Kruisvaardersstaten (Outremer)
©Darren Tan

1099 - 1291

Kruisvaardersstaten (Outremer)De kruisvaardersstaten, ook bekend als Outremer, waren vier rooms-katholieke rijken in het Midden-Oosten die duurden van 1098 tot 1291. Deze feodale staatsbesturen werden gecreëerd door de Latijns-katholieke leiders van de Eerste Kruistocht door middel van verovering en politieke intriges.De vier staten waren het graafschap Edessa (1098–1150), het vorstendom Antiochië (1098–1287), het graafschap Tripoli (1102–1289) en het koninkrijk Jeruzalem (1099–1291).Het koninkrijk Jeruzalem besloeg wat nu Israël en Palestina is, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en aangrenzende gebieden.De andere noordelijke staten bestreken wat nu Syrië, Zuidoost-Turkije en Libanon is.De omschrijving "kruisvaardersstaten" kan misleidend zijn, aangezien vanaf 1130 zeer weinigen van de Frankische bevolking kruisvaarders waren.De term Outremer, gebruikt door middeleeuwse en moderne schrijvers als synoniem, is afgeleid van het Frans voor overzees.
HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

1099 - 1144
Vorming en vroege expansieornament
Proloog
Kruisvaarders begeleiden christelijke pelgrims in het Heilige Land (XII-XIII eeuw). ©Angus McBride
1100 Jan 1

Proloog

Jerusalem, Israel
In 1095 vroeg de Byzantijnse keizer Alexios I Komnenos tijdens het Concilie van Piacenza om steun van paus Urbanus II tegen de Seltsjoekse dreiging.Wat de keizer waarschijnlijk in gedachten had, was een relatief bescheiden strijdmacht, en Urban overtrof zijn verwachtingen ruimschoots door op het latere Concilie van Clermont op te roepen tot de Eerste Kruistocht .Binnen een jaar vertrokken tienduizenden mensen, zowel gewone mensen als aristocraten, voor de militaire campagne.De motivaties van individuele kruisvaarders om zich bij de kruistocht aan te sluiten liepen uiteen, maar sommigen van hen verlieten waarschijnlijk Europa om een ​​nieuw permanent onderkomen in de Levant te zoeken.Alexios verwelkomde voorzichtig de feodale legers onder bevel van westerse edelen.Door hen te verblinden met rijkdom en te charmeren met vleierij, wist Alexios de meeste kruisvaarderscommandanten een eed van trouw af te dwingen.Omdat zijn vazallen, Godfried van Bouillon, nominaal hertog van Neder-Lotharingen, de Italo-Normandische Bohemond van Taranto, Bohemonds neef Tancred van Hauteville en Godfrey's broer Boudewijn van Bologne allemaal zwoeren dat elk gebied dat het Romeinse Rijk voorheen in handen had, zou worden veroverd. overhandigd aan de Byzantijnse vertegenwoordigers van Alexios.Alleen Raymond IV, graaf van Toulouse, weigerde deze eed en beloofde in plaats daarvan niet-agressie jegens Alexios.De kruisvaarders marcheerden langs de Middellandse Zeekust naar Jeruzalem.Op 15 juli 1099 namen kruisvaarders de stad in na een belegering die nauwelijks langer dan een maand duurde.Duizenden moslims en joden werden vermoord en de overlevenden werden als slaaf verkocht.Voorstellen om de stad als kerkelijke staat te besturen werden afgewezen.Raymond weigerde de koninklijke titel en beweerde dat alleen Christus in Jeruzalem een ​​kroon kon dragen.Dit kan zijn geweest om de meer populaire Godfrey ervan te weerhouden de troon over te nemen, maar Godfrey nam de titel Advocatus Sancti Sepulchri ('Verdediger van het Heilig Graf') aan toen hij werd uitgeroepen tot de eerste Frankische heerser van Jeruzalem.De oprichting van deze drie kruisvaardersstaten heeft de politieke situatie in de Levant niet diepgaand veranderd.Frankische heersers vervingen lokale krijgsheren in de steden, maar grootschalige kolonisatie volgde niet, en de nieuwe veroveraars veranderden niets aan de traditionele organisatie van nederzettingen en eigendommen op het platteland.De Frankische ridders beschouwden de Turkse krijgsheren te paard als hun gelijken met vertrouwde morele waarden, en deze vertrouwdheid vergemakkelijkte hun onderhandelingen met de moslimleiders.De verovering van een stad ging vaak gepaard met een verdrag met de naburige moslimheersers, die gewoonlijk gedwongen werden een schatting te betalen voor de vrede.De kruisvaardersstaten hadden een bijzondere positie in het bewustzijn van het westerse christendom : veel katholieke aristocraten waren bereid om voor het Heilige Land te vechten, hoewel in de decennia na de vernietiging van de grote kruistocht van 1101 in Anatolië slechts kleinere groepen gewapende pelgrims naar Outremer vertrokken.
Baldwin I neemt Arsuf en Caesarea
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1101 Apr 29

Baldwin I neemt Arsuf en Caesarea

Caesarea, Israel
Baldwin had altijd geld nodig en sloot een alliantie met de commandanten van een Genuese vloot, waarbij hij hen commerciële privileges en buit aanbood in de steden die hij met hun steun zou veroveren.Ze vielen eerst Arsuf aan, dat zich op 29 april zonder weerstand overgaf, waardoor de stadsmensen een veilige doorgang naar Ascalon veiligstelden.HetEgyptische garnizoen in Caesarea verzette zich, maar de stad viel op 17 mei.Baldwins soldaten plunderden Caesarea en vermoordden de meerderheid van de volwassen lokale bevolking.De Genuezen ontvingen een derde van de buit, maar Baldwin kende hen geen gebieden in de veroverde steden toe.
Play button
1101 Jun 1

Kruistocht van 1101

Anatolia, Antalya, Turkey
De kruistocht van 1101 werd geïnitieerd door Paschalis II toen hij hoorde van de precaire positie van de resterende strijdkrachten in het Heilige Land.De gastheer bestond uit vier afzonderlijke legers, soms beschouwd als een tweede golf na de Eerste Kruistocht.Het eerste leger was Lombardije, geleid door Anselm, aartsbisschop van Milaan.Ze werden vergezeld door een troepenmacht onder leiding van Conrad, veldwachter van de Duitse keizer Hendrik IV.Een tweede leger, de Nivernois, stond onder bevel van Willem II van Nevers.De derde groep uit Noord-Frankrijk werd geleid door Stefanus van Blois en Stefanus van Bourgondië.Ze werden vergezeld door Raymond van Sint-Gillis, nu in dienst van de keizer.Het vierde leger werd geleid door Willem IX van Aquitanië en Welf IV van Beieren.De kruisvaarders stonden tegenover hun oude vijand Kilij Arslan en zijn Seltsjoekse troepen ontmoetten voor het eerst de Lombardische en Franse contingenten in augustus 1101 tijdens de Slag om Mersivan, waarbij het kruisvaarderskamp werd veroverd.Het Nivernois-contingent werd diezelfde maand gedecimeerd bij Heraclea, waarbij bijna de hele strijdmacht werd weggevaagd, behalve graaf William en een paar van zijn mannen.De Aquitainers en Beieren bereikten Heraclea in september, waar opnieuw de kruisvaarders werden afgeslacht.De kruistocht van 1101 was een totale ramp, zowel militair als politiek, en liet de moslims zien dat de kruisvaarders niet onoverwinnelijk waren.
Eerste Slag bij Ramla
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1101 Sep 7

Eerste Slag bij Ramla

Ramla, Israel
Terwijl Baldwin en de Genuezen Caesarea belegerden, begon deEgyptische vizier, Al-Afdal Shahanshah, troepen te verzamelen bij Ascalon.Baldwin verplaatste zijn hoofdkwartier naar het nabijgelegen Jaffa en versterkte Ramla om elke poging tot een verrassingsaanval op Jeruzalem te voorkomen.De Eerste Slag om Ramla vond plaats tussen het kruisvaarderskoninkrijk Jeruzalem en de Fatimiden van Egypte.De stad Ramla lag aan de weg van Jeruzalem naar Ascalon, waarvan de laatste het grootste Fatimidenfort in Palestina was.Volgens Fulcher van Chartres, die bij de slag aanwezig was, verloren de Fatimiden ongeveer 5.000 man in de strijd, inclusief hun generaal Saad al-Daulah.De verliezen van de kruisvaarders waren echter ook zwaar: ze verloren 80 ridders en een grote hoeveelheid infanterie.
Play button
1102 Jan 1

Opkomst van de Artuqids

Hasankeyf, Batman, Turkey
De Artuqid-dynastie was een Turkmeense dynastie die voortkwam uit de Döğer-stam die in de elfde tot en met de dertiende eeuw regeerde in Oost-Anatolië, Noord-Syrië en Noord- Irak .De Artuqid-dynastie ontleent zijn naam aan de oprichter, Artuk Bey, die tot de Döger-tak van de Oghuz-Turken behoorde en regeerde over een van de Turkmeense beyliks van het Seltsjoekse rijk .De zonen en nakomelingen van Artuk regeerden over de drie takken in de regio:De nakomelingen van Sökmen regeerden tussen 1102 en 1231 over de regio rond HasankeyfIlghazi's tak regeerde vanuit Mardin en Mayyafariqin tussen 1106 en 1186 (tot 1409 als vazallen) en Aleppo van 1117-1128en de Harput-lijn die in 1112 begon onder de Sökmen-tak, en onafhankelijk was tussen 1185 en 1233.
Belegering van Tripoli
Fakhr al-Mulk ibn Ammar onderwerpt zich aan Bertrand van Toulouse ©Charles-Alexandre Debacq
1102 Jan 1 - 1109 Jul 12

Belegering van Tripoli

Tripoli, Lebanon
Het beleg van Tripoli duurde van 1102 tot 12 juli 1109. Het vond plaats op de plaats van de huidige Libanese stad Tripoli, in de nasleep van de Eerste Kruistocht .Het leidde tot de oprichting van de vierde kruisvaardersstaat, het graafschap Tripoli.
Tweede Slag bij Ramla
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1102 May 17

Tweede Slag bij Ramla

Ramla, Israel
Als gevolg van gebrekkige verkenningen onderschatte Baldwin de omvang van hetEgyptische leger ernstig, in de overtuiging dat het niet meer was dan een kleine expeditiemacht, en reed hij tegenover een leger van enkele duizenden met slechts tweehonderd ridders te paard en zonder infanterie.Baldwin en zijn leger beseften zijn fout te laat en waren al afgesneden van ontsnapping. Ze werden aangevallen door de Egyptische strijdkrachten en velen werden snel afgeslacht, hoewel Baldwin en een handvol anderen erin slaagden zichzelf te barricaderen in Ramla's enige toren.Baldwin had geen andere keus dan te vluchten en ontsnapte onder dekking van de nacht uit de toren met alleen zijn schrijver en een enkele ridder, Hugo van Brulis, die daarna nooit meer in een bron wordt genoemd.Baldwin bracht de volgende twee dagen door met het ontwijken van Fatimid- zoekgroepen totdat hij op 19 mei uitgeput, uitgehongerd en uitgedroogd aankwam in de redelijk veilige haven van Arsuf.
Kruisvaarders nemen Acre in
Een belegeringstoren in actie;Franse voorstelling van de 19e eeuw ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1104 May 6

Kruisvaarders nemen Acre in

Acre, Israel
Het beleg van Acre vond plaats in mei 1104. Het was van groot belang voor de consolidatie van het koninkrijk Jeruzalem, dat slechts een paar jaar eerder was gesticht.Met de hulp van een Genuese vloot dwong koning Boudewijn I de overgave van de belangrijke havenstad na een belegering die slechts twintig dagen duurde.Hoewel alle verdedigers en inwoners die de stad wilden verlaten, door de koning waren verzekerd dat ze vrij zouden zijn om te vertrekken en hun bezittingen mee te nemen, waren velen van hen afgeslacht door de Genuezen toen ze de stad verlieten.Bovendien hadden de aanvallers ook de stad zelf geplunderd.Kort na de verovering werd Acre het belangrijkste handelscentrum en de belangrijkste haven van het koninkrijk Jeruzalem, waar het goederen van Damascus naar het westen kan vervoeren.Nu Acre zwaar versterkt was, had het koninkrijk nu een veilige haven in alle weersomstandigheden.Hoewel Jaffa veel dichter bij Jeruzalem lag, was het slechts een open rede en te ondiep voor grote schepen.Passagiers en vracht konden daar alleen met behulp van kleine veerboten aan land worden gebracht of gelost, wat een bijzonder gevaarlijke onderneming was in stormachtige zeeën.Hoewel de rede van Haifa dieper was en werd beschermd tegen zuiden- en westenwinden door de berg Karmel, stond hij vooral bloot aan noordenwinden.
Slag bij Harran
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1104 May 7

Slag bij Harran

Harran, Şanlıurfa, Turkey
Tijdens de slag zelf werden de troepen van Baldwin volledig op de vlucht geslagen, waarbij Baldwin en Joscelin gevangen werden genomen door de Turken.De Antiocheense troepen konden samen met Bohemond ontsnappen naar Edessa.Jikirmish had echter maar een kleine hoeveelheid buit meegenomen, dus hij stal Baldwin uit het kamp van Sokman.Hoewel er losgeld werd betaald, werden Joscelin en Baldwin pas ergens vóór respectievelijk 1108 en 1109 vrijgelaten.De slag was een van de eerste beslissende nederlagen van de kruisvaarders met ernstige gevolgen voor het Prinsdom Antiochië.Het Byzantijnse rijk profiteerde van de nederlaag om hun aanspraken op Antiochië op te leggen en heroverde Latakia en delen van Cilicië .Veel van de door Antiochië geregeerd steden kwamen in opstand en werden opnieuw bezet door moslimtroepen uit Aleppo.Armeense gebieden kwamen ook in opstand ten gunste van de Byzantijnen of Armenië.Bovendien zorgden deze gebeurtenissen ervoor dat Bohemund terugkeerde naar Italië om meer troepen te rekruteren, waardoor Tancred achterbleef als regent van Antiochië.Edessa herstelde nooit echt en overleefde tot 1144, maar alleen vanwege verdeeldheid onder de moslims.
Tancred herstelt verloren terrein
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1105 Apr 20

Tancred herstelt verloren terrein

Reyhanlı, Hatay, Turkey
Na de grote nederlaag van de kruisvaarders in de Slag bij Harran in 1104, werden alle bolwerken van Antiochië ten oosten van de rivier de Orontes verlaten.Om extra versterkingen van de kruisvaarders te werven, scheepte Bohemond van Taranto in naar Europa en liet Tancred achter als regent in Antiochië.De nieuwe regent begon geduldig de verloren kastelen en ommuurde steden terug te krijgen.Halverwege de lente van 1105 hebben de inwoners van Artah, dat 40 km ten oosten-noordoosten van Antiochië ligt, mogelijk het garnizoen van Antiochië uit het fort verdreven en een bondgenootschap gesloten met Ridwan of zich aan laatstgenoemde overgegeven bij zijn nadering van het fort.Artah was het laatste door de kruisvaarders bezette fort ten oosten van de stad Antiochië en het verlies ervan zou kunnen leiden tot een directe bedreiging voor de stad door moslimtroepen.Het is onduidelijk of Ridwan daarna Artah in garnizoen legde.Met een troepenmacht van 1.000 cavalerie en 9.000 infanterie belegerde Tancred het kasteel van Artah.Ridwan van Aleppo probeerde de operatie te verstoren en verzamelde een leger van 7.000 infanterie en een onbekend aantal cavalerie.3.000 van de islamitische infanteristen waren vrijwilligers.Tancred voerde slag en versloeg het leger van Aleppo.De Latijnse prins zou hebben gewonnen door zijn 'bekwame grondgebruik'.Tancred ging verder met het consolideren van de controle van het vorstendom over zijn oostelijke grensregio's, wat de vlucht van lokale moslims uit de gebieden van de Jazr en Loulon versnelde, hoewel verschillende werden gedood door de troepen van Tancred.Na zijn overwinning breidde Tancred zijn veroveringen ten oosten van de Orontes uit met slechts geringe tegenstand.
Derde Slag bij Ramla
Slag bij Ramla (1105) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1105 Aug 27

Derde Slag bij Ramla

Ramla, Israel
Net als bij Ramla in 1101, hadden de kruisvaarders in 1105 zowel cavalerie als infanterie onder leiding van Boudewijn I. Bij de derde slag werden deEgyptenaren echter versterkt door een Seltsjoekse Turkse strijdmacht uit Damascus, inclusief bereden boogschieten, de grote dreiging van de Kruisvaarders.Nadat ze de eerste aanval van de Frankische cavalerie hadden weerstaan, woedde de strijd het grootste deel van de dag.Hoewel Baldwin opnieuw in staat was de Egyptenaren van het slagveld te verdrijven en het vijandelijke kamp te plunderen, was hij niet in staat hen verder te achtervolgen: 'de Franken lijken hun overwinning te danken te hebben aan de activiteit van Baldwin. Hij overwon de Turken toen ze vormden een ernstige bedreiging voor zijn achterhoede en keerden terug naar de hoofdstrijd om de beslissende aanval te leiden die de Egyptenaren versloeg
Play button
1107 Jan 1

Noorse kruistocht

Palestine
De Noorse kruistocht, geleid door de Noorse koning Sigurd I, was een kruistocht of een pelgrimstocht (bronnen verschillen) die duurde van 1107 tot 1111, in de nasleep van de Eerste Kruistocht.De Noorse kruistocht markeert de eerste keer dat een Europese koning persoonlijk naar het Heilige Land ging.
Graafschap Tripoli
Fakhr al-Mulk ibn Ammar onderwerpt zich aan Bertrand van Toulouse, ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1109 Jul 12

Graafschap Tripoli

Tripoli, Lebanon
De Franken belegerden Tripoli, onder leiding van Boudewijn I van Jeruzalem, Boudewijn II van Edessa, Tancred, regent van Antiochië, Willem-Jordanië, en Raymond IV's oudste zoon Bertrand van Toulouse, die onlangs was aangekomen met nieuwe Genuaanse , Pisan en Provençaalse troepen.Tripoli wachtte tevergeefs op versterkingen uitEgypte .De stad stortte op 12 juli ineen en werd geplunderd door de kruisvaarders.De Egyptische vloot arriveerde acht uur te laat.De meeste inwoners werden tot slaaf gemaakt, de anderen werden van hun bezittingen beroofd en verdreven.Bertrand, de onwettige zoon van Raymond IV, liet Willem-Jordan in 1110 vermoorden en eiste tweederde van de stad voor zichzelf op, terwijl het andere derde in handen van de Genuezen viel.De rest van de Middellandse Zeekust was al in handen van de kruisvaarders gevallen of zou binnen een paar jaar aan hen overgaan, met de verovering van Sidon in 1110 en Tyrus in 1124. Dit leidde tot de oprichting van de vierde kruisvaardersstaat, het graafschap Tripoli. .
Sultan roept Jihad uit
Sultan roept Jihad uit ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1110 Jan 1

Sultan roept Jihad uit

Syria
De val van Tripoli was voor sultan Muhammad Tapar aanleiding om de atabeg van Mosul, Mawdud, te benoemen om de jihad tegen de Franken te voeren.Tussen 1110 en 1113 voerde Mawdud vier campagnes in Mesopotamië en Syrië, maar de rivaliteit tussen de commandanten van zijn heterogene legers dwong hem elke keer het offensief te staken.Omdat Edessa de belangrijkste rivaal van Mosul was, voerde Mawdud twee campagnes tegen de stad.Ze veroorzaakten verwoesting en de oostelijke regio van de provincie kon zich nooit meer herstellen.De Syrische moslimheersers zagen de tussenkomst van de sultan als een bedreiging voor hun autonomie en werkten samen met de Franken.Nadat een moordenaar, waarschijnlijk een Nizari, Mawdud had vermoord, stuurde Muhammad Tapar twee legers naar Syrië, maar beide campagnes mislukten.
Belegering van Beiroet
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1110 Mar 13

Belegering van Beiroet

Beirut, Lebanon
Tegen 1101 hadden de kruisvaarders de zuidelijke havens gecontroleerd, waaronder Jaffa, Haifa, Arsuf en Caesarea, en daarom slaagden ze erin de noordelijke havens, waaronder Beiroet, af te sluiten van de steun van de Fatimiden over land.Bovendien moesten de Fatimiden hun troepen, waaronder 2.000 soldaten en 20 schepen, in elk van de resterende havens verspreiden, totdat de belangrijkste steun uitEgypte kon komen.Vanaf 15 februari 1102 begonnen de kruisvaarders Beiroet lastig te vallen, totdat het Fatimiden-leger begin mei arriveerde.In de late herfst van 1102 werden schepen die christelijke pelgrims naar het Heilige Land vervoerden, door een storm gedwongen te landen in de buurt van Ascalon, Sidon en Tyrus.De pelgrims werden gedood of als slaven naar Egypte gebracht.Daarom werd het controleren van de havens urgent voor de veiligheid van pelgrims, naast de komst van mannen en aanvoer uit Europa.De belegering van Beiroet was een gebeurtenis in de nasleep van de Eerste Kruistocht .De kuststad Beiroet werd op 13 mei 1110 veroverd op de Fatimiden door de strijdkrachten van Boudewijn I van Jeruzalem, met de hulp van Bertrand van Toulouse en een Genuese vloot.
Belegering van Sidon
Koning Sigurd en koning Boudewijn rijden van Jeruzalem naar de rivier de Jordaan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1110 Oct 19

Belegering van Sidon

Sidon, Lebanon
In de zomer van 1110 arriveerde een Noorse vloot van 60 schepen in de Levant onder het bevel van koning Sigurd.Aangekomen in Acre werd hij ontvangen door Baldwin I, koning van Jeruzalem.Samen maakten ze een reis naar de rivier de Jordaan, waarna Baldwin om hulp vroeg bij het veroveren van door moslims bezette havens aan de kust.Het antwoord van Sigurd was dat "ze waren gekomen met het doel zich te wijden aan de dienst van Christus", en vergezelden hem om de stad Sidon in te nemen, die in 1098 opnieuw was versterkt door de Fatimiden .Het leger van Baldwin belegerde de stad over land, terwijl de Noren over zee kwamen.Er was een zeemacht nodig om hulp van de Fatimid-vloot bij Tyrus te voorkomen.Het afweren ervan werd echter alleen mogelijk gemaakt door de gelukkige komst van een Venetiaanse vloot.De stad viel na 47 dagen.
Slag bij Shaizar
©Richard Hook
1111 Sep 13

Slag bij Shaizar

Shaizar, Muhradah, Syria
Vanaf 1110 en tot 1115 lanceerde de Seltsjoekse sultan Mohammed I in Bagdad jaarlijkse invasies van de kruisvaardersstaten.De aanval van het eerste jaar op Edessa werd afgeslagen.Aangespoord door de smeekbeden van enkele burgers van Aleppo en aangespoord door de Byzantijnen, gaf de sultan opdracht tot een groot offensief tegen de Frankische bezittingen in Noord-Syrië voor het jaar 1111. De sultan benoemde Mawdud ibn Altuntash, gouverneur van Mosul, tot bevelhebber van het leger.De samengestelde strijdmacht omvatte contingenten uit Diyarbakir en Ahlat onder Sökmen al-Kutbi, uit Hamadan onder leiding van Bursuq ibn Bursuq, en uit Mesopotamië onder Ahmadil en andere emirs.In de Slag om Shaizar in 1111 vochten een kruisvaardersleger onder bevel van koning Boudewijn I van Jeruzalem en een Seltsjoeks leger onder leiding van Mawdud ibn Altuntash van Mosul tot een tactisch gelijkspel, maar een terugtrekking van de kruisvaarderstroepen.Hierdoor konden koning Boudewijn I en Tancred het Prinsdom Antiochië met succes verdedigen.Tijdens de campagne vielen geen kruisvaarderssteden of kastelen in handen van de Seltsjoekse Turken .
Hospitaalridders gevormd
Hospitaalridders ©Mateusz Michalski
1113 Jan 1

Hospitaalridders gevormd

Jerusalem, Israel
De monastieke Hospitaalridders- orde werd gecreëerd na de Eerste Kruistocht door de zalige Gerard de Martigues wiens rol als stichter werd bevestigd door de pauselijke bul Pie postulatio voluntatis uitgegeven door paus Paschalis II in 1113. Gerard verwierf grondgebied en inkomsten voor zijn orde in het hele Koninkrijk van Jeruzalem en verder.Onder zijn opvolger, Raymond du Puy, werd het oorspronkelijke hospice uitgebreid tot een ziekenboeg nabij de Heilig Grafkerk in Jeruzalem.Aanvankelijk zorgde de groep voor pelgrims in Jeruzalem, maar het bevel breidde zich al snel uit om pelgrims te voorzien van een gewapende escorte voordat het uiteindelijk een belangrijke militaire macht werd.Zo werd de Orde van Sint-Jan ongemerkt militaristisch zonder haar charitatieve karakter te verliezen.Raymond du Puy, die Gerard opvolgde als Master of the Hospital in 1118, organiseerde een militie van de leden van de orde en verdeelde de orde in drie rangen: ridders, strijders en aalmoezeniers.Raymond bood de dienst van zijn gewapende troepen aan Boudewijn II van Jeruzalem aan, en de orde nam vanaf dat moment als militaire orde deel aan de kruistochten, waarbij hij zich met name onderscheidde tijdens het beleg van Ascalon van 1153. In 1130 gaf paus Innocentius II het bevel zijn wapen, een zilveren kruis in een veld van rood (gueulles).
Slag bij al-Sannabra
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1113 Jun 28

Slag bij al-Sannabra

Beit Yerah, Israel
In 1113 voegde Mawdud zich bij Toghtekin van Damascus en hun gecombineerde leger had tot doel de Jordaan over te steken ten zuiden van het Meer van Galilea.Baldwin I bood de strijd aan bij de brug van al-Sannabra.Mawdud gebruikte het apparaat van een geveinsde vlucht om Baldwin I te verleiden tot een onbezonnen aanval.Het Frankische leger werd verrast en geslagen toen het onverwachts het belangrijkste Turkse leger tegenkwam.De overlevende kruisvaarders behielden hun samenhang en vielen terug op een heuvel ten westen van de binnenzee waar ze hun kamp versterkten.In deze positie werden ze versterkt vanuit Tripoli en Antiochië, maar bleven inert.Niet in staat om de kruisvaarders te vernietigen, keek Mawdud naar hen met zijn hoofdleger terwijl hij plunderende colonnes stuurde om het platteland te verwoesten en de stad Nablus te plunderen.Hierin anticipeerde Mawdud op de strategie van Saladin.Net als bij deze campagnes kon het Frankische veldleger zich verzetten tegen het belangrijkste moslimleger, maar het kon niet voorkomen dat de overvallen grote schade aanrichtten aan gewassen en steden.Terwijl de Turkse overvallers vrijelijk door de landen van de kruisvaarders zwierven, gingen de lokale moslimboeren vriendschappelijke betrekkingen met hen aan.Dit verontrustte de Frankische landmagnaten diep, die uiteindelijk afhankelijk waren van de pacht van de landbouwers van de grond.Mawdud was na zijn overwinning niet in staat om permanente veroveringen te maken.Kort daarna werd hij vermoord en nam Aq-Sunqur Bursuqi het bevel over de mislukte aanslag op Edessa in 1114.
Play button
1115 Sep 14

Slag bij Sarmin

Sarmin, Syria
In 1115 stuurde de Seltsjoekse sultan Muhammad I Tapar Bursuq tegen Antiochië.Jaloers dat hun gezag zou afnemen als de strijdkrachten van de sultan zouden zegevieren, sloten verschillende Syrische moslimprinsen zich aan bij de Latijnen.Vroeg op 14 september ontving Roger informatie dat zijn tegenstanders achteloos het kamp introkken bij de Tell Danith-drinkplaats, nabij Sarmin.Hij rukte snel op en verraste het leger van Bursuq volledig.Terwijl de kruisvaarders hun aanval lanceerden, strompelden enkele Turkse soldaten nog steeds het kamp binnen.Roger verzamelde het Frankische leger in linker-, midden- en rechterdivisies.Baldwin, graaf van Edessa leidde de linkervleugel terwijl prins Roger persoonlijk het bevel voerde over het centrum.De kruisvaarders vielen in echelon aan met de linkervleugel voorop.Aan de Frankische rechterkant werden de Turcopolen, die als boogschutters werkten, teruggeworpen door een Seltsjoekse tegenaanval.Dit verstoorde de ridders die zware gevechten moesten leveren voordat ze hun vijanden op dit deel van het veld afstootten.Roger versloeg op beslissende wijze het leger van Bursuq, waarmee een einde kwam aan de lange campagne.Minstens 3.000 Turken werden gedood en velen gevangengenomen, samen met eigendommen ter waarde van 300.000 bezants.Frankische verliezen waren waarschijnlijk licht.Rogers overwinning behield de greep van de kruisvaarders op Antiochië.
Boudewijn I sterft
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1118 Apr 2

Boudewijn I sterft

El-Arish, Oula Al Haram, El Om
Baldwin werd eind 1116 ernstig ziek. In de veronderstelling dat hij stervende was, beval hij dat al zijn schulden moesten worden afbetaald en begon hij zijn geld en goederen te verdelen, maar hij herstelde begin het volgende jaar.Om de verdediging van de zuidelijke grens te versterken, lanceerde hij in maart 1118 een expeditie tegenEgypte . Hij veroverde Farama in de Nijldelta zonder slag of stoot, aangezien de stadsmensen in paniek waren gevlucht voordat hij de stad bereikte.Baldwins volgelingen drongen er bij hem op aan Caïro aan te vallen, maar de oude wond die hij in 1103 had opgelopen, ging plotseling weer open.Stervend werd Baldwin teruggevoerd tot aan Al-Arish aan de grens van het Fatimidenrijk .Op zijn sterfbed benoemde hij Eustaas III van Boulogne tot zijn opvolger, maar gaf hij ook toestemming aan de baronnen om de troon aan te bieden aan Boudewijn van Edessa of "iemand anders die het christelijke volk zou regeren en de kerken zou verdedigen", als zijn broer de troon niet accepteerde. kroon.Baldwin stierf op 2 april 1118.
Play button
1119 Jun 28

Veld van bloed

Sarmadā, Syria
In 1118 veroverde Roger Azaz, waardoor Aleppo openstond voor aanvallen van de kruisvaarders;als reactie hierop viel Ilghazi het Prinsdom binnen in 1119. Roger marcheerde uit Artah met Bernard van Valence, de Latijnse patriarch van Antiochië.Bernard stelde voor dat ze daar zouden blijven, aangezien Artah een goed verdedigd fort was op slechts een korte afstand van Antiochië, en Ilghazi zou niet kunnen passeren als ze daar gestationeerd waren.De patriarch adviseerde Roger ook om Baldwin, nu koning van Jeruzalem, en Pons om hulp te roepen, maar Roger voelde dat hij niet kon wachten tot ze arriveerden.Roger kampeerde in de pas van Sarmada, terwijl Ilghazi het fort van al-Atharib belegerde.Ilghazi wachtte ook op versterking van Toghtekin, de Burid-emir van Damascus, maar ook hij was het wachten beu.Via weinig gebruikte paden omsingelde zijn leger snel het kamp van Roger in de nacht van 27 juni. De prins had roekeloos een kampeerplaats gekozen in een beboste vallei met steile wanden en weinig ontsnappingsroutes.Rogers leger van 700 ridders, 500 Armeense cavalerie en 3.000 voetvolk, inclusief turcopoles, vormde zich haastig in vijf divisies.Tijdens het gevecht werd Roger gedood door een zwaard in het gezicht aan de voet van het grote met juwelen bezette kruis dat als zijn standaard had gediend.De rest van het leger werd gedood of gevangengenomen;slechts twee ridders overleefden.Renaud Mansoer zocht zijn toevlucht in het fort van Sarmada om op koning Baldwin te wachten, maar werd later gevangen genomen door Ilghazi.Onder de andere gevangenen bevond zich waarschijnlijk Walter de kanselier, die later een verslag van de strijd schreef.Het bloedbad leidde tot de naam van de strijd, ager sanguinis, Latijn voor 'het bloedveld'.Ilghazi werd verslagen door Boudewijn II van Jeruzalem en graaf Pons in de Slag bij Hab op 14 augustus, en Baldwin nam het regentschap van Antiochië over.Vervolgens herstelde Baldwin enkele van de verloren steden.Toch zorgde de nederlaag bij het Bloedveld ervoor dat Antiochië ernstig verzwakt raakte en in het volgende decennium onderhevig was aan herhaalde aanvallen door de moslims.Uiteindelijk kwam het vorstendom onder invloed van een oplevend Byzantijns rijk.
Slag bij Hab
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1119 Aug 14

Slag bij Hab

Ariha, Syria
Na zijn grote overwinning in de Slag bij Ager Sanguinis veroverde Ilghazi's Turco-Syrische leger een aantal bolwerken in het Latijnse vorstendom.Zodra hij het nieuws hoorde, stuurde koning Boudewijn II een troepenmacht naar het noorden vanuit zijn koninkrijk Jeruzalem om Antiochië te redden.Onderweg pikte hij een contingent op uit het graafschap Tripoli onder leiding van graaf Pons.Baldwin verzamelde de overblijfselen van het leger van Antiochië en voegde ze toe aan zijn eigen soldaten.Daarna trok hij naar Zerdana, 65 kilometer ten oosten-zuidoosten van Antiochië, dat werd belegerd door Ilghazi.Met behendig gebruik van zijn reserveridders redde Baldwin de dag.Door bij elke bedreigde sector in te grijpen, hield hij zijn leger bij elkaar tijdens de lange en bittere strijd.Uiteindelijk gaven de Artuqids hun nederlaag toe en trokken zich terug van het slagveld.Strategisch gezien was het een christelijke overwinning die het Vorstendom Antiochië meerdere generaties lang in stand hield.Baldwin II slaagde erin om alle door Ilghazi veroverde kastelen te heroveren en voorkwam dat hij naar Antiochië marcheerde.
Play button
1120 Jan 1

Tempeliers opgericht

Nablus
Nadat de Franken tijdens de Eerste Kruistocht in 1099 Jeruzalem Jeruzalem hadden veroverd op het Fatimiden-kalifaat , maakten veel christenen pelgrimstochten naar verschillende heilige plaatsen in het Heilige Land.Hoewel de stad Jeruzalem relatief veilig was onder christelijke controle, was de rest van Outremer dat niet.Bandieten en plunderende struikrovers belaagden deze christelijke pelgrims, die routinematig werden afgeslacht, soms met honderden, terwijl ze probeerden de reis van de kustlijn bij Jaffa naar het binnenland van het Heilige Land te maken.In 1119 benaderde de Franse ridder Hugues de Payens koning Boudewijn II van Jeruzalem en Warmund, patriarch van Jeruzalem, en stelde voor een kloosterorde op te richten ter bescherming van deze pelgrims.Koning Boudewijn en patriarch Warmund gingen akkoord met het verzoek, waarschijnlijk op het Concilie van Nablus in januari 1120, en de koning verleende de Tempeliers een hoofdkwartier in een vleugel van het koninklijk paleis op de Tempelberg in de veroverde Al-Aqsa-moskee.De Tempelberg had iets mystieks omdat hij zich boven de ruïnes van de Tempel van Salomo bevond.De kruisvaarders noemden de Al-Aqsa-moskee daarom de Tempel van Salomon, en vanaf deze locatie nam de nieuwe orde de naam aan van Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon, of "Tempeliers" -ridders.De orde, met ongeveer negen ridders, waaronder Godfried van Sint-Omaars en André de Montbard, beschikte over weinig financiële middelen en was afhankelijk van donaties om te overleven.Hun embleem was van twee ridders die op één paard reden, wat de armoede van de orde benadrukte
Belegering van Aleppo
©Henri Frédéric Schopin
1124 Jan 1

Belegering van Aleppo

Aleppo, Syria
Baldwin II besloot Aleppo aan te vallen om de gijzelaars te bevrijden, waaronder Baldwins jongste dochter Ioveta, die aan Timurtash werden overgedragen om de vrijlatingsbetaling veilig te stellen.Daarom sloot hij een alliantie met Joscelin I van Edessa, een bedoeïenenleider, Dubais ibn Sadaqa uit Banu Mazyad en twee Seljuq-prinsen, Sultan Shah en Toghrul Arslan.Hij belegerde de stad op 6 oktober 1124. Ondertussen benaderde de qadi van Aleppo, Ibn al-Khashshab, Aqsunqur al-Bursuqi, atabeg van Mosul, om zijn hulp.Toen hij hoorde van de aankomst van al-Bursuqi, trok Dubais ibn Sadaqa zich terug uit Aleppo, wat Baldwin dwong het beleg op 25 januari 1125 op te heffen.
Slag bij Azaz
Slag bij Azaz ©Angus McBride
1125 Jun 11

Slag bij Azaz

Azaz, Syria
Al-Bursuqi belegerde de stad Azaz, ten noorden van Aleppo, op het grondgebied van het graafschap Edessa.Baldwin II, Leo I van Armenië, Joscelin I en Pons van Tripoli, met een troepenmacht van 1.100 ridders uit hun respectieve territoria (inclusief ridders uit Antiochië, waar Baldwin regent was), evenals 2.000 infanterie, ontmoetten al-Bursuqi buiten Azaz , waar de Seltsjoekse atabeg zijn veel grotere troepenmacht had verzameld.Baldwin deed alsof hij zich terugtrok en trok daarmee de Seltsjoeken weg van Azaz naar de open lucht waar ze omsingeld waren.Na een lange en bloedige strijd werden de Seltsjoeken verslagen en werd hun kamp ingenomen door Baldwin, die genoeg buit buitmaakte om de gevangenen die door de Seltsjoeken waren gevangengenomen (inclusief de toekomstige Joscelin II van Edessa) los te kopen.Volgens Ibn al-Athir was het aantal gedode moslimtroepen meer dan 1.000.Willem van Tyrus gaf 24 doden voor de kruisvaarders en 2.000 voor de moslims.Afgezien van het aflossen van Azaz, stelde deze overwinning de kruisvaarders in staat om veel van de invloed terug te winnen die ze hadden verloren na hun nederlaag bij Ager Sanguinis in 1119.
Play button
1127 Jan 1

Oorlog met de Zengids

Damascus, Syria

Zengi, zoon van Aq Sunqur al-Hajib, werd de Seltsjoekse atabeg van Mosul in 1127. Hij werd al snel de belangrijkste Turkse potentaat in Noord-Syrië en Irak , nam Aleppo over van de kibbelende Artuqids in 1128 en veroverde daarna het graafschap Edessa op de kruisvaarders. de belegering van Edessa in 1144.

Zengidsen nemen Aleppo in
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1128 Jan 1

Zengidsen nemen Aleppo in

Aleppo, Syria
De nieuwe atabeg van Mosul Imad al-Din Zengi veroverde Aleppo in 1128. De unie van de twee belangrijkste moslimcentra was vooral gevaarlijk voor het naburige Edessa, maar het baarde ook de nieuwe heerser van Damascus, Taj al-Muluk Buri, zorgen.Hij werd al snel de belangrijkste Turkse potentaat in Noord-Syrië en Irak .
Slag bij Ba'rin
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1137 Jan 1

Slag bij Ba'rin

Baarin, Syria
Begin 1137 investeerde Zengi het kasteel van Ba'rin, ongeveer 16 kilometer ten noordwesten van Homs.Toen koning Fouke met zijn leger marcheerde om het beleg te verhogen, werd zijn leger aangevallen en verstrooid door Zengi's troepen.Na hun nederlaag zochten Fouke en enkele van de overlevenden hun toevlucht in het kasteel van Montferrand, dat Zengi opnieuw omsingelde."Toen ze geen eten meer hadden, aten ze hun paarden op, en toen werden ze gedwongen voorwaarden te vragen."Ondertussen hadden grote aantallen christelijke pelgrims zich verzameld voor het leger van de Byzantijnse keizer John II Comnenus, Raymond van Antiochië en Joscelin II van Edessa.Terwijl deze gastheer het kasteel naderde, verleende Zengi plotseling de voorwaarden van Fulco en de andere belegerde Franken.In ruil voor hun vrijheid en ontruiming van het kasteel werd een losgeld van 50.000 dinar gevraagd.De Franken, zich niet bewust van de aanstaande komst van het grote aflossingsleger, accepteerden het aanbod van Zengi.Ba'rin is nooit teruggevonden door de Franken.
Byzantijnen nemen Armeens Cilicië in
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1137 Jan 1

Byzantijnen nemen Armeens Cilicië in

Tarsus, Mersin, Turkey
In de Levant probeerde de Byzantijnse keizer John II Comnenus de Byzantijnse aanspraken op heerschappij over de kruisvaardersstaten te versterken en zijn rechten over Antiochië te doen gelden.Deze rechten dateerden uit het Verdrag van Devol van 1108, hoewel Byzantium niet in staat was ze af te dwingen.In 1137 veroverde hij Tarsus, Adana en Mopsuestia van het Vorstendom Armeens Cilicië , en in 1138 werden prins Levon I van Armenië en het grootste deel van zijn familie als gevangenen naar Constantinopel gebracht.Dit opende de route naar het Prinsdom Antiochië, waar Raymond van Poitiers, prins van Antiochië, en Joscelin II, graaf van Edessa, zichzelf erkenden als vazallen van de keizer in 1137. Zelfs Raymond II, de graaf van Tripoli, haastte zich naar het noorden om te betalen eerbetoon aan John, het herhalen van het eerbetoon dat zijn voorganger John's vader in 1109 had gegeven.
Byzantijnse belegering van Shaizar
John II leidt de belegering van Shaizar terwijl zijn bondgenoten inactief in hun kamp zitten, Frans manuscript 1338. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1138 Apr 28

Byzantijnse belegering van Shaizar

Shaizar, Muhradah, Syria
Bevrijd van onmiddellijke externe bedreigingen op de Balkan of in Anatolië, nadat hij de Hongaren in 1129 had verslagen en de Anatolische Turken in het defensief had gedwongen, kon de Byzantijnse keizer John II Komnenos zijn aandacht richten op de Levant, waar hij de aanspraken van Byzantium probeerde te versterken. tot heerschappij over de kruisvaardersstaten en om zijn rechten en gezag over Antiochië te doen gelden.Controle van Cilicië opende de route naar het Prinsdom Antiochië voor de Byzantijnen.Geconfronteerd met de nadering van het formidabele Byzantijnse leger, haastten Raymond van Poitiers, prins van Antiochië, en Joscelin II, graaf van Edessa, zich om de heerschappij van de keizer te erkennen.John eiste de onvoorwaardelijke overgave van Antiochië en, na toestemming te hebben gevraagd aan Fouke, koning van Jeruzalem, stemde Raymond van Poitiers ermee in de stad aan John over te geven.De belegering van Shaizar vond plaats van 28 april tot 21 mei 1138. De geallieerde troepen van het Byzantijnse rijk, het vorstendom Antiochië en het graafschap Edessa vielen het islamitische Syrië binnen.Nadat ze waren teruggedreven van hun hoofddoel, de stad Aleppo, namen de gecombineerde christelijke legers een aantal versterkte nederzettingen in door middel van een aanval en uiteindelijk belegerden ze Shaizar, de hoofdstad van het Munqidhite Emiraat.Het beleg veroverde de stad, maar slaagde er niet in de citadel in te nemen;het had tot gevolg dat de emir van Shaizar een vergoeding betaalde en de vazal werd van de Byzantijnse keizer.De troepen van Zengi, de grootste moslimprins van de regio, voerden schermutselingen met het geallieerde leger, maar het was te sterk om de strijd te riskeren.De campagne onderstreepte de beperkte aard van de Byzantijnse heerschappij over de noordelijke kruisvaardersstaten en het gebrek aan een gemeenschappelijk doel tussen de Latijnse prinsen en de Byzantijnse keizer.
1144 - 1187
Islamitische heroplevingornament
Verlies van de kruisvaardersstaat Edessa
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1144 Nov 28

Verlies van de kruisvaardersstaat Edessa

Şanlıurfa, Turkey
Het graafschap Edessa was de eerste van de kruisvaardersstaten die werd gesticht tijdens en na de Eerste Kruistocht .Het dateert uit 1098 toen Boudewijn van Boulogne het hoofdleger van de Eerste Kruistocht verliet en zijn eigen vorstendom stichtte.Edessa was de meest noordelijke, de zwakste en de minst bevolkte;als zodanig werd het regelmatig aangevallen door de omringende moslimstaten die werden geregeerd door de Ortoqids, Danishmen en Seltsjoekse Turken .Graaf Baldwin II en de toekomstige graaf Joscelin van Courtenay werden gevangengenomen na hun nederlaag in de Slag bij Harran in 1104. Joscelin werd een tweede keer gevangengenomen in 1122, en hoewel Edessa enigszins herstelde na de Slag bij Azaz in 1125, sneuvelde Joscelin in de strijd in 1131. Zijn opvolger Joscelin II werd gedwongen een alliantie aan te gaan met het Byzantijnse rijk , maar in 1143 stierven zowel de Byzantijnse keizer John II Comnenus als de koning van Jeruzalem Fouke van Anjou.Joscelin had ook ruzie gehad met Raymond II van Tripoli en Raymond van Poitiers, waardoor Edessa geen machtige bondgenoten meer had.Zengi, die al probeerde te profiteren van Fouke's dood in 1143, haastte zich naar het noorden om Edessa te belegeren en arriveerde op 28 november. De stad was gewaarschuwd voor zijn komst en was voorbereid op een belegering, maar ze konden weinig doen terwijl Joscelin en de leger was elders.Zengi omsingelde de hele stad, zich realiserend dat er geen leger was dat het verdedigde.Hij bouwde belegeringsmachines en begon de muren te mijnen, terwijl zijn troepen werden vergezeld door Koerdische en Turcomaanse versterkingen.De inwoners van Edessa verzetten zich zoveel ze konden, maar hadden geen ervaring met belegeringsoorlogvoering;de talrijke torens van de stad bleven onbemand.Ze hadden ook geen kennis van tegenmijnbouw, en een deel van de muur bij de Poort van de Getijden stortte op 24 december in. Zengi's troepen stormden de stad binnen en doodden al degenen die niet naar de Citadel van Maniaces konden vluchten.Het nieuws over de val van Edessa bereikte Europa en Raymond van Poitiers had al een delegatie gestuurd, waaronder Hugo, bisschop van Jabala, om hulp te zoeken bij paus Eugenius III.Op 1 december 1145 vaardigde Eugene de pauselijke bul Quantum praedecessores uit waarin hij opriep tot de Tweede Kruistocht .
Tweede kruistocht
De belegering van Lissabon door D. Afonso Henriques door Joaquim Rodrigues Braga (1840) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1147 Jan 1 - 1150

Tweede kruistocht

Iberian Peninsula
De Tweede Kruistocht werd gestart als reactie op de val van het graafschap Edessa in 1144 door de troepen van Zengi.Het graafschap was gesticht tijdens de Eerste Kruistocht (1096–1099) door koning Boudewijn I van Jeruzalem in 1098. Hoewel het de eerste kruisvaardersstaat was die werd gesticht, was het ook de eerste die viel.De Tweede Kruistocht werd aangekondigd door paus Eugenius III en was de eerste van de kruistochten die werd geleid door Europese koningen, namelijk Lodewijk VII van Frankrijk en Conrad III van Duitsland, met hulp van een aantal andere Europese edelen.De legers van de twee koningen marcheerden afzonderlijk door Europa.Nadat ze Byzantijns grondgebied waren overgestoken naar Anatolië, werden beide legers afzonderlijk verslagen door de Seltsjoeken .De belangrijkste westerse christelijke bron, Odo van Deuil, en Syrisch-christelijke bronnen beweren dat de Byzantijnse keizer Manuel I Komnenos in het geheim de voortgang van de kruisvaarders belemmerde, met name in Anatolië, waar hij naar verluidt opzettelijk Turken zou hebben bevolen hen aan te vallen.Deze vermeende sabotage van de kruistocht door de Byzantijnen was echter waarschijnlijk verzonnen door Odo, die het rijk als een obstakel zag, en bovendien had keizer Manuel daar geen politieke reden voor.Louis en Conrad en de overblijfselen van hun legers bereikten Jeruzalem en namen in 1148 deel aan een onverstandige aanval op Damascus, die eindigde in hun terugtocht.Uiteindelijk was de kruistocht in het oosten een mislukking voor de kruisvaarders en een overwinning voor de moslims.Het zou uiteindelijk een belangrijke invloed hebben op de val van Jeruzalem en aanleiding geven tot de Derde Kruistocht aan het einde van de 12e eeuw.Terwijl de Tweede Kruistocht zijn doelen in het Heilige Land niet bereikte, zagen kruisvaarders elders wel overwinningen.De belangrijkste hiervan kwamen in 1147 tot een gecombineerde strijdmacht van 13.000 Vlaamse, Friese, Normandische, Engelse, Schotse en Duitse kruisvaarders. Reizend van Engeland, per schip, naar het Heilige Land, stopte het leger en hielp de kleinere (7.000) Portugees leger bij de verovering van Lissabon , waarbij de Moorse inzittenden worden verdreven.
Oorlogen met de Ayyubiden
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1169 Jan 1 - 1187

Oorlogen met de Ayyubiden

Jerusalem, Israel
De Ayyūbid- kruisvaardersoorlogen begonnen toen wapenstilstanden werden geprobeerd in de nasleep van de Zengid-kruisvaardersoorlogen en Fatimid -kruisvaardersoorlogen en dergelijke, die uiteindelijk werden geschonden door mensen als Sir Reynald de Châtillon, Master Edessa Count Joscelin de Courtenay III, Knights Order Of Templars Grootmeester Sir Odo de St Amand, samen met de latere Grootmeester van de Tempeliersorde, Sir Gérard de Ridefort en door religieuze fanatici, waaronder nieuw aangekomenen uit Europa, en door pogingen van degenen als Salāḥ ad-Dīn Ayyūb en zijn Ayyūbid-dynastie en hun Saraceense legers die samen nadat ze leiders waren geworden van de opvolgers van Nur ad-Din die hadden gezworen mensen als Sir Reynald te straffen en misschien zo Jeruzalem terug te vorderen voor de moslims.De slag om Montgisard, de slag om Belvoir Castle en de twee belegeringen van Kerak Castle waren enkele overwinningen voor de kruisvaarders, terwijl de slag om Marj Ayun, de belegering van Chastellet Castle of Jacob's Ford, de slag om Cresson, de slag Van Hattin en ook de belegering van Jeruzalem in 1187 werden allemaal gewonnen door de Saraceense moslimlegers van de Ayyūbīd-dynastie en Salāḥ ad-Dīn Ayyūb, wat leidde tot de gebeurtenissen van de Derde Kruistocht.
1187 - 1291
Derde kruistocht en territoriale strijdornament
Beleg van Jeruzalem
Saladin en christenen van Jeruzalem ©François Guizot
1187 Sep 20 - Oct 2

Beleg van Jeruzalem

Jerusalem, Israel
Het beleg van Jeruzalem duurde van 20 september tot 2 oktober 1187, toen Balian van Ibelin de stad overgaf aan Saladin.Eerder die zomer had Saladin het leger van het koninkrijk verslagen en verschillende steden veroverd.De stad was vol vluchtelingen en had weinig verdedigers, en viel in handen van de belegerende legers.Balian onderhandelde met Saladin om voor velen een veilige doorgang te kopen, en de stad kwam met beperkt bloedvergieten in handen van Saladin.Hoewel Jeruzalem viel, betekende dit niet het einde van het koninkrijk Jeruzalem, aangezien de hoofdstad na de Derde Kruistocht eerst naar Tyrus en later naar Acre verschoof.Latijnse christenen reageerden in 1189 door de Derde Kruistocht te lanceren onder leiding van Richard Leeuwenhart, Philip Augustus en Frederik Barbarossa afzonderlijk.In Jeruzalem herstelde Saladin heilige plaatsen voor moslims en toonde hij over het algemeen tolerantie jegens christenen;hij stond orthodoxe en oosters-christelijke pelgrims toe om de heilige plaatsen vrijelijk te bezoeken - hoewel Frankische (dwz katholieke) pelgrims een toegangsprijs moesten betalen.De controle over de christelijke aangelegenheden in de stad werd overgedragen aan de oecumenische patriarch van Constantinopel.
Derde kruistocht
Richard Leeuwenhart ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1189 May 11 - 1192 Sep 2

Derde kruistocht

Jaffa, Tel Aviv-Yafo, Israel
De Derde Kruistocht (1189-1192) was een poging van drie Europese vorsten van het westerse christendom (Filips II van Frankrijk, Richard I van Engeland en Frederik I, keizer van het Heilige Roomse Rijk) om het Heilige Land te heroveren na de verovering van Jeruzalem door de Ayyubid- sultan Saladin in 1187. Om deze reden wordt de Derde Kruistocht ook wel de Koningskruistocht genoemd.Het was gedeeltelijk succesvol, waarbij de belangrijke steden Akko en Jaffa werden heroverd en de meeste veroveringen van Saladin ongedaan werden gemaakt, maar het slaagde er niet in Jeruzalem te heroveren, wat het belangrijkste doel van de kruistocht en de religieuze focus ervan was.Na het mislukken van de Tweede Kruistocht van 1147–1149 controleerde de Zengid-dynastie een verenigd Syrië en raakte verwikkeld in een conflict met de Fatimiden- heersers vanEgypte .Saladin bracht uiteindelijk zowel de Egyptische als de Syrische strijdkrachten onder zijn eigen controle en gebruikte ze om de kruisvaardersstaten te verkleinen en Jeruzalem te heroveren in 1187. Aangespoord door religieuze ijver, koning Hendrik II van Engeland en koning Filips II van Frankrijk (bekend als "Philippus") Augustus") beëindigden hun conflict met elkaar om een ​​nieuwe kruistocht te leiden.De dood van Henry (6 juli 1189) betekende echter dat het Engelse contingent onder het bevel kwam van zijn opvolger, koning Richard I van Engeland.Ook de bejaarde Duitse keizer Frederik Barbarossa reageerde op de oproep tot bewapening en leidde een enorm leger door de Balkan en Anatolië.Hij behaalde enkele overwinningen tegen hetSeltsjoekse sultanaat Rûm , maar hij verdronk op 10 juni 1190 in een rivier voordat hij het Heilige Land bereikte.Zijn dood veroorzaakte enorm verdriet onder de Duitse kruisvaarders, en de meeste van zijn troepen keerden terug naar huis.Nadat de kruisvaarders de moslims uit Akko hadden verdreven, verliet Filips – samen met Frederiks opvolger die het bevel voerde over de Duitse kruisvaarders, Leopold V, hertog van Oostenrijk – in augustus 1191 het Heilige Land. Na een grote overwinning van de kruisvaarders in de Slag bij Arsuf, het grootste deel van de kustlijn van de Levant werd teruggegeven aan christelijke controle.Op 2 september 1192 voltooiden Richard en Saladin het Verdrag van Jaffa, dat de islamitische controle over Jeruzalem erkende, maar ongewapende christelijke pelgrims en kooplieden toestond de stad te bezoeken.Richard verliet het Heilige Land op 9 oktober 1192. Door de successen van de Derde Kruistocht konden westerlingen aanzienlijke staten op Cyprus en aan de Syrische kust behouden.
Vierde kruistocht
Dandolo predikt de kruistocht door Gustave Doré ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1202 Jan 1 - 1204

Vierde kruistocht

İstanbul, Turkey
De Vierde Kruistocht (1202–1204) was een Latijns-christelijke gewapende expeditie, bijeengeroepen door paus Innocentius III.De verklaarde bedoeling van de expeditie was om de door moslims gecontroleerde stad Jeruzalem te heroveren, door eerst het machtigeEgyptische Ayyubid-sultanaat , de sterkste moslimstaat van die tijd, te verslaan.Een opeenvolging van economische en politieke gebeurtenissen culmineerde echter in de belegering van Zara door het kruisvaardersleger in 1202 en de plundering in 1204 van Constantinopel, de hoofdstad van het door de Griekse christenen gecontroleerde Byzantijnse rijk, in plaats van Egypte zoals oorspronkelijk gepland.Dit leidde tot de opdeling van het Byzantijnse rijk door de kruisvaarders.
Vijfde kruistocht
Het beleg van Damietta ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1217 Jan 1 - 1221

Vijfde kruistocht

Egypt
De Vijfde Kruistocht (1217-1221) was een campagne in een reeks kruistochten door West-Europeanen om Jeruzalem en de rest van het Heilige Land te heroveren door eerstEgypte te veroveren, geregeerd door het machtige Ayyubid-sultanaat , geleid door al-Adil, de broer van Saladin. .Na het mislukken van de Vierde Kruistocht riep Innocentius III opnieuw op tot een kruistocht en begon hij kruistochtlegers te organiseren onder leiding van Andreas II van Hongarije en Leopold VI van Oostenrijk, spoedig vergezeld door Jan van Brienne.Een eerste campagne eind 1217 in Syrië was niet doorslaggevend en Andrew vertrok.Een Duits leger onder leiding van geestelijke Oliver van Paderborn, en een gemengd leger van Nederlandse, Vlaamse en Friese soldaten onder leiding van Willem I van Holland, sloten zich vervolgens aan bij de kruistocht in Akko, met als doel eerst Egypte te veroveren, dat werd gezien als de sleutel tot Jeruzalem.Daar arriveerde kardinaal Pelagius Galvani als pauselijke legaat en de facto leider van de kruistocht, gesteund door Johannes van Brienne en de meesters van de Tempeliers , Hospitaalridders en Duitse Ridders .De Heilige Roomse keizer Frederik II, die in 1215 het kruis had genomen, nam niet zoals beloofd deel.Na de succesvolle belegering van Damietta in 1218–1219 bezetten de kruisvaarders de haven twee jaar lang.Al-Kamil, nu sultan van Egypte, bood aantrekkelijke vredesvoorwaarden, waaronder het herstel van Jeruzalem onder christelijke heerschappij.De sultan werd verschillende keren berispt door Pelagius, en de kruisvaarders marcheerden in juli 1221 zuidwaarts richting Caïro. Onderweg vielen ze een bolwerk van al-Kamil aan tijdens de slag bij Mansurah, maar ze werden verslagen en gedwongen zich over te geven.
Zesde kruistocht
©Darren Tan
1227 Jan 1 - 1229

Zesde kruistocht

Syria
De Zesde Kruistocht (1228-1229), ook wel bekend als de Kruistocht van Frederik II, was een militaire expeditie om Jeruzalem en de rest van het Heilige Land te heroveren.Het begon zeven jaar na het mislukken van de Vijfde Kruistocht en er werd nauwelijks gevochten.Het diplomatieke manoeuvreren van de heilige Romeinse keizer en koning van Sicilië, Frederik II, had tot gevolg dat het koninkrijk Jeruzalem gedurende een groot deel van de daaropvolgende vijftien jaar enige controle over Jeruzalem herwon, evenals over andere delen van het Heilige Land.
Oorlog van de Longobarden
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1228 Jan 1 - 1240

Oorlog van de Longobarden

Jerusalem, Israel
De Longobardenoorlog (1228-1243) was een burgeroorlog in het koninkrijk Jeruzalem en het koninkrijk Cyprus tussen de "Lombarden" (ook wel de imperialisten genoemd), de vertegenwoordigers van keizer Frederik II, grotendeels afkomstig uit Lombardije, en de Oosterse aristocratie eerst geleid door de Ibelins en vervolgens door de Montforts.De oorlog werd uitgelokt door Frederick's poging om het regentschap voor zijn jonge zoon, Conrad II van Jeruzalem, te controleren.Frederick en Conrad vertegenwoordigden de Hohenstaufen-dynastie.De eerste grote slag van de oorlog vond plaats in Casal Imbert in mei 1232. Filangieri versloeg de Ibelins.In juni werd hij echter zo degelijk verslagen door een inferieure strijdmacht in de slag om Agridi op Cyprus dat zijn steun op het eiland binnen een jaar tot nul was geslonken.In 1241 boden de baronnen het bailliage van Acre aan aan Simon de Montfort, de graaf van Leicester, een neef van Filips van Montfort, en een familielid door huwelijk met zowel de Hohenstaufen als de Plantagenets.Hij heeft het nooit aangenomen.In 1242 of 1243 verklaarde Conrad zijn eigen meerderheid en op 5 juni werd het regentschap van de afwezige monarch door het Hooggerechtshof verleend aan Alice, weduwe van Hugo I van Cyprus en dochter van Isabella I van Jeruzalem.Alice begon prompt te regeren alsof ze koningin was, negeerde Conrad, die in Italië was, en beval Filangieri te arresteren.Na een lange belegering viel Tyrus op 12 juni.De Ibelins veroverden de citadel op 7 of 10 juli, met de hulp van Alice, wiens troepen op 15 juni arriveerden.Alleen de Ibelins konden claimen de winnaars van de oorlog te zijn.
De kruistocht van de baronnen
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1239 Jan 1 - 1237

De kruistocht van de baronnen

Acre, Israel
De Kruistocht van de Baronnen (1239–1241), ook wel de Kruistocht van 1239 genoemd, was een kruistocht naar het Heilige Land die, in territoriale termen, de meest succesvolle kruistocht was sinds de Eerste Kruistocht .Geroepen door paus Gregorius IX, belichaamde de kruistocht van de baronnen in grote lijnen het hoogste punt van de pauselijke inspanning "om kruistochten tot een universele christelijke onderneming te maken".Gregorius IX riep op tot een kruistocht in Frankrijk, Engeland en Hongarije met wisselend succes.Hoewel de kruisvaarders geen glorieuze militaire overwinningen behaalden, gebruikten ze diplomatie om de twee strijdende partijen van de Ayyubid- dynastie (as-Salih Ismail in Damascus en as-Salih Ayyub in Egypte) met succes tegen elkaar uit te spelen voor nog meer concessies dan Frederik II had gewonnen tijdens de bekendere Zesde Kruistocht.Een paar jaar lang bracht de kruistocht van de baronnen het koninkrijk Jeruzalem terug naar zijn grootste omvang sinds 1187.Deze kruistocht naar het Heilige Land wordt soms besproken als twee afzonderlijke kruistochten: die van koning Theobald I van Navarra, die begon in 1239;en de afzonderlijke groep kruisvaarders onder leiding van Richard van Cornwall, die arriveerde nadat Theobald in 1240 was vertrokken. Bovendien wordt de kruistocht van de baronnen vaak beschreven in combinatie met de gelijktijdige reis van Baldwin van Courtenay naar Constantinopel en de verovering van Tzurulum met een aparte, kleinere kracht van kruisvaarders.Dit komt omdat Gregorius IX kort probeerde om het doel van zijn nieuwe kruistocht om te leiden van de bevrijding van het Heilige Land van moslims naar de bescherming van het Latijnse rijk van Constantinopel tegen "schismatieke" (dwz orthodoxe) christenen die probeerden de stad te heroveren.Ondanks relatief overvloedige primaire bronnen, was de beurs tot voor kort beperkt, althans gedeeltelijk vanwege het ontbreken van grote militaire opdrachten.Hoewel Gregorius IX verder ging dan enige andere paus om een ​​ideaal van christelijke eenheid te creëren bij het organiseren van de kruistocht, onthulde de verdeelde leiding van de kruistocht in de praktijk geen verenigde christelijke actie of identiteit als reactie op het nemen van het kruis.
Het Khwarazmische rijk plundert Jeruzalem
©David Roberts
1244 Jul 15

Het Khwarazmische rijk plundert Jeruzalem

Jerusalem, Israel
In 1244 lieten de Ayyubiden de Khwarazmiërs, wier rijk in 1231 door de Mongolen was verwoest, de stad aanvallen.Het beleg vond plaats op 15 juli en de stad viel snel.De Khwarazmiërs plunderden de Armeense wijk, waar ze de christelijke bevolking decimeerden en de Joden verdreven.Bovendien plunderden ze de graven van koningen van Jeruzalem in de Heilig Grafkerk en groeven hun botten uit, waarin de graven van Boudewijn I en Godfried van Bouillon cenotaven werden.Op 23 augustus gaf de Toren van David zich over aan de Khwarazmische strijdkrachten. Ongeveer 6.000 christelijke mannen, vrouwen en kinderen marcheerden Jeruzalem uit.De plundering van de stad en het bloedbad dat ermee gepaard ging, waren voor de kruisvaarders aanleiding om een ​​strijdmacht te verzamelen om zich bij de Ayyubid-troepen aan te sluiten en tegen deEgyptische en Khwarazmische strijdkrachten te vechten in de Slag om La Forbie.Bovendien moedigden de gebeurtenissen de koning van Frankrijk, Lodewijk IX, aan om de Zevende Kruistocht te organiseren.
Zevende kruistocht
Lodewijk IX tijdens de Zevende Kruistocht ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1248 Jan 1 - 1251

Zevende kruistocht

Egypt
De Zevende Kruistocht (1248–1254) was de eerste van de twee kruistochten onder leiding van Lodewijk IX van Frankrijk.Ook bekend als de kruistocht van Lodewijk IX naar het Heilige Land, had het tot doel het Heilige Land terug te winnen doorEgypte aan te vallen, de belangrijkste zetel van de islamitische macht in het Nabije Oosten.De kruistocht had aanvankelijk succes, maar eindigde in een nederlaag, waarbij het grootste deel van het leger – inclusief de koning – door de moslims werd gevangengenomen.De kruistocht werd gevoerd als reactie op tegenslagen in het koninkrijk Jeruzalem, te beginnen met het verlies van de Heilige Stad in 1244, en werd gepredikt door Innocentius IV in combinatie met een kruistocht tegen keizer Frederik II, Baltische opstanden en Mongoolse invallen.Na zijn vrijlating verbleef Lodewijk vier jaar in het Heilige Land en deed wat hij kon voor het herstel van het koninkrijk.De strijd tussen het pausdom en het Heilige Roomse Rijk verlamde Europa, waarbij weinigen gehoor gaven aan de roep van Lodewijk om hulp na zijn gevangenneming en loskoop.Het enige antwoord was de kruistocht van de herders, die begon om de koning te redden en op een ramp stuitte.In 1254 keerde Lodewijk terug naar Frankrijk nadat hij enkele belangrijke verdragen had gesloten.De tweede van Lodewijk' kruistochten was zijn even mislukte expeditie in 1270 naar Tunis, de Achtste Kruistocht, waar hij kort na het begin van de campagne stierf aan dysenterie.
Oorlog van Sint Sabas
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1256 Jan 1 - 1268

Oorlog van Sint Sabas

Acre, Israel

De oorlog van Sint Sabas (1256-1270) was een conflict tussen de rivaliserende Italiaanse maritieme republieken Genua (geholpen door Filips van Montfort, heer van Tyrus, Jan van Arsuf en de Hospitaalridders ) en Venetië (geholpen door de graaf van Jaffa en Ascalon en de Tempeliers ), over de controle van Acre, in het Koninkrijk van Jeruzalem.

Belegering van Aleppo
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1260 Jan 18 - Jan 20

Belegering van Aleppo

Aleppo, Syria
Nadat hij de onderwerping van Harran en Edessa had ontvangen, stak de Mongoolse leider Hulagu Khan de Eufraat over, plunderde Manbij en plaatste Aleppo belegerd.Hij werd gesteund door troepen van Bohemond VI van Antiochië en Hethum I van Armenië .Zes dagen lang werd de stad belegerd.Bijgestaan ​​​​door katapulten en mangonels veroverden Mongoolse, Armeense en Frankische troepen de hele stad, behalve de citadel die standhield tot 25 februari en na de capitulatie werd afgebroken.Het daaropvolgende bloedbad, dat zes dagen duurde, was methodisch en grondig, waarbij bijna alle moslims en joden werden gedood, hoewel de meeste vrouwen en kinderen als slaaf werden verkocht.Ook inbegrepen in de vernietiging, was het verbranden van de Grote Moskee van Aleppo.Na het beleg liet Hulagu enkele troepen van Hethum executeren voor het in brand steken van de moskee. Volgens sommige bronnen zag Bohemond VI van Antiochië (leider van de Franken) persoonlijk toe op de vernietiging van de moskee.Later gaf Hulagu Khan kastelen en districten terug aan Hethum die waren ingenomen door de Ayyubiden .
Beleg van Antiochië
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1268 May 1

Beleg van Antiochië

Antakya/Hatay, Turkey
In 1260 begon Baibars, de sultan vanEgypte en Syrië, het Prinsdom Antiochië te bedreigen, een kruisvaardersstaat die (als vazal van de Armeniërs ) de Mongolen had gesteund.In 1265 nam Baibars Caesarea, Haifa en Arsuf in.Een jaar later veroverde Baibars Galilea en verwoestte het Cilicische Armenië .De belegering van Antiochië vond plaats in 1268 toen hetMamelukken -sultanaat onder Baibars er uiteindelijk in slaagde de stad Antiochië te veroveren.Het hospitaalfort Krak des Chevaliers viel drie jaar later.Terwijl Lodewijk IX van Frankrijk de Achtste Kruistocht zogenaamd lanceerde om deze tegenslagen ongedaan te maken, ging deze naar Tunis, in plaats van naar Constantinopel, zoals de broer van Lodewijk, Karel van Anjou, aanvankelijk had geadviseerd, hoewel Karel I duidelijk profiteerde van het verdrag tussen Antiochië en Tunis dat was uiteindelijk het gevolg van de kruistocht.Tegen de tijd van zijn dood in 1277 had Baibars de kruisvaarders opgesloten in een paar bolwerken langs de kust en tegen het begin van de veertiende eeuw werden ze uit het Midden-Oosten verdreven.De val van Antiochië zou even schadelijk blijken te zijn voor de zaak van de kruisvaarders als de verovering ervan een belangrijke rol speelde in het aanvankelijke succes van de eerste kruistocht.
Achtste kruistocht
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1270 Jan 1

Achtste kruistocht

Ifriqiya, Tunisia
De Achtste Kruistocht was de tweede Kruistocht van Lodewijk IX van Frankrijk, deze tegen de Hafsid-dynastie in Tunesië in 1270. Het staat ook bekend als de Kruistocht van Lodewijk IX tegen Tunis of de Tweede Kruistocht van Lodewijk.De kruistocht omvatte geen noemenswaardig gevecht en Louis stierf kort na aankomst aan de kust van Tunesië door dysenterie.Zijn leger verspreidde zich kort nadat over het Verdrag van Tunis was onderhandeld terug naar Europa.
Val van Tripoli
De val van Tripoli door de Mamelukken, april 1289 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1289 Mar 1 - Jan

Val van Tripoli

Tripoli, Lebanon
De val van Tripoli was de verovering en vernietiging van de kruisvaardersstaat, het graafschap Tripoli (in het huidige Libanon), door de islamitischeMamelukken .De strijd vond plaats in 1289 en was een belangrijke gebeurtenis in de kruistochten, aangezien het de verovering markeerde van een van de weinige overgebleven grote bezittingen van de kruisvaarders.De gebeurtenis wordt weergegeven in een zeldzame overlevende illustratie van een nu fragmentarisch manuscript dat bekend staat als de 'Cocharelli Codex', vermoedelijk gemaakt in Genua in de jaren 1330.De afbeelding toont de gravin Lucia, gravin van Tripoli en Bartholomew, bisschop van Tortosa (verleende de apostolische zetel in 1278) opgebaard in het centrum van de versterkte stad, en de aanval van Qalawun in 1289, waarbij zijn leger afgebeeld de inwoners afslachtte die vluchtten naar boten in de haven en naar het nabijgelegen eiland St. Thomas.
1291 - 1302
Verval en ondergang van de kruisvaardersstatenornament
Play button
1291 Apr 4 - May 18

Val van Akko

Acre, Israel
De belegering van Acre (ook wel de val van Acre genoemd) vond plaats in 1291 en had tot gevolg dat de kruisvaarders de controle over Acre verloren aan deMamelukken .Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste veldslagen van die periode.Hoewel de kruisvaardersbeweging nog enkele eeuwen voortduurde, betekende de verovering van de stad het einde van verdere kruistochten naar de Levant.Toen Acre viel, verloren de kruisvaarders hun laatste grote bolwerk van het kruisvaarderskoninkrijk Jeruzalem.Ze hadden nog steeds een fort in de noordelijke stad Tartus (tegenwoordig in het noordwesten van Syrië), voerden enkele kustaanvallen uit en probeerden een inval te doen vanaf het kleine eiland Ruad, maar toen ze dat in 1302 ook verloren tijdens de belegering van Ruad, de kruisvaarders beheersten geen enkel deel van het Heilige Land meer.
Kruisvaarder Koninkrijk Cyprus
Portret van Catherine Cornaro, de laatste monarch van Cyprus ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1291 May 19

Kruisvaarder Koninkrijk Cyprus

Cyprus
Toen Akko in 1291 viel, vluchtte Hendrik II, de laatste gekroonde koning van Jeruzalem, met de meeste van zijn edelen naar Cyprus.Hendrik bleef regeren als koning van Cyprus en bleef ook het koninkrijk Jeruzalem claimen, waarbij hij vaak van plan was het voormalige grondgebied op het vasteland terug te winnen.Hij probeerde in 1299/1300 een gecoördineerde militaire operatie uit te voeren met Ghazan, de Mongoolse Ilkhan van Perzië , toen Ghazan in 1299 het Mamelukse grondgebied binnenviel;hij probeerde Genuese schepen ervan te weerhouden handel te drijven met deMamelukken , in de hoop ze economisch te verzwakken;en hij schreef tweemaal aan paus Clemens V met het verzoek om een ​​nieuwe kruistocht.Zijn regering op Cyprus was welvarend en rijk, en hij was zeer betrokken bij de gerechtigheid en het bestuur van het koninkrijk.Cyprus was echter niet in de positie om zijn ware ambitie, het herstel van het Heilige Land, waar te maken.Het koninkrijk werd uiteindelijk in de 14e eeuw steeds meer gedomineerd door de Genuese kooplieden.Cyprus koos daarom de kant van het pausdom van Avignon in het Grote Schisma , in de hoop dat de Fransen de Italianen zouden kunnen verdrijven.De Mamelukken maakten vervolgens in 1426 van het koninkrijk een zijrivierstaat;de overgebleven vorsten verloren geleidelijk bijna alle onafhankelijkheid, tot 1489 toen de laatste koningin, Catherine Cornaro, gedwongen werd het eiland aan de Republiek Venetië te verkopen.
1292 Jan 1

Epiloog

Acre, Israel
Nadat Acre was gevallen, verhuisden de Hospitaalridders eerst naar Cyprus, waarna ze Rhodos (1309–1522) en Malta (1530–1798) veroverden en regeerden.De Soevereine Militaire Orde van Malta bestaat tot op de dag van vandaag.Filips IV van Frankrijk had waarschijnlijk financiële en politieke redenen om zich tegen de Tempeliers te verzetten.Hij oefende druk uit op paus Clemens V, die in 1312 reageerde door het bevel te ontbinden op waarschijnlijk valse gronden van sodomie, magie en ketterij.Het bijeenbrengen, transporteren en bevoorraden van legers leidde tot een bloeiende handel tussen Europa en de kruisvaardersstaten.De Italiaanse stadstaten Genua en Venetië floreerden door winstgevende handelscommunes.Veel historici beweren dat de interactie tussen westerse christelijke en islamitische culturen een significante en uiteindelijk positieve invloed had op de ontwikkeling van de Europese beschaving en de Renaissance.De betrekkingen tussen Europeanen en de islamitische wereld strekten zich uit over de lengte van de Middellandse Zee, waardoor het voor historici moeilijk was vast te stellen welk deel van de culturele kruisbestuiving zijn oorsprong vond in de kruisvaardersstaten, Sicilië en Spanje.

CharactersGodfrey of Bouillon

Godfrey of Bouillon

Leader of the First Crusade

Bertrand, Count of Toulouse

Bertrand, Count of Toulouse

First Count of Tripoli

Bohemond I of Antioch

Bohemond I of Antioch

Prince of Antioch

Hugues de Payens

Hugues de Payens

First Grand Master of the Knights Templar

Roger of Salerno

Roger of Salerno

Antioch Regent

Joscelin II

Joscelin II

Last Ruler of Edessa

Leo I

Leo I

First King of Armenian Cilicia

Baldwin II of Jerusalem

Baldwin II of Jerusalem

Second King of Jerusalem

Muhammad I Tapar

Muhammad I Tapar

SultanSeljuk Empire

Fulk, King of Jerusalem

Fulk, King of Jerusalem

Third King of Jerusalem

Ilghazi

Ilghazi

Turcoman Ruler

Baldwin I of Jerusalem

Baldwin I of Jerusalem

First King of Jerusalem

Tancred

Tancred

Regent of Antioch

Nur ad-Din

Nur ad-Din

Emir of Aleppo

References • Asbridge, Thomas (2000). The Creation of the Principality of Antioch: 1098-1130. The Boydell Press. ISBN 978-0-85115-661-3.
 • Asbridge, Thomas (2012). The Crusades: The War for the Holy Land. Simon & Schuster. ISBN 978-1-84983-688-3.
 • Asbridge, Thomas (2004). The First Crusade: A New History. Simon & Schuster. ISBN 978-0-7432-2083-5.
 • Barber, Malcolm (2012). The Crusader States. Yale University Press. ISBN 978-0-300-11312-9.
 • Boas, Adrian J. (1999). Crusader Archaeology: The Material Culture of the Latin East. Routledge. ISBN 978-0-415-17361-2.
 • Buck, Andrew D. (2020). "Settlement, Identity, and Memory in the Latin East: An Examination of the Term 'Crusader States'". The English Historical Review. 135 (573): 271–302. ISSN 0013-8266.
 • Burgtorf, Jochen (2006). "Antioch, Principality of". In Murray, Alan V. (ed.). The Crusades: An Encyclopedia. Vol. I:A-C. ABC-CLIO. pp. 72–79. ISBN 978-1-57607-862-4.
 • Burgtorf, Jochen (2016). "The Antiochene war of succession". In Boas, Adrian J. (ed.). The Crusader World. University of Wisconsin Press. pp. 196–211. ISBN 978-0-415-82494-1.
 • Cobb, Paul M. (2016) [2014]. The Race for Paradise: An Islamic History of the Crusades. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-878799-0.
 • Davies, Norman (1997). Europe: A History. Pimlico. ISBN 978-0-7126-6633-6.
 • Edbury, P. W. (1977). "Feudal Obligations in the Latin East". Byzantion. 47: 328–356. ISSN 2294-6209. JSTOR 44170515.
 • Ellenblum, Ronnie (1998). Frankish Rural Settlement in the Latin Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press. ISBN 978-0-5215-2187-1.
 • Findley, Carter Vaughn (2005). The Turks in World History. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516770-2.
 • France, John (1970). "The Crisis of the First Crusade: from the Defeat of Kerbogah to the Departure from Arqa". Byzantion. 40 (2): 276–308. ISSN 2294-6209. JSTOR 44171204.
 • Hillenbrand, Carole (1999). The Crusades: Islamic Perspectives. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-0630-6.
 • Holt, Peter Malcolm (1986). The Age Of The Crusades-The Near East from the eleventh century to 1517. Pearson Longman. ISBN 978-0-58249-302-5.
 • Housley, Norman (2006). Contesting the Crusades. Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-1189-8.
 • Jacoby, David (2007). "The Economic Function of the Crusader States of the Levant: A New Approach". In Cavaciocchi, Simonetta (ed.). Europe's Economic Relations with the Islamic World, 13th-18th centuries. Le Monnier. pp. 159–191. ISBN 978-8-80-072239-1.
 • Jaspert, Nikolas (2006) [2003]. The Crusades. Translated by Phyllis G. Jestice. Routledge. ISBN 978-0-415-35968-9.
 • Jotischky, Andrew (2004). Crusading and the Crusader States. Taylor & Francis. ISBN 978-0-582-41851-6.
 • Köhler, Michael A. (2013). Alliances and Treaties between Frankish and Muslim Rulers in the Middle East: Cross-Cultural Diplomacy in the Period of the Crusades. Translated by Peter M. Holt. BRILL. ISBN 978-90-04-24857-1.
 • Lilie, Ralph-Johannes (2004) [1993]. Byzantium and the Crusader States 1096-1204. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-820407-7.
 • MacEvitt, Christopher (2006). "Edessa, County of". In Murray, Alan V. (ed.). The Crusades: An Encyclopedia. Vol. II:D-J. ABC-CLIO. pp. 379–385. ISBN 978-1-57607-862-4.
 • MacEvitt, Christopher (2008). The Crusades and the Christian World of the East: Rough Tolerance. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-2083-4.
 • Mayer, Hans Eberhard (1978). "Latins, Muslims, and Greeks in the Latin Kingdom of Jerusalem". History: The Journal of the Historical Association. 63 (208): 175–192. ISSN 0018-2648. JSTOR 24411092.
 • Morton, Nicholas (2020). The Crusader States & their Neighbours: A Military History, 1099–1187. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-882454-1.
 • Murray, Alan V; Nicholson, Helen (2006). "Jerusalem, (Latin) Kingdom of". In Murray, Alan V. (ed.). The Crusades: An Encyclopedia. Vol. II:D-J. ABC-CLIO. pp. 662–672. ISBN 978-1-57607-862-4.
 • Murray, Alan V (2006). "Outremer". In Murray, Alan V. (ed.). The Crusades: An Encyclopedia. Vol. III:K-P. ABC-CLIO. pp. 910–912. ISBN 978-1-57607-862-4.
 • Murray, Alan V (2013). "Chapter 4: Franks and Indigenous Communities in Palestine and Syria (1099–1187): A Hierarchical Model of Social Interaction in the Principalities of Outremer". In Classen, Albrecht (ed.). East Meets West in the Middle Ages and Early Modern Times: Transcultural Experiences in the Premodern World. Walter de Gruyter GmbH. pp. 291–310. ISBN 978-3-11-032878-3.
 • Nicholson, Helen (2004). The Crusades. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-32685-1.
 • Prawer, Joshua (1972). The Crusaders' Kingdom. Phoenix Press. ISBN 978-1-84212-224-2.
 • Richard, Jean (2006). "Tripoli, County of". In Murray, Alan V. (ed.). The Crusades: An Encyclopedia. Vol. IV:R-Z. ABC-CLIO. pp. 1197–1201. ISBN 978-1-57607-862-4.
 • Riley-Smith, Jonathan (1971). "The Assise sur la Ligece and the Commune of Acre". Traditio. 27: 179–204. doi:10.1017/S0362152900005316. ISSN 2166-5508. JSTOR 27830920.
 • Russell, Josiah C. (1985). "The Population of the Crusader States". In Setton, Kenneth M.; Zacour, Norman P.; Hazard, Harry W. (eds.). A History of the Crusades, Volume V: The Impact of the Crusades on the Near East. Madison and London: University of Wisconsin Press. pp. 295–314. ISBN 0-299-09140-6.
 • Tyerman, Christopher (2007). God's War: A New History of the Crusades. Penguin. ISBN 978-0-141-90431-3.
 • Tyerman, Christopher (2011). The Debate on the Crusades, 1099–2010. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-7320-5.
 • Tyerman, Christopher (2019). The World of the Crusades. Yale University Press. ISBN 978-0-300-21739-1.