เส้นเวลาประวัติศาสตร์

3000 BCE - 500 CE

ประวัติศาสตร์โบราณ

501 - 1500

ประวัติศาสตร์ยุคกลาง

1501 - 1750

ยุคสมัยใหม่ตอนต้น

1751 - Present

ยุคสมัยใหม่ปลาย