American Revolutionary War

Slag bij de Grote Brug
Slag bij de Grote Brug ©Don Troiani
1775 Dec 9

Slag bij de Grote Brug

Chesapeake, VA, USA
Na toenemende politieke en militaire spanningen in het begin van 1775, rekruteerden zowel Dunmore als koloniale rebellenleiders troepen en voerden ze een strijd om beschikbare militaire voorraden.De strijd concentreerde zich uiteindelijk op Norfolk, waar Dunmore zijn toevlucht had gezocht aan boord van een Royal Navy-schip.De troepen van Dunmore hadden de ene kant van een kritieke rivierovergang ten zuiden van Norfolk bij Great Bridge versterkt, terwijl de rebellen de andere kant hadden bezet.In een poging de rebellenbijeenkomst te verbreken, beval Dunmore een aanval over de brug, die resoluut werd afgeslagen.Kolonel William Woodford, de commandant van de Virginia-militie bij de slag, beschreef het als "een tweede Bunker's Hill-affaire".Kort daarna werd Norfolk, destijds een loyalistisch centrum, verlaten door Dunmore en de Tories, die vluchtten naar marineschepen in de haven.Het door rebellen bezette Norfolk werd op 1 januari 1776 vernietigd tijdens een actie die was begonnen door Dunmore en werd voltooid door rebellen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun