สงครามโลกครั้งที่สอง

ภาคผนวก

ตัวอักษร

การอ้างอิง


Play button

1939 - 1945

สงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 มักเรียกโดยย่อว่า WWII หรือ WW2 เป็นสงครามระดับโลกที่กินเวลาตั้งแต่ปี 1939 ถึง 1945 เกี่ยวข้องกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก รวมถึงประเทศมหาอำนาจทั้งหมด ก่อตัวเป็นสองพันธมิตรทางทหารที่เป็นปฏิปักษ์กัน: พันธมิตรและฝ่ายอักษะในสงครามโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรงมากกว่า 100 ล้านคนจากมากกว่า 30 ประเทศ ผู้เข้าร่วมรายใหญ่ได้ทุ่มความสามารถทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ทั้งหมดของพวกเขาไว้เบื้องหลังความพยายามทำสงคราม ทำให้เกิดความพร่ามัวระหว่างทรัพยากรพลเรือนและทรัพยากรทางทหารเครื่องบินมีบทบาทสำคัญในความขัดแย้ง ทำให้สามารถวางระเบิดเชิงกลยุทธ์ในศูนย์ประชากรและใช้อาวุธนิวเคลียร์เพียงสองครั้งในสงครามสงครามโลกครั้งที่สองเป็นความขัดแย้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 70 ถึง 85 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า

1937 Jan 1

อารัมภบท

Europe
สงครามโลก ครั้งที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลงแผนที่ทางการเมืองของยุโรปอย่างรุนแรง ด้วยความพ่ายแพ้ของมหาอำนาจกลาง รวมถึงออสเตรีย- ฮังการี เยอรมนี บัลแกเรีย และ จักรวรรดิออตโตมัน และการยึดอำนาจของบอลเชวิคในรัสเซียในปี พ.ศ. 2460 ซึ่งนำไปสู่การสถาปนา โซเวียต ยูเนี่ยนในขณะเดียวกัน พันธมิตรที่ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1 เช่น ฝรั่งเศส เบลเยียมอิตาลี โรมาเนีย และ กรีซ ได้ครอบครองดินแดน และรัฐชาติใหม่ถูกสร้างขึ้นจากการล่มสลายของออสเตรีย-ฮังการี และ จักรวรรดิออตโตมันและรัสเซียเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกในอนาคต สันนิบาตแห่งชาติจึงถูกสร้างขึ้นในระหว่างการประชุมสันติภาพปารีสปี 1919เป้าหมายหลักขององค์กรคือการป้องกันความขัดแย้งด้วยอาวุธผ่านการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน การลดอาวุธทางทหารและกองทัพเรือ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศผ่านการเจรจาอย่างสันติและอนุญาโตตุลาการแม้จะมีความรู้สึกสงบอย่างเข้มแข็งหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ลัทธิชาตินิยมที่ไม่เปิดเผยและลัทธิทำลายล้างก็ปรากฏอยู่ในรัฐต่างๆ ในยุโรปในช่วงเวลาเดียวกันความรู้สึกเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในเยอรมนี เนื่องมาจากการสูญเสียดินแดน อาณานิคม และการเงินอย่างมีนัยสำคัญที่กำหนดโดยสนธิสัญญาแวร์ซายส์ภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว เยอรมนีสูญเสียดินแดนบ้านเกิดและดินแดนโพ้นทะเลไปราวร้อยละ 13 ขณะที่เยอรมันผนวกรัฐอื่นๆ ถูกห้าม มีการชดใช้ และมีการจำกัดขนาดและขีดความสามารถของกองทัพของประเทศสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอิตาลีก่อตั้งแนวรบสเตรซาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2478 เพื่อจำกัดเยอรมนี ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่โลกาภิวัตน์ทางการทหารอย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายนนั้น สหราชอาณาจักรได้ทำข้อตกลงทางเรือที่เป็นอิสระกับเยอรมนี โดยผ่อนปรนข้อจำกัดก่อนหน้านี้สหภาพโซเวียต ซึ่งกังวลเกี่ยวกับเป้าหมายของเยอรมนีในการยึดพื้นที่อันกว้างใหญ่ของยุโรปตะวันออก ได้ร่างสนธิสัญญาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับฝรั่งเศสก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ สนธิสัญญาฝรั่งเศส-โซเวียตจำเป็นต้องผ่านระบบราชการของสันนิบาตแห่งชาติ ซึ่งทำให้ไม่มีฟันเฟืองสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ในยุโรปและเอเชีย ได้ผ่านกฎหมายความเป็นกลางในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันฮิตเลอร์ท้าทายสนธิสัญญาแวร์ซายและโลการ์โนด้วยการส่งกำลังทหารกลับไรน์แลนด์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2479 โดยเผชิญกับการต่อต้านเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนโยบายการปลอบโยนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2479 เยอรมนีและอิตาลีได้ก่อตั้งแกนนำโรม-เบอร์ลินหนึ่งเดือนต่อมา เยอรมนีและญี่ปุ่น ลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านองค์การคอมมิวนิสต์สากล ซึ่งอิตาลีเข้าร่วมในปีถัดมาพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ในประเทศจีน เปิดตัวการรณรงค์รวมชาติเพื่อต่อต้านขุนศึกในภูมิภาคและรวมจีนในนามจีนในช่วงกลางทศวรรษ 1920 แต่ในไม่ช้าก็พัวพันใน สงครามกลางเมือง กับอดีตพันธมิตรพรรคคอมมิวนิสต์จีนและขุนศึกในภูมิภาคใหม่ในปี พ.ศ. 2474 จักรวรรดิญี่ปุ่นที่มีกำลังทหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสวงหาอิทธิพลในจีนมายาวนานในฐานะก้าวแรกที่รัฐบาลมองว่าเป็นสิทธิของประเทศในการปกครองเอเชีย ได้จัดเหตุการณ์มุกเดนเพื่อเป็นข้ออ้างในการรุกรานแมนจูเรียและสถาปนารัฐหุ่นเชิดของ แมนจูกัวจีนร้องขอให้สันนิบาตแห่งชาติหยุดการรุกรานแมนจูเรียของญี่ปุ่นญี่ปุ่นถอนตัวออกจากสันนิบาตชาติหลังถูกประณามฐานรุกรานแมนจูเรียจากนั้นทั้งสองประเทศได้สู้รบหลายครั้งในเซี่ยงไฮ้ เรอเหอ และเหอเป่ย จนกระทั่งการสงบศึกถังกู่ลงนามในปี พ.ศ. 2476 หลังจากนั้น กองกำลังอาสาสมัครของจีนยังคงต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นในแมนจูเรีย และชาฮาร์และซุยหยวนต่อไปหลังเหตุการณ์ซีอานปี 1936 กองกำลังก๊กมินตั๋งและกองกำลังคอมมิวนิสต์ตกลงหยุดยิงเพื่อเสนอแนวร่วมเพื่อ ต่อต้านญี่ปุ่น
Play button
1937 Jul 7 - 1945 Sep 2

สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง

China
สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สอง (พ.ศ. 2480-2488) เป็นความขัดแย้งทางทหารที่เกิดขึ้นระหว่างสาธารณรัฐจีนและจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นหลักสงครามครั้งนี้ประกอบขึ้นเป็นโรงละครจีนของโรงละครแปซิฟิกแห่งสงครามโลกครั้งที่สองที่กว้างกว่าจุดเริ่มต้นของสงครามตามอัตภาพคือเหตุการณ์สะพานมาร์โค โปโลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เมื่อความขัดแย้งระหว่างกองทหารญี่ปุ่นและจีนในปักกิ่งลุกลามจนกลายเป็นการรุกรานเต็มรูปแบบสงครามเต็มรูปแบบระหว่างจีนและจักรวรรดิญี่ปุ่น นี้มักถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองในเอเชียจีนต่อสู้กับญี่ปุ่นด้วยความช่วยเหลือจาก สหภาพโซเวียต อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาหลังจากการโจมตีของญี่ปุ่นใน แหลมมลายู และเพิร์ลฮาร์เบอร์ในปี พ.ศ. 2484 สงครามได้รวมเข้ากับความขัดแย้งอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปจัดประเภทไว้ภายใต้ความขัดแย้งเหล่านั้นในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเป็นภาคส่วนหลักที่เรียกว่าโรงละครไช น่า พม่า อินเดียนักวิชาการบางคนพิจารณาว่าสงครามยุโรปและสงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสงครามที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง แม้จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันก็ตามนักวิชาการคนอื่นๆ ถือว่าการเริ่มต้นของสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สองเต็มรูปแบบในปี 1937 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่สองเป็นสงครามเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20
Play button
1938 Jan 1 - 1945

ยึดครองเชคโกสโลวาเกีย

Czech Republic

การยึดครองทางทหารของเชโกสโลวะเกียโดย นาซีเยอรมนี เริ่มด้วยการผนวกดินแดนซูเดเตนของเยอรมนีในปี พ.ศ. 2481 ต่อด้วยการสร้างรัฐอารักขาแห่งโบฮีเมียและโมราเวีย และในปลายปี พ.ศ. 2487 ได้ขยายไปยังทุกส่วนของเชโกสโลวะเกีย

สนธิสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบนทรอพ
ริบเบนทรอพลาออกจากโมโลตอฟในเบอร์ลิน พฤศจิกายน 2483 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1939 Aug 23

สนธิสัญญาโมโลตอฟ–ริบเบนทรอพ

Russia
สนธิสัญญาโมโลตอฟ-ริบเบนทรอพเป็นสนธิสัญญาไม่รุกรานระหว่างนาซีเยอรมนีและ สหภาพโซเวียต ซึ่งทำให้สองมหาอำนาจสามารถแบ่งแยก โปแลนด์ ระหว่างกันได้สนธิสัญญานี้ลงนามในกรุงมอสโกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2482 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมัน Joachim von Ribbentrop และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพโซเวียต Vyacheslav Molotov และเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่รุกรานระหว่างเยอรมนีและสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตประโยคดังกล่าวให้การรับประกันสันติภาพเป็นลายลักษณ์อักษรจากแต่ละฝ่ายที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง และคำมั่นสัญญาที่ประกาศว่าไม่มีรัฐบาลใดที่จะเป็นพันธมิตรหรือช่วยเหลือศัตรูของอีกฝ่ายนอกเหนือจากข้อกำหนดเรื่องการไม่รุกรานที่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว สนธิสัญญายังรวมถึงพิธีสารลับซึ่งกำหนดพรมแดนของขอบเขตอิทธิพลของโซเวียตและเยอรมันทั่วโปแลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย และฟินแลนด์พิธีสารลับยังรับรู้ถึงความสนใจของลิทัวเนียในภูมิภาควิลนีอุส และเยอรมนีประกาศว่าไม่สนใจเบสซาราเบียโดยสิ้นเชิงการมีอยู่ของพิธีสารลับที่มีข่าวลือได้รับการพิสูจน์ก็ต่อเมื่อมันถูกเปิดเผยต่อสาธารณะระหว่างการพิจารณาคดีนูเรมเบิร์ก
1939 - 1940
สงครามปะทุขึ้นในยุโรปornament
Play button
1939 Sep 1 - Oct 3

การรุกรานโปแลนด์

Poland
การรุกรานโปแลนด์ เป็นการโจมตีสาธารณรัฐโปแลนด์โดย นาซีเยอรมนี และ สหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองการรุกรานของเยอรมนีเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482 หนึ่งสัปดาห์หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาโมโลตอฟ-ริบเบนทรอพระหว่างเยอรมนีและสหภาพโซเวียต และหนึ่งวันหลังจากที่สหภาพโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียตได้อนุมัติสนธิสัญญานี้โซเวียตบุกโปแลนด์เมื่อวันที่ 17 กันยายนการรณรงค์สิ้นสุดลงในวันที่ 6 ตุลาคม โดยเยอรมนีและสหภาพโซเวียตแบ่งและผนวกโปแลนด์ทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของสนธิสัญญาชายแดนเยอรมัน-โซเวียตกองกำลังเยอรมันบุกโปแลนด์จากทางเหนือ ใต้ และตะวันตกในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ Gleiwitzกองกำลังทหารของสโลวาเกียรุกคืบเคียงข้างเยอรมันทางตอนเหนือของสโลวาเกียขณะที่ Wehrmacht รุกคืบ กองกำลังโปแลนด์ถอนกำลังออกจากฐานปฏิบัติการส่วนหน้าใกล้กับพรมแดนเยอรมนี-โปแลนด์ เพื่อไปยังแนวป้องกันที่จัดตั้งขึ้นทางตะวันออกหลังจากโปแลนด์พ่ายแพ้ในสมรภูมิ Bzura เมื่อกลางเดือนกันยายน ฝ่ายเยอรมันก็ได้เปรียบอย่างไม่มีข้อโต้แย้งจากนั้นกองกำลังโปแลนด์ถอนกำลังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันที่ยาวนานของหัวสะพานโรมาเนีย และรอคอยการสนับสนุนและการบรรเทาทุกข์ที่คาดหวังจาก ฝรั่งเศส และ สหราชอาณาจักรวันที่ 3 กันยายน ตามข้อตกลงพันธมิตรกับโปแลนด์ สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนีในที่สุดการช่วยเหลือโปแลนด์ก็จำกัดมาก
Play button
1939 Sep 3 - 1945 May 8

การต่อสู้ของมหาสมุทรแอตแลนติก

North Atlantic Ocean
การรบในมหาสมุทรแอตแลนติก การรบทางทหารที่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1939 จนถึงความพ่ายแพ้ของนาซีเยอรมนีในปี 1945 ซึ่งครอบคลุมส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์กองทัพเรือของสงครามโลกครั้งที่สองหัวใจสำคัญอยู่ที่การปิดล้อมทางเรือของฝ่ายสัมพันธมิตรในเยอรมนี ซึ่งประกาศในวันรุ่งขึ้นหลังจากการประกาศสงคราม และการปิดล้อมตอบโต้ของเยอรมนีที่ตามมาการรณรงค์ถึงจุดสูงสุดตั้งแต่กลางปี ​​1940 จนถึงสิ้นปี 1943การรบในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เรืออูและเรือรบอื่นๆ ของ Kriegsmarine ของเยอรมัน (กองทัพเรือ) และเครื่องบินของ Luftwaffe (กองทัพอากาศ) ต่อสู้กับกองทัพเรือ กองทัพเรือแคนาดา กองทัพเรือ สหรัฐฯ และเรือเดินสมุทรของพันธมิตรขบวนส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเหนือและส่วนใหญ่ไปที่สหราชอาณาจักรและ สหภาพโซเวียต ได้รับการคุ้มครองส่วนใหญ่โดยกองทัพเรือและกองทัพอากาศอังกฤษและแคนาดากองกำลังเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากเรือและเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2484 เยอรมันเข้าร่วมโดยเรือดำน้ำของเรือดำน้ำของอิตาลี Regia Marina (Royal Navy) หลังจากที่อิตาลีฝ่ายอักษะของเยอรมนีเข้าสู่สงครามเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2483
สงครามลวง
ปืนครกขนาด 8 นิ้วของอังกฤษใกล้ชายแดนเยอรมันในช่วงสงครามลวง ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1939 Sep 3 - 1940 May 7

สงครามลวง

England, UK
สงครามลวงเป็นช่วงเวลาแปดเดือนในช่วงเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระหว่างนั้นมีการปฏิบัติการทางทหารทางบกอย่างจำกัดเพียงหนึ่งครั้งในแนวรบด้านตะวันตก เมื่อกองทหารฝรั่งเศสรุกรานเขตซาร์ของเยอรมนีนาซีเยอรมนีบุก โปแลนด์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2482;ยุคลวงเริ่มต้นด้วยการประกาศสงครามของ สหราชอาณาจักร และ ฝรั่งเศส กับ นาซีเยอรมนี ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 หลังจากนั้นก็เกิดสงครามขึ้นเล็กน้อย และจบลงด้วยการรุกรานฝรั่งเศสและประเทศต่ำของเยอรมันในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 แม้ว่าจะมี ไม่มีปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่โดยอังกฤษและฝรั่งเศส พวกเขาเริ่มทำสงครามเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปิดล้อมทางเรือ และปิดหน่วยจู่โจมผิวน้ำของเยอรมันพวกเขาสร้างแผนที่ซับซ้อนสำหรับการปฏิบัติการขนาดใหญ่จำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ความพยายามในสงครามของเยอรมันพิการสิ่งเหล่านี้รวมถึงการเปิดแนวรบแองโกล-ฝรั่งเศสในคาบสมุทรบอลข่าน รุกรานนอร์เวย์เพื่อยึดการควบคุมแหล่งแร่เหล็กหลักของเยอรมนี และการโจมตี สหภาพโซเวียต เพื่อตัดการส่งน้ำมันไปยังเยอรมนีภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2483 การดำเนินการตามแผนของนอร์เวย์โดยลำพังถือว่าไม่เพียงพอที่จะหยุดการรุกของเยอรมัน
Play button
1939 Nov 30 - 1940 Mar 10

สงครามฤดูหนาว

Eastern Finland, Finland
สงครามฤดูหนาว หรือที่เรียกว่าสงครามโซเวียต-ฟินแลนด์ครั้งที่หนึ่ง เป็นสงครามระหว่าง สหภาพโซเวียต และฟินแลนด์สงครามเริ่มขึ้นด้วยการรุกรานฟินแลนด์ของโซเวียตเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 สามเดือนหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ปะทุขึ้น และสิ้นสุดในสามเดือนครึ่งต่อมาด้วยสนธิสัญญาสันติภาพมอสโกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2483 แม้จะมีกำลังทางทหารที่เหนือกว่าโดยเฉพาะด้านรถถัง และเครื่องบิน สหภาพโซเวียตประสบความสูญเสียอย่างรุนแรงและในช่วงแรกมีความก้าวหน้าเล็กน้อยสันนิบาตแห่งชาติถือว่าการโจมตีผิดกฎหมายและขับไล่สหภาพโซเวียตออกจากองค์กร
Play button
1940 Apr 8 - Jun 10

แคมเปญนอร์เวย์

Norway
การรณรงค์ของนอร์เวย์ (8 เมษายน – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2483) อธิบายถึงความพยายามของฝ่ายสัมพันธมิตรในการปกป้องภาคเหนือของนอร์เวย์ควบคู่ไปกับการต่อต้านกองกำลังของนอร์เวย์ต่อการรุกรานของประเทศโดยนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สองวางแผนในชื่อ Operation Wilfred และ Plan R 4 ในขณะที่การโจมตีของเยอรมันเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวแต่ยังไม่เกิดขึ้น HMS Renown ออกเดินทางจาก Scapa Flow เพื่อไปยัง Vestfjorden ด้วยเรือพิฆาต 12 ลำในวันที่ 4 เมษายนกองทัพเรืออังกฤษและเยอรมันพบกันในการรบครั้งแรกที่นาร์วิคเมื่อวันที่ 9 และ 10 เมษายน และกองกำลังอังกฤษยกพลขึ้นบกครั้งแรกที่ Åndalsnes ในวันที่ 13เหตุผลทางยุทธศาสตร์หลักที่ทำให้เยอรมนีบุกนอร์เวย์ก็เพื่อยึดท่าเรือนาร์วิคและรับประกันแร่เหล็กที่จำเป็นสำหรับการผลิตเหล็กที่สำคัญการรณรงค์ดำเนินไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2483 และเห็นการหลบหนีของกษัตริย์ฮากุนที่ 7 และรัชทายาทโอลาฟ มกุฎราชกุมารรัชทายาทไปยังสหราชอาณาจักรกองกำลังสำรวจของอังกฤษ ฝรั่งเศส และโปแลนด์จำนวน 38,000 นาย ขึ้นฝั่งทางตอนเหนือเป็นเวลาหลายวันประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง แต่ได้ล่าถอยอย่างรวดเร็วหลังจากการบุกโจมตีฝรั่งเศสแบบสายฟ้าแลบของเยอรมันเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมรัฐบาลนอร์เวย์ขอเนรเทศในลอนดอนการรณรงค์จบลงด้วยการยึดครองนอร์เวย์ทั้งหมดโดยเยอรมนี แต่กองกำลังนอร์เวย์ที่ถูกเนรเทศหลบหนีและต่อสู้ต่อไปจากต่างประเทศ
Play button
1940 Apr 9

การรุกรานเดนมาร์กของเยอรมัน

Denmark
การรุกรานเดนมาร์กของเยอรมนี ซึ่งบางครั้งเรียกว่าสงครามหกชั่วโมงเนื่องจากมีระยะเวลาสั้น คือการโจมตีของเยอรมันต่อเดนมาร์กเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2483 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นโหมโรงของการรุกรานนอร์เวย์การทัพเยอรมันภาคพื้นดินต่อเดนมาร์กซึ่งกินเวลาประมาณหกชั่วโมงถือเป็นปฏิบัติการทางทหารที่สั้นที่สุดครั้งหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สอง
การรุกรานเบลเยียมของเยอรมัน
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1940 May 10 - May 28

การรุกรานเบลเยียมของเยอรมัน

Belgium
การบุกครองเบลเยียมหรือการรณรงค์ของเบลเยียม (10–28 พฤษภาคม พ.ศ. 2483) ซึ่งมักเรียกกันในเบลเยียมว่า การรณรงค์ 18 วัน ก่อตัวขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการที่ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการบุกโจมตีของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นนานกว่า 18 วันในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2483 และจบลงด้วยการยึดครองเบลเยียมของเยอรมนีหลังจากการยอมจำนนของกองทัพเบลเยียมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 เยอรมนีบุกลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียมภายใต้แผนปฏิบัติการ Fall Gelb (กรณีสีเหลือง)กองทัพพันธมิตรพยายามที่จะหยุดยั้งกองทัพเยอรมันในเบลเยียม โดยเชื่อว่าเป็นแรงผลักดันหลักของเยอรมันหลังจากที่ฝรั่งเศสได้ส่งกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างเต็มที่ไปยังเบลเยียมระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 พฤษภาคม ฝ่ายเยอรมันก็ออกปฏิบัติการระยะที่สอง บุกทะลวงหรือใช้เคียวตัดผ่าน Ardennes และรุกเข้าสู่ช่องแคบอังกฤษกองทัพเยอรมัน (Heer) มาถึงช่องแคบหลังจากผ่านไปห้าวัน โอบล้อมกองทัพพันธมิตรฝ่ายเยอรมันค่อยๆลดกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรลง บังคับให้พวกเขากลับไปยังทะเลกองทัพเบลเยียมยอมจำนนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 ยุติการสู้รบการรบแห่งเบลเยียมรวมถึงการต่อสู้รถถังครั้งแรกของสงคราม การรบแห่ง Hannutมันเป็นการต่อสู้ด้วยรถถังที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ณ เวลานั้น แต่ภายหลังถูกแซงหน้าด้วยการรบของแคมเปญแอฟริกาเหนือและแนวรบด้านตะวันออกการสู้รบยังรวมถึงการรบที่ป้อม Eben-Emael ซึ่งเป็นการปฏิบัติการทางอากาศเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกโดยใช้พลร่ม
Play button
1940 May 10 - May 14

การรุกรานเนเธอร์แลนด์ของเยอรมัน

Netherlands
การรุกราน เนเธอร์แลนด์ ของเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ทางทหารของเคสเยลโลว์ การรุกรานของเยอรมันในประเทศต่ำ (เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์) และฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการสู้รบดำเนินไปตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 จนกระทั่งกองกำลังหลักของเนเธอร์แลนด์ยอมจำนนในวันที่ 14 พฤษภาคมกองทหารดัตช์ในจังหวัดซีแลนด์ยังคงต้านทาน Wehrmacht จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม เมื่อเยอรมนียึดครองทั้งประเทศได้สำเร็จการบุกครองเนเธอร์แลนด์ทำให้มีทหารพลร่มจำนวนมากกลุ่มแรกๆ ลดลง เพื่อยึดครองจุดทางยุทธวิธีและช่วยให้กองทหารภาคพื้นดินรุดหน้ากองทัพเยอรมันใช้พลร่มในการยึดสนามบินหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียงร็อตเตอร์ดัมและกรุงเฮก ช่วยในการเข้ายึดประเทศอย่างรวดเร็วและทำให้กองกำลังดัตช์หยุดเคลื่อนไหวหลังจากการทิ้งระเบิดทำลายล้างเมืองร็อตเตอร์ดัมโดยกองทัพเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม เยอรมันขู่ว่าจะทิ้งระเบิดเมืองอื่น ๆ ของเนเธอร์แลนด์ หากกองกำลังดัตช์ปฏิเสธที่จะยอมจำนนเจ้าหน้าที่ทั่วไปรู้ว่าไม่สามารถหยุดเครื่องบินทิ้งระเบิดได้และสั่งให้กองทัพเนเธอร์แลนด์ยุติการสู้รบส่วนที่ถูกยึดครองสุดท้ายของเนเธอร์แลนด์ได้รับการปลดปล่อยในปี พ.ศ. 2488
Play button
1940 May 11 - May 25

การต่อสู้ของฝรั่งเศส

France
การรบแห่งฝรั่งเศสเป็นการรุกรานฝรั่งเศส เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และ เนเธอร์แลนด์ ของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2482 ฝรั่งเศสได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีหลังจาก การรุกรานโปแลนด์ของเยอรมันในช่วงต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2482 ฝรั่งเศสเริ่มรุกซาร์อย่างจำกัด และในกลางเดือนตุลาคมก็ถอนตัวออกจากจุดเริ่มต้นกองทัพเยอรมันบุกเบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2483อิตาลี เข้าสู่สงครามเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2483 และพยายามรุกรานฝรั่งเศสฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศต่ำถูกยึดครอง ยุติปฏิบัติการทางบกในแนวรบด้านตะวันตกจนกระทั่งยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2487กองกำลังเยอรมันเริ่ม Fall Rot ("คดีแดง") เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ฝ่ายฝรั่งเศสที่เหลืออีกหกสิบฝ่ายและฝ่ายอังกฤษสองฝ่ายในฝรั่งเศสได้ตั้งมั่นอยู่บนซอมม์และไอส์น แต่พ่ายแพ้โดยการผสมผสานระหว่างอากาศที่เหนือกว่าและความคล่องตัวของยานเกราะ .กองทัพเยอรมันรุกล้ำแนว Maginot Line ที่ไม่บุบสลายและรุกลึกเข้าไปในฝรั่งเศส เข้ายึดครองปารีส โดยปราศจากการต่อต้านในวันที่ 14 มิถุนายนหลังจากการหลบหนีของรัฐบาลฝรั่งเศสและการล่มสลายของกองทัพฝรั่งเศส ผู้บัญชาการทหารเยอรมันได้พบกับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในวันที่ 18 มิถุนายนเพื่อเจรจายุติการสู้รบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2483 การสงบศึกครั้งที่สองที่กงเปียญได้รับการลงนามโดยฝรั่งเศสและเยอรมนีรัฐบาลวิชีที่เป็นกลางซึ่งนำโดยจอมพล Philippe Pétain เข้ามาแทนที่สาธารณรัฐที่สาม และการยึดครองทางทหารของเยอรมันเริ่มขึ้นตามชายฝั่งทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกของฝรั่งเศสและดินแดนห่างไกลจากทะเล
Play button
1940 May 26 - Jun 3

การอพยพดันเคิร์ก

Dunkirk, France
การอพยพที่ดันเคิร์กมีชื่อรหัสว่า Operation Dynamo หรือที่รู้จักในชื่อ Miracle of Dunkirk หรือเพียงแค่ Dunkirk เป็นการอพยพของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากชายหาดและท่าเรือ Dunkirk ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง 4 พฤษภาคม มิถุนายน พ.ศ. 2483 ปฏิบัติการเริ่มขึ้นหลังจากกองทหารเบลเยียม อังกฤษ และฝรั่งเศสจำนวนมากถูกตัดขาดและถูกล้อมโดยกองทหารเยอรมันระหว่างการรบที่ฝรั่งเศสเป็นเวลาหกสัปดาห์ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภา นายกรัฐมนตรีอังกฤษ วินสตัน เชอร์ชิลล์ เรียกเหตุการณ์นี้ว่า "หายนะทางทหารครั้งใหญ่" โดยกล่าวว่า "รากเหง้า แก่นแท้ และมันสมองของกองทัพอังกฤษทั้งหมด" ติดอยู่ที่ดันเคิร์ก และดูเหมือนกำลังจะพินาศหรือถูกจับ .ในคำปราศรัย "เราจะต่อสู้บนชายหาด" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เขายกย่องการช่วยเหลือของพวกเขาว่าเป็น "ปาฏิหาริย์แห่งการปลดปล่อย"
Play button
1940 Jun 10 - Jun 22

การรุกรานฝรั่งเศสของอิตาลี

Italy
การรุกรานฝรั่งเศสของอิตาลี (10–25 มิถุนายน พ.ศ. 2483) หรือที่เรียกว่าสมรภูมิแห่งเทือกเขาแอลป์ เป็นการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งแรกของอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการสู้รบครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของสมรภูมิฝรั่งเศสการเข้าสู่สงครามของอิตาลีได้ขยายขอบเขตออกไปอย่างมากในแอฟริกาและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป้าหมายของเบนิโต มุสโสลินี ผู้นำอิตาลีคือการกำจัดการครอบงำของแองโกล-ฝรั่งเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน การบุกเบิกดินแดนอิตาลีในอดีต (Italia irredenta) และการขยายอิทธิพลของอิตาลีเหนือคาบสมุทรบอลข่านและในแอฟริกาฝรั่งเศสและอังกฤษพยายามดึงมุสโสลินีออกจากการเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีในช่วงทศวรรษที่ 1930 แต่ความสำเร็จของเยอรมันอย่างรวดเร็วระหว่างปี 1938 ถึง 1940 ทำให้อิตาลีเข้าแทรกแซงฝ่ายเยอรมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 1940อิตาลีประกาศสงครามกับฝรั่งเศสและอังกฤษในเย็นวันที่ 10 มิถุนายน โดยจะมีผลหลังเที่ยงคืน
Play button
1940 Jun 22

การยึดครองปารีสของเยอรมัน

Compiègne, France
การสงบศึกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2483 ได้รับการลงนามเมื่อเวลา 18:36 น. ใกล้เมืองกงเปียญ ประเทศฝรั่งเศส โดยเจ้าหน้าที่ของนาซีเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่สามยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 25 มิถุนายนผู้ลงนามในเยอรมนี ได้แก่ Wilhelm Keitel นายทหารอาวุโสของ Wehrmacht (กองทัพเยอรมัน) ในขณะที่ฝ่ายฝรั่งเศสมีตำแหน่งต่ำกว่า รวมทั้งนายพล Charles Huntzigerหลังจากชัยชนะอย่างเด็ดขาดของเยอรมันในสมรภูมิฝรั่งเศส (10 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2483) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 การสงบศึกครั้งนี้ได้จัดตั้งเขตยึดครองของเยอรมันทางตอนเหนือและตะวันตกของฝรั่งเศส ซึ่งครอบคลุมช่องแคบอังกฤษและท่าเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมด และปล่อยให้ส่วนที่เหลือ "เป็นอิสระ" "ให้ปกครองโดยฝรั่งเศสอดอล์ฟ ฮิตเลอร์จงใจเลือกป่า Compiègne เป็นสถานที่ลงนามสงบศึกเนื่องจากมีบทบาทเชิงสัญลักษณ์ในฐานะ สถานที่สงบศึกกับเยอรมนีในปี 1918 ซึ่งเป็นสัญญาณการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 1 ด้วยการยอมจำนนของเยอรมนี
Play button
1940 Jul 10 - Oct 31

การต่อสู้ของอังกฤษ

England, UK
การรบแห่งบริเตนเป็นการรณรงค์ทางทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งกองทัพอากาศ (RAF) และกองบินทางอากาศ (FAA) ของกองทัพเรือปกป้อง สหราชอาณาจักร จากการโจมตีขนาดใหญ่โดยกองทัพอากาศของนาซีเยอรมนี กองทัพได้รับการอธิบายว่าเป็นการรณรงค์ทางทหารครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ต่อสู้โดยกองกำลังทางอากาศทั้งหมดวัตถุประสงค์หลักของกองกำลังเยอรมันคือการบังคับให้อังกฤษตกลงที่จะเจรจายุติข้อตกลงสันติภาพในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2483 การปิดล้อมทางอากาศและทางทะเลเริ่มขึ้น โดยกองทัพมุ่งเป้าไปที่ขบวนเรือขนส่งสินค้าชายฝั่งเป็นหลัก เช่นเดียวกับท่าเรือและศูนย์กลางการขนส่ง เช่น พอร์ตสมัธในวันที่ 1 สิงหาคม กองทัพได้รับคำสั่งให้บรรลุความเหนือกว่าทางอากาศเหนือกองทัพอากาศโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้กองบัญชาการรบของกองทัพอากาศไร้ความสามารถ12 วันต่อมา ได้เปลี่ยนการโจมตีไปยังสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพอากาศขณะที่การสู้รบดำเนินไป กองทัพยังได้กำหนดเป้าหมายไปที่โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องบินและโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ในที่สุดก็ใช้การทิ้งระเบิดก่อการร้ายในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางการเมืองและพลเรือน
สนธิสัญญาไตรภาคี
การลงนามในสนธิสัญญาไตรภาคีทางซ้ายมือของภาพซึ่งนั่งจากซ้ายไปขวาคือ Saburō Kurusu (ตัวแทนของญี่ปุ่น), Galeazzo Ciano (อิตาลี) และ Adolf Hitler (เยอรมนี) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1940 Sep 27

สนธิสัญญาไตรภาคี

Berlin, Germany
สนธิสัญญาไตรภาคีหรือที่รู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาเบอร์ลิน เป็นข้อตกลงระหว่าง เยอรมนีอิตาลี และญี่ปุ่น ลงนามในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยโยอาคิม ฟอน ริบเบนทรอพ, กาเลอาซโซ ชิอาโน และซาบูโร คุรุสุ ตามลำดับเป็นพันธมิตรทางทหารป้องกันซึ่งในที่สุดก็เข้าร่วมโดย ฮังการี (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483) โรมาเนีย (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483) บัลแกเรีย (1 มีนาคม พ.ศ. 2484) และยูโกสลาเวีย (25 มีนาคม พ.ศ. 2484) รวมทั้งโดยรัฐสโลวาเกีย ลูกค้าชาวเยอรมัน (24 พฤศจิกายน 2483)การภาคยานุวัติของยูโกสลาเวียกระตุ้นให้เกิดรัฐประหารในกรุงเบลเกรดในอีกสองวันต่อมาเยอรมนี อิตาลี และฮังการีตอบโต้ด้วยการรุกรานยูโกสลาเวียผลที่ตามมาคือรัฐลูกความอิตาโล-เยอรมัน หรือที่รู้จักในชื่อรัฐอิสระแห่งโครเอเชีย เข้าร่วมสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2484สนธิสัญญาไตรภาคีมุ่งเป้าไปที่ สหรัฐอเมริกา เป็นหลักผลในทางปฏิบัติมีจำกัดเนื่องจากโรงละครปฏิบัติการอิตาโล-เยอรมันและญี่ปุ่นอยู่คนละซีกโลก และอำนาจการหดตัวสูงมีผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้ฝ่ายอักษะจึงเป็นเพียงพันธมิตรที่หลวมเท่านั้นไม่เคยมีการใช้มาตราการป้องกัน และการลงนามในข้อตกลงไม่ได้บังคับให้ผู้ลงนามต่อสู้กับสงครามร่วมกัน
Play button
1940 Oct 28 - 1941 Jun 1

แคมเปญบอลข่าน

Greece
การทัพบอลข่านในสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มต้นด้วย การรุกรานกรีซของอิตาลี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ในช่วงต้นเดือน พ.ศ. 2484 การรุกของอิตาลีได้หยุดชะงักและการรุกโต้ตอบของ กรีก ก็รุกเข้าสู่แอลเบเนียเยอรมนีพยายามช่วยเหลืออิตาลีโดยส่งทหารไป โรมาเนีย และ บัลแกเรีย และโจมตีกรีซจากทางตะวันออกขณะเดียวกัน อังกฤษ ได้ยกพลและเครื่องบินขึ้นบกเพื่อเสริมแนวป้องกันของกรีกรัฐประหารในยูโกสลาเวียเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ทำให้อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ออกคำสั่งให้พิชิตประเทศนั้นการรุกรานยูโกสลาเวียโดย เยอรมนี และอิตาลี เริ่มต้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2484 พร้อมกับยุทธการที่กรีซครั้งใหม่วันที่ 11 เมษายน ฮังการีเข้าร่วมการรุกรานภายในวันที่ 17 เมษายน ยูโกสลาเวียได้ลงนามการสงบศึก และภายในวันที่ 30 เมษายน แผ่นดินใหญ่กรีซทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเยอรมนีหรืออิตาลีในวันที่ 20 พฤษภาคม เยอรมนีบุกเกาะครีตทางอากาศ และภายในวันที่ 1 มิถุนายน กองทัพกรีกและอังกฤษที่เหลือทั้งหมดบนเกาะก็ยอมจำนนแล้วแม้ว่าจะไม่ได้เข้าร่วมการโจมตีในเดือนเมษายน แต่บัลแกเรียก็เข้ายึดครองพื้นที่บางส่วนของทั้งยูโกสลาเวียและกรีซหลังจากนั้นไม่นานตลอดระยะเวลาที่เหลือของสงครามในคาบสมุทรบอลข่าน
Play button
1941 Feb 21 - 1943 May 13

เยอรมันส่ง Afrika Korps

North Africa
Afrika Korps ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2484 และหนึ่งในนายพลคนโปรดของฮิตเลอร์ เออร์วิน รอมเมล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์เดิมที Hans von Funck จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่ง แต่ฮิตเลอร์เกลียด von Funck เนื่องจากเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนตัวของ Werner von Fritsch จนกระทั่ง von Fritsch ถูกเลิกจ้างในปี 1938กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพเยอรมัน (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) ได้ตัดสินใจส่ง "กำลังสกัดกั้น" ไปยังลิเบียของอิตาลีเพื่อสนับสนุนกองทัพอิตาลีกองทัพที่ 10 ของอิตาลีถูกส่งโดยกองกำลังทะเลทรายตะวันตกของเครือจักรภพอังกฤษในปฏิบัติการเข็มทิศ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2483 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484) และถูกยึดในสมรภูมิเบดาฟอมม์
Play button
1941 Apr 6 - Apr 30

การรุกรานกรีซของเยอรมัน

Greece
การรุกรานกรีซของเยอรมัน คือการโจมตีของฝ่ายพันธมิตรกรีซโดยฟาสซิสต์อิตาลี และนาซี เยอรมนี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองการรุกรานของอิตาลีในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าสงครามกรีก-อิตาลี ตามมาด้วยการรุกรานของเยอรมันในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 การยกพลขึ้นบกของเยอรมนีบนเกาะครีต (พฤษภาคม พ.ศ. 2484) เกิดขึ้นหลังจากกองกำลังพันธมิตรพ่ายแพ้ในกรีซแผ่นดินใหญ่การรบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ของฝ่ายอักษะและพันธมิตรของคาบสมุทรบอลข่านที่ยิ่งใหญ่กว่าหลังจากการรุกรานของอิตาลีเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2483 กรีซพร้อมด้วยการสนับสนุนทางอากาศและทางวัตถุของอังกฤษ ได้ขับไล่การโจมตีครั้งแรกของอิตาลีและการตอบโต้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2484 เมื่อการรุกรานของเยอรมนีหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการมาริตาเริ่มต้นในวันที่ 6 เมษายน กองกำลังของ กองทัพกรีกอยู่ที่ชายแดนกรีกติดกับแอลเบเนีย ซึ่งขณะนั้นเป็นข้าราชบริพารของอิตาลี ซึ่งกองทัพอิตาลีได้เข้าโจมตีกองทหารเยอรมันบุกจาก บัลแกเรีย ทำให้เกิดแนวรบที่สองกรีซได้รับกำลังเสริมเล็กน้อยจากกองทัพ อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เพื่อรอการโจมตีของเยอรมันกองทัพกรีกพบว่าตัวเองมีจำนวนมากกว่าในความพยายามที่จะป้องกันทั้งกองทัพอิตาลีและเยอรมันเป็นผลให้แนวป้องกัน Metaxas ไม่ได้รับการเสริมกำลังทหารที่เพียงพอและถูกเยอรมันบุกรุกอย่างรวดเร็วซึ่งจากนั้นก็ขนาบข้างกองกำลังกรีกที่ชายแดนแอลเบเนียส่งผลให้พวกเขายอมจำนนกองกำลังอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ถูกครอบงำและถูกบังคับให้ล่าถอย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการอพยพเป็นเวลาหลายวันที่กองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการรุกคืบของเยอรมันในตำแหน่งเทอร์โมไพเล ทำให้เรือสามารถเตรียมอพยพหน่วยที่ปกป้องกรีซได้กองทัพเยอรมันเดินทางถึงเมืองหลวง เอเธนส์ ในวันที่ 27 เมษายน และชายฝั่งทางใต้ของกรีซในวันที่ 30 เมษายน ยึดกำลังพลของอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้ 7,000 นาย และยุติการสู้รบด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดการพิชิตกรีซเสร็จสิ้นด้วยการยึดเกาะครีตในอีกหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากการล่มสลาย กรีซถูกยึดครองโดยกองกำลังทหารของเยอรมนี อิตาลี และบัลแกเรีย
Play button
1941 Jun 22 - 1942 Jan 4

ปฏิบัติการบาร์บารอสซา

Russia
ปฏิบัติการบาร์บารอสซาเป็นการรุกราน สหภาพโซเวียต โดยนาซีเยอรมนีและพันธมิตรฝ่ายอักษะจำนวนมาก เริ่มในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองปฏิบัติการนี้มีชื่อรหัสว่า Frederick Barbarossa ("หนวดแดง") จักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และกษัตริย์แห่งเยอรมันในศตวรรษที่ 12 ดำเนินการตามเป้าหมายทางอุดมการณ์ของนาซีเยอรมนีในการพิชิตสหภาพโซเวียตตะวันตกเพื่อรวมประชากรใหม่เข้ากับชาวเยอรมันGeneralplan Ost ของเยอรมันมีเป้าหมายที่จะใช้ผู้ที่ถูกพิชิตบางส่วนเป็นแรงงานบังคับสำหรับความพยายามในสงครามฝ่ายอักษะในขณะที่ได้รับน้ำมันสำรองของคอเคซัสรวมถึงทรัพยากรทางการเกษตรของดินแดนโซเวียตต่างๆเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการสร้าง Lebensraum (พื้นที่อยู่อาศัย) ให้มากขึ้นสำหรับเยอรมนี และการกำจัดชนพื้นเมืองสลาฟในท้ายที่สุดด้วยการเนรเทศจำนวนมากไปยังไซบีเรีย การทำให้เยอรมันกลายเป็นทาส และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
1941
สงครามในมหาสมุทรแปซิฟิกornament
Play button
1941 Dec 7

โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์

Oahu, Hawaii, USA
การโจมตีเพิร์ล ฮาร์เบอร์เป็นการโจมตีทางทหารอย่างน่าประหลาดใจโดยหน่วยบริการทางอากาศของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นต่อ สหรัฐอเมริกา โจมตีฐานทัพเรือที่เพิร์ล ฮาร์เบอร์ ในโฮโนลูลู ดินแดนฮาวาย ก่อนเวลา 08.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เป็นกลางในขณะนั้นการโจมตีนำไปสู่การเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองอย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นผู้นำกองทัพญี่ปุ่นเรียกการโจมตีดังกล่าวว่า ปฏิบัติการฮาวายและปฏิบัติการ AI และเรียกการโจมตีว่า ปฏิบัติการ Z ในระหว่างการวางแผนญี่ปุ่น ตั้งใจที่จะโจมตีเพื่อเป็นการป้องกันจุดมุ่งหมายคือเพื่อป้องกันไม่ให้กองเรือแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาแทรกแซงแผนการปฏิบัติการทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อดินแดนโพ้นทะเลของ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และของสหรัฐอเมริกาในช่วงเจ็ดชั่วโมงนั้น มีการประสานงานการโจมตีของญี่ปุ่นต่อ ฟิลิปปินส์ กวม และเกาะเวกที่สหรัฐฯ ยึดครอง และต่อ จักรวรรดิอังกฤษ ใน มาลายา สิงคโปร์ และฮ่องกงการโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 07:48 น. ตามเวลาฮาวาย (18:18 น. GMT)ฐานถูกโจมตีโดยเครื่องบินจักรวรรดิญี่ปุ่น 353 ลำ (รวมทั้งเครื่องบินรบ เครื่องบินทิ้งระเบิดระดับและดำน้ำ และเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโด) ในสองระลอก โดยปล่อยจากเรือบรรทุกเครื่องบิน 6 ลำจากเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด 8 ลำ ทุกลำได้รับความเสียหาย และจม 4 ลำในเวลาต่อมา ยกเว้นเรือยูเอสเอส แอริโซนา ได้รับการเลี้ยงดู และอีก 6 ลำก็กลับมาประจำการและออกไปสู้รบในสงครามต่อไป
Play button
1941 Dec 8 - 1942 Feb 15

การรณรงค์มลายู

Malaysia
การทัพมลายู เป็นการรณรงค์ทางทหารที่ต่อสู้โดยกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะในแหลมมลายา ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันถูกครอบงำโดยการสู้รบทางบกระหว่างหน่วยกองทัพ เครือจักรภพอังกฤษ และกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น โดยมีการปะทะกันเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นของการทัพระหว่างเครือจักรภพอังกฤษและ ตำรวจไทยญี่ปุ่นมีอำนาจสูงสุดทางอากาศและทางเรือตั้งแต่วันแรกของการรณรงค์สำหรับกองกำลังอังกฤษอินเดีย ออสเตรเลีย และมลายูที่ปกป้องอาณานิคม การทัพครั้งนี้ถือเป็นหายนะอย่างยิ่งปฏิบัติการดังกล่าวมีความโดดเด่นในเรื่องการใช้ทหารราบจักรยานของญี่ปุ่น ซึ่งช่วยให้กองทหารสามารถบรรทุกอุปกรณ์ได้มากขึ้น และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วผ่านภูมิประเทศป่าทึบวิศวกรของราชวงศ์ซึ่งมีอุปกรณ์ในการรื้อถอน ได้ทำลายสะพานกว่าร้อยแห่งระหว่างการล่าถอย แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำให้กองทัพญี่ปุ่นล่าช้าแต่อย่างใดเมื่อญี่ปุ่นยึด สิงคโปร์ ได้ มีผู้เสียชีวิต 9,657 รายการสูญเสียของฝ่ายสัมพันธมิตรมีจำนวนทั้งสิ้น 145,703 ราย ซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิต 15,703 ราย และเชลย 130,000 ราย
การประกาศสงครามกับญี่ปุ่นของสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดีรูสเวลต์สวมปลอกแขนสีดำลงนามในคำประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1941 Dec 8

การประกาศสงครามกับญี่ปุ่นของสหรัฐอเมริกา

United States
ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 รัฐสภา แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศสงครามกับจักรวรรดิญี่ปุ่น เพื่อตอบโต้การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อย่างกะทันหันของประเทศนั้นและการประกาศสงครามเมื่อวันก่อนถูกกำหนดขึ้นหนึ่งชั่วโมงหลังจากสุนทรพจน์อันน่าอับอายของประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. รูสเวลต์หลังจากการประกาศของสหรัฐฯ พันธมิตรของญี่ปุ่น เยอรมนี และอิตาลี ได้ประกาศสงครามกับสหรัฐฯ และนำสหรัฐฯ เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองอย่างเต็มที่
Play button
1941 Dec 14 - 1945 Sep 10

แคมเปญพม่า

Burma
การทัพพม่า เป็นการต่อสู้ต่อเนื่องกันในอาณานิคมพม่าของอังกฤษมันเป็นส่วนหนึ่งของโรงละครเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเกี่ยวข้องกับกองกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นหลักจักรวรรดิอังกฤษและสาธารณรัฐจีน โดยได้รับการสนับสนุนจาก สหรัฐอเมริกาพวกเขาเผชิญหน้ากับกองกำลังรุกรานของจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพพายัพของไทย เช่นเดียวกับขบวนการและกองทัพที่ร่วมมือกันเพื่อเอกราชอีกสองกลุ่ม กองทัพแรกคือกองทัพเอกราชพม่าซึ่งเป็นหัวหอกในการโจมตีประเทศในระยะเริ่มแรกมีการสถาปนารัฐหุ่นเชิดในพื้นที่ที่ถูกยึดครองและผนวกดินแดน ในขณะที่กองกำลังพันธมิตรระหว่างประเทศในบริติชอินเดียเปิดฉากการรุกที่ล้มเหลวหลายครั้งในระหว่างการรุกอินเดีย ในเวลาต่อมา พ.ศ. 2487 และต่อมาฝ่ายสัมพันธมิตรยึดพม่าคืนได้ กองทัพแห่งชาติอินเดีย ซึ่งนำโดยนักปฏิวัติ Subhas C. Bose และ "อินเดียเสรี" ของเขา ก็กำลังสู้รบร่วมกับญี่ปุ่นเช่นกันกองกำลังจักรวรรดิอังกฤษมีกองกำลังทางบกและทางอากาศประมาณ 1,000,000 นาย และส่วนใหญ่มาจากบริติชอินเดีย โดยมีกองกำลังกองทัพอังกฤษ (เทียบเท่ากับกองทหารราบปกติ 8 กองพลและกองทหารรถถัง 6 กอง) กองทหารอาณานิคมแอฟริกาตะวันออกและตะวันตก 100,000 นาย และที่ดินจำนวนน้อยกว่า และกองทัพอากาศจากอาณาจักรและอาณานิคมอื่นๆ หลายแห่ง
1942 - 1943
Axis Advance แผงลอยornament
Play button
1942 Feb 8 - Feb 11

การล่มสลายของสิงคโปร์

Singapore
การล่มสลายของ สิงคโปร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการที่สิงคโปร์ เกิดขึ้นในสมรภูมิแห่งสงครามแปซิฟิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จักรวรรดิญี่ปุ่น ยึดฐานที่มั่นของอังกฤษในสิงคโปร์ โดยการต่อสู้กินเวลาตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 สิงคโปร์เป็นฐานทัพทหารและท่าเรือทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การป้องกันระหว่างสงครามของอังกฤษการยึดสิงคโปร์ส่งผลให้อังกฤษยอมจำนนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนการรบ นายพลโทโมยูกิ ยามาชิตะของญี่ปุ่นได้รุกคืบพร้อมกับกำลังทหารประมาณ 30,000 นายตาม คาบสมุทรมลายู ในการทัพมลายูอังกฤษคิดผิดว่าภูมิประเทศที่เป็นป่าไม่สามารถผ่านได้ ส่งผลให้ญี่ปุ่นรุกคืบอย่างรวดเร็วในขณะที่แนวป้องกันของฝ่ายสัมพันธมิตรถูกขนาบข้างอย่างรวดเร็วพลโทอังกฤษ อาเธอร์ เพอร์ซิวาล บัญชาการกองกำลังพันธมิตร 85,000 นายที่สิงคโปร์ แม้ว่าหลายหน่วยยังมีกำลังน้อยและหน่วยส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ชาวอังกฤษมีจำนวนมากกว่าชาวญี่ปุ่น แต่น้ำส่วนใหญ่ของเกาะนี้ดึงมาจากอ่างเก็บน้ำบนแผ่นดินใหญ่อังกฤษทำลายทางหลวง ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องข้ามช่องแคบยะฮอร์โดยไม่ได้ตั้งใจสิงคโปร์ถือว่ามีความสำคัญมากจนนายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลสั่งให้เพอซิวาลสู้เพื่อคนสุดท้าย
Play button
1942 May 4 - May 8

การต่อสู้ของทะเลคอรัล

Coral Sea
การรบที่ทะเลคอรัล ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 เป็นการรบทางเรือครั้งใหญ่ระหว่างกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น (IJN) กับกองทัพเรือและกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเกิดขึ้นใน Pacific Theatre ของสงครามโลกครั้งที่ 2 การสู้รบมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะปฏิบัติการครั้งแรกที่กองเรือฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นหรือยิงใส่กัน โดยโจมตีเหนือขอบฟ้าด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินแทนแม้ว่าการรบครั้งนี้จะเป็นชัยชนะทางยุทธวิธีสำหรับฝ่ายญี่ปุ่นในแง่ของการจมของเรือ แต่ก็ได้รับการอธิบายว่าเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์สำหรับฝ่ายสัมพันธมิตรการสู้รบนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มสงครามที่การรุกครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นถูกหันกลับ
Play button
1942 Jun 4 - Jun 4

ยุทธการมิดเวย์

Midway Atoll, United States
การรบที่มิดเวย์เป็นการรบทางเรือครั้งใหญ่ใน Pacific Theatre ของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 4–7 มิถุนายน พ.ศ. 2485 หกเดือนหลังจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นและหนึ่งเดือนหลังจากการรบที่ทะเลคอรัลกองทัพเรือสหรัฐฯ ภายใต้การนำของนายพล Chester W. Nimitz, Frank J. Fletcher และ Raymond A. Spruance ได้เอาชนะกองเรือโจมตีของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายพล Isoroku Yamamoto, Chuichi Nagumo และ Nobutake Kondō ทางตอนเหนือของ Midway Atoll ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ กองเรือญี่ปุ่น.จอห์น คีแกน นักประวัติศาสตร์การทหารเรียกมันว่า "การโจมตีที่น่าทึ่งและแตกหักที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงครามทางเรือ" ในขณะที่นักประวัติศาสตร์ทางเรือ เครก ไซมอนด์ส เรียกมันว่า "การสู้รบทางเรือที่เป็นผลสืบเนื่องมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลก เทียบเคียงกับซาลามิส ทราฟัลการ์ และช่องแคบสึชิมะ เป็นทั้งความเด็ดขาดทางยุทธวิธีและอิทธิพลทางยุทธศาสตร์"การล่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันติดกับดักและยึดครองมิดเวย์เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ "กำแพงกั้น" โดยรวมเพื่อขยายขอบเขตการป้องกันของญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองต่อการโจมตีทางอากาศดูลิตเติ้ลในโตเกียวปฏิบัติการนี้ยังถือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเพิ่มเติมต่อฟิจิ ซามัว และฮาวายด้วยแผนดังกล่าวถูกทำลายโดยสมมติฐานที่ผิดพลาดของญี่ปุ่นเกี่ยวกับปฏิกิริยาของอเมริกาและการจัดการเริ่มต้นที่ไม่ดีสิ่งสำคัญที่สุดคือ นักเข้ารหัสชาวอเมริกันสามารถระบุวันที่และตำแหน่งของการโจมตีที่วางแผนไว้ ทำให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ที่ได้รับการเตือนล่วงหน้าสามารถเตรียมการซุ่มโจมตีของตนเองได้เรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นสี่ลำและเรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันสามลำเข้าร่วมในการรบเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่น 4 ลำ ได้แก่ Akagi, Kaga, Sōryū และ Hiryū ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังเรือบรรทุก 6 ลำที่เข้าโจมตี Pearl Harbor เมื่อ 6 เดือนก่อนหน้า ถูกจมลง เช่นเดียวกับเรือลาดตระเวนหนัก Mikumaสหรัฐฯ สูญเสียเรือบรรทุก Yorktown และเรือพิฆาต Hammann ในขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Enterprise และ USS Hornet รอดชีวิตจากการต่อสู้ในสภาพสมบูรณ์หลังจากการรบที่เกาะโซโลมอนและการสู้รบที่หมู่เกาะโซโลมอนอย่างอ่อนล้า ขีดความสามารถของญี่ปุ่นในการทดแทนการสูญเสียด้านยุทโธปกรณ์ (โดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบิน) และกำลังพล (โดยเฉพาะนักบินและลูกเรือซ่อมบำรุงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี) อย่างรวดเร็วก็ไม่เพียงพอต่อการรับมือกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ สหรัฐฯ ' ความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมขนาดใหญ่ทำให้การสูญเสียเปลี่ยนได้ง่ายกว่ามากการรบที่มิดเวย์พร้อมกับการรณรงค์กวาดาลคานาลถือเป็นจุดเปลี่ยนในสงครามแปซิฟิก
Play button
1942 Aug 23 - 1943 Feb 2

การต่อสู้ของสตาลินกราด

Stalingrad, Russia
ยุทธการที่สตาลินกราด (23 สิงหาคม พ.ศ. 2485 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486) เป็นการรบใหญ่บนแนวรบด้านตะวันออกของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งนาซีเยอรมนีและพันธมิตรได้ต่อสู้กับ สหภาพโซเวียต เพื่อควบคุมเมืองสตาลินกราดไม่สำเร็จ (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โวลโกกราด) ใน รัสเซียตอนใต้การต่อสู้ครั้งนี้โดดเด่นด้วยการต่อสู้ระยะประชิดอันดุเดือดและการโจมตีพลเรือนโดยตรงในการโจมตีทางอากาศ โดยการต่อสู้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำสงครามในเมืองยุทธการที่สตาลินกราดเป็นการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง และเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ของสงคราม โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 2 ล้านคนปัจจุบัน ยุทธการที่สตาลินกราดได้รับการยกย่องในระดับสากลว่าเป็นจุดเปลี่ยนในโรงละครแห่งสงครามแห่งยุโรป เนื่องจากเป็นการบีบให้โอเบอร์คอมมันโด แดร์ แวร์มัคท์ (กองบัญชาการระดับสูงของเยอรมัน) ถอนกำลังทหารจำนวนมากออกจากพื้นที่อื่นๆ ในยุโรปที่ถูกยึดครอง เพื่อทดแทนการสูญเสียของเยอรมันในภาคตะวันออก ด้านหน้า.ชัยชนะที่สตาลินกราดได้เติมพลังให้กองทัพแดงและเปลี่ยนสมดุลแห่งอำนาจไปเป็นฝ่ายโซเวียตสตาลินกราดมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับทั้งสองฝ่ายในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่สำคัญบนแม่น้ำโวลกาใครก็ตามที่ควบคุมสตาลินกราดจะสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันของเทือกเขาคอเคซัสได้และการควบคุมแม่น้ำโวลก้าเยอรมนีซึ่งดำเนินการด้านการจัดหาเชื้อเพลิงที่ลดน้อยลงอยู่แล้วได้เน้นย้ำถึงความพยายามในการรุกเข้าไปในดินแดนโซเวียตให้ลึกขึ้น และยึดครองแหล่งน้ำมันไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยราคาใดก็ตามเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม กองทัพเยอรมันเปิดฉากการรุกโดยใช้กองทัพที่ 6 และองค์ประกอบของกองทัพยานเกราะที่ 4การโจมตีได้รับการสนับสนุนจากการทิ้งระเบิดของกองทัพกองทัพที่รุนแรงซึ่งทำให้เมืองส่วนใหญ่พังทลายลงการรบเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นการต่อสู้แบบบ้านต่อบ้านเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างส่งกำลังเสริมเข้ามาในเมืองเมื่อถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ฝ่ายเยอรมันได้ผลักดันฝ่ายป้องกันโซเวียตกลับเข้าไปในเขตแคบ ๆ ริมฝั่งแม่น้ำด้านตะวันตกด้วยต้นทุนมหาศาลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน กองทัพแดงเริ่มปฏิบัติการยูเรนัส ซึ่งเป็นการโจมตีแบบสองง่ามโดยมุ่งเป้าไปที่กองทัพ โรมาเนีย ที่ปกป้องสีข้างของกองทัพที่ 6ฝ่ายอักษะถูกบุกรุกและกองทัพที่ 6 ถูกตัดออกและล้อมอยู่ในเขตสตาลินกราดอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะยึดเมืองนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม และห้ามไม่ให้กองทัพที่ 6 พยายามบุกโจมตีแทนที่จะพยายามส่งทางอากาศและทำลายวงล้อมจากภายนอกโซเวียตประสบความสำเร็จในการปฏิเสธความสามารถในการเติมเสบียงทางอากาศของเยอรมัน ซึ่งทำให้กองทัพเยอรมันตึงเครียดจนถึงจุดแตกหักอย่างไรก็ตาม กองทัพเยอรมันตั้งใจแน่วแน่ที่จะรุกคืบต่อไปและการสู้รบหนักยังคงดำเนินต่อไปอีกสองเดือนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 กองทัพที่ 6 ของเยอรมนีได้ใช้กระสุนและอาหารจนหมด ในที่สุดก็ยอมจำนน ทำให้เป็นกองทัพภาคสนามกลุ่มแรกของฮิตเลอร์ที่ยอมจำนนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากการสู้รบห้าเดือน หนึ่งสัปดาห์ และสามวันของการสู้รบ
Play button
1942 Oct 23 - Nov 9

การรบครั้งที่สองของ El Alamein

El Alamein, Egypt
การรบครั้งที่สองที่เอลอาลาเมน (23 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485) เป็นการรบในสงครามโลกครั้งที่สองที่เกิดขึ้นใกล้กับจุดหยุดรถไฟเอลอาลาเมนของอียิปต์การรบครั้งแรกที่ El Alamein และยุทธการที่ Alam el Halfa ได้ขัดขวางฝ่ายอักษะไม่ให้รุกคืบเข้าไปในอียิปต์ อีกต่อไปในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2485 นายพลโคลด ออชินเลคถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดในกองบัญชาการตะวันออกกลาง และผู้สืบทอดตำแหน่ง พลโท วิลเลียม ก็อตต์ ถูกสังหารระหว่างทางเพื่อแทนที่เขาในตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพที่แปดพลโทเบอร์นาร์ด มอนต์โกเมอรี ได้รับการแต่งตั้งและเป็นผู้นำการรุกของกองทัพที่แปดชัยชนะ ของอังกฤษ เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการรณรงค์ทะเลทรายตะวันตก โดยกำจัดภัยคุกคามของฝ่ายอักษะต่ออียิปต์ คลองสุเอซ แหล่งน้ำมันในตะวันออกกลางและ เปอร์เซียการรบฟื้นขวัญกำลังใจของฝ่ายสัมพันธมิตร ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ครั้งแรกในการต่อต้านฝ่ายอักษะนับตั้งแต่ปฏิบัติการครูเสดในปลายปี พ.ศ. 2484 การสิ้นสุดของการรบใกล้เคียงกับการรุกรานแอฟริกาเหนือของ ฝรั่งเศส ในปฏิบัติการคบเพลิงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ซึ่งเปิดแนวรบที่สอง ในแอฟริกาเหนือ
Play button
1942 Nov 8 - Nov 14

คบเพลิงปฏิบัติการ

Morocco
Operation Torch (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485) เป็นการรุกรานแอฟริกาเหนือของฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองของฝ่ายสัมพันธมิตรTorch เป็นปฏิบัติการประนีประนอมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของอังกฤษในการคว้าชัยชนะในแอฟริกาเหนือ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้กองกำลังอเมริกันได้เข้าร่วมในการต่อสู้กับนาซีเยอรมนีในขอบเขตที่จำกัดนับเป็นครั้งแรกที่กองทหารสหรัฐฯ เข้าไปมีส่วนร่วมจำนวนมากในโรงละครยุโรป-แอฟริกาเหนือ และได้เห็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ดำเนินการโดย สหรัฐฯกองเรือรบตะวันตกเผชิญกับการต่อต้านที่คาดไม่ถึงและสภาพอากาศเลวร้าย แต่คาซาบลังก้า ซึ่งเป็นฐานทัพเรือหลักของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแอตแลนติก ถูกจับได้หลังจากการปิดล้อมไม่นานกองเรือรบของศูนย์ได้รับความเสียหายบางส่วนกับเรือเมื่อพยายามลงจอดในน้ำตื้น แต่เรือฝรั่งเศสจมหรือถูกขับออกไปOran ยอมจำนนหลังจากการทิ้งระเบิดโดยเรือประจัญบานอังกฤษฝ่ายต่อต้านฝรั่งเศสพยายามทำรัฐประหารไม่สำเร็จในแอลเจียร์ และแม้ว่ากองกำลังวิชีจะตื่นตัวมากขึ้น แต่กองกำลังเฉพาะกิจตะวันออกก็เจอการต่อต้านน้อยลงและสามารถผลักดันแผ่นดินและบังคับให้ยอมจำนนในวันแรกความสำเร็จของ Torch ทำให้พลเรือเอก François Darlan ผู้บัญชาการกองกำลังวิชีฝรั่งเศส สั่งความร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นการตอบแทนที่ได้รับการติดตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่วิชีหลายคนรักษางานของพวกเขา
1943 - 1944
พันธมิตรได้รับแรงผลักดันornament
Play button
1943 Jul 9 - Aug 17

การรุกรานซิซิลีของพันธมิตร

Sicily, Italy
ปฏิบัติการฮัสกี้เป็นการรณรงค์ครั้งสำคัญในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรได้รุกรานเกาะซิซิลีและยึดเกาะจากฝ่ายอักษะ (ฟาสซิสต์อิตาลี และ นาซีเยอรมนี )เริ่มด้วยปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกและทางอากาศขนาดใหญ่ ตามด้วยการรณรงค์ทางบกเป็นเวลาหกสัปดาห์ และเริ่มการรณรงค์ของอิตาลีเพื่อเบี่ยงเบนกองกำลังฝ่ายอักษะบางส่วนไปยังพื้นที่อื่น ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้าร่วมปฏิบัติการหลอกลวงหลายครั้ง ซึ่งมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือปฏิบัติการเนื้อบดฮัสกี้เริ่มในคืนวันที่ 9–10 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 และสิ้นสุดในวันที่ 17 สิงหาคมในเชิงกลยุทธ์ Husky บรรลุเป้าหมายที่ผู้วางแผนฝ่ายพันธมิตรกำหนดไว้ฝ่ายสัมพันธมิตรขับไล่กองกำลังฝ่ายอักษะทั้งทางอากาศ ทางบก และทางเรือออกจากเกาะ และเส้นทางเดินเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เปิดให้เรือเดินสมุทรของฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ผู้นำอิตาลี เบนิโต มุสโสลินี ถูกโค่นอำนาจในอิตาลีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมและต่อการรุกรานอิตาลีของฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่ 3 กันยายนอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเยอรมัน "ยกเลิกการรุกครั้งใหญ่ที่เคิร์สก์หลังจากผ่านไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ ส่วนหนึ่งเพื่อหันเหกองกำลังไปยังอิตาลี" ส่งผลให้กำลังของเยอรมันในแนวรบด้านตะวันออกลดลงการล่มสลายของอิตาลีทำให้กองทหารเยอรมันเข้ามาแทนที่ชาวอิตาลีในอิตาลีและคาบสมุทรบอลข่านในระดับที่น้อยกว่า ส่งผลให้กองทัพเยอรมันหนึ่งในห้าถูกเปลี่ยนเส้นทางจากตะวันออกไปยังยุโรปใต้ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่จะคงอยู่จนกระทั่งใกล้สิ้นสุดสงคราม .
Play button
1944 Jun 6

D-day: ยกพลขึ้นบกนอร์มังดี

Normandy, France
การยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีเป็นการปฏิบัติการยกพลขึ้นบกและการปฏิบัติการทางอากาศที่เกี่ยวข้องในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ของการรุกรานนอร์มังดีของฝ่ายสัมพันธมิตรในปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชื่อรหัสว่า Operation Neptune และมักเรียกกันว่า D-Day เป็นการรุกรานทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มการปลดปล่อยฝรั่งเศส (และยุโรปตะวันตกในเวลาต่อมา) และวางรากฐานของชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในแนวรบด้านตะวันตกการยกพลขึ้นบกแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนำหน้าด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศและทางเรืออย่างกว้างขวาง และการโจมตีทางอากาศ—การยกพลขึ้นบกของทหารอเมริกัน อังกฤษ และแคนาดา 24,000 นายหลังเที่ยงคืนไม่นานกองทหารราบและยานเกราะของฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งฝรั่งเศสเมื่อเวลา 06.30 น.เป้าหมายความยาว 50 ไมล์ (80 กม.) ของชายฝั่งนอร์มังดีแบ่งออกเป็นห้าส่วน: ยูทาห์ โอมาฮา โกลด์ จูโน และดาบลมแรงพัดยานลงจอดทางตะวันออกของตำแหน่งที่ตั้งใจไว้ โดยเฉพาะที่ยูทาห์และโอมาฮาชายฉกรรจ์ขึ้นฝั่งภายใต้การยิงอย่างหนักจากจุดวางปืนที่มองเห็นชายหาด และชายฝั่งถูกขุดและปกคลุมด้วยสิ่งกีดขวาง เช่น หลักไม้ ขาตั้งโลหะ และลวดหนาม ทำให้การทำงานของทีมเคลียร์ชายหาดยากและอันตรายการบาดเจ็บล้มตายหนักที่สุดที่โอมาฮาซึ่งมีหน้าผาสูงที่ Gold, Juno และ Sword เมืองที่มีป้อมปราการหลายแห่งถูกกวาดล้างในการต่อสู้แบบบ้านต่อบ้าน และตำแหน่งปืนใหญ่สองตำแหน่งที่ Gold ถูกปิดใช้งานโดยใช้รถถังพิเศษพันธมิตรล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายใด ๆ ในวันแรกCarentan, Saint-Lô และ Bayeux ยังคงอยู่ในเงื้อมมือของเยอรมัน และ Caen ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ได้ถูกยึดครองจนกระทั่งวันที่ 21 กรกฎาคมมีชายหาดเพียงสองแห่ง (จูโนและโกลด์) เท่านั้นที่เชื่อมโยงกันในวันแรก และหัวหาดทั้งห้าไม่เชื่อมต่อกันจนถึงวันที่ 12 มิถุนายนอย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการได้ตั้งหลักที่ฝ่ายสัมพันธมิตรค่อย ๆ ขยายตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผู้เสียชีวิตชาวเยอรมันในวัน D-Day อยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 9,000 คนมีการบันทึกการบาดเจ็บล้มตายของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างน้อย 10,000 ราย โดยยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 4,414 รายปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน และสุสานสงครามในพื้นที่นี้มีผู้เข้าชมจำนวนมากในแต่ละปี
Play button
1944 Aug 19 - Aug 25

การปลดปล่อยกรุงปารีส

Paris, France
การปลดปล่อยกรุงปารีส เป็นการต่อสู้ทางทหารที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2487 จนกระทั่งกองทหารเยอรมันยอมจำนนต่อเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2487 ปารีสถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมนีตั้งแต่การลงนามในสนธิสัญญากองทหารฝรั่งเศสครั้งที่สองเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 1940 หลังจากนั้น Wehrmacht ยึดครองฝรั่งเศสทางตอนเหนือและตะวันตกการปลดปล่อยเริ่มขึ้นเมื่อกองกำลังมหาดไทยของฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโครงสร้างทางทหารของฝ่ายต่อต้านฝรั่งเศส จัดฉากการจลาจลต่อต้านกองทหารรักษาการณ์เยอรมันเมื่อกองทัพที่สามของสหรัฐฯ ซึ่งนำโดยนายพลจอร์จ แพตตันเข้ามาใกล้ในคืนวันที่ 24 สิงหาคม กองยานเกราะฝรั่งเศสที่ 2 ของนายพล Philippe Leclerc ได้เดินทางเข้าสู่ปารีสและมาถึง Hôtel de Ville ไม่นานก่อนเที่ยงคืนเช้าวันรุ่งขึ้น 25 สิงหาคม กองยานเกราะที่ 2 และกองทหารราบที่ 4 ของสหรัฐฯ และหน่วยพันธมิตรอื่น ๆ เข้ามาในเมืองDietrich von Choltitz ผู้บัญชาการกองทหารรักษาการณ์เยอรมันและผู้ว่าการทหารของกรุงปารีส ยอมจำนนต่อฝรั่งเศสที่ Hôtel Le Meurice ซึ่งเป็นกองบัญชาการฝรั่งเศสที่ตั้งขึ้นใหม่นายพลชาร์ลส์ เดอ โกลล์แห่งกองทัพฝรั่งเศสเข้ามาควบคุมเมืองในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเฉพาะกาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส
Play button
1944 Aug 25 - Mar 7

ฝ่ายสัมพันธมิตรรุกคืบจากปารีสสู่แม่น้ำไรน์

Germany
การรุกคืบของฝ่ายสัมพันธมิตรจากปารีสไปยังแม่น้ำไรน์เป็นขั้นตอนหนึ่งในการรณรงค์ของยุโรปตะวันตกในสงครามโลกครั้งที่สองระยะนี้ครอบคลุมตั้งแต่สิ้นสุดสมรภูมินอร์มังดีหรือปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ด (25 สิงหาคม พ.ศ. 2487) โดยรวมการต่อต้านฤดูหนาวของเยอรมันผ่านอาร์เดน (รู้จักกันทั่วไปในชื่อยุทธการที่นูน) และปฏิบัติการนอร์ดวินด์ (ในอาลซัสและลอร์แรน) จนถึงฝ่ายสัมพันธมิตรที่เตรียมจะข้ามแม่น้ำไรน์ในช่วงต้นเดือน พ.ศ. 2488
Play button
1944 Sep 7 - 1945 Mar 27

การนัดหยุดงาน V2

England, UK
หลังจากคำประกาศของฮิตเลอร์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2487 ที่จะเริ่มการโจมตีด้วย V-2 โดยเร็วที่สุด การรุกเริ่มขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2487 เมื่อมีการเปิดตัวสองครั้งที่ปารีส (ซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับการปลดปล่อยน้อยกว่าสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้) แต่ทั้งคู่ก็ล้มเหลวหลังจากการโจมตีไม่นานในวันที่ 8 กันยายน มีการยิงจรวดเพียงลูกเดียวที่ปารีส ซึ่งสร้างความเสียหายเล็กน้อยใกล้กับเมืองปอร์ตดิตาลี 467 มีการยิงอีกสองครั้งภายในวันที่ 485 ตามมา รวมทั้งหนึ่งนัดจากกรุงเฮกกับลอนดอนในวันเดียวกันเวลา 18:43 น.– ลำแรกที่ลงจอดที่ถนน Staveley เมือง Chiswick สังหารนางวัย 63 ปีในตอนแรกรัฐบาลอังกฤษพยายามปกปิดสาเหตุของการระเบิดโดยกล่าวโทษว่าเกิดจากท่อส่งก๊าซชำรุดประชาชนจึงเริ่มเรียก V-2s ว่า "ท่อก๊าซบินได้"ในที่สุดฝ่ายเยอรมันก็ประกาศ V-2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 และจากนั้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 วินสตัน เชอร์ชิลล์ได้แจ้งต่อรัฐสภาและชาวโลกว่าอังกฤษถูกโจมตีด้วยจรวด "ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา"เนื่องจากความไม่ถูกต้อง V-2 เหล่านี้จึงไม่สามารถโจมตีเมืองเป้าหมายได้หลังจากนั้นไม่นาน มีเพียงลอนดอนและแอนต์เวิร์ปเท่านั้นที่ยังคงเป็นเป้าหมายที่กำหนดตามคำสั่งของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เอง แอนต์เวิร์ปตกเป็นเป้าหมายในช่วงวันที่ 12 ถึง 20 ตุลาคม หลังจากนั้นหน่วยได้ย้ายไปที่กรุงเฮกจรวดสองลูกสุดท้ายระเบิดในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2488 หนึ่งในนั้นคือ V-2 สุดท้ายที่สังหารพลเรือนชาวอังกฤษและพลเรือนรายสุดท้ายของสงครามบนแผ่นดินอังกฤษ: Ivy Millichamp อายุ 34 ปี เสียชีวิตในบ้านของเธอที่ถนน Kynaston ออร์พิงตันในเคนต์
1944 - 1945
ฝ่ายอักษะล่มสลายและชัยชนะของพันธมิตรornament
Play button
1944 Dec 16 - 1945 Jan 25

การต่อสู้ของนูน

Ardennes, France
การรบที่นูน (Battle of the Bulge) หรือที่รู้จักในชื่อ Ardennes Offensive เป็นการบุกโจมตีครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของเยอรมันในแนวรบด้านตะวันตกระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองการรุกรานเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2488 ในช่วงสิ้นสุดของสงครามในยุโรปเปิดตัวผ่านภูมิภาค Ardennes ที่มีป่าหนาทึบระหว่างเบลเยียมและลักเซมเบิร์กวัตถุประสงค์หลักทางทหารคือการปฏิเสธการใช้ท่าเรือ Antwerp ของเบลเยียมต่อฝ่ายสัมพันธมิตรและเพื่อแยกแนวรบของฝ่ายสัมพันธมิตร ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ฝ่ายเยอรมันเข้าปิดล้อมและทำลายกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งสี่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเผด็จการนาซี ซึ่งในเวลานี้ได้รับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกองกำลังติดอาวุธเยอรมัน เชื่อว่าการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้จะบังคับให้พันธมิตรตะวันตกยอมรับสนธิสัญญาสันติภาพที่ฝ่ายอักษะโปรดปรานมาถึงตอนนี้ เห็นได้ชัดว่าผู้นำเยอรมันทั้งหมดรวมถึงตัวฮิตเลอร์เองว่าพวกเขาไม่มีความหวังที่แท้จริงในการขับไล่การรุกรานของโซเวียตในเยอรมนีที่ใกล้เข้ามา เว้นแต่ Wehrmacht จะสามารถรวบรวมกองกำลังที่เหลืออยู่ทั้งหมดไว้ที่แนวรบด้านตะวันออก ซึ่งใน เห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องยุติการสู้รบในแนวรบด้านตะวันตกและอิตาลีการรบที่นูนยังคงเป็นหนึ่งในการรบที่สำคัญที่สุดของสงคราม เนื่องจากเป็นการรุกครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายที่ฝ่ายอักษะพยายามทำในแนวรบด้านตะวันตกหลังจากพ่ายแพ้ เยอรมนีจะล่าถอยในช่วงที่เหลือของสงคราม
เยอรมนียอมจำนน
จอมพล Wilhelm Keitel ลงนามในการกระทำขั้นสุดท้ายของการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขของกองทัพเยอรมันในกรุงเบอร์ลิน ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1945 May 9

เยอรมนียอมจำนน

Berlin, Germany
The German Instrument of Surrender เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไขของ นาซีเยอรมนี และยุติสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปการตัดสินใจยอมจำนนถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ข้อความขั้นสุดท้ายลงนามที่เมืองคาร์ลชอร์สท์ กรุงเบอร์ลิน ในคืนวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 โดยตัวแทนของกองกำลังติดอาวุธทั้งสามแห่งของ Oberkommando der Wehrmacht (OKW) และกองกำลังเดินทางของพันธมิตรร่วมกัน กับกองบัญชาการสูงสุดของกองทัพแดงโซเวียต โดยมีผู้แทนฝรั่งเศสและสหรัฐฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานการลงนามเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เวลา 00:16 น. ตามเวลาท้องถิ่น
Play button
1945 Aug 6 - Aug 9

สหรัฐฯ ใช้ระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิ

Hiroshima, Japan
สหรัฐอเมริกา จุดชนวนระเบิดปรมาณู 2 ลูกเหนือเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ตามลำดับการทิ้งระเบิดสองครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตระหว่าง 129,000 ถึง 226,000 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน และยังคงเป็นการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียวในการสู้รบได้รับความยินยอมจาก สหราชอาณาจักร สำหรับการทิ้งระเบิดตามที่กำหนดโดยข้อตกลงควิเบก และคำสั่งออกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมโดยนายพลโทมัส แฮนดี รักษาการเสนาธิการกองทัพสหรัฐฯ สำหรับระเบิดปรมาณูที่จะใช้ต่อต้าน ฮิโรชิมา โคคุระ นีงะตะ และนางาซากิเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เด็กชายตัวน้อยถูกทิ้งที่ฮิโรชิมา ซึ่งนายกรัฐมนตรีซูซูกิย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของพันธมิตรและต่อสู้ต่อไปสามวันต่อมา ชายอ้วนคนหนึ่งถูกทิ้งที่นางาซากิในอีกสองถึงสี่เดือนข้างหน้า ผลของการทิ้งระเบิดปรมาณูคร่าชีวิตผู้คนไประหว่าง 90,000 ถึง 146,000 คนในฮิโรชิมา และ 39,000 ถึง 80,000 คนในนางาซากิประมาณครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในวันแรกหลายเดือนต่อมา ผู้คนจำนวนมากยังคงเสียชีวิตจากผลกระทบของแผลไหม้ การเจ็บป่วยจากกัมมันตภาพรังสี และการบาดเจ็บ บวกกับความเจ็บป่วยและการขาดสารอาหารแม้ว่าฮิโรชิมาจะมีกองทหารรักษาการณ์ขนาดใหญ่ แต่ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือน
1945 Dec 1

บทส่งท้าย

Central Europe
เครื่องบินถูกใช้สำหรับการลาดตระเวน เป็นเครื่องบินรบ เครื่องบินทิ้งระเบิด และการสนับสนุนภาคพื้นดิน และแต่ละบทบาทก็ก้าวหน้าไปมากนวัตกรรมรวมถึงการขนส่งทางอากาศ (ความสามารถในการเคลื่อนย้ายเสบียง อุปกรณ์ และบุคลากรที่มีลำดับความสำคัญสูงอย่างจำกัดอย่างรวดเร็ว);และการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ (การทิ้งระเบิดศูนย์กลางอุตสาหกรรมและประชากรของศัตรูเพื่อทำลายความสามารถของศัตรูในการทำสงคราม)การใช้เครื่องบินไอพ่นถือเป็นการบุกเบิก และแม้ว่าการเปิดตัวช้าจะทำให้มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เครื่องบินไอพ่นกลายเป็นมาตรฐานในกองทัพอากาศทั่วโลกความก้าวหน้าเกิดขึ้นในเกือบทุกด้านของสงครามทางเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำแม้ว่าการสู้รบทางอากาศจะประสบความสำเร็จค่อนข้างน้อยในช่วงเริ่มต้นของสงคราม แต่ปฏิบัติการที่ทารันโต เพิร์ลฮาร์เบอร์ และทะเลคอรัลทำให้เรือบรรทุกเป็นเรือหลักที่โดดเด่นแทนที่เรือประจัญบานเรือดำน้ำซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทุกฝ่ายต่างคาดหวังว่าจะมีความสำคัญในครั้งที่สองอังกฤษเน้นการพัฒนาอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำและยุทธวิธี เช่น โซนาร์และขบวน ขณะที่ เยอรมนี เน้นการพัฒนาความสามารถในการรุก ด้วยการออกแบบเช่น เรือดำน้ำ Type VII และยุทธวิธีฝูงหมาป่าการปรับปรุงเทคโนโลยีของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่น Leigh light, Hedgehog, Squid และตอร์ปิโดกลับบ้านได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับชัยชนะเหนือเรือดำน้ำของเยอรมันการสงครามทางบกเปลี่ยนจากแนวหน้าคงที่ของการสงครามสนามเพลาะของ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ซึ่งอาศัยปืนใหญ่ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเร็วกว่าความเร็วของทั้งทหารราบและทหารม้า มาเป็นการเพิ่มความคล่องตัวและอาวุธรวมรถถังซึ่งถูกใช้อย่างโดดเด่นในการสนับสนุนทหารราบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ได้พัฒนาเป็นอาวุธหลักคู่อริรายใหญ่ส่วนใหญ่พยายามแก้ปัญหาความซับซ้อนและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุดรหัสขนาดใหญ่สำหรับการเข้ารหัสโดยการออกแบบเครื่องเข้ารหัส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่อง Enigma ของเยอรมันการพัฒนา SIGINT (หน่วยสืบราชการลับของสัญญาณ) และการวิเคราะห์การเข้ารหัสเปิดใช้งานกระบวนการตอบโต้การถอดรหัสความสำเร็จทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในระหว่างหรือเป็นผลมาจากสงคราม ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้เครื่องแรกของโลก (Z3, Colossus และ ENIAC) จรวดนำวิถีและจรวดสมัยใหม่ การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของโครงการแมนฮัตตัน การวิจัยการดำเนินงาน และการพัฒนา ท่าเรือเทียมและท่อส่งน้ำมันใต้ช่องแคบอังกฤษเพนิซิลินถูกผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกและใช้ในช่วงสงคราม

AppendicesAPPENDIX 1

The Soviet Strategy That Defeated the Wehrmacht and Won World War II


Play button
APPENDIX 2

How The Nazi War Machine Was Built


Play button
APPENDIX 3

America In WWII: Becoming A Mass Production Powerhouse


Play button
APPENDIX 4

The RAF and Luftwaffe Bombers of Western Europe


Play button
APPENDIX 5

Life Inside a Panzer - Tank Life


Play button
APPENDIX 6

Tanks of the Red Army in 1941:


Play button

CharactersBenito Mussolini

Benito Mussolini

Prime Minister of Italy

Winston Churchill

Winston Churchill

Prime Minister of the United Kingdom

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Führer of Germany

Joseph Stalin

Joseph Stalin

Leader of the Soviet Union

Emperor Hirohito

Emperor Hirohito

Emperor of Japan

Franklin D. Roosevelt

Franklin D. Roosevelt

President of the United States

Chiang Kai-shek

Chiang Kai-shek

Chinese Nationalist Military Leader

Mao Zedong

Mao Zedong

Chinese Communist Leader

References • Adamthwaite, Anthony P. (1992). The Making of the Second World War. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-90716-3.
 • Anderson, Irvine H., Jr. (1975). "The 1941 De Facto Embargo on Oil to Japan: A Bureaucratic Reflex". The Pacific Historical Review. 44 (2): 201–31. doi:10.2307/3638003. JSTOR 3638003.
 • Applebaum, Anne (2003). Gulag: A History of the Soviet Camps. London: Allen Lane. ISBN 978-0-7139-9322-6.
 • ——— (2012). Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944–56. London: Allen Lane. ISBN 978-0-7139-9868-9.
 • Bacon, Edwin (1992). "Glasnost' and the Gulag: New Information on Soviet Forced Labour around World War II". Soviet Studies. 44 (6): 1069–86. doi:10.1080/09668139208412066. JSTOR 152330.
 • Badsey, Stephen (1990). Normandy 1944: Allied Landings and Breakout. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-0-85045-921-0.
 • Balabkins, Nicholas (1964). Germany Under Direct Controls: Economic Aspects of Industrial Disarmament 1945–1948. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-0449-0.
 • Barber, John; Harrison, Mark (2006). "Patriotic War, 1941–1945". In Ronald Grigor Suny (ed.). The Cambridge History of Russia. Vol. III: The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 217–42. ISBN 978-0-521-81144-6.
 • Barker, A.J. (1971). The Rape of Ethiopia 1936. New York: Ballantine Books. ISBN 978-0-345-02462-6.
 • Beevor, Antony (1998). Stalingrad. New York: Viking. ISBN 978-0-670-87095-0.
 • ——— (2012). The Second World War. London: Weidenfeld & Nicolson. ISBN 978-0-297-84497-6.
 • Belco, Victoria (2010). War, Massacre, and Recovery in Central Italy: 1943–1948. Toronto: University of Toronto Press. ISBN 978-0-8020-9314-1.
 • Bellamy, Chris T. (2007). Absolute War: Soviet Russia in the Second World War. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 978-0-375-41086-4.
 • Ben-Horin, Eliahu (1943). The Middle East: Crossroads of History. New York: W.W. Norton.
 • Berend, Ivan T. (1996). Central and Eastern Europe, 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-55066-6.
 • Bernstein, Gail Lee (1991). Recreating Japanese Women, 1600–1945. Berkeley & Los Angeles: University of California Press. ISBN 978-0-520-07017-2.
 • Bilhartz, Terry D.; Elliott, Alan C. (2007). Currents in American History: A Brief History of the United States. Armonk, NY: M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-1821-4.
 • Bilinsky, Yaroslav (1999). Endgame in NATO's Enlargement: The Baltic States and Ukraine. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-96363-7.
 • Bix, Herbert P. (2000). Hirohito and the Making of Modern Japan. New York: HarperCollins. ISBN 978-0-06-019314-0.
 • Black, Jeremy (2003). World War Two: A Military History. Abingdon & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-30534-1.
 • Blinkhorn, Martin (2006) [1984]. Mussolini and Fascist Italy (3rd ed.). Abingdon & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-26206-4.
 • Bonner, Kit; Bonner, Carolyn (2001). Warship Boneyards. Osceola, WI: MBI Publishing Company. ISBN 978-0-7603-0870-7.
 • Borstelmann, Thomas (2005). "The United States, the Cold War, and the colour line". In Melvyn P. Leffler; David S. Painter (eds.). Origins of the Cold War: An International History (2nd ed.). Abingdon & New York: Routledge. pp. 317–32. ISBN 978-0-415-34109-7.
 • Bosworth, Richard; Maiolo, Joseph (2015). The Cambridge History of the Second World War Volume 2: Politics and Ideology. The Cambridge History of the Second World War (3 vol). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 313–14. Archived from the original on 20 August 2016. Retrieved 17 February 2022.
 • Brayley, Martin J. (2002). The British Army 1939–45, Volume 3: The Far East. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-238-8.
 • British Bombing Survey Unit (1998). The Strategic Air War Against Germany, 1939–1945. London & Portland, OR: Frank Cass Publishers. ISBN 978-0-7146-4722-7.
 • Brody, J. Kenneth (1999). The Avoidable War: Pierre Laval and the Politics of Reality, 1935–1936. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. ISBN 978-0-7658-0622-2.
 • Brown, David (2004). The Road to Oran: Anglo-French Naval Relations, September 1939 – July 1940. London & New York: Frank Cass. ISBN 978-0-7146-5461-4.
 • Buchanan, Tom (2006). Europe's Troubled Peace, 1945–2000. Oxford & Malden, MA: Blackwell Publishing. ISBN 978-0-631-22162-3.
 • Bueno de Mesquita, Bruce; Smith, Alastair; Siverson, Randolph M.; Morrow, James D. (2003). The Logic of Political Survival. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-02546-1.
 • Bull, Martin J.; Newell, James L. (2005). Italian Politics: Adjustment Under Duress. Polity. ISBN 978-0-7456-1298-0.
 • Bullock, Alan (1990). Hitler: A Study in Tyranny. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-013564-0.
 • Burcher, Roy; Rydill, Louis (1995). Concepts in Submarine Design. Journal of Applied Mechanics. Vol. 62. Cambridge: Cambridge University Press. p. 268. Bibcode:1995JAM....62R.268B. doi:10.1115/1.2895927. ISBN 978-0-521-55926-3.
 • Busky, Donald F. (2002). Communism in History and Theory: Asia, Africa, and the Americas. Westport, CT: Praeger Publishers. ISBN 978-0-275-97733-7.
 • Canfora, Luciano (2006) [2004]. Democracy in Europe: A History. Oxford & Malden MA: Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-1131-7.
 • Cantril, Hadley (1940). "America Faces the War: A Study in Public Opinion". Public Opinion Quarterly. 4 (3): 387–407. doi:10.1086/265420. JSTOR 2745078.
 • Chang, Iris (1997). The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II. New York: Basic Books. ISBN 978-0-465-06835-7.
 • Christofferson, Thomas R.; Christofferson, Michael S. (2006). France During World War II: From Defeat to Liberation. New York: Fordham University Press. ISBN 978-0-8232-2562-0.
 • Chubarov, Alexander (2001). Russia's Bitter Path to Modernity: A History of the Soviet and Post-Soviet Eras. London & New York: Continuum. ISBN 978-0-8264-1350-5.
 • Ch'i, Hsi-Sheng (1992). "The Military Dimension, 1942–1945". In James C. Hsiung; Steven I. Levine (eds.). China's Bitter Victory: War with Japan, 1937–45. Armonk, NY: M.E. Sharpe. pp. 157–84. ISBN 978-1-56324-246-5.
 • Cienciala, Anna M. (2010). "Another look at the Poles and Poland during World War II". The Polish Review. 55 (1): 123–43. JSTOR 25779864.
 • Clogg, Richard (2002). A Concise History of Greece (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-80872-9.
 • Coble, Parks M. (2003). Chinese Capitalists in Japan's New Order: The Occupied Lower Yangzi, 1937–1945. Berkeley & Los Angeles: University of California Press. ISBN 978-0-520-23268-6.
 • Collier, Paul (2003). The Second World War (4): The Mediterranean 1940–1945. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-539-6.
 • Collier, Martin; Pedley, Philip (2000). Germany 1919–45. Oxford: Heinemann. ISBN 978-0-435-32721-7.
 • Commager, Henry Steele (2004). The Story of the Second World War. Brassey's. ISBN 978-1-57488-741-9.
 • Coogan, Anthony (1993). "The Volunteer Armies of Northeast China". History Today. 43. Archived from the original on 11 May 2012. Retrieved 6 May 2012.
 • Cook, Chris; Bewes, Diccon (1997). What Happened Where: A Guide to Places and Events in Twentieth-Century History. London: UCL Press. ISBN 978-1-85728-532-1.
 • Cowley, Robert; Parker, Geoffrey, eds. (2001). The Reader's Companion to Military History. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN 978-0-618-12742-9.
 • Darwin, John (2007). After Tamerlane: The Rise & Fall of Global Empires 1400–2000. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-101022-9.
 • Davies, Norman (2006). Europe at War 1939–1945: No Simple Victory. London: Macmillan. ix+544 pages. ISBN 978-0-333-69285-1. OCLC 70401618.
 • Dear, I.C.B.; Foot, M.R.D., eds. (2001) [1995]. The Oxford Companion to World War II. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-860446-4.
 • DeLong, J. Bradford; Eichengreen, Barry (1993). "The Marshall Plan: History's Most Successful Structural Adjustment Program". In Rudiger Dornbusch; Wilhelm Nölling; Richard Layard (eds.). Postwar Economic Reconstruction and Lessons for the East Today. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 189–230. ISBN 978-0-262-04136-2.
 • Dower, John W. (1986). War Without Mercy: Race and Power in the Pacific War. New York: Pantheon Books. ISBN 978-0-394-50030-0.
 • Drea, Edward J. (2003). In the Service of the Emperor: Essays on the Imperial Japanese Army. Lincoln, NE: University of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-6638-4.
 • de Grazia, Victoria; Paggi, Leonardo (Autumn 1991). "Story of an Ordinary Massacre: Civitella della Chiana, 29 June, 1944". Cardozo Studies in Law and Literature. 3 (2): 153–69. doi:10.1525/lal.1991.3.2.02a00030. JSTOR 743479.
 • Dunn, Dennis J. (1998). Caught Between Roosevelt & Stalin: America's Ambassadors to Moscow. Lexington, KY: University Press of Kentucky. ISBN 978-0-8131-2023-2.
 • Eastman, Lloyd E. (1986). "Nationalist China during the Sino-Japanese War 1937–1945". In John K. Fairbank; Denis Twitchett (eds.). The Cambridge History of China. Vol. 13: Republican China 1912–1949, Part 2. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-24338-4.
 • Ellman, Michael (2002). "Soviet Repression Statistics: Some Comments" (PDF). Europe-Asia Studies. 54 (7): 1151–1172. doi:10.1080/0966813022000017177. JSTOR 826310. S2CID 43510161. Archived from the original (PDF) on 22 November 2012. Copy
 • ———; Maksudov, S. (1994). "Soviet Deaths in the Great Patriotic War: A Note" (PDF). Europe-Asia Studies. 46 (4): 671–80. doi:10.1080/09668139408412190. JSTOR 152934. PMID 12288331. Archived (PDF) from the original on 13 February 2022. Retrieved 17 February 2022.
 • Emadi-Coffin, Barbara (2002). Rethinking International Organization: Deregulation and Global Governance. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-19540-9.
 • Erickson, John (2001). "Moskalenko". In Shukman, Harold (ed.). Stalin's Generals. London: Phoenix Press. pp. 137–54. ISBN 978-1-84212-513-7.
 • ——— (2003). The Road to Stalingrad. London: Cassell Military. ISBN 978-0-304-36541-8.
 • Evans, David C.; Peattie, Mark R. (2012) [1997]. Kaigun: Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy. Annapolis, MD: Naval Institute Press. ISBN 978-1-59114-244-7.
 • Evans, Richard J. (2008). The Third Reich at War. London: Allen Lane. ISBN 978-0-7139-9742-2.
 • Fairbank, John King; Goldman, Merle (2006) [1994]. China: A New History (2nd ed.). Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01828-0.
 • Farrell, Brian P. (1993). "Yes, Prime Minister: Barbarossa, Whipcord, and the Basis of British Grand Strategy, Autumn 1941". Journal of Military History. 57 (4): 599–625. doi:10.2307/2944096. JSTOR 2944096.
 • Ferguson, Niall (2006). The War of the World: Twentieth-Century Conflict and the Descent of the West. Penguin. ISBN 978-0-14-311239-6.
 • Forrest, Glen; Evans, Anthony; Gibbons, David (2012). The Illustrated Timeline of Military History. New York: The Rosen Publishing Group. ISBN 978-1-4488-4794-5.
 • Förster, Jürgen (1998). "Hitler's Decision in Favour of War". In Horst Boog; Jürgen Förster; Joachim Hoffmann; Ernst Klink; Rolf-Dieter Muller; Gerd R. Ueberschar (eds.). Germany and the Second World War. Vol. IV: The Attack on the Soviet Union. Oxford: Clarendon Press. pp. 13–52. ISBN 978-0-19-822886-8.
 • Förster, Stig; Gessler, Myriam (2005). "The Ultimate Horror: Reflections on Total War and Genocide". In Roger Chickering; Stig Förster; Bernd Greiner (eds.). A World at Total War: Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937–1945. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 53–68. ISBN 978-0-521-83432-2.
 • Frei, Norbert (2002). Adenauer's Germany and the Nazi Past: The Politics of Amnesty and Integration. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-11882-8.
 • Gardiner, Robert; Brown, David K., eds. (2004). The Eclipse of the Big Gun: The Warship 1906–1945. London: Conway Maritime Press. ISBN 978-0-85177-953-9.
 • Garver, John W. (1988). Chinese-Soviet Relations, 1937–1945: The Diplomacy of Chinese Nationalism. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-505432-3.
 • Gilbert, Martin (1989). Second World War. London: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 978-0-297-79616-9.
 • Glantz, David M. (1986). "Soviet Defensive Tactics at Kursk, July 1943". Combined Arms Research Library. CSI Report No. 11. Command and General Staff College. OCLC 278029256. Archived from the original on 6 March 2008. Retrieved 15 July 2013.
 • ——— (1989). Soviet Military Deception in the Second World War. Abingdon & New York: Frank Cass. ISBN 978-0-7146-3347-3.
 • ——— (1998). When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler. Lawrence, KS: University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-0899-7.
 • ——— (2001). "The Soviet-German War 1941–45 Myths and Realities: A Survey Essay" (PDF). Archived from the original (PDF) on 9 July 2011.
 • ——— (2002). The Battle for Leningrad: 1941–1944. Lawrence, KS: University Press of Kansas. ISBN 978-0-7006-1208-6.
 • ——— (2005). "August Storm: The Soviet Strategic Offensive in Manchuria". Combined Arms Research Library. Leavenworth Papers. Command and General Staff College. OCLC 78918907. Archived from the original on 2 March 2008. Retrieved 15 July 2013.
 • Goldstein, Margaret J. (2004). World War II: Europe. Minneapolis: Lerner Publications. ISBN 978-0-8225-0139-8.
 • Gordon, Andrew (2004). "The greatest military armada ever launched". In Jane Penrose (ed.). The D-Day Companion. Oxford: Osprey Publishing. pp. 127–144. ISBN 978-1-84176-779-6.
 • Gordon, Robert S.C. (2012). The Holocaust in Italian Culture, 1944–2010. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-6346-2.
 • Grove, Eric J. (1995). "A Service Vindicated, 1939–1946". In J.R. Hill (ed.). The Oxford Illustrated History of the Royal Navy. Oxford: Oxford University Press. pp. 348–80. ISBN 978-0-19-211675-8.
 • Hane, Mikiso (2001). Modern Japan: A Historical Survey (3rd ed.). Boulder, CO: Westview Press. ISBN 978-0-8133-3756-2.
 • Hanhimäki, Jussi M. (1997). Containing Coexistence: America, Russia, and the "Finnish Solution". Kent, OH: Kent State University Press. ISBN 978-0-87338-558-9.
 • Harris, Sheldon H. (2002). Factories of Death: Japanese Biological Warfare, 1932–1945, and the American Cover-up (2nd ed.). London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-93214-1.
 • Harrison, Mark (1998). "The economics of World War II: an overview". In Mark Harrison (ed.). The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 1–42. ISBN 978-0-521-62046-8.
 • Hart, Stephen; Hart, Russell; Hughes, Matthew (2000). The German Soldier in World War II. Osceola, WI: MBI Publishing Company. ISBN 978-1-86227-073-2.
 • Hauner, Milan (1978). "Did Hitler Want a World Dominion?". Journal of Contemporary History. 13 (1): 15–32. doi:10.1177/002200947801300102. JSTOR 260090. S2CID 154865385.
 • Healy, Mark (1992). Kursk 1943: The Tide Turns in the East. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-85532-211-0.
 • Hearn, Chester G. (2007). Carriers in Combat: The Air War at Sea. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books. ISBN 978-0-8117-3398-4.
 • Hempel, Andrew (2005). Poland in World War II: An Illustrated Military History. New York: Hippocrene Books. ISBN 978-0-7818-1004-3.
 • Herbert, Ulrich (1994). "Labor as spoils of conquest, 1933–1945". In David F. Crew (ed.). Nazism and German Society, 1933–1945. London & New York: Routledge. pp. 219–73. ISBN 978-0-415-08239-6.
 • Herf, Jeffrey (2003). "The Nazi Extermination Camps and the Ally to the East. Could the Red Army and Air Force Have Stopped or Slowed the Final Solution?". Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 4 (4): 913–30. doi:10.1353/kri.2003.0059. S2CID 159958616.
 • Hill, Alexander (2005). The War Behind The Eastern Front: The Soviet Partisan Movement In North-West Russia 1941–1944. London & New York: Frank Cass. ISBN 978-0-7146-5711-0.
 • Holland, James (2008). Italy's Sorrow: A Year of War 1944–45. London: HarperPress. ISBN 978-0-00-717645-8.
 • Hosking, Geoffrey A. (2006). Rulers and Victims: The Russians in the Soviet Union. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-02178-5.
 • Howard, Joshua H. (2004). Workers at War: Labor in China's Arsenals, 1937–1953. Stanford, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-4896-4.
 • Hsu, Long-hsuen; Chang, Ming-kai (1971). History of The Sino-Japanese War (1937–1945) (2nd ed.). Chung Wu Publishers. ASIN B00005W210.[unreliable source?]
 • Ingram, Norman (2006). "Pacifism". In Lawrence D. Kritzman; Brian J. Reilly (eds.). The Columbia History Of Twentieth-Century French Thought. New York: Columbia University Press. pp. 76–78. ISBN 978-0-231-10791-4.
 • Iriye, Akira (1981). Power and Culture: The Japanese-American War, 1941–1945. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-69580-1.
 • Jackson, Ashley (2006). The British Empire and the Second World War. London & New York: Hambledon Continuum. ISBN 978-1-85285-417-1.
 • Joes, Anthony James (2004). Resisting Rebellion: The History And Politics of Counterinsurgency. Lexington: University Press of Kentucky. ISBN 978-0-8131-2339-4.
 • Jowett, Philip S. (2001). The Italian Army 1940–45, Volume 2: Africa 1940–43. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-85532-865-5.
 • ———; Andrew, Stephen (2002). The Japanese Army, 1931–45. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-353-8.
 • Jukes, Geoffrey (2001). "Kuznetzov". In Harold Shukman (ed.). Stalin's Generals. London: Phoenix Press. pp. 109–16. ISBN 978-1-84212-513-7.
 • Kantowicz, Edward R. (1999). The Rage of Nations. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 978-0-8028-4455-2.
 • ——— (2000). Coming Apart, Coming Together. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company. ISBN 978-0-8028-4456-9.
 • Keeble, Curtis (1990). "The historical perspective". In Alex Pravda; Peter J. Duncan (eds.). Soviet-British Relations Since the 1970s. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-37494-1.
 • Keegan, John (1997). The Second World War. London: Pimlico. ISBN 978-0-7126-7348-8.
 • Kennedy, David M. (2001). Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929–1945. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-514403-1.
 • Kennedy-Pipe, Caroline (1995). Stalin's Cold War: Soviet Strategies in Europe, 1943–56. Manchester: Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-4201-0.
 • Kershaw, Ian (2001). Hitler, 1936–1945: Nemesis. New York: W.W. Norton. ISBN 978-0-393-04994-7.
 • ——— (2007). Fateful Choices: Ten Decisions That Changed the World, 1940–1941. London: Allen Lane. ISBN 978-0-7139-9712-5.
 • Kitson, Alison (2001). Germany 1858–1990: Hope, Terror, and Revival. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-913417-5.
 • Klavans, Richard A.; Di Benedetto, C. Anthony; Prudom, Melanie J. (1997). "Understanding Competitive Interactions: The U.S. Commercial Aircraft Market". Journal of Managerial Issues. 9 (1): 13–361. JSTOR 40604127.
 • Kleinfeld, Gerald R. (1983). "Hitler's Strike for Tikhvin". Military Affairs. 47 (3): 122–128. doi:10.2307/1988082. JSTOR 1988082.
 • Koch, H.W. (1983). "Hitler's 'Programme' and the Genesis of Operation 'Barbarossa'". The Historical Journal. 26 (4): 891–920. doi:10.1017/S0018246X00012747. JSTOR 2639289. S2CID 159671713.
 • Kolko, Gabriel (1990) [1968]. The Politics of War: The World and United States Foreign Policy, 1943–1945. New York: Random House. ISBN 978-0-679-72757-6.
 • Laurier, Jim (2001). Tobruk 1941: Rommel's Opening Move. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-092-6.
 • Lee, En-han (2002). "The Nanking Massacre Reassessed: A Study of the Sino-Japanese Controversy over the Factual Number of Massacred Victims". In Robert Sabella; Fei Fei Li; David Liu (eds.). Nanking 1937: Memory and Healing. Armonk, NY: M.E. Sharpe. pp. 47–74. ISBN 978-0-7656-0816-1.
 • Leffler, Melvyn P.; Westad, Odd Arne, eds. (2010). The Cambridge History of the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-83938-9, in 3 volumes.
 • Levine, Alan J. (1992). The Strategic Bombing of Germany, 1940–1945. Westport, CT: Praeger. ISBN 978-0-275-94319-6.
 • Lewis, Morton (1953). "Japanese Plans and American Defenses". In Greenfield, Kent Roberts (ed.). The Fall of the Philippines. Washington, DC: US Government Printing Office. LCCN 53-63678. Archived from the original on 8 January 2012. Retrieved 1 October 2009.
 • Liberman, Peter (1996). Does Conquest Pay?: The Exploitation of Occupied Industrial Societies. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-02986-3.
 • Liddell Hart, Basil (1977). History of the Second World War (4th ed.). London: Pan. ISBN 978-0-330-23770-3.
 • Lightbody, Bradley (2004). The Second World War: Ambitions to Nemesis. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-22404-8.
 • Lindberg, Michael; Todd, Daniel (2001). Brown-, Green- and Blue-Water Fleets: the Influence of Geography on Naval Warfare, 1861 to the Present. Westport, CT: Praeger. ISBN 978-0-275-96486-3.
 • Lowe, C.J.; Marzari, F. (2002). Italian Foreign Policy 1870–1940. London: Routledge. ISBN 978-0-415-26681-9.
 • Lynch, Michael (2010). The Chinese Civil War 1945–49. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-671-3.
 • Maddox, Robert James (1992). The United States and World War II. Boulder, CO: Westview Press. ISBN 978-0-8133-0437-3.
 • Maingot, Anthony P. (1994). The United States and the Caribbean: Challenges of an Asymmetrical Relationship. Boulder, CO: Westview Press. ISBN 978-0-8133-2241-4.
 • Mandelbaum, Michael (1988). The Fate of Nations: The Search for National Security in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge University Press. p. 96. ISBN 978-0-521-35790-6.
 • Marston, Daniel (2005). The Pacific War Companion: From Pearl Harbor to Hiroshima. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-882-3.
 • Masaya, Shiraishi (1990). Japanese Relations with Vietnam, 1951–1987. Ithaca, NY: SEAP Publications. ISBN 978-0-87727-122-2.
 • May, Ernest R. (1955). "The United States, the Soviet Union, and the Far Eastern War, 1941–1945". Pacific Historical Review. 24 (2): 153–74. doi:10.2307/3634575. JSTOR 3634575.
 • Mazower, Mark (2008). Hitler's Empire: Nazi Rule in Occupied Europe. London: Allen Lane. ISBN 978-1-59420-188-2.
 • Milner, Marc (1990). "The Battle of the Atlantic". In Gooch, John (ed.). Decisive Campaigns of the Second World War. Abingdon: Frank Cass. pp. 45–66. ISBN 978-0-7146-3369-5.
 • Milward, A.S. (1964). "The End of the Blitzkrieg". The Economic History Review. 16 (3): 499–518. JSTOR 2592851.
 • ——— (1992) [1977]. War, Economy, and Society, 1939–1945. Berkeley, CA: University of California Press. ISBN 978-0-520-03942-1.
 • Minford, Patrick (1993). "Reconstruction and the UK Postwar Welfare State: False Start and New Beginning". In Rudiger Dornbusch; Wilhelm Nölling; Richard Layard (eds.). Postwar Economic Reconstruction and Lessons for the East Today. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 115–38. ISBN 978-0-262-04136-2.
 • Mingst, Karen A.; Karns, Margaret P. (2007). United Nations in the Twenty-First Century (3rd ed.). Boulder, CO: Westview Press. ISBN 978-0-8133-4346-4.
 • Miscamble, Wilson D. (2007). From Roosevelt to Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86244-8.
 • Mitcham, Samuel W. (2007) [1982]. Rommel's Desert War: The Life and Death of the Afrika Korps. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books. ISBN 978-0-8117-3413-4.
 • Mitter, Rana (2014). Forgotten Ally: China's World War II, 1937–1945. Mariner Books. ISBN 978-0-544-33450-2.
 • Molinari, Andrea (2007). Desert Raiders: Axis and Allied Special Forces 1940–43. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84603-006-2.
 • Murray, Williamson (1983). Strategy for Defeat: The Luftwaffe, 1933–1945. Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press. ISBN 978-1-4294-9235-5. Archived from the original on 24 January 2022. Retrieved 17 February 2022.
 • ———; Millett, Allan Reed (2001). A War to Be Won: Fighting the Second World War. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-00680-5.
 • Myers, Ramon; Peattie, Mark (1987). The Japanese Colonial Empire, 1895–1945. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-10222-1.
 • Naimark, Norman (2010). "The Sovietization of Eastern Europe, 1944–1953". In Melvyn P. Leffler; Odd Arne Westad (eds.). The Cambridge History of the Cold War. Vol. I: Origins. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 175–97. ISBN 978-0-521-83719-4.
 • Neary, Ian (1992). "Japan". In Martin Harrop (ed.). Power and Policy in Liberal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 49–70. ISBN 978-0-521-34579-8.
 • Neillands, Robin (2005). The Dieppe Raid: The Story of the Disastrous 1942 Expedition. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 978-0-253-34781-7.
 • Neulen, Hans Werner (2000). In the skies of Europe – Air Forces allied to the Luftwaffe 1939–1945. Ramsbury, Marlborough, UK: The Crowood Press. ISBN 1-86126-799-1.
 • Niewyk, Donald L.; Nicosia, Francis (2000). The Columbia Guide to the Holocaust. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-11200-0.
 • Overy, Richard (1994). War and Economy in the Third Reich. New York: Clarendon Press. ISBN 978-0-19-820290-5.
 • ——— (1995). Why the Allies Won. London: Pimlico. ISBN 978-0-7126-7453-9.
 • ——— (2004). The Dictators: Hitler's Germany, Stalin's Russia. New York: W.W. Norton. ISBN 978-0-393-02030-4.
 • ———; Wheatcroft, Andrew (1999). The Road to War (2nd ed.). London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-028530-7.
 • O'Reilly, Charles T. (2001). Forgotten Battles: Italy's War of Liberation, 1943–1945. Lanham, MD: Lexington Books. ISBN 978-0-7391-0195-7.
 • Painter, David S. (2012). "Oil and the American Century". The Journal of American History. 99 (1): 24–39. doi:10.1093/jahist/jas073.
 • Padfield, Peter (1998). War Beneath the Sea: Submarine Conflict During World War II. New York: John Wiley. ISBN 978-0-471-24945-0.
 • Pape, Robert A. (1993). "Why Japan Surrendered". International Security. 18 (2): 154–201. doi:10.2307/2539100. JSTOR 2539100. S2CID 153741180.
 • Parker, Danny S. (2004). Battle of the Bulge: Hitler's Ardennes Offensive, 1944–1945 (New ed.). Cambridge, MA: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-81391-7.
 • Payne, Stanley G. (2008). Franco and Hitler: Spain, Germany, and World War II. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-12282-4.
 • Perez, Louis G. (1998). The History of Japan. Westport, CT: Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-30296-1.
 • Petrov, Vladimir (1967). Money and Conquest: Allied Occupation Currencies in World War II. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-0530-1.
 • Polley, Martin (2000). An A–Z of Modern Europe Since 1789. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-18597-4.
 • Portelli, Alessandro (2003). The Order Has Been Carried Out: History, Memory, and Meaning of a Nazi Massacre in Rome. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-8008-3.
 • Preston, P. W. (1998). Pacific Asia in the Global System: An Introduction. Oxford & Malden, MA: Blackwell Publishers. ISBN 978-0-631-20238-7.
 • Prins, Gwyn (2002). The Heart of War: On Power, Conflict and Obligation in the Twenty-First Century. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-36960-2.
 • Radtke, K.W. (1997). "'Strategic' concepts underlying the so-called Hirota foreign policy, 1933–7". In Aiko Ikeo (ed.). Economic Development in Twentieth Century East Asia: The International Context. London & New York: Routledge. pp. 100–20. ISBN 978-0-415-14900-6.
 • Rahn, Werner (2001). "The War in the Pacific". In Horst Boog; Werner Rahn; Reinhard Stumpf; Bernd Wegner (eds.). Germany and the Second World War. Vol. VI: The Global War. Oxford: Clarendon Press. pp. 191–298. ISBN 978-0-19-822888-2.
 • Ratcliff, R.A. (2006). Delusions of Intelligence: Enigma, Ultra, and the End of Secure Ciphers. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85522-8.
 • Read, Anthony (2004). The Devil's Disciples: Hitler's Inner Circle. New York: W.W. Norton. ISBN 978-0-393-04800-1.
 • Read, Anthony; Fisher, David (2002) [1992]. The Fall Of Berlin. London: Pimlico. ISBN 978-0-7126-0695-0.
 • Record, Jeffery (2005). Appeasement Reconsidered: Investigating the Mythology of the 1930s (PDF). Diane Publishing. p. 50. ISBN 978-1-58487-216-0. Archived from the original (PDF) on 11 April 2010. Retrieved 15 November 2009.
 • Rees, Laurence (2008). World War II Behind Closed Doors: Stalin, the Nazis and the West. London: BBC Books. ISBN 978-0-563-49335-8.
 • Regan, Geoffrey (2004). The Brassey's Book of Military Blunders. Brassey's. ISBN 978-1-57488-252-0.
 • Reinhardt, Klaus (1992). Moscow – The Turning Point: The Failure of Hitler's Strategy in the Winter of 1941–42. Oxford: Berg. ISBN 978-0-85496-695-0.
 • Reynolds, David (2006). From World War to Cold War: Churchill, Roosevelt, and the International History of the 1940s. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-928411-5.
 • Rich, Norman (1992) [1973]. Hitler's War Aims, Volume I: Ideology, the Nazi State, and the Course of Expansion. New York: W.W. Norton. ISBN 978-0-393-00802-9.
 • Ritchie, Ella (1992). "France". In Martin Harrop (ed.). Power and Policy in Liberal Democracies. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 23–48. ISBN 978-0-521-34579-8.
 • Roberts, Cynthia A. (1995). "Planning for War: The Red Army and the Catastrophe of 1941". Europe-Asia Studies. 47 (8): 1293–1326. doi:10.1080/09668139508412322. JSTOR 153299.
 • Roberts, Geoffrey (2006). Stalin's Wars: From World War to Cold War, 1939–1953. New Haven, CT: Yale University Press. ISBN 978-0-300-11204-7.
 • Roberts, J.M. (1997). The Penguin History of Europe. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-026561-3.
 • Ropp, Theodore (2000). War in the Modern World (Revised ed.). Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. ISBN 978-0-8018-6445-2.
 • Roskill, S.W. (1954). The War at Sea 1939–1945, Volume 1: The Defensive. History of the Second World War. United Kingdom Military Series. London: HMSO. Archived from the original on 4 January 2022. Retrieved 17 February 2022.
 • Ross, Steven T. (1997). American War Plans, 1941–1945: The Test of Battle. Abingdon & New York: Routledge. ISBN 978-0-7146-4634-3.
 • Rottman, Gordon L. (2002). World War II Pacific Island Guide: A Geo-Military Study. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 978-0-313-31395-0.
 • Rotundo, Louis (1986). "The Creation of Soviet Reserves and the 1941 Campaign". Military Affairs. 50 (1): 21–28. doi:10.2307/1988530. JSTOR 1988530.
 • Salecker, Gene Eric (2001). Fortress Against the Sun: The B-17 Flying Fortress in the Pacific. Conshohocken, PA: Combined Publishing. ISBN 978-1-58097-049-5.
 • Schain, Martin A., ed. (2001). The Marshall Plan Fifty Years Later. London: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-92983-4.
 • Schmitz, David F. (2000). Henry L. Stimson: The First Wise Man. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8420-2632-1.
 • Schoppa, R. Keith (2011). In a Sea of Bitterness, Refugees during the Sino-Japanese War. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-05988-7.
 • Sella, Amnon (1978). ""Barbarossa": Surprise Attack and Communication". Journal of Contemporary History. 13 (3): 555–83. doi:10.1177/002200947801300308. JSTOR 260209. S2CID 220880174.
 • ——— (1983). "Khalkhin-Gol: The Forgotten War". Journal of Contemporary History. 18 (4): 651–87. JSTOR 260307.
 • Senn, Alfred Erich (2007). Lithuania 1940: Revolution from Above. Amsterdam & New York: Rodopi. ISBN 978-90-420-2225-6.
 • Shaw, Anthony (2000). World War II: Day by Day. Osceola, WI: MBI Publishing Company. ISBN 978-0-7603-0939-1.
 • Shepardson, Donald E. (1998). "The Fall of Berlin and the Rise of a Myth". Journal of Military History. 62 (1): 135–54. doi:10.2307/120398. JSTOR 120398.
 • Shirer, William L. (1990) [1960]. The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany. New York: Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-72868-7.
 • Shore, Zachary (2003). What Hitler Knew: The Battle for Information in Nazi Foreign Policy. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-518261-3.
 • Slim, William (1956). Defeat into Victory. London: Cassell. ISBN 978-0-304-29114-4.
 • Smith, Alan (1993). Russia and the World Economy: Problems of Integration. London: Routledge. ISBN 978-0-415-08924-1.
 • Smith, J.W. (1994). The World's Wasted Wealth 2: Save Our Wealth, Save Our Environment. Institute for Economic Democracy. ISBN 978-0-9624423-2-2.
 • Smith, Peter C. (2002) [1970]. Pedestal: The Convoy That Saved Malta (5th ed.). Manchester: Goodall. ISBN 978-0-907579-19-9.
 • Smith, David J.; Pabriks, Artis; Purs, Aldis; Lane, Thomas (2002). The Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania. London: Routledge. ISBN 978-0-415-28580-3.
 • Smith, Winston; Steadman, Ralph (2004). All Riot on the Western Front, Volume 3. Last Gasp. ISBN 978-0-86719-616-0.
 • Snyder, Timothy (2010). Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. London: The Bodley Head. ISBN 978-0-224-08141-2.
 • Spring, D. W. (1986). "The Soviet Decision for War against Finland, 30 November 1939". Soviet Studies. 38 (2): 207–26. doi:10.1080/09668138608411636. JSTOR 151203. S2CID 154270850.
 • Steinberg, Jonathan (1995). "The Third Reich Reflected: German Civil Administration in the Occupied Soviet Union, 1941–4". The English Historical Review. 110 (437): 620–51. doi:10.1093/ehr/cx.437.620. JSTOR 578338.
 • Steury, Donald P. (1987). "Naval Intelligence, the Atlantic Campaign and the Sinking of the Bismarck: A Study in the Integration of Intelligence into the Conduct of Naval Warfare". Journal of Contemporary History. 22 (2): 209–33. doi:10.1177/002200948702200202. JSTOR 260931. S2CID 159943895.
 • Stueck, William (2010). "The Korean War". In Melvyn P. Leffler; Odd Arne Westad (eds.). The Cambridge History of the Cold War. Vol. I: Origins. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 266–87. ISBN 978-0-521-83719-4.
 • Sumner, Ian; Baker, Alix (2001). The Royal Navy 1939–45. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-195-4.
 • Swain, Bruce (2001). A Chronology of Australian Armed Forces at War 1939–45. Crows Nest: Allen & Unwin. ISBN 978-1-86508-352-0.
 • Swain, Geoffrey (1992). "The Cominform: Tito's International?". The Historical Journal. 35 (3): 641–63. doi:10.1017/S0018246X00026017. S2CID 163152235.
 • Tanaka, Yuki (1996). Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II. Boulder, CO: Westview Press. ISBN 978-0-8133-2717-4.
 • Taylor, A.J.P. (1961). The Origins of the Second World War. London: Hamish Hamilton.
 • ——— (1979). How Wars Begin. London: Hamish Hamilton. ISBN 978-0-241-10017-2.
 • Taylor, Jay (2009). The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-03338-2.
 • Thomas, Nigel; Andrew, Stephen (1998). German Army 1939–1945 (2): North Africa & Balkans. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-85532-640-8.
 • Thompson, John Herd; Randall, Stephen J. (2008). Canada and the United States: Ambivalent Allies (4th ed.). Athens, GA: University of Georgia Press. ISBN 978-0-8203-3113-3.
 • Trachtenberg, Marc (1999). A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945–1963. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00273-6.
 • Tucker, Spencer C.; Roberts, Priscilla Mary (2004). Encyclopedia of World War II: A Political, Social, and Military History. ABC-CIO. ISBN 978-1-57607-999-7.
 • Umbreit, Hans (1991). "The Battle for Hegemony in Western Europe". In P. S. Falla (ed.). Germany and the Second World War. Vol. 2: Germany's Initial Conquests in Europe. Oxford: Oxford University Press. pp. 227–326. ISBN 978-0-19-822885-1.
 • United States Army (1986) [1953]. The German Campaigns in the Balkans (Spring 1941). Washington, DC: Department of the Army. Archived from the original on 17 January 2022. Retrieved 17 February 2022.
 • Waltz, Susan (2002). "Reclaiming and Rebuilding the History of the Universal Declaration of Human Rights". Third World Quarterly. 23 (3): 437–48. doi:10.1080/01436590220138378. JSTOR 3993535. S2CID 145398136.
 • Ward, Thomas A. (2010). Aerospace Propulsion Systems. Singapore: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-82497-9.
 • Watson, William E. (2003). Tricolor and Crescent: France and the Islamic World. Westport, CT: Praeger. ISBN 978-0-275-97470-1.
 • Weinberg, Gerhard L. (2005). A World at Arms: A Global History of World War II (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85316-3.; comprehensive overview with emphasis on diplomacy
 • Wettig, Gerhard (2008). Stalin and the Cold War in Europe: The Emergence and Development of East-West Conflict, 1939–1953. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-5542-6.
 • Wiest, Andrew; Barbier, M.K. (2002). Strategy and Tactics: Infantry Warfare. St Paul, MN: MBI Publishing Company. ISBN 978-0-7603-1401-2.
 • Williams, Andrew (2006). Liberalism and War: The Victors and the Vanquished. Abingdon & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-35980-1.
 • Wilt, Alan F. (1981). "Hitler's Late Summer Pause in 1941". Military Affairs. 45 (4): 187–91. doi:10.2307/1987464. JSTOR 1987464.
 • Wohlstetter, Roberta (1962). Pearl Harbor: Warning and Decision. Palo Alto, CA: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-0597-4.
 • Wolf, Holger C. (1993). "The Lucky Miracle: Germany 1945–1951". In Rudiger Dornbusch; Wilhelm Nölling; Richard Layard (eds.). Postwar Economic Reconstruction and Lessons for the East Today. Cambridge: MIT Press. pp. 29–56. ISBN 978-0-262-04136-2.
 • Wood, James B. (2007). Japanese Military Strategy in the Pacific War: Was Defeat Inevitable?. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-7425-5339-2.
 • Yoder, Amos (1997). The Evolution of the United Nations System (3rd ed.). London & Washington, DC: Taylor & Francis. ISBN 978-1-56032-546-8.
 • Zalampas, Michael (1989). Adolf Hitler and the Third Reich in American magazines, 1923–1939. Bowling Green University Popular Press. ISBN 978-0-87972-462-7.
 • Zaloga, Steven J. (1996). Bagration 1944: The Destruction of Army Group Centre. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-85532-478-7.
 • ——— (2002). Poland 1939: The Birth of Blitzkrieg. Oxford: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-408-5.
 • Zeiler, Thomas W. (2004). Unconditional Defeat: Japan, America, and the End of World War II. Wilmington, DE: Scholarly Resources. ISBN 978-0-8420-2991-9.
 • Zetterling, Niklas; Tamelander, Michael (2009). Bismarck: The Final Days of Germany's Greatest Battleship. Drexel Hill, PA: Casemate. ISBN 978-1-935149-04-0.