ประวัติศาสตร์อิรัก

ภาคผนวก

ตัวอักษร

เชิงอรรถ

การอ้างอิง


Play button

10000 BCE - 2023

ประวัติศาสตร์อิรักอิรัก หรือที่รู้จักกันในอดีตว่าเมโสโปเตเมีย เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด มีอายุย้อนกลับไปได้ถึง 6,000-5,000 ปีก่อนคริสตศักราช ในช่วงยุค Ubaid ยุคหินใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโบราณหลายแห่ง รวมถึงสุเมเรียน อัคคาเดียน นีโอสุเมเรียน บาบิโลน นีโออัสซีเรีย และนีโอบาบิโลนเมโสโปเตเมียเป็นแหล่งกำเนิดของการเขียน วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กฎหมาย และปรัชญาในยุคแรกๆจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ล่มสลายไปยัง จักรวรรดิ Achaemenid ในปี 539 ก่อนคริสตศักราชจากนั้นอิรักก็ประสบกับการปกครอง ของกรีก ปาร์เธียน และโรมันภูมิภาคนี้มีการอพยพของชาวอาหรับอย่างมีนัยสำคัญและการก่อตั้งอาณาจักร Lakhmid ประมาณคริสตศักราช 300ชื่อภาษาอาหรับ อัล-ʿIrāq เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้จักรวรรดิซัสซานิด ซึ่งปกครองพื้นที่นี้ ถูกยึดครองโดย หัวหน้าศาสนาอิสลามรอชิดุน ในศตวรรษที่ 7แบกแดดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 762 ได้กลายเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ อับบาซิด และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมในช่วงยุคทองของศาสนาอิสลามหลัง การรุกรานมองโกล ในปี 1258 ความโดดเด่นของอิรักเสื่อมถอยลงภายใต้ผู้ปกครองหลายกลุ่ม จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของ จักรวรรดิออตโตมัน ในศตวรรษที่ 16หลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 อิรักอยู่ภายใต้อาณัติ ของอังกฤษ และต่อมาก็กลายเป็นอาณาจักรในปี พ.ศ. 2475 สาธารณรัฐก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2501 การปกครองของซัดดัม ฮุสเซนระหว่าง พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2546 รวมถึงสงคราม อิหร่าน - อิรัก และ สงครามอ่าว ซึ่งสิ้นสุดด้วยการรุกรานของสหรัฐฯ พ.ศ. 2546 .
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า

2000000 BCE - 5500 BCE
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ornament
ยุคหินเก่าของเมโสโปเตเมีย
ยุคหินเก่าของเมโสโปเตเมีย ©HistoryMaps
999999 BCE Jan 1 - 10000 BCE

ยุคหินเก่าของเมโสโปเตเมีย

Shanidar Cave, Goratu, Iraq
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเมโสโปเตเมีย ครอบคลุมตั้งแต่ยุคหินเก่าไปจนถึงการกำเนิดของการเขียนในภูมิภาคพระจันทร์เสี้ยวที่อุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส เชิงเขาซากรอส อนาโตเลียตะวันออกเฉียงใต้ และซีเรียตะวันตกเฉียงเหนือช่วงเวลานี้ไม่ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมโสโปเตเมียตอนใต้ก่อนสหัสวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช เนื่องจากสภาพทางธรณีวิทยาที่ฝังศพไว้ใต้ลุ่มน้ำลุ่มน้ำหรือจมลงไปในอ่าวเปอร์เซียในยุคหินเก่าตอนกลาง นักล่า-รวบรวมสัตว์อาศัยอยู่ในถ้ำ Zagros และพื้นที่เปิดโล่ง เพื่อผลิตเครื่องมือหิน Mousterianน่าสังเกตที่ซากศพของถ้ำชานิดาร์เผยให้เห็นแนวทางปฏิบัติด้านความสามัคคีและการเยียวยาภายในกลุ่มเหล่านี้ยุคหินเก่าตอนบนพบเห็นมนุษย์ยุคใหม่ในภูมิภาคซากรอส โดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับกระดูกและเขากวาง ซึ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมออรินาเชียนในท้องถิ่นที่รู้จักกันในชื่อ "บาราโดสเตียน"ยุค Epipaleolithic ตอนปลายประมาณ 17,000-12,000 ปีก่อนคริสตศักราช โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมซาร์เซียนและการเกิดขึ้นของหมู่บ้านชั่วคราวที่มีโครงสร้างเป็นวงกลมการใช้วัตถุที่อยู่กับที่ เช่น หินโม่และสาก บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งถิ่นฐานระหว่างช่วงสหัสวรรษที่ 11 ถึง 10 ก่อนคริสตศักราช หมู่บ้านแรกๆ ของนักล่าและคนเก็บอาหารอยู่ประจำปรากฏขึ้นทางตอนเหนือของอิรักการตั้งถิ่นฐานเหล่านี้มีลักษณะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นรอบๆ "เตาไฟ" ตรงกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงรูปแบบหนึ่งของทรัพย์สินของครอบครัวพบหลักฐานการอนุรักษ์กะโหลกศีรษะและการแสดงภาพนกล่าเหยื่ออย่างมีศิลปะ โดยเน้นการปฏิบัติทางวัฒนธรรมในยุคนี้
ยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผา ยุคหินใหม่ของเมโสโปเตเมีย
ยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผา ยุคหินใหม่ของเมโสโปเตเมีย ©HistoryMaps
10000 BCE Jan 1 - 6500 BCE

ยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผา ยุคหินใหม่ของเมโสโปเตเมีย

Dağeteği, Göbekli Tepe, Halili
การยึดครองเมโสโปเตเมียของมนุษย์ยุคหินใหม่ในยุคต้นก็เหมือนกับยุคเอพิพาลีโอลิธิกก่อนหน้านี้ ซึ่งจำกัดอยู่ที่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขาทอรัสและเทือกเขาซากรอส และต้นน้ำลำธารของหุบเขาไทกริสและยูเฟรติส ยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่เอ (PPNA) (10,000–8,700 คริสตศักราช) เห็นการนำเกษตรกรรมมาใช้ ในขณะที่หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับการเลี้ยงสัตว์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่การเปลี่ยนจาก PPNA ไปสู่ยุคหินใหม่ก่อนเครื่องปั้นดินเผา B (PPNB, 8700–6800 คริสตศักราช) ในช่วงปลายสหัสวรรษที่ 9 ก่อนคริสตศักราชช่วงเวลานี้มุ่งเน้นไปที่ภูมิภาคเมโสโปเตเมียเป็นหลักซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรม ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการเกษตร การล่าสัตว์ป่า และประเพณีการฝังศพอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีการฝังศพไว้ใต้พื้นที่อยู่อาศัย[1]เกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผาเมโสโปเตเมียยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผาการปลูกพืชเช่นข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ ควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพืชผลหลายชนิด นำไปสู่การตั้งถิ่นฐานถาวรการเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการบันทึกไว้ที่ไซต์ต่างๆ เช่น Abu Hureyra และ Mureybet ซึ่งยังคงถูกยึดครองจากบ่อน้ำ Natufian เข้าสู่ PPNB[2] ประติมากรรมที่เก่าแก่ที่สุดและอาคารหินทรงกลมจาก Göbekli Tepe ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี มีอายุถึง PPNA/PPNB ยุคแรก และเป็นตัวแทนตามข้อมูลของผู้ขุด ความพยายามของชุมชนของชุมชนนักล่าและนักเก็บของป่าขนาดใหญ่[3]เมืองเจริโคซึ่งเป็นถิ่นฐานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุคก่อนเครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่ (PPNA) ถือเป็นเมืองแรกของโลกประมาณ 9,000 ปีก่อนคริสตศักราช[4] เป็นที่อยู่อาศัยของประชากร 2,000 ถึง 3,000 คน โดยมีกำแพงหินขนาดใหญ่และหอคอยคุ้มกันจุดประสงค์ของกำแพงกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของการสู้รบครั้งสำคัญในช่วงเวลานี้[5] ทฤษฎีบางทฤษฎีแนะนำว่ากำแพงถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องแหล่งเกลืออันมีค่าของเมืองเจริโค[อีก] ทฤษฎีหนึ่งวางตัวว่าหอคอยสอดคล้องกับเงาของภูเขาใกล้เคียงบนครีษมายัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและการสนับสนุนลำดับชั้นการปกครองของเมือง[7]
Play button
6500 BCE Jan 1

เครื่องปั้นดินเผา ยุคหินใหม่แห่งเมโสโปเตเมีย

Mesopotamia, Iraq
ในช่วงสหัสวรรษถัดมา คือสหัสวรรษที่ 7 และ 6 ก่อนคริสตศักราช ได้เห็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม "เซรามิก" ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮัสซูนา ซามาร์รา และฮาลาฟวัฒนธรรมเหล่านี้มีความโดดเด่นด้วยการแนะนำเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการปฏิวัติภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในทางสถาปัตยกรรม มีการเคลื่อนไปสู่โครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงอาคารที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ยุ้งฉางรวมการนำระบบชลประทานมาใช้ถือเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนพลวัตทางวัฒนธรรมมีความหลากหลาย โดยวัฒนธรรมซามาร์ราแสดงสัญญาณของความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมฮาลาฟ ซึ่งดูเหมือนจะประกอบด้วยชุมชนที่เล็กกว่าและมีลำดับชั้นน้อยกว่าในขณะเดียวกัน วัฒนธรรม Ubaid ก็เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียประมาณปลายสหัสวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราชสถานที่ที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักของวัฒนธรรมนี้คือ Tell el-'Oueiliวัฒนธรรม Ubaid ได้รับการยอมรับจากสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและการชลประทาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในภูมิภาคที่การเกษตรอาศัยแหล่งน้ำเทียมเป็นอย่างมากวัฒนธรรมอูไบดขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจหลอมรวมวัฒนธรรมฮาลาฟ โดยแพร่กระจายอิทธิพลอย่างสงบไปทั่วเมโสโปเตเมียตอนเหนือ อนาโตเลียตะวันออกเฉียงใต้ และซีเรียตะวันออกเฉียงเหนือยุคนี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมหมู่บ้านที่ค่อนข้างไม่มีลำดับชั้นไปสู่ศูนย์กลางเมืองที่ซับซ้อนมากขึ้นในตอนท้ายของสหัสวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช โครงสร้างทางสังคมที่พัฒนาเหล่านี้ได้เห็นการเกิดขึ้นของชนชั้นสูงที่โดดเด่นUruk และ Tepe Gawra สองศูนย์กลางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเมโสโปเตเมีย มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหล่านี้พวกเขามีส่วนสำคัญในการพัฒนางานเขียนและแนวคิดของรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไปการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปสู่จุดสูงสุดของประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นี้ถือเป็นยุคสมัยที่สำคัญในอารยธรรมของมนุษย์ โดยวางรากฐานสำหรับช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ตามมา
5500 BCE - 539 BCE
เมโสโปเตเมียโบราณornament
Play button
5500 BCE Jan 1 - 1800 BCE Jan

ฤดูร้อน

Eridu, Sumeria, Iraq
การตั้งถิ่นฐานของสุเมเรียนเริ่มต้นประมาณ 5,500-3,300 ปีก่อนคริสตศักราช โดยชาวเอเชียตะวันตกที่พูดภาษาสุเมเรียน ซึ่งเป็นภาษาเฉพาะที่ไม่ใช่ภาษาเซมิติกและไม่ใช่ภาษาอินโด-ยูโรเปียนหลักฐานประกอบด้วยชื่อเมืองและแม่น้ำ[8] อารยธรรมสุเมเรียนพัฒนาขึ้นในสมัยอูรุก (สหัสวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช) พัฒนาไปสู่สมัยเจมเดต นัสร์ และสมัยราชวงศ์ตอนต้นเอริดู ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของสุเมเรียน กลายเป็นจุดหลอมรวมทางวัฒนธรรมของชาวนาชาวอูไบเดีย ผู้เลี้ยงสัตว์เซมิติกเร่ร่อน และชาวประมงในพื้นที่ลุ่ม ซึ่งอาจเป็นบรรพบุรุษของชาวสุเมเรียน[9]ยุค Ubaid ก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงในด้านเครื่องปั้นดินเผาที่โดดเด่น ซึ่งแผ่กระจายไปทั่วเมโสโปเตเมียและอ่าวเปอร์เซียวัฒนธรรม Ubaid อาจมาจากวัฒนธรรม Samarran ทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย โดดเด่นด้วยการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่ บ้านอิฐโคลน และวัดสถาปัตยกรรมสาธารณะแห่งแรกในเมโสโปเตเมีย[10] ช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวของเมือง โดยมีการพัฒนาด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการใช้คันไถที่นำมาจากทางเหนือ[11]การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคอูรุกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมาใช้เครื่องปั้นดินเผาที่ไม่ทาสีซึ่งผลิตในปริมาณมาก[12] ช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นการเติบโตของเมืองอย่างมีนัยสำคัญ การใช้แรงงานทาส และการค้าที่แพร่หลาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภูมิภาคโดยรอบเมืองสุเมเรียนน่าจะเป็นแบบเทวนิยม ซึ่งนำโดยกษัตริย์ปุโรหิตและสภาต่างๆ รวมทั้งสตรีด้วยยุคอูรุกมีการจัดสงครามอย่างจำกัด โดยโดยทั่วไปเมืองต่างๆ จะไม่มีกำแพงล้อมรอบ[13] การสิ้นสุดของยุคอูรุก ประมาณ 3,200-2,900 ก่อนคริสตศักราช ใกล้เคียงกับการผันผวนของปิโอรา ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคโฮโลซีนที่เหมาะสมที่สุดทางภูมิอากาศ[14]สมัยราชวงศ์ถัดมา โดยทั่วไปมีอายุถึงค.2900 – ค.2350 ปีก่อนคริสตศักราช มีการเปลี่ยนแปลงจากการมีวิหารเป็นศูนย์กลางไปสู่ความเป็นผู้นำทางโลกมากขึ้น และการเกิดขึ้นของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น กิลกาเมช[15] เห็นพัฒนาการของการเขียนและการก่อตั้งเมืองและรัฐแรกๆED นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการมีอยู่ของนครรัฐหลายแห่ง: รัฐเล็กๆ ที่มีโครงสร้างที่ค่อนข้างเรียบง่ายซึ่งพัฒนาและมั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปพัฒนาการนี้นำไปสู่การรวมดินแดนเมโสโปเตเมียส่วนใหญ่ไว้ด้วยกันภายใต้การปกครองของซาร์กอน กษัตริย์องค์แรกของจักรวรรดิอัคคาเดียนแม้จะมีการกระจายตัวทางการเมืองเช่นนี้ นครรัฐ ED ก็มีวัฒนธรรมทางวัตถุที่ค่อนข้างเหมือนกันเมืองสุเมเรียนเช่น Uruk, Ur, Lagash, Umma และ Nippur ที่ตั้งอยู่ในเมโสโปเตเมียตอนล่างนั้นทรงพลังและมีอิทธิพลมากทางเหนือและตะวันตกมีรัฐที่ทอดยาวโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองต่างๆ เช่น Kish, Mari, Nagar และ EblaEannatum แห่ง Lagash ก่อตั้งอาณาจักรแรกๆ ในประวัติศาสตร์โดยย่อ โดยครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของสุเมเรียนและขยายอิทธิพลออกไปไกลกว่านั้น[16] สมัยราชวงศ์ต้นมีนครรัฐหลายแห่ง เช่น อูรุก และอูร์ ซึ่งนำไปสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดภายใต้ซาร์กอนแห่งจักรวรรดิอัคคาเดียนแม้จะมีความแตกแยกทางการเมือง แต่นครรัฐเหล่านี้ก็มีวัฒนธรรมทางวัตถุร่วมกัน
สมัยอัสซีเรียตอนต้น
ยุคอัสซีเรียตอนต้น ©HistoryMaps
2600 BCE Jan 1 - 2025 BCE

สมัยอัสซีเรียตอนต้น

Ashur, Al-Shirqat،, Iraq
สมัยอัสซีเรียตอนต้น [34] (ก่อนคริสตศักราช 2025) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์อัสซีเรีย ก่อนสมัยอัสซีเรียเก่าโดยมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ ผู้คน และวัฒนธรรมของ Assur ก่อนที่จะกลายเป็นนครรัฐอิสระภายใต้ปูซูร์-อาชูร์ที่ 1 ประมาณปี 2025 ก่อนคริสตศักราชหลักฐานที่มีอยู่จำกัดจากยุคนี้การค้นพบทางโบราณคดีที่ Assur มีอายุย้อนกลับไปถึงค.2,600 ปีก่อนคริสตศักราช ในช่วงต้นยุคราชวงศ์ แต่รากฐานของเมืองอาจมีอายุมากกว่า เนื่องจากภูมิภาคนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มานานแล้ว และเมืองใกล้เคียง เช่น นีนะเวห์ ก็มีอายุเก่าแก่กว่ามากในตอนแรก ชาว Hurrians น่าจะอาศัยอยู่ที่เมือง Assur และเป็นศูนย์กลางของลัทธิการเจริญพันธุ์ที่อุทิศให้กับเทพธิดาอิชทาร์[35] ชื่อ "อัสซูร์" ได้รับการบันทึกครั้งแรกในสมัยจักรวรรดิอัคคาเดียน (ศตวรรษที่ 24 ก่อนคริสตศักราช)ก่อนหน้านี้เมืองนี้อาจจะรู้จักกันในชื่อบัลติล[ก่อน] ที่จักรวรรดิอัคคาเดียนจะรุ่งโรจน์ บรรพบุรุษของชาวอัสซีเรียที่พูดภาษาเซมิติกได้ตั้งรกรากอยู่ในอัสซูร์ ซึ่งอาจเข้ามาแทนที่หรือหลอมรวมประชากรดั้งเดิมอัสซูร์ค่อยๆ กลายเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ และต่อมาได้กลายมาเป็นเทพเจ้าอาชูร์ เทพประจำชาติของชาวอัสซีเรียในสมัยของปูซูร์-อาชูร์ที่ 1ตลอดช่วงต้นอัสซีเรีย Assur ไม่ได้เป็นอิสระ แต่ถูกควบคุมโดยรัฐและจักรวรรดิต่างๆ จากทางใต้ของเมโสโปเตเมียในช่วงต้นราชวงศ์ อยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวสุเมเรียนที่สำคัญ และยังตกอยู่ใต้อำนาจของคิชอีกด้วยระหว่างศตวรรษที่ 24 ถึง 22 ก่อนคริสตศักราช เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอัคคาเดียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านหน้าด้านการปกครองทางตอนเหนือต่อมากษัตริย์อัสซีเรียมองว่ายุคนี้เป็นยุคทองก่อนที่จะได้รับเอกราช อัสซูร์เคยเป็นเมืองรอบนอกในราชวงศ์ที่สามของจักรวรรดิสุเมเรียนของอูร์ (ประมาณ 2112–2004 ก่อนคริสตศักราช)
Play button
2500 BCE Jan 1 - 1600 BCE

อาโมไรต์

Mesopotamia, Iraq
ชาวอาโมไรต์ซึ่งเป็นชนชาติโบราณที่ทรงอิทธิพล มีการอ้างอิงถึงวรรณกรรมสุเมเรียนสองเรื่องจากสมัยบาบิโลนเก่า ได้แก่ "Enmerkar และลอร์ดแห่ง Aratta" และ "Lugalbanda และ Anzud Bird"ข้อความเหล่านี้กล่าวถึง "ดินแดนแห่ง Mar.tu" และมีความเชื่อมโยงกับผู้ปกครองราชวงศ์อูรุคในยุคแรกอย่างเอนเมอร์การ์ แม้ว่าขอบเขตที่สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ยังไม่เป็นที่แน่ชัดก็ตาม[21]ในช่วงที่ราชวงศ์ที่สามเสื่อมถอยลง ชาวอาโมไรต์กลายเป็นกองกำลังที่น่าเกรงขาม เรียกร้องให้กษัตริย์อย่าง Shu-Sin สร้างกำแพงยาวเพื่อป้องกันมีการบันทึกภาพชาวอาโมไรต์ในบันทึกร่วมสมัยว่าเป็นชนเผ่าเร่ร่อนภายใต้หัวหน้า ซึ่งบังคับตัวเองให้เข้าไปในดินแดนที่พวกเขาต้องการเพื่อกินหญ้าในฝูงวรรณกรรมอัคคาเดียนจากยุคนี้มักพรรณนาถึงชาวอาโมไรต์ในเชิงลบ โดยเน้นถึงวิถีชีวิตเร่ร่อนและดั้งเดิมของพวกเขาตำนานสุเมเรียน "การแต่งงานของมาร์ตู" เป็นตัวอย่างมุมมองที่ดูหมิ่นนี้[22]พวกเขาสถาปนานครรัฐที่โดดเด่นหลายแห่งในสถานที่ที่มีอยู่ เช่น อิซิน ลาร์ซา มารี และเอบลา และต่อมาได้ก่อตั้งบาบิโลนและจักรวรรดิบาบิโลนเก่าทางตอนใต้ทางทิศตะวันออก อาณาจักรอาโมไรต์แห่งมารีเกิดขึ้น ต่อมาถูกทำลายโดยฮัมมูราบีบุคคลสำคัญ ได้แก่ ชัมชี-อาดัดที่ 1 ผู้พิชิตอัสซูร์และสถาปนาอาณาจักรเมโสโปเตเมียตอนบน และฮัมมูราบีแห่งบาบิโลนชาวอาโมไรต์ยังมีบทบาทในการสถาปนาราชวงศ์ที่สิบห้าของอียิปต์ ให้แก่ฮิกซอสเมื่อประมาณปี 1650 ก่อนคริสตศักราช[23]เมื่อถึงศตวรรษที่ 16 ก่อนคริสตศักราช ยุคของชาวอาโมไรต์ในเมโสโปเตเมียสิ้นสุดลงด้วยการเสื่อมถอยของบาบิโลน และการผงาดขึ้นของ Kassites และ Mitanniคำว่า อามูร์รู ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสตศักราชเป็นต้นไป หมายถึงภูมิภาคที่ทอดยาวไปทางเหนือของ คานาอัน ไปจนถึงซีเรียตอนเหนือในที่สุด ชาวอาโมไรต์ในซีเรียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวฮิตไทต์และอัสซีเรียตอนกลาง และประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตศักราช พวกเขาถูกดูดซับหรือถูกแทนที่โดยชนกลุ่มน้อยที่พูดภาษาเซมิติกตะวันตกอื่นๆ โดยเฉพาะชาวอารัม และสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ แม้ว่าชื่อของพวกเขาจะคงอยู่ในพระคัมภีร์ฮีบรูก็ตาม .[24]
Play button
2334 BCE Jan 1 - 2154 BCE

จักรวรรดิอัคคาเดียน

Mesopotamia, Iraq
จักรวรรดิอัคคาเดียนก่อตั้งโดยซาร์กอนแห่งอัคคัดเมื่อประมาณ 2334-2279 ปีก่อนคริสตศักราช ถือเป็นบทสำคัญในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียโบราณในฐานะจักรวรรดิแห่งแรกของโลก จักรวรรดินี้วางแบบอย่างในด้านการปกครอง วัฒนธรรม และการพิชิตทางทหารบทความนี้เจาะลึกถึงต้นกำเนิด การขยายตัว ความสำเร็จ และความเสื่อมถอยในที่สุดของจักรวรรดิอัคคาเดียน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมรดกที่ยั่งยืนในบันทึกประวัติศาสตร์จักรวรรดิอัคคาเดียนถือกำเนิดขึ้นในเมโสโปเตเมีย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิรักในปัจจุบันSargon ซึ่งแต่เดิมเป็นพนักงานดื่มจอกของกษัตริย์ Ur-Zababa แห่ง Kish ขึ้นสู่อำนาจผ่านความกล้าหาญทางการทหารและพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ด้วยการโค่นล้มนครรัฐสุเมเรียน เขาได้รวมเมโสโปเตเมียทางตอนเหนือและตอนใต้เข้าด้วยกันภายใต้กฎเกณฑ์เดียว ก่อตั้งจักรวรรดิอัคคาเดียนภายใต้ซาร์กอนและผู้สืบทอดของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาราม-ซินและชาร์-กาลี-ชาร์รี จักรวรรดิได้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญโดยขยายจากอ่าวเปอร์เซียไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวมถึงบางส่วนของ อิหร่าน ซีเรีย และ ตุรกี ในปัจจุบันชาวอัคคาเดียนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารงาน โดยแบ่งจักรวรรดิออกเป็นภูมิภาคต่างๆ ซึ่งได้รับการดูแลโดยผู้ว่าราชการที่ภักดี ซึ่งเป็นระบบที่มีอิทธิพลต่อจักรวรรดิในเวลาต่อมาจักรวรรดิอัคคาเดียนเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมสุเมเรียนและเซมิติก ซึ่งอุดมไปด้วยศิลปะ วรรณกรรม และศาสนาภาษาอัคคาเดียนกลายเป็นภาษากลางของจักรวรรดิที่ใช้ในเอกสารราชการและจดหมายโต้ตอบทางการทูตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม รวมถึงการพัฒนาซิกกุรัต ถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของยุคนี้กองทัพอัคคาเดียนซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านระเบียบวินัยและการจัดองค์กร เป็นส่วนสำคัญในการขยายตัวของจักรวรรดิการใช้คันธนูแบบคอมโพสิตและอาวุธที่ได้รับการปรับปรุงทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือศัตรูอย่างมากการรณรงค์ทางทหารซึ่งบันทึกไว้ในจารึกและภาพนูนต่ำนูนสูงของราชวงศ์ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถเชิงกลยุทธ์ของจักรวรรดิความเสื่อมถอยของจักรวรรดิอัคคาเดียนเริ่มขึ้นราวๆ 2154 ปีก่อนคริสตศักราช โดยมีสาเหตุมาจากการกบฏภายใน ความยากลำบากทางเศรษฐกิจ และการรุกรานโดยชาวกูเชียน ซึ่งเป็นกลุ่มเร่ร่อนความอ่อนแอของอำนาจส่วนกลางนำไปสู่การแตกกระจายของจักรวรรดิ ปูทางไปสู่อำนาจใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น ราชวงศ์ที่สามของ Ur
Play button
2212 BCE Jan 1 - 2004 BCE

จักรวรรดินีโอสุเมเรียน

Ur, Iraq
ราชวงศ์ที่สามของอูร์ ซึ่งสืบต่อจากราชวงศ์อัคคัด ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์อัคคัด ช่วงเวลาแห่งความสับสนก็เกิดขึ้น โดยขาดเอกสารและสิ่งประดิษฐ์ ยกเว้นสำหรับดูดูแห่งอัคคัดยุคนี้เห็นการผงาดขึ้นของผู้รุกราน Gutian ซึ่งปกครองอยู่ระหว่าง 25 ถึง 124 ปี ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มา นำไปสู่การลดลงของการเกษตรและการเก็บบันทึก และนำไปสู่ความอดอยากและราคาธัญพืชที่สูงUtu-hengal แห่ง Uruk ยุติการปกครองของ Gutian และสืบทอดต่อโดย Ur-Nammu ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ Ur III ซึ่งน่าจะรับหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการของ Utu-hengal แล้วUr-Nammu มีชื่อเสียงจากการเอาชนะผู้ปกครองเมือง Lagash และเป็นที่รู้จักจากการสร้าง Code of Ur-Nammu ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายเมโสโปเตเมียในยุคแรกๆความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นภายใต้กษัตริย์ชุลกิ ผู้ซึ่งรวมอำนาจการปกครองแบบรวมศูนย์ กระบวนการมาตรฐาน และขยายอาณาเขตของจักรวรรดิ รวมถึงการยึดซูซาและปราบกษัตริย์เอลาไมต์ คูติก-อินชูชินัก[17] ราชวงศ์อูร์ที่ 3 ขยายอาณาเขตของตนอย่างมีนัยสำคัญ โดยทอดยาวจากอนาโตเลียทางตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงอ่าวเปอร์เซีย โดยที่สงครามริบมาเป็นประโยชน์ต่อกษัตริย์และวิหารแห่งอูร์เป็นหลัก[18]ราชวงศ์ Ur III มักปะทะกับชนเผ่าบนพื้นที่สูงของเทือกเขา Zagros เช่น Simurrum และ Lullubi และกับ Elam ด้วยในเวลา [เดียวกัน] ในภูมิภาคมารี ผู้ปกครองทหารเซมิติกที่รู้จักกันในชื่อ Shakkanakkus เช่น Puzur-Ishtar อยู่ร่วมกับหรือนำหน้าราชวงศ์ Ur III เล็กน้อย[20]ความเสื่อมถอยของราชวงศ์เริ่มต้นขึ้นภายใต้อิบบีซิน ซึ่งล้มเหลวในการรณรงค์ทางทหารเพื่อต่อสู้กับเอลามในปี 2004/1940 ก่อนคริสตศักราช ชาว Elamites ซึ่งเป็นพันธมิตรกับ Susa และนำโดย Kindattu แห่งราชวงศ์ Shimashki ได้จับกุม Ur และ Ibbi-Sin ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ Ur IIIจากนั้นชาวเอลาไมต์ก็เข้ายึดครองอาณาจักรเป็นเวลา 21 ปีหลังอูร์ที่ 3 ภูมิภาคนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวอาโมไรต์ ซึ่งนำไปสู่ยุคอีซิน-ลาร์ซาชาวอามอไรต์ ซึ่งแต่เดิมเป็นชนเผ่าเร่ร่อนจากทางตอนเหนือของลิแวนต์ ค่อยๆ รับเอาเกษตรกรรมและสถาปนาราชวงศ์อิสระในเมืองต่างๆ ในเมโสโปเตเมีย รวมทั้งเมืองอิซิน ลาร์ซา และบาบิโลนในเวลาต่อมา
Play button
2025 BCE Jan 1 - 1763 BCE

ยุคอิซิน-ลาร์ซาแห่งเมซาโปเตเมีย

Larsa, Iraq
ยุคอิซิน-ลาร์ซา ครอบคลุมตั้งแต่ประมาณปี 2025 ถึง 1763 ก่อนคริสตศักราช แสดงถึงยุคที่มีพลังในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์ที่สามแห่งอูร์ช่วงเวลานี้โดดเด่นด้วยการครอบงำทางการเมืองของนครรัฐอิซินและลาร์ซาทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียอิซินกลายเป็นมหาอำนาจที่สำคัญภายใต้การปกครองของอิชบี-เออร์รา ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ประมาณปี 2025 ก่อนคริสตศักราชเขาประสบความสำเร็จในการปลดปล่อย Isin จากการควบคุมของราชวงศ์ Ur III ที่เสื่อมถอยความโดดเด่นของอิซินโดดเด่นด้วยความเป็นผู้นำในการฟื้นฟูประเพณีทางวัฒนธรรมและศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูการเคารพบูชาของเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ นันนา/ซิน ซึ่งเป็นเทพองค์สำคัญในศาสนาสุเมเรียนผู้ปกครองเมืองอิซิน เช่น ลิปิต-อิชตาร์ (พ.ศ. 2477-2467 ก่อนคริสตศักราช) มีชื่อเสียงเป็นพิเศษถึงการมีส่วนร่วมในด้านกฎหมายและการบริหารในสมัยนั้นLipit-Ishtar ได้รับเครดิตจากการสร้างประมวลกฎหมายฉบับแรกสุด ซึ่งเกิดขึ้นก่อนประมวลกฎหมายฮัมมูราบีอันโด่งดังกฎหมายเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยทางสังคมและความยุติธรรมในภูมิทัศน์ทางการเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วลาร์ซาซึ่งเป็นนครรัฐอีกแห่งหนึ่งขนานไปกับการผงาดขึ้นของอิซิน เริ่มได้รับความโดดเด่นภายใต้ราชวงศ์อาโมไรต์การขึ้นครองอำนาจของลาร์ซาส่วนใหญ่มาจากกษัตริย์แนพลานัม ผู้ก่อตั้งการปกครองที่เป็นอิสระอย่างไรก็ตาม ภายใต้กษัตริย์ Gungunum แห่งลาร์ซา (ประมาณคริสตศักราช 1932-1906) ลาร์ซามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง โดยแซงหน้าอิซินที่มีอิทธิพลรัชสมัยของ Gungunum โดดเด่นด้วยการขยายดินแดนอย่างมีนัยสำคัญและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการควบคุมเส้นทางการค้าและทรัพยากรทางการเกษตรการแข่งขันระหว่างอิซินและลาร์ซาเพื่อแย่งชิงอำนาจในภูมิภาคได้กำหนดช่วงเวลาส่วนใหญ่ของอิสซิน-ลาร์ซาการแข่งขันนี้แสดงให้เห็นความขัดแย้งบ่อยครั้งและการเปลี่ยนความเป็นพันธมิตรกับนครรัฐเมโสโปเตเมียอื่นๆ และมหาอำนาจภายนอก เช่น อีแลมในช่วงหลังของยุคอิซิน-ลาร์ซา ความสมดุลแห่งอำนาจเปลี่ยนไปอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนลาร์ซาภายใต้การปกครองของกษัตริย์ริม-ซินที่ 1 (ราวปี 1822-1763 ก่อนคริสตศักราช)การครองราชย์ของพระองค์แสดงถึงจุดสุดยอดแห่งอำนาจของลาร์ซาการรณรงค์ทางทหารของ Rim-Sin I สามารถปราบนครรัฐใกล้เคียงหลายแห่งได้สำเร็จ รวมถึงเมือง Isin เองด้วย ทำให้ราชวงศ์ Isin สิ้นสุดลงอย่างมีประสิทธิภาพในด้านวัฒนธรรม ยุคอีซิน-ลาร์ซามีพัฒนาการด้านศิลปะ วรรณกรรม และสถาปัตยกรรมที่สำคัญมีการฟื้นฟูภาษาและวรรณคดีสุเมเรียน เช่นเดียวกับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์และ คณิตศาสตร์วัดและซิกกุรัตที่สร้างขึ้นในช่วงเวลานี้สะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดทางสถาปัตยกรรมแห่งยุคนั้นการสิ้นสุดของยุคอิซิน-ลาร์ซาเกิดจากการผงาดขึ้นของบาบิโลนภายใต้กษัตริย์ฮัมมูราบีในปี 1763 ก่อนคริสตศักราช ฮัมมูราบีพิชิตลาร์ซา จึงเป็นการรวมเมโสโปเตเมียทางตอนใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของเขา และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคบาบิโลนเก่าการล่มสลายของลาร์ซาไปยังบาบิโลนไม่เพียงแต่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการบริหารด้วย ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาอารยธรรมเมโสโปเตเมียเพิ่มเติมภายใต้จักรวรรดิบาบิโลน
สมัยอัสซีเรียเก่าของเมโสโปเตเมีย
จักรวรรดิอัสซีเรียเก่า ©HistoryMaps
2025 BCE Jan 1 - 1363 BCE

สมัยอัสซีเรียเก่าของเมโสโปเตเมีย

Ashur, Al Shirqat, Iraq
ยุคอัสซีเรียเก่า (พ.ศ. 2568 - 1363 ก่อนคริสตศักราช) เป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์อัสซีเรีย ถือเป็นการพัฒนาวัฒนธรรมอัสซีเรียที่โดดเด่น โดยแยกจากเมโสโปเตเมียทางตอนใต้ยุคนี้เริ่มต้นด้วยการผงาดขึ้นของอัสซูร์ในฐานะเมืองรัฐอิสระภายใต้ปูซูร์-อาชูร์ที่ 1 และจบลงด้วยการสถาปนารัฐอาณาเขตอัสซีเรียที่ใหญ่กว่าภายใต้อาซูร์-อูบัลลิตที่ 1 และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคอัสซีเรียกลางในช่วงเวลาส่วนใหญ่นี้ อัสซูร์เป็นนครรัฐเล็กๆ ขาดอิทธิพลทางการเมืองและการทหารอย่างมีนัยสำคัญผู้ปกครองที่รู้จักกันในชื่อ Išši'ak Aššur ("ผู้ว่าการ Ashur") แทนที่จะเป็น šar ("กษัตริย์") เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานบริหารของเมือง Ālumแม้จะมีอำนาจทางการเมืองที่จำกัด แต่อัสซูร์ก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัชสมัยของเอริชุมที่ 1 (ประมาณคริสตศักราช 1974-1935) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเครือข่ายการค้าที่กว้างขวางที่ขยายตั้งแต่เทือกเขาซากรอสไปจนถึงอนาโตเลียตอนกลางราชวงศ์อัสซีเรียราชวงศ์แรกที่สถาปนาโดยปูซูร์-อาชูร์ที่ 1 จบลงด้วยการยึดอัสซูร์โดยชัมชี-อาดัดที่ 1 ผู้พิชิตชาวอาโมไรต์ ประมาณปี 1808 ก่อนคริสตศักราชชัมชี-อาดัดสถาปนาอาณาจักรเมโสโปเตเมียตอนบนซึ่งมีอายุสั้นลง ซึ่งล่มสลายหลังจากการสวรรคตของเขาในปี 1776 ก่อนคริสตศักราชต่อจากนี้ อัสซูร์ประสบกับความขัดแย้งมานานหลายทศวรรษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิบาบิโลนเก่า มารี เอชนุนนา และกลุ่มอัสซีเรียต่างๆในที่สุด ภายใต้ราชวงศ์อดาไซด์ประมาณ 1700 ปีก่อนคริสตศักราช อัสซูร์ได้กลับมาเป็นนครรัฐอิสระอีกครั้งมันกลายเป็นข้าราชบริพารของอาณาจักรมิทันนีประมาณปี 1430 ก่อนคริสตศักราช แต่ต่อมาได้รับเอกราช โดยเปลี่ยนไปสู่รัฐอาณาเขตที่ใหญ่กว่าภายใต้กษัตริย์นักรบแผ่นดินเหนียวกว่า 22,000 แผ่นจากอาณานิคมการค้าอัสซีเรียเก่าที่Kültepe ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา และสังคมในยุคนี้ชาวอัสซีเรียฝึกทาส แม้ว่า 'ทาส' บางคนอาจเป็นทาสอิสระเนื่องจากคำศัพท์ในตำราสับสนทั้งชายและหญิงมีสิทธิทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงการสืบทอดทรัพย์สินและการมีส่วนร่วมในการค้าเทพองค์ใหญ่คืออาชูร์ ซึ่งเป็นตัวตนของเมืองอัสซูร์นั่นเอง
ฤดูใบไม้ร่วงของคุณ
นักรบ Elamite ในช่วงการล่มสลายของ Ur ©HistoryMaps
2004 BCE Jan 1

ฤดูใบไม้ร่วงของคุณ

Ur, Iraq
การล่มสลายของอูร์สู่ชาวเอลาไมต์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมีย เกิดขึ้นประมาณปี 2004 ก่อนคริสตศักราช (ลำดับเหตุการณ์กลาง) หรือ 1940 ก่อนคริสตศักราช (ลำดับเหตุการณ์สั้น)เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ Ur III และได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองของเมโสโปเตเมียโบราณอย่างมีนัยสำคัญราชวงศ์ Ur III ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ Ibbi-Sin เผชิญกับความท้าทายมากมายที่นำไปสู่การล่มสลายราชวงศ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยควบคุมอาณาจักรอันกว้างใหญ่ อ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายใน ปัญหาทางเศรษฐกิจ และภัยคุกคามจากภายนอกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเปราะบางของอูร์คือความอดอยากอย่างรุนแรงซึ่งแพร่ระบาดในภูมิภาค ประกอบกับปัญหาด้านการบริหารและเศรษฐกิจชาวเอลาไมต์ซึ่งนำโดยกษัตริย์ Kindattu แห่งราชวงศ์ Shimashki ใช้ประโยชน์จากสภาพที่อ่อนแอของ Urพวกเขาเริ่มการรณรงค์ทางทหารเพื่อต่อต้านอูร์ และปิดล้อมเมืองได้สำเร็จการล่มสลายของ Ur มีทั้งเรื่องที่น่าทึ่งและสำคัญ โดยมีสาเหตุจากการยึดเมืองและการจับกุม Ibbi-Sin ซึ่งถูกจับตัวไปที่ Elam ในฐานะนักโทษการพิชิตเมืองอูร์ของเอลาไมต์ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ด้วย ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากชาวสุเมเรียนไปสู่ชาวเอลาไมต์ชาวเอลาไมต์ได้ก่อตั้งการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมีย โดยกำหนดการปกครองและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการเมืองของภูมิภาคผลพวงของการล่มสลายของ Ur ทำให้เกิดการแบ่งส่วนภูมิภาคออกเป็นนครรัฐและอาณาจักรเล็กๆ เช่น Isin, Larsa และ Eshnunna ซึ่งแต่ละแห่งแย่งชิงอำนาจและอิทธิพลในสูญญากาศทางอำนาจที่เหลือจากการล่มสลายของราชวงศ์ Ur IIIช่วงเวลานี้เรียกว่า ยุคอิซิน-ลาร์ซา มีลักษณะเฉพาะคือความไม่มั่นคงทางการเมืองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรัฐเหล่านี้การล่มสลายของ Ur สู่ Elamites ก็มีผลกระทบทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันนี่เป็นจุดสิ้นสุดของรูปแบบการปกครองแบบนครรัฐสุเมเรียน และนำไปสู่อิทธิพลของชาวอาโมไรต์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคชาวอามอไรต์ซึ่งเป็นกลุ่มเซมิติกเริ่มก่อตั้งราชวงศ์ของตนเองในนครรัฐเมโสโปเตเมียต่างๆ
Play button
1894 BCE Jan 1 - 1595 BCE

จักรวรรดิบาบิโลนเก่า

Babylon, Iraq
จักรวรรดิบาบิโลนเก่า ซึ่งเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ประมาณปี 1894 ถึง 1595 ก่อนคริสตศักราช ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียช่วงเวลานี้ถูกกำหนดอย่างเด่นชัดโดยการขึ้นครองราชย์ของฮัมมูราบี หนึ่งในผู้ปกครองที่เป็นตำนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปี 1792 ก่อนคริสตศักราช (หรือ 1728 ปีก่อนคริสตศักราชในลำดับเหตุการณ์สั้นๆ)รัชสมัยของฮัมมูราบียาวนานจนถึงปี 1750 ก่อนคริสตศักราช (หรือ 1686 ก่อนคริสตศักราช) เป็นช่วงเวลาแห่งการขยายตัวครั้งสำคัญและความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมสำหรับบาบิโลนการกระทำแรกสุดและมีผลกระทบมากที่สุดประการหนึ่งของฮัมมูราบีคือการปลดปล่อยบาบิโลนจากการครอบงำของเอลาไมต์ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการรวมเอกราชของบาบิโลนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างเวทีสำหรับการผงาดขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคภายใต้การปกครองของเขา บาบิโลนได้รับการพัฒนาเมืองอย่างกว้างขวาง โดยเปลี่ยนจากเมืองเล็กๆ เป็นเมืองสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญและอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคการรณรงค์ทางทหารของฮัมมูราบีมีส่วนสำคัญในการกำหนดจักรวรรดิบาบิโลนเก่าการพิชิตของเขาขยายไปทั่วเมโสโปเตเมียตอนใต้ โดยรวมเมืองสำคัญ ๆ เช่น Isin, Larsa, Eshnunna, Kish, Lagash, Nippur, Borsippa, Ur, Uruk, Umma, Adab, Sippar, Rapiqum และ Eriduชัยชนะเหล่านี้ไม่เพียงแต่ขยายอาณาเขตของบาบิโลนเท่านั้น แต่ยังนำความมั่นคงมาสู่ภูมิภาคที่ก่อนหน้านี้กระจัดกระจายกลายเป็นรัฐเล็กๆ ที่ปะติดปะต่อกันนอกเหนือจากการพิชิตทางทหารแล้ว ฮัมมูราบียังมีชื่อเสียงในด้านประมวลกฎหมายของเขา นั่นคือ Code of Hammurabi ซึ่งเป็นการรวบรวมกฎหมายที่แหวกแนวซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบกฎหมายในอนาคตรหัสนี้ค้นพบในปี 1901 ที่ Susa และปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นหนึ่งในงานเขียนถอดรหัสที่เก่าแก่ที่สุดและมีความยาวมากที่สุดในโลกโดยจัดแสดงแนวคิดทางกฎหมายขั้นสูงและการเน้นย้ำถึงความยุติธรรมและความยุติธรรมในสังคมบาบิโลนจักรวรรดิบาบิโลนเก่าภายใต้ฮัมมูราบีก็มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญเช่นกันฮัมมูราบีมีบทบาทสำคัญในการยกระดับเทพเจ้ามาร์ดุก ทำให้เขาเป็นผู้สูงสุดในวิหารทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียการเปลี่ยนแปลงทางศาสนานี้ทำให้สถานะของบาบิโลนเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณในโลกยุคโบราณมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ความเจริญรุ่งเรืองของจักรวรรดิลดน้อยลงหลังจากการสิ้นพระชนม์ของฮัมมูราบีผู้สืบทอดของเขา Samsu-iluna (1749–1712 ก่อนคริสตศักราช) เผชิญกับความท้าทายมากมาย รวมถึงการสูญเสียเมโสโปเตเมียตอนใต้ให้กับราชวงศ์ซีแลนด์ที่พูดภาษาอัคคาเดียนโดยกำเนิดผู้ปกครองคนต่อมาพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาความสมบูรณ์และอิทธิพลของจักรวรรดิการเสื่อมถอยของจักรวรรดิบาบิโลนเก่าสิ้นสุดลงด้วยการที่ชาวฮิตไทต์กระสอบบาบิโลนในปี 1595 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งนำโดยกษัตริย์เมอร์ซิลีที่ 1 เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดสิ้นสุดของราชวงศ์อาโมไรต์ในบาบิโลนเท่านั้น แต่ยังได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกใกล้โบราณด้วยอย่างไรก็ตาม ชาวฮิตไทต์ไม่ได้สถาปนาการควบคุมบาบิโลนในระยะยาว และการถอนตัวของพวกเขาทำให้ราชวงศ์ Kassite ขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของยุคบาบิโลนเก่าและการเริ่มต้นบทใหม่ในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมีย
กระสอบแห่งบาบิโลน
ความตายของปรีอัม ©Jules Joseph Lefebvre
1595 BCE Jan 1

กระสอบแห่งบาบิโลน

Babylon, Iraq
ก่อนคริสตศักราช 1595 เมโสโปเตเมียตอนใต้ในสมัยบาบิโลนเก่า ประสบปัญหาความเสื่อมถอยและความไม่มั่นคงทางการเมืองการชะลอตัวนี้มีสาเหตุหลักมาจากผู้สืบทอดของฮัมมูราบีไม่สามารถรักษาอำนาจควบคุมอาณาจักรได้ปัจจัยสำคัญในการลดลงนี้คือการสูญเสียการควบคุมเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของบาบิโลเนียไปยังราชวงศ์ซีแลนด์ที่หนึ่งการสูญเสียครั้งนี้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิภาคประมาณปี 1595 ก่อนคริสตศักราช กษัตริย์เมอร์ซิลีที่ 1 แห่งฮิตไทต์บุกโจมตีเมโสโปเตเมียตอนใต้ก่อนหน้านี้ เขาได้เอาชนะอาเลปโปซึ่งเป็นอาณาจักรเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งจากนั้นชาวฮิตไทต์ก็ไล่บาบิโลนไป ทำให้ราชวงศ์ฮัมมูราบีและยุคบาบิโลนเก่าสิ้นสุดลงอย่างมีประสิทธิภาพปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมียหลังจากการพิชิตของชาวฮิตไทต์แล้ว ไม่ได้สถาปนาการปกครองบาบิโลนหรือพื้นที่โดยรอบแต่พวกเขากลับเลือกที่จะถอนตัวกลับไปตามแม่น้ำยูเฟรติสไปยังบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งเรียกว่า "ดินแดนฮัตติ"เหตุผลเบื้องหลังการรุกรานของชาวฮิตไทต์และการปล้นบาบิโลนเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์มีการคาดเดาว่าผู้สืบทอดของฮัมมูราบีอาจเป็นพันธมิตรกับอเลปโป ซึ่งดึงดูดความสนใจของชาวฮิตไทต์อีกทางหนึ่ง แรงจูงใจของชาวฮิตไทต์อาจรวมถึงการแสวงหาการควบคุมที่ดิน กำลังคน เส้นทางการค้า และการเข้าถึงแหล่งแร่อันมีค่า ซึ่งบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเบื้องหลังการขยายตัวของพวกเขา
Play button
1595 BCE Jan 1 - 1155 BCE

ยุคกลางบาบิโลน

Babylon, Iraq
ยุคบาบิโลนตอนกลางหรือที่รู้จักกันในชื่อยุค Kassite ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียมีขึ้นตั้งแต่ประมาณค.ศ.ค.ศ. 1595 – คริสตศักราช1155 ก่อนคริสตศักราช และเริ่มหลังจากชาวฮิตไทต์ยึดเมืองบาบิโลนราชวงศ์ Kassite ซึ่งก่อตั้งโดย Gandash แห่ง Mari ถือเป็นยุคที่สำคัญในประวัติศาสตร์เมโสโปเตเมีย ยาวนานถึง 576 ปี นับตั้งแต่ประมาณ 1595 ปีก่อนคริสตศักราชช่วงนี้มีความโดดเด่นในการเป็นราชวงศ์ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวบาบิโลน โดยที่ Kassites เปลี่ยนชื่อบาบิโลนเป็น KarduniašKassites มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขา Zagros ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ อิหร่าน ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในเมโสโปเตเมียภาษาของพวกเขา แตกต่างจากภาษาเซมิติกหรือภาษาอินโด-ยูโรเปียน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับตระกูล Hurro-Urartian แต่ยังไม่มีใครทราบมากนักเนื่องจากมีหลักฐานทางข้อความที่หายากสิ่งที่น่าสนใจคือผู้นำ Kassite บางคนมีชื่ออินโด-ยูโรเปียน ซึ่งบ่งบอกถึงชนชั้นนำอินโด-ยูโรเปียน ในขณะที่คนอื่นๆ ใช้ชื่อเซมิติกภายใต้การ [ปกครอง] ของ Kassite ตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนใหญ่ที่เป็นของอดีตกษัตริย์อาโมไรต์ถูกละทิ้ง และตำแหน่ง "พระเจ้า" ไม่เคยถูกกำหนดให้เป็นอธิปไตยของ Kassiteแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บาบิโลนยังคงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมที่สำคัญต่อไป[26]ในช่วงเวลานี้ ชาวบาบิโลนเผชิญกับความผันผวนของอำนาจ ซึ่งมักอยู่ภายใต้อิทธิพลของอัสซีเรียและเอลาไมต์ผู้ปกครอง Kassite ในยุคแรก รวมถึง Agum II ซึ่งขึ้นครองราชย์ในปี 1595 ก่อนคริสตศักราช รักษาความสัมพันธ์อันสงบสุขกับภูมิภาคใกล้เคียง เช่น อัสซีเรีย และต่อสู้กับจักรวรรดิฮิตไทต์ผู้ปกครอง Kassite มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการทูตและการทหารต่างๆตัวอย่างเช่น Burnaburiash ฉันสร้างสันติภาพกับอัสซีเรีย และ Ulamburiash พิชิตบางส่วนของราชวงศ์ซีแลนด์ประมาณ 1450 ปีก่อนคริสตศักราชยุคนี้ยังเห็นการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญ เช่น วิหารนูนต่ำใน Uruk โดย Karaindash และการสถาปนาเมืองหลวงใหม่ Dur-Kurigalzu โดย Kurigalzu Iราชวงศ์เผชิญกับความท้าทายจากอำนาจภายนอก รวมถึงอีแลมกษัตริย์อย่าง Kadašman-Ḫarbe I และ Kurigalzu I ต่อสู้กับการรุกรานของ Elamite และภัยคุกคามภายในจากกลุ่มต่างๆ เช่น Suteans[27]ส่วนหลังของราชวงศ์ Kassite ยังคงขัดแย้งกับอัสซีเรียและเอลามอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงเช่น Burna-Buriash II ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการฑูตกับอียิปต์ และจักรวรรดิฮิตไทต์อย่างไรก็ตาม การผงาดขึ้นมาของจักรวรรดิอัสซีเรียตอนกลางนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์ Kassite ในที่สุดยุคคัสสิเตสิ้นสุดลงด้วยการพิชิตบาบิโลเนียโดยเอลามภายใต้ชูทรัค-นาคุนเต และต่อมาโดยเนบูคัดเนสซาร์ที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการล่มสลายของยุคสำริดที่กว้างขึ้นแม้จะมีความท้าทายด้านการทหารและวัฒนธรรม แต่การครองราชย์อันยาวนานของราชวงศ์ Kassite ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวในภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเมโสโปเตเมียโบราณ
Play button
1365 BCE Jan 1 - 912 BCE

จักรวรรดิอัสซีเรียกลาง

Ashur, Al Shirqat, Iraq
จักรวรรดิอัสซีเรียกลาง ครอบคลุมตั้งแต่การขึ้นครองของอะชูร์-อูบัลลิตที่ 1 ประมาณปี 1365 ก่อนคริสตศักราช ไปจนถึงการสิ้นพระชนม์ของอะชูร์-ดานที่ 2 ในปี 912 ก่อนคริสตศักราช ถือเป็นช่วงสำคัญในประวัติศาสตร์อัสซีเรียยุคนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอัสซีเรียในฐานะอาณาจักรที่สำคัญ โดยต่อยอดมาจากการมีอยู่ก่อนหน้านี้ในฐานะนครรัฐที่มีอาณานิคมการค้าขายในอนาโตเลีย และมีอิทธิพลในเมโสโปเตเมียตอนใต้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 ก่อนคริสตศักราชภายใต้อะชูร์-อูบัลลิตที่ 1 อัสซีเรียได้รับเอกราชจากอาณาจักรมิทันนีและเริ่มขยายตัวบุคคลสำคัญในการขึ้นสู่อำนาจของอัสซีเรีย ได้แก่ อาดัด-นิรารีที่ 1 (ประมาณ 1305–1274 ปีก่อนคริสตศักราช), ชัลมาเนเซอร์ที่ 1 (ประมาณ 1273–1244 ปีก่อนคริสตศักราช) และตูกุลติ-นินูร์ตาที่ 1 (ประมาณ 1243–1207 ปีก่อนคริสตศักราช)กษัตริย์เหล่านี้ผลักดันให้อัสซีเรียขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นในเมโสโปเตเมียและตะวันออกใกล้ เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชาวฮิตไทต์ชาวอียิปต์ ชาวเฮอร์เรียน มิทันนี เอลาไมต์ และชาวบาบิโลนรัชสมัยของ Tukulti-Ninurta I แสดงถึงจุดสูงสุดของจักรวรรดิ Assyrian กลาง โดยเป็นสักขีพยานในการพิชิตบาบิโลเนียและการสถาปนาเมืองหลวงใหม่ Kar-Tukulti-Ninurtaอย่างไรก็ตาม หลังจากการลอบสังหารเขาประมาณปี 1207 ก่อนคริสตศักราช อัสซีเรียประสบความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์และอำนาจเสื่อมถอย แม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของยุคสำริดตอนปลายก็ตามแม้กระทั่งในช่วงที่ตกต่ำ ผู้ปกครองอัสซีเรียตอนกลางเช่น อาชูร์ดันที่ 1 (ประมาณ 1178–1133 ปีก่อนคริสตศักราช) และอาชูร์-เรช-อิชิที่ 1 (ประมาณ 1132–1115 ปีก่อนคริสตศักราช) ยังคงแข็งขันในการรณรงค์ทางทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบาบิโลเนียการฟื้นคืนชีพเกิดขึ้นภายใต้ทิกลัท-ปิเลเซอร์ที่ 1 (ประมาณ 1114–1076 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งขยายอิทธิพลของอัสซีเรียไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คอเคซัส และคาบสมุทรอาหรับอย่างไรก็ตาม อาชูร์-เบล-คาลา บุตรชายของหลังทิกลัท-ปิเลเซอร์ (ประมาณ 1073–1056 ก่อนคริสตศักราช) จักรวรรดิเผชิญกับความเสื่อมถอยที่รุนแรงยิ่งขึ้น โดยสูญเสียดินแดนส่วนใหญ่นอกภูมิภาคหลักเนื่องจากการรุกรานของชาวอารามเมียนการครองราชย์ของ Ashur-dan II (ประมาณ 934–912 ก่อนคริสตศักราช) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกกลับในโชคชะตาของชาวอัสซีเรียการรณรงค์ที่กว้างขวางของเขาได้วางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่จักรวรรดินีโออัสซีเรีย ซึ่งขยายออกไปเกินขอบเขตเดิมของจักรวรรดิตามหลักศาสนศาสตร์ ยุคอัสซีเรียตอนกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิวัฒนาการของเทพอาชูร์ในขั้นต้นเป็นตัวตนของเมืองอัสซูร์ อาชูร์ก็เทียบได้กับเทพเจ้าสุเมเรียน เอนลิล และกลายมาเป็นเทพแห่งกองทัพเนื่องจากการขยายตัวและการสู้รบของชาวอัสซีเรียจักรวรรดิอัสซีเรียกลางมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในทางการเมืองและการบริหารการเปลี่ยนผ่านจากนครรัฐไปสู่อาณาจักรนำไปสู่การพัฒนาระบบที่ซับซ้อนสำหรับการบริหาร การสื่อสาร และการปกครองกษัตริย์อัสซีเรีย ซึ่งเดิมมีบรรดาศักดิ์ว่า อิชซิอัก ("ผู้ว่าราชการ") และปกครองร่วมกับสภาเมือง กลายเป็นผู้ปกครองเผด็จการที่มีบรรดาศักดิ์เป็น šar ("กษัตริย์") ซึ่งสะท้อนถึงสถานะอันสูงส่งของพวกเขาคล้ายกับกษัตริย์ในจักรวรรดิอื่นๆ
ยุคสำริดตอนปลายล่มสลาย
ชาวทะเล. ©HistoryMaps
1200 BCE Jan 1 - 1150 BCE

ยุคสำริดตอนปลายล่มสลาย

Babylon, Iraq
การล่มสลายของยุคสำริดตอนปลาย ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 1,200-1,150 ปีก่อนคริสตศักราช เป็นช่วงเวลาของการหยุดชะงักทางสังคมอย่างกว้างขวางในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก แอฟริกาเหนือ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกใกล้การล่มสลายนี้มีลักษณะเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม การอพยพครั้งใหญ่ และการทำลายล้างเมือง ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอียิปต์ ลิเบียตะวันออก คาบสมุทรบอลข่าน ทะเลอีเจียน อนาโตเลีย และคอเคซัสมันนำไปสู่การยุติอย่างรุนแรง ฉับพลัน และก่อกวนวัฒนธรรมสำหรับอารยธรรมยุคสำริดจำนวนมาก และถือเป็นการเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจอย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นของยุคมืด ของกรีกในช่วงเวลานี้ การเก็บบันทึกข้อมูลมีน้อยในบาบิโลเนีย ซึ่งมีผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มเซมิติกใหม่ๆ หลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เช่น ชาวอารัม ชาวเคลเดีย และซูตูในทางกลับกัน อัสซีเรียยังคงรักษาความแข็งแกร่งและจัดทำบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตศักราช จารึกในบาบิโลเนียขาดแคลนมากยิ่งขึ้นความสับสนในบันทึกทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเมโสโปเตเมียเท่านั้นจักรวรรดิฮิตไทต์ล่มสลายในช่วงเวลานี้ และมีบันทึกเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากอียิปต์และอีลามยุคนี้โดดเด่นด้วยการรุกรานและความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มใหม่ๆ มากมายทั่วตะวันออกใกล้ แอฟริกาเหนือ คอเคซัส ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และภูมิภาคบอลข่าน
Play button
1155 BCE Jan 1 - 1026 BCE

ราชวงศ์ที่สองของอิซิน

Babylon, Iraq
หลังจากการยึดครองบาบิโลเนียของเอลาไมต์ ภูมิภาคนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ โดยเริ่มจากการที่ Marduk-kabit-ahheshu ก่อตั้งราชวงศ์ที่ 4 แห่งบาบิโลนประมาณ 1155 ปีก่อนคริสตศักราชราชวงศ์นี้มีต้นกำเนิดมาจากอิซิน มีความโดดเด่นในการเป็นราชวงศ์เมโสโปเตเมียใต้ที่พูดภาษาอัคคาเดียนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่ปกครองบาบิโลเนียMarduk-kabit-ahheshu ซึ่งเป็นชาวเมโสโปเตเมียพื้นเมืองคนที่สองหลังจากกษัตริย์อัสซีเรีย Tukulti-Ninurta I ที่ปกครองบาบิโลน สามารถขับไล่ชาว Elamites ได้สำเร็จและขัดขวางการฟื้นฟู Kassiteการครองราชย์ของพระองค์ยังขัดแย้งกับอัสซีเรีย โดยยึดเอคัลลาทุมได้ก่อนที่จะพ่ายแพ้ต่ออาชูร์-ดานที่ 1อิตติ-มาร์ดุก-บาลาตู ซึ่งสืบต่อจากพระราชบิดาในปี 1138 ก่อนคริสตศักราช สามารถป้องกันการโจมตีของเอลาไมต์ระหว่างการครองราชย์ 8 ปีของพระองค์อย่างไรก็ตาม ความพยายามของเขาในการโจมตีอัสซีเรียสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลวต่อ Ashur-Dan I. Ninurta-nadin-shumi ที่ยังครองราชย์อยู่ ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ในปี 1127 ก่อนคริสตศักราช ก็ลงมือปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อสู้กับอัสซีเรียเช่นกันการโจมตีอย่างทะเยอทะยานของเขาในเมือง Arbela ของอัสซีเรียจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของ Ashur-resh-ishi I ซึ่งจากนั้นได้กำหนดสนธิสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่ออัสซีเรียเนบูคัดเนสซาร์ที่ 1 (1124–1103 ก่อนคริสตศักราช) ผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงที่สุดของราชวงศ์นี้ ได้รับชัยชนะครั้งสำคัญเหนือเอลาม ทวงคืนดินแดนและรูปปั้นอันศักดิ์สิทธิ์ของมาร์ดุกแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับ Elam แต่เขาก็เผชิญกับความพ่ายแพ้หลายครั้งโดย Ashur-resh-ishi I ในความพยายามที่จะขยายไปสู่ดินแดนที่ก่อนหน้านี้ถูกควบคุมโดยชาวฮิตไทต์ช่วงบั้นปลายของเนบูคัดเนสซาร์ที่ 1 มุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างและเสริมแนวเขตแดนของบาบิโลนเนบูคัดเนสซาร์ที่ 1 ตามมาด้วยเอนลิล-นาดิน-อาปลี (1103–1100 คริสตศักราช) และมาร์ดุก-นาดิน-อาเฮ (1098–1081 คริสตศักราช) ซึ่งทั้งสองคนมีความขัดแย้งกับอัสซีเรียความสำเร็จในช่วงแรกของ Marduk-nadin-ahhe ถูกบดบังด้วยความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับโดย Tiglath-Pileser I ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียดินแดนและความอดอยากในบาบิโลนอย่างมากMarduk-shapik-zeri (ประมาณ 1072 ปีก่อนคริสตศักราช) สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับอัสซีเรียได้ แต่Kadašman-Buriaš ผู้สืบทอดของเขา เผชิญกับความเป็นปรปักษ์ของชาวอัสซีเรีย ส่งผลให้เกิดการครอบงำของอัสซีเรียจนถึงประมาณ 1,050 ปีก่อนคริสตศักราชผู้ปกครองชาวบาบิโลนในเวลาต่อมา เช่น Marduk-ahhe-eriba และ Marduk-zer-X ต่างก็เป็นข้าราชบริพารของอัสซีเรียการเสื่อมถอยของจักรวรรดิอัสซีเรียกลางประมาณ 1,050 ก่อนคริสตศักราช เนื่องจากความขัดแย้งภายในและความขัดแย้งภายนอก ทำให้บาบิโลเนียผ่อนปรนจากการควบคุมของอัสซีเรียได้บางส่วนอย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ยังเห็นการรุกรานของชนเผ่าเร่ร่อนเซมิติกตะวันตก โดยเฉพาะชาวอารัมและซูเทียน ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในดินแดนส่วนใหญ่ของบาบิโลน ซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนแอทางการเมืองและการทหารของภูมิภาค
ยุคแห่งความโกลาหลในบาบิโลน
การรุกรานของชาวอัสซีเรียในช่วงเวลาแห่งความโกลาหล ©HistoryMaps
1026 BCE Jan 1 - 911 BCE

ยุคแห่งความโกลาหลในบาบิโลน

Babylon, Iraq
ช่วงเวลาประมาณ 1,026 ปีก่อนคริสตศักราชในบาบิโลเนียเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการกระจายตัวทางการเมืองราชวงศ์ Nabu-shum-libur ของชาวบาบิโลนถูกโค่นล้มโดยการรุกรานของ Aramean นำไปสู่ภาวะอนาธิปไตยในใจกลางของ Babylonia รวมถึงเมืองหลวงด้วยช่วงเวลาแห่งความโกลาหลนี้กินเวลานานกว่าสองทศวรรษ ซึ่งเป็นช่วงที่บาบิโลนไม่มีผู้ปกครองขณะเดียวกัน ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียซึ่งสอดคล้องกับภูมิภาคราชวงศ์ซีแลนด์เก่า รัฐที่แยกออกมาก็เกิดขึ้นภายใต้ราชวงศ์ที่ 5 (1025–1004 ปีก่อนคริสตศักราช)ราชวงศ์นี้นำโดย Simbar-shipak ผู้นำกลุ่ม Kassite ทำหน้าที่เป็นอิสระจากหน่วยงานกลางของชาวบาบิโลนความระส่ำระสายในบาบิโลนเปิดโอกาสให้อัสซีเรียเข้าแทรกแซงอาชูร์-นิรารีที่ 4 (ค.ศ. 1019–1013 ก่อนคริสตศักราช) ผู้ปกครองชาวอัสซีเรียคว้าโอกาสนี้และบุกบาบิโลเนียในปี 1018 ก่อนคริสตศักราช โดยยึดเมืองอัตลิลาและภูมิภาคเมโสโปเตเมียทางตอนกลางตอนใต้ได้หลังจากราชวงศ์ที่ 5 ราชวงศ์คาสไซต์อีกราชวงศ์หนึ่ง (ราชวงศ์ที่ 6; 1003–984 ก่อนคริสตศักราช) ขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งดูเหมือนจะยืนยันการควบคุมเหนือบาบิโลนอีกครั้งอย่างไรก็ตาม การฟื้นฟูครั้งนี้เกิดขึ้นได้ไม่นาน เมื่อชาวเอลาไมต์ภายใต้กษัตริย์มาร์-บิติ-อาปลา-อูซูร์ ได้โค่นล้มราชวงศ์นี้เพื่อสถาปนาราชวงศ์ที่ 7 (984–977 ปีก่อนคริสตศักราช)ราชวงศ์นี้ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้เช่นเดียวกัน จึงตกเป็นเหยื่อของการรุกรานของชาวอาราเมียเพิ่มเติมอำนาจอธิปไตยของชาวบาบิโลนได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่โดย Nabû-mukin-apli ในปี 977 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาราชวงศ์ที่ 8ราชวงศ์ที่ 9 เริ่มต้นด้วย Ninurta-kudurri-usur II ซึ่งขึ้นครองบัลลังก์ใน 941 ปีก่อนคริสตศักราชในช่วงเวลานี้ บาบิโลเนียยังคงอ่อนแอ โดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมของประชากรอาราเมียนและซูเทียนผู้ปกครองชาวบาบิโลนในยุคนี้มักพบว่าตนอยู่ภายใต้อิทธิพลหรือขัดแย้งกับอำนาจในภูมิภาคที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างอัสซีเรียและเอลาม ซึ่งทั้งสองได้ผนวกดินแดนบาบิโลนบางส่วนไว้
Play button
911 BCE Jan 1 - 605 BCE

จักรวรรดิอัสซีเรียใหม่

Nineveh Governorate, Iraq
จักรวรรดินีโออัสซีเรีย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การขึ้นครองอำนาจของอาดัด-นิรารีที่ 2 ในปี 911 ก่อนคริสตศักราช จนถึงปลายศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช ถือเป็นขั้นตอนที่สี่และสุดท้ายของประวัติศาสตร์อัสซีเรียโบราณมักถูกมองว่าเป็นจักรวรรดิโลกที่แท้จริงแห่งแรกเนื่องจากการครอบงำทางภูมิรัฐศาสตร์และอุดมการณ์ของการครอบงำโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน[29] จักรวรรดินี้มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อโลกยุคโบราณ รวมทั้งชาวบาบิโลน อะเคเมนิดส์ และ เซลูซิด และเป็นอำนาจทางการทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้น โดยขยายการปกครองเหนือเมโสโปเตเมีย ลิแวนต์อียิปต์ บางส่วนของอนาโต เลีย อาระเบี ย อิหร่าน และ อาร์เมเนีย .[30]กษัตริย์นีโออัสซีเรียยุคแรกมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูการควบคุมเหนือเมโสโปเตเมียตอนเหนือและซีเรียAshurnasirpal II (883–859 ปีก่อนคริสตศักราช) สถาปนาอัสซีเรียขึ้นใหม่ในฐานะมหาอำนาจที่โดดเด่นในตะวันออกใกล้รัชสมัยของพระองค์โดดเด่นด้วยการรณรงค์ทางทหารถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิจากอัสซูร์ไปยังนิมรุดชัลมาเนเซอร์ที่ 3 (859–824 ปีก่อนคริสตศักราช) ขยายจักรวรรดิออกไปอีก แม้ว่าจะเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความซบเซาหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า "ยุคแห่งเจ้าสัว"จักรวรรดิฟื้นคืนความแข็งแกร่งอีกครั้งภายใต้ทิกลัท-ปิเลเซอร์ที่ 3 (745–727 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งขยายอาณาเขตของตนอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการพิชิตบาบิโลเนียและบางส่วนของลิแวนต์ราชวงศ์ซาร์โกนิด (722 ก่อนคริสตศักราชถึงการล่มสลายของจักรวรรดิ) อัสซีเรียก้าวมาถึงจุดสุดยอดความสำเร็จที่สำคัญ ได้แก่ เซนนาเคอริบ (705–681 ปีก่อนคริสตศักราช) การโอนเมืองหลวงไปยังนีนะเวห์ และเอซาร์ฮัดโดน (681–669 ปีก่อนคริสตศักราช) พิชิตอียิปต์แม้จะถึงจุดสูงสุด แต่จักรวรรดิก็ล่มสลายอย่างรวดเร็วในช่วงปลายศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตศักราช เนื่องจากการลุกฮือของชาวบาบิโลนและการรุกรานของชาวมัธยฐานสาเหตุของการล่มสลายอย่างรวดเร็วนี้ยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงทางวิชาการความสำเร็จของจักรวรรดินีโออัสซีเรียเป็นผลมาจากการขยายตัวและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมทางทหารรวมถึงการใช้ทหารม้าจำนวนมากและเทคนิคการปิดล้อมแบบใหม่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการทำสงครามมานับพันปี[30] จักรวรรดิได้สถาปนาระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนด้วยสถานีถ่ายทอดและถนนที่ได้รับการดูแลอย่างดี ซึ่งมีความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ในตะวันออกกลางจนถึงศตวรรษที่ 19นอกจากนี้ นโยบายการตั้งถิ่นฐาน [ใหม่] ยังช่วยบูรณาการดินแดนที่ถูกยึดครองและส่งเสริมเทคนิคการเกษตรของชาวอัสซีเรีย ซึ่งนำไปสู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เจือจางและการเพิ่มขึ้นของภาษาอราเมอิกในฐานะภาษากลาง[32]มรดกของจักรวรรดิมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อจักรวรรดิและประเพณีทางวัฒนธรรมในเวลาต่อมาโครงสร้างทางการเมืองของประเทศกลายเป็นแบบอย่างสำหรับผู้สืบทอด และแนวคิดเรื่องการปกครองสากลเป็นแรงบันดาลใจให้กับอุดมการณ์ของจักรวรรดิในอนาคตผลกระทบของนีโอ-อัสซีเรียมีความสำคัญในการกำหนดเทววิทยาของชาวยิวยุคแรก ซึ่งมีอิทธิพลต่อ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามประเพณีพื้นบ้านและวรรณกรรมของจักรวรรดิยังคงสะท้อนก้องกังวานในเมโสโปเตเมียตอนเหนือหลังจักรวรรดิตรงกันข้ามกับการรับรู้ถึงความโหดร้ายที่มากเกินไป การกระทำของกองทัพอัสซีเรียไม่ได้โหดร้ายเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมประวัติศาสตร์อื่นๆ[33]
Play button
626 BCE Jan 1 - 539 BCE

จักรวรรดิบาบิโลนใหม่

Babylon, Iraq
จักรวรรดิบาบิโลนใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อจักรวรรดิบาบิโลนที่สอง [37] หรือจักรวรรดิเคลเดีย [38] เป็นอาณาจักรเมโสโปเตเมียสุดท้ายที่ปกครองโดยกษัตริย์พื้นเมืองเริ่มต้นด้วยพิธีราชาภิเษกของ Nabopolassar ในปี 626 ก่อนคริสตศักราช และได้รับการสถาปนาอย่างมั่นคงหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดินีโออัสซีเรียในปี 612 [ก่อน] คริสตศักราชอย่างไรก็ตาม มันตกอยู่ภายใต้ จักรวรรดิเปอร์เซีย Achaemenid ในปี 539 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ Chaldean ในเวลาไม่ถึงหนึ่งศตวรรษหลังจากการก่อตั้งจักรวรรดินี้แสดงถึงการฟื้นคืนชีพครั้งแรกของบาบิโลน และเมโสโปเตเมียทางตอนใต้โดยรวม โดยเป็นกำลังที่โดดเด่นในตะวันออกใกล้โบราณ นับตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิบาบิโลนเก่า (ภายใต้ฮัมมูราบี) เมื่อเกือบหนึ่งพันปีก่อนยุคบาบิโลนใหม่ประสบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากรอย่างมีนัยสำคัญ และยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทางวัฒนธรรมกษัตริย์ในยุคนี้ดำเนินโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ฟื้นฟูองค์ประกอบจากวัฒนธรรมสุเมโร-อัคคาเดียนเมื่อ 2,000 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบาบิโลนจักรวรรดิบาบิโลนใหม่ได้รับการจดจำเป็นพิเศษเนื่องจากมีการบรรยายไว้ในพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2พระคัมภีร์มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการทางทหารของเนบูคัดเนสซาร์ต่อ ยูดาห์ และการล้อมกรุงเยรูซาเล็มในปี 587 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งนำไปสู่การทำลายวิหารของโซโลมอนและการเป็นเชลยของชาวบาบิโลนอย่างไรก็ตาม บันทึกของชาวบาบิโลนบรรยายถึงรัชสมัยของเนบูคัดเนสซาร์ว่าเป็นยุคทอง ซึ่งยกระดับบาบิโลนให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการล่มสลายของจักรวรรดิส่วนหนึ่งเนื่องมาจากนโยบายทางศาสนาของกษัตริย์องค์สุดท้าย นาโบไนดัส ผู้ซึ่งชอบเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ Sîn มากกว่ามาร์ดุก เทพผู้อุปถัมภ์ของบาบิโลนสิ่งนี้ทำให้ไซรัสมหาราชแห่ง เปอร์เซีย เป็นข้ออ้างในการรุกรานในปี 539 ก่อนคริสตศักราช โดยตั้งตนเป็นผู้ฟื้นฟูการสักการะของมาร์ดุกบาบิโลนยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมานานหลายศตวรรษ โดยเห็นได้ชัดจากการอ้างอิงถึงชื่อและศาสนาของชาวบาบิโลนจนถึงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราชในสมัย จักรวรรดิปาร์เธียนแม้จะมีการปฏิวัติหลายครั้ง บาบิโลนก็ไม่เคยได้รับเอกราชกลับคืนมา
539 BCE - 632
เมโสโปเตเมียคลาสสิกornament
อาเคเมนิด อัสซีเรีย
ชาวเปอร์เซีย Achaemenid ต่อสู้กับชาวกรีก ©Anonymous
539 BCE Jan 1 - 330 BCE

อาเคเมนิด อัสซีเรีย

Iraq
เมโสโปเตเมียถูกยึดครองโดยชาวเปอร์เซีย Achaemenid ภายใต้ไซรัสมหาราชในปี 539 ก่อนคริสตศักราช และยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของเปอร์เซียเป็นเวลาสองศตวรรษเป็นเวลาสองศตวรรษที่ Achaemenid ปกครองทั้งอัสซีเรียและบาบิโลเนียเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Achaemenid Assyria กลายเป็นแหล่งกำลังคนสำคัญสำหรับกองทัพและเป็นอู่อู่อู่อู่สำหรับเศรษฐกิจเมโสโปเตเมียอราเมอิกยังคงเป็นภาษากลางของจักรวรรดิ Achaemenid เช่นเดียวกับที่เคยทำในสมัยอัสซีเรียชาวเปอร์เซีย Achaemenid ต่างจากชาว Neo-Assyrians ที่แทรกแซงกิจการภายในของดินแดนของตนน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งบรรณาการและภาษีอย่างสม่ำเสมอแทน[40]Athura หรือที่รู้จักกันในชื่ออัสซีเรียในจักรวรรดิ Achaemenid เป็นภูมิภาคในเมโสโปเตเมียตอนบนระหว่าง 539 ถึง 330 ปีก่อนคริสตศักราชมันทำหน้าที่เป็นอารักขาของทหารมากกว่าเป็นศาสนสถานแบบดั้งเดิมคำจารึก Achaemenid บรรยายถึง Athura ว่าเป็น 'dahyu' ซึ่งตีความว่าเป็นกลุ่มบุคคลหรือประเทศและประชาชน โดยไม่มีผลกระทบทางการบริหาร[41] อาทูราครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอดีตจักรวรรดิอัสซีเรียใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอิรักตอนเหนือ อิหร่านตะวันตกเฉียงเหนือ ซีเรียตะวันออกเฉียงเหนือ และอนาโตเลียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่รวมอียิปต์ และคาบสมุทรซีนายทหารอัส [ซีเรีย] มีความโดดเด่นในกองทัพ Achaemenid ในฐานะทหารราบหนักแม้จะมีการทำลายล้างในช่วงแรก [แต่] Athura ก็เป็นภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตร ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อก่อนหน้านี้ว่าเป็นพื้นที่รกร้าง[42]
เซลิวซิดเมโสโปเตเมีย
กองทัพเซลูซิด ©Angus McBride
312 BCE Jan 1 - 63 BCE

เซลิวซิดเมโสโปเตเมีย

Mesopotamia, Iraq
ในปี 331 ก่อนคริสตศักราช จักรวรรดิเปอร์เซียตกอยู่ภายใต้ อเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนีย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกขนมผสมน้ำยาภายใต้ จักรวรรดิเซลิวซิดความสำคัญของบาบิโลนลดลงเมื่อมีการสถาปนาเซลูเซียบนแม่น้ำไทกริสเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของเซลิวซิดจักรวรรดิเซลิวซิด ณ จุดสูงสุด แผ่ขยายจากทะเลอีเจียนไปยังอินเดีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของวัฒนธรรมขนมผสมน้ำยายุคนี้โดดเด่นด้วยการครอบงำของประเพณีกรีกและชนชั้นสูงทางการเมืองที่มีต้นกำเนิดจากกรีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง[44] ชนชั้นสูงชาวกรีกในเมืองต่างๆ ได้รับการสนับสนุนจากผู้อพยพจากกรีซใน [ช่วง] กลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช Parthians ภายใต้ Mithridates I แห่ง Parthia ได้ยึดครองดินแดนทางตะวันออกของจักรวรรดิไปมาก
กฎคู่ปรับและโรมันในเมโสโปเตเมีย
Parthian และ Romans ระหว่างยุทธการที่ Carrhae 53 ปีก่อนคริสตศักราช ©Angus McBride
141 BCE Jan 1 - 224

กฎคู่ปรับและโรมันในเมโสโปเตเมีย

Mesopotamia, Iraq
อำนาจ ของจักรวรรดิปาร์เธียน เหนือเมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นภูมิภาคสำคัญในตะวันออกใกล้โบราณ เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราช โดยมีมิธริดาตส์ที่ 1 แห่งการพิชิตของพาร์เธียช่วงเวลานี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์ทางการเมืองและวัฒนธรรมของเมโสโปเตเมีย โดยเปลี่ยนจากอิทธิพลของขนมผสมน้ำยาไปเป็นอิทธิพลของปาร์เธียนMithridates I ซึ่งครองราชย์ตั้งแต่ 171-138 ก่อนคริสตศักราช ได้รับการยกย่องในการขยายดินแดน Parthian เข้าสู่เมโสโปเตเมียเขายึดเซลูเซียได้ในปี 141 ก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ส่งสัญญาณถึงความเสื่อมโทรมของอำนาจของเซลิวซิดและการเพิ่มขึ้นของอำนาจครอบงำของชาวปาร์เธียในภูมิภาคชัยชนะครั้งนี้เป็นมากกว่าความสำเร็จทางการทหารมันแสดงถึงความสมดุลของอำนาจที่เปลี่ยนไปจากชาวกรีกไปสู่ชาวปาร์เธียนในตะวันออกใกล้ภายใต้การปกครองของชาวปาร์เธีย เมโสโปเตเมียกลายเป็นภูมิภาคที่สำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมจักรวรรดิ Parthian ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความอดทนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม อนุญาตให้ศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ เจริญรุ่งเรืองภายในขอบเขตของตนเมโสโปเตเมียซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการหลอมรวมวัฒนธรรมแห่งนี้เมโสโปเตเมียภายใต้การปกครองของชาวพาร์เธียนมีการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบทางวัฒนธรรมกรีกและเปอร์เซีย ปรากฏชัดในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม และเหรียญกษาปณ์การสังเคราะห์ทางวัฒนธรรมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถของจักรวรรดิ Parthian ในการบูรณาการอิทธิพลที่หลากหลายในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช จักรพรรดิทราจันแห่งโรมได้นำการรุกรานเข้าสู่ปาร์เธีย พิชิตเมโสโปเตเมียได้สำเร็จ และเปลี่ยนให้เป็นจังหวัดของจักรวรรดิโรมันอย่างไรก็ตาม การควบคุมของโรมันนี้มีอายุสั้น เมื่อเฮเดรียน ผู้สืบทอดตำแหน่งของทราจัน คืนเมโสโปเตเมียให้กับชาวปาร์เธียนไม่นานหลังจากนั้นในช่วงเวลานี้ ศาสนาคริสต์ เริ่มแพร่กระจายในเมโสโปเตเมีย โดยมาถึงภูมิภาคนี้ในศตวรรษที่ 1 ส.ศ.โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรมันซีเรียกลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ตามพิธีกรรมตะวันออกและประเพณีทางวรรณกรรมของชาวซีเรีย ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิทัศน์ทางศาสนาของพื้นที่ขณะเดียวกัน ธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาของชาวสุเมเรียน-อัคคาเดียนเริ่มจางหายไป ถือเป็นการสิ้นสุดของยุคสมัยการใช้อักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบการเขียนแบบโบราณก็เสื่อมถอยลงเช่นกันแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเหล่านี้ แต่ Ashur เทพเจ้าประจำชาติอัสซีเรียยังคงได้รับความเคารพนับถือในเมืองบ้านเกิดของเขา โดยมีวัดที่อุทิศให้กับเขาในช่วงปลายศตวรรษที่ 4 ส.ศ.[45] สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความเคารพอย่างต่อเนื่องต่อบางแง่มุมของประเพณีทางศาสนาโบราณของภูมิภาค ท่ามกลางระบบความเชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ซัสซานิดเมโสโปเตเมีย
ซัสซาเนียนเมซาโปเตเมีย ©Angus McBride
224 Jan 1 - 651

ซัสซานิดเมโสโปเตเมีย

Mesopotamia, Iraq
ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราช ชาว ปาร์เธีย ได้รับสืบทอดต่อจากราชวงศ์ซัสซานิด ซึ่งปกครองเมโสโปเตเมียจนกระทั่งมีการรุกรานของอิสลามในศตวรรษที่ 7แคว้น ซัสซานิด พิชิตรัฐเอกราช ได้แก่ อะเดียบีน ออสโรอีน ฮาตรา และสุดท้ายอัสซูร์ในช่วงศตวรรษที่ 3ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 6 จักรวรรดิเปอร์เซียภายใต้ราชวงศ์ซัสซานิดถูกโคสโรว์ที่ 1 แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ซึ่งฝ่ายตะวันตกเรียกว่าควาร์วารันนั้นรวมอิรักสมัยใหม่ส่วนใหญ่ด้วย และแบ่งย่อยไปยังจังหวัดมิชาน, อาโซริสถาน (อัสซีเรีย), อะเดียบีเน และสื่อล่างAsōristān หรือเปอร์เซียกลาง "ดินแดนแห่งอัสซีเรีย" เป็นจังหวัดเมืองหลวงของจักรวรรดิ Sasanian และถูกเรียกว่า Dil-ī Ērānshahr ซึ่งแปลว่า "ใจกลางของ อิหร่าน "เมือง [Ctesiphon] ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของทั้งจักรวรรดิ Parthian และ Sasanian และเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาระยะหนึ่ง[47] ภาษาหลักที่ชาวอัสซีเรียพูดคืออราเมอิกตะวันออกซึ่งยังคงมีอยู่ในหมู่ชาวอัสซีเรีย โดยภาษาซีเรียท้องถิ่นในท้องถิ่นกลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ ศาสนาคริสต์ ในซีเรียAsōristānมีความคล้ายคลึงกับเมโสโปเตเมียโบราณเป็นส่วนใหญ่[48]มีชาวอาหรับหลั่งไหลเข้ามามากมายในสมัยซัสซานิดเมโสโปเตเมียตอนบนเป็นที่รู้จักในชื่อ Al-Jazirah ในภาษาอาหรับ (หมายถึง "เกาะ" โดยอ้างอิงถึง "เกาะ" ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส) และเมโสโปเตเมียตอนล่างเป็นที่รู้จักในชื่อ ʿIrāq-i ʿArab ซึ่งหมายถึง "ที่ลาดชัน ของชาวอาหรับ"คำว่าอิรักใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอาหรับยุคกลางสำหรับพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของสาธารณรัฐสมัยใหม่ในฐานะที่เป็นศัพท์ทางภูมิศาสตร์มากกว่าศัพท์ทางการเมืองจนถึงปี 602 พรมแดนทะเลทรายของจักรวรรดิเปอร์เซียได้รับการปกป้องโดยกษัตริย์อาหรับลาห์มิดแห่งอัลฮิราห์ในปีนั้น ชาฮันชาห์ โคสโรวที่ 2 อาปาร์วิซ ได้ยกเลิกอาณาจักรลัคมิด และวางแนวเขตแดนให้เปิดรับการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อนไกลออกไปทางเหนือ ทางด้านตะวันตกถูกล้อมรอบด้วย จักรวรรดิไบแซนไทน์ชายแดนไม่มากก็น้อยตามชายแดนซีเรีย-อิรักสมัยใหม่ และดำเนินต่อไปทางเหนือ โดยผ่านระหว่างนิซิบิส (นูไซบินสมัยใหม่) ซึ่งเป็นป้อมปราการชายแดนซัสซาเนีย และดาราและอมิดา (ดิยาร์บากีร์สมัยใหม่) ที่ยึดครองโดยไบแซนไทน์
632 - 1533
อิรักยุคกลางornament
มุสลิมพิชิตเมโสโปเตเมีย
มุสลิมพิชิตเมโสโปเตเมีย ©HistoryMaps
632 Jan 1 - 654

มุสลิมพิชิตเมโสโปเตเมีย

Mesopotamia, Iraq
ความขัดแย้งสำคัญครั้งแรกระหว่างผู้รุกรานชาวอาหรับและกองกำลังเปอร์เซียในเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 634 ที่ยุทธการที่สะพานที่นี่ กองกำลังมุสลิมประมาณ 5,000 นาย นำโดยอบู ʿUbayd อัท-ทากาฟี ประสบความพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของ ชาวเปอร์เซียความพ่ายแพ้นี้ตามมาด้วยการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จของคาลิด บิน อัล-วาลิด ซึ่งส่งผลให้ อาหรับ พิชิตอิรักเกือบทั้งหมดได้ภายในหนึ่งปี ยกเว้นเมืองซิเตซิฟอน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเปอร์เซียช่วงเวลาสำคัญเกิดขึ้นประมาณปีคริสตศักราช 636 เมื่อกองกำลังมุสลิมอาหรับที่มีขนาดใหญ่กว่าภายใต้ Saʿd ibn Abī Waqqās เอาชนะกองทัพเปอร์เซียหลักได้ในยุทธการอัลกอดิซิยะห์ชัยชนะครั้งนี้ปูทางไปสู่การยึด Ctesiphonในช่วงปลายคริสตศักราช 638 ชาวมุสลิมได้พิชิตจังหวัดทางตะวันตกของซัสซานิดทั้งหมด รวมทั้งอิรักในปัจจุบันด้วยจักรพรรดิซัสซานิดองค์สุดท้าย Yazdegerd III หนีไปยังตอนกลางก่อนแล้วจึงหนีไปยังเปอร์เซียทางตอนเหนือ ซึ่งเขาถูกสังหารในปีคริสตศักราช 651การพิชิตของอิสลามถือเป็นการขยายกลุ่มเซมิติกที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้พิชิตชาวอาหรับได้ก่อตั้งเมืองทหารรักษาการณ์ขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอัล-กูฟาห์ ใกล้กับบาบิโลนโบราณและบาสราห์ทางตอนใต้อย่างไรก็ตาม ทางตอนเหนือของอิรักยังคงมีลักษณะนิสัยเป็นชาวอัสซีเรียและอาหรับเป็นส่วนใหญ่
Play button
762 Jan 1

อับบาซิด คอลีฟะห์ และการก่อตั้งกรุงแบกแดด

Baghdad, Iraq
แบกแดดก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 8 และพัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเมืองหลวงของหัวหน้า ศาสนาอิสลามอับบาซิด และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมของโลกมุสลิมอะโซริตานกลายเป็นเมืองหลวงของแคว้นคอลีฟะฮ์อับบาซิดและเป็นศูนย์กลางของยุคทองของอิสลามมาเป็นเวลาห้าร้อยปีหลังจาก การพิชิตของชาวมุสลิม Asōristān ได้เห็นการหลั่งไหลเข้ามาของชาวมุสลิมอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่จำนวนมากในตอนแรกชาวอาหรับเดินทางมาถึงทางใต้ แต่ต่อมาก็รวมถึง ชาวอิหร่าน (เคิร์ด) และชาวเตอร์กในช่วงกลางถึงปลายยุคกลางด้วยยุคทองของอิสลาม เป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์อิสลาม ซึ่งสืบเนื่องมาจากศตวรรษที่ 8 ถึงศตวรรษที่ 13[ยุค] นี้มักถูกมองว่าเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยของอับบาซิด กาหลิบ ฮารุน อัล-ราชิด (786-809) และการสถาปนาบ้านแห่งปัญญาในกรุงแบกแดดสถาบันนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยดึงดูดนักวิชาการจากทั่วโลกมุสลิมให้แปลความรู้คลาสสิกเป็นภาษาอาหรับและเปอร์เซียแบกแดดซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางปัญญาและวัฒนธรรมในช่วงเวลานี้[50]อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงศตวรรษที่ 9 หัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิดก็เริ่มเสื่อมถอยลงในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 ถึงต้นศตวรรษที่ 11 ช่วงหนึ่งเรียกว่า " อิหร่านอินเตอร์เมซโซ " ซึ่งเป็นกลุ่มเอมิเรตย่อยของอิหร่านหลายกลุ่ม รวมทั้งกลุ่มทาฮิริด ซัฟฟาริด ซามานิด บูยิด และซัลลาริด ซึ่งปกครองบางส่วนของดินแดนที่ปัจจุบันคืออิรักในปี 1055 ทูกริลแห่ง จักรวรรดิเซลจุค ยึดกรุงแบกแดด แม้ว่าคอลีฟะห์อับบาซิดจะยังคงมีบทบาทในพิธีการต่อไปแม้จะสูญเสียอำนาจทางการเมือง แต่ศาลอับบาซิดในกรุงแบกแดดยังคงมีอิทธิพลอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศาสนาพวกอับบาซิยะห์มีบทบาทสำคัญในการรักษาความเป็นออร์โธดอกซ์ของนิกายซุนนี ตรงกันข้ามกับนิกายอิสไมลีและชิอะห์ของศาสนาอิสลามชาวอัสซีเรียยังคงอดทนต่อไป โดยปฏิเสธการทำให้เป็นอาหรับ ตุรกี และอิสลาม และยังคงรวมกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ทางตอนเหนือในช่วงปลายศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งการสังหาร หมู่ที่ติ มูร์ลดจำนวนลงอย่างมาก และนำไปสู่เมืองอัสซูร์ที่ถูกทิ้งร้างในที่สุด .หลังจากช่วงเวลานี้ ชาวอัสซีเรียพื้นเมืองกลายเป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ภาษา และศาสนาในบ้านเกิดของพวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็นมาจนถึงทุกวันนี้
กฎของทูร์โก-มองโกลแห่งเมซาโปเตเมีย
การปกครองของตุรกี-มองโกลในอิรัก ©HistoryMaps
1258 Jan 1 - 1466

กฎของทูร์โก-มองโกลแห่งเมซาโปเตเมีย

Iraq
หลังจากการพิชิตมองโกล อิรักก็กลายเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณรอบนอกของ อิลคาเนท โดยแบกแดดสูญเสียสถานะที่โดดเด่นไปมองโกลปกครองอิรัก คอเคซัส และ อิหร่าน ตะวันตกและใต้โดยตรง ยกเว้นจอร์เจีย สุลต่านอาร์ตูกิดแห่งมาร์ดิน และคูฟาและลูริสถานQara'unas Mongols ปกครอง Khorasan เป็นอาณาจักรอิสระและไม่ต้องเสียภาษีราชวงศ์ Kart ในท้องถิ่นของ Herat ยังคงปกครองตนเองอนาโตเลียเป็นจังหวัดที่ร่ำรวยที่สุดของอิลคาเนท โดยมีรายได้ถึงหนึ่งในสี่ ในขณะที่อิรักและดิยาร์บากีร์มีรายได้รวมกันประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นราชวงศ์จาลายิร์ของชาวมองโกล [ [53] [] ปกครองอิรักและเปอร์เซียตะวันตก หลังจากที่อิลคาเนทกระจัดกระจายในช่วงทศวรรษที่ 1330สุลต่านชลยิริศดำรงอยู่ประมาณห้าสิบปีความเสื่อมโทรมของมันเกิดจาก การพิชิต Tamerlane และการลุกฮือของ Qara Qoyunlu Turkmen หรือที่รู้จักในชื่อ "Black Sheep Turks"หลังจากการเสียชีวิตของ Tamerlane ในปี 1405 มีความพยายามชั่วคราวในการฟื้นฟูสุลต่าน Jalayirid ทางตอนใต้ของอิรักและ Khuzistanอย่างไรก็ตาม การฟื้นคืนชีพครั้งนี้เกิดขึ้นได้ไม่นานในที่สุดพวกจาลายิริดก็ตกเป็นของคารา โคยุนลู ซึ่งเป็นกลุ่มเติร์กเมนอีกกลุ่มหนึ่งในปี 1432 ถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองในภูมิภาคนี้
Play button
1258 Jan 1

มองโกลรุกรานเมโสโปเตเมีย

Baghdad, Iraq
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 11 ราชวงศ์ควาราซเมียนเข้าควบคุมอิรักช่วงเวลานี้ของการปกครองฆราวาสเตอร์กและหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิดสิ้นสุดลงด้วยการรุกรานมองโกลในศตวรรษที่ 13ชาว [มองโกล] ซึ่งนำโดยเจงกีสข่านได้ยึดครองควาเรซเมียได้ภายในปี 1221 อย่างไรก็ตาม อิรักได้รับการบรรเทาโทษชั่วคราวเนื่องจากการสวรรคตของเจงกีสข่านในปี 1227 และการแย่งชิงอำนาจในเวลาต่อมาภายในจักรวรรดิมองโกลMöngke Khan ตั้งแต่ปี 1251 ได้จุดประกายการขยายตัวของชาวมองโกล และเมื่อกาหลิบอัล-มุสตาซิมปฏิเสธข้อเรียกร้องของชาวมองโกล แบกแดดต้องเผชิญกับการปิดล้อมที่นำโดยฮูลากู ข่านในปี 1258การปิดล้อมแบกแดดซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการพิชิตมองโกล กินเวลา 13 วันตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1258 กอง กำลังมองโกลอิลคานา เตะพร้อมด้วยพันธมิตร ได้ปิดล้อม ถูกจับกุม และท้ายที่สุดก็ไล่แบกแดดซึ่งเป็นเมืองหลวงของหัวหน้าศาสนาอิสลามอับบาซิดในขณะนั้นออก .การล้อมครั้งนี้ส่งผลให้มีการสังหารหมู่ชาวเมืองส่วนใหญ่ ซึ่งอาจมีจำนวนนับแสนคนขอบเขตของการทำลายห้องสมุดของเมืองและเนื้อหาอันมีค่าของห้องสมุดยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่นักประวัติศาสตร์กองกำลังมองโกลประหารชีวิตอัล-มุสตาซิม และทำให้จำนวนประชากรลดลงและการทำลายล้างอย่างรุนแรงในกรุงแบกแดดการปิดล้อมครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดยุคทองของอิสลามในเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คอลีฟะห์ได้ขยายอำนาจจากคาบสมุทรไอบีเรียไปยังแคว้นซินด์ห์
ซาฟาวิด เมโสโปเตเมีย
ซาฟาวิด เปอร์เซีย ©HistoryMaps
1508 Jan 1 - 1622

ซาฟาวิด เมโสโปเตเมีย

Iraq
ในปี 1466 Aq Qoyunlu หรือ Turkmen แกะขาว ได้เอาชนะ Qara Qoyunlu หรือ Turkmen แกะดำ และเข้าควบคุมภูมิภาคนี้การเปลี่ยนแปลงอำนาจนี้ตามมาด้วยการผงาดขึ้นของกลุ่มซาฟาวิด ซึ่งในที่สุดก็เอาชนะเติร์กเมนิสถานแกะขาวและเข้าควบคุมเมโสโปเตเมียได้ในที่สุดราชวงศ์ซาฟาวิด ซึ่งปกครองตั้งแต่ปี 1501 ถึง 1736 เป็นราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดราชวงศ์หนึ่งของอิหร่านปกครองตั้งแต่ปี 1501 ถึง 1722 โดยมีการบูรณะช่วงสั้นๆ ระหว่างปี 1729 ถึง 1736 และตั้งแต่ปี 1750 ถึง 1773เมื่อมีอำนาจสูงสุด จักรวรรดิซาฟาวิดไม่เพียงแต่ครอบคลุม อิหร่าน ในยุคปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังขยายไปยังอาเซอร์ไบจาน บาห์เรน อาร์เม เนีย จอร์เจียตะวันออก บางส่วนของคอเคซัสเหนือ (รวมถึงภูมิภาคภายในรัสเซีย) อิรัก คูเวต อัฟกานิสถาน และส่วนต่างๆ ได้แก่ ตุรกี ซีเรีย ปากีสถาน เติร์ก เมนิสถาน และอุซเบกิสถานการควบคุมที่กว้างขวางนี้ทำให้ราชวงศ์ซาฟาวิดกลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาค โดยมีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมและการเมืองของดินแดนอันกว้างใหญ่
1533 - 1918
ออตโตมันอิรักornament
ออตโตมันอิรัก
เป็นเวลาเกือบ 4 ศตวรรษแล้วที่อิรักอยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันสุเหร่าโซเฟีย. ©HistoryMaps
1533 Jan 1 00:01 - 1918

ออตโตมันอิรัก

Iraq
การปกครองของออตโตมันในอิรัก ตั้งแต่ปี 1534 ถึง 1918 ถือเป็นยุคสมัยที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคในปี ค.ศ. 1534 จักรวรรดิออตโตมัน นำโดย สุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ ได้ยึดกรุงแบกแดดได้เป็นครั้งแรก และนำอิรักมาอยู่ภายใต้การควบคุมของออตโตมันการพิชิตครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของสุไลมานในการขยายอิทธิพลของจักรวรรดิในตะวันออกกลางในช่วงปีแรก ๆ ของการปกครองออตโตมัน อิรักถูกแบ่งออกเป็นสี่จังหวัดหรือวิลาเยต ได้แก่ โมซุล แบกแดด ชาห์ริซอร์ และบาสราวิลาเยตแต่ละแห่งอยู่ภายใต้การควบคุมของมหาอำมาตย์ ซึ่งรายงานตรงต่อสุลต่านออตโตมันโครงสร้างการบริหารที่กำหนดโดยออตโตมานพยายามที่จะรวมอิรักเข้ากับจักรวรรดิให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาระดับเอกราชของท้องถิ่นไว้การพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งในช่วงเวลานี้คือความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างจักรวรรดิออตโตมันและ จักรวรรดิซาฟาวิด แห่งเปอร์เซียสงครามออตโตมัน-ซาฟาวิด โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 16 และ 17 ทำให้อิรักเป็นหนึ่งในสมรภูมิหลักเนื่องจากทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สนธิสัญญาซูฮับในปี 1639 ซึ่งยุติความขัดแย้งครั้งหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการแบ่งเขตแดนที่ยังคงเป็นที่ยอมรับในยุคปัจจุบันระหว่างอิรักและ อิหร่านศตวรรษที่ 18 และ 19 ออตโตมันควบคุมอิรักลดลงผู้ปกครองท้องถิ่น เช่น ชาวมัมลุกในแบกแดด มักมีการปกครองตนเองที่สำคัญการปกครองมัมลูกในอิรัก (พ.ศ. 2247-2374) ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยฮาซัน ปาชา เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองภายใต้ผู้นำอย่าง Sulayman Abu Layla Pasha ผู้ว่าการเมือง Mamluk ดำเนินการปฏิรูปและรักษาระดับความเป็นอิสระจากสุลต่านออตโตมันในศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิออตโตมันริเริ่มการปฏิรูปแทนซิมัต โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้จักรวรรดิทันสมัยและรวมศูนย์การควบคุมการปฏิรูปเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในอิรัก รวมถึงการจัดตั้งแผนกบริหารใหม่ การปรับปรุงระบบกฎหมายให้ทันสมัย ​​และความพยายามในการควบคุมเอกราชของผู้ปกครองท้องถิ่นการก่อสร้างทางรถไฟแบกแดดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเชื่อมต่อกรุงแบกแดดกับเมืองหลวงอิสตันบูลของออตโตมัน ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลประโยชน์ ของเยอรมนี โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมอำนาจของออตโตมัน และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองการสิ้นสุดการปกครองของออตโตมันในอิรักเกิดขึ้นหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิออตโตมันการสงบศึกมูดรอสในปี พ.ศ. 2461 และสนธิสัญญาแซฟวร์ในเวลาต่อมา นำไปสู่การแบ่งดินแดนออตโตมันอิรักตกอยู่ภายใต้การควบคุม ของอังกฤษ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอาณัติของอังกฤษและการสิ้นสุดยุคออตโตมันในประวัติศาสตร์อิรัก
สงครามออตโตมัน-ซาฟาวิด
Safavid Persian หน้าเมืองในอิรัก ©HistoryMaps
1534 Jan 1 - 1639

สงครามออตโตมัน-ซาฟาวิด

Iran
การต่อสู้ระหว่าง จักรวรรดิออตโตมัน และซาฟาวิดเปอร์เซียเหนืออิรักซึ่งสิ้นสุดในสนธิสัญญาซูฮับที่สำคัญในปี 1639 ถือเป็นบทสำคัญในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค โดดเด่นด้วยการสู้รบที่ดุเดือด ความจงรักภักดีที่เปลี่ยนไป และผลกระทบทางวัฒนธรรมและการเมืองที่สำคัญช่วงเวลานี้สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างสองจักรวรรดิที่ทรงอำนาจมากที่สุดในศตวรรษที่ 16 และ 17 โดยเน้นย้ำด้วยผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความแตกต่างทางนิกาย โดยที่ออตโตมานสุหนี่ปะทะกับเปอร์เซียนชีอะห์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เมื่อราชวงศ์ซาฟาวิดขึ้นในเปอร์เซีย ซึ่งนำโดยพระเจ้าชาห์ อิสมาอิลที่ 1 ก็มีเวทีสำหรับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อพวกซาฟาวิดซึ่งนับถือศาสนาอิสลามชีอะห์ วางตำแหน่งตนในการต่อต้านพวกออตโตมานสุหนี่โดยตรงการแบ่งแยกนิกายนี้เพิ่มความเร่าร้อนทางศาสนาให้กับความขัดแย้งที่ตามมาปี 1501 เป็นปีแห่งการสถาปนาจักรวรรดิซาฟาวิด และด้วยเหตุนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ของชาวเปอร์เซียเพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลามของชีอะฮ์ ซึ่งท้าทายอำนาจอำนาจของออตโตมัน ซุนนี โดยตรงการเผชิญหน้าทางทหารครั้งสำคัญครั้งแรกระหว่างทั้งสองจักรวรรดิเกิดขึ้นที่ยุทธการที่ Chaldiran ในปี 1514 สุลต่านเซลิมที่ 1 แห่งออตโตมันนำกองกำลังของเขาต่อสู้กับชาห์ อิสมาอิล ส่งผลให้ออตโตมันได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดการต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างอำนาจสูงสุดให้กับออตโตมันในภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังกำหนดทิศทางของความขัดแย้งในอนาคตด้วยแม้จะพ่ายแพ้ในช่วงแรกนี้ แต่กลุ่ม Safavids ก็ไม่มีใครขัดขวาง และอิทธิพลของพวกเขายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตะวันออกของจักรวรรดิออตโตมันอิรัก ซึ่งมีความสำคัญทางศาสนาต่อชาวมุสลิมสุหนี่และชีอะฮ์ รวมถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ กลายเป็นสมรภูมิหลักในปี ค.ศ. 1534 สุลต่านสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ สุลต่านออตโตมัน ยึดกรุงแบกแดด และนำอิรักมาอยู่ภายใต้การควบคุมของออตโตมันการพิชิตครั้งนี้มีความสำคัญ เนื่องจากแบกแดดไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญทางศาสนาอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การควบคุมอิรักสั่นคลอนระหว่างสองจักรวรรดิตลอดศตวรรษที่ 16 และ 17 เนื่องจากแต่ละฝ่ายสามารถยึดและสูญเสียดินแดนในการรบทางทหารต่างๆพวกซาฟาวิดภายใต้การนำของชาห์อับบาสที่ 1 ร่ำรวยอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 17อับบาสที่ 1 ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญทางทหารและการปฏิรูปการบริหาร ได้ยึดกรุงแบกแดดกลับคืนมาได้ในปี 1623 การยึดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่กว้างขึ้นของกลุ่มซาฟาวิดในการยึดดินแดนที่สูญเสียไปให้กับออตโตมานกลับคืนมาการล่มสลายของกรุงแบกแดดมีผลกระทบอย่างมากต่อพวกออตโตมาน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของอำนาจในภูมิภาคการควบคุมที่ผันผวนเหนือแบกแดดและเมืองอื่นๆ ในอิรักดำเนินต่อไปจนกระทั่งมีการลงนามในสนธิสัญญาซูฮับในปี 1639 สนธิสัญญานี้ซึ่งเป็นข้อตกลงสำคัญระหว่างสุลต่านมูราดที่ 4 แห่งจักรวรรดิออตโตมันและชาห์ซาฟีแห่งเปอร์เซีย ได้ยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในที่สุดสนธิสัญญาซูฮับไม่เพียงแต่สร้างพรมแดนใหม่ระหว่างจักรวรรดิออตโตมันและจักรวรรดิซาฟาวิดเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบที่สำคัญต่อภูมิทัศน์ทางประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคอีกด้วยโดยยอมรับการควบคุมอิรักของออตโตมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตลากไปตามเทือกเขาซากรอส ซึ่งเป็นที่มาของการกำหนดเขตแดนสมัยใหม่ระหว่าง ตุรกี และ อิหร่าน
มัมลุค อิรัก
มัมลุค ©HistoryMaps
1704 Jan 1 - 1831

มัมลุค อิรัก

Iraq
การปกครองมัมลูกในอิรักกินเวลาตั้งแต่ปี 1704 ถึง 1831 แสดงถึงช่วงเวลาพิเศษในประวัติศาสตร์ของภูมิภาค โดยมีคุณลักษณะด้านความมั่นคงและการปกครองแบบอิสระภายใน จักรวรรดิออตโตมันระบอบการปกครองมัมลุกซึ่งเริ่มแรกก่อตั้งโดยฮาซัน ปาชา ซึ่งเป็นชาวจอร์เจียมัมลุก ถือเป็นการเปลี่ยนจากการควบคุมโดยตรงของพวกเติร์กออตโตมันไปสู่ระบบที่มีการปกครองในท้องถิ่นมากขึ้นการปกครองของ Hasan Pasha (1704-1723) เป็นการวางรากฐานสำหรับยุคมัมลูกในอิรักพระองค์ทรงสถาปนารัฐกึ่งปกครองตนเอง โดยรักษาความจงรักภักดีเล็กน้อยต่อสุลต่านออตโตมัน ขณะเดียวกันก็ทรงใช้อำนาจควบคุมภูมิภาคอย่างแท้จริงนโยบายของเขามุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการดำเนินการปฏิรูปการบริหารความสำเร็จที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Hasan Pasha คือการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามเส้นทางการค้า ซึ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอิรักอาหมัด ปาชา ลูกชายของเขา สืบทอดต่อจากเขาและดำเนินนโยบายเหล่านี้ต่อไปภายใต้การปกครองของอาหมัด ปาชา (ค.ศ. 1723-1747) อิรักมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในกรุงแบกแดดผู้ปกครองมัมลูกเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญทางทหาร และมีบทบาทสำคัญในการปกป้องอิรักจากภัยคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจาก เปอร์เซียพวกเขารักษาสถานะทางการทหารที่เข้มแข็ง และใช้ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เพื่อยืนยันอำนาจในภูมิภาคในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 ผู้ปกครองมัมลูก เช่น สุไลมาน อาบู ไลลา ปาชา ยังคงปกครองอิรักอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาดำเนินการปฏิรูปต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย ​​การสร้างโครงสร้างการบริหารใหม่ และการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรการปฏิรูปเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของอิรัก ทำให้อิรักเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นภายใต้จักรวรรดิออตโตมันอย่างไรก็ตาม การปกครองของมัมลุคไม่ได้ปราศจากความท้าทายการดิ้นรนแย่งชิงอำนาจภายใน ความขัดแย้งระหว่างชนเผ่า และความตึงเครียดกับหน่วยงานกลางของออตโตมัน เป็นปัญหาที่เกิดซ้ำความเสื่อมถอยของระบอบการปกครองมัมลุกเริ่มขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และไปสิ้นสุดที่การยึดครองอิรักของออตโตมันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2374 ภายใต้สุลต่านมะห์มุดที่ 2การรณรงค์ทางทหารครั้งนี้ นำโดยอาลี ไรซา ปาชา ยุติการปกครองของมัมลุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยืนยันการควบคุมโดยตรงของออตโตมันเหนืออิรักอีกครั้ง
การรวมศูนย์และการปฏิรูปในอิรักในศตวรรษที่ 19
ศตวรรษที่ 19 ถือเป็นความพยายามของจักรวรรดิออตโตมันในการรวมศูนย์อำนาจเหนือจังหวัดของตนซึ่งรวมถึงการปฏิรูปการบริหารที่เรียกว่า Tanzimat ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การทำให้จักรวรรดิทันสมัยและลดอำนาจของผู้ปกครองในท้องถิ่น ©HistoryMaps
1831 Jan 1 - 1914

การรวมศูนย์และการปฏิรูปในอิรักในศตวรรษที่ 19

Iraq
ภายหลังการสิ้นสุดการปกครองของมัมลูกในอิรัก ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เผยออกมา ซึ่งส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภูมิทัศน์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของภูมิภาคยุคนี้ซึ่งขยายตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 มีลักษณะพิเศษคือความพยายามในการรวมศูนย์ออตโต มัน การผงาดขึ้นมาของลัทธิชาตินิยม และการมีส่วนร่วมในที่สุดของมหาอำนาจยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1การสิ้นสุดการปกครองของมัมลุกในปี พ.ศ. 2374 ซึ่งริเริ่มโดยพวกออตโตมานเพื่อยืนยันการควบคุมโดยตรงเหนืออิรักอีกครั้ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระยะการบริหารใหม่สุลต่านมะห์มุดที่ 2 แห่งออตโตมัน แสวงหาการปรับปรุงจักรวรรดิให้ทันสมัยและรวมอำนาจเข้าด้วยกัน ยกเลิกระบบมัมลุคที่ปกครองอิรักอย่างมีประสิทธิภาพมานานกว่าศตวรรษความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปตันซิมัตในวงกว้าง โดยมุ่งเป้าไปที่การรวมศูนย์การควบคุมการบริหาร และปรับปรุงแง่มุมต่างๆ ของจักรวรรดิให้ทันสมัยในอิรัก การปฏิรูปเหล่านี้รวมถึงการจัดโครงสร้างจังหวัดใหม่และการแนะนำระบบกฎหมายและการศึกษาใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการภูมิภาคอย่างใกล้ชิดกับส่วนที่เหลือของจักรวรรดิออตโตมันกลางศตวรรษที่ 19 ได้เห็นการเกิดขึ้นของความท้าทายใหม่สำหรับการบริหารของออตโตมันในอิรักภูมิภาคนี้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผลประโยชน์ทางการค้าของยุโรปที่เพิ่มขึ้นเมืองต่างๆ เช่น แบกแดดและบาสรากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ โดยมหาอำนาจของยุโรปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการค้าและใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจในช่วงนี้ยังได้เห็นการก่อสร้างทางรถไฟและสายโทรเลข ซึ่งช่วยบูรณาการอิรักเข้ากับเครือข่ายเศรษฐกิจโลกเพิ่มเติมการเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2457 ถือเป็นจุดเปลี่ยนของอิรักจักรวรรดิออตโตมันเมื่อเข้าร่วมกับฝ่ายมหาอำนาจกลาง พบว่าดินแดนอิรักของตนกลายเป็นสมรภูมิระหว่างกองทัพออตโตมันและอังกฤษอังกฤษมุ่งเป้าที่จะควบคุมภูมิภาคนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และการค้นพบน้ำมันตามที่ทราบกันดีว่าการทัพเมโสโปเตเมียนั้นมีการสู้รบครั้งสำคัญ รวมถึงการล้อมเมืองกุต (พ.ศ. 2458-2459) และการล่มสลายของกรุงแบกแดดในปี พ.ศ. 2460 การสู้รบทางทหารเหล่านี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชากรในท้องถิ่น นำไปสู่ความทุกข์ทรมานและการบาดเจ็บล้มตายอย่างกว้างขวาง
ชาตินิยมอาหรับในออตโตมันอิรัก
การรู้หนังสือที่เพิ่มขึ้นและการเผยแพร่วรรณกรรมและบทกวีภาษาอาหรับได้ปลุกให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันมีบทบาทในลัทธิชาตินิยมอาหรับในศตวรรษที่ 19 ออตโตมันในอิรัก ©HistoryMaps
1850 Jan 1 - 1900

ชาตินิยมอาหรับในออตโตมันอิรัก

Iraq
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ลัทธิชาตินิยมอาหรับเริ่มก่อตัวขึ้นในอิรัก เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในส่วนอื่นๆ ของจักรวรรดิออตโตมันขบวนการชาตินิยมนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงความไม่พอใจต่อการปกครองของออตโตมัน อิทธิพลของแนวความคิดของยุโรป และความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของชาวอาหรับที่เพิ่มมากขึ้นผู้นำทางปัญญาและการเมืองในอิรักและภูมิภาคใกล้เคียงเริ่มเรียกร้องให้มีเอกราชมากขึ้นและในบางกรณีก็ได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์ขบวนการ Al-Nahda ซึ่งเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทางวัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบความคิดทางปัญญาของชาวอาหรับในช่วงเวลานี้การปฏิรูป Tanzimat ซึ่งมุ่งเป้าไปที่การทำให้รัฐออตโตมันทันสมัยขึ้น ได้เปิดหน้าต่างสู่ความคิดของชาวยุโรปโดยไม่ได้ตั้งใจปัญญาชนชาวอาหรับเช่น Rashid Rida และ Jamal al-Din al-Afghani กลืนกินแนวคิดเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดที่เข้มข้นในเรื่องการตัดสินใจด้วยตนเอง และแบ่งปันแนวคิดเหล่านี้ผ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอาหรับที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น Al-Jawaa'ibเมล็ดพันธุ์ที่พิมพ์ออกมาเหล่านี้หยั่งรากลึกในจิตใจที่อุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมการรับรู้ที่เพิ่งค้นพบเกี่ยวกับมรดกและประวัติศาสตร์อาหรับที่มีร่วมกันความไม่พอใจต่อการปกครองของออตโตมันทำให้เมล็ดพืชเหล่านี้งอกงามได้จักรวรรดิซึ่งมีเสียงดังเอี๊ยดและรวมศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆ พยายามดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการของวิชาที่หลากหลายในอิรัก ภาวะชายขอบทางเศรษฐกิจกัดกินชุมชนอาหรับ ซึ่งรู้สึกว่าถูกกีดกันจากความมั่งคั่งของจักรวรรดิแม้จะมีดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ก็ตามความตึงเครียดทางศาสนาคุกรุ่นขึ้น โดยประชากรชีอะห์ส่วนใหญ่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและอิทธิพลทางการเมืองที่จำกัดเสียงกระซิบแห่งกลุ่มอาหรับ ความสามัคคีและการเสริมพลังที่สัญญาไว้ ดังก้องอย่างลึกซึ้งในหมู่ชุมชนที่ถูกกีดกันสิทธิเหล่านี้เหตุการณ์ต่างๆ ทั่วทั้งจักรวรรดิได้จุดประกายไฟแห่งจิตสำนึกของชาวอาหรับการกบฏเช่นการลุกฮือของ Nayef Pasha ในปี 1827 และการปฏิวัติ Dhia Pasha al-Shahir ในปี 1843 แม้ว่าจะไม่ใช่ลัทธิชาตินิยมอย่างชัดเจน แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการปกครองของออตโตมันที่คุกรุ่นอยู่ในอิรัก บุคคลสำคัญอย่าง Mirza Kazem Beg นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ออตโตมันที่มีเชื้อสายอิรัก Mahmoud Shawkat Pasha ต่างสนับสนุนการปกครองตนเองในท้องถิ่นและความทันสมัย ​​โดยปลูกเมล็ดพันธุ์สำหรับการเรียกร้องให้มีการตัดสินใจด้วยตนเองในอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็มีบทบาทเช่นกันการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นและการเผยแพร่วรรณกรรมและบทกวีภาษาอาหรับปลุกให้ตื่นขึ้นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกันเครือข่ายชนเผ่า แม้ว่าแต่เดิมจะเน้นไปที่ความภักดีในท้องถิ่น แต่ก็ได้สร้างกรอบการทำงานสำหรับความสามัคคีของชาวอาหรับในวงกว้างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทแม้แต่ศาสนาอิสลามซึ่งเน้นเรื่องชุมชนและความสามัคคี ก็มีส่วนทำให้จิตสำนึกของชาวอาหรับขยายตัวเพิ่มมากขึ้นลัทธิชาตินิยมอาหรับในอิรักในศตวรรษที่ 19 เป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและมีการพัฒนา ไม่ใช่การรวมเป็นเอกภาพในขณะที่กลุ่มอาหรับเสนอวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสามัคคี แต่กระแสชาตินิยมอิรักที่ชัดเจนก็ได้รับแรงผลักดันในศตวรรษที่ 20 ในเวลาต่อมาแต่ความปั่นป่วนในช่วงแรกๆ เหล่านี้ ซึ่งบำรุงเลี้ยงโดยการตื่นรู้ทางสติปัญญา ความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจ และความตึงเครียดทางศาสนา มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานสำหรับการต่อสู้ในอนาคตเพื่ออัตลักษณ์ของชาวอาหรับและการกำหนดทิศทางของตนเองภายในจักรวรรดิออตโตมัน และต่อมาคือประเทศเอกราชของอิรัก
สงครามโลกครั้งที่ 1 ในอิรัก
ในตอนท้ายของปี 1918 อังกฤษได้ส่งกองกำลังรบ 112,000 นายไปในโรงละครเมโสโปเตเมียกองกำลัง 'อังกฤษ' ส่วนใหญ่ในการรณรงค์นี้ได้รับคัดเลือกจากอินเดีย ©Anonymous
1914 Nov 6 - 1918 Nov 14

สงครามโลกครั้งที่ 1 ในอิรัก

Mesopotamia, Iraq
การรณรงค์เมโสโปเตเมีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงละครตะวันออกกลางใน สงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร (ส่วนใหญ่เป็น จักรวรรดิอังกฤษ ที่มีกองทหารจากอังกฤษ ออสเตรเลีย และส่วนใหญ่เป็นราชของอังกฤษ) และมหาอำนาจกลาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น จักรวรรดิออตโตมันการรณรงค์ [นี้ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2457] โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องแหล่งน้ำมันแองโกล-เปอร์เซียในคูเซสถานและชัตต์อัล-อาหรับ ในที่สุดก็บานปลายไปสู่เป้าหมายที่กว้างขึ้นในการยึดกรุงแบกแดดและหันเหกองกำลังออตโตมันจากแนวหน้าอื่น ๆการรณรงค์ครั้งนี้จบลงด้วยการสงบศึกมูดรอสในปี พ.ศ. 2461 ซึ่งนำไปสู่การแยกตัวของอิรักและการแบ่งแยกจักรวรรดิออตโตมันเพิ่มเติมความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นจากการที่ฝ่ายแองโกล-อินเดียยกพลขึ้นบกที่อัล-ฟอว์ และเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาเมืองบาสราและแหล่งน้ำมันของอังกฤษที่อยู่ใกล้เคียงในเปอร์เซีย (ปัจจุบันคือ อิหร่าน )ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะหลายครั้งตามแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส รวมถึงการป้องกันบาสราในยุทธการที่ไชบาจากการโจมตีตอบโต้ของออตโตมันอย่างไรก็ตาม การรุกคืบของฝ่ายสัมพันธมิตรหยุดลงที่เมืองกุต ทางใต้ของกรุงแบกแดดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2459 การปิดล้อมเมืองกุดในเวลาต่อมาได้ยุติลงอย่างหายนะแก่ฝ่ายสัมพันธมิตร นำไปสู่ความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับ[55]หลังจากจัดระเบียบใหม่ ฝ่ายสัมพันธมิตรก็เปิดฉากรุกครั้งใหม่เพื่อยึดกรุงแบกแดดแม้จะมีการต่อต้านออตโตมันอย่างแข็งแกร่ง แต่แบกแดดก็พ่ายแพ้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 ตามด้วยความพ่ายแพ้ของออตโตมันเพิ่มเติมจนกระทั่งการสงบศึกที่มูดรอสการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 และความพ่ายแพ้ในเวลาต่อมาของจักรวรรดิออตโตมันในปี พ.ศ. 2461 นำไปสู่การกำหนดรูปแบบใหม่ที่รุนแรงของตะวันออกกลางสนธิสัญญาแซฟวร์ในปี พ.ศ. 2463 และสนธิสัญญาโลซานในปี พ.ศ. 2466 ได้รื้อจักรวรรดิออตโตมันในอิรัก สิ่งนี้นำไปสู่ยุคอาณัติของอังกฤษ ตามการตัดสินใจของสันนิบาตแห่งชาติช่วงเวลาอาณัติทำให้เกิดการสถาปนารัฐอิรักสมัยใหม่ โดยมีพรมแดนที่อังกฤษวาดไว้ ครอบคลุมกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาที่หลากหลายอาณัติของอังกฤษเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะการลุกฮือของอิรักในปี พ.ศ. 2463 เพื่อต่อต้านการปกครองของอังกฤษสิ่งนี้นำไปสู่การประชุมไคโรในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งมีการตัดสินใจสถาปนาอาณาจักรฮัชไมต์ภายใต้ไฟซาล ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอังกฤษในภูมิภาค
1920
อิรักร่วมสมัยornament
Play button
1920 May 1 - Oct

การประท้วงของอิรัก

Iraq
การประท้วงในอิรักในปี 1920 เริ่มขึ้นในกรุงแบกแดดในช่วงฤดูร้อน โดยมีการประท้วงครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านการปกครองของอังกฤษตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งด่วนสำหรับการประท้วงเหล่านี้คือการออกกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่และภาษีฝังศพที่นาจาฟโดยชาวอังกฤษการก่อจลาจลได้รับแรงผลักดันอย่างรวดเร็วเมื่อแพร่กระจายไปยังภูมิภาคชีอะห์ที่มีชนเผ่าเป็นส่วนใหญ่ตามแนวยูเฟรติสตอนกลางและตอนล่างผู้นำชีอะห์คนสำคัญในการก่อจลาจลคือชีคเมห์ดี อัล-คาลิสซี[56]ที่น่าสังเกตคือ การก่อจลาจลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชุมชนศาสนาสุหนี่และชีอะห์ กลุ่มชนเผ่า มวลชนในเมือง และเจ้าหน้าที่อิรักจำนวนมากที่อยู่ในซีเรีย[57] เป้าหมายหลักของการปฏิวัติคือการบรรลุอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษและสถาปนารัฐบาลอาหรับแม้ว่าการก่อจลาจลจะคืบหน้าไปบ้าง แต่เมื่อถึงปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2463 อังกฤษก็ได้ปราบปรามมันไป [เป็น] ส่วนใหญ่ แม้ว่าองค์ประกอบของการจลาจลจะดำเนินต่อไปประปรายจนถึงปี พ.ศ. 2465นอกจากการลุกฮือในภาคใต้แล้ว ช่วงทศวรรษ 1920 ในอิรักยังเต็มไปด้วยการปฏิวัติในภูมิภาคทางตอนเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยชาวเคิร์ดการปฏิวัติเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันจากแรงบันดาลใจของชาวเคิร์ดที่ต้องการเอกราชหนึ่งในผู้นำชาวเคิร์ดที่โดดเด่นคือ Sheikh Mahmoud Barzanji ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ของชาวเคิร์ดในช่วงเวลานี้การปฏิวัติเหล่านี้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่รัฐใหม่ของอิรักต้องเผชิญในการจัดการกลุ่มชาติพันธุ์และนิกายที่หลากหลายภายในพรมแดน
Play button
1921 Jan 1 - 1932

อิรักบังคับ

Iraq
อิรักที่ได้รับคำสั่งซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2464 ภายใต้การควบคุมของอังกฤษ ถือเป็นช่วงสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอิรักคำสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจากการล่มสลาย ของจักรวรรดิออตโตมัน หลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 และการแบ่งดินแดนในเวลาต่อมาตามสนธิสัญญาแซฟวร์ในปี พ.ศ. 2463 และสนธิสัญญาโลซานในปี พ.ศ. 2466ในปี พ.ศ. 2464 อังกฤษได้สถาปนาไฟซาลที่ 1 เป็นกษัตริย์แห่งอิรัก หลังจากที่เขามีส่วนร่วมในการกบฏอาหรับต่อต้านออตโตมานและการประชุมไคโรรัชสมัยของไฟศ็อลที่ 1 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบกษัตริย์ฮัชไมต์ในอิรัก ซึ่งดำรงอยู่จนถึงปี 1958 คำสั่งของอังกฤษ ขณะเดียวกันก็สถาปนาระบอบกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภา ก็ยังคงควบคุมการบริหารงาน การทหาร และการต่างประเทศของอิรักอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวมีการพัฒนาที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของอิรัก รวมถึงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่ทันสมัย ​​การสร้างทางรถไฟ และการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันการค้นพบน้ำมันในเมืองโมซูลในปี พ.ศ. 2470 โดยบริษัทปิโตรเลียมอิรักซึ่งมีเจ้าของเป็นชาวอังกฤษ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคอย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาอาณัติดังกล่าวยังเต็มไปด้วยความไม่พอใจและการกบฏต่อการปกครองของอังกฤษอย่างกว้างขวางสิ่งที่น่าสังเกตคือการปฏิวัติอิรักครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2463 ซึ่งเป็นการลุกฮือครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการก่อตั้งรัฐอิรักการประท้วงครั้งนี้กระตุ้นให้อังกฤษตั้งกษัตริย์ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้น และท้ายที่สุดก็นำไปสู่เอกราชของอิรักในปี พ.ศ. 2475 อิรักได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการจากอังกฤษ แม้ว่าอิทธิพลของอังกฤษจะยังคงมีความสำคัญอยู่ก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ทำเครื่องหมายไว้ในสนธิสัญญาแองโกล-อิรักปี 1930 ซึ่งอนุญาตให้อิรักปกครองตนเองได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันก็รับประกันผลประโยชน์ของอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกิจการทหารและการต่างประเทศอิรักที่ได้รับคำสั่งเป็นการวางรากฐานสำหรับรัฐอิรักสมัยใหม่ แต่ยังหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความขัดแย้งในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความแตกแยกทางชาติพันธุ์และศาสนานโยบายของอังกฤษมักทำให้ความตึงเครียดระหว่างนิกายรุนแรงขึ้น โดยวางรากฐานสำหรับความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมในภูมิภาคในภายหลัง
ราชอาณาจักรอิรักอิสระ
การแพร่กระจายของกองกำลังอังกฤษบนถนนอัลราชิดระหว่างรัฐประหารบักรซิดกี (การรัฐประหารครั้งแรกในอิรักและในประเทศอาหรับ) ในปี พ.ศ. 2479 ©Anonymous
1932 Jan 1 - 1958

ราชอาณาจักรอิรักอิสระ

Iraq
การสถาปนาการปกครองของชาวอาหรับซุนนีในอิรักทำให้เกิดความไม่สงบครั้งใหญ่ในชุมชนอัสซีเรีย ยาซิดี และชีอะห์ ซึ่งต้องเผชิญกับการปราบปรามอย่างรุนแรงในปีพ.ศ. 2479 อิรักประสบกับรัฐประหารครั้งแรก นำโดยบักร์ ซิดกี ผู้ซึ่งเข้ามาแทนที่ผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีด้วยผู้ร่วมงานเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงทางการเมืองซึ่งเกิดจากการรัฐประหารหลายครั้ง จนถึงที่สุดในปี พ.ศ. 2484สงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้เกิดความวุ่นวายในอิรักมากขึ้นในปี 1941 ระบอบการปกครองของ Regent 'Abd al-Ilah ถูกโค่นล้มโดยเจ้าหน้าที่ Golden Square ซึ่งนำโดย Rashid Aliรัฐบาลที่สนับสนุน นาซี มีอายุสั้น โดยพ่ายแพ้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2484 โดยกองกำลังพันธมิตร โดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอัสซีเรียและเคิร์ดในท้องถิ่นในสงครามแองโกล-อิรักหลังสงคราม อิรักทำหน้าที่เป็นฐานยุทธศาสตร์สำหรับปฏิบัติการของพันธมิตรต่อ กลุ่มวิชี-ฝรั่งเศส ในซีเรีย และสนับสนุนการรุกรานอิหร่านของ แอง โกล-โซเวียตอิรักเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติและเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสันนิบาตอาหรับในปี พ.ศ. 2488 ในปีเดียวกันนั้น ผู้นำชาวเคิร์ด มุสตาฟา บาร์ซานีได้ริเริ่มการกบฏต่อรัฐบาลกลางของแบกแดด ซึ่งนำไปสู่การลี้ภัยใน สหภาพโซเวียต ในที่สุดหลังจากการจลาจลล้มเหลวในปีพ.ศ. 2491 อิรักได้เห็นการลุกฮือของอัล-วัธบาห์ ซึ่งเป็นการประท้วงอย่างรุนแรงในกรุงแบกแดดโดยได้รับการสนับสนุนจากคอมมิวนิสต์บางส่วน เพื่อต่อต้านสนธิสัญญาของรัฐบาลกับ อังกฤษการจลาจลที่ดำเนินต่อไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิถูกระงับโดยการใช้กฎอัยการศึกในขณะที่อิรักเข้าร่วม สงครามอาหรับ-อิสราเอล ที่ไม่ประสบผลสำเร็จสหภาพอาหรับ-ฮาชิมิต์ถูกเสนอในปี พ.ศ. 2501 โดยกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดนและอับดุลอิลาห์ เพื่อตอบสนองต่อสหภาพอียิปต์ - ซีเรียนายกรัฐมนตรีอิรัก นูรี อัส-ซาอิด จินตนาการว่ารวมถึงคูเวตในสหภาพนี้ด้วยอย่างไรก็ตาม การหารือกับเชค อับดุลลอฮฺ อัส-ซาลีม ผู้ปกครองคูเวตทำให้เกิดความขัดแย้งกับอังกฤษ ซึ่งต่อต้านเอกราชของคูเวตสถาบันกษัตริย์อิรักซึ่งโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ อาศัยการกดขี่ทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นภายใต้การนำของนูรี อัส-ซาอิด เพื่อระงับความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้น
Play button
1941 May 2 - May 31

สงครามแองโกล-อิรัก

Iraq
สงครามแองโกล-อิรัก ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่สำคัญในช่วง สงครามโลกครั้งที่สอง เป็นการรณรงค์ทางทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยอังกฤษเพื่อต่อสู้กับราชอาณาจักรอิรักภายใต้การนำของราชิด เกย์ลานีเกย์ลานีขึ้นสู่อำนาจในการรัฐประหารของอิรัก พ.ศ. 2484 โดยได้รับการสนับสนุนจาก เยอรมนี และอิตาลีผลลัพธ์ของการรณรงค์ครั้งนี้คือการล่มสลายของรัฐบาลของ Gaylani การยึดครองอิรักอีกครั้งโดยกองกำลัง อังกฤษ และการคืนสถานะของเจ้าชาย 'Abd al-Ilah ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งสนับสนุนอังกฤษให้ขึ้นสู่อำนาจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 อิรักได้รับคำสั่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษสนธิสัญญาแองโกล-อิรักปี พ.ศ. 2473 ซึ่งก่อตั้งขึ้นก่อนที่อิรักจะได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2475 ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากผู้รักชาติชาวอิรัก รวมทั้งราชิด อาลี อัล-เกย์ลานีแม้ว่าจะเป็นอำนาจที่เป็นกลางภายใต้การนำของ Regent Abd al-Ilah รัฐบาลของอิรักก็ยังเอนเอียงไปทางอังกฤษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 ผู้รักชาติชาวอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยนาซีเยอรมนีและฟาสซิสต์อิตาลี ได้จัดทำรัฐประหารที่จัตุรัสทองคำ โค่นล้มอับด์ อัล-อิลาห์ และแต่งตั้งอัล-เกย์ลานีเป็นนายกรัฐมนตรีการสถาปนาความสัมพันธ์ของอัล-เกย์ลานีกับฝ่ายอักษะกระตุ้นให้ฝ่ายพันธมิตรเข้าแทรกแซง เนื่องจากอิรักมีสถานที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เป็นสะพานทางบกที่เชื่อมระหว่างกองทัพอังกฤษในอียิปต์ และอินเดียความขัดแย้งรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายพันธมิตรโจมตีอิรักเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมปฏิบัติการทางทหารเหล่านี้นำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองของอัล-เกย์ลานี และการฟื้นฟูอับด์ อัล-อิลาห์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งช่วยสนับสนุนอิทธิพลของฝ่ายสัมพันธมิตรในตะวันออกกลางอย่างมีนัยสำคัญ
สาธารณรัฐอิรัก
ทหารในซากปรักหักพังของกระทรวงกลาโหมภายหลังการปฏิวัติรอมฎอน ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1958 Jan 1 - 1968

สาธารณรัฐอิรัก

Iraq
ยุคสาธารณรัฐอิรัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2511 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของอิรักเริ่มต้นด้วยการปฏิวัติ 14 กรกฎาคม ในปี พ.ศ. 2501 เมื่อทหารรัฐประหารนำโดยนายพลจัตวาอับดุล คาริม กาซิม และพันเอก อับดุล ซาลาม อารีฟ โค่นล้มระบอบกษัตริย์ฮัชไมต์การปฏิวัติครั้งนี้ยุติระบอบกษัตริย์ที่สถาปนาโดยกษัตริย์ไฟซาลที่ 1 ในปี พ.ศ. 2464 ภายใต้อาณัติของอังกฤษ โดยเปลี่ยนอิรักเป็นสาธารณรัฐอับดุล คาริม กาซิม กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและผู้นำโดยพฤตินัยของสาธารณรัฐใหม่การปกครองของพระองค์ (พ.ศ. 2501-2506) มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองครั้งสำคัญ รวมถึงการปฏิรูปที่ดินและการส่งเสริมสวัสดิการสังคมกาซิมยังได้ถอนอิรักออกจากสนธิสัญญาแบกแดดที่สนับสนุนตะวันตก โดยพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและตะวันตก และมีบทบาทสำคัญในการทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันของอิรักกลายเป็นของชาติในปี พ.ศ. 2504ช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะความไม่มั่นคงและความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีความตึงเครียดระหว่างคอมมิวนิสต์และชาตินิยม ตลอดจนระหว่างกลุ่มชาตินิยมอาหรับต่างๆในปีพ.ศ. 2506 การรัฐประหารโดยพรรคบาอัธสังคมนิยมอาหรับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ได้โค่นล้มรัฐบาลของกอซิมอับดุล สลาม อารีฟ ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ซึ่งเป็นผู้นำประเทศไปสู่ลัทธิชาตินิยมอาหรับอย่างไรก็ตาม การปกครองของ Arif นั้นมีอายุสั้นเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในปี 2509หลังจากการเสียชีวิตของอารีฟ อับดุล เราะห์มาน อารีฟ น้องชายของเขาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการดำรงตำแหน่งของเขา (พ.ศ. 2509-2511) ยังคงมีแนวโน้มของความไม่มั่นคงทางการเมือง โดยอิรักเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางสังคมที่เพิ่มขึ้นการปกครองของพี่น้องอารีฟได้รับการขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์น้อยกว่าการปกครองของกอซิม โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพมากกว่า และให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมน้อยลงยุคสาธารณรัฐอิรักสิ้นสุดลงด้วยการรัฐประหารของกลุ่ม Ba'athist อีกครั้งในปี พ.ศ. 2511 ซึ่งนำโดย Ahmed Hassan al-Bakr ซึ่งขึ้นเป็นประธานาธิบดีการรัฐประหารครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายระยะเวลาการควบคุมของพรรคบาอัธในอิรัก ซึ่งกินเวลาจนถึงปี พ.ศ. 2546 ทศวรรษปี พ.ศ. 2501-2511 ของสาธารณรัฐอิรักได้วางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเมือง สังคม และจุดยืนของอิรักในระดับนานาชาติ อารีน่า.
Play button
1958 Jul 14

การปฏิวัติ 14 กรกฎาคม

Iraq
การปฏิวัติ 14 กรกฎาคม หรือที่รู้จักกันในชื่อการรัฐประหารโดยทหารอิรัก พ.ศ. 2501 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ในประเทศอิรัก ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มกษัตริย์ไฟซาลที่ 2 และราชอาณาจักรอิรักที่นำโดยฮัชไมต์เหตุการณ์นี้ถือเป็นการสถาปนาสาธารณรัฐอิรัก และยุติสหพันธ์อาหรับฮัชไมต์โดยย่อระหว่างอิรักและจอร์แดน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพียงหกเดือนก่อนหน้าหลัง สงครามโลกครั้งที่สอง ราชอาณาจักรอิรักกลายเป็นศูนย์กลางของชาตินิยมอาหรับความยากลำบากทางเศรษฐกิจและการต่อต้านอย่างรุนแรงต่ออิทธิพลของชาติตะวันตก ซึ่งรุนแรงขึ้นจากการที่อิรักเข้าร่วมในสนธิสัญญาแบกแดดในปี พ.ศ. 2498 และการสนับสนุนของกษัตริย์ไฟซาลในการรุกรานอียิปต์ ที่นำโดยอังกฤษในช่วงวิกฤตการณ์สุเอซ ทำให้เกิดความไม่สงบนโยบายของนายกรัฐมนตรี นูรี อัล-ซาอิด ซึ่งไม่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่บุคลากรทางทหาร จุดประกายให้เกิดการจัดตั้งฝ่ายค้านอย่างลับๆ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากขบวนการเจ้าหน้าที่อิสระของอียิปต์ ซึ่งโค่นล้มสถาบันกษัตริย์อียิปต์ในปี พ.ศ. 2495 ความรู้สึกของคนกลุ่มอาหรับในอิรักได้รับความเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยการก่อตั้งสหอาหรับ สาธารณรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ภายใต้การนำของกามาล อับเดล นัสเซอร์ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2501 ขณะที่หน่วยทหารอิรักถูกส่งไปสนับสนุนกษัตริย์ฮุสเซนแห่งจอร์แดน เจ้าหน้าที่อิสระของอิรัก นำโดยพลจัตวาอับดุลอัล-คาริม กาซิม และพันเอก อับดุล ซาลาม อารีฟ ซึ่งใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้เพื่อบุกโจมตีแบกแดดในวันที่ 14 กรกฎาคม กองกำลังปฏิวัติเหล่านี้เข้าควบคุมเมืองหลวง โดยประกาศสาธารณรัฐใหม่และก่อตั้งสภาปฏิวัติการรัฐประหารส่งผลให้มีการประหารชีวิตกษัตริย์ไฟซาลและมกุฎราชกุมารอับดุลอิลาห์ที่พระราชวัง ซึ่งเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ฮัชไมต์ในอิรักนายกรัฐมนตรีอัล-ซาอิดพยายามหลบหนี ถูกจับและสังหารในวันรุ่งขึ้นหลังจากการรัฐประหาร Qasim กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี Arif เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐธรรมนูญชั่วคราวได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2502 รัฐบาลอิรักชุดใหม่ได้แยกตัวออกจากสนธิสัญญาแบกแดดและเริ่มสอดคล้องกับสหภาพโซเวียต
สงครามอิรัก–เคิร์ดครั้งแรก
เจ้าหน้าที่อาวุโสชาวอิรักในขบวนการภาคเหนือ คาลีล จัสซิม ผู้ก่อตั้งกองทหารเบา 'Jash' และหน่วยคอมมานโด คนแรกจากทางขวา และอิบราฮิม ไฟซัล อัล-อันซารี ผู้บัญชาการกองพลที่สอง ที่สามจากขวาทางตอนเหนือของอิรัก พ.ศ. 2509 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1961 Sep 11 - 1970 Mar

สงครามอิรัก–เคิร์ดครั้งแรก

Kurdistān, Iraq
สงครามอิรัก-เคิร์ดครั้งแรก ซึ่งเป็นความขัดแย้งที่สำคัญในประวัติศาสตร์อิรัก เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2513 เริ่มขึ้นเมื่อพรรคประชาธิปไตยเคอร์ดิสถาน (KDP) นำโดยมุสตาฟา บาร์ซานี ก่อการจลาจลทางตอนเหนือของอิรักในเดือนกันยายน พ.ศ. 2504 สงครามมีสาเหตุหลักมาจาก การต่อสู้ของประชากรชาวเคิร์ดเพื่อเอกราชต่อรัฐบาลอิรักในช่วงแรกของความขัดแย้ง รัฐบาลอิรัก นำโดยอับดุล คาริม กาซิม และต่อมาโดยพรรค Ba'ath เผชิญกับความท้าทายในการปราบปรามการต่อต้านของชาวเคิร์ดนักรบชาวเคิร์ดหรือที่รู้จักในชื่อเพชเมอร์กา ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจร โดยใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยกับภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทางตอนเหนือของอิรักช่วงเวลาสำคัญอย่างหนึ่งในสงครามคือการเปลี่ยนแปลงผู้นำอิรักในปี 1963 เมื่อพรรค Ba'ath โค่นล้ม Qasimระบอบ Ba'ath ซึ่งในตอนแรกก้าวร้าวต่อชาวเคิร์ดมากขึ้น ในที่สุดก็แสวงหาวิธีแก้ปัญหาทางการทูตความขัดแย้งดังกล่าวทำให้เกิดการแทรกแซงจากต่างประเทศ โดยประเทศต่างๆ เช่น อิหร่าน และ สหรัฐอเมริกา ให้การสนับสนุนชาวเคิร์ดเพื่อทำให้รัฐบาลอิรักอ่อนแอลง ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ สหภาพโซเวียตสงครามดังกล่าวเกิดจากการหยุดยิงและการเจรจาเป็นระยะๆข้อตกลงแอลเจียร์ในปี 1970 ซึ่งมีประธานาธิบดี Houari Boumediene ของแอลจีเรียเป็นนายหน้า ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้สงครามยุติลงชั่วคราวข้อตกลงนี้ให้สิทธิแก่ชาวเคิร์ดในภูมิภาค การยอมรับภาษาเคิร์ดอย่างเป็นทางการ และการเป็นตัวแทนในรัฐบาลอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวยังดำเนินการไม่ครบถ้วนซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตสงครามอิรัก-เคิร์ดครั้งแรกเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างรัฐบาลอิรักและประชากรชาวเคิร์ด โดยประเด็นเรื่องการปกครองตนเองและการเป็นตัวแทนยังคงเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้ของชาวเคิร์ดในอิรักในเวลาต่อมา
Play button
1963 Feb 8 - Feb 10

การปฏิวัติเดือนรอมฎอน

Iraq
การปฏิวัติเดือนรอมฎอนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิรัก ซึ่งถือเป็นการโค่นล้มรัฐบาล Qasim ที่ปกครองในขณะนั้นโดยพรรค Ba'athการปฏิวัติเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่มาของชื่อนี้อับดุล คาริม กาซิม ซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่รัฐประหาร พ.ศ. 2501 ถูกโค่นล้มโดยกลุ่มพันธมิตร Ba'athists, Nasserists และกลุ่มอาหรับอื่นๆแนวร่วมนี้ไม่พอใจกับความเป็นผู้นำของกอซิม โดยเฉพาะนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของเขาและความล้มเหลวในการเข้าร่วมสหสาธารณรัฐอาหรับ ซึ่งเป็นสหภาพทางการเมืองระหว่างอียิปต์ และซีเรียพรรค Ba'ath พร้อมด้วยพันธมิตรได้จัดทำรัฐประหารบุคคลสำคัญ ได้แก่ อาห์เหม็ด ฮัสซัน อัล-บักร์ และอับดุล ซาลาม อารีฟรัฐประหารเต็มไปด้วยความรุนแรง โดยมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งตัวกาซิมเองที่ถูกจับและประหารชีวิตหลังจากนั้นไม่นานหลังจากการรัฐประหาร พรรค Ba'ath ได้จัดตั้งสภาบัญชาการการปฏิวัติ (RCC) เพื่อปกครองอิรักอับดุล สลาม อารีฟ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดี ขณะที่อัล-บักร์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรก็ตาม ในไม่ช้า การแย่งชิงอำนาจภายในก็เกิดขึ้นภายในรัฐบาลใหม่ ซึ่งนำไปสู่การรัฐประหารเพิ่มเติมในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2506 การรัฐประหารครั้งนี้โค่นพรรค Ba'ath ออกจากอำนาจ แม้ว่าพวกเขาจะกลับคืนสู่อำนาจในปี พ.ศ. 2511 ก็ตามการปฏิวัติเดือนรอมฎอนส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภูมิทัศน์ทางการเมืองของอิรักนับเป็นครั้งแรกที่พรรค Ba'ath ขึ้นอำนาจในอิรัก โดยเป็นการวางรากฐานสำหรับการครอบงำในอนาคต รวมถึงการผงาดขึ้นของซัดดัม ฮุสเซนนอกจากนี้ยังทำให้การมีส่วนร่วมของอิรักในการเมืองทั่วอาหรับเพิ่มมากขึ้น และเป็นผู้นำของการรัฐประหารและความขัดแย้งภายในที่ต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะของการเมืองอิรักมานานหลายทศวรรษ
การปฏิวัติ 17 กรกฎาคม
ฮัสซัน อัล-บักร์ ผู้นำรัฐประหารขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีในปี พ.ศ. 2511 ©Anonymous
1968 Jul 17

การปฏิวัติ 17 กรกฎาคม

Iraq
การปฏิวัติ 17 กรกฎาคม ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิรัก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 การทำรัฐประหารโดยปราศจากเลือดเย็นนี้จัดทำโดยอาห์เหม็ด ฮัสซัน อัล-บักร์, อับด์ อัร-ราซซาก อัน-นาอิฟ และอับด์ อัร-เราะห์มาน อัล-ดาวูดส่งผลให้มีการโค่นล้มประธานาธิบดีอับดุล ราห์มาน อารีฟ และนายกรัฐมนตรีทาฮีร์ ยะห์ยา ซึ่งปูทางให้พรรค Ba'ath สังคมนิยมอาหรับสาขาภูมิภาคอิรักขึ้นครองอำนาจบุคคลสำคัญของ Ba'athist ในการรัฐประหารและการกวาดล้างทางการเมืองในเวลาต่อมา ได้แก่ Hardan al-Tikriti, Salih Mahdi Ammash และ Saddam Hussein ซึ่งต่อมากลายเป็นประธานาธิบดีของอิรักการรัฐประหารมุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรี Yahya เป็นหลัก ซึ่งเป็นกลุ่ม Nasserist ที่ใช้ประโยชน์จากวิกฤตทางการเมืองหลังสงครามหกวันในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510Yahya ได้ผลักดันให้มีการโอนสัญชาติของบริษัทปิโตรเลียมอิรัก (IPC) ซึ่งมีชาวตะวันตกเป็นเจ้าของ เพื่อใช้น้ำมันของอิรักเพื่อใช้ประโยชน์จากอิสราเอลอย่างไรก็ตาม การโอน IPC ให้เป็นของชาติโดยสมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นในปี 1972 ภายใต้ระบอบ Ba'athist เท่านั้นหลังจากการรัฐประหาร รัฐบาล Ba'athist ใหม่ในอิรักมุ่งเน้นที่การรวมอำนาจของตนโดยประณามการแทรกแซงของอเมริกาและอิสราเอล ประหารชีวิตประชาชน 14 ราย รวมถึงชาวยิวอิรัก 9 รายในข้อหาจารกรรมเท็จ และติดตามกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองระบอบการปกครองยังพยายามกระชับความสัมพันธ์ดั้งเดิมของอิรักกับสหภาพโซเวียตด้วยพรรค Ba'ath ยังคงรักษาการปกครองของตนตั้งแต่การปฏิวัติ 17 กรกฎาคม จนถึงปี 2003 เมื่อถูกโค่นล้มโดยการรุกรานที่นำโดยกองกำลังอเมริกันและอังกฤษจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกแยะการปฏิวัติ 17 กรกฎาคมออกจากการปฏิวัติ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ซึ่งสิ้นสุดราชวงศ์ฮัชไมต์และสถาปนาสาธารณรัฐอิรัก และการปฏิวัติเดือนรอมฎอนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 ซึ่งนำพรรค Ba'ath ของอิรักขึ้นสู่อำนาจเป็นครั้งแรก ของรัฐบาลผสมที่มีอายุสั้น
อิรักภายใต้ซัดดัม ฮุสเซน
ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ของอิรัก ในชุดทหาร ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1979 Jan 1

อิรักภายใต้ซัดดัม ฮุสเซน

Iraq
การขึ้นสู่อำนาจของซัดดัม ฮุสเซนในอิรักโดดเด่นด้วยการรวมอิทธิพลและการควบคุมทางยุทธศาสตร์ภายในปี 1976 เขาได้กลายเป็นนายพลในกองทัพอิรัก และกลายเป็นบุคคลสำคัญของรัฐบาลอย่างรวดเร็วเมื่อสุขภาพของประธานาธิบดีอาห์เหม็ด ฮัสซัน อัล-บักร์ ทรุดลง ซัดดัมจึงกลายเป็นหน้าตาของรัฐบาลอิรักมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและในกิจการระหว่างประเทศเขาได้กลายเป็นสถาปนิกด้านนโยบายต่างประเทศของอิรักอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นตัวแทนของประเทศในภารกิจทางการทูต และค่อยๆ กลายเป็นผู้นำโดยพฤตินัยหลายปีก่อนที่เขาจะขึ้นสู่อำนาจอย่างเป็นทางการในปี 1979ในช่วงเวลานี้ ซัดดัมมุ่งความสนใจไปที่การเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเขาในพรรคบาอัธเขาสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกพรรคคนสำคัญอย่างพิถีพิถัน สร้างฐานสนับสนุนที่ภักดีและมีอิทธิพลการซ้อมรบของเขาไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการดึงดูดพันธมิตรเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการครอบงำของเขาภายในพรรคและรัฐบาลด้วยในปี 1979 การพัฒนาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่ออัล-บักร์ริเริ่มสนธิสัญญากับซีเรีย ซึ่งนำโดยระบอบ Ba'athist เช่นกัน โดยมีเป้าหมายที่จะรวมทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันภายใต้แผนนี้ ประธานาธิบดีฮาฟิซ อัล-อัสซาดของซีเรียจะกลายเป็นรองผู้นำของสหภาพ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่อาจคุกคามอนาคตทางการเมืองของซัดดัมเมื่อสัมผัสได้ถึงความเสี่ยงที่จะถูกกีดกัน ซัดดัมจึงลงมืออย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาอำนาจของเขาไว้เขาบังคับให้อัล-บักร์ที่กำลังป่วยลาออกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 และต่อมาเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอิรัก ทำให้การควบคุมของเขาแข็งแกร่งขึ้นเหนือประเทศและทิศทางทางการเมืองของประเทศอิรักภายใต้ระบอบการปกครองของซัดดัม ฮุสเซน ตั้งแต่ปี 1979 ถึง 2003 เป็นช่วงเวลาที่มีการปกครองแบบเผด็จการและความขัดแย้งในภูมิภาคซัดดัมซึ่งขึ้นสู่อำนาจในฐานะประธานาธิบดีแห่งอิรักในปี 2522 ได้สถาปนารัฐบาลเผด็จการอย่างรวดเร็ว โดยรวบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางและปราบปรามฝ่ายค้านทางการเมืองเหตุการณ์สำคัญในช่วงแรก ๆ ของการปกครองของซัดดัมคือสงคราม อิหร่าน - อิรักระหว่างปี 1980 ถึง 1988 ความขัดแย้งนี้เริ่มต้นโดยอิรักในความพยายามที่จะยึดการควบคุมดินแดนอิหร่านที่อุดมด้วยน้ำมันและต่อต้านอิทธิพลของการปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและ ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศสงครามสิ้นสุดลงในทางตัน ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน และส่งผลเสียหายอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและสังคมของอิรักในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ระบอบการปกครองของซัดดัมมีชื่อเสียงจากการรณรงค์อัล-อันฟาลเพื่อต่อต้านประชากรชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของอิรักการรณรงค์นี้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการใช้อาวุธเคมีในสถานที่อย่างฮาลับจาในปี 1988 ส่งผลให้มีพลเรือนบาดเจ็บล้มตายและการพลัดถิ่นจำนวนมากการรุกรานคูเวตในปี 1990 ถือเป็นอีกจุดสำคัญในการปกครองของซัดดัมการกระทำที่ก้าวร้าวนี้นำไปสู่ สงครามอ่าว ในปี พ.ศ. 2534 เมื่อกองกำลังผสมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงเพื่อขับไล่กองกำลังอิรักออกจากคูเวตสงครามดังกล่าวส่งผลให้เกิดความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงต่ออิรัก และนำไปสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดโดยสหประชาชาติตลอดทศวรรษ 1990 ระบอบการปกครองของซัดดัมเผชิญกับความโดดเดี่ยวจากนานาชาติเนื่องจากการคว่ำบาตรเหล่านี้ ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของอิรักและสวัสดิการของประชาชนรัฐบาลยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) แม้ว่าจะไม่พบข้อสรุปที่ชัดเจนก็ตามบทสุดท้ายของการปกครองของซัดดัมมาพร้อมกับการรุกรานอิรักที่นำโดยสหรัฐฯ ในปี 2546 ภายใต้ข้ออ้างที่จะกำจัดการครอบครอง WMD ที่ถูกกล่าวหาของอิรักและยุติระบอบการปกครองที่กดขี่ของซัดดัมการรุกรานครั้งนี้นำไปสู่การล่มสลายอย่างรวดเร็วของรัฐบาลซัดดัมและการจับกุมในที่สุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ซัดดัม ฮุสเซนถูกศาลอิรักพิจารณาคดีในเวลาต่อมา และถูกประหารชีวิตในปี พ.ศ. 2549 ในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ถือเป็นการสิ้นสุดของช่วงเวลาที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอิรัก .
Play button
1980 Sep 22 - 1988 Aug 20

สงครามอิหร่าน-อิรัก

Iran
ความทะเยอทะยานในอาณาเขตของอิรักที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านสามารถสืบย้อนไปถึงแผนหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 ของประเทศภาคีในปี พ.ศ. 2462-2463 เมื่อ จักรวรรดิออตโตมัน ถูกแบ่งออก มีข้อเสนอสำหรับรัฐอาหรับที่ใหญ่กว่าซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ซีเรียตะวันออก ตุรกี ตะวันออกเฉียงใต้ คูเวตทั้งหมด และพื้นที่ชายแดนของ อิหร่านนิมิตนี้แสดงไว้ในแผนที่ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 1920สงครามอิหร่าน-อิรัก (พ.ศ. 2523-2531) หรือที่รู้จักกันในชื่อกอดิซิยัต-ซัดดาม เป็นผลโดยตรงจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนเหล่านี้สงครามมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถสรุปผลได้ ซึ่งทำลายล้างเศรษฐกิจของอิรักแม้ว่าอิรักจะประกาศชัยชนะในปี 1988 แต่ผลลัพธ์ก็คือการกลับไปสู่ขอบเขตก่อนสงครามความขัดแย้งเริ่มต้นจากการรุกรานอิหร่านของอิรักเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2523 ความเคลื่อนไหวนี้ได้รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์ข้อพิพาทชายแดนและความกังวลเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบของชาวชีอะห์ในหมู่ชาวชีอะห์ส่วนใหญ่ในอิรัก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการปฏิวัติอิหร่านอิรักมุ่งหมายที่จะยืนยันอำนาจเหนืออ่าวเปอร์เซีย แทนที่อิหร่าน และได้รับการสนับสนุนจาก สหรัฐอเมริกา[58]อย่างไรก็ตาม การรุกของอิรักในช่วงแรกประสบผลสำเร็จอย่างจำกัดภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 อิหร่านได้ดินแดนที่สูญเสียไปเกือบทั้งหมดกลับคืนมา และในช่วงหกปีถัดมา อิหร่านส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งที่น่ารังเกียจแม้ว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเรียกร้องให้มีการหยุดยิง แต่สงครามยังคงอยู่จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2531 สงครามสิ้นสุดลงด้วยการหยุดยิงที่นายหน้าโดยสหประชาชาติภายใต้ข้อมติที่ 598 ซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับกองทัพอิหร่านต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการถอนตัวออกจากดินแดนอิรัก และเคารพพรมแดนระหว่างประเทศก่อนสงคราม ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงแอลเจียร์ปี 1975เชลยศึกคนสุดท้ายถูกแลกเปลี่ยนกันในปี พ.ศ. 2546 [59]สงครามครั้งนี้คร่าชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล โดยมีทหารและพลเรือนจากทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตประมาณครึ่งล้านคนอย่างไรก็ตาม สงครามไม่ได้ส่งผลให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตหรือการชดใช้ความขัดแย้งดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงยุทธวิธีของสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมถึงการทำสงครามสนามเพลาะ การใช้อาวุธเคมี เช่น ก๊าซมัสตาร์ดโดยอิรักต่อทั้งกองกำลังอิหร่านและพลเรือน รวมถึงชาวเคิร์ดในอิรักสหประชาชาติยอมรับการใช้อาวุธเคมี แต่ไม่ได้ระบุว่าอิรักเป็นผู้ใช้เพียงรายเดียวสิ่งนี้นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาคมระหว่างประเทศยังคงนิ่งเฉยในขณะที่อิรักใช้อาวุธทำลายล้างสูง[60]
Play button
1990 Aug 2 - 1991 Feb 28

การรุกรานคูเวตและสงครามอ่าวเปอร์เซียของอิรัก

Kuwait
สงครามอ่าว ซึ่งเป็นข้อขัดแย้งระหว่างอิรักและพันธมิตร 42 ชาติที่นำโดย สหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นในสองระยะหลัก ได้แก่ ปฏิบัติการ Desert Shield และปฏิบัติการ Desert Stormปฏิบัติการเดสเซิร์ตชีลด์เริ่มต้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยเป็นการเสริมกำลังทางทหารและเปลี่ยนไปสู่ปฏิบัติการพายุทะเลทรายด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2534 สงครามสิ้นสุดลงในการปลดปล่อยคูเวตเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534การรุกรานคูเวตของอิรักเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ส่งผลให้อิรักยึดครองได้อย่างสมบูรณ์ภายในสองวัน ทำให้เกิดความขัดแย้งในขั้นต้นอิรักได้จัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นในชื่อ "สาธารณรัฐคูเวต" ก่อนที่จะผนวกคูเวตการผนวกแบ่งคูเวตออกเป็นสองส่วน ได้แก่ "เขต Saddamiyat al-Mitla'" และ "เขตผู้ว่าการคูเวต"การรุกรานดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจของอิรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่สามารถชำระหนี้มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่คูเวตจากสงคราม อิหร่าน -อิรักการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของคูเวต ซึ่งเกินโควต้าของ OPEC ทำให้เศรษฐกิจของอิรักตึงเครียดมากขึ้นโดยการลดราคาน้ำมันทั่วโลกอิรักมองว่าการกระทำของคูเวตเป็นสงครามทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นให้เกิดการรุกรานประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ประณามการกระทำของอิรักUNSC มติที่ 660 และ 661 กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิรักสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จ เอช ดับเบิลยู บุช และสหราชอาณาจักร ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต แธตเชอร์ ได้ส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบีย โดยเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆ ทำเช่นเดียวกันสิ่งนี้นำไปสู่การจัดตั้งแนวร่วมทางทหารขนาดใหญ่ ซึ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ สงครามโลกครั้งที่สอง โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างมีนัยสำคัญจากสหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย สหราชอาณาจักร และอียิปต์ซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลพลัดถิ่นคูเวตให้ทุนสนับสนุนส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายของกลุ่มพันธมิตรUNSC มติที่ 678 ซึ่งผ่านเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้อิรักมีเส้นตายในการถอนตัวออกจากคูเวตจนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยให้อำนาจ "ทุกวิถีทางที่จำเป็น" หลังเส้นตายในการขับไล่อิรักออกจากคูเวตแนวร่วมเริ่มทิ้งระเบิดทางอากาศและทางเรือเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2534 ซึ่งดำเนินไปเป็นเวลาห้าสัปดาห์ในช่วงเวลานี้ อิรักได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธต่ออิสราเอล โดยหวังว่าจะกระตุ้นให้อิสราเอลตอบโต้ซึ่งจะทำให้พันธมิตรแตกแยกอย่างไรก็ตาม อิสราเอล ไม่ได้ตอบโต้ และแนวร่วมยังคงไม่บุบสลายอิรักยังมุ่งเป้าไปที่กองกำลังพันธมิตรในซาอุดิอาระเบียด้วยความสำเร็จที่จำกัดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 แนวร่วมได้เริ่มการโจมตีภาคพื้นดินครั้งใหญ่ในคูเวต จากนั้นปลดปล่อยคูเวตอย่างรวดเร็วและรุกเข้าสู่ดินแดนของอิรักมีการประกาศหยุดยิงหนึ่งร้อยชั่วโมงหลังจากการรุกภาคพื้นดินเริ่มขึ้นสงครามอ่าวมีความโดดเด่นจากการถ่ายทอดสดข่าวจากแนวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย CNN ทำให้ได้รับฉายาว่า "สงครามวิดีโอเกม" เนื่องจากการถ่ายทอดภาพที่ถ่ายจากกล้องของเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาสงครามนี้รวมถึงการรบด้วยรถถังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารอเมริกัน
การยึดครองอิรัก
ทหารกองทัพสหรัฐฯ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในการลาดตระเวนทางเท้าในเมืองรามาดี วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2003 Jan 1 - 2011

การยึดครองอิรัก

Iraq
การยึดครองอิรักตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2554 เริ่มต้นด้วยการรุกรานที่นำโดย สหรัฐอเมริกา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2546 การรุกรานดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายระบอบการปกครองของซัดดัม ฮุสเซน ภายใต้ข้ออ้างในการกำจัดอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนการรณรงค์ทางทหารอย่างรวดเร็วนำไปสู่การล่มสลายอย่างรวดเร็วของรัฐบาล Ba'athistหลังจากการล่มสลายของซัดดัม ฮุสเซน รัฐบาลผสมชั่วคราว (CPA) ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกครองอิรักพอล เบรเมอร์ ในฐานะหัวหน้า CPA มีบทบาทสำคัญในระยะเริ่มแรกของการยึดครอง โดยดำเนินนโยบายต่างๆ เช่น การยุบกองทัพอิรัก และการลดความนับถือศาสนาอิสลามของสังคมอิรักการตัดสินใจเหล่านี้มีผลกระทบระยะยาวต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของอิรักช่วงการยึดครองมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรงทางนิกาย และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประชากรอิรักการก่อความไม่สงบดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มต่างๆ มากมาย รวมถึงอดีตกลุ่ม Ba'athists กลุ่มอิสลามิสต์ และนักรบต่างชาติ ซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ความมั่นคงที่ซับซ้อนและผันผวนในปี พ.ศ. 2547 อำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่รัฐบาลชั่วคราวของอิรักอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของกองทหารต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองกำลังอเมริกัน ยังคงดำเนินต่อไปช่วงเวลาดังกล่าวมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญหลายครั้ง รวมถึงการเลือกตั้งสภาแห่งชาติเฉพาะกาลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 การลงประชามติตามรัฐธรรมนูญในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 และการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสถาปนากรอบประชาธิปไตยในอิรักสถานการณ์ในอิรักมีความซับซ้อนมากขึ้นจากการปรากฏตัวและการกระทำของกลุ่มทหารอาสาต่าง ๆ บ่อยครั้งตามแนวนิกายยุคนี้โดดเด่นด้วยการบาดเจ็บล้มตายและการพลัดถิ่นของพลเรือนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดข้อกังวลด้านมนุษยธรรมการเพิ่มกำลังทหารของสหรัฐฯ ในปี 2550 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช และต่อมายังคงดำเนินต่อไปโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความรุนแรงและเสริมสร้างการควบคุมของรัฐบาลอิรักกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จในการลดระดับการก่อความไม่สงบและการปะทะกันระหว่างนิกายข้อตกลงสถานะกองกำลังสหรัฐฯ-อิรัก ซึ่งลงนามในปี 2551 กำหนดกรอบการทำงานสำหรับการถอนกองกำลังสหรัฐฯ ออกจากอิรักภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 สหรัฐฯ ยุติการประจำการทางทหารในอิรักอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาการยึดครองอย่างไรก็ตาม การขยายสาขาของการรุกรานและการยึดครองยังคงมีอิทธิพลต่อภูมิทัศน์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของอิรัก ทำให้เกิดความท้าทายและความขัดแย้งในภูมิภาคในอนาคต
Play button
2003 Mar 20 - May 1

พ.ศ. 2546 การรุกรานอิรัก

Iraq
การรุกรานอิรักที่นำโดย สหรัฐอเมริกา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอิรัก เริ่มต้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2546 ด้วยการรณรงค์ทางอากาศ ตามด้วยการรุกรานภาคพื้นดินในวันที่ 20 มีนาคมระยะการรุกรานครั้งแรกกินเวลาเพียงหนึ่งเดือน [61] โดยสรุปด้วยคำประกาศของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช แห่งสหรัฐฯ เกี่ยวกับการยุติปฏิบัติการรบหลักๆ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ระยะนี้เกี่ยวข้องกับกองกำลังจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และ โปแลนด์ โดย แนวร่วมยึดกรุงแบกแดดเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2546 หลังจากการรบที่กรุงแบกแดดนานหกวันหน่วยงานผสมชั่วคราว (CPA) ได้รับการสถาปนาเป็นรัฐบาลเฉพาะกาลที่นำไปสู่การเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกของอิรักในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 กองกำลังทหารสหรัฐยังคงอยู่ในอิรักจนถึง [พ.ศ. 2554]แนวร่วมได้ส่งกำลังทหาร 160,000 นายในระหว่างการรุกรานครั้งแรก โดยส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน โดยมีกองกำลังสำคัญของอังกฤษ ออสเตรเลีย และโปแลนด์ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาทหารสหรัฐฯ 100,000 นายในคูเวตภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์แนวร่วมได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพชเมอร์กาในเคอร์ดิสถานของอิรักเป้าหมายที่ระบุไว้ของการรุกรานคือการปลดอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ของอิรัก ยุติการสนับสนุนการก่อการร้ายของซัดดัม ฮุสเซน และปลดปล่อยชาวอิรักแม้ว่าทีมตรวจสอบของ UN ซึ่งนำโดย Hans Blix จะไม่พบหลักฐานของ WMD ก่อนการบุกรุกก็ตาม[63] การรุกรานเกิดขึ้นตามความล้มเหลวของอิรักในการปฏิบัติตาม "โอกาสสุดท้าย" ในการปลดอาวุธ ตามความเห็นของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอังกฤษ[64]ความคิดเห็นของสาธารณชนในสหรัฐอเมริกาถูกแบ่งแยก: ผลสำรวจของ CBS ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ระบุว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารต่ออิรัก แต่ยังต้องการวิธีแก้ปัญหาทางการทูตและความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสงครามการรุกรานนี้เผชิญกับการต่อต้านจากพันธมิตรของสหรัฐฯ หลายแห่ง รวมถึง ฝรั่งเศส เยอรมนี และนิวซีแลนด์ ซึ่งตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของ WMD และเหตุผลในการทำสงครามการค้นพบอาวุธเคมีหลังสงคราม ย้อนกลับไปก่อน สงครามอ่าว ปี 1991 ไม่สนับสนุนเหตุผลของการบุกรุก[65] เลขาธิการสหประชาชาติ โคฟี อันนัน ต่อมาถือว่าการรุกรานดังกล่าวผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ[66]การประท้วงต่อต้านสงครามทั่วโลกเกิดขึ้นก่อนการรุกราน โดยมีการชุมนุมที่สร้างสถิติใหม่ในกรุงโรมและมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคนทั่วโลกการ [รุกราน] เริ่มต้นด้วยการโจมตีทางอากาศในทำเนียบประธานาธิบดีของแบกแดดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ตามด้วยการบุกรุกภาคพื้นดินเข้าไปในเขตผู้ว่าการบาสราและการโจมตีทางอากาศทั่วอิรักกองกำลังพันธมิตรเอาชนะกองทัพอิรักอย่างรวดเร็วและเข้ายึดครองแบกแดดเมื่อวันที่ 9 เมษายน โดยปฏิบัติการในเวลาต่อมาเพื่อรักษาดินแดนอื่นๆซัดดัม ฮุสเซนและผู้นำของเขาต้องหลบซ่อน และในวันที่ 1 พฤษภาคม บุชได้ประกาศยุติปฏิบัติการรบหลักๆ โดยเปลี่ยนไปสู่ช่วงการยึดครองของทหาร
การก่อความไม่สงบครั้งที่สองของอิรัก
ผู้ก่อความไม่สงบติดอาวุธชาวอิรักสองคนจากทางตอนเหนือของอิรัก ©Anonymous
2011 Dec 18 - 2013 Dec 30

การก่อความไม่สงบครั้งที่สองของอิรัก

Iraq
การก่อความไม่สงบในอิรัก ซึ่งปะทุขึ้นในปลายปี 2554 หลังสิ้นสุดสงครามอิรักและการถอนทหารสหรัฐฯ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลกลางและกลุ่มนิกายต่างๆ ในอิรักการก่อความไม่สงบครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องโดยตรงของความไม่มั่นคงภายหลังการรุกรานที่นำโดยสหรัฐฯ ในปี 2546กลุ่มติดอาวุธซุนนีเพิ่มความรุนแรงในการโจมตี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเป้าไปที่ชาวชีอะฮ์ส่วนใหญ่ เพื่อบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลที่นำโดยชีอะห์ และความสามารถในการรักษาความมั่นคงหลังการถอนพันธมิตร[68] สงครามกลางเมืองซีเรีย ซึ่งเริ่มต้นในปี 2554 มีอิทธิพลต่อการก่อความไม่สงบมากขึ้นกลุ่มติดอาวุธซุนนีและชีอะห์ในอิรักจำนวนมากเข้าร่วมเป็นฝ่ายตรงข้ามในซีเรีย ส่งผลให้ความตึงเครียดทางนิกายในอิรักรุนแรงขึ้น[69]สถานการณ์รุนแรงขึ้นในปี 2014 เมื่อกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรีย (ISIS) ยึดเมืองโมซุลและดินแดนสำคัญทางตอนเหนือของอิรักได้ISIS ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธญิฮาด Salafi ยึดมั่นในการตีความศาสนาอิสลามนิกายซุนนีแบบนิกายฟันดาเมนทัลลิสท์ และมีเป้าหมายที่จะสถาปนาคอลิฟะห์มันได้รับความสนใจจากทั่วโลกในปี 2014 ระหว่างการรุกในอิรักตะวันตกและการยึดโมซุลในเวลาต่อมาการสังหารหมู่ที่ซินจาร์ซึ่งดำเนินการโดยไอซิส ยังเน้นย้ำถึงความโหดร้ายของกลุ่มนี้อีก[70] ความขัดแย้งในอิรักจึงรวมเข้ากับสงครามกลางเมืองในซีเรีย ทำให้เกิดวิกฤตที่กว้างขวางและร้ายแรงยิ่งขึ้น
สงครามในอิรัก
ISOF APC บนถนนโมซูล อิรักตอนเหนือ เอเชียตะวันตก16 พฤศจิกายน 2559 ©Mstyslav Chernov
2013 Dec 30 - 2017 Dec 9

สงครามในอิรัก

Iraq
สงครามในอิรักตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2560 ถือเป็นช่วงวิกฤตในประวัติศาสตร์ล่าสุดของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษคือการเกิดขึ้นและการล่มสลายของกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย (ISIS) และการมีส่วนร่วมของกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศในช่วงต้นปี 2013 ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นและความไม่พอใจที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่ประชากรซุนนี ทำให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่นำโดยชีอะห์การประท้วงเหล่านี้มักพบกับความรุนแรง ทำให้เกิดความแตกแยกทางนิกายลึกซึ้งยิ่งขึ้นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2014 เมื่อ ISIS ซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงเข้ายึดเมืองโมซุล เมืองใหญ่อันดับสองของอิรักเหตุการณ์นี้ถือเป็นการขยายตัวครั้งสำคัญของ ISIS ซึ่งประกาศตั้งคอลีฟะห์ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมในอิรักและซีเรียการล่มสลายของโมซุลตามมาด้วยการยึดเมืองสำคัญอื่นๆ รวมถึงเมืองติกริตและฟัลลูจาห์เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มดินแดนอย่างรวดเร็วของ ISIS รัฐบาลอิรักซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี Haider al-Abadi ได้ขอความช่วยเหลือจากนานาชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดตั้งแนวร่วมระหว่างประเทศ ได้เริ่มการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของ ISIS ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ความพยายามเหล่านี้ได้รับการเสริมด้วยการปฏิบัติการภาคพื้นดินจากกองกำลังอิรัก นักรบเพชเมอร์กาชาวเคิร์ด และกองกำลังติดอาวุธชีอะฮ์ ซึ่งมักได้รับการสนับสนุนจาก อิหร่านเหตุการณ์สำคัญในความขัดแย้งคือยุทธการที่รามาดี (พ.ศ. 2558-2559) ซึ่งเป็นการตอบโต้ครั้งใหญ่ของกองกำลังอิรักเพื่อยึดเมืองคืนจาก ISISชัยชนะครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การยึดครองอิรักของ ISIS อ่อนแอลงในปี 2559 โฟกัสเปลี่ยนไปที่เมืองโมซุลยุทธการที่โมซุลซึ่งเริ่มในเดือนตุลาคม 2559 และกินเวลาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดเพื่อต่อสู้กับ ISISกองกำลังอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐฯ และนักรบชาวเคิร์ด เผชิญกับการต่อต้านอย่างดุเดือด แต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการปลดปล่อยเมืองนี้ตลอดช่วงความขัดแย้ง วิกฤตด้านมนุษยธรรมทวีความรุนแรงขึ้นชาวอิรักหลายล้านคนต้องพลัดถิ่น และมีรายงานอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความโหดร้ายที่กระทำโดย ISIS รวมถึงการประหารชีวิตจำนวนมากและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยาซิดีและชนกลุ่มน้อยอื่นๆสงครามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เมื่อนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์ อัล-อาบาดีประกาศชัยชนะเหนือ ISISอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ISIS จะสูญเสียการควบคุมดินแดน แต่ ISIS ก็ยังคงสร้างภัยคุกคามผ่านยุทธวิธีการก่อความไม่สงบและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายผลพวงของสงครามทำให้อิรักต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการฟื้นฟู ความตึงเครียดระหว่างนิกาย และความไม่มั่นคงทางการเมือง
การก่อความไม่สงบของ ISIS ในอิรัก พ.ศ. 2560
ฝูงบินที่ 1 กรมทหารม้าที่ 3 ของกองทัพสหรัฐฯ ฝึกซ้อมกับ Battelle Drone Defender ในอิรัก 30 ตุลาคม 2018 กองทหารสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าหน่วย ISIL จะวางกำลังโดรนระหว่างการลาดตระเวนหรือการโจมตี ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
2017 Dec 9

การก่อความไม่สงบของ ISIS ในอิรัก พ.ศ. 2560

Iraq
การก่อความไม่สงบของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรัก ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปี 2017 เกิดขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ในดินแดนของกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) ในอิรักเมื่อปลายปี 2016 ระยะนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมของ ISIS เหนือพื้นที่อันกว้างใหญ่ไปสู่ยุทธศาสตร์การทำสงครามแบบกองโจรในปี 2017 กองกำลังอิรักโดยได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ สามารถยึดเมืองใหญ่ๆ เช่น โมซุล ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของไอซิสกลับคืนมาได้การปลดปล่อยเมืองโมซุลในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สำคัญ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของคอลิฟะห์ที่สถาปนาตัวเองของไอซิสอย่างไรก็ตาม ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรม ISIS ในอิรักหลังปี 2017 ISIS หวนกลับไปใช้ยุทธวิธีก่อความไม่สงบ รวมถึงการโจมตีแบบชนแล้วหนี การซุ่มโจมตี และการวางระเบิดฆ่าตัวตายการโจมตีเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่กองกำลังความมั่นคงของอิรัก บุคคลในชนเผ่าในท้องถิ่น และพลเรือนในอิรักทั้งทางตอนเหนือและตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำรงอยู่ของ ISIS ในอดีตกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้ประโยชน์จากความไม่มั่นคงทางการเมือง การแบ่งแยกนิกาย และความคับข้องใจในหมู่ประชากรชาวซุนนีในอิรักปัจจัยเหล่านี้ ประกอบกับภูมิประเทศที่ท้าทายของภูมิภาค ช่วยให้กลุ่ม ISIS ดำรงอยู่ต่อไปได้เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การประกาศเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยนายกรัฐมนตรีอิรัก ไฮเดอร์ อัล-อาบาดี ถึงชัยชนะเหนือ ISIS และการโจมตีของ ISIS อีกครั้งในเวลาต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทของอิรักการโจมตีดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องของกลุ่มในการสร้างความเสียหาย แม้จะสูญเสียการควบคุมดินแดนก็ตามบุคคลสำคัญในช่วงก่อความไม่สงบนี้ ได้แก่ อาบู บักร์ อัล-บักห์ดาดี ผู้นำกลุ่มไอซิสจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี 2562 และผู้นำในเวลาต่อมาที่ยังคงกำกับปฏิบัติการก่อความไม่สงบต่อไปรัฐบาลอิรัก กองกำลังชาวเคิร์ด และกลุ่มทหารกึ่งทหารต่างๆ ซึ่งมักได้รับการสนับสนุนจากแนวร่วมระหว่างประเทศ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อความไม่สงบแม้จะมีความพยายามเหล่านี้ แต่ภูมิทัศน์ทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนในอิรักได้ขัดขวางการทำลายล้างอิทธิพลของ ISIS โดยสิ้นเชิงในปี 2023 การก่อความไม่สงบของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญ โดยการโจมตีที่เกิดขึ้นประปรายยังคงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ยั่งยืนของการสู้รบของผู้ก่อความไม่สงบและความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาเบื้องหลังที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวดังกล่าว

AppendicesAPPENDIX 1

Iraq's Geography


Play button
APPENDIX 2

Ancient Mesopotamia 101


Play button
APPENDIX 3

Quick History of Bronze Age Languages of Ancient Mesopotamia


Play button
APPENDIX 4

The Middle East's cold war, explained


Play button
APPENDIX 5

Why Iraq is Dying


Play button

CharactersAli Al-Wardi

Ali Al-Wardi

Iraqi Social Scientist

Saladin

Saladin

Founder of the Ayyubid dynasty

Shalmaneser III

Shalmaneser III

King of the Neo-Assyrian Empire

Faisal I of Iraq

Faisal I of Iraq

King of Iraq

Hammurabi

Hammurabi

Sixth Amorite king of the Old Babylonian Empire

Ibn al-Haytham

Ibn al-Haytham

Mathematician

Al-Ma'mun

Al-Ma'mun

Seventh Abbasid caliph

Saddam Hussein

Saddam Hussein

Fifth President of Iraq

Tiglath-Pileser III

Tiglath-Pileser III

King of the Neo-Assyrian Empire

Ur-Nammu

Ur-Nammu

Founded the Neo-Sumerian Empire

Al-Jahiz

Al-Jahiz

Arabic prose writer

Al-Kindi

Al-Kindi

Arab Polymath

Ashurbanipal

Ashurbanipal

King of the Neo-Assyrian Empire

Ashurnasirpal II

Ashurnasirpal II

King of the Neo-Assyrian Empire

Sargon of Akkad

Sargon of Akkad

First Ruler of the Akkadian Empire

Nebuchadnezzar II

Nebuchadnezzar II

Second Neo-Babylonian emperor

Al-Mutanabbi

Al-Mutanabbi

Arab Poet

Footnotes 1. Mithen, Steven (2006). After the ice: a global human history, 20,000–5,000 BC (1st ed.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 63. ISBN 978-0-674-01999-7.
 2. Moore, A.M.T.; Hillman, G.C.; Legge, A.J. (2000). Village on the Euphrates: From Foraging to Farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-510807-8.
 3. Schmidt, Klaus (2003). "The 2003 Campaign at Göbekli Tepe (Southeastern Turkey)" (PDF). Neo-Lithics. 2/03: 3–8. ISSN 1434-6990. Retrieved 21 October 2011.
 4. Gates, Charles (2003). "Near Eastern, Egyptian, and Aegean Cities", Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome. Routledge. p. 18. ISBN 978-0-415-01895-1.
 5. Mithen, Steven (2006). After the ice : a global human history, 20,000–5,000 BC (1st ed.). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. p. 59. ISBN 978-0-674-01999-7.
 6. "Jericho", Encyclopædia Britannica
 7. Liran, Roy; Barkai, Ran (March 2011). "Casting a shadow on Neolithic Jericho". Antiquitey Journal, Volume 85, Issue 327.
 8. Kramer, Samuel Noah (1988). In the World of Sumer: An Autobiography. Wayne State University Press. p. 44. ISBN 978-0-8143-2121-8.
 9. Leick, Gwendolyn (2003), "Mesopotamia, the Invention of the City" (Penguin).
 10. Wolkstein, Diane; Kramer, Samuel Noah (1983). Inanna: Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer. Elizabeth Williams-Forte. New York: Harper & Row. p. 174. ISBN 978-0-06-014713-6.
 11. "The origin of the Sumerians is unknown; they described themselves as the 'black-headed people'" Haywood, John (2005). The Penguin Historical Atlas of Ancient Civilizations. Penguin. p. 28. ISBN 978-0-14-101448-7.
 12. Elizabeth F. Henrickson; Ingolf Thuesen; I. Thuesen (1989). Upon this Foundation: The N̜baid Reconsidered : Proceedings from the U̜baid Symposium, Elsinore, May 30th-June 1st 1988. Museum Tusculanum Press. p. 353. ISBN 978-87-7289-070-8.
 13. Algaze, Guillermo (2005). The Uruk World System: The Dynamics of Expansion of Early Mesopotamian Civilization, Second Edition, University of Chicago Press.
 14. Lamb, Hubert H. (1995). Climate, History, and the Modern World. London: Routledge. ISBN 0-415-12735-1
 15. Jacobsen, Thorkild (1976), "The Harps that Once...; Sumerian Poetry in Translation" and "Treasures of Darkness: a history of Mesopotamian Religion".
 16. Roux, Georges (1993). Ancient Iraq. Harmondsworth: Penguin. ISBN 978-0-14-012523-8.
 17. Encyclopedia Iranica: Elam - Simashki dynasty, F. Vallat.
 18. Lafont, Bertrand. "The Army of the Kings of Ur: The Textual Evidence". Cuneiform Digital Library Journal.
 19. Eidem, Jesper (2001). The Shemshāra Archives 1: The Letters. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. p. 24. ISBN 9788778762450.
 20. Thomas, Ariane; Potts, Timothy (2020). Mesopotamia: Civilization Begins. Getty Publications. p. 14. ISBN 978-1-60606-649-2.
 21. Katz, Dina, "Ups and Downs in the Career of Enmerkar, King of Uruk", Fortune and Misfortune in the Ancient Near East: Proceedings of the 60th Rencontre Assyriologique Internationale Warsaw, 21–25 July 2014, edited by Olga Drewnowska and Malgorzata Sandowicz, University Park, USA: Penn State University Press, pp. 201-210, 2017.
 22. Lieberman, Stephen J., "An Ur III Text from Drēhem Recording ‘Booty from the Land of Mardu.’", Journal of Cuneiform Studies, vol. 22, no. 3/4, pp. 53–62, 1968.
 23. Clemens Reichel, "Political Change and Cultural Continuity in Eshnunna from the Ur III to the Old Babylonian Period", Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, 1996.
 24. Lawson Younger, K., "The Late Bronze Age / Iron Age Transition and the Origins of the Arameans", Ugarit at Seventy-Five, edited by K. Lawson Younger Jr., University Park, USA: Penn State University Press, pp. 131-174, 2007.
 25. Schneider, Thomas (2003). "Kassitisch und Hurro-Urartäisch. Ein Diskussionsbeitrag zu möglichen lexikalischen Isoglossen". Altorientalische Forschungen (in German) (30): 372–381.
 26. Sayce, Archibald Henry (1878). "Babylon–Babylonia" . In Baynes, T. S. (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (9th ed.). New York: Charles Scribner's Sons. pp. 182–194, p. 104.
 27. H. W. F. Saggs (2000). Babylonians. British Museum Press. p. 117.
 28. Arnold, Bill (2004). Who were the Babylonians?. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature. pp. 61–73. ISBN 9781589831063.
 29. Merrill, Eugene; Rooker, Mark F.; Grisanti, Michael A (2011). The World and the Word: An Introduction to the Old Testament. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group. ISBN 978-0-8054-4031-7, p. 30.
 30. Aberbach, David (2003). Major Turning Points in Jewish Intellectual History. New York: Palgrave MacMillan. ISBN 978-1-4039-1766-9, p. 4.
 31. Radner, Karen (2012). "The King's Road – the imperial communication network". Assyrian empire builders. University College London.
 32. Frahm, Eckart (2017). "The Neo-Assyrian Period (ca. 1000–609 BCE)". In E. Frahm (ed.). A Companion to Assyria. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-32524-7, pp. 177–178.
 33. Bagg, Ariel (2016). "Where is the Public? A New Look at the Brutality Scenes in Neo-Assyrian Royal Inscriptions and Art". In Battini, Laura (ed.). Making Pictures of War: Realia et Imaginaria in the Iconology of the Ancient Near East. Archaeopress Ancient Near Eastern Archaeology. Oxford: Archaeopress. doi:10.2307/j.ctvxrq18w.12. ISBN 978-1-78491-403-5, pp. 58, 71.
 34. Veenhof, Klaas R.; Eidem, Jesper (2008). Mesopotamia: The Old Assyrian Period. Orbis Biblicus et Orientalis. Göttingen: Academic Press Fribourg. ISBN 978-3-7278-1623-9, p. 19.
 35. Liverani, Mario (2014). The Ancient Near East: History, Society and Economy. Translated by Tabatabai, Soraia. Oxford: Routledge. ISBN 978-0-415-67905-3, p. 208.
 36. Lewy, Hildegard (1971). "Assyria c. 2600–1816 BC". In Edwards, I. E. S.; Gadd, C. J.; Hammond, N. G. L. (eds.). The Cambridge Ancient History: Volume I Part 2: Early History of the Middle East (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-07791-0, p. 731.
 37. Zara, Tom (2008). "A Brief Study of Some Aspects of Babylonian Mathematics". Liberty University: Senior Honors Theses. 23, p. 4.
 38. Dougherty, Raymond Philip (2008). Nabonidus and Belshazzar: A Study of the Closing Events of the Neo-Babylonian Empire. Wipf and Stock Publishers. ISBN 978-1-55635-956-9, p. 1.
 39. Hanish, Shak (2008). "The Chaldean Assyrian Syriac people of Iraq: an ethnic identity problem". Digest of Middle East Studies. 17 (1): 32–47. doi:10.1111/j.1949-3606.2008.tb00145.x, p. 32.
 40. "The Culture And Social Institutions Of Ancient Iran" by Muhammad A. Dandamaev, Vladimir G. Lukonin. Page 104.
 41. Cameron, George (1973). "The Persian satrapies and related matters". Journal of Near Eastern Studies. 32: 47–56. doi:10.1086/372220. S2CID 161447675.
 42. Curtis, John (November 2003). "The Achaemenid Period in Northern Iraq" (PDF). L'Archéologie de l'Empire Achéménide. Paris, France: 3–4.
 43. Farrokh, Kaveh; Frye, Richard N. (2009). Shadows in the Desert: Ancient Persia at War. Bloomsbury USA. p. 176. ISBN 978-1-84603-473-2.
 44. Steven C. Hause, William S. Maltby (2004). Western civilization: a history of European society. Thomson Wadsworth. p. 76. ISBN 978-0-534-62164-3.
 45. Roux, Georges. Ancient Iraq. Penguin Books (1992). ISBN 0-14-012523-X.
 46. Buck, Christopher (1999). Paradise and Paradigm: Key Symbols in Persian Christianity and the Baháí̕ Faith. SUNY Press. p. 69. ISBN 9780791497944.
 47. Rosenberg, Matt T. (2007). "Largest Cities Through History". New York: About.com. Archived from the original on 2016-08-18. Retrieved 2012-05-01.
 48. "ĀSŌRISTĀN". Encyclopædia Iranica. Retrieved 15 July 2013. ĀSŌRISTĀN, name of the Sasanian province of Babylonia.
 49. Saliba, George (1994). A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam. New York University Press. pp. 245, 250, 256–257. ISBN 0-8147-8023-7.
 50. Gutas, Dimitri (1998). Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early 'Abbāsid Society (2nd-4th/8th-10th Centuries). London: Routledge.
 51. Thomas T. Allsen Culture and Conquest in Mongol Eurasia, p.84.
 52. Atwood, Christopher Pratt (2004). Encyclopedia of Mongolia and the Mongol empire. New York, NY: Facts On File. ISBN 0-8160-4671-9.
 53. Bayne Fisher, William "The Cambridge History of Iran", p.3.
 54. "Mesopotamian Front | International Encyclopedia of the First World War (WW1)". encyclopedia.1914-1918-online.net. Retrieved 2023-09-24.
 55. Christopher Catherwood (22 May 2014). The Battles of World War I. Allison & Busby. pp. 51–2. ISBN 978-0-7490-1502-2.
 56. Glubb Pasha and the Arab Legion: Britain, Jordan and the End of Empire in the Middle East, p7.
 57. Atiyyah, Ghassan R. Iraq: 1908–1921, A Socio-Political Study. The Arab Institute for Research and Publishing, 1973, 307.
 58. Tyler, Patrick E. "Officers Say U.S. Aided Iraq in War Despite Use of Gas" Archived 2017-06-30 at the Wayback Machine New York Times August 18, 2002.
 59. Molavi, Afshin (2005). "The Soul of Iran". Norton: 152.
 60. Abrahamian, Ervand, A History of Modern Iran, Cambridge, 2008, p.171.
 61. "U.S. Periods of War and Dates of Recent Conflicts" (PDF). Congressional Research Service. 29 November 2022. Archived (PDF) from the original on 28 March 2015. Retrieved 4 April 2015.
 62. Gordon, Michael; Trainor, Bernard (1 March 1995). The Generals' War: The Inside Story of the Conflict in the Gulf. New York: Little Brown & Co.
 63. "President Discusses Beginning of Operation Iraqi Freedom". Archived from the original on 31 October 2011. Retrieved 29 October 2011.
 64. "President Bush Meets with Prime Minister Blair". Georgewbush-whitehouse.archives.gov. 31 January 2003. Archived from the original on 12 March 2011. Retrieved 13 September 2009.
 65. Hoar, Jennifer (23 June 2006). "Weapons Found In Iraq Old, Unusable". CBS News. Archived from the original on 1 April 2019. Retrieved 14 March 2019.
 66. MacAskill, Ewen; Borger, Julian (15 September 2004). "Iraq war was illegal and breached UN charter, says Annan". The Guardian. Retrieved 3 November 2022.
 67. "Guinness World Records, Largest Anti-War Rally". Guinness World Records. Archived from the original on 4 September 2004. Retrieved 11 January 2007.
 68. "Suicide bomber kills 32 at Baghdad funeral march". Fox News. Associated Press. 27 January 2012. Archived from the original on 6 March 2012. Retrieved 22 April 2012.
 69. Salem, Paul (29 November 2012). "INSIGHT: Iraq's Tensions Heightened by Syria Conflict". Middle East Voices (Voice of America). Archived from the original on 19 June 2013. Retrieved 3 November 2012.
 70. Fouad al-Ibrahim (22 August 2014). "Why ISIS is a threat to Saudi Arabia: Wahhabism's deferred promise". Al Akhbar English. Archived from the original on 24 August 2014.

References • Broich, John. Blood, Oil and the Axis: The Allied Resistance Against a Fascist State in Iraq and the Levant, 1941 (Abrams, 2019).
 • de Gaury, Gerald. Three Kings in Baghdad: The Tragedy of Iraq's Monarchy, (IB Taurus, 2008). ISBN 978-1-84511-535-7
 • Elliot, Matthew. Independent Iraq: British Influence from 1941 to 1958 (IB Tauris, 1996).
 • Fattah, Hala Mundhir, and Frank Caso. A brief history of Iraq (Infobase Publishing, 2009).
 • Franzén, Johan. "Development vs. Reform: Attempts at Modernisation during the Twilight of British Influence in Iraq, 1946–1958," Journal of Imperial and Commonwealth History 37#1 (2009), pp. 77–98
 • Kriwaczek, Paul. Babylon: Mesopotamia and the Birth of Civilization. Atlantic Books (2010). ISBN 978-1-84887-157-1
 • Murray, Williamson, and Kevin M. Woods. The Iran-Iraq War: A military and strategic history (Cambridge UP, 2014).
 • Roux, Georges. Ancient Iraq. Penguin Books (1992). ISBN 0-14-012523-X
 • Silverfarb, Daniel. Britain's informal empire in the Middle East: a case study of Iraq, 1929-1941 ( Oxford University Press, 1986).
 • Silverfarb, Daniel. The twilight of British ascendancy in the Middle East: a case study of Iraq, 1941-1950 (1994)
 • Silverfarb, Daniel. "The revision of Iraq's oil concession, 1949–52." Middle Eastern Studies 32.1 (1996): 69-95.
 • Simons, Geoff. Iraq: From Sumer to Saddam (Springer, 2016).
 • Tarbush, Mohammad A. The role of the military in politics: A case study of Iraq to 1941 (Routledge, 2015).
 • Tripp, Charles R. H. (2007). A History of Iraq 3rd edition. Cambridge University Press.