ประวัติศาสตร์อิหร่าน

ภาคผนวก

ตัวอักษร

เชิงอรรถ

การอ้างอิง


Play button

7000 BCE - 2023

ประวัติศาสตร์อิหร่านอิหร่าน ซึ่งมีชื่อในอดีตว่าเปอร์เซีย เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ของมหานครอิหร่าน ภูมิภาคที่ขยายตั้งแต่อนาโตเลียไปจนถึงแม่น้ำสินธุ และจากคอเคซัสไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียเป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตศักราช โดยมีวัฒนธรรมยุคแรกที่สำคัญเช่น Elam (3,200–539 ปีก่อนคริสตศักราช) ในตะวันออกใกล้โบราณเฮเกลยอมรับชาวเปอร์เซียว่าเป็น "บุคคลในประวัติศาสตร์กลุ่มแรก"ชาวมีเดียรวมอิหร่านเป็นอาณาจักรประมาณ 625 ปีก่อนคริสตศักราชจักรวรรดิ Achaemenid (550–330 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งสถาปนาโดยไซรัสมหาราช เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น โดยแผ่ขยายไปทั่วสามทวีปตามมาด้วย จักรวรรดิ เซลิวซิด ปาร์เธียน และซาซาเนียน ซึ่งยังคงรักษาความโดดเด่นระดับโลกของอิหร่านมาประมาณหนึ่งสหัสวรรษประวัติศาสตร์ของอิหร่านครอบคลุมถึงช่วงเวลาของอาณาจักรสำคัญๆ และการรุกรานโดย ชาวมาซิโดเนีย อาหรับ เติร์ก และมองโกล แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติอันโดดเด่นเอาไว้การพิชิตเปอร์เซียของชาวมุสลิม (633–654) ได้ยุติจักรวรรดิซาซาเนียน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อิหร่าน และนำไปสู่การเสื่อมถอยของลัทธิโซโรอัสเตอร์ท่ามกลางการผงาดขึ้นของศาสนาอิสลามอิหร่านเผชิญกับความยากลำบากในยุคกลางตอนปลายและสมัยใหม่ตอนต้นเนื่องจากการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อน อิหร่านจึงรวมเป็นหนึ่งเดียวในปี 1501 ภายใต้ ราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งสถาปนาศาสนาอิสลามของชีอะฮ์เป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามอิหร่านทำหน้าที่เป็นมหาอำนาจ โดยบ่อยครั้งเป็นคู่แข่งกับ จักรวรรดิออตโตมันในศตวรรษที่ 19 อิหร่านสูญเสียดินแดนหลายแห่งในคอเคซัสให้กับ จักรวรรดิรัสเซีย ที่ขยายตัวภายหลังสงครามรัสเซีย-เปอร์เซีย (ค.ศ. 1804–1813 และ 1826–1828)อิหร่านยังคงเป็นสถาบันกษัตริย์จนกระทั่งการปฏิวัติอิหร่านในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐอิสลาม
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า

เปอร์เซียยุคหินใหม่
หลักฐานของยุคหินเก่าตอนบนและยุคหินใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักจากภูมิภาคซากรอสในถ้ำเคอร์มันชาห์และโครามาบัด เช่น ถ้ำยาฟเตห์ และอีกไม่กี่แห่งในเทือกเขาอัลบอร์ซและอิหร่านตอนกลาง ©HistoryMaps
200000 BCE Jan 1 - 11000 BCE

เปอร์เซียยุคหินใหม่

Zagros Mountains, Iran
การอพยพของมนุษย์ในยุคแรกๆ ในเอเชียใต้และตะวันออกน่าจะรวมถึงเส้นทางผ่านอิหร่าน ภูมิภาคที่มีภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่หลากหลายที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์ยุคแรกสิ่งประดิษฐ์หินจากกรวดที่สะสมตามแม่น้ำหลายสาย รวมถึง Kashafrud, Mashkid, Ladiz, Sefidrud, Mahabad และอื่นๆ บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของประชากรในยุคแรกๆสถานที่ยึดครองของมนุษย์ในยุคแรกๆ ที่สำคัญในอิหร่าน ได้แก่ Kashafrud ใน Khorasan, Mashkid และ Ladiz ใน Sistan, Shiwatoo ใน Kurdistan, Ganj Par และถ้ำ Darband ใน Gilan, Khaleseh ใน Zanjan, Tepe Gakia ใกล้ Kermanshah [1] และ Pal Barik ใน Ilam สืบมาจาก หนึ่งล้านปีก่อนถึง 200,000 ปีก่อนเครื่องมือหิน Mousterian ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ยุคหินถูกพบทั่วอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค Zagros และอิหร่านตอนกลางในสถานที่ต่าง ๆ เช่น Kobeh, Kaldar, Bisetun, Qaleh Bozi, Tamtama, Warwasiการค้นพบที่น่าทึ่งคือรัศมีของมนุษย์ยุคหินในปี 1949 โดย CS Coon ในถ้ำ Bisitun[2]หลักฐานยุคหินเก่าและหิน Epipaleolithic ตอนบนส่วนใหญ่มาจากภูมิภาค Zagros โดยมีสถานที่ใน Kermanshah และ Khoramabad เช่น ถ้ำ Yaftehในปี 2018 มีการพบฟันของเด็กยุคหินในเมือง Kermanshah ควบคู่ไปกับเครื่องมือยุคหินเก่ายุคกลาง[3] ยุคเอปิพาลีโอลิธิก ครอบคลุมประมาณ ค.ศ.18,000 ถึง 11,000 ปีก่อนคริสตศักราช มีนักล่าและรวบรวมสัตว์อาศัยอยู่ในถ้ำ Zagros Mountains โดยมีพืชและสัตว์ที่ถูกล่าและรวบรวมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก พิสตาชิโอ ผลไม้ป่า หอยทาก และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
10000 BCE
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ornament
Play button
4395 BCE Jan 1 - 1200 BCE

ยุคสำริดแห่งเปอร์เซีย

Khuzestan Province, Iran
ก่อนการเกิดขึ้นของชนชาติอิหร่านในช่วงยุคเหล็กตอนต้น ที่ราบสูงอิหร่านเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณมากมายยุคสำริดตอนต้นเป็นพยานถึงการขยายตัวของเมืองสู่นครรัฐและการประดิษฐ์งานเขียนในตะวันออกใกล้ซูซา หนึ่งในการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อราวๆ 4395 ปีก่อนคริสตศักราช [4] ไม่นานหลังจากเมืองอูรุกของชาวสุเมเรียนใน 4,500 ปีก่อนคริสตศักราชนักโบราณคดีเชื่อว่า Susa ได้รับอิทธิพลจาก Uruk โดยผสมผสานวัฒนธรรม เมโสโปเตเมีย หลายแง่มุมเข้าด้วยกัน[ต่อ] มาซูซากลายเป็นเมืองหลวงของอีแลม ซึ่งก่อตั้งเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตศักราช[4]Elam ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อิหร่านตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ เป็นอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่ทอดยาวไปทางตอนใต้ ของอิรักชื่อของมัน Elam มาจากการแปลสุเมเรียนและอัคคาเดียนอีแลมเป็นผู้นำทางการเมืองในตะวันออกใกล้โบราณ ซึ่งรู้จักกันในชื่อซูเซียนาในวรรณคดีคลาสสิก ตามชื่อเมืองหลวงซูซาวัฒนธรรมของ Elam มีอิทธิพลต่อราชวงศ์เปอร์เซีย Achaemenid และภาษา Elamite ซึ่งถือเป็นภาษาที่แยกได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการในช่วงเวลานั้นเชื่อกันว่าชาว Elamites เป็นบรรพบุรุษของ Lurs สมัยใหม่ ซึ่งมีภาษา Luri แยกจากเปอร์เซียกลางนอกจากนี้ ที่ราบสูงอิหร่านยังมีสถานที่ก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งบ่งบอกถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรมโบราณและการตั้งถิ่นฐานในเมืองในช่วงสหัสวรรษที่สี่ก่อนคริสตศักราช[6] บางส่วนของพื้นที่ซึ่งปัจจุบันอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านเคยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมคูรา-อาแร็กซ์ (ประมาณ 3,400 ปีก่อนคริสตศักราช - ราว 2,000 ปีก่อนคริสตศักราช) ขยายไปสู่เทือกเขาคอเคซัสและอนาโตเลีย[7] วัฒนธรรม Jiroft ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่านเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดบนที่ราบสูงJiroft เป็นสถานที่ทางโบราณคดีที่สำคัญซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์มากมายในช่วงสหัสวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช โดยมีการแกะสลักสัตว์ บุคคลในตำนาน และลวดลายทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ทำจากวัสดุอย่างคลอไรต์ ทองแดง ทองแดง ดินเผา และลาพิสลาซูลี บ่งบอกถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งอิกอร์ เอ็ม. ดิอาโคนอฟ นักประวัติศาสตร์ชาวรัสเซียเน้นย้ำว่าชาวอิหร่านยุคใหม่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มที่ไม่ใช่ชาวอินโด-ยูโรเปียนเป็นหลัก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงอิหร่านก่อนอิหร่าน มากกว่าชนเผ่าโปรโต-อินโด-ยูโรเปียน[8]
ยุคเหล็กตอนต้นของเปอร์เซีย
แนวคิดศิลปะของ Steppe Nomads เข้าสู่ที่ราบสูงอิหร่านจากสเตปป์ Pontic-Caspian ©HistoryMaps
1200 BCE Jan 1

ยุคเหล็กตอนต้นของเปอร์เซีย

Central Asia
ชาวอิหร่านโปรโต ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของชนเผ่าอินโด-อิหร่าน ถือกำเนิดขึ้นในเอเชียกลางประมาณกลางสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช[9] ยุคนี้เป็นจุดเด่นของชนชาติอิหร่านที่ขยายออกไปเป็นภูมิภาคอันกว้างใหญ่ รวมทั้งที่ราบยูเรเชียน ตั้งแต่ที่ราบดานูเบียทางตะวันตกไปจนถึงที่ราบสูงออร์ดอสทางตะวันออก และที่ราบสูงอิหร่านทางตอนใต้[10]บันทึกทางประวัติศาสตร์มีความชัดเจนมากขึ้นด้วยเรื่องราวของจักรวรรดินีโออัสซีเรียเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับชนเผ่าจากที่ราบสูงอิหร่านการหลั่งไหลเข้ามาของชาวอิหร่านทำให้ชาวเอลามีสูญเสียดินแดนและถอยกลับไปยังเอลาม คูเซสถาน และพื้นที่ใกล้เคียง[11] Bahman Firuzmandi แนะนำว่าชาวอิหร่านตอนใต้อาจผสมกับประชากร Elamite ในภูมิภาคเหล่านี้[12] ในช่วงต้นศตวรรษของสหัสวรรษแรกก่อนคริสตศักราช ชาวเปอร์เซียโบราณก่อตั้งขึ้นในที่ราบสูงอิหร่านตะวันตกในช่วงกลางสหัสวรรษก่อนคริสตศักราช กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ชาวมีเดีย เปอร์เซีย และปาร์เธียน ปรากฏอยู่บนที่ราบสูงอิหร่าน แต่พวกเขายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอัสซีเรียเช่นเดียวกับส่วนใหญ่ในตะวันออกใกล้ จนกระทั่งชาวมีเดียมีชื่อเสียงขึ้นมาในช่วงเวลานี้ บางส่วนของพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคืออาเซอร์ไบจานของอิหร่านเป็นส่วนหนึ่งของอูราร์ตูการเกิดขึ้นของจักรวรรดิทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เช่น จักรวรรดิมีเดีย จักรวรรดิอาเคเมนิด ปาร์เธียน และจักรวรรดิ ซาซาเนียน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิอิหร่านในยุคเหล็ก
680 BCE - 651
ยุคโบราณornament
Play button
678 BCE Jan 1 - 549 BCE

มีเดีย

Ecbatana, Hamadan Province, Ir
ชาวมีเดียเป็นชาวอิหร่านโบราณที่พูดภาษามีเดียนและอาศัยอยู่ในมีเดีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทอดยาวไปทางตะวันตกจนถึงทางตอนเหนือของอิหร่านพวกเขาตั้งรกรากอยู่ในอิหร่านทางตะวันตกเฉียงเหนือและบางส่วนของ เมโสโปเตเมีย รอบๆ เอคบาตานา (ฮามาดันในปัจจุบัน) ประมาณศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตศักราชเชื่อกันว่าการรวมตัวกันในอิหร่านเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตศักราชเมื่อถึงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช ชาวมีเดียได้สถาปนาการควบคุมเหนืออิหร่านตะวันตกและอาจเป็นพื้นที่อื่นๆ แม้ว่าขอบเขตอาณาเขตที่แน่นอนจะไม่ชัดเจนก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ตะวันออกใกล้โบราณ แต่ชาวมีเดียก็ไม่ทิ้งบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรประวัติศาสตร์ของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักผ่านแหล่งข้อมูลต่างประเทศ รวมถึงบัญชีของชาวอัสซีเรีย บาบิโลน อาร์เมเนีย และกรีก รวมถึงจากแหล่งโบราณคดีของอิหร่านที่เชื่อกันว่าเป็นค่ามัธยฐานเฮโรโดตุสพรรณนาถึงชาวมีเดียในฐานะผู้มีอำนาจซึ่งสถาปนาอาณาจักรขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช และคงอยู่จนถึงศตวรรษที่ 550 ก่อนคริสตศักราชในปี 646 ก่อนคริสตศักราช กษัตริย์อัสซีเรีย Ashurbanipal ไล่ Susa ออกไป และยุติการครอบงำของ Elamite ในภูมิภาคนี้[13] เป็นเวลากว่า 150 ปีที่กษัตริย์อัสซีเรียจากเมโสโปเตเมียตอนเหนือพยายามพิชิตชนเผ่า Median ของอิหร่านตะวันตก[14] เมื่อเผชิญกับแรงกดดันจากอัสซีเรีย อาณาจักรเล็กๆ บนที่ราบสูงอิหร่านตะวันตกได้รวมเข้าเป็นรัฐที่ใหญ่และรวมศูนย์มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช ชาวมีเดียได้รับเอกราชภายใต้การนำของดีโอเซสในปี 612 ก่อนคริสตศักราช Cyaxares หลานชายของ Deioces เป็นพันธมิตรกับกษัตริย์ Nabopolassar แห่งบาบิโลนเพื่อรุกรานอัสซีเรียพันธมิตรนี้สิ้นสุดลงด้วยการล้อมและทำลายนีนะเวห์ เมืองหลวงของอัสซีเรีย ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดินีโออัสซีเรีย[(15)] ชาวมีเดียก็พิชิตและสลายอูราร์ตูด้วย[16] ชาวมีเดียได้รับการยอมรับจากการสถาปนาจักรวรรดิและชาติแรกของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นจนกระทั่งไซรัสมหาราชรวมชาวมีเดียและเปอร์เซียเข้าด้วยกัน ก่อตั้งจักรวรรดิอาเคเมนิดประมาณ 550–330 ปีก่อนคริสตศักราชสื่อกลายเป็นจังหวัดที่สำคัญภายใต้จักรวรรดิที่ต่อเนื่องกัน รวมถึง Achaemenids , Seleucids , Parthians และ Sasanians
Play button
550 BCE Jan 1 - 330 BCE

จักรวรรดิอาเคเมนิด

Babylon, Iraq
จักรวรรดิ Achaemenid ก่อตั้งโดยไซรัสมหาราชในปี 550 ก่อนคริสตศักราช มีฐานอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคืออิหร่าน และกลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้น ครอบคลุมพื้นที่ 5.5 ล้านตารางกิโลเมตรขยายจากคาบสมุทรบอลข่านและอียิปต์ ทางตะวันตก ข้ามเอเชียตะวันตก เอเชียกลาง และเข้าสู่หุบเขาสินธุในเอเชียใต้[17]ชาวเปอร์เซียมีต้นกำเนิดในเปอร์ซิส ทางตะวันตกเฉียง [ใต้] ของอิหร่าน ประมาณศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช ชาวเปอร์เซียภายใต้การนำของไซรัส ได้โค่นล้มจักรวรรดิมีเดียน ลิเดียน และนีโอบาบิโลนใหม่ไซรัสมีชื่อเสียงในด้านการปกครองที่อ่อนโยน ซึ่งมีส่วนทำให้จักรวรรดิมีอายุยืนยาว และได้รับการขนานนามว่า "ราชาแห่งราชา" (ชาฮันชาห์)Cambyses II ลูกชายของเขา พิชิตอียิปต์ แต่เสียชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ลึกลับ ส่งผลให้ Darius I ขึ้นสู่อำนาจหลังจากโค่นล้ม BardiyaDarius I ปฏิรูปการบริหาร สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวาง เช่น ถนนและคลอง และเหรียญกษาปณ์ที่ได้มาตรฐานภาษาเปอร์เซียโบราณถูกนำมาใช้ในจารึกของราชวงศ์ภายใต้ไซรัสและดาเรียส จักรวรรดิกลายเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จนถึงจุดนั้น โดยเป็นที่รู้จักในด้านความอดทนและความเคารพต่อวัฒนธรรมอื่นๆ[19]ในช่วงปลายศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช ดาริอัสได้ขยายอาณาจักรไปยังยุโรป พิชิตภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งเมืองเทรซ และทำให้มาซิโดเนียกลายเป็นรัฐข้าราชบริพารประมาณ 512/511 ก่อนคริสตศักราช[20] อย่างไรก็ตาม จักรวรรดิเผชิญกับความท้าทายใน กรีซสงครามกรีก-เปอร์เซีย เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตศักราช หลังจากการก่อจลาจลในเมืองมิเลทัสที่ได้รับการสนับสนุนจากเอเธนส์แม้จะประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆ รวมถึงการยึดกรุงเอเธนส์ แต่ในที่สุดเปอร์เซียก็พ่ายแพ้และถอนตัวออกจากยุโรป[21]ความเสื่อมถอยของจักรวรรดิเริ่มต้นจากความขัดแย้งภายในและแรงกดดันจากภายนอกอียิปต์ได้รับเอกราชในปี 404 ก่อนคริสตศักราชหลังจากการสิ้นพระชนม์ของดาริอัสที่ 2 แต่ถูกพิชิตอีกครั้งในปี 343 ก่อนคริสตศักราชโดย Artaxerxes IIIในที่สุดจักรวรรดิ Achaemenid ก็ตกเป็นของ อเล็กซานเดอร์มหาราช ในปี 330 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคขนมผสมน้ำยาและการผงาดขึ้นของอาณาจักรปโตเลมีและ จักรวรรดิเซลิวซิด ในฐานะผู้สืบทอดในยุคสมัยใหม่ จักรวรรดิ Achaemenid ได้รับการยอมรับในการสร้างรูปแบบการบริหารระบบราชการแบบรวมศูนย์ที่ประสบความสำเร็จระบบนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยนโยบายความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน เช่น ระบบถนน และบริการไปรษณีย์ที่เป็นระบบจักรวรรดิยังส่งเสริมการใช้ภาษาราชการทั่วทั้งดินแดนอันกว้างใหญ่ของตน และพัฒนาระบบราชการที่กว้างขวาง รวมถึงกองทัพขนาดใหญ่ที่เป็นมืออาชีพความก้าวหน้าเหล่านี้มีอิทธิพล และสร้างแรงบันดาลใจรูปแบบการปกครองที่คล้ายคลึงกันในอาณาจักรต่างๆ ที่ตามมา[22]
Play button
312 BCE Jan 1 - 63 BCE

จักรวรรดิเซลูซิด

Antioch, Küçükdalyan, Antakya/
จักรวรรดิเซลูซิด ซึ่งเป็นมหาอำนาจของกรีกในเอเชียตะวันตกระหว่างยุคขนมผสมน้ำยา ก่อตั้งขึ้นใน 312 ปีก่อนคริสตศักราชโดย Seleucus I Nicator นายพลชาวมาซิโดเนียจักรวรรดินี้เกิดขึ้นภายหลังการแบ่งแยก จักรวรรดิมาซิโดเนียของอเล็ก ซานเดอร์มหาราช และถูกปกครองโดยราชวงศ์เซลิวซิด จนกระทั่งถูกผนวกโดยสาธารณรัฐโรมันใน 63 ก่อนคริสตศักราชในตอนแรก Seleucus ที่ 1 ได้รับดินแดน Babylonia และ Assyria ใน 321 ก่อนคริสตศักราช และขยายอาณาเขตของเขาให้ครอบคลุม อิรัก อิหร่าน อัฟกานิสถาน ซีเรีย เลบานอน และบางส่วนของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยควบคุมโดยจักรวรรดิ Achaemenidเมื่อถึงจุดสูงสุด จักรวรรดิเซลูซิดยังครอบคลุมอานาโตเลีย เปอร์เซีย ลิแวนต์ เมโสโปเตเมีย และคูเวตสมัยใหม่ด้วยจักรวรรดิ Seleucid เป็นศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยา โดยส่งเสริมขนบธรรมเนียมและภาษากรีก ขณะเดียวกันก็ยอมรับประเพณีท้องถิ่นชนชั้นสูงในเมืองกรีกครอบงำการเมืองของตน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อพยพชาวกรีกจักรวรรดิเผชิญกับความท้าทายจากอียิปต์สมัยปโตเล มีทางตะวันตก และสูญเสียดินแดนสำคัญให้กับจักรวรรดิเมารยา ทางตะวันออกภายใต้การปกครองของจันดราคุปต์เมื่อ 305 ปีก่อนคริสตศักราชในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช ความพยายามของอันติโอคัสที่ 3 แห่งมหาราชในการขยายอิทธิพลของเซลิวซิดไปยังกรีซถูกสาธารณรัฐโรมันตอบโต้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียดินแดนทางตะวันตกของเทือกเขาทอรัสและการชดใช้สงครามครั้งสำคัญนี่เป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยของจักรวรรดิParthia ภายใต้การนำของ Mithridates ที่ 1 ได้ยึดครองดินแดนทางตะวันออกส่วนใหญ่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช ในขณะที่อาณาจักร Greco-Bactrian เจริญรุ่งเรืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมก้าวร้าวของอันทิโอคัส (หรือยกเลิกศาสนายิว) กระตุ้นให้เกิดการกบฏด้วยอาวุธเต็มรูปแบบในแคว้นยูเดีย ซึ่งก็คือ การปฏิวัติแม็กคาบีนความพยายามในการจัดการกับทั้ง Parthians และชาวยิวตลอดจนการรักษาการควบคุมจังหวัดต่างๆ ไว้ในเวลาเดียวกัน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอยู่เหนืออำนาจของจักรวรรดิที่อ่อนแอลงเมื่อลดขนาดลงเหลือเป็นรัฐเล็กๆ ในซีเรีย ในที่สุดพวก Seleucids ก็ถูกยึดครองโดยไทกราเนสมหาราชแห่ง อาร์เมเนีย ใน 83 ปีก่อนคริสตศักราช และในที่สุดโดยนายพลปอมเปย์แห่งโรมันใน 63 ปีก่อนคริสตศักราช
Play button
247 BCE Jan 1 - 224

จักรวรรดิปาร์เธียน

Ctesiphon, Madain, Iraq
จักรวรรดิปาร์เธียน ซึ่งเป็นมหาอำนาจสำคัญของอิหร่าน ดำรงอยู่ตั้งแต่ 247 ปีก่อนคริสตศักราช ถึง 224 ปีก่อนคริสตศักราช[23] ก่อตั้งโดย Arsaces I [24] ผู้นำของชนเผ่า Parni [25] เริ่มต้นใน Parthia ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่าน ในตอนแรกเป็นกบฏ satrapy ที่ต่อต้าน จักรวรรดิ Seleucidจักรวรรดิขยายออกไปอย่างมีนัยสำคัญภายใต้ Mithridates I (rc 171 – 132 BCE) ซึ่งยึด Media และ Mesopotamia จาก Seleucidsเมื่อถึงจุดสุดยอด จักรวรรดิปาร์เธียนได้ขยายตั้งแต่ตุรกีตอนกลางทางตะวันออกในปัจจุบัน ไปจนถึงอัฟกานิสถาน และ ปากีสถาน ตะวันตกที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญบนเส้นทางสายไหม เชื่อมโยงจักรวรรดิโรมันและ ราชวงศ์ฮั่นของจีนชาวปาร์เธียนผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ากับอาณาจักรของพวกเขา รวมถึงอิทธิพลของเปอร์เซีย ขนมผสมน้ำยา และภูมิภาคในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ศาสนา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์ในตอนแรกผู้ปกครอง Arsacid ได้นำเอาแง่มุมทางวัฒนธรรมกรีกมาใช้ ซึ่งเรียกตัวเองว่า "ราชาแห่งราชา" และค่อยๆ ฟื้นฟูประเพณีของอิหร่านต่างจากการบริหารส่วนกลางของ Achaemenids พวก Arsacids มักยอมรับกษัตริย์ในท้องถิ่นเป็นข้าราชบริพาร โดยแต่งตั้งอุปราชน้อยลง โดยส่วนใหญ่อยู่นอกอิหร่านในที่สุดเมืองหลวงของจักรวรรดิก็ย้ายจากนิซาไปยัง Ctesiphon ใกล้กับกรุงแบกแดดในปัจจุบันศัตรูในยุคแรกของ Parthia ได้แก่ Seleucids และ Scythiansความขัดแย้งขยายออกไปทางทิศตะวันตกเกิดขึ้นกับ ราชอาณาจักรอาร์เมเนีย และต่อมาคือสาธารณรัฐโรมันParthia และ Rome แย่งชิงอิทธิพลเหนืออาร์เมเนียการสู้รบที่สำคัญกับโรม ได้แก่ ยุทธการคาร์เรใน 53 ปีก่อนคริสตศักราช และการยึดดินแดนลิแวนต์ในช่วง 40–39 ปีก่อนคริสตศักราชอย่างไรก็ตาม สงครามกลางเมืองภายในเป็นภัยคุกคามมากกว่าการรุกรานจากต่างประเทศจักรวรรดิล่มสลายเมื่ออาร์ดาชีร์ที่ 1 ผู้ปกครองในเปอร์ซิสก่อกบฏ โค่นล้มผู้ปกครองอาร์ซาซิดคนสุดท้าย อาร์ตาบานัสที่ 4 ในปีคริสตศักราช 224 และสถาปนา จักรวรรดิซาซาเนียนบันทึกทางประวัติศาสตร์ของ Parthian มีจำกัดเมื่อเทียบกับแหล่งที่มาของ Achaemenid และ Sasanianประวัติศาสตร์ Parthian เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่ผ่านประวัติศาสตร์กรีก โรมัน และจีน ประวัติศาสตร์ Parthian ยังปะติดปะต่อกันจากแผ่นจารึกรูปลิ่ม คำจารึก เหรียญ และเอกสารแผ่นหนังบางฉบับศิลปะ Parthian ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของพวกเขา[26]
Play button
224 Jan 1 - 651

จักรวรรดิซาซาเนียน

Istakhr, Iran
จักรวรรดิซาซาเนียน ก่อตั้งโดยอาร์ดาชีร์ที่ 1 เป็นมหาอำนาจที่โดดเด่นมานานกว่า 400 ปี แข่งขันกับจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบแซนไทน์ในเวลาต่อมาที่จุดสูงสุด ครอบคลุมอิหร่านสมัยใหม่ อิรัก อาเซอร์ไบ จาน อาร์เมเนีย จอร์เจีย บางส่วนของรัสเซีย เลบานอน จอร์แดน ปาเลสไตน์ อิสราเอล บางส่วนของอัฟกานิสถาน ตุรกี ซีเรีย ปากีสถาน เอเชียกลาง อาระเบียตะวันออก และบางส่วนของอียิปต์[27]ประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิมีการทำสงครามบ่อยครั้งกับจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งเป็นความต่อเนื่องของสงครามโรมัน-ปาร์เธียนสงครามเหล่านี้เริ่มต้นในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราชและยาวนานจนถึงศตวรรษที่ 7 ส.ศ. ถือเป็นความขัดแย้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชัยชนะที่โดดเด่นสำหรับชาวเปอร์เซียอยู่ที่ยุทธการที่เอเดสซาในปี 260 ซึ่งจักรพรรดิวาเลอเรียนถูกจับกุมภายใต้โคสโรว์ที่ 2 (590–628) จักรวรรดิขยายออกไป โดยผนวกอียิปต์ จอร์แดน ปาเลสไตน์ และเลบานอน และเป็นที่รู้จักในนามเอรันชาห์ร ("การปกครองของชาวอารยัน")[28] ชาว Sasanians ปะทะกับกองทัพ Romano-Byzantine เหนือ Anatolia, คอเคซัส, เมโสโปเตเมีย, อาร์เมเนีย และลิแวนต์สันติภาพอันไม่สบายใจเกิดขึ้นภายใต้ จัสติเนียนที่ 1 ผ่านการจ่ายส่วยอย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกหลังจากการสละราชบัลลังก์ของจักรพรรดิไบแซนไทน์ มอริซ ซึ่งนำไปสู่การสู้รบหลายครั้งและในที่สุดการยุติสันติภาพสงครามโรมัน-เปอร์เซียสิ้นสุดลงด้วยสงครามไบแซนไทน์–ซาซาเนียน ค.ศ. 602–628 ซึ่งสิ้นสุดด้วยการปิดล้อมกรุงคอนสแตนติโนเปิลจักรวรรดิ Sasanian ล่มสลายใน การพิชิตของอาหรับ ที่ยุทธการอัลกอดิซิยะห์ในปี 632 ถือเป็นการสิ้นสุดของจักรวรรดิยุค Sasanian ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างสูงในประวัติศาสตร์อิหร่าน ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออารยธรรมโลกยุคนี้เป็นช่วงที่วัฒนธรรมเปอร์เซียถึงจุดสูงสุดและมีอิทธิพลต่ออารยธรรมโรมัน โดยวัฒนธรรมได้ขยายไปถึงยุโรปตะวันตก แอฟริกาจีน และอินเดียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบศิลปะยุโรปและเอเชียในยุคกลางวัฒนธรรมของราชวงศ์ Sasanian มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อโลกอิสลาม โดยเปลี่ยนการพิชิตอิหร่านของอิสลามให้กลายเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของเปอร์เซียหลายแง่มุมของสิ่งที่ต่อมากลายเป็นวัฒนธรรมอิสลาม รวมถึงสถาปัตยกรรม การเขียน และคุณูปการอื่นๆ ได้มาจากชาว Sasanians
Play button
632 Jan 1 - 654

การพิชิตเปอร์เซียของชาวมุสลิม

Mesopotamia, Iraq
การพิชิตเปอร์เซียของชาวมุสลิม หรือที่รู้จักกันในชื่อการพิชิตอิหร่านของอาหรับ [29] เกิดขึ้นระหว่างคริสตศักราช 632 ถึง 654 ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของ จักรวรรดิซาซาเนียน และความเสื่อมถอยของลัทธิโซโรอัสเตอร์ช่วงเวลานี้ใกล้เคียงกับความวุ่นวายทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และการทหารในเปอร์เซียจักรวรรดิซาซาเนียนที่ครั้งหนึ่งเคยทรงอำนาจอ่อนแอลงเนื่องจากการสู้รบกับ จักรวรรดิไบแซนไทน์ ที่ยืดเยื้อและความไม่มั่นคงทางการเมืองภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการประหารชีวิตของพระเจ้าชาห์โคสโรว์ที่ 2 ในปี 628 และการขึ้นครองราชย์ของผู้อ้างสิทธิที่แตกต่างกันสิบคนในเวลาสี่ปีในเวลาต่อมาชาวมุสลิมอาหรับภายใต้ การปกครองของรัฐเคาะลีฟะฮ์ราชิดุน บุกโจมตีดินแดนซาซาเนียนครั้งแรกในปี 633 โดยที่คอลิด อิบน์ อัล-วาลิดโจมตีจังหวัดสำคัญอย่างอะโซริสตัน ( อิรัก สมัยใหม่)แม้จะมีความพ่ายแพ้ในช่วงแรกและการตอบโต้ของ Sasanian แต่ชาวมุสลิมก็ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดในยุทธการที่ al-Qadisiyyah ในปี 636 ภายใต้ Sa'd ibn Abi Waqqas ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียการควบคุมของ Sasanian ทางตะวันตกของอิหร่านเทือกเขาซากรอสทำหน้าที่เป็นพรมแดนระหว่างคอลีฟะฮ์ราชิดุนและจักรวรรดิซาซาเนียน จนถึงปี 642 เมื่อกาหลิบอุมาร์ อิบัน อัล-คัตตะบสั่งการรุกรานเต็มรูปแบบ ส่งผลให้มีการพิชิตจักรวรรดิซาซาเนียนโดยสมบูรณ์ภายใน [ปี 651]แม้จะมีการพิชิตอย่างรวดเร็ว แต่การต่อต้านของอิหร่านต่อผู้รุกรานชาวอาหรับก็มีความสำคัญศูนย์กลางเมืองหลายแห่ง ยกเว้นในภูมิภาคเช่น ตาบาริสถานและทรานโซเซียนา ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอาหรับในปี 651 เมืองหลายแห่งก่อกบฏ สังหารผู้ว่าการรัฐอาหรับหรือโจมตีกองทหารรักษาการณ์ แต่ในที่สุดกองกำลังเสริมของอาหรับก็ปราบปรามการลุกฮือเหล่านี้ได้ และสถาปนาการควบคุมของอิสลามในที่สุดการทำให้อิหร่านกลายเป็นอิสลามนั้นเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป และได้รับการจูงใจมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแม้จะมีการต่อต้านอย่างรุนแรงในบางพื้นที่ แต่ภาษาเปอร์เซียและวัฒนธรรมอิหร่านยังคงมีอยู่ โดยที่ศาสนาอิสลามกลายเป็นศาสนาหลักในช่วงปลายยุคกลาง[31]
651 - 1501
ยุคกลางornament
อุมัยยะฮ์เปอร์เซีย
พวกอุมัยยะฮ์ยังคงยึดครองชาวมุสลิมต่อไป โดยยึดครอง Ifriqiya, Transoxiana, Sind, Maghreb และ Hispania (al-Andalus) ©HistoryMaps
661 Jan 1 - 750

อุมัยยะฮ์เปอร์เซีย

Iran
หลังจากการล่มสลายของ จักรวรรดิซาซาเนียน ในปี 651 หัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งเมยยาด ซึ่งกลายเป็นอำนาจการปกครอง ได้นำขนบธรรมเนียมของชาวเปอร์เซียมาปรับใช้ โดยเฉพาะในด้านการบริหารและวัฒนธรรมในราชสำนักผู้ว่าราชการจังหวัดในช่วงเวลานี้มักเป็นชาวเปอร์เซียนอารัมหรือเชื้อสายเปอร์เซียภาษาเปอร์เซียยังคงเป็นภาษาราชการในธุรกิจของหัวหน้าศาสนาอิสลามจนถึงปลายศตวรรษที่ 7 เมื่อภาษาอาหรับค่อยๆ เข้ามาแทนที่ โดยมีหลักฐานจากอักษรภาษาอาหรับแทนที่ปาห์ลาวีในเหรียญกษาปณ์ที่เริ่มต้นในปี 692 ในเมืองดามัสกัส[32]ระบอบการปกครองของเมยยาดบังคับใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลักในดินแดนของตน ซึ่งมักจะใช้กำลังบังคับAl-Hajjaj ibn Yusuf ไม่เห็นด้วยกับการใช้ภาษาเปอร์เซียอย่างแพร่หลาย จึงสั่งให้เปลี่ยนภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอาหรับ ซึ่งบางครั้งก็ใช้กำลัง[33] นโยบายนี้รวมถึงการทำลายบันทึกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับ ตามที่อธิบายโดยอัล-บีรูนีเกี่ยวกับการพิชิตควาราซเมียชาวอุมัยยะฮ์ยังได้ก่อตั้งระบบ "ฮิมมะห์" โดยเก็บภาษีผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม ("ดิมมีส์") อย่างหนัก ส่วนหนึ่งเพื่อให้ประโยชน์ทางการเงินแก่ชุมชนมุสลิมอาหรับในด้านการเงิน และไม่สนับสนุนให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอาจทำให้รายได้จากภาษีลดลงในช่วงเวลานี้ ชาวมุสลิมที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ เช่น ชาวเปอร์เซีย ถือเป็นมาวาลี ("ลูกค้า") และต้องเผชิญกับการปฏิบัติอย่างชั้นสองนโยบายของอุมัยยะฮ์ต่อชาวมุสลิมที่ไม่ใช่ชาวอาหรับและชีอะห์ทำให้เกิดความไม่สงบในกลุ่มเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของอิหร่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาหรับในช่วงเวลานี้ภูมิภาคต่างๆ เช่น เดย์ลัม ตาบาริสถาน และพื้นที่ภูเขาดามาวานด์ ยังคงเป็นอิสระDabuyids โดยเฉพาะ Farrukhan the Great (r. 712–728) ประสบความสำเร็จในการต่อต้านความก้าวหน้าของอาหรับใน Tabaristanความเสื่อมถอยของหัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งเมยยาดเริ่มต้นจากการสิ้นชีวิตของคอลีฟะห์ฮิชัม อิบัน อับดุลมาลิกในปี ค.ศ. 743 ซึ่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองอาบูมุสลิมซึ่งถูกส่งโดยหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิดไปยังโคราซาน มีบทบาทสำคัญในการก่อจลาจลของอับบาซิดเขาพิชิตเมิร์ฟและควบคุมโคราซานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ผู้ปกครอง Dabuyid Khhurshid ประกาศเอกราช แต่ในไม่ช้าก็ยอมรับอำนาจของ Abbasidในที่สุดพวกอุมัยยะฮ์ก็พ่ายแพ้ให้กับพวกอับบาซิดในยุทธการที่ซับในปี ค.ศ. 750 ซึ่งนำไปสู่การบุกโจมตีดามัสกัสและการสิ้นสุดของคอลีฟะฮ์อุมัยยะฮ์
อับบาซิด เปอร์เซีย
©HistoryMaps
750 Jan 1 - 1517

อับบาซิด เปอร์เซีย

Iran
การปฏิวัติอับบาซิด ในปี ส.ศ. 750 [34] นำโดยนายพลอาบู มุสลิม โคราซานี นายพลชาวอิหร่าน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในจักรวรรดิอิสลามกองทัพอับบาซิดซึ่งประกอบด้วยทั้งชาวอิหร่านและอาหรับ ได้โค่นล้ม หัวหน้าศาสนาอิสลามแห่งเมยยาด ส่งสัญญาณถึงการสิ้นสุดการปกครองของอาหรับ และการเริ่มต้นของรัฐที่มีความหลากหลายและหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นในตะวันออกกลาง[35]การดำเนินการประการแรกของราชวงศ์อับบาซิดคือการย้ายเมืองหลวงจากดามัสกัสไปยังกรุงแบกแดด [36] ก่อตั้งในปี 762 บนแม่น้ำไทกริสในภูมิภาคที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเปอร์เซียการเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของชาวมาวาลีชาวเปอร์เซีย ซึ่งแสวงหาอิทธิพลของชาวอาหรับที่ลดลงราชวงศ์อับบาซิยะห์แนะนำบทบาทของราชมนตรีในการบริหารงาน ซึ่งมีตำแหน่งคล้ายกับรองคอลีฟะฮ์ ซึ่งทำให้คอลีฟะห์จำนวนมากรับบทบาทในพิธีการมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ ควบคู่ไปกับการผงาดขึ้นของระบบราชการเปอร์เซียแบบใหม่ ถือเป็นการออกจากยุคอุมัยยะห์อย่างชัดเจนเมื่อถึงศตวรรษที่ 9 การควบคุมของหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิดอ่อนแอลงเมื่อผู้นำระดับภูมิภาคปรากฏตัวขึ้น และท้าทายอำนาจของตน[คอ] ลีฟะห์เริ่มจ้างมัมลุค นักรบที่พูดภาษาเตอร์กเป็นทหารทาสเมื่อเวลาผ่านไป มัมลุคเหล่านี้ได้รับอำนาจอย่างมีนัยสำคัญ และในที่สุดก็สามารถบดบังคอลีฟะห์ได้[34]ช่วงนี้ยังเห็นการลุกฮือ เช่น ขบวนการคูร์ราไมต์ ซึ่งนำโดยบาบัก โคร์รัมดิน ในอาเซอร์ไบจาน ที่สนับสนุนอิสรภาพของเปอร์เซีย และการกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ของอิหร่านก่อนอิสลามการเคลื่อนไหวนี้กินเวลานานกว่ายี่สิบปีก่อนที่จะถูกปราบปราม[37]ราชวงศ์ต่างๆ ลุกขึ้นในอิหร่านในช่วงสมัยอับบาซิด รวมทั้งราชวงศ์ตาฮิริดในโคราซาน ราชวงศ์ซัฟฟาริดในซิสถาน และราชวงศ์ซามานิดที่ขยายการปกครองจากอิหร่านตอนกลางไปยัง ปากีสถาน[34]ในช่วงต้นศตวรรษที่ 10 ราชวงศ์บูยิดซึ่งเป็นฝ่ายเปอร์เซียได้รับอำนาจอย่างมากในกรุงแบกแดด และควบคุมการปกครองของราชวงศ์อับบาซิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาต่อมา บูยิดพ่ายแพ้ต่อ เซลจุคเติร์ก ซึ่งยังคงรักษาความจงรักภักดีเล็กน้อยต่อราชวงศ์อับบาซิด จนกระทั่ง การรุกรานมองโกล ในปี 1258 ซึ่งทำให้ราชวงศ์อับบาซิดสิ้นสุดลง[36]ยุคอับบาซิดยังเห็นการเสริมอำนาจของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอาหรับ (มาวาลี) และการเปลี่ยนจากอาณาจักรที่มีอาหรับเป็นศูนย์กลางมาเป็นอาณาจักรมุสลิมประมาณปีคริสตศักราช 930 มีการนำนโยบายกำหนดให้ข้าราชการของจักรวรรดิทุกคนต้องเป็นมุสลิม
อิหร่าน อินเตอร์เมซโซ่
Intermezzo ของอิหร่านโดดเด่นด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และปรัชญาเมือง Nishapur, Ray และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบกแดด (แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอิหร่าน แต่ก็ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมอิหร่าน) กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และวัฒนธรรม ©HistoryMaps
821 Jan 1 - 1055

อิหร่าน อินเตอร์เมซโซ่

Iran
Intermezzo ของอิหร่าน ซึ่งเป็นคำที่มักถูกบดบังไว้ในพงศาวดารของประวัติศาสตร์ หมายถึงยุคสมัยที่ครอบคลุมตั้งแต่คริสตศักราช 821 ถึง 1055ยุคนี้ตั้งอยู่ระหว่างความเสื่อมถอยของการปกครอง ของหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิด และการผงาดขึ้นมาของเซลจุคเติร์ก ถือเป็นการฟื้นคืนชีพของวัฒนธรรมอิหร่าน การผงาดขึ้นของราชวงศ์พื้นเมือง และคุณูปการสำคัญต่อยุคทองของอิสลามรุ่งอรุณแห่งอิหร่าน Intermezzo (821 CE)Intermezzo ของอิหร่านเริ่มต้นด้วยการเสื่อมถอยของการควบคุมที่ราบสูงอิหร่านของ Abbasid Caliphateสูญญากาศทางอำนาจนี้ปูทางให้ผู้นำอิหร่านในท้องถิ่นสถาปนาอำนาจของตนราชวงศ์ Tahirid (821-873 CE)ตระกูล Tahirids ก่อตั้งโดย Tahir ibn Husayn เป็นราชวงศ์อิสระราชวงศ์แรกที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคนั้นแม้ว่าพวกเขาจะยอมรับอำนาจทางศาสนาของหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิด แต่พวกเขาก็ปกครองอย่างอิสระในคูราซานชาว Tahirids มีชื่อเสียงในด้านการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่วัฒนธรรมและภาษาเปอร์เซียเริ่มเจริญรุ่งเรืองหลังการปกครองของอาหรับราชวงศ์ซัฟฟาริด (ค.ศ. 867-1002)Yaqub ibn al-Layth al-Saffar ช่างทองแดงที่ผันตัวมาเป็นทหาร ได้ก่อตั้งราชวงศ์ Saffaridการพิชิตของพระองค์ขยายไปทั่วที่ราบสูงอิหร่าน นับเป็นการขยายอิทธิพลของอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญราชวงศ์ซามานิด (ค.ศ. 819-999)บางทีกลุ่มที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมมากที่สุดคือพวกซามานิดส์ ซึ่งวรรณกรรมและศิลปะเปอร์เซียได้เห็นการฟื้นฟูอย่างน่าทึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น Rudaki และ Ferdowsi เจริญรุ่งเรือง โดย "Shahnameh" ของ Ferdowsi เป็นแบบอย่างของการฟื้นฟูวัฒนธรรมเปอร์เซียการเพิ่มขึ้นของ Buyids (934-1055 CE)ราชวงศ์ Buyid ซึ่งก่อตั้งโดย Ali ibn Buya ถือเป็นจุดสูงสุดของ Intermezzo ของอิหร่านพวกเขาควบคุมกรุงแบกแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี ส.ศ. 945 ส่งผลให้คอลีฟะห์อับบาซิดเหลือเพียงหุ่นเชิดภายใต้ Buyids วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และวรรณคดีเปอร์เซียได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ราชวงศ์กัซนาวิด (ค.ศ. 977-1186)ราชวงศ์ Ghaznavid ก่อตั้งโดย Sabuktigin มีชื่อเสียงในด้านชัยชนะทางทหารและความสำเร็จทางวัฒนธรรมมาห์มุดแห่งกัซนี ผู้ปกครองกัซนาวิดผู้มีชื่อเสียง ได้ขยายอาณาเขตของราชวงศ์และอุปถัมภ์ศิลปะและวรรณกรรมจุดสุดยอด: การมาถึงของเซลจุก (ค.ศ. 1055)Intermezzo ของอิหร่านสรุปด้วยการขึ้นครองอำนาจของ Seljuk TurksTughril Beg ผู้ปกครองเซลจุคคนแรกได้โค่นล้ม Buyids ในปี CE ปี 1055 ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางIntermezzo ของอิหร่านเป็นช่วงเวลาสันปันน้ำในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางได้เห็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมเปอร์เซีย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ และความสำเร็จอันโดดเด่นในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวรรณคดียุคนี้ไม่เพียงแต่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของอิหร่านยุคใหม่เท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนยุคทองของอิสลามอย่างกว้างขวางอีกด้วย
กัซนาวิดและเซลจุคในเปอร์เซีย
เซลจุก เติร์ก. ©HistoryMaps
977 Jan 1 - 1219

กัซนาวิดและเซลจุคในเปอร์เซีย

Iran
ในปีคริสตศักราช 977 Sabuktigin ผู้ว่าการชาวเตอร์กภายใต้ราชวงศ์ซามานิดได้สถาปนาราชวงศ์กัซนาวิดขึ้นในกัซนา (อัฟกานิสถานในปัจจุบัน) ซึ่งคงอยู่จนถึงปี ค.ศ. [1186] พวกกัซนาวิดได้ขยายอาณาจักรของตนโดยผนวกดินแดนซามานิดทางตอนใต้ของอามู ดารยาใน ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 10 ในที่สุดก็ยึดครองบางส่วนของอิหร่านตะวันออก อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือในที่สุด พวกกัซนาวิดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้แนะนำศาสนาอิสลามให้รู้จักกับอินเดียฮินดูเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งริเริ่มโดยการรุกรานของผู้ปกครองมะห์มุดเริ่มในปี ค.ศ. 1000 อย่างไรก็ตาม อำนาจของพวกเขาในภูมิภาคนี้ก็ลดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมาห์มุดสิ้นพระชนม์ในปี 1030 และในปี 1040 พวกเซลจุคได้ยึดครองดินแดนกัซนาวิดในอิหร่าน[36]เซลจุค ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเตอร์กและวัฒนธรรมเปอร์เซีย ได้พิชิตอิหร่านในช่วงศตวรรษที่ 11[34] พวกเขาสถาปนาจักรวรรดิเซลจุกอันยิ่งใหญ่ของชาวมุสลิมสุหนี่ โดยขยายตั้งแต่อนาโตเลียไปจนถึงอัฟกานิสถานตะวันตก และพรมแดนของจีน ในยุคปัจจุบันพวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะผู้อุปถัมภ์วัฒนธรรม มีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะ วรรณกรรม และภาษาเปอร์เซีย และถูกมองว่าเป็นบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมของพวกเติร์กตะวันตกTughril Beg ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ Seljuq ในตอนแรกตั้งเป้าหมายไปที่ Ghaznavids ใน Khorasan และขยายอาณาจักรของเขาโดยไม่ทำลายเมืองที่ถูกยึดครองในปี ค.ศ. 1055 คอลีฟะห์แบกแดดได้รับการยอมรับให้เป็นกษัตริย์แห่งตะวันออกภายใต้ผู้สืบทอดของเขา มาลิก ชาห์ (1072–1092) และราชมนตรีชาวอิหร่านของเขา นิซาม อัล มุลค์ จักรวรรดิได้ประสบกับการฟื้นฟูทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการจัดตั้งหอดูดาวที่โอมาร์ คัยยัม ทำงานอยู่ และการก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนา[34]หลังจากมาลิก ชาห์ที่ 1 สิ้นพระชนม์ในปี 1092 จักรวรรดิเซลจุคก็แตกเป็นเสี่ยงเนื่องจากความขัดแย้งภายในระหว่างพระเชษฐาและพระโอรสของเขาการกระจายตัวนี้นำไปสู่การก่อตั้งรัฐต่างๆ รวมถึงสุลต่านรอม ในอนาโตเลียและดินแดนต่างๆ ในซีเรีย อิรัก และเปอร์เซียการอ่อนตัวลงของอำนาจเซลจุคในอิหร่านปูทางไปสู่การผงาดขึ้นมาของราชวงศ์อื่นๆ รวมถึงราชวงศ์อับบาซิดที่ได้รับการฟื้นฟูและ Khwarezmshahs ซึ่งเป็นราชวงศ์เปอร์เซียนของชาวมุสลิมสุหนี่ที่มีต้นกำเนิดจากเตอร์กตะวันออกในปี ค.ศ. 1194 Khwarezmshah Ala ad-Din Tekish เอาชนะสุลต่านเซลจุคองค์สุดท้าย ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิเซลจุคในอิหร่าน ยกเว้นสุลต่านแห่งรอม
การรุกรานมองโกลและการปกครองเปอร์เซีย
มองโกลรุกรานอิหร่าน ©HistoryMaps
1219 Jan 1 - 1370

การรุกรานมองโกลและการปกครองเปอร์เซีย

Iran
ราชวงศ์ควาราซเมียนซึ่งสถาปนาในอิหร่าน ดำรงอยู่จนกระทั่งการรุกรานมองโกลภายใต้ เจงกีสข่านภายในปี 1218 จักรวรรดิมองโกลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วติดกับดินแดนควาราซเมียนอะลา อัด-ดิน มูฮัมหมัด ผู้ปกครองควาราซเมียน ได้ขยายอาณาจักรของเขาไปทั่วอิหร่านส่วนใหญ่และประกาศตัวเป็นชาห์ โดยแสวงหาการยอมรับจากคอลี ฟะ ห์อับบาซิด อัล-นาซีร์ ซึ่งถูกปฏิเสธการรุกรานอิหร่านของชาวมองโกลเริ่มขึ้นในปี 1219 หลังจากที่ภารกิจทางการทูตของเขาไปยัง Khwarezm ถูกสังหารหมู่การรุกรานครั้งนี้โหดร้ายและครอบคลุมเมืองใหญ่ๆ เช่น บูคารา ซามาร์คันด์ เฮรัต ตุส และนิชาปูร์ ถูกทำลาย และประชากรของพวกเขาถูกสังหารหมู่Ala ad-Din Muhammad หนีไปและเสียชีวิตบนเกาะแห่งหนึ่งในทะเลแคสเปียนในที่สุดในระหว่างการรุกรานครั้งนี้ ชาวมองโกลใช้เทคนิคทางทหารขั้นสูง รวมถึงการใช้เครื่องยิงของจีนและอาจเป็นระเบิดดินปืนทหารจีนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดินปืนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพมองโกลเชื่อกันว่าการพิชิตมองโกลได้นำอาวุธดินปืนของจีน รวมถึงฮั่วชง (ครก) มาสู่เอเชียกลางวรรณกรรมท้องถิ่นฉบับต่อมากล่าวถึงอาวุธดินปืนที่คล้ายกับที่ใช้ในประเทศจีนการรุกรานของมองโกลซึ่งถึงจุดสุดยอดคือการเสียชีวิตของเจงกีสข่านในปี 1227 สร้างความหายนะให้กับอิหร่านส่งผลให้เกิดการทำลายล้างครั้งใหญ่ รวมถึงการปล้นสะดมเมืองต่างๆ ทางตะวันตกของอาเซอร์ไบจานแม้ว่าชาวมองโกลจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมอิหร่านในเวลาต่อมา แต่ก็สร้างความเสียหายที่แก้ไขไม่ได้พวกเขาทำลายทุนการศึกษา วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐานของศาสนาอิสลามมานานหลายศตวรรษ ทำลายเมือง เผาห้องสมุด และแทนที่มัสยิดด้วยวัด พุทธ ในบางพื้นที่[38]การรุกรานดังกล่าวยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตพลเรือนชาวอิหร่านและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการทำลายระบบชลประทานของ Qanat โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่าน ได้ขัดขวางรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน นำไปสู่การละทิ้งเมืองเกษตรกรรมที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองหลายแห่ง[39]หลังจากเจงกีสข่านเสียชีวิต อิหร่านก็ถูกปกครองโดยผู้บัญชาการมองโกลหลายคนฮูลากู ข่าน หลานชายของเจงกีส มีหน้าที่รับผิดชอบในการขยายอำนาจมองโกลไปทางตะวันตกเมื่อถึงเวลาของเขา จักรวรรดิมองโกลได้แตกออกเป็นฝ่ายต่างๆฮูลากูสถาปนา อิลคาเนท ในอิหร่าน ซึ่งเป็นรัฐที่แยกตัวออกจากจักรวรรดิมองโกล ซึ่งปกครองมาแปดสิบปีและกลายเป็นเปอร์เซียมากขึ้นในปี 1258 ฮูลากูยึดกรุงแบกแดดและสังหารคอลีฟะห์อับบาซิยะห์คนสุดท้ายการขยายตัวของเขาถูกระงับที่ยุทธการที่ Ain Jalut ในปาเลสไตน์ในปี 1260 โดย Mamelukesนอกจากนี้ การรณรงค์ต่อต้านชาวมุสลิมของ Hulagu ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งกับ Berke ซึ่งเป็นข่านมุสลิมแห่ง Golden Horde โดยเน้นย้ำถึงการล่มสลายของเอกภาพมองโกลภายใต้การปกครองของฆอซาน (ค.ศ. 1295–1304) หลานชายของฮูลากู ศาสนาอิสลามได้รับการสถาปนาให้เป็นศาสนาประจำชาติของกลุ่มอิลคาเนทGhazan พร้อมด้วยราชมนตรีชาวอิหร่าน Rashid al-Din ได้ริเริ่มการฟื้นฟูเศรษฐกิจในอิหร่านพวกเขาลดภาษีสำหรับช่างฝีมือ ส่งเสริมการเกษตร ฟื้นฟูงานชลประทาน และเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางการค้า นำไปสู่กระแสการค้าที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วเอเชีย เสริมสร้างวัฒนธรรมอิหร่านผลลัพธ์ที่โดดเด่นคือการเกิดขึ้นของภาพวาดอิหร่านรูปแบบใหม่ โดยผสมผสานองค์ประกอบทางศิลปะ เมโสโปเตเมีย และจีนเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตาม หลังจากการตายของ Abu ​​Said หลานชายของ Ghazan ในปี 1335 พวก Ilkhanate ก็เข้าสู่สงครามกลางเมืองและแตกออกเป็นราชวงศ์เล็กๆ หลายแห่ง รวมถึง Jalayirids, Muzaffarids, Sarbadars และ Kartidsศตวรรษที่ 14 ยังได้เห็นผลกระทบร้ายแรงจากกาฬโรค ซึ่งคร่าชีวิตประชากรอิหร่านไปประมาณ 30%[40]
จักรวรรดิติมูริด
ทาเมอร์เลน ©HistoryMaps
1370 Jan 1 - 1507

จักรวรรดิติมูริด

Iran
อิหร่านประสบกับช่วงเวลาแห่งความแตกแยกจนกระทั่ง Timur ผู้นำชาวตุรกี-มองโกลแห่งราชวงศ์ Timurid ได้ปรากฏตัวขึ้นจักรวรรดิ Timurid ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโลกเปอร์เซีย ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่ Timur พิชิตอิหร่านส่วนใหญ่หลังจากการรุกรานของเขาที่เริ่มขึ้นในปี 1381 การรณรงค์ทางทหารของ Timur โดดเด่นด้วยความโหดร้ายเป็นพิเศษ รวมถึงการสังหารหมู่อย่างกว้างขวางและการทำลายล้างเมืองต่างๆ[41]แม้ว่าระบอบการปกครองของเขาจะมีนิสัยกดขี่และรุนแรง แต่ติมูร์ก็รวมชาวอิหร่านเข้ามามีบทบาทในการบริหารและส่งเสริมสถาปัตยกรรมและบทกวีราชวงศ์ Timurid ยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิหร่านจนถึงปี 1452 เมื่อพวกเขาสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเติร์กเมนแกะดำต่อมาพวกเติร์กเมนแกะดำพ่ายแพ้ต่อพวกเติร์กเมนแกะขาวที่นำโดยอูซุน ฮาซันในปี 1468 ซึ่งในขณะนั้นปกครองอิหร่านจนกระทั่งกลุ่ม ซาฟาวิด ผงาดขึ้น[41]ยุคของ Timurids มีความสำคัญสำหรับวรรณคดีเปอร์เซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Hafez กวี Sufiความนิยมและการลอกเลียนแบบ Divan ของเขาแพร่หลายได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงในช่วงเวลานี้แม้ว่าชาวซูฟีจะต้องเผชิญการข่มเหงจากชาวมุสลิมออร์โธด็อกซ์ ซึ่งมักมองว่าคำสอนของพวกเขาเป็นการดูหมิ่นศาสนา แต่ผู้นับถือมุสลิมก็เจริญรุ่งเรือง โดยพัฒนาภาษาเชิงสัญลักษณ์อันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยคำอุปมาอุปมัยเพื่อปกปิดแนวคิดทางปรัชญาที่อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในขณะที่ฮาเฟซปกปิดความเชื่อของชาวซูฟี เขาใช้ภาษาเชิงสัญลักษณ์นี้ในบทกวีของเขาอย่างเชี่ยวชาญ ได้รับการยอมรับจากการปรับปรุงรูปแบบนี้ให้สมบูรณ์แบบ[งาน] ของเขามีอิทธิพลต่อกวีคนอื่น ๆ รวมถึง Jami ซึ่งความนิยมขยายไปทั่วโลก Persianate[43]
1501 - 1796
สมัยใหม่ตอนต้นornament
ซาฟาวิด เปอร์เซีย
ซาฟาวิด เปอร์เซีย ©HistoryMaps
1507 Jan 1 - 1734

ซาฟาวิด เปอร์เซีย

Qazvin, Qazvin Province, Iran
ราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งปกครองระหว่างปี 1501 ถึง 1722 พร้อมด้วยการบูรณะช่วงสั้นๆ ระหว่างปี 1729 ถึง 1736 มักถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์เปอร์เซียสมัยใหม่พวกเขาก่อตั้งโรงเรียนสิบสองของศาสนาอิสลามชีอะห์ให้เป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์มุสลิมเมื่อถึงจุดสูงสุด พวกซาฟาวิดได้ควบคุมอิหร่านสมัยใหม่ อาเซอร์ไบ จาน อาร์เมเนีย จอร์เจีย บางส่วนของคอเคซัส อิรัก คูเวต อัฟกานิสถาน และบางส่วนของ ตุรกี ซีเรีย ปากีสถาน เติร์ก เมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ทำให้พวกมันเป็นหนึ่งใน "ดินปืนที่สำคัญของศาสนาอิสลาม" จักรวรรดิ" ควบคู่ไปกับจักรวรรดิ ออตโตมัน และ โมกุล[44]ราชวงศ์ซาฟาวิดก่อตั้งโดยอิสมาอิลที่ 1 และกลายเป็นชาห์ อิสมาอิล [45] หลังจากยึดเมืองทาบริซได้ในปี 1501 ราชวงศ์ซาฟาวิดได้รับชัยชนะในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่เกิดขึ้นในเปอร์เซียหลังจากการล่มสลายของคารา โคยุนลู และอัค โกยุนลูอิสมาอิลรวบรวมการปกครองของเขาเหนือเปอร์เซียทั้งหมดอย่างรวดเร็วยุค Safavid มีพัฒนาการด้านการบริหาร วัฒนธรรม และการทหารที่สำคัญผู้ปกครองของราชวงศ์ โดยเฉพาะพระเจ้าชาห์อับบาสที่ 1 ดำเนินการปฏิรูปทางทหารครั้งใหญ่โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญชาวยุโรป เช่น โรเบิร์ต เชอร์ลีย์ กระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับมหาอำนาจของยุโรป และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเปอร์เซียชาห์อับบาสที่ 1 ยังดำเนินนโยบายในการเนรเทศและตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวเซอร์แคสเซียน จอร์เจียน และอาร์เมเนียจำนวนมากในอิหร่าน ส่วนหนึ่งเพื่อลดอำนาจของชนชั้นสูงของชนเผ่าคิซิลบาช[46]อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครอง Safavid หลายคนหลังจากอับบาสที่ 1 มีประสิทธิภาพน้อยกว่า โดยหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาผลประโยชน์แบบสบายๆ และละเลยกิจการของรัฐ ส่งผลให้ราชวงศ์เสื่อมถอยการลดลงนี้รุนแรงขึ้นจากแรงกดดันภายนอก รวมถึงการจู่โจมโดยอำนาจใกล้เคียงในปี 1722 มีร์ ไวส์ ข่าน ผู้นำกลุ่มกิลไซ ปาชตุน ก่อกบฏในกันดาฮาร์ และพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่ง รัสเซีย ได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายเพื่อยึดดินแดนเปอร์เซียกองทัพอัฟกานิสถาน นำโดยมาห์มุด ลูกชายของมีร์ ไวส์ ได้ยึดอิสฟาฮานและประกาศกฎใหม่ราชวงศ์ซาฟาวิดสิ้นสุดลงอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความวุ่นวายนี้ และในปี ค.ศ. 1724 ดินแดนของอิหร่านถูกแบ่งระหว่างออตโตมานและรัสเซียภายใต้สนธิสัญญาคอนสแตนติโนเปิล[47] ลักษณะนิสัยชีอะฮ์ร่วมสมัยของอิหร่าน และส่วนสำคัญของเขตแดนปัจจุบันของอิหร่านมีต้นกำเนิดมาจากยุคนี้ก่อนการผงาดขึ้นของจักรวรรดิซาฟาวิด ศาสนาอิสลามสุหนี่เป็นศาสนาที่ครอบงำ คิดเป็นประมาณ 90% ของประชากรในขณะนั้น[53] ในช่วงศตวรรษที่ 10 และ 11 ชาวฟาติมิดได้ส่งอิสไมลิส ดาอี (ผู้เผยแผ่ศาสนา) ไปยังอิหร่านและดินแดนมุสลิมอื่น ๆเมื่ออิสไมลิสแบ่งออกเป็นสองนิกาย นิซาริสได้ตั้งฐานทัพในอิหร่านหลังจากการจู่โจมของชาวมองโกลในปี 1256 และการล่มสลายของราชวงศ์อับบาซิด ลำดับชั้นของซุนนีก็สะดุดลงพวกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียตำแหน่งคอลีฟะห์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานะของมัธฮับอย่างเป็นทางการด้วยการสูญเสียของพวกเขาคือการได้ชีอะฮ์ซึ่งไม่มีศูนย์กลางอยู่ที่อิหร่านในขณะนั้นการเปลี่ยนแปลงหลักเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เมื่ออิสมาอิลที่ 1 ก่อตั้งราชวงศ์ซาฟาวิด และเริ่มนโยบายทางศาสนาเพื่อยอมรับอิสลามของชีอะฮ์เป็นศาสนาอย่างเป็นทางการของจักรวรรดิซาฟาวิด และความจริงที่ว่าอิหร่านสมัยใหม่ยังคงเป็นชิอย่างเป็นทางการ สถานะ ite เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของอิสมาอิลตามคำกล่าวของมอร์ตาซา โมตาฮารี นักวิชาการและมวลชนชาวอิหร่านส่วนใหญ่ยังคงเป็นซุนนีจนถึงสมัยของพวกซาฟาวิด
เปอร์เซียภายใต้การนำของนาเดอร์ ชาห์
ภาพเหมือนร่วมสมัยของ Nader Shah ©Anonymous
1736 Jan 1 - 1747

เปอร์เซียภายใต้การนำของนาเดอร์ ชาห์

Iran
บูรณภาพแห่งดินแดนของอิหร่านได้รับการฟื้นฟูโดยนาเดอร์ ชาห์ ขุนศึกชาวเตอร์กชาวอิหร่านโดยกำเนิดจากโคราซานเขามีชื่อเสียงโด่งดังด้วยการเอาชนะพวกอัฟกัน ขับไล่พวกออตโตมานกลับคืนสู่อำนาจ พวกซาฟาวิดกลับคืนมา และเจรจาการถอนกำลังรัสเซียออกจากดินแดนคอเคเซียนของอิหร่านผ่านสนธิสัญญาเรชต์และสนธิสัญญากันจาภายในปี 1736 Nader Shah มีอำนาจมากพอที่จะขับไล่ Safavids และประกาศตัวเป็น Shahอาณาจักรของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในชัยชนะอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของเอเชีย เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเพียงช่วงสั้นๆเพื่อเป็นเงินทุนในการทำสงครามกับ จักรวรรดิออตโตมัน นาเดอร์ ชาห์ได้กำหนดเป้าหมายไปที่ จักรวรรดิโมกุล ที่ร่ำรวยแต่อ่อนแอซึ่งอยู่ทางตะวันออกในปี ค.ศ. 1739 Nader Shah บุกอินเดียโมกุลพร้อมกับกลุ่มคนผิวขาวที่จงรักภักดี รวมทั้งเอเรเคิลที่ 2เขาได้รับชัยชนะอันน่าทึ่งด้วยการเอาชนะกองทัพโมกุลที่มีขนาดใหญ่กว่าในเวลาไม่ถึงสามชั่วโมงหลังจากชัยชนะครั้งนี้ เขาได้ไล่ออกและปล้นเมืองเดลี และได้รับทรัพย์สมบัติมหาศาลที่เขานำกลับมายังเปอร์เซีย[นอกจากนี้] เขายังปราบคานาเตะของอุซเบกและคืนสถานะการปกครองของเปอร์เซียเหนือดินแดนอันกว้างใหญ่ รวมถึงเทือกเขาคอเคซัส บาห์เรน และบางส่วนของอนาโตเลียและ เมโสโปเตเมียอย่างไรก็ตาม ความพ่ายแพ้ของเขาในดาเกสถาน ซึ่งเกิดจากการสู้รบแบบกองโจรและการสูญเสียทางทหารอย่างมีนัยสำคัญ ส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนในอาชีพของเขาช่วงบั้นปลายของนาเดอร์เต็มไปด้วยความหวาดระแวง ความโหดร้าย และการยั่วยุให้เกิดการปฏิวัติในที่สุด ซึ่งนำไปสู่การลอบสังหารเขาในปี พ.ศ. [2290]หลังจากการเสียชีวิตของ Nader อิหร่านก็ตกอยู่ในอนาธิปไตยเนื่องจากผู้บัญชาการทหารหลายนายแย่งชิงเพื่อควบคุมในไม่ช้า ราชวงศ์อัฟชาริด ซึ่งเป็นราชวงศ์ของนาเดอร์ ก็ถูกจำกัดอยู่ที่โคราซานดินแดนคอเคเชียนถูกแยกออกเป็นคานาเตะต่างๆ และออตโตมาน โอมาน และอุซเบกก็ฟื้นคืนดินแดนที่สูญเสียไปAhmad Shah Durrani อดีตเจ้าหน้าที่ของ Nader ก่อตั้งสิ่งที่กลายมาเป็นอัฟกานิสถานสมัยใหม่ผู้ปกครองชาวจอร์เจีย เอเรเคิลที่ 2 และเตมูราซที่ 2 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนาเดอร์ ใช้ประโยชน์จากความไม่มั่นคง โดยประกาศเอกราชโดยพฤตินัย และรวมจอร์เจียตะวันออกเป็นหนึ่งเดียว[50] ช่วงนี้ยังเห็นการผงาดขึ้นมาของราชวงศ์แซนด์ภายใต้คาริม ข่าน [51] ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งความมั่นคงในอิหร่านและบางส่วนของเทือกเขาคอเคซัสอย่างไรก็ตาม หลังจากการเสียชีวิตของคาริม ข่านในปี พ.ศ. 2322 อิหร่านก็เข้าสู่สงครามกลางเมืองอีกครั้ง ซึ่งนำไปสู่การผงาดขึ้นของราชวงศ์กาจาร์ในช่วงเวลานี้ อิหร่านสูญเสียบาสราอย่างถาวรให้กับออตโตมานและบาห์เรนให้กับตระกูลอัลคาลิฟาหลังจากการรุกรานของบานี อุตบาห์ในปี [พ.ศ. 2326]
1796 - 1979
สมัยใหม่ตอนปลายornament
Play button
1796 Jan 1 00:01 - 1925

กาจาร์ เปอร์เซีย

Tehran, Tehran Province, Iran
Agha Mohammad Khan หลังจากได้รับชัยชนะจากสงครามกลางเมืองหลังจากการสวรรคตของกษัตริย์ Zand คนสุดท้าย โดยมุ่งเน้นไปที่การรวมศูนย์อิหร่านอีกครั้ง[Post] -Nader Shah และยุค Zand ดินแดนคอเคเซียนของอิหร่านได้ก่อตั้งคานาเตะต่างๆอากา โมฮัมหมัด ข่านตั้งเป้าที่จะรวมภูมิภาคเหล่านี้เข้ากับอิหร่าน โดยถือว่าภูมิภาคเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญพอๆ กับดินแดนบนแผ่นดินใหญ่เป้าหมายหลักประการหนึ่งของเขาคือจอร์เจีย ซึ่งเขามองว่ามีความสำคัญต่ออธิปไตยของอิหร่านเขาเรียกร้องให้กษัตริย์จอร์เจียเอเรเคิลที่ 2 ละทิ้งสนธิสัญญากับรัสเซียในปี ค.ศ. 1783 และยอมรับอำนาจปกครองของเปอร์เซียอีกครั้ง ซึ่งเอเรเคิลที่ 2 ปฏิเสธเพื่อเป็นการตอบสนอง Agha Mohammad Khan ได้เริ่มการรณรงค์ทางทหาร โดยประสบความสำเร็จในการยืนยันการควบคุมของอิหร่านเหนือดินแดนคอเคเชียนต่างๆ รวมถึง อาร์เมเนีย ในปัจจุบัน อาเซอร์ไบจาน ดาเกสถาน และอิกดีร์เขาได้รับชัยชนะในยุทธการที่ Krtsanisi ซึ่งนำไปสู่การยึดทบิลิซีและการปราบปรามจอร์เจียอย่างมีประสิทธิภาพ[55]ในปี พ.ศ. 2339 หลังจากกลับจากการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จในจอร์เจียและขนส่งเชลยชาวจอร์เจียหลายพันคนไปยังอิหร่าน อากา โมฮัมหมัด ข่าน ก็ได้รับการสวมมงกุฎอย่างเป็นทางการเป็นชาห์รัชสมัยของพระองค์ถูกตัดขาดโดยการลอบสังหารในปี พ.ศ. 2340 ขณะวางแผนการเดินทางอีกครั้งเพื่อต่อต้านจอร์เจียหลังจากการเสียชีวิตของเขา รัสเซีย ได้ใช้ประโยชน์จากความไม่มั่นคงของภูมิภาคในปี พ.ศ. 2342 กองทัพรัสเซียได้เข้าสู่ทบิลิซี และในปี พ.ศ. 2344 พวกเขาก็ผนวกจอร์เจียได้อย่างมีประสิทธิภาพการขยายตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามรัสเซีย-เปอร์เซีย (ค.ศ. 1804-1813 และ 1826-1828) ซึ่งนำไปสู่การแยกจอร์เจียตะวันออก ดาเกสถาน อาร์เมเนีย และอาเซอร์ไบจานไปยังรัสเซียในที่สุด ตามที่กำหนดไว้ในสนธิสัญญากูลิสสถานและเติร์กเมนชายดังนั้น ดินแดนทางตอนเหนือของแม่น้ำอารัส รวมถึงอาเซอร์ไบจานร่วมสมัย จอร์เจียตะวันออก ดาเกสถาน และอาร์เมเนีย ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของอิหร่านจนกระทั่งศตวรรษที่ 19 เข้ายึดครองโดยรัสเซีย[56]หลังจากสงครามรัสเซีย-เปอร์เซียและการสูญเสียดินแดนอันกว้างใหญ่ในคอเคซัสอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่สำคัญก็เกิดขึ้นสงครามระหว่างปี 1804–1814 และ 1826–1828 ทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Caucasian Muhajirs ไปยังแผ่นดินใหญ่อิหร่านการเคลื่อนไหวนี้รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น Ayrums, Qarapapaqs, Circassians, Shia Lezgins และมุสลิมทรานคอเคเซียนอื่นๆหลังการรบที่กันจาในปี พ.ศ. [2347] Ayrums และ Qarapapaqs จำนวนมากถูกตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมือง Tabriz ประเทศอิหร่านตลอดช่วงสงครามปี 1804–1813 และต่อมาในช่วงความขัดแย้งปี 1826–1828 กลุ่มเหล่านี้จำนวนมากจากดินแดนรัสเซียที่เพิ่งยึดครองได้อพยพไปยังโซลดุซในจังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตก อิหร่าน ในปัจจุบันกิจกรรมทางการทหารและการปกครอง [ของ] รัสเซียในคอเคซัสส่งผลให้ชาวมุสลิมจำนวนมากและคริสเตียนชาวจอร์เจียบางส่วนต้องลี้ภัยในอิหร่าน[59]ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1864 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 การขับไล่และการอพยพโดยสมัครใจเพิ่มเติมเกิดขึ้นภายหลังชัยชนะของรัสเซียในสงครามคอเคเชียนสิ่งนี้นำไปสู่การเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของชาวคอเคเชียนมุสลิม รวมถึงอาเซอร์ไบจาน มุสลิมทรานคอเคเชียนอื่นๆ และกลุ่มคอเคเชียนเหนือ เช่น Circassians, Shia Lezgins และ Laks มุ่งสู่อิหร่านและตุรกีผู้อพยพเหล่านี้จำนวน [มาก] มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน โดยเป็นส่วนสำคัญของกองพลคอซแซคเปอร์เซียที่ก่อตั้งขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19[60]สนธิสัญญาเติร์กเมนชายในปี พ.ศ. 2371 ยังอำนวยความสะดวกในการตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวอาร์เมเนียจากอิหร่านไปยังดินแดนที่รัสเซียควบคุมใหม่ใน [อดีต] อาร์เมเนียเป็นคนส่วนใหญ่ในอาร์เมเนียตะวันออก แต่กลายเป็นชนกลุ่มน้อยหลังจากการรณรงค์ ของติมูร์ และการปกครองของอิสลามในเวลาต่อมา[รัสเซีย] รุกรานอิหร่านได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชาติพันธุ์มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่อาร์เมเนียส่วนใหญ่ในอาร์เมเนียตะวันออกภายในปี พ.ศ. 2375 การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์นี้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นหลังสงครามไครเมียและสงครามรัสเซีย-ตุรกีใน พ.ศ. 2420–2421[63]ในช่วงเวลานี้ อิหร่านประสบกับการมีส่วนร่วมทางการฑูตของตะวันตกเพิ่มมากขึ้นภายใต้ฟาธ อาลี ชาห์โมฮัมหมัด ชาห์ กาจาร์ หลานชายของเขา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากรัสเซีย พยายามจับกุมเฮรัตไม่สำเร็จNaser al-Din Shah Qajar ซึ่งสืบต่อจาก Mohammad Shah เป็นผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จมากกว่า โดยก่อตั้งโรงพยาบาลสมัยใหม่แห่งแรกของอิหร่าน[64]ความอดอยากครั้งใหญ่ของชาวเปอร์เซียในปี พ.ศ. 2413-2414 เป็นเหตุการณ์หายนะ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตประมาณสองล้านคน[ช่วง] เวลานี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เปอร์เซีย ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติรัฐธรรมนูญของเปอร์เซียเพื่อต่อต้านพระเจ้าชาห์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20แม้จะมีความท้าทาย พระเจ้าชาห์ก็ทรงยอมต่อรัฐธรรมนูญที่จำกัดในปี พ.ศ. 2449 โดยเปลี่ยนเปอร์เซียให้เป็นสถาบันกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ และนำไปสู่การเรียกประชุมมัจลิส (รัฐสภา) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2449การค้นพบน้ำมันในปี พ.ศ. 2451 ในคูเซสถานโดยอังกฤษทำให้ความสนใจของต่างชาติในเปอร์เซียทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย จักรวรรดิอังกฤษ (เกี่ยวข้องกับวิลเลียม น็อกซ์ ดาร์ซี และบริษัทน้ำมันแองโกล-อิหร่าน ซึ่งปัจจุบันคือ บีพี)ช่วงเวลานี้ยังโดดเด่นด้วยการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหราชอาณาจักรและรัสเซียเหนือเปอร์เซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Great Gameอนุสัญญาแองโกล-รัสเซียปี 1907 แบ่งเปอร์เซียออกเป็นขอบเขตอิทธิพล ซึ่งบ่อนทำลายอำนาจอธิปไตยของชาติในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1 เปอร์เซียถูกยึดครองโดยกองกำลังอังกฤษ ออตโตมัน และรัสเซีย แต่ยังคงเป็นกลางเป็นส่วนใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และ การปฏิวัติรัสเซีย อังกฤษพยายามสถาปนาอารักขาเปอร์เซีย ซึ่งท้ายที่สุดก็ล้มเหลวความไม่มั่นคงภายในเปอร์เซีย ซึ่งเน้นโดยขบวนการรัฐธรรมนูญของกิลันและความอ่อนแอของรัฐบาลกาจาร์ ปูทางไปสู่การผงาดขึ้นมาของเรซา ข่าน ต่อมาคือเรซา ชาห์ ปาห์ลาวี และการสถาปนาราชวงศ์ปาห์ลาวีในปี พ.ศ. 2468 การรัฐประหารครั้งสำคัญในปี พ.ศ. 2464 นำโดยกองทัพ โดยเรซา ข่านแห่งเปอร์เซียคอซแซคกองพลน้อยและเซย์เยด เซียเอ็ดดิน ตาบาตาไบ เดิมทีมุ่งเป้าไปที่การควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าโค่นล้มสถาบันกษัตริย์กอจาร์โดยตรงอิทธิพลของเรซา ข่าน [เพิ่ม] มากขึ้น และในปี พ.ศ. 2468 หลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เขาก็กลายเป็นชาห์องค์แรกของราชวงศ์ปาห์ลาวี
Play button
1921 Feb 21

พ.ศ. 2464 รัฐประหารของชาวเปอร์เซีย

Tehran, Tehran Province, Iran
การรัฐประหารของชาวเปอร์เซียในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของอิหร่าน เปิดเผยในบริบทที่มีความไม่มั่นคงทางการเมืองและการแทรกแซงจากต่างประเทศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 เรซา ข่าน เจ้าหน้าที่ในกองพลน้อยคอซแซคแห่งเปอร์เซีย และเซย์เยด เซียเอ็ดดิน ตาบาทาบี นักข่าวผู้มีอิทธิพล ได้เตรียมการรัฐประหารที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีวิถีของประเทศอย่างลึกซึ้งอิหร่านในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นประเทศที่มีความวุ่นวายการปฏิวัติรัฐธรรมนูญระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบรัฐธรรมนูญ แต่ประเทศยังคงกระจัดกระจายอย่างลึกซึ้งด้วยกลุ่มต่างๆ ที่แย่งชิงอำนาจราชวงศ์กาจาร์ซึ่งปกครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2339 อ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายในและแรงกดดันจากภายนอก โดยเฉพาะจาก รัสเซีย และ อังกฤษ ซึ่งพยายามใช้อิทธิพลเหนือทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของอิหร่านความโดดเด่นของ Reza Khan เริ่มขึ้นในภูมิประเทศที่ปั่นป่วนนี้เขาเกิดในปี พ.ศ. 2421 และไต่อันดับทหารจนกลายเป็นนายพลจัตวาในกองพลน้อยเปอร์เซียคอซแซค ซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและมีอุปกรณ์ครบครันซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยชาวรัสเซียในทางกลับกัน เซย์เยด เซีย เป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอิหร่านที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ​​ปราศจากการครอบงำของต่างชาติเส้นทางของพวกเขามาบรรจบกันในวันแห่งโชคชะตานั้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ในช่วงเช้าตรู่ เรซา ข่านนำกองพลคอซแซคของเขาเข้าสู่กรุงเตหะราน โดยเผชิญกับการต่อต้านเพียงเล็กน้อยรัฐประหารมีการวางแผนและดำเนินการอย่างพิถีพิถันเมื่อรุ่งเช้า พวกเขาสามารถควบคุมอาคารสำคัญของรัฐบาลและศูนย์สื่อสารได้Ahmad Shah Qajar กษัตริย์ที่อายุน้อยและไม่มีประสิทธิผล พบว่าตัวเองแทบไม่มีพลังในการต่อสู้กับผู้วางแผนรัฐประหารเซย์เยด เซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากเรซา ข่าน บังคับให้พระเจ้าชาห์ทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นนายกรัฐมนตรีความเคลื่อนไหวนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจ จากสถาบันกษัตริย์ที่อ่อนแอไปสู่ระบอบการปกครองใหม่ที่สัญญาว่าจะปฏิรูปและมีเสถียรภาพผลพวงทันทีของการรัฐประหารทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์ทางการเมืองของอิหร่านการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ Seyyed Zia แม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ แต่ก็มีความพยายามในการทำให้ทันสมัยและรวมศูนย์เขาพยายามปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร ปราบปรามการทุจริต และสร้างระบบกฎหมายที่ทันสมัยอย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งของเขามีอายุสั้นเขาถูกบังคับให้ลาออกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2464 สาเหตุหลักมาจากการต่อต้านจากกลุ่มดั้งเดิมและความล้มเหลวในการรวบรวมอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม เรซา ข่าน ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปเขากลายเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2466 นโยบายของเขามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลกลาง ปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย ​​และลดอิทธิพลจากต่างประเทศในปี พ.ศ. 2468 เขาได้ก้าวย่างก้าวอย่างเด็ดขาดด้วยการโค่นล้มราชวงศ์กอจาร์และสถาปนาตนเองเป็นเรซา ชาห์ ปาห์ลาวี ซึ่งก่อตั้งราชวงศ์ปาห์ลาวีที่จะปกครองอิหร่านจนถึงปี พ.ศ. 2522การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2464 ถือเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ของอิหร่านเป็นปูทางไปสู่การผงาดขึ้นของเรซา ชาห์ และการสถาปนาราชวงศ์ปาห์ลาวีในที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดยุค Qajar และจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในขณะที่อิหร่านเริ่มดำเนินการบนเส้นทางสู่ความทันสมัยและการรวมศูนย์มรดกของการรัฐประหารนั้นซับซ้อน สะท้อนถึงแรงบันดาลใจในการมีอิหร่านที่ทันสมัยและเป็นอิสระ และความท้าทายของการปกครองแบบเผด็จการที่จะแสดงให้เห็นลักษณะส่วนใหญ่ของภูมิทัศน์ทางการเมืองของอิหร่านในศตวรรษที่ 20
อิหร่านภายใต้การนำของเรซา ชาห์
รูปภาพของ Reza Shah จักรพรรดิแห่งอิหร่านในวัย 30 ต้น ๆ ในเครื่องแบบ ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1925 Jan 1 - 1941

อิหร่านภายใต้การนำของเรซา ชาห์

Iran
การปกครองของเรซา ชาห์ ปาห์ลาวีในอิหร่านระหว่างปี 1925 ถึง 1941 โดดเด่นด้วยความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างมีนัยสำคัญ และการสถาปนาระบอบเผด็จการรัฐบาลของเขาเน้นชาตินิยม การทหาร ฆราวาสนิยม และการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ควบคู่ไปกับการเซ็นเซอร์และการโฆษณาชวนเชื่อที่เข้มงวด[พระองค์] ทรงดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมมากมาย รวมถึงการปรับโครงสร้างกองทัพ การบริหารราชการ และการเงินรัช [สมัย] ของเรซา ชาห์เป็นช่วงเวลาที่ซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการปกครองแบบเผด็จการ โดดเด่นด้วยความสำเร็จในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการศึกษา และการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการกดขี่และการปราบปรามทางการเมืองสำหรับผู้สนับสนุนของพระองค์ การครองราชย์ของเรซา ชาห์ถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าที่สำคัญ โดดเด่นด้วยการนำกฎหมายและความสงบเรียบร้อย ระเบียบวินัย อำนาจกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ​​เช่น โรงเรียน รถไฟ รถประจำทาง วิทยุ โรงภาพยนตร์ และโทรศัพท์[69] อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วของพระองค์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า "เร็วเกินไป" [70] และ "ผิวเผิน" [71] โดยบางคนมองว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาแห่งการกดขี่ การทุจริต การเก็บภาษีมากเกินไป และการขาดความน่าเชื่อถือ .การปกครองของเขาเปรียบได้กับรัฐตำรวจเนื่องจากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด[นโยบาย] ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขัดแย้งกับประเพณีอิสลาม ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวมุสลิมผู้ศรัทธาและนักบวช นำไปสู่ความไม่สงบครั้งใหญ่ เช่น การกบฏในปี พ.ศ. 2478 ที่ศาลอิหม่ามเรซาในมัชฮัด[72]ในช่วงการปกครอง 16 ปีของ Reza Shah อิหร่านได้เห็นการพัฒนาและความทันสมัยที่สำคัญมีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ รวมถึงการก่อสร้างถนนที่กว้างขวางและการสร้างทางรถไฟทรานส์-อิหร่านการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเตหะรานถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาสมัยใหม่ในอิหร่าน[73] การเติบโตของอุตสาหกรรมมีความสำคัญ โดยมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพิ่มขึ้น 17 เท่า ไม่รวมการติดตั้งน้ำมันเครือข่ายทางหลวงของประเทศขยายจาก 2,000 เป็น 14,000 ไมล์[74]เรซา ชาห์ปฏิรูประบบราชการทหารและพลเรือนอย่างมาก โดยก่อตั้งกองทัพ 100,000 นาย [75] เปลี่ยนจากการพึ่งพากองกำลังชนเผ่า และสถาปนากองทัพ 90,000 นายเขาตั้งค่าการศึกษาภาคบังคับฟรีสำหรับทั้งชายและหญิง และปิดโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน เช่น อิสลาม คริสเตียน ยิว ฯลฯ [นอกจาก] นี้ เขายังใช้เงินทุนจากมูลนิธิสถานสักการะอันมั่งคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาชาดและกุม เพื่อวัตถุประสงค์ทางโลก เช่น เช่นโครงการด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรม[77]การปกครองของเรซา ชาห์เกิดขึ้นพร้อมกับ Women's Awakening (พ.ศ. 2479-2484) ซึ่งเป็นขบวนการที่สนับสนุนการถอด chador ในสังคมการทำงาน โดยให้เหตุผลว่าสิ่งนี้ขัดขวางกิจกรรมทางกายของผู้หญิงและการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างไรก็ตาม การปฏิรูปครั้งนี้ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากผู้นำศาสนาการเคลื่อนไหวเปิดตัวดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับกฎหมายการแต่งงานปี 1931 และการประชุมสภาสตรีตะวันออกครั้งที่ 2 ในกรุงเตหะรานในปี 1932ในแง่ของความอดทนทางศาสนา เรซา ชาห์มีความโดดเด่นในด้านการแสดงความเคารพต่อชุมชนชาวยิว โดยเป็นกษัตริย์อิหร่านองค์แรกในรอบ 1,400 ปีที่สวดมนต์ในธรรมศาลาระหว่างที่เขาเสด็จเยือนชุมชนชาวยิวในอิสฟาฮานการกระทำนี้ช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองของชาวยิวอิหร่านอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้เรซา ชาห์ได้รับการยกย่องอย่างสูงในหมู่พวกเขา รองจากไซรัสมหาราชเท่านั้นการปฏิรูปของเขาทำให้ชาวยิวสามารถประกอบอาชีพใหม่และย้ายออกจากสลัมได้[อย่างไรก็ตาม] ยังมีการกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ต่อต้านชาวยิวในกรุงเตหะรานในปี พ.ศ. 2465 ในระหว่างการปกครองของเขาด้วย[79]ในอดีตคำว่า "เปอร์เซีย" และอนุพันธ์ของคำนี้มักใช้ในโลกตะวันตกเพื่อหมายถึงอิหร่านในปี พ.ศ. 2478 เรซา ชาห์ได้ขอให้ผู้แทนจากต่างประเทศและสันนิบาตชาติใช้ "อิหร่าน" ซึ่งเป็นชื่อที่คนพื้นเมืองใช้และมีความหมายว่า "ดินแดนของชาวอารยัน" ในการติดต่ออย่างเป็นทางการคำขอนี้นำไปสู่การใช้ "อิหร่าน" ในโลกตะวันตกเพิ่มมากขึ้น โดยเปลี่ยนคำศัพท์ทั่วไปสำหรับสัญชาติอิหร่านจาก "เปอร์เซีย" เป็น "อิหร่าน"ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลของชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี บุตรชายและผู้สืบทอดของเรซา ชาห์ ปาห์ลาวี ประกาศว่าทั้ง "เปอร์เซีย" และ "อิหร่าน" สามารถใช้แทนกันได้อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตาม การใช้ "อิหร่าน" ยังคงแพร่หลายมากขึ้นในโลกตะวันตกในการต่างประเทศ เรซา ชาห์พยายามลดอิทธิพลจากต่างประเทศในอิหร่านเขาได้ดำเนินการครั้งสำคัญ เช่น การยกเลิกสัมปทานน้ำมันกับอังกฤษ และแสวงหาพันธมิตรกับประเทศต่างๆ เช่น ตุรกีพระองค์ทรงรักษาสมดุลระหว่างอิทธิพลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะระหว่างอังกฤษ สหภาพโซเวียต และเยอรมนี[อย่างไรก็ตาม] ยุทธศาสตร์นโยบายต่างประเทศของเขาพังทลายลงเมื่อเริ่ม สงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งนำไปสู่การรุกรานอิหร่านของแองโกล-โซเวียตในปี พ.ศ. 2484 และการบังคับสละราชบัลลังก์ในเวลาต่อมา[81]
Play button
1941 Jan 1 - 1945

อิหร่านในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

Iran
ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่กองทัพเยอรมันประสบความสำเร็จในการต่อต้าน สหภาพโซเวียต รัฐบาลอิหร่านโดยคาดว่าจะได้รับชัยชนะจากเยอรมนี ปฏิเสธข้อเรียกร้องของอังกฤษและโซเวียตที่จะขับไล่ชาวเยอรมันสิ่งนี้นำไปสู่การรุกรานอิหร่านของฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2484 ภายใต้ปฏิบัติการเผชิญหน้า ซึ่งพวกเขาสามารถเอาชนะกองทัพที่อ่อนแอของอิหร่านได้อย่างง่ายดายวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อรักษาแหล่งน้ำมันของอิหร่านและสร้างทางเดินเปอร์เซียซึ่งเป็นเส้นทางการจัดหาไปยังสหภาพโซเวียตแม้จะมีการรุกรานและยึดครอง แต่อิหร่านก็ยังคงรักษาจุดยืนอย่างเป็นทางการในเรื่องความเป็นกลางเรซา ชาห์ถูกปลดระหว่างการยึดครองนี้ และถูกแทนที่โดยโมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี ลูกชายของเขา[82]การประชุมที่เตหะรานในปี พ.ศ. 2486 ซึ่งมีมหาอำนาจพันธมิตรเข้าร่วม ส่งผลให้เกิดปฏิญญาเตหะราน ซึ่งรับประกันเอกราชหลังสงครามของอิหร่านและบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างไรก็ตาม หลังสงคราม กองทหารโซเวียตที่ประจำการอยู่ในอิหร่านตะวันตกเฉียงเหนือไม่ได้ถอนกำลังออกทันทีแต่พวกเขากลับสนับสนุนการปฏิวัติที่นำไปสู่การสถาปนารัฐแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนโซเวียตที่มีอายุสั้นในอาเซอร์ไบจานและเคอร์ดิสถานอิหร่าน - รัฐบาลประชาชนอาเซอร์ไบจานและสาธารณรัฐเคอร์ดิสถาน ตามลำดับ ในปลายปี พ.ศ. 2488 การดำรงอยู่ของโซเวียตในอิหร่านดำเนินต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 สิ้นสุดหลังจากที่อิหร่านให้สัญญาสัมปทานน้ำมันเท่านั้นอย่างไรก็ตาม สาธารณรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตก็ถูกโค่นล้มในไม่ช้า และสัมปทานน้ำมันก็ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา[83]
อิหร่านภายใต้การนำของโมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี
โมฮัมหมัด เรซาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากการพยายามลอบสังหารล้มเหลว ในปี 1949 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1941 Jan 1 - 1979

อิหร่านภายใต้การนำของโมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวี

Iran
การครองราชย์ของโมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวีในฐานะชาห์แห่งอิหร่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ถึง พ.ศ. 2522 แสดงถึงยุคที่สำคัญและซับซ้อนในประวัติศาสตร์อิหร่าน โดดเด่นด้วยความทันสมัยอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมรัชสมัยของพระองค์สามารถแบ่งออกเป็นช่วงต่างๆ ที่แตกต่างกัน โดยแต่ละช่วงมีลักษณะเฉพาะด้วยพลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่หลากหลายช่วงปีแรกๆ ของการปกครองของโมฮัมหมัด เรซา ชาห์ ถูกบดบังด้วยสงครามโลกครั้งที่สอง และการยึดครองอิหร่านโดยกองกำลังพันธมิตรในเวลาต่อมาในช่วงเวลานี้ อิหร่านเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ ซึ่งรวมถึงการบังคับสละราชสมบัติของเรซา ชาห์ บิดาของเขาในปี พ.ศ. 2484 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน โดยอิหร่านต้องต่อสู้กับอิทธิพลจากต่างประเทศและความไม่มั่นคงภายในในยุคหลังสงคราม โมฮัมหมัด เรซา ชาห์เริ่มโครงการปรับปรุงให้ทันสมัย ​​โดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากนางแบบชาวตะวันตกในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เป็นสักขีพยานในการดำเนินการของการปฏิวัติสีขาว ซึ่งเป็นการปฏิรูปหลายครั้งที่มุ่งสร้างความทันสมัยให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศการปฏิรูปเหล่านี้รวมถึงการจัดสรรที่ดิน การอธิษฐานของสตรี และการขยายการศึกษาและบริการด้านสุขภาพอย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น การพลัดถิ่นของประชากรในชนบท และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว เช่น เตหะรานการปกครองของชาห์ยังโดดเด่นด้วยรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการที่เพิ่มมากขึ้นของเขาการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2496 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก CIA และ MI6 ของอังกฤษ ซึ่งทำให้ตำแหน่งของเขากลับคืนมาหลังจากการโค่นล้มในช่วงสั้นๆ ได้ทำให้จุดยืนของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่ระบอบเผด็จการมากขึ้น โดยมีจุดเด่นคือการปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมืองและการกีดกันพรรคฝ่ายค้านให้เป็นชายขอบSAVAK ซึ่งเป็นตำรวจลับที่ก่อตั้งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ CIA กลายเป็นเรื่องน่าอับอายจากยุทธวิธีอันโหดร้ายในการปราบปรามฝ่ายค้านในเชิงเศรษฐกิจ อิหร่านมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลานี้ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ำมันสำรองจำนวนมหาศาลรายได้น้ำมันพุ่งสูงขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งพระเจ้าชาห์ทรงใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการอุตสาหกรรมอันทะเยอทะยานและการขยายกองทัพอย่างไรก็ตาม การเติบโตทางเศรษฐกิจนี้ยังนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมและการคอร์รัปชั่นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในสังคมตามวัฒนธรรมแล้ว ยุคของพระเจ้าชาห์เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตก ควบคู่ไปกับการปราบปรามการปฏิบัติแบบดั้งเดิมและศาสนา นำไปสู่วิกฤติอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในหมู่ชาวอิหร่านจำนวนมากในช่วงเวลานี้ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของชนชั้นสูงที่ได้รับการศึกษาแบบตะวันตก ซึ่งมักจะถูกตัดขาดจากค่านิยมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของประชากรในวงกว้างช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1970 ถือเป็นการเสื่อมถอยของการปกครองของโมฮัมหมัด เรซา ชาห์ และสิ้นสุดลงในการปฏิวัติอิสลามในปี 1979 การปฏิวัติที่นำโดยอยาตุลลอฮ์ รูฮอลลาห์ โคไมนี เป็นการตอบสนองต่อการปกครองแบบเผด็จการ ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม และวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่ดำเนินมาหลายทศวรรษพระเจ้าชาห์ทรงไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจากปัญหาสุขภาพของพระองค์ ท้ายที่สุดก็นำไปสู่การโค่นล้มของพระองค์และการสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในที่สุด
Play button
1953 Aug 15 - Aug 19

รัฐประหารของอิหร่าน พ.ศ. 2496

Tehran, Tehran Province, Iran
การรัฐประหารของอิหร่านในปี พ.ศ. 2496 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่นายกรัฐมนตรี โมฮัมหมัด โมซัดเดห์ ที่ได้รับเลือกตามระบอบประชาธิปไตยถูกโค่นล้มการรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2496 [84] จัดทำโดย สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร และนำโดยกองทัพอิหร่าน เพื่อเสริมสร้างการปกครองแบบกษัตริย์ของชาห์ โมฮัมหมัด เรซา ปาห์ลาวีมันเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อ ปฏิบัติการอาแจ็กซ์ [85] และปฏิบัติการบูตของสหราชอาณาจักร[86] นักบวชชีอะห์ก็มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์นี้เช่นกัน[87]ต้นตอของความวุ่นวายทางการเมืองนี้เกิดจากความพยายามของ Mosaddegh ในการตรวจสอบบริษัทน้ำมันแองโกล-อิหร่าน (AIOC ซึ่งปัจจุบันคือ BP) และจำกัดการควบคุมปริมาณสำรองน้ำมันของอิหร่านการตัดสินใจของรัฐบาลของเขาที่จะโอนอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านให้เป็นของกลางและขับไล่ตัวแทนบริษัทต่างประเทศ นำไปสู่การคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านทั่วโลกที่ริเริ่มโดยอังกฤษ [88] ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของอิหร่านสหราชอาณาจักร ภายใต้นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์ และรัฐบาลไอเซนฮาวร์ของสหรัฐฯ กลัวจุดยืนที่ไม่ยอมอ่อนข้อของโมซัดเดห์และกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ของพรรคทูเดห์ จึงตัดสินใจโค่นล้มรัฐบาลของอิหร่าน[89]หลังรัฐประหาร รัฐบาลของนายพล Fazlollah Zahedi ได้รับการสถาปนาขึ้น ทำให้ชาห์สามารถปกครองโดยมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ อย่าง [หนัก][91] ตามที่เปิดเผยโดยเอกสารที่ไม่เป็นความลับอีกต่อไป CIA มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในการวางแผนและการดำเนินการรัฐประหาร รวมถึงการว่าจ้างกลุ่มคนเพื่อปลุกปั่นให้เกิดการจลาจลที่สนับสนุนชาห์ความ [ขัดแย้ง] ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 200 ถึง 300 ราย และโมซัดเดห์ถูกจับกุม พยายามก่อกบฏ และถูกตัดสินให้กักบริเวณในบ้านตลอดชีวิต[92]พระเจ้าชาห์ทรงปกครองต่อไปอีก 26 ปีจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติอิหร่านในปี พ.ศ. 2522 ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลสหรัฐฯ ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงบทบาทของตนในการรัฐประหารด้วยการเปิดเผยเอกสารลับ ซึ่งเผยให้เห็นขอบเขตของการมีส่วนร่วมและการวางแผนในปี 2023 CIA ยอมรับว่าการสนับสนุนการทำรัฐประหารนั้น "ไม่เป็นประชาธิปไตย" โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญของเหตุการณ์นี้ที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองของอิหร่านและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน[93]
Play button
1978 Jan 7 - 1979 Feb 11

การปฏิวัติอิหร่าน

Iran
การปฏิวัติอิหร่านซึ่งสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2522 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์ทางการเมืองของอิหร่าน ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มราชวงศ์ปาห์ลาวี และการสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยุติการปกครองแบบกษัตริย์ของปาห์ลาวี และนำไปสู่รัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยที่นำโดยอยาตุลลอฮ์ รูฮอลลาห์ โคมัยนี[94] การขับไล่ปาห์ลาวี ชาห์องค์สุดท้ายของอิหร่าน ถือเป็นการสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ทางประวัติศาสตร์ของอิหร่านอย่างเป็นทางการ[95]หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2496 ปาห์ลาวีได้ประสานอิหร่านกับกลุ่มตะวันตก โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างการปกครองแบบเผด็จการของเขาเขารักษาตำแหน่งของอิหร่านให้ห่างไกลจากอิทธิพล ของสหภาพโซเวียต เป็นเวลา 26 ปีความ [พยายาม] ในการปรับปรุงให้ทันสมัยของกษัตริย์ชาห์ หรือที่เรียกว่าการปฏิวัติสีขาวเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งนำไปสู่การเนรเทศโคไมนี ซึ่งเป็นแกนนำที่คัดค้านนโยบายของปาห์ลาวีอย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางอุดมการณ์ระหว่างปาห์ลาวีและโคไมนียังคงมีอยู่ ซึ่งนำไปสู่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวางซึ่งเริ่มต้นในเดือนตุลาคม [พ.ศ. 2520]เหตุไฟไหม้โรงภาพยนตร์เร็กซ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดขบวนการปฏิวัติในวงกว้างปาห์ลาวีออกจากอิหร่านในเดือนมกราคม พ.ศ. [2522] และโคไมนีกลับมาจากการถูกเนรเทศในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับการต้อนรับจากผู้สนับสนุนหลายพันคนภายใน [วัน] ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 สถาบันกษัตริย์ล่มสลาย และโคมัยนีเข้าควบคุมหลังจากการลงประชามติสาธารณรัฐอิสลามเมื่อเดือน [มีนาคม] พ.ศ. 2522 ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอิหร่าน 98% เห็นชอบให้เปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐอิสลาม รัฐบาลใหม่เริ่มพยายามร่างรัฐธรรมนูญในปัจจุบันของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน[101] อยาตุลลอฮ์ โคไมนี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของอิหร่านในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2522 [102]ความสำเร็จของการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกเนื่องจากลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากการปฏิวัติทั่วไป มันไม่ได้เกิดจากการพ่ายแพ้ในสงคราม วิกฤตทางการเงิน การลุกฮือของชาวนา หรือความไม่พอใจทางทหารแต่กลับเกิดขึ้นในประเทศที่ประสบความเจริญรุ่งเรืองและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งการปฏิวัติได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและนำไปสู่การลี้ภัยครั้งใหญ่ กลายเป็นผู้พลัดถิ่นชาวอิหร่านส่วนใหญ่ในปัจจุบัน[103] มันเข้ามาแทนที่ระบอบกษัตริย์ทางโลกและเผด็จการที่สนับสนุนตะวันตกของอิหร่านด้วยเทวาธิปไตยอิสลามิสต์ที่ต่อต้านตะวันตกระบอบการปกครองใหม่นี้มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิด Velâyat-e Faqih (การคุ้มครองนักนิติศาสตร์อิสลาม) รูปแบบหนึ่งของการปกครองที่คร่อมลัทธิเผด็จการและเผด็จการเผด็จการ[104]การปฏิวัติได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักทางอุดมการณ์ในการทำลายรัฐอิสราเอล [105] และพยายามบ่อนทำลายอิทธิพลของซุนนีในภูมิภาคอิหร่านเริ่มสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชีอะฮ์ทั่วภูมิภาคเพื่อต่อสู้กับอิทธิพลของซุนนี และสร้างอำนาจครอบงำของอิหร่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อระเบียบทางการเมืองของชีอะห์ที่นำโดยอิหร่าน
1979
ยุคร่วมสมัยornament
อิหร่านภายใต้การนำของอยาตุลลอฮ์ โคไมนี
อยาตุลลอฮ์ โคมัยนี. ©David Burnett
1979 Jan 1 00:01 - 1989

อิหร่านภายใต้การนำของอยาตุลลอฮ์ โคไมนี

Iran
อยาตุลลอฮ์ รูฮุลลอฮ์ โคมัยนีเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นในอิหร่านนับตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามในเดือนเมษายน พ.ศ. 2522 จนกระทั่งเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2532 การปฏิวัติอิสลามส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการรับรู้ศาสนาอิสลามทั่วโลก ทำให้เกิดความสนใจในการเมืองและจิตวิญญาณอิสลาม แต่ยังก่อให้เกิดความกลัวและไม่ไว้วางใจต่อ อิสลามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐอิสลามและผู้ก่อตั้ง[106]การปฏิวัติเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการอิสลามิสต์และการต่อต้านอิทธิพลของตะวันตกในโลกมุสลิมเหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การยึดครองมัสยิดหลวงใน ซาอุดีอาระเบีย ในปี พ.ศ. 2522 การลอบสังหารประธานาธิบดีซาดัตของอียิปต์ ในปี พ.ศ. 2524 การกบฏของกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในเมืองฮามา ประเทศซีเรีย และการวางระเบิดในเลบานอน พ.ศ. 2526 โดยมุ่งเป้าไปที่กองกำลัง อเมริกัน และ ฝรั่งเศส[107]ระหว่างปี 1982 ถึง 1983 อิหร่านกล่าวถึงผลพวงของการปฏิวัติ รวมถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การทหาร และรัฐบาลในช่วงเวลานี้ ระบอบการปกครองได้ปราบปรามการลุกฮือของกลุ่มต่างๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรแต่กลายเป็นคู่แข่งทางการเมืองสิ่งนี้นำไปสู่การประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจำนวนมากการก่อจลาจลในคูซิสถาน เคอร์ดิสถาน และกอนแบด-เอ กาบุสโดยลัทธิมาร์กซิสต์และกลุ่มสหพันธรัฐ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง การลุกฮือของชาวเคิร์ดยืดเยื้อยาวนานและเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นพิเศษวิกฤตตัวประกันในอิหร่าน ซึ่งเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 ด้วยการยึดสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเตหะราน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิวัติวิกฤตดังกล่าวนำไปสู่การตัดความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยฝ่ายบริหารของคาร์เตอร์ และความพยายามช่วยเหลือที่ล้มเหลวซึ่งสนับสนุนความสูงของโคไมนีในอิหร่านในที่สุดตัวประกันก็ได้รับการปล่อยตัวในเดือนมกราคม พ.ศ. 2524 ตามสนธิสัญญาแอลเจียร์[108]ความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับอนาคตของอิหร่านเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติในขณะที่บางคนคาดหวังว่าจะมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย โคมัยนีก็คัดค้านแนวคิดนี้ โดยระบุในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2522 ว่า "อย่าใช้คำนี้ว่า 'ประชาธิปไตย'นั่นคือสไตล์ตะวันตก"[109] กลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ รวมถึงแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ รัฐบาลเฉพาะกาล และมูจาฮิดีนของประชาชนอิหร่าน ต้องเผชิญกับการสั่งห้าม การโจมตี และการกวาดล้าง[110]ในปี พ.ศ. 2522 มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสถาปนาโคมัยนีเป็นผู้นำสูงสุดที่มีอำนาจมากมาย และจัดตั้งสภาผู้พิทักษ์โดยกำกับดูแลกฎหมายและการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญนี้ให้สัตยาบันโดยการลงประชามติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2522 [111]
Play button
1980 Sep 22 - 1988 Aug 20

สงครามอิหร่าน-อิรัก

Iraq
สงคราม อิหร่าน -อิรัก ซึ่งกินเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2523 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 เป็นความขัดแย้งที่สำคัญระหว่างอิหร่านและอิรักเริ่มต้นด้วยการรุกรานของอิรักและดำเนินต่อไปเป็นเวลาแปดปี จบลงด้วยการยอมรับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 598 จากทั้งสองฝ่ายอิรัก นำโดยซัดดัม ฮุสเซน บุกอิหร่านโดยหลักแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้อยาตุลเลาะห์ รูฮอลเลาะห์ โคไมนีส่งออกอุดมการณ์ปฏิวัติของอิหร่านไปยังอิรักนอกจากนี้ ยังมีความกังวลของชาวอิรักเกี่ยวกับศักยภาพของอิหร่านในการปลุกปั่นให้ชาวชีอะฮ์ส่วนใหญ่ของอิรักต่อต้านรัฐบาล Ba'athist ที่ถูกครอบงำโดยซุนนีอิรักตั้งเป้าที่จะแสดงตนเป็นมหาอำนาจในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ดูเหมือนจะบรรลุผลได้มากขึ้นหลังการปฏิวัติอิสลามของอิหร่านทำให้ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ สหรัฐฯ และ อิสราเอล ก่อนหน้านี้อ่อนลงในช่วงความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมของการปฏิวัติอิหร่าน ซัดดัม ฮุสเซนมองเห็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากความระส่ำระสายนี้กองทัพอิหร่านซึ่งครั้งหนึ่งแข็งแกร่งก็อ่อนแอลงอย่างมากจากการปฏิวัติเมื่อพระเจ้าชาห์ถูกโค่นล้มและความสัมพันธ์ของอิหร่านกับรัฐบาลตะวันตกตึงเครียด ซัดดัมตั้งเป้าที่จะยืนยันว่าอิรักเป็นกำลังที่โดดเด่นในตะวันออกกลาง ความทะเยอทะยานของซัดดัมรวมถึงการขยายการเข้าถึงอ่าวเปอร์เซียของอิรักและการเรียกคืนดินแดนที่เคยโต้แย้งกับอิหร่านในระบอบการปกครองของชาห์เป้าหมายหลักคือ Khuzestan ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาหรับจำนวนมากและมีแหล่งน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ อิรักยังมีผลประโยชน์ในหมู่เกาะอาบู มูซา และเกรตเตอร์และเลสเซอร์ ทันบส์ ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และอ้างสิทธิฝ่ายเดียวในนามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สงครามยังได้รับแรงกระตุ้นจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนที่มีมายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหนือเส้นทางน้ำ Shatt al-Arabหลังปี พ.ศ. 2522 อิรักเพิ่มการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวอาหรับในอิหร่าน และมุ่งเป้าที่จะควบคุมธนาคารทางตะวันออกของชัตต์อัล-อาหรับกลับคืนมา ซึ่งอิรักยอมให้อิหร่านในข้อตกลงแอลเจียร์ พ.ศ. 2518ด้วยความมั่นใจในความสามารถทางทหารของเขา ซัดดัมวางแผนโจมตีอิหร่านอย่างกว้างขวาง โดยอ้างว่ากองกำลังอิรักสามารถไปถึงเตหะรานได้ภายในสามวันเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2523 แผนนี้เริ่มมีผลเมื่อกองทัพอิรักบุกอิหร่าน โดยมุ่งเป้าไปที่ภูมิภาคคูเซสถานการรุกรานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอิหร่าน-อิรัก และทำให้รัฐบาลอิหร่านที่ปฏิวัติไม่ระวังตัวตรงกันข้ามกับความคาดหวังของอิรักเกี่ยวกับชัยชนะอย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายหลังการปฏิวัติในอิหร่าน การรุกคืบของกองทัพอิรักต้องหยุดชะงักลงในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2523 อิหร่านยึดคืนดินแดนที่สูญเสียไปเกือบทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 อิหร่านปฏิเสธการหยุดยิงของสหประชาชาติ อิหร่านบุกอิรัก ซึ่งนำไปสู่ห้าปีของ การรุกของอิหร่านภายในกลางปี ​​1988 อิรักเปิดฉากการตอบโต้ครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิดทางตันสงครามดังกล่าวก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานครั้งใหญ่ โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 500,000 ราย ไม่รวมพลเรือนที่เสียชีวิตในการรณรงค์อันฟาลเพื่อต่อสู้กับชาวเคิร์ดในอิรักยุติลงโดยไม่มีการชดใช้หรือเปลี่ยนแปลงเขตแดน โดยทั้งสองประเทศก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ[112] ทั้งสองฝ่ายใช้กองกำลังตัวแทน: อิรักได้รับการสนับสนุนจากสภาต่อต้านแห่งชาติของอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธอาหรับต่างๆ ในขณะที่อิหร่านเป็นพันธมิตรกับกลุ่มชาวเคิร์ดในอิรักการสนับสนุนระหว่างประเทศมีความหลากหลาย โดยอิรักได้รับความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกและกลุ่ม โซเวียต และประเทศอาหรับส่วนใหญ่ ในขณะที่อิหร่านซึ่งโดดเดี่ยวกว่านั้นได้รับการสนับสนุนจากซีเรีย ลิเบียจีน เกาหลีเหนือ อิสราเอล ปากีสถาน และเยเมนใต้ยุทธวิธีของสงครามนั้นคล้ายคลึงกับ สงครามโลกครั้งที่ 1 รวมถึงการทำสงครามสนามเพลาะ การใช้อาวุธเคมีของอิรัก และจงใจโจมตีพลเรือนลักษณะเด่นของสงครามนี้คือการส่งเสริมการพลีชีพตามทำนองคลองธรรมของอิหร่าน ซึ่งนำไปสู่การใช้การโจมตีด้วยคลื่นมนุษย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพลวัตของความขัดแย้ง[113]
อิหร่านภายใต้การนำของอัคบาร์ ราฟซันจานี
Rafsanjani กับผู้นำสูงสุดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ Ali Khamenei, 1989 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1989 Jan 1 - 1997

อิหร่านภายใต้การนำของอัคบาร์ ราฟซันจานี

Iran
การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของอัคบาร์ ฮาเชมี ราฟซันจานี ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มุ่งเน้นไปที่การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการผลักดันไปสู่การแปรรูป ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวทางที่รัฐควบคุมมากกว่าของฝ่ายบริหารชุดก่อนๆ ในสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านรัฐบาลของ Rafsanjani ได้รับการอธิบายว่า "มีเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ เผด็จการทางการเมือง และเป็นแบบดั้งเดิมทางปรัชญา" เผชิญกับการต่อต้านจากองค์ประกอบหัวรุนแรงภายใน Majles (รัฐสภาอิหร่าน)[114]ในระหว่างดำรงตำแหน่ง Rafsanjani มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูอิหร่านหลังสงครามภายหลังสงครามอิหร่าน-อิรัก[ฝ่าย] บริหารของเขาพยายามที่จะควบคุมอำนาจของพวกอนุรักษ์นิยมขั้นสูงสุด แต่ความพยายามเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านได้รับอำนาจมากขึ้นภายใต้การแนะนำของคาเมเนอีRafsanjani เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตจากทั้งฝ่ายอนุรักษ์นิยม [116] และกลุ่มปฏิรูป [117] และตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเป็นที่รู้จักจากการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อผู้เห็นต่าง[118]หลังสงคราม รัฐบาลของ Rafsanjani ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศแผนพัฒนาแผนแรกของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านถูกร่างขึ้นภายใต้การบริหารของเขา โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการป้องกัน โครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของอิหร่านให้ทันสมัยแผนดังกล่าวมุ่งตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปรูปแบบการบริโภค และปรับปรุงการบริหารการบริหารและตุลาการรัฐบาลของ Rafsanjani มีชื่อเสียงในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งในประเทศ Rafsanjani ให้การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี โดยดำเนินการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจด้วยเงินกองทุนของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากรายได้จากน้ำมันเขาตั้งเป้าที่จะบูรณาการอิหร่านเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยสนับสนุนนโยบายการปรับโครงสร้างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธนาคารโลกแนวทางนี้แสวงหาเศรษฐกิจที่อิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับนโยบายของมาห์มุด อาห์มาดิเนจัด ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา ซึ่งสนับสนุนการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการแทรกแซงของตะวันตกRafsanjani สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเขาริเริ่มโครงการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยอิสลามอาซาด ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในด้านการศึกษาและการพัฒนา[119]การดำรงตำแหน่งของ Rafsanjani ยังได้เห็นการประหารชีวิตกลุ่มต่างๆ โดยระบบตุลาการของอิหร่าน รวมถึงผู้ไม่เห็นด้วยทางการเมือง คอมมิวนิสต์ ชาวเคิร์ด ชาวบาไฮ และแม้แต่นักการศาสนาอิสลามบางคนเขามีจุดยืนที่รุนแรงเป็นพิเศษต่อองค์กรโมจาฮิดีนแห่งอิหร่าน โดยสนับสนุนการลงโทษอย่างรุนแรงตามกฎหมายอิสลาม[120] Rafsanjani ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคาเมเนอีเพื่อรับรองเสถียรภาพของรัฐบาลหลังการเสียชีวิตของโคไมนีในด้านต่างประเทศ Rafsanjani ทำงานเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์กับรัฐอาหรับและขยายความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียกลางและคอเคซัสอย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยังคงตึงเครียดรัฐบาลของ Rafsanjani ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในช่วง สงครามอ่าว เปอร์เซีย และแสดงการสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสันติภาพในตะวันออกกลางนอกจากนี้เขายังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยรับประกันว่าการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปอย่างสันติ[121]
อิหร่านภายใต้การนำของมูฮัมหมัด คาทามี
คำกล่าวของ Khatami ในการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ที่ดาวอส 2004 ©World Economic Forum
1997 Jan 1 - 2005

อิหร่านภายใต้การนำของมูฮัมหมัด คาทามี

Iran
แปดปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสองสมัยของโมฮัมหมัด คาทามี ในปี พ.ศ. 2540-2548 บางครั้งเรียกว่ายุคปฏิรูปของอิหร่านการ [ดำรง] ตำแหน่งประธานาธิบดีของโมฮัมหมัด คาทามี เริ่มเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์ทางการเมืองของอิหร่าน โดยเน้นการปฏิรูปและความทันสมัยการชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงที่น่าทึ่ง 70% ท่ามกลางผู้ออกมาใช้สิทธิเกือบ 80% ชัยชนะของ Khatami โดดเด่นด้วยการสนับสนุนในวงกว้าง รวมถึงฝ่ายซ้ายดั้งเดิม ผู้นำธุรกิจที่สนับสนุนการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ และผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุน้อย[123]การเลือกตั้งของคาตามีส่งสัญญาณถึงความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสงครามอิหร่าน- อิรัก และช่วงการฟื้นฟูหลังความขัดแย้งการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ "ขบวนการคอร์ดาดที่ 2" มุ่งเน้นไปที่หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ครอบคลุมในตอนแรก ยุคใหม่มีการเปิดเสรีอย่างมีนัยสำคัญจำนวนหนังสือพิมพ์รายวันที่ตีพิมพ์ในอิหร่านเพิ่มขึ้นจากห้าฉบับเป็นยี่สิบหกฉบับสำนักพิมพ์วารสารและหนังสือก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของอิหร่านเฟื่องฟูภายใต้ระบอบการปกครองของคาทามี และภาพยนตร์ของอิหร่านได้รับรางวัลที่เมืองคานส์และเวนิส[124] อย่างไรก็ตาม วาระการปฏิรูปของเขาขัดแย้งกับองค์ประกอบอนุรักษ์นิยมของอิหร่านบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ทรงอำนาจเช่นสภาผู้พิทักษ์การปะทะเหล่านี้มักส่งผลให้ Khatami พ่ายแพ้ในการต่อสู้ทางการเมือง นำไปสู่ความท้อแท้ในหมู่ผู้สนับสนุนในปี 1999 มีการวางขอบถนนใหม่บนสื่อศาลสั่งห้ามหนังสือพิมพ์กว่า 60 ฉบับพันธมิตร [ที่] สำคัญของประธานาธิบดีคาทามีถูกจับกุม พยายาม และคุมขังในสิ่งที่ผู้สังเกตการณ์ภายนอกพิจารณาว่า "ถูกทรัมป์" [125] หรือมีเหตุผลทางอุดมการณ์การบริหารงานของ Khatami อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของผู้นำสูงสุด โดยจำกัดอำนาจของเขาเหนือสถาบันสำคัญๆ ของรัฐความพยายามทางกฎหมายที่โดดเด่นของเขาคือ "ร่างกฎหมายคู่" มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้งและชี้แจงอำนาจประธานาธิบดีร่างกฎหมายเหล่านี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา แต่ถูกสภาผู้พิทักษ์คัดค้าน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความท้าทายที่ Khatami เผชิญในการดำเนินการปฏิรูปการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของ Khatami มีลักษณะพิเศษคือการเน้นย้ำถึงเสรีภาพของสื่อ ภาคประชาสังคม สิทธิสตรี ความอดทนทางศาสนา และการพัฒนาทางการเมืองเขาพยายามปรับปรุงภาพลักษณ์ของอิหร่านในระดับสากล โดยมีส่วนร่วมกับสหภาพยุโรป และกลายเป็นประธานาธิบดีอิหร่านคนแรกที่เยือนหลายประเทศในยุโรปนโยบายเศรษฐกิจของเขายังคงดำเนินต่อไปตามความพยายามด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาลชุดก่อนๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปและบูรณาการเศรษฐกิจของอิหร่านเข้าสู่ตลาดโลกแม้จะมีความพยายามเหล่านี้ แต่อิหร่านก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ รวมถึงการว่างงานและการต่อสู้กับความยากจนอย่างต่อเนื่องในนโยบายต่างประเทศ Khatami มุ่งเป้าไปที่การประนีประนอมเหนือการเผชิญหน้า สนับสนุน "การสนทนาท่ามกลางอารยธรรม" และพยายามแก้ไขความสัมพันธ์กับตะวันตกประเทศในสหภาพยุโรปหลายประเทศเริ่มกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านในช่วงปลายทศวรรษ 1990 และการค้าและการลงทุนก็เพิ่มขึ้นในปี 1998 อังกฤษสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งแตกสลายนับตั้งแต่การปฏิวัติปี 1979สหรัฐฯ คลายมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงปิดกั้นความสัมพันธ์ที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น โดยให้เหตุผลว่าประเทศนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และกำลังพัฒนาศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์
อิหร่านภายใต้การนำของมาห์มูด อาห์มาดิเนจัด
อาห์มาดิเนจัดกับอาลี คาเมเนอี, อาลี ลาริจานี และซาเดก ลาริจานี ในปี 2011 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2005 Jan 1 - 2013

อิหร่านภายใต้การนำของมาห์มูด อาห์มาดิเนจัด

Iran
Mahmoud Ahmadinejad ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของอิหร่านในปี 2548 และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2552 เป็นที่รู้จักจากจุดยืนประชานิยมแบบอนุรักษ์นิยมเขาสัญญาว่าจะต่อสู้กับการทุจริต สนับสนุนคนยากจน และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2548 เขาเอาชนะอดีตประธานาธิบดี Rafsanjani อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคำมั่นสัญญาทางเศรษฐกิจของเขาและผู้ลงคะแนนเสียงของนักปฏิรูปจำนวนน้อยกว่าชัยชนะครั้งนี้ได้รวมการควบคุมแบบอนุรักษ์นิยมเหนือรัฐบาลอิหร่านเข้าด้วยกัน[126]ตำแหน่งประธานาธิบดีของอาห์มาดิเนจาดเต็มไปด้วยความขัดแย้ง รวมถึงการคัดค้านนโยบายของอเมริกาและคำพูดที่โต้แย้งเกี่ยวกับ อิสราเอล[นโยบาย] เศรษฐกิจของเขา เช่น การจัดหาเงินกู้และเงินอุดหนุนราคาถูก ถูกตำหนิว่ามีการว่างงานสูงและอัตราเงินเฟ้อการเลือกตั้งใหม่ของเขาในปี [2009] เผชิญกับความขัดแย้งที่สำคัญ ทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นความท้าทายภายในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความเป็นผู้นำของอิหร่านในรอบสามทศวรรษแม้จะมีข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติของการลงคะแนนเสียงและการประท้วงอย่างต่อเนื่อง แต่ [ผู้นำ] สูงสุด อาลี คาเมเนอี ก็สนับสนุนชัยชนะของอามาดิเนจัด [130] ในขณะที่มหาอำนาจต่างชาติถูกตำหนิว่าปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ[131]ความแตกแยกระหว่าง Ahmadinejad และ Khamenei เกิดขึ้น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ที่ปรึกษาของ Ahmadinejad Esfandiar Rahim Mashaei ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำ "กระแสเบี่ยงเบน" เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของนักบวชในการเมืองมากขึ้น[นโยบาย] ต่างประเทศของอะห์มาดิเนจัดรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับซีเรียและฮิซบอลเลาะห์ และพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับ อิรัก และเวเนซุเอลาการสื่อสารโดยตรงของเขากับผู้นำโลก รวมถึงจดหมายถึงจอร์จ ดับเบิลยู บุช และข้อสังเกตเกี่ยวกับการไม่มีกลุ่มรักร่วมเพศในอิหร่าน ได้รับความสนใจอย่างมากภายใต้การนำของ Ahmadinejad โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนำไปสู่การตรวจสอบระหว่างประเทศและการกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าอิหร่านจะยืนกรานในเรื่องเจตนารมณ์อย่างสันติ แต่ IAEA และประชาคมระหว่างประเทศก็แสดงความกังวล และอิหร่านก็ตกลงที่จะตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 [133] ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชาวอิหร่านหลายคนถูกลอบสังหาร[134]ในเชิงเศรษฐกิจ นโยบายของ Ahmadinejad ในตอนแรกได้รับการสนับสนุนจากรายได้น้ำมันที่สูง ซึ่งลดลงพร้อมกับวิกฤตการเงินในปี 2551ในปี พ.ศ. [2549] นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของเขา และการตัดสินใจยุบองค์กรการจัดการและการวางแผนแห่งอิหร่านในปี พ.ศ. 2550 ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อดำเนินนโยบายประชานิยมมากขึ้นมีรายงานว่าสิทธิมนุษยชนภายใต้การนำของอาห์มาดิเนจาดตกต่ำลง โดยมีการประหารชีวิตและการปราบปรามเสรีภาพของพลเมืองเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการแต่งกายและข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของสุนัขข้อเสนอ [ที่] เป็นข้อขัดแย้ง เช่น การส่งเสริมการมีภรรยาหลายคนและการเก็บภาษี Mahriyeh ไม่เป็นรูปธรรมการประท้วงการเลือกตั้งในปี พ.ศ. [2552] นำไปสู่การจับกุมและการเสียชีวิตอย่างกว้างขวาง แต่การสำรวจความคิดเห็นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อระบอบการปกครองในหมู่ชาวอิหร่านในระดับสูง[137]
อิหร่านภายใต้การนำของฮัสซัน รูฮานี
รูฮานีในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์แห่งชัยชนะของเขา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2013 Jan 1 - 2021

อิหร่านภายใต้การนำของฮัสซัน รูฮานี

Iran
ฮัสซัน รูฮานี ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของอิหร่านในปี 2556 และได้รับเลือกอีกครั้งในปี 2560 โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับความสัมพันธ์ระดับโลกของอิหร่านใหม่เขามุ่งเป้าไปที่การเปิดกว้างมากขึ้นและความไว้วางใจระหว่างประเทศ [138] โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแม้จะวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มอนุรักษ์นิยม เช่น หน่วยพิทักษ์การปฏิวัติ แต่ Rouhani ก็ยังคงดำเนินนโยบายการเจรจาและการมีส่วนร่วมภาพลักษณ์ต่อสาธารณะของรูฮานีมีความหลากหลาย โดยมีคะแนนการอนุมัติสูงหลังข้อตกลงนิวเคลียร์ แต่มีความท้าทายในการรักษาการสนับสนุนเนื่องจากความคาดหวังทางเศรษฐกิจนโยบายเศรษฐกิจของ Rouhani มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มกำลังซื้อสาธารณะ การควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และลดการว่างงาน[เขา] วางแผนที่จะสร้างองค์กรการจัดการและการวางแผนของอิหร่านขึ้นมาใหม่และควบคุมภาวะเงินเฟ้อและสภาพคล่องในแง่ของวัฒนธรรมและสื่อ Rouhani เผชิญกับคำวิจารณ์ที่ไม่สามารถควบคุมการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์เขาสนับสนุนให้มีเสรีภาพมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูล[140] รูฮานีสนับสนุนสิทธิสตรี โดยแต่งตั้งผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยให้ดำรงตำแหน่งสูง แต่ต้องเผชิญกับความกังขาเกี่ยวกับการสร้างพันธกิจสำหรับผู้หญิง[141]สิทธิมนุษยชนภายใต้การนำของ Rouhani ถือเป็นประเด็นถกเถียง โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการประหารชีวิตที่มีจำนวนมากและมีความคืบหน้าในการจัดการกับปัญหาเชิงระบบที่จำกัดอย่างไรก็ตาม เขาได้แสดงท่าทางเชิงสัญลักษณ์ เช่น การปล่อยตัวนักโทษการเมือง และการแต่งตั้งทูตที่หลากหลาย[142]ในนโยบายต่างประเทศ การดำรงตำแหน่งของ Rouhani โดดเด่นด้วยความพยายามที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน [143] และมีส่วนร่วมในการเจรจานิวเคลียร์ฝ่ายบริหารของเขาปรับปรุงความสัมพันธ์กับ สหราชอาณาจักร [144] และดำเนินความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับ สหรัฐอเมริกา อย่างระมัดระวังรูฮานียังคงสนับสนุนอิหร่านต่อบาชาร์ อัล-อัสซาดในซีเรีย และมีส่วนร่วมในพลวัตของภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ อิรัก ซาอุดีอาระเบีย และ อิสราเอล[145]
อิหร่านภายใต้การนำของ Ebrahim Raisi
Raisi พูดในการชุมนุมหาเสียงของประธานาธิบดีในสนามกีฬา Shahid Shiroudi ในกรุงเตหะราน ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2021 Jan 1

อิหร่านภายใต้การนำของ Ebrahim Raisi

Iran
เอบราฮิม ไรซีขึ้นเป็นประธานาธิบดีของอิหร่านเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นที่การจัดการกับมาตรการคว่ำบาตรและส่งเสริมเอกราชทางเศรษฐกิจจากอิทธิพลจากต่างประเทศเขาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อหน้าสภาที่ปรึกษาอิสลามเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม โดยเน้นย้ำบทบาทของอิหร่านในการรักษาเสถียรภาพในตะวันออกกลาง ต่อต้านแรงกดดันจากต่างประเทศ และรับประกันธรรมชาติอันสันติของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการดำรงตำแหน่งของ Raisi ทำให้การนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการกล่าวสุนทรพจน์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความเต็มใจของอิหร่านที่จะกลับมาเจรจานิวเคลียร์อีกครั้งอย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาเผชิญกับความท้าทายจากการประท้วงที่ปะทุขึ้นภายหลังการเสียชีวิตของมาห์ซา อามินี และข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในนโยบายต่างประเทศ Raisi แสดงการสนับสนุนรัฐบาลอัฟกานิสถานที่ครอบคลุมหลังกลุ่มตอลิบานเข้ายึดครองและวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอล โดยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น "ระบอบการปกครองที่ผิดพลาด"ภายใต้ Raisi อิหร่านยังคงเจรจาเรื่อง JCPOA ต่อไป แม้ว่าความคืบหน้าจะยังคงหยุดชะงักก็ตามRaisi ถือเป็นกลุ่มหัวรุนแรงที่สนับสนุนการแบ่งแยกทางเพศ การทำให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสลาม และการเซ็นเซอร์วัฒนธรรมตะวันตกเขามองว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นโอกาสในการพึ่งพาตนเองของอิหร่าน และสนับสนุนการพัฒนาทางการเกษตรมากกว่าการค้าปลีกเชิงพาณิชย์Raisi เน้นการพัฒนาวัฒนธรรม สิทธิสตรี และบทบาทของปัญญาชนในสังคมนโยบายเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเขาสะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่ความพอเพียงของชาติและค่านิยมดั้งเดิม

AppendicesAPPENDIX 1

Iran's Geographic Challenge


Play button
APPENDIX 2

Why Iran's Geography Sucks


Play button
APPENDIX 3

Geopolitics of Iran


Play button
APPENDIX 4

The Middle East's cold war, explained


Play button
APPENDIX 5

The Jiroft Civilization of Ancient Iran


Play button
APPENDIX 6

History of Islamic Iran explained in 10 minutes


Play button
APPENDIX 7

Decadence and Downfall In Iran


Play button

CharactersSeleucus I Nicator

Seleucus I Nicator

Founder of the Seleucid Empire

Tughril Beg

Tughril Beg

Sultan of the Seljuk Empire

Nader Shah

Nader Shah

Founder of the Afsharid dynasty of Iran

Mohammad Mosaddegh

Mohammad Mosaddegh

35th Prime Minister of Iran

Sattar Khan

Sattar Khan

Pivotal figure in the Iranian Constitutional Revolution

Al-Khwarizmi

Al-Khwarizmi

Persian Mathematician

Maryam Mirzakhani

Maryam Mirzakhani

Iranian Mathematician

Al-Biruni

Al-Biruni

Persian polymath

Ardashir I

Ardashir I

Founder of the Persian Sasanian Empire

Shirin Ebadi

Shirin Ebadi

Iranian Nobel laureate

Hafez

Hafez

Persian lyric poet

Rumi

Rumi

13th-century Persian poet

Avicenna

Avicenna

Arab philosopher

Ferdowsi

Ferdowsi

Persian Poet

Cyrus the Great

Cyrus the Great

Founder of the Achaemenid Persian Empire

Reza Shah

Reza Shah

First Shah of the House of Pahlavi

Darius the Great

Darius the Great

King of the Achaemenid Empire

Simin Daneshvar

Simin Daneshvar

Iranian novelist

Arsaces I of Parthia

Arsaces I of Parthia

First king of Parthia

Agha Mohammad Khan Qajar

Agha Mohammad Khan Qajar

Founder of the Qajar dynasty of Iran

Abbas the Great

Abbas the Great

Fifth shah of Safavid Iran

Shah Abbas I

Shah Abbas I

Fifth shah of Safavid Iran

Omar Khayyam

Omar Khayyam

Persian Mathematician and Poet

Khosrow I

Khosrow I

Sasanian King

Ruhollah Khomeini

Ruhollah Khomeini

Iranian Islamic revolutionary

Footnotes 1. Freeman, Leslie G., ed. (1978). Views of the Past: Essays in Old World Prehistory and Paleanthropology. Mouton de Gruyter. p. 15. ISBN 978-3111769974.
 2. Trinkaus, E & Biglari, F. (2006). "Middle Paleolithic Human Remains from Bisitun Cave, Iran". Paléorient. 32 (2): 105–111. doi:10.3406/paleo.2006.5192.
 3. "First Neanderthal Human Tooth Discovered in Iran". 21 October 2018.
 4. Potts, D. T. (1999). The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State. Cambridge University Press. ISBN 0-521-56358-5.
 5. Algaze, Guillermo. 2005. The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization.
 6. Xinhua, "New evidence: modern civilization began in Iran", 10 Aug 2007 Archived 23 November 2016 at the Wayback Machine, retrieved 1 October 2007.
 7. Kushnareva, K. Kh. (1997). The Southern Caucasus in Prehistory: Stages of Cultural and Socioeconomic Development from the Eighth to the Second Millennium B.C. UPenn Museum of Archaeology. ISBN 978-0-924171-50-5. Archived from the original on 13 September 2020. Retrieved 8 May 2016., p. 44.
 8. Diakonoff, I., M., "Media", Cambridge History of Iran, II, Cambridge, 1985, p.43 [within the pp.36–148]. This paper is cited in the Journal of Eurasian Studies on page 51.
 9. Beckwith, Christopher I. (16 March 2009). Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present. Princeton University Press. ISBN 978-0691135892. Retrieved 29 May 2015, pp. 58–77.
 10. Harmatta, János (1992). "The Emergence of the Indo-Iranians: The Indo-Iranian Languages" (PDF). In Dani, A. H.; Masson, V. M. (eds.). History of Civilizations of Central Asia: The Dawn of Civilization: Earliest Times to 700 B. C. UNESCO. pp. 346–370. ISBN 978-92-3-102719-2. Retrieved 29 May 2015, p. 348.
 11. Lackenbacher, Sylvie. "Elam". Encyclopædia Iranica. Archived from the original on 18 November 2020. Retrieved 23 June 2008.
 12. Bahman Firuzmandi "Mad, Hakhamanishi, Ashkani, Sasani" pp. 20.
 13. "Iran, 1000 BC–1 AD". The Timeline of Art History. The Metropolitan Museum of Art. October 2000. Archived from the original on 25 January 2021. Retrieved 9 August 2008.
 14. Medvedskaya, I.N. (January 2002). "The Rise and Fall of Media". International Journal of Kurdish Studies. BNET. Archived from the original on 28 March 2008. Retrieved 10 August 2008.
 15. Sicker, Martin (2000). The pre-Islamic Middle East. Greenwood Publishing Group. pp. 68/69. ISBN 978-0-275-96890-8.
 16. Urartu – Lost Kingdom of Van Archived 2015-07-02 at the Wayback Machine.
 17. Turchin, Peter; Adams, Jonathan M.; Hall, Thomas D (December 2006). "East-West Orientation of Historical Empires". Journal of World-Systems Research. 12 (2): 223. ISSN 1076-156X. Retrieved 12 September 2016.
 18. Sacks, David; Murray, Oswyn; Brody, Lisa (2005). Encyclopedia of the Ancient Greek World. Infobase Publishing. p. 256. ISBN 978-0-8160-5722-1.
 19. Benevolent Persian Empire Archived 2005-09-07 at the Wayback Machine.
 20. Roisman, Joseph; Worthington, Ian (2011). A Companion to Ancient Macedonia. John Wiley and Sons. ISBN 978-1-44-435163-7, p. 345.
 21. Roisman & Worthington 2011, pp. 135–138, 342–345.
 22. Schmitt, Rüdiger (21 July 2011). "Achaemenid Dynasty". Encyclopædia Iranica. Archived from the original on 29 April 2011. Retrieved 4 March 2019.
 23. Waters, Kenneth H. (1974), "The Reign of Trajan, part VII: Trajanic Wars and Frontiers. The Danube and the East", in Temporini, Hildegard (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Principat. II.2, Berlin: Walter de Gruyter, pp. 415–427, p. 424.
 24. Brosius, Maria (2006), The Persians: An Introduction, London & New York: Routledge, ISBN 978-0-415-32089-4, p. 84
 25. Bickerman, Elias J. (1983). "The Seleucid Period". In Yarshater, Ehsan (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 3(1): The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 3–20. ISBN 0-521-20092-X., p. 6.
 26. Ball, Warwick (2016), Rome in the East: Transformation of an Empire, 2nd Edition, London & New York: Routledge, ISBN 978-0-415-72078-6, p. 155.
 27. Norman A. Stillman The Jews of Arab Lands pp 22 Jewish Publication Society, 1979 ISBN 0827611552.
 28. Garthwaite, Gene R., The Persians, p. 2.
 29. "ARAB ii. Arab conquest of Iran". iranicaonline.org. Archived from the original on 26 September 2017. Retrieved 18 January 2012.
 30. The Muslim Conquest of Persia By A.I. Akram. Ch: 1 ISBN 978-0-19-597713-4.
 31. Mohammad Mohammadi Malayeri, Tarikh-i Farhang-i Iran (Iran's Cultural History). 4 volumes. Tehran. 1982.
 32. Hawting G., The First Dynasty of Islam. The Umayyad Caliphate AD 661–750, (London) 1986, pp. 63–64.
 33. Cambridge History of Iran, by Richard Nelson Frye, Abdolhosein Zarrinkoub, et al. Section on The Arab Conquest of Iran and. Vol 4, 1975. London. p.46.
 34. "History of Iran: Islamic Conquest". Archived from the original on 5 October 2019. Retrieved 21 June 2007.
 35. Saïd Amir Arjomand, Abd Allah Ibn al-Muqaffa and the Abbasid Revolution. Iranian Studies, vol. 27, #1–4. London: Routledge, 1994. JSTOR i401381
 36. "The Islamic World to 1600". Applied History Research Group, University of Calgary. Archived from the original on 5 October 2008. Retrieved 26 August 2006.
 37. Bernard Lewis (1991), "The Political Language of Islam", University of Chicago Press, pp 482).
 38. May, Timothy (2012). The Mongol Conquests in World History. Reaktion Books, p. 185.
 39. J. A. Boyle, ed. (1968). "The Cambridge History of Iran". Journal of the Royal Asiatic Society. Cambridge University Press. V: The Saljuq and Mongol periods (1): Xiii, 762, 16. doi:10.1017/S0035869X0012965X. S2CID 161828080.
 40. Q&A with John Kelly on The Great Mortality on National Review Online Archived 2009-01-09 at the Wayback Machine.
 41. Chapin Metz, Helen (1989), "Invasions of the Mongols and Tamerlane", Iran: a country study, Library of Congress Country Studies, archived from the original on 17 September 2008.
 42. Ladinsky, Daniel James (1999). The Gift: Poems by the Great Sufi Master. Arkana. ISBN 978-0-14-019581-1. Archived from the original on 4 March 2021. Retrieved 11 August 2020.
 43. Brookshaw, Dominic Parviz (28 February 2019). Hafiz and His Contemporaries:Poetry, Performance and Patronage in Fourteenth Century Iran. Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-78672-588-2. Archived from the original on 4 March 2021. Retrieved 11 August 2020.
 44. Mathee, Rudi (2008). "Safavid Dynasty". Encyclopædia Iranica. Archived from the original on 24 May 2019. Retrieved 2 June 2014.
 45. Savory, Roger M.; Karamustafa, Ahmet T. (2012) [1998], "Esmāʿīl I Ṣafawī", Encyclopædia Iranica, vol. VIII/6, pp. 628–636, archived from the original on 25 July 2019.
 46. Mitchell, Colin P. (2009), "Ṭahmāsp I", Encyclopædia Iranica, archived from the original on 17 May 2015, retrieved 12 May 2015.
 47. Mottahedeh, Roy, The Mantle of the Prophet : Religion and Politics in Iran, One World, Oxford, 1985, 2000, p.204.
 48. Lang, David Marshall (1957). The Last Years of the Georgian Monarchy, 1658–1832. Columbia University Press. p. 142. ISBN
 49. 978-0-231-93710-8.
 50. Hitchins, Keith (2012) [1998], "Erekle II", in Yarshater, Ehsan (ed.), Encyclopædia Iranica, vol. VIII/5, pp. 541–542, ISBN 978-0-7100-9090-4
 51. Axworthy,p.168.
 52. Amīn, ʻAbd al-Amīr Muḥammad (1 January 1967). British Interests in the Persian Gulf. Brill Archive. Archived from the original on 19 December 2019. Retrieved 10 August 2016.
 53. "Islam and Iran: A Historical Study of Mutual Services". Al islam. 13 March 2013. Archived from the original on 30 July 2013. Retrieved 9 July 2007.
 54. Mikaberidze, Alexander (2011). Conflict and Conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia. Vol. 1. ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-336-1, p. 409.
 55. Axworthy, Michael (6 November 2008). Iran: Empire of the Mind: A History from Zoroaster to the Present Day. Penguin UK. ISBN 978-0-14-190341-5.
 56. Swietochowski, Tadeusz (1995). Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. Columbia University Press. pp. 69, 133. ISBN 978-0-231-07068-3. Archived from the original on 13 July 2015. Retrieved 17 October 2020.
 57. "Caucasus Survey". Archived from the original on 15 April 2015. Retrieved 23 April 2015.
 58. Mansoori, Firooz (2008). "17". Studies in History, Language and Culture of Azerbaijan (in Persian). Tehran: Hazar-e Kerman. p. 245. ISBN 978-600-90271-1-8.
 59. Fisher, William Bayne; Avery, P.; Hambly, G. R. G; Melville, C. (1991). The Cambridge History of Iran. Vol. 7. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20095-4, p. 336.
 60. "The Iranian Armed Forces in Politics, Revolution and War: Part One". Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 23 May 2014.
 61. Fisher, William Bayne;Avery, Peter; Gershevitch, Ilya; Hambly, Gavin; Melville, Charles. The Cambridge History of Iran Cambridge University Press, 1991. p. 339.
 62. Bournoutian, George A. (1980). The Population of Persian Armenia Prior to and Immediately Following its Annexation to the Russian Empire: 1826–1832. Nationalism and social change in Transcaucasia. Kennan Institute Occasional Paper Series. Art. 91. The Wilson Center, Kennan Institute for Advanced Russian Studies, pp. 11, 13–14.
 63. Bournoutian 1980, p. 13.
 64. Azizi, Mohammad-Hossein. "The historical backgrounds of the Ministry of Health foundation in Iran." Arch Iran Med 10.1 (2007): 119-23.
 65. Okazaki, Shoko (1 January 1986). "The Great Persian Famine of 1870–71". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 49 (1): 183–192. doi:10.1017/s0041977x00042609. JSTOR 617680. S2CID 155516933.
 66. Shambayati, Niloofar (2015) [1993]. "Coup D'Etat of 1299/1921". Encyclopædia Iranica. Vol. VI/4. pp. 351–354.
 67. Michael P. Zirinsky; "Imperial Power and Dictatorship: Britain and the Rise of Reza Shah, 1921–1926", International Journal of Middle East Studies 24 (1992), 639–663, Cambridge University Press.
 68. "Reza Shah Pahlevi". The Columbia Encyclopedia (Sixth ed.). 2007 [2001]. Archived from the original on 1 February 2009.
 69. Ervand, History of Modern Iran, (2008), p.91.
 70. The Origins of the Iranian Revolution by Roger Homan. International Affairs, Vol. 56, No. 4 (Autumn, 1980), pp. 673–677.JSTOR 2618173.
 71. Richard W. Cottam, Nationalism in Iran, University of Pittsburgh Press, ISBN o-8229-3396-7.
 72. Bakhash, Shaul, Reign of the Ayatollahs : Iran and the Islamic Revolution by Shaul, Bakhash, Basic Books, c1984, p.22.
 73. Iran Archived 4 March 2016 at the Wayback Machine: Recent History, The Education System.
 74. Abrahamian, Ervand, Iran Between Two Revolutions, 1982, p. 146.
 75. Ervand Abrahamian. Iran Between Two Revolutions. p. 51.
 76. Mackey, The Iranians, (1996) p. 179.
 77. Mackey, Sandra The Iranians: Persia, Islam and the Soul of a Nation, New York: Dutton, c1996. p.180.
 78. "A Brief History of Iranian Jews". Iran Online. Retrieved 17 January 2013.
 79. Mohammad Gholi Majd, Great Britain and Reza Shah, University Press of Florida, 2001, p. 169.
 80. "Historical Setting". Parstimes. Retrieved 17 January 2013.
 81. Reza Shah Pahlavi: Policies as Shah, Britannica Online Encyclopedia.
 82. Richard Stewart, Sunrise at Abadan: the British and Soviet invasion of Iran, 1941 (1988).
 83. Louise Fawcett, "Revisiting the Iranian Crisis of 1946: How Much More Do We Know?." Iranian Studies 47#3 (2014): 379–399.
 84. Olmo Gölz (2019). "The Dangerous Classes and the 1953 Coup in Iran: On the Decline of lutigari Masculinities". In Stephanie Cronin (ed.). Crime, Poverty and Survival in the Middle East and North Africa: The 'Dangerous Classes' since 1800. I.B. Tauris. pp. 177–190. doi:10.5040/9781838605902.ch-011. ISBN 978-1-78831-371-1. S2CID 213229339.
 85. Wilford, Hugh (2013). America's Great Game: The CIA's Secret Arabists and the Making of the Modern Middle East. Basic Books. ISBN 978-0-465-01965-6, p. 164.
 86. Wilber, Donald Newton (March 1954). Clandestine Service history: overthrow of Premier Mossadeq of Iran, November 1952-August 1953 (Report). Central Intelligence Agency. p. iii. OCLC 48164863. Archived from the original on 2 July 2009. Retrieved 6 June 2009.
 87. Axworthy, Michael. (2013). Revolutionary Iran: a history of the Islamic republic. Oxford: Oxford University Press. p. 48. ISBN 978-0-19-932227-5. OCLC 854910512.
 88. Boroujerdi, Mehrzad, ed. (2004). Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran. Syracuse University Press. JSTOR j.ctt1j5d815.
 89. "New U.S. Documents Confirm British Approached U.S. in Late 1952 About Ousting Mosaddeq". National Security Archive. 8 August 2017. Retrieved 1 September 2017.
 90. Gholam Reza Afkhami (12 January 2009). The Life and Times of the Shah. University of California Press. p. 161. ISBN 978-0-520-94216-5.
 91. Sylvan, David; Majeski, Stephen (2009). U.S. foreign policy in perspective: clients, enemies and empire. London. p. 121. doi:10.4324/9780203799451. ISBN 978-0-415-70134-1. OCLC 259970287.
 92. Wilford 2013, p. 166.
 93. "CIA admits 1953 Iranian coup it backed was undemocratic". The Guardian. 13 October 2023. Archived from the original on 14 October 2023. Retrieved 17 October 2023.
 94. "Islamic Revolution | History of Iran." Iran Chamber Society. Archived 29 June 2011 at the Wayback Machine.
 95. Gölz, Olmo (2017). "Khomeini's Face is in the Moon: Limitations of Sacredness and the Origins of Sovereignty", p. 229.
 96. Milani, Abbas (22 May 2012). The Shah. Macmillan. ISBN 978-0-230-34038-1. Archived from the original on 19 January 2023. Retrieved 12 November 2020.
 97. Abrahamian, Ervand (1982). Iran between two revolutions. Princeton University Press. ISBN 0-691-00790-X, p. 479.
 98. Mottahedeh, Roy. 2004. The Mantle of the Prophet: Religion and Politics in Iran. p. 375.
 99. "1979: Exiled Ayatollah Khomeini returns to Iran." BBC: On This Day. 2007. Archived 24 October 2014 at the Wayback Machine.
 100. Graham, Robert (1980). Iran, the Illusion of Power. St. Martin's Press. ISBN 0-312-43588-6, p. 228.
 101. "Islamic Republic | Iran." Britannica Student Encyclopedia. Encyclopædia Britannica. Archived from the original on 16 March 2006.
 102. Sadjadpour, Karim (3 October 2019). "October 14th, 2019 | Vol. 194, No. 15 | International". TIME.com. Retrieved 20 March 2023.
 103. Kurzman, Charles (2004). The Unthinkable Revolution in Iran. Harvard University Press. ISBN 0-674-01328-X, p. 121.
 104. Özbudun, Ergun (2011). "Authoritarian Regimes". In Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo (eds.). International Encyclopedia of Political Science. SAGE Publications, Inc. p. 109. ISBN 978-1-4522-6649-7.
 105. R. Newell, Walter (2019). Tyrants: Power, Injustice and Terror. New York, USA: Cambridge University Press. pp. 215–221. ISBN 978-1-108-71391-7.
 106. Shawcross, William, The Shah's Last Ride (1988), p. 110.
 107. Fundamentalist Power, Martin Kramer.
 108. History Of US Sanctions Against Iran Archived 2017-10-10 at the Wayback Machine Middle East Economic Survey, 26-August-2002
 109. Bakhash, Shaul, The Reign of the Ayatollahs, p. 73.
 110. Schirazi, Asghar, The Constitution of Iran: politics and the state in the Islamic Republic, London; New York: I.B. Tauris, 1997, p.293-4.
 111. "Iranian Government Constitution, English Text". Archived from the original on 23 November 2010.
 112. Riedel, Bruce (2012). "Foreword". Becoming Enemies: U.S.-Iran Relations and the Iran-Iraq War, 1979-1988. Rowman & Littlefield Publishers. p. ix. ISBN 978-1-4422-0830-8.
 113. Gölz, "Martyrdom and Masculinity in Warring Iran. The Karbala Paradigm, the Heroic, and the Personal Dimensions of War." Archived 17 May 2019 at the Wayback Machine, Behemoth 12, no. 1 (2019): 35–51, 35.
 114. Brumberg, Daniel, Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran, University of Chicago Press, 2001, p.153
 115. John Pike. "Hojjatoleslam Akbar Hashemi Rafsanjani". Globalsecurity.org. Retrieved 28 January 2011.
 116. "Is Khameini's Ominous Sermon a Turning Point for Iran?". Time. 19 June 2009. Archived from the original on 22 June 2009.
 117. Slackman, Michael (21 June 2009). "Former President at Center of Fight Within Political Elite". The New York Times.
 118. "The Legacy Of Iran's Powerful Cleric Akbar Hashemi Rafsanjani| Countercurrents". countercurrents.org. 19 January 2017.
 119. Rafsanjani to Ahmadinejad: We Will Not Back Down, ROOZ Archived 30 October 2007 at the Wayback Machine.
 120. Sciolino, Elaine (19 July 2009). "Iranian Critic Quotes Khomeini Principles". The New York Times.
 121. John Pike. "Rafsanjani reassures West Iran not after A-bomb". globalsecurity.org.
 122. Ebadi, Shirin, Iran Awakening: A Memoir of Revolution and Hope, by Shirin Ebadi with Azadeh Moaveni, Random House, 2006, p.180
 123. "1997 Presidential Election". PBS. 16 May 2013. Retrieved 20 May 2013.
 124. Abrahamian, History of Modern Iran, (2008), p.191.
 125. Abrahamian, History of Modern Iran, (2008), p.192.
 126. Abrahamian, History of Modern Iran, (2008), p.193
 127. "June 04, 2008. Iran President Ahmadinejad condemns Israel, U.S." Los Angeles Times. 4 June 2008. Archived from the original on October 6, 2008. Retrieved November 26, 2008.
 128. "Economic headache for Ahmadinejad". BBC News. 17 October 2008. Archived from the original on 2008-10-20. Retrieved 2008-11-26.
 129. Ramin Mostaghim (25 Jun 2009). "Iran's top leader digs in heels on election". Archived from the original on 28 June 2009. Retrieved 2 July 2009.
 130. Iran: Rafsanjani Poised to Outflank Supreme Leader Khamenei Archived 2011-09-26 at the Wayback Machine, eurasianet.org, June 21, 2009.
 131. "Timeline: 2009 Iran presidential elections". CNN. Archived from the original on 2016-04-28. Retrieved 2009-07-02.
 132. Saeed Kamali Dehghan (2011-05-05). "Ahmadinejad allies charged with sorcery". London: Guardian. Archived from the original on 2011-05-10. Retrieved 2011-06-18.
 133. "Iran’s Nuclear Program: Tehran’s Compliance with International Obligations" Archived 2017-05-07 at the Wayback Machine. Congressional Research Service, 4 April 2017.
 134. Greenwald, Glenn (2012-01-11). "More murder of Iranian scientists: still Terrorism?". Salon. Archived from the original on 2012-01-12. Retrieved 2012-01-11.
 135. Iran: Tehran Officials Begin Crackdown On Pet Dogs Archived 2011-05-28 at the Wayback Machine, RFE/RL, September 14, 2007.
 136. Tait, Robert (October 23, 2006). "Ahmadinejad urges Iranian baby boom to challenge west". The Guardian. London.
 137. Kull, Steven (23 November 2009). "Is Iran pre-revolutionary?". WorldPublicOpinion.org. opendemocracy.net.
 138. Solana, Javier (20 June 2013). "The Iranian Message". Project Syndicate. Retrieved 5 November 2013.
 139. "Improvement of people's livelihood". Rouhani[Persian Language]. Archived from the original on 13 July 2013. Retrieved 30 June 2013.
 140. "Supporting Internet Freedom: The Case of Iran" (PDF). Archived from the original (PDF) on 13 January 2015. Retrieved 5 December 2014.
 141. "Breaking Through the Iron Ceiling: Iran's New Government and the Hopes of the Iranian Women's Movements". AWID. 13 September 2013. Archived from the original on 3 October 2013. Retrieved 25 October 2013.
 142. Rana Rahimpour (18 September 2013). "Iran: Nasrin Sotoudeh 'among freed political prisoners'". BBC. Retrieved 25 October 2013.
 143. Malashenko, Alexey (27 June 2013). "How Much Can Iran's Foreign Policy Change After Rowhani's Victory?". Carnegie Endowment for International Peace. Archived from the original on 9 November 2013. Retrieved 7 November 2013.
 144. "Leaders of UK and Iran meet for first time since 1979 Islamic revolution". The Guardian. 24 September 2014. Retrieved 21 April 2015.
 145. "Iran's new president: Will he make a difference?". The Economist. 22 June 2013. Retrieved 3 November 2013.

References • Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82139-1.
 • Brew, Gregory. Petroleum and Progress in Iran: Oil, Development, and the Cold War (Cambridge University Press, 2022) online review
 • Cambridge University Press (1968–1991). Cambridge History of Iran. (8 vols.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-45148-5.
 • Daniel, Elton L. (2000). The History of Iran. Westport, Connecticut: Greenwood. ISBN 0-313-36100-2.
 • Foltz, Richard (2015). Iran in World History. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-933549-7.
 • Rudi Matthee, Willem Floor. "The Monetary History of Iran: From the Safavids to the Qajars" I.B.Tauris, 25 April 2013
 • Del Guidice, Marguerite (August 2008). "Persia – Ancient soul of Iran". National Geographic Magazine.
 • Joseph Roisman, Ian Worthington. "A companion to Ancient Macedonia" pp 342–346, pp 135–138. (Achaemenid rule in the Balkans and Eastern Europe). John Wiley & Sons, 7 July 2011. ISBN 144435163X.
 • Olmstead, Albert T. E. (1948). The History of the Persian Empire: Achaemenid Period. Chicago: University of Chicago Press.
 • Van Gorde, A. Christian. Christianity in Persia and the Status of Non-Muslims in Iran (Lexington Books; 2010) 329 pages. Traces the role of Persians in Persia and later Iran since ancient times, with additional discussion of other non-Muslim groups.
 • Sabri Ateş. "Ottoman-Iranian Borderlands: Making a Boundary, 1843–1914" Cambridge University Press, 21 okt. 2013. ISBN 1107245087.
 • Askolʹd Igorevich Ivanchik, Vaxtang Ličʻeli. "Achaemenid Culture and Local Traditions in Anatolia, Southern Caucasus and Iran". BRILL, 2007.
 • Benjamin Walker, Persian Pageant: A Cultural History of Iran, Arya Press, Calcutta, 1950.
 • Nasr, Hossein (1972). Sufi Essays. Suny press. ISBN 978-0-87395-389-4.
 • Rezvani, Babak., "Ethno-territorial conflict and coexistence in the Caucasus, Central Asia and Fereydan" Amsterdam University Press, 15 mrt. 2014.
 • Stephanie Cronin., "Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions Since 1800" Routledge, 2013. ISBN 0415624339.
 • Chopra, R.M., article on "A Brief Review of Pre-Islamic Splendour of Iran", INDO-IRANICA, Vol.56 (1–4), 2003.
 • Vladimir Minorsky. "The Turks, Iran and the Caucasus in the Middle Ages" Variorum Reprints, 1978.