American Revolutionary War

Slag bij boerderijen in Connecticut
Slag bij boerderijen in Connecticut ©Anonymous
1780 Jun 7

Slag bij boerderijen in Connecticut

Union Township, New Jersey, US
De Slag om Connecticut en Concur, uitgevochten op 7 juni 1780, was een van de laatste grote veldslagen tussen Britse en Amerikaanse troepen in de noordelijke koloniën tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog.De Hessische generaal Wilhelm von Knyphausen, die het bevel voerde over het Britse garnizoen in New York City, deed een poging om het belangrijkste kampement van het Continentale Leger in Morristown, New Jersey, te bereiken.De opmars van Knyphausen werd sterk opgevangen door compagnieën van de New Jersey-militie bij Connecticut Farms (het huidige Union Township).Na hevig verzet werd de militie gedwongen zich terug te trekken, maar de strijd en schermutselingen die eraan voorafgingen, vertraagden de opmars van Knyphausen voldoende dat hij daar bleef voor de nacht.Nadat hij zich realiseerde dat een verdere opmars naar Morristown waarschijnlijk op nog meer weerstand zou stuiten, trok Knyphausen zich terug in de richting van New York.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun