Osmanska rikets historia

1923

Epilog

bilagor

tecken

fotnoter

referenser


Play button

1299 - 1922

Osmanska rikets historiaDet osmanska riket grundades ca.1299 av Osman I som en liten beylik i nordvästra Mindre Asien strax söder om den bysantinska huvudstaden Konstantinopel.År 1326 erövrade ottomanerna närliggande Bursa och skar av Mindre Asien från bysantinsk kontroll.Osmanerna korsade först in i Europa 1352, etablerade en permanent bosättning vid slottet Çimpe på Dardanellerna 1354 och flyttade sin huvudstad till Edirne (Adrianopel) 1369. Samtidigt assimilerades de många små turkiska staterna i Mindre Asien i blivande osmanska sultanatet genom erövring eller trohetsförklaringar.När Sultan Mehmed II erövrade Konstantinopel (idag heter Istanbul) 1453 och förvandlade den till den nya osmanska huvudstaden, växte staten till ett betydande imperium som expanderade djupt in i Europa, norra Afrika och Mellanöstern.Med de flesta av Balkan under ottomanskt styre i mitten av 1500-talet ökade det ottomanska territoriet exponentiellt under sultan Selim I, som antog kalifatet 1517 när ottomanerna vände österut och erövrade västra Arabien ,Egypten , Mesopotamien och Levanten, bland andra territorier .Inom de närmaste decennierna blev mycket av den nordafrikanska kusten (förutom Marocko) en del av det osmanska riket.Imperiet nådde sin spets under Suleiman den storartade på 1500-talet, då det sträckte sig från Persiska viken i öster till Algeriet i väster och från Jemen i söder till Ungern och delar av Ukraina i norr.Enligt den osmanska nedgångstesen var Suleimans regeringstid toppen av den osmanska klassiska perioden, under vilken den osmanska kulturen, konsten och det politiska inflytandet blomstrade.Imperiet nådde sin maximala territoriella utsträckning 1683, på tröskeln till slaget vid Wien.Från 1699 och framåt började det osmanska riket förlora territorium under de kommande två århundradena på grund av intern stagnation, kostsamma försvarskrig, europeisk kolonialism och nationalistiska revolter bland dess multietniska undersåtar.I vilket fall som helst var behovet av att modernisera uppenbart för imperiets ledare i början av 1800-talet, och många administrativa reformer genomfördes i ett försök att förhindra imperiets förfall, med varierande framgång.Den gradvisa försvagningen av det osmanska riket gav upphov till den östliga frågan i mitten av 1800-talet.Imperiet tog slut i efterdyningarna av dess nederlag i första världskriget , när dess återstående territorium delades upp av de allierade.Sultanatet avskaffades officiellt av regeringen för den turkiska stora nationalförsamlingen i Ankara den 1 november 1922 efter det turkiska frihetskriget .Under sina mer än 600 år av existens har det osmanska riket lämnat ett djupt arv i Mellanöstern och sydöstra Europa, vilket kan ses i sederna, kulturen och köket i de olika länderna som en gång var en del av dess rike.
HistoryMaps Shop

Besök butiken

1299 - 1453
Osmanska rikets uppkomstornament
Play button
1299 Jan 1 00:01 - 1323

Osmans dröm

Söğüt, Bilecik, Türkiye
Osmans ursprung är extremt oklart, och nästan ingenting är känt om hans karriär före början av 1300-talet.[1] Datumet för 1299 anges ofta som början av hans regeringstid, men detta datum överensstämmer inte med någon historisk händelse och är rent symboliskt.År 1300 hade han blivit ledare för en grupp turkiska pastorala stammar, genom vilka han regerade över ett litet territorium runt staden Söğüt i den nordvästra anatoliska regionen Bithynien.Han ledde frekventa räder mot det angränsande bysantinska riket.Framgång lockade krigare till hans efterföljare, särskilt efter hans seger över en bysantinsk armé i slaget vid Bapheus 1301 eller 1302. Osmans militära verksamhet var till stor del begränsad till plundrar eftersom, vid tiden för hans död, 1323-1324, hade ottomanerna ännu inte utvecklat effektiva tekniker för belägringskrigföring.[2] Även om han är känd för sina räder mot bysantinerna, hade Osman också många militära konfrontationer med tatariska grupper och med det närliggande furstendömet Germiyan.Osman var skicklig på att skapa politiska och kommersiella relationer med närliggande grupper, muslimska såväl som kristna.Tidigt lockade han flera anmärkningsvärda figurer till sin sida, inklusive Köse Mihal, en bysantinsk bychef vars ättlingar (känd som Mihaloğulları) åtnjöt företräde bland gränskrigarna i osmansk tjänst.Köse Mihal var anmärkningsvärd för att ha varit kristen grek;medan han så småningom konverterade till islam, indikerar hans framträdande historiska roll Osmans vilja att samarbeta med icke-muslimer och att införliva dem i sitt politiska företag.Osman I stärkte sin legitimitet genom att gifta sig med dottern till Sheikh Edebali, en framstående lokal religiös ledare som sades ha stått i spetsen för en gemenskap av dervischer vid gränsen.Senare osmanska författare förskönade denna händelse genom att skildra Osman som att han upplevt en dröm när han bodde hos Edebali, där det förutsades att hans ättlingar skulle regera över ett stort imperium.
Play button
1323 Jan 1 - 1359

Fotfäste i Europa

Bursa, Türkiye
Efter Osmans död efterträdde hans son Orhan honom som ledare för osmanerna.Orhan övervakade erövringen av Bithyniens större städer, eftersom Bursa (Prusa) erövrades 1326 och resten av regionens städer föll kort därefter.[2] Redan 1324 använde osmanerna sig av Seljuks byråkratiska metoder och hade utvecklat kapaciteten att prägla mynt och använda belägringstaktik.Det var under Orhan som ottomanerna började attrahera islamiska lärda från öster för att fungera som administratörer och domare, och det första medrese (universitetet) etablerades i Iznik 1331. [3]Förutom att bekämpa bysantinerna, erövrade Orhan också det turkiska furstendömet Karesi 1345-6, och placerade därmed alla potentiella gränsövergångar till Europa i osmanska händer.De erfarna karesiska krigarna införlivades i den osmanska militären och var en värdefull tillgång i efterföljande kampanjer på Balkan.Orhan gifte sig med Theodora, dotter till den bysantinske prinsen John VI Cantacuzenus.År 1346 stödde Orhan öppet Johannes VI i störtandet av kejsaren John V Palaeologus.När Johannes VI blev medkejsare (1347–1354) tillät han Orhan att plundra halvön Gallipoli 1352, varefter ottomanerna fick sitt första permanenta fäste i Europa vid slottet Çimpe 1354. Orhan bestämde sig för att fortsätta kriget mot Europa, Anatolian Turkar bosattes i och runt Gallipoli för att säkra det som en språngbräda för militära operationer i Thrakien mot bysantinerna och bulgarerna .Större delen av östra Thrakien översvämmades av osmanska styrkor inom ett decennium och fördes permanent under Orhans kontroll genom kraftig kolonisering.De första trakiska erövringarna placerade ottomanerna strategiskt längs alla de stora kommunikationsvägarna över land som länkade Konstantinopel till Balkangränserna, vilket underlättade deras utökade militära operationer.Dessutom isolerade kontrollen av motorvägarna i Thrakien Bysans från direkt landkontakt med någon av dess potentiella allierade på Balkan och i Västeuropa.Den bysantinske kejsaren John V tvingades underteckna ett ogynnsamt fördrag med Orhan 1356 som erkände hans trakiska förluster.Under de följande 50 åren fortsatte ottomanerna att erövra stora territorier på Balkan och nådde så långt norrut som dagens Serbien.Genom att ta kontroll över passagerna till Europa fick ottomanerna en betydande fördel gentemot sina rivaliserande turkiska furstendömen i Anatolien, eftersom de nu kunde få enorm prestige och rikedom från erövringar som utfördes vid Balkangränsen.
Play button
1329 Jun 10

Slaget vid Pelekanon

Çukurbağ, Nicomedia, İzmit/Koc
Genom Andronikus tillträde 1328 hade de kejserliga territorierna i Anatolien dramatiskt krympt från nästan hela västra delen av det moderna Turkiet.Andronicus bestämde sig för att avlasta de viktiga belägrade städerna Nicomedia och Nicaea, och hoppades kunna återställa gränsen till en stabil position.Den bysantinske kejsaren Andronicus III samlade ihop en legosoldatarmé och gav sig av mot Anatolien på halvöns landområden Kocaeli.Men i de nuvarande städerna Darica, på en plats som då kallades Pelekanon, inte alltför långt från Üsküdar, träffade han Orhans trupper.I det efterföljande slaget vid Pelekanon, styrdes de bysantinska styrkorna av Orhans disciplinerade trupper.Därefter övergav Andronicus tanken på att få tillbaka Kocaeli-länderna och förde aldrig mer en fältstrid mot de osmanska styrkorna.
Belägring av Nicea
Belägring av Nicea ©HistoryMaps
1331 Jan 1

Belägring av Nicea

İznik, Bursa, Türkiye
År 1326 hade landområden runt Nicaea fallit i händerna på Osman I.Han hade också erövrat staden Bursa och etablerat en huvudstad farligt nära den bysantinska huvudstaden Konstantinopel.År 1328 började Orhan, Osmans son, belägringen av Nicaea, som hade varit i ett tillstånd av intermittent blockad sedan 1301. Osmanerna saknade förmågan att kontrollera tillgången till staden genom hamnen vid sjön.Som ett resultat drog belägringen ut på i flera år utan slut.År 1329 försökte kejsar Andronicus III att bryta belägringen.Han ledde en hjälpstyrka för att driva bort ottomanerna från både Nicomedia och Nicaea.Efter några mindre framgångar drabbades styrkan dock av en omvändning vid Pelekanon och drog sig tillbaka.När det stod klart att ingen effektiv kejserlig styrka skulle kunna återställa gränsen och driva bort ottomanerna, föll den egentliga staden 1331.
Belägring av Nicomedia
Belägring av Nicomedia ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1333 Jan 1

Belägring av Nicomedia

İzmit, Kocaeli, Türkiye
Efter det bysantinska nederlaget vid Nicaea 1331 var förlusten av Nicomedia bara en tidsfråga för bysantinerna.Andronikos III Palaiologos, den bysantinske kejsaren , försökte muta den osmanske ledaren Orhan, men 1337 attackerades Nicomedia och föll till osmanerna.Det bysantinska riket återhämtade sig inte från detta nederlag;det sista anatoliska fästet i Bysans hade fallit, förutom Philadelphia, som var omgivet av germiyaniderna fram till 1396.
Nordvästra Anatolien
Kontroll över nordvästra Anatolien ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1345 Jan 1

Nordvästra Anatolien

Bergama, İzmir, Türkiye
Orhan erövrade också det turkiska furstendömet Karesi 1345-6, och placerade därmed alla potentiella övergångsställen till Europa i osmanska händer.De erfarna karesiska krigarna införlivades i den osmanska militären och var en värdefull tillgång i efterföljande kampanjer på Balkan.Med erövringen av Karesi inkluderades nästan hela nordvästra Anatolien i den osmanska Beylik, och de fyra städerna Bursa, Nicomedia İzmit, Nicaea, İznik och Pergamum (Bergama) hade blivit fästen för dess makt.Förvärvet av Karesi gjorde det möjligt för osmanerna att påbörja erövringen av europeiska länder i Rumelia över Dardanellerna.
Digerdöden
digerdöden i det bysantinska riket. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1346 Jan 1

Digerdöden

İstanbul, Türkiye
Svartedöden var destruktiv för den bysantinska staten.Den anlände till Anatolien i slutet av 1346 och nådde Konstantinopel 1347. Liksom i Europa eliminerade digerdöden en betydande del av befolkningen i huvudstaden och andra städer och förvärrade de redan dåliga ekonomiska och agrara förhållandena i städer och på landsbygden.Digerdöden ödelade Byzantium, särskilt för att den inträffade efter två inbördeskrig över succession, på 1320- och 1340-talen, som gjorde att staten var fråntagen kontanter och var sårbar för venetianska , genuesiska och osmanska interventioner och invasioner.Från 1346 till 1352 härjade epidemin bysantinska städer, utarmade deras befolkningar och lämnade få soldater att försvara dem.
Thrakien
Osmanerna överskrider Thrakien ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1352 Jan 1

Thrakien

Thrace, Plovdiv, Bulgaria
Orhan bestämde sig för att fortsätta kriget mot Europa, anatoliska turkar bosatte sig i och runt Gallipoli för att säkra det som en språngbräda för militära operationer i Thrakien mot bysantinerna och bulgarerna .Större delen av östra Thrakien översvämmades av osmanska styrkor inom ett decennium och fördes permanent under Orhans kontroll genom kraftig kolonisering.De första trakiska erövringarna placerade ottomanerna strategiskt längs alla de stora kommunikationsvägarna över land som länkade Konstantinopel till Balkangränserna, vilket underlättade deras utökade militära operationer.Dessutom isolerade kontrollen av motorvägarna i Thrakien Bysans från direkt landkontakt med någon av dess potentiella allierade på Balkan och i Västeuropa.
Erövringen av Adrianopel
Erövringen av Adrianopel ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1362 Jan 1 - 1386

Erövringen av Adrianopel

Edirne, Türkiye
Efter att ottomanerna intog Gallipoli 1354 var den turkiska expansionen på södra Balkan snabb.Huvudmålet för framryckningen var Adrianopel, som var den tredje viktigaste bysantinska staden (efter Konstantinopel och Thessalonika).Datumet för Adrianopels fall för turkarna har varit omtvistat bland forskare på grund av de olika berättelserna i källmaterialet.Efter erövringen döptes staden om till Edirne. Erövringen av Adrianopel var en vändpunkt i ottomanernas historia i Europa.Istället signalerade förvandlingen av Adrianopel till den nya ottomanska huvudstaden Edirne till lokalbefolkningen att ottomanerna hade för avsikt att bosätta sig permanent i Europa.
Rumelia
Kolonisering av Martizadalen ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1363 Jan 1

Rumelia

Edirne, Türkiye
Orhan och Murad bosatte många turkar och muslimer i Edirne i Maritzadalen.Det är då vi börjar höra om termen "timars" och "timariots".(se bilaga)Timarsystemet garanterade en källa för turkiskt kavalleri för sultanens armé.Denna kolonisering resulterade runt sydöstra Europa, som så småningom skulle bli känt som Rumelia.Rumelia skulle bli ett andra hjärta och central för den osmanska staten.På vissa sätt blev det viktigare än Anatolien.Mineral- och timmertillgångarna från detta nya land gav senare osmanska sultaner möjlighet att erövra resten av Anatolien.
Play button
1363 Jan 1

Janitsjaren grundad

Edirne, Türkiye
Bildandet av janitsjarerna har daterats till Murad I (r. 1362–1389), den tredje härskaren över det osmanska riket.Osmanerna införde en skatt på en femtedel på alla slavar som togs i krig, och det var från denna pool av arbetskraft som sultanerna först konstruerade janitsjarkåren som en personlig armé som endast var lojal mot sultanen.[26]Från 1380-talet till 1648 samlades janitsjarerna genom devşirme-systemet, som avskaffades 1648. [27] Detta var att ta (förslava) icke-muslimska pojkar, [28] särskilt anatoliska och kristna på Balkan;Judar var aldrig föremål för devşirme, inte heller barn från turkiska familjer.Det finns dock bevis för att judar försökte registrera sig i systemet.Judar var inte tillåtna i janitsararmén, så i misstänkta fall skulle hela partiet skickas till det kejserliga arsenalet som kontrakterade arbetare.Osmanska dokument från avgiften vintern 1603-1604 från Bosnien och Albanien skrev för att uppmärksamma några barn som möjligen judiska (şekine-i arz-ı yahudi).Enligt Encyclopedia Britannica, "införde de första dagarna alla kristna urskillningslöst. Senare föredrogs de från det som nu är Albanien, Bosnien och Bulgarien."[29]
Play button
1371 Sep 26

Slaget vid Maritsa

Maritsa River
Ugljesa, en serbisk despot insåg faran från de osmanska turkarna som närmade sig hans land och försökte skapa en koalition mot dem.Hans idé var att driva ut dem från Europa istället för att försöka försvara fästningar och städer.Den serbiska armén uppgick till 50 000–70 000 man.Despot Uglješa ville göra en överraskande attack mot ottomanerna i deras huvudstad Edirne, medan Murad I var i Mindre Asien.Den osmanska armén var mycket mindre, bysantinsk grekisk forskare Laonikos Chalkokondyles och olika källor ger antalet 800 upp till 4 000 man, men på grund av överlägsen taktik, genom att genomföra en natträd mot det serbiska lägret, kunde Şâhin Paşa besegra den serbiska armén och döda kung Vukašin och despoten Uglješa.Tusentals serber dödades och tusentals drunknade i floden Maritsa när de försökte fly.Efter striden sprang Maritsa röd av blod.
Bulgarer blir vasaller för ottomanerna
Bulgarer blir vasaller för ottomanerna. ©HistoryMaps
1373 Jan 1

Bulgarer blir vasaller för ottomanerna

Bulgaria
År 1373 tvingades Ivan Shishman, den bulgariska kejsaren att förhandla fram ett förödmjukande fredsavtal: han blev en osmansk vasall som stärkte unionen med ett äktenskap mellan Murad och Shishmans syster Kera Tamara.Som kompensation lämnade ottomanerna tillbaka några av de erövrade länderna, inklusive Ihtiman och Samokov.
Slaget vid Dubrovnik
Slaget vid Dubrovnik ©HistoryMaps
1378 Jan 1

Slaget vid Dubrovnik

Paraćin, Serbia
I mitten av 1380-talet fokuserade Murad återigen på Balkan.Med sin bulgariska vasall Shishman upptagen av ett krig med valakien Voievod Dan I av Wallachia (ca 1383-86) tog Murad 1385 Sofia, den sista kvarvarande bulgariska besittningen söder om Balkanbergen, vilket öppnade vägen mot det strategiskt belägna Niš, norra änden av den viktiga motorvägen Vardar-Morava.Slaget vid Dubravnica var det första historiska omnämnandet av några ottomanska rörelser till prins Lazars territorium.Den serbiska armén gick segrande, även om detaljerna i själva striden är knappa.Efter detta slag vågade turkarna inte in i Serbien förrän 1386, då deras arméer styrdes nära Pločnik.
Belägring av Sofia
Belägring av Sofia ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1382 Jan 1

Belägring av Sofia

Sofia, Bulgaria
Belägringen av Sofia inträffade antingen 1382 eller 1385 som en del av den pågående konflikten mellan Bulgarien och det osmanska riket.År 1373 ingick den bulgariska kejsaren Ivan Shishman, som erkände den ottomanska styrkan, ett vasalavtal och ordnade så att hans syster Kera Tamara gifte sig med sultan Murad I i utbyte mot att några erövrade fästningar återlämnades.Trots detta fredsavtal återupptog ottomanerna i början av 1380-talet sina militära kampanjer och belägrade den strategiskt viktiga staden Sofia, som kontrollerade viktiga kommunikationsvägar till Serbien och Makedonien.Tyvärr är historiska uppgifter om belägringen knappa.Till en början gjorde ottomanerna misslyckade försök att bryta mot stadens försvar, vilket ledde till att deras befälhavare, Lala Shahin Pasha, övervägde att överge belägringen.En bulgarisk förrädare lyckades dock locka stadens guvernör, Ban Yanuka, ut ur fästningen under sken av en jaktexpedition, vilket resulterade i att han tillfångatogs av turkarna.Med bulgarerna kvar ledarlösa kapitulerade de så småningom.Stadens murar demonterades och en ottomansk garnison var stationerad där.Denna seger gjorde det möjligt för osmanerna att avancera längre nordväst, och slutligen erövrade Pirot och Niš 1386, vilket skapade en barriär mellan Bulgarien och Serbien.
Osmanerna fångar Nis
Osmanerna fångar Nis ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1385 Jan 1

Osmanerna fångar Nis

Niš, Serbia
År 1385, efter en 25 dagar lång belägring, intog det osmanska riket staden Niš.Erövringen av Niš tillät ottomanerna att stärka sin kontroll över regionen och ytterligare utöka sitt inflytande på Balkan.Det spelade också en betydande roll i att kila in ottomanerna mellan Bulgarien och Serbien, vilket påverkade dynamiken i de pågående konflikterna i området.
Slaget vid Pločnik
Slaget vid Pločnik ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1386 Jan 1

Slaget vid Pločnik

Pločnik, Serbia
Murad erövrade Niš 1386, vilket kanske tvingade Lazar av Serbien att acceptera ottomansk vasalage strax därefter.Medan han trängde djupare in i norr – centrala Balkan, hade Murad också styrkor som flyttade västerut längs ''Via Ingatia'' in i Makedonien, vilket tvingade fram vasallstatus på regionala härskare som fram till den tiden hade undkommit det ödet.En kontingent nådde den albanska Adriatiska kusten 1385. En annan intog och ockuperade Thessaloniki 1387. Faran för de kristna Balkanstaternas fortsatta självständighet blev oroväckande uppenbar.När anatoliska angelägenheter tvingade Murad att lämna Balkan 1387, försökte hans serbiska och bulgariska vasaller bryta sina band till honom.Lazar bildade en koalition med Tvrtko I av Bosnien och Stratsimir av Vidin.Efter att han vägrat ett osmanskt krav på att han skulle leva upp till sina vasallförpliktelser sändes trupper mot honom.Lazar och Tvrtko mötte turkarna och besegrade dem vid Plocnik, väster om Niš.Segern av hans medkristna prinsar uppmuntrade Shishman att avskaffa osmansk vasalage och återhämta Bulgariens självständighet.
Slaget vid Bileća
Slaget vid Bileća ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1388 Aug 26

Slaget vid Bileća

Bileća, Bosnia and Herzegovina
Murad återvände från Anatolien 1388 och startade en blixtkampanj mot de bulgariska härskarna Shishman och Sratsimir, som snabbt tvingades till vasallunderkastelse.Han krävde då att Lazar skulle utropa sin vasalage och betala tribut.Självsäker på grund av segern vid Plocnik vägrade den serbiske prinsen och vände sig till Tvrtko av Bosnien och Vuk Brankovic, hans svärson och oberoende härskare över norra Makedonien och Kosovo, för hjälp mot den vissa osmanska vedergällningsoffensiven.Slaget vid Bileća utkämpades i augusti 1388 mellan styrkorna från kungariket Bosnien ledd av storfursten Vlatko Vuković, och det osmanska riket under ledning av Lala Şahin Pasha.Den osmanska armén bröt sig in i Hum, rikets södra region.Efter dagar av plundring, drabbade inkräktarna samman med den försvarande styrkan nära staden Bileća, nordost om Dubrovnik.Slaget slutade med ett osmanskt nederlag.
Play button
1389 Jan 1 - 1399

Att förena Anatolia & Clash med Timur

Bulgaria
Bayezid I efterträdde sultanskapet efter mordet på sin far Murad.I raseri över attacken beordrade han alla serbiska fångar att dödas;Bayezid, "åskbollen", förlorade lite tid på att expandera ottomanska erövringar på Balkan.Han följde upp sin seger genom att plundra över hela Serbien och södra Albanien, vilket tvingade de flesta av de lokala prinsarna till vasalage.Både för att säkra den södra delen av motorvägen Vardar-Morava och för att etablera en fast bas för permanent expansion västerut till Adriatiska kusten, bosatte Bayezid ett stort antal ''yürüks'' längs Vardarflodens dalgång i Makedonien.År 1396 genomförde den ungerske kungen Sigismund ett korståg mot ottomanerna.Korsfarararmén bestod främst av ungerska och franska riddare, men inkluderade några valakiska trupper.Även om det nominellt leddes av Sigismund, saknade det kommandosammanhållning.Korsfararna korsade Donau, marscherade genom Vidin och anlände till Nikopol, där de mötte turkarna.De egensinniga franska riddarna vägrade följa Sigismunds stridsplaner, vilket resulterade i deras förkrossande nederlag.Eftersom Sratsimir hade tillåtit korsfararna att passera genom Vidin, invaderade Bayezid hans länder, tog honom till fånga och annekterade hans territorier.Med Vidins fall upphörde Bulgarien att existera och blev den första stora kristna Balkanstaten som helt försvann genom direkt osmansk erövring.Efter Nikopol nöjde sig Bayezid med att plundra Ungern, Valakien och Bosnien.Han erövrade större delen av Albanien och tvingade de återstående nordalbanska herrarna till vasalage.En ny, halvhjärtad belägring av Konstantinopel genomfördes men hävdes 1397 efter att kejsar Manuel II, Bayezids vasall, gick med på att sultanen skulle bekräfta alla framtida bysantinska kejsare.Bayezid tog med sig en armé som i första hand bestod av balkaniska vasallrupper, inklusive serber ledda av Lazarevic.Han stod snart inför en invasion av Anatolien av den centralasiatiska härskaren Timur .Omkring 1400 gick Timur in i Mellanöstern.Timur plundrade några byar i östra Anatolien och inledde konflikten med det osmanska riket.I augusti 1400 brände Timur och hans hord ner staden Sivas till grunden och avancerade in på fastlandet.Deras arméer möttes utanför Ankara, vid slaget vid Ankara, 1402. Osmanerna styrdes och Bayezid togs till fånga, senare dog i fångenskap.Ett inbördeskrig, som varade från 1402 till 1413, bröt ut bland Bayezids överlevande söner.Känd i ottomansk historia som Interregnum, stoppade den kampen tillfälligt den aktiva ottomanska expansionen på Balkan.
Play button
1389 Jun 15

Slaget om Kosovo

Kosovo Polje
Mycket av den serbiska adeln hade förstörts av ottomanerna i slaget vid Maritsa.Prins Lazar, härskare över den norra delen av det tidigare imperiet (av Mähriska Serbien), var medveten om det osmanska hotet och började diplomatiska och militära förberedelser för en kampanj mot dem.Slaget om Kosovo ägde rum den 15 juni 1389 mellan en armé ledd av den serbiske prinsen Lazar Hrebeljanović och en invaderande armé av det osmanska riket under ledning av sultan Murad Hüdavendigâr.Slaget utkämpades på Kosovofältet i det territorium som styrdes av den serbiske adelsmannen Vuk Branković, i det som idag är Kosovo, cirka 5 kilometer nordväst om den moderna staden Pristina.Armén under prins Lazar bestod av hans egna trupper, en kontingent ledd av Branković, och en kontingent skickad från Bosnien av kung Tvrtko I, under befäl av Vlatko Vuković.Prins Lazar var härskaren över Mähriska Serbien och den mäktigaste bland dåtidens serbiska regionala herrar, medan Branković styrde distriktet Branković och andra områden, och erkände Lazar som sin överherre.Tillförlitliga historiska berättelser om slaget är få.Huvuddelen av båda arméerna utplånades och Lazar och Murad dödades.Den serbiska arbetskraften var dock uttömd och hade ingen kapacitet att sätta upp stora arméer mot framtida ottomanska kampanjer, som förlitade sig på nya reservstyrkor från Anatolien.Följaktligen blev de serbiska furstendömena som inte redan var osmanska vasaller det under de följande åren.
Sultan Bayezid
Bayezid utropas till sultan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1389 Jun 16

Sultan Bayezid

Kosovo
Bayezid I (ofta kallad Yıldırım, "åskbulten") efterträdde sultanskapet efter mordet på sin far Murad under slaget om Kosovo.I raseri över attacken beordrade han alla serbiska fångar att dödas;Beyazid blev känd som Yıldırım, blixten, för den hastighet med vilken hans imperium expanderade.
Anatoliskt enande
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1390 Jan 1

Anatoliskt enande

Konya, Turkey
Sultanen började ena Anatolien under sitt styre.I ett enda fälttåg under sommaren och hösten 1390 erövrade Bayezid beylikerna i Aydin, Saruhan och Menteshe.Hans stora rival Sulayman, emiren av Karaman, svarade genom att alliera sig med härskaren över Sivas, Kadi Burhan al-Din och de återstående turkiska beylikerna.Ändå drev Bayezid på och överväldigade de återstående beylikerna (Hamid, Teke och Germiyan), samt tog städerna Akşehir och Niğde, såväl som deras huvudstad Konya från Karaman.
Belägring av Konstantinopel
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Jan 1

Belägring av Konstantinopel

İstanbul, Türkiye
År 1394 belägrade Bayezid (lång blockad) Konstantinopel, huvudstaden i det bysantinska riket.Anadoluhisarı-fästningen byggdes mellan 1393 och 1394 som en del av förberedelserna för den andra osmanska belägringen av Konstantinopel, som ägde rum 1395. Redan 1391 hade de snabba osmanska erövringarna på Balkan avskurit staden från dess inland.Efter att ha byggt fästningen Anadoluhisarı för att kontrollera Bosporussundet, från 1394, försökte Bayezid svälta staden till underkastelse genom att blockera den både på land och, mindre effektivt, till sjöss.Bristen på en flotta eller nödvändigt artilleri för att riva de imponerande murarna gjorde detta till en misslyckad belägring.Dessa lektioner skulle senare hjälpa de senare osmanska kejsarna.På uppmaning av den bysantinske kejsaren Manuel II Palaeologus organiserades ett nytt korståg för att besegra honom.
Osmaner attackerar Valakiet
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1394 Oct 1

Osmaner attackerar Valakiet

Argeș River, Romania
Wallachians stöd av bulgarerna söder om Donau som kämpade mot turkarna förde dem i konflikt med det osmanska riket.År 1394 korsade Bayezid I floden Donau och ledde 40 000 man, en imponerande styrka på den tiden, för att attackera Valakiet, styrt vid den tiden av Mircea den äldre.Mircea hade bara cirka 10 000 man så han kunde inte överleva en öppen kamp.Han valde att utkämpa det som nu skulle kallas ett gerillakrig, genom att svälta ut den motsatta armén och använda små, lokaliserade attacker och reträtter (en typisk form av asymmetrisk krigföring).Osmanerna var överlägsna till antalet, men i slaget vid Rovine, i skogklädd och sumpig terräng, vann valakierna den hårda striden och hindrade Bayezids armé från att avancera bortom Donau.
Osmanska-venetianska krigen
Första ottomanska-venetianska kriget ©Jose Daniel Cabrera Peña
1396 Jan 1 - 1718

Osmanska-venetianska krigen

Venice, Metropolitan City of V

De osmanska–venetianska krigen var en serie konflikter mellan det osmanska riket och Republiken Venedig som startade 1396 och varade till 1718.

Slaget vid Nicopolis
Slaget vid Nicopolis ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1396 Sep 25

Slaget vid Nicopolis

Nicopolis, Bulgaria
År 1396 genomförde den ungerske kungen Sigismund slutligen ett korståg mot ottomanerna.Korsfarararmén bestod främst av ungerska och franska riddare, men inkluderade några valakiska trupper.Även om det nominellt leddes av Sigismund, saknade det kommandosammanhållning.Korsfararna korsade Donau, marscherade genom Vidin och anlände till Nikopol, där de mötte turkarna.De egensinniga franska riddarna vägrade följa Sigismunds stridsplaner, vilket resulterade i deras förkrossande nederlag.Eftersom Sratsimir hade tillåtit korsfararna att passera genom Vidin, invaderade Bayezid hans länder, tog honom till fånga och annekterade hans territorier.Med Vidins fall upphörde Bulgarien att existera och blev den första stora kristna Balkanstaten som helt försvann genom direkt osmansk erövring.
Slaget vid Ankara
Slaget vid Ankara ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1402 Jul 20

Slaget vid Ankara

Ankara, Türkiye
Slaget vid Ankara eller Angora utkämpades den 20 juli 1402 på Çubuk-slätten nära Ankara, mellan styrkorna från den osmanske sultanen Bayezid I och emiren från Timuridiska imperiet, Timur .Slaget var en stor seger för Timur.Efter striden flyttade Timur genom västra Anatolien till den Egeiska kusten, där han belägrade och intog staden Smyrna, ett fäste för de kristna riddarsjukhuset.Slaget var katastrofalt för den osmanska staten, spräckte det som fanns kvar och ledde till nästan total kollaps av imperiet.Mongoler strövade fritt i Anatolien och sultanens politiska makt bröts.Detta resulterade i ett inbördeskrig bland Bayezids söner känt som det osmanska Interregnum.
Play button
1402 Jul 21 - 1413

Osmanska Interregnum

Edirne, Türkiye
Efter nederlaget i Ankara följde en tid av totalt kaos i imperiet.Mongoler strövade fritt i Anatolien och sultanens politiska makt bröts.Efter att Beyazid tillfångatogs slogs hans återstående söner, Suleiman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi och Musa Çelebi mot varandra i det som blev känt som det osmanska Interregnum.Det osmanska Interregnum förde en kort period av semi-oberoende till de vasallkristna Balkanstaterna.Suleyman, en av den sene sultanens söner, höll den osmanska huvudstaden i Edirne och utropade sig själv till härskare, men hans bröder vägrade att erkänna honom.Han slöt sedan allianser med Bysans, dit Thessaloniki återvändes, och med Republiken Venedig 1403 för att stärka sin position.Suleymans imponerande karaktär vände emellertid hans balkanvasaller emot honom.1410 besegrades och dödades han av sin bror Musa, som vann den osmanska Balkan med stöd av den bysantinske kejsaren Manuel II, den serbiske despoten Stefan Lazarevic, den valakiska Voievod Mircea och de två sista bulgariska härskarnas söner.Musa konfronterades sedan för ensam kontroll över den ottomanska tronen av sin yngre bror Mehmed, som hade befriat sig från mongoliskt vasalage och hållit ottomanska Anatolien.Bekymrad över den växande självständigheten för sina kristna vasaller på Balkan, vände sig Musa mot dem.Tyvärr alienerade han de islamiska byråkratiska och kommersiella klasserna i sina Balkanländer genom att ständigt gynna de lägre sociala elementen för att få brett folkligt stöd.Alarmerade vände sig de kristna vasallhärskarna på Balkan till Mehmed, liksom de främsta osmanska militära, religiösa och kommersiella ledarna.År 1412 invaderade Mehmed Balkan, tog Sofia och Nis och slog sig samman med Lazarevicyserber.Året därpå besegrade Mehmed på ett avgörande sätt Musa utanför Sofia.Musa dödades och Mehmed I (1413–21) framträdde som ensam härskare över en återförenad ottomansk stat.
Play button
1413 Jan 1 - 1421

Restaurering av det osmanska riket

Edirne, Türkiye
När Mehmed Çelebi stod som segrare 1413 krönte han sig själv i Edirne (Adrianopel) som Mehmed I. Det var hans plikt att återställa det osmanska riket till dess forna glans.Imperiet hade lidit hårt av interregnum;mongolerna var fortfarande på fri fot i öster, även om Timur hade dött 1405;många av de kristna kungadömena på Balkan hade brutit sig fri från osmansk kontroll;och landet, särskilt Anatolien, hade lidit hårt av kriget.Mehmed flyttade huvudstaden från Bursa till Adrianopel.Han stod inför en känslig politisk situation på Balkan.Hans bulgariska , serbiska, valakiska och bysantinska vasaller var praktiskt taget oberoende.De albanska stammarna förenades till en enda stat, och Bosnien förblev helt självständigt, liksom Moldavien.Ungern behöll territoriella ambitioner på Balkan, och Republiken Venedig hade många Balkankustinnehav.Innan Bayezids död verkade osmansk kontroll över Balkan vara säker.I slutet av interregnum verkade den vissheten öppen att ifrågasättas.Mehmed tog i allmänhet till diplomati snarare än militans när han hanterade situationen.Samtidigt som han genomförde razziaexpeditioner till angränsande europeiska länder, som återförde en stor del av Albanien till osmansk kontroll och tvingade den bosniske kungen-Ban Tvrtko II Kotromanić (1404–09, 1421–45), tillsammans med många bosniska regionala adelsmän, att acceptera formell osmansk vasallage Mehmed förde bara ett verkligt krig med européerna - en kort och obeslutsam konflikt med Venedig.Den nya sultanen hade allvarliga inhemska problem.Musas tidigare politik utlöste missnöje bland de osmanska Balkans lägre klasser.År 1416 bröt ett folkligt uppror av muslimer och kristna ut i Dobruja, ledd av Musas tidigare förtrogne, den lärde mystikern Şeyh Bedreddin, och med stöd av den valakiska voivoden Mircea I. Bedreddin predikade koncept som att slå samman islam, kristendom och judendom till en enda tro och social förbättring av fria bönder och nomader på bekostnad av de osmanska byråkratiska och professionella klasserna.Mehmed slog ner revolten och Bedreddin dog.Mircea ockuperade sedan Dobruja, men Mehmed tog tillbaka regionen 1419 och intog Donaufortet Giurgiu och tvingade Wallachia tillbaka till vasalage.Mehmed tillbringade resten av sin regeringstid med att omorganisera ottomanska statsstrukturer som stördes av interregnum.När Mehmed dog 1421 blev en av hans söner, Murad, sultan.
Play button
1421 Jan 1 - 1451

Tillväxt

Edirne, Türkiye
Murads regeringstid oroades tidigt av upproret.Den bysantinske kejsaren, Manuel II, släppte "låtsasmannen" Mustafa Çelebi från fängelse och erkände honom som den legitima arvingen till Bayezid I: s tron ​​(1389–1402).Pretendenten landsattes av de bysantinska galärerna i sultanens europeiska herravälde och gjorde under en tid snabba framsteg.Många osmanska soldater anslöt sig till honom, och han besegrade och dödade veterangeneralen Bayazid Pasha, som Murad hade skickat för att bekämpa honom.Mustafa besegrade Murads armé och förklarade sig själv som sultan av Adrianopel (moderna Edirne).Han korsade sedan Dardanellerna till Asien med en stor armé men Murad utmanövrerade Mustafa.Mustafas styrka gick över i stort antal till Murad II.Mustafa tog sin tillflykt till staden Gallipoli, men sultanen, som fick stor hjälp av en genuesisk befälhavare vid namn Adorno, belägrade honom där och stormade platsen.Mustafa togs och dödades av sultanen, som sedan vände sina armar mot den romerske kejsaren och förklarade sin resolution att straffa Palaiologos för deras oprovocerade fiendskap genom att Konstantinopel intogs.Murad II bildade sedan en ny armé kallad Azeb 1421 och marscherade genom det bysantinska riket och belägrade Konstantinopel.Medan Murad belägrade staden skickade bysantinerna, i förbund med några oberoende turkiska anatoliska stater, sultanens yngre bror Küçük Mustafa (som bara var 13 år gammal) för att göra uppror mot sultanen och belägra Bursa.Murad var tvungen att överge belägringen av Konstantinopel för att ta itu med sin upproriska bror.Han fångade prins Mustafa och avrättade honom.De anatoliska stater som ständigt hade planerat mot honom - aydinider, germiyanider, menteshe och teke - annekterades och blev hädanefter en del av det osmanska sultanatet.Murad II förklarade sedan krig mot Republiken Venedig , Karamanid-emiratet, Serbien och Ungern .Karamaniderna besegrades 1428 och Venedig drog sig tillbaka 1432 efter nederlaget vid den andra belägringen av Thessalonika 1430. På 1430-talet erövrade Murad vidsträckta områden på Balkan och lyckades annektera Serbien 1439. År 1441 anslöt sig Holy Poland Roman Empire den serbisk-ungerska koalitionen.Murad II vann slaget vid Varna 1444 mot John Hunyadi.Murad II avstod från sin tron ​​1444 till sin son Mehmed II , men en janitsjarrevolt [4] i imperiet tvingade honom att återvända.1448 besegrade han den kristna koalitionen vid det andra slaget vid Kosovo.[5] När Balkanfronten var säkrad vände Murad II österut för att besegra Timurs son, Shah Rokh, och emiraten Karamanid och Çorum-Amasya.År 1450 ledde Murad II sin armé in i Albanien och utan framgång belägrade slottet Kruje i ett försök att besegra motståndet ledd av Skanderbeg.Vintern 1450–1451 blev Murad II sjuk och dog i Edirne.Han efterträddes av sin son Mehmed II (1451–1481).
Play button
1451 Jan 1 - 1481

Mehmeds erövringar

İstanbul, Türkiye
Under Mehmed II Erövrarens första regeringstid, besegrade han korståget ledd av John Hunyadi efter att de ungerska intrången i hans land bröt villkoren för vapenvilan Peace of Szeged.När Mehmed II besteg tronen igen 1451 stärkte han den osmanska flottan och gjorde förberedelser för att anfalla Konstantinopel.Vid 21 års ålder erövrade han Konstantinopel och gjorde slut på det bysantinska riket.Efter erövringen gjorde Mehmed anspråk på titeln Caesar of the Roman Empire, baserat på det faktum att Konstantinopel hade varit säte och huvudstad för det överlevande östromerska riket sedan dess invigning 330 e.Kr. av kejsar Konstantin I. Mehmed II såg den osmanska staten som en fortsättning på det romerska riket för resten av sitt liv, och såg sig själv som "fortsättande" av imperiet snarare än att "ersätta" det.Mehmed fortsatte sina erövringar i Anatolien med dess återförening och i sydöstra Europa så långt västerut som Bosnien.Hemma gjorde han många politiska och sociala reformer, uppmuntrade konst och vetenskap, och i slutet av hans regeringstid hade hans återuppbyggnadsprogram förvandlat Konstantinopel till en blomstrande imperialistisk huvudstad.Han anses vara en hjälte i dagens Turkiet och delar av den bredare muslimska världen.Bland annat är Istanbuls Fatih-distrikt, Fatih Sultan Mehmet-bron och Fatih-moskén uppkallade efter honom.
1453 - 1566
Klassisk tidsålderornament
Topkapipalatset
Målning av Sultan Selim III som håller publik framför Felicityporten. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1459 Jan 1

Topkapipalatset

Cankurtaran, Topkapı Palace, F
Efter Sultan Mehmed II:s erövring av Konstantinopel 1453 låg det stora palatset i Konstantinopel till stor del i ruiner.Den osmanska domstolen inrättades ursprungligen i det gamla palatset (Eski Saray), idag platsen för Istanbuls universitet på Beyazit-torget.Mehmed II beordrade att bygget av Topkapı-palatset skulle börja 1459. Enligt en redogörelse av den samtida historikern Critobulus av Imbros, "söt sultanen "omsorg om att tillkalla de allra bästa arbetarna från överallt – murare och stenhuggare och snickare ... För han byggde stora byggnader som skulle vara sevärda och i alla avseenden bör tävla med det största och bästa från det förflutna."
Osmanska flottans uppkomst
Uppkomsten av det osmanska rikets flotta. ©HistoryMaps
1463 Jan 1 - 1479 Jan 25

Osmanska flottans uppkomst

Peloponnese, Greece
Det första osmanska–venetianska kriget utkämpades mellan republiken Venedig med dess allierade och det osmanska riket från 1463 till 1479. Det utkämpades kort efter erövringen av Konstantinopel och resterna av det bysantinska riket av ottomanerna, vilket resulterade i att flera förlorade Venetianska innehav i Albanien och Grekland, viktigast av allt ön Negroponte (Euboea), som hade varit ett venetianskt protektorat i århundraden.Kriget såg också den snabba expansionen av den ottomanska flottan, som blev i stånd att utmana venetianerna och riddarnas sjukhusherre om överhöghet i Egeiska havet.Under krigets sista år lyckades dock republiken ta igen sina förluster genom de facto förvärvet av korsfararriket Cypern.
Play button
1481 Jan 1 - 1512

Osmansk konsolidering

İstanbul, Türkiye
Bayezid II besteg den osmanska tronen 1481. Liksom sin far var Bayezid II en beskyddare av västerländsk och österländsk kultur.Till skillnad från många andra sultaner, arbetade han hårt för att säkerställa en väl fungerande inrikespolitik, vilket gav honom epitetet "den rättvisa".Under hela sin regeringstid engagerade Bayezid II åtskilliga kampanjer för att erövra de venetianska besittningarna i Morea, vilket exakt definierade denna region som nyckeln till framtida osmansk sjömakt i östra Medelhavet.1497 gick han i krig med Polen och besegrade avgörande den 80 000 starka polska armén under Moldaviens fälttåg.Det sista av dessa krig slutade 1501 med Bayezid II i kontroll över hela Peloponnesos.Uppror i öst, som Qizilbashs, plågade mycket av Bayezid II:s regeringstid och stöddes ofta av shahen av Persien , Ismail I, som var ivrig att främja shiaismen för att undergräva den osmanska statens auktoritet.Den ottomanska myndigheten i Anatolien var verkligen allvarligt hotad under denna period och vid ett tillfälle dödades Bayezid II:s vesir, Hadım Ali Pasha, i strid mot Şahkulu-upproret.Under Bayezid II:s sista år, den 14 september 1509, ödelades Konstantinopel av en jordbävning, och en successionsstrid utvecklades mellan hans söner Selim och Ahmet.Selim återvände från Krim och, med stöd från janitsjarerna, besegrade och dödade Ahmed.Bayezid II abdikerade sedan tronen den 25 april 1512 och begav sig i pension i sitt hemland Demotika, men han dog längs vägen och ligger begravd bredvid Bayezid-moskén, i Konstantinopel.
Play button
1492 Jul 1

Judisk och muslimsk invandring

Spain
I juli 1492 fördrev den nya statenSpanien sin judiska och muslimska befolkning som en del av den spanska inkvisitionen.Bayezid II skickade ut den osmanska flottan under befäl av amiral Kemal Reis till Spanien 1492 för att säkert evakuera dem till osmanska länder.Han skickade ut kungörelser i hela imperiet om att flyktingarna skulle välkomnas.[6] Han gav flyktingarna tillstånd att bosätta sig i det osmanska riket och bli osmanska medborgare.Han förlöjligade uppförandet av Ferdinand II av Aragon och Isabella I av Kastilien när de utvisade en klass av människor som var så användbara för sina undersåtar."Du vågar kalla Ferdinand för en vis härskare," sade han till sina hovmän, "han som har utarmat sitt eget land och berikat mitt!"[7]Muslimerna och judarna i al-Andalus bidrog mycket till det osmanska rikets växande makt genom att introducera nya idéer, metoder och hantverk.Den första tryckpressen i Konstantinopel (nu Istanbul) etablerades av de sefardiska judarna 1493. Det rapporteras att under Bayezids regeringstid, hade judarna en period av kulturell blomstring, med närvaro av sådana forskare som talmudisten och vetenskapsmannen Mordecai Comtino;astronomen och poeten Solomon ben Elijah Sharbiṭ ha-Zahab;Shabbethai ben Malkiel Cohen, och den liturgiske poeten Menahem Tamar.
ottomanska-moguliska relationer
Baburs tidiga kampanjer ©Osprey Publishing
1507 Jan 1

ottomanska-moguliska relationer

New Delhi, Delhi, India
Mughalkejsaren Baburs tidiga relationer med ottomanerna var dåliga eftersom Selim I försåg Baburs rival Ubaydullah Khan med kraftfulla tändstickslås och kanoner.[44] År 1507, när han beordrades att acceptera Selim I som sitt rättmätiga suzerain, vägrade Babur och samlade Qizilbash-soldater för att motverka Ubaydullah Khans styrkor under slaget vid Ghazdewan 1512. 1513 försonade Selim I sig med Babur (rädsla att han skulle ansluta sig till safaviderna), sände Ustad Ali Quli och Mustafa Rumi, och många andra osmanska turkar, för att hjälpa Babur i hans erövringar;denna särskilda hjälp visade sig vara grunden för framtida Mughal-ottomanska relationer.[44] Från dem anammade han också taktiken att använda tändstickslås och kanoner i fält (snarare än bara i belägringar), vilket skulle ge honom en viktig fördel i Indien.[45] Babur hänvisade till denna metod som den "ottomanska enheten" på grund av dess tidigare användning av ottomanerna under slaget vid Chaldiran.
Play button
1512 Jan 1 - 1520

Osmanska kalifatet

İstanbul, Türkiye
Trots att den bara varade i åtta år, är Selims regeringstid anmärkningsvärd för imperiets enorma expansion, särskilt hans erövring mellan 1516 och 1517 av hela det mamlukska sultanatet iEgypten , som inkluderade hela Levanten, Hejaz, Tihamah och själva Egypten.På tröskeln till hans död 1520, sträckte sig det osmanska riket över cirka 3,4 miljoner km2 (1,3 miljoner kvadratkilometer), efter att ha vuxit med sjuttio procent under Selims regeringstid.[8]Selims erövring av den muslimska världens hjärtan i Mellanöstern, och särskilt hans antagande av rollen som väktare av pilgrimsvägarna till Mecka och Medina, etablerade det osmanska riket som den framstående muslimska staten.Hans erövringar flyttade dramatiskt imperiets geografiska och kulturella tyngdpunkt bort från Balkan och mot Mellanöstern.På 1700-talet hade Selims erövring av mamluksultanatet kommit att romantiseras som ögonblicket då ottomanerna tog ledarskapet över resten av den muslimska världen, och följaktligen är Selim populärt ihågkommen som den första legitima osmanska kalifen, även om berättelser om en tjänsteman överföring av kalifalämbetet från Mamluk Abbasid dynastin till ottomanerna var en senare uppfinning.
Play button
1514 Aug 23

Början av konflikt med Safavid Persien

Çaldıran, Beyazıt, Çaldıran/Va
Den första ottomanska- safaviska konflikten kulminerade i slaget vid Chaldiran 1514 och följdes av ett sekel av gränskonfrontationer.Slaget vid Chaldiran slutade med en avgörande seger för det osmanska riket över det safavidiska riket.Som ett resultat annekterade ottomanerna östra Anatolien och norra Irak från det safavidiska Iran .Det markerade den första osmanska expansionen in i östra Anatolien (västra Armenien ), och stopp för den safavidiska expansionen västerut.[20] Kampen i Chaldiran var bara början på 41 år av destruktivt krig, som bara slutade 1555 med Amasya-fördraget.Även om Mesopotamien och östra Anatolien (västra Armenien) så småningom återerövrades av safaviderna under Shah Abbas den stores regeringstid (r. 1588–1629), skulle de permanent överlåtas till ottomanerna genom 1639 års Zuhabfördraget.Vid Chaldiran hade ottomanerna en större, bättre utrustad armé på 60 000 till 100 000 samt många tunga artilleripjäser, medan den safavidiska armén uppgick till 40 000 till 80 000 och inte hade artilleri till sitt förfogande.Ismail I, ledaren för safaviderna, sårades och nästan tillfångatagen under striden.Hans fruar tillfångatogs av den osmanske ledaren Selim I, med minst en gift bort till en av Selims statsmän.Ismail drog sig tillbaka till sitt palats och drog sig tillbaka från regeringsförvaltningen efter detta nederlag och deltog aldrig mer i en militär kampanj.Efter sin seger marscherade ottomanska styrkor djupare in i Persien och ockuperade en kort stund den safavidiska huvudstaden Tabriz och plundrade grundligt den persiska kejserliga skattkammaren.Striden är en av stor historisk betydelse eftersom den inte bara förnekade tanken att shia-Qizilbashs Murshid var ofelbar, utan också ledde till att kurdiska hövdingar hävdade sin auktoritet och bytte sin trohet från safaviderna till ottomanerna.
Play button
1516 Jan 1 - 1517 Jan 22

Erövringen av Mamluk Egypten

Egypt
Det osmanska–mamlukska kriget 1516–1517 var den andra stora konflikten mellan detEgyptenbaserade mamluksultanatet och det osmanska riket, som ledde till mamluksultanatets fall och införlivandet av Levanten, Egypten och Hejaz som provinser av det osmanska riket.[26] Kriget förvandlade det osmanska riket från ett rike i utkanten av den islamiska världen, huvudsakligen beläget i Anatolien och Balkan, till ett enormt imperium som omfattar mycket av islams traditionella länder, inklusive städerna Mecka, Kairo, Damaskus och Aleppo.Trots denna expansion förblev sätet för imperiets politiska makt i Konstantinopel.[27]Förhållandet mellan ottomanerna och mamlukerna hade varit motståndskraftigt sedan Konstantinopels fall till ottomanerna 1453;båda staterna tävlade om kontroll över kryddhandeln, och ottomanerna strävade efter att så småningom ta kontroll över islams heliga städer.[28] En tidigare konflikt, som varade från 1485 till 1491, hade lett till ett dödläge.År 1516 var ottomanerna fria från andra bekymmer – sultan Selim I hade precis besegrat de safavidiska perserna i slaget vid Chaldiran 1514 – och vände sin fulla makt mot mamlukerna, som regerade i Syrien och Egypten, för att slutföra den osmanska erövringen av Mellanöstern.Både ottomanerna och mamlukerna samlade 60 000 soldater.Men bara 15 000 mamlukska soldater var tränade krigare, resten var bara värnpliktiga som inte ens visste hur man skjuter en musköt.Som ett resultat flydde de flesta mamlukerna, undvek frontlinjerna och begick till och med självmord.Dessutom, som hade hänt med safaviderna i slaget vid Chaldiran, skrämde sprängningarna från de ottomanska kanonerna och pistolerna mamlukhästarna som tävlade okontrollerat i alla riktningar.Erövringen av Mamlukriket öppnade också Afrikas territorier för ottomanerna.Under 1500-talet expanderade den osmanska makten ytterligare väster om Kairo, längs norra Afrikas kuster.Korsaren Hayreddin Barbarossa etablerade en bas i Algeriet och genomförde senare erövringen av Tunis 1534. [27] Erövringen av mamlukerna var den största militära satsningen någon osmansk sultan någonsin hade försökt.Dessutom satte erövringen ottomanerna i kontroll över två av de största städerna i världen på den tiden - Konstantinopel och Kairo.Erövringen av Egypten visade sig vara extremt lönsam för imperiet eftersom det gav mer skatteintäkter än något annat ottomanskt territorium och stod för cirka 25 % av all mat som konsumerades.Men Mecka och Medina var de viktigaste av alla erövrade städer sedan det officiellt gjorde Selim och hans ättlingar till kaliferna i hela den muslimska världen fram till början av 1900-talet.Efter hans tillfångatagande i Kairo fördes kalifen Al-Mutawakkil III till Konstantinopel, där han så småningom överlät sitt ämbete som kalif till Selims efterträdare, Suleiman den storartade.Detta etablerade det osmanska kalifatet, med sultanen som huvud, och överförde därmed religiös auktoritet från Kairo till den osmanska tronen.
Play button
1520 Jan 1 - 1566

Dominans över haven

Mediterranean Sea
Suleiman den magnifika slog först ned en revolt ledd av den ottomansk utnämnde guvernören i Damaskus.I augusti 1521 hade Suleiman erövrat staden Belgrad, som då var under ungersk kontroll.1522 intog Suleiman Rhodos.Den 29 augusti 1526 besegrade Suleiman Ludvig II av Ungern i slaget vid Mohács.År 1541 annekterade Suleiman större delen av dagens Ungern, känt som den stora Alföld, och installerade Zápolyas familj som härskare över det oberoende furstendömet Transsylvanien , en vasallstat i imperiet.Medan han gjorde anspråk på hela kungariket, regerade Ferdinand I av Österrike över det så kallade "kungliga Ungern" (dagens Slovakien, nordvästra Ungern och västra Kroatien), ett territorium som tillfälligt fastställde gränsen mellan habsburgarna och ottomanerna.Det shiitiska Safavidriket styrde Persien och dagens Irak .Suleiman förde tre kampanjer mot safaviderna.I den första föll den historiskt viktiga staden Bagdad till Suleimans styrkor 1534. Den andra kampanjen, 1548–1549, resulterade i tillfälliga osmanska vinster i Tabriz och Azerbajdzjan, en bestående närvaro i Van-provinsen och några fort i Georgien.Den tredje kampanjen (1554–55) var ett svar på kostsamma safavidiska räder in i provinserna Van och Erzurum i östra Anatolien 1550–52.Osmanska styrkor intog Jerevan, Karabach och Nakhjuwan och förstörde palats, villor och trädgårdar.Även om Sulieman hotade Ardabil, var den militära situationen i huvudsak ett dödläge i slutet av 1554 års kampanjsäsong.Tahmasp skickade en ambassadör till Suleimans vinterkvarter i Erzurum i september 1554 för att stämma för fred.Påverkad åtminstone delvis av det osmanska rikets militära position med avseende på Ungern, gick Sulieman med på tillfälliga villkor.Den formella freden i Amasya som undertecknades följande juni var det första formella diplomatiska erkännandet av det safavidiska imperiet av ottomanerna.Under freden gick ottomanerna med på att återställa Jerevan, Karabach och Nakhjuwan till safaviderna och skulle i sin tur behålla Irak och östra Anatolien.Suleiman gick med på att tillåta safavidiska shia-pilgrimer att göra pilgrimsfärder till Mecka och Medina samt gravar av imamer i Irak och Arabien på villkor att shahen avskaffade taburru, förbannelsen av de tre första Rashidun -kaliferna.Freden avslutade fientligheterna mellan de två imperierna i 20 år.Enorma territorier i Nordafrika upp till väster om Algeriet annekterades.Barbarystaterna Tripolitanien, Tunisien och Algeriet blev provinser i imperiet.Piratkopieringen som därefter bedrevs av Barbary-piraterna i Nordafrika förblev en del av krigen mot Spanien, och den osmanska expansionen förknippades med marin dominans under en kort period i Medelhavet.Osmanska flottor kontrollerade också Röda havet och höll Persiska viken fram till 1554, då deras fartyg besegrades av det portugisiska imperiets flotta i slaget vid Omanbukten.Portugiserna skulle fortsätta att bestrida Suleimans styrkor för kontroll över Aden.År 1533 blev Khair ad Din, känd för européer som Barbarossa, till chefsadmiral för de osmanska flottorna som aktivt bekämpade denspanska flottan.År 1535 vann den habsburgska helige romerske kejsaren Karl V (Karl I av Spanien) en viktig seger mot ottomanerna vid Tunis, men 1536 allierade sig kung Frans I av Frankrike med Suleiman mot Karl.År 1538 besegrades Karl V:s flotta i slaget vid Preveza av Khair ad Din, vilket säkrade det östra Medelhavet för turkarna i 33 år.Francis I bad om hjälp från Suleiman, skickade sedan en flotta ledd av Khair ad Din som segrade över spanjorerna och lyckades återta Neapel från dem.Suleiman skänkte honom titeln beylerbey.Ett resultat av alliansen var den hårda sjöduellen mellan Dragut och Andrea Doria, som lämnade norra Medelhavet och södra Medelhavet i osmanska händer.
Play button
1522 Jun 26 - Dec 22

Belägring av Rhodos

Rhodes, Greece
Belägringen av Rhodos 1522 var det andra och slutligen framgångsrika försöket från det osmanska riket att driva ut riddarna av Rhodos från deras öfäste och därigenom säkra osmansk kontroll över östra Medelhavet.Den första belägringen 1480 hade misslyckats.Trots mycket starka försvar, revs murarna under loppet av sex månader av turkiskt artilleri och minor.Belägringen av Rhodos slutade med en osmansk seger.Erövringen av Rhodos var ett stort steg mot ottomansk kontroll över östra Medelhavet och underlättade avsevärt deras maritima kommunikationer mellan Konstantinopel och Kairo och de levantinska hamnarna.Senare, 1669, intog ottomanska turkar från denna bas den venetianska Kreta.
Osmanska–Habsburgska krigen
Den osmanska armén bestod av både tung eld och missileld, kavalleri och infanteri, vilket gjorde den både mångsidig och kraftfull. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1526 Jan 1 - 1791

Osmanska–Habsburgska krigen

Central Europe
De ottomanska-habsburgska krigen utkämpades från 1500-talet till och med 1700-talet mellan det osmanska riket och den habsburgska monarkin, som ibland stöddes av kungariket Ungern , det polsk -litauiska samväldet och det habsburgskaSpanien .Krigen dominerades av landkampanjer i Ungern, inklusive Transsylvanien (idag i Rumänien ) och Vojvodina (idag i Serbien), Kroatien och centrala Serbien.På 1500-talet hade ottomanerna blivit ett allvarligt hot mot de europeiska makterna, med ottomanska fartyg som svepte bort venetianska ägodelar i Egeiska och Joniska havet och ottomanskstödda Barbary-pirater som beslagtog spanska ägodelar i Maghreb.Den protestantiska reformationen , fransk-habsburgska rivaliteten och de många civila konflikterna i det heliga romerska riket distraherade de kristna från deras konflikt med ottomanerna.Under tiden fick ottomanerna kämpa med det persiska safavidiska imperiet och i mindre utsträckningmamluksultanatet , som besegrades och helt införlivades i imperiet.Inledningsvis gjorde ottomanska erövringar i Europa betydande vinster med en avgörande seger vid Mohács som reducerade omkring en tredjedel (centrala) del av kungariket Ungern till status som en ottomansk biflod.Senare lämnade freden i Westfalen och det spanska tronföljdskriget på 1600- och 1700-talen det österrikiska riket som den enda fasta besittningen av huset Habsburg.Efter belägringen av Wien 1683 samlade habsburgarna en stor koalition av europeiska makter känd som det heliga förbundet, vilket tillät dem att bekämpa osmanerna och återta kontrollen över Ungern.Det stora turkiska kriget slutade med den avgörande Holy League-segern på Zenta.Krigen slutade efter Österrikes deltagande i kriget 1787-1791, som Österrike utkämpade allierade med Ryssland .Intermittenta spänningar mellan Österrike och det osmanska riket fortsatte under 1800-talet, men de slogs aldrig mot varandra i ett krig och befann sig slutligen allierade i första världskriget , i efterdyningarna av vilket båda imperierna upplöstes.
Play button
1533 Jan 1 - 1656

Sultanat av kvinnor

İstanbul, Türkiye
Sultanatet av kvinnor var en period då fruar och mödrar till sultanerna i det osmanska riket utövade extraordinärt politiskt inflytande.Detta fenomen ägde rum från ungefär 1533 till 1656, med början under Süleyman den storslagnas regeringstid, med hans äktenskap med Hürrem Sultan (även känd som Roxelana), och slutade med Turhan Sultans regentskap.Dessa kvinnor var antingen fruar till sultanen, kallade haseki-sultaner, eller mödrar till sultanen, kända som valide sultans.Många av dem var av slavursprung, vilket förväntades under sultanatet eftersom den traditionella idén om äktenskap ansågs olämplig för sultanen, som inte förväntades ha några personliga lojaliteter utöver sin regeringsroll.Under denna tid hade haseki och valide sultaner politisk och social makt, vilket gjorde det möjligt för dem att påverka den dagliga driften av imperiet och utföra filantropiska arbeten samt att begära uppförandet av byggnader som det stora Haseki Sultan-moskén komplex och den framstående Valide Sultanmoskén vid Eminönü.Under första hälften av 1600-talet tog sex sultaner, av vilka flera var barn, tronen.Som ett resultat härskade de giltiga sultanerna praktiskt taget utan motstånd, både under deras söners perioder vid makten och under interregnums.[8] Deras framträdande ställning accepterades inte av alla.Trots sin direkta koppling till sultanerna mötte de giltiga sultanerna ofta motstånd från vesirerna, såväl som från den allmänna opinionen.Där deras manliga föregångare hade vunnit gunst hos allmänheten genom militär erövring och karisma, var kvinnliga ledare tvungna att förlita sig på kejserliga ceremonier och byggandet av monument och offentliga arbeten.Sådana offentliga verk, kända som hayrat eller fromhetsverk, konstruerades ofta extravagant i sultanans namn, vilket hade varit traditionen för imperialistiska islamiska kvinnor.[9]De mest bestående prestationerna för många av sultanernas fruar och mödrar var deras stora offentliga arbeten, vanligtvis i form av moskéer, skolor och monument.Byggandet och underhållet av dessa projekt gav avgörande ekonomisk likviditet under en period som annars präglades av ekonomisk stagnation och korruption samtidigt som de lämnade kraftfulla och långvariga symboler för sultanatets makt och välvilja.Medan skapandet av offentliga arbeten alltid var en skyldighet för sultanatet, åtog sultaner som Süleymans mor och hustru projekt som var större och mer påkostade än någon kvinna före dem – och de flesta män likaså.[9]
Play button
1536 Sep 28

Hayreddin Barbarossa besegrar Holy League

Preveza, Greece
År 1537, under befäl över en stor ottomansk flotta, erövrade Hayreddin Barbarossa ett antal Egeiska och Joniska öar som tillhörde Republiken Venedig , nämligen Syros, Aegina, Ios, Paros, Tinos, Karpathos, Kasos och Naxos, och annekterade därmed hertigdömet Naxos. till det osmanska riket.Han belägrade sedan utan framgång det venetianska fästet Korfu och härjade den spanskhållna kalabriska kusten i södra Italien.[89] Inför detta hot sammanställde påven Paulus III i februari 1538 ett ''heligt förbund'', bestående av de påvliga staterna, det habsburgska Spanien, republiken Genua , republiken Venedig och riddarna av Malta , att konfrontera den osmanska flottan under Barbarossa.[90]År 1539 återvände Barbarossa och erövrade nästan alla återstående kristna utposter i Joniska och Egeiska havet.Ett fredsavtal undertecknades mellan Venedig och Osmanska riket i oktober 1540, enligt vilket turkarna tog kontroll över de venetianska besittningarna i Morea och i Dalmatien och över de tidigare venetianska öarna i Egeiska havet, Joniska havet och östra Adriatiska havet.Venedig var också tvungen att betala en krigsskadeersättning på 300 000 dukater guld till Osmanska riket.Med segern vid Preveza och den efterföljande segern i slaget vid Djerba 1560, lyckades ottomanerna slå tillbaka ansträngningarna från Venedig ochSpanien , de två främsta rivaliserande makterna i Medelhavet, att stoppa deras strävan efter att kontrollera havet.Den osmanska överhögheten i storskaliga flottstrider i Medelhavet förblev oemotsagd fram till slaget vid Lepanto 1571.
Play button
1538 Jan 1 - 1560

Battle for the Spice

Persian Gulf (also known as th
Upptäckten av nya maritima handelsvägar av västeuropeiska stater gjorde det möjligt för dem att undvika det osmanska handelsmonopolet.Efter Vasco da Gamas resor tog en mäktig portugisisk flotta kontroll över Indiska oceanen i början av 1500-talet.Det hotade kuststäderna på den arabiska halvön ochIndien .Den portugisiska upptäckten av Godahoppsudden 1488 initierade en serie osmansk-portugisiska sjökrig i Indiska oceanen under hela 1500-talet.Osmansk kontroll över Röda havet började under tiden 1517 när Selim I annekteradeEgypten till det osmanska riket efter slaget vid Ridaniya.Det mesta av den beboeliga zonen på den arabiska halvön (Hejaz och Tihamah) föll snart frivilligt till ottomanerna.Piri Reis, som var känd för sin världskarta, presenterade den för Selim bara några veckor efter att sultanen anlände till Egypten.Delen som rör Indiska oceanen saknas;det hävdas att Selim kan ha tagit det, så att han kunde använda det mer vid planering av framtida militära expeditioner i den riktningen.Faktum är att efter den osmanska dominansen i Röda havet började den osmansk-portugisiska rivaliteten.År 1525, under Suleiman I:s (Selims sons) regeringstid, utnämndes Selman Reis, en före detta korsar, till amiral för en liten osmansk flotta i Röda havet som hade till uppgift att försvara osmanska kuststäder mot portugisiska attacker.1534 annekterade Suleiman större delen av Irak och 1538 hade ottomanerna nått Basra vid Persiska viken.Det osmanska riket stod fortfarande inför problemet med portugisiskt kontrollerade kuster.De flesta kuststäder på den arabiska halvön var antingen portugisiska hamnar eller portugisiska vasaller.En annan anledning till rivaliteten mellan Osmanska och Portugal var ekonomisk.På 1400-talet gick de viktigaste handelsvägarna från Fjärran Östern till Europa, den så kallade kryddvägen, via Röda havet och Egypten.Men efter att Afrika kringseglades minskade handelsintäkterna.[21] Medan det osmanska riket var en stor sjömakt i Medelhavet, var det inte möjligt att överföra den osmanska flottan till Röda havet.Så en ny flotta byggdes i Suez och fick namnet "Indiska flottan". Den uppenbara orsaken till expeditionerna i Indiska oceanen var ändå en inbjudan från Indien.Detta krig ägde rum på bakgrund av kriget mellan Etiopien och Adal.Etiopien hade invaderats 1529 av det osmanska riket och lokala allierade.Portugisisk hjälp, som först begärdes av kejsar Dawit II 1520, anlände slutligen till Massawa under kejsar Galawdewos regeringstid.Styrkan leddes av Cristóvão da Gama (andra son till Vasco da Gama) och omfattade 400 musketörer, flera slutladdade fältgevär och några portugisiska kavallerister samt ett antal hantverkare och andra icke-stridande.De ursprungliga ottomanska målen att kontrollera portugisisk dominans i havet och hjälpa muslimska indiska herrar uppnåddes inte.Detta var trots vad en författare har kallat "överväldigande fördelar gentemot Portugal", eftersom det osmanska riket var rikare och mycket folkrikare än Portugal, bekände sig till samma religion som de flesta kustbefolkningar i Indiska oceanen och dess flottbaser var närmare operationssalen.Trots den växande europeiska närvaron i Indiska oceanen fortsatte den osmanska handeln med öst att blomstra.Kairo, i synnerhet, gynnades av framväxten av jemenitiskt kaffe som en populär konsumentvara.När kaféer dök upp i städer och städer över hela imperiet, utvecklades Kairo till ett viktigt centrum för sin handel, vilket bidrog till dess fortsatta välstånd under sjuttonde och stora delar av sjuttonhundratalet.Med sin starka kontroll över Röda havet lyckades ottomanerna framgångsrikt bestrida kontrollen över handelsvägarna till portugiserna och upprätthöll en betydande handelsnivå med Mughalriket under hela 1500-talet.[22]Osmanerna kunde inte på ett avgörande sätt besegra portugiserna eller hota deras sjöfart, och ottomanerna avstod från ytterligare betydande aktioner och valde istället att förse portugisiska fiender som Aceh-sultanatet, och saker och ting återgick till Status quo ante bellum.[23] Portugiserna för sin del upprätthöll sina kommersiella och diplomatiska förbindelser med Safavid Persien , en fiende till det osmanska riket.En spänd vapenvila bildades gradvis, där ottomanerna tilläts kontrollera landvägarna in i Europa, och därigenom behöll Basra, som portugiserna hade varit ivriga att förvärva, och portugiserna fick dominera sjöhandeln till Indien och Östafrika.[24] Osmanerna flyttade sedan sitt fokus till Röda havet, som de hade expanderat till tidigare, med förvärvet av Egypten 1517 och Aden 1538. [25]
1550 - 1700
Omvandlingen av det osmanska riketornament
Era av transformation i det osmanska riket
Ett ottomanskt kafé i Istanbul. ©HistoryMaps
1550 Jan 1 - 1700

Era av transformation i det osmanska riket

Türkiye
Osmanska rikets förvandling, även känd som förvandlingens era, utgör en period i det osmanska rikets historia från ca.1550 till ca.1700, ungefär från slutet av Suleiman den storslagnas regeringstid till Karlowitz-fördraget vid slutet av det heliga förbundets krig.Denna period kännetecknades av många dramatiska politiska, sociala och ekonomiska förändringar, vilket resulterade i att imperiet övergick från en expansionistisk, patrimonial stat till ett byråkratiskt imperium baserat på en ideologi om att upprätthålla rättvisa och agera som beskyddare av sunniislam.[9] Dessa förändringar var till stor del föranledda av en serie politiska och ekonomiska kriser i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, som var ett resultat av inflation, krigföring och politisk fraktionism.Men trots dessa kriser förblev imperiet starkt både politiskt och ekonomiskt, [10] och fortsatte att anpassa sig till utmaningarna i en föränderlig värld.1600-talet karakteriserades en gång som en period av nedgång för osmanerna, men sedan 1980-talet har historiker från det osmanska riket i allt högre grad förkastat den karaktäriseringen och identifierat den istället som en period av kris, anpassning och omvandling.
Play button
1550 Jan 2

Inflation och nedgång i Timar-systemet

Türkiye
Under andra hälften av 1500-talet kom imperiet under ökande ekonomisk press på grund av stigande inflation, som då påverkade både Europa och Mellanöstern.Osmanerna förvandlade således många av de institutioner som tidigare hade definierat imperiet, avvecklade gradvis Timar-systemet för att höja moderna arméer av musketörer och fyrdubblade byråkratins storlek för att underlätta en mer effektiv insamling av intäkter.En timar var ett landstöd av sultanerna i det osmanska riket mellan 1300- och 1500-talen, med en årlig skatteinkomst på mindre än 20 000 akçes.Intäkterna från marken fungerade som ersättning för militärtjänstgöring.En innehavare av en timar var känd som en timariot.Om intäkterna från timaren var från 20 000 till 100 000 akçes, kallades landbidraget en zeamet, och om de var över 100 000 akçes, skulle bidraget kallas ett hass.I slutet av 1500-talet hade Timar-systemet för markinnehav börjat sin oåterkalleliga nedgång.År 1528 utgjorde Timariot den största enskilda divisionen i den osmanska armén.Sipahis var ansvariga för sina egna utgifter, inklusive försörjning under kampanjerna, deras utrustning, tillhandahållande av hjälpmän (cebelu) och betjänter (gulam).Med uppkomsten av ny militär teknik, särskilt pistolen, började Sipahis, som en gång utgjorde ryggraden i den osmanska armén, att bli föråldrade.De långa och kostsamma krigen som de osmanska sultanerna förde mot habsburgarna och iranierna hade krävt bildandet av en modern stående och professionell armé.Därför behövdes kontanter för att underhålla dem.I grund och botten var pistolen billigare än en häst.[12] Vid de tidiga decennierna av 1600-talet fördes mycket av Timar-intäkterna in i den centrala statskassan som ersättningspengar (bedel) för befrielse från militärtjänst.Eftersom de inte längre behövdes, när Timar-innehavarna dog, skulle deras innehav inte omfördelas, utan fördes under kejserligt område.En gång under direkt kontroll skulle den lediga marken förvandlas till skattegårdar (muqata'ah) för att säkerställa större kontantinkomster för centralregeringen.[13]
Erövringen av Cypern
Marco Antonio Bragadin, venetiansk befälhavare över Famagusta, dödades gruvligt efter att ottomanerna intog staden. ©HistoryMaps
1570 Jun 27 - 1573 Mar 7

Erövringen av Cypern

Cyprus
Det fjärde osmanska-venetianska kriget, även känt som Cyperns krig, utkämpades mellan 1570 och 1573. Det utkämpades mellan det osmanska riket och Republiken Venedig , det senare anslöt sig till det heliga förbundet, en koalition av kristna stater som bildades under påvens auspicier, som inkluderadeSpanien (med Neapel och Sicilien), republiken Genua , hertigdömet Savojen, riddarnas sjukhus , storhertigdömet Toscana och andraitalienska stater.Kriget, den framträdande episoden av Sultan Selim II:s regeringstid, började med den ottomanska invasionen av den venetiansk-kontrollerade ön Cypern.Huvudstaden Nicosia och flera andra städer föll snabbt till den avsevärt överlägsna osmanska armén och lämnade bara Famagusta i venetianska händer.Kristna förstärkningar försenades, och Famagusta föll så småningom i augusti 1571 efter en belägring på 11 månader.Två månader senare, vid slaget vid Lepanto, förstörde den förenade kristna flottan den osmanska flottan, men kunde inte dra fördel av denna seger.Osmanerna återuppbyggde snabbt sina marinstyrkor och Venedig tvingades förhandla fram en separat fred genom att avstå Cypern till ottomanerna och betala en hyllning på 300 000 dukater.
Play button
1571 Oct 7

Slaget vid Lepanto

Gulf of Patras, Greece
Slaget vid Lepanto var ett marint engagemang som ägde rum den 7 oktober 1571 när en flotta från det heliga förbundet, en koalition av katolska stater (som omfattarSpanien och dess italienska territorier, flera oberoende italienska stater och den suveräna militärorden på Malta) främjade av påven Pius V för att rädda den venetianska kolonin Famagusta på ön Cypern (belägrad av turkarna i början av 1571) tillfogade det osmanska rikets flotta i Patrasbukten ett stort nederlag.Alla medlemmar i alliansen såg den ottomanska flottan som ett betydande hot, både mot säkerheten för sjöfartshandeln i Medelhavet och mot säkerheten på själva kontinenten.Heliga förbundets seger är av stor betydelse i Europas och det osmanska rikets historia, och markerar vändpunkten för den osmanska militära expansionen till Medelhavet, även om de osmanska krigen i Europa skulle fortsätta i ytterligare ett århundrade.Det har länge jämförts med slaget vid Salamis, både för taktiska paralleller och för dess avgörande betydelse i försvaret av Europa mot imperialistisk expansion.Det var också av stor symbolisk betydelse under en period då Europa slets av sina egna religionskrig efter den protestantiska reformationen .
Ljusets bok
©Osman Hamdi Bey
1574 Jan 1

Ljusets bok

Türkiye
År 1574 skrev Taqi al-Din (1526–1585) det sista större arabiska verket om optik, med titeln "Book of the Light of the Pupil of Vision and the Light of the Truth of the Sights", som innehåller experimentella undersökningar i tre volymer på syn, ljusets reflektion och ljusets brytning.Boken behandlar ljusets struktur, dess diffusion och globala brytning samt förhållandet mellan ljus och färg.I den första volymen diskuterar han "ljusets natur, ljuskällan, naturen av ljusets utbredning, bildandet av syn och ljusets inverkan på ögat och synen".I den andra volymen ger han "experimentellt bevis på spegelreflektion av oavsiktligt såväl som väsentligt ljus, en fullständig formulering av reflektionslagarna och en beskrivning av konstruktionen och användningen av ett kopparinstrument för att mäta reflektioner från plana, sfäriska , cylindriska och koniska speglar, konvexa eller konkava."Den tredje volymen "analyserar den viktiga frågan om de variationer ljus genomgår när det färdas i medier med olika densiteter, dvs. arten av brytt ljus, bildandet av brytning, arten av bilder som bildas av brytt ljus."
Astronomiska framsteg
Osmanska astronomer på jobbet runt Taqī al-Dīn vid Istanbuls observatorium. ©Ala ad-Din Mansur-Shirazi
1577 Jan 1 - 1580

Astronomiska framsteg

İstanbul, Türkiye
Astronomi var en mycket viktig disciplin i det osmanska riket.Ali Quşhji, en av statens viktigaste astronomer, lyckades göra den första kartan över månen och skrev den första boken som beskrev månens former.Samtidigt utvecklades ett nytt system för Merkurius.Mustafa ibn Muwaqqit och Muhammad Al-Qunawi, en annan viktig astronom i det osmanska riket, utvecklade de första astronomiska beräkningarna som mätte minuter och sekunder.Taqi al-Din byggde senare Taqi ad-Dins Konstantinopelobservatorium 1577, där han utförde astronomiska observationer fram till 1580. Han producerade en Zij (som heter Unbored Pearl) och astronomiska kataloger som var mer exakta än de av hans samtida Tycho Brahe och Nicolaus Copernicus.Taqi al-Din var också den första astronomen som använde en decimalkomma i sina observationer snarare än de sexagesimala bråken som användes av hans samtida och föregångare.Han använde sig också av Abū Rayhān al-Bīrūnīs metod för "trepunktsobservation".I The Nabk Tree beskrev Taqi al-Din de tre punkterna som "två av dem är i opposition i ekliptikan och den tredje på vilken plats som helst."Han använde denna metod för att beräkna excentriciteten för solens bana och den årliga rörelsen för apogeum, och det gjorde Copernicus före honom och Tycho Brahe kort därefter.Han uppfann också en mängd andra astronomiska instrument, inklusive exakta mekaniska astronomiska klockor från 1556 till 1580. På grund av hans observationsklocka och andra mer exakta instrument var Taqi al-Dins värden mer exakta.[29]Efter förstörelsen av Taqi al-Dins observatorium i Konstantinopel 1580, stagnerade den astronomiska verksamheten i det osmanska riket, fram till införandet av kopernikansk heliocentrism 1660, då den ottomanske forskaren Ibrahim Efendi al-Zigetvari Tezkireci översatte Noël Durénomets verk (w franska Norittastroennomreticals) 1637) till arabiska.[30]
Ekonomiska och sociala uppror
Celali-uppror i Anatolien. ©HistoryMaps
1590 Jan 1 - 1610

Ekonomiska och sociala uppror

Sivas, Türkiye
Särskilt efter 1550-talet, med ökat förtryck av lokala guvernörer och uttag av nya och höga skatter, började mindre incidenter inträffa med ökande frekvens.Efter början av krigen med Persien , särskilt efter 1584, började janitsjarerna att lägga beslag på lantarbetarnas land för att pressa ut pengar och lånade även ut pengar med höga räntor, vilket fick statens skatteintäkter att sjunka allvarligt.År 1598 enade en sekbanledare, Karayazıcı Abdülhalim, de missnöjda grupperna i Anatolia Eyalet och etablerade en maktbas i Sivas och Dulkadir, där han kunde tvinga städer att hylla honom.[11] Han erbjöds guvernörskap i Çorum, men tackade nej till posten och när ottomanska styrkor sändes mot dem drog han sig tillbaka med sina styrkor till Urfa och sökte skydd i ett befäst slott, som blev centrum för motståndet under 18 månader.Av rädsla för att hans styrkor skulle göra myteri mot honom lämnade han slottet, besegrades av regeringsstyrkor och dog en tid senare 1602 av naturliga orsaker.Hans bror Deli Hasan grep sedan Kutahya, i västra Anatolien, men senare vann han och hans anhängare över av beviljande av guvernörskap.[11]Celali-upproren, var en serie uppror i Anatolien av irreguljära trupper ledda av bandithövdingar och provinstjänstemän kända som celalî [11] mot det osmanska imperiets auktoritet i slutet av 1500-talet och början till mitten av 1600-talet.Den första revolten som kallas som sådan inträffade 1519, under Sultan Selim I:s regeringstid, nära Tokat under ledning av Celâl, en alevitisk predikant.Celâls namn användes senare av ottomanska historier som en allmän term för rebelliska grupper i Anatolien, av vilka de flesta inte hade någon särskild koppling till den ursprungliga Celâl.Som det används av historiker, hänvisar "Celali-upproren" främst till aktiviteten hos banditer och krigsherrar i Anatolien från ca.1590 till 1610, med en andra våg av Celali-aktivitet, denna gång ledd av rebelliska provinsguvernörer snarare än bandithövdingar, som varade från 1622 till undertryckandet av Abaza Hasan Pashas uppror 1659. Dessa uppror var de största och längsta i landet. Osmanska rikets historia.De stora upproren involverade sekbans (irreguljära trupper av musketörer) och sipahis (kavallerimän som upprätthölls av landbidrag).Upproren var inte försök att störta den osmanska regeringen utan var reaktioner på en social och ekonomisk kris som härrörde från ett antal faktorer: demografiskt tryck efter en period av aldrig tidigare skådad befolkningsökning under 1500-talet, klimatiska svårigheter i samband med den lilla istiden, en depreciering av valutan och mobiliseringen av tusentals sekbanmusketörer för den osmanska armén under dess krig med habsburgarna och safaviderna , som vände sig till bandit när de demobiliserades.Celali-ledare sökte ofta inte mer än att bli utnämnda till provinsguvernörskap inom imperiet, medan andra kämpade för specifika politiska orsaker, såsom Abaza Mehmed Pashas försök att störta den janitsjarregering som etablerades efter regiciden på Osman II 1622, eller Abaza Hasan Pashas önskan att störta storvesiren Köprülü Mehmed Pasha.De osmanska ledarna förstod varför Celali-rebellerna ställde krav, så de gav några av Celali-ledarna regeringsjobb för att stoppa upproret och göra dem till en del av systemet.Den osmanska armén använde våld för att besegra dem som inte fick jobb och fortsatte att slåss.Celali-upproret slutade när de mäktigaste ledarna blev en del av det osmanska systemet och de svagare besegrades av den osmanska armén.Janitsjarerna och före detta rebeller som hade anslutit sig till ottomanerna kämpade för att behålla sina nya regeringsjobb.
Play button
1593 Jul 29 - 1606 Nov 11

Långt turkiskt krig

Hungary
Det långa turkiska kriget eller trettonåriga kriget var ett obeslutsamt landkrig mellan den habsburgska monarkin och det osmanska riket, främst över furstendömena Valakien, Transsylvanien och Moldavien.Det utkämpades från 1593 till 1606, men i Europa kallas det ibland för femtonåriga kriget, räknat från det turkiska fälttåget 1591–92 som intog Bihać.De viktigaste deltagarna i kriget var den habsburgska monarkin, furstendömet Transsylvanien, Valakien och Moldavien som motsatte sig det osmanska riket.Ferrara, Toscana, Mantua och den påvliga staten var också inblandade i mindre utsträckning.Det långa kriget slutade med freden i Zsitvatorok den 11 november 1606, med magra territoriella vinster för de två huvudrikena – ottomanerna vann fästningarna Eger, Esztergom och Kanisza, men gav regionen Vác (som de hade ockuperat sedan dess). 1541) till Österrike.Fördraget bekräftade ottomanernas oförmåga att tränga längre in i Habsburgs territorier.Det visade också att Transsylvanien var bortom Habsburgs makt.Fördraget stabiliserade förhållandena vid gränsen mellan Habsburg och Ottoman.
Play button
1603 Sep 26 - 1618 Sep 26

Osmanerna förlorar västra Iran och Kaukasus

Iran

Det osmanska–safaviska kriget 1603–1618 bestod av två krig mellan det safavidiska Persien under Abbas I av Persien och det osmanska riket under sultanerna Mehmed III, Ahmed I och Mustafa I. Det första kriget började 1603 och slutade med en safavidisk seger i 1612, när Persien återfick och återupprättade sin överhöghet över Kaukasus och västra Iran , som hade förlorats vid Konstantinopelfördraget 1590. Det andra kriget började 1615 och slutade 1618 med mindre territoriella justeringar.

Play button
1622 Jan 1

Första Regicide

İstanbul, Türkiye
I Istanbul ledde förändringar i karaktären av dynastisk politik till att den ottomanska traditionen av kungligt brodermord övergavs och till ett regeringssystem som i mycket mindre utsträckning förlitade sig på sultanens personliga auktoritet.Den förändrade karaktären av sultanisk auktoritet ledde till flera politiska omvälvningar under 1600-talet, då härskare och politiska fraktioner kämpade för kontroll över den kejserliga regeringen.År 1622 störtades Sultan Osman II i ett janitsjaruppror.Hans efterföljande regicid sanktionerades av imperiets högsta rättstjänsteman, vilket visade en minskad betydelse av sultanen i den osmanska politiken.Ändå ifrågasattes aldrig den osmanska dynastins företräde som helhet.
Play button
1623 Jan 1 - 1639

Sista kriget med Safavid Persia

Mesopotamia, Iraq
Det osmanska–safaviska kriget 1623–1639 var det sista i en serie konflikter som utkämpades mellan det osmanska riket och det safavidiska riket , då de två stormakterna i västra Asien, om kontroll över Mesopotamien.Efter första persiska framgångar med att återerövra Bagdad och större delen av det moderna Irak , efter att ha förlorat det i 90 år, blev kriget ett dödläge eftersom perserna inte kunde pressa sig längre in i det osmanska riket, och ottomanerna själva distraherades av krig i Europa och försvagades av intern oro.Så småningom kunde ottomanerna återvinna Bagdad och tog stora förluster i den slutliga belägringen, och undertecknandet av Zuhabfördraget avslutade kriget med en osmansk seger.I grova drag återställde fördraget gränserna 1555, där safaviderna behöll Dagestan, östra Georgien, östra Armenien och dagens Azerbajdzjans republik, medan västra Georgien och västra Armenien på ett avgörande sätt kom under ottomanskt styre.Den östra delen av Samtskhe (Meskheti) var oåterkalleligt förlorad för ottomanerna såväl som Mesopotamien.Även om delar av Mesopotamien en kort stund återerövrades av iranierna senare i historien, särskilt under Nader Shahs (1736–1747) och Karim Khan Zands (1751–1779) regeringstid, förblev den sedan i osmanska händer till efterdyningarna av första världskriget .
Återställer ordningen
Osmansk miniatyrmålning föreställande Murad IV under middagen ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1623 Sep 10 - 1640 Feb 8

Återställer ordningen

Türkiye
Murad IV var det osmanska imperiets sultan från 1623 till 1640, känd både för att återupprätta statens auktoritet och för brutaliteten i sina metoder.Tills han övertog den absoluta makten den 18 maj 1632 styrdes imperiet av hans mor, Kösem Sultan, som regent.Murad IV förbjöd alkohol, tobak och kaffe i Konstantinopel.[39] Han beordrade avrättning för att ha brutit mot detta förbud.Han återställde de rättsliga reglerna genom mycket stränga straff, inklusive avrättning;han ströp en gång en storvesir av anledningen att tjänstemannen hade slagit sin svärmor.Hans regeringstid är mest anmärkningsvärd för det osmanska-safaviska kriget, varav resultatet skulle dela Kaukasus mellan de två kejsermakterna i cirka två århundraden.De ottomanska styrkorna lyckades erövra Azerbajdzjan, ockuperade Tabriz, Hamadan och erövrade Bagdad 1638. Zuhabfördraget som följde på kriget bekräftade i allmänhet gränserna enligt freden i Amasya, med östra Georgien, Azerbajdzjan och Dagestan som var persiska, Västra Georgien förblev osmanskt.Mesopotamien var oåterkalleligt förlorat för perserna.[40] De gränser som fastställts som ett resultat av kriget är mer eller mindre desamma som den nuvarande gränslinjen mellan Irak och Iran .Murad IV var själv befäl över den osmanska armén under krigets sista år.
Det är riktigt coolt
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1630 Jan 1 - 1680

Det är riktigt coolt

Balıkesir, Türkiye
Kadızadelis var en puritansk reformistisk religiös rörelse från 1600-talet i det osmanska riket som följde Kadızade Mehmed (1582-1635), en väckelseförkunnare av islam.Kadızade och hans anhängare var bestämda rivaler till sufismen och populärreligionen.De fördömde många av de ottomanska metoder som Kadızade ansåg var bidʻah "icke-islamiska innovationer", och stödde passionerat "att återuppliva den första muslimska generationens övertygelser och sedvänjor under det första/sjunde århundradet" ("förbjuda gott och förbjuda fel").[16]Driven av nitisk och eldig retorik kunde Kadızade Mehmed inspirera många anhängare att gå med i hans sak och göra sig av med all korruption som fanns inom det osmanska riket.Ledarna för rörelsen innehade officiella positioner som predikanter i de stora moskéerna i Bagdad och "kombinerade folkliga anhängare med stöd från den osmanska statsapparaten".[17] Mellan 1630 och 1680 var det många våldsamma gräl som uppstod mellan Kadızadelis och de som de ogillade.När rörelsen fortskred blev aktivister "allt mer våldsamma" och Kadızadelis var kända för att gå in i "moskéer, tekkes och ottomanska kaféer för att utmäta straff till dem som bryter mot deras version av ortodoxin."[18]Kadizadelis misslyckades med att genomföra sina ansträngningar;ändå betonade deras kampanj splittringen inom det religiösa etablissemanget i det osmanska samhället.Kadizadeli-arvet från en generation till en annan har varit djupt insnärjd i de ledare som inspirerades av forskaren Birgivi som gav tillväxt till Kadizade-rörelsen.Kadizades religiösa framsteg i den osmanska periferin stärkte den antielitistiska rörelsen.Till slut fortsatte trons främsta ulema att stödja sufiteologi.Många akademiker och forskare har hävdat att Kadizadelis var egennyttiga och hycklande;eftersom de flesta av deras kritik grundade sig på att de befann sig i samhällets utkant och kände sig främmande från den övriga samhällsordningen.Forskare kände på grund av att de var åtskilda från möjligheter och maktpositioner inom det osmanska riket, Kadizadelis intog den position de gjorde och kastades därför som reformatorer istället anstiftare.
Play button
1640 Feb 9 - 1648 Aug 8

Dekadens och kris

Türkiye
Under de första åren av Ibrahims regeringstid drog han sig tillbaka från politiken och vände sig alltmer till sitt harem för tröst och nöje.Under hans sultanat uppnådde haremet nya nivåer av lyx inom parfymer, textilier och smycken.Hans kärlek till kvinnor och pälsar ledde till att han fick ett rum helt kantat av lodjur och sobel.På grund av hans förälskelse i pälsar döpte fransmännen honom till "Le Fou de Fourrures".Kösem Sultan höll sin son i schack genom att förse honom med oskulder som hon personligen köpt från slavmarknaden, samt överviktiga kvinnor, som han längtade efter.[41]Kara Mustafa Pasha stannade kvar som storvesir under de första fyra åren av Ibrahims regeringstid, vilket höll imperiet stabilt.Med fördraget i Szön (15 mars 1642) förnyade han freden med Österrike och återfick under samma år Azov från kosackerna.Kara Mustafa stabiliserade också valutan med myntreform, försökte stabilisera ekonomin med en ny lantmäteri, minskade antalet janitsjarer, tog bort icke-bidragande medlemmar från statens lönelistor och tyglade makten hos olydiga provinsguvernörer.Under dessa år visade Ibrahim oro för att på rätt sätt styra imperiet, vilket framgår av hans handskrivna kommunikationer med storvesiren.Ibrahim kom under inflytande av olika olämpliga personer, som älskarinna till det kejserliga harem Şekerpare Hatun och charlatanen Cinci Hoca, som låtsades bota sultanens fysiska krämpor.Den senare, tillsammans med sina allierade Silahdar Yusuf Agha och Sultanzade Mehmed Pasha, berikade sig själva med mutor och tillskansade sig så småningom tillräckligt med makt för att säkra avrättningen av storvesiren Ḳara Muṣṭafā.Cinci Hoca blev Kadiasker (Högdomare) i Anatolien, Yusuf Agha blev Kapudan Pasha (Grand Amiral) och Sultanzade Mehmed blev storvesir.[42]År 1644 beslagtog maltesiska korsarer ett skepp som fraktade pilgrimer med hög status till Mecka.Eftersom piraterna hade lagt till på Kreta uppmuntrade Kapudan Yusuf Pasha Ibrahim att invadera ön.Detta började ett långt krig med Venedig som varade i 24 år – Kreta skulle inte helt falla under ottomansk dominans förrän 1669. Trots La Serenissimas förfall vann venetianska fartyg segrar över hela Egeiska havet, erövrade Tenedos (1646) och blockerade Dardanellerna.Massmissnöje orsakades av den venetianska blockaden av Dardanellerna – som skapade brister i huvudstaden – och införandet av höga skatter under en krigsekonomi för att betala för Ibrahims nycker.År 1647 planerade storvesiren Salih Pasha, Kösem Sultan och şeyhülislam Abdürrahim Efendi utan framgång att avsätta sultanen och ersätta honom med en av hans söner.Salih Pasha avrättades och Kösem Sultan förvisades från haremet.Nästa år gjorde janitsjarerna och medlemmar av ulema uppror.Den 8 augusti 1648 ströps den korrupte storvesiren Aḥmed Pasha och slets sönder av en ilsken folkhop och fick det postuma smeknamnet "Hezarpare" ("tusen bitar").Samma dag greps och fängslades Ibrahim i Topkapıpalatset.Kösem gav sitt samtycke till hennes sons fall och sa "Till slut kommer han att lämna varken dig eller mig levande. Vi kommer att förlora kontrollen över regeringen. Hela samhället ligger i ruiner. Ta bort honom från tronen omedelbart."Ibrahims sexårige son Meḥmed blev sultan.Ibrahim kvävdes den 18 augusti 1648. Hans död var det andra regmordet i det osmanska rikets historia.
Play button
1645 Jan 1 - 1666

Kretensiska kriget

Crete, Greece
Kretakriget var en konflikt mellan Republiken Venedig och hennes allierade (främst riddarna av Malta , de påvliga staterna och Frankrike ) mot det osmanska riket och Barbarystaterna, eftersom den till stor del utkämpades över ön Kreta, Venedigs största och rikaste utländska besittning.Kriget varade från 1645 till 1669 och utkämpades på Kreta, särskilt i staden Candia, och i ett flertal sjöinsatser och räder runt Egeiska havet, med Dalmatien som en sekundär operationsplats.Även om större delen av Kreta erövrades av ottomanerna under de första åren av kriget, gjorde fästningen Candia (moderna Heraklion), Kretas huvudstad, motstånd framgångsrikt.Dess långvariga belägring tvingade båda sidor att fokusera sin uppmärksamhet på försörjningen av sina respektive styrkor på ön.Särskilt för venetianerna låg deras enda hopp om seger över den större osmanska armén på Kreta i att framgångsrikt svälta den på förnödenheter och förstärkningar.Därför förvandlades kriget till en serie marina möten mellan de två flottorna och deras allierade.Venedig fick hjälp av olika västeuropeiska nationer, som, förmanade av påven och i en återupplivande av korstågsanda, skickade män, skepp och förnödenheter "för att försvara kristenheten".Under hela kriget upprätthöll Venedig övergripande sjööverlägsenhet och vann de flesta marina engagemang, men försöken att blockera Dardanellerna var bara delvis framgångsrika, och republiken hade aldrig tillräckligt med fartyg för att helt stänga av flödet av förnödenheter och förstärkningar till Kreta.Osmanerna hämmades i sina ansträngningar av inhemsk oro, såväl som av att deras styrkor avleddes norrut mot Transsylvanien och den habsburgska monarkin.Den utdragna konflikten utmattade republikens ekonomi, som förlitade sig på den lukrativa handeln med det osmanska riket.På 1660-talet, trots ökat bistånd från andra kristna nationer, hade krigströttheten inträtt. Osmanerna å andra sidan, efter att ha lyckats upprätthålla sina styrkor på Kreta och återupplivats under kunnig ledning av familjen Köprülü, skickade de en sista stor expedition år 1666 under direkt överinseende av storvesiren.Detta började det sista och blodigaste skedet av belägringen av Candia, som varade i mer än två år.Det slutade med det förhandlade överlämnandet av fästningen, som beseglade öns öde och avslutade kriget med en osmansk seger.I det slutliga fredsfördraget behöll Venedig några isolerade öfästningar utanför Kreta och gjorde vissa territoriella framgångar i Dalmatien.Den venetianska önskan om en revanche skulle, knappt 15 år senare, leda till ett förnyat krig, ur vilket Venedig skulle gå segrande.Kreta skulle dock förbli under osmansk kontroll fram till 1897, då det blev en autonom stat;det förenades slutligen med Grekland 1913.
Stabilitet under Mehmed IV
Mehmed IV som tonåring, på procession från Istanbul till Edirne 1657 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1648 Jan 1 - 1687

Stabilitet under Mehmed IV

Türkiye
Mehmed IV kom till tronen vid sex års ålder efter att hans far störtats i en kupp.Mehmed fortsatte med att bli den näst längsta regerande sultanen i ottomansk historia efter Suleiman den storartade.Medan de första och sista åren av hans regeringstid präglades av militärt nederlag och politisk instabilitet, övervakade han under sina mellanår återupplivandet av imperiets förmögenheter i samband med Köprülü-eran.Mehmed IV var känd av samtida som en särskilt from härskare, och kallades för gazi, eller "helig krigare" för sin roll i de många erövringar som genomfördes under hans långa regeringstid.Under Mehmed IV:s regering nådde imperiet höjden av sin territoriella expansion i Europa.
Köprülü Era
Storvesiren Köprülü Mehmed Pasha (1578-1661). ©HistoryMaps
1656 Jan 1 - 1683

Köprülü Era

Türkiye
Köprülü-eran var en period då det osmanska rikets politik ofta dominerades av en rad storvesirer från familjen Köprülü.Köprülü-eran definieras ibland mer snävt som perioden från 1656 till 1683, eftersom det var under dessa år som familjemedlemmar utan avbrott innehade ämbetet som storvesir, medan de under resten av perioden endast ockuperade det sporadiskt.Köprülüs var i allmänhet skickliga administratörer och krediteras för att återuppliva imperiets förmögenheter efter en period av militärt nederlag och ekonomisk instabilitet.Många reformer infördes under deras styre, vilket gjorde det möjligt för imperiet att lösa sin budgetkris och utrota fraktionskonflikter i imperiet.Köprülüs maktövertagande påskyndades av en politisk kris som följde av regeringens finansiella kamp i kombination med ett trängande behov av att bryta den venetianska blockaden av Dardanellerna i det pågående kretensiska kriget.Sålunda valde Valide-sultanen Turhan Hatice i september 1656 Köprülü Mehmed Pasha till storvesir, samt garanterade honom absolut säkerhet i ämbetet.Hon hoppades att en politisk allians mellan de två skulle kunna återställa den osmanska statens förmögenheter.Köprülü var i slutändan framgångsrik;hans reformer gjorde det möjligt för imperiet att bryta den venetianska blockaden och att återställa auktoriteten till det upproriska Transsylvanien.Dessa vinster kom dock till en stor kostnad i livet, eftersom storvesiren utförde flera massakrer på soldater och officerare som han uppfattade som illojala.Ansetts som orättvisa av många, utlöste dessa utrensningar en stor revolt 1658, ledd av Abaza Hasan Pasha.Efter undertryckandet av detta uppror förblev familjen Köprülü oemotsagd politiskt tills de misslyckades med att erövra Wien 1683. Köprülü Mehmed själv dog 1661, då han efterträddes i ämbetet av sin son Fazıl Ahmed Pasha.Det osmanska riket påverkades djupt av reformer som genomfördes under det heliga förbundets krig 1683-99.Efter den första chocken av förlusten av Ungern inledde imperiets ledning en entusiastisk reformprocess avsedd att stärka statens militära och skattemässiga organisation.Detta inkluderade byggandet av en flotta av moderna galjoner, legalisering och beskattning av försäljning av tobak såväl som av andra lyxvaror, en reform av waqfs finanser och skatteuppbörd, en utrensning av nedlagda janitsarlöner, reformering av cizyemetoden indrivning och försäljning av livstidsskattegårdar som kallas malikâne.Dessa åtgärder gjorde det möjligt för Osmanska riket att lösa sina budgetunderskott och gå in på 1700-talet med ett avsevärt överskott.[19]
Osmanerna vinner större delen av Ukraina
Slaget om den turkiska fanan av Józef Brandt. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1672 Jan 1 - 1676

Osmanerna vinner större delen av Ukraina

Poland
Orsakerna till det polsk -ottomanska kriget 1672–1676 kan spåras till 1666. Petro Doroshenko Hetman från Zaporizhian Host, som syftar till att få kontroll över Ukraina men står inför nederlag från andra fraktioner som kämpar om kontrollen över regionen, i ett sista försök att bevara hans makt i Ukraina, undertecknade ett fördrag med Sultan Mehmed IV 1669 som erkände kosack Hetmanatet som en vasall av det osmanska riket.[83]1670 försökte dock hetman Dorosjenko ännu en gång ta över Ukraina, och 1671 ersattes Khan av Krim, Adil Giray, stödjande av Samväldet, med en ny, Selim I Giray, av den osmanska sultanen.Selim ingick en allians med Dorosjenkos kosacker;men återigen som 1666–67 fick de kosack-tatariska styrkorna nederlag av Sobieski.Selim förnyade sedan sin trohetsed till den osmanska sultanen och vädjade om hjälp, vilket sultanen gick med på.Således eskalerade en oregelbunden gränskonflikt till ett regelbundet krig 1671, eftersom det osmanska riket nu var beredd att skicka sina reguljära enheter till slagfältet i ett försök att försöka få kontroll över regionen själv.[84]Osmanska styrkor, som räknade 80 000 man och leddes av storvesiren Köprülü Fazıl Ahmed och den ottomanske sultanen Mehmed IV, invaderade polska Ukraina i augusti, intog Samväldets fästning vid Kamieniec Podolski och belägrade Lwów.Oförberedda för krig, tvingades Commonwealth Sejm att underteckna freden i Buczacz i oktober samma år, som överlät till ottomanerna Commonwealth-delen av Ukraina.År 1676, efter att Sobieskis 16 000 stått emot den två veckor långa belägringen av Żurawno, av 100 000 män under Ibrahim Pasha, undertecknades ett nytt fredsavtal, Żurawnofördraget.[84] Fredsfördraget som delvis vänder på dem från Buczacz: ottomanerna behöll ungefär två tredjedelar av de territorier som de vann 1672, och samväldet var inte längre tvunget att betala någon form av tribut till imperiet;ett stort antal polska fångar släpptes av ottomanerna.
Play button
1683 Jul 14 - 1699 Jan 26

Wars of the Holy League

Austria
Efter några år av fred anföll det osmanska riket, uppmuntrat av framgångar i västra polsk-litauiska samväldet, den habsburgska monarkin.Turkarna erövrade nästan Wien, men John III Sobieski ledde en kristen allians som besegrade dem i slaget vid Wien (1683), vilket stoppade Osmanska rikets hegemoni i sydöstra Europa.Ett nytt heligt förbund initierades av påven Innocentius XI och omfattade det heliga romerska riket (med Habsburg Österrike i spetsen), det polsk -litauiska samväldet och den venetianska republiken 1684, anslöt sig av Ryssland 1686. Det andra slaget vid Mohács (1687) var ett förkrossande nederlag för sultanen.Turkarna var mer framgångsrika på den polska fronten och kunde behålla Podolia under sina strider med det polsk-litauiska samväldet.Rysslands inblandning markerade första gången landet formellt gick med i en allians av europeiska makter.Detta var början på en serie rysk-turkiska krig, varav det sista var första världskriget .Som ett resultat av Krim-kampanjerna och Azov-kampanjerna erövrade Ryssland den viktiga osmanska fästningen Azov.Efter det avgörande slaget vid Zenta 1697 och mindre skärmytslingar (som slaget vid Podhajce 1698) vann förbundet kriget 1699 och tvingade det osmanska riket att underteckna Karlowitz-fördraget.Osmanerna avstod större delen av Ungern, Transsylvanien och Slavonien, samt delar av Kroatien, till den habsburgska monarkin medan Podolia återvände till Polen.Det mesta av Dalmatien passerade till Venedig, tillsammans med Morea (halvön Peloponnesos), som ottomanerna återerövrade 1715 och återerövrade i Passarowitz-fördraget 1718.
Utvidgning av Rysslands tsardöme
Mehmed the Hunter-Avcı Mehmet-målningar beställda av 1600-talet (1657). ©Claes Rålamb
1686 Jan 1 - 1700

Utvidgning av Rysslands tsardöme

Azov, Rostov Oblast, Russia
Efter det turkiska misslyckandet med att ta Wien 1683, anslöt sig Ryssland till Österrike, Polen och Republiken Venedig i det heliga förbundet (1684) för att driva turkarna söderut.Ryssland och Polen undertecknade det eviga fredsfördraget 1686. Det var tre fälttåg norr om Svarta havet.Under kriget organiserade den ryska armén Krim-kampanjerna 1687 och 1689 som båda slutade med ryska nederlag.[32] Trots dessa motgångar inledde Ryssland Azovfälttågen 1695 och 1696, och efter att ha höjt belägringen 1695 [33] ockuperade Azov framgångsrikt 1696. [34]I ljuset av förberedelserna för kriget mot det svenska riket undertecknade den ryske tsaren Peter den Store Karlowitz-fördraget med det osmanska riket 1699. Det efterföljande Konstantinopelfördraget 1700 överlämnade Azov, fästningen Taganrog, Pavlovsk och Mius till Ryssland och etablerade en rysk ambassadör i Konstantinopel och säkrade återvändandet av alla krigsfångar.Tsaren bekräftade också att hans underordnade, kosackerna, inte skulle attackera ottomanerna, medan sultanen bekräftade att hans underordnade, krimtatarerna, inte skulle attackera ryssarna.
Play button
1687 Aug 12

Omvändning av förmögenhet i Europa

Nagyharsány, Hungary
Det andra slaget vid Mohács utkämpades den 12 augusti 1687 mellan den ottomanske sultanen Mehmed IV:s styrkor, under befäl av storvisiren Sari Süleyman Paşa, och styrkorna från den helige romerske kejsaren Leopold I, under befäl av Karl av Lorraine.Resultatet blev en avgörande seger för österrikarna.Den osmanska armén led enorma förluster, med uppskattningsvis 10 000 döda, såväl som förlusten av det mesta av dess artilleri (cirka 66 kanoner) och mycket av dess stödutrustning.Efter slaget hamnade det osmanska riket i djup kris.Det var ett myteri bland trupperna.Kommendör Sari Suleyman Pasa blev rädd att han skulle dödas av sina egna trupper och flydde från sitt kommando, först till Belgrad och sedan till Konstantinopel.När nyheten om nederlaget och myteriet kom till Konstantinopel i början av september, utsågs Abaza Siyavuş Pasha till befälhavare och till storvesir.Men innan han kunde ta över hans befäl hade hela den osmanska armén sönderfallit och de osmanska hushållstrupperna (janitsjarerna och sipahierna) började återvända till sin bas i Konstantinopel under sina egna lägre officerare.Även storvesirens regent i Konstantinopel blev rädd och gömde sig.Sari Suleyman Pasa avrättades.Sultan Mehmed IV utnämnde befälhavaren för Bosporensundet Köprülü Fazıl Mustafa Pasha till storvesirens regent i Konstantinopel.Han rådgjorde med ledarna för den armé som fanns och andra ledande osmanska statsmän.Efter dessa beslutades den 8 november att avsätta Sultan Mehmed IV och tronen Suleiman II som ny sultan.Upplösningen av den osmanska armén gjorde att kejserliga habsburgska arméer kunde erövra stora områden.De tog över Osijek, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Ilok, Valpovo, Požega, Palota och Eger.Det mesta av dagens Slavonien och Transsylvanien kom under kejserligt styre.Den 9 december organiserades en riksdag i Pressburg (idag Bratislava, Slovakien), och ärkehertig Josef kröntes till Ungerns första ärftliga kung, och efterkommande Habsburgske kejsare förklarades till Ungerns smorda kungar.Under ett år var det osmanska riket förlamat, och kejserliga habsburgska styrkor var redo att inta Belgrad och tränga djupt in på Balkan.
Play button
1697 Sep 11

Nedgången av ottomansk kontroll över Centraleuropa

Zenta, Serbia
Den 18 april 1697 inledde Mustafa sin tredje expedition och planerade en massiv invasion av Ungern.Han lämnade Edirne med en styrka på 100 000 man.Sultanen tog det personliga kommandot och nådde Belgrad sent på sommaren, den 11 augusti.Mustafa samlade ett krigsråd dagen efter.Den 18 augusti lämnade osmanerna Belgrad på väg norrut mot Szeged.I en överraskningsattack, engagerade habsburgska imperialistiska styrkor under befäl av prins Eugene av Savojen den turkiska armén medan den var halvvägs genom att korsa floden Tisza vid Zenta, 130 mil nordväst om Belgrad.Habsburgstyrkorna tillfogade tusentals offer, inklusive storvesiren, skingrade resten, erövrade den ottomanska skattkammaren och kom undan med sådana emblem av hög ottomansk auktoritet som imperiets sigill som aldrig hade fångats tidigare.Den europeiska koalitionens förluster var å andra sidan exceptionellt lätta.Efter fjorton år av krig visade sig slaget vid Zenta vara katalysatorn för fred;inom några månader inledde medlare från båda sidor fredsförhandlingar i Sremski Karlovci under överinseende av den engelska ambassadören i Konstantinopel, William Paget.Enligt villkoren i Karlowitz-fördraget, undertecknat nära Belgrad den 26 januari 1699, fick Österrike kontroll över Ungern (förutom Banat av Temesvár och ett litet område i östra Slavonien), Transsylvanien, Kroatien och Slavonien.En del av de återlämnade territorierna återintegrerades i kungariket Ungern;resten organiserades som separata enheter inom den habsburgska monarkin, såsom furstendömet Transsylvanien och den militära gränsen.Turkarna behöll Belgrad och Serbien, Sava blev Osmanska rikets nordligaste gräns och Bosnien en gränsprovins.Segern formaliserade slutligen turkarnas fullständiga tillbakadragande från Ungern och signalerade slutet på den osmanska dominansen i Europa.
1700 - 1825
Stagnation & Reformornament
Edirne Incident
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1703 Jan 1

Edirne Incident

Edirne, Türkiye
Edirne-incidenten var en janitsjarrevolt som började i Konstantinopel (nuvarande Istanbul) 1703. Revolten var en reaktion på konsekvenserna av Karlowitz-fördraget och Sultan Mustafa II:s frånvaro från huvudstaden.Den stigande makten hos sultanens tidigare lärare, Şeyhülislam Feyzullah Efendi och imperiets vikande ekonomi orsakad av skattejordbruk var också orsaker till revolten.Som ett resultat av Edirne-händelsen dödades Şeyhülislam Feyzullah Efendi och Sultan Mustafa II avsattes från makten.Sultanen ersattes av sin bror, Sultan Ahmed III.Edirne-händelsen bidrog till att sultanatets makt minskade och janitsjarernas och kadiernas ökande makt.
Play button
1710 Jan 1 - 1711

Ryska expansionen kontrollerad

Prut River
Bortsett från förlusten av Banat och den tillfälliga förlusten av Belgrad (1717–1739), förblev den osmanska gränsen vid Donau och Sava stabil under sjuttonhundratalet.Den ryska expansionen utgjorde dock ett stort och växande hot.Följaktligen välkomnades kung Karl XII av Sverige som en allierad i det osmanska riket efter hans nederlag av ryssarna i slaget vid Poltava 1709 i centrala Ukraina (en del av det stora norra kriget 1700–1721).Karl XII övertalade den osmanske sultanen Ahmed III att förklara krig mot Ryssland.Det rysk-osmanska kriget 1710—1711, även känt som Pruth River Campaign, var en kort militär konflikt mellan tsardömet Ryssland och det osmanska riket.Huvudstriden ägde rum under 18-22 juli 1711 i floden Pruth nära Stănilești (Stanilesti) efter att tsar Peter I gick in i det osmanska vasallfurstendömet Moldavien, efter det osmanska rikets krigsförklaring mot Ryssland.De dåligt förberedda 38 000 ryssarna med 5 000 moldaver befann sig omringade av den osmanska armén under storvesiren Baltaci Mehmet Pasha.Efter tre dagar av strider och stora förluster fick tsaren och hans arméer dra sig tillbaka efter att ha gått med på att överge fästningen Azov och dess omgivande territorium.Den osmanska segern ledde till Pruthfördraget som bekräftades av Adrianopelfördraget.Även om nyheten om segern först togs emot väl i Konstantinopel vände det missnöjda krigsvänliga partiet den allmänna opinionen mot Baltacı Mehmet Pasha, som anklagades för att ha tagit emot en muta från Peter den store.Baltacı Mehmet Pasha avlöstes sedan från sitt kontor.
Osmanerna återvinner Morea
Osmanerna återvinner Morea. ©HistoryMaps
1714 Dec 9 - 1718 Jul 21

Osmanerna återvinner Morea

Peloponnese, Greece
Det sjunde osmanska–venetianska kriget utkämpades mellan republiken Venedig och det osmanska riket mellan 1714 och 1718. Det var den sista konflikten mellan de två makterna, och slutade med en osmansk seger och förlusten av Venedigs största besittning på den grekiska halvön, Peloponnesos (Morea).Venedig räddades från ett större nederlag genom Österrikes ingripande 1716. De österrikiska segrarna ledde till undertecknandet av Passarowitz-fördraget 1718, vilket avslutade kriget.Detta krig kallades också det andra Morean kriget, det lilla kriget eller, i Kroatien, kriget i Sinj.
Osmanerna förlorar mer Balkanland
Slaget vid Petrovaradin. ©Jan Pieter van Bredael
1716 Apr 13 - 1718 Jul 21

Osmanerna förlorar mer Balkanland

Smederevo, Serbia
Som en reaktion som garanten för Karlowitz-fördraget hotade österrikarna det osmanska riket, vilket fick det att förklara krig i april 1716. 1716 besegrade prins Eugen av Savojen turkarna i slaget vid Petrovaradin.Banaten och dess huvudstad Timişoara erövrades av prins Eugen i oktober 1716. Året därpå, efter att österrikarna intagit Belgrad, sökte turkarna fred och fördraget i Passarowitz undertecknades den 21 juli 1718.Habsburgarna fick kontroll över Belgrad, Temesvár (den sista osmanska fästningen i Ungern), Banat-regionen och delar av norra Serbien.Wallachia (en autonom ottomansk vasall) överlämnade Oltenia (Lesser Wallachia) till den habsburgska monarkin, som etablerade Banat of Craiova.Turkarna behöll endast kontrollen över territoriet söder om floden Donau.Pakten föreskrev att Venedig skulle överlämna Morea till ottomanerna, men det behöll de Joniska öarna och gjorde vinster i Dalmatien.
Tulpanperiod
Ahmed III:s fontän är ett ikoniskt exempel på arkitektur från tulpanperioden ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1718 Jul 21 - 1730 Sep 28

Tulpanperiod

Türkiye
Tulpanperioden är en period i den osmanska historien från fördraget i Passarowitz den 21 juli 1718 till Patrona Halil-revolten den 28 september 1730. Detta var en relativt fredlig period, under vilken det osmanska riket började orientera sig utåt.Under ledning av sultan Ahmed III:s svärson, storvesiren Nevşehirli Damat İbrahim Pasha, inledde det osmanska riket nya riktlinjer och program under denna period, vilket etablerade den första ottomanskspråkiga tryckpressen under 1720-talet, [31] och främjat handel och industri.Storvesiren var angelägen om att förbättra handelsförbindelserna och öka de kommersiella intäkterna, vilket skulle bidra till att förklara återgången till trädgårdar och den mer offentliga stilen på det osmanska hovet under denna period.Storvesiren var själv väldigt förtjust i tulpanlökar och var ett exempel för Istanbuls elit som började vårda tulpanens oändliga variation i färg och också fira dess årstidsvariation.Den ottomanska klädstandarden och dess varukultur införlivade deras passion för tulpanen.Inom Istanbul kunde man hitta tulpaner från blomstermarknaderna till plastkonsten till siden och textilier.Tulpanlökar fanns överallt;efterfrågan växte inom elitsamhället där de kunde hittas i hem och trädgårdar.
Osmansk-rysk konflikt på Krim
Ryska kejserliga armén (1700-talet). ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1735 May 31 - 1739 Oct 3

Osmansk-rysk konflikt på Krim

Crimea
Det rysk-turkiska kriget 1735–1739 mellan det ryska riket och det ottomanska riket orsakades av det ottomanska rikets krig med Persien och fortsatta räder av krimtatarerna.[46] Kriget representerade också Rysslands fortsatta kamp för tillgång till Svarta havet.1737 gick den habsburgska monarkin med i kriget på Rysslands sida, känt i historieskrivningen som det österrikisk-turkiska kriget 1737–1739.
Osmanerna tappar mer mark till ryssarna
Förstörelsen av den turkiska flottan i slaget vid Chesme, 1770 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1768 Jan 1 - 1774

Osmanerna tappar mer mark till ryssarna

Eastern Europe
Det rysk-turkiska kriget 1768–1774 var en stor väpnad konflikt där ryska vapen till stor del segrade mot det osmanska riket.Rysslands seger förde delar av Moldavien, Yedisan mellan floderna Bug och Dnepr, och Krim in i den ryska inflytandesfären.Genom en serie segrar som det ryska imperiet samlat på ledde till betydande territoriella erövringar, inklusive direkt erövring av stora delar av den pontisk-kaspiska stäppen, annekterades mindre ottomanskt territorium direkt än vad som annars kunde förväntas på grund av en komplex kamp inom det europeiska diplomatiska systemet för att upprätthålla en maktbalans som var acceptabel för andra europeiska stater och undvek direkt rysk hegemoni över Östeuropa.Icke desto mindre kunde Ryssland dra fördel av det försvagade Osmanska riket, slutet av sjuårskriget och Frankrikes tillbakadragande från polska angelägenheter för att hävda sig som en av kontinentens primära militära makter.Turkiska förluster inkluderade diplomatiska nederlag som såg dess nedgång som ett hot mot Europa, förlust över dess exklusiva kontroll över den ortodoxa hirsen och början på europeisk käbbel om den östliga frågan som skulle ingå i den europeiska diplomatin fram till kollapsen av det osmanska riket i efterdyningarna av första världskriget.Fördraget i Küçük Kaynarca från 1774 avslutade kriget och gav frihet att tillbedja de kristna medborgarna i de ottomanskkontrollerade provinserna Valakien och Moldavien.I slutet av 1700-talet, efter ett antal nederlag i krigen med Ryssland, började vissa människor i det osmanska riket dra slutsatsen att Peter den stores reformer hade gett ryssarna ett försprång, och att ottomanerna skulle behöva hänga med i väst. teknik för att undvika ytterligare nederlag.[55]
Osmanska militära reformer
General Aubert-Dubayet med sin militära mission togs emot av storvesiren 1796, målning av Antoine-Laurent Castellan. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1787 Jan 1

Osmanska militära reformer

Türkiye
När Selim III kom till tronen 1789 inleddes en ambitiös militärreform, inriktad på att säkra det osmanska riket.Sultanen och de som omgav honom var konservativa och ville bevara status quo.Ingen vid makten i imperiet hade något intresse av social omvandling.Selim III 1789 till 1807 satte upp armén "Nizam-i Cedid" [ny ordning] för att ersätta den ineffektiva och omoderna imperialistiska armén.Det gamla systemet var beroende av janitsjarerna, som till stor del hade förlorat sin militära effektivitet.Selim följde noga västerländska militära former.Det skulle bli dyrt för en ny armé, så en ny skattkammare var tvungen att upprättas.Resultatet var att Porte nu hade en effektiv, europeiskt utbildad armé utrustad med moderna vapen.Men det hade färre än 10 000 soldater under en tid då västerländska arméer var tio till femtio gånger större.Dessutom upprörde sultanen de väletablerade traditionella politiska makterna.Som ett resultat användes den sällan, förutom dess användning mot Napoléons expeditionsstyrka i Gaza och Rosetta.Den nya armén upplöstes av reaktionära element när Selim störtades 1807, men den blev modellen för den nya osmanska armén som skapades senare på 1800-talet.[35] [36]
Fransk invasion av Egypten
Slaget vid pyramiderna, Louis-François, Baron Lejeune, 1808 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1798 Jul 1 - 1801 Sep 2

Fransk invasion av Egypten

Egypt
Vid den tiden hadeEgypten varit en ottomansk provins sedan 1517, men var nu utom direkt ottomansk kontroll och var i oordning, med oenighet bland den regerandemamlukska eliten.I Frankrike var det "egyptiska" modet i full gång – intellektuella trodde att Egypten var den västerländska civilisationens vagga och ville erövra den.Det franska fälttåget i Egypten och Syrien (1798–1801) var Napoleon Bonapartes fälttåg i de ottomanska områdena i Egypten och Syrien, utropad för att försvara franska handelsintressen och för att etablera vetenskapligt företagande i regionen.Det var det primära syftet med Medelhavskampanjen 1798, en serie marina engagemang som inkluderade erövringen av Malta och den grekiska ön Kreta, som senare anlände till hamnen i Alexandria.Kampanjen slutade i nederlag för Napoleon, vilket ledde till att franska trupper drog sig tillbaka från regionen.Förutom dess betydelse i de bredare franska revolutionskrigen, hade kampanjen en kraftfull inverkan på det osmanska riket i allmänhet och arabvärlden i synnerhet.Invasionen visade de västeuropeiska makternas militära, tekniska och organisatoriska överlägsenhet gentemot Mellanöstern.Detta ledde till djupgående sociala förändringar i regionen.Invasionen introducerade västerländska uppfinningar, som tryckpressen, och idéer, som liberalism och begynnande nationalism, till Mellanöstern, vilket så småningom ledde till upprättandet av egyptisk självständighet och modernisering under Muhammad Ali Pasha under första hälften av 1800-talet och så småningom Nahda, eller arabisk renässans.För modernistiska historiker markerar den franska ankomsten starten på det moderna Mellanöstern.[53] Napoleons häpnadsväckande förstörelse av de konventionella mamluksoldaterna i slaget vid pyramiderna fungerade som en påminnelse om att modernisera muslimska monarker för att genomföra omfattande militära reformer.[54]
Serbiska revolutionen
Slaget vid Mišar, målning. ©Afanasij Scheloumoff
1804 Feb 14 - 1817 Jul 26

Serbiska revolutionen

Balkans
Den serbiska revolutionen var ett nationellt uppror och en konstitutionell förändring i Serbien som ägde rum mellan 1804 och 1835, under vilken detta territorium utvecklades från en ottomansk provins till ett rebellterritorium, en konstitutionell monarki och det moderna Serbien.[56] Den första delen av perioden, från 1804 till 1817, präglades av en våldsam kamp för självständighet från det osmanska riket med två väpnade uppror som ägde rum, som slutade med en vapenvila.Den senare perioden (1817–1835) bevittnade en fredlig konsolidering av den politiska makten i det alltmer autonoma Serbien, som kulminerade i serbiska prinsars erkännande av rätten till ärftligt styre 1830 och 1833 och den unga monarkins territoriella expansion.[57] Antagandet av den första skrivna konstitutionen 1835 avskaffade feodalism och livegenskap och gjorde landet suzerain.Dessa händelser markerade grunden för det moderna Serbien.[58] I mitten av 1815 inleddes de första förhandlingarna mellan Obrenović och Marashli Ali Pasha, den ottomanske guvernören.Resultatet var ett erkännande av ett serbiskt furstendöme av det osmanska riket.Även om en vasallstat i Porte (årlig skattehyllning) var den i de flesta avseenden en självständig stat.
Kabakçı Mustafa som imperiets de facto härskare
Kabakci Mustafa ©HistoryMaps
1807 May 25 - May 29

Kabakçı Mustafa som imperiets de facto härskare

İstanbul, Türkiye
Den reformistiska sultanen Selim III som var under inflytande franska revolutionen försökte reformera imperiets institutioner.Hans program hette Nizamı cedit (New Order).Men dessa ansträngningar möttes av kritik av reaktionärerna.Janitsjarerna var rädda för att utbildas i västerländsk stil och religiösa personer motsatte sig icke-muslimska metoder i medeltida institutioner.Medelklassens stadsbor motsatte sig också Nizamı Cedit på grund av de nya skatterna för att stödja programmet och den allmänna korruptionen i den osmanska porten.[85]Den 25 maj 1807 försökte Raif Mehmet, Bosphorous minister, övertala yamaks (en specialklass av soldater som var ansvariga för att försvara Bosphorous mot kosackpirater från Ukraina) att bära de nya uniformerna.Det stod klart att nästa steg skulle bli den moderna träningen.Men yamakerna vägrade att bära dessa uniformer och de dödade Raif Mehmet.Denna incident brukar betraktas som början på revolten.Yamaks började sedan marschera till Istanbul, huvudstaden cirka 30 km (19 mi) bort.I slutet av den första dagen bestämde de sig för att välja en ledare och de valde Kabakçı Mustafa som sin ledare.(Osmanska riket befann sig i ett oroligt vapenstillestånd med det ryska imperiet under fjärde koalitionens krig mellan det franska riket och det ryska riket, så huvuddelen av armén var i striden front).Kabakçı nådde İstanbul på två dagar och började styra huvudstaden.Faktum är att Kabakçı var under inflytande av Köse Musa och Sheikh ul-Islam Topal Ataullah.Han etablerade en domstol och listade 11 namn på högt uppsatta Nizami Cedit-anhängare som skulle avrättas.På flera dagar avrättades dessa namn med tortyr.Sedan bad han att avskaffa alla institutioner som bildats inom ramen för Nizamı Cedit som sultanen var tvungen att gå med på.Han tillkännagav också sin misstro mot sultanen och bad att få ta de två osmanska prinsarna (de framtida sultanerna nämligen Mustafa IV och Mahmud II) under hans beskydd.Efter detta sista steg avgick Selim III (eller tvingades avgå av en fetwa av Ataullah) den 29 maj 1807. [86] Mustafa IV tronades som ny sultan.
Play button
1821 Feb 21 - 1829 Sep 12

Grekiska frihetskriget

Greece
Den grekiska revolutionen var inte en isolerad händelse;många misslyckade försök att återvinna självständighet ägde rum under hela den osmanska eran.År 1814 grundades en hemlig organisation vid namn Filiki Eteria (Vännersällskapet) med syftet att befria Grekland , uppmuntrat av revolutionen, som var vanlig i Europa på den tiden.Filiki Eteria planerade att starta uppror i Peloponnesos, Donaufurstendömena och Konstantinopel.Den första revolten började den 21 februari 1821 i Donau-furstendömena, men den slogs snart ner av ottomanerna.Dessa händelser uppmanade grekerna på Peloponnesos (Morea) till handling och den 17 mars 1821 var manioterna först med att förklara krig.I september 1821 intog grekerna, under ledning av Theodoros Kolokotronis, Tripolitsa.Revolter på Kreta, Makedonien och centrala Grekland bröt ut, men de slogs så småningom ned.Under tiden nådde provisoriska grekiska flottor framgång mot den osmanska flottan i Egeiska havet och hindrade osmanska förstärkningar från att anlända sjövägen.Den osmanske sultanen kallade in Muhammad Ali avEgypten , som gick med på att skicka sin son, Ibrahim Pasha, till Grekland med en armé för att undertrycka revolten i utbyte mot territoriella vinster.Ibrahim landade på Peloponnesos i februari 1825 och förde större delen av halvön under egyptisk kontroll i slutet av det året.Staden Missolonghi föll i april 1826 efter en år lång belägring av turkarna.Trots en misslyckad invasion av Mani föll även Aten och den revolutionära moralen minskade.Vid den tidpunkten beslöt de tre stormakterna – Ryssland , Storbritannien och Frankrike – att ingripa och skickade sina flotta skvadroner till Grekland 1827. Efter nyheter om att den kombinerade ottomanska-egyptiska flottan skulle attackera ön Hydra, den allierade européen. flottor stoppade den osmanska flottan vid Navarino.Efter en spänd veckolång konflikt ledde slaget vid Navarino till förstörelsen av den ottomansk-egyptiska flottan och vände strömmen till revolutionärernas fördel.1828 drog den egyptiska armén sig tillbaka under påtryckningar från en fransk expeditionsstyrka.De osmanska garnisonerna på Peloponnesos kapitulerade och de grekiska revolutionärerna fortsatte att återta centrala Grekland.Det osmanska riket förklarade krig mot Ryssland vilket gjorde det möjligt för den ryska armén att flytta in på Balkan, nära Konstantinopel.Detta tvingade osmanerna att acceptera grekisk autonomi i Adrianopelfördraget och autonomi för Serbien och de rumänska furstendömena.Efter nio års krig erkändes Grekland slutligen som en självständig stat under Londonprotokollet i februari 1830. Ytterligare förhandlingar 1832 ledde till Londonkonferensen och Konstantinopelfördraget, som definierade den nya statens slutliga gränser och etablerade prins Otto av Bayern som den första kungen av Grekland.
Lycklig incident
Den hundraåriga janitsjarkåren förlorade till stor del sin militära effektivitet på 1600-talet. ©Anonymous
1826 Jun 15

Lycklig incident

İstanbul, Türkiye
I början av 1600-talet hade janitsjarkåren upphört att fungera som en militär elitstyrka och hade blivit en privilegierad ärftlig klass, och deras befrielse från att betala skatt gjorde dem mycket ogynnsamma i resten av befolkningens ögon.Antalet janitsjarer växte från 20 000 år 1575 till 135 000 år 1826, ungefär 250 år senare.[37] Många var inte soldater men tog ändå ut lön från imperiet, som dikterades av kåren eftersom den hade ett effektivt veto mot staten och bidrog till det osmanska rikets stadiga tillbakagång.Varje sultan som försökte minska sin status eller makt blev omedelbart antingen dödad eller avsatt.När möjligheter och makt fortsatte att öka inom janitsjarkåren började det undergräva imperiet.Med tiden blev det klart att för att imperiet skulle återställa sin position som en stormakt i Europa, behövde det ersätta janitsjarkåren med en modern armé.När Mahmud II började bilda en ny armé och anställa europeiska skyttar gjorde janitsjarerna myteri och kämpade på gatorna i den osmanska huvudstaden, men de militärt överlägsna Sipahis attackerade och tvingade dem tillbaka in i sina baracker.Turkiska historiker hävdar att den kontrajanitsära styrkan, som var stor i antal, inkluderade de lokala invånarna som hade hatat janitsjarerna i flera år.Sultanen informerade dem om att han höll på att bilda en ny armé, Sekban-ı Cedit, organiserad och tränad längs moderna europeiska linjer (och att den nya armén skulle vara turkisk-dominerad).Janitsjarerna såg sin institution som avgörande för det osmanska rikets välbefinnande, särskilt för Rumelia, och hade tidigare beslutat att de aldrig skulle tillåta dess upplösning.Således gjorde de, som förutspått, myteri och avancerade mot sultanens palats.Mahmud II tog sedan framProfeten Muhammeds heliga fana inifrån den heliga förtroendet, i avsikt att alla sanna troende skulle samlas under den och på så sätt stärka motståndet mot janitsjarerna.[38] I den efterföljande striden sattes janitsjarkasernerna i brand av artillerield, vilket resulterade i 4 000 janitsjardödar;fler dödades i de hårda striderna på Konstantinopels gator.De överlevande flydde antingen eller fängslades, deras ägodelar konfiskerades av sultanen.I slutet av 1826 dödades de tillfångatagna janitsjarerna, som utgjorde resten av styrkan, genom halshuggning i fortet i Thessaloniki som snart kom att kallas "Blodtornet".Janitsjarledarna avrättades och deras ägodelar konfiskerades av sultanen.De yngre janitsjarerna var antingen landsförvisade eller fängslade.Tusentals janitsjarer hade dödats, och därmed kom elitorden till sitt slut.En ny modern kår, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ("De segrande soldaterna från Muhammed") bildades av Mahmud II för att vakta sultanen och ersätta janitsjarerna.
1828 - 1908
Nedgång och moderniseringornament
Algeriet förlorade mot Frankrike
"Fanaffären" som var förevändningen för invasionen. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1830 Jun 14 - Jul 7

Algeriet förlorade mot Frankrike

Algiers, Algeria
Under Napoleonkrigen hade kungariket Alger stor nytta av handeln i Medelhavet och den massiva importen av livsmedel från Frankrike, till stor del köpt på kredit.Dey of Algiers försökte råda bot på hans stadigt minskande inkomster genom att höja skatterna, vilket motstod de lokala bönderna, ökad instabilitet i landet och leda till ökad piratkopiering mot handelssjöfart från Europa och det unga USA .År 1827 krävde Hussein Dey, Algeriets Dey, att fransmännen skulle betala en 28-årig skuld som tecknades 1799 genom att köpa förnödenheter för att mata soldaterna från Napoleonkampanjen i Egypten .Den franske konsuln Pierre Deval vägrade ge svar som var tillfredsställande till dey, och i ett vredesutbrott rörde Hussein Dey vid konsuln med sin flugvisp.Karl X använde detta som en ursäkt för att inleda en blockad mot Algiers hamn.Invasionen av Alger började den 5 juli 1830 med ett sjöbombning av en flotta under amiral Duperré och en landstigning av trupper under Louis Auguste Victor de Ghaisne, comte de Bourmont.Fransmännen besegrade snabbt Hussein Deys trupper, Deylikal-härskaren, men inhemskt motstånd var utbrett.Invasionen markerade slutet på den flera hundra år gamla Regency of Alger, och början på franska Algeriet.År 1848 organiserades de erövrade territorierna runt Alger i tre departement, som definierade det moderna Algeriets territorier.
Play button
1831 Jan 1 - 1833

Första egyptiska-ottomanska kriget

Syria
År 1831 gjorde Muhammad Ali Pasha uppror mot sultan Mahmud II på grund av den senares vägran att ge honom guvernörskapen i Stor-Syrien och Kreta, vilket sultanen hade lovat honom i utbyte mot att han skickade militär hjälp för att slå ned den grekiska revolten (1821–1829) som slutligen slutade med Greklands formella självständighet 1830. Det var ett kostsamt företag för Muhammad Ali Pasha, som hade förlorat sin flotta i slaget vid Navarino 1827. Så började det förstaegyptiska -ottomanska kriget (1831–1833), under som den fransktränade armén av Muhammad Ali Pasha, under befäl av hans son Ibrahim Pasha, besegrade den osmanska armén när den marscherade in i Anatolien och nådde staden Kütahya inom 320 km (200 mi) från huvudstaden Konstantinopel.Egypten hade erövrat nästan hela Turkiet förutom staden Istanbul där hårt vinterväder tvingade honom att slå läger vid Konya tillräckligt länge för att Sublime Porte skulle sluta en allians med Ryssland och för att ryska styrkor skulle anlända till Anatolien, vilket blockerade hans väg till huvudstad.[59] Ankomsten av en europeisk makt skulle visa sig vara en alltför stor utmaning för Ibrahims armé att övervinna.På vakt mot Rysslands växande inflytande i det osmanska riket och dess potential att rubba maktbalansen, tvingade franska och brittiska påtryckningar Muhammad Ali och Ibrahim att gå med på Kütahyas konvention.Under uppgörelsen överläts de syriska provinserna till Egypten, och Ibrahim Pasha gjordes till regionens generalguvernör.[60]
Restaurering av den osmanska Suzerainty Egypten och Levanten
Tortosa, 23 september 1840, attack av båtarna HMS Benbow, Carysfort och Zebra, under kapten JF Ross, RN ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1839 Jan 1 - 1840

Restaurering av den osmanska Suzerainty Egypten och Levanten

Lebanon
Det andraegyptiska -osmanska kriget varade från 1839 till 1840 och utkämpades huvudsakligen i Syrien.År 1839 flyttade det osmanska riket för att återockupera länder som förlorats till Muhammad Ali i det första osmanska-egyptiska kriget.Det osmanska riket invaderade Syrien, men efter att ha lidit ett nederlag i slaget vid Nezib dök det upp på gränsen till kollaps.Den 1 juli seglade den osmanska flottan till Alexandria och kapitulerade till Muhammad Ali.Storbritannien, Österrike och andra europeiska nationer skyndade sig att ingripa och tvinga Egypten att acceptera ett fredsavtal.Från september till november 1840 avbröt en kombinerad flotta, bestående av brittiska och österrikiska fartyg, Ibrahims sjöförbindelser med Egypten, följt av ockupationen av Beirut och Acre av britterna.Den 27 november 1840 ägde konventet av Alexandria rum.Den brittiske amiralen Charles Napier nådde en överenskommelse med den egyptiska regeringen, där den senare övergav sina anspråk på Syrien och lämnade tillbaka den osmanska flottan i utbyte mot erkännandet av Muhammad Ali och hans söner som de enda legitima härskarna i Egypten.[61]
Play button
1839 Jan 1 - 1876

Tanzimat-reformer

Türkiye
Tanzimat var en period av reformer i det osmanska riket som började med Gülhane Hatt-ı Şerif 1839 och slutade med den första konstitutionella eran 1876. Tanzimat-eran började med syftet, inte med radikal omvandling, utan modernisering, att önska att befästa de sociala och politiska grunderna för det osmanska riket.Det kännetecknades av olika försök att modernisera det osmanska riket och att säkra dess territoriella integritet mot interna nationalistiska rörelser och externa aggressiva makter.Reformerna uppmuntrade ottomanismen bland de olika etniska grupperna i imperiet och försökte hejda uppgången av nationalism i det osmanska riket.Många förändringar gjordes för att förbättra medborgerliga friheter, men många muslimer såg dem som ett främmande inflytande på islams värld.Den uppfattningen komplicerade reformistiska ansträngningar från statens sida.[47] Under Tanzimat-perioden ledde regeringens serie av konstitutionella reformer till en ganska modern värnpliktig armé, banksystemreformer, avkriminalisering av homosexualitet, ersättning av religiös lag med sekulär lag [48] och skrå med moderna fabriker.Det osmanska postministeriet inrättades i Konstantinopel (Istanbul) den 23 oktober 1840. [49]
Play button
1853 Oct 16 - 1856 Mar 30

Krimkriget

Crimea
Krimkriget utkämpades från oktober 1853 till februari 1856 mellan det ryska imperiet och en slutligen segerrik allians av det osmanska riket, Frankrike , Storbritannien och Sardinien-Piemonte.Geopolitiska orsaker till kriget inkluderade nedgången av det osmanska riket, utvidgningen av det ryska imperiet i de föregående rysk-turkiska krigen, och britternas och franska preferenserna att bevara det osmanska riket för att upprätthålla maktbalansen i Europakonserten.Fronten slog sig ner i belägringen av Sevastopol, vilket involverade brutala förhållanden för trupper på båda sidor.Sevastopol föll till slut efter elva månader, efter att fransmännen hade anfallit Fort Malakoff.Isolerat och inför en dyster utsikt till invasion av väst om kriget fortsatte, stämde Ryssland för fred i mars 1856. Frankrike och Storbritannien välkomnade utvecklingen, på grund av konfliktens inhemska impopularitet.Parisfördraget, undertecknat den 30 mars 1856, avslutade kriget.Den förbjöd Ryssland att basera krigsfartyg i Svarta havet.De osmanska vasallstaterna Valakien och Moldavien blev i stort sett självständiga.Kristna i det osmanska riket fick en viss grad av officiell jämlikhet, och den ortodoxa kyrkan återtog kontrollen över de kristna kyrkorna i tvist.Krimkriget markerade en vändpunkt för det ryska imperiet.Kriget försvagade den kejserliga ryska armén, dränerade statskassan och undergrävde Rysslands inflytande i Europa.
Emigration av krimtatarer
Caffa i ruiner efter rysk annektering av Krim. ©De la Traverse
1856 Mar 30

Emigration av krimtatarer

Crimea
Krimkriget orsakade en utvandring av krimtatarerna, av vilka cirka 200 000 flyttade till det osmanska riket i fortsatta utvandringsvågor.[62] Mot slutet av de kaukasiska krigen rensades 90 % av tjerkasserna etniskt [63] och förvisades från sina hemländer i Kaukasus och flydde till det osmanska riket, [64] vilket resulterade i bosättningen av 500 000 till 700 000 tsjerkasier i Kalkon.[65] Vissa cirkassiska organisationer ger mycket högre siffror, totalt 1–1,5 miljoner deporterade eller dödade.Krimtatariska flyktingar i slutet av 1800-talet spelade en särskilt anmärkningsvärd roll när de försökte modernisera den ottomanska utbildningen och i att först främja både panturkism och en känsla av turkisk nationalism.[66]
Ottomansk konstitution från 1876
Möte för det första osmanska parlamentet 1877 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1876 Jan 1

Ottomansk konstitution från 1876

Türkiye
Osmanska rikets konstitution, även känd som 1876 års konstitution, var Osmanska rikets första konstitution.[50 Konstitutionen,] som skrevs av medlemmar av de unga ottomanerna, särskilt Midhat Pasha, under Sultan Abdul Hamid II:s regeringstid (1876–1909), var i kraft från 1876 till 1878 under en period känd som den första konstitutionella eran, och från 1908 till 1922 i den andra konstitutionella eran.Efter Abdul Hamids politiska fall i incidenten den 31 mars ändrades konstitutionen för att överföra mer makt från sultanen och den utsedda senaten till det folkvalda underhuset: Deputeradekammaren.Under sina studier i Europa drog några medlemmar av den nya osmanska eliten slutsatsen att hemligheten bakom Europas framgång vilade inte bara på dess tekniska landvinningar utan också på dess politiska organisationer.Dessutom hade själva reformprocessen genomsyrat ett litet segment av eliten tron ​​att konstitutionell regering skulle vara en önskvärd kontroll av envälde och ge den bättre möjlighet att påverka politiken.Sultan Abdülaziz kaotiska styre ledde till hans avsättning 1876 och, efter några oroliga månader, till proklamationen av en ottomansk konstitution som den nye sultanen, Abdul Hamid II, lovade att upprätthålla.[51]
Play button
1877 Apr 24 - 1878 Mar 3

Balkans självständighet

Balkans
Det rysk-turkiska kriget 1877–1878 var en konflikt mellan det osmanska riket och en koalition ledd av det ryska riket , och inklusive Bulgarien , Rumänien , Serbien och Montenegro .[67] Strid på Balkan och i Kaukasus, det har sitt ursprung i den framväxande balkannationalismen från 1800-talet.Ytterligare faktorer inkluderade de ryska målen att återvinna territoriella förluster som utstod under Krimkriget 1853–56, att återupprätta sig i Svarta havet och stödja den politiska rörelsen som försöker befria Balkannationer från det osmanska riket.Den ryskledda koalitionen vann kriget och pressade ottomanerna tillbaka hela vägen till Konstantinopels portar, vilket ledde till ingripandet av de västeuropeiska stormakterna.Som ett resultat lyckades Ryssland göra anspråk på provinser i Kaukasus, nämligen Kars och Batum, och även annekterade Budjak-regionen.Furstendömena Rumänien, Serbien och Montenegro, som var och en hade haft de facto suveränitet under några år, utropade formellt självständighet från det osmanska riket.Efter nästan fem århundraden av osmanskt herravälde (1396–1878) växte Furstendömet Bulgarien fram som en autonom bulgarisk stat med stöd och militär intervention från Ryssland.
Egypten förlorade mot britterna
Slaget vid Tel el-Kebir (1882). ©Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville
1882 Jul 1 - Sep

Egypten förlorade mot britterna

Egypt
Storbritanniens premiärminister Benjamin Disraeli förespråkade att de osmanska områdena på Balkanhalvön skulle återställas under Berlinkongressen, och i gengäld övertog Storbritannien administrationen av Cypern 1878. [88] Storbritannien skickade senare trupper tillEgypten 1882 för att slå ner Urabi Revolt – Sultan Abdul Hamid II var för paranoid för att mobilisera sin egen armé, fruktade att detta skulle resultera i en statskupp.Upproret avslutades med ett anglo-egyptiskt krig och övertagande av landet.Det började alltså Egyptens historia under britterna.[87] Även om den brittiska interventionen var avsedd att vara kortsiktig, bestod den i själva verket fram till 1954. Egypten gjordes i praktiken till en koloni fram till 1952.
tyska militärmissionen
Osmanska soldater i Bulgarien. ©Nikolay Dmitriev
1883 Jan 1

tyska militärmissionen

Türkiye
Besegrad i det rysk-turkiska kriget (1877–1878), bad Sultan Abdülhamid II, från det osmanska riket, om tysk hjälp för att omorganisera den osmanska armén, så att den skulle kunna stå emot det ryska imperiets framfart.Baron von der Goltz sändes.Goltz åstadkom några reformer, som att förlänga studietiden vid militärskolor och lägga till nya läroplaner för personalkurser vid krigshögskolan.Från 1883 till 1895 utbildade Goltz den så kallade "Goltz-generationen" av ottomanska officerare, av vilka många skulle spela framträdande roller i det ottomanska militära och politiska livet.[68] Goltz, som lärde sig tala flytande turkiska, var en mycket beundrad lärare, betraktad som en "fadersfigur" av kadetterna, som såg honom som "en inspiration".[68] Att delta i hans föreläsningar, där han försökte indoktrinera sina studenter med sin "nation i vapen"-filosofi, sågs som "en fråga om stolthet och glädje" av hans elever.[68]
Hamidiska massaker
Armeniska offer för massakrerna begravs i en massgrav på Erzerum-kyrkogården. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1894 Jan 1 - 1897

Hamidiska massaker

Türkiye
De hamidiska massakrerna [69] även kallade de armeniska massakrerna, var massakrer på armenier i det osmanska riket i mitten av 1890-talet.Uppskattade dödsfall varierade från 100 000 [70] till 300 000 [, 71] vilket resulterade i 50 000 föräldralösa barn.[72] Massakrerna är uppkallade efter sultan Abdul Hamid II, som i sina ansträngningar att upprätthålla den kejserliga domänen av det sjunkande osmanska riket, hävdade panislamismen som en statsideologi.[73] Även om massakrerna främst var riktade mot armenierna, förvandlades de i vissa fall till urskillningslösa antikristna pogromer, inklusive massakrerna i Diyarbekir, där, åtminstone enligt en samtida källa, även upp till 25 000 assyrier dödades.[74]Massakrerna började i det osmanska inlandet 1894, innan de blev mer utbredda under de följande åren.Majoriteten av morden ägde rum mellan 1894 och 1896. Massakrerna började avta 1897, efter internationellt fördömande av Abdul Hamid.De hårdaste åtgärderna riktades mot det länge förföljda armeniska samfundet eftersom dess krav på civila reformer och bättre behandling ignorerades av regeringen.Osmanerna gav inga bidrag till offren på grund av deras ålder eller kön, och som ett resultat massakrerade de alla offren med brutalt våld.[75] Telegrafen spred nyheterna om massakrerna runt om i världen, vilket ledde till en betydande täckning av dem i media i Västeuropa och Nordamerika.
Play button
1897 Apr 18 - May 20

Grekisk-turkiska kriget 1897

Greece
Det osmansk-grekiska kriget 1897 var ett krig som utkämpades mellan kungariket Grekland och det osmanska riket.Dess omedelbara orsak involverade statusen för den osmanska provinsen Kreta, vars befolkning med grekisk majoritet länge hade önskat en union med Grekland.Trots den osmanska segern på fältet inrättades en autonom kretensisk stat under osmansk överhöghet året därpå (som ett resultat av stormakternas ingripande efter kriget), med prins George av Grekland och Danmark som dess första högkommissarie.Kriget satte den militära och politiska personalen i Grekland på prov i ett officiellt öppet krig för första gången sedan det grekiska frihetskriget 1821. För det osmanska riket var detta också den första krigsansträngningen att testa en omorganiserad militär systemet.Den osmanska armén fungerade under ledning av en tysk militär mission ledd (1883–1895) av Colmar Freiherr von der Goltz, som hade omorganiserat den osmanska militären efter dess nederlag i det rysk-turkiska kriget 1877–1878 .Konflikten bevisade att Grekland var helt oförberedt på krig.Planer, befästningar och vapen var obefintliga, officerskårens massa var olämplig för sina uppgifter och utbildningen var otillräcklig.Som ett resultat pressade de numerärt överlägsna, bättre organiserade, -utrustade och -ledda osmanska styrkorna, starkt sammansatta av albanska krigare med stridserfarenhet, de grekiska styrkorna söderut ur Thessalien och hotade Aten, [52] bara för att upphöra med elden när Stormakter övertalade sultanen att gå med på ett vapenstillestånd.
1908 - 1922
Nederlag & upplösningornament
Play button
1908 Jul 1

Ung turk revolution

Türkiye
Kommittén för unionen och framsteg (CUP), en organisation av ungturkrörelsen, tvingade sultan Abdul Hamid II att återställa den osmanska konstitutionen och återkalla parlamentet, som inledde flerpartipolitik inom imperiet.Från den unga turkiska revolutionen till imperiets slut markerar den andra konstitutionella eran av det osmanska rikets historia.Mer än tre decennier tidigare, 1876, hade konstitutionell monarki etablerats under Abdul Hamid under en tidsperiod som var känd som den första konstitutionella eran, som varade i bara två år innan Abdul Hamid avbröt den och återställde autokratiska befogenheter till sig själv.Revolutionen började med CUP-medlemmen Ahmed Niyazis flykt in i det albanska höglandet.Han fick snart sällskap av İsmail Enver och Eyub Sabri.De nätverkade med lokala albaner och använde sina kontakter inom den Salonica-baserade tredje armén för att starta en stor revolt.Olika samordnade mord av unionisten Fedai bidrog också till Abdul Hamids kapitulation.Med en konstitutionalistisk revolt i de rumelska provinserna anstiftad av CUP, kapitulerade Abdul Hamid och tillkännagav återställandet av konstitutionen, återkallade parlamentet och kallade till val.Efter ett försök till monarkistisk kontrarevolution känd som incidenten den 31 mars till förmån för Abdul Hamid följande år, avsattes han och hans bror Mehmed V besteg tronen.
Play button
1911 Sep 29 - 1912 Oct 18

Osmanerna förlorar nordafrikanska territorier

Tripoli, Libya
Det turkisk-italienska kriget utkämpades mellan kungariketItalien och det osmanska riket från den 29 september 1911 till den 18 oktober 1912. Som ett resultat av denna konflikt erövrade Italien det osmanska Tripolitania Vilayet, av vilka de viktigaste underprovinserna var Fezzan, Cyrenaica och själva Tripoli.Dessa territorier blev kolonierna italienska Tripolitanien och Cyrenaica, som senare skulle slås samman till italienska Libyen.Kriget var en föregångare till första världskriget .Medlemmar av Balkanförbundet, som kände av osmansk svaghet och motiverade av begynnande balkannationalism, attackerade det osmanska riket i oktober 1912, och startade det första Balkankriget några dagar före slutet av det italiensk-turkiska kriget.
Play button
1912 Oct 8 - 1913 May 30

Första Balkankriget

Balkan Peninsula
Det första Balkankriget varade från oktober 1912 till maj 1913 och involverade aktioner från Balkanförbundet (kungadömena Bulgarien , Serbien, Grekland och Montenegro ) mot det osmanska riket.Balkanstaternas kombinerade arméer övervann de från början numerärt underlägsna (betydligt överlägsna vid slutet av konflikten) och strategiskt missgynnade osmanska arméer och nådde snabb framgång.Kriget var en omfattande och oförmögen katastrof för ottomanerna, som förlorade 83 % av sina europeiska territorier och 69 % av sin europeiska befolkning.[76] Som ett resultat av kriget erövrade och delade förbundet nästan alla Osmanska rikets återstående territorier i Europa.Efterföljande händelser ledde också till skapandet av ett självständigt Albanien, vilket gjorde serberna upprörda.Bulgarien, under tiden, var missnöjd över fördelningen av bytet i Makedonien och attackerade sina tidigare allierade, Serbien och Grekland, den 16 juni 1913, vilket provocerade starten av det andra Balkankriget.
1913 Osmanska kuppen
Enver Bey ber Kâmil Pasha att avgå under raiden på den sublima porten. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1913 Jan 23

1913 Osmanska kuppen

Türkiye
Den ottomanska statskupp 1913 var en statskupp som genomfördes i det osmanska riket av ett antal medlemmar av unions- och framstegskommittén (CUP) ledda av Ismail Enver Bey och Mehmed Talaat Bey, där gruppen gjorde en överraskningsräd. på de centrala osmanska regeringsbyggnaderna, Sublima Porte.Under kuppen mördades krigsministern Nazım Pasha och storvesiren Kâmil Pasha tvingades avgå.Efter kuppen föll regeringen i händerna på CUP, nu under ledning av triumviratet känt som "De tre pashaerna", som består av Enver, Talaat och Cemal Pasha.1911 bildades Freedom and Accord Party (även känt som Liberal Union eller Liberal Entente), Kâmil Pashas parti, i opposition till CUP och vann nästan omedelbart extravalen i Konstantinopel (nuvarande Istanbul).[83] Förskräckt, riggade CUP de allmänna valen 1912 med valfusk och våld mot Freedom and Accord, vilket gav dem smeknamnet "Val av klubbar".[84] Som svar reagerade arméns frälsningsofficerare, partisaner av Freedom and Accord att se CUP falla, upp i ilska och orsakade fallet för CUP:s regering Mehmed Said Pasha efter valet.[85] En ny regering bildades under Ahmed Muhtar Pasha men efter några månader upplöstes även den i oktober 1912 efter det plötsliga utbrottet av första Balkankriget och militärt nederlag.[86]Efter att ha fått sultanen Mehmed V:s tillåtelse att bilda en ny regering i slutet av oktober 1912, satte sig Frihets- och fördragsledaren Kâmil Pasha ner för diplomatiska samtal med Bulgarien efter det misslyckade första Balkankriget.[87] Med det bulgariska kravet på att avstå från den tidigare osmanska huvudstaden Adrianopel (idag och på turkiska vid den tiden, känd som Edirne) och upprördheten bland den turkiska befolkningen såväl som CUP-ledningen, genomförde CUP ut kuppen den 23 januari 1913. [87] Efter kuppen var oppositionspartier som Freedom och Accord utsatta för hårt förtryck.Den nya regeringen ledd av Mahmud Şevket Pasha med unionistiskt stöd drog tillbaka Osmanska riket från den pågående fredskonferensen i London och återupptog kriget mot Balkanstaterna för att återvinna Edirne och resten av Rumelia, men utan resultat.Efter hans mord i juni skulle CUP ta full kontroll över imperiet, och oppositionsledare skulle arresteras eller förvisas till Europa.
Play button
1914 Oct 29 - 1918 Oct 30

Osmanska riket under första världskriget

Türkiye
Det osmanska riket kom in i första världskriget som en av centralmakterna genom att utföra en överraskningsattack på Rysslands Svartahavskust den 29 oktober 1914, där Ryssland svarade med att förklara krig den 2 november 1914. Osmanska styrkor bekämpade ententen i Balkan och Mellanösternteatern under första världskriget. Mehmed V, sultan från det osmanska riket, förklarade Jihad mot Trippelententens makter under första världskriget [. 77] Deklarationen, som uppmanade muslimerna att stödja osmanerna i ententen. -kontrollerade områden och för jihad mot "alla fiender till det osmanska riket, utom centralmakterna" [, 78] utarbetades ursprungligen den 11 november och lästes först upp offentligt inför en stor folkmassa den 14 november.[77]Arabstammar i Mesopotamien var till en början entusiastiska över ediktet.Efter brittiska segrar i det mesopotamiska fälttåget 1914 och 1915 minskade emellertid entusiasmen, och några hövdingar som Mudbir al-Far'un antog en mer neutral, om inte pro-brittisk, hållning.[79]Det fanns förhoppningar och farhågor om att icke-turkiska muslimer skulle stå på det osmanska Turkiets sida, men enligt vissa historiker "förenade inte uppropet den muslimska världen", [80] och muslimer vände sig inte mot sina icke-muslimska befälhavare i de allierade krafter.Andra historiker pekar dock på myteriet i Singapore 1915 och påstod att uppropet hade en betydande inverkan på muslimer runt om i världen.[81] I en artikel från 2017 drogs slutsatsen att deklarationen, liksom tidigare jihadpropaganda, hade en stark inverkan på att uppnå lojaliteten hos kurdiska stammar, som spelade en stor roll i de armeniska och assyriska folkmorden.[82]Kriget ledde till slutet av kalifatet när det osmanska riket gick in på sidan av krigets förlorare och kapitulerade genom att gå med på "ondskefullt straffande" villkor.Den 30 oktober 1918 undertecknades Mudros vapenstillestånd, vilket avslutade den ottomanska inblandningen i första världskriget. Den ottomanska allmänheten fick emellertid vilseledande positiva intryck av hur allvarliga villkoren för vapenstilleståndet var.De tyckte att dess villkor var betydligt mildare än de faktiskt var, en källa till missnöje senare över att de allierade hade förrådt de erbjudna villkoren.
Play button
1915 Feb 19 - 1916 Jan 9

Gallipoli-kampanj

Gallipoli Peninsula, Pazarlı/G
Ententemakterna, Storbritannien , Frankrike och det ryska imperiet , försökte försvaga det osmanska riket, en av centralmakterna, genom att ta kontroll över de osmanska sunden.Detta skulle utsätta den ottomanska huvudstaden Konstantinopel för bombardement av allierade slagskepp och skära av den från den asiatiska delen av imperiet.Med Turkiet besegrat skulle Suezkanalen vara säker och en allierad försörjningsväg året runt skulle kunna öppnas genom Svarta havet till varmvattenhamnar i Ryssland.Den allierade flottans försök att tvinga fram en passage genom Dardanellerna i februari 1915 misslyckades och följdes av en amfibielandsättning på halvön Gallipoli i april 1915. I januari 1916, efter åtta månaders strider, med cirka 250 000 offer på varje sida, Gallipolikampanjen övergavs och invasionsstyrkan drogs tillbaka.Det var en kostsam kampanj för ententemakterna och det osmanska riket såväl som för sponsorerna till expeditionen, särskilt amiralitetets förste herre (1911–1915), Winston Churchill.Kampanjen ansågs vara en stor osmansk seger.I Turkiet betraktas det som ett avgörande ögonblick i statens historia, en sista ökning i försvaret av fosterlandet när det osmanska riket drog sig tillbaka.Kampen utgjorde grunden för det turkiska frihetskriget och deklarationen av Republiken Turkiet åtta år senare, med Mustafa Kemal Atatürk, som blev en framträdande plats som befälhavare vid Gallipoli, som grundare och president.
Play button
1915 Apr 24 - 1916

Armeniskt folkmord

Türkiye
Det armeniska folkmordet var den systematiska förstörelsen av det armeniska folket och identiteten i det osmanska riket under första världskriget .Med den styrande Committee of Union and Progress (CUP) i spetsen, genomfördes den främst genom massmord på omkring en miljon armenier under dödsmarscher till den syriska öknen och den påtvingade islamiseringen av armeniska kvinnor och barn.Före första världskriget ockuperade armenier en skyddad, men underordnad, plats i det osmanska samhället.Storskaliga massakrer på armenier inträffade på 1890-talet och 1909. Det osmanska riket led en rad militära nederlag och territoriella förluster – särskilt Balkankrigen 1912–1913 – vilket ledde till rädsla bland CUP-ledarna att armenierna, vars hemland i de östra provinserna betraktades som den turkiska nationens hjärta, skulle söka självständighet.Under sin invasion av ryskt och persiskt territorium 1914 massakrerade ottomanska paramilitärer lokala armenier.Osmanska ledare tog isolerade tecken på armeniskt motstånd som bevis på ett utbrett uppror, även om inget sådant uppror existerade.Massdeporteringen var avsedd att permanent förhindra möjligheten till armenisk självständighet eller självständighet.Den 24 april 1915 arresterade och deporterade de osmanska myndigheterna hundratals armeniska intellektuella och ledare från Konstantinopel.På order av Talaat Pasha sändes uppskattningsvis 800 000 till 1,2 miljoner armenier på dödsmarscher till den syriska öknen 1915 och 1916. Drivna fram av paramilitära eskorter berövades de deporterade mat och vatten och utsattes för rån, våldtäkt och massakrer.I den syriska öknen skingrades de överlevande i koncentrationsläger.1916 beordrades ytterligare en våg av massakrer, vilket lämnade omkring 200 000 deporterade vid liv i slutet av året.Omkring 100 000 till 200 000 armeniska kvinnor och barn tvångskonverterades till islam och integrerades i muslimska hushåll.Massakrer och etnisk rensning av armeniska överlevande utfördes av den turkiska nationaliströrelsen under det turkiska frihetskriget efter första världskriget.Detta folkmord satte stopp för mer än två tusen år av armenisk civilisation.Tillsammans med massmordet och utvisningen av syriska och grekisk-ortodoxa kristna möjliggjorde det skapandet av en etnonationalistisk turkisk stat.
Play button
1916 Jun 10 - Oct 25

Arabisk revolt

Syria
Den arabiska revolten började 1916 med brittiskt stöd.Det vände strömmen mot ottomanerna på Mellanösternfronten, där de verkade ha övertaget under första världskrigets två första år.På grundval av McMahon-Hussein-korrespondensen, ett avtal mellan den brittiska regeringen och Hussein bin Ali, Sharif av Mecka, inleddes revolten officiellt i Mecka den 10 juni 1916. Det arabiska nationalistiska målet var att skapa en enda enad och oberoende arabiska stat som sträcker sig från Aleppo i Syrien till Aden i Jemen, som britterna hade lovat att erkänna.Sharifiska armén ledd av Hussein och hashemiterna, med militärt stöd från den brittiska egyptiska expeditionsstyrkan, kämpade framgångsrikt och fördrev den osmanska militära närvaron från stora delar av Hejaz och Transjordanien.Den arabiska revolten ses av historiker som den första organiserade rörelsen av arabisk nationalism.Det sammanförde olika arabiska grupper för första gången med det gemensamma målet att kämpa för självständighet från det osmanska riket.
Uppdelning av det osmanska riket
Överlämnandet av Jerusalem till britterna den 9 december 1917 efter slaget vid Jerusalem ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1918 Oct 30 - 1922 Nov 1

Uppdelning av det osmanska riket

Türkiye
Uppdelningen av det osmanska riket (30 oktober 1918 – 1 november 1922) var en geopolitisk händelse som inträffade efter första världskriget och ockupationen av Istanbul av brittiska , franska ochitalienska trupper i november 1918. Uppdelningen planerades i flera överenskommelser gjorda av de allierade makterna tidigt under första världskriget, [91] särskilt Sykes-Picot-avtalet, efter att det osmanska riket hade anslutit sig till Tyskland för att bilda den ottomanska-tyska alliansen.[92] Det enorma konglomerat av territorier och folk som tidigare utgjorde det osmanska riket delades upp i flera nya stater.[93] Osmanska riket hade varit den ledande islamiska staten i geopolitiska, kulturella och ideologiska termer.Uppdelningen av det osmanska riket efter kriget ledde till att västmakterna dominerade Mellanöstern som Storbritannien och Frankrike, och såg till att den moderna arabvärlden och Republiken Turkiet skapades.Motståndet mot dessa makters inflytande kom från den turkiska nationella rörelsen men blev inte utbredd i de andra post-ottomanska staterna förrän under perioden av snabb avkolonisering efter andra världskriget.Efter att den osmanska regeringen kollapsade fullständigt undertecknade dess företrädare Sèvresfördraget 1920, vilket skulle ha delat upp en stor del av det nuvarande Turkiets territorium mellan Frankrike, Storbritannien, Grekland och Italien.Det turkiska frihetskriget tvingade de västeuropeiska makterna att återvända till förhandlingsbordet innan fördraget kunde ratificeras.Västeuropéerna och Turkiets stora nationalförsamling undertecknade och ratificerade det nya Lausannefördraget 1923, ersatte Sèvresfördraget och kom överens om de flesta territoriella frågorna.
Play button
1919 May 19 - 1922 Oct 11

Turkiska frihetskriget

Anatolia, Türkiye
Medan första världskriget slutade för det osmanska riket med Mudros vapenstillestånd, fortsatte de allierade makterna att ockupera och ta mark för imperialistiska planer.Osmanska militära befälhavare vägrade därför order från både de allierade och den osmanska regeringen att kapitulera och upplösa sina styrkor.Denna kris nådde sin spets när sultan Mehmed VI sände Mustafa Kemal Pasha (Atatürk), en välrespekterad och högt uppsatt general, till Anatolien för att återställa ordningen;Mustafa Kemal blev emellertid en möjliggörare och så småningom ledare för turkiskt nationalistiskt motstånd mot den osmanska regeringen, allierade makter och kristna minoriteter.I ett försök att etablera kontroll över maktvakuumet i Anatolien, övertalade de allierade den grekiske premiärministern Eleftherios Venizelos att lansera en expeditionsstyrka in i Anatolien och ockupera Smyrna (Izmir), vilket inledde det turkiska frihetskriget .En nationalistisk motregering ledd av Mustafa Kemal etablerades i Ankara när det stod klart att den osmanska regeringen stödde de allierade makterna.De allierade pressade snart den ottomanska regeringen i Konstantinopel att avbryta konstitutionen, stänga parlamentet och underteckna Sèvres-fördraget, ett fördrag som var ogynnsamt för turkiska intressen som "Ankaras regering" förklarade olagligt.I det efterföljande kriget besegrade irreguljär milis de franska styrkorna i söder, och odemobiliserade enheter fortsatte med att dela Armenien med bolsjevikiska styrkor, vilket resulterade i Karsfördraget (oktober 1921).Självständighetskrigets västfront var känd som det grekisk-turkiska kriget, där grekiska styrkor först mötte oorganiserat motstånd.Men İsmet Pashas organisation av milisen till en reguljär armé gav resultat när Ankaras styrkor slogs mot grekerna i striderna vid första och andra İnönü.Den grekiska armén gick segrande ut i slaget vid Kütahya-Eskişehir och bestämde sig för att köra på den nationalistiska huvudstaden Ankara och sträcka ut sina försörjningslinjer.Turkarna kontrollerade sin framryckning i slaget vid Sakarya och motanfall i den stora offensiven, som drev ut grekiska styrkor från Anatolien inom tre veckor.Kriget slutade i praktiken med återerövringen av İzmir och Chanak-krisen, vilket ledde till undertecknandet av ytterligare ett vapenstillestånd i Mudanya.Den stora nationalförsamlingen i Ankara erkändes som den legitima turkiska regeringen, som undertecknade Lausannefördraget (juli 1923), ett fördrag som var mer gynnsamt för Turkiet än Sèvresfördraget.De allierade evakuerade Anatolien och östra Thrakien, den ottomanska regeringen störtades och monarkin avskaffades och Turkiets stora nationalförsamling (som fortfarande är Turkiets primära lagstiftande organ idag) utropade Republiken Turkiet den 29 oktober 1923. Med kriget blev en befolkning utbyte mellan Grekland och Turkiet, uppdelningen av det osmanska riket och avskaffandet av sultanatet tog den osmanska eran ett slut, och med Atatürks reformer skapade turkarna den moderna, sekulära nationalstaten Turkiet.Den 3 mars 1924 avskaffades också det osmanska kalifatet.
Avskaffande av det osmanska sultanatet
Mehmed VI avgår från bakdörren till Dolmabahçe-palatset. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1922 Nov 1

Avskaffande av det osmanska sultanatet

Türkiye
Avskaffandet av det osmanska sultanatet av Turkiets stora nationalförsamling den 1 november 1922 avslutade det osmanska riket, som hade varat sedan 1299. Den 11 november 1922, vid konferensen i Lausanne, utövades suveräniteten för den stora nationalförsamlingen som utövades av regeringen i Angora (nu Ankara) över Turkiet erkändes.Den siste sultanen, Mehmed VI, lämnade den ottomanska huvudstaden Konstantinopel (nuvarande Istanbul) den 17 november 1922. Den rättsliga ställningen befästes i och med undertecknandet av Lausannefördraget den 24 juli 1923. I mars 1924 avskaffades kalifatet, som markerar slutet på det osmanska inflytandet.
1923 Jan 1

Epilog

Türkiye
Det osmanska riket var en stor och mäktig stat som existerade i över sex århundraden, från slutet av 1200-talet till början av 1900-talet.På sin höjd kontrollerade den ett stort territorium som sträckte sig från sydöstra Europa till Mellanöstern och Nordafrika.Arvet från det osmanska riket är komplext och mångfacetterat, och dess inverkan märks fortfarande idag i många delar av världen.Ett av de viktigaste arven från det osmanska riket är dess kulturella och intellektuella arv.Osmanerna var stora beskyddare av konst och litteratur, och deras arv kan ses i regionens fantastiska arkitektur, musik och litteratur.Många av de mest ikoniska landmärkena i Istanbul, som Blå moskén och Topkapipalatset, byggdes under den osmanska perioden.Osmanska riket spelade också en betydande roll i att forma det geopolitiska landskapet i Mellanöstern och Europa.Det var en stor aktör inom internationell handel och diplomati, och dess strategiska läge gjorde att det kunde utöva inflytande över närliggande regioner.Arvet från det osmanska riket är dock inte utan kontroverser.Osmanerna var kända för sin brutala behandling av minoriteter, särskilt armenier, greker och andra kristna samfund.Arvet från den ottomanska imperialismen och kolonialismen fortsätter att kännas i många delar av världen idag, och dess inverkan på den politiska och sociala dynamiken i regionen är fortfarande föremål för pågående debatt och analys.

AppendicesAPPENDIX 1

Ottoman Empire from a Turkish Perspective


Play button
APPENDIX 2

Why didn't the Ottomans conquer Persia?


Play button
APPENDIX 3

Basics of Ottoman Law


Play button
APPENDIX 4

Basics of Ottoman Land Management & Taxation


Play button
APPENDIX 5

Ottoman Pirates


Play button
APPENDIX 6

Ottoman Fratricide


Play button
APPENDIX 7

How an Ottoman Sultan dined


Play button
APPENDIX 8

Harems Of Ottoman Sultans


Play button
APPENDIX 9

The Ottomans


Play button

CharactersMahmud II

Mahmud II

Sultan of the Ottoman Empire

Suleiman the Magnificent

Suleiman the Magnificent

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed IV

Mehmed IV

Sultan of the Ottoman Empire

Ahmed I

Ahmed I

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed III

Mehmed III

Sultan of the Ottoman Empire

Selim III

Selim III

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed II

Mehmed II

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed V

Mehmed V

Sultan of the Ottoman Empire

Selim I

Selim I

Sultan of the Ottoman Empire

Bayezid II

Bayezid II

Sultan of the Ottoman Empire

Osman II

Osman II

Sultan of the Ottoman Empire

Murad IV

Murad IV

Sultan of the Ottoman Empire

Murad III

Murad III

Sultan of the Ottoman Empire

Mehmed I

Mehmed I

Sultan of Ottoman Empire

Musa Çelebi

Musa Çelebi

Co-ruler during the Ottoman Interregnum

Ahmed III

Ahmed III

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa III

Mustafa III

Sultan of the Ottoman EmpirePadishah

Ibrahim of the Ottoman Empire

Ibrahim of the Ottoman Empire

Sultan of the Ottoman Empire

Orhan

Orhan

Second Sultan of the Ottoman Empire

Abdul Hamid I

Abdul Hamid I

Sultan of the Ottoman Empire

Murad II

Murad II

Sultan of the Ottoman Empire

Abdulmejid I

Abdulmejid I

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa II

Mustafa II

Sultan of the Ottoman Empire

Abdulaziz

Abdulaziz

Sultan of the Ottoman Empire

Bayezid I

Bayezid I

Fourth Sultan of the Ottoman Empire

Koprulu Mehmed Pasa

Koprulu Mehmed Pasa

Grand Vizier of the Ottoman Empire

Mehmed VI

Mehmed VI

Last Sultan of the Ottoman Empire

Murad I

Murad I

Third Sultan of the Ottoman Empire

Abdul Hamid II

Abdul Hamid II

Sultan of the Ottoman Empire

Mustafa IV

Mustafa IV

Sultan of the Ottoman Empire

Osman I

Osman I

Founder of the Ottoman Empire

Footnotes 1. Kermeli, Eugenia (2009). "Osman I". In goston, Gbor; Bruce Masters (eds.).Encyclopedia of the Ottoman Empire. p.444.
 2. Imber, Colin (2009).The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power(2ed.). New York: Palgrave Macmillan. pp.262-4.
 3. Kafadar, Cemal (1995).Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. p.16.
 4. Kafadar, Cemal,Between Two Worlds, University of California Press, 1996, p xix. ISBN 0-520-20600-2
 5. Mesut Uyar and Edward J. Erickson,A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatrk, (ABC-CLIO, 2009), 29.
 6. Egger, Vernon O. (2008).A History of the Muslim World Since 1260: The Making of a Global Community.Prentice Hall. p.82. ISBN 978-0-13-226969-8.
 7. The Jewish Encyclopedia: a descriptive record of the history, religion, literature, and customs of the Jewish people from the earliest times to the present day,Vol.2 Isidore Singer, Cyrus Adler, Funk and Wagnalls, 1912 p.460
 8. goston, Gbor (2009). "Selim I". In goston, Gbor; Bruce Masters (eds.).Encyclopedia of the Ottoman Empire. pp.511-3. ISBN 9780816062591.
 9. Darling, Linda (1996).Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660. E.J. Brill. pp.283-299, 305-6. ISBN 90-04-10289-2.
 10. Şahin, Kaya (2013).Empire and Power in the reign of Sleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press. p.10. ISBN 978-1-107-03442-6.
 11. Jelālī Revolts | Turkish history.Encyclopedia Britannica. 2012-10-25.
 12. Inalcik, Halil.An Economic and Social history of the Ottoman Empire 1300-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p.115; 117; 434; 467.
 13. Lewis, Bernard. Ottoman Land Tenure and Taxation in Syria.Studia Islamica. (1979), pp.109-124.
 14. Peirce, Leslie (1993).The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford University Press.
 15. Peirce, Leslie (1988).The Imperial Harem: Gender and Power in the Ottoman Empire, 1520-1656. Ann Arbor, MI: UMI Dissertation Information Service. p.106.
 16. Evstatiev, Simeon (1 Jan 2016). "8. The Qāḍīzādeli Movement and the Revival of takfīr in the Ottoman Age".Accusations of Unbelief in Islam. Brill. pp.213-14. ISBN 9789004307834. Retrieved29 August2021.
 17. Cook, Michael (2003).Forbidding Wrong in Islam: An Introduction. Cambridge University Press. p.91.
 18. Sheikh, Mustapha (2016).Ottoman Puritanism and its Discontents: Ahmad al-Rumi al-Aqhisari and the .Oxford University Press. p.173. ISBN 978-0-19-250809-6. Retrieved29 August2021.
 19. Rhoads Murphey, "Continuity and Discontinuity in Ottoman Administrative Theory and Practice during the Late Seventeenth Century,"Poetics Today14 (1993): 419-443.
 20. Mikaberidze, Alexander (2015).Historical Dictionary of Georgia(2ed.). Rowman Littlefield. ISBN 978-1442241466.
 21. Lord Kinross:Ottoman centuries(translated by Meral Gasıpıralı) Altın Kitaplar, İstanbul,2008, ISBN 978-975-21-0955-1, p.237.
 22. History of the Ottoman Empire and modern Turkeyby Ezel Kural Shaw p. 107.
 23. Mesut Uyar, Edward J. Erickson,A military history of the Ottomans: from Osman to Atatrk, ABC CLIO, 2009, p. 76, "In the end both Ottomans and Portuguese had the recognize the other side's sphere of influence and tried to consolidate their bases and network of alliances."
 24. Dumper, Michael R.T.; Stanley, Bruce E. (2007).Cities of the Middle East and North Africa: a Historical Encyclopedia. ABC-Clio. ISBN 9781576079195.
 25. Shillington, Kevin (2013).Encyclopedia of African History.Routledge. ISBN 9781135456702.
 26. Tony Jaques (2006).Dictionary of Battles and Sieges. Greenwood Press. p.xxxiv. ISBN 9780313335365.
 27. Saraiya Faroqhi (2009).The Ottoman Empire: A Short History. Markus Wiener Publishers. pp.60ff. ISBN 9781558764491.
 28. Palmira Johnson Brummett (1994).Ottoman seapower and Levantine diplomacy in the age of discovery. SUNY Press. pp.52ff. ISBN 9780791417027.
 29. Sevim Tekeli, "Taqi al-Din", in Helaine Selin (1997),Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures,Kluwer Academic Publishers, ISBN 0792340663.
 30. Zaken, Avner Ben (2004). "The heavens of the sky and the heavens of the heart: the Ottoman cultural context for the introduction of post-Copernican astronomy".The British Journal for the History of Science.Cambridge University Press.37: 1-28.
 31. Sonbol, Amira El Azhary (1996).Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History. Syracuse University Press. ISBN 9780815603832.
 32. Hughes, Lindsey (1990).Sophia, Regent of Russia: 1657 - 1704. Yale University Press,p.206.
 33. Davies, Brian (2007).Warfare, State and Society on the Black Sea Steppe, 1500-1700. Routledge,p.185.
 34. Shapira, Dan D.Y. (2011). "The Crimean Tatars and the Austro-Ottoman Wars". In Ingrao, Charles W.; Samardžić, Nikola; Pesalj, Jovan (eds.).The Peace of Passarowitz, 1718. Purdue University Press,p.135.
 35. Stanford J. Shaw, "The Nizam-1 Cedid Army under Sultan Selim III 1789-1807."Oriens18.1 (1966): 168-184.
 36. David Nicolle,Armies of the Ottoman Empire 1775-1820(Osprey, 1998).
 37. George F. Nafziger (2001).Historical Dictionary of the Napoleonic Era. Scarecrow Press. pp.153-54. ISBN 9780810866171.
 38. Finkel, Caroline (2005).Osman's Dream. John Murray. p.435. ISBN 0-465-02396-7.
 39. Hopkins, Kate (24 March 2006)."Food Stories: The Sultan's Coffee Prohibition". Archived fromthe originalon 20 November 2012. Retrieved12 September2006.
 40. Roemer, H. R. (1986). "The Safavid Period".The Cambridge History of Iran: The Timurid and Safavid Periods. Vol.VI. Cambridge: Cambridge University Press. pp.189-350. ISBN 0521200946,p. 285.
 41. Mansel, Philip(1995).Constantinople: City of the World's Desire, 1453-1924. New York:St. Martin's Press. p.200. ISBN 0719550769.
 42. Gökbilgin, M. Tayyib (2012).Ibrāhīm.Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Brill Online. Retrieved10 July2012.
 43. Thys-Şenocak, Lucienne (2006).Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan. Ashgate. p.89. ISBN 978-0-754-63310-5, p.26 .
 44. Farooqi, Naimur Rahman (2008).Mughal-Ottoman relations: a study of political diplomatic relations between Mughal India and the Ottoman Empire, 1556-1748. Retrieved25 March2014.
 45. Eraly, Abraham(2007),Emperors Of The Peacock Throne: The Saga of the Great Moghuls, Penguin Books Limited, pp.27-29, ISBN 978-93-5118-093-7
 46. Stone, David R.(2006).A Military History of Russia: From Ivan the Terrible to the War in Chechnya. Greenwood Publishing Group, p.64.
 47. Roderic, H. Davison (1990).Essays in Ottoman and Turkish History, 1774-1923 - The Impact of the West.University of Texas Press. pp.115-116.
 48. Ishtiaq, Hussain."The Tanzimat: Secular reforms in the Ottoman Empire"(PDF). Faith Matters.
 49. "PTT Chronology"(in Turkish). PTT Genel Mdrlğ. 13 September 2008. Archived fromthe originalon 13 September 2008. Retrieved11 February2013.
 50. Tilmann J. Röder, The Separation of Powers: Historical and Comparative Perspectives, in: Grote/Röder, Constitutionalism in Islamic Countries (Oxford University Press 2011).
 51. Cleveland, William (2013).A History of the Modern Middle East. Boulder, Colorado: Westview Press. p.79. ISBN 978-0813340487.
 52. Uyar, Mesut;Erickson, Edward J.(23 September 2009).A Military History of the Ottomans: From Osman to Ataturk: From Osman to Ataturk. Santa Barbara, California: ABC-CLIO (published 2009). p.210.
 53. Cleveland, William L. (2004).A history of the modern Middle East. Michigan University Press. p.65. ISBN 0-8133-4048-9.
 54. ^De Bellaigue, Christopher (2017).The Islamic Enlightenment: The Struggle Between Faith and Reason- 1798 to Modern Times. New York: Liveright Publishing Corporation. p.227. ISBN 978-0-87140-373-5.
 55. Stone, Norman (2005)."Turkey in the Russian Mirror". In Mark Erickson, Ljubica Erickson (ed.).Russia War, Peace And Diplomacy: Essays in Honour of John Erickson. Weidenfeld Nicolson. p.97. ISBN 978-0-297-84913-1.
 56. "The Serbian Revolution and the Serbian State".staff.lib.msu.edu.Archivedfrom the original on 10 October 2017. Retrieved7 May2018.
 57. Plamen Mitev (2010).Empires and Peninsulas: Southeastern Europe Between Karlowitz and the Peace of Adrianople, 1699-1829. LIT Verlag Mnster. pp.147-. ISBN 978-3-643-10611-7.
 58. L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453 (London: Hurst and Co., 2000), pp. 248-250.
 59. Trevor N. Dupuy. (1993). "The First Turko-Egyptian War."The Harper Encyclopedia of Military History. HarperCollins Publishers, ISBN 978-0062700568, p. 851
 60. P. Kahle and P.M. Holt. (2012) Ibrahim Pasha.Encyclopedia of Islam, Second Edition. ISBN 978-9004128040
 61. Dupuy, R. Ernest; Dupuy, Trevor N. (1993).The Harper Encyclopedia of Military History: From 3500 B.C. to the Present. New York: HarperCollins Publishers. ISBN 0-06-270056-1,p.851.
 62. Williams, Bryan Glynn (2000)."Hijra and forced migration from nineteenth-century Russia to the Ottoman Empire".Cahiers du Monde Russe.41(1): 79-108.
 63. Memoirs of Miliutin, "the plan of action decided upon for 1860 was to cleanse [ochistit'] the mountain zone of its indigenous population", per Richmond, W.The Northwest Caucasus: Past, Present, and Future. Routledge. 2008.
 64. Richmond, Walter (2008).The Northwest Caucasus: Past, Present, Future. Taylor Francis US. p.79. ISBN 978-0-415-77615-8.Archivedfrom the original on 14 January 2023. Retrieved20 June2015.the plan of action decided upon for 1860 was to cleanse [ochistit'] the mountain zone of its indigenous population
 65. Amjad M. Jaimoukha (2001).The Circassians: A Handbook. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-312-23994-7.Archivedfrom the original on 14 January 2023. Retrieved20 June2015.
 66. Stone, Norman "Turkey in the Russian Mirror" pp. 86-100 fromRussia War, Peace and Diplomacyedited by Mark Ljubica Erickson, Weidenfeld Nicolson: London, 2004 p. 95.
 67. Crowe, John Henry Verinder (1911)."Russo-Turkish Wars". In Chisholm, Hugh (ed.).Encyclopædia Britannica. Vol.23 (11thed.). Cambridge University Press. pp.931-936, see page 931 para five.
 68. Akmeșe, Handan NezirThe Birth of Modern Turkey The Ottoman Military and the March to World I, London: I.B. Tauris page 24.
 69. Armenian:Համիդյան ջարդեր,Turkish:Hamidiye Katliamı,French:Massacres hamidiens)
 70. Dictionary of Genocide, By Paul R. Bartrop, Samuel Totten, 2007, p. 23
 71. Akçam, Taner(2006)A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibilityp. 42, Metropolitan Books, New York ISBN 978-0-8050-7932-6
 72. "Fifty Thousand Orphans made So by the Turkish Massacres of Armenians",The New York Times, December 18, 1896,The number of Armenian children under twelve years of age made orphans by the massacres of 1895 is estimated by the missionaries at 50.000.
 73. Akçam 2006, p.44.
 74. Angold, Michael (2006), O'Mahony, Anthony (ed.),Cambridge History of Christianity, vol.5. Eastern Christianity, Cambridge University Press, p.512, ISBN 978-0-521-81113-2.
 75. Cleveland, William L. (2000).A History of the Modern Middle East(2nded.). Boulder, CO: Westview. p.119. ISBN 0-8133-3489-6.
 76. Balkan Savaşları ve Balkan Savaşları'nda Bulgaristan, Sleyman Uslu
 77. Aksakal, Mustafa(2011)."'Holy War Made in Germany'? Ottoman Origins of the 1914 Jihad".War in History.18(2): 184-199.
 78. Ldke, Tilman (17 December 2018)."Jihad, Holy War (Ottoman Empire)".International Encyclopedia of the First World War. Retrieved19 June2021.
 79. Sakai, Keiko (1994)."Political parties and social networks in Iraq, 1908-1920"(PDF).etheses.dur.ac.uk. p.57.
 80. Lewis, Bernard(19 November 2001)."The Revolt of Islam".The New Yorker.Archivedfrom the original on 4 September 2014. Retrieved28 August2014.
 81. A. Noor, Farish(2011). "Racial Profiling' Revisited: The 1915 Indian Sepoy Mutiny in Singapore and the Impact of Profiling on Religious and Ethnic Minorities".Politics, Religion Ideology.1(12): 89-100.
 82. Dangoor, Jonathan (2017)."" No need to exaggerate " - the 1914 Ottoman Jihad declaration in genocide historiography, M.A Thesis in Holocaust and Genocide Studies".
 83. Finkel, C., 2005, Osman's Dream, Cambridge: Basic Books, ISBN 0465023975, p. 273.
 84. Tucker, S.C., editor, 2010, A Global Chronology of Conflict, Vol. Two, Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC, ISBN 9781851096671, p. 646.
 85. Halil İbrahim İnal:Osmanlı Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul, 2008 ISBN 978-9944-1-7437-4p 378-381.
 86. Prof.Yaşar Ycel-Prof Ali Sevim:Trkiye tarihi IV, AKDTYKTTK Yayınları, 1991, pp 165-166
 87. Thomas Mayer,The Changing Past: Egyptian Historiography of the Urabi Revolt, 1882-1982(University Presses of Florida, 1988).
 88. Taylor, A.J.P.(1955).The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822101-2, p.228-254.
 89. Roger Crowley, Empires of the Sea, faber and faber 2008 pp.67-69
 90. Partridge, Loren (14 March 2015).Art of Renaissance Venice, 1400 1600. Univ of California Press. ISBN 9780520281790.
 91. Paul C. Helmreich,From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920(Ohio University Press, 1974) ISBN 0-8142-0170-9
 92. Fromkin,A Peace to End All Peace(1989), pp. 49-50.
 93. Roderic H. Davison; Review "From Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920" by Paul C. Helmreich inSlavic Review, Vol. 34, No. 1 (Mar. 1975), pp. 186-187

ReferencesEncyclopedias

 • Ágoston, Gábor; Masters, Bruce, eds.(2009). Encyclopedia of the Ottoman Empire.New York: Facts On File. ISBN 978-0-8160-6259-1.


Surveys

 • Baram, Uzi and Lynda Carroll, editors. A Historical Archaeology of the Ottoman Empire: Breaking New Ground (Plenum/Kluwer Academic Press, 2000)
 • Barkey, Karen. Empire of Difference: The Ottomans in Comparative Perspective. (2008) 357pp Amazon.com, excerpt and text search
 • Davison, Roderic H. Reform in the Ottoman Empire, 1856–1876 (New York: Gordian Press, 1973)
 • Deringil, Selim. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire, 1876–1909 (London: IB Tauris, 1998)
 • Faroqhi, Suraiya. The Ottoman Empire: A Short History (2009) 196pp
 • Faroqhi, Suraiya. The Cambridge History of Turkey (Volume 3, 2006) excerpt and text search
 • Faroqhi, Suraiya and Kate Fleet, eds. The Cambridge History of Turkey (Volume 2 2012) essays by scholars
 • Finkel, Caroline (2005). Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire, 1300–1923. Basic Books. ISBN 978-0-465-02396-7.
 • Fleet, Kate, ed. The Cambridge History of Turkey (Volume 1, 2009) excerpt and text search, essays by scholars
 • Imber, Colin (2009). The Ottoman Empire, 1300–1650: The Structure of Power (2 ed.). New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-57451-9.
 • Inalcik, Halil. The Ottoman Empire, the Classical Age: 1300–1600. Hachette UK, 2013. [1973]
 • Kasaba, Resat, ed. The Cambridge History of Turkey (vol 4 2008) excerpt and text search vol 4 comprehensive coverage by scholars of 20th century
 • Dimitri Kitsikis, L'Empire ottoman, Presses Universitaires de France, 3rd ed.,1994. ISBN 2-13-043459-2, in French
 • McCarthy, Justin. The Ottoman Turks: An Introductory History to 1923 1997
 • McMeekin, Sean. The Berlin-Baghdad Express: The Ottoman Empire and Germany's Bid for World Power (2010)
 • Pamuk, Sevket. A Monetary History of the Ottoman Empire (1999). pp. 276
 • Quataert, Donald. The Ottoman Empire, 1700–1922 (2005) ISBN 0-521-54782-2.
 • Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 1, 1977.
 • Somel, Selcuk Aksin. Historical Dictionary of the Ottoman Empire. (2003). 399 pp.
 • Uyar, Mesut; Erickson, Edward (2009). A Military History of the Ottomans: From Osman to Atatürk. ISBN 978-0-275-98876-0.


The Early Ottomans (1300–1453)

 • Kafadar, Cemal (1995). Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State. University of California Press. ISBN 978-0-520-20600-7.
 • Lindner, Rudi P. (1983). Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia. Bloomington: Indiana University Press. ISBN 0-933070-12-8.
 • Lowry, Heath (2003). The Nature of the Early Ottoman State. Albany: SUNY Press. ISBN 0-7914-5636-6.
 • Zachariadou, Elizabeth, ed. (1991). The Ottoman Emirate (1300–1389). Rethymnon: Crete University Press.
 • İnalcık Halil, et al. The Ottoman Empire: the Classical Age, 1300–1600. Phoenix, 2013.


The Era of Transformation (1550–1700)

 • Abou-El-Haj, Rifa'at Ali (1984). The 1703 Rebellion and the Structure of Ottoman Politics. Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te İstanbul.
 • Howard, Douglas (1988). "Ottoman Historiography and the Literature of 'Decline' of the Sixteenth and Seventeenth Century". Journal of Asian History. 22: 52–77.
 • Kunt, Metin İ. (1983). The Sultan's Servants: The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550–1650. New York: Columbia University Press. ISBN 0-231-05578-1.
 • Peirce, Leslie (1993). The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-508677-5.
 • Tezcan, Baki (2010). The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-41144-9.
 • White, Joshua M. (2017). Piracy and Law in the Ottoman Mediterranean. Stanford: Stanford University Press. ISBN 978-1-503-60252-6.


to 1830

 • Braude, Benjamin, and Bernard Lewis, eds. Christians and Jews in the Ottoman Empire: The Functioning of a Plural Society (1982)
 • Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe (2002)
 • Guilmartin, John F., Jr. "Ideology and Conflict: The Wars of the Ottoman Empire, 1453–1606", Journal of Interdisciplinary History, (Spring 1988) 18:4., pp721–747.
 • Kunt, Metin and Woodhead, Christine, ed. Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman Empire in the Early Modern World. 1995. 218 pp.
 • Parry, V.J. A History of the Ottoman Empire to 1730 (1976)
 • Şahin, Kaya. Empire and Power in the Reign of Süleyman: Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World. Cambridge University Press, 2013.
 • Shaw, Stanford J. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol I; Empire of Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1290–1808. Cambridge University Press, 1976. ISBN 978-0-521-21280-9.


Post 1830

 • Ahmad, Feroz. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908–1914, (1969).
 • Bein, Amit. Ottoman Ulema, Turkish Republic: Agents of Change and Guardians of Tradition (2011) Amazon.com
 • Black, Cyril E., and L. Carl Brown. Modernization in the Middle East: The Ottoman Empire and Its Afro-Asian Successors. 1992.
 • Erickson, Edward J. Ordered to Die: A History of the Ottoman Army in the First World War (2000) Amazon.com, excerpt and text search
 • Gürkan, Emrah Safa: Christian Allies of the Ottoman Empire, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011. Retrieved 2 November 2011.
 • Faroqhi, Suraiya. Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire. (2000) 358 pp.
 • Findley, Carter V. Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789–1922 (Princeton University Press, 1980)
 • Fortna, Benjamin C. Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire. (2002) 280 pp.
 • Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East (2001)
 • Gingeras, Ryan. The Last Days of the Ottoman Empire. London: Allen Lane, 2023.
 • Göçek, Fatma Müge. Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change. (1996). 220 pp.
 • Hanioglu, M. Sukru. A Brief History of the Late Ottoman Empire (2008) Amazon.com, excerpt and text search
 • Inalcik, Halil and Quataert, Donald, ed. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300–1914. 1995. 1026 pp.
 • Karpat, Kemal H. The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State. (2001). 533 pp.
 • Kayali, Hasan. Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908–1918 (1997); CDlib.org, complete text online
 • Kieser, Hans-Lukas, Margaret Lavinia Anderson, Seyhan Bayraktar, and Thomas Schmutz, eds. The End of the Ottomans: The Genocide of 1915 and the Politics of Turkish Nationalism. London: I.B. Tauris, 2019.
 • Kushner, David. The Rise of Turkish Nationalism, 1876–1908. 1977.
 • McCarthy, Justin. The Ottoman Peoples and the End of Empire. Hodder Arnold, 2001. ISBN 0-340-70657-0.
 • McMeekin, Sean. The Ottoman Endgame: War, Revolution and the Making of the Modern Middle East, 1908-1923. London: Allen Lane, 2015.
 • Miller, William. The Ottoman Empire, 1801–1913. (1913), Books.Google.com full text online
 • Quataert, Donald. Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881–1908. 1983.
 • Rodogno, Davide. Against Massacre: Humanitarian Interventions in the Ottoman Empire, 1815–1914 (2011)
 • Shaw, Stanford J., and Ezel Kural Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2, Reform, Revolution, and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1808–1975. (1977). Amazon.com, excerpt and text search
 • Toledano, Ehud R. The Ottoman Slave Trade and Its Suppression, 1840–1890. (1982)


Military

 • Ágoston, Gábor (2005). Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521843133.
 • Aksan, Virginia (2007). Ottoman Wars, 1700–1860: An Empire Besieged. Pearson Education Limited. ISBN 978-0-582-30807-7.
 • Rhoads, Murphey (1999). Ottoman Warfare, 1500–1700. Rutgers University Press. ISBN 1-85728-389-9.


Historiography

 • Emrence, Cern. "Three Waves of Late Ottoman Historiography, 1950–2007," Middle East Studies Association Bulletin (2007) 41#2 pp 137–151.
 • Finkel, Caroline. "Ottoman History: Whose History Is It?," International Journal of Turkish Studies (2008) 14#1 pp 1–10. How historians in different countries view the Ottoman Empire
 • Hajdarpasic, Edin. "Out of the Ruins of the Ottoman Empire: Reflections on the Ottoman Legacy in South-eastern Europe," Middle Eastern Studies (2008) 44#5 pp 715–734.
 • Hathaway, Jane (1996). "Problems of Periodization in Ottoman History: The Fifteenth through the Eighteenth Centuries". The Turkish Studies Association Bulletin. 20: 25–31.
 • Kırlı, Cengiz. "From Economic History to Cultural History in Ottoman Studies," International Journal of Middle East Studies (May 2014) 46#2 pp 376–378 DOI: 10.1017/S0020743814000166
 • Mikhail, Alan; Philliou, Christine M. "The Ottoman Empire and the Imperial Turn," Comparative Studies in Society & History (2012) 54#4 pp 721–745. Comparing the Ottomans to other empires opens new insights about the dynamics of imperial rule, periodization, and political transformation
 • Pierce, Leslie. "Changing Perceptions of the Ottoman Empire: The Early Centuries," Mediterranean Historical Review (2004) 49#1 pp 6–28. How historians treat 1299 to 1700