ประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมัน

ภาคผนวก

ตัวอักษร

เชิงอรรถ

การอ้างอิง


Play button

1299 - 1922

ประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันก่อตั้งขึ้นเมื่อค.ศ.ค.ศ. 1299 โดย พระเจ้าออสมันที่ 1 ในฐานะชาวเบลิกเล็กๆ ในเอเชียไมเนอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือทางใต้ของกรุงคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงไบแซนไทน์ในปี 1326 พวกออตโตมานยึดเบอร์ซาที่อยู่ใกล้เคียงได้ โดยตัดเอเชียไมเนอร์ออกจากการควบคุมของไบแซนไทน์พวกออตโตมานข้ามเข้าสู่ยุโรปเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1352 โดยตั้งถิ่นฐานถาวรที่ปราสาทชิมเปบนดาร์ดาแนลในปี ค.ศ. 1354 และย้ายเมืองหลวงของพวกเขาไปที่เอดีร์เน (เอเดรียโนเปิล) ในปี ค.ศ. 1369 ในเวลาเดียวกัน รัฐเตอร์กเล็กๆ จำนวนมากในเอเชียไมเนอร์ถูกหลอมรวมเข้ากับ สุลต่านออตโตมันรุ่นใหม่ผ่านการพิชิตหรือประกาศความจงรักภักดีขณะที่สุลต่าน เมห์เหม็ดที่ 2 พิชิตคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันชื่ออิสตันบูล) ในปี 1453 และเปลี่ยนให้เป็นเมืองหลวงใหม่ของออตโตมัน รัฐก็เติบโตขึ้นเป็นอาณาจักรที่สำคัญ โดยขยายลึกเข้าไปในยุโรป แอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลางเนื่องจากคาบสมุทรบอลข่านส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ดินแดนของออตโตมันจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใต้สุลต่านเซลิมที่ 1 ซึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าศาสนาอิสลามในปี ค.ศ. 1517 ขณะที่พวกออตโตมานหันไปทางทิศตะวันออกและพิชิต อาระ เบียตะวันตกอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และลิแวนต์ ท่ามกลางดินแดนอื่นๆ .ภายในไม่กี่ทศวรรษต่อมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของชายฝั่งแอฟริกาเหนือ (ยกเว้นโมร็อกโก) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันจักรวรรดิมาถึงจุดสูงสุดภายใต้ สุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ ในศตวรรษที่ 16 เมื่อขยายจากอ่าว เปอร์เซีย ทางตะวันออกไปยังแอลจีเรียทางตะวันตก และจากเยเมนทางใต้ไปจนถึง ฮังการี และบางส่วนของ ยูเครน ทางตอนเหนือตามวิทยานิพนธ์เรื่องความเสื่อมถอยของออตโตมัน รัชสมัยของสุไลมานถือเป็นจุดสูงสุดของยุคคลาสสิกของออตโตมัน ซึ่งเป็นช่วงที่วัฒนธรรม ศิลปะ และอิทธิพลทางการเมืองของออตโตมันเจริญรุ่งเรืองจักรวรรดิขยายขอบเขตอาณาเขตสูงสุดในปี ค.ศ. 1683 ก่อนยุทธการที่เวียนนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1699 เป็นต้นมา จักรวรรดิออตโตมันเริ่มสูญเสียดินแดนตลอดสองศตวรรษถัดมา เนื่องจากความซบเซาภายใน สงครามป้องกันที่มีค่าใช้จ่ายสูง ลัทธิล่าอาณานิคมของยุโรป และการปฏิวัติชาตินิยมท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายไม่ว่าในกรณีใด ผู้นำจักรวรรดิก็เห็นความจำเป็นในการปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และมีการปฏิรูปการบริหารหลายครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้จักรวรรดิเสื่อมถอยลง โดยมีระดับความสำเร็จที่แตกต่างกันไปการอ่อนตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของจักรวรรดิออตโตมันทำให้เกิดคำถามตะวันออกในช่วงกลางศตวรรษที่ 19จักรวรรดิล่มสลายหลังจากความพ่ายแพ้ใน สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อดินแดนที่เหลืออยู่ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรแบ่งแยกสุลต่านถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลของรัฐสภาตุรกีในอังการาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 หลัง สงครามประกาศอิสรภาพของตุรกีตลอดระยะเวลากว่า 600 ปีที่จักรวรรดิออตโตมันดำรงอยู่ได้ทิ้งมรดกอันล้ำลึกไว้ในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ดังที่เห็นได้จากขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และอาหารของประเทศต่างๆ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของตน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า

1299 - 1453
การเพิ่มขึ้นของจักรวรรดิออตโตมันornament
Play button
1299 Jan 1 00:01 - 1323

ความฝันของออสมัน

Söğüt, Bilecik, Türkiye
ต้นกำเนิดของ Osman นั้นคลุมเครือมาก และแทบไม่มีใครรู้เกี่ยวกับอาชีพของเขาก่อนต้นศตวรรษที่สิบสี่[1] วันที่ของ 1299 มักถูกกำหนดให้เป็นวันเริ่มต้นรัชกาลของพระองค์ อย่างไรก็ตาม วันที่นี้ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใดๆ และเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเมื่อถึงปี 1300 เขาได้กลายเป็นผู้นำของกลุ่มชนเผ่าอภิบาลชาวตุรกี ซึ่งเขาได้ปกครองอาณาเขตเล็กๆ รอบเมือง Söğüt ในภูมิภาคอนาโตเลียทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Bithyniaเขานำการบุกโจมตีจักรวรรดิไบแซนไทน์ที่อยู่ใกล้เคียงบ่อยครั้งความสำเร็จดึงดูดนักรบให้ติดตามเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาได้รับชัยชนะเหนือกองทัพไบแซนไทน์ในยุทธการที่บาฟีอุสในปี 1301 หรือ 1302 กิจกรรมทางทหารของออสมันส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงการจู่โจม เพราะในปี 1323-4 ในปี 1323-4 ที่เขาเสียชีวิต พวกออตโตมานได้ ยังไม่พัฒนาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสำหรับสงครามปิดล้อม[2] แม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงในการโจมตีไบแซนไทน์ แต่ออสมันยังมีการเผชิญหน้าทางทหารหลายครั้งกับกลุ่มตาตาร์และกับอาณาเขตใกล้เคียงของเจอร์มิยันออสมันเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและการค้ากับกลุ่มใกล้เคียง ทั้งมุสลิมและคริสเตียนในช่วงแรก เขาดึงดูดบุคคลสำคัญหลายคนให้มาอยู่ข้างเขา รวมถึง Köse Mihal ผู้ใหญ่บ้านชาวไบแซนไทน์ซึ่งลูกหลานของเขา (รู้จักในชื่อ Mihaloğulları) ได้รับตำแหน่งสูงสุดในหมู่นักรบชายแดนในการให้บริการของออตโตมันKöse Mihal มีชื่อเสียงจากการเป็นชาวกรีกที่นับถือศาสนาคริสต์ในขณะที่เขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในที่สุด บทบาททางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นของเขาบ่งชี้ว่า Osman เต็มใจที่จะร่วมมือกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมและรวมพวกเขาไว้ในองค์กรทางการเมืองของเขาOsman I ทำให้ความชอบธรรมของเขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยการแต่งงานกับลูกสาวของ Sheikh Edebali ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นซึ่งกล่าวกันว่าเป็นหัวหน้าของชุมชนผู้อพยพบริเวณชายแดนนักเขียนชาวเติร์กในเวลาต่อมาได้ตกแต่งเหตุการณ์นี้โดยวาดภาพออสมันว่าเคยประสบความฝันขณะอยู่กับเอเดบาลี ซึ่งมีการบอกล่วงหน้าว่าลูกหลานของเขาจะปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่
Play button
1323 Jan 1 - 1359

ตั้งหลักสู่ยุโรป

Bursa, Türkiye
เมื่อ Osman เสียชีวิต Orhan ลูกชายของเขาได้สืบทอดตำแหน่งผู้นำของออตโตมานต่อจากเขาOrhan ดูแลการพิชิตเมืองสำคัญของ Bithynia ในขณะที่ Bursa (Prusa) ถูกยึดครองในปี 1326 และเมืองอื่นๆ ในภูมิภาคก็ล่มสลายหลังจากนั้นไม่นาน[2] เมื่อถึงปี ค.ศ. 1324 พวกออตโตมานได้ใช้แนวทางปฏิบัติของเซลจุค และพัฒนาความสามารถในการผลิตเหรียญกษาปณ์และใช้กลวิธีล้อมภายใต้การปกครองของออร์ฮัน พวกออตโตมานเริ่มดึงดูดนักวิชาการอิสลามจากตะวันออกให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารและผู้พิพากษา และสถาบันการแพทย์แห่งแรก (มหาวิทยาลัย) ก่อตั้งขึ้นในอิซนิกในปี [1331]นอกเหนือจากการต่อสู้กับไบแซนไทน์แล้ว ออร์ฮานยังพิชิตอาณาเขตคาเรซีของตุรกีในปี 1345-6 ด้วย ดังนั้นออตโตมันจึงวางจุดข้ามที่เป็นไปได้ทั้งหมดไปยังยุโรปไว้ในมือของออตโตมันนักรบคาเรซีผู้มากประสบการณ์ถูกรวมเข้ากับกองทัพออตโตมัน และเป็นทรัพย์สินอันมีค่าในการรณรงค์ครั้งต่อๆ ไปในคาบสมุทรบอลข่านOrhan แต่งงานกับ Theodora ลูกสาวของเจ้าชาย Byzantine John VI Cantacuzenusในปี 1346 Orhan สนับสนุนพระเจ้า John VI อย่างเปิดเผยในการโค่นล้มจักรพรรดิ John V Palaeologusเมื่อพระเจ้าจอห์นที่ 6 ขึ้นเป็นจักรพรรดิร่วม (ค.ศ. 1347–1354) พระองค์ทรงอนุญาตให้ออร์ฮานโจมตีคาบสมุทรกัลลิโปลีในปี 1352 หลังจากนั้นพวกออตโตมานก็ได้ยึดฐานที่มั่นถาวรแห่งแรกในยุโรปที่ปราสาทชิมเปในปี 1354 ออร์ฮานตัดสินใจทำสงครามกับยุโรป อนาโตเลียน ชาวเติร์กตั้งรกรากอยู่ในและรอบๆ กัลลิโปลี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติการทางทหารในเมืองเทรซเพื่อต่อต้านไบแซนไทน์และ บัลแกเรียพื้นที่เทรซทางตะวันออกส่วนใหญ่ถูกรุกรานโดยกองกำลังออตโตมันภายในหนึ่งทศวรรษ และถูกควบคุมอย่างถาวรภายใต้การควบคุมของออร์ฮานโดยการล่าอาณานิคมอย่างหนักการพิชิตของธราเซียนในช่วงแรกทำให้ออตโตมานมีกลยุทธ์ก้าวข้ามเส้นทางการสื่อสารทางบกหลักๆ ทั้งหมดซึ่งเชื่อมโยงคอนสแตนติโนเปิลกับชายแดนบอลข่าน อำนวยความสะดวกในการขยายปฏิบัติการทางทหารนอกจากนี้ การควบคุมทางหลวงในเทรซแยกไบแซนเทียมออกจากการติดต่อทางบกโดยตรงกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในคาบสมุทรบอลข่านและในยุโรปตะวันตกจักรพรรดิไบแซนไทน์ จอห์นที่ 5 ถูกบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาที่ไม่เอื้ออำนวยกับออร์ฮานในปี 1356 ซึ่งยอมรับความสูญเสียของธราเซียนของเขาตลอด 50 ปีต่อจากนี้ พวกออตโตมานได้พิชิตดินแดนอันกว้างใหญ่ในคาบสมุทรบอลข่าน โดยไปไกลถึงทางเหนือจนถึงเซอร์เบียในปัจจุบันในการควบคุมเส้นทางสู่ยุโรป พวกออตโตมานได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญเหนืออาณาเขตของตุรกีที่เป็นคู่แข่งกันในอนาโตเลีย เนื่องจากขณะนี้พวกเขาสามารถได้รับชื่อเสียงและความมั่งคั่งมหาศาลจากการพิชิตที่ดำเนินการบนชายแดนบอลข่าน
Play button
1329 Jun 10

การต่อสู้ของ Pelekanon

Çukurbağ, Nicomedia, İzmit/Koc
โดยการยึดครองของ Andronicus ในปี 1328 ดินแดนของจักรวรรดิในอนาโตเลียได้หดตัวลงอย่างมากจากเกือบทั้งหมดทางตะวันตกของตุรกีสมัยใหม่แอนโดรนิคัสตัดสินใจปลดปล่อยเมืองสำคัญๆ ของนิโคมีเดียและไนซีอาที่ถูกปิดล้อม และหวังว่าจะฟื้นฟูแนวชายแดนให้กลับสู่ตำแหน่งที่มั่นคงจักรพรรดิไบแซนไทน์ Andronicus III รวบรวมกองทัพทหารรับจ้างและออกเดินทางไปยังอนาโตเลียบนดินแดนคาบสมุทร Kocaeliแต่ที่เมืองดาริกาในปัจจุบัน ในสถานที่ซึ่งตอนนั้นเรียกว่าเปเลกานอน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากอูสกือดาร์ เขาได้พบกับกองทหารของออร์ฮานในการรบที่ Pelekanon ในเวลาต่อมา กองกำลัง Byzantine ถูกกองทหารที่มีวินัยของ Orhan ไล่ต้อนหลังจากนั้น Andronicus ก็ล้มเลิกความคิดที่จะได้ดินแดน Kocaeli กลับคืนมา และไม่เคยทำการสู้รบภาคสนามกับกองกำลังออตโตมันอีกเลย
การปิดล้อมไนเซีย
การปิดล้อมไนเซีย ©HistoryMaps
1331 Jan 1

การปิดล้อมไนเซีย

İznik, Bursa, Türkiye
ในปี ค.ศ. 1326 ดินแดนรอบไนเซียได้ตกอยู่ในเงื้อมมือของ ออสมันที่ 1เขายังยึดเมืองบูร์ซาได้ โดยตั้งเมืองหลวงใกล้กับกรุงคอนสแตนติโนเปิลของไบแซนไทน์อย่างอันตรายในปี 1328 Orhan ลูกชายของ Osman เริ่มการปิดล้อม Nicaea ซึ่งอยู่ในสถานะของการปิดล้อมเป็นระยะๆ ตั้งแต่ปี 1301 พวกออตโตมานขาดความสามารถในการควบคุมการเข้าถึงเมืองผ่านท่าเรือริมทะเลสาบเป็นผลให้การปิดล้อมดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปีโดยไม่มีข้อสรุปในปี 1329 จักรพรรดิอันโดรนิคัสที่ 3 พยายามทำลายการปิดล้อมเขานำกองกำลังบรรเทาทุกข์เพื่อขับไล่พวกออตโตมานออกจากทั้ง Nicomedia และ Nicaeaอย่างไรก็ตาม หลังจากประสบความสำเร็จเล็กน้อยเมื่อเห็นได้ชัดว่าไม่มีกองกำลังของจักรวรรดิที่มีประสิทธิภาพจะสามารถฟื้นฟูชายแดนและขับไล่พวกออตโตมานได้ เมืองนี้จึงล่มสลายในปี 1331
การปิดล้อมนิโคมีเดีย
การปิดล้อมนิโคมีเดีย ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1333 Jan 1

การปิดล้อมนิโคมีเดีย

İzmit, Kocaeli, Türkiye
หลังจากความพ่ายแพ้ของไบแซนไทน์ที่ไนซีอาในปี 1331 การสูญเสียนิโคมีเดียเป็นเพียงเรื่องของเวลาสำหรับไบแซนไทน์เท่านั้นAndronikos III Palaiologos จักรพรรดิไบแซนไทน์ พยายามที่จะติดสินบนผู้นำออตโตมัน Orhan แต่ในปี 1337 Nicomedia ถูกโจมตีและตกเป็นของพวกออตโตมานจักรวรรดิไบแซนไทน์ไม่ฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ฐานที่มั่นสุดท้ายของอนาโตเลียแห่งไบแซนเทียมพังทลายลง ยกเว้นฟิลาเดลเฟียซึ่งถูกล้อมรอบด้วยพวกเจอร์มิยานิดส์จนถึงปี ค.ศ. 1396
อนาโตเลียตะวันตกเฉียงเหนือ
การควบคุมของอนาโตเลียตะวันตกเฉียงเหนือ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1345 Jan 1

อนาโตเลียตะวันตกเฉียงเหนือ

Bergama, İzmir, Türkiye
Orhan ยังพิชิตอาณาเขต Karesi ของตุรกีในปี 1345-6 ซึ่งทำให้จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพทั้งหมดไปยังยุโรปอยู่ในมือของออตโตมันนักรบคาเรซีที่มีประสบการณ์ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพออตโตมัน และเป็นทรัพย์สินอันมีค่าในการรณรงค์ครั้งต่อๆ มาในคาบสมุทรบอลข่านด้วยการยึดครองของคาเรซี อานาโตเลียทางตะวันตกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดรวมอยู่ในออตโตมันเบย์ลิก และเมืองทั้งสี่ของบูร์ซา นิโคมีเดีย อิซมิต ไนเซีย อิซนิก และเปอร์กามัม (แบร์กามา) ได้กลายเป็นฐานที่มั่นที่มีอำนาจของตนการเข้าซื้อกิจการของคาเรซีทำให้ออตโตมานเริ่มการพิชิตดินแดนยุโรปในรูมีเลียทั่วดาร์ดาเนลส์
กาฬโรค
กาฬโรคในจักรวรรดิไบแซนไทน์ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1346 Jan 1

กาฬโรค

İstanbul, Türkiye
กาฬโรคทำลายรัฐไบแซนไทน์มันมาถึงอนาโตเลียในปลายปี 1346 และมาถึงคอนสแตนติโนเปิลในปี 1347 เช่นเดียวกับในยุโรป กาฬโรคได้กำจัดสัดส่วนประชากรในเมืองหลวงและเมืองอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้สภาพเศรษฐกิจและเกษตรกรรมที่ย่ำแย่อยู่แล้วทั้งในเมืองและในชนบทแย่ลงไปอีกกาฬโรคทำลายล้างไบแซนเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากสงครามกลางเมืองสองครั้งในช่วงทศวรรษที่ 1320 และ 1340 ซึ่งทำให้รัฐขาดเงินสดและเสี่ยงต่อการแทรกแซงและการรุกรานของ ชาวเวนิส เจโนส และออตโตมันจากปี 1346 ถึงปี 1352 โรคระบาดได้ทำลายล้างเมืองต่างๆ ของไบแซนไทน์ ทำให้ประชากรของพวกเขาหมดสิ้นไป และเหลือทหารเพียงไม่กี่คนที่จะปกป้องพวกเขา
เทรซ
ออตโตมานเข้ายึดครองเทรซ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1352 Jan 1

เทรซ

Thrace, Plovdiv, Bulgaria
Orhan ตัดสินใจที่จะทำสงครามกับยุโรป พวกเติร์กอนาโตเลียตั้งถิ่นฐานอยู่ในและรอบๆ Gallipoli เพื่อรักษาไว้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปฏิบัติการทางทหารใน Thrace เพื่อต่อต้าน Byzantines และ Bulgariansพื้นที่เทรซทางตะวันออกส่วนใหญ่ถูกรุกรานโดยกองกำลังออตโตมันภายในหนึ่งทศวรรษ และถูกควบคุมอย่างถาวรภายใต้การควบคุมของออร์ฮานโดยการล่าอาณานิคมอย่างหนักการพิชิตของธราเซียนในช่วงแรกทำให้ออตโตมานมีกลยุทธ์ก้าวข้ามเส้นทางการสื่อสารทางบกหลักๆ ทั้งหมดซึ่งเชื่อมโยงคอนสแตนติโนเปิลกับชายแดนบอลข่าน อำนวยความสะดวกในการขยายปฏิบัติการทางทหารนอกจากนี้ การควบคุมทางหลวงในเทรซแยกไบแซนเทียมออกจากการติดต่อทางบกโดยตรงกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในคาบสมุทรบอลข่านและในยุโรปตะวันตก
การพิชิต Adrianople
การพิชิต Adrianople ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1362 Jan 1 - 1386

การพิชิต Adrianople

Edirne, Türkiye
หลังจากการยึด Gallipoli โดยพวกออตโตมานในปี 1354 การขยายตัวของตุรกีในคาบสมุทรบอลข่านทางตอนใต้ก็รวดเร็วเป้าหมายหลักในการรุกคือเอเดรียโนเปิลซึ่งเป็นเมืองไบแซนไทน์ที่สำคัญที่สุดอันดับสาม (รองจากคอนสแตนติโนเปิลและเธสะโลนิกา)วันที่ Adrianople ตกเป็นของพวกเติร์กได้รับการโต้แย้งในหมู่นักวิชาการเนื่องจากบัญชีที่แตกต่างกันในแหล่งข้อมูลหลังจากการพิชิตเมืองได้เปลี่ยนชื่อเป็น Edirne การพิชิต Adrianople เป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของออตโตมานในยุโรปการเปลี่ยนแปลงของ Adrianople ไปสู่เมืองหลวงใหม่ของออตโตมันที่ Edirne ส่งสัญญาณไปยังประชาชนในท้องถิ่นว่าพวกออตโตมันตั้งใจจะตั้งถิ่นฐานถาวรในยุโรป
รูมีเลีย
การล่าอาณานิคมของหุบเขา Martiza ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1363 Jan 1

รูมีเลีย

Edirne, Türkiye
Orhan และ Murad ตั้งรกรากกับชาวเติร์กและชาวมุสลิมจำนวนมากใน Edirne ในหุบเขา Maritzaนี่คือช่วงที่เราเริ่มได้ยินคำว่า 'timars' และ 'timariots'(ดูภาคผนวก)ระบบ timar รับประกันแหล่งที่มาของทหารม้าตุรกีสำหรับกองทัพของสุลต่านการล่าอาณานิคมนี้เกิดขึ้นทั่วยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในที่สุดจะรู้จักกันในชื่อ RumeliaRumelia จะกลายเป็นดินแดนแห่งที่สองและเป็นศูนย์กลางของรัฐออตโตมันในบางแง่ มันมีความสำคัญมากกว่าอนาโตเลียทรัพยากรแร่ธาตุและไม้จากดินแดนใหม่นี้ทำให้สุลต่านออตโตมานมีหนทางในการพิชิตส่วนที่เหลือของอานาโตเลียในเวลาต่อมา
Play button
1363 Jan 1

เจนิสซารี่ก่อตั้งขึ้น

Edirne, Türkiye
การก่อตัวของ Janissaries มีขึ้นในรัชสมัยของ Murad I (r. 1362–1389) ผู้ปกครองคนที่สามของจักรวรรดิออตโตมันชาวออตโตมานได้จัดเก็บภาษีหนึ่งในห้าของทาสทั้งหมดที่ถูกจับกุมในสงคราม และจากกำลังพลนี้เองที่สุลต่านได้สร้างกองทหาร Janissary เป็นครั้งแรกในฐานะกองทัพส่วนตัวที่ภักดีต่อสุลต่านเท่านั้น[26]จากทศวรรษที่ 1380 ถึง พ.ศ. 2191 กลุ่ม Janissaries ถูกรวบรวมผ่านระบบ devşirme ซึ่งถูกยกเลิกในปี พ.ศ. 2191 นี่คือการยึด (กดขี่) เด็กชายที่ไม่ใช่มุสลิม [28] [โดย] เฉพาะอย่างยิ่งชาวอนาโตเลียและชาวคริสต์บอลข่าน;ชาวยิวไม่เคยอยู่ภายใต้บังคับของเดวิชเรมี และไม่ใช่เด็กที่มาจากตระกูลเตอร์กอย่างไรก็ตามมีหลักฐานว่าชาวยิวพยายามลงทะเบียนเข้าสู่ระบบชาวยิวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกองทัพ janissary ดังนั้นในกรณีที่ต้องสงสัย ทั้งกลุ่มจะถูกส่งไปยัง Imperial Arsenal ในฐานะกรรมกรเอกสารของชาวเติร์กจากการเก็บภาษีฤดูหนาวปี 1603-1604 จากบอสเนียและแอลเบเนียเขียนขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กบางคนว่าอาจเป็นชาวยิว (şekine-i arz-ı yahudi)อ้างอิงจากสารานุกรมบริแทนนิกา "ในยุคแรกๆ คริสตชนทุกคนลงทะเบียนโดยไม่เลือกหน้า ต่อมา บรรดาผู้ที่มาจากแอลเบเนีย บอสเนีย และบัลแกเรียเป็นที่นิยมมากกว่า"[29]
Play button
1371 Sep 26

การต่อสู้ของ Maritsa

Maritsa River
Ugljesa เผด็จการชาวเซอร์เบียตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากพวกเติร์กออตโตมันที่เข้ามาใกล้ดินแดนของเขาและพยายามสร้างแนวร่วมเพื่อต่อต้านพวกเขาความคิดของเขาคือการขับไล่พวกเขาออกจากยุโรปแทนที่จะพยายามปกป้องป้อมปราการและเมืองต่างๆกองทัพเซอร์เบียมีจำนวน 50,000 –70,000 นายDespot Uglješaต้องการจู่โจมพวกออตโตมานในเมืองหลวง Edirne ขณะที่ Murad I อยู่ใน Asia Minorกองทัพออตโตมันมีขนาดเล็กกว่ามาก นักปราชญ์ชาวกรีกไบแซนไทน์ Laonikos Chalkokondyles และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้จำนวน 800 ถึง 4,000 คน แต่เนื่องจากยุทธวิธีที่เหนือกว่า โดยการจู่โจมคืนในค่ายเซอร์เบีย Şâhin Paşa สามารถเอาชนะกองทัพเซอร์เบียได้ และสังหารกษัตริย์ Vukašin และโค่นล้ม Uglješaชาวเซิร์บหลายพันคนเสียชีวิต และอีกหลายพันคนจมน้ำตายในแม่น้ำ Maritsa เมื่อพวกเขาพยายามหลบหนีหลังจากการต่อสู้ Maritsa มีเลือดสีแดงฉาน
ชาวบัลแกเรียกลายเป็นข้าราชบริพารของพวกออตโตมาน
ชาวบัลแกเรียกลายเป็นข้าราชบริพารของออตโตมาน ©HistoryMaps
1373 Jan 1

ชาวบัลแกเรียกลายเป็นข้าราชบริพารของพวกออตโตมาน

Bulgaria
ในปี 1373 อีวาน ชิชมาน จักรพรรดิ์ บัลแกเรีย ถูกบังคับให้เจรจาสนธิสัญญาสันติภาพที่น่าอับอาย เขากลายเป็นข้าราชบริพารของออตโตมันที่เสริมสร้างความเป็นสหภาพด้วยการแต่งงานระหว่างมูราดและเครา ทามารา น้องสาวของชิชมานเพื่อเป็นการชดเชย พวกออตโตมานได้คืนดินแดนที่ถูกยึดครองบางส่วน รวมทั้งอิห์ติมานและซาโมคอฟ
การต่อสู้ของดูบรอฟนิก
การต่อสู้ของดูบรอฟนิก ©HistoryMaps
1378 Jan 1

การต่อสู้ของดูบรอฟนิก

Paraćin, Serbia
ในช่วงกลางทศวรรษ 1380 ความสนใจของ Murad มุ่งความสนใจไปที่คาบสมุทรบอลข่านอีกครั้งเมื่อ Shishman ข้าราชบริพาร ชาวบัลแกเรีย ของเขาหมกมุ่นอยู่กับการทำสงครามกับ Wallachian Voievod Dan I แห่ง Wallachia (ประมาณปี 1383-86) ในปี 1385 Murad ได้ยึดครองโซเฟีย ซึ่งเป็นดินแดนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของชาวบัลแกเรียทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน โดยเปิดทางไปสู่ ​​Niš ซึ่งตั้งอยู่ในยุทธศาสตร์ ปลายทางด้านเหนือของทางหลวงวาร์ดาร์-โมราวาสายสำคัญยุทธการที่ดูบราฟนิกาเป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ครั้งแรกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของออตโตมันในดินแดนของเจ้าชายลาซาร์กองทัพเซอร์เบียได้รับชัยชนะ แม้ว่ารายละเอียดของการต่อสู้จะยังน้อยก็ตามหลังจากการสู้รบครั้งนี้ พวกเติร์กไม่ได้เข้าไปในเซอร์เบียจนกระทั่งปี 1386 เมื่อกองทัพของพวกเขาถูกส่งไปใกล้เมืองโปลชนิก
การปิดล้อมโซเฟีย
การปิดล้อมโซเฟีย ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1382 Jan 1

การปิดล้อมโซเฟีย

Sofia, Bulgaria
การล้อมโซเฟียเกิดขึ้นในปี 1382 หรือ 1385 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง บัลแกเรีย และจักรวรรดิออตโตมันในปี 1373 จักรพรรดิอีวาน ชิชมาน แห่งบัลแกเรีย ซึ่งตระหนักถึงความแข็งแกร่งของออตโตมัน ได้ทำข้อตกลงเป็นข้าราชบริพาร และจัดให้เครา ทามารา น้องสาวของเขาแต่งงานกับสุลต่านมูราดที่ 1 เพื่อแลกกับการคืนป้อมปราการบางแห่งที่ถูกยึดครองแม้จะมีข้อตกลงสันติภาพนี้ ในช่วงต้นทศวรรษ 1380 พวกออตโตมานกลับมารณรงค์ทางทหารอีกครั้งและปิดล้อมเมืองโซเฟียที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ซึ่งควบคุมเส้นทางการสื่อสารที่สำคัญไปยังเซอร์เบียและมาซิโดเนียน่าเสียดายที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ของการล้อมนั้นหายากในขั้นต้น ออตโตมานพยายามเจาะแนวป้องกันของเมืองไม่สำเร็จ โดยนำลาลา ชาฮิน ปาชา ผู้บัญชาการของพวกเขา พิจารณายกเลิกการปิดล้อมอย่างไรก็ตาม ผู้ทรยศชาวบัลแกเรียสามารถล่อผู้ว่าการเมือง Ban Yanuka ออกจากป้อมปราการภายใต้หน้ากากของคณะสำรวจล่าสัตว์ ส่งผลให้พวกเติร์กจับกุมเขาเมื่อชาวบัลแกเรียไร้ผู้นำ ในที่สุดพวกเขาก็ยอมจำนนกำแพงเมืองถูกรื้อออก และมีกองทหารออตโตมันประจำการอยู่ที่นั่นชัยชนะครั้งนี้ทำให้ออตโตมานรุกคืบต่อไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และยึดปิโรต์และนีชได้ในที่สุดในปี 1386 จึงเป็นการสร้างกำแพงกั้นระหว่างบัลแกเรียและเซอร์เบีย
ออตโตมานยึด Nis
ออตโตมานยึด Nis ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1385 Jan 1

ออตโตมานยึด Nis

Niš, Serbia
ในปี 1385 หลังจากการล้อมนาน 25 วัน จักรวรรดิออตโตมันก็ยึดเมืองNišได้การยึดครองเมือง Niš ทำให้พวกออตโตมานมีอำนาจควบคุมภูมิภาคได้มากขึ้น และขยายอิทธิพลในคาบสมุทรบอลข่านต่อไปนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงออตโตมานระหว่าง บัลแกเรีย และเซอร์เบีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อพลวัตของความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่
การต่อสู้ของโพลชนิก
การต่อสู้ของโพลชนิก ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1386 Jan 1

การต่อสู้ของโพลชนิก

Pločnik, Serbia
มูรัดยึดเมืองนีชได้ในปี 1386 บางทีอาจบังคับให้ลาซาร์แห่งเซอร์เบียยอมรับการขึ้นเป็นข้าราชบริพารของออตโตมันหลังจากนั้นไม่นานในขณะที่เขารุกลึกเข้าไปในทางตอนเหนือซึ่งก็คือคาบสมุทรบอลข่านตอนกลาง Murad ก็มีกองกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกตาม "Via Ingatia" เข้าสู่มาซิโดเนีย บังคับให้สถานะข้าราชบริพารของผู้ปกครองในภูมิภาคซึ่งจนถึงเวลานั้นได้รอดพ้นจากชะตากรรมนั้นกองกำลังหนึ่งเดินทางถึงชายฝั่งเอเดรียติกของแอลเบเนียในปี 1385 และอีกกลุ่มหนึ่งเข้ายึดครองเทสซาโลนิกิในปี 1387 อันตรายต่อเอกราชอย่างต่อเนื่องของรัฐคริสเตียนบอลข่านเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างน่าตกใจเมื่อกิจการของอนาโตเลียบังคับให้มูราดต้องออกจากคาบสมุทรบอลข่านในปี 1387 ข้าราชบริพารเซอร์เบียและ บัลแกเรีย ของเขาพยายามที่จะตัดสัมพันธ์กับเขาLazar ก่อตั้งแนวร่วมกับ Tvrtko I แห่งบอสเนียและ Stratsimir แห่ง Vidinหลังจากที่เขาปฏิเสธข้อเรียกร้องของออตโตมันที่ให้เขาปฏิบัติตามพันธกรณีของข้าราชบริพาร กองทหารก็ถูกส่งไปต่อสู้กับเขาLazar และ Tvrtko พบกับพวกเติร์กและเอาชนะพวกเขาที่ Plocnik ทางตะวันตกของ Nišชัยชนะของเจ้าชายที่เป็นคริสเตียนร่วมเป็นกำลังใจให้ชิชมานละทิ้งข้าราชบริพารของออตโตมันและยืนยันเอกราชของบัลแกเรียอีกครั้ง
การต่อสู้ของ Bileca
การต่อสู้ของ Bileca ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1388 Aug 26

การต่อสู้ของ Bileca

Bileća, Bosnia and Herzegovina
มูรัดกลับมาจากอนาโตเลียในปี 1388 และเปิดฉากการรณรงค์สายฟ้าแลบเพื่อต่อต้านชิชมานและสรัสซิมีร์ ผู้ปกครอง ชาวบัลแกเรีย ซึ่งถูกบังคับให้ยอมจำนนต่อข้าราชบริพารอย่างรวดเร็วจากนั้นเขาก็เรียกร้องให้ลาซาร์ประกาศความเป็นข้าราชบริพารและแสดงความเคารพด้วยความมั่นใจในชัยชนะที่ Plocnik เจ้าชายเซอร์เบียจึงปฏิเสธและหันไปหา Tvrtko แห่งบอสเนียและวุค แบรนโควิช ลูกเขยและผู้ปกครองอิสระทางตอนเหนือของมาซิโดเนียและโคโซโว เพื่อขอความช่วยเหลือในการต่อต้านการรุกตอบโต้ของออตโตมันยุทธการที่บิเลชาเป็นการต่อสู้ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1388 ระหว่างกองกำลังของราชอาณาจักรบอสเนียที่นำโดยแกรนด์ดยุกวลาตโก วูโควิช และจักรวรรดิออตโตมันภายใต้การนำของลาลา ชะฮิน ปาชากองทัพออตโตมันบุกเข้าไปในฮุม ซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของราชอาณาจักรหลังจากการปล้นสะดมมาหลายวัน ผู้บุกรุกก็ปะทะกับกองกำลังป้องกันใกล้เมือง Bileća ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Dubrovnikการต่อสู้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของออตโตมัน
Play button
1389 Jan 1 - 1399

รวมอนาโตเลียและการปะทะกับ Timur

Bulgaria
บาเยซิดที่ 1 ขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านต่อจากการลอบสังหารมูราด บิดาของเขาด้วยความโกรธแค้นต่อการโจมตี เขาจึงสั่งให้สังหารเชลยชาวเซอร์เบียทั้งหมดบาเยซิด "สายฟ้า" เสียเวลาเพียงเล็กน้อยในการขยายการพิชิตบอลข่านของออตโตมันเขาติดตามชัยชนะของเขาด้วยการบุกโจมตีทั่วเซอร์เบียและแอลเบเนียตอนใต้ บังคับให้เจ้าชายในท้องถิ่นส่วนใหญ่ตกเป็นข้าราชบริพารทั้งสองเพื่อรักษาทางตอนใต้ของทางหลวงวาร์ดาร์-โมราวา และเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับการขยายถาวรไปทางตะวันตกจนถึงชายฝั่งเอเดรียติก บาเยซิดได้ตั้งถิ่นฐาน "yürüks" จำนวนมากตามแนวหุบเขาแม่น้ำวาร์ดาร์ในมาซิโดเนียในปี 1396 กษัตริย์ Sigismund แห่งฮังการี ได้ทรงรวบรวมสงครามครูเสดต่อออตโตมานกองทัพผู้ทำสงครามครูเสดประกอบด้วยอัศวินชาวฮังการีและฝรั่งเศสเป็นหลัก แต่ก็มีกองกำลังวัลลาเชียนอยู่ด้วยแม้ว่า Sigismund จะเป็นผู้นำในนาม แต่ก็ขาดความสามัคคีในการบังคับบัญชาพวกครูเสดข้ามแม่น้ำดานูบ เดินผ่านวิดิน และมาถึงนิโคปอล ซึ่งพวกเขาได้พบกับพวกเติร์กอัศวิน ชาวฝรั่งเศส ผู้หัวแข็งปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามแผนการรบของ Sigismund ส่งผลให้เกิดความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเนื่องจากสรัตซิมีร์อนุญาตให้พวกครูเสดผ่านวิดินได้ บาเยซิดจึงรุกรานดินแดนของเขา จับเขาเข้าคุก และผนวกดินแดนของเขาเมื่อวิดินล่มสลาย บัลแกเรีย ก็หยุดดำรงอยู่ กลายเป็นรัฐแรกที่นับถือศาสนาคริสต์ในบอลข่านที่สูญหายไปอย่างสิ้นเชิงโดยการพิชิตออตโตมันโดยตรงหลังจากนิโคโปล บาเยซิดพอใจกับการจู่โจมฮังการี วัลลาเชีย และบอสเนียเขายึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอลเบเนียและบังคับขุนนางแอลเบเนียตอนเหนือที่เหลือให้ขึ้นเป็นข้าราชบริพารการปิดล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลครั้งใหม่โดยไม่เต็มใจเกิดขึ้นแต่ถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 1397 หลังจากที่จักรพรรดิมานูเอลที่ 2 ข้าราชบริพารของบาเยซิดเห็นพ้องกันว่าสุลต่านควรยืนยันจักรพรรดิไบแซนไทน์ในอนาคตทั้งหมดบายาซิดนำกองทัพที่ประกอบด้วยกองทหารข้าราชบริพารบอลข่านเป็นหลักไปด้วย รวมทั้งชาวเซิร์บที่นำโดยลาซาเรวิชในไม่ช้าเขาก็เผชิญกับการรุกรานอนาโตเลียโดย Timur ผู้ปกครองเอเชียกลางประมาณปี 1400 ติมูร์เข้าสู่ตะวันออกกลางTimur ปล้นหมู่บ้านไม่กี่แห่งในอนาโตเลียตะวันออกและเริ่มความขัดแย้งกับจักรวรรดิออตโตมันในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1400 Timur และกองทัพของเขาได้เผาเมือง Sivas ลงจนหมดและรุกเข้าสู่แผ่นดินใหญ่กองทัพของพวกเขาพบกันนอกอังการาในยุทธการที่อังการาในปี 1402 พวกออตโตมานพ่ายแพ้ และบาเยซิดถูกจับเข้าคุก ต่อมาเสียชีวิตในการถูกจองจำสงครามกลางเมืองซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1402 ถึง 1413 เกิดขึ้นในหมู่บุตรชายที่รอดชีวิตของบายาซิดเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ออตโตมันในชื่อ Interregnum การต่อสู้ดังกล่าวได้หยุดยั้งการขยายตัวของออตโตมันในคาบสมุทรบอลข่านชั่วคราว
Play button
1389 Jun 15

การต่อสู้ของโคโซโว

Kosovo Polje
ขุนนาง เซอร์ เบียส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยพวกออตโตมานในสมรภูมิมาริตซาเจ้าชายลาซาร์ ผู้ปกครองทางตอนเหนือของอดีตจักรวรรดิ (ของโมราเวียน เซอร์เบีย) ทรงทราบถึงภัยคุกคามของออตโตมัน และทรงเริ่มเตรียมการทางการทูตและการทหารเพื่อรณรงค์ต่อต้านพวกเขาการรบแห่งโคโซโวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1389 ระหว่างกองทัพที่นำโดยเจ้าชายลาซาร์ ฮเรเบลยาโนวิชแห่งเซอร์เบีย และกองทัพรุกรานของจักรวรรดิออตโตมันภายใต้การบังคับบัญชาของสุลต่าน มูราด ฮูดาเวนดิการ์การสู้รบเกิดขึ้นในสนามโคโซโวในดินแดนที่ปกครองโดยขุนนางเซอร์เบีย Vuk Branković ซึ่งในปัจจุบันคือโคโซโว ห่างจากเมือง Pristina ที่ทันสมัยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร (3.1 ไมล์)กองทัพภายใต้เจ้าชายลาซาร์ประกอบด้วยกองทหารของพระองค์เอง กองทหารที่นำโดย Branković และกองทหารที่ส่งมาจากบอสเนียโดยกษัตริย์ Tvrtko I ซึ่งบัญชาการโดย Vlatko Vukovićเจ้าชาย Lazar เป็นผู้ปกครองของ Moravian Serbia และมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาเจ้าเมืองของเซอร์เบียในเวลานั้น ในขณะที่ Branković ปกครอง District of Branković และพื้นที่อื่น ๆ โดยยอมรับว่า Lazar เป็นเจ้าเหนือหัวของเขาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือของการสู้รบนั้นหายากกองทัพทั้งสองจำนวนมากถูกกำจัดออกไป และลาซาร์และมูราดก็ถูกสังหารอย่างไรก็ตาม กำลังพลของเซอร์เบียหมดลงและไม่มีความสามารถในการจัดกองทัพขนาดใหญ่เพื่อต่อต้านการรณรงค์ของออตโตมันในอนาคต ซึ่งอาศัยกองกำลังสำรองใหม่จากอนาโตเลียดังนั้น อาณาเขตของเซอร์เบียซึ่งไม่ใช่ข้าราชบริพารของออตโตมันจึงเป็นเช่นนั้นในปีถัดมา
สุลต่านบาเยซิด
เบเยซิดได้รับการประกาศให้เป็นสุลต่าน ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1389 Jun 16

สุลต่านบาเยซิด

Kosovo
Bayezid I (มักได้รับสมญานามว่า Yıldırım, "the Thunderbolt") ประสบความสำเร็จในการเป็นสุลต่านจากการลอบสังหาร Murad บิดาของเขาระหว่างการรบที่โคโซโวด้วยความเดือดดาลต่อการโจมตี เขาสั่งฆ่าเชลยชาวเซอร์เบียทั้งหมดBeyazid กลายเป็นที่รู้จักในนาม Yıldırım สายฟ้า เนื่องจากความเร็วที่อาณาจักรของเขาขยายออกไป
การรวมอนาโตเลีย
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1390 Jan 1

การรวมอนาโตเลีย

Konya, Turkey
สุลต่านเริ่มรวมอานาโตเลียภายใต้การปกครองของเขาในแคมเปญเดียวในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปี 1390 เบเยซิดได้พิชิตเบลิคของไอดิน ซารูฮัน และเมนเทเชสุไลมานคู่แข่งคนสำคัญของเขาคือเอมีร์แห่งคารามันตอบโต้ด้วยการเป็นพันธมิตรกับเจ้าเมืองซีวาส คาดี บูร์ฮัน อัล-ดีน และชาวตุรกีที่เหลืออย่างไรก็ตาม Bayezid ผลักดันและครอบงำ beyliks ที่เหลือ (Hamid, Teke และ Germiyan) รวมทั้งยึดเมือง Aksehir และ Niğde รวมถึง Konya เมืองหลวงของพวกเขาจาก Karaman
การปิดล้อมคอนสแตนติโนเปิล
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Jan 1

การปิดล้อมคอนสแตนติโนเปิล

İstanbul, Türkiye
ในปี ค.ศ. 1394 เบเยซิดได้ปิดล้อม (การปิดล้อมเป็นเวลานาน) ต่อคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์ป้อมปราการ Anadoluhisarı สร้างขึ้นระหว่างปี 1393 ถึง 1394 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับการปิดล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลของออตโตมันครั้งที่สองซึ่งเกิดขึ้นในปี 1395 ในปี 1391 การพิชิตอย่างรวดเร็วของออตโตมันในคาบสมุทรบอลข่านได้ตัดขาดเมืองจากผืนดินที่อยู่ห่างไกลออกไปหลังจากสร้างป้อมปราการแห่ง Anadoluhisarı เพื่อควบคุมช่องแคบ Bosporus ตั้งแต่ปี 1394 เป็นต้นมา Bayezid พยายามทำให้เมืองอดอาหารโดยการปิดกั้นทั้งทางบกและทางทะเลการขาดกองเรือหรือปืนใหญ่ที่จำเป็นในการทลายกำแพงที่น่าประทับใจเหล่านั้นทำให้การปิดล้อมครั้งนี้ล้มเหลวบทเรียนเหล่านี้จะช่วยจักรพรรดิออตโตมันในภายหลังตามคำเรียกร้องของจักรพรรดิไบแซนไทน์ Manuel II Palaeologus ได้มีการจัดตั้งครูเสดขึ้นใหม่เพื่อเอาชนะพระองค์
ออตโตมานโจมตีวัลลาเคีย
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Oct 1

ออตโตมานโจมตีวัลลาเคีย

Argeș River, Romania
การสนับสนุนชาววัลลาเชียนของ ชาวบัลแกเรีย ทางใต้ของแม่น้ำดานูบซึ่งกำลังต่อสู้กับพวกเติร์กทำให้พวกเขาขัดแย้งกับจักรวรรดิออตโตมันในปี 1394 บาเยซิดที่ 1 ข้ามแม่น้ำดานูบ นำกำลังทหาร 40,000 นาย ซึ่งเป็นกำลังที่น่าประทับใจในขณะนั้นเข้าโจมตีวัลลาเคีย ซึ่งปกครองในเวลานั้นโดยผู้อาวุโสมีร์เซียMircea มีจำนวนคนเพียงประมาณ 10,000 คน ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากการต่อสู้ที่เปิดกว้างได้เขาเลือกที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ปัจจุบันเรียกว่าสงครามกองโจร โดยการอดอาหารให้กับกองทัพฝ่ายตรงข้าม และใช้การโจมตีและการล่าถอยขนาดเล็กเฉพาะที่ (รูปแบบทั่วไปของสงครามอสมมาตร)พวกออตโตมานมีจำนวนเหนือกว่า แต่ในยุทธการที่โรวีน บนภูมิประเทศที่เป็นป่าและเป็นหนองน้ำ พวกวัลลาเชียนได้รับชัยชนะในการรบที่ดุเดือด และขัดขวางไม่ให้กองทัพของบาเยซิดรุกล้ำเกินแม่น้ำดานูบ
สงครามออตโตมัน–เวนิส
สงครามออตโตมัน-เวนิสครั้งแรก ©Jose Daniel Cabrera Peña
1396 Jan 1 - 1718

สงครามออตโตมัน–เวนิส

Venice, Metropolitan City of V

สงครามออตโตมัน-เวนิสเป็นชุดความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิออตโตมันและ สาธารณรัฐเวนิส ที่เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1396 และยืดเยื้อจนถึงปี ค.ศ. 1718

การต่อสู้ของนิโคโปลิส
การต่อสู้ของนิโคโปลิส ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1396 Sep 25

การต่อสู้ของนิโคโปลิส

Nicopolis, Bulgaria
ในปี 1396 กษัตริย์ Sigismund ของฮังการีได้ร่วมกันทำสงครามครูเสดกับพวกออตโตมานในที่สุดกองทัพครูเสดประกอบด้วยอัศวินฮังการีและฝรั่งเศสเป็นหลัก แต่รวมถึงกองทหารวัลลาเชียนบางส่วนด้วยแม้ว่าจะนำโดย Sigismund แต่ก็ขาดความสามัคคีในการบังคับบัญชาพวกครูเสดข้ามแม่น้ำดานูบ เดินทัพผ่านวิดิน และมาถึงนิโคโปล ซึ่งพวกเขาได้พบกับพวกเติร์กอัศวินฝรั่งเศสหัวแข็งปฏิเสธที่จะทำตามแผนการต่อสู้ของซิกมุนด์ ส่งผลให้พวกเขาพ่ายแพ้ยับเยินเนื่องจาก Sratsimir อนุญาตให้พวกครูเซดผ่าน Vidin ได้ Bayezid จึงรุกรานดินแดนของเขา จับเขาเข้าคุก และผนวกดินแดนของเขาด้วยการล่มสลายของ Vidin บัลแกเรียก็หยุดอยู่และกลายเป็นรัฐคริสเตียนบอลข่านหลักแห่งแรกที่หายไปอย่างสมบูรณ์โดยการพิชิตออตโตมันโดยตรง
การต่อสู้ของอังการา
การต่อสู้ของอังการา ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1402 Jul 20

การต่อสู้ของอังการา

Ankara, Türkiye
ยุทธการที่อังการาหรืออังกอราเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1402 ที่ที่ราบชูบุค ใกล้อังการา ระหว่างกองกำลังของสุลต่านบาเยซิดที่ 1 แห่งออตโตมัน และประมุขแห่งจักรวรรดิติมูริด ติมูร์การต่อสู้ครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของติมูร์หลังจากการสู้รบ Timur ได้เคลื่อนตัวผ่านอนาโตเลียตะวันตกไปยังชายฝั่งอีเจียนที่ซึ่งเขาปิดล้อมและยึดเมืองสเมียร์นาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของ Christian Knights Hospitalersการสู้รบครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับรัฐออตโตมัน ทำให้สิ่งที่เหลืออยู่แตกร้าวและนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิเกือบทั้งหมดชาวมองโกลสัญจรอย่างอิสระในอนาโตเลียและอำนาจทางการเมืองของสุลต่านก็ถูกทำลายสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองในหมู่บุตรชายของบาเยซิดที่รู้จักกันในชื่อออตโตมันอินเตอร์เร็กนัม
Play button
1402 Jul 21 - 1413

ออตโตมัน Interregnum

Edirne, Türkiye
หลังจากความพ่ายแพ้ที่อังการา ตามมาด้วยช่วงเวลาแห่งความโกลาหลในจักรวรรดิชาวมองโกลสัญจรอย่างอิสระในอนาโตเลียและอำนาจทางการเมืองของสุลต่านก็ถูกทำลายหลังจากที่เบยาซิดถูกจับ บุตรชายที่เหลือของเขา สุไลมาน เซลเลบี อิสซา เซลเลบี เมห์เม็ด เซลเลบี และมูซา เซลเลบี ต่อสู้กันเองในสิ่งที่เรียกว่าออตโตมันอินเตอร์เรกนัมจักรวรรดิออตโตมันนำช่วงเวลากึ่งเอกราชมาสู่รัฐคริสเตียนบอลข่านซึ่งเป็นข้าราชบริพารสุไลมาน บุตรชายคนหนึ่งของสุลต่านผู้ล่วงลับ ยึดเมืองหลวงของออตโตมันที่เอดีร์เน และสถาปนาตัวเองเป็นผู้ปกครอง แต่พี่น้องของเขาปฏิเสธที่จะจำเขาจากนั้นเขาก็สรุปการเป็นพันธมิตรกับไบแซนเทียมซึ่งเมืองเทสซาโลนิกิถูกส่งกลับ และกับ สาธารณรัฐเวนิส ในปี 1403 เพื่อสนับสนุนตำแหน่งของเขาอย่างไรก็ตาม นิสัยเย่อหยิ่งของสุไลมานทำให้ข้าราชบริพารบอลข่านหันมาต่อต้านเขาในปี 1410 เขาพ่ายแพ้และสังหารโดยมูซาพระเชษฐาของเขา ผู้ชนะคาบสมุทรบอลข่านออตโตมันโดยได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิไบแซนไทน์ มานูเอลที่ 2, เผด็จการเซอร์เบียสเตฟาน ลาซาเรวิช, วัลลาเชียน วอยวอด มีร์เซีย และโอรสของผู้ปกครอง บัลแกเรีย สองคนสุดท้ายจากนั้น มูซาก็เผชิญหน้าเพื่อควบคุมบัลลังก์ออตโตมันแต่เพียงผู้เดียวโดยเมห์เม็ดน้องชายของเขา ผู้ซึ่งได้ปลดปล่อยตัวเองจากข้าราชบริพารมองโกลและยึดอนาโตเลียของออตโตมันไว้ด้วยความกังวลต่อความเป็นอิสระที่เพิ่มขึ้นของข้าราชบริพารชาวคริสต์บอลข่านของเขา มูซาจึงหันมาสนใจพวกเขาน่าเสียดายที่เขาทำให้ชนชั้นราชการและพาณิชยกรรมอิสลามในดินแดนบอลข่านของเขาแปลกแยกโดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้างด้วยความตื่นตระหนก บรรดาข้าราชบริพารที่เป็นคริสเตียนบอลข่านจึงหันมาหาเมห์เม็ด เช่นเดียวกับผู้นำทางทหาร ศาสนา และการค้าของออตโตมันในปี 1412 เมห์เหม็ดบุกคาบสมุทรบอลข่าน เข้ายึดโซเฟียและนิส และเข้าร่วมกองกำลังกับชาวเซิร์บ Lazarevicysในปีต่อมา เมห์เม็ดเอาชนะมูซาอย่างเด็ดขาดนอกเมืองโซเฟียมูซาถูกสังหาร และเมห์เม็ดที่ 1 (ค.ศ. 1413–1421) กลายเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวของรัฐออตโตมันที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
Play button
1413 Jan 1 - 1421

การบูรณะจักรวรรดิออตโตมัน

Edirne, Türkiye
เมื่อ Mehmed çelebi ยืนหยัดเป็นผู้ชนะในปี 1413 เขาได้สวมมงกุฎตัวเองใน Edirne (Adrianople) ในฐานะ Mehmed I หน้าที่ของเขาคือการฟื้นฟูจักรวรรดิออตโตมันให้กลับสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตจักรวรรดิได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการเว้นวรรคชาวมองโกล ยังคงมีขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก แม้ว่า ติมูร์ จะเสียชีวิตในปี 1405 ก็ตามอาณาจักรคริสเตียนหลายแห่งในคาบสมุทรบอลข่านได้แตกสลายไปจากการควบคุมของออตโตมันและแผ่นดินโดยเฉพาะอนาโตเลียได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสงครามเมห์เม็ดย้ายเมืองหลวงจากบูร์ซาไปยังเอเดรียโนเปิลเขาเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ละเอียดอ่อนในคาบสมุทรบอลข่านข้า ราชบริพารชาว บัลแกเรีย เซอร์เบีย วัลลาเชียน และไบแซนไทน์แทบไม่มีอิสระเลยชนเผ่าแอลเบเนียรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว และบอสเนียยังคงเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับมอลดาเวียฮังการียังคงรักษาความทะเยอทะยานในดินแดนในคาบสมุทรบอลข่าน และ สาธารณรัฐเวนิส ถือครองดินแดนชายฝั่งบอลข่านจำนวนมากก่อนที่บาเยซิดจะเสียชีวิต การควบคุมคาบสมุทรบอลข่านของออตโตมันก็ปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนในตอนท้ายของช่วงระหว่างกาล ความแน่นอนนั้นดูเหมือนจะถูกตั้งคำถามโดยทั่วไปเมห์เม็ดจะใช้การทูตมากกว่าการใช้ความเข้มแข็งในการจัดการกับสถานการณ์ในขณะที่เขาทำการสำรวจบุกเข้าไปในดินแดนยุโรปที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งทำให้แอลเบเนียส่วนใหญ่กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของออตโตมัน และบังคับให้กษัตริย์บอสเนีย - แบน ตวร์ตโกที่ 2 โคโตรมานิช (1947–09, 1421–45) พร้อมด้วยขุนนางระดับภูมิภาคบอสเนียจำนวนมาก ยอมรับความเป็นข้าราชบริพารอย่างเป็นทางการของออตโตมัน เมห์เม็ดทำสงครามจริงกับชาวยุโรปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นความขัดแย้งระยะสั้นและไม่เด็ดขาดกับเวนิสสุลต่านองค์ใหม่มีปัญหาครอบครัวร้ายแรงนโยบายในอดีตของมูซาจุดชนวนความไม่พอใจในหมู่ชนชั้นล่างของคาบสมุทรบอลข่านออตโตมันในปี ค.ศ. 1416 เกิดการลุกฮือขึ้นในหมู่ชาวมุสลิมและคริสเตียนในเมืองโดบรูจา นำโดยอดีตคนสนิทของมูซา เชห์ เบเดรดดิน ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้ลึกลับ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าการแคว้นวัลลาเชียน มีร์เซียที่ 1 เบเดรดดินเทศน์แนวคิดต่างๆ เช่น การรวมศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และ ศาสนายิว เข้าเป็นหนึ่งเดียว ความศรัทธาและการพัฒนาสังคมที่ดีขึ้นของชาวนาและคนเร่ร่อนที่เป็นอิสระโดยเสียค่าใช้จ่ายของชนชั้นราชการและชนชั้นวิชาชีพของออตโตมันเมห์เม็ดบดขยี้การก่อจลาจลและเบเดรดดินก็เสียชีวิตจากนั้น Mircea ก็ยึดครอง Dobruja แต่ Mehmed ได้ยึดครองพื้นที่นี้ในปี 1419 โดยยึดป้อม Giurgiu ของดานูเบีย และบังคับให้ Wallachia กลับเข้าสู่ข้าราชบริพารเมห์เหม็ดใช้เวลาที่เหลือในรัชสมัยของพระองค์ในการจัดโครงสร้างรัฐออตโตมันใหม่ซึ่งถูกขัดจังหวะเนื่องจากการขึ้นครองราชย์เมื่อเมห์เม็ดสิ้นพระชนม์ในปี 1421 มูราด บุตรชายคนหนึ่งของเขากลายเป็นสุลต่าน
Play button
1421 Jan 1 - 1451

การเจริญเติบโต

Edirne, Türkiye
รัชสมัยของมูราดประสบปัญหาจากการจลาจลตั้งแต่เนิ่นๆจักรพรรดิ ไบแซนไทน์ มานูเอลที่ 2 ปล่อยตัวมุสตาฟา เซเลบี 'ผู้อ้างสิทธิ์' จากการคุมขัง และยอมรับว่าเขาเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมในบัลลังก์ของ พระเจ้าบาเยซิดที่ 1 (ค.ศ. 1389–1402)ผู้เสแสร้งถูกยกขึ้นบกโดยเรือไบแซนไทน์ในอาณาจักรสุลต่านของยุโรป และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งทหารออตโตมันจำนวนมากเข้าร่วมกับเขา และเขาได้เอาชนะและสังหารนายพลบายาซิด ปาชาทหารผ่านศึก ซึ่งมูราดส่งไปต่อสู้กับเขามุสตาฟาเอาชนะกองทัพของมูรัดและประกาศตนเป็นสุลต่านแห่งอาเดรียโนเปิล (เอดีร์เนสมัยใหม่)จากนั้นเขาก็ข้ามดาร์ดาแนลส์ไปยังเอเชียพร้อมกับกองทัพขนาดใหญ่ แต่มูราดเอาชนะมุสตาฟาได้กองกำลังของมุสตาฟาส่งต่อให้กับ Murad II เป็นจำนวนมากมุสตาฟาเข้าไปลี้ภัยในเมืองกัลลิโปลี แต่สุลต่านซึ่งได้รับการช่วยเหลืออย่างมากจากผู้บัญชาการ Genoese ชื่อ Adorno ได้ปิดล้อมเขาที่นั่นและบุกเข้าไปในสถานที่นั้นมุสตาฟาถูกสุลต่านจับตัวและประหารชีวิต ซึ่งจากนั้นก็หันแขนของเขาต่อจักรพรรดิโรมันและประกาศมติที่จะลงโทษปาลาโอโลกอสสำหรับความเป็นศัตรูกันโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลจากนั้นมูรัดที่ 2 ได้ก่อตั้งกองทัพใหม่ชื่ออาเซบในปี 1421 และเคลื่อนทัพผ่านจักรวรรดิไบแซนไทน์และปิดล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลขณะที่มูราดกำลังปิดล้อมเมือง พวกไบแซนไทน์ซึ่งร่วมมือกับรัฐอนาโตเลียของตุรกีที่เป็นอิสระบางแห่งได้ส่งน้องชายของสุลต่าน คูชุก มุสตาฟา (ซึ่งมีอายุเพียง 13 ปี) ให้กบฏต่อสุลต่านและปิดล้อมบูร์ซามูราดต้องละทิ้งการล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อจัดการกับน้องชายที่กบฏของเขาเขาจับเจ้าชายมุสตาฟาและประหารชีวิตเขารัฐอนาโตเลียนที่วางแผนต่อต้านเขาอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ ไอดินิดส์ เจอร์มิยานิดส์ เมนเทเช และเตเค ถูกผนวกและต่อจากนี้ไปก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสุลต่านออตโตมันจากนั้นมูราดที่ 2 ก็ประกาศสงครามกับ สาธารณรัฐเวนิส ดินแดนคารามานิด เซอร์เบีย และ ฮังการีพวกคารามานิดพ่ายแพ้ในปี ค.ศ. 1428 และเวนิสก็ถอนตัวออกไปในปี ค.ศ. 1432 ภายหลังความพ่ายแพ้ในการปิดล้อมเทสซาโลนิกาครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1430 ในช่วงทศวรรษที่ 1430 มูราดยึดดินแดนอันกว้างใหญ่ในคาบสมุทรบอลข่านและประสบความสำเร็จในการผนวกเซอร์เบียในปี ค.ศ. 1439 ในปี 1441 จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และโปแลนด์ได้เข้าร่วม แนวร่วมเซอร์เบีย-ฮังการีมูราดที่ 2 ชนะยุทธการที่วาร์นาในปี 1444 กับจอห์น ฮันยาดีมูราดที่ 2 สละบัลลังก์ของเขาในปี 1444 ให้กับ เมห์เม็ดที่ 2 พระราชโอรสของเขา แต่การก่อจลาจลของเจนิส [ซา] รีในจักรวรรดิทำให้เขาต้องกลับมาในปี ค.ศ. 1448 เขาได้เอาชนะแนวร่วมคริสเตียนในการรบโคโซโวครั้งที่สอง[เมื่อ] แนวรบบอลข่านได้รับการรักษาความปลอดภัย Murad II หันไปทางทิศตะวันออกเพื่อเอาชนะ Shah Rokh ลูกชายของ Timur และเอมิเรตส์ของ Karamanid และ çorum-Amasyaในปี 1450 มูราดที่ 2 นำกองทัพของเขาเข้าสู่แอลเบเนีย และปิดล้อมปราสาทครูเยได้ไม่สำเร็จในความพยายามที่จะเอาชนะกลุ่มต่อต้านที่นำโดยสกันเดอร์เบกในฤดูหนาวปี 1450–1451 มูราดที่ 2 ล้มป่วยและสิ้นพระชนม์ในเอดีร์เนเมห์เหม็ดที่ 2 บุตรชายของเขา (ค.ศ. 1451–1481) สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา
Play button
1451 Jan 1 - 1481

การพิชิตของเมห์เหม็ด

İstanbul, Türkiye
ในรัชสมัยแรก ของเมห์เม็ดที่ 2 ผู้พิชิต พระองค์ทรงเอาชนะสงครามครูเสดที่นำโดยจอห์น ฮุนยาดี หลังจากการรุกรานของ ฮังการี เข้ามาในประเทศของเขาซึ่งทำลายเงื่อนไขของการสงบศึกแห่งสันติภาพเซเกดเมื่อเมห์เหม็ดที่ 2 เสด็จขึ้นครองบัลลังก์อีกครั้งในปี 1451 พระองค์ทรงเสริมกำลังกองทัพเรือออตโตมันและเตรียมการที่จะโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเมื่ออายุ 21 ปี เขา ได้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล และยุติจักรวรรดิไบแซนไทน์หลังจากการพิชิต เมห์เม็ดอ้างตำแหน่งซีซาร์แห่งจักรวรรดิโรมัน โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าคอนสแตนติโนเปิลเคยเป็นที่ตั้งของจักรวรรดิโรมันตะวันออกที่ยังหลงเหลืออยู่นับตั้งแต่การสถาปนาในปีคริสตศักราช 330 โดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 เมห์เม็ดที่ 2 มองว่ารัฐออตโตมันเป็น ความต่อเนื่องของจักรวรรดิโรมันไปตลอดชีวิต โดยมองตัวเองว่า "สืบสาน" จักรวรรดิมากกว่า "แทนที่" จักรวรรดิเมห์เม็ดยังคงพิชิตต่อไปในอนาโตเลียด้วยการรวมตัวกันอีกครั้งและในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางตะวันตกจนถึงบอสเนียที่บ้านพระองค์ทรงปฏิรูปการเมืองและสังคมมากมาย สนับสนุนศิลปะและวิทยาศาสตร์ และเมื่อสิ้นสุดรัชสมัยของพระองค์ โครงการสร้างใหม่ของพระองค์ได้เปลี่ยนคอนสแตนติโนเปิลให้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิที่เจริญรุ่งเรืองเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษในตุรกียุคปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของโลกมุสลิมในวงกว้างเหนือสิ่งอื่นใด ย่าน Fatih ของอิสตันบูล สะพาน Fatih Sultan Mehmet และมัสยิด Fatih ได้รับการตั้งชื่อตามเขา
1453 - 1566
ยุคคลาสสิกornament
พระราชวังทอปกาปึ
ภาพวาดของสุลต่านเซลิมที่ 3 ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูแห่งความสุข ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1459 Jan 1

พระราชวังทอปกาปึ

Cankurtaran, Topkapı Palace, F
หลังจากการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิล ของสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ในปี 1453 พระราชวังใหญ่แห่งคอนสแตนติโนเปิลก็ได้รับซากปรักหักพังส่วนใหญ่ศาลออตโตมันก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในพระราชวังเก่า (Eski Saray) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอิสตันบูลในจัตุรัส Beyazitเมห์เม็ดที่ 2 ทรงสั่งให้ก่อสร้างพระราชวังโทพคาปึเริ่มในปี 1459 ตามรายงานของนักประวัติศาสตร์ร่วมสมัย Critobulus แห่ง Imbros สุลต่าน "ตั้งใจที่จะเรียกคนงานที่เก่งที่สุดจากทุกแห่ง ทั้งช่างก่ออิฐ ช่างตัดหิน และช่างไม้ ... เพราะเขากำลังก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ สิ่งก่อสร้างที่ควรค่าแก่การชมและควรแข่งขันกับความยิ่งใหญ่และดีที่สุดในอดีตทุกประการ”
การเพิ่มขึ้นของกองทัพเรือออตโตมัน
การเพิ่มขึ้นของกองทัพเรือจักรวรรดิออตโตมัน ©HistoryMaps
1463 Jan 1 - 1479 Jan 25

การเพิ่มขึ้นของกองทัพเรือออตโตมัน

Peloponnese, Greece
สงครามออตโตมัน–เวนิสครั้งที่หนึ่ง เป็นการต่อสู้ระหว่าง สาธารณรัฐเวนิส กับพันธมิตรและจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1463 ถึงปี ค.ศ. 1479 การต่อสู้ไม่นานหลังจากการยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลและอาณาจักรไบแซนไทน์ที่เหลืออยู่โดยออตโตมัน ส่งผลให้สูญเสียหลายส่วน การครอบครองของชาวเวนิสในแอลเบเนียและกรีซ ที่สำคัญที่สุดคือเกาะเนโกรปอนเต (ยูโบอา) ซึ่งเป็นรัฐในอารักขาของชาวเวนิสมานานหลายศตวรรษสงครามยังเห็นการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกองทัพเรือออตโตมันซึ่งสามารถท้าทายชาวเวนิสและ อัศวินฮอสปิทาลเลอร์ เพื่ออำนาจสูงสุดในทะเลอีเจียนอย่างไรก็ตาม ในช่วงปีสุดท้ายของสงคราม สาธารณรัฐสามารถชดเชยความสูญเสียด้วยการเข้าซื้ออาณาจักรครูเสดแห่งไซปรัสโดยพฤตินัย
Play button
1481 Jan 1 - 1512

การรวมตัวของออตโตมัน

İstanbul, Türkiye
บาเยซิดที่ 2 ขึ้นครองบัลลังก์ออตโตมันในปี 1481 บาเยซิดที่ 2 เป็นผู้อุปถัมภ์วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเช่นเดียวกับบิดาของเขาต่างจากสุลต่านอื่นๆ พระองค์ทรงทำงานหนักเพื่อให้แน่ใจว่าการเมืองภายในประเทศดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งทำให้พระองค์ได้รับสมญานามว่า "ความเที่ยงธรรม"ตลอดรัชสมัยของพระองค์ บาเยซิดที่ 2 มีส่วนร่วมในการรณรงค์มากมายเพื่อพิชิตดิน แดนเวนิส ในโมเรอา โดยกำหนดอย่างแม่นยำว่าภูมิภาคนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่อำนาจทางเรือของออตโตมันในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกในอนาคตในปี ค.ศ. 1497 เขาได้เข้าร่วมสงครามกับ โปแลนด์ และเอาชนะกองทัพโปแลนด์ที่แข็งแกร่ง 80,000 นายอย่างเด็ดขาดในระหว่างการรณรงค์มอลโดวาสงครามครั้งสุดท้ายเหล่านี้สิ้นสุดลงในปี 1501 โดยที่ Bayezid II เป็นผู้ควบคุม Peloponnese ทั้งหมดการกบฏทางตะวันออก เช่น การกบฏในกิซิลบาช ก่อกวนส่วนใหญ่ในรัชสมัยของบาเยซิดที่ 2 และมักได้รับการสนับสนุนจากชาห์แห่ง เปอร์เซีย อิสมาอิลที่ 1 ผู้ซึ่งกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมลัทธิชีอะห์เพื่อบ่อนทำลายอำนาจของรัฐออตโตมันอำนาจของออตโตมันในอนาโตเลียถูกคุกคามอย่างจริงจังในช่วงเวลานี้ และจนถึงจุดหนึ่ง อัครราชทูตแห่งบาเยซิดที่ 2 ฮาดิม อาลี ปาชา ถูกสังหารในการต่อสู้กับกบฏชาห์คูลูในช่วงปีสุดท้ายของจักรพรรดิบาเยซิดที่ 2 ในวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1509 กรุงคอนสแตนติโนเปิลได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และการสู้รบต่อเนื่องเกิดขึ้นระหว่างพระราชโอรสของพระองค์ เซลิม และอาห์เมตเซลิมกลับมาจากไครเมีย และด้วยการสนับสนุนจาก Janissaries ทำให้เอาชนะและสังหารอาเหม็ดได้จากนั้นบาเยซิดที่ 2 สละราชบัลลังก์เมื่อวันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 1512 และเสด็จไปเกษียณอายุในเดโมติกา ​​ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา แต่เขาเสียชีวิตระหว่างทางและถูกฝังไว้ข้างมัสยิดบาเยซิด ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล
Play button
1492 Jul 1

การเข้าเมืองของชาวยิวและชาวมุสลิม

Spain
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1492 รัฐใหม่ของสเปน ได้ขับไล่ประชากรชาวยิวและชาวมุสลิมออกไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนของสเปนBayezid II ส่งกองทัพเรือออตโตมันภายใต้คำสั่งของนายพล Kemal Reis ไปยังสเปนในปี 1492 เพื่ออพยพพวกเขาไปยังดินแดนออตโตมันอย่างปลอดภัยพระองค์ทรงประกาศไปทั่วอาณาจักรว่ายินดีต้อนรับผู้ลี้ภัย[6] เขาอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยตั้งถิ่นฐานในจักรวรรดิออตโตมันและเป็นพลเมืองออตโตมันเขาเยาะเย้ยการกระทำของเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอารากอนและอิซาเบลลาที่ 1 แห่งคาสตีลในการขับไล่กลุ่มคนที่เป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครของพวกเขา"เจ้ากล้าที่จะเรียกเฟอร์ดินานด์ว่าเป็นผู้ปกครองที่ชาญฉลาด" เขากล่าวกับข้าราชบริพารของเขา "เขาผู้ที่ทำให้ประเทศของเขายากจนและร่ำรวยขึ้น!"[7]ชาวมุสลิมและชาวยิวในอัล-อันดาลุสมีส่วนอย่างมากในการเพิ่มอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันโดยนำเสนอแนวคิด วิธีการ และงานฝีมือใหม่ๆแท่นพิมพ์เครื่องแรกในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคืออิสตันบูล) ก่อตั้งขึ้นโดยชาวยิวนิกายดิกในปี ค.ศ. 1493 มีรายงานว่าภายใต้รัชสมัยของบาเยซิด ชาวยิวมีช่วงเวลาแห่งความเฟื่องฟูทางวัฒนธรรมนักดาราศาสตร์และกวี โซโลมอน เบน เอลียาห์ ชาร์บิต ฮา-ซาฮับ;ชับเบไทย เบน มัลคีล โคเฮน และเมนาเฮม ทามาร์ กวีผู้ประกอบพิธีกรรม
ความสัมพันธ์ออตโตมัน-โมกุล
แคมเปญในช่วงแรกของ Babur ©Osprey Publishing
1507 Jan 1

ความสัมพันธ์ออตโตมัน-โมกุล

New Delhi, Delhi, India
ความสัมพันธ์ในยุคแรก ๆ ของ จักรพรรดิโมกุล บาบูร์กับออตโตมานนั้นย่ำแย่เพราะเซลิมที่ 1 ได้มอบปืนคาบศิลาและปืนใหญ่อันทรงพลังให้กับอุไบดุลลาห์ ข่าน คู่แข่งของบาบูร์[44] ในปี ค.ศ. 1507 เมื่อได้รับคำสั่งให้ยอมรับ Selim I เป็นจักรพรรดิโดยชอบธรรม Babur ปฏิเสธและรวบรวมทหาร Qizilbash เพื่อตอบโต้กองกำลังของ Ubaydullah Khan ระหว่างการรบที่ Ghazdewan ในปี 1512 ในปี 1513 Selim I คืนดีกับ Babur (เกรงว่า ว่าเขาจะเข้าร่วมกลุ่มซาฟาวิดส์) ส่งอุสตาด อาลี คูลิ และมุสตาฟา รูมี และชาวเติร์กเติร์กอีกหลายคน เพื่อช่วยบาบูร์ในการพิชิต;ความช่วยเหลือพิเศษนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างโมกุล-ออตโตมันในอนาคตจากสิ่ง [เหล่า] นี้ เขายังใช้กลวิธีในการใช้ปืนคาบศิลาและปืนใหญ่ในสนาม (แทนที่จะใช้เฉพาะในการปิดล้อม) ซึ่งจะทำให้เขาได้เปรียบที่สำคัญในอินเดีย[45] บาร์เบอร์เรียกวิธีนี้ว่า "อุปกรณ์ออตโตมัน" เนื่องจากก่อนหน้านี้ใช้โดยออตโตมานระหว่างการรบที่ Chaldiran
Play button
1512 Jan 1 - 1520

หัวหน้าศาสนาอิสลามออตโตมัน

İstanbul, Türkiye
แม้จะกินเวลาเพียงแปดปี แต่การครองราชย์ของเซลิมก็มีความโดดเด่นในด้านการขยายจักรวรรดิอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิชิตสุลต่านมัมลุกในอียิปต์ ทั้งหมดระหว่างปี 1516 ถึง 1517 ซึ่งรวมถึงลิแวนต์ เฮญาซ ติฮามาห์ และอียิปต์ทั้งหมดด้วยก่อนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1520 จักรวรรดิออตโตมันกินพื้นที่ประมาณ 3.4 ล้านตารางกิโลเมตร (1.3 ล้านตารางไมล์) โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 ในรัชสมัยของเซลิม[8]การพิชิตดินแดนใจกลางตะวันออกกลางของโลกมุสลิมของเซลิม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เซลิมรับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์เส้นทางแสวงบุญไปยังเมกกะและเมดินา ได้สถาปนาจักรวรรดิออตโตมันให้เป็นรัฐมุสลิมที่มีชื่อเสียงการพิชิตของเขาได้เปลี่ยนศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมของจักรวรรดิออกไปจากคาบสมุทรบอลข่านและไปสู่ตะวันออกกลางอย่างมากเมื่อถึงศตวรรษที่ 18 การพิชิตสุลต่านมัมลุกของเซลิมกลายเป็นเรื่องโรแมนติกในช่วงเวลาที่พวกออตโตมานยึดความเป็นผู้นำเหนือส่วนอื่นๆ ของโลกมุสลิม และด้วยเหตุนี้ เซลิมจึงได้รับการจดจำอย่างแพร่หลายว่าเป็นคอลีฟะห์ออตโตมันคนแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะมีเรื่องราวของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ตาม การโอนตำแหน่งหัวหน้าศาสนาอิสลามจากราชวงศ์มัมลุกอับบาซิดไปยังออตโตมานถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ในเวลาต่อมา
Play button
1514 Aug 23

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งกับ Safavid Persia

Çaldıran, Beyazıt, Çaldıran/Va
ความขัดแย้งออตโตมัน- ซาฟาวิด เริ่มแรกสิ้นสุดลงในยุทธการที่ชัลดิรันในปี 1514 และตามมาด้วยการเผชิญหน้าชายแดนที่ยาวนานร่วมศตวรรษการรบที่ Chaldiran จบลงด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดของจักรวรรดิออตโตมันเหนือจักรวรรดิ Safavidเป็นผลให้พวกออตโตมานผนวกอนาโตเลียตะวันออกและ อิรัก ตอนเหนือจาก อิหร่าน ซาฟาวิดถือเป็นการขยายจักรวรรดิออตโตมันเข้าสู่อนาโตเลียตะวันออก ( อาร์เมเนีย ตะวันตก) เป็นครั้งแรก และการยุติการขยายตัวของซาฟาวิดไปทางตะวันตกการต่อสู้ของ [Chaldiran] เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามทำลายล้างที่ยาวนาน 41 ปี ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 1555 ด้วยสนธิสัญญา Amasya เท่านั้นแม้ว่าเมโสโปเตเมียและอนาโตเลียตะวันออก (อาร์เมเนียตะวันตก) ในที่สุดจะถูกยึดคืนโดยชาวซาฟาวิดภายใต้การปกครองของชาห์อับบาสมหาราช (ค.ศ. 1588–1629) แต่พวกเขาก็ถูกยกให้กับออตโตมานอย่างถาวรโดยสนธิสัญญาซูฮับ ค.ศ. 1639ที่ Chaldiran ออตโตมานมีกองทัพที่ใหญ่กว่าและติดอาวุธได้ดีกว่า มีจำนวน 60,000 ถึง 100,000 นาย เช่นเดียวกับปืนใหญ่หนักจำนวนมาก ในขณะที่กองทัพ Safavid มีจำนวนประมาณ 40,000 ถึง 80,000 นาย และไม่มีปืนใหญ่ในการกำจัดอิสมาอิลที่ 1 ผู้นำของกลุ่มซาฟาวิด ได้รับบาดเจ็บและเกือบถูกจับระหว่างการสู้รบภรรยาของเขาถูกจับโดยผู้นำออตโตมัน Selim I โดยมีอย่างน้อยหนึ่งคนแต่งงานกับรัฐบุรุษคนหนึ่งของ Selimอิสมาอิลเกษียณจากวังของเขาและถอนตัวจากการบริหารของรัฐบาลหลังความพ่ายแพ้ครั้งนี้ และไม่เคยมีส่วนร่วมในการรณรงค์ทางทหารอีกเลยหลังจากชัยชนะ กองกำลังออตโตมันได้เดินลึกเข้าไปใน เปอร์เซีย ยึดครองทาบริซ เมืองหลวงของซาฟาวิดได้ช่วงสั้นๆ และปล้นทรัพย์สมบัติของจักรวรรดิเปอร์เซียอย่างทั่วถึงการสู้รบครั้งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง เพราะไม่เพียงแต่จะลบล้างความคิดที่ว่าพวกมูร์ชิดของชีอะห์-กิซิลบาชไม่มีข้อผิดพลาดเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้นำชาวเคิร์ดแสดงอำนาจและเปลี่ยนความจงรักภักดีจากพวกซาฟาวิดไปเป็นพวกออตโตมานด้วย
Play button
1516 Jan 1 - 1517 Jan 22

พิชิตมัมลุคอียิปต์

Egypt
สงครามออตโตมัน–มัมลุ ค ค.ศ. 1516–1517 เป็นความขัดแย้งสำคัญครั้งที่สองระหว่างสุลต่านมัมลุกซึ่งมีฐานอยู่ในอียิปต์ กับจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของสุลต่านมัมลุก และการรวมตัวกันของลิแวนต์ อียิปต์ และฮิญาซเป็นจังหวัดของ จักรวรรดิออตโตมัน[สงคราม] ได้เปลี่ยนแปลงจักรวรรดิออตโตมันจากอาณาจักรที่อยู่ชายขอบของโลกอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในอนาโตเลียและคาบสมุทรบอลข่าน มาเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบดินแดนดั้งเดิมของศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งเมืองเมกกะ ไคโร ดามัสกัส และอเลปโปแม้จะมีการขยายตัวนี้ แต่อำนาจทางการเมืองของจักรวรรดิยังคงอยู่ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล[27]ความสัมพันธ์ระหว่างออตโตมานและมัมลุกส์เป็นศัตรูกันตั้งแต่ การล่มสลายของคอนสแตนติโนเปิล กับออตโตมานในปี 1453;ทั้งสองรัฐแข่งขันกันเพื่อควบคุมการค้าเครื่องเทศ และพวกออตโตมานปรารถนาที่จะควบคุมเมืองศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามในที่สุดความขัดแย้งก่อน [หน้า] นี้ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1485 ถึง ค.ศ. 1491 นำไปสู่ทางตันเมื่อถึงปี 1516 พวกออตโตมานก็เป็นอิสระจากความกังวลอื่นๆ—สุลต่านเซลิมที่ 1 เพิ่ง พิชิตชาวเปอร์เซีย นซาฟาวิดที่ยุทธการที่ชัลดิรันในปี 1514 และได้ใช้กำลังอย่างเต็มที่ต่อมัมลุก ซึ่งปกครองในซีเรียและอียิปต์ เพื่อทำให้การพิชิตออตโตมันเสร็จสมบูรณ์ ตะวันออกกลาง.ทั้งออตโตมานและมัมลุกส์รวบรวมทหารได้ 60,000 นายอย่างไรก็ตาม มีทหารมัมลุกเพียง 15,000 นายเท่านั้นที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักรบ ส่วนที่เหลือเป็นเพียงทหารเกณฑ์ที่ไม่รู้วิธียิงปืนคาบศิลาด้วยซ้ำผลก็คือ พวกมัมลุกส่วนใหญ่หนีไป หลีกเลี่ยงแนวหน้า และกระทั่งฆ่าตัวตายด้วยซ้ำนอกจากนี้ เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับพวก Safavids ในยุทธการที่ Chaldiran การระเบิดของปืนใหญ่และปืนของออตโตมันทำให้ม้ามัมลุกกลัวซึ่งวิ่งไปทุกทิศทางอย่างควบคุมไม่ได้การพิชิตจักรวรรดิมัมลุกยังเปิดดินแดนแอฟริกาให้กับออตโตมานอีกด้วยในช่วงศตวรรษที่ 16 อำนาจของออตโตมันขยายออกไปทางตะวันตกของกรุงไคโร ตามแนวชายฝั่งทางตอนเหนือของแอฟริกาโจรสลัด Hayreddin Barbarossa ได้ตั้งฐานทัพในแอลจีเรีย และต่อมาสามารถพิชิตตูนิสได้สำเร็จในปี ค.ศ. 1534 [27] การพิชิตมัมลุกส์ถือเป็นกิจการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดที่สุลต่านออตโตมันเคยพยายามมานอกจากนี้ การพิชิตยังทำให้ออตโตมานควบคุมเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองเมืองในขณะนั้น ได้แก่ คอนสแตนติโนเปิลและไคโรการพิชิตอียิปต์ได้รับการพิสูจน์ว่าสร้างผลกำไรมหาศาลให้กับจักรวรรดิ เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ภาษีได้มากกว่าดินแดนออตโตมันอื่นๆ และจัดหาอาหารได้ประมาณ 25% ของการบริโภคทั้งหมดอย่างไรก็ตาม เมกกะและเมดินาเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมดที่ถูกยึดครอง เนื่องจากได้แต่งตั้งเซลิมและลูกหลานของเขาอย่างเป็นทางการให้เป็นคอลีฟะห์ของโลกมุสลิมทั้งหมดจนถึงต้นศตวรรษที่ 20หลังจากการจับกุมในกรุงไคโร คอลีฟะห์อัล-มุตะวักกิลที่ 3 ถูกนำตัวไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งในที่สุดเขาก็ยกตำแหน่งคอลีฟะฮ์ให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเซลิม สุไลมานผู้ยิ่งใหญ่สิ่งนี้ได้สถาปนาคอลีฟะฮ์ออตโตมัน โดยมีสุลต่านเป็นหัวหน้า ดังนั้นจึงโอนอำนาจทางศาสนาจากไคโรไปยังบัลลังก์ออตโตมัน
Play button
1520 Jan 1 - 1566

การปกครองของทะเล

Mediterranean Sea
สุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ ทรงวางการก่อจลาจลที่นำโดยผู้ว่าการที่ได้รับการแต่งตั้งจากออตโตมันในดามัสกัสภายในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1521 สุลต่านสุไลมานทรงยึดเมืองเบลเกรด ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม ของฮังการีในปี ค.ศ. 1522 สุไลมานยึดโรดส์ได้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1526 สุไลมานทรงเอาชนะพระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฮังการีในยุทธการที่โมฮัคในปี ค.ศ. 1541 สุไลมานทรงผนวกฮังการีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Great Alföld และติดตั้งราชวงศ์ของ Zápolya ให้เป็นผู้ปกครองอาณาเขตอิสระของ ทรานซิลเวเนีย ซึ่งเป็นรัฐข้าราชบริพารของจักรวรรดิขณะอ้างสิทธิเหนืออาณาจักรทั้งหมด พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 แห่งออสเตรียทรงปกครองเหนือสิ่งที่เรียกว่า "รอยัลฮังการี" (ปัจจุบันคือสโลวาเกีย ฮังการีทางตะวันตกเฉียงเหนือ และโครเอเชียตะวันตก) ซึ่งเป็นดินแดนที่กำหนดเขตแดนชั่วคราวระหว่างฮับส์บูร์กและออตโตมานจักรวรรดิ Safavid ของชีอะต์ปกครอง เปอร์เซีย และ อิรัก ยุคปัจจุบันสุไลมานทรงดำเนินการสามครั้งเพื่อต่อสู้กับพวกซาฟาวิดประการแรก เมืองแบกแดดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตกอยู่ภายใต้กองกำลังของสุไลมานในปี ค.ศ. 1534 การรณรงค์ครั้งที่สองระหว่างปี ค.ศ. 1548–1549 ส่งผลให้ออตโตมันได้รับชัยชนะชั่วคราวในทาบริซและอาเซอร์ไบจาน การมีอยู่อย่างถาวรในจังหวัดวาน และป้อมบางแห่งในจอร์เจียการรณรงค์ครั้งที่สาม (ค.ศ. 1554–55) เป็นการตอบโต้การโจมตีของ Safavid ที่มีค่าใช้จ่ายสูงในจังหวัด Van และ Erzurum ทางตะวันออกของอนาโตเลียในปี 1550–52กองกำลังออตโตมันยึดเยเรวาน คาราบาคห์ และนักจูวัน และทำลายพระราชวัง วิลล่า และสวนแม้ว่าสุลีมานจะข่มขู่อาร์ดาบิล แต่สถานการณ์ทางทหารก็กลายเป็นทางตันเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลหาเสียงในปี ค.ศ. 1554Tahmasp ส่งทูตไปยังที่พักฤดูหนาวของสุไลมานในเมืองเอร์ซูรุมในเดือนกันยายน ค.ศ. 1554 เพื่อฟ้องร้องสันติภาพสุลีมานได้รับอิทธิพลอย่างน้อยบางส่วนจากตำแหน่งทางทหารของจักรวรรดิออตโตมันในส่วนที่เกี่ยวกับฮังการี จึงตกลงตกลงเงื่อนไขชั่วคราวข้อตกลงสันติภาพอามัสยาอย่างเป็นทางการลงนามในเดือนมิถุนายนถัดมา ถือเป็นการรับรองทางการทูตอย่างเป็นทางการครั้งแรกของจักรวรรดิซาฟาวิดโดยพวกออตโตมานภายใต้สันติภาพ ออตโตมานตกลงที่จะฟื้นฟูเยเรวาน คาราบาคห์ และนาคจูวัน ให้เป็นชาวซาฟาวิด และในทางกลับกัน จะรักษาอิรักและอนาโตเลียตะวันออกไว้สุไลมานทรงตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้แสวงบุญชาวซาฟาวิดชีอะฮ์เดินทางไปแสวงบุญที่มักกะฮ์และเมดินา ตลอดจนสุสานของอิหม่ามในอิรักและอาระเบีย โดยมีเงื่อนไขว่าชาห์จะยกเลิกตะบูร์รู ซึ่งเป็นการสาปแช่งคอลีฟะห์ ราชิ ดุนสามคนแรกสันติภาพยุติการสู้รบระหว่างสองจักรวรรดิเป็นเวลา 20 ปีดินแดนอันกว้างใหญ่ของแอฟริกาเหนือจนถึงทางตะวันตกของแอลจีเรียถูกผนวกรัฐบาร์บารีแห่งตริโปลิตาเนีย ตูนิเซีย และแอลจีเรีย กลายเป็นจังหวัดของจักรวรรดิการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ดำเนินต่อจากนั้นโดยโจรสลัดบาร์บารีในแอฟริกาเหนือยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสงครามกับสเปน และการขยายตัวของออตโตมันเกี่ยวข้องกับการครอบงำทางเรือในช่วงเวลาสั้น ๆ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกองทัพเรือออตโตมันยังควบคุมทะเลแดงและยึดอ่าวเปอร์เซียไว้ได้จนถึงปี ค.ศ. 1554 เมื่อเรือของพวกเขาพ่ายแพ้ต่อกองทัพเรือของ จักรวรรดิโปรตุเกส ในการรบที่อ่าวโอมานชาวโปรตุเกสจะยังคงโต้แย้งกองกำลังของสุไลมานเพื่อควบคุมเอเดนต่อไปในปี ค.ศ. 1533 ไคร์ แอด ดิน ซึ่งชาวยุโรปรู้จักในชื่อบาร์บารอสซา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือออตโตมัน ซึ่งกำลังต่อสู้กับกองทัพเรือสเปน อย่างแข็งขันในปี ค.ศ. 1535 จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งฮับส์บูร์ก ได้รับชัยชนะครั้งสำคัญต่อออตโตมานที่เมืองตูนิส แต่ในปี ค.ศ. 1536 กษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 แห่ง ฝรั่งเศส ทรงเป็นพันธมิตรกับสุไลมานเพื่อต่อสู้กับชาร์ลส์ในปี 1538 กองเรือของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5 พ่ายแพ้ในยุทธการที่พรีเวซาโดยไคร์ แอด ดิน ซึ่งยึดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกไว้ให้พวกเติร์กเป็นเวลา 33 ปีฟรานซิสฉันขอความช่วยเหลือจากสุไลมาน จากนั้นจึงส่งกองเรือที่นำโดยไคร์ อัด ดิน ผู้มีชัยชนะเหนือชาวสเปน และจัดการยึดเนเปิลส์คืนจากพวกเขาได้สุไลมานทรงพระราชทานตำแหน่งเบย์เลอร์เบย์แก่เขาผลลัพธ์ประการหนึ่งของการเป็นพันธมิตรคือการดวลทางทะเลอันดุเดือดระหว่าง Dragut และ Andrea Doria ซึ่งทำให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนเหนือและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนใต้ตกอยู่ในมือของออตโตมัน
Play button
1522 Jun 26 - Dec 22

การปิดล้อมเมืองโรดส์

Rhodes, Greece
การปิดล้อมเมืองโรดส์ในปี ค.ศ. 1522 เป็นความพยายามครั้งที่สองและประสบความสำเร็จในที่สุดโดยจักรวรรดิออตโตมันในการขับไล่ อัศวินแห่งโรดส์ ออกจากฐานที่มั่นบนเกาะของพวกเขา และทำให้ออตโตมันควบคุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกได้อย่างปลอดภัยการปิดล้อมครั้งแรกในปี 1480 ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะมีการป้องกันที่แข็งแกร่งมาก แต่กำแพงก็พังยับเยินในช่วงหกเดือนโดยปืนใหญ่และทุ่นระเบิดของตุรกีการปิดล้อมโรดส์จบลงด้วยชัยชนะของออตโตมันการพิชิตโรดส์เป็นก้าวสำคัญต่อการควบคุมของออตโตมันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก และทำให้การสื่อสารทางทะเลระหว่างคอนสแตนติโนเปิลกับไคโรและท่าเรือเลแวนไทน์สะดวกขึ้นอย่างมากต่อมาในปี ค.ศ. 1669 ออตโตมันเติร์กยึดเวนิสครีตจากฐานนี้ได้
สงครามออตโตมัน–ฮับส์บูร์ก
กองทัพออตโตมันประกอบด้วยทั้งอาวุธหนักและขีปนาวุธ ทหารม้าและทหารราบ ทำให้มีความอเนกประสงค์และทรงพลัง ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1526 Jan 1 - 1791

สงครามออตโตมัน–ฮับส์บูร์ก

Central Europe
สงครามออตโตมัน–ฮับส์บูร์กเกิดขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ระหว่างจักรวรรดิออตโตมันและระบอบกษัตริย์ฮับส์บูร์ก ซึ่งบางครั้งได้รับการสนับสนุนจากราชอาณาจักร ฮังการี เครือจักรภพ โปแลนด์ -ลิทัวเนีย และฮับส์บูร์กสเปนสงครามถูกครอบงำโดยการทัพทางบกในฮังการี รวมถึงทรานซิลเวเนีย (ปัจจุบันอยู่ใน โรมาเนีย ) และวอจโวดินา (ปัจจุบันอยู่ในเซอร์เบีย) โครเอเชีย และเซอร์เบียตอนกลางเมื่อถึงศตวรรษที่ 16 พวกออตโตมานกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อมหาอำนาจยุโรป โดยเรือของออตโตมันกวาดล้างดิน แดนเวนิส ในทะเลอีเจียนและทะเลไอโอเนียน และโจรสลัดบาร์บารีที่ได้รับการสนับสนุนจากออตโตมันเข้ายึดดินแดนของสเปนในมาเกร็บการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ การแข่งขันระหว่างฝรั่งเศส-ฮับส์บูร์ก และความขัดแย้งทางแพ่งมากมายของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ชาว คริสต์ หันเหความสนใจจากความขัดแย้งกับออตโตมานในขณะเดียวกัน พวกออตโตมานต้องต่อสู้กับจักรวรรดิ เปอร์เซีย ซาฟาวิด และสุลต่านมัม ลุก ในระดับที่น้อยกว่า ซึ่งพ่ายแพ้และรวมเข้ากับจักรวรรดิอย่างสมบูรณ์ในขั้นต้น การพิชิตของออตโตมันในยุโรปได้รับชัยชนะอย่างมากด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดที่โมฮัคส์ โดยลดพื้นที่ประมาณหนึ่งในสาม (ตอนกลาง) ของราชอาณาจักรฮังการีให้เหลือสถานะเป็นสาขาของออตโตมันต่อมา สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียและสงครามสืบราชบัลลังก์สเปนในศตวรรษที่ 17 และ 18 ตามลำดับทำให้จักรวรรดิออสเตรียตกเป็นผู้ครอบครองราชวงศ์ฮับส์บูร์กแต่เพียงผู้เดียวหลังจากการล้อมกรุงเวียนนาในปี ค.ศ. 1683 ราชวงศ์ฮับส์บูร์กได้รวมตัวกันเป็นพันธมิตรขนาดใหญ่ของมหาอำนาจยุโรปที่เรียกว่าสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ ทำให้พวกเขาต่อสู้กับพวกออตโตมานและควบคุมฮังการีได้อีกครั้งสงครามตุรกีครั้งยิ่งใหญ่จบลงด้วยชัยชนะอันเด็ดขาดของ Holy League ที่ Zentaสงครามสิ้นสุดลงหลังจากที่ออสเตรียเข้าร่วมในสงครามระหว่างปี ค.ศ. 1787-1791 ซึ่งออสเตรียต่อสู้กับพันธมิตรกับ รัสเซียความตึงเครียดเป็นระยะๆ ระหว่างออสเตรียและจักรวรรดิออตโตมันดำเนินต่อไปตลอดศตวรรษที่ 19 แต่พวกเขาไม่เคยต่อสู้กันในสงคราม และในที่สุดก็พบว่าตนเองเป็นพันธมิตรกันใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ทั้งสองจักรวรรดิล่มสลาย
Play button
1533 Jan 1 - 1656

สุลต่านแห่งสตรี

İstanbul, Türkiye
สุลต่านแห่งสตรีเป็นช่วงเวลาที่ภรรยาและมารดาของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันแสดงอิทธิพลทางการเมืองที่ไม่ธรรมดาปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี 1533 ถึง 1656 เริ่มต้นในรัชสมัยของ Süleyman the Magnificent ด้วยการอภิเษกสมรสกับ Hürrem Sultan (หรือที่รู้จักในชื่อ Roxelana) และจบลงด้วยตำแหน่งผู้สำเร็จราชการของ Turhan Sultanผู้หญิงเหล่านี้เป็นภริยาของสุลต่านที่เรียกว่า haseki sultans หรือมารดาของสุลต่านหรือที่รู้จักในชื่อvale sultansหลายคนมีต้นกำเนิดจากทาสตามที่คาดไว้ในสมัยสุลต่านเนื่องจากแนวคิดดั้งเดิมของการแต่งงานถือว่าไม่เหมาะสมสำหรับสุลต่านซึ่งไม่คาดว่าจะมีความจงรักภักดีส่วนตัวใด ๆ นอกเหนือจากบทบาทของรัฐบาลในช่วงเวลานี้ สุลต่านฮาเซกิและวาลิเดกุมอำนาจทางการเมืองและสังคม ซึ่งทำให้พวกเขามีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจการประจำวันของจักรวรรดิและทำงานการกุศล ตลอดจนขอให้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ เช่น มัสยิดสุลต่านฮาเซกิขนาดใหญ่และวาลีเดที่โดดเด่น มัสยิดสุลต่านที่ Eminönüในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 17 สุลต่านหกองค์ซึ่งหลายคนเป็นเด็กขึ้นครองบัลลังก์ผลที่ตามมา สุลต่านของพวก Vale ปกครองโดยปราศจากการต่อต้าน ทั้งในช่วงที่ราชโอรสครองอำนาจ และในช่วงระหว่างการปกครอง[8] ความโดดเด่นของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนแม้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุลต่าน แต่สุลต่านที่ถูกต้องมักจะเผชิญกับการต่อต้านจากราชมนตรี เช่นเดียวกับความคิดเห็นของประชาชนในที่ซึ่งชายรุ่นก่อนของพวกเขาได้รับความชื่นชอบจากสาธารณชนผ่านการพิชิตทางทหารและความสามารถพิเศษ ผู้นำหญิงต้องพึ่งพาพิธีการของจักรวรรดิและการก่อสร้างอนุสาวรีย์และงานสาธารณะงานสาธารณะดังกล่าวเรียกว่าหญ้าแห้งหรืองานแห่งความเคร่งศาสนา มักสร้างขึ้นอย่างหรูหราในนามของสุลต่าน ดังเช่นที่เคยเป็นประเพณีสำหรับสตรีอิสลามของจักรวรรดิ[9]ความสำเร็จที่ยั่งยืนที่สุดของพระมเหสีและพระมารดาของสุลต่านหลายพระองค์คือโครงการงานสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะทำในรูปของมัสยิด โรงเรียน และอนุสรณ์สถานการก่อสร้างและการบำรุงรักษาโครงการเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจซบเซาและการคอร์รัปชั่น ในขณะเดียวกันก็ทิ้งสัญลักษณ์อันทรงพลังและยาวนานของอำนาจและความเมตตากรุณาของสุลต่านในขณะที่การสร้างงานสาธารณะมักเป็นภาระหน้าที่ของสุลต่าน แต่สุลต่านเช่นแม่และภรรยาของซูเลย์มานก็ดำเนินโครงการที่ใหญ่และฟุ่มเฟือยกว่าผู้หญิงคนก่อนๆ และผู้ชายส่วนใหญ่เช่นกัน[9]
Play button
1536 Sep 28

Hayreddin Barbarossa เอาชนะ Holy League

Preveza, Greece
ในปี ค.ศ. 1537 เฮย์เรดดิน บาร์บารอสซา เป็นผู้บังคับบัญชากองเรือขนาดใหญ่ ของออตโตมัน ยึดเกาะอีเจียนและเกาะไอโอเนียนที่เป็นของสาธารณรัฐเวนิส ได้จำนวนหนึ่ง ได้แก่ ซีรอส เอจีนา ไอออส ปารอส ติโนส คาร์พาทอส คาซอส และนักซอส จึงผนวกดัชชีแห่งนักซอส สู่อาณาจักรออตโตมันจากนั้นเขาก็ปิดล้อมฐานที่มั่นของเมืองเวนิสแห่งคอร์ฟูไม่สำเร็จและทำลายล้างชายฝั่งคาลาเบรียนที่สเปนยึดครองทางตอนใต้ของอิตาลี[89] ในการเผชิญกับภัยคุกคามนี้ พระสันตปาปาปอลที่ 3 ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1538 ได้จัดตั้ง ''สันนิบาตศักดิ์สิทธิ์'' ซึ่งประกอบด้วยรัฐสันตะปาปา ราชวงศ์ฮับส์ บูร์ก สเปน สาธารณรัฐเจนัว สาธารณรัฐเวนิส และ อัศวินแห่งมอลตา เพื่อเผชิญหน้ากับกองเรือออตโตมันภายใต้การนำของบาร์บารอสซา[90]ในปี ค.ศ. 1539 บาร์บารอสซากลับมาและจับกุมด่านหน้าของคริสเตียนที่เหลืออยู่เกือบทั้งหมดในทะเลไอโอเนียนและทะเลอีเจียนมีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างเวนิสและจักรวรรดิออตโตมันในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1540 ซึ่งชาวเติร์กเข้าควบคุมดินแดนเวนิสในมอเรอาและในดัลมาเชีย และเกาะเวนิสเดิมในทะเลอีเจียน ทะเลไอโอเนียน และทะเลเอเดรียติกทางตะวันออกเวนิสยังต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามด้วยทองคำจำนวน 300,000 ดูคัตแก่จักรวรรดิออตโตมันด้วยชัยชนะที่เปรเวซาและชัยชนะที่ตามมาในสมรภูมิเจรบาในปี ค.ศ. 1560 ฝ่ายออตโตมานประสบความสำเร็จในการขับไล่ความพยายามของเวนิสและสเปน ซึ่งเป็นสองมหาอำนาจคู่แข่งสำคัญในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อหยุดยั้งแรงผลักดันในการควบคุมทะเลอำนาจสูงสุดของออตโตมันในการต่อสู้กองเรือขนาดใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยังคงไม่มีใครขัดขวางจนกระทั่งยุทธการเลปันโตในปี ค.ศ. 1571
Play button
1538 Jan 1 - 1560

การต่อสู้เพื่อเครื่องเทศ

Persian Gulf (also known as th
การค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลใหม่โดยรัฐในยุโรปตะวันตกทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการผูกขาดการค้าของออตโตมันหลังจากการเดินทางของวาสโก ดา กามา กองทัพเรือ โปรตุเกส ที่ทรงอำนาจได้เข้าควบคุมมหาสมุทรอินเดียในช่วงต้นศตวรรษที่ 16มันคุกคามเมืองชายฝั่งของคาบสมุทรอาหรับและอินเดียการค้นพบแหลมกู๊ดโฮปโดยชาวโปรตุเกสในปี 1488 ได้ก่อให้เกิดสงครามทางเรือระหว่างออตโตมัน-โปรตุเกสในมหาสมุทรอินเดียตลอดศตวรรษที่ 16การควบคุมทะเลแดงของออตโตมันเริ่มขึ้นในปี 1517 เมื่อเซลิมที่ 1 ผนวกอียิปต์ เข้ากับจักรวรรดิออตโตมันหลังยุทธการที่ริดานิยาในไม่ช้าเขตเอื้ออาศัยส่วนใหญ่ของคาบสมุทรอาหรับ (เฮจาซและติฮามาห์) ก็ตกเป็นของพวกออตโตมานโดยสมัครใจพีรี เรอีส ผู้มีชื่อเสียงจากแผนที่โลก นำเสนอต่อเซลิมเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่สุลต่านมาถึงอียิปต์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรอินเดียหายไปเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเซลิมอาจนำไปใช้ เพื่อที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นในการวางแผนการเดินทางทางทหารในอนาคตไปในทิศทางนั้นอันที่จริง หลังจากที่ออตโตมันครอบครองในทะเลแดง การแข่งขันระหว่างออตโตมันและโปรตุเกสก็เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1525 ในรัชสมัยของสุไลมานที่ 1 (พระราชโอรสของเซลิม) เซลมาน ไรส์ อดีตโจรสลัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพลเรือเอกของกองเรือเล็กๆ ของออตโตมันในทะเลแดง ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปกป้องเมืองชายฝั่งของออตโตมันจากการโจมตีของโปรตุเกสในปี ค.ศ. 1534 สุลต่านสุไลมานได้ผนวกพื้นที่ส่วนใหญ่ของ อิรัก และในปี ค.ศ. 1538 พวกออตโตมานก็มาถึงเมืองบาสราในอ่าวเปอร์เซียจักรวรรดิออตโตมันยังคงประสบปัญหาการควบคุมชายฝั่งของโปรตุเกสเมืองชายฝั่งส่วนใหญ่บนคาบสมุทรอาหรับมีทั้งเมืองท่าของโปรตุเกสหรือข้าราชบริพารของโปรตุเกสอีกเหตุผลหนึ่งของการแข่งขันระหว่างออตโตมันและโปรตุเกสก็คือเรื่องเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 15 เส้นทางการค้าหลักจากตะวันออกไกลไปยังยุโรป หรือที่เรียกว่าเส้นทางเครื่องเทศ คือผ่านทะเลแดงและอียิปต์แต่หลังจากที่แอฟริกาเดินทางรอบแล้ว รายได้จากการค้าก็ลดลง[21] แม้ว่าจักรวรรดิออตโตมันจะเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่สำคัญในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะย้ายกองทัพเรือออตโตมันไปยังทะเลแดงกองเรือใหม่จึงถูกสร้างขึ้นในสุเอซและตั้งชื่อว่า "กองเรืออินเดีย" เหตุผลที่ชัดเจนของการสำรวจในมหาสมุทรอินเดีย ยังคงเป็นคำเชิญจากอินเดียสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นโดยมีฉากหลังเป็นสงครามเอธิโอเปีย–อาดาลเอธิโอเปียถูกรุกรานในปี 1529 โดยจักรวรรดิออตโตมันและพันธมิตรในท้องถิ่นความช่วยเหลือของโปรตุเกสซึ่งได้รับการร้องขอครั้งแรกจากจักรพรรดิดาวิทที่ 2 ในปี 1520 ในที่สุดก็มาถึงมัสซาวาในรัชสมัยของจักรพรรดิกาลาวเดวอสกองกำลังนี้นำโดยคริสโตเวา ดา กามา (บุตรชายคนที่สองของวาสโก ดา กามา) และประกอบด้วยทหารเสือ 400 นาย ปืนสนามบรรจุก้นหลายกระบอก และทหารม้าชาวโปรตุเกสสองสามคน ตลอดจนช่างฝีมือและผู้ที่ไม่ใช่ทหารรบอีกจำนวนหนึ่งเป้าหมายดั้งเดิมของออตโตมันในการตรวจสอบการครอบงำของโปรตุเกสในมหาสมุทรและการช่วยเหลือขุนนางอินเดียนมุสลิมไม่บรรลุผลสำเร็จแม้ว่าผู้เขียนจะเรียกว่า "ข้อได้เปรียบเหนือโปรตุเกสอย่างล้นหลาม" เนื่องจากจักรวรรดิออตโตมันมั่งคั่งกว่าและมีประชากรมากกว่าโปรตุเกสมาก โดยยอมรับศาสนาเดียวกันกับประชากรชายฝั่งส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำมหาสมุทรอินเดียและฐานทัพเรืออยู่ใกล้กัน โรงละครแห่งการดำเนินงานแม้ว่ายุโรปจะมีการปรากฏตัวของยุโรปในมหาสมุทรอินเดียมากขึ้น แต่การค้าขายของออตโตมันกับตะวันออกยังคงเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไคโรได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของกาแฟเยเมนในฐานะสินค้าอุปโภคบริโภคยอดนิยมเมื่อร้านกาแฟปรากฏตามเมืองต่างๆ ทั่วจักรวรรดิ ไคโรก็พัฒนาจนเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ซึ่งมีส่วนทำให้เมืองเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ 17 และส่วนใหญ่ของศตวรรษที่ 18ด้วยการควบคุมทะเลแดงอย่างเข้มแข็ง พวกออตโตมานสามารถโต้แย้งการควบคุมเส้นทางการค้าไปยังโปรตุเกสได้สำเร็จ และรักษาระดับการค้าที่สำคัญกับจักรวรรดิโมกุลได้ตลอดศตวรรษที่ 16[22]ไม่สามารถเอาชนะโปรตุเกสได้อย่างเด็ดขาดหรือคุกคามการขนส่งของพวกเขา พวกออตโตมานจึงละเว้นจากการดำเนินการที่สำคัญต่อไป โดยเลือกที่จะจัดหาศัตรูโปรตุเกสแทน เช่น สุลต่านอาเจะห์ และสิ่งต่างๆ กลับคืนสู่สถานะเดิม ante bellum[23] ชาวโปรตุเกสในส่วนของพวกเขาบังคับใช้ความสัมพันธ์ทางการค้าและการทูตกับ ซาฟาวิด เปอร์เซีย ศัตรูของจักรวรรดิออตโตมันการสงบศึกอันตึงเครียดค่อยๆ ก่อตัวขึ้น โดยที่พวกออตโตมานได้รับอนุญาตให้ควบคุมเส้นทางบกเข้าสู่ยุโรป ดังนั้นจึงทำให้บาสราซึ่งโปรตุเกสปรารถนาที่จะได้รับมา และโปรตุเกสได้รับอนุญาตให้ครอบครองการค้าทางทะเลไปยังอินเดียและแอฟริกาตะวันออก[จากนั้น] พวกออตโตมานก็เปลี่ยนความสนใจไปที่ทะเลแดงซึ่งพวกเขาได้ขยายออกไปก่อนหน้านี้ ด้วยการยึดครองอียิปต์ในปี ค.ศ. 1517 และเอเดนในปี ค.ศ. [1538]
1550 - 1700
การเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิออตโตมันornament
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจักรวรรดิออตโตมัน
ร้านกาแฟออตโตมันในอิสตันบูล ©HistoryMaps
1550 Jan 1 - 1700

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในจักรวรรดิออตโตมัน

Türkiye
การเปลี่ยนแปลงของจักรวรรดิออตโตมัน หรือที่เรียกว่ายุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่ค.1550 ถึง ค.ค.ศ. 1700 ครอบคลุมตั้งแต่ปลายรัชสมัยของสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ไปจนถึงสนธิสัญญาคาร์โลวิตซ์ในช่วงท้ายของสงครามสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ช่วงเวลานี้มีลักษณะเฉพาะของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้จักรวรรดิเปลี่ยนจากผู้ขยายอำนาจรัฐที่เป็นเจ้ามรดกไปสู่อาณาจักรระบบราชการตามอุดมการณ์ของการส่งเสริมความยุติธรรมและทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์อิสลามนิกายสุหนี่[9] การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายชุดในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และต้นศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อ สงคราม และลัทธิฝักฝ่ายทางการเมืองแม้วิกฤตการณ์เหล่านี้ จักรวรรดิยังคงแข็งแกร่งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ [10] และยังคงปรับตัวเข้ากับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 17 ครั้งหนึ่งเคยเป็นช่วงเวลาแห่งความเสื่อมโทรมของอาณาจักรออตโตมาน แต่ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 นักประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมันได้ปฏิเสธลักษณะดังกล่าวมากขึ้น โดยระบุว่าเป็นช่วงวิกฤต การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลงแทน
Play button
1550 Jan 2

อัตราเงินเฟ้อและการลดลงของระบบ Timar

Türkiye
ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 จักรวรรดิตกอยู่ภายใต้แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งในเวลาต่อมาส่งผลกระทบต่อทั้งยุโรปและตะวันออกกลางดังนั้นพวกออตโตมานจึงเปลี่ยนแปลงสถาบันหลายแห่งที่เคยกำหนดจักรวรรดิไว้ก่อนหน้านี้ โดยค่อยๆ ทำลายระบบติมาร์เพื่อระดมกองทัพทหารเสือที่ทันสมัย ​​และเพิ่มขนาดระบบราชการเป็นสี่เท่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทิมาร์เป็นการจัดสรรที่ดินโดยสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันระหว่างศตวรรษที่ 14 ถึง 16 โดยมีรายได้ภาษีต่อปีน้อยกว่า 20,000 akçesรายได้จากที่ดินเป็นค่าชดเชยการรับราชการทหารผู้ถือทิมาร์เรียกว่าทิมาริออตหากรายได้ที่เกิดจากติมาร์อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 100,000 akçes เงินอุดหนุนที่ดินจะเรียกว่า zeamet และหากมีรายได้มากกว่า 100,000 akçes เงินอุดหนุนจะเรียกว่ายุ่งยากในตอนท้ายของศตวรรษที่ 16 ระบบการถือครองที่ดินของ Timar ได้เริ่มเสื่อมถอยลงอย่างไม่สามารถกู้คืนได้ในปี ค.ศ. 1528 Timariot ถือเป็นกองพลเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในกองทัพออตโตมันSipahis รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมถึงการจัดหาในระหว่างการรณรงค์ อุปกรณ์ของพวกเขา การจัดหาคนช่วยเหลือ (เซเบลู) และคนรับใช้ (กูลาม)ด้วยการเริ่มมีเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปืน ตระกูล Sipahis ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพออตโตมันก็เริ่มล้าสมัยสงครามที่ยาวนานและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งสุลต่านออตโตมันทำกับฮับส์บูร์กและ ชาวอิหร่าน ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองทัพที่ทันสมัยและเป็นมืออาชีพดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อรักษาพวกเขาโดยพื้นฐานแล้วปืนมีราคาถูกกว่าม้าในช่วงต้นทศวรรษของศตวรรษที่ [17] รายได้ส่วนใหญ่ของ Timar ถูกนำเข้าสู่คลังกลางเพื่อเป็นเงินทดแทน (bedel) เพื่อการยกเว้นจากการรับราชการทหารเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป เมื่อผู้ถือ Timar เสียชีวิตลง การถือครองของพวกเขาจะไม่ถูกมอบหมายใหม่ แต่ถูกนำไปอยู่ภายใต้อาณาบริเวณของจักรวรรดิเมื่ออยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรง ที่ดินว่างจะถูกเปลี่ยนเป็นฟาร์มภาษี (muqata'ah) เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลกลางจะได้รับเงินสดมากขึ้น[13]
พิชิตไซปรัส
Marco Antonio Bragadin ผู้บัญชาการชาวเมืองเวนิสของ Famagusta ถูกสังหารอย่างน่าสยดสยองหลังจากพวกออตโตมานเข้ายึดเมือง ©HistoryMaps
1570 Jun 27 - 1573 Mar 7

พิชิตไซปรัส

Cyprus
สงครามออตโตมัน–เวนิสครั้งที่สี่ หรือที่เรียกว่าสงครามไซปรัสมีการต่อสู้ระหว่างปี ค.ศ. 1570 ถึงปี ค.ศ. 1573 เป็นการสู้รบระหว่างจักรวรรดิออตโตมันกับ สาธารณรัฐเวนิส ฝ่ายหลังเข้าร่วมโดยสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของรัฐคริสเตียนที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งรวมถึงสเปน (กับเนเปิลส์และซิซิลี) สาธารณรัฐเจนัว ดั ชชีแห่งซาวอย อัศวินฮอสปิทาลเลอร์ ราช รัฐทัสคานี และรัฐอื่น ๆของอิตาลีสงครามซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของสุลต่านเซลิมที่ 2 เริ่มต้นด้วยการที่ออตโตมันรุกรานเกาะเวนีเชียนแห่งไซปรัสเมืองหลวงนิโคเซียและเมืองอื่นๆ อีกหลายแห่งตกเป็นของกองทัพออตโตมันที่เหนือกว่าอย่างรวดเร็ว เหลือเพียง Famagusta ในมือของชาวเวนิสการเสริมกำลังของคริสเตียนล่าช้า และในที่สุด Famagusta ก็พ่ายแพ้ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1571 หลังจากการปิดล้อมนาน 11 เดือนสองเดือนต่อมา ที่สมรภูมิเลปานโต กองเรือคริสเตียนที่เป็นเอกภาพได้ทำลายกองเรือออตโตมัน แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากชัยชนะนี้ได้พวกออตโตมานสร้างกองกำลังทางเรือขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว และเวนิสถูกบังคับให้เจรจาสันติภาพแยกจากกัน โดยยกไซปรัสให้ออตโตมานและจ่ายส่วย 300,000 ดูคัต
Play button
1571 Oct 7

การต่อสู้ของ Lepanto

Gulf of Patras, Greece
ยุทธการที่เลปานโตเป็นการสู้รบทางเรือที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1571 เมื่อกองเรือของสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของรัฐคาทอลิก (ประกอบด้วยสเปน และดินแดนอิตาลี รัฐอิสระอิตาลีหลายรัฐ และคณะทหารอธิปไตยแห่งมอลตา) ได้เลื่อนตำแหน่ง โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 5 เพื่อช่วยเหลืออาณานิคมของชาว เวนิส แห่งฟามากุสต้าบนเกาะไซปรัส (ถูกพวกเติร์กปิดล้อมในช่วงต้นปี ค.ศ. 1571) ก่อให้เกิดความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ต่อกองเรือของจักรวรรดิออตโตมันในอ่าวปาทราสมาชิกทุกคนของพันธมิตรมองว่ากองทัพเรือออตโตมันเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ทั้งต่อความมั่นคงของการค้าทางทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและต่อความมั่นคงของทวีปยุโรปเองชัยชนะของสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของยุโรปและจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของการขยายกำลังทางทหารของออตโตมันสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าสงครามออตโตมันในยุโรปจะดำเนินต่อไปอีกศตวรรษมันถูกเปรียบเทียบมานานแล้วกับ Battle of Salamis ทั้งในด้านยุทธวิธีที่คล้ายคลึงกันและความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการป้องกันยุโรปจากการขยายตัวของจักรวรรดินอกจากนี้ยังมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างมากในช่วงที่ยุโรปถูกทำลายด้วยสงครามศาสนาหลังจาก การปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์
หนังสือแห่งแสงสว่าง
©Osman Hamdi Bey
1574 Jan 1

หนังสือแห่งแสงสว่าง

Türkiye
ในปี ค.ศ. 1574 Taqi al-Din (1526–1585) ได้เขียนงานชิ้นสำคัญชิ้นสุดท้ายเกี่ยวกับทัศนศาสตร์ของภาษาอาหรับ ชื่อ "Book of the Light of the Pupil of Vision and the Light of the Truth of the Sights" ซึ่งมีการทดลองสืบสวนในสามเล่ม ในการมองเห็น การสะท้อนของแสง และการหักเหของแสงหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของแสง การแพร่กระจายและการหักเหของโลก และความสัมพันธ์ระหว่างแสงและสีในเล่มแรก เขากล่าวถึง "ธรรมชาติของแสง แหล่งกำเนิดของแสง ธรรมชาติของการแพร่กระจายของแสง การก่อตัวของการมองเห็น และผลกระทบของแสงต่อตาและการมองเห็น"ในเล่มที่สอง เขาได้ให้ "หลักฐานเชิงทดลองของการสะท้อนแบบสเปกตรัมของแสงโดยบังเอิญและแสงที่จำเป็น การกำหนดกฎการสะท้อนแสงที่สมบูรณ์ และคำอธิบายเกี่ยวกับการสร้างและการใช้เครื่องมือทองแดงสำหรับการวัดการสะท้อนจากระนาบ ทรงกลม , กระจกทรงกระบอก และทรงกรวย ไม่ว่าจะเป็นกระจกนูนหรือกระจกเว้า"เล่มที่สาม "วิเคราะห์คำถามสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของแสงที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกัน เช่น ธรรมชาติของแสงหักเห การก่อตัวของการหักเหของแสง ลักษณะของภาพที่เกิดจากแสงหักเห"
ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์
นักดาราศาสตร์ชาวเติร์กทำงานรอบๆ Taqī al-Dīn ที่หอดูดาวอิสตันบูล ©Ala ad-Din Mansur-Shirazi
1577 Jan 1 - 1580

ความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์

İstanbul, Türkiye
ดาราศาสตร์เป็นวินัยที่สำคัญมากในจักรวรรดิออตโตมันAli Quşhji นักดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของรัฐสามารถสร้างแผนที่ดวงจันทร์ดวงแรกและเขียนหนังสือเล่มแรกที่อธิบายรูปร่างของดวงจันทร์ในเวลาเดียวกัน ระบบใหม่ได้รับการพัฒนาสำหรับ MercuryMustafa ibn Muwaqqit และ Muhammad Al-Qunawi นักดาราศาสตร์คนสำคัญของจักรวรรดิออตโตมันอีกคนหนึ่งได้พัฒนาการคำนวณทางดาราศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยวัดนาทีและวินาทีต่อมา Taqi al-Din ได้สร้างหอดูดาวคอนสแตนติโนเปิลแห่ง Taqi ad-Din ในปี 1577 ซึ่งเขาได้ดำเนินการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์จนถึงปี 1580 เขาผลิต Zij (ชื่อ Unbored Pearl) และแคตตาล็อกทางดาราศาสตร์ที่มีความแม่นยำมากกว่า Tycho Brahe ซึ่งเป็นรุ่นร่วมสมัยของเขา และนิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัสTaqi al-Din ยังเป็นนักดาราศาสตร์คนแรกที่ใช้เครื่องหมายจุดทศนิยมในการสังเกตการณ์ของเขา แทนที่จะใช้เศษส่วนทศนิยมที่คนรุ่นเดียวกันและรุ่นก่อนของเขาใช้นอกจากนี้เขายังใช้วิธี "สังเกตสามจุด" ของ Abu ​​Rayhān al-Bīrūnīใน The Nabk Tree, Taqi al-Din อธิบายจุดสามจุดว่า "จุดสองจุดขัดแย้งกันในสุริยุปราคา และจุดที่สามในตำแหน่งที่ต้องการ"เขาใช้วิธีนี้ในการคำนวณความเยื้องศูนย์ของวงโคจรของดวงอาทิตย์และการเคลื่อนที่ประจำปีของดาวฤกษ์ โคเปอร์นิคัสก็เช่นกัน และไทโค บราเฮหลังจากนั้นไม่นานนอกจากนี้ เขายังประดิษฐ์เครื่องมือทางดาราศาสตร์อื่นๆ อีกหลายชนิด รวมถึงนาฬิกาดาราศาสตร์เชิงกลที่เที่ยงตรงตั้งแต่ปี 1556 ถึง 1580 เนื่องจากนาฬิกาสังเกตการณ์ของเขาและเครื่องมืออื่นๆ ที่แม่นยำกว่า ค่าของ Taqi al-Din จึงแม่นยำกว่า[29]หลังจากการทำลายหอสังเกตการณ์ Taqi al-Din ของหอดูดาวคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1580 กิจกรรมทางดาราศาสตร์ก็ชะงักงันในจักรวรรดิออตโตมัน จนกระทั่งมีการเริ่มใช้ลัทธิ Copernican heliocentrism ในปี ค.ศ. 1660 เมื่อนักวิชาการชาวเติร์กชื่อ Ibrahim Efendi al-Zigetvari Tezkireci ได้แปลงานดาราศาสตร์ของ Noël Duret ในภาษาฝรั่งเศส (เขียน พ.ศ. 2180) เป็นภาษาอาหรับ[30]
กบฏทางเศรษฐกิจและสังคม
การกบฏของ Celali ในอนาโตเลีย ©HistoryMaps
1590 Jan 1 - 1610

กบฏทางเศรษฐกิจและสังคม

Sivas, Türkiye
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังทศวรรษปี 1550 ด้วยการกดขี่ที่เพิ่มขึ้นของผู้ว่าการท้องถิ่นและการเก็บภาษีใหม่และสูง เหตุการณ์เล็กๆ น้อยๆ ก็เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับความถี่ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มสงครามกับ เปอร์เซีย โดยเฉพาะหลังปี ค.ศ. 1584 เจนิสซารีส์เริ่มยึดที่ดินของคนงานในฟาร์มเพื่อรีดไถเงิน และยังให้ยืมเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้รายได้ภาษีของรัฐลดลงอย่างมากในปี 1598 ผู้นำเซกบาน Karayazıcı Abdülhalim ได้รวมกลุ่มที่ไม่พอใจใน Anatolia Eyalet และก่อตั้งฐานอำนาจใน Sivas และ Dulkadir ซึ่งเขาสามารถบังคับเมืองต่างๆ ให้แสดงความเคารพต่อเขาได้เขาได้รับการเสนอให้เป็นผู้ว่าการของ çorum แต่ปฏิเสธตำแหน่งและเมื่อกองกำลังออตโตมันถูกส่งไปต่อสู้กับพวกเขา เขาก็ถอยกลับไปพร้อมกับกองกำลังของเขาไปยังอู [ร์] ฟา โดยหาที่หลบภัยในปราสาทที่มีป้อมปราการซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของการต่อต้านเป็นเวลา 18 เดือนด้วยความกลัวว่ากองกำลังของเขาจะกบฏต่อเขา เขาจึงออกจากปราสาท พ่ายแพ้ต่อกองกำลังของรัฐบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมาในปี 1602 ด้วยสาเหตุตามธรรมชาติจากนั้นเดลี ฮาซัน น้องชายของเขาก็ได้ยึดคูทาห์ยาทางตะวันตกของอนาโตเลีย แต่ต่อมาเขาและผู้ติดตามของเขาได้รับชัยชนะด้วยการมอบตำแหน่งผู้ว่าการ[11]การกบฏเซลาลีเป็นการกบฏต่อเนื่องกันในอนาโตเลียโดยใช้กองทหารที่ไม่ปกติซึ่งนำโดยหัวหน้าโจรและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เรียกว่าเซลาลี [11] เพื่อต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 และต้นถึงกลางศตวรรษที่ 17การก่อจลาจลครั้งแรกที่เรียกว่าเช่นนี้เกิดขึ้นในปี 1519 ระหว่างรัชสมัยของสุลต่านเซลิมที่ 1 ใกล้กับเมืองโตกัต ภายใต้การนำของเซลาล นักเทศน์ของอาเลวีต่อมาประวัติศาสตร์ออตโตมันใช้ชื่อของ Celâl เป็นคำทั่วไปสำหรับกลุ่มกบฏในอนาโตเลีย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับ Celâl ดั้งเดิมตามที่นักประวัติศาสตร์ใช้ "กบฏเซลาลี" อ้างอิงถึงกิจกรรมของโจรและขุนศึกในอนาโตเลียตั้งแต่ราว ค.ศ.ค.ศ. 1590 ถึง ค.ศ. 1610 โดยมีกิจกรรม Celali ระลอกที่สอง คราวนี้นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่กบฏแทนที่จะเป็นหัวหน้าโจร ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี 1622 จนถึงการปราบปรามการลุกฮือของ Abaza Hasan Pasha ในปี 1659 การกบฏเหล่านี้ถือเป็นการกบฏครั้งใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดใน ประวัติศาสตร์จักรวรรดิออตโตมันการลุกฮือครั้งใหญ่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเซ็กบัน (กองกำลังทหารเสือที่ไม่ประจำการ) และซิปาฮิส (ทหารม้าที่ดูแลโดยทุนสนับสนุนที่ดิน)การกบฏไม่ใช่ความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลออตโตมัน แต่เป็นปฏิกิริยาต่อวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ: ความกดดันทางประชากรตามช่วงเวลาของการเติบโตของประชากรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงศตวรรษที่ 16 ความยากลำบากทางภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับยุคน้ำแข็งน้อย การอ่อนค่าของสกุลเงิน และการระดมพลทหารเสือ sekban หลายพันคนสำหรับกองทัพออตโตมันในช่วงสงครามกับ Habsburgs และ Safavids ซึ่งหันไปเป็นโจรเมื่อปลดประจำการผู้นำเซลาลีมักแสวงหาไม่มากไปกว่าการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดภายในจักรวรรดิ ในขณะที่คนอื่นๆ ต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองโดยเฉพาะ เช่น ความพยายามของอาบาซา เมห์เหม็ด ปาชาในการโค่นล้มรัฐบาลจานิสซารีที่จัดตั้งขึ้นหลังจากการปลงพระชนม์ของออสมันที่ 2 ในปี 1622 หรือของอาบาซา ฮาซัน ปาชา ความปรารถนาที่จะโค่นราชมนตรีKöprülü Mehmed Pasha ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำออตโตมันเข้าใจว่าทำไมกลุ่มกบฏ Celali จึงเรียกร้อง ดังนั้นพวกเขาจึงมอบหมายงานของรัฐบาลให้กับผู้นำ Celali บางคนเพื่อหยุดยั้งการกบฏและทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกองทัพออตโตมันใช้กำลังเพื่อเอาชนะผู้ที่ไม่มีงานทำและต่อสู้ต่อไปการกบฏเซลาลีสิ้นสุดลงเมื่อผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบออตโตมัน และผู้นำที่อ่อนแอกว่าก็พ่ายแพ้ต่อกองทัพออตโตมันเจนิสซารีและอดีตกบฏที่เข้าร่วมกับพวกออตโตมานต่อสู้เพื่อรักษาตำแหน่งงานใหม่ในรัฐบาล
Play button
1593 Jul 29 - 1606 Nov 11

สงครามตุรกีอันยาวนาน

Hungary
สงครามตุรกีอันยาวนานหรือสงครามสิบสามปีเป็นสงครามทางบกที่ไม่เด็ดขาดระหว่างราชวงศ์ฮับส์บวร์กและจักรวรรดิออตโตมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือดินแดนวัลลาเชีย ทรานซิลเวเนีย และมอลโดเวียมีการขับเคี่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1593 ถึงปี ค.ศ. 1606 แต่ในยุโรปบางครั้งเรียกว่าสงครามสิบห้าปี โดยพิจารณาจากการรณรงค์ของตุรกีในปี ค.ศ. 1591–92 ที่ยึดบิฮัชได้ผู้เข้าร่วมหลักของสงครามคือราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ราชรัฐทรานซิลเวเนีย วัลลาเชีย และมอลโดเวียที่ต่อต้านจักรวรรดิออตโตมันFerrara, Tuscany, Mantua และรัฐสันตะปาปามีส่วนเกี่ยวข้องในระดับที่น้อยกว่าสงครามอันยาวนานสิ้นสุดลงด้วยสันติภาพของ Zsitvatorok เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1606 โดยได้รับดินแดนเพียงเล็กน้อยสำหรับสองอาณาจักรหลัก—ออตโตมานได้ชัยชนะในป้อมปราการของ Eger, Esztergom และ Kanisza แต่ได้ยกดินแดนVác 1541) ไปยังออสเตรียสนธิสัญญายืนยันว่าออตโตมานไม่สามารถเจาะเข้าไปในดินแดนฮับส์บูร์กได้อีกนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าทรานซิลเวเนียอยู่นอกเหนืออำนาจของฮับส์บูร์กสนธิสัญญาทำให้เงื่อนไขมีเสถียรภาพบนพรมแดนฮับส์บูร์ก-ออตโตมัน
Play button
1603 Sep 26 - 1618 Sep 26

ออตโตมานสูญเสียอิหร่านตะวันตกและคอเคซัส

Iran

สงครามออตโตมัน–ซาฟาวิด ค.ศ. 1603–1618 ประกอบด้วยสงครามสองครั้งระหว่างซาฟาวิด เปอร์เซีย ภายใต้อับบาสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย และจักรวรรดิออตโตมันภายใต้สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 3 อาเหม็ดที่ 1 และมุสตาฟาที่ 1 สงครามครั้งแรกเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1603 และจบลงด้วยชัยชนะ ของซาฟาวิด ใน ค.ศ. 1612 เมื่อเปอร์เซียยึดคืนและสถาปนาอำนาจเหนือคอเคซัสและ อิหร่าน ตะวันตกอีกครั้ง ซึ่งสูญเสียไปในสนธิสัญญาคอนสแตนติโนเปิลในปี ค.ศ. 1590 สงครามครั้งที่สองเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1615 และสิ้นสุดในปี ค.ศ. 1618 โดยมีการปรับเปลี่ยนอาณาเขตเล็กน้อย

Play button
1622 Jan 1

รีจิไซด์ครั้งแรก

İstanbul, Türkiye
ในอิสตันบูล การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเมืองแบบราชวงศ์นำไปสู่การละทิ้งประเพณีออตโตมันเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของราชวงศ์ และระบบการปกครองที่พึ่งพาอำนาจส่วนตัวของสุลต่านน้อยลงมากลักษณะที่เปลี่ยนไปของอำนาจสุลต่านทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองหลายครั้งในช่วงศตวรรษที่ 17 เนื่องจากผู้ปกครองและกลุ่มการเมืองพยายามดิ้นรนเพื่อควบคุมรัฐบาลของจักรวรรดิในปี 1622 สุลต่านออสมันที่ 2 ถูกโค่นอำนาจในการจลาจลของจานิสซารีการปลงพระชนม์ในเวลาต่อมาถูกลงโทษโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของจักรวรรดิ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุลต่านในการเมืองออตโตมันที่ลดลงอย่างไรก็ตามความเป็นอันดับหนึ่งของราชวงศ์ออตโตมันโดยรวมไม่เคยถูกตั้งคำถาม
Play button
1623 Jan 1 - 1639

สงครามครั้งสุดท้ายกับ Safavid Persia

Mesopotamia, Iraq
สงครามออตโตมัน–ซาฟาวิด ค.ศ. 1623–1639 เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของความขัดแย้งต่อเนื่องกันระหว่างจักรวรรดิออตโตมันและ จักรวรรดิซาฟาวิด ซึ่งขณะนั้นเป็นมหาอำนาจสองแห่งของเอเชียตะวันตก เพื่อแย่งชิงการควบคุมเมโสโปเตเมียหลังจาก เปอร์เซีย ประสบความสำเร็จในช่วงแรกในการยึดกรุงแบกแดดและ อิรัก สมัยใหม่ส่วนใหญ่ได้ โดยสูญเสียไปเป็นเวลา 90 ปี สงครามกลายเป็นทางตันเมื่อชาวเปอร์เซียไม่สามารถรุกเข้าสู่จักรวรรดิออตโตมันได้อีกต่อไป และพวกออตโตมานเองก็ถูกรบกวนจากสงครามในยุโรปและทำให้อ่อนแอลง ด้วยความวุ่นวายภายในในที่สุด พวกออตโตมานก็สามารถยึดกรุงแบกแดดกลับคืนมาได้ โดยได้รับความสูญเสียอย่างหนักในการปิดล้อมครั้งสุดท้าย และการลงนามในสนธิสัญญาซูฮับได้ยุติสงครามด้วยชัยชนะของออตโตมันกล่าวโดยสรุป สนธิสัญญาได้ฟื้นฟูเขตแดนในปี ค.ศ. 1555 โดยที่พวกซาฟาวิดรักษาดาเกสถาน จอร์เจียตะวันออก อาร์เมเนียตะวันออก และสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในปัจจุบัน ในขณะที่จอร์เจียตะวันตกและอาร์เมเนียตะวันตกอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันอย่างเด็ดขาดทางตะวันออกของ Samtskhe (Meskheti) สูญเสียไปอย่างไม่อาจเพิกถอนให้กับพวกออตโตมานและเมโสโปเตเมียแม้ว่าบางส่วนของเมโสโปเตเมียจะถูกยึดคืนโดยชาว อิหร่าน ในเวลาต่อมาในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของนาเดอร์ ชาห์ (ค.ศ. 1736–1747) และคาริม ข่าน แซนด์ (ค.ศ. 1751–1779) แต่ต่อจากนั้นมาก็ยังคงอยู่ในมือของออตโตมันจนกระทั่งหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 .
เรียกคืนคำสั่งซื้อ
ภาพวาดขนาดเล็กของออตโตมันแสดงภาพ Murad IV ระหว่างอาหารค่ำ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1623 Sep 10 - 1640 Feb 8

เรียกคืนคำสั่งซื้อ

Türkiye
Murad IV เป็นสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่ปี 1623 ถึง 1640 เป็นที่รู้จักทั้งในด้านการฟื้นฟูอำนาจของรัฐและความโหดร้ายของวิธีการของเขาจนกระทั่งเขาขึ้นสู่อำนาจเบ็ดเสร็จในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1632 จักรวรรดิก็ถูกปกครองโดยพระมารดาของเขา โคเซม สุลต่าน ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์Murad IV ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และ กาแฟ ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล[39] เขาสั่งประหารชีวิตเพราะฝ่าฝืนคำสั่งห้ามนี้พระองค์ทรงฟื้นฟูกฎเกณฑ์การพิจารณาคดีด้วยการลงโทษที่เข้มงวดมาก รวมถึงการประหารชีวิตด้วยครั้งหนึ่งเขาเคยบีบคอราชมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าเจ้าหน้าที่ทุบตีแม่สามีของเขารัชสมัยของพระองค์มีความโดดเด่นมากที่สุดในสงครามออตโตมัน–ซาฟาวิด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแบ่งแยกคอเคซัสระหว่างมหาอำนาจทั้งสองของจักรพรรดิเป็นเวลาประมาณสองศตวรรษกองทัพออตโตมันสามารถพิชิตอาเซอร์ไบจาน ยึดครองทาบริซ ฮามาดาน และยึดกรุงแบกแดดได้ในปี ค.ศ. 1638 สนธิสัญญาซูฮับภายหลังสงครามโดยทั่วไปยืนยันเขตแดนตามที่ตกลงโดยสนธิสัญญาอามาสยา โดยมีจอร์เจียตะวันออก อาเซอร์ไบจาน และดาเกสถานคงอยู่เป็นเปอร์เซีย จอร์เจียตะวันตกอยู่ออตโตมันเมโสโปเตเมียพ่ายแพ้อย่างไม่อาจเพิกถอนได้สำหรับชาวเปอร์เซีย[40] พรมแดนที่ถูกกำหนดไว้อันเป็นผลจากสงครามนั้นไม่มากก็น้อยเหมือนกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง อิรัก และ อิหร่าน ในปัจจุบันMurad IV เองก็สั่งการกองทัพออตโตมันในปีสุดท้ายของสงคราม
มันเจ๋งจริงๆ
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1630 Jan 1 - 1680

มันเจ๋งจริงๆ

Balıkesir, Türkiye
Kadızadelis เป็นขบวนการทางศาสนาแนวปฏิรูปที่เคร่งครัดในศตวรรษที่ 17 ในจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งติดตาม Kadızade Mehmed (1582-1635) นักเทศน์อิสลามแนวฟื้นฟูKadızadeและผู้ติดตามของเขาถูกกำหนดให้เป็นคู่แข่งของผู้นับถือมุสลิมและศาสนาที่เป็นที่นิยมพวกเขาประณามแนวทางปฏิบัติหลายอย่างของออตโตมันที่คาดิซาเดรู้สึกว่าเป็น "นวัตกรรมที่ไม่ใช่อิสลาม" ของบิดอาห์ และสนับสนุนอย่างกระตือรือร้น "ฟื้นฟูความเชื่อและการปฏิบัติของชาวมุสลิมรุ่นแรกในศตวรรษที่หนึ่ง/เจ็ด" ("สั่งใช้ความดีและห้ามปราม")[16]ด้วยวาทศิลป์ที่กระตือรือร้นและร้อนแรง คาดิซาเด เมห์เม็ดสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตามจำนวนมากเข้าร่วมในอุดมการณ์ของเขาและกำจัดการทุจริตทั้งหมดที่พบในจักรวรรดิออตโตมันผู้นำของขบวนการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในฐานะนักเทศน์ในมัสยิดใหญ่ ๆ ของแบกแดด และ "รวมผู้ติดตามที่ได้รับความนิยมเข้ากับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐออตโตมัน"[17] ระหว่างปี ค.ศ. 1630 ถึงปี ค.ศ. 1680 มีการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงหลายครั้งระหว่างกลุ่มคาดิซาเดลิสและฝ่ายที่พวกเขาไม่เห็นด้วยในขณะที่การเคลื่อนไหวดำเนินไป นักเคลื่อนไหวกลายเป็น "ความรุนแรงมากขึ้น" และเป็นที่รู้กันว่าคาดิซาเดลิสเข้าไปใน "สุเหร่า เทกเก และร้านกาแฟออตโตมันเพื่อลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนรูปแบบดั้งเดิมของพวกเขา"[18]Kadizadelis ล้มเหลวในการดำเนินการตามความพยายามของพวกเขาอย่างไรก็ตาม การรณรงค์ของพวกเขาเน้นความแตกแยกภายในสถาบันทางศาสนาในสังคมออตโตมันมรดกของคาดิซาเดลีจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ฝังลึกอยู่ในผู้นำที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักวิชาการ Birgivi ที่ทำให้ขบวนการคาดิซาดเติบโตความก้าวหน้าทางศาสนาของ Kadizade ในบริเวณรอบนอกของออตโตมันทำให้ขบวนการต่อต้านชนชั้นสูงแข็งแกร่งขึ้นในท้ายที่สุด หัวหน้าอุลมาของศรัทธายังคงสนับสนุนเทววิทยาซูฟีต่อไปนักวิชาการและนักวิชาการหลายคนแย้งว่า Kadizadelis รับใช้ตนเองและหน้าซื่อใจคดเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาอยู่นอกสังคมและรู้สึกแปลกแยกจากระเบียบสังคมที่เหลือนักวิชาการรู้สึกว่าถูกแยกออกจากโอกาสและตำแหน่งอำนาจในจักรวรรดิออตโตมัน Kadizadelis จึงเข้ารับตำแหน่งที่พวกเขาทำและถูกคัดเลือกให้เป็นนักปฏิรูปแทนที่จะเป็นผู้ยุยง
Play button
1640 Feb 9 - 1648 Aug 8

ความเสื่อมโทรมและวิกฤต

Türkiye
ในช่วงปีแรก ๆ ของรัชสมัยของอิบราฮิม เขาถอยห่างจากการเมืองและหันไปหาฮาเร็มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินในรัชสมัยสุลต่าน ฮาเร็มได้ยกระดับความหรูหราในด้านน้ำหอม สิ่งทอ และเครื่องประดับความรักที่มีต่อผู้หญิงและขนสัตว์ทำให้เขามีห้องที่บุด้วยแมวป่าชนิดหนึ่งและสีน้ำตาลเข้มเพราะความหลงใหลในขนสัตว์ ชาวฝรั่งเศสจึงขนานนามเขาว่า "Le Fou de Fourrures"Kösem Sultan ดูแลลูกชายของเธอโดยจัดหาสาวพรหมจารีที่เธอซื้อเองจากตลาดทาสมาให้เขา รวมทั้งผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินซึ่งเขาปรารถนา[41]Kara Mustafa Pasha ยังคงเป็น Grand Vizier ในช่วงสี่ปีแรกของการครองราชย์ของ Ibrahim ทำให้จักรวรรดิมีเสถียรภาพด้วยสนธิสัญญา Szön (15 มีนาคม พ.ศ. 2185) เขาได้สานต่อสันติภาพกับออสเตรีย และในปีเดียวกันนั้น เขาก็ได้คืน Azov จากพวกคอสแซคKara Mustafa ยังรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินด้วยการปฏิรูปเหรียญกษาปณ์ พยายามสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจด้วยการสำรวจที่ดินใหม่ ลดจำนวน Janissaries ลบสมาชิกที่ไม่ได้มีส่วนร่วมออกจากบัญชีเงินเดือนของรัฐ และควบคุมอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดที่ไม่เชื่อฟังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิบราฮิมแสดงความกังวลเกี่ยวกับการปกครองจักรวรรดิอย่างเหมาะสม ดังที่ปรากฏในการสื่อสารด้วยลายมือของเขากับราชมนตรีอิบราฮิมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลที่ไม่เหมาะสมหลายคน เช่น นายหญิงแห่งฮาเร็มแห่งจักรวรรดิ Şekerpare Hatun และคนเจ้าเล่ห์ Cinci Hoca ซึ่งแสร้งทำเป็นรักษาอาการป่วยทางกายของสุลต่านฝ่ายหลังพร้อมกับพันธมิตรของเขา Silahdar Yusuf Agha และ Sultanzade Mehmed Pasha มั่งคั่งด้วยสินบนและในที่สุดก็แย่งชิงอำนาจมากพอที่จะรักษาความปลอดภัยในการประหารชีวิต Grand Vizier Ḳara MuṣṭafāCinci Hoca กลายเป็น Kadiasker (ผู้พิพากษาสูง) ของ Anatolia, Yusuf Agha ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Kapudan Pasha (Grand Admiral) และ Sultanzade Mehmed ได้เป็น Grand Vizier[42]ในปี ค.ศ. 1644 กองเรือคอร์แซร์ของชาวมอลตาได้ยึดเรือที่บรรทุกผู้แสวงบุญที่มีสถานะสูงไปยังนครเมกกะเนื่องจากโจรสลัดเทียบท่าที่เกาะครีต Kapudan Yusuf Pasha จึงสนับสนุนให้อิบราฮิมบุกเกาะนี้นี่เป็นการเริ่มต้นสงครามอันยาวนานกับเวนิสซึ่งกินเวลาถึง 24 ปี—เกาะครีตจะไม่ตกอยู่ใต้การปกครองของออตโตมันอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งปี 1669 แม้ว่า La Serenissima จะเสื่อมถอย เรือของชาวเวนิสก็ได้รับชัยชนะทั่วทะเลอีเจียน ยึดเกาะ Tenedos (1646) และปิดล้อม Dardanellesความไม่พอใจจำนวนมากเกิดจากการปิดล้อมเมืองดาร์ดาแนลส์ของเวนิส ซึ่งสร้างความขาดแคลนในเมืองหลวง และการเก็บภาษีจำนวนมากในช่วงเศรษฐกิจสงครามเพื่อจ่ายให้กับความตั้งใจของอิบราฮิมในปี 1647 Grand Vizier Salih Pasha, Kösem Sultan และ şeyhülislam Abdürrahim Efendi วางแผนปลดสุลต่านไม่สำเร็จและแทนที่ด้วยบุตรชายคนหนึ่งของเขาSalih Pasha ถูกประหารชีวิต และ Kösem Sultan ถูกเนรเทศออกจากฮาเร็มในปีถัดมา กลุ่ม Janissaries และสมาชิกของ ulema ก่อการจลาจลในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1648 ราชมนตรีอาเหม็ดปาชาผู้ทุจริตถูกฝูงชนที่โกรธแค้นบีบคอและฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ได้รับฉายามรณกรรมว่า "Hezarpare" ("พันชิ้น")ในวันเดียวกัน อิบราฮิมถูกจับกุมและคุมขังในพระราชวังทอปกาปิKösemยินยอมต่อการล่มสลายของลูกชายของเธอโดยกล่าวว่า "ในท้ายที่สุดแล้วเขาจะไม่ทิ้งคุณและฉันไว้ชีวิต เราจะสูญเสียการควบคุมของรัฐบาล สังคมทั้งหมดอยู่ในซากปรักหักพัง ขอให้เขาออกจากบัลลังก์ทันที"Meḥmed ลูกชายวัยหกขวบของอิบราฮิมได้รับแต่งตั้งให้เป็นสุลต่านอิบราฮิมถูกรัดคอในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2191 การเสียชีวิตของเขาเป็นการฆ่าตัวตายครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมัน
Play button
1645 Jan 1 - 1666

สงครามครีต

Crete, Greece
สงครามครีตันเป็นความขัดแย้งระหว่าง สาธารณรัฐเวนิส และพันธมิตรของเธอ (ผู้นำในหมู่พวกเขา ได้แก่ อัศวินแห่งมอลตา รัฐสันตะปาปา และ ฝรั่งเศส ) กับจักรวรรดิออตโตมันและรัฐบาร์บารี เนื่องจากมีการสู้รบกันเป็นส่วนใหญ่เหนือเกาะครีต เมืองเวนิส ครอบครองโพ้นทะเลที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดสงครามกินเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1645 ถึง 1669 และมีการสู้รบในเกาะครีต โดยเฉพาะในเมือง Candia และในการสู้รบทางเรือหลายครั้งและการโจมตีรอบทะเลอีเจียน โดยมี Dalmatia เป็นฐานปฏิบัติการสำรองแม้ว่าเกาะครีตส่วนใหญ่จะถูกยึดครองโดยพวกออตโตมานในช่วงสองสามปีแรกของสงคราม แต่ป้อมปราการแห่งแคนเดีย (เฮราคลีออนในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะครีตก็ต้านทานได้สำเร็จการปิดล้อมที่ยืดเยื้อทำให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งความสนใจไปที่การจัดหากองกำลังของตนบนเกาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวเวเนเชียน ความหวังเดียวของพวกเขาสำหรับชัยชนะเหนือกองทัพออตโตมันที่ใหญ่กว่าในเกาะครีตคือความสำเร็จในการอดอาหารและกำลังเสริมดังนั้นสงครามจึงกลายเป็นการเผชิญหน้าทางเรือระหว่างกองทัพเรือทั้งสองและพันธมิตรเวนิสได้รับความช่วยเหลือจากชาติต่างๆ ในยุโรปตะวันตก ซึ่งได้รับคำแนะนำจากสมเด็จพระสันตะปาปาและในการฟื้นฟูจิตวิญญาณแห่งสงครามครูเสด จึงได้ส่งคน เรือ และเสบียง "เพื่อปกป้องคริสต์ศาสนจักร"ตลอดช่วงสงคราม เวนิสยังคงรักษาความเหนือกว่าทางเรือโดยรวม ชนะการสู้รบทางเรือส่วนใหญ่ แต่ความพยายามในการปิดล้อมดาร์ดาแนลส์ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วน และสาธารณรัฐไม่เคยมีเรือมากพอที่จะตัดเสบียงและกำลังเสริมไปยังเกาะครีตได้อย่างเต็มที่อาณาจักรออตโตมานถูกขัดขวางในความพยายามของพวกเขาจากความวุ่นวายภายในประเทศ เช่นเดียวกับการหันเหกองกำลังของพวกเขาไปทางเหนือสู่ทรานซิลเวเนียและราชวงศ์ฮับสบวร์กความขัดแย้งที่ยืดเยื้อทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐซึ่งพึ่งพาการค้าร่ำรวยกับจักรวรรดิออตโตมันหมดไปในช่วงทศวรรษที่ 1660 แม้จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากประเทศคริสเตียนอื่น ๆ ความเหนื่อยล้าจากสงครามก็เข้ามาแทนที่ ในทางกลับกัน ออตโตมานสามารถรักษากองกำลังของตนบนเกาะครีตไว้ได้และได้รับการฟื้นฟูภายใต้การนำที่มีความสามารถของตระกูลKöprülü ได้ส่งคณะสำรวจครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย ในปี ค.ศ. 1666 ภายใต้การดูแลโดยตรงของ Grand Vizierนี่เป็นการเริ่มต้นขั้นสุดท้ายและนองเลือดที่สุดของการล้อมเมืองแคนเดีย ซึ่งกินเวลานานกว่าสองปีมันจบลงด้วยการเจรจายอมจำนนป้อมปราการ ผนึกชะตากรรมของเกาะและยุติสงครามด้วยชัยชนะของออตโตมันในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับสุดท้าย เวนิสยังคงรักษาป้อมปราการบนเกาะที่แยกตัวออกมาไม่กี่แห่งนอกเกาะครีต และได้รับดินแดนบางส่วนในดัลมาเทียความปรารถนาของชาวเมืองเวนิสที่ต้องการยึดอำนาจคืนจะนำไปสู่สงครามครั้งใหม่ ซึ่งเวนิสจะได้รับชัยชนะในอีกไม่ถึง 15 ปีต่อมาอย่างไรก็ตามครีตจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของออตโตมันจนถึงปี พ.ศ. 2440 เมื่อกลายเป็นรัฐอิสระในที่สุดก็รวมเป็นหนึ่งกับกรีซในปี พ.ศ. 2456
ความมั่นคงภายใต้ Mehmed IV
เมห์เม็ดที่ 4 ขณะทรงเป็นวัยรุ่น ระหว่างขบวนแห่จากอิสตันบูลไปยังเอดีร์เนในปี 1657 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1648 Jan 1 - 1687

ความมั่นคงภายใต้ Mehmed IV

Türkiye
เมห์เม็ดที่ 4 ขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมายุ 6 พรรษา หลังจากที่พระบิดาของเขาถูกโค่นล้มในการรัฐประหารเมห์เม็ดกลายเป็นสุลต่านที่ครองราชย์ยาวนานเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ออตโตมัน รองจากสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่แม้ว่าปีแรกและปีสุดท้ายของรัชสมัยของพระองค์มีลักษณะเฉพาะคือความพ่ายแพ้ทางทหารและความไม่มั่นคงทางการเมือง ในช่วงปีกลางของพระองค์ พระองค์ทรงดูแลการฟื้นฟูโชคชะตาของจักรวรรดิที่เกี่ยวข้องกับยุคเคอปรลูเมห์เม็ดที่ 4 เป็นที่รู้จักของคนรุ่นเดียวกันว่าเป็นผู้ปกครองผู้เคร่งศาสนาเป็นพิเศษ และถูกเรียกว่า กาซี หรือ "นักรบศักดิ์สิทธิ์" สำหรับบทบาทของเขาในการพิชิตต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นระหว่างการครองราชย์อันยาวนานของพระองค์ภายใต้รัชสมัยของเมห์เม็ดที่ 4 จักรวรรดิได้มาถึงจุดสูงสุดของการขยายอาณาเขตในยุโรป
ยุคคอปรึลู
Grand Vizier Köprülü Mehmed Pasha (ค.ศ. 1578-1661) ©HistoryMaps
1656 Jan 1 - 1683

ยุคคอปรึลู

Türkiye
ยุคเคอปรึลือเป็นยุคที่การเมืองของจักรวรรดิออตโตมันมักถูกครอบงำโดยขุนนางผู้ยิ่งใหญ่จากตระกูลเคอปรึลือยุคเคอปรึลูบางครั้งถูกกำหนดอย่างแคบกว่าเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1656 ถึง 1683 เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมาชิกในครอบครัวดำรงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีอย่างไม่ขาดสาย ในขณะที่ช่วงเวลาที่เหลือพวกเขาครอบครองอยู่เพียงประปรายโดยทั่วไปแล้ว Köprülüs เป็นผู้บริหารที่มีทักษะและได้รับเครดิตในการฟื้นฟูโชคชะตาของจักรวรรดิหลังจากช่วงเวลาแห่งความพ่ายแพ้ทางทหารและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจการปฏิรูปจำนวนมากเกิดขึ้นภายใต้การปกครองของพวกเขา ซึ่งทำให้จักรวรรดิสามารถแก้ไขวิกฤตงบประมาณและขจัดความขัดแย้งของกลุ่มในจักรวรรดิได้การขึ้นสู่อำนาจของKöprülüถูกเร่งรัดด้วยวิกฤตการณ์ทางการเมืองอันเป็นผลจากการต่อสู้ทางการเงินของรัฐบาล บวกกับความต้องการเร่งด่วนที่จะทำลายการปิดล้อมเมืองเวนิสของ Dardanelles ในสงคราม Cretan ที่กำลังดำเนินอยู่ดังนั้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1656 สุลต่านตูร์ฮานฮาติซแห่งวาลีดจึงเลือกเคอปรึลู เมห์เม็ดปาชาเป็นอัครมหาเสนาบดี และรับรองความปลอดภัยในที่ทำงานของเขาอย่างสมบูรณ์เธอหวังว่าพันธมิตรทางการเมืองระหว่างคนทั้งสองจะสามารถกอบกู้ความมั่งคั่งของรัฐออตโตมันได้ในที่สุดKöprülüก็ประสบความสำเร็จการปฏิรูปของเขาทำให้จักรวรรดิสามารถทำลายการปิดล้อมของชาวเวนิสและคืนอำนาจให้กับทรานซิลวาเนียที่กบฏอย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์เหล่านี้แลกมาด้วยต้นทุนชีวิตที่หนักหน่วง เมื่อราชมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ทำการสังหารหมู่ทหารและเจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นว่าไม่ซื่อสัตย์หลายครั้งการกวาดล้างเหล่านี้ก่อให้เกิดการจลาจลครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1658 ซึ่งนำโดย Abaza Hasan Pasha ซึ่งถูกมองว่าไม่ยุติธรรมหลังจากการปราบปรามการก่อจลาจลนี้ ตระกูลKöprülüยังคงไม่มีใครขัดขวางทางการเมืองจนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถพิชิตเวียนนาได้ในปี 1683 Köprülü Mehmed เองก็เสียชีวิตในปี 1661 เมื่อเขาได้รับตำแหน่งจาก Fazıl Ahmed Pasha ลูกชายของเขาจักรวรรดิออตโตมันได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปฏิรูปที่ดำเนินการในช่วงปี 1683-99 War of the Holy Leagueหลังจากความตื่นตระหนกในการสูญเสียฮังการี ผู้นำของจักรวรรดิได้เริ่มกระบวนการปฏิรูปอย่างกระตือรือร้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรทางการทหารและการคลังของรัฐซึ่งรวมถึงการสร้างกองเรือสำเภาสมัยใหม่ การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและการจัดเก็บภาษีของการขายยาสูบรวมถึงสินค้าฟุ่มเฟือยอื่น ๆ การปฏิรูปการเงินและการจัดเก็บภาษีของ waqf การกวาดล้างเงินเดือนของ janissary ที่หมดอายุ การปฏิรูปวิธีการของ cizye การรวบรวมและการขายฟาร์มภาษีตลอดชีพที่เรียกว่ามาลิคานมาตรการเหล่านี้ทำให้จักรวรรดิออตโตมันสามารถแก้ไขการขาดดุลงบประมาณและเข้าสู่ศตวรรษที่สิบแปดด้วยส่วนเกินจำนวนมาก[19]
ออตโตมานได้รับส่วนใหญ่ของยูเครน
ศึกชิงธงตุรกี โดย Józef Brandt ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1672 Jan 1 - 1676

ออตโตมานได้รับส่วนใหญ่ของยูเครน

Poland
สาเหตุของสงคราม โปแลนด์ -ออตโตมันในปี ค.ศ. 1672–1676 สามารถสืบย้อนไปถึงปี ค.ศ. 1666 Petro Doroshenko Hetman แห่ง Zaporizhian Host มีเป้าหมายที่จะเข้าควบคุม ยูเครน แต่ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้จากกลุ่มอื่น ๆ ที่ดิ้นรนเพื่อควบคุมภูมิภาคนั้น ในการเสนอราคาครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาไว้ อำนาจของเขาในยูเครนลงนามในสนธิสัญญากับสุลต่านเมห์เม็ดที่ 4 ในปี ค.ศ. 1669 ซึ่งยอมรับว่าคอซแซคเฮตมานาเตเป็นข้าราชบริพารของจักรวรรดิออตโตมัน[83]อย่างไรก็ตาม ในปี 1670 เฮทแมน Doroshenko พยายามอีกครั้งเพื่อยึดครองยูเครน และในปี 1671 ข่านแห่งไครเมีย Adil Giray ซึ่งสนับสนุนเครือจักรภพ ถูกแทนที่ด้วย Selim I Giray โดยสุลต่านออตโตมันเซลิมเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับคอสแซคของ Doroshenko;แต่เช่นเดียวกับในปี ค.ศ. 1666–67 กองกำลังคอซแซค-ตาตาร์ก็พ่ายแพ้โดยโซบีสกีจากนั้นเซลิมก็สาบานตนต่อสุลต่านออตโตมันอีกครั้งและวิงวอนขอความช่วยเหลือ ซึ่งสุลต่านก็เห็นด้วยดังนั้นความขัดแย้งบริเวณพรมแดนที่ไม่ปกติจึงทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสงครามปกติในปี ค.ศ. 1671 เนื่องจากจักรวรรดิออตโตมันได้เตรียมพร้อมที่จะส่งหน่วยประจำการเข้าสู่สนามรบเพื่อพยายามเข้าควบคุมพื้นที่นั้นด้วยตนเอง[84]กองกำลังออตโตมันจำนวน 80,000 นายและนำโดย Grand Vizier Köprülü Fazıl Ahmed และสุลต่านเมห์เม็ดที่ 4 แห่งออตโตมันบุกโปแลนด์ยูเครนในเดือนสิงหาคม ยึดป้อมปราการเครือจักรภพที่ Kamieniec Podolski และปิดล้อม Lwówเครือจักรภพ Sejm โดยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามถูกบังคับให้ลงนามในสันติภาพ Buczacz ในเดือนตุลาคมปีนั้น ซึ่งยกให้ออตโตมานเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพของยูเครนในปี ค.ศ. 1676 หลังจากที่ Sobieski จำนวน 16,000 คนทนต่อการปิดล้อมเมือง Żurawno เป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยกำลังพล 100,000 คนภายใต้ Ibrahim Pasha มีการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพฉบับใหม่ นั่นคือ สนธิสัญญา Żurawno[84] สนธิสัญญาสันติภาพบางส่วนกลับคืนจาก Buczacz: ออตโตมานรักษาดินแดนประมาณสองในสามที่พวกเขาได้รับในปี 1672 และเครือจักรภพไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วยใด ๆ ให้กับจักรวรรดิอีกต่อไปเชลยชาวโปแลนด์จำนวนมากได้รับการปล่อยตัวโดยพวกออตโตมาน
Play button
1683 Jul 14 - 1699 Jan 26

สงครามแห่งลีกศักดิ์สิทธิ์

Austria
หลังจากสงบศึกไม่กี่ปี จักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความสำเร็จทางตะวันตกของเครือจักรภพโปแลนด์-ลิทัวเนีย โจมตีราชวงศ์ฮับส์บูร์กพวกเติร์กเกือบยึดเวียนนาได้ แต่จอห์นที่ 3 โซบีสกี้เป็นผู้นำพันธมิตร คริสเตียน ที่เอาชนะพวกเขาในสมรภูมิเวียนนา (พ.ศ. 2226) ซึ่งขัดขวางอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้สันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ใหม่ริเริ่มโดยสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 11 และครอบคลุมจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (นำโดยราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ออสเตรีย) เครือจักรภพ โปแลนด์ -ลิทัวเนีย และ สาธารณรัฐเวนิส ในปี ค.ศ. 1684 เข้าร่วมโดย รัสเซีย ในปี ค.ศ. 1686 ยุทธการโมฮากส์ครั้งที่สอง (ค.ศ. 1687) คือ ความพ่ายแพ้ย่อยยับของสุลต่านพวกเติร์กประสบความสำเร็จมากกว่าในแนวรบโปแลนด์ และสามารถยึดโพโดเลียไว้ได้ในระหว่างการสู้รบกับเครือจักรภพโปแลนด์–ลิทัวเนียการมีส่วนร่วมของรัสเซียนับเป็นครั้งแรกที่รัสเซียเข้าร่วมพันธมิตรมหาอำนาจในยุโรปอย่างเป็นทางการนี่คือจุดเริ่มต้นของชุดสงครามรัสเซีย-ตุรกี ซึ่งครั้งสุดท้ายคือ สงครามโลกครั้งที่ 1อันเป็นผลมาจากการรณรงค์ไครเมียและการรณรงค์ Azov รัสเซียยึดป้อมปราการที่สำคัญของออตโตมันแห่ง Azovหลังจากการรบที่เซนตาอย่างเด็ดขาดในปี ค.ศ. 1697 และการปะทะกันที่น้อยกว่า (เช่น การรบที่พอดฮาจซีในปี ค.ศ. 1698) ลีกได้ชัยชนะในสงครามในปี ค.ศ. 1699 และบังคับให้จักรวรรดิออตโตมันลงนามในสนธิสัญญาคาร์โลวิทซ์พวกออตโตมานได้ยกดินแดนส่วนใหญ่ของฮังการี ทรานซิลวาเนีย และสลาโวเนีย รวมทั้งบางส่วนของโครเอเชีย ให้แก่ราชวงศ์ฮับส์บวร์ก ขณะที่โพโดเลียกลับไปโปแลนด์พื้นที่ส่วนใหญ่ของ Dalmatia ผ่านไปยังเวนิสพร้อมกับ Morea (คาบสมุทร Peloponnese) ซึ่งออตโตมานยึดคืนได้ในปี 1715 และได้รับคืนในสนธิสัญญา Passarowitz ปี 1718
การขยายตัวของซาร์ดอมแห่งรัสเซีย
ภาพวาด Mehmed the Hunter-Avcı Mehmet สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 (1657) ©Claes Rålamb
1686 Jan 1 - 1700

การขยายตัวของซาร์ดอมแห่งรัสเซีย

Azov, Rostov Oblast, Russia
หลังจากที่ตุรกีล้มเหลวในการยึดเวียนนาในปี ค.ศ. 1683 รัสเซีย ได้เข้าร่วมกับออสเตรีย โปแลนด์ และ สาธารณรัฐเวนิส ในสันนิบาตศักดิ์สิทธิ์ (ค.ศ. 1684) เพื่อขับไล่พวกเติร์กไปทางทิศใต้รัสเซียและโปแลนด์ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพนิรันดร์ปี 1686 มีการรณรงค์สามครั้งทางตอนเหนือของทะเลดำในช่วงสงคราม กองทัพรัสเซียได้จัดทัพไครเมียในปี ค.ศ. 1687 และ 1689 ซึ่งทั้งสองศึกจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของรัสเซียรัสเซียก็เปิดฉากการทัพอะซอฟในปี ค.ศ. 1695 และ 1696 และหลังจากยกการปิดล้อมในปี ค.ศ. 1695 [33] ก็ยึดครองอาซอฟได้สำเร็จในปี [ค.ศ.] [1696]ในส่วนของการเตรียมการทำสงครามกับจักรวรรดิสวีเดน ซาร์ซาร์ปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียได้ลงนามในสนธิสัญญาคาร์โลวิตซ์กับจักรวรรดิออตโตมันในปี ค.ศ. 1699 สนธิสัญญาคอนสแตนติโนเปิลในเวลาต่อมาในปี ค.ศ. 1700 ยกอาซอฟ ป้อมปราการตากันร็อก ปาฟลอฟสค์ และมิอุส ให้แก่รัสเซียและ ก่อตั้งเอกอัครราชทูตรัสเซียขึ้นในกรุงคอนสแตนติโนเปิล และรับประกันการส่งเชลยศึกทั้งหมดกลับมาซาร์ยังยืนยันด้วยว่าพวกคอสแซคผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจะไม่โจมตีพวกออตโตมาน ในขณะที่สุลต่านก็ยืนยันว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาคือพวกตาตาร์ไครเมียจะไม่โจมตีรัสเซีย
Play button
1687 Aug 12

การพลิกกลับของฟอร์จูนในยุโรป

Nagyharsány, Hungary
การรบครั้งที่สองของ Mohács เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2230 ระหว่างกองกำลังของ Ottoman Sultan Mehmed IV ซึ่งบัญชาการโดย Grand-Vizier Sari Süleyman Paşa และกองกำลังของจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ Leopold I ซึ่งบัญชาการโดย Charles of Lorraineผลที่ได้คือชัยชนะอย่างเด็ดขาดสำหรับชาวออสเตรียกองทัพออตโตมันประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10,000 คน เช่นเดียวกับการสูญเสียปืนใหญ่ส่วนใหญ่ (ปืนประมาณ 66 กระบอก) และอุปกรณ์สนับสนุนจำนวนมากหลังจากการสู้รบ จักรวรรดิออตโตมันตกอยู่ในวิกฤตลึกมีการกบฏในหมู่กองทหารผู้บัญชาการ Sari Suleyman Pasa หวาดกลัวว่าเขาจะถูกสังหารโดยกองทหารของเขาเองและหลบหนีจากคำสั่งของเขา อันดับแรกไปที่เบลเกรดและจากนั้นไปที่คอนสแตนติโนเปิลเมื่อข่าวความพ่ายแพ้และการกบฏมาถึงกรุงคอนสแตนติโนเปิลในต้นเดือนกันยายน Abaza Siyavuş Pasha ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการและตำแหน่งราชมนตรีอย่างไรก็ตาม ก่อนที่เขาจะรับคำสั่งได้ กองทัพออตโตมันทั้งหมดก็สลายตัวไป และกองทหารในครัวเรือนของออตโตมัน (Janissaries และ Sipahis) เริ่มกลับไปที่ฐานของพวกเขาในคอนสแตนติโนเปิลภายใต้เจ้าหน้าที่ระดับล่างของพวกเขาเองแม้แต่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของแกรนด์วิเซียร์ในคอนสแตนติโนเปิลก็ยังหวาดกลัวและซ่อนตัวอยู่Sari Suleyman Pasa ถูกประหารชีวิตสุลต่านเมห์เหม็ดที่ 4 ได้แต่งตั้งผู้บัญชาการของช่องแคบบอสฟอรัส เคอพรีลู ฟาซิล มุสตาฟา ปาชา เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในคอนสแตนติโนเปิลเขาปรึกษากับผู้นำกองทัพที่มีอยู่และรัฐบุรุษชั้นนำของออตโตมันคนอื่นๆหลังจากนี้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ได้มีการตัดสินใจปลดสุลต่านเมห์เม็ดที่ 4 และสถาปนาสุไลมานที่ 2 เป็นสุลต่านองค์ใหม่การสลายตัวของกองทัพออตโตมันทำให้กองทัพของจักรวรรดิฮับส์บูร์กสามารถพิชิตพื้นที่ขนาดใหญ่ได้พวกเขายึดครอง Osijek, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Ilok, Valpovo, Požega, Palota และ Egerสลาโวเนียและทรานซิลเวเนียในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิในวันที่ 9 ธันวาคม มีการจัด Diet of Pressburg (ปัจจุบันคือเมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย) และอาร์คดยุกโจเซฟได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์องค์แรกของฮังการี และจักรพรรดิฮับส์บูร์กผู้สืบตระกูลได้รับการประกาศให้เป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมของฮังการีเป็นเวลาหนึ่งปีที่จักรวรรดิออตโตมันเป็นอัมพาต และกองกำลังของจักรวรรดิฮับส์บูร์กพร้อมที่จะยึดกรุงเบลเกรดและเจาะลึกเข้าไปในคาบสมุทรบอลข่าน
Play button
1697 Sep 11

การลดลงของการควบคุมของออตโตมันในยุโรปกลาง

Zenta, Serbia
ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2240 มุสตาฟาเริ่มการเดินทางครั้งที่สามโดยวางแผนบุกฮังการีครั้งใหญ่เขาทิ้ง Edirne ด้วยกำลัง 100,000 คนสุลต่านรับคำสั่งเป็นการส่วนพระองค์ไปถึงเบลเกรดช่วงปลายฤดูร้อนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมมุสตาฟารวบรวมสภาสงครามในวันรุ่งขึ้นวันที่ 18 สิงหาคม ออตโตมานออกจากเบลเกรดมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่เซเกดในการโจมตีอย่างกะทันหัน กองกำลังของจักรวรรดิฮับส์บูร์กซึ่งได้รับคำสั่งจากเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอยได้ปะทะกับกองทัพตุรกีขณะที่กำลังข้ามแม่น้ำทิสซาที่เซนตา 80 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเบลเกรดกองกำลังฮับส์บวร์กสร้างความเสียหายแก่ผู้คนหลายพันคน รวมทั้งราชมนตรี กระจายส่วนที่เหลือ เข้ายึดคลังสมบัติของออตโตมัน และกลับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของผู้มีอำนาจระดับสูงของออตโตมัน เช่น ตราประทับแห่งจักรวรรดิ ซึ่งไม่เคยถูกยึดมาก่อนในทางกลับกัน การสูญเสียของกลุ่มพันธมิตรยุโรปกลับเบาบางเป็นพิเศษหลังจากสงครามสิบสี่ปี การสู้รบที่ Zenta ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเร่งให้เกิดสันติภาพภายในไม่กี่เดือน ผู้ไกล่เกลี่ยของทั้งสองฝ่ายเริ่มการเจรจาสันติภาพใน Sremski Karlovci ภายใต้การกำกับดูแลของ William Paget เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงคอนสแตนติโนเปิลตามเงื่อนไขของสนธิสัญญาคาร์โลวิตซ์ซึ่งลงนามใกล้กับเบลเกรดเมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 1699 ออสเตรียได้เข้าควบคุมฮังการี (ยกเว้นบานาตแห่งเทเมสวาร์และพื้นที่เล็กๆ ของสลาโวเนียตะวันออก) ทรานซิลวาเนีย โครเอเชีย และสลาโวเนียส่วนหนึ่งของดินแดนที่คืนมาถูกรวมเข้ากับราชอาณาจักรฮังการีอีกครั้งส่วนที่เหลือได้รับการจัดระเบียบเป็นหน่วยงานแยกต่างหากภายในระบอบกษัตริย์ฮับส์บูร์ก เช่น ราชรัฐทรานซิลวาเนีย และชายแดนทหารชาวเติร์กรักษาเบลเกรดและเซอร์เบีย ซาวากลายเป็นเขตแดนเหนือสุดของจักรวรรดิออตโตมัน และบอสเนียเป็นจังหวัดชายแดนชัยชนะในท้ายที่สุดทำให้พวกเติร์กถอนตัวออกจากฮังการีอย่างเป็นทางการและส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการปกครองของออตโตมันในยุโรป
1700 - 1825
ความซบเซาและการปฏิรูปornament
เหตุการณ์ Edirne
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1703 Jan 1

เหตุการณ์ Edirne

Edirne, Türkiye
เหตุการณ์ Edirne เป็นการปฏิวัติของพวกจานิสซารีที่เริ่มขึ้นในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคืออิสตันบูล) ในปี 1703 การประท้วงดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาต่อผลของสนธิสัญญาคาร์โลวิทซ์และการที่สุลต่านมุสตาฟาที่ 2 ไม่อยู่ในเมืองหลวงอำนาจที่เพิ่มขึ้นของอดีตครูสอนพิเศษของสุลต่าน Şeyhülislam Feyzullah Efendi และเศรษฐกิจที่ถดถอยของจักรวรรดิซึ่งเกิดจากการเก็บภาษีก็เป็นสาเหตุของการจลาจลเช่นกันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ Edirne Şeyhülislam Feyzullah Efendi ถูกสังหาร และสุลต่านมุสตาฟาที่ 2 ถูกขับออกจากอำนาจสุลต่านถูกแทนที่โดยสุลต่านอาเหม็ดที่ 3 น้องชายของเขาเหตุการณ์ Edirne มีส่วนทำให้อำนาจของสุลต่านลดลงและอำนาจที่เพิ่มขึ้นของ janissaries และ kadis
Play button
1710 Jan 1 - 1711

ตรวจสอบการขยายตัวของรัสเซียแล้ว

Prut River
นอกเหนือจากการสูญเสีย Banat และการสูญเสียชั่วคราวของเบลเกรด (1717–1739) พรมแดนออตโตมันบนแม่น้ำดานูบและซาวายังคงมีเสถียรภาพในช่วงศตวรรษที่สิบแปดอย่างไรก็ตาม การขยายตัวของรัสเซียทำให้เกิดภัยคุกคามขนาดใหญ่และเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้ กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 12 แห่งสวีเดนจึงได้รับการต้อนรับในฐานะพันธมิตรในจักรวรรดิออตโตมันหลังจากที่เขาพ่ายแพ้ต่อรัสเซียในสมรภูมิโปลตาวาในปี ค.ศ. 1709 ในภาคกลางของยูเครนCharles XII เกลี้ยกล่อมให้ Ottoman Sultan Ahmed III ประกาศสงครามกับรัสเซียสงครามรัสเซีย-ออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1710-1711 หรือที่รู้จักในชื่อ Pruth River Campaign เป็นความขัดแย้งทางทหารช่วงสั้นๆ ระหว่างซาร์ดอมแห่งรัสเซียและจักรวรรดิออตโตมันการสู้รบหลักเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2254 ในแอ่งน้ำของแม่น้ำ Pruth ใกล้ Stănilești (สตานิเลสตี) หลังจากที่ซาร์ปีเตอร์ที่ 1 เข้าสู่ราชรัฐออตโตมันแห่งมอลโดเวีย หลังจากจักรวรรดิออตโตมันประกาศสงครามกับรัสเซียชาวรัสเซีย 38,000 คนที่ไม่ได้เตรียมตัวพร้อมกับชาวมอลโดวาอีก 5,000 คนพบว่าตัวเองถูกล้อมโดยกองทัพออตโตมันภายใต้ Grand Vizier Baltaci Mehmet Pashaหลังจากสามวันของการสู้รบและการสูญเสียอย่างหนัก ซาร์และกองทัพของเขาได้รับอนุญาตให้ถอนตัวหลังจากตกลงที่จะละทิ้งป้อมปราการแห่ง Azov และดินแดนโดยรอบชัยชนะของออตโตมันนำไปสู่สนธิสัญญา Pruth ซึ่งได้รับการยืนยันโดยสนธิสัญญา Adrianopleแม้ว่าข่าวชัยชนะจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นครั้งแรกในกรุงคอนสแตนติโนเปิล แต่ฝ่ายที่ไม่พอใจสงครามกลับมีความเห็นทั่วไปต่อต้านบัลตาซี เมห์เมต มหาอำมาตย์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจากนั้น Baltacı Mehmet Pasha ก็ปลดออกจากตำแหน่ง
ออตโตมานฟื้น Morea
ออตโตมานฟื้นคืน Morea ©HistoryMaps
1714 Dec 9 - 1718 Jul 21

ออตโตมานฟื้น Morea

Peloponnese, Greece
สงครามออตโตมัน–เวนิสครั้งที่เจ็ดเป็นการสู้รบระหว่าง สาธารณรัฐเวนิส และจักรวรรดิออตโตมันระหว่างปี ค.ศ. 1714 ถึง 1718 เป็นความขัดแย้งครั้งสุดท้ายระหว่างสองมหาอำนาจ และจบลงด้วยชัยชนะของออตโตมันและการสูญเสียการครอบครองสำคัญของเวนิสในคาบสมุทรกรีก Peloponnese (มอเรีย)เวนิสรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่จากการแทรกแซงของออสเตรียในปี 1716 ชัยชนะของออสเตรียนำไปสู่การลงนามในสนธิสัญญาพาสซาโรวิทซ์ในปี 1718 ซึ่งยุติสงครามสงครามนี้เรียกอีกอย่างว่า Second Morean War, the Small War หรือในโครเอเชียเรียกว่า War of Sinj
ออตโตมานสูญเสียดินแดนบอลข่านมากขึ้น
การต่อสู้ของ Petrovaradin ©Jan Pieter van Bredael
1716 Apr 13 - 1718 Jul 21

ออตโตมานสูญเสียดินแดนบอลข่านมากขึ้น

Smederevo, Serbia
ในฐานะผู้รับรองสนธิสัญญาคาร์โลวิตซ์ ปฏิกิริยาของออสเตรียคุกคามจักรวรรดิออตโตมันซึ่งทำให้จักรวรรดิออตโตมันประกาศสงครามในเดือนเมษายน พ.ศ. 2259 ในปี พ.ศ. 2259 เจ้าชายยูจีนแห่งซาวอยทรงพ่ายแพ้ต่อพวกเติร์กในสมรภูมิเปโตรวาราดินบานัตและเมืองหลวง ทิมิชัวรา ถูกพิชิตโดยเจ้าชายยูจีนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2259 ในปีต่อมา หลังจากที่ออสเตรียยึดเบลเกรดได้ พวกเติร์กก็แสวงหาสันติภาพ และสนธิสัญญาพาสซาโรวิตซ์ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2261ราชวงศ์ฮับส์บูร์กเข้าควบคุมเบลเกรด เตเมสวาร์ (ป้อมปราการสุดท้ายของออตโตมันในฮังการี) แคว้นบานัต และบางส่วนทางตอนเหนือของเซอร์เบียWallachia (ข้าราชบริพารในออตโตมันอิสระ) ยก Oltenia (Lesser Wallachia) ให้กับ Habsburg Monarchy ซึ่งก่อตั้ง Banat of Craiovaพวกเติร์กยังคงควบคุมดินแดนทางตอนใต้ของแม่น้ำดานูบเท่านั้นสนธิสัญญากำหนดให้เวนิสยอมจำนน Morea แก่พวกออตโตมาน แต่ยังคงรักษาหมู่เกาะไอโอเนียนไว้และทำประโยชน์ในดัลมาเทีย
ช่วงดอกทิวลิป
Fountain of Ahmed III เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมสมัยทิวลิป ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1718 Jul 21 - 1730 Sep 28

ช่วงดอกทิวลิป

Türkiye
ช่วงเวลาทิวลิปเป็นช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ออตโตมันตั้งแต่สนธิสัญญาพาสซาโรวิตซ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2261 จนถึงการจลาจล Patrona Halil เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2273 นี่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุข ซึ่งเป็นช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันเริ่มหันเหตนเองออกไปด้านนอกภายใต้การแนะนำของลูกเขยของสุลต่านอาเหม็ดที่ 3 ราชมนตรีเนฟเซฮีร์ลี ดามัต อิบราฮิมปาชา จักรวรรดิออตโตมันเริ่มดำเนินนโยบายและโครงการใหม่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งก่อตั้งแท่นพิมพ์ภาษาออตโตมันเครื่องแรกในช่วงทศวรรษที่ 1720 [31] และ ส่งเสริมการพาณิชย์และอุตสาหกรรมGrand Vizier กังวลกับการปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้าและการเพิ่มพูนรายได้เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยอธิบายถึงการกลับมาสู่สวนและรูปแบบสาธารณะของราชสำนักออตโตมันในช่วงเวลานี้อัครมหาเสนาบดีเองก็ชื่นชอบดอกทิวลิปมาก เป็นตัวอย่างสำหรับชนชั้นสูงของอิสตันบูลที่เริ่มชื่นชมสีสันที่หลากหลายไม่รู้จบของดอกทิวลิปและเฉลิมฉลองฤดูกาลของมันเช่นกันมาตรฐานการแต่งกายของชาวเติร์กและวัฒนธรรมสินค้าโภคภัณฑ์ผสมผสานความหลงใหลในดอกทิวลิปในอิสตันบูล เราสามารถหาดอกทิวลิปได้จากตลาดดอกไม้ ศิลปะพลาสติก ไปจนถึงผ้าไหมและสิ่งทอหลอดไฟดอกทิวลิปสามารถพบได้ทุกที่ความต้องการเพิ่มขึ้นภายในชุมชนชนชั้นสูงซึ่งสามารถพบได้ในบ้านและสวน
ความขัดแย้งออตโตมัน-รุสโซในแหลมไครเมีย
กองทัพจักรวรรดิรัสเซีย (ศตวรรษที่ 18) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1735 May 31 - 1739 Oct 3

ความขัดแย้งออตโตมัน-รุสโซในแหลมไครเมีย

Crimea
สงครามรัสเซีย-ตุรกี ค.ศ. 1735–1739 ระหว่าง จักรวรรดิรัสเซีย และจักรวรรดิออตโตมันมีสาเหตุมาจากสงครามของจักรวรรดิออตโตมันกับ เปอร์เซีย และการจู่โจมอย่างต่อเนื่องโดยพวกตาตาร์ไครเมีย[46] สงครามยังแสดงถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของรัสเซียเพื่อเข้าถึงทะเลดำในปี ค.ศ. 1737 สถาบันกษัตริย์ฮับส์บูร์กเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายรัสเซีย ซึ่งเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ในชื่อสงครามออสโตร-ตุรกี ค.ศ. 1737–1739
ออตโตมานเสียดินแดนให้กับรัสเซียมากขึ้น
การทำลายกองเรือตุรกีในยุทธการเชสเม่ พ.ศ. 2313 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1768 Jan 1 - 1774

ออตโตมานเสียดินแดนให้กับรัสเซียมากขึ้น

Eastern Europe
สงครามรัสเซีย-ตุรกีระหว่างปี พ.ศ. 2311-2317 เป็นความขัดแย้งทางอาวุธครั้งใหญ่ที่ทำให้รัสเซียได้รับชัยชนะเหนือจักรวรรดิออตโตมันชัยชนะของรัสเซียทำให้บางส่วนของมอลโดเวีย เยดิซานระหว่างแม่น้ำบั๊กและนีเปอร์ และไครเมียเข้ามาอยู่ในขอบเขตอิทธิพลของรัสเซียจากชัยชนะหลายครั้งของจักรวรรดิรัสเซียที่นำไปสู่การพิชิตดินแดนจำนวนมาก รวมถึงการพิชิตโดยตรงเหนือบริภาษปอนติค-แคสเปี้ยนส่วนใหญ่ ดินแดนออตโตมันน้อยกว่าถูกผนวกโดยตรงมากกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากการต่อสู้ที่ซับซ้อนภายในระบบการทูตของยุโรปเพื่อ รักษาดุลแห่งอำนาจที่รัฐอื่นๆ ในยุโรปยอมรับได้ และหลีกเลี่ยงความเป็นเจ้าโลกของรัสเซียโดยตรงเหนือยุโรปตะวันออกอย่างไรก็ตาม รัสเซียสามารถใช้ประโยชน์จากจักรวรรดิออตโตมันที่อ่อนแอลง การสิ้นสุดของสงครามเจ็ดปี และการถอนตัวของฝรั่งเศสออกจากกิจการของโปแลนด์เพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางทหารหลักของทวีปความสูญเสียของตุรกีรวมถึงความพ่ายแพ้ทางการทูตที่มองว่าการลดลงเป็นภัยคุกคามต่อยุโรป การสูญเสียอำนาจควบคุมพิเศษเหนือข้าวฟ่างออร์โธดอกซ์ และจุดเริ่มต้นของการทะเลาะวิวาทของชาวยุโรปเกี่ยวกับคำถามตะวันออกซึ่งจะส่งผลต่อการทูตของยุโรปจนกระทั่งการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันใน ผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่ 1สนธิสัญญาKüçük Kaynarca ในปี 1774 ยุติสงครามและให้เสรีภาพในการนมัสการแก่พลเมืองคริสเตียนในจังหวัด Wallachia และมอลโดเวียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของออตโตมันในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากพ่ายแพ้หลายครั้งในสงครามกับรัสเซีย ประชาชนบางส่วนในจักรวรรดิออตโตมันเริ่มสรุปว่าการปฏิรูปของปีเตอร์มหาราชทำให้รัสเซียได้เปรียบ และออตโตมานจะต้องตามให้ทันตะวันตก เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้ต่อไป[55]
การปฏิรูปกองทัพออตโตมัน
นายพล Aubert-Dubayet กับภารกิจทางทหารของเขาได้รับจาก Grand Vizier ในปี 1796 ภาพวาดโดย Antoine-Laurent Castellan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1787 Jan 1

การปฏิรูปกองทัพออตโตมัน

Türkiye
เมื่อเซลิมที่ 3 ขึ้นครองราชย์ในปี 2332 ความพยายามอันทะเยอทะยานในการปฏิรูปกองทัพก็เริ่มต้นขึ้น โดยมุ่งสู่การรักษาความปลอดภัยของจักรวรรดิออตโตมันสุลต่านและผู้ที่อยู่รายล้อมเขาเป็นอนุรักษ์นิยมและต้องการรักษาสถานะที่เป็นอยู่ไม่มีใครที่มีอำนาจในจักรวรรดิสนใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมSelim III ในปี 1789 ถึง 1807 ได้จัดตั้งกองทัพ "Nizam-i Cedid" [คำสั่งใหม่] เพื่อแทนที่กองทัพจักรวรรดิที่ไร้ประสิทธิภาพและล้าสมัยระบบเก่าขึ้นอยู่กับ Janissaries ซึ่งสูญเสียประสิทธิภาพทางทหารไปมากเซลิมติดตามรูปแบบทางการทหารของตะวันตกอย่างใกล้ชิดมันจะแพงสำหรับกองทัพใหม่ ดังนั้นจึงต้องสร้างคลังใหม่ผลที่ได้คือตอนนี้ Porte มีกองทัพที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการฝึกฝนจากยุโรปพร้อมอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตาม มีทหารน้อยกว่า 10,000 นายในยุคที่กองทัพตะวันตกมีขนาดใหญ่กว่าสิบถึงห้าสิบเท่ายิ่งกว่านั้น สุลต่านกำลังทำให้อำนาจทางการเมืองตามจารีตที่มั่นคงเสื่อมเสียด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยได้ใช้ นอกจากใช้กับ กองกำลังเดินทางของนโปเลียน ที่ฉนวนกาซาและโรเซตตากองทัพใหม่ถูกสลายโดยกลุ่มปฏิกิริยาด้วยการโค่นล้มเซลิมในปี 1807 แต่กลายเป็นต้นแบบของกองทัพออตโตมันใหม่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19[35] [36]
การรุกรานอียิปต์ของฝรั่งเศส
การต่อสู้ของปิรามิด หลุยส์-ฟร็องซัว บารอนเลอเฌิน ค.ศ. 1808 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1798 Jul 1 - 1801 Sep 2

การรุกรานอียิปต์ของฝรั่งเศส

Egypt
ในขณะนั้นอียิปต์ เคยเป็นจังหวัดของออตโตมันมาตั้งแต่ปี 1517 แต่ปัจจุบันอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของออตโตมัน และอยู่ในความไม่เป็นระเบียบ โดยเกิดความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นปกครองมัมลุกใน ฝรั่งเศส แฟชั่นแบบ "อียิปต์" แพร่หลาย ปัญญาชนเชื่อว่าอียิปต์เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตกและปรารถนาที่จะพิชิตมันการรณรงค์ของฝรั่งเศสในอียิปต์และซีเรีย (ค.ศ. 1798–1801) เป็นการรณรงค์ของนโปเลียน โบนาปาร์ตในดินแดนออตโตมันในอียิปต์และซีเรีย โดยประกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของฝรั่งเศสและก่อตั้งกิจการทางวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคมันคือจุดประสงค์หลักของการรณรงค์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี ค.ศ. 1798 ซึ่งเป็นชุดภารกิจทางเรือที่รวมถึงการยึดมอลตาและเกาะครีตของกรีก จากนั้นมาถึงท่าเรืออเล็กซานเดรียในเวลาต่อมาการรณรงค์จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของนโปเลียน นำไปสู่การถอนทหารฝรั่งเศสออกจากภูมิภาคนอกเหนือจากความสำคัญในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสในวงกว้างแล้ว การรณรงค์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อจักรวรรดิออตโตมันโดยทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโลกอาหรับการรุกรานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าทางการทหาร เทคโนโลยี และองค์กรของมหาอำนาจยุโรปตะวันตกในตะวันออกกลางสิ่งนี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างลึกซึ้งในภูมิภาคการรุกรานนี้ได้นำสิ่งประดิษฐ์ของตะวันตก เช่น แท่นพิมพ์ และแนวความคิด เช่น ลัทธิเสรีนิยมและลัทธิชาตินิยมเริ่มแรก มาสู่ตะวันออกกลาง ในที่สุดก็นำไปสู่การสถาปนาเอกราชของอียิปต์และความทันสมัยภายใต้การปกครองของมูฮัมหมัด อาลี ปาชาในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 และ ในที่สุด Nahda หรืออาหรับเรเนซองส์สำหรับนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การมาถึงของฝรั่งเศสถือเป็นจุดเริ่มต้นของตะวันออกกลางสมัยใหม่[การ] ที่นโปเลียนทำลายทหารมัมลุกตามธรรมเนียมอย่างน่าประหลาดใจในสมรภูมิปิรามิด ถือเป็นเครื่องเตือนใจให้กษัตริย์มุสลิมนำการปฏิรูปทางทหารในวงกว้างมาใช้[54]
การปฏิวัติเซอร์เบีย
การต่อสู้ของMišar, ภาพวาด ©Afanasij Scheloumoff
1804 Feb 14 - 1817 Jul 26

การปฏิวัติเซอร์เบีย

Balkans
การปฏิวัติเซอร์เบียเป็นการจลาจลระดับชาติและการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในเซอร์เบียที่เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1804 ถึง 1835 ในระหว่างที่ดินแดนนี้พัฒนาจากจังหวัดออตโตมันเป็นดินแดนกบฏ ระบอบรัฐธรรมนูญ และเซอร์เบียสมัยใหม่[56] ช่วงแรกของช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2347 ถึง พ.ศ. 2360 มีการต่อสู้อย่างรุนแรงเพื่อเอกราชจากจักรวรรดิออตโตมัน โดยมีการลุกฮือด้วยอาวุธสองครั้งเกิดขึ้น และจบลงด้วยการหยุดยิงช่วงเวลาต่อมา (พ.ศ. 2360-2378) ได้เห็นการรวมอำนาจทางการเมืองอย่างสันติของเซอร์เบียที่ปกครองตนเองมากขึ้น ถึงจุดสูงสุดในการยอมรับสิทธิในการปกครองโดยสายเลือดโดยเจ้าชายเซอร์เบียในปี พ.ศ. 2373 และ พ.ศ. 2376 และการขยายดินแดนของราชาธิปไตยหนุ่ม[57] การยอมรับรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกในปี พ.ศ. 2378 ได้ยกเลิกระบบศักดินาและความเป็นทาส และทำให้ประเทศมีอำนาจสูงสุดเหตุการณ์เหล่านี้เป็นรากฐานของเซอร์เบียสมัยใหม่[58] ในช่วงกลางปี ​​ค.ศ. 1815 การเจรจาครั้งแรกเริ่มขึ้นระหว่างObrenovićและ Marashli Ali Pasha ผู้สำเร็จราชการชาวเติร์กผลที่ได้คือการยอมรับอาณาเขตเซอร์เบียโดยจักรวรรดิออตโตมันแม้ว่าจะเป็นรัฐข้าราชบริพารของ Porte (ส่วยภาษีประจำปี) แต่ก็เป็นรัฐอิสระโดยส่วนใหญ่
Kabakçı Mustafa ในฐานะผู้ปกครองโดยพฤตินัยของจักรวรรดิ
คาบัคชี่ มุสตาฟา ©HistoryMaps
1807 May 25 - May 29

Kabakçı Mustafa ในฐานะผู้ปกครองโดยพฤตินัยของจักรวรรดิ

İstanbul, Türkiye
สุลต่านเซลิมที่ 3 นักปฏิรูปซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของการปฏิวัติฝรั่งเศสพยายามปฏิรูปสถาบันของจักรวรรดิโปรแกรมของเขาเรียกว่า Nizamı cedit (New Order)อย่างไรก็ตาม ความพยายามเหล่านี้พบกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายปฏิกิริยาภารโรงกลัวว่าจะได้รับการฝึกฝนแบบตะวันตก และบุคคลสำคัญทางศาสนาก็ต่อต้านวิธีการที่ไม่ใช่มุสลิมในสถาบันยุคกลางชาวเมืองชนชั้นกลางยังคัดค้านNizamı Cedit เนื่องจากภาษีใหม่เพื่อสนับสนุนโครงการและการทุจริตทั่วไปของ Ottoman Porte[85]เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2350 Raif Mehmet รัฐมนตรีแห่ง Bosphorous พยายามชักชวนพวก yamaks (ทหารประเภทพิเศษที่รับผิดชอบในการปกป้อง Bosphorous จากโจรสลัด Cossack จากยูเครน) ให้สวมเครื่องแบบใหม่เห็นได้ชัดว่าขั้นตอนต่อไปคือการฝึกอบรมสมัยใหม่แต่พวกยามัคปฏิเสธที่จะสวมเครื่องแบบเหล่านี้ และพวกเขาก็สังหารไรฟ เมห์เม็ตเหตุการณ์นี้มักถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติจากนั้นพวกยามัคก็เริ่มเดินทัพไปยังอิสตันบูล ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 30 กม. (19 ไมล์)เมื่อสิ้นสุดวันแรกพวกเขาตัดสินใจเลือกผู้นำและเลือกKabakçı Mustafa เป็นผู้นำ(จักรวรรดิออตโตมันอยู่ในการสงบศึกอย่างไม่สบายใจกับ จักรวรรดิรัสเซีย ระหว่างสงคราม แนวร่วมที่สี่ ระหว่างจักรวรรดิฝรั่งเศสและจักรวรรดิรัสเซีย ดังนั้นกองทัพส่วนใหญ่จึงอยู่ในแนวรบ)Kabakçıไปถึงอิสตันบูลภายในสองวันและเริ่มปกครองเมืองหลวงในความเป็นจริง Kabakçı อยู่ภายใต้อิทธิพลของKöse Musa และ Sheikh ul-Islam Topal Ataullahเขาได้จัดตั้งศาลและระบุรายชื่อผู้สมัครพรรคพวก Nizami Cedit ระดับสูง 11 รายที่จะถูกประหารชีวิตหลายวันต่อมาชื่อเหล่านั้นถูกประหารชีวิตด้วยการทรมานจากนั้นเขาก็ขอให้ยกเลิกสถาบันทั้งหมดที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ขอบเขตของNizamı Cedit ซึ่งสุลต่านต้องเห็นด้วยนอกจากนี้เขายังประกาศความไม่ไว้วางใจสุลต่านและขอให้เจ้าชายออตโตมันสองคน (สุลต่านในอนาคตคือมุสตาฟาที่ 4 และมาห์มุดที่ 2) อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเขาหลังจากขั้นตอนสุดท้ายนี้ Selim III ก็ลาออก (หรือถูกบังคับให้ลาออกโดย fetwa ของ Ataullah) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2350 [86] มุสตาฟาที่ 4 ได้รับการขึ้นครองราชย์เป็นสุลต่านองค์ใหม่
Play button
1821 Feb 21 - 1829 Sep 12

สงครามอิสรภาพของกรีก

Greece
การปฏิวัติกรีกไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งในการฟื้นอิสรภาพเกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์ยุคออตโตมันในปี พ.ศ. 2357 องค์กรลับที่เรียกว่า Filiki Eteria (สมาคมเพื่อน) ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปลดปล่อย กรีซ โดยได้รับการสนับสนุนจากการปฏิวัติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในยุโรปในเวลานั้นFiliki Eteria วางแผนที่จะก่อการปฏิวัติใน Peloponnese อาณาเขตดานูเบีย และกรุงคอนสแตนติโนเปิลการประท้วงครั้งแรกเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2364 ในอาณาเขตดานูเบีย แต่ในไม่ช้า ออตโตมานก็ปราบลงเหตุการณ์เหล่านี้กระตุ้นให้ชาวกรีกใน Peloponnese (Morea) ลงมือปฏิบัติ และในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2364 ครอบครัว Maniots ได้ประกาศสงครามเป็นพวกแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2364 ชาวกรีกภายใต้การนำของ Theodoros Kolokotronis ได้ยึดเมือง Tripolitsa ได้การประท้วงในเกาะครีต มาซิโดเนีย และกรีซตอนกลางปะทุขึ้น แต่ในที่สุดก็ถูกปราบปรามในขณะเดียวกัน กองเรือกรีกชั่วคราวประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับกองทัพเรือออตโตมันในทะเลอีเจียน และขัดขวางไม่ให้กำลังเสริมของออตโตมันเดินทางมาถึงทางทะเลสุลต่านออตโตมันเข้าเรียกตัวมูฮัมหมัด อาลี แห่งอียิปต์ ซึ่งตกลงที่จะส่งอิบราฮิม ปาชา บุตรชายของเขา ไปยังกรีซ พร้อมด้วยกองทัพเพื่อปราบปรามการก่อจลาจลเพื่อแลกกับดินแดนที่ได้รับอิบราฮิมขึ้นฝั่งในเพโลพอนนีสในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2368 และยึดคาบสมุทรส่วนใหญ่ไปอยู่ภายใต้การควบคุมของอียิปต์ภายในสิ้นปีนั้นเมือง Missolonghi ล่มสลายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2369 หลังจากการปิดล้อมโดยพวกเติร์กเป็นเวลานานหนึ่งปีแม้ว่าการรุกรานมณีจะล้มเหลว แต่เอเธนส์ก็ตกต่ำลงและขวัญกำลังใจในการปฏิวัติก็ลดลงเมื่อถึงจุดนั้น มหาอำนาจทั้งสาม ได้แก่ รัสเซีย อังกฤษ และ ฝรั่งเศส ตัดสินใจเข้าแทรกแซงโดยส่งกองเรือของตนไปยังกรีซในปี พ.ศ. 2370 หลังจากมีข่าวว่ากองเรือออตโตมัน–อียิปต์ที่รวมกันกำลังจะโจมตีเกาะไฮดรา ซึ่งเป็นพันธมิตรในยุโรป กองเรือสกัดกั้นกองทัพเรือออตโตมันที่นาวาริโนหลังจากการเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ยุทธการที่นาวาริโนนำไปสู่การทำลายกองเรือออตโตมัน-อียิปต์ และพลิกกระแสให้เป็นที่โปรดปรานของนักปฏิวัติในปี ค.ศ. 1828 กองทัพอียิปต์ถอนตัวภายใต้แรงกดดันจากกองกำลังสำรวจของฝรั่งเศสกองทหารออตโตมันในเพโลพอนนีสยอมจำนน และนักปฏิวัติกรีกดำเนินการยึดกรีซตอนกลางคืนจักรวรรดิออตโตมันประกาศสงครามกับรัสเซีย โดยเปิดทางให้กองทัพรัสเซียเคลื่อนเข้าสู่คาบสมุทรบอลข่าน ใกล้กรุงคอนสแตนติโนเปิลสิ่งนี้บังคับให้ออตโตมานยอมรับเอกราชของกรีกในสนธิสัญญาอาเดรียโนเปิล และเอกราชของเซอร์เบียและอาณาเขตของโรมาเนียหลังจากสงครามเก้าปี ในที่สุดกรีซก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐอิสระภายใต้พิธีสารลอนดอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2373 การเจรจาเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2375 นำไปสู่การประชุมลอนดอนและสนธิสัญญาคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งกำหนดขอบเขตสุดท้ายของรัฐใหม่และสถาปนาเจ้าชายออตโต แห่งบาวาเรียในฐานะกษัตริย์องค์แรกของกรีซ
เหตุการณ์อันเป็นมงคล
กองพล Janissary ที่มีอายุนับศตวรรษได้สูญเสียประสิทธิภาพทางทหารไปอย่างมากในศตวรรษที่ 17 ©Anonymous
1826 Jun 15

เหตุการณ์อันเป็นมงคล

İstanbul, Türkiye
เมื่อถึงต้นศตวรรษที่ 17 กองกำลังเจนิสซารีได้หยุดทำหน้าที่เป็นกองกำลังทหารชั้นยอด และกลายเป็นชนชั้นทางพันธุกรรมที่ได้รับสิทธิพิเศษ และการได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีทำให้พวกเขาไม่เอื้ออำนวยอย่างมากในสายตาของประชากรที่เหลือจำนวน Janissaries เพิ่มขึ้นจาก 20,000 คนในปี 1575 เป็น 135,000 คนในปี 1826 ประมาณ 250 ปีต่อมา[37] หลายคนไม่ใช่ทหารแต่ยังคงเก็บเงินจากจักรวรรดิ ตามที่กองทหารกำหนด เนื่องจากจักรวรรดิมีอำนาจยับยั้งรัฐและมีส่วนทำให้จักรวรรดิออตโตมันเสื่อมถอยลงอย่างต่อเนื่องสุลต่านคนใดก็ตามที่พยายามลดสถานะหรืออำนาจของตนจะถูกสังหารหรือถูกปลดทันทีเมื่อโอกาสและอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในกองกำลัง Janissary กองกำลังก็เริ่มบ่อนทำลายจักรวรรดิเมื่อเวลาผ่านไป เป็นที่ชัดเจนว่าเพื่อให้จักรวรรดิฟื้นฟูตำแหน่งของตนในฐานะมหาอำนาจสำคัญของยุโรปได้ จำเป็นต้องแทนที่กองกำลัง Janissary ด้วยกองทัพสมัยใหม่เมื่อมะห์มุดที่ 2 เริ่มก่อตั้งกองทัพใหม่และจ้างพลปืนชาวยุโรป พวก Janissaries ได้ก่อกบฏและต่อสู้บนท้องถนนในเมืองหลวงของออตโตมัน แต่ Sipahis ที่เหนือกว่าทางทหารก็เข้าโจมตีและบังคับพวกเขากลับเข้าไปในค่ายทหารนักประวัติศาสตร์ชาวตุรกีอ้างว่ากองกำลังต่อต้านจานิสซารีซึ่งมีจำนวนมาก รวมถึงชาวเมืองที่เกลียดชังจานิสซารีมานานหลายปีด้วยสุลต่านแจ้งพวกเขาว่าพระองค์กำลังจัดตั้งกองทัพใหม่ ที่เรียกว่า เซกบัน-อี เซดิต ซึ่งจัดและฝึกฝนตามแนวรบยุโรปสมัยใหม่ (และกองทัพใหม่จะถูกครอบงำโดยตุรกี)พวก Janissaries มองว่าสถาบันของตนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีของจักรวรรดิออตโตมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ Rumelia และได้ตัดสินใจไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ยอมให้มีการล่มสลายดังนั้นตามที่คาดการณ์ไว้ พวกเขากบฏและบุกเข้าไปในพระราชวังของสุลต่านจากนั้น มะห์มุดที่ 2 ได้นำธงศักดิ์สิทธิ์ของศาสดามูฮัมหมัด ออกมาจากภายใน Sacred Trust โดยตั้งใจให้ผู้ศรัทธาที่แท้จริงทุกคนมารวมตัวกันใต้ธงดังกล่าว และด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนการต่อต้านพวก Janissariesในการสู้รบที่ตามมา ค่ายทหาร Janissary ถูกจุดไฟเผาด้วยปืนใหญ่ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4,000 คน [ของ] Janissary;มีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมากในการต่อสู้อย่างหนักบนท้องถนนในกรุงคอนสแตนติโนเปิลผู้รอดชีวิตหลบหนีหรือถูกคุมขัง ทรัพย์สินของพวกเขาถูกสุลต่านยึดในตอนท้ายของปี พ.ศ. 2369 Janissaries ที่ถูกจับซึ่งเป็นส่วนที่เหลือของกองกำลังก็ถูกประหารชีวิตโดยการตัดหัวในป้อมเทสซาโลนิกิซึ่งในไม่ช้าก็ถูกเรียกว่า "หอคอยเลือด"ผู้นำจานิสซารีถูกประหารชีวิตและสุลต่านยึดทรัพย์สินของพวกเขาเจนิสซารีที่อายุน้อยกว่าถูกเนรเทศหรือถูกคุมขังJanissaries หลายพันคนถูกสังหาร และด้วยเหตุนี้กลุ่มชนชั้นสูงจึงได้สิ้นสุดลงกองกำลังสมัยใหม่ชุดใหม่ Asakir-i Mansure-i Muhammediye ("ทหารแห่งชัยชนะของมูฮัมหมัด") ก่อตั้งขึ้นโดย Mahmud II เพื่อปกป้องสุลต่านและแทนที่ Janissaries
1828 - 1908
ความเสื่อมถอยและความทันสมัยornament
แอลจีเรียแพ้ฝรั่งเศส
"เรื่องแฟน" ซึ่งเป็นข้ออ้างในการบุกรุก ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1830 Jun 14 - Jul 7

แอลจีเรียแพ้ฝรั่งเศส

Algiers, Algeria
ในช่วง สงครามนโปเลียน ราชอาณาจักรแอลเจียร์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และการนำเข้าอาหารจำนวนมหาศาลจากฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อด้วยเครดิตDey of Algiers พยายามที่จะแก้ไขรายรับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของเขาโดยการเพิ่มภาษี ซึ่งถูกต่อต้านโดยชาวนาในท้องถิ่น เพิ่มความไร้เสถียรภาพในประเทศและนำไปสู่การละเมิดลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นต่อการขนส่งของพ่อค้าจากยุโรปและ สหรัฐอเมริกา รุ่นใหม่ในปี พ.ศ. 2370 ฮุสเซน เดย์ ชาวแอลจีเรียเรียกร้องให้ชาวฝรั่งเศสชำระหนี้อายุ 28 ปีที่ทำสัญญาในปี พ.ศ. 2342 ด้วยการซื้อเสบียงเลี้ยงทหารของ แคมเปญนโปเลียนในอียิปต์กงสุลฝรั่งเศสปีแยร์ เดวาลปฏิเสธที่จะให้คำตอบที่น่าพอใจแก่เทพ และด้วยความโกรธที่ระเบิดออกมา ฮุสเซน เดย์ได้แตะต้องกงสุลด้วยไม้ตีCharles X ใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการเริ่มปิดล้อมท่าเรือแอลเจียร์การบุกครองแอลเจียร์เริ่มขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2373 ด้วยการทิ้งระเบิดทางเรือโดยกองเรือภายใต้การนำของพลเรือเอก ดูแปร์เร และการยกพลขึ้นบกโดยกองทหารภายใต้การนำของหลุยส์ ออกุสต์ วิกเตอร์ เดอ ไกส์เน คอมเต เดอ บูร์มองต์ฝรั่งเศสเอาชนะกองทหารของ Hussein Dey ผู้ปกครอง Deylikal ได้อย่างรวดเร็ว แต่การต่อต้านของชาวพื้นเมืองได้แพร่หลายการบุกรุกถือเป็นจุดสิ้นสุดของ Regency of Algiers ที่มีอายุหลายศตวรรษ และจุดเริ่มต้นของ French Algeriaในปี พ.ศ. 2391 ดินแดนที่ถูกพิชิตรอบๆ แอลเจียร์ได้รับการจัดแบ่งเป็นสามส่วน ซึ่งกำหนดดินแดนของแอลจีเรียสมัยใหม่
Play button
1831 Jan 1 - 1833

สงครามอียิปต์-ออตโตมันครั้งแรก

Syria
ในปีพ.ศ. 2374 มูฮัมหมัด อาลี ปาชาก่อกบฏต่อสุลต่านมะห์มุดที่ 2 เนื่องจากฝ่ายหลังปฏิเสธที่จะมอบตำแหน่งผู้ว่าการในเกรตเทอร์ซีเรียและเกาะครีต ซึ่งสุลต่านได้สัญญากับเขาไว้เพื่อแลกกับการส่งความช่วยเหลือทางทหารเพื่อปราบปรามการก่อจลาจลของชาวกรีก (พ.ศ. 2364–2372) ซึ่งท้ายที่สุดจบลงด้วยเอกราชอย่างเป็นทางการของกรีซในปี พ.ศ. 2373 เป็นกิจการที่มีราคาแพงสำหรับมูฮัมหมัด อาลี ปาชา ซึ่งสูญเสียกองเรือของเขาในยุทธการที่นาวาริโนในปี พ.ศ. 2370 ดังนั้นสงครามอียิปต์ -ออตโตมันครั้งแรก (พ.ศ. 2374–2376) จึงเริ่มต้นขึ้นในระหว่าง ซึ่งกองทัพที่ได้รับการฝึกฝนจากฝรั่งเศสของมูฮัมหมัด อาลี ปาชา ภายใต้การบังคับบัญชาของอิบราฮิม ปาชา พระราชโอรสของเขา ได้เอาชนะกองทัพออตโตมันในขณะที่เคลื่อนทัพเข้าสู่อนาโตเลีย ไปถึงเมืองคูทาห์ยาภายในรัศมี 320 กม. (200 ไมล์) จากเมืองหลวง คอนสแตนติโนเปิลอียิปต์ยึดครองตุรกีได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเมืองอิสตันบูล ซึ่งสภาพอากาศในฤดูหนาวที่รุนแรงทำให้เขาต้องตั้งค่ายที่คอนยานานพอที่ Sublime Porte จะทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับรัสเซีย และกองทัพรัสเซียก็มาถึงอนาโตเลีย โดยขัดขวางเส้นทางของเขาไปยัง เมืองหลวง.[59] การมาถึงของมหาอำนาจในยุโรปถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่กองทัพของอิบราฮิมจะเอาชนะได้ด้วยความกังวลต่ออิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของรัสเซียในจักรวรรดิออตโตมันและศักยภาพของรัสเซียที่จะทำลายสมดุลแห่งอำนาจ แรงกดดันจากฝรั่งเศสและอังกฤษจึงบีบให้มูฮัมหมัด อาลีและอิบราฮิมต้องยอมรับอนุสัญญาคูทาห์ยาภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว จังหวัดต่างๆ ของซีเรียถูกยกให้กับอียิปต์ และอิบราฮิม ปาชาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการทั่วไปของภูมิภาค[60]
การบูรณะจักรวรรดิออตโตมันแห่งอียิปต์และเลแวนต์
Tortosa 23 กันยายน 1840 โจมตีโดยเรือของ HMS Benbow, Carysfort และ Zebra ภายใต้กัปตัน JF Ross, RN ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1839 Jan 1 - 1840

การบูรณะจักรวรรดิออตโตมันแห่งอียิปต์และเลแวนต์

Lebanon
สงครามอียิปต์ -ออตโตมันครั้งที่สองกินเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2382 ถึง พ.ศ. 2383 และมีการสู้รบกันในซีเรียเป็นหลักในปีพ.ศ. 2382 จักรวรรดิออตโตมันได้เคลื่อนตัวเพื่อยึดครองดินแดนที่สูญเสียให้กับมูฮัมหมัด อาลีในสงครามออตโตมัน-อียิปต์ครั้งแรกจักรวรรดิออตโตมันบุกซีเรีย แต่หลังจากประสบความพ่ายแพ้ในสมรภูมิเนซิบ ก็ปรากฏจวนจะล่มสลายในวันที่ 1 กรกฎาคม กองเรือออตโตมันแล่นไปยังอเล็กซานเดรียและยอมจำนนต่อมูฮัมหมัดอาลีอังกฤษ ออสเตรีย และชาติยุโรปอื่นๆ รีบเข้ามาแทรกแซงและบังคับให้อียิปต์ยอมรับสนธิสัญญาสันติภาพตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2383 กองเรือรวมซึ่งประกอบด้วยเรืออังกฤษและออสเตรีย ได้ตัดการสื่อสารทางทะเลของอิบราฮิมกับอียิปต์ ตามด้วยการยึดครองเบรุตและเอเคอร์โดยอังกฤษเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2383 อนุสัญญาอเล็กซานเดรียเกิดขึ้นพลเรือเอกชาร์ลส เนเปียร์แห่งอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลอียิปต์ โดยฝ่ายหลังละทิ้งการอ้างสิทธิ์ในซีเรียและส่งคืนกองเรือออตโตมันเพื่อแลกกับการยอมรับมูฮัมหมัด อาลีและบุตรชายของเขาในฐานะผู้ปกครองโดยชอบธรรมเพียงคนเดียวของอียิปต์[61]
Play button
1839 Jan 1 - 1876

การปฏิรูป Tanzimat

Türkiye
Tanzimat เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปในจักรวรรดิออตโตมันที่เริ่มต้นด้วย Gülhane Hatt-ı Şerif ในปี 1839 และจบลงด้วยยุครัฐธรรมนูญครั้งแรกในปี 1876 ยุค Tanzimat เริ่มต้นขึ้นด้วยจุดประสงค์ ไม่ใช่เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดโต่ง แต่เพื่อการปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อรวบรวมรากฐานทางสังคมและการเมืองของจักรวรรดิออตโตมันลักษณะเด่นคือความพยายามต่างๆ นานาที่จะทำให้จักรวรรดิออตโตมันทันสมัยและเพื่อรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนจากขบวนการชาตินิยมภายในและอำนาจที่ก้าวร้าวจากภายนอกการปฏิรูปดังกล่าวสนับสนุนลัทธิออตโตมันในหมู่กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายของจักรวรรดิและพยายามสกัดกระแสของลัทธิชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นในจักรวรรดิออตโตมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเพื่อปรับปรุงเสรีภาพของพลเมือง แต่ชาวมุสลิมจำนวนมากเห็นว่าพวกเขาเป็นอิทธิพลจากต่างประเทศในโลกของอิสลามการรับรู้นั้นซับซ้อน ความพยายามของนักปฏิรูปที่ทำโดยรัฐการปฏิรูประบบธนาคาร การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคนรัก [ร่วมเพศ] การแทนที่กฎหมายศาสนาด้วยกฎหมายฆราวาส [48] และสมาคมกับโรงงานสมัยใหม่กระทรวงไปรษณีย์ของออตโตมันก่อตั้งขึ้นในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (อิสตันบูล) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2383 [49]
Play button
1853 Oct 16 - 1856 Mar 30

สงครามไครเมีย

Crimea
สงครามไครเมีย มีการต่อสู้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2396 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2399 ระหว่าง จักรวรรดิรัสเซีย และพันธมิตรที่ได้รับชัยชนะในที่สุดของจักรวรรดิออตโตมัน ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และซาร์ดิเนีย-ปีเอมอนเตสาเหตุทางภูมิรัฐศาสตร์ของสงครามรวมถึงการเสื่อมถอยของจักรวรรดิออตโตมัน การขยายตัวของจักรวรรดิรัสเซียในสงครามรัสเซีย-ตุรกีครั้งก่อนๆ และการที่อังกฤษและฝรั่งเศสเลือกที่จะรักษาจักรวรรดิออตโตมันเพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจในคอนเสิร์ตแห่งยุโรปแนวหน้าเข้าสู่การปิดล้อมเมืองเซวาสโทพอล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพที่โหดร้ายสำหรับกองทหารทั้งสองฝ่ายในที่สุดเซวาสโทพอลก็ล่มสลายหลังจากผ่านไปสิบเอ็ดเดือน หลังจากที่ฝรั่งเศสโจมตีป้อมมาลาคอฟฟ์โดดเดี่ยวและเผชิญกับโอกาสอันเยือกเย็นของการรุกรานจากตะวันตกหากสงครามดำเนินต่อไป รัสเซียฟ้องเรียกร้องสันติภาพในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2399 ฝรั่งเศสและอังกฤษยินดีกับการพัฒนา เนื่องจากความขัดแย้งในประเทศไม่เป็นที่นิยมสนธิสัญญาปารีสซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2399 ยุติสงครามห้ามรัสเซียตั้งฐานเรือรบในทะเลดำรัฐข้าราชบริพารของออตโตมันแห่งวัลลาเคียและมอลโดเวียกลายเป็นเอกราชคริสเตียนในจักรวรรดิออตโตมันได้รับระดับความเสมอภาคอย่างเป็นทางการ และคริสตจักรออร์โธดอกซ์กลับควบคุมคริสตจักรคริสเตียนในข้อพิพาทได้สงครามไครเมียเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับจักรวรรดิรัสเซียสงครามทำให้กองทัพจักรวรรดิรัสเซียอ่อนแอลง ทำให้คลังสมบัติหมดไป และทำลายอิทธิพลของรัสเซียในยุโรป
การอพยพของพวกตาตาร์ไครเมีย
Caffa ในซากปรักหักพังหลังจากการผนวกไครเมียของรัสเซีย ©De la Traverse
1856 Mar 30

การอพยพของพวกตาตาร์ไครเมีย

Crimea
สงครามไครเมียทำให้เกิดการอพยพของชาวตาตาร์ไครเมีย ประมาณ 200,000 คนย้ายไปยังจักรวรรดิออตโตมันในการอพยพอย่างต่อเนื่อง[62] ในช่วงสิ้นสุดของสงครามคอเคเซียน 90% ของ Circassians ถูกล้างเผ่าพันธุ์ [63] และถูกเนรเทศจากบ้านเกิดในคอเคซัสและหนีไปยังจักรวรรดิออตโตมัน [64] ส่งผลให้มีการตั้งถิ่นฐานของ Circassians 500,000 ถึง 700,000 คนใน ไก่งวง.[65] องค์กร Circassian บางแห่งให้ตัวเลขที่สูงกว่ามาก โดยมีจำนวน 1–1.5 ล้านคนที่ถูกเนรเทศหรือถูกสังหารผู้ลี้ภัยชาวไครเมียตาตาร์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีบทบาทที่โดดเด่นเป็นพิเศษในการพยายามปรับปรุงการศึกษาของออตโตมันให้ทันสมัย ​​และในขั้นแรกส่งเสริมทั้งลัทธิแพน-เติร์กและความรู้สึกชาตินิยมของตุรกี[66]
รัฐธรรมนูญออตโตมัน ค.ศ. 1876
การประชุมรัฐสภาออตโตมันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2420 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1876 Jan 1

รัฐธรรมนูญออตโตมัน ค.ศ. 1876

Türkiye
รัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิออตโตมัน หรือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญปี 1876 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของจักรวรรดิออตโตมัน[50] เขียนโดยสมาชิกของ Young Ottomans โดยเฉพาะ Midhat Pasha ในรัชสมัยของสุลต่านอับดุลฮามิดที่ 2 (พ.ศ. 2419-2452) รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2419 ถึง พ.ศ. 2421 ในช่วงที่เรียกว่ายุครัฐธรรมนูญครั้งแรกและตั้งแต่ พ.ศ. 2451 ถึง พ.ศ. 2465 ในยุครัฐธรรมนูญครั้งที่สองหลังจากการล่มสลายทางการเมืองของ Abdul Hamid ในเหตุการณ์ 31 มีนาคม รัฐธรรมนูญได้รับการแก้ไขเพื่อโอนอำนาจเพิ่มเติมจากสุลต่านและวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งไปยังสภาล่างที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างการศึกษาในยุโรป สมาชิกบางคนของชนชั้นสูงชาวเติร์กใหม่สรุปว่าความลับของความสำเร็จของยุโรปไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรทางการเมืองด้วยยิ่งกว่านั้น กระบวนการปฏิรูปเองทำให้ชนชั้นนำกลุ่มเล็ก ๆ ตื้นตันใจด้วยความเชื่อที่ว่ารัฐบาลตามรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวตรวจสอบระบอบเผด็จการที่พึงประสงค์และให้โอกาสที่ดีกว่าในการโน้มน้าวนโยบายการปกครองที่วุ่นวายของสุลต่านอับดุลอาซิซนำไปสู่การปลดออกจากตำแหน่งในปี พ.ศ. 2419 และหลังจากนั้นไม่กี่เดือนที่มีปัญหาก็ประกาศรัฐธรรมนูญออตโตมันที่สุลต่านองค์ใหม่ อับดุลฮามิดที่ 2 ให้คำมั่นว่าจะรักษาไว้[51]
Play button
1877 Apr 24 - 1878 Mar 3

อิสรภาพบอลข่าน

Balkans
สงครามรัสเซีย-ตุรกี ค.ศ. 1877–1878 เป็นความขัดแย้งระหว่างจักรวรรดิออตโตมันกับพันธมิตรที่นำโดย จักรวรรดิรัสเซีย และรวมถึง บัลแกเรีย โรมาเนีย เซอร์เบีย และ มอนเตเนโกรการต่อสู้ในคาบสมุทรบอล [ข่าน] และคอเคซัสมีต้นกำเนิดมาจากลัทธิชาตินิยมบอลข่านที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19ปัจจัยเพิ่มเติมได้แก่ เป้าหมายของรัสเซียในการฟื้นฟูความสูญเสียดินแดนที่ต้องเผชิญระหว่าง สงครามไครเมีย ค.ศ. 1853–56 การสถาปนาตนเองขึ้นใหม่ในทะเลดำ และสนับสนุนขบวนการทางการเมืองที่พยายามปลดปล่อยประเทศบอลข่านจากจักรวรรดิออตโตมันแนวร่วมที่นำโดยรัสเซียชนะสงคราม โดยผลักดันพวกออตโตมานถอยกลับไปจนสุดทางจนถึงประตูกรุงคอนสแตนติโนเปิล ซึ่งนำไปสู่การเข้าแทรกแซงของมหาอำนาจยุโรปตะวันตกเป็นผลให้รัสเซียประสบความสำเร็จในการอ้างสิทธิ์จังหวัดในคอเคซัส ได้แก่ คาร์สและบาตัม และยังผนวกภูมิภาคบุดจักด้วยอาณาเขตของโรมาเนีย เซอร์เบีย และมอนเตเนโกร ซึ่งแต่ละแห่งมีอำนาจอธิปไตยโดยพฤตินัยมาหลายปี ได้ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการจากจักรวรรดิออตโตมันหลังจากเกือบห้าศตวรรษแห่งการปกครองของออตโตมัน (ค.ศ. 1396–1878) อาณาเขตของบัลแกเรียก็กลายเป็นรัฐปกครองตนเองของบัลแกเรียโดยได้รับการสนับสนุนและการแทรกแซงทางทหารจากรัสเซีย
อียิปต์แพ้อังกฤษ
การรบแห่งเทลเอลเคบีร์ (พ.ศ. 2425) ©Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville
1882 Jul 1 - Sep

อียิปต์แพ้อังกฤษ

Egypt
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เบนจามิน ดิสเรลีสนับสนุนการฟื้นฟูดินแดนออตโตมันบนคาบสมุทรบอลข่านระหว่างการประชุมใหญ่แห่งเบอร์ลิน และในทางกลับกัน อังกฤษเข้ารับการปกครองของไซปรัสในปี พ.ศ. 2421 ต่อมาอังกฤษได้ส่งทหารไปยังอียิปต์ ในปี พ.ศ. [2425] เพื่อโค่นล้มกลุ่มอูราบี การประท้วง – สุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2 หวาดระแวงเกินกว่าจะระดมกองทัพของตนเอง โดยเกรงว่าจะส่งผลให้เกิดรัฐประหารการจลาจลสิ้นสุดลงด้วยสงครามอังกฤษ-อียิปต์และการยึดครองประเทศจึงเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์อียิปต์ภายใต้การปกครองของอังกฤษแม้ว่าการแทรกแซงของอังกฤษจะมีขึ้น [ใน] ระยะสั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการแทรกแซงยังคงอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2497 อียิปต์ได้รับการสถาปนาเป็นอาณานิคมอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงปี พ.ศ. 2495
ภารกิจทางทหารของเยอรมัน
ทหารออตโตมันในบัลแกเรีย ©Nikolay Dmitriev
1883 Jan 1

ภารกิจทางทหารของเยอรมัน

Türkiye
พ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย-ตุรกี (พ.ศ. 2420–2421) สุลต่านอับดุลฮามิดที่ 2 แห่งจักรวรรดิออตโตมัน ได้ขอความช่วยเหลือจากเยอรมันในการจัดกองทัพออตโตมันใหม่ เพื่อให้สามารถต้านทานการรุกคืบของ จักรวรรดิรัสเซีย ได้บารอน ฟอน เดอร์ กอลต์ซ ถูกส่งไปGoltz ประสบความสำเร็จในการปฏิรูป เช่น การขยายระยะเวลาการศึกษาในโรงเรียนทหาร และเพิ่มหลักสูตรใหม่สำหรับหลักสูตรเสนาธิการที่ War Collegeตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 ถึง พ.ศ. 2438 Goltz ได้ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ออตโตมันที่เรียกว่า "Goltz generation" ซึ่งหลายคนจะมีบทบาทสำคัญในชีวิตทางการทหารและการเมืองของออตโตมันGoltz ซึ่งเรียนรู้ที่จะพูดภาษาตุรกีได้อย่างคล่องแคล่วเป็นครูที่ได้รับความชื่นชมอย่างมาก [นักเรียน] นายร้อยมองว่าเป็น "บิดา" ซึ่งมองว่าเขาเป็น "แรงบันดาลใจ"[68] การเข้าร่วมการบรรยายของเขาซึ่งเขาพยายามปลูกฝังนักเรียนของเขาด้วยปรัชญา "ประชาชาติในอ้อมแขน" ถูกมองว่าเป็น "เรื่องของความภาคภูมิใจและความสุข" โดยลูกศิษย์ของเขา[68]
การสังหารหมู่ฮามีเดียน
เหยื่อชาวอาร์เมเนียจากการสังหารหมู่ถูกฝังในหลุมฝังศพหมู่ที่สุสาน Erzerum ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1894 Jan 1 - 1897

การสังหารหมู่ฮามีเดียน

Türkiye
การสังหารหมู่ที่ฮามีเดียน [69] เรียกอีกอย่างว่า การสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนีย เป็นการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียในจักรวรรดิออตโตมันในช่วงกลางทศวรรษที่ 1890จำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณอยู่ที่ 100,000 [70] ถึง 300,000 [71] ส่งผลให้เด็กกำพร้า 50,000 คน[72] การสังหารหมู่ได้รับการตั้งชื่อตามสุลต่านอับดุลฮามิดที่ 2 ซึ่งในความพยายามที่จะรักษาอาณาจักรของจักรวรรดิออตโตมันที่กำลังถดถอย เขาได้ย้ำถึงลัทธิอิสลามว่าเป็นอุดมการณ์ของรัฐแม้ว่าการสังหารหมู่จะมุ่งเป้าไปที่ชาวอาร์เมเนียเป็นหลัก แต่ในบางกรณีพวกเขาก็กลายเป็นการสังหารหมู่ที่ต่อต้านชาวคริสต์ตามอำเภอใจ รวมถึงการสังหารหมู่ที่ดิยาร์เบกีร์ ซึ่งอย่างน้อยตามแหล่งข่าวร่วมสมัยแหล่งหนึ่ง ชาวอัสซีเรียมากถึง [25,000 คน] ก็ถูกสังหารเช่นกัน[74]การสังหารหมู่เริ่มขึ้นในพื้นที่ภายในของออตโตมันในปี พ.ศ. 2437 ก่อนที่จะแพร่หลายมากขึ้นในปีต่อมาการฆาตกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2437 ถึง พ.ศ. 2439 การสังหารหมู่เริ่มลดลงในปี พ.ศ. 2440 หลังจากการประณามของอับดุล ฮามิดจากนานาชาติมาตรการที่รุนแรงที่สุดมุ่งเป้าไปที่ชุมชนชาวอาร์เมเนียที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาอย่างยาวนาน เนื่องจากรัฐบาลเพิกเฉยต่อการเรียกร้องการปฏิรูปพลเรือนและการปฏิบัติที่ดีกว่าพวกออตโตมานไม่อนุญาตแก่เหยื่อเนื่องจากอายุหรือเพศของพวกเขา และเป็นผลให้พวกเขาสังหารหมู่เหยื่อทั้งหมดด้วยกำลังอันโหดร้าย[75] โทรเลขกระจายข่าวการสังหารหมู่ไปทั่วโลก นำไปสู่การรายงานข่าวของพวกเขาจำนวนมากในสื่อของยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
Play button
1897 Apr 18 - May 20

สงครามกรีก-ตุรกี พ.ศ. 2440

Greece
สงครามออตโตมัน-กรีก ค.ศ. 1897 เป็นสงครามระหว่าง ราชอาณาจักรกรีซ และจักรวรรดิออตโตมันสาเหตุเฉพาะหน้าเกี่ยวข้องกับสถานะของจังหวัดครีตของออตโตมัน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ชาวกรีกต้องการรวมตัวกับกรีซมานานแล้วแม้ว่าออตโตมันจะได้รับชัยชนะในสนาม แต่รัฐเครตันที่เป็นอิสระภายใต้อำนาจปกครองของออตโตมันก็ได้รับการสถาปนาขึ้นในปีต่อมา (อันเป็นผลมาจากการแทรกแซงของมหาอำนาจหลังสงคราม) โดยมีเจ้าชายจอร์จแห่งกรีซและเดนมาร์กเป็นข้าหลวงใหญ่คนแรกสงครามดังกล่าวทำให้บุคลากรทางการทหารและการเมืองของกรีซทำการทดสอบในสงครามเปิดอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ สงครามประกาศเอกราชกรีก ในปี พ.ศ. 2364 สำหรับจักรวรรดิออตโตมัน นี่เป็นความพยายามทำสงครามครั้งแรกในการทดสอบกองทัพที่จัดระบบใหม่ ระบบ.กองทัพออตโตมันปฏิบัติการภายใต้การแนะนำของภารกิจทางทหารของเยอรมันที่นำ (พ.ศ. 2426–2438) โดยโคลมาร์ ไฟรแฮร์ ฟอน เดอร์ โกลต์ซ ผู้ซึ่งได้จัดโครงสร้างกองทัพออตโตมันใหม่หลังความพ่ายแพ้ใน สงครามรัสเซีย-ตุรกีใน พ.ศ. 2420–2421ความขัดแย้งพิสูจน์ให้เห็นว่ากรีซไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามเลยไม่มีแผน ป้อมปราการ และอาวุธ กองกำลังของเจ้าหน้าที่จำนวนมากไม่เหมาะสมกับภารกิจ และการฝึกอบรมไม่เพียงพอผลที่ตามมาก็คือ กองกำลังออตโตมันที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือชั้น มีการจัดระบบที่ดีกว่า มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ครบครันและนำ ซึ่งประกอบด้วยนักรบแอลเบเนียที่มีประสบการณ์การต่อสู้มากมาย ได้ผลักดันกองทัพกรีกทางใต้ออกจากเทสซาลีและคุกคามเอเธนส์ [52] เพียงเพื่อยุติการยิงเมื่อ มหาอำนาจชักชวนสุลต่านให้ตกลงสงบศึก
1908 - 1922
ความพ่ายแพ้และการสลายตัวornament
Play button
1908 Jul 1

ยังเติร์กปฏิวัติ

Türkiye
คณะกรรมการแห่งสหภาพและความก้าวหน้า (CUP) ซึ่งเป็นองค์กรของขบวนการ Young Turks บังคับให้สุลต่านอับดุลฮามิดที่ 2 ฟื้นฟูรัฐธรรมนูญออตโตมันและเรียกคืนรัฐสภา ซึ่งนำไปสู่การเมืองแบบหลายพรรคภายในจักรวรรดิจากการปฏิวัติยังเติร์กจนถึงการสิ้นสุดของจักรวรรดิถือเป็นยุคแห่งรัฐธรรมนูญครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิออตโตมันกว่าสามทศวรรษก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2419 ระบอบรัฐธรรมนูญได้รับการสถาปนาขึ้นภายใต้การปกครองของอับดุล ฮามิดในช่วงเวลาที่เรียกว่า ยุครัฐธรรมนูญครั้งแรก ซึ่งกินเวลาเพียงสองปีก่อนที่อับดุล ฮามิดจะระงับและคืนอำนาจเผด็จการให้กับตัวเองการปฏิวัติเริ่มต้นด้วยการบินของ Ahmed Niyazi สมาชิก CUP ไปยังที่ราบสูงแอลเบเนียในไม่ช้าเขาก็เข้าร่วมโดยİsmail Enver และ Eyub Sabriพวกเขาสร้างเครือข่ายกับชาวอัลเบเนียในท้องถิ่นและใช้ความสัมพันธ์ของพวกเขาภายใน Third Army ที่มีฐานอยู่ในซาโลนิกาเพื่อยุยงให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่การลอบสังหารที่ประสานกันหลายครั้งโดยสหภาพแรงงานเฟไดก็มีส่วนทำให้อับดุล ฮามิดยอมจำนนอับดุล ฮามิดยอมจำนนและประกาศฟื้นฟูรัฐธรรมนูญ เรียกคืนรัฐสภา และเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง ด้วยการก่อจลาจลของนักรัฐธรรมนูญในจังหวัดรูเมเลียนซึ่งยุยงโดย CUPหลังจากการพยายามต่อต้านการปฏิวัติของพวกราชาธิปไตยที่รู้จักกันในชื่อเหตุการณ์ 31 มีนาคม เพื่อสนับสนุนอับดุล ฮามิด ในปีต่อมา เขาถูกปลดและเมห์เม็ดที่ 5 น้องชายของเขาขึ้นครองบัลลังก์
Play button
1911 Sep 29 - 1912 Oct 18

ออตโตมานสูญเสียดินแดนแอฟริกาเหนือ

Tripoli, Libya
สงครามตูร์โก-อิตาลีเป็นการต่อสู้ระหว่างราชอาณาจักรอิตาลี และจักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2454 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2455 ผลจากความขัดแย้งนี้ อิตาลีจึงยึดออตโตมันตริโปลิตาเนียวิลาเยต ซึ่งมีจังหวัดย่อยหลักคือเมืองเฟซซาน Cyrenaica และตริโปลีเองดินแดนเหล่านี้กลายเป็นอาณานิคมของตริโปลิตาเนียและไซเรไนกาของอิตาลี ซึ่งต่อมาได้รวมเข้ากับลิเบียของอิตาลีสงครามเป็นปูชนียบุคคลของ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสมาชิกของสันนิบาตบอลข่านสัมผัสได้ถึงความอ่อนแอของออตโตมันและได้รับแรงบันดาลใจจากลัทธิชาตินิยมบอลข่านที่เริ่มแรก ได้เข้าโจมตีจักรวรรดิออตโตมันในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 โดยเริ่มต้น สงครามบอลข่านครั้งแรก ไม่กี่วันก่อนสิ้นสุดสงครามอิตาโล-ตุรกี
Play button
1912 Oct 8 - 1913 May 30

สงครามบอลข่านครั้งแรก

Balkan Peninsula
สงครามบอลข่านครั้งแรก กินเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2456 และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของสันนิบาตบอลข่าน (ราชอาณาจักร บัลแกเรีย เซอร์เบีย กรีซ และมอน เตเนโกร ) ต่อจักรวรรดิออตโตมันกองทัพที่รวมกันของรัฐบอลข่านเอาชนะกองทัพออตโตมันที่ด้อยกว่าในเชิงตัวเลขในตอนแรก (เหนือกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อสิ้นสุดความขัดแย้ง) และกองทัพออตโตมันที่ด้อยโอกาสทางยุทธศาสตร์ บรรลุความสำเร็จอย่างรวดเร็วสงครามครั้งนี้เป็นหายนะที่ครอบคลุมและบรรเทาลงสำหรับพวกออตโตมาน โดยสูญเสียดินแดนยุโรป 83% และประชากรยุโรป 69%[ผล] ของสงครามทำให้สันนิบาตยึดและแบ่งดินแดนที่เหลือเกือบทั้งหมดของจักรวรรดิออตโตมันในยุโรปได้เหตุการณ์ที่ตามมายังนำไปสู่การสร้างแอลเบเนียที่เป็นอิสระ ซึ่งทำให้ชาวเซิร์บโกรธเคืองขณะเดียวกัน บัลแกเรียไม่พอใจการแบ่งแยกดินแดนในมาซิโดเนีย และโจมตีอดีตพันธมิตรอย่างเซอร์เบียและกรีซเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2456 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดสงครามบอลข่านครั้งที่สอง
2456 รัฐประหารออตโตมัน
Enver Bey ขอให้Kâmil Pasha ลาออกระหว่างการจู่โจมที่ Sublime Porte ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1913 Jan 23

2456 รัฐประหารออตโตมัน

Türkiye
รัฐประหารออตโตมัน พ.ศ. 2456 เป็นการรัฐประหารที่ดำเนินการในจักรวรรดิออตโตมันโดยสมาชิกคณะกรรมการสหภาพและความก้าวหน้า (CUP) จำนวนหนึ่ง นำโดยอิสมาอิล เอนเวอร์ เบย์ และเมห์เหม็ด ทาลาต เบย์ ซึ่งกลุ่มนี้ได้บุกโจมตีอย่างไม่คาดคิด บนอาคารรัฐบาลกลางของออตโตมัน Sublime Porteในระหว่างการรัฐประหาร รัฐมนตรีกระทรวงสงคราม นาซิม ปาชา ถูกลอบสังหาร และราชมนตรี คามิล ปาชา ถูกบังคับให้ลาออกหลังจากการรัฐประหาร รัฐบาลตกไปอยู่ในมือของ CUP ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การนำของสามกลุ่มที่เรียกว่า "สามปาชา" ซึ่งประกอบด้วยเอนเวอร์ ทาลาต และเจมัลปาชาในปี พ.ศ. 2454 พรรคเสรีภาพและข้อตกลง (หรือเรียกอีกอย่างว่าสหภาพเสรีนิยมหรือข้อตกลงเสรีนิยม) ซึ่งเป็นพรรคของคามิล ปาชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้าน CUP และเกือบจะในทันทีที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมในกรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคืออิสตันบูล)ด้วย [ความ] ตื่นตระหนก CUP ได้ควบคุมการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2455 ด้วยการฉ้อโกงการเลือกตั้งและความรุนแรงต่อเสรีภาพและความสอดคล้อง ทำให้พวกเขาได้รับฉายาว่า "การเลือกตั้งสโมสร"เพื่อเป็นการตอบ [สนอง] เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยให้รอดของกองทัพ สมัครพรรคพวกของ Freedom and Accord มุ่งมั่นที่จะเห็น CUP ล่มสลาย ลุกขึ้นด้วยความโกรธและทำให้รัฐบาล Mehmed Said Pasha หลังการเลือกตั้งของ CUP ล่มสลายรัฐบาลใหม่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ Ahmed Muhtar Pasha แต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนรัฐบาลก็ถูกยุบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 หลังจากการปะทุของ สงครามบอลข่านครั้งแรก และความพ่ายแพ้ทางทหาร [อย่าง] กะทันหัน[86]หลังจากได้รับอนุญาตจากสุลต่านเมห์เม็ดที่ 5 ให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 คามิล ปาชา ผู้นำเสรีภาพและข้อตกลงได้นั่งลงเพื่อหารือทางการทูตกับ บัลแกเรีย หลังสงครามบอลข่านครั้งแรกที่ไม่ประสบผลสำเร็จ[87] ด้วยข้อเรียกร้องของบัลแกเรียให้แยกเอเดรียโนเปิล อดีตเมืองหลวงของออตโตมัน (ปัจจุบันและในภาษาตุรกีในขณะนั้น หรือที่รู้จักในชื่อเอดีร์เน) ที่กำลังปรากฏ และความขุ่นเคืองในหมู่ประชาชนชาวตุรกีตลอดจนผู้นำของ CUP CUP จึงดำเนินการ ก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2456 [87] หลังการรัฐประหาร พรรคฝ่ายค้านอย่างฟรีดอมและแอคคอร์ดตกอยู่ภายใต้การปราบปรามอย่างหนักรัฐบาลใหม่ที่นำโดยมาห์มุด เชฟเคต ปาชา โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพแรงงานได้ถอนจักรวรรดิออตโตมันออกจากการประชุมสันติภาพลอนดอนที่กำลังดำเนินอยู่ และกลับมาทำสงครามกับรัฐบอลข่านอีกครั้งเพื่อกอบกู้เอดีร์เนและส่วนที่เหลือของรูเมเลีย แต่ก็ไม่มีประโยชน์หลังจากการลอบสังหารในเดือนมิถุนายน CUP จะเข้าควบคุมจักรวรรดิอย่างสมบูรณ์ และผู้นำฝ่ายค้านจะถูกจับกุมหรือเนรเทศไปยังยุโรป
Play button
1914 Oct 29 - 1918 Oct 30

อาณาจักรออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่ 1

Türkiye
จักรวรรดิออตโตมันเข้าสู่ สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเป็นหนึ่งในมหาอำนาจกลางโดยปฏิบัติการจู่โจมชายฝั่งทะเลดำของรัสเซียเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2457 โดยรัสเซียตอบโต้ด้วยการประกาศสงครามเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 กองกำลังออตโตมันต่อสู้กับฝ่ายยินยอมใน คาบสมุทรบอลข่านและโรงละครในตะวันออกกลางแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 เมห์เม็ดที่ 5 สุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมัน ได้ประกาศญิฮาดต่อต้านอำนาจของสนธิสัญญาไตรภาคีระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 [77] คำประกาศดังกล่าวเรียกร้องให้ชาวมุสลิมสนับสนุนออตโตมานตามความยินยอม -พื้นที่ควบคุมและญิฮาดต่อ "ศัตรูทั้งหมดของจักรวรรดิออตโตมัน ยกเว้นฝ่ายมหาอำนาจกลาง" [78] ได้รับการร่างครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน และอ่านต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากในวันที่ 14 พฤศจิกายน[77]ชนเผ่าอาหรับใน เมโสโปเตเมีย ในตอนแรกมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวอย่างไรก็ตาม หลังจากอังกฤษได้รับชัยชนะในการรณรงค์เมโสโปเตเมียในปี พ.ศ. 2457 และ พ.ศ. 2458 ความกระตือรือร้นก็ลดลง และผู้นำบางคนเช่น มุดบีร์ อัล-ฟาร์อุน ก็ใช้จุดยืนที่เป็นกลางมากขึ้น หากไม่สนับสนุนอังกฤษ[79]มีความหวังและความกลัวว่ามุสลิมที่ไม่ใช่ชาวตุรกีจะเข้าข้างตุรกีออตโตมัน แต่ตามที่นักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวไว้ การอุทธรณ์ไม่ได้ "รวมโลกมุสลิมเป็นหนึ่งเดียว" [(80)] และมุสลิมไม่ได้เปิดใจผู้บัญชาการที่ไม่ใช่มุสลิมในฝ่ายสัมพันธมิตร กองกำลัง.อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์คนอื่นๆ ชี้ไปที่ เหตุการณ์กบฏในสิงคโปร์เมื่อปี 1915 และกล่าวหาว่าการเรียกร้องดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวมุสลิมทั่วโลกในบทความปี [2017] สรุปว่าคำประกาศและการโฆษณาชวนเชื่อญิฮาดก่อนหน้านี้ มีผลกระทบอย่างมากต่อการได้รับความภักดีของชนเผ่าเคิร์ด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนียและอัสซีเรีย[82]สงครามนำไปสู่การสิ้นสุดของคอลีฟะห์เมื่อจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาเคียงข้างผู้แพ้สงครามและยอมจำนนโดยยอมรับเงื่อนไข "การลงโทษอย่างโหดร้าย"เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2461 มีการลงนามการสงบศึกมูดรอส เพื่อยุติการมีส่วนร่วมของออตโตมันในสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างไรก็ตาม สาธารณชนออตโตมันได้รับความรู้สึกเชิงบวกที่ทำให้เข้าใจผิดถึงความเข้มงวดของเงื่อนไขการสงบศึกพวกเขาคิดว่าเงื่อนไขนี้ผ่อนปรนมากกว่าที่เป็นจริงอย่างมาก ซึ่งเป็นที่มาของความไม่พอใจในภายหลังว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทรยศต่อเงื่อนไขที่เสนอ
Play button
1915 Feb 19 - 1916 Jan 9

แคมเปญ Gallipoli

Gallipoli Peninsula, Pazarlı/G
มหาอำนาจเอกราช ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ จักรวรรดิรัสเซีย พยายามทำให้จักรวรรดิออตโตมันซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจกลางอ่อนแอลง โดยเข้าควบคุมช่องแคบออตโตมันสิ่งนี้จะทำให้เมืองหลวงของออตโตมันที่คอนสแตนติโนเปิลถูกโจมตีโดยเรือประจัญบานของฝ่ายสัมพันธมิตร และตัดขาดจากส่วนเอเชียของจักรวรรดิเมื่อตุรกีพ่ายแพ้ คลองสุเอซจะปลอดภัยและสามารถเปิดเส้นทางส่งเสบียงของฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตลอดทั้งปีผ่านทะเลดำไปยังท่าเรือน้ำอุ่นในรัสเซียความพยายามของกองเรือพันธมิตรในการบังคับให้ผ่านดาร์ดาแนลส์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458 ล้มเหลว และตามมาด้วยการยกพลขึ้นบกบนคาบสมุทรกัลลิโปลีในเดือนเมษายน พ.ศ. 2458 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2459 หลังจากการสู้รบเป็นเวลาแปดเดือน ซึ่งมีผู้บาดเจ็บล้มตายประมาณ 250,000 รายในแต่ละด้าน แคมเปญ Gallipoli ถูกละทิ้งและกองกำลังบุกถอนตัวเป็นการรณรงค์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับกลุ่มอำนาจ Entente และจักรวรรดิออตโตมัน ตลอดจนผู้สนับสนุนการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วินสตัน เชอร์ชิลล์ ลอร์ดคนแรกของทหารเรือ (พ.ศ. 2454–2458)การรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของออตโตมันในตุรกี ตุรกีถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของรัฐ เป็นคลื่นลูกสุดท้ายในการปกป้องมาตุภูมิเมื่อจักรวรรดิออตโตมันล่าถอยการต่อสู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำหรับ สงครามประกาศเอกราชของตุรกี และการประกาศของ สาธารณรัฐตุรกี ในอีกแปดปีต่อมา โดยมีมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะผู้บัญชาการที่กัลลิโปลีเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน
Play button
1915 Apr 24 - 1916

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อาร์เมเนีย

Türkiye
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวอาร์เมเนีย เป็นการทำลายล้างชาวอาร์เมเนียอย่างเป็นระบบและอัตลักษณ์ในจักรวรรดิออตโตมันในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1เป็นหัวหอกโดยคณะกรรมการปกครองของสหภาพและความก้าวหน้า (CUP) โดยดำเนินการเบื้องต้นผ่านการสังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียประมาณหนึ่งล้านคนในระหว่างการเดินขบวนสังหารไปยังทะเลทรายซีเรีย และการบังคับอิสลามสตรีและเด็กชาวอาร์เมเนียก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ชาวอาร์เมเนียได้ยึดครองพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองแต่เป็นรองในสังคมออตโตมันการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ของชาวอาร์เมเนียเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1890 และ 1909 จักรวรรดิออตโตมันประสบความพ่ายแพ้ทางทหารหลายครั้งและความสูญเสียดินแดน—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สงคราม บอลข่านในช่วงปี 1912–1913—ทำให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ผู้นำ CUP ว่าชาวอาร์เมเนียซึ่งมีบ้านเกิดในจังหวัดทางตะวันออก ถูกมองว่าเป็นใจกลางของประเทศตุรกีและต้องการเอกราชระหว่างการรุกรานดิน แดนรัสเซีย และ เปอร์เซีย ในปี พ.ศ. 2457 ทหารกึ่งทหารของออตโตมันได้สังหารหมู่ชาวอาร์เมเนียในท้องถิ่นผู้นำออตโตมันใช้ข้อบ่งชี้ของการต่อต้านอาร์เมเนียอย่างโดดเดี่ยวเป็นหลักฐานของการกบฏที่แพร่หลาย แม้ว่าไม่มีการกบฏดังกล่าวก็ตามการเนรเทศจำนวนมากมีจุดมุ่งหมายเพื่อขัดขวางความเป็นไปได้ของเอกราชหรือเอกราชของอาร์เมเนียอย่างถาวรในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2458 ทางการออตโตมันได้จับกุมและส่งตัวปัญญาชนและผู้นำชาวอาร์เมเนียหลายร้อยคนออกจากคอนสแตนติโนเปิลตามคำสั่งของ Talaat Pasha ชาวอาร์เมเนียประมาณ 800,000 ถึง 1.2 ล้านคนถูกส่งไปเพื่อสังหารในการเดินขบวนไปยังทะเลทรายซีเรียในปี พ.ศ. 2458 และ พ.ศ. 2459 เมื่อถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยทหารคุ้มกัน ผู้ถูกเนรเทศถูกกีดกันจากอาหารและน้ำ และถูกปล้น ข่มขืน และ การสังหารหมู่ในทะเลทรายซีเรีย ผู้รอดชีวิตถูกแยกย้ายกันไปในค่ายกักกันในปี 1916 มีการสั่งสังหารหมู่อีกระลอกหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ถูกเนรเทศราว 200,000 คนยังมีชีวิตอยู่ภายในสิ้นปีนี้ผู้หญิงและเด็กชาวอาร์เมเนียประมาณ 100,000 ถึง 200,000 คนถูกบังคับให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและรวมตัวเข้ากับครัวเรือนมุสลิมการสังหารหมู่และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของผู้รอดชีวิตชาวอาร์เมเนียดำเนินการโดยขบวนการชาตินิยมตุรกีในช่วง สงครามประกาศอิสรภาพของตุรกี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งนี้ทำให้อารยธรรมอาร์เมเนียมากกว่าสองพันปีสิ้นสุดลงเมื่อรวมกับการสังหารหมู่และการขับไล่ชาวคริสต์นิกายซีเรียและกรีกออร์โธด็อกซ์ ทำให้เกิดรัฐตุรกีที่เน้นชาติพันธุ์นิยม
Play button
1916 Jun 10 - Oct 25

กบฏอาหรับ

Syria
การจลาจลของชาวอาหรับเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2459 โดยได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษมันเปลี่ยนกระแสต่อต้านออตโตมานในแนวรบตะวันออกกลาง ซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาจะได้เปรียบในช่วงสองปีแรกของ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งบนพื้นฐานของการโต้ตอบระหว่างแมคมาฮอน-ฮุสเซน ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับฮุสเซน บิน อาลี ชารีฟแห่งเมกกะ การก่อจลาจลเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่เมกกะเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2459 เป้าหมายของนักชาตินิยมอาหรับคือการสร้างชาวอาหรับที่เป็นปึกแผ่นและเป็นอิสระ รัฐที่ขยายจากอเลปโปในซีเรียไปยังเอเดนในเยเมน ซึ่งอังกฤษได้สัญญาว่าจะยอมรับกองทัพ Sharifian นำโดย Hussein และ Hashemites โดยได้รับการสนับสนุนทางทหารจาก British Egyptian Expeditionary Force ประสบความสำเร็จในการต่อสู้และขับไล่กองทัพออตโตมันออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของ Hejaz และ Transjordanนักประวัติศาสตร์มองว่าการจลาจลของชาวอาหรับเป็นขบวนการชาตินิยมอาหรับที่มีการจัดระเบียบเป็นครั้งแรกมันรวบรวมกลุ่มอาหรับที่แตกต่างกันเป็นครั้งแรกโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อต่อสู้เพื่อเอกราชจากจักรวรรดิออตโตมัน
การแบ่งอาณาจักรออตโตมัน
การยอมจำนนของกรุงเยรูซาเล็มแก่อังกฤษในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2460 หลังยุทธการที่กรุงเยรูซาเล็ม ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1918 Oct 30 - 1922 Nov 1

การแบ่งอาณาจักรออตโตมัน

Türkiye
การแบ่งจักรวรรดิออตโตมัน (30 ตุลาคม พ.ศ. 2461 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465) เป็นเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 และการยึดครองอิสตันบูลโดยกองทหาร อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2461 การแบ่งมีการวางแผนในข้อตกลงหลายฉบับที่จัดทำขึ้นโดย ฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง [91] โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลง Sykes-Picot หลังจากที่จักรวรรดิออตโตมันเข้าร่วมกับ เยอรมนี เพื่อก่อตั้งพันธมิตรออตโตมัน–เยอรมัน[92] การรวมตัวกันขนาดใหญ่ของดินแดนและผู้คนซึ่งเดิมประกอบด้วยจักรวรรดิออตโตมันถูกแบ่งออกเป็นรัฐใหม่หลายรัฐ[93] จักรวรรดิออตโตมันเป็นรัฐอิสลามชั้นนำในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ วัฒนธรรม และอุดมการณ์การแบ่งจักรวรรดิออตโตมันหลังสงครามนำไปสู่การครอบงำตะวันออกกลางโดยมหาอำนาจตะวันตก เช่น อังกฤษและฝรั่งเศส และเห็นการกำเนิดของโลกอาหรับสมัยใหม่และ สาธารณรัฐตุรกีการต่อต้านอิทธิพลของอำนาจเหล่านี้มาจากขบวนการกู้ชาติของตุรกี แต่ยังไม่แพร่หลายในรัฐอื่นๆ ในยุคหลังออตโตมันจนกระทั่งช่วงของการปลดปล่อยอาณานิคมอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากที่รัฐบาลออตโตมันล่มสลายอย่างสมบูรณ์ ตัวแทนได้ลงนามในสนธิสัญญาแซฟวร์ในปี พ.ศ. 2463 ซึ่งแบ่งดินแดนส่วนใหญ่ของตุรกีในปัจจุบันออกจากฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร กรีซ และอิตาลีสงครามประกาศเอกราชของตุรกี บังคับให้มหาอำนาจยุโรปตะวันตกกลับสู่โต๊ะเจรจาก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันสนธิสัญญาชาวยุโรปตะวันตกและสภาแห่งชาติของตุรกีลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาโลซานฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2466 แทนที่สนธิสัญญาแซฟวร์และเห็นพ้องต้องกันในประเด็นเกี่ยวกับดินแดนส่วนใหญ่
Play button
1919 May 19 - 1922 Oct 11

สงครามอิสรภาพของตุรกี

Anatolia, Türkiye
ในขณะที่ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สิ้นสุดลงสำหรับจักรวรรดิออตโตมันด้วยการสงบศึกของ Mudros ฝ่ายสัมพันธมิตรยังคงยึดครองและยึดดินแดนสำหรับการออกแบบของจักรวรรดินิยมผู้บัญชาการทหารของออตโตมันจึงปฏิเสธคำสั่งจากทั้งฝ่ายพันธมิตรและรัฐบาลออตโตมันให้ยอมจำนนและสลายกองกำลังของตนวิกฤตการณ์นี้ถึงจุดสูงสุดเมื่อสุลต่านเมห์เม็ดที่ 6 ส่งมุสตาฟา เกมัล ปาชา (อตาเติร์ก) ซึ่งเป็นนายพลระดับสูงที่ได้รับความเคารพนับถือไปยังอานาโตเลียเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยอย่างไรก็ตาม มุสตาฟา เคมาล กลายเป็นผู้ขับเคลื่อนและเป็นผู้นำในการต่อต้านรัฐบาลออตโตมัน พลังพันธมิตร และชนกลุ่มน้อยชาวคริสต์ในที่สุดในความพยายามที่จะควบคุมสุญญากาศทางอำนาจในอานาโตเลีย ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เกลี้ยกล่อมนายกรัฐมนตรีเอเลฟเทริออส เวนิเซลอสของกรีกให้ส่งกองกำลังเดินทางเข้าไปในอานาโตเลียและยึดครองเมืองสมีร์นา (อิซเมียร์) ซึ่งเป็นการเริ่มต้น สงครามประกาศอิสรภาพของตุรกีรัฐบาลต่อต้านกลุ่มชาตินิยมที่นำโดยมุสตาฟา เคมาล ก่อตั้งขึ้นในอังการาเมื่อเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลออตโตมันสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรไม่นานฝ่ายพันธมิตรก็กดดันรัฐบาลออตโตมันในกรุงคอนสแตนติโนเปิลให้ระงับรัฐธรรมนูญ ปิดรัฐสภา และลงนามในสนธิสัญญาแซฟวร์ ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ของตุรกี ซึ่ง "รัฐบาลอังการา" ประกาศว่าผิดกฎหมายในสงครามต่อมา กองทหารรักษาการณ์ที่ไม่ปกติได้เอาชนะกองกำลัง ฝรั่งเศส ทางตอนใต้ และหน่วยที่ไม่ได้ปลดประจำการได้แยก อาร์เมเนีย กับกองกำลังบอลเชวิค ส่งผลให้เกิดสนธิสัญญาคาร์ส (ตุลาคม 1921)แนวรบด้านตะวันตกของสงครามประกาศเอกราชเป็นที่รู้จักกันในชื่อสงครามกรีก-ตุรกี ซึ่งในตอนแรกกองกำลัง กรีก พบกับการต่อต้านที่ไม่มีการรวบรวมกันอย่างไรก็ตามการจัดกองทหารรักษาการณ์ของ İsmet Pasha ในกองทัพปกติได้ผลตอบแทนเมื่อกองกำลังอังการาต่อสู้กับชาวกรีกในสมรภูมิที่ İnönü ครั้งแรกและครั้งที่สองกองทัพกรีกได้รับชัยชนะในสมรภูมิคุทาห์ยา-เอสกิเซฮีร์ และตัดสินใจเคลื่อนพลเข้ายึดอังการาเมืองหลวงของฝ่ายชาตินิยม ขยายเส้นทางส่งเสบียงพวกเติร์กตรวจสอบความก้าวหน้าของพวกเขาในสมรภูมิ Sakarya และโจมตีตอบโต้ในการรุกครั้งใหญ่ ซึ่งขับไล่กองกำลังกรีกออกจากอนาโตเลียในช่วงสามสัปดาห์สงครามสิ้นสุดลงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการยึดอิซมีร์และวิกฤตชานัคกลับคืนมา กระตุ้นให้มีการลงนามสงบศึกอีกครั้งในมูดานยาสมัชชาใหญ่แห่งชาติในอังการาได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐบาลตุรกีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้ลงนามในสนธิสัญญาโลซานน์ (กรกฎาคม พ.ศ. 2466) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ตุรกีชื่นชอบมากกว่าสนธิสัญญาแซฟวร์ฝ่ายสัมพันธมิตรอพยพอานาโตเลียและเทรซตะวันออก รัฐบาลออตโตมันถูกโค่นล้มและล้มล้างระบอบกษัตริย์ และรัฐสภาแห่งชาติตุรกี (ซึ่งยังคงเป็นองค์กรนิติบัญญัติหลักของตุรกีในปัจจุบัน) ประกาศสาธารณรัฐตุรกีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ด้วยสงคราม ประชากรจำนวนหนึ่ง การแลกเปลี่ยนระหว่างกรีซกับตุรกี การแบ่งจักรวรรดิออตโตมัน และการล้มล้างสุลต่าน ยุคออตโตมันสิ้นสุดลง และด้วยการปฏิรูปของอตาเติร์ก พวกเติร์กได้สร้างรัฐชาติสมัยใหม่ทางโลกของตุรกีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2467 หัวหน้าศาสนาอิสลามของออตโตมันก็ถูกยกเลิกเช่นกัน
การยกเลิกสุลต่านออตโตมัน
Mehmed VI ออกจากประตูหลังของพระราชวัง Dolmabahçe ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1922 Nov 1

การยกเลิกสุลต่านออตโตมัน

Türkiye
การล้มล้างสุลต่านออตโตมันโดยสมัชชาแห่งชาติตุรกีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ทำให้จักรวรรดิออตโตมันสิ้นสุดลง ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2442 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ในการประชุมที่เมืองโลซานน์ อำนาจอธิปไตยของสภาแห่งชาติใช้อำนาจโดยรัฐบาล ใน Angora (ปัจจุบันคืออังการา) เหนือตุรกีได้รับการยอมรับสุลต่านองค์สุดท้าย เมห์เม็ดที่ 6 เสด็จออกจากเมืองหลวงของออตโตมัน กรุงคอนสแตนติโนเปิล (ปัจจุบันคืออิสตันบูล) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ตำแหน่งทางกฎหมายมั่นคงด้วยการลงนามในสนธิสัญญาโลซานน์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2467 หัวหน้าศาสนาอิสลามถูกยกเลิก เป็นการสิ้นสุดอิทธิพลของออตโตมัน
1923 Jan 1

บทส่งท้าย

Türkiye
จักรวรรดิออตโตมันเป็นรัฐที่กว้างใหญ่และมีอำนาจมากว่าหกศตวรรษตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 13 ถึงต้นศตวรรษที่ 20เมื่อถึงจุดสูงสุด มันควบคุมอาณาเขตอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวจากยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือมรดกของจักรวรรดิออตโตมันนั้นซับซ้อนและมีหลายแง่มุม และผลกระทบของมันยังคงสัมผัสได้ในปัจจุบันในหลายส่วนของโลกมรดกที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันคือมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวออตโตมานเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะและวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ และมรดกของพวกเขาสามารถเห็นได้จากสถาปัตยกรรม ดนตรี และวรรณกรรมอันน่าทึ่งของภูมิภาคนี้สถานที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของอิสตันบูลหลายแห่ง เช่น สุเหร่าสีน้ำเงินและพระราชวังทอปกาปึ ถูกสร้างขึ้นในสมัยออตโตมันจักรวรรดิออตโตมันยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองของตะวันออกกลางและยุโรปเป็นผู้เล่นหลักในการค้าระหว่างประเทศและการทูต และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ทำให้สามารถมีอิทธิพลเหนือภูมิภาคใกล้เคียงได้อย่างไรก็ตาม มรดกของจักรวรรดิออตโตมันก็ไม่ได้ปราศจากความขัดแย้งชาวออตโตมานเป็นที่รู้จักจากการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยอย่างโหดเหี้ยม โดยเฉพาะชาวอาร์เมเนีย ชาวกรีก และชุมชนคริสเตียนอื่นๆมรดกของลัทธิจักรวรรดินิยมออตโตมันและลัทธิล่าอาณานิคมยังคงสัมผัสได้ในหลายส่วนของโลกในปัจจุบัน และผลกระทบต่อพลวัตทางการเมืองและสังคมของภูมิภาคนี้ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

AppendicesAPPENDIX 1

Ottoman Empire from a Turkish Perspective


Play button
APPENDIX 2

Why didn't the Ottomans conquer Persia?


Play button
APPENDIX 3

Basics of Ottoman Law


Play button
APPENDIX 4

Basics of Ottoman Land Management & Taxation


Play button
APPENDIX 5

Ottoman Pirates


Play button
APPENDIX 6

Ottoman Fratricide


Play button
APPENDIX 7

How an Ottoman Sultan dined


Play button
APPENDIX 8

Harems Of Ottoman Sultans


Play button
APPENDIX 9

The Ottomans


Play button

CharactersMahmud II

Mahmud II

Sultan of the Ottoman Empire

Suleiman the Magnificent

Suleiman the Magnificent

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed IV

Mehmed IV

Sultan of the Ottoman Empire

Ahmed I

Ahmed I

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed III

Mehmed III

Sultan of the Ottoman Empire

Selim III

Selim III

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed II

Mehmed II

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed V

Mehmed V

Sultan of the Ottoman Empire

Selim I

Selim I

Sultan of the Ottoman Empire

Bayezid II

Bayezid II

Sultan of the Ottoman Empire

Osman II

Osman II

Sultan of the Ottoman Empire

Murad IV

Murad IV

Sultan of the Ottoman Empire

Murad III

Murad III

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed I

Mehmed I

Sultan of Ottoman Empire

Musa Çelebi

Musa Çelebi

Co-ruler during the Ottoman Interregnum

Ahmed III

Ahmed III

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa III

Mustafa III

Sultan of the Ottoman EmpirePadishah

Ibrahim of the Ottoman Empire

Ibrahim of the Ottoman Empire

Sultan of the Ottoman Empire

Orhan

Orhan

Second Sultan of the Ottoman Empire

Abdul Hamid I

Abdul Hamid I

Sultan of the Ottoman Empire

Murad II

Murad II

Sultan of the Ottoman Empire

Abdulmejid I

Abdulmejid I

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa II

Mustafa II

Sultan of the Ottoman Empire

Abdulaziz

Abdulaziz

Sultan of the Ottoman Empire

Bayezid I

Bayezid I

Fourth Sultan of the Ottoman Empire

Koprulu Mehmed Pasa

Koprulu Mehmed Pasa

Grand Vizier of the Ottoman Empire

Mehmed VI

Mehmed VI

Last Sultan of the Ottoman Empire

Murad I

Murad I

Third Sultan of the Ottoman Empire

Abdul Hamid II

Abdul Hamid II

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa IV

Mustafa IV

Sultan of the Ottoman Empire

Osman I

Osman I

Founder of the Ottoman Empire

Footnotes 1. Kermeli, Eugenia (2009). "Osman I". In goston, Gbor; Bruce Masters (eds.).Encyclopedia of the Ottoman Empire. p.444.
 2. Imber, Colin (2009).The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power(2ed.). New York: Palgrave Macmillan. pp.262-4.
 3. Kafadar, Cemal (1995).Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. p.16.
 4. Kafadar, Cemal,Between Two Worlds, University of California Press, 1996, p xix. ISBN 0-520-20600-2
 5. Mesut Uyar and Edward J. Erickson,A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatrk, (ABC-CLIO, 2009), 29.
 6. Egger, Vernon O. (2008).A History of the Muslim World Since 1260: The Making of a Global Community.Prentice Hall. p.82. ISBN 978-0-13-226969-8.
 7. The Jewish Encyclopedia: a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day,Vol.2 Isidore Singer, Cyrus Adler, Funk and Wagnalls, 1912 p.460
 8. goston, Gbor (2009). "Selim I". In goston, Gbor; Bruce Masters (eds.).Encyclopedia of the Ottoman Empire. pp.511-3. ISBN 9780816062591.
 9. Darling, Linda (1996).Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660. E.J. Brill. pp.283-299, 305-6. ISBN 90-04-10289-2.
 10. Şahin, Kaya (2013).Empire and Power in the reign of Sleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press. p.10. ISBN 978-1-107-03442-6.
 11. Jelālī Revolts | Turkish history.Encyclopedia Britannica. 2012-10-25.
 12. Inalcik, Halil.An Economic and Social history of the Ottoman Empire 1300-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p.115; 117; 434; 467.
 13. Lewis, Bernard. Ottoman Land Tenure and Taxation in Syria.Studia Islamica. (1979), pp.109-124.
 14. Peirce, Leslie (1993).The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford University Press.
 15. Peirce, Leslie (1988).The Imperial Harem: Gender and Power in the Ottoman Empire, 1520-1656. Ann Arbor, MI: UMI Dissertation Information Service. p.106.
 16. Evstatiev, Simeon (1 Jan 2016). "8. The Qāḍīzādeli Movement and the Revival of takfīr in the Ottoman Age".Accusations of Unbelief in Islam. Brill. pp.213-14. ISBN 9789004307834. Retrieved29 August2021.
 17. Cook, Michael (2003).Forbidding Wrong in Islam: An Introduction. Cambridge University Press. p.91.
 18. Sheikh, Mustapha (2016).Ottoman Puritanism and its Discontents: Ahmad al-Rumi al-Aqhisari and the .Oxford University Press. p.173. ISBN 978-0-19-250809-6. Retrieved29 August2021.
 19. Rhoads Murphey, "Continuity and Discontinuity in Ottoman Administrative Theory and Practice during the Late Seventeenth Century,"Poetics Today14 (1993): 419-443.
 20. Mikaberidze, Alexander (2015).Historical Dictionary of Georgia(2ed.). Rowman Littlefield. ISBN 978-1442241466.
 21. Lord Kinross:Ottoman centuries(translated by Meral Gasıpıralı) Altın Kitaplar, İstanbul,2008, ISBN 978-975-21-0955-1, p.237.
 22. History of the Ottoman Empire and modern Turkeyby Ezel Kural Shaw p. 107.
 23. Mesut Uyar, Edward J. Erickson,A military history of the Ottomans: from Osman to Atatrk, ABC CLIO, 2009, p. 76, "In the end both Ottomans and Portuguese had the recognize the other side's sphere of influence and tried to consolidate their bases and network of alliances."
 24. Dumper, Michael R.T.; Stanley, Bruce E. (2007).Cities of the Middle East and North Africa: a Historical Encyclopedia. ABC-Clio. ISBN 9781576079195.
 25. Shillington, Kevin (2013).Encyclopedia of African History.Routledge. ISBN 9781135456702.
 26. Tony Jaques (2006).Dictionary of Battles and Sieges. Greenwood Press. p.xxxiv. ISBN 9780313335365.
 27. Saraiya Faroqhi (2009).The Ottoman Empire: A Short History. Markus Wiener Publishers. pp.60ff. ISBN 9781558764491.
 28. Palmira Johnson Brummett (1994).Ottoman seapower and Levantine diplomacy in the age of discovery. SUNY Press. pp.52ff. ISBN 9780791417027.
 29. Sevim Tekeli, "Taqi al-Din", in Helaine Selin (1997),Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures,Kluwer Academic Publishers, ISBN 0792340663.
 30. Zaken, Avner Ben (2004). "The heavens of the sky and the heavens of the heart: the Ottoman cultural context for the introduction of post-Copernican astronomy".The British Journal for the History of Science.Cambridge University Press.37: 1-28.
 31. Sonbol, Amira El Azhary (1996).Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Syracuse University Press. ISBN 9780815603832.
 32. Hughes, Lindsey (1990).Sophia, Regent of Russia: 1657 - 1704. Yale University Press,p.206.
 33. Davies, Brian (2007).Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe, 1500-1700. Routledge,p.185.
 34. Shapira, Dan D.Y. (2011). "The Crimean Tatars and the Austro-Ottoman Wars". In Ingrao, Charles W.; Samardžić, Nikola; Pesalj, Jovan (eds.).The Peace of Passarowitz, 1718. Purdue University Press,p.135.
 35. Stanford J. Shaw, "The Nizam-1 Cedid Army under Sultan Selim III 1789-1807."Oriens18.1 (1966): 168-184.
 36. David Nicolle,Armies of the Ottoman Empire 1775-1820(Osprey, 1998).
 37. George F. Nafziger (2001).Historical Dictionary of the Napoleonic Era. Scarecrow Press. pp.153-54. ISBN 9780810866171.
 38. Finkel, Caroline (2005).Osman's Dream. John Murray. p.435. ISBN 0-465-02396-7.
 39. Hopkins, Kate (24 March 2006)."Food Stories: The Sultan's Coffee Prohibition". Archived fromthe originalon 20 November 2012. Retrieved12 September2006.
 40. Roemer, H. R. (1986). "The Safavid Period".The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavid Periods. Vol.VI. Cambridge: Cambridge University Press. pp.189-350. ISBN 0521200946,p. 285.
 41. Mansel, Philip(1995).Constantinople: City of the World's Desire, 1453-1924. New York:St. Martin's Press. p.200. ISBN 0719550769.
 42. Gökbilgin, M. Tayyib (2012).Ibrāhīm.Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online. Retrieved10 July2012.
 43. Thys-Şenocak, Lucienne (2006).Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan. Ashgate. p.89. ISBN 978-0-754-63310-5, p.26 .
 44. Farooqi, Naimur Rahman (2008).Mughal-Ottoman relations: a study of political diplomatic relations between Mughal India and the Ottoman Empire, 1556-1748. Retrieved25 March2014.
 45. Eraly, Abraham(2007),Emperors Of The Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, Penguin Books Limited, pp.27-29, ISBN 978-93-5118-093-7
 46. Stone, David R.(2006).A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya. Greenwood Publishing Group, p.64.
 47. Roderic, H. Davison (1990).Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923 - The Impact of the West.University of Texas Press. pp.115-116.
 48. Ishtiaq, Hussain."The Tanzimat: Secular reforms in the Ottoman Empire"(PDF). Faith Matters.
 49. "PTT Chronology"(in Turkish). PTT Genel Mdrlğ. 13 September 2008. Archived fromthe originalon 13 September 2008. Retrieved11 February2013.
 50. Tilmann J. Röder, The Separation of Powers: Historical and Comparative Perspectives, in: Grote/Röder, Constitutionalism in Islamic Countries (Oxford University Press 2011).
 51. Cleveland, William (2013).A History of the Modern Middle East. Boulder, Colorado: Westview Press. p.79. ISBN 978-0813340487.
 52. Uyar, Mesut;Erickson, Edward J.(23 September 2009).A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. Santa Barbara, California: ABC-CLIO (published 2009). p.210.
 53. Cleveland, William L. (2004).A history of the modern Middle East. Michigan University Press. p.65. ISBN 0-8133-4048-9.
 54. ^De Bellaigue, Christopher (2017).The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason- 1798 to Modern Times. New York: Liveright Publishing Corporation. p.227. ISBN 978-0-87140-373-5.
 55. Stone, Norman (2005)."Turkey in the Russian Mirror". In Mark Erickson, Ljubica Erickson (ed.).Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson. Weidenfeld Nicolson. p.97. ISBN 978-0-297-84913-1.
 56. "The Serbian Revolution and the Serbian State".staff.lib.msu.edu.Archivedfrom the original on 10 October 2017. Retrieved7 May2018.
 57. Plamen Mitev (2010).Empires and Peninsulas: Southeastern Europe Between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. LIT Verlag Mnster. pp.147-. ISBN 978-3-643-10611-7.
 58. L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453 (London: Hurst and Co., 2000), pp. 248-250.
 59. Trevor N. Dupuy. (1993). "The First Turko-Egyptian War."The Harper Encyclopedia of Military History. HarperCollins Publishers, ISBN 978-0062700568, p. 851
 60. P. Kahle and P.M. Holt. (2012) Ibrahim Pasha.Encyclopedia of Islam, Second Edition. ISBN 978-9004128040
 61. Dupuy, R. Ernest; Dupuy, Trevor N. (1993).The Harper Encyclopedia of Military History: From 3500 B.C. to the Present. New York: HarperCollins Publishers. ISBN 0-06-270056-1,p.851.
 62. Williams, Bryan Glynn (2000)."Hijra and forced migration from nineteenth-century Russia to the Ottoman Empire".Cahiers du Monde Russe.41(1): 79-108.
 63. Memoirs of Miliutin, "the plan of action decided upon for 1860 was to cleanse [ochistit'] the mountain zone of its indigenous population", per Richmond, W.The Northwest Caucasus: Past, Present, and Future. Routledge. 2008.
 64. Richmond, Walter (2008).The Northwest Caucasus: Past, Present, Future. Taylor Francis US. p.79. ISBN 978-0-415-77615-8.Archivedfrom the original on 14 January 2023. Retrieved20 June2015.the plan of action decided upon for 1860 was to cleanse [ochistit'] the mountain zone of its indigenous population
 65. Amjad M. Jaimoukha (2001).The Circassians: A Handbook. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-312-23994-7.Archivedfrom the original on 14 January 2023. Retrieved20 June2015.
 66. Stone, Norman "Turkey in the Russian Mirror" pp. 86-100 fromRussia War, Peace and Diplomacyedited by Mark Ljubica Erickson, Weidenfeld Nicolson: London, 2004 p. 95.
 67. Crowe, John Henry Verinder (1911)."Russo-Turkish Wars". In Chisholm, Hugh (ed.).Encyclopædia Britannica. Vol.23 (11thed.). Cambridge University Press. pp.931-936, see page 931 para five.
 68. Akmeșe, Handan NezirThe Birth of Modern Turkey The Ottoman Military and the March to World I, London: I.B. Tauris page 24.
 69. Armenian:Համիդյան ջարդեր,Turkish:Hamidiye Katliamı,French:Massacres hamidiens)
 70. Dictionary of Genocide, By Paul R. Bartrop, Samuel Totten, 2007, p. 23
 71. Akçam, Taner(2006)A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibilityp. 42, Metropolitan Books, New York ISBN 978-0-8050-7932-6
 72. "Fifty Thousand Orphans made So by the Turkish Massacres of Armenians",The New York Times, December 18, 1896,The number of Armenian children under twelve years of age made orphans by the massacres of 1895 is estimated by the missionaries at 50.000.
 73. Akçam 2006, p.44.
 74. Angold, Michael (2006), O'Mahony, Anthony (ed.),Cambridge History of Christianity, vol.5. Eastern Christianity, Cambridge University Press, p.512, ISBN 978-0-521-81113-2.
 75. Cleveland, William L. (2000).A History of the Modern Middle East(2nded.). Boulder, CO: Westview. p.119. ISBN 0-8133-3489-6.
 76. Balkan Savaşları ve Balkan Savaşları'nda Bulgaristan, Sleyman Uslu
 77. Aksakal, Mustafa(2011)."'Holy War Made in Germany'? Ottoman Origins of the 1914 Jihad".War in History.18(2): 184-199.
 78. Ldke, Tilman (17 December 2018)."Jihad, Holy War (Ottoman Empire)".International Encyclopedia of the First World War. Retrieved19 June2021.
 79. Sakai, Keiko (1994)."Political parties and social networks in Iraq, 1908-1920"(PDF).etheses.dur.ac.uk. p.57.
 80. Lewis, Bernard(19 November 2001)."The Revolt of Islam".The New Yorker.Archivedfrom the original on 4 September 2014. Retrieved28 August2014.
 81. A. Noor, Farish(2011). "Racial Profiling' Revisited: The 1915 Indian Sepoy Mutiny in Singapore and the Impact of Profiling on Religious and Ethnic Minorities".Politics, Religion Ideology.1(12): 89-100.
 82. Dangoor, Jonathan (2017)."" No need to exaggerate " - the 1914 Ottoman Jihad declaration in genocide historiography, M.A Thesis in Holocaust and Genocide Studies".
 83. Finkel, C., 2005, Osman's Dream, Cambridge: Basic Books, ISBN 0465023975, p. 273.
 84. Tucker, S.C., editor, 2010, A Global Chronology of Conflict, Vol. Two, Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, ISBN 9781851096671, p. 646.
 85. Halil İbrahim İnal:Osmanlı Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul, 2008 ISBN 978-9944-1-7437-4p 378-381.
 86. Prof.Yaşar Ycel-Prof Ali Sevim:Trkiye tarihi IV, AKDTYKTTK Yayınları, 1991, pp 165-166
 87. Thomas Mayer,The Changing Past: Egyptian Historiography of the Urabi Revolt, 1882-1982(University Presses of Florida, 1988).
 88. Taylor, A.J.P.(1955).The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822101-2, p.228-254.
 89. Roger Crowley, Empires of the Sea, faber and faber 2008 pp.67-69
 90. Partridge, Loren (14 March 2015).Art of Renaissance Venice, 1400 1600. Univ of California Press. ISBN 9780520281790.
 91. Paul C. Helmreich,From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920(Ohio University Press, 1974) ISBN 0-8142-0170-9
 92. Fromkin,A Peace to End All Peace(1989), pp. 49-50.
 93. Roderic H. Davison; Review "From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920" by Paul C. Helmreich inSlavic Review, Vol. 34, No. 1 (Mar. 1975), pp. 186-187

ReferencesEncyclopedias

 • Ágoston, Gábor; Masters, Bruce, eds.(2009). Encyclopedia of the Ottoman Empire.New York: Facts On File. ISBN 978-0-8160-6259-1.


Surveys

 • Baram, Uzi and Lynda Carroll, editors. A Historical Archaeology of the Ottoman Empire: Breaking New Ground (Plenum/Kluwer Academic Press, 2000)
 • Barkey, Karen. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. (2008) 357pp Amazon.com, excerpt and text search
 • Davison, Roderic H. Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876 (New York: Gordian Press, 1973)
 • Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909 (London: IB Tauris, 1998)
 • Faroqhi, Suraiya. The Ottoman Empire: A Short History (2009) 196pp
 • Faroqhi, Suraiya. The Cambridge History of Turkey (Volume 3, 2006) excerpt and text search
 • Faroqhi, Suraiya and Kate Fleet, eds. The Cambridge History of Turkey (Volume 2 2012) essays by scholars
 • Finkel, Caroline (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923. Basic Books. ISBN 978-0-465-02396-7.
 • Fleet, Kate, ed. The Cambridge History of Turkey (Volume 1, 2009) excerpt and text search, essays by scholars
 • Imber, Colin (2009). The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power (2 ed.). New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-57451-9.
 • Inalcik, Halil. The Ottoman Empire, the Classical Age: 1300–1600. Hachette UK, 2013. [1973]
 • Kasaba, Resat, ed. The Cambridge History of Turkey (vol 4 2008) excerpt and text search vol 4 comprehensive coverage by scholars of 20th century
 • Dimitri Kitsikis, L'Empire ottoman, Presses Universitaires de France, 3rd ed.,1994. ISBN 2-13-043459-2, in French
 • McCarthy, Justin. The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923 1997
 • McMeekin, Sean. The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany's Bid for World Power (2010)
 • Pamuk, Sevket. A Monetary History of the Ottoman Empire (1999). pp. 276
 • Quataert, Donald. The Ottoman Empire, 1700–1922 (2005) ISBN 0-521-54782-2.
 • Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 1, 1977.
 • Somel, Selcuk Aksin. Historical Dictionary of the Ottoman Empire. (2003). 399 pp.
 • Uyar, Mesut; Erickson, Edward (2009). A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatürk. ISBN 978-0-275-98876-0.


The Early Ottomans (1300–1453)

 • Kafadar, Cemal (1995). Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. University of California Press. ISBN 978-0-520-20600-7.
 • Lindner, Rudi P. (1983). Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 0-933070-12-8.
 • Lowry, Heath (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: SUNY Press. ISBN 0-7914-5636-6.
 • Zachariadou, Elizabeth, ed. (1991). The Ottoman Emirate (1300–1389). Rethymnon: Crete University Press.
 • İnalcık Halil, et al. The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300–1600. Phoenix, 2013.


The Era of Transformation (1550–1700)

 • Abou-El-Haj, Rifa'at Ali (1984). The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te İstanbul.
 • Howard, Douglas (1988). "Ottoman Historiography and the Literature of 'Decline' of the Sixteenth and Seventeenth Century". Journal of Asian History. 22: 52–77.
 • Kunt, Metin İ. (1983). The Sultan's Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550–1650. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-05578-1.
 • Peirce, Leslie (1993). The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-508677-5.
 • Tezcan, Baki (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-41144-9.
 • White, Joshua M. (2017). Piracy and Law in the Ottoman Mediterranean. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-1-503-60252-6.


to 1830

 • Braude, Benjamin, and Bernard Lewis, eds. Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society (1982)
 • Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe (2002)
 • Guilmartin, John F., Jr. "Ideology and Conflict: The Wars of the Ottoman Empire, 1453–1606", Journal of Interdisciplinary History, (Spring 1988) 18:4., pp721–747.
 • Kunt, Metin and Woodhead, Christine, ed. Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman Empire in the Early Modern World. 1995. 218 pp.
 • Parry, V.J. A History of the Ottoman Empire to 1730 (1976)
 • Şahin, Kaya. Empire and Power in the Reign of Süleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press, 2013.
 • Shaw, Stanford J. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol I; Empire of Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1290–1808. Cambridge University Press, 1976. ISBN 978-0-521-21280-9.


Post 1830

 • Ahmad, Feroz. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908–1914, (1969).
 • Bein, Amit. Ottoman Ulema, Turkish Republic: Agents of Change and Guardians of Tradition (2011) Amazon.com
 • Black, Cyril E., and L. Carl Brown. Modernization in the Middle East: The Ottoman Empire and Its Afro-Asian Successors. 1992.
 • Erickson, Edward J. Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War (2000) Amazon.com, excerpt and text search
 • Gürkan, Emrah Safa: Christian Allies of the Ottoman Empire, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011. Retrieved 2 November 2011.
 • Faroqhi, Suraiya. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. (2000) 358 pp.
 • Findley, Carter V. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922 (Princeton University Press, 1980)
 • Fortna, Benjamin C. Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire. (2002) 280 pp.
 • Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East (2001)
 • Gingeras, Ryan. The Last Days of the Ottoman Empire. London: Allen Lane, 2023.
 • Göçek, Fatma Müge. Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change. (1996). 220 pp.
 • Hanioglu, M. Sukru. A Brief History of the Late Ottoman Empire (2008) Amazon.com, excerpt and text search
 • Inalcik, Halil and Quataert, Donald, ed. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 1995. 1026 pp.
 • Karpat, Kemal H. The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. (2001). 533 pp.
 • Kayali, Hasan. Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918 (1997); CDlib.org, complete text online
 • Kieser, Hans-Lukas, Margaret Lavinia Anderson, Seyhan Bayraktar, and Thomas Schmutz, eds. The End of the Ottomans: The Genocide of 1915 and the Politics of Turkish Nationalism. London: I.B. Tauris, 2019.
 • Kushner, David. The Rise of Turkish Nationalism, 1876–1908. 1977.
 • McCarthy, Justin. The Ottoman Peoples and the End of Empire. Hodder Arnold, 2001. ISBN 0-340-70657-0.
 • McMeekin, Sean. The Ottoman Endgame: War, Revolution and the Making of the Modern Middle East, 1908-1923. London: Allen Lane, 2015.
 • Miller, William. The Ottoman Empire, 1801–1913. (1913), Books.Google.com full text online
 • Quataert, Donald. Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881–1908. 1983.
 • Rodogno, Davide. Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 1815–1914 (2011)
 • Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808–1975. (1977). Amazon.com, excerpt and text search
 • Toledano, Ehud R. The Ottoman Slave Trade and Its Suppression, 1840–1890. (1982)


Military

 • Ágoston, Gábor (2005). Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521843133.
 • Aksan, Virginia (2007). Ottoman Wars, 1700–1860: An Empire Besieged. Pearson Education Limited. ISBN 978-0-582-30807-7.
 • Rhoads, Murphey (1999). Ottoman Warfare, 1500–1700. Rutgers University Press. ISBN 1-85728-389-9.


Historiography

 • Emrence, Cern. "Three Waves of Late Ottoman Historiography, 1950–2007," Middle East Studies Association Bulletin (2007) 41#2 pp 137–151.
 • Finkel, Caroline. "Ottoman History: Whose History Is It?," International Journal of Turkish Studies (2008) 14#1 pp 1–10. How historians in different countries view the Ottoman Empire
 • Hajdarpasic, Edin. "Out of the Ruins of the Ottoman Empire: Reflections on the Ottoman Legacy in South-eastern Europe," Middle Eastern Studies (2008) 44#5 pp 715–734.
 • Hathaway, Jane (1996). "Problems of Periodization in Ottoman History: The Fifteenth through the Eighteenth Centuries". The Turkish Studies Association Bulletin. 20: 25–31.
 • Kırlı, Cengiz. "From Economic History to Cultural History in Ottoman Studies," International Journal of Middle East Studies (May 2014) 46#2 pp 376–378 DOI: 10.1017/S0020743814000166
 • Mikhail, Alan; Philliou, Christine M. "The Ottoman Empire and the Imperial Turn," Comparative Studies in Society & History (2012) 54#4 pp 721–745. Comparing the Ottomans to other empires opens new insights about the dynamics of imperial rule, periodization, and political transformation
 • Pierce, Leslie. "Changing Perceptions of the Ottoman Empire: The Early Centuries," Mediterranean Historical Review (2004) 49#1 pp 6–28. How historians treat 1299 to 1700