Seltsjoekse Turken
Seljuk Turks ©HistoryMaps

1037 - 1194

Seltsjoekse TurkenHet Grote Seltsjoekse Rijk of het Seltsjoekse Rijk was een hoogmiddeleeuws Turks- Perzisch soennitisch moslimrijk, voortkomend uit de Qiniq-tak van de Oghuz-Turken.In zijn grootste omvang beheerste het Seltsjoekse rijk een uitgestrekt gebied dat zich uitstrekte van West-Anatolië en de Levant tot de Hindu Kush in het oosten, en van Centraal-Azië tot de Perzische Golf in het zuiden.
700
Vroege geschiedenis
766 Jan 1

Proloog

Jankent, Kazakhstan
De Seltsjoeken kwamen voort uit de Kinik-tak van de Oghuz-Turken, [1] die in de 8e eeuw leefden aan de rand van de moslimwereld, ten noorden van de Kaspische Zee en het Aralmeer in hun staat Oghuz Yabgu, [2] in de Kazachse steppe. van Turkestan.Tijdens de 10e eeuw was Oghuz in nauw contact gekomen met moslimsteden.[3] Toen Seltsjoek, de leider van de Seltsjoekse clan, ruzie kreeg met Yabghu, de opperste leider van de Oghuz, splitste hij zijn clan af van het grootste deel van de Oghuz-Turken en sloeg zijn kamp op op de westelijke oever van de lagere Syr Darja.
Seltsjoeken bekeren zich tot de islam
De Seltsjoeken bekeerden zich in 985 tot de islam. ©HistoryMaps
985 Jan 1

Seltsjoeken bekeren zich tot de islam

Kyzylorda, Kazakhstan
De Seltsjoeken migreerden naar Khwarezm, vlakbij de stad Jend, waar ze zich in 985 tot de islam bekeerden [. 4] Khwarezm, bestuurd door de Ma'muniden, stond onder de nominale controle van het Samanid-rijk.In 999 vielen de Samaniden in handen van de Kara-Khaniden in Transoxiana, maar de Ghaznaviden bezetten de landen ten zuiden van de Oxus.De Seltsjoeken raakten, nadat ze de laatste Samanid-emir tegen de Kara-Khaniden hadden gesteund, betrokken bij deze machtsstrijd in de regio voordat ze hun eigen onafhankelijke basis vestigden.
Seltsjoeken migreren naar Perzië
Seltsjoeken migreren naar Perzië. ©HistoryMaps
1020 Jan 1 - 1040

Seltsjoeken migreren naar Perzië

Mazandaran Province, Iran
Tussen 1020 en 1040 CE migreerden de Oghuz-Turken, ook wel bekend als Turkmenen, onder leiding van Seljuq's zoon Musa en neven Tughril en Chaghri, naar Iran .Aanvankelijk trokken ze zuidwaarts naar Transoxiana en vervolgens naar Khorasan, aangetrokken door de uitnodigingen van lokale heersers en de daaropvolgende allianties en conflicten.Opvallend is dat andere Oghuz-Turken zich al in Khorasan hadden gevestigd, vooral rond het Kopet Dag-gebergte, een gebied dat zich uitstrekt van de Kaspische Zee tot Merv in het huidige Turkmenistan.Deze vroege aanwezigheid blijkt uit verwijzingen naar locaties als Dahistan, Farawa, NASA en Sarakhs in hedendaagse bronnen, allemaal gelegen in het huidige Turkmenistan.Rond 1034 werden Tughril en Chaghri degelijk verslagen door de Oghuz Yabghu Ali Tegin en zijn bondgenoten, waardoor ze gedwongen werden te ontsnappen uit Transoxiana.Aanvankelijk zochten Turkmenen hun toevlucht in Khwarazm, dat diende als een van hun traditionele weilanden, maar ze werden ook aangemoedigd door de plaatselijke Ghaznavid-gouverneur, Harun, die hoopte Seltsjoeken te gebruiken voor zijn pogingen om Khorasan van zijn soeverein te veroveren.Toen Harun in 1035 door Ghaznavid-agenten werd vermoord, moesten ze opnieuw vluchten, dit keer zuidwaarts door de Karakum-woestijn.Eerst begaven Turkmenen zich naar de belangrijke stad Merv, maar misschien vanwege de sterke vestingwerken veranderden ze vervolgens hun route naar het westen om hun toevlucht te zoeken in de NASA.Uiteindelijk kwamen ze aan aan de rand van Khorasan, de provincie die wordt beschouwd als een juweel in de Ghaznavid-kroon.De Seltsjoeken versloegen de Ghaznaviden in de Slag om de Nasa Plains in 1035. Seltsjoekse kleinzonen, Tughril en Chaghri, ontvingen de insignes van gouverneur, landtoekenningen en kregen de titel van dehqan.[5]Aanvankelijk werden de Seltsjoeken afgeslagen door Mahmud en trokken zich terug in Khwarezm, maar Tughril en Chaghri leidden hen om Merv en Nishapur te veroveren (1037/38).Later vielen ze herhaaldelijk binnen en ruilden ze grondgebied met zijn opvolger, Mas'ud, over Khorasan en Balkh.Ze beginnen zich te vestigen in het oosten van Perzië.
1040
Uitbreiding
Strijd om zorgen te maken
Strijd om zorgen te maken ©HistoryMaps
1040 May 23

Strijd om zorgen te maken

Mary, Turkmenistan
Toen de Seljuq-leider Tughril en zijn broer Chaghri een leger begonnen op te richten, werden ze gezien als een bedreiging voor de Ghaznavid-gebieden.Na de plundering van grenssteden door Seljuq-invallen, besloot sultan Mas'ud I (zoon van Mahmud van Ghazni) de Seltsjoeken uit zijn territoria te verdrijven.Tijdens de mars van het leger van Mas'ud naar Sarakhs vielen de Seljuq-overvallers het Ghaznavid-leger lastig met hit-and-run-tactieken.Snelle en mobiele Turkmenen waren beter geschikt om veldslagen in de steppen en woestijnen te voeren dan het conservatieve, zwaar beladen leger van Ghaznavid-Turken.Seljuq Turkmenen vernietigden ook de aanvoerlijnen van de Ghaznavids en sneden ze zo af van de nabijgelegen waterputten.Dit verminderde de discipline en het moreel van het Ghaznavid-leger ernstig.Op 23 mei 1040 voerden ongeveer 16.000 Seltsjoekse soldaten de strijd tegen een uitgehongerd en gedemoraliseerd Ghaznavid-leger in Dandanaqan en versloegen ze nabij de stad Merv, waarbij een groot deel van de Ghazanavid-troepen werd vernietigd.[6] De Seltsjoeken bezetten Nishapur, Herat en belegerden Balkh.
Seltsjoekse heerschappij van Khorasan
Seltsjoeken Regel van Khorasan ©HistoryMaps
Na de slag om Dandanaqan hadden de Turkmenen Khorasaniërs in dienst en richtten ze een Perzische bureaucratie op om hun nieuwe staatsbestel te besturen met Toghrul als nominale opperheer.In 1046 had de Abbasidische kalief al-Qa'im Tughril een diploma gestuurd waarin hij de Seltsjoekse heerschappij over Khorasan erkende.
Seltsjoeken ontmoeten het Byzantijnse rijk
Byzantijnse cavalerist staat op wacht. ©HistoryMaps
1048 Sep 18

Seltsjoeken ontmoeten het Byzantijnse rijk

Pasinler, Erzurum, Türkiye
Na de verovering van gebieden in het huidige Iran door het Seltsjoekse rijk, arriveerde eind jaren veertig een groot aantal Oghuz-Turken in het Byzantijnse grensgebied van Armenië.Verlangend naar plundering en onderscheid op het pad van de jihad, begonnen ze de Byzantijnse provincies in Armenië te overvallen.Tegelijkertijd was de oostelijke verdediging van het Byzantijnse rijk verzwakt door keizer Constantijn IX Monomachos (reg. 1042-1055), die de thematische troepen (provinciale heffingen) van Iberia en Mesopotamië toestond hun militaire verplichtingen op te geven ten gunste van belastingen. betalingen.De Seltsjoekse expansie naar het westen was een verwarde aangelegenheid, omdat deze gepaard ging met een massale migratie van Turkse stammen.Deze stammen waren slechts in naam onderdanen van de Seltsjoekse heersers, en hun betrekkingen werden gedomineerd door een complexe dynamiek: terwijl de Seltsjoeken ernaar streefden een staat met een ordentelijk bestuur te vestigen, waren de stammen meer geïnteresseerd in plundering en nieuwe weidegronden, en lanceerden ze onafhankelijk van elkaar invallen. van het Seltsjoekse hof.Deze laatsten tolereerden dit fenomeen, omdat het hielp de spanningen in het Seltsjoekse kerngebied te bezweren.De Slag om Kapetron werd in 1048 uitgevochten tussen een Byzantijns- Georgisch leger en de Seltsjoekse Turken op de vlakte van Kapetron. De gebeurtenis was het hoogtepunt van een grote aanval onder leiding van de Seltsjoekse prins Ibrahim Inal in het door Byzantijnse geregeerde Armenië.Een combinatie van factoren zorgde ervoor dat de reguliere Byzantijnse strijdkrachten een aanzienlijk numeriek nadeel hadden ten opzichte van de Turken: de lokale thematische legers waren ontbonden, terwijl veel van de professionele troepen naar de Balkan waren omgeleid om de opstand van Leo Tornikios het hoofd te bieden.Als gevolg hiervan waren de Byzantijnse commandanten, Aaron en Katakalon Kekaumenos, het oneens over de beste manier om de invasie het hoofd te bieden.Kekaumenos was voorstander van een onmiddellijke en preventieve aanval, terwijl Aaron de voorkeur gaf aan een voorzichtiger strategie tot de komst van versterkingen.Keizer Constantijn IX koos voor de laatste optie en beval zijn troepen een passieve houding aan te nemen, terwijl hij om hulp vroeg aan de Georgische heerser Liparit IV.Hierdoor konden de Turken naar believen verwoesten, wat met name leidde tot de plundering en vernietiging van het grote commerciële centrum Artze.Nadat de Georgiërs arriveerden, leverde de gecombineerde Byzantijns-Georgische strijdmacht de strijd bij Kapetron.In een felle nachtelijke strijd slaagden de christelijke bondgenoten erin de Turken af ​​te weren, en Aaron en Kekaumenos, die het bevel voerden over de twee flanken, achtervolgden de Turken tot de volgende ochtend.In het centrum slaagde Inal er echter in Liparit gevangen te nemen, een feit waarvan de twee Byzantijnse commandanten pas op de hoogte werden gebracht nadat ze God hadden bedankt voor hun overwinning.Inal kon ongehinderd terugkeren naar de Seltsjoekse hoofdstad Rayy, met een enorme buit bij zich.De twee partijen wisselden ambassades uit, wat leidde tot de vrijlating van Liparit en het begin van diplomatieke betrekkingen tussen de Byzantijnse en Seltsjoekse rechtbanken.Keizer Constantijn IX ondernam stappen om zijn oostgrens te versterken, maar als gevolg van interne machtsstrijd begonnen de Turkse invasies pas in 1054. De Turken kenden steeds meer succes, geholpen door de hernieuwde omleiding van Byzantijnse troepen naar de Balkan om de Pechenegs te bestrijden, geschillen tussen de verschillende etnische groepen in de oostelijke Byzantijnse provincies, en de teloorgang van het Byzantijnse leger.
Seltsjoeken veroveren Bagdad
Seltsjoeken veroveren Bagdad. ©HistoryMaps
1055 Jan 1

Seltsjoeken veroveren Bagdad

Baghdad, Iraq
Na een reeks overwinningen veroverde Tughril Bagdad, de zetel van het kalifaat, en verdreef hij de laatste Buyid-heersers.Tughril wordt door de kalief Al-Qa'im uitgeroepen tot sultan (van het grote Seltsjoekse sultanaat).Net als de Buyids hielden de Seltsjoeken de Abbasidische kaliefen als boegbeelden.
Slag bij Damghan
Slag bij Damghan ©HistoryMaps
1063 Jan 1

Slag bij Damghan

Iran
De stichter van het Seltsjoekse rijk, Tughril, stierf kinderloos en schonk de troon aan Alp Arslan, zoon van zijn broer Chaghri Beg.Na de dood van Tughril hoopte de Seltsjoekse prins Qutalmish echter de nieuwe sultan te worden, omdat Tughril kinderloos was en hij het oudste levende lid van de dynastie was.Het belangrijkste leger van Alp Arslan bevond zich ongeveer 15 km ten oosten van Qutalmısh.Qutalmısh probeerde de loop van een kreek te veranderen om de weg naar Alp Arslan te blokkeren.Alp Arslan slaagde er echter in zijn leger door het nieuw aangelegde moerasland te trekken.Toen de twee Seltsjoekse legers elkaar eenmaal ontmoetten, vluchtten de troepen van Qutalmısh voor de strijd.Zowel Resul als Qutalmısh's zoon Suleyman (later oprichter van hetSultanaat van Rum ) werden gevangen genomen.Qutalmısh ontsnapte, maar terwijl hij zijn troepen verzamelde voor een ordelijke terugtocht naar zijn fort Girdkuh, viel hij van zijn paard in een heuvelachtig terrein en stierf op 7 december 1063.Hoewel Suleyman, de zoon van Qutalmısh, gevangen werd genomen, vergaf Alp Arslan hem gratie en stuurde hem in ballingschap.Maar later bleek dit een kans voor hem te zijn;want hij stichtte het Sultanaat van Rum, dat het Grote Seltsjoekse rijk overleefde.
Alp Arslan wordt sultan
Alp Arslan wordt Sultan. ©HistoryMaps
1064 Apr 27

Alp Arslan wordt sultan

Damghan, Iran

Arslan versloeg Qutalmısh voor de troon en volgde op 27 april 1064 op als sultan van het Seltsjoekse rijk, waarmee hij de enige monarch van Perzië werd van de rivier de Oxus tot de Tigris.

Alp Arslan verovert Armenië en Georgië
Alp Arslan verovert Armenië en Georgië ©HistoryMaps

In de hoop Caesarea Mazaca, de hoofdstad van Cappadocië, te veroveren, plaatste Alp Arslan zichzelf aan het hoofd van de Turkmeense cavalerie, stak de Eufraat over en viel de stad binnen. Samen met Nizam al-Mulk marcheerde hij vervolgens Armenië binnen en Georgië , dat hij in 1064 veroverde. Na een belegering van 25 dagen veroverden de Seltsjoeken Ani, de hoofdstad van Armenië, en slachtten de bevolking af.

Byzantijnse strijd
Turken werden verslagen door de Byzantijnen. ©HistoryMaps
1068 Jan 1

Byzantijnse strijd

Cilicia, Turkey
Op weg naar de strijd tegen de Fatimiden in Syrië in 1068 viel Alp Arslan het Byzantijnse rijk binnen.Keizer Romanos IV Diogenes, die persoonlijk het bevel op zich nam, ontmoette de indringers in Cilicië.In drie zware campagnes werden de Turken in 1070 tot in detail verslagen en over de Eufraat gedreven. De eerste twee campagnes werden geleid door de keizer zelf, terwijl de derde werd geleid door Manuel Comnenos, oudoom van keizer Manuel Comnenos.
Slag bij Manzikert
Slag bij Manzikert ©Angus McBride
1071 Aug 26

Slag bij Manzikert

Manzikert
De slag om Manzikert werd uitgevochten tussen het Byzantijnse rijk en het Seltsjoekse rijk (onder leiding van Alp Arslan).De beslissende nederlaag van het Byzantijnse leger en de verovering van keizer Romanos IV Diogenes speelden een belangrijke rol bij het ondermijnen van het Byzantijnse gezag in Anatolië en Armenië, en zorgden voor de geleidelijke Turkificatie van Anatolië.Veel van de Turken, die in de 11e eeuw naar het westen waren gereisd, zagen de overwinning bij Manzikert als een toegang tot Klein-Azië.
Malik Shah wordt sultan
Malik Shah wordt sultan ©HistoryMaps
1072 Jan 1

Malik Shah wordt sultan

Isfahan, Iran
Onder de opvolger van Alp Arslan, Malik Shah, en zijn twee Perzische viziers, Nizām al-Mulk en Tāj al-Mulk, breidde de Seltsjoekse staat zich in verschillende richtingen uit, tot aan de voormalige Iraanse grens van de dagen vóór de Arabische invasie, zodat deze al snel grensde aanChina in het oosten en de Byzantijnen in het westen.Malik Shāh was degene die de hoofdstad van Rey naar Isfahan verplaatste.Het was onder zijn heerschappij en leiderschap dat het Seltsjoekse rijk het hoogtepunt van zijn successen had bereikt.
1073 - 1200
Seltsjoekse Turkmenen breiden uit naar Anatolië
Turkificatie van Anatolië
Turkificatie van Anatolië ©HistoryMaps
1073 Jan 1 - 1200

Turkificatie van Anatolië

Anatolia, Türkiye
Alp Arslan gaf zijn Turkmeense generaals toestemming om hun eigen vorstendommen uit het voormalige Byzantijnse Anatolië te kerven, als atabegs die hem trouw waren.Binnen twee jaar hadden de Turkmenen de controle gevestigd tot aan de Egeïsche Zee onder talrijke beyliks: de Saltukids in Noordoost-Anatolië, de Shah-Armens en de Mengujekids in Oost-Anatolië, Artuqids in Zuidoost-Anatolië, Danishmendis in Centraal-Anatolië, Rum Seljuks (Beylik van Suleyman, dat later verhuisde naar Centraal-Anatolië) in West-Anatolië, en de Beylik van Tzachas van Smyrna in İzmir (Smyrna).
Slag bij Kerj Abu Dulaf
Slag bij Kerj Abu Dulaf. ©HistoryMaps
1073 Jan 1

Slag bij Kerj Abu Dulaf

Hamadan, Hamadan Province, Ira
De slag om Kerj Abu Dulaf werd in 1073 uitgevochten tussen het Seltsjoekse leger van Malik-Shah I en het Kerman Seltsjoekse leger van Qavurt en zijn zoon, Sultan-shah.Het vond plaats ongeveer in de buurt van Kerj Abu Dulaf, het huidige tussen Hamadan en Arak, en was een beslissende overwinning van Malik-Shah I.Na de dood van Alp-Arslan werd Malik-Shah uitgeroepen tot de nieuwe sultan van het rijk.Echter, direct na de toetreding van Malik-Shah claimde zijn oom Qavurt de troon voor zichzelf en stuurde Malik-Shah een bericht waarin stond: "Ik ben de oudste broer en jij bent een jeugdige zoon; ik heb het grootste recht op mijn broer Alp -Arslans erfenis."Malik-Shah antwoordde toen door het volgende bericht te sturen: "Een broer erft niet als er een zoon is.".Dit bericht maakte Qavurt woedend, die daarna Isfahan bezette.In 1073 vond er een veldslag plaats nabij Hamadan, die drie dagen duurde.Qavurt werd vergezeld door zijn zeven zonen, en zijn leger bestond uit Turkmenen, terwijl het leger van Malik-Shah bestond uit ghulams ("militaire slaven") en contingenten Koerdische en Arabische troepen. kwam in opstand tegen hem, maar hij slaagde er niettemin in Qavurt te verslaan en gevangen te nemen.Qavurt smeekte toen om genade en beloofde in ruil daarvoor met pensioen te gaan in Oman.Nizam al-Mulk sloeg het aanbod echter af en beweerde dat hem sparen een teken van zwakte was.Na enige tijd werd Qavurt gewurgd met een boogpees, terwijl twee van zijn zonen blind werden.
Seltsjoeken verslaan Qarakhanids
Seltsjoeken verslaan Qarakhanids ©HistoryMaps
1073 Jan 1

Seltsjoeken verslaan Qarakhanids

Bukhara, Uzbekistan
In 1040 versloegen de Seltsjoekse Turken de Ghaznavids in de Slag bij Dandanaqan en trokken Iran binnen.Er brak een conflict uit met de Karakhaniden, maar de Karakhaniden waren aanvankelijk in staat om aanvallen van de Seltsjoeken te weerstaan ​​en namen zelfs kort de controle over Seltsjoekse steden in Groot-Khorasan over.De Karakhaniden ontwikkelden echter ernstige conflicten met de religieuze klassen (de ulama), en de ulama van Transoxiana verzochten toen om tussenkomst van de Seltsjoeken.In 1089, tijdens het bewind van Ibrahims kleinzoon Ahmad b.Khidr, de Seltsjoeken kwamen binnen en namen de controle over Samarkand over, samen met de domeinen die tot de Westelijke Khanate behoorden.De Westelijke Karachaniden Khanate werd een halve eeuw lang een vazal van de Seltsjoeken, en de heersers van de Westelijke Khanate waren grotendeels degene die de Seltsjoeken verkozen om op de troon te plaatsen.Ahmad b.Khidr werd door de Seltsjoeken weer aan de macht gebracht, maar in 1095 beschuldigde de ulama Ahmad van ketterij en slaagde erin zijn executie veilig te stellen.De Karakhaniden van Kashgar verklaarden ook hun onderwerping na een Seltsjoekse campagne in Talas en Zhetysu, maar de Oost-Khanate was slechts korte tijd een Seltsjoekse vazal.Aan het begin van de 12e eeuw vielen ze Transoxiana binnen en bezetten kort de Seltsjoekse stad Termez
Slag bij Partskhisi
Seltsjoekse Turken in Anatolië. ©HistoryMaps
1074 Jan 1

Slag bij Partskhisi

Partskhisi, Georgia
Na een korte campagne onder leiding van Malik-Shah I in het zuiden van Georgië droeg de keizer de hertogdommen Samshvilde en Arran over aan een zekere "Sarang van Gandza", die in Arabische bronnen Savthang wordt genoemd.Hij liet 48.000 cavaleristen aan Sarang over en gaf opdracht tot een nieuwe campagne om Georgië volledig onder de heerschappij van het Seltsjoekse rijk te brengen.De heerser van Arran, bijgestaan ​​door de moslimheersers van Dmanisi, Dvin en Ganja, marcheerde met zijn leger Georgië binnen.De datering van de invasie wordt betwist onder moderne Georgische geleerden.Hoewel de strijd grotendeels in 1074 wordt gedateerd (Lortkipanidze, Berdzenishvili, Papaskiri), schat prof. Ivane Javakhishvili de tijd ergens rond 1073 en 1074. De 19e-eeuwse Georgische historicus Tedo Jordania dateert de strijd in 1077. Volgens het laatste onderzoek is de strijd gebeurde in augustus of in september 1075 CE.[7] Giorgi II ontmoette, met militaire steun van Aghsartan I van Kakheti, de indringers nabij het kasteel van Partskhisi.Hoewel de details van de strijd grotendeels onbestudeerd blijven, is het bekend dat een van de machtigste Georgische edelen, Ivane Baghuashi van Kldekari, een bondgenoot was van de Seltsjoeken en hen zijn zoon Liparit als politieke gevangene overhandigde als een belofte van loyaliteit.De strijd duurde een hele dag en eindigde uiteindelijk met een beslissende overwinning voor Giorgi II van Georgië.[8] Het momentum dat werd verworven na de overwinning van een belangrijke veldslag in Partskhisi stelde de Georgiërs in staat alle gebieden te heroveren die verloren waren gegaan aan het Seltsjoekse rijk (Kars, Samshvilde) en het Byzantijnse rijk (Anacopia, Klarjeti, Shavsheti, Ardahan, Javakheti ).[9]
Vorstendom Danishmends
Deense Gazi ©HistoryMaps
1075 Jan 1

Vorstendom Danishmends

Sivas, Turkey
Door de nederlaag van het Byzantijnse leger in de Slag bij Manzikert konden de Turken, inclusief troepen die loyaal waren aan Danishmend Gazi, bijna heel Anatolië bezetten.Danishmend Gazi en zijn troepen namen centraal Anatolië als hun land in en veroverden de steden Neocaesarea, Tokat, Sivas en Euchaita.Deze staat controleert een belangrijke route van Syrië naar het Byzantijnse rijk en dit wordt een strategisch belangrijke route tijdens de Eerste Kruistochten .
Malik Shah I valt Georgië binnen
Malik Shah I valt Georgië binnen ©HistoryMaps
Malik Shah I stormde Georgië binnen en bracht veel nederzettingen in puin.vanaf 1079/80 werd Georgië onder druk gezet om zich aan Malik-Shah te onderwerpen om een ​​kostbare mate van vrede te verzekeren tegen de prijs van een jaarlijks eerbetoon.
Seltsjoekse sultanaat Rum
Seltsjoekse Sultanaat van Rum. ©HistoryMaps
1077 Jan 1

Seltsjoekse sultanaat Rum

Asia Minor
Suleiman ibn Qutulmish (een neef van Melik Shah) sticht de staat Konya in wat nu West-Turkije is.Hoewel het een vazal is van het Grote Seltsjoekse rijk, wordt het al snel volledig onafhankelijk.HetSultanaat Rum scheidde zich in 1077 af van het Grote Seltsjoekse rijk onder Suleiman ibn Qutulmish, slechts zes jaar nadat de Byzantijnse provincies van centraal Anatolië waren veroverd in de Slag bij Manzikert (1071).Het had zijn hoofdstad eerst in İznik en daarna in Konya.Deze Turkse groepen beginnen de pelgrimsroute naar Klein-Azië te verstoren.
Seltsjoekse Turken nemen Damascus in
Seltsjoekse Turken nemen Damascus in. ©HistoryMaps
Sultan Malik-Shah I stuurde zijn broer Tutush naar Damascus om Atsiz ibn Uvaq al-Khwarazmi te helpen, die werd belegerd.Nadat het beleg was geëindigd, liet Tutush Atsiz executeren en installeerde hij zich in Damascus.Hij nam de oorlog tegen de Fatimiden over.Mogelijk is hij begonnen met het verstoren van de pelgrimshandel.
Vorstendom Smyrna opgericht
Principality of Smyrna founded ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
Oorspronkelijk in Byzantijnse dienst, kwam Tzachas, een Seltsjoekse Turkse militaire commandant, in opstand en veroverde Smyrna, een groot deel van de Egeïsche kustlanden van Klein-Azië en de eilanden die voor de kust liggen.Hij stichtte een vorstendom in Smyrna, waardoor de Seltsjoeken toegang kregen tot de Egeïsche Zee.
Seltsjoeken nemen Antiochië en Aleppo in
De Seltsjoeken nemen Antiochië in ©HistoryMaps
In 1080 besloot Tutush Aleppo met geweld te veroveren, waarbij hij het van zijn nabijgelegen verdedigingswerken wilde ontdoen;daarom greep hij Manbij, Hisn al-Faya (in het huidige al-Bira), Biza'a en Azaz.Later beïnvloedde hij Sabiq om het emiraat af te staan ​​aan de Uqaylid emir Muslim ibn Quraysh "Sharaf al-Dawla".De hoofdman in Aleppo, Sharif Hassan ibn Hibat Allah Al-Hutayti, momenteel belegerd door Suleiman ibn Qutalmish, beloofde de stad over te geven aan Tutush.Suleiman was een verre lid van de Seltsjoekse dynastie die zich in Anatolië had gevestigd en probeerde zijn heerschappij uit te breiden naar Aleppo, nadat hij Antiochië in 1084 had veroverd. Tutush en zijn leger ontmoetten Suleiman's troepen nabij Aleppo in 1086. In de daaropvolgende slag vluchtten Suleimans troepen. , Suleiman werd gedood en zijn zoon Kilic Arslan gevangengenomen.Tutush viel Aleppo aan en bezette het, met uitzondering van de citadel in mei 1086. Hij bleef tot oktober en vertrok naar Damascus vanwege de opmars van de legers van Malik-Shah.De sultan zelf arriveerde in december 1086, waarna hij Aq Sunqur al-Hajib aanstelde als gouverneur van Aleppo.
Byzantijnse heropleving in Anatolië
Byzantijns versus Pechenegs tijdens de Slag om Levounion. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1091 Apr 29

Byzantijnse heropleving in Anatolië

Enez, Edirne, Türkiye
In het voorjaar van 1087 bereikte het Byzantijnse hof nieuws over een enorme invasie vanuit het noorden.De indringers waren Pechenegs uit het noordwestelijke Zwarte Zeegebied;er werd gemeld dat ze in totaal 80.000 man telden.De Pecheneg-horde profiteerde van de precaire situatie van de Byzantijnen en trok richting de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel, terwijl ze onderweg de noordelijke Balkan plunderden.De invasie vormde een ernstige bedreiging voor het rijk van Alexios, maar als gevolg van jarenlange burgeroorlog en verwaarlozing was het Byzantijnse leger niet in staat de keizer van voldoende troepen te voorzien om de Pecheneg-indringers af te weren.Alexios werd gedwongen te vertrouwen op zijn eigen vindingrijkheid en diplomatieke vaardigheid om zijn imperium van vernietiging te behoeden.Hij deed een beroep op een andere Turkse nomadenstam, de Cumans , om zich bij hem aan te sluiten in de strijd tegen de Pechenegs.Rond 1090 of 1091 stelde emir Chaka van Smyrna een alliantie met de Pechenegs voor om het Byzantijnse rijk volledig te vernietigen.[10]Gewonnen door Alexios 'aanbod van goud in ruil voor hulp tegen de Pechenegs, haastten de Cumans zich om zich bij Alexios en zijn leger aan te sluiten.In het late voorjaar van 1091 arriveerden de Cuman-troepen op Byzantijns grondgebied en het gecombineerde leger bereidde zich voor om op te rukken tegen de Pechenegs.Op maandag 28 april 1091 bereikten Alexios en zijn bondgenoten het Pecheneg-kamp in Levounion, vlakbij de rivier de Hebros.De Pechenegs lijken verrast te zijn.Hoe dan ook, de strijd die de volgende ochtend bij Levounion plaatsvond, was praktisch een bloedbad.De Pecheneg-krijgers hadden hun vrouwen en kinderen meegenomen, en ze waren totaal niet voorbereid op de wreedheid van de aanval die op hen werd losgelaten.De Cumans en de Byzantijnen vielen het vijandelijke kamp aan en slachtten iedereen op hun pad af.De Pechenegs stortten snel in en de zegevierende bondgenoten slachtten hen zo wreed af dat ze bijna werden weggevaagd.De overlevenden werden gevangengenomen door de Byzantijnen en in keizerlijke dienst genomen.Levounion was de meest beslissende overwinning die een Byzantijns leger in meer dan een halve eeuw behaalde.De strijd markeert een keerpunt in de Byzantijnse geschiedenis;het rijk had de afgelopen twintig jaar het dieptepunt van zijn fortuinen bereikt, en Levounion gaf de wereld te kennen dat het rijk nu eindelijk op weg was naar herstel.De Pechenegs waren volkomen vernietigd en de Europese bezittingen van het rijk waren nu veilig.Alexios had zichzelf bewezen als de redder van Byzantium in zijn uur van nood, en er begon een nieuwe geest van hoop te ontstaan ​​in de door oorlog vermoeide Byzantijnen.
1092
Verdeling van het Seltsjoekse rijk
Verdeling van het Rijk
De individuele stammen, de Danishmends, Mangujekids, Saltuqids, Tengribirmish begs, Artuqids (Ortoqids) en Akhlat-Shahs, waren met elkaar begonnen te wedijveren om hun eigen onafhankelijke staten te vestigen. ©HistoryMaps
1092 Nov 19

Verdeling van het Rijk

Isfahan, Iran
Malik-Shah stierf op 19 november 1092 terwijl hij aan het jagen was.Na zijn dood raakte het Seltsjoekse rijk in chaos, toen rivaliserende opvolgers en regionale gouverneurs hun rijk opsplitsten en oorlog tegen elkaar voerden.De individuele stammen, de Danishmends, Mangujekids, Saltuqids, Tengribirmish begs, Artuqids (Ortoqids) en Akhlat-Shahs, waren met elkaar begonnen te wedijveren om hun eigen onafhankelijke staten te vestigen.Malik Shāh I werd in Anatolië opgevolgd door Kilij Arslan I, die hetSultanaat van Rum stichtte, en in Syrië door zijn broer Tutush I. In Perzië werd hij opgevolgd door zijn zoon Mahmud I, wiens regering werd betwist door zijn andere drie broers Barkiyaruq in Irak , Mohammed I in Bagdad en Ahmad Sanjar in Khorasan.De situatie binnen de Seltsjoekse landen werd verder gecompliceerd door het begin van de Eerste Kruistocht , die in 1098 en 1099 grote delen van Syrië en Palestina losmaakte van de islamitische controle. Het succes van de Eerste Kruistocht is op zijn minst gedeeltelijk toe te schrijven aan de politieke verwarring die gevolg van de dood van Malik-Shah
Fragmentatie van het Seltsjoekse rijk
Fragmentatie van het Seltsjoekse rijk. ©HistoryMaps
De legers van Tutush (samen met zijn generaal de Kakuyid Ali ibn Faramurz) en Berk-Yaruq ontmoetten elkaar buiten Ray op 17 Safar 488 (26 februari 1095 CE), maar de meeste bondgenoten van Tutush lieten hem in de steek voordat de strijd begon, en hij werd gedood door een ghulam (soldaat-slaaf) van een voormalige bondgenoot, Aq-Sonqur.Tutush werd onthoofd en zijn hoofd werd tentoongesteld in Bagdad.Tutush's jongste zoon Duqaq erfde toen Damascus, terwijl Radwan Aleppo ontving en het rijk van hun vader splitste.Turkse machtsfragmenten vlak voor de Eerste Kruistochten.
Eerste kruistocht
First Crusade ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Aug 15

Eerste kruistocht

Levant
Tijdens de Eerste Kruistocht waren de verdeelde staten van de Seltsjoeken over het algemeen meer bezig met het consolideren van hun eigen territoria en het verkrijgen van controle over hun buren dan met het samenwerken tegen de kruisvaarders.De Seltsjoeken versloegen gemakkelijk de Volkskruistocht die in 1096 aankwam, maar ze konden de voortgang van het leger van de daaropvolgende Prinsenkruistocht niet stoppen, die belangrijke steden innam zoals Nicea (İznik), Ikonium (Konya), Caesarea Mazaca (Kayseri), en Antiochië (Antakya) op weg naar Jeruzalem (Al-Quds).In 1099 veroverden de kruisvaarders uiteindelijk het Heilige Land en stichtten de eerste kruisvaardersstaten .De Seltsjoeken hadden Palestina al verloren aan de Fatimiden , die het vlak voor de verovering door de kruisvaarders hadden heroverd.
Belegering van Xerigordos
Siege of Xerigordos ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1096 Sep 29

Belegering van Xerigordos

Xerigordos
De belegering van Xerigordos in 1096, Duitsers van de Volkskruistocht onder Reinald tegen de Turken onder bevel van Elchanes, generaal van Kilij Arslan I, de Seltsjoekse sultan van Rûm.De overvallers van de kruisvaarders veroverden het Turkse fort van Xerigordos, ongeveer vier dagen mars van Nicea, in een poging een plunderende buitenpost op te zetten.Elchanes arriveerde drie dagen later en belegerde de kruisvaarders.De verdedigers hadden geen watervoorziening en na acht dagen beleg gaven ze zich op 29 september over. Sommige kruisvaarders bekeerden zich tot de islam, terwijl anderen die weigerden werden gedood.
Slag bij Antiochië
Slag om Antiochië, 1098 CE. ©HistoryMaps
1098 Jun 28

Slag bij Antiochië

Edessa & Antioch
In 1098, toen Kerbogha hoorde dat de kruisvaarders Antiochië hadden belegerd, verzamelde hij zijn troepen en marcheerde om de stad te ontzetten.Onderweg probeerde hij Edessa te heroveren na de recente verovering door Baldwin I, om geen Frankische garnizoenen achter zich te laten op weg naar Antiochië.Drie weken lang belegerde hij zinloos de stad voordat hij besloot door te trekken naar Antiochië.Zijn versterkingen hadden misschien de kruistocht kunnen beëindigen voor de muren van Antiochië, en inderdaad, de hele kruistocht werd misschien gered door zijn tijdverspilling in Edessa.Tegen de tijd dat hij arriveerde, rond 7 juni, hadden de kruisvaarders het beleg al gewonnen en hadden ze de stad sinds 3 juni in handen.Ze waren niet in staat om de stad te bevoorraden voordat Kerbogha op zijn beurt de stad begon te belegeren.Op 28 juni, toen Bohemond, de leider van het christelijke leger, besloot aan te vallen, besloten de emirs om Kerbogha te vernederen door hem op het kritieke moment in de steek te laten.Kerbogha was verrast door de organisatie en discipline van het christelijke leger.Dit gemotiveerde, verenigde christelijke leger was in feite zo groot dat Kerbogha's strategie om zijn eigen troepen te verdelen niet effectief was.Hij werd snel op de vlucht geslagen door de kruisvaarders.Hij werd gedwongen zich terug te trekken en keerde als een gebroken man terug naar Mosul.
Slag bij Mersivan
Slag bij Mersivan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1101 Aug 1

Slag bij Mersivan

Merzifon, Amasya, Türkiye
De Slag om Mersivan werd uitgevochten tussen de Europese kruisvaarders en de Seltsjoekse Turken onder leiding van Kilij Arslan I in Noord-Anatolië tijdens de kruistocht van 1101. De Turken versloegen op beslissende wijze de kruisvaarders die naar schatting vier vijfde van hun leger verloren nabij de bergen van Paphlagonia bij Mersivan.De kruisvaarders waren georganiseerd in vijf divisies: de Bourgondiërs, Raymond IV, graaf van Toulouse en de Byzantijnen, de Duitsers, de Fransen en de Longobarden.Het land was zeer geschikt voor de Turken - droog en onherbergzaam voor hun vijand, het was open, met veel ruimte voor hun cavalerie-eenheden.De Turken waren al een paar dagen lastig voor de Latijnen, en zorgden er eindelijk voor dat ze gingen waar Kilij Arslan I ze wilde hebben en zorgden ervoor dat ze maar een kleine hoeveelheid voorraden vonden.De strijd duurde meerdere dagen.Op de eerste dag sneden de Turken de opmars van de kruisvaarders af en omsingelden ze.De volgende dag leidde Conrad zijn Duitsers in een inval die jammerlijk mislukte.Ze slaagden er niet alleen niet in de Turkse linies te openen, ze konden ook niet terugkeren naar het belangrijkste kruisvaardersleger en moesten hun toevlucht zoeken in een nabijgelegen bolwerk.Dit betekende dat ze waren afgesneden van voorraden, hulp en communicatie voor een aanval die mogelijk had plaatsgevonden als de Duitsers in staat waren geweest om hun eigen militaire kracht te leveren.De derde dag was enigszins rustig, met weinig of geen serieuze gevechten, maar op de vierde dag deden de kruisvaarders een intensieve poging om zichzelf te bevrijden uit de val waarin ze zaten. De kruisvaarders brachten zware verliezen toe aan de Turken, maar de aanval was een mislukking tegen het einde van de dag.Kilij Arslan kreeg gezelschap van Ridwan van Aleppo en andere machtige Deense prinsen.De Longobarden, in de voorhoede, werden verslagen, de Pechenegs deserteerden en ook de Fransen en Duitsers werden gedwongen terug te vallen.Raymond zat vast op een rots en werd gered door Stephen en Conrad, veldwachter van keizer Hendrik IV.De strijd ging door tot de volgende dag, toen het kruisvaarderskamp werd veroverd en de ridders vluchtten, vrouwen, kinderen en priesters achterlatend om gedood of tot slaaf gemaakt te worden.De meeste Longobarden, die geen paarden hadden, werden al snel gevonden en gedood of tot slaaf gemaakt door de Turken.Raymond, Stephen, graaf van Blois, en Stephen I, graaf van Bourgondië vluchtten noordwaarts naar Sinope en keerden per schip terug naar Constantinopel.[11]
Slag bij Ertsukhi
Seltsjoekse Turkse soldaten uit de 11e eeuw. ©Angus McBride
1104 Jan 1

Slag bij Ertsukhi

Tbilisi, Georgia
Het koninkrijk Kakheti-Hereti was sinds de jaren 1080 een zijrivier van het Seltsjoekse rijk.In de 1104 was de energieke Georgische koning David IV (ca. 1089-1125) echter in staat om de interne onrust in de Seltsjoekse staat uit te buiten en voerde hij met succes campagne tegen de Seltsjoekse vazalstaat Kakheti-Hereti, en veranderde deze uiteindelijk in een van zijn Saeristavo.De koning van Kakheti-Hereti, Agsartan II, werd gevangengenomen door de Georgische edelen Baramisdze en Arshiani en werd opgesloten in Koetaisi.De Seltsjoekse sultan Berkyaruq stuurde een groot leger naar Georgië om Kakheti en Hereti te heroveren.De strijd werd uitgevochten in het zuidoostelijke deel van het koninkrijk, in het dorp Ertsukhi, gelegen in de vlakten ten zuidoosten van Tbilisi.Koning David van Georgië nam persoonlijk deel aan de strijd, waar de Seltsjoeken de Georgiërs op beslissende wijze versloegen, waardoor hun leger op de vlucht sloeg.De Seltsjoekse Turken maakten vervolgens van het emiraat Tbilisi opnieuw een van hun vazallen.
Slag bij Ghazni
Slag bij Ghazni ©HistoryMaps
1117 Jan 1

Slag bij Ghazni

Ghazni, Afghanistan
De dood van Mas'ud III van Ghazni in 1115 begon een verhitte strijd om de troon.Shirzad besteeg dat jaar de troon, maar het jaar daarop werd hij vermoord door zijn jongere broer Arslan.Arslan kreeg te maken met de opstand van zijn andere broer, Bahram, die steun kreeg van de Seltsjoekse sultan Ahmad Sanjar.Ahmad Sanjar die vanuit Khorasan binnenviel, nam zijn leger mee naar Afghanistan en bracht een verpletterende nederlaag toe aan Arslan nabij Ghazni in Shahrabad.Arslan wist te ontsnappen en Bahram volgde de troon op als vazal van de Seltsjoeken.
Slag bij Didgori
Battle of Didgori ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1121 Aug 12

Slag bij Didgori

Didgori, Georgia
Het koninkrijk Georgië was sinds de jaren 1080 een zijrivier van het Grote Seltsjoekenrijk.In de jaren negentig van de negentiende eeuw slaagde de energieke Georgische koning David IV er echter in om de interne onrust in de Seltsjoekse staat en het succes van de West-Europese Eerste Kruistocht tegen de islamitische controle over het Heilige Land uit te buiten, en vestigde hij een relatief sterke monarchie, waarbij hij zijn leger reorganiseerde en het rekruteren van Kipchak, Alan en zelfs Frankische huurlingen om hen te leiden naar de herovering van verloren gebieden en de verdrijving van Turkse overvallers.Davids veldslagen waren niet, zoals die van de kruisvaarders, onderdeel van een religieuze oorlog tegen de islam, maar waren eerder een politiek-militaire poging om de Kaukasus te bevrijden van de nomadische Seltsjoeken.Georgië, dat al ruim twintig jaar in oorlog was, moest weer productief kunnen worden.Om zijn leger te versterken lanceerde koning David in 1118–1120 een grote militaire hervorming en hervestigde hij enkele duizenden Kipchaks van de noordelijke steppen naar de grensdistricten van Georgië.In ruil daarvoor leverden de Kipchaks één soldaat per gezin, waardoor koning David naast zijn koninklijke troepen (bekend als Monaspa) een permanent leger kon oprichten.Het nieuwe leger voorzag de koning van een broodnodige strijdmacht om zowel de externe bedreigingen als de interne ontevredenheid van machtige heren te bestrijden.Vanaf 1120 begon koning David een agressief expansiebeleid, dat doordrong tot aan het stroomgebied van de Araxes en de Kaspische kust, en moslimhandelaren in de hele zuidelijke Kaukasus terroriseerde.In juni 1121 werd Tbilisi feitelijk belegerd door Georgië, waarbij de moslimelite gedwongen werd een zwaar eerbetoon te betalen aan David IV.De heropleving van de militaire energie van de Georgiërs en zijn eisen om eerbetoon van de onafhankelijke stad Tbilisi brachten een gecoördineerd moslimantwoord teweeg.In 1121 verklaarde Seltsjoekse sultan Mahmud II (ca. 1118–1131) een heilige oorlog aan Georgië.De slag bij Didgori was het hoogtepunt van de hele Georgisch-Seltsjoekse oorlogen en leidde tot de herovering van Tbilisi door de Georgiërs in 1122. Kort daarna verplaatste David de hoofdstad van Koetaisi naar Tbilisi.De overwinning bij Didgori luidde de middeleeuwse Georgische Gouden Eeuw in.
1141
Afwijzen
Slag bij Qatwan
Slag om Qatwan ©HistoryMaps
1141 Sep 9

Slag bij Qatwan

Samarkand, Uzbekistan
De Khitans waren mensen van de Liao-dynastie die vanuit Noord-China naar het westen trokken toen de Jin-dynastie de Liao-dynastie binnenviel en vernietigde in 1125. Liao-overblijfselen werden geleid door Yelü Dashi die de oostelijke Karakhanid-hoofdstad Balasagun innam.In 1137 versloegen ze de West-Karakhaniden, een vazal van de Seltsjoeken, in Khujand, en de Karakhanid-heerser Mahmud II deed een beroep op zijn Seltsjoekse opperheer Ahmed Sanjar voor bescherming.In 1141 arriveerde Sanjar met zijn leger in Samarkand.De Kara-Khitans, die door de Khwarazmians (toen ook een vazal van de Seltsjoeken) waren uitgenodigd om het land van de Seltsjoeken te veroveren, en ook reageerden op een oproep om in te grijpen door de Karluks die verwikkeld waren in een conflict met de Karakhaniden en Seltsjoeken , ook aangekomen.Bij de slag om Qatwan werden de Seljuqs beslissend verslagen, wat het begin van het einde van het Grote Seltsjoekse rijk inluidde.
Belegering van Edessa
Siege of Edessa ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1144 Nov 28

Belegering van Edessa

Edessa
Gedurende deze tijd was het conflict met de kruisvaardersstaten ook met tussenpozen, en na de Eerste Kruistocht zouden de steeds onafhankelijker wordende atabegs vaak een bondgenootschap sluiten met de kruisvaardersstaten tegen andere atabegs terwijl ze met elkaar streden om territorium.In Mosul volgde Zengi Kerbogha op als atabeg en begon met succes het proces van consolidatie van de atabegs van Syrië.In 1144 veroverde Zengi Edessa, aangezien het graafschap Edessa zich tegen hem had verbonden met de Artuqids.Deze gebeurtenis leidde tot de lancering van de Tweede Kruistocht .Nur ad-Din, een van Zengi's zonen die hem opvolgde als atabeg van Aleppo, vormde een alliantie in de regio om zich te verzetten tegen de Tweede Kruistocht, die in 1147 landde.
Tweede kruistocht
Tweede kruistocht ©Angus McBride
1145 Jan 1 - 1149

Tweede kruistocht

Levant
Gedurende deze tijd was het conflict met de kruisvaardersstaten ook met tussenpozen, en na de Eerste Kruistocht zouden de steeds onafhankelijker wordende atabegs vaak een bondgenootschap sluiten met de kruisvaardersstaten tegen andere atabegs terwijl ze met elkaar streden om territorium.In Mosul volgde Zengi Kerbogha op als atabeg en begon met succes het proces van consolidatie van de atabegs van Syrië.In 1144 veroverde Zengi Edessa, aangezien het graafschap Edessa zich tegen hem had verbonden met de Artuqids.Deze gebeurtenis leidde tot de lancering van de Tweede Kruistocht .Nur ad-Din, een van Zengi's zonen die hem opvolgde als atabeg van Aleppo, vormde een alliantie in de regio om zich te verzetten tegen de Tweede Kruistocht, die in 1147 landde.
Seltsjoeken verliezen meer terrein
Armeniërs en Georgiërs (13e eeuw). ©Angus McBride
1153 Jan 1 - 1155

Seltsjoeken verliezen meer terrein

Anatolia, Türkiye
In 1153 kwamen de Ghuzz (Oghuz-Turken) in opstand en veroverden Sanjar.Hij wist na drie jaar te ontsnappen, maar stierf een jaar later.De atabegs, zoals de Zengids en Artuqids, stonden slechts in naam onder de Seltsjoekse sultan en controleerden Syrië over het algemeen onafhankelijk.Toen Ahmad Sanjar in 1157 stierf, brak het rijk nog verder uiteen en werden de atabegs feitelijk onafhankelijk.Op andere fronten begon het koninkrijk Georgië een regionale macht te worden en breidde het zijn grenzen uit ten koste van de Grote Seltsjoeken.Hetzelfde gold tijdens de heropleving van het Armeense koninkrijk Cilicië onder Leo II van Armenië in Anatolië.De Abbasidische kalief An-Nasir begon ook het gezag van de kalief te herbevestigen en sloot zich aan bij de Khwarezmshah Takash.
Het Seltsjoekse rijk stort in
Seljuk Empire collapses ©Angus McBride
1194 Jan 1

Het Seltsjoekse rijk stort in

Anatolia, Turkey
Voor een korte periode was Togrul III de sultan van alle Seltsjoeken behalve Anatolië.In 1194 werd Togrul echter verslagen door Takash, de sjah van het Khwarezmid-rijk, en het Seltsjoekse rijk stortte uiteindelijk in.Van het voormalige Seltsjoekse rijk bleef alleen hetsultanaat Rûm in Anatolië over
1194 Jan 2

Epiloog

Antakya, Küçükdalyan, Antakya/
De Seltsjoeken werden opgeleid in dienst van moslimrechtbanken als slaven of huurlingen.De dynastie bracht heropleving, energie en hereniging in de islamitische beschaving die tot nu toe werd gedomineerd door Arabieren en Perzen .De Seltsjoeken stichtten universiteiten en waren ook beschermheren van kunst en literatuur.Hun regering wordt gekenmerkt door Perzische astronomen zoals Omar Khayyám en de Perzische filosoof al-Ghazali.Onder de Seltsjoeken werd het Nieuw-Perzisch de taal voor historische vastlegging, terwijl het centrum van de Arabische taalcultuur verschoof van Bagdad naar Caïro.Toen de dynastie halverwege de dertiende eeuw in verval raakte, vielen de Mongolen in de jaren zestig van de twaalfde eeuw Anatolië binnen en verdeelden het in kleine emiraten, de Anatolische beyliks.Uiteindelijk zou een van deze, de Ottomanen , aan de macht komen en de rest veroveren.

HistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

AppendicesAPPENDIX 1

Coming of the Seljuk Turks


Play button
APPENDIX 2

Seljuk Sultans Family Tree


Play button
APPENDIX 3

The Great Age of the Seljuks: A Conversation with Deniz Beyazit


Play button

CharactersChaghri Beg

Chaghri Beg

Seljuk Sultan

Suleiman ibn Qutalmish

Suleiman ibn Qutalmish

Seljuk Sultan of Rûm

Malik-Shah I

Malik-Shah I

Sultan of Great Seljuk

Tutush I

Tutush I

Seljuk Sultan of Damascus

Masʽud I of Ghazni

Masʽud I of Ghazni

Sultan of the Ghazvanid Empire

David IV of Georgia

David IV of Georgia

King of Georgia

Kaykhusraw II

Kaykhusraw II

Seljuk Sultan of Rûm

Alp Arslan

Alp Arslan

Sultan of Great Seljuk

Seljuk

Seljuk

Founder of the Seljuk Dynasty

Tamar of Georgia

Tamar of Georgia

Queen of Georgia

Kilij Arslan II

Kilij Arslan II

Seljuk Sultan of Rûm

Tughril Bey

Tughril Bey

Turkoman founder

David Soslan

David Soslan

Prince of Georgia

Baiju Noyan

Baiju Noyan

Mongol Commander

Suleiman II

Suleiman II

Seljuk Sultan of Rûm

Romanos IV Diogenes

Romanos IV Diogenes

Byzantine Emperor

Footnotes 1. Concise Britannica Online Seljuq Dynasty 2007-01-14 at the Wayback Machine article
 2. Wink, Andre, Al Hind: the Making of the Indo-Islamic World Brill Academic Publishers, 1996, ISBN 90-04-09249-8 p. 9
 3. Michael Adas, Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History, (Temple University Press, 2001), 99.
 4. Peacock, Andrew (2015). The Great Seljuk Empire. Edinburgh University Press Ltd. ISBN 978-0-7486-9807-3, p.25
 5. Bosworth, C.E. The Ghaznavids: 994-1040, Edinburgh University Press, 1963, 242.
 6. Sicker, Martin (2000). The Islamic World in Ascendancy : From the Arab Conquests to the Siege of Vienna. Praeger. ISBN 9780275968922.
 7. Metreveli, Samushia, King of Kings Giorgi II, pg. 77-82.
 8. Battle of Partskhisi, Alexander Mikaberidze, Historical Dictionary of Georgia, (Rowman & Littlefield, 2015), 524.
 9. Studi bizantini e neoellenici: Compte-rendu, Volume 15, Issue 4, 1980, pg. 194-195
 10. W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society, p. 617.
 11. Runciman, Steven (1987). A history of the Crusades, vol. 2: The Kingdom of Jerusalem and the Frankish East, 1100-1187. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 23-25. ISBN 052134770X. OCLC 17461930.

References • Arjomand, Said Amir (1999). "The Law, Agency, and Policy in Medieval Islamic Society: Development of the Institutions of Learning from the Tenth to the Fifteenth Century". Comparative Studies in Society and History. 41, No. 2 (Apr.) (2): 263–293. doi:10.1017/S001041759900208X. S2CID 144129603.
 • Basan, Osman Aziz (2010). The Great Seljuqs: A History. Taylor & Francis.
 • Berkey, Jonathan P. (2003). The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600–1800. Cambridge University Press.
 • Bosworth, C.E. (1968). "The Political and Dynastic History of the Iranian World (A.D. 1000–1217)". In Boyle, J.A. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge University Press.
 • Bosworth, C.E., ed. (2010). The History of the Seljuq Turks: The Saljuq-nama of Zahir al-Din Nishpuri. Translated by Luther, Kenneth Allin. Routledge.
 • Bulliet, Richard W. (1994). Islam: The View from the Edge. Columbia University Press.
 • Canby, Sheila R.; Beyazit, Deniz; Rugiadi, Martina; Peacock, A.C.S. (2016). Court and Cosmos: The Great Age of the Seljuqs. The Metropolitan Museum of Art.
 • Frye, R.N. (1975). "The Samanids". In Frye, R.N. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 4:The Period from the Arab invasion to the Saljuqs. Cambridge University Press.
 • Gardet, Louis (1970). "Religion and Culture". In Holt, P.M.; Lambton, Ann K. S.; Lewis, Bernard (eds.). The Cambridge History of Islam. Vol. 2B. Cambridge University Press. pp. 569–603.
 • Herzig, Edmund; Stewart, Sarah (2014). The Age of the Seljuqs: The Idea of Iran Vol.6. I.B. Tauris. ISBN 978-1780769479.
 • Hillenbrand, Robert (1994). Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning. Columbia University Press.
 • Korobeinikov, Dimitri (2015). "The Kings of the East and the West: The Seljuk Dynastic Concept and Titles in the Muslim and Christian sources". In Peacock, A.C.S.; Yildiz, Sara Nur (eds.). The Seljuks of Anatolia. I.B. Tauris.
 • Kuru, Ahmet T. (2019). Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Underdevelopment. Cambridge University Press.
 • Lambton, A.K.S. (1968). "The Internal Structure of the Saljuq Empire". In Boyle, J.A. (ed.). The Cambridge History of Iran. Vol. 5: The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge University Press.
 • Minorsky, V. (1953). Studies in Caucasian History I. New Light on the Shaddadids of Ganja II. The Shaddadids of Ani III. Prehistory of Saladin. Cambridge University Press.
 • Mirbabaev, A.K. (1992). "The Islamic lands and their culture". In Bosworth, Clifford Edmund; Asimov, M. S. (eds.). History of Civilizations of Central Asia. Vol. IV: Part Two: The age of achievement: A.D. 750 to the end of the fifteenth century. Unesco.
 • Christie, Niall (2014). Muslims and Crusaders: Christianity's Wars in the Middle East, 1095–1382: From the Islamic Sources. Routledge.
 • Peacock, Andrew C. S. (2010). Early Seljūq History: A New Interpretation.
 • Peacock, A.C.S.; Yıldız, Sara Nur, eds. (2013). The Seljuks of Anatolia: Court and Society in the Medieval Middle East. I.B.Tauris. ISBN 978-1848858879.
 • Peacock, Andrew (2015). The Great Seljuk Empire. Edinburgh University Press Ltd. ISBN 978-0-7486-9807-3.
 • Mecit, Songül (2014). The Rum Seljuqs: Evolution of a Dynasty. Routledge. ISBN 978-1134508990.
 • Safi, Omid (2006). The Politics of Knowledge in Premodern Islam: Negotiating Ideology and Religious Inquiry (Islamic Civilization and Muslim Networks). University of North Carolina Press.
 • El-Azhari, Taef (2021). Queens, Eunuchs and Concubines in Islamic History, 661–1257. Edinburgh University Press. ISBN 978-1474423182.
 • Green, Nile (2019). Green, Nile (ed.). The Persianate World: The Frontiers of a Eurasian Lingua Franca. University of California Press.
 • Spuler, Bertold (2014). Iran in the Early Islamic Period: Politics, Culture, Administration and Public Life between the Arab and the Seljuk Conquests, 633–1055. Brill. ISBN 978-90-04-28209-4.
 • Stokes, Jamie, ed. (2008). Encyclopedia of the Peoples of Africa and the Middle East. New York: Facts On File. ISBN 978-0-8160-7158-6. Archived from the original on 2017-02-14.
 • Tor, D.G. (2011). "'Sovereign and Pious': The Religious Life of the Great Seljuq Sultans". In Lange, Christian; Mecit, Songul (eds.). The Seljuqs: Politics, Society, and Culture. Edinburgh University Press. pp. 39–62.
 • Tor, Deborah (2012). "The Long Shadow of Pre-Islamic Iranian Rulership: Antagonism or Assimilation?". In Bernheimer, Teresa; Silverstein, Adam J. (eds.). Late Antiquity: Eastern Perspectives. Oxford: Oxbow. pp. 145–163. ISBN 978-0-906094-53-2.
 • Van Renterghem, Vanessa (2015). "Baghdad: A View from the Edge on the Seljuk Empire". In Herzig, Edmund; Stewart, Sarah (eds.). The Age of the Seljuqs: The Idea of Iran. Vol. VI. I.B. Tauris.