American Revolutionary War

Play button
1778 Feb 6

Alliantieverdrag

Paris, France
Het Verdrag van Alliantie, ook bekend als het Frans-Amerikaanse Verdrag, was een defensieve alliantie tussen het Koninkrijk Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika, gevormd te midden van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog met Groot-Brittannië.Het werd ondertekend door afgevaardigden van koning Lodewijk XVI en het Tweede Continentale Congres inParijs (onder leiding van Benjamin Franklin ) op 6 februari 1778, samen met het Verdrag van Vriendschap en Handel en een geheime clausule die voorziet in de toetreding van andere Europese bondgenoten;samen worden deze instrumenten ook wel de Frans-Amerikaanse Alliantie of de Alliantieverdragen genoemd.De overeenkomsten markeerden de officiële toetreding van de Verenigde Staten tot het wereldtoneel en formaliseerden de Franse erkenning en steun van de Amerikaanse onafhankelijkheid die doorslaggevend zou zijn voor de overwinning van Amerika.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Mon Jan 09 2023