Play button

1904 - 1905

Russisch-Japanse oorlogDe Russisch-Japanse oorlog werd uitgevochten tussen hetrijk van Japan en het Russische rijk in 1904 en 1905 vanwege rivaliserende imperiale ambities inMantsjoerije en hetKoreaanse rijk .De belangrijkste theaters van militaire operaties bevonden zich op het schiereiland Liaodong en Mukden in Zuid-Mantsjoerije, en de Gele Zee en de Zee van Japan.Rusland zocht een warmwaterhaven aan de Stille Oceaan, zowel voor zijn marine als voor maritieme handel.Vladivostok bleef alleen in de zomer ijsvrij en operationeel;Port Arthur, een marinebasis in de provincie Liaodong die vanaf 1897 door de Qing-dynastie van China aan Rusland werd verhuurd, was het hele jaar door operationeel.Rusland voerde sinds het bewind van Ivan de Verschrikkelijke in de 16e eeuw een expansiepolitiek ten oosten van de Oeral, in Siberië en het Verre Oosten.Sinds het einde van de Eerste Chinees-Japanse Oorlog in 1895 vreesde Japan dat de Russische invasie zijn plannen om een ​​invloedssfeer in Korea en Mantsjoerije te vestigen, zou verstoren.Japan zag Rusland als een rivaal en bood aan de Russische dominantie in Mantsjoerije te erkennen in ruil voor erkenning van het Koreaanse rijk als zijnde binnen de Japanse invloedssfeer.Rusland weigerde en eiste de instelling van een neutrale bufferzone tussen Rusland en Japan in Korea, ten noorden van de 39e breedtegraad.De keizerlijke Japanse regering beschouwde dit als een belemmering voor hun plannen voor uitbreiding naar het vasteland van Azië en koos ervoor om oorlog te voeren.Nadat de onderhandelingen in 1904 waren afgebroken, opende de Japanse Keizerlijke Marine op 9 februari 1904 de vijandelijkheden in een verrassingsaanval op de Russische Oostelijke Vloot in Port Arthur, China.Hoewel Rusland een aantal nederlagen leed, bleef keizer Nicolaas II ervan overtuigd dat Rusland nog steeds kon winnen als het doorvocht;hij koos ervoor om betrokken te blijven bij de oorlog en de resultaten van belangrijke zeeslagen af ​​te wachten.Toen de hoop op de overwinning verdween, zette hij de oorlog voort om de waardigheid van Rusland te behouden door een "vernederende vrede" af te wenden.Rusland negeerde al vroeg de bereidheid van Japan om in te stemmen met een wapenstilstand en verwierp het idee om het geschil voor te leggen aan het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag.De oorlog werd uiteindelijk afgesloten met het Verdrag van Portsmouth (5 september 1905), bemiddeld door de Verenigde Staten .De volledige overwinning van het Japanse leger verraste internationale waarnemers en veranderde de machtsverhoudingen in zowel Oost-Azië als Europa, wat resulteerde in de opkomst van Japan als een grote macht en een afname van het prestige en de invloed van het Russische rijk in Europa.Het feit dat Rusland aanzienlijke verliezen en verliezen heeft geleden om een ​​oorzaak die resulteerde in een vernederende nederlaag, droeg bij tot een groeiende binnenlandse onrust die culmineerde in de Russische Revolutie van 1905 en het prestige van de Russische autocratie ernstig schaadde.
HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

1890 - 1904
Prelude op oorlog en oplopende spanningenornament
Russische oostelijke expansie
Trans-Siberische spoorlijn ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1890 Jan 1 00:01

Russische oostelijke expansie

Kamchatka Peninsula, Kamchatka
Het tsaristische Rusland had als grote imperiale macht ambities in het Oosten.Tegen de jaren 1890 had het zijn rijk uitgebreid over Centraal-Azië naar Afghanistan, waarbij het lokale staten opslokte.Het Russische rijk strekte zich uit van Polen in het westen tot het schiereiland Kamtsjatka in het oosten.Met de aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn naar de haven van Vladivostok hoopte Rusland zijn invloed en aanwezigheid in de regio verder te consolideren.Bij het Tsushima-incident van 1861 had Rusland rechtstreeks Japans grondgebied aangevallen.
Eerste Chinees-Japanse oorlog
De slag om de rivier de Yalu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1894 Jul 25 - 1895 Apr 17

Eerste Chinees-Japanse oorlog

China
De eerste grote oorlog die het rijk vanJapan voerde na de Meiji-restauratie was tegenChina , van 1894-1895.De oorlog draaide om de kwestie van controle en invloed overKorea onder de heerschappij van de Joseon-dynastie .Vanaf de jaren 1880 was er een hevige strijd om invloed in Korea tussen China en Japan.De Koreaanse rechtbank was vatbaar voor facties en was destijds erg verdeeld tussen een hervormingsgezind kamp dat pro-Japans was en een meer conservatieve factie die pro-Chinees was.In 1884 werd een pro-Japanse poging tot staatsgreep neergeslagen door Chinese troepen, en in Seoul werd een "residentie" onder generaal Yuan Shikai gevestigd.Een boerenopstand onder leiding van de religieuze beweging Tonghak leidde tot een verzoek van de Koreaanse regering aan de Qing-dynastie om troepen te sturen om het land te stabiliseren.Het rijk van Japan reageerde door hun eigen strijdmacht naar Korea te sturen om de Tonghak te verpletteren en installeerde een marionettenregering in Seoul.China maakte bezwaar en er ontstond oorlog.De vijandelijkheden bleken van korte duur, waarbij Japanse grondtroepen Chinese troepen op het Liaodong-schiereiland op de vlucht joegen en bijna de Chinese Beiyang-vloot vernietigden in de Slag om de Yalu-rivier.Japan en China ondertekenden het Verdrag van Shimonoseki, dat het schiereiland Liaodong en het eiland Taiwan aan Japan afstond.
Drievoudige interventie
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1895 Apr 23

Drievoudige interventie

Liaodong Peninsula, Rihui Road
Volgens de voorwaarden van het Verdrag van Shimonoseki kreeg Japan het schiereiland Liaodong inclusief de havenstad Port Arthur, die het op China had veroverd.Onmiddellijk nadat de voorwaarden van het verdrag openbaar werden, uitte Rusland - met zijn eigen ontwerpen en invloedssfeer in China - zijn bezorgdheid over de Japanse verwerving van het schiereiland Liaodong en de mogelijke impact van de voorwaarden van het verdrag op de stabiliteit van China.Rusland haalde Frankrijk en Duitsland over om diplomatieke druk uit te oefenen op Japan om het gebied terug te geven aan China in ruil voor een grotere vergoeding.Rusland had het meeste te winnen bij de Drievoudige Interventie.In de voorgaande jaren had Rusland zijn invloed in het Verre Oosten langzaam vergroot.De aanleg van de Trans-Siberische spoorweg en de verwerving van een warmwaterhaven zouden Rusland in staat stellen zijn aanwezigheid in de regio te consolideren en verder uit te breiden naar Azië en de Stille Oceaan.Rusland had niet verwacht dat Japan zou zegevieren tegen China.Port Arthur die in Japanse handen zou vallen, zou zijn eigen wanhopige behoefte aan een warmwaterhaven in het oosten ondermijnen.Frankrijk was verplicht zich bij Rusland aan te sluiten onder het verdrag van 1892.Hoewel Franse bankiers financiële belangen hadden in Rusland (vooral spoorwegen), had Frankrijk geen territoriale ambities in Mantsjoerije, aangezien zijn invloedssfeer in Zuid-China lag.De Fransen hadden eigenlijk hartelijke betrekkingen met de Japanners: er waren Franse militaire adviseurs gestuurd om het keizerlijke Japanse leger te trainen en er was een aantal Japanse schepen gebouwd op Franse scheepswerven.Frankrijk wilde echter niet diplomatiek geïsoleerd zijn, zoals voorheen, vooral gezien de groeiende macht van Duitsland.Duitsland had twee redenen om Rusland te steunen: ten eerste de wens om de aandacht van Rusland naar het oosten en van zichzelf af te leiden en ten tweede om de steun van Rusland in te roepen bij het tot stand brengen van Duitse territoriale concessies in China.Duitsland hoopte dat steun aan Rusland Rusland op zijn beurt zou aanmoedigen om de koloniale ambities van Duitsland te steunen, die vooral gekweld waren omdat Duitsland zich pas onlangs tot een verenigde natie had gevormd en laat in het koloniale 'spel' was aangekomen.
Geel gevaar
Kaiser Wilhelm II gebruikte de Yellow Peril-ideologie als geopolitieke rechtvaardiging voor het keizerlijke Duitse en Europese imperialisme in China. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1897 Jan 1

Geel gevaar

Germany
The Yellow Peril is een raciale kleurenmetafoor die de volkeren van Oost- en Zuidoost-Azië afbeeldt als een existentieel gevaar voor de westerse wereld.Als een psychoculturele dreiging uit de oosterse wereld is angst voor het gele gevaar raciaal, niet nationaal, angst die niet voortkomt uit bezorgdheid over een specifieke bron van gevaar van een bepaald volk of land, maar uit een vaag onheilspellende, existentiële angst voor de gezichtsloze, naamloze hordes gele mensen.Als een vorm van xenofobie is Yellow Terror de angst voor de oosterse, niet-blanke Ander;en een racistische fantasie gepresenteerd in het boek The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy (1920) van Lothrop Stoddard.De racistische ideologie van het Gele Peril is afgeleid van een "kernbeeld van apen, mindere mannen, primitieven, kinderen, gekken en wezens die speciale krachten bezaten", die zich in de 19e eeuw ontwikkelde toen de westerse imperialistische expansie Oost-Aziaten het Gele Peril noemde. .Aan het einde van de 19e eeuw bedacht de Russische socioloog Jacques Novikow de term in het essay "Le Péril Jaune" ("The Yellow Peril", 1897), dat Kaiser Wilhelm II (r. 1888-1918) gebruikte om de Europese rijken aan te moedigen China binnenvallen, veroveren en koloniseren.Daartoe portretteerde de Kaiser, gebruikmakend van de Yellow Peril-ideologie, de Japanse en de Aziatische overwinning op de Russen in de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) als een Aziatische raciale bedreiging voor blank West-Europa, en stelde hij ook China en Japan bloot als in alliantie om de westerse wereld te veroveren, te onderwerpen en tot slaaf te maken.
Russische aantasting
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1897 Dec 1

Russische aantasting

Lüshunkou District, Dalian, Li
In december 1897 verscheen een Russische vloot voor Port Arthur.Na drie maanden, in 1898, onderhandeldenChina en Rusland over een conventie waarbij China Port Arthur, Talienwan en de omliggende wateren verhuurde (aan Rusland).De twee partijen kwamen verder overeen dat het verdrag in onderling overleg kan worden verlengd.De Russen verwachtten duidelijk zo'n uitbreiding, want ze verloren geen tijd met het bezetten van het gebied en het versterken van Port Arthur, hun enige warmwaterhaven aan de Pacifische kust en van grote strategische waarde.Een jaar later begonnen de Russen, om hun positie te consolideren, met de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Harbin via Mukden naar Port Arthur, de South Manchurian Railroad.De ontwikkeling van de spoorlijn werd een bijdragende factor aan de Boxer-opstand, toen Boxer-troepen de treinstations in brand staken.De Russen begonnen ook Korea binnen te dringen.Een groot deel van de groeiende invloed van Rusland in Korea was de interne ballingschap van Gojong naar de Russische legatie.In hetKoreaanse rijk ontstond een pro-Russisch kabinet.In 1901 zei tsaar Nicolaas II tegen prins Hendrik van Pruisen: "Ik wil Korea niet veroveren, maar onder geen beding kan ik toestaan ​​dat Japan zich daar stevig vestigt. Dat zal een casus belli zijn."Tegen 1898 hadden ze mijnbouw- en bosbouwconcessies verworven in de buurt van de rivieren Yalu en Tumen, wat de Japanners veel zorgen baarde.
Bokser opstand
Russische kanonnen vuren 's nachts op de poorten van Peking.14 augustus 1900. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1899 Oct 18 - 1901 Sep 7

Bokser opstand

China
De Russen en de Japanners droegen allebei troepen bij aan de Achtlandenalliantie die in 1900 was gestuurd om de Boxer-opstand te onderdrukken en de internationale legaties te ontzetten die in de Chinese hoofdstad Peking werden belegerd.Rusland had al 177.000 soldaten naar Mantsjoerije gestuurd, nominaal om de in aanbouw zijnde spoorwegen te beschermen.Hoewel het keizerlijke Qing-leger en de Boxer-rebellen zich verenigden om tegen de invasie te vechten, werden ze snel onder de voet gelopen en uit Mantsjoerije verdreven.Na de bokseropstand waren 100.000 Russische soldaten gestationeerd in Mantsjoerije.De Russische troepen vestigden zich in en ondanks de verzekering dat ze het gebied na de crisis zouden verlaten, hadden de Russen tegen 1903 geen tijdschema voor terugtrekking opgesteld en hadden ze hun positie in Mantsjoerije feitelijk versterkt.
Vooroorlogse onderhandelingen
Katsura Taro - premier van Japan van 1901 tot 1906. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1901 Jan 1 - 1903 Jul 28

Vooroorlogse onderhandelingen

Japan
De Japanse staatsman Itō Hirobumi begon met de Russen te onderhandelen.Hij beschouwde Japan als te zwak om de Russen militair te verdrijven, dus stelde hij voor Rusland de controle over Mantsjoerije te geven in ruil voor Japanse controle over Noord-Korea.Van de vijf Genrō (oudere staatslieden) die de Meiji- oligarchie vormden, waren Itō Hirobumi en graaf Inoue Kaoru om financiële redenen tegen het idee van oorlog tegen Rusland, terwijl Katsura Tarō, Komura Jutarō en veldmaarschalk Yamagata Aritomo voorstander waren van oorlog.Ondertussen hadden Japan en Groot- Brittannië in 1902 de Anglo-Japanse Alliantie ondertekend - de Britten probeerden de concurrentie op zee te beperken door de Russische Pacifische zeehavens Vladivostok en Port Arthur niet volledig te gebruiken.De alliantie van Japan met de Britten betekende gedeeltelijk dat als een natie zich tijdens een oorlog tegen Japan met Rusland zou verbinden, Groot-Brittannië aan de kant van Japan de oorlog zou ingaan.Rusland kon niet langer rekenen op hulp van Duitsland of Frankrijk zonder het gevaar van Britse betrokkenheid bij de oorlog.Met zo'n alliantie voelde Japan zich vrij om indien nodig vijandelijkheden te beginnen.Ondanks eerdere verzekeringen dat Rusland de troepen die het had gestuurd om deBoxer-opstand tegen 8 april 1903 neer te slaan volledig uit Mantsjoerije zou terugtrekken, ging die dag voorbij zonder dat de Russische troepen in die regio afnamen.Op 28 juli 1903 kreeg Kurino Shin'ichirō, de Japanse minister in Sint-Petersburg, de opdracht om de mening van zijn land te presenteren tegen de consolidatieplannen van Rusland in Mantsjoerije.Op 3 augustus 1903 overhandigde de Japanse minister hun voorstel om als basis te dienen voor verdere onderhandelingen.Op 3 oktober 1903 presenteerde de Russische minister van Japan, Roman Rosen, het Russische tegenvoorstel aan de Japanse regering.Tijdens de Russisch-Japanse besprekingen, merkte de Japanse historicus Hirono Yoshihiko op, "toen de onderhandelingen tussen Japan en Rusland eenmaal waren begonnen, heeft Rusland zijn eisen en beweringen met betrekking tot Korea beetje bij beetje teruggeschroefd en een reeks concessies gedaan die Japan beschouwde als serieuze compromissen van de kant van Rusland. ".De oorlog was misschien niet uitgebroken als de problemen van Korea en Mantsjoerije niet met elkaar waren verbonden.De Koreaanse en Mantsjoerijse kwesties waren met elkaar verbonden geraakt toen de premier van Japan, Katsura Tarō, besloot dat als er oorlog zou komen, Japan waarschijnlijker de steun van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zou krijgen als de oorlog kon worden gepresenteerd als een strijd om vrije handel tegen het zeer protectionistische Russische rijk, in welk geval Mantsjoerije, dat de grotere markt was dan Korea, waarschijnlijker Anglo-Amerikaanse sympathieën zou krijgen.Gedurende de hele oorlog presenteerde Japanse propaganda het terugkerende thema van Japan als een "beschaafde" macht (die de vrije handel ondersteunde en impliciet buitenlandse bedrijven in de grondstofrijke regio Mantsjoerije zou toelaten) vs. Rusland de "onbeschaafde" macht (die protectionistisch was). en wilde de rijkdommen van Mantsjoerije helemaal voor zichzelf houden).De jaren 1890 en 1900 markeerden het hoogtepunt van de "Yellow Peril" -propaganda door de Duitse regering, en de Duitse keizer Wilhelm II schreef vaak brieven aan zijn neef, keizer Nicolaas II van Rusland, waarin hij hem prees als de "redder van het blanke ras" en aandrong Rusland vooruit in Azië.Een terugkerend thema in Wilhelms brieven aan Nicolaas was dat "Heilig Rusland" door God was "gekozen" om het "hele blanke ras" te redden van het "Gele Gevaar", en dat Rusland "het recht" had om heel Korea, Mantsjoerije en Mantsjoerije te annexeren. , en Noord-China tot aan Beijing.Nicholas was bereid geweest een compromis te sluiten met Japan, maar nadat hij een brief van Wilhelm had ontvangen waarin hij hem aanviel als een lafaard vanwege zijn bereidheid om een ​​compromis te sluiten met de Japanners (die, zoals Wilhelm Nicolaas nooit ophield, het "gele gevaar" vertegenwoordigden) ter wille van de vrede , koppiger geworden.Toen Nicolaas antwoordde dat hij nog steeds vrede wilde.Desalniettemin was Tokio van mening dat Rusland het niet serieus nam om een ​​vreedzame oplossing voor het geschil te zoeken.Op 21 december 1903 stemde het Tarō-kabinet voor een oorlog tegen Rusland.Op 4 februari 1904 was er geen formeel antwoord ontvangen uit Sint-Petersburg.Op 6 februari werd de Japanse minister van Rusland, Kurino Shin'ichirō, teruggeroepen en verbrak Japan de diplomatieke betrekkingen met Rusland.
Anglo-Japanse Alliantie
Tadasu Hayashi, Japanse ondertekenaar van de alliantie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1902 Jan 30

Anglo-Japanse Alliantie

England, UK
De eerste Anglo-Japanse Alliantie was een alliantie tussen Groot-Brittannië enJapan , ondertekend in januari 1902. De grootste dreiging voor beide partijen kwam van Rusland .Frankrijk maakte zich zorgen over de oorlog met Groot-Brittannië en verliet, in samenwerking met Groot-Brittannië, zijn bondgenoot, Rusland, om de Russisch-Japanse oorlog van 1904 te vermijden. Groot-Brittannië dat de kant van Japan koos, maakte de Verenigde Staten en enkele Britse heerschappijen echter boos, wier mening over het rijk van Japan verslechterde en werd geleidelijk vijandig.
1904
Uitbreken van oorlog en aanvankelijke Japanse successenornament
Oorlogsverklaring
De Japanse torpedobootjager Sasanami op 10 maart 1904, met de Russische Stereguchtschi op sleeptouw, kort voordat deze zonk. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Feb 8

Oorlogsverklaring

Lüshunkou District, Dalian, Li
Japan gaf op 8 februari 1904 een oorlogsverklaring af. Echter, drie uur voordat de Japanse oorlogsverklaring door de Russische regering werd ontvangen, viel de Japanse Keizerlijke Marine zonder waarschuwing de Russische Vloot van het Verre Oosten aan bij Port Arthur.Tsaar Nicolaas II was verbijsterd door het nieuws over de aanval.Hij kon niet geloven dat Japan een oorlogsdaad zou plegen zonder een formele verklaring, en zijn ministers hadden hem verzekerd dat de Japanners niet zouden vechten.Acht dagen later verklaarde Rusland de oorlog aan Japan.Japan verwees in reactie daarop naar de Russische aanval op Zweden in 1808 zonder oorlogsverklaring.
Slag bij Chemulpo Bay
Ansichtkaart met de slag om de baai van Chemulpo ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Feb 9

Slag bij Chemulpo Bay

Incheon, South Korea
Chemulpo had ook een strategische betekenis, aangezien het de belangrijkste haven was voor de Koreaanse hoofdstad Seoul, en ook de belangrijkste invasieroute was die voorheen door Japanse troepen werd gebruikt in de Eerste Chinees-Japanse Oorlog van 1894. Chemulpo, met zijn brede getijdenboring, , uitgestrekte wadden en smalle, kronkelende kanalen vormden een aantal tactische uitdagingen voor zowel aanvallers als verdedigers.De Slag bij Chemulpo was een militaire overwinning voor de Japanners.Russische slachtoffers op de Varyag waren zwaar.Alle twaalf 6 in (150 mm) kanonnen van Varyag, al haar 12-ponders en al haar 3-ponders waren buiten werking, ze kreeg 5 serieuze treffers op of onder de waterlijn.Haar bovenwerk en ventilatoren waren doorzeefd en haar bemanning had minstens vijf ernstige branden geblust.Van haar bemanning met een nominale sterkte van 580, werden 33 gedood en 97 gewond.De ernstigste gevallen onder de Russische gewonden werden behandeld in het Rode Kruis-ziekenhuis in Chemulpo.De Russische bemanningen - behalve de zwaargewonden - keerden op neutrale oorlogsschepen terug naar Rusland en werden als helden behandeld.Hoewel zwaar beschadigd, werd Varyag - niet opgeblazen - later grootgebracht door de Japanners en opgenomen in de Japanse Keizerlijke Marine als het opleidingsschip Soya.
Mislukte Russische ontsnapping
Pobeda (rechts) en de beschermde kruiser Pallada zonken in Port Arthur ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Apr 12

Mislukte Russische ontsnapping

Lüshunkou District, Dalian, Li
Op 12 april 1904 gleden twee Russische pre-dreadnought slagschepen, het vlaggenschip Petropavlovsk en de Pobeda , de haven uit, maar raakten Japanse mijnen bij Port Arthur.De Petropavlovsk zonk vrijwel onmiddellijk, terwijl de Pobeda terug naar de haven moest worden gesleept voor uitgebreide reparaties.Admiraal Makarov, de meest effectieve Russische marinestrateeg van de oorlog, stierf op het slagschip Petropavlovsk .
Slag bij de rivier de Yalu
Japanse troepen landen op Nampo ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Apr 30 - May 1

Slag bij de rivier de Yalu

Uiju County, North Pyongan, No
In tegenstelling tot de Japanse strategie om snel terrein te winnen om Mantsjoerije onder controle te krijgen, was de Russische strategie gericht op het bestrijden van vertragende acties om tijd te winnen voor versterkingen om aan te komen via de lange Trans-Siberische spoorlijn, die op dat moment onvolledig was nabij Irkoetsk.Op 1 mei 1904 werd de Slag om de Yalu-rivier de eerste grote veldslag van de oorlog;Japanse troepen bestormden een Russische positie na het oversteken van de rivier.De nederlaag van het Russische oostelijke detachement nam de perceptie weg dat de Japanners een gemakkelijke vijand zouden zijn, dat de oorlog van korte duur zou zijn en dat Rusland de overweldigende overwinnaar zou zijn.Dit was ook de eerste slag in decennia die een Aziatische overwinning op een Europese mogendheid werd en markeerde het onvermogen van Rusland om de militaire bekwaamheid van Japan te evenaren.Japanse troepen landden vervolgens op verschillende punten aan de kust van Mantsjoerije en dreven de Russen in een reeks gevechten terug naar Port Arthur.
Slag bij Nanshan
Japanse aanval op de diepgewortelde Russische strijdkrachten, 1904 bij de slag om Nanshan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 May 24 - May 26

Slag bij Nanshan

Jinzhou District, Dalian, Liao
Na de Japanse overwinning bij de rivier de Yalu, landde het Japanse Tweede Leger onder leiding van generaal Yasukata Oku op het schiereiland Liaotung, slechts zo'n 60 mijl van Port Arthur.De Japanse bedoeling was om door deze Russische verdedigingspositie te breken, de haven van Dalny te veroveren en Port Arthur te belegeren.Op 24 mei 1904, tijdens een zware onweersbui, viel de Japanse Vierde Divisie onder bevel van luitenant-generaal Ogawa Mataji de ommuurde stad Chinchou aan, net ten noorden van de Nanzan-heuvel.Ondanks dat ze werd verdedigd door niet meer dan 400 man met verouderde artillerie, faalde de Vierde Divisie bij twee pogingen om door de poorten te breken.Twee bataljons van de Eerste Divisie vielen op 25 mei 1904 om 05.30 uur onafhankelijk van elkaar aan, doorbraken uiteindelijk de verdediging en namen de stad in.Op 26 mei 1904 begon Oku met langdurige artilleriebeschietingen vanaf Japanse kanonneerboten voor de kust, gevolgd door infanterie-aanvallen door alle drie zijn divisies.De Russen brachten met mijnen, Maxim-machinegeweren en obstakels van prikkeldraad tijdens herhaalde aanvallen zware verliezen toe aan de Japanners.Om 18.00 uur, na negen pogingen, waren de Japanners er niet in geslaagd de stevig verschanste Russische posities onder de voet te lopen.Oku had al zijn reserves ingezet en beide partijen hadden het grootste deel van hun artilleriemunitie opgebruikt.Kolonel Tretyakov merkte tot zijn verbazing dat zijn oproepen om versterking onbeantwoord bleven en ontdekte tot zijn verbazing dat de niet-toegewijde reserveregimenten zich volledig terugtrokken en dat zijn resterende munitiereserves op bevel van generaal Fok waren opgeblazen.Fok, paranoïde van een mogelijke Japanse landing tussen zijn positie en de veiligheid van Port Arthur, raakte in paniek door een flankerende aanval van de gedecimeerde Japanse Vierde Divisie langs de westkust.In zijn haast om de strijd te ontvluchten, had Fok verzuimd Tretyakov te vertellen over het bevel om zich terug te trekken, en Tretyakov bevond zich dus in de precaire positie van omsingeld te zijn, zonder munitie en zonder reservemacht die beschikbaar was voor een tegenaanval.Tretyakov had geen andere keus dan zijn troepen te bevelen terug te vallen naar de tweede verdedigingslinie.Om 19:20 uur wapperde de Japanse vlag vanaf de top van Nanshan Hill.Tretyakov, die goed had gevochten en slechts 400 man had verloren tijdens de slag, verloor nog eens 650 man in zijn niet-ondersteunde terugtocht naar de belangrijkste verdedigingslinies rond Port Arthur.Door gebrek aan munitie konden de Japanners pas op 30 mei 1904 vanuit Nanshan vertrekken. Tot hun verbazing ontdekten ze dat de Russen geen moeite hadden gedaan om de strategisch waardevolle en gemakkelijk te verdedigen haven van Dalny te behouden, maar zich helemaal teruggetrokken hadden. naar Port Arthur.Hoewel de stad was geplunderd door de lokale burgers, bleven de havenuitrusting, pakhuizen en spoorwegemplacementen intact.
Slag bij Te-li-Ssu
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Jun 14 - Jun 15

Slag bij Te-li-Ssu

Wafangdian, Dalian, Liaoning,
Na de Slag om Nanshan bezette en repareerde de Japanse generaal Oku Yasukata, commandant van het Japanse Tweede Leger, de pieren bij Dalny, die bijna intact waren achtergelaten door de vluchtende Russen.Oku liet het 3e leger achter om Port Arthur te belegeren, en na rapporten over de zuidelijke beweging van Russische troepen te hebben bevestigd door cavalerieverkenners, begon Oku zijn leger op 13 juni naar het noorden, langs de lijn van de spoorlijn ten zuiden van Liaoyang.Een week voor de verloving stuurde Kuropatkin Stackelberg naar het zuiden met de opdracht Nanshan te heroveren en op te rukken naar Port Arthur, maar om elke beslissende actie tegen superieure troepen te vermijden.De Russen, die geloofden dat het doel van het Japanse Tweede Leger de verovering van Port Arthur was, verplaatsten hun commandofaciliteiten naar Telissu.Stackelberg verschanste zijn troepen en positioneerde zijn troepen schrijlings op de spoorlijn ten zuiden van de stad, terwijl luitenant-generaal Simonov, commandant van het 19th Cavalry Squadron, uiterst rechts van het front nam.Oku was van plan frontaal aan te vallen met de 3e en 5e divisie, één aan elke kant van de spoorlijn, terwijl de 4e divisie op de Russische rechterflank door de Fuchou-vallei zou oprukken.Op 14 juni rukte Oku zijn troepen noordwaarts op naar de verschanste Russische posities nabij het dorp Telissu.Stackelberg had die dag redelijke vooruitzichten op de overwinning.De Russen hadden het bezit van de hoge grond- en veldartillerie.Echter, in plaats van samen te werken met de verdedigers door recht door de vallei de Russische verdediging in te stormen, rukte Oku de 3e en 5e Divisie langs het centrum op als een schijnbeweging, terwijl hij de 4e Divisie snel naar het westen manoeuvreerde om de Russische rechterflank te omsingelen. .Hoewel Russische buitenposten deze beweging ontdekten, konden ze door mistig weer hun heliografen niet gebruiken om Stakelberg op tijd te waarschuwen.De strijd begon met een artillerie-aanval, die de superioriteit van de Japanse kanonnen aantoonde, niet alleen in aantal maar ook in nauwkeurigheid.Het nieuwe Russische Putilov M-1903 veldkanon werd voor het eerst geïntroduceerd in deze strijd, maar het was niet effectief vanwege een gebrek aan training van de bemanningen en de verouderde opvattingen van de hogere artillerieofficieren.De betere Japanse artillerie lijkt tijdens de strijd een aanzienlijk effect te hebben gehad.Toen de Japanse divisies in het centrum begonnen met schermutselingen, oordeelde Stakelberg dat de vijandelijke dreiging eerder tegen zijn linkerflank zou komen dan tegen zijn rechterflank, en zette dus zijn belangrijkste reserve in die richting.Het was een kostbare vergissing.De schermutselingen gingen door tot laat in de nacht en Oku besloot zijn belangrijkste aanval bij zonsopgang te lanceren.Evenzo had Stackelberg ook vastgesteld dat de ochtend van 15 juni het moment was voor zijn eigen beslissende tegenslag.Ongelooflijk genoeg gaf Stackelberg alleen mondelinge bevelen aan zijn veldcommandanten en liet hij het werkelijke tijdstip van de aanval vaag.Individuele commandanten, die niet wisten wanneer ze de aanval moesten lanceren en zonder schriftelijke bevelen, ondernamen pas rond 07.00 uur actie.Aangezien slechts ongeveer een derde van de Eerste Oost-Siberische Geweer Divisie onder leiding van luitenant-generaal Aleksandr Gerngross zich tot de aanval had verplicht, verraste het de Japanse 3e Divisie, maar zegevierde niet en stortte al snel in op een mislukking.Het duurde niet lang of Stackelberg ontving paniekmeldingen van een sterke Japanse aanval op zijn blootgestelde rechterflank.Om omsingeling te voorkomen, begonnen de Russen terug te vallen en lieten hun kostbare artillerie achter toen Oku's 4e en 5e Divisie hun voordeel deden.Stakelberg gaf het bevel om zich om 11.30 uur terug te trekken, maar de hevige gevechten gingen door tot 14.00 uur.Russische versterkingen arriveerden per trein op het moment dat de Japanse artillerie het treinstation aanviel.Om 15.00 uur stond Stackelberg voor een grote nederlaag, maar een plotselinge hevige regenbui vertraagde de Japanse opmars en stelde hem in staat zijn belegerde troepen naar Mukden te bevrijden.Het enige Russische offensief om Port Arthur te ontzetten kwam daarmee tot een rampzalig einde voor Rusland.
Slag bij Tashihchiao
Bij gebrek aan locomotieven werkten teams van 16 Japanse soldaten om goederenwagons noordwaarts naar Tashihchiao te slepen ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Jul 24 - Jul 25

Slag bij Tashihchiao

Dashiqiao, Yingkou, Liaoning,
Het gevecht begon op 24 juli 1904 om 05.30 uur met een lang artillerieduel.Toen de temperatuur tot boven de 34 ° C steeg, begonnen de Russen te lijden onder de gevolgen van de hitte, velen stortten in door een hitteberoerte vanwege hun dikke winteruniformen.Een nerveuze Stakelberg vroeg Zarubaiev herhaaldelijk of hij zich terugtrok;Zarubaev adviseerde echter dat hij er de voorkeur aan gaf zich terug te trekken onder dekking van de duisternis en niet midden in een artilleriebarrage.De Japanse infanterie begon tegen het middaguur aanvallen te onderzoeken.Om 15.30 uur hadden de Japanners echter zware verliezen geleden als gevolg van onverwacht sterk Russisch artillerievuur, en waren ze er alleen in geslaagd de Russen uit enkele verschanste voorwaartse posities te verdrijven.Hoewel ze in de minderheid waren, hadden de Russische kanonnen een groter bereik en een hogere vuursnelheid.Beide partijen zetten hun reserves om 16.00 uur in, en de strijd duurde tot 19.30 uur.Tegen het einde van de dag hadden de Japanners nog maar één regiment in reserve, terwijl de Russen nog zes bataljons hadden.Het mislukken van het Japanse offensief tegenover superieure Russische artillerie versterkte het moreel van de verdedigers.Maar zelfs toen de Japanners zich voorbereidden om hun offensief de volgende dag te hervatten, waren de Russen zich aan het voorbereiden om zich terug te trekken.Na het vallen van de avond op 24 juli sprak luitenant-generaal Ueda Arisawa, de commandant van de Japanse 5e divisie, zijn schaamte uit over het optreden van zijn divisie en vroeg generaal Oku toestemming om een ​​nachtelijke aanval uit te voeren.De toestemming werd verleend en nadat de maan om 22.00 uur voldoende licht had gegeven, bewoog de 5e Divisie zich op de Russische linkerflank en passeerde snel de Russische tweede en derde verdedigingslinie.Om 03.00 uur voerde de Japanse 3e Divisie ook een nachtelijke aanval uit en veroverde al snel de belangrijkste heuvels die de vorige dag het belangrijkste punt op de Russische verdedigingslinie hadden gevormd.Japanse artillerie opende het vuur om 06:40, maar het artillerievuur werd niet beantwoord.De Japanse Zesde Divisie begon op te rukken, gevolgd door de Japanse Vierde Divisie om 08:00 uur.Om 13.00 uur hadden de Japanners de resterende Russische posities bezet en was de stad Tashihchiao in Japanse handen.Stakelberg had besloten zich onmiddellijk terug te trekken zodra de eerste Japanse nachtaanval was begonnen, en hij voerde opnieuw een briljante terugtocht uit onder vuur.
Belegering van Port Arthur
Gezonken schepen van de Russische Pacifische Vloot, die later door de Japanse marine werden geborgen ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Aug 1 - 1905 Jan 2

Belegering van Port Arthur

Lüshunkou District, Dalian, Li
De belegering van Port Arthur begon in april 1904. Japanse troepen probeerden talloze frontale aanvallen uit te voeren op de versterkte heuveltoppen die uitkeken op de haven, die werden verslagen met duizenden Japanse slachtoffers.Met behulp van verschillende batterijen van 11-inch (280 mm) houwitsers konden de Japanners uiteindelijk in december 1904 het belangrijkste bastion op de heuveltop veroveren. Met een spotter aan het einde van een telefoonlijn op dit uitkijkpunt, de lange- afstandsartillerie was in staat om de Russische vloot te beschieten, die niet in staat was om wraak te nemen op de landartillerie die onzichtbaar was aan de andere kant van de heuveltop, en niet in staat of bereid was uit te varen tegen de blokkerende vloot.Vier Russische slagschepen en twee kruisers werden achtereenvolgens tot zinken gebracht, waarbij het vijfde en laatste slagschip een paar weken later tot zinken werd gebracht.Zo werden alle hoofdschepen van de Russische vloot in de Stille Oceaan tot zinken gebracht.Dit is waarschijnlijk het enige voorbeeld in de militaire geschiedenis waarin zo'n grote verwoesting werd aangericht door landartillerie tegen grote oorlogsschepen.
Slag om de Gele Zee
Zicht op Japanse slagschepen in actie, de Shikishima, Fuji, Asahi en Mikasa, genomen tijdens de Slag om de Gele Zee. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Aug 10

Slag om de Gele Zee

Yellow Sea, China
Met de dood van admiraal Stepan Makarov tijdens het beleg van Port Arthur in april 1904, werd admiraal Wilgelm Vitgeft benoemd tot commandant van de gevechtsvloot en kreeg hij de opdracht om vanuit Port Arthur een uitval te maken en zijn strijdmacht naar Vladivostok te sturen.Onder zijn vlag voerend in de in Frankrijk gebouwde pre-dreadnought Tsesarevich, leidde Vitgeft zijn zes slagschepen, vier kruisers en 14 torpedobootjagers in de vroege ochtend van 10 augustus 1904 de Gele Zee in. Op hem wachtten admiraal Tōgō en zijn vloot van vier slagschepen, 10 kruisers en 18 torpedobootjagers.Om ongeveer 12.15 uur kregen de slagschipvloten visueel contact met elkaar, en om 13.00 uur, toen Tōgō de T van Vitgeft overstak, begonnen ze met het hoofdbatterijvuur op een afstand van ongeveer 13 kilometer, het langste ooit tot dan toe uitgevoerd.Ongeveer dertig minuten lang beukten de slagschepen op elkaar totdat ze tot minder dan vier mijl waren genaderd en hun secundaire batterijen in het spel begonnen te brengen.Om 18.30 uur raakte een treffer van een van Tōgō's slagschepen de brug van het vlaggenschip van Vitgeft, waarbij hij op slag dood was.Met het roer van de Tsesarevich vastgelopen en hun admiraal gedood in actie, keerde ze zich af van haar gevechtslinie, wat verwarring veroorzaakte onder haar vloot.Tōgō was echter vastbesloten om het Russische vlaggenschip tot zinken te brengen en bleef haar beuken, en het werd alleen gered door de dappere aanval van het in Amerika gebouwde Russische slagschip Retvizan, wiens kapitein met succes het zware vuur van Tōgō van het Russische vlaggenschip wegtrok.Op de hoogte van de aanstaande strijd met de versterkingen van het slagschip die uit Rusland (de Baltische Vloot) arriveren, koos Tōgō ervoor om zijn slagschepen niet te riskeren door zijn vijand te achtervolgen terwijl ze zich omdraaiden en teruggingen naar Port Arthur, waarmee een einde kwam aan het langste artillerie-duel van de zeegeschiedenis. tot die tijd en de eerste moderne botsing van stalen slagschipvloten op volle zee.
Play button
1904 Aug 25 - Sep 5

Slag bij Liaoyang

Liaoyang, Liaoning, China
Toen het keizerlijke Japanse leger (IJA) landde op het schiereiland Liaodong, verdeelde de Japanse generaal Ōyama Iwao zijn troepen.Het IJA 3e leger onder luitenant-generaal Nogi Maresuke kreeg de opdracht om de Russische marinebasis in Port Arthur in het zuiden aan te vallen, terwijl het IJA 1e leger, het IJA 2e leger en het IJA 4e leger zouden samenkomen in de stad Liaoyang.De Russische generaal Aleksey Kuropatkin was van plan de Japanse opmars tegen te gaan met een reeks geplande terugtrekkingen, bedoeld om grondgebied te verhandelen gedurende de tijd die nodig is om voldoende reserves uit Rusland te laten arriveren om hem een ​​​​beslissend numeriek voordeel te geven ten opzichte van de Japanners.Deze strategie viel echter niet in de smaak bij de Russische onderkoning Yevgeni Ivanovich Alekseyev, die aandrong op een agressievere houding en een snelle overwinning op Japan.Beide partijen beschouwden Liaoyang als een locatie die geschikt was voor een beslissende slag die de uitkomst van de oorlog zou beslissen.De strijd begon op 25 augustus met een spervuur ​​​​van Japanse artillerie, gevolgd door de opmars van de Japanse Imperial Guards Division onder leiding van luitenant-generaal Hasegawa Yoshimichi tegen de rechterflank van het 3e Siberische legerkorps.De aanval werd verslagen door de Russen onder leiding van generaal Bilderling, grotendeels vanwege het superieure gewicht van de Russische artillerie en de Japanners maakten meer dan duizend slachtoffers.In de nacht van 25 augustus namen de IJA 2e Divisie en de IJA 12e Divisie onder leiding van generaal-majoor Matsunaga Masatoshi het gevecht aan met het 10e Siberische legerkorps ten oosten van Liaoyang.Er vonden hevige nachtelijke gevechten plaats rond de hellingen van een berg genaamd "Peikou", die tegen de avond van 26 augustus in handen viel van de Japanners.Kuropatin beval zich terug te trekken onder dekking van zware regen en mist, naar de buitenste verdedigingslinie rond Liaoyang, die hij had versterkt met zijn reserves.Eveneens op 26 augustus werd de opmars van het IJA 2e Leger en het IJA 4e Leger tot stilstand gebracht door de Russische generaal Zarubaev voor de uiterste verdedigingslinie naar het zuiden.Echter, op 27 augustus gaf Kuropatkin, tot grote verbazing van de Japanners en ontsteltenis van zijn commandanten, geen bevel tot een tegenaanval, maar beval in plaats daarvan de buitenste verdedigingsperimeter te verlaten en alle Russische troepen zich terug te trekken naar de tweede verdedigingslinie. .Deze linie lag ongeveer 11 km ten zuiden van Liaoyang en omvatte verschillende kleine heuvels die zwaar waren versterkt, met name een 210 meter hoge heuvel die bij de Russen bekend stond als "Cairn Hill".De kortere linies waren gemakkelijker te verdedigen voor de Russen, maar speelden in op Ōyama's plannen om het Russische Mantsjoerische leger te omsingelen en te vernietigen.Ōyama beval Kuroki naar het noorden, waar hij de spoorlijn en de Russische ontsnappingsroute doorsneed, terwijl Oku en Nozu de opdracht kregen zich voor te bereiden op een directe frontale aanval naar het zuiden.De volgende fase van de strijd begon op 30 augustus met een hernieuwd Japans offensief op alle fronten.Echter, wederom dankzij superieure artillerie en hun uitgebreide vestingwerken, sloegen de Russen de aanvallen op 30 augustus en 31 augustus af, waardoor de Japanners aanzienlijke verliezen leden.Wederom tot ontsteltenis van zijn generaals wilde Kuropatkin geen tegenaanval toestaan.Kuropatkin bleef de omvang van de aanvallende troepen overschatten en wilde zijn reservetroepen niet inzetten voor de strijd.Op 1 september had het Japanse 2e leger Cairn Hill ingenomen en ongeveer de helft van het Japanse 1e leger was de Taitzu-rivier overgestoken, ongeveer dertien kilometer ten oosten van de Russische linies.Kuropatkin besloot toen zijn sterke verdedigingslinie op te geven en trok zich ordelijk terug naar de binnenste van de drie verdedigingslinies rond Liaoyang.Hierdoor konden de Japanse troepen oprukken naar een positie waar ze binnen bereik waren om de stad te beschieten, inclusief het cruciale treinstation.Dit bracht Kuropatkin ertoe om eindelijk toestemming te geven voor een tegenaanval, met als doel de Japanse troepen over de Taitzu-rivier te vernietigen en een heuvel veilig te stellen die bij de Japanners bekend staat als "Manjuyama", ten oosten van de stad.Kuroki had slechts twee volledige divisies ten oosten van de stad, en Kuropatkin besloot het hele 1e Siberische legerkorps en het 10e Siberische legerkorps en dertien bataljons onder generaal-majoor NV Orlov (het equivalent van vijf divisies) tegen hem in te zetten.De boodschapper die door Kuropatkin met orders was gestuurd, ging echter verloren en de in de minderheid zijnde mannen van Orlov raakten in paniek bij het zien van de Japanse divisies.Ondertussen arriveerde het 1e Siberische legerkorps onder leiding van generaal Georgii Stackelberg in de middag van 2 september, uitgeput door een lange mars door de modder en stortregens.Toen Stackelberg generaal Mishchenko om hulp vroeg van twee brigades van zijn Kozakken, beweerde Mishchenko orders te hebben om ergens anders heen te gaan en liet hem in de steek.De nachtelijke aanval van Japanse troepen op Manjuyama was aanvankelijk succesvol, maar in de verwarring schoten drie Russische regimenten op elkaar en tegen de ochtend was de heuvel weer in Japanse handen.Ondertussen ontving Kuropatkin op 3 september een rapport van generaal Zarubayev aan de binnenste verdedigingslinie dat hij bijna geen munitie meer had.Dit rapport werd snel gevolgd door een rapport van Stackelberg dat zijn troepen te moe waren om de tegenaanval voort te zetten.Toen er een bericht kwam dat het Japanse Eerste Leger op het punt stond Liaoyang vanuit het noorden af ​​te snijden, besloot Kuropatkin de stad te verlaten en zich te hergroeperen in Mukden, nog eens 65 kilometer (40 mijl) naar het noorden.De retraite begon op 3 september en was op 10 september voltooid.
Slag bij Shaho
Japanse troepen in de Slag bij Shaho. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Oct 5 - Oct 17

Slag bij Shaho

Shenyang, Liaoning, China
Na de slag om Liaoyang werd de situatie voor generaal Alexei Kuropatkin, opperbevelhebber van de Russische legers in Mantsjoerije, steeds ongunstiger.Kuropatkin had een overwinning bij Liaoyang aan tsaar Nicolaas II gemeld om versterkingen veilig te stellen die waren aangevoerd door de pas voltooide Trans-Siberische Spoorweg, maar het moreel van zijn troepen was laag en het belegerde Russische garnizoen en de vloot bij Port Arthur bleven in gevaar.Mocht Port Arthur vallen, dan zou het Derde Leger van generaal Nogi Maresuke in staat zijn om naar het noorden te trekken en zich bij andere Japanse troepen aan te sluiten, waardoor de Japanners numerieke superioriteit zouden bereiken.Hoewel hij het tij van de oorlog moest keren, aarzelde Kuropatkin om te ver van Mukden te verhuizen vanwege de naderende winter en het ontbreken van nauwkeurige kaarten.Het Russische strijdplan was om de Japanse opmars bij de Shaho-rivier ten zuiden van Mukden te blokkeren door de Japanse rechterflank te draaien en in de tegenaanval te gaan richting Liaoyang met Stackelbergs oostelijke detachement.Tegelijkertijd moest de Bilderling Western Division naar het zuiden trekken en Kuroki's IJA 1st Army afsnijden.Het terrein was vlak tot aan Liaoyang voor de Russische rechterflank en het midden, en heuvelachtig voor de linkerflank.In tegenstelling tot eerdere gevechten waren de velden met hoge kaoliang-korrels geoogst, waardoor de Japanse verhulling werd ontkend.Na twee weken strijd eindigde de strijd strategisch onduidelijk.Tactisch gezien waren de Japanners 25 kilometer opgeschoven op de weg naar Mukden, maar wat nog belangrijker was, ze hadden een groot Russisch tegenoffensief geblokkeerd en effectief een einde gemaakt aan elke hoop om het beleg van Port Arthur over land te verlichten.
Baltische vloot herschikt
Russische admiraal die de Baltische vloot leidt naar de Straat van Tsushima, de Russisch-Japanse oorlog ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Oct 15

Baltische vloot herschikt

Baltiysk, Kaliningrad Oblast,
Ondertussen bereidden de Russen zich voor om hun vloot in het Verre Oosten te versterken door de Baltische vloot te sturen, onder bevel van admiraal Zinovy ​​Rozhestvensky.Na een valse start veroorzaakt door motorproblemen en andere ongelukken, vertrok het squadron uiteindelijk op 15 oktober 1904 en zeilde de halve wereld rond van de Oostzee naar de Stille Oceaan via de Kaaproute rond Kaap de Goede Hoop in de loop van zeven uur. odyssee van een maand die wereldwijd de aandacht zou trekken.
Doggersbank-incident
De trawlers schoten op ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1904 Oct 21

Doggersbank-incident

North Sea
Het incident met de Doggersbank vond plaats in de nacht van 21 op 22 oktober 1904, toen de Baltische vloot van de Russische Keizerlijke Marine een Britse trawlervloot van Kingston upon Hull in het Doggersbankgebied van de Noordzee aanzag voor torpedoboten van de Japanse Keizerlijke Marine en vuurde op hen.Russische oorlogsschepen schoten ook op elkaar in de chaos van de melée.Twee Britse vissers kwamen om, zes anderen raakten gewond, één vissersvaartuig zonk en vijf andere boten raakten beschadigd.In de nasleep noemden sommige Britse kranten de Russische vloot 'piraten', en admiraal Rozhestvensky kreeg zware kritiek omdat hij de reddingsboten van de Britse vissers niet had verlaten.De Royal Navy bereidde zich voor op oorlog, waarbij 28 slagschepen van de Home Fleet de opdracht kregen om stoom op te wekken en zich voor te bereiden op actie, terwijl Britse kruisersquadrons de Russische vloot in de schaduw stelden terwijl deze zich een weg baant door de Golf van Biskaje en langs de kust van Portugal.Onder diplomatieke druk stemde de Russische regering ermee in het incident te onderzoeken, en Rozhestvensky kreeg de opdracht om aan te meren in Vigo, Spanje, waar hij de verantwoordelijk geachte officieren achterliet (evenals ten minste één officier die kritiek op hem had geuit).Vanuit Vigo naderde de belangrijkste Russische vloot vervolgens Tanger, Marokko, en verloor het contact met de Kamtsjatka gedurende enkele dagen.De Kamchatka voegde zich uiteindelijk weer bij de vloot en beweerde dat ze drie Japanse oorlogsschepen had aangevallen en meer dan 300 granaten had afgevuurd.De schepen waarop ze daadwerkelijk had geschoten, waren een Zweeds koopvaardijschip, een Duitse trawler en een Franse schoener.Toen de vloot Tanger verliet, sneed een schip per ongeluk de onderwatertelegraafkabel van de stad door met haar anker, waardoor de communicatie met Europa gedurende vier dagen werd verhinderd.Bezorgdheid dat de diepgang van de nieuwere slagschepen, die aanzienlijk groter bleek te zijn dan ontworpen, hun doorgang door het Suezkanaal zou verhinderen, zorgde ervoor dat de vloot na het verlaten van Tanger op 3 november 1904 uit elkaar ging. De nieuwere slagschepen en een paar kruisers trokken rond de Kaap de Goede Hoop onder bevel van admiraal Rozhestvensky terwijl de oudere slagschepen en lichtere kruisers hun weg baanden door het Suezkanaal onder bevel van admiraal von Felkerzam.Ze waren van plan elkaar te ontmoeten in Madagaskar, en beide delen van de vloot hebben dit deel van de reis met succes voltooid.De vloot voer vervolgens naar de Zee van Japan.
1905
Patstelling en uitgebreide grondoorlogornament
Port Arthur geeft zich over
De overgave van Port Arthur (Angelo Agostini, O Malho, 1905). ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1905 Jan 2

Port Arthur geeft zich over

Lüshunkou District, Dalian, Li
Na de slag om Liaoyang eind augustus trok de Noord-Russische strijdmacht die Port Arthur mogelijk had kunnen ontzetten, zich terug in Mukden (Shenyang).Generaal-majoor Anatoly Stessel, commandant van het garnizoen van Port Arthur, geloofde dat het doel van de verdediging van de stad verloren was gegaan nadat de vloot was vernietigd.Over het algemeen leden de Russische verdedigers onevenredige verliezen elke keer dat de Japanners aanvielen.In het bijzonder werden eind december verschillende grote ondergrondse mijnen tot ontploffing gebracht, wat resulteerde in de kostbare verovering van nog een paar stukken van de verdedigingslinie.Stessel besloot daarom op 2 januari 1905 zich over te geven aan de verraste Japanse generaals. Hij nam zijn beslissing zonder de andere aanwezige militaire staf te raadplegen, noch de tsaar en het militaire bevel, die het allemaal niet eens waren met de beslissing.Stessel werd veroordeeld door een krijgsraad in 1908 en ter dood veroordeeld wegens een incompetente verdediging en voor het negeren van bevelen.Hij kreeg later gratie.
Slag bij Sandepu
Slag bij Sandepu ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1905 Jan 25 - Jan 29

Slag bij Sandepu

Shenyang, Liaoning, China
Na de slag om Shaho stonden de Russische en Japanse strijdkrachten tegenover elkaar ten zuiden van Mukden totdat de bevroren Mantsjoerijse winter begon.De Russen verschansten zich in de stad Mukden, terwijl de Japanners een front van 160 kilometer bezetten met het Japanse 1e Leger, 2e Leger, 4e Leger en het Akiyama Independent Cavalry Regiment.De Japanse veldcommandanten dachten dat er geen grote veldslag mogelijk was en gingen ervan uit dat de Russen dezelfde mening hadden over de moeilijkheid van wintergevechten.De Russische commandant, generaal Aleksey Kuropatkin, ontving versterkingen via de Trans-Siberische spoorlijn, maar maakte zich zorgen over de naderende komst van het door de strijd geharde Japanse Derde Leger onder leiding van generaal Nogi Maresuke naar het front na de val van Port Arthur op 2 januari 1905.Het Russische Tweede Leger onder leiding van generaal Oskar Gripenberg viel tussen 25 en 29 januari de Japanse linkerflank nabij de stad Sandepu aan en brak bijna door.Dit verraste de Japanners.Zonder steun van andere Russische eenheden stopte de aanval echter, Gripenberg kreeg van Kuropatkin het bevel te stoppen en de strijd was niet doorslaggevend.Omdat de strijd eindigde in een tactische patstelling, claimde geen van beide partijen de overwinning.In Rusland gebruikten de marxisten de krantencontroverse die was ontstaan ​​door Gripenberg, en door Kuropatkin's incompetentie in eerdere veldslagen, om meer steun te krijgen voor hun campagne tegen de regering.
Slag bij Mukden
Slag bij Mukden ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1905 Feb 20 - Mar 10

Slag bij Mukden

Shenyang, Liaoning, China
De slag om Mukden begon op 20 februari 1905. In de daaropvolgende dagen vielen Japanse troepen de rechter- en linkerflanken van Russische troepen rond Mukden aan, langs een front van 80 kilometer.Ongeveer een half miljoen mannen waren bij de gevechten betrokken.Beide partijen waren goed verschanst en werden gesteund door honderden artilleriestukken.Na dagen van zware gevechten dwongen de extra druk van de flanken beide uiteinden van de Russische verdedigingslinie om naar achteren te buigen.Toen ze zagen dat ze op het punt stonden omsingeld te worden, begonnen de Russen aan een algemene terugtocht, waarbij ze een reeks felle achterhoedegevechten voerden, die al snel verslechterden door de verwarring en ineenstorting van de Russische troepen.Op 10 maart 1905, na drie weken vechten, besloot generaal Kuropatkin zich terug te trekken ten noorden van Mukden.De Russen leden naar schatting 90.000 slachtoffers in de strijd.De terugtrekkende formaties van het Russische Mantsjoerije leger vielen uiteen als gevechtseenheden, maar de Japanners slaagden er niet in ze volledig te vernietigen.De Japanners hadden zelf zware verliezen geleden en waren niet in staat om de achtervolging in te zetten.Hoewel de Slag om Mukden een grote nederlaag was voor de Russen en de meest beslissende veldslag ooit door de Japanners was, hing de uiteindelijke overwinning toch af van de marine.
Play button
1905 May 27 - May 28

Slag bij Tsushima

Tsushima Strait, Japan
Na een tussenstop van enkele weken in de kleine haven van Nossi-Bé, Madagaskar, die met tegenzin was toegestaan ​​door het neutrale Frankrijk om de betrekkingen met zijn Russische bondgenoot niet in gevaar te brengen, ging de Russische Baltische vloot verder naar Cam Ranh Bay in Frans Indochina langs op weg door de Straat van Singapore tussen 7 en 10 april 1905. De vloot bereikte uiteindelijk de Japanse Zee in mei 1905. De Baltische vloot zeilde 18.000 zeemijl (33.000 km) om Port Arthur te ontzetten, maar hoorde het demoraliserende nieuws dat Port Arthur was gevallen terwijl het nog in Madagaskar was.De enige hoop van admiraal Rozhestvensky was nu de haven van Vladivostok te bereiken.Er waren drie routes naar Vladivostok, waarvan de kortste en meest directe door de Straat van Tsushima tussen Korea en Japan liep.Dit was echter ook de gevaarlijkste route omdat deze tussen de Japanse thuiseilanden en de Japanse marinebases in Korea liep.Admiraal Tōgō was op de hoogte van de Russische vooruitgang en begreep dat, met de val van Port Arthur, de Tweede en Derde Pacifische squadrons zouden proberen de enige andere Russische haven in het Verre Oosten, Vladivostok, te bereiken.Er werden strijdplannen opgesteld en schepen gerepareerd en omgebouwd om de Russische vloot te onderscheppen.De Japanse gecombineerde vloot, die oorspronkelijk uit zes slagschepen bestond, had nu nog vier slagschepen en één tweede klas slagschip (twee waren verloren gegaan door mijnen), maar behield nog steeds zijn kruisers, torpedobootjagers en torpedoboten.Het Russian Second Pacific Squadron bevatte acht slagschepen, waaronder vier nieuwe slagschepen van de Borodino-klasse, evenals kruisers, torpedobootjagers en andere hulptroepen voor in totaal 38 schepen.Eind mei was het Second Pacific Squadron bezig met het laatste deel van zijn reis naar Vladivostok, waarbij het de kortere, riskantere route tussen Korea en Japan nam en 's nachts reisde om ontdekking te voorkomen.Helaas voor de Russen bleven de twee achterliggende hospitaalschepen, terwijl ze zich aan de oorlogsregels hielden, hun lichten branden, die werden opgemerkt door de Japanse gewapende koopvaardijkruiser Shinano Maru.Draadloze communicatie werd gebruikt om het hoofdkwartier van Togo te informeren, waar de gecombineerde vloot onmiddellijk de opdracht kreeg om uit te vallen.De Japanners ontvingen nog steeds rapporten van verkenningstroepen en waren in staat hun vloot te positioneren om "de T" van de Russische vloot over te steken.De Japanners namen op 27 en 28 mei 1905 de Russen in dienst in de Straat van Tsushima. De Russische vloot werd vrijwel vernietigd en verloor acht slagschepen, talloze kleinere schepen en meer dan 5.000 man, terwijl de Japanners drie torpedoboten en 116 man verloren.Slechts drie Russische schepen ontsnapten naar Vladivostok, terwijl zes anderen in neutrale havens werden geïnterneerd.Na de slag om Tsushima bezette een gecombineerde operatie van het Japanse leger en de marine het eiland Sakhalin om de Russen te dwingen om vrede te eisen.
Japanse invasie van Sakhalin
Slag om Sachalin ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1905 Jul 7 - Jul 31

Japanse invasie van Sakhalin

Sakhalin island, Sakhalin Obla
De Japanse strijdmacht begon op 7 juli 1905 met landingsoperaties, waarbij de hoofdmacht zonder tegenstand landde tussen Aniva en Korsakov, en een tweede landingsgroep dichter bij Korsakov zelf, waar het na een kort gevecht een batterij veldartillerie vernietigde.De Japanners trokken op 8 juli verder om Korsakov te bezetten, dat in brand werd gestoken door het terugtrekkende Russische garnizoen na 17 uur lang verdedigd te zijn door 2.000 man onder leiding van kolonel Josef Arciszewski.De Japanners trokken naar het noorden en namen op 10 juli het dorp Vladimirovka in, dezelfde dag dat een nieuw Japans detachement landde bij Kaap Notoro.Kolonel Arciszewski groef zich in om de Japanners te weerstaan, maar werd omsingeld en gedwongen te vluchten naar het bergachtige binnenland van het eiland.Hij gaf zich op 16 juli met zijn overgebleven mannen over.Ongeveer 200 Russen werden gevangengenomen terwijl de Japanners 18 doden en 58 gewonden leden.Op 24 juli landden de Japanners in het noorden van Sakhalin nabij Alexandrovsk-Sakhalinski.In het noorden van Sakhalin hadden de Russen ongeveer 5.000 troepen onder direct bevel van generaal Lyapunov.Vanwege de numerieke en materiële superioriteit van de Japanners trokken de Russen zich terug uit de stad en gaven zich enkele dagen later, op 31 juli 1905, over.
Russisch-Japanse oorlog eindigt
Onderhandelen over het Verdrag van Portsmouth (1905). ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1905 Sep 5

Russisch-Japanse oorlog eindigt

Kittery, Maine, USA
Militaire leiders en hoge tsaristische functionarissen waren het er voor de oorlog over eens dat Rusland een veel sterkere natie was en weinig te vrezen had van het Japanse rijk.De fanatieke ijver van de Japanse infanteristen verbaasde de Russen, die ontzet waren door de apathie, achterlijkheid en defaitisme van hun eigen soldaten.De nederlagen van het leger en de marine schokten het Russische vertrouwen.De bevolking was tegen escalatie van de oorlog.Het rijk was zeker in staat om meer troepen te sturen, maar dit zou weinig verschil maken in de uitkomst vanwege de slechte staat van de economie, de gênante nederlagen van het Russische leger en de marine door de Japanners, en de relatieve onbelangrijkheid van het betwiste land voor Rusland. maakte de oorlog uiterst impopulair.Tsaar Nicolaas II koos ervoor om over vrede te onderhandelen, zodat hij zich kon concentreren op interne aangelegenheden na de ramp van Bloody Sunday op 9 januari 1905.Beide partijen accepteerden het aanbod van de Verenigde Staten om te bemiddelen.Er werden bijeenkomsten gehouden in Portsmouth, New Hampshire, met Sergei Witte die de Russische delegatie leidde en Baron Komura die de Japanse delegatie leidde.Het Verdrag van Portsmouth werd op 5 september 1905 ondertekend op de Portsmouth Naval Shipyard.Nadat ze de Japanners het hof hadden gemaakt, besloten de VS de weigering van de tsaar om schadevergoedingen te betalen te steunen, een stap die beleidsmakers in Tokio interpreteerden als een teken dat de Verenigde Staten meer dan een voorbijgaande interesse hadden in Aziatische aangelegenheden.Rusland erkende Korea als onderdeel van de Japanse invloedssfeer en stemde ermee in Mantsjoerije te evacueren.Japan zou Korea in 1910 annexeren (Japan-Korea-verdrag van 1910), met weinig protest van andere mogendheden.Vanaf 1910 volgden de Japanners een strategie om het Koreaanse schiereiland te gebruiken als toegangspoort tot het Aziatische continent en de Koreaanse economie ondergeschikt te maken aan de Japanse economische belangen.De Verenigde Staten kregen in Japan algemeen de schuld dat het Verdrag van Portsmouth Japan zou hebben "bedrogen" van zijn rechtmatige aanspraken op de vredesconferentie.
1906 Jan 1

Epiloog

Japan
De effecten en impact van de Russisch-Japanse oorlog introduceerden een aantal kenmerken die de politiek en oorlogsvoering van de 20e eeuw gingen definiëren.Veel van de innovaties die de Industriële Revolutie met zich meebracht, zoals snelvurende artillerie en machinegeweren, maar ook nauwkeurigere geweren, werden toen voor het eerst op grote schaal getest.Militaire operaties zowel op zee als op het land lieten zien dat de moderne oorlogsvoering sinds de Frans-Pruisische oorlog van 1870-1871 een aanzienlijke verandering had ondergaan.De meeste legeraanvoerders hadden zich eerder voorgesteld deze wapensystemen te gebruiken om het slagveld op operationeel en tactisch niveau te domineren, maar naarmate de gebeurtenissen zich afspeelden, veranderden de technologische ontwikkelingen voor altijd ook de oorlogsomstandigheden.Voor Oost-Azië was dit de eerste confrontatie na dertig jaar tussen twee moderne strijdkrachten.De geavanceerde wapens leidden tot enorme aantallen slachtoffers.NochJapan , noch Rusland hadden zich voorbereid op het aantal doden dat zou vallen in deze nieuwe vorm van oorlogvoering, of beschikten niet over de middelen om dergelijke verliezen te compenseren.Dit liet ook zijn indruk achter op de samenleving als geheel, waarbij de opkomst van transnationale en niet-gouvernementele organisaties, zoals het Rode Kruis, na de oorlog prominent werden.De daaruit voortvloeiende identificatie van gemeenschappelijke problemen en uitdagingen was het begin van het langzame proces dat een groot deel van de 20e eeuw ging domineren.Er is ook betoogd dat het conflict kenmerken vertoonde van wat later zou worden omschreven als "totale oorlog".Deze omvatten de massale mobilisatie van troepen in de strijd en de behoefte aan een zo uitgebreid aanbod van uitrusting, bewapening en voorraden dat zowel binnenlandse steun als buitenlandse hulp nodig waren.Er wordt ook beweerd dat de binnenlandse reactie in Rusland op de inefficiëntie van de tsaristische regering de uiteindelijke ontbinding van de Romanov-dynastie in gang heeft gezet.Voor de westerse mogendheden was de overwinning van Japan het bewijs van de opkomst van een nieuwe Aziatische regionale macht.Met de Russische nederlaag hebben sommige geleerden betoogd dat de oorlog een verandering in de mondiale wereldorde in gang had gezet met de opkomst van Japan als niet alleen een regionale macht, maar eerder de belangrijkste Aziatische macht.Er kwamen echter meer mogelijkheden dan alleen de mogelijkheden van een diplomatiek partnerschap naar voren.De reactie van de Verenigde Staten en Australië op het veranderde machtsevenwicht als gevolg van de oorlog ging gepaard met de vrees dat een Geel Gevaar uiteindelijk vanChina naar Japan zou verschuiven.Amerikaanse figuren als WEB Du Bois en Lothrop Stoddard zagen de overwinning als een uitdaging voor de westerse suprematie.Dit kwam tot uiting in Oostenrijk, waar baron Christian von Ehrenfels de uitdaging zowel in raciale als in culturele termen interpreteerde, met het argument dat ‘de absolute noodzaak van een radicale seksuele hervorming voor het voortbestaan ​​van de westerse mannenrassen … is voortgekomen uit het niveau van de discussie tot het niveau van een wetenschappelijk bewezen feit".Om het Japanse ‘Gele Gevaar’ te stoppen zouden drastische veranderingen nodig zijn in de samenleving en de seksualiteit in het Westen.Het Japanse succes heeft zeker het zelfvertrouwen vergroot onder antikoloniale nationalisten in gekoloniseerde Aziatische landen – Vietnamezen , Indonesiërs ,Indiërs en Filippino’s – en onder degenen in landen in verval zoals het Ottomaanse Rijk en Perzië die onmiddellijk gevaar lopen te worden opgenomen door de westerse machten.Het bemoedigde ook de Chinezen die, ondanks dat ze nog maar tien jaar eerder in oorlog waren geweest met de Japanners, de westerlingen nog steeds als de grotere bedreiging beschouwden.Zoals Sun Yat-sen opmerkte: "We beschouwden die Russische nederlaag tegen Japan als de nederlaag van het Westen tegen het Oosten. We beschouwden de Japanse overwinning als onze eigen overwinning".Zelfs in het verre Tibet was de oorlog een onderwerp van gesprek toen Sven Hedin in februari 1907 de Panchen Lama bezocht. Terwijl voor Jawaharlal Nehru, toen nog maar een aspirant-politicus in Brits-Indië, ‘de overwinning van Japan het minderwaardigheidsgevoel van de meeste mensen verminderde. wij hebben geleden. Een grote Europese macht was verslagen, dus Azië kon Europa nog steeds verslaan zoals het in het verleden had gedaan.'En ook in het Ottomaanse Rijk omarmde het Comité voor Eenheid en Vooruitgang Japan als rolmodel.

CharactersNicholas II of Russia

Nicholas II of Russia

Emperor of Russia

Oku Yasukata

Oku Yasukata

Japanese Field Marshal

Itō Sukeyuki

Itō Sukeyuki

Japanese Admiral

Zinovy Rozhestvensky

Zinovy Rozhestvensky

Russian Admiral

Wilgelm Vitgeft

Wilgelm Vitgeft

Russian-German Admiral

Ōyama Iwao

Ōyama Iwao

Founder of Japanese Army

Roman Kondratenko

Roman Kondratenko

Russian General

Tōgō Heihachirō

Tōgō Heihachirō

Japanese Admiral

Katsura Tarō

Katsura Tarō

Japanese General

Yevgeni Ivanovich Alekseyev

Yevgeni Ivanovich Alekseyev

Viceroy of the Russian Far East

Nogi Maresuke

Nogi Maresuke

Japanese General

Kodama Gentarō

Kodama Gentarō

Japanese General

Stepan Makarov

Stepan Makarov

Commander in the Russian Navy

Kuroki Tamemoto

Kuroki Tamemoto

Japanese General

Emperor Meiji

Emperor Meiji

Emperor of Japan

Oskar Gripenberg

Oskar Gripenberg

Finnish-Swedish General

Anatoly Stessel

Anatoly Stessel

Russian General

Robert Viren

Robert Viren

Russian Naval Officer

Aleksey Kuropatkin

Aleksey Kuropatkin

Minister of War

References • Chapman, John W. M. (2004). "Russia, Germany and the Anglo-Japanese Intelligence Collaboration, 1896–1906". In Erickson, Mark; Erickson, Ljubica (eds.). Russia War, Peace and Diplomacy. London: Weidenfeld & Nicolson. pp. 41–55. ISBN 0-297-84913-1.
 • Connaughton, R. M. (1988). The War of the Rising Sun and the Tumbling Bear—A Military History of the Russo-Japanese War 1904–5. London. ISBN 0-415-00906-5.
 • Duus, Peter (1998). The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea. University of California Press. ISBN 978-0-520-92090-3.
 • Esthus, Raymond A. (October 1981). "Nicholas II and the Russo-Japanese War". The Russian Review. 40 (4): 396–411. doi:10.2307/129919. JSTOR 129919. online Archived 27 July 2019 at the Wayback Machine
 • Fiebi-von Hase, Ragnhild (2003). The uses of 'friendship': The 'personal regime' of Wilhelm II and Theodore Roosevelt, 1901–1909. In Mombauer & Deist 2003, pp. 143–75
 • Forczyk, Robert (2009). Russian Battleship vs Japanese Battleship, Yellow Sea 1904–05. Osprey. ISBN 978-1-84603-330-8.
 • Hwang, Kyung Moon (2010). A History of Korea. London: Palgrave. ISBN 978-0230205468.
 • Jukes, Geoffrey (2002). The Russo-Japanese War 1904–1905. Essential Histories. Wellingborough: Osprey Publishing. ISBN 978-1-84176-446-7. Archived from the original on 31 October 2020. Retrieved 20 September 2020.
 • Katō, Yōko (April 2007). "What Caused the Russo-Japanese War: Korea or Manchuria?". Social Science Japan Journal. 10 (1): 95–103. doi:10.1093/ssjj/jym033.
 • Keegan, John (1999). The First World War. New York City: Alfred A. Knopf. ISBN 0-375-40052-4.
 • Kowner, Rotem. Historical Dictionary of the Russo-Japanese War, also published as The A to Z of the Russo-Japanese War (2009) excerpt Archived 8 March 2021 at the Wayback Machine
 • Mahan, Alfred T. (April 1906). "Reflections, Historic and Other, Suggested by the Battle of the Japan Sea". US Naval Institute Proceedings. 32 (2–118). Archived from the original on 16 January 2018. Retrieved 1 January 2018.
 • McLean, Roderick R. (2003). Dreams of a German Europe: Wilhelm II and the Treaty of Björkö of 1905. In Mombauer & Deist 2003, pp. 119–41.
 • Mombauer, Annika; Deist, Wilhelm, eds. (2003). The Kaiser – New Research on Wilhelm II's Role in Imperial Germany. Cambridge University Press. ISBN 978-052182408-8.
 • Olender, Piotr (2010). Russo-Japanese Naval War 1904–1905: Battle of Tsushima. Vol. 2. Sandomierz, Poland: Stratus s.c. ISBN 978-83-61421-02-3.
 • Paine, S. C. M. (2017). The Japanese Empire: Grand Strategy from the Meiji Restoration to the Pacific War. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01195-3.
 • Paine, S.C.M. (2003). The Sino-Japanese War of 1894–1895: Perceptions, Power, and Primacy. Cambridge University Press. ISBN 0-521-81714-5. Archived from the original on 29 October 2020. Retrieved 20 September 2020.
 • Röhl, John C.G. (2014). Wilhelm II: Into the Abyss of War and Exile, 1900–1941. Translated by Sheila de Bellaigue & Roy Bridge. Cambridge University Press. ISBN 978-052184431-4. Archived from the original on 1 October 2020. Retrieved 16 September 2020.
 • Schimmelpenninck van der Oye, David (2005). The Immediate Origins of the War. In Steinberg et al. 2005.
 • Simpson, Richard (2001). Building The Mosquito Fleet, The US Navy's First Torpedo Boats. South Carolina: Arcadia Publishing. ISBN 0-7385-0508-0.
 • Steinberg, John W.; et al., eds. (2005). The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero. History of Warfare/29. Vol. I. Leiden: Brill. ISBN 978-900414284-8.
 • Cox, Gary P. (January 2006). "The Russo-Japanese War in Global Perspective: World War Zero". The Journal of Military History. 70 (1): 250–251. doi:10.1353/jmh.2006.0037. S2CID 161979005.
 • Steinberg, John W. (January 2008). "Was the Russo-Japanese War World War Zero?". The Russian Review. 67 (1): 1–7. doi:10.1111/j.1467-9434.2007.00470.x. ISSN 1467-9434. JSTOR 20620667.
 • Sondhaus, Lawrence (2001). Naval Warfare, 1815–1914. Routledge. ISBN 978-0-415-21477-3.
 • Storry, Richard (1979). Japan and the Decline of the West in Asia, 1894–1943. New York City: St. Martins' Press. ISBN 978-033306868-7.
 • Strachan, Hew (2003). The First World War. Vol. 1 - To Arms. Oxford University Press. ISBN 978-019926191-8.
 • Tikowara, Hesibo (1907). Before Port Arthur in a Destroyer; The Personal Diary of a Japanese Naval Officer. Translated by Robert Grant. London: J. Murray.
 • Walder, David (1974). The short victorious war: The Russo-Japanese Conflict, 1904-5. New York: Harper & Row. ISBN 0060145161.
 • Warner, Denis; Warner, Peggy (1974). The Tide at Sunrise, A History of the Russo-Japanese War 1904–1905. New York City: Charterhouse. ISBN 9780883270318.
 • Watts, Anthony J. (1990). The Imperial Russian Navy. London, UK: Arms and Armour Press. ISBN 0-85368-912-1.
 • Wells, David; Wilson, Sandra, eds. (1999). The Russo-Japanese War in Cultural Perspective, 1904-05. Macmillan. ISBN 0-333-63742-9.
 • Willmott, H. P. (2009). The Last Century of Sea Power: From Port Arthur to Chanak, 1894–1922, Volume 1. Indiana University Press. ISBN 978-0-25300-356-0.