde Staten van Amerika erkende.Clinton en Cornwallis voerden een openbare woordenstrijd om hun rol in de campagne te verdedigen, en het Britse marinecommando besprak ook de tekortkomingen van de marine die tot de nederlaag leidden.
Slag bij Mobiel
©Don Troiani
1781 Jan 7

Slag bij Mobiel

Mobile, AL, USA
De 2nd Battle of Mobile, ook wel bekend als de Battle at the Village, was een Britse poging om de stad Mobile, in de Britse provincie West-Florida, te heroveren op de Spanjaarden tijdens de Spaans-Engelse oorlog.De Spanjaarden hadden eerder Mobile veroverd in maart 1780. Op 7 januari 1781 werd een Britse aanval op een Spaanse buitenpost aan de oostkust van Mobile Bay afgeslagen en de Duitse leider van de expeditie werd gedood.
Play button
1781 Jan 17

Slag bij Cowpens

Cherokee County, South Carolin
De Slag om Cowpens was een gevecht tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, uitgevochten op 17 januari 1781 nabij de stad Cowpens, South Carolina, tussen Amerikaanse patriottroepen onder leiding van brigadegeneraal Daniel Morgan en Britse troepen, bijna de helft Amerikaanse loyalisten, onder leiding van luitenant-kolonel Banastre Tarleton. , als onderdeel van de campagne in de Carolinas (Noord en Zuid).De strijd was een keerpunt in de Amerikaanse herovering van South Carolina op de Britten.Morgan's troepen voerden een dubbele omhulling van Tarletons troepen uit, de enige dubbele omhulling van de oorlog.Tarletons troepenmacht van 1000 Britse troepen stond tegenover 1000 troepen onder Morgan.Morgan's troepen leden slechts 25 doden en 124 gewonden.De strijdmacht van Tarleton werd bijna volledig geëlimineerd met bijna 30% slachtoffers en 55% van zijn troepenmacht gevangengenomen of vermist, waarbij Tarleton zelf en slechts ongeveer 200 Britse troepen ontsnapten.Een kleine strijdmacht van het Continentale Leger onder bevel van Morgan was naar het westen van de Catawba-rivier gemarcheerd om voorraden te verzamelen en het moreel van lokale koloniale sympathisanten te verhogen.De Britten hadden onjuiste berichten ontvangen dat Morgan's leger van plan was het belangrijke strategische fort Ninety Six aan te vallen, dat in handen was van Amerikaanse loyalisten van de Britse Kroon en gelegen in het westen van de Carolinas.De Britten beschouwden het leger van Morgan als een bedreiging voor hun linkerflank.Generaal Charles Cornwallis stuurde cavalerie (draken) commandant Tarleton om het bevel van Morgan te verslaan.Toen Tarleton hoorde dat Morgan's leger zich niet bij Ninety Six bevond, zette hij, gesteund door Britse versterkingen, de achtervolging in op het Amerikaanse detachement.Morgan besloot een standpunt in te nemen nabij de Broad River.Hij koos een positie op twee lage heuvels in een open bos, in de verwachting dat de agressieve Tarleton een halsoverkop zou aanvallen zonder te pauzeren om een ​​ingewikkelder plan te bedenken.Hij zette zijn leger in drie hoofdlinies op.Het leger van Tarleton bereikte na een uitputtende mars het veld ondervoed en zwaar vermoeid.Tarleton viel onmiddellijk aan;de Amerikaanse verdediging absorbeerde echter de impact van de Britse aanval.De Britse linies verloren hun samenhang toen ze zich achter de terugtrekkende Amerikanen aan haastten.Toen Morgan's leger in de aanval ging, overweldigde het de strijdmacht van Tarleton volledig.De brigade van Tarleton werd weggevaagd als een effectieve strijdmacht, en in combinatie met de Britse nederlaag bij de Slag om Kings Mountain in de noordwestelijke hoek van South Carolina dwong deze actie Cornwallis om het belangrijkste Zuid-Amerikaanse leger tot in North Carolina te achtervolgen, wat leidde tot de Slag bij Guilford Court House en de uiteindelijke nederlaag van Cornwallis bij de belegering van Yorktown in Virginia in oktober 1781.
Belegering van Pensacola
Spaanse grenadiers en milities stromen Fort George binnen. ©United States Army Center of Military History.
1781 Mar 9

Belegering van Pensacola

Pensacola, FL, USA
De belegering van Pensacola, die plaatsvond tussen maart en mei 1781, was een cruciale strijd in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, geleid doorde Spaanse generaal Bernardo de Gálvez en waarbij een diverse coalitie van Spaanse, Franse en Amerikaanse strijdkrachten betrokken was.Geconfronteerd met meerdere aanvallen door pro-Britse Choctaw-indianen en Britse troepen, evenals slecht weer, werd het Spaanse leger versterkt door versterkingen uit Havana.Na een intense belegering met uitgebreide technische werkzaamheden en bombardementen raakte een houwitsergranaat een Brits magazijn, wat een verwoestende explosie veroorzaakte.Deze gebeurtenis keerde het tij in het voordeel van de Spanjaarden, die al snel de resterende Britse verdediging overweldigden.Generaal John Campbell gaf zich op 10 mei 1781 over, resulterend in een belangrijke Spaanse overwinning die een einde maakte aan de Britse soevereiniteit in West-Florida en de Britse invloed in de Golf van Mexico verzwakte.
Play button
1781 Mar 15

Slag bij Guilford Court House

Greensboro, North Carolina
Op 18 januari hoorde Cornwallis dat hij een kwart van zijn leger had verloren bij de Slag bij Cowpens.Toch was hij nog steeds vastbesloten om Greene naar North Carolina te achtervolgen en Greene's leger te vernietigen.Bij Ramsour's Mill verbrandde Cornwallis zijn bagagetrein, behalve de wagens die hij nodig had om medische voorraden, zout, munitie en zieken te vervoeren.Op 14 maart hoorde Cornwallis dat Greene in Guilford Court House was.Op 15 maart marcheerde Cornwallis over de weg van New Garden richting Guilford Courthouse.Generaal Charles Cornwallis, een Britse strijdmacht van 2.100 man, versloeg de 4.500 Amerikanen van generaal-majoor Nathanael Greene.Het Britse leger leed echter aanzienlijke verliezen (naar schatting zelfs 27% van hun totale troepenmacht).[62]De strijd was "de grootste en meest omstreden actie" [63] op het zuidelijke toneel van de Amerikaanse Revolutie.Vóór de slag hadden de Britten groot succes bij het veroveren van een groot deel van Georgië en South Carolina met de hulp van sterke loyalistische facties en dachten dat North Carolina binnen hun bereik zou kunnen liggen.In feite waren de Britten bezig met zware rekrutering in North Carolina toen deze strijd een einde maakte aan hun rekruteringsdrift.In de nasleep van de strijd trok Greene naar South Carolina, terwijl Cornwallis ervoor koos Virginia binnen te marcheren en te proberen verbinding te maken met ongeveer 3.500 man onder leiding van de Britse generaal-majoor Phillips en de Amerikaanse overloper Benedict Arnold.Deze beslissingen stelden Greene in staat de Britse controle over het Zuiden te ontrafelen, terwijl Cornwallis naar Yorktown werd geleid, waar hij zich uiteindelijk overgaf aan generaal George Washington en de Franse luitenant-generaal Comte de Rochambeau.
Play button
1781 May 22 - Jun 19

Belegering van zesennegentig

Ninety Six, South Carolina, US
De belegering van Ninety Six was een belegering in het westen van South Carolina aan het einde van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Van 22 mei tot 18 juni 1781 leidde generaal-majoor Nathanael Greene van het Continentale leger 1.000 troepen in een belegering tegen de 550 loyalisten in het versterkte dorp Ninety Six, South Carolina.De 28 dagen durende belegering concentreerde zich op een aarden fort dat bekend staat als Star Fort.Ondanks dat hij meer troepen had, slaagde Greene er niet in de stad in te nemen en werd hij gedwongen het beleg op te heffen toen Lord Rawdon vanuit Charleston naderde met Britse troepen.
De nederlaag van Lochry
De nederlaag van Lochry ©Anonymous
1781 Aug 24

De nederlaag van Lochry

Aurora, Indiana, USA
Lochry's nederlaag, ook bekend als het bloedbad van Lochry, was een veldslag op 24 augustus 1781, nabij het huidige Aurora, Indiana, in de Verenigde Staten .De strijd maakte deel uit van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775–1783), die begon als een conflict tussen Groot-Brittannië en de Dertien Koloniën voordat het zich uitbreidde naar de westelijke grens, waar Amerikaanse Indianen als Britse bondgenoten de oorlog ingingen.De strijd was kort en beslissend: ongeveer honderd indianen van lokale stammen onder leiding van Joseph Brant, een Mohawk-militaire leider die tijdelijk in het westen was, vielen een vergelijkbaar aantal militieleden uit Pennsylvania onder leiding van Archibald Lochry in een hinderlaag.Brant en zijn mannen hebben alle Pennsylvanians gedood of gevangengenomen zonder enige slachtoffers te maken.
Slag om de Chesapeake
De Franse linie (links) en de Britse linie (rechts) strijden. ©V. Zveg
1781 Sep 5

Slag om de Chesapeake

Cape Charles, VA, USA
De Slag om de Chesapeake, ook wel bekend als de Slag om de Virginia Capes of simpelweg de Slag om de Kaap, was een cruciale zeeslag in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die plaatsvond nabij de monding van de Chesapeake Bay op 5 september 1781. waren een Britse vloot onder leiding van admiraal Sir Thomas Graves en een Franse vloot onder leiding van admiraal François Joseph Paul, de graaf van Grasse.De strijd was strategisch beslissend, in die zin dat het de Royal Navy ervan weerhield de belegerde troepen van luitenant [-] generaal Lord Cornwallis in Yorktown, Virginia te versterken of te evacueren.De Fransen waren in staat de controle over de vaarroutes tegen de Britten te verwerven en voorzagen het Frans-Amerikaanse leger van belegeringsartillerie en Franse versterkingen.Deze bleken doorslaggevend bij de belegering van Yorktown, waardoor de onafhankelijkheid van de dertien koloniën effectief werd veiliggesteld.Admiraal de Grasse had de mogelijkheid om Britse troepen in New York of Virginia aan te vallen;hij koos voor Virginia en arriveerde eind augustus in de Chesapeake.Admiraal Graves hoorde dat de Grasse vanuit West-Indië naar Noord-Amerika was gevaren en dat de Franse admiraal de Barras ook vanuit Newport, Rhode Island was vertrokken.Hij concludeerde dat ze hun krachten zouden bundelen bij de Chesapeake.Hij zeilde zuidwaarts vanuit Sandy Hook, New Jersey, buiten de haven van New York, met 19 linieschepen en arriveerde vroeg op 5 september bij de monding van de Chesapeake om de vloot van De Grasse al voor anker te zien liggen in de baai.De Grasse bereidde haastig het grootste deel van zijn vloot voor op de strijd - 24 linieschepen - en zeilde uit om hem te ontmoeten.
Play button
1781 Sep 6

Slag bij Groton Heights

New London Road & Connecticut
De slag om Groton Heights was een veldslag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog die op 6 september 1781 werd uitgevochten tussen een kleine militie uit Connecticut onder leiding van luitenant-kolonel William Ledyard en de talrijkere Britse troepen onder leiding van brigadegeneraal Benedict Arnold en luitenant-kolonel Edmund Eyre.Luitenant-generaal Sir Henry Clinton beval Arnold om de haven van New London, Connecticut, binnen te vallen in een mislukte poging om generaal George Washington ervan te weerhouden te marcheren tegen het leger van Lord Cornwallis in Virginia.De aanval was een succes, maar de militie van Connecticut verzette zich koppig tegen Britse pogingen om Fort Griswold over de rivier de Theems in Groton, Connecticut, te veroveren.New London werd samen met verschillende schepen in brand gestoken, maar veel meer schepen ontsnapten stroomopwaarts.Verschillende leiders van de aanvallende Britse strijdmacht werden gedood of ernstig gewond, maar de Britten braken uiteindelijk door het fort.Toen de Britten het fort binnengingen, gaven de Amerikanen zich over, maar de Britten bleven schieten en doodden veel van de verdedigers.Het grote aantal Britse slachtoffers tijdens de algehele expeditie tegen Groton en New London leidde echter tot kritiek op Arnold door enkele van zijn superieuren.De slag was de laatste grote militaire ontmoeting van de oorlog in het noorden van de Verenigde Staten, die ongeveer zes weken later voorafging aan en werd overschaduwd door de beslissende Frans-Amerikaanse belegering van Yorktown.Bij de slag om Yorktown riep de markies de Lafayette naar verluidt: "Denk aan Fort Griswold!"terwijl Amerikaanse en Franse troepen de schansen bestormden.
Slag bij Eutaw Springs
©Anonymous
1781 Sep 8

Slag bij Eutaw Springs

Eutawville, South Carolina
De Slag om Eutaw Springs, uitgevochten op 8 september 1781, was een van de laatste grote gevechten van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de zuidelijke koloniën.Amerikaanse troepen onder leiding van generaal Nathanael Greene namen contact op met Britse troepen onder bevel van luitenant-kolonel Alexander Stewart nabij Eutawville, South Carolina.De strijd begon gunstig voor de Amerikanen, die de Britten terugduwden en hun kamp veroverden.Plunderingen en een sterke Britse tegenaanval keerden echter het tij.Beide partijen leden zware verliezen, en hoewel ze technisch gezien een Britse tactische overwinning waren terwijl ze het veld bezetten, resulteerde het gevecht in strategische winst voor de Amerikanen.De strijd putte de Britse troepen ernstig uit en droeg bij aan de uiteindelijke evacuatie van Charleston door Britse troepen, wat het markeerde als een keerpunt in het zuidelijke theater.
1781 - 1783
Afsluitende fasenornament
Play button
1781 Sep 28 - Oct 19

Belegering van Yorktown

Yorktown, VA
De belegering van Yorktown, uitgevochten tussen 28 september en 19 oktober 1781, was een beslissend gevecht dat effectief een einde maakte aan de grote vijandelijkheden in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.Generaal George Washington, die een gecombineerde strijdmacht van Amerikaanse continentale legertroepen en Franse bondgenoten leidde, belegerde de door de Britten bezette stad Yorktown, Virginia.Het Britse garnizoen stond onder bevel van generaal Charles Cornwallis, die een defensieve positie had ingenomen in de hoop te worden bevoorraad of versterkt door de Britse marine.De Franse marine, onder bevel van admiraal de Grasse, blokkeerde echter met succes Chesapeake Bay, waardoor Cornwallis van elke marinesteun werd afgesneden.De geallieerde troepen bouwden belegeringslinies en begonnen de Britse posities te bombarderen, waardoor het voor Cornwallis steeds moeilijker werd stand te houden.Amerikaanse en Franse troepen sloten methodisch de Britse verdediging in, terwijl hun artillerie het Britse vermogen om terug te vechten gestaag verzwakte.Washington gaf op 14 oktober opdracht tot een aanval op twee belangrijke Britse schansen, die met succes werden veroverd, waardoor de geallieerden hun artillerie nog dichter bij de Britse linies konden positioneren.Geconfronteerd met een onhoudbare situatie probeerde Cornwallis een mislukte ontsnapping uit te voeren en werd uiteindelijk gedwongen om voorwaarden voor overgave te zoeken.Op 19 oktober 1781 gaven de Britse troepen zich officieel over, waarmee een einde kwam aan belangrijke militaire activiteiten in Noord-Amerika.De overwinning in Yorktown had verstrekkende gevolgen;het verbrak het Britse besluit om de oorlog voort te zetten en leidde tot het begin van vredesonderhandelingen.In 1783 werd het Verdrag van Parijs ondertekend, waarmee de Verenigde Staten van Amerika formeel als onafhankelijke natie werden erkend.
Slag bij Johnstown
©Ralph Earl
1781 Oct 25

Slag bij Johnstown

Johnstown, New York, USA
De slag om Johnstown was een van de laatste veldslagen in het noordelijke theater van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, met ongeveer 1.400 strijdkrachten in Johnstown, New York op 25 oktober 1781. Lokale Amerikaanse troepen, geleid door kolonel Marinus Willett van Johnstown, brachten uiteindelijk vlucht voor de Britse troepen onder bevel van majoor John Ross van het King's Royal Regiment of New York en kapitein Walter Butler van Butler's Rangers.Dit was de eerste keer dat zoveel Britse reguliere legertroepen deelnamen aan een grensaanval in dit gebied.De Britten trokken zich noordwaarts terug en Marinus Willett marcheerde naar Duitse Flatts om ze af te snijden.De Britten wisten te ontsnappen, maar Walter Butler kwam om het leven.
Slag bij de Saintes
©Thomas Whitcombe
1782 Jul 9

Slag bij de Saintes

Dominica
De Slag om de Saintes was een belangrijke zeeslag in het Caribisch gebied tussen de Britten en de Fransen die plaatsvond van 9 tot 12 april 1782. De Britse overwinning werd tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog als hun grootste op de Fransen beschouwd.De Britse vloot onder leiding van admiraal Sir George Rodney versloeg een Franse vloot onder leiding van de graaf van Grasse, waardoor de Fransen en [de] Spanjaarden gedwongen werden een geplande invasie van Jamaica stop te zetten.De [Fransen] hadden het Britse leger het jaar ervoor, tijdens het beleg van Yorktown, bij Chesapeake Bay geblokkeerd en de uiteindelijke Amerikaanse overwinning in hun revolutie gesteund.Deze strijd maakte echter een einde aan hun momentum en had een aanzienlijk effect op de vredesonderhandelingen om de oorlog te beëindigen.[67] De Fransen leden zware verliezen bij de Saintes en velen werden gevangengenomen, waaronder de Grasse.Vier Franse linieschepen werden veroverd (inclusief het vlaggenschip) en één werd vernietigd.
Slag bij Blue Licks
Capt. Patterson's ontsnapping uit de Slag om de Blue Licks ©Lafayette Studios
1782 Aug 19

Slag bij Blue Licks

Mount Olivet, Kentucky, USA
De Battle of Blue Licks, uitgevochten op 19 augustus 1782, was een van de laatste veldslagen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.De strijd vond plaats tien maanden na de overgave van Lord Cornwallis in Yorktown, waarmee de oorlog in het oosten effectief was beëindigd.Op een heuvel naast de Licking River in wat nu Robertson County, Kentucky (toen Fayette County, Virginia) is, heeft een troepenmacht van ongeveer 50 loyalisten samen met 300 inheemse krijgers 182 militieleden uit Kentucky in een hinderlaag gelokt en op de vlucht geslagen.Het was de laatste overwinning voor de loyalisten en inboorlingen tijdens de grensoorlog.Britse, loyalistische en inheemse troepen zouden de volgende maand opnieuw vechten met Amerikaanse troepen in Wheeling, West Virginia, tijdens het beleg van Fort Henry.
Uitzetting van de loyalisten
Loyalistische milities botsen met Patriot-milities tijdens de Slag om Kings Mountain. ©Alonzo Chappel
1783 Jan 1

Uitzetting van de loyalisten

Québec, QC, Canada
Toen de oorlog eindigde en Groot-Brittannië werd verslagen door de Amerikanen en de Fransen, waren de meest actieve loyalisten niet langer welkom in de Verenigde Staten en probeerden ze elders in het Britse rijk te verhuizen.De vertrekkende loyalisten kregen gratis land aangeboden in Brits Noord-Amerika .Velen waren prominente kolonisten wier voorouders zich oorspronkelijk in het begin van de 17e eeuw hadden gevestigd, terwijl een deel recente kolonisten waren in de Dertien Koloniën met weinig economische of sociale banden.Velen hadden hun eigendom in beslag genomen door patriotten.Loyalisten vestigden zich in wat aanvankelijk de provincie Quebec was (inclusief het huidige Ontario) en in Nova Scotia (inclusief het huidige New Brunswick).Hun komst markeerde de komst van een Engelssprekende bevolking in het toekomstige Canada ten westen en oosten van de grens met Quebec.Veel loyalisten uit het Amerikaanse Zuiden brachten hun slaven mee, aangezien slavernij ook legaal was in Canada.Een keizerlijke wet in 1790 verzekerde potentiële immigranten naar Canada dat hun slaven hun eigendom zouden blijven.Meer zwarte loyalisten waren echter vrij, omdat ze tijdens de revolutie voor de Britten hadden gevochten of zich bij de Britse linies hadden aangesloten.De regering hielp hen ook bij hun hervestiging in Canada door bijna 3.500 gratis zwarten naar New Brunswick te vervoeren.
Play button
1783 Sep 3

Verdrag van Parijs

Paris, France
Het Verdrag van Parijs, ondertekend in Parijs door vertegenwoordigers van koning George III van Groot-Brittannië en vertegenwoordigers van de Verenigde Staten op 3 september 1783, maakte officieel een einde aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de staat van conflict tussen de twee landen en erkende de Dertien Koloniën , die had deel uitgemaakt van het koloniale Brits-Amerika, als een onafhankelijke en soevereine natie.Het verdrag legde de grenzen vast tussen Brits Noord-Amerika, later Canada genoemd, en de Verenigde Staten, op lijnen die de Britten bestempelden als "buitengewoon genereus".[68] Details omvatten visrechten en herstel van eigendommen en krijgsgevangenen.Dit verdrag en de afzonderlijke vredesverdragen tussen Groot-Brittannië en de landen die de Amerikaanse zaak steunden, waaronder Frankrijk ,Spanje en de Nederlandse Republiek , staan ​​gezamenlijk bekend als de Vrede van Parijs.[69] Alleen artikel 1 van het verdrag, dat het bestaan ​​van de Verenigde Staten als vrije, soevereine en onafhankelijke staten erkent, blijft van kracht.[70]
1784 Jan 1

Epiloog

New England, USA
Het conflict tussen Britse onderdanen met de Kroon tegen die met het Congres had meer dan acht jaar geduurd van 1775 tot 1783. De laatste geüniformeerde Britse troepen vertrokken op 25 november 1783 uit hun laatste havensteden aan de oostkust in Savannah, Charleston en New York City. Dat betekende het einde van de Britse bezetting in de nieuwe Verenigde Staten .Van de Europese mogendheden met Amerikaanse koloniën grenzend aan de nieuw opgerichte Verenigde Staten, werdSpanje het meest bedreigd door de Amerikaanse onafhankelijkheid en stond het er dienovereenkomstig het meest vijandig tegenover.Slachtoffers en verliezenTot 70.000 Amerikaanse patriotten stierven tijdens actieve militaire dienst.Hiervan kwamen er ongeveer 6.800 om het leven in de strijd, terwijl er minstens 17.000 stierven door ziekte.De meerderheid van de laatstgenoemden stierf als krijgsgevangenen van de Britten, meestal in de gevangenisschepen in de haven van New York.Het aantal patriotten dat door de oorlog ernstig gewond of gehandicapt is geraakt, wordt geschat op 8.500 tot 25.000.De Fransen leden 2.112 doden tijdens gevechten in de Verenigde Staten.De Spanjaarden verloren in totaal 124 doden en 247 gewonden in West-Florida.Een Brits rapport uit 1781 schat het totale aantal doden door het leger in Noord-Amerika (1775–1779) op 6.046.Naast 4.888 deserteurs stierven ongeveer 7.774 Duitsers in Britse dienst;van de eerste werden naar schatting 1.800 gedood in de strijd.NalatenschapDe Amerikaanse Revolutie vestigde de Verenigde Staten met zijn talrijke burgerlijke vrijheden en stelde een voorbeeld om zowel de monarchie als de koloniale regeringen omver te werpen.De Verenigde Staten hebben de oudste geschreven grondwet ter wereld, en de grondwetten van andere vrije landen vertonen vaak een opvallende gelijkenis met de Amerikaanse grondwet, soms woord voor woord.Het inspireerde de Franse, Haïtiaanse, Latijns-Amerikaanse revoluties en anderen tot in de moderne tijd.
A Quiz is available for this HistoryMap.

AppendicesAPPENDIX 1

American Revolution (1765-1783)


Play button
APPENDIX 2

The Birth of the United States Navy


Play button

The Navy was rooted in the colonial seafaring tradition, which produced a large community of sailors, captains, and shipbuilders. In the early stages of the American Revolutionary War, Massachusetts had its own Massachusetts Naval Militia. The rationale for establishing a national navy was debated in the Second Continental Congress. Supporters argued that a navy would protect shipping, defend the coast, and make it easier to seek support from foreign countries. Detractors countered that challenging the British Royal Navy, then the world's preeminent naval power, was a foolish undertaking. Commander in Chief George Washington resolved the debate when he commissioned the ocean-going schooner USS Hannah to interdict British merchantmen and reported the captures to the Congress. On 13 October 1775, the Continental Congress authorized the purchase of two vessels to be armed for a cruise against British merchantmen; this resolution created the Continental Navy and is considered the first establishment of the U.S. Navy. The Continental Navy achieved mixed results; it was successful in a number of engagements and raided many British merchant vessels, but it lost twenty-four of its vessels and at one point was reduced to two in active service. In August 1785, after the Revolutionary War had drawn to a close, Congress had sold Alliance, the last ship remaining in the Continental Navy due to a lack of funds to maintain the ship or support a navy.
APPENDIX 3

How Mercantilism Started the American Revolution


Play button
APPENDIX 4

Culper Spy Ring


Play button

The Culper Ring was a network of spies active during the American Revolutionary War, organized by Major Benjamin Tallmadge and General George Washington in 1778 during the British occupation of New York City. The name "Culper" was suggested by George Washington and taken from Culpeper County, Virginia. The leaders of the spy ring were Abraham Woodhull and Robert Townsend, using the aliases of "Samuel Culper Sr." and "Samuel Culper Jr.", respectively; Tallmadge was referred to as "John Bolton".

While Tallmadge was the spies' direct contact, Washington often directed their operations. The ring was tasked to provide Washington information on British Army operations in New York City, the British headquarters. Its members operated mostly in New York City, Long Island, and Connecticut between late October 1778 and the British evacuation of New York in 1783.

The information supplied by the spy ring included details of a surprise attack on the newly arrived French forces under Lieutenant General Rochambeau at Newport, Rhode Island, before they had recovered from their arduous sea voyage, as well as a British plan to counterfeit American currency on the actual paper used for Continental dollars, which prompted the Continental Congress to retire the bills.

The ring also informed Washington that Tryon's raid of July 1779 was intended to divide his forces and allow Lieutenant General Sir Henry Clinton to attack them piecemeal. In 1780, the Culper Ring discovered a high-ranking American officer, subsequently identified as Benedict Arnold, was plotting with British Major John André to turn over the vitally important American fort at West Point, New York on the Hudson River and surrender its garrison to the British forces.
APPENDIX 5

Von Steuben's Continentals: The First American Army


Play button
APPENDIX 6

Riflemen, Snipers & Light Infantry - Continental 'Special Forces' of the American Revolution.


Play button
APPENDIX 7

African American Soldiers in the Continental Army


Play button
APPENDIX 8

Feeding Washington's Army | Read the Revolution with Ricardo A. Herrera


Play button
APPENDIX 9

American Revolution and the French Alliance


Play button

CharactersHenry Clinton

Henry Clinton

British Army Officer

Ethan Allen

Ethan Allen

American Patriot

Henry Knox

Henry Knox

General of the Continental Army

General William Howe

General William Howe

Commander-in-Chief of the British

Patrick Henry

Patrick Henry

Founding Father

Guy Carleton

Guy Carleton

Governor of the Province of Quebec

Banastre Tarleton

Banastre Tarleton

British General

George Washington

George Washington

Commander of the Continental Army

Mariot Arbuthnot

Mariot Arbuthnot

British Admiral

Paul Revere

Paul Revere

American Patriot

Friedrich Wilhelm von Steuben

Friedrich Wilhelm von Steuben

Prussian Military Officer

John Burgoyne

John Burgoyne

British General

John Hancock

John Hancock

Founding Father

Alexander Hamilton

Alexander Hamilton

Founding Father

Nathanael Greene

Nathanael Greene

General of the Continental Army

George III

George III

King of Great Britain and of Ireland

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson

Founding Father

William Howe

William Howe

Commander-in-Chief of British Army

William Pitt

William Pitt

British Prime Minister

Horatio Gates

Horatio Gates

General in the Continental Army

Thomas Paine

Thomas Paine

American Patriot

Thomas Gage

Thomas Gage

British Army General

General Charles Cornwallis

General Charles Cornwallis

British Army General

John Adams

John Adams

Founding Father

Benedict Arnold

Benedict Arnold

American Military Officer

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Founding Father

John Paul Jones

John Paul Jones

Patriot Naval Commander

Footnotes 1. Calloway, Colin G. (2007). The Scratch of a Pen: 1763 and the Transformation of North America. Oxford University Press. ISBN 978-0195331271, p. 4.
 2. Watson, J. Steven; Clark, Sir George (1960). The Reign of George III, 1760–1815. Oxford University Press. ISBN 978-0198217138, pp. 183–184.
 3. Greene, Jack P.; Pole, J.R. (2008) [2000]. A Companion to the American Revolution. Blackwell Publishers. ISBN 978-0470756447. Collection of essays focused on political and social history, pp. 155–156.
 4. Morgan, Edmund S.; Morgan, Helen M. (1963). The Stamp Act Crisis: Prologue to Revolution, pp. 96–97.
 5. Wood, S.G. The American Revolution: A History. Modern Library. 2002, p. 24.
 6. Testimony of Doctor Benjamin Franklin, before an August Assembly of the British House of Commons, relating to the Repeal of the Stamp-Act, &c., 1766.
 7. Jenyns, Soame (1765). The Objections to the Taxation of Our American Colonies by the Legislature of Great Britain, Briefly Considered. London, England: J. Wilkie.
 8. Daniel Dulany, Considerations on the Propriety of Imposing Taxes in the British Colonies, for the Purpose of Raising a Revenue, by Act of Parliament (1765)(reprinted in The American Revolution, Interpreting Primary Documents 47–51 (Carey 2004)).
 9. Draper, Theodore (1996). A Struggle For Power: The American Revolution. ISBN 0812925750, pp. 216–223.
 10. Gordon Wood, The American Revolution (New York: Random House, 2002).
 11. "Tea Act | Great Britain [1773]",Encyclopaedia Britannica.
 12. "Boston Massacre", Encyclopaedia Britannica.
 13. Albert Bushnell Hart (1897). Formation of the Union. p. 49. ISBN 9781406816990.
 14. Norton, Mary Beth; Blight, David W. (2001). A People and a Nation. Vol. 1 (6th ed.). Houghton Mifflin. ISBN 978-0-618-21469-3, pp. 144–145.
 15. Smith, George (January 17, 2012). The Boston tea party. The institute for humane studies and libertarianism.org.
 16. Sosin, Jack M. (June 12, 2022). "The Massachusetts Acts of 1774: Coercive or Preventive". Huntington Library Quarterly. 26 (3): 235–252. doi:10.2307/3816653. JSTOR 3816653.
 17. Mitchell, Stacy. The big box swindle.
 18. Sosin, Jack M. (12 June 2022). "The Massachusetts Acts of 1774: Coercive or Preventive". Huntington Library Quarterly. 26 (3): 235–252. doi:10.2307/3816653. JSTOR 3816653.
 19. James L. Nelson, With Fire and Sword: The Battle of Bunker Hill and the Beginning of the American Revolution (2011).
 20. Borneman, Walter R. American Spring: Lexington, Concord, and the Road to Revolution, p. 350, Little, Brown and Company, New York, Boston, London, 2014. ISBN 978-0-316-22102-3.
 21. Hubbard, Robert Ernest. Major General Israel Putnam: Hero of the American Revolution, pp. 85–87, McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina, 2017. ISBN 978-1-4766-6453-8.
 22. Withington, Robert (June 1949). "A French Comment on the Battle of Bunker Hill". The New England Quarterly. 22 (2): 235–240. doi:10.2307/362033. ISSN 0028-4866. JSTOR 362033.
 23. Hubbard, Robert Ernest. Major General Israel Putnam: Hero of the American Revolution, pp. 87–95, McFarland & Company, Inc., Jefferson, North Carolina, 2017. ISBN 978-1-4766-6453-8.
 24. Clinton, Henry (1954). Willcox, William B. (ed.). The American Rebellion: Sir Henry Clinton's Narrative of His Campaigns, 1775–1782. Yale University Press. OCLC 1305132, p. 19. General Clinton's remark is an echoing of Pyrrhus of Epirus's original sentiment after the Battle of Heraclea, "one more such victory and the cause is lost".
 25. McCullough, David (2005). 1776. Simon and Schuster Paperback. ISBN 0-7432-2672-0, p. 104.
 26. Frothingham Jr, Richard (1851). History of the Siege of Boston and of the Battles of Lexington, Concord, and Bunker Hill. Little and Brown, p. 308.
 27. Frothingham, p. 309.
 28. McCullough, p. 105.
 29. Maier, Pauline (1998). American scripture: making the Declaration of Independence. Vintage Books. ISBN 978-0679779087., pp. 33–34.
 30. McCullough 2005, pp. 119–122.
 31. "The Declaration House Through Time", National Park Services.
 32. Ferling 2007. Almost a Miracle. Oxford University Press. ISBN 978-0199758470, pp. 112, 118.
 33. Maier 1998, pp. 160–61.
 34. Fischer, David Hackett (2004). Washington's Crossing. Oxford University Press. ISBN 978-0195170344, p. 29.
 35. Mays, Terry M. (2016). Historical Dictionary of the American Revolution. Rowman & Littlefield. ISBN 978-1538119723., p. 2.
 36. Mays 2019, p. 3.
 37. Greene, Jack P.; Pole, J.R. (2008) [2000]. A Companion to the American Revolution. Blackwell Publishers. ISBN 978-0470756447. Collection of essays focused on political and social history, p. 235.
 38. Ketchum, Richard (1999). The Winter Soldiers: The Battles for Trenton and Princeton. Holt Paperbacks; 1st Owl books ed edition. ISBN 0-8050-6098-7, p.111.
 39. Burrows, Edwin G. and Wallace, Mike (1999). Gotham: A History of New York City to 1898. New York: Oxford University Press. ISBN 0-195-11634-8., p.243.
 40. Lengel, Edward (2005). General George Washington. New York: Random House Paperbacks. ISBN 0-8129-6950-2. General George Washington Lengel, p.165.
 41. The American Revolution: A Visual History. DK Smithsonian. p. 125.
 42. The Battle of Bennington: Soldiers & Civilians By Michael P. Gabriel.
 43. Harris, Michael (2014). Brandywine. El Dorado Hills, CA: Savas Beatie. p. x. ISBN 978-1-61121-162-7.
 44. Harris, Michael (2014). Brandywine: A Military History of the Battle that Lost Philadelphia but Saved America, September 11, 1777. El Dorado Hills, CA: Savas Beatiuùuù hie. p. 55. ISBN 978-1-61121-162-7.
 45. Morgan, Edmund (1956). The Birth of the Republic: 1763–1789. [Chicago] University of Chicago Press. pp. 82–83.
 46. Murray, Stuart A. P. (2006). Smithsonian Q & A: The American Revolution. New York: HarperCollins. ISBN 9780060891138. OCLC 67393037, p. 64.
 47. Graymont, Barbara (1972). The Iroquois in the American Revolution. Syracuse, NY: Syracuse University Press. ISBN 0-8156-0083-6, p. 186.
 48. Mikaberidze, Alexander (June 25, 2013). "Atrocities, Massacres, and War Crimes: An Encyclopedia [2 volumes]: An Encyclopedia". ABC-CLIO. Though persuaded to remain, Brant exercised no authority over the raid (nor the regiment).
 49. Williams, Dave. "Kettle Creek Battlefield Wins National Park Service Designation". Georgia Public Broadcasting.
 50. Thomas E. Chavez (January 2004). Spain and the Independence of the United States: An Intrinsic Gift. UNM Press. p. 225. ISBN 978-0-8263-2794-9.
 51. Fernández y Fernández, Enrique (1985). Spain's Contribution to the independence of the United States. Embassy of Spain: United States of America, p. 4.
 52. Soodalter, Ron (July 8, 2011). "Massacre & Retribution: The 1779–80 Sullivan Expedition". World History Group.
 53. Koehler, Rhiannon (Fall 2018). "Hostile Nations: Quantifying the Destruction of the Sullivan-Clinton Genocide of 1779". American Indian Quarterly. 42 (4): 427–453. doi:10.5250/amerindiquar.42.4.0427. S2CID 165519714.
 54. Anderson, Fred (2004). George Washington Remembers: Reflections on the French and Indian War. Rowman & Littlefield. p. 138. ISBN 978-0-7425-3372-1.
 55. "A well-executed failure: the Sullivan campaign against the Iroquois, July–September, 1779". Choice Reviews Online. 35 (01): 35–0457-35-0457. September 1, 1997. doi:10.5860/choice.35-0457. ISSN 0009-4978.
 56. George P. Clark (1980). "The Role of the Haitian Volunteers at Savannah in 1779: An Attempt at an Objective View". Phylon. 41 (4): 356–366. doi:10.2307/274860. JSTOR 274860.
 57. Davis, Robert Scott (22 February 2021). "Black Haitian Soldiers at the Siege of Savannah". Journal of the American Revolution.
 58. Bass, Robert.D (August 1957). The Green Dragoon: The Lives of Banastre Tarleton and Mary Robinson. North Carolina Office of Archives and History. pp. 79–83. ISBN 0878441638.
 59. Fleming, Thomas (1973). The Forgotten Victory: The Battle for New Jersery – 1780. New York: Reader's Digest Press. ISBN 0-88349-003-X, p. 232.
 60. Fleming, p. 232, 302.
 61. "The American revolution revisited". The Economist. 29 June 2017.
 62. Babits, Lawrence E.; Howard, Joshua B. (2009). Long, Obstinate, and Bloody: The Battle of Guilford Courthouse. The University of North Carolina Press. p. 122.
 63. "Guilford Courthouse National Military Park". Museum Management Program. National Park Service, U.S. Department of the Interior. 6 June 2002.
 64. Duffy, Michael (1992). Parameters of British Naval Power, 1650–1850. University of Exeter Press. ISBN 978-0-85989-385-5, p. 110.
 65. Tucker, Spencer C (2018). American Revolution: The Definitive Encyclopedia and Document Collection. ABC-CLIO. ISBN 9781851097449, p. 1323.
 66. O'Shaughnessy, Andrew (2013). The Men Who Lost America: British Command during the Revolutionary War and the Preservation of the Empire. Oneworld Publications. ISBN 9781780742465, p. 314.
 67. Allison & Ferreiro 2018, p. 220: This reversal had a significant effect on peace negotiations to end the American revolution which were already underway and would lead to an agreement by the end of the year.
 68. Paterson, Thomas; Clifford, J. Garry; Maddock, Shane J. (January 1, 2014). American foreign relations: A history, to 1920. Vol. 1. Cengage Learning. p. 20. ISBN 978-1305172104.
 69. Morris, Richard B. (1965). The Peacemakers: the Great Powers and American Independence. Harper and Row.
 70. "Treaties in Force A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2016" (PDF). United States Department of State. p. 477.

References • Allison, David, and Larrie D. Ferreiro, eds. The American Revolution: A World War (Smithsonian, 2018) excerpt
 • Bancroft, George (1854–1878). History of the United States of America, from the discovery of the American continent – eight volumes.
 • Volumes committed to the American Revolution: Vol. 7; Vol. 8; Vol. 9; Vol. 10
 • Bobrick, Benson. Angel in the Whirlwind: The Triumph of the American Revolution. Penguin, 1998 (paperback reprint)
 • British Army (1916) [7 August 1781]. Proceedings of a Board of general officers of the British army at New York, 1781. New-York Historical Society. Collections. The John Watts de Peyster publication fund series, no. 49. New York Historical Society. The board of inquiry was convened by Sir Henry Clinton into Army accounts and expenditures
 • Burgoyne, John (1780). A state of the expedition from Canada : as laid before the House of commons. London : Printed for J. Almon.
 • Butterfield, Lyman H. (June 1950). "Psychological Warfare in 1776: The Jefferson-Franklin Plan to Cause Hessian Desertions". Proceedings of the American Philosophical Society. American Philosophical Society. 94 (3): 233–241. JSTOR 3143556.
 • Cate, Alan C. (2006). Founding Fighters: The Battlefield Leaders Who Made American Independence. Greenwood Publishing Group. ISBN 0275987078.
 • Caughey, John W. (1998). Bernardo de Gálvez in Louisiana 1776–1783. Gretna: Pelican Publishing Company. ISBN 978-1-56554-517-5.
 • Chartrand, Rene. The French Army in the American War of Independence (1994). Short (48pp), very well illustrated descriptions.
 • Christie, Ian R.; Labaree, Benjamin W. (1976). Empire or independence, 1760–1776. Phaidon Press. ISBN 978-0-7148-1614-2.
 • Clarfield, Gerard (1992). United States Diplomatic History: From Revolution to Empire. New Jersey: Prentice-Hall. ISBN 9780130292322.
 • Clode, Charles M. (1869). The military forces of the crown; their administration and government. Vol. 2. London, J. Murray.
 • Commager, Henry Steele and Richard B. Morris, eds. The Spirit of 'Seventy-Six': The Story of the American Revolution as told by Participants. (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1958). online
 • Conway, Stephen. The War of American Independence 1775–1783. Publisher: E. Arnold, 1995. ISBN 0340625201. 280 pp.
 • Creigh, Alfred (1871). History of Washington County. B. Singerly. p. 49. ann hupp indian.
 • Cook, Fred J. (1959). What Manner of Men. William Morrow and Co. 59-11702. Allan McLane, Chapter VIII, pp. 275–304
 • Davies, Wallace Evan (July 1939). "Privateering around Long Island during the Revolution". New York History. Fenimore Art Museum. 20 (3): 283–294. JSTOR 23134696.
 • Downes, Randolph C. (1940). Council Fires on the Upper Ohio: A Narrative of Indian Affairs in the Upper Ohio Valley until 1795. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. ISBN 0-8229-5201-7.
 • Duncan, Francis (1879). History of the Royal Regiment of Artillery. London: John Murray.
 • Ferling, John E. (2002) [2000]. Setting the World Ablaze: Washington, Adams, Jefferson, and the American Revolution. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-513409-4.
 • Fleming, Thomas (1970). The Perils of Peace. New York: The Dial Press. ISBN 978-0-06-113911-6.
 • Foner, Eric, "Whose Revolution?: The history of the United States' founding from below" (review of Woody Holton, Liberty Is Sweet: The Hidden History of the American Revolution, Simon & Schuster, 2021, 800 pp.), The Nation, vol. 314, no. 8 (18–25 April 2022), pp. 32–37. Highlighted are the struggles and tragic fates of America's Indians and Black slaves. For example, "In 1779 [George] Washington dispatched a contingent of soldiers to upstate New York to burn Indian towns and crops and seize hostages 'of every age and sex.' The following year, while serving as governor of Virginia, [Thomas] Jefferson ordered troops under the command of George Rogers Clark to enter the Ohio Valley and bring about the expulsion or 'extermination' of local Indians." (pp. 34–35.)
 • Fortescue, John (1902). A history of the British army. Vol. 3.
 • Fredriksen, John C. (2006). Revolutionary War Almanac Almanacs of American wars Facts on File library of American history. Infobase Publishing. ISBN 978-0-8160-7468-6.
 • Freedman, Russell (2008). Washington at Valley Forge. Holiday House. ISBN 978-0823420698.
 • Fremont-Barnes, Gregory; Ryerson, Richard A, eds. (2006). Encyclopedia of the American Revolutionary War: A Political, Social, and Military History. ABC-CLIO. ISBN 978-1851094080.
 • Frey, Sylvia R (1982). The British Soldier in America: A Social History of Military Life in the Revolutionary Period. University of Texas Press. ISBN 978-0292780408.
 • Gilbert, Alan (2012). Black Patriots and Loyalists: Fighting for Emancipation in the War for Independence. University of Chicago Press. ISBN 978-0226101552.
 • Grant, John N. (1973). "Black Immigrants into Nova Scotia, 1776–1815". The Journal of Negro History. 58 (3): 253–270. doi:10.2307/2716777. JSTOR 2716777. S2CID 150064269.
 • Jensen, Merrill (2004). The Founding of a Nation: A History of the American Revolution 1763–1776. Hackett Publishing. ISBN 978-0-87220-705-9.
 • Johnston, Henry Phelps (1881). The Yorktown Campaign and the Surrender of Cornwallis, 1781. New York: Harper & Bros. p. 34. OCLC 426009.
 • Hagist, Don N. (Winter 2011). "Unpublished Writings of Roger Lamb, Soldier of the American War of Independence". Journal of the Society for Army Historical Research. Society for Army Historical Research. 89 (360): 280–290. JSTOR 44232931.
 • Kaplan, Rodger (January 1990). "The Hidden War: British Intelligence Operations during the American Revolution". The William and Mary Quarterly. Omohundro Institute of Early American History and Culture. 47 (1): 115–138. doi:10.2307/2938043. JSTOR 2938043.
 • Kepner, K. (February 1945). "A British View of the Siege of Charleston, 1776". The Journal of Southern History. Southern Historical Association. 11 (1): 93–103. doi:10.2307/2197961. JSTOR 2197961.
 • Kilmeade, Brian.; Yaeger, Don (2013). George Washington's Secret Six: The Spy Ring That Saved the American Revolution. Penguin Books. ISBN 978-0-6981-3765-3.
 • Knight, Peter (2003). Conspiracy Theories in American History: An Encyclopedia. ABC-CLIO. pp. 184–85. ISBN 978-1-57607-812-9.
 • Kohn, George C. (2006). Dictionary of Wars, 3d edition. Infobase Publishing. ISBN 9781438129167.
 • Kwasny, Mark V. Washington's Partisan War, 1775–1783. Kent, Ohio: 1996. ISBN 0873385462. Militia warfare.
 • Larabee, Leonard Woods (1959). Conservatism in Early American History. Cornell University Press. ISBN 978-0151547456. Great Seal Books
 • Lemaître, Georges Édouard (2005). Beaumarchais. Kessinger Publishing. ISBN 9781417985364.
 • Levy, Andrew (2007). The First Emancipator: Slavery, Religion, and the Quiet Revolution of Robert Carter. Random House Trade Paperbacks. p. 74. ISBN 978-0-375-76104-1.
 • Library of Congress "Revolutionary War: Groping Toward Peace, 1781–1783". Library: Library of Congress. Library of Congress. Retrieved August 24, 2020.
 • Lloyd, Earnest Marsh (1908). A review of the history of infantry. New York: Longmans, Green, and co.
 • May, Robin. The British Army in North America 1775–1783 (1993). Short (48pp), very well illustrated descriptions.
 • McGrath, Nick. "Battle of Guilford Courthouse". George Washington's Mount Vernon: Digital Encyclopedia. Mount Vernon Ladies' Association. Retrieved January 26, 2017.
 • Middleton, Richard (July 2013). "The Clinton–Cornwallis Controversy and Responsibility for the British Surrender at Yorktown". History. Wiley Publishers. 98 (3): 370–389. doi:10.1111/1468-229X.12014. JSTOR 24429518.
 • —— (2014). The War of American Independence, 1775–1783. London: Pearson. ISBN 978-0-5822-2942-6.
 • Miller, Ken (2014). Dangerous Guests: Enemy Captives and Revolutionary Communities During the War for Independence. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-5494-3.
 • Nash, Gary B.; Carter Smith (2007). Atlas Of American History. Infobase Publishing. p. 64. ISBN 978-1-4381-3013-2.
 • National Institute of Health "Scurvy". National Institute of Health. November 14, 2016. Retrieved October 1, 2020. Genetic and Rare Diseases Information Center
 • Neimeyer, Charles Patrick. America Goes to War: A Social History of the Continental Army (1995) JSTOR j.ctt9qg7q2
 • Nicolas, Paul Harris (1845). Historical record of the Royal Marine Forces, Volume 2. London: Thomas and William Boone. port praya suffren 1781.
 • Ortiz, J.D. "General Bernardo Galvez in the American Revolution". Retrieved September 9, 2020.
 • Perkins, James Breck (2009) [1911]. France in the American Revolution. Cornell University Library. ASIN B002HMBV52.
 • Peters, Richard, ed. (1846). A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 – 1875: Treaty of Alliance with France 1778, "Article II". Library of Congress archives.
 • Ramsay, David (1819). Universal History Americanised: Or, An Historical View of the World, from the Earliest Records to the Year 1808. Vol. 4. Philadelphia : M. Carey & Son.
 • Reich, Jerome R. (1997). British friends of the American Revolution. M.E. Sharpe. p. 121. ISBN 978-0-7656-3143-5.
 • Ridpath, John Clark (1915). The new complete history of the United States of America. Vol. 6. Cincinnati: Jones Brothers. OCLC 2140537.
 • Royal Navy Museum "Ships Biscuits – Royal Navy hardtack". Royal Navy Museum. Archived from the original on October 31, 2009. Retrieved January 14, 2010.
 • Sawyer, C.W. (1910). Firearms in American History. Boston: C.W. Sawyer. online at Hathi Trust
 • Schiff, Stacy (2006). A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America. Macmillan. p. 5. ISBN 978-1-4299-0799-6.
 • Scribner, Robert L. (1988). Revolutionary Virginia, the Road to Independence. University of Virginia Press. ISBN 978-0-8139-0748-2.
 • Selig, Robert A. (1999). Rochambeau in Connecticut, Tracing His Journey: Historic and Architectural Survey. Connecticut Historical Commission.
 • Smith, Merril D. (2015). The World of the American Revolution: A Daily Life Encyclopedia. ABC-CLIO. p. 374. ISBN 978-1-4408-3028-0.
 • Southey, Robert (1831). The life of Lord Nelson. Henry Chapman Publishers. ISBN 9780665213304.
 • Stoker, Donald, Kenneth J. Hagan, and Michael T. McMaster, eds. Strategy in the American War of Independence: a global approach (Routledge, 2009) excerpt.
 • Symonds, Craig L. A Battlefield Atlas of the American Revolution (1989), newly drawn maps emphasizing the movement of military units
 • Trew, Peter (2006). Rodney and the Breaking of the Line. Pen & Sword Military. ISBN 978-1-8441-5143-1.
 • Trickey, Erick. "The Little-Remembered Ally Who Helped America Win the Revolution". Smithsonian Magazine January 13, 2017. Retrieved April 28, 2020.
 • Turner, Frederick Jackson (1920). The frontier in American history. New York: H. Holt and company.
 • Volo, M. James (2006). Blue Water Patriots: The American Revolution Afloat. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 978-0-7425-6120-5.
 • U.S. Army, "The Winning of Independence, 1777–1783" American Military History Volume I, 2005.
 • U.S. National Park Service "Springfield Armory". Nps.gov. April 25, 2013. Retrieved May 8, 2013.
 • Weir, William (2004). The Encyclopedia of African American Military History. Prometheus Books. ISBN 978-1-61592-831-6.
 • Whaples, Robert (March 1995). "Where Is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions". The Journal of Economic History. 55 (1): 144. CiteSeerX 10.1.1.482.4975. doi:10.1017/S0022050700040602. JSTOR 2123771. There is an overwhelming consensus that Americans' economic standard of living on the eve of the Revolution was among the highest in the world.
 • Whaples, Robert (March 1995). "Where Is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions". The Journal of Economic History. 55 (1): 144. CiteSeerX 10.1.1.482.4975. doi:10.1017/S0022050700040602. JSTOR 2123771. There is an overwhelming consensus that Americans' economic standard of living on the eve of the Revolution was among the highest in the world.
 • Zeller-Frederick, Andrew A. (April 18, 2018). "The Hessians Who Escaped Washington's Trap at Trenton". Journal of the American Revolution. Bruce H. Franklin. Citing William M. Dwyer and Edward J. Lowell, The Hessians: And the Other German Auxiliaries in the Revolutionary War, 1970
 • Zlatich, Marko; Copeland, Peter. General Washington's Army (1): 1775–78 (1994). Short (48pp), very well illustrated descriptions.