3000 BCE - 500 CE

Байыркы тарых

501 - 1500

Орто кылымдардын тарыхы

1501 - 1750

Эрте заманбап мезгил

1751 - Present

Кеч кездеги заманбап мезгил