Russo Japanese War

Anglo-Japanse Alliantie
Tadasu Hayashi, Japanse ondertekenaar van de alliantie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1902 Jan 30

Anglo-Japanse Alliantie

England, UK
De eerste Anglo-Japanse Alliantie was een alliantie tussen Groot-Brittannië enJapan , ondertekend in januari 1902. De grootste dreiging voor beide partijen kwam van Rusland .Frankrijk maakte zich zorgen over de oorlog met Groot-Brittannië en verliet, in samenwerking met Groot-Brittannië, zijn bondgenoot, Rusland, om de Russisch-Japanse oorlog van 1904 te vermijden. Groot-Brittannië dat de kant van Japan koos, maakte de Verenigde Staten en enkele Britse heerschappijen echter boos, wier mening over het rijk van Japan verslechterde en werd geleidelijk vijandig.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun