Unkarin historia
©HistoryMaps

3000 BCE - 2023

Unkarin historiaUnkarin rajat vastaavat suunnilleen Unkarin suurta tasangoa (Pannonian altaan) Keski-Euroopassa.Rautakaudella se sijaitsi kelttiheimojen (kuten scordisci-, boii- ja venetiheimojen), dalmatialaisten (kuten dalmatae-, histri- ja liburni-heimojen) ja germaanisten heimojen (esim. Lugii, gepidit ja marcomannit).Nimi "Pannonian" tulee Pannoniasta, Rooman valtakunnan maakunnasta.Vain nykyisen Unkarin alueen länsiosa (ns. Transdanubia) kuului Pannoniaan.Rooman valta romahti hunnilaisten hyökkäysten myötä vuosina 370–410, ja Pannonia oli osa Pohjanmaan valtakuntaa 5.–6. vuosisadan puolivälissä, jota seurasi Avar Khaganate (6.–9. vuosisadat).Unkarilaiset ottivat Karpaatti-altaan haltuunsa ennalta suunnitellulla tavalla pitkällä muutolla vuosina 862–895.Unkarin kristillinen kuningaskunta perustettiin vuonna 1000 kuningas Pyhän Stefanuksen alaisuudessa, ja sitä hallitsi Árpád-dynastia seuraavat kolme vuosisataa.Korkealla keskiajalla valtakunta laajeni Adrianmeren rannikolle ja liittyi persoonaliittoon Kroatian kanssa kuningas Colomanin vallan aikana vuonna 1102. Vuonna 1241 kuningas Béla IV:n hallituskaudella Unkari hyökkäsi Batu Khanin johtamana mongolien valtaukseen.Mongolien armeija voitti lukumääräisesti ylivoimaiset unkarilaiset ratkaisevasti Mohin taistelussa.Tässä hyökkäyksessä yli 500 000 unkarilaista tapettiin ja koko valtakunta tuhoutui tuhkaksi.Hallitsevan Árpád-dynastian isän sukupolvi päättyi vuonna 1301, ja kaikki Unkarin myöhemmät kuninkaat (kuningas Mattias Corvinusta lukuun ottamatta) olivat Árpád-dynastian sukulaisia ​​jälkeläisiä.Unkari kärsi suurimman osan ottomaanien sodista Euroopassa 1400-luvulla.Tämän taistelun huippu oli Matthias Corvinuksen (n. 1458–1490) hallituskaudella.Ottomaanien ja Unkarin väliset sodat päättyivät merkittäviin alueen menetyksiin ja valtakunnan jakautumiseen vuoden 1526 Mohácsin taistelun jälkeen.Puolustus ottomaanien leviämistä vastaan ​​siirtyi Habsburgien Itävaltaan, ja loput Unkarin kuningaskunnasta joutuivat Habsburgien keisarien vallan alle.Menetetty alue saatiin takaisin suuren Turkin sodan päätyttyä, jolloin koko Unkari tuli osaksi Habsburgien monarkiaa.Vuoden 1848 kansallismielisten kapinoiden jälkeen Itävalta-Unkarin kompromissi 1867 nosti Unkarin asemaa luomalla yhteisen monarkian.Habsburg Archiregnum Hungaricumiin ryhmitelty alue oli paljon suurempi kuin nykyinen Unkari Kroatian ja Unkarin vuonna 1868 solmitun siirtokunnan jälkeen, joka ratkaisi Kroatian-Slavonian kuningaskunnan poliittisen aseman Pyhän Tapanin kruunun mailla.Ensimmäisen maailmansodan jälkeen keskusvallat pakottivat Habsburgien monarkian hajoamisen.Saint-Germain-en-Layen ja Trianonin sopimukset irrottivat noin 72 % Unkarin kuningaskunnan alueesta, joka luovutettiin Tšekkoslovakialle, Romanian kuningaskunnalle, serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskunnalle, ensimmäiselle Itävallan tasavallalle, toinen Puolan tasavalta jaItalian kuningaskunta .Sen jälkeen julistettiin lyhytikäinen kansantasavalta.Sitä seurasi entisöity Unkarin kuningaskunta, mutta sitä hallitsi valtionhoitaja Miklós Horthy.Hän edusti virallisesti Unkarin apostolisen kuninkaan Kaarle IV:n Unkarin monarkiaa, jota pidettiin vankeudessa viimeisten kuukausien aikana Tihanyn luostarissa.Vuosina 1938–1941 Unkari sai takaisin osan menetetyistä alueistaan.Toisen maailmansodan aikana Unkari joutui Saksan miehitykseen vuonna 1944, sitten Neuvostoliiton miehitykseen sodan loppuun saakka.Toisen maailmansodan jälkeen Unkarin toinen tasavalta perustettiin Unkarin nykyisten rajojen sisälle sosialistiseksi kansantasavallaksi, joka kesti vuodesta 1949 Unkarin kommunismin loppuun vuonna 1989. Unkarin kolmas tasavalta perustettiin perustuslain muutetun version mukaisesti. 1949, ja uusi perustuslaki hyväksyttiin vuonna 2011. Unkari liittyi Euroopan unioniin vuonna 2004.
HistoryMaps Shop

Vieraile kaupassa

Unkarin pronssikausi
pronssikauden Eurooppa ©Anonymous
3600 BCE Jan 1

Unkarin pronssikausi

Vučedol, Vukovar, Croatia
Kupari- ja pronssikaudella kolme merkittävää ryhmää olivat Baden-, Makó- ja Ottomány-kulttuurit (jota ei pidä sekoittaa ottomaanien turkkilaisiin).Suurin parannus oli ilmeisesti metallintyöstö, mutta Baden-kulttuuri toi myös polttohautauksen ja jopa kaukokaupan syrjäisten alueiden, kuten Baltian tai Iranin, kanssa.Myöhäisen pronssikauden myrskyisät muutokset lopettivat alkuperäisen, suhteellisen kehittyneen sivilisaation, ja rautakauden alussa indoeurooppalaisten paimentolaisten massamuutto, jonka uskottiin olevan muinaisia ​​iranilaisia ​​syntyperää.
Unkarin rautakausi
Hallstattin kulttuuri ©Angus McBride
700 BCE Jan 1

Unkarin rautakausi

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Karpaattien altaalla rautakausi alkoi noin vuonna 800 eaa., kun alueelle muutti uutta väestöä ja otti haltuunsa entisen väestön keskukset, jotka oli vahvistettu maanrakennustöillä.Uusi väestö saattoi koostua muinaisista iranilaisista heimoista, jotka olivat eronneet kimmerilaisten ylivallan alaisuudessa eläneiden heimojen liitosta.[1] He olivat ratsastuspaimentolaisia ​​ja muodostivat Mezőcsát-kulttuurin ihmiset, jotka käyttivät rautaisia ​​työkaluja ja aseita.He laajensivat valtaansa nykyiselle Unkarin tasangolle ja Transdanubian itäosiin.[2]Noin 750 eaa. Hallstatt-kulttuurin ihmiset valtasivat vähitellen Transdanubian länsiosat, mutta myös alueen aikaisempi väestö säilyi, ja siten kaksi arkeologista kulttuuria olivat olemassa yhdessä vuosisatoja.Hallstatt-kulttuurin ihmiset ottivat haltuunsa entiset väestön linnoitukset (esim. Velem, Celldömölk, Tihany), mutta rakensivat myös uusia maarakennusten ympäröimiä (esim. Sopronissa).Aatelisto haudattiin maan peittämiin kammiohaudoihin.Jotkut heidän Amber Roadin varrella sijaitsevista asutuksista kehittyivät kaupallisiksi keskuksiksi.[1]
Sigynnae
skyytit ©Angus McBride
500 BCE Jan 1

Sigynnae

Transylvania, Romania
Vuosina 550–500 eaa. uusia ihmisiä asettui Tisza-joen varrelle ja Transilvaniaan .Heidän maahanmuuttonsa saattoi liittyä Persian kuninkaan Dareios I:n (522 eaa. - 486 eaa.) sotilaskampanjoihin Balkanin niemimaalla tai kimmerilaisten ja skyytien välisiin taisteluihin.Ne ihmiset, jotka asettuivat asumaan Transilvaniaan ja Banaattiin, voidaan tunnistaa Agathyrseihin (luultavasti muinaiseen traakialaisheimoon, jonka läsnäolon alueella on kirjannut Herodotos);kun taas ne, jotka asuivat nykyisellä Unkarin tasangolla, voidaan tunnistaa Sigynnaen.Uusi väestö otti käyttöön savenvalajan käytön Karpaattien altaassa ja he pitivät läheisiä kaupallisia yhteyksiä naapurikansoihin.[1]
Keltit
Kelttiläiset heimot ©Angus McBride
370 BCE Jan 1

Keltit

Rába
400-luvulla eaa. kelttiheimot muuttivat Rába-joen ympärillä oleville alueille ja voittivat siellä eläneen illyrialaisen kansan, mutta illyrialaiset onnistuivat sulauttamaan keltit, jotka omaksuivat heidän kielensä.[2] Noin 300 eaa. he kävivät menestyksekkään sodan skyytoja vastaan.Nämä kansat sulautuivat toisiinsa ajan myötä.290- ja 280-luvuilla eaa. Balkanin niemimaalle vaeltavat kelttiläiset kulkivat Transdanubian kautta, mutta osa heimoista asettui alueelle.[3] Vuoden 279 eaa. jälkeen scordisci (kelttiheimo), joka oli voitettu Delphissä, asettui Sava- ja Tonavan yhtymäkohtaan ja laajensi valtaansa Transdanubian eteläosiin.[3] Noihin aikoihin Transdanubian pohjoisosia hallitsivat tauriskit (myös kelttiheimo) ja vuonna 230 eaa. kelttiläiset (La Tène -kulttuurin ihmiset) olivat vallanneet vähitellen koko Unkarin suuren tasangon alueen. .[3] Vuosina 150–100 eaa., uusi kelttiläinen heimo, boiit, muutti Karpaattien altaalle ja miehitti alueen pohjois- ja koillisosat (pääasiassa nykyisen Slovakian alue).[3] Eteläistä Transdanubiaa hallitsi voimakkain kelttiheimo, scordisci, jota dakialaiset vastustivat idästä.[4] Keltit hallitsivat dakialaisia , ja he eivät voineet osallistua politiikkaan ennen kuin 1. vuosisadalla eaa., jolloin heimot yhdisti Burebista.[5] Dacia valtasi Scordiscit, Tauriscit ja Boiit, mutta Burebista kuoli pian sen jälkeen ja keskitetty valta romahti.[4]
Rooman sääntö
Roomalaiset legioonat taistelussa Dacian sodassa. ©Angus McBride
20 Jan 1 - 271

Rooman sääntö

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Roomalaiset aloittivat sotilaalliset hyökkäyksensä Karpaattien alueelle vuonna 156 eaa., kun he hyökkäsivät Transdanubian alueella asuvien scordiskien kimppuun.Vuonna 119 eaa. he marssivat Sisciaa (nykyisin Sisak Kroatiassa) vastaan ​​ja vahvistivat valtaansa tulevassa Illyricumin maakunnassa Karpaatti-altaan eteläpuolella.Vuonna 88 eaa. roomalaiset voittivat Scordiscit, joiden valta ajoi takaisin Syrmian itäosiin, kun taas pannonialaiset muuttivat Transdanubian pohjoisosiin.[1] Ajanjaksolle vuosien 15 eaa. ja 9 eKr. väliselle ajanjaksolle oli tunnusomaista pannonialaisten jatkuvat kapinat Rooman valtakunnan nousevaa valtaa vastaan.Rooman valtakunta valtasi pannonialaiset, dakialaiset , keltit ja muut tällä alueella asuvat kansat.Rooman valtakunta valloitti Tonavan länsipuolisen alueen vuosina 35–9 eaa., ja siitä tuli Rooman valtakunnan provinssi nimellä Pannonia.Nykyisen Unkarin itäisimmät osat organisoitiin myöhemmin (106 jKr.) roomalaiseksi Dacian maakunnaksi (kesto vuoteen 271 asti).Tonavan ja Tiszan välisellä alueella asuivat sarmatialaiset Iazyges 1. ja 4. vuosisadalla jKr. tai jopa aikaisemmin (varhaisimmat jäännökset on ajoitettu 80 eaa.).Rooman keisari Trajanus antoi virallisesti Iazygeille asettua sinne konfederaatioina.Loput alueet olivat traakialaisten (dakialaisten) käsissä.Lisäksi vandaalit asettuivat Tisan yläjoelle 200-luvun toisella puoliskolla.Rooman neljä vuosisataa loi kehittyneen ja kukoistavan sivilisaation.Monet nykyisen Unkarin tärkeimmistä kaupungeista perustettiin tänä aikana, kuten Aquincum (Budapest), Sopianae (Pécs), Arrabona (Győr), Solva (Esztergom), Savaria (Szombathely) ja Scarbantia (Sopron).Kristinusko levisi Pannoniassa 4. vuosisadalla, jolloin siitä tuli imperiumin virallinen uskonto.
Muuttoaika Unkarissa
Hunien valtakunta oli monietninen aroheimojen liitto. ©Angus McBride
375 Jan 1

Muuttoaika Unkarissa

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Pitkän turvallisen roomalaisen vallan jälkeen Pannonia käytiin 320-luvulta lähtien jälleen toistuvasti sodassa itägermaanien ja sarmatialaisten kansojen kanssa pohjoisessa ja idässä.Sekä vandaalit että gootit marssivat maakunnan läpi aiheuttaen valtavaa tuhoa.[6] Rooman valtakunnan jakautumisen jälkeen Pannonia pysyi Länsi-Rooman valtakunnan hallinnassa, vaikka Sirmiumin alue oli itse asiassa enemmän idän vaikutuspiirissä.Kun maakunnan latinalainen väestö pakeni jatkuvia barbaarien hyökkäyksiä, [7] hunnilaisia ​​ryhmiä alkoi ilmestyä Tonavan partaalle.Vuonna 375 jKr. nomadihunit alkoivat tunkeutua Eurooppaan itäisiltä aroilta, mikä aloitti suuren muuttoliikan.Vuonna 380 hunnit tunkeutuivat nykyiseen Unkariin ja pysyivät tärkeänä tekijänä alueella pitkälle 5. vuosisadalle.Pannonian maakunnat kärsivät muuttokaudesta vuodesta 379 eteenpäin, goottien-alan-hunin liittolaisen asuttaminen aiheutti toistuvia vakavia kriisejä ja tuhoja, aikalaiset kuvailivat sitä piiritystilaksi, Pannoniasta tuli hyökkäyskäytävä sekä pohjoisessa että Etelä.Roomalaisten pako ja maastamuutto alkoivat kahden kovan vuosikymmenen jälkeen vuonna 401, mikä aiheutti myös taantuman maallisessa ja kirkollisessa elämässä.Hunien hallinta laajeni vähitellen Pannoniaan vuodesta 410 lähtien, lopulta Rooman valtakunta ratifioi Pannonia sopimuksella vuonna 433. Roomalaisten pako ja maastamuutto Pannoniasta jatkui keskeytyksettä avaarien hyökkäykseen saakka.Hunnit loivat hyväkseen goottien, Quadin ym. lähtöä, vuonna 423 Unkarissa sijaitsevan merkittävän imperiumin.Vuonna 453 he saavuttivat laajentumisensa huipulle tunnetun valloittajan Attila Hunin alaisuudessa.Imperiumi romahti vuonna 455, kun naapurigermaaniset heimot (kuten Quadit, Gepidit ja Scirit) voittivat hunnit.
ostrogootit ja gepidit
Hun ja goottilainen soturi. ©Angus McBride
453 Jan 1

ostrogootit ja gepidit

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Hunnit loivat hyväkseen goottien, Quadin ym. lähtöä, vuonna 423 Unkarissa sijaitsevan merkittävän imperiumin.Vuonna 453 he saavuttivat laajentumisensa huipulle tunnetun valloittajan Attila Hunin alaisuudessa.Imperiumi romahti vuonna 455, kun naapurigermaaniset heimot (kuten Quadit, Gepidit ja Scirit) voittivat hunnit.Gepidit (ovat asuneet Tiszajoen itäpuolella vuodesta 260 jKr.) muuttivat sitten Itä-Karpaattien altaalle vuonna 455. He lakkasivat olemasta vuonna 567, kun langobardit ja avarit voittivat ne.Germaaniset ostrogootit asuttivat Pannoniassa Rooman suostumuksella vuosina 456-471.
Lombardit
Lombard-soturit, Pohjois-Italia, 800-luku jKr. ©Angus McBride
530 Jan 1 - 568

Lombardit

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Ensimmäiset slaavit saapuivat alueelle, lähes varmasti pohjoisesta, pian ostrogoottien lähdön jälkeen (471 jKr.) yhdessä langobardien ja herulien kanssa.Noin 530 germaaniset lombardit asettuivat Pannoniaan.Heidän täytyi taistella gepidiä ja slaaveja vastaan.6. vuosisadan alusta lähtien langobardit valtasivat vähitellen alueen ja saavuttivat lopulta Sirmiumiin, gepidien kuningaskunnan nykyiseen pääkaupunkiin.[8] Useiden bysanttilaisten sotien jälkeen viimeksi mainitut joutuivat Khagan Bayan I:n johtamien paimentolaisten pannonialaisten avaarien hyökkäykseen. Voimakkaiden avaarien pelkonsa vuoksi myös langobardit lähtivät Italiaan vuonna 568, minkä jälkeen koko allas joutui Avar Khaganate -vallan alaisuuteen.
Pannonian avarit
Avaari- ja bulgarisoturit, Itä-Eurooppa, 800-luku jKr. ©Angus McBride
567 Jan 1 - 822

Pannonian avarit

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Paimentoavat avarit saapuivat Aasiasta 560-luvulla, tuhosivat täysin gepidit idässä, ajoivat langobardit pois lännestä ja alistavat slaavit, osittain assimiloiden heidät.Avaarit perustivat suuren valtakunnan, aivan kuten hunnit vuosikymmeniä sitten.Germaanisten kansojen valtaa seurasi lähes kaksi ja puoli vuosisataa pitkä paimentolaisvalta.Avar Khagan hallitsi laajaa aluetta Wienistä Don-jokeen ja kävi usein sotaa bysanttilaisia, saksalaisia ​​ja italialaisia ​​vastaan.Pannonialaiset avarit ja muut vasta saapuneet arokansat konfederaatiossaan, kuten kutrigurit, sekoittuivat slaavilaisten ja germaanisten alkuaineiden kanssa ja omaksuivat sarmatialaiset täysin.Avaarit kukistivat myös alistettuja kansoja ja heillä oli tärkeä rooli slaavilaisten vaelluksissa Balkanille.[9] 700-luku toi vakavan kriisin avar-yhteiskuntaan.Epäonnistunut yritys valloittaa Konstantinopoli vuonna 626, alistuneet kansat nousivat valtaansa vastaan, ja monet kuten onogurit idässä [10] ja Samon slaavit lännessä irtautuivat.[11] Ensimmäisen Bulgarian valtakunnan luominen etäännytti Bysantin valtakunnan Avar Khaganatesta, joten laajentuvasta Frankin valtakunnasta tuli sen uusi pääkilpailija.[10] Tämä valtakunta tuhoutui noin vuonna 800 frankkien ja bulgaarien hyökkäysten ja ennen kaikkea sisäisten riitojen seurauksena. Avaariväestön määrä pysyi kuitenkin suurena aina Árpádin madjarien saapumiseen asti.Vuodesta 800 lähtien koko Pannonia-altaan alue oli kahden vallan (Itä-Fransian ja ensimmäisen Bulgarian valtakunnan) hallinnassa.Noin vuonna 800 Koillis-Unkarista tuli osa Nitran slaavilaista ruhtinaskuntaa, josta tuli sitten osa Suur-Määriä vuonna 833.
Frankin sääntö
Avaarit törmäsivät Karolingian Frankin kanssa 800-luvun alussa. ©Angus McBride
800 Jan 1

Frankin sääntö

Pannonian Basin, Hungary
Vuoden 800 jälkeen Bulgaria valtasi Kaakkois-Unkarin.Bulgarialaisilta puuttui valta saada tehokas valvonta Transilvaniaan .[12] Länsi-Unkari (Pannonia) oli frankien sivujoki.Itäfrankkien kuningaskunnan ekspansionistisen politiikan alaisuudessa alkeelliset slaavilaiset valtiot eivät voineet kehittyä, paitsi yksi, Määrin ruhtinaskunta, joka pystyi laajentumaan nykyajan Länsi-Slovakiaan.[13] Vuonna 839 Lounais-Unkariin perustettiin slaavilainen Balatonin ruhtinaskunta (Frankin ylivalta).Pannonia pysyi frankkien hallinnassa Unkarin valloitukseen asti.[14] Vaikka avarit vähenivät, ne jatkoivat asumistaan ​​Karpaattien altaalla.Merkittävimmäksi kannaksi muodostuivat kuitenkin nopeasti lisääntyvät slaavit [15] , jotka saapuivat alueelle pääasiassa etelästä.[16]
895 - 1301
Perustus ja varhaiskeskiaikaornament
Unkarilainen Karpaattialtaan valloitus
Unkarilainen Karpaatti-altaan valloitus ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
895 Jan 1 - 1000

Unkarilainen Karpaattialtaan valloitus

Pannonian Basin, Hungary
Ennen unkarilaisten saapumista kolme varhaiskeskiaikaista valtaa, ensimmäinen Bulgarian valtakunta , Itä-Franssia ja Määri, taistelivat keskenään Karpaatti-altaan hallinnasta.He palkkasivat toisinaan unkarilaisia ​​ratsumiehiä sotilaiksi.Siksi unkarilaiset, jotka asuivat Pontic-aroilla Karpaattien vuoriston itäpuolella, tiesivät, mistä heidän kotimaansa tulee heidän valloituksensa alkaessa.Unkarin valloitus alkoi "myöhäisen tai "pienen" kansojen muuttoliikkeen yhteydessä.Unkarilaiset ottivat Karpaatti-altaan haltuunsa ennalta suunnitellulla tavalla pitkällä muutolla vuosina 862–895.Varsinainen valloitus alkoi vuodesta 894, jolloin aseelliset selkkaukset bulgarialaisten ja määrien kanssa alkoivat Frankin kuninkaan Arnulfin ja Bysantin keisarin Leo VI:n avunpyyntöjen jälkeen.[17] Miehityksen aikana unkarilaiset löysivät harvaan asutusta, eivätkä tavannut vakiintuneita valtioita tai tehokasta valtakuntaa tasangolla.He pystyivät valloittamaan altaan nopeasti [18] kukistaen ensimmäisen Bulgarian tsaarin, hajottamaan Määrin ruhtinaskunnan ja vakiinnuttamaan valtionsa [19] siellä vuoteen 900 mennessä [. 20] Arkeologiset löydöt osoittavat, että he asettuivat läheisille maille. Sava ja Nyitra tähän mennessä.[21] Unkarilaiset vahvistivat valtaansa Karpaattien altaassa kukistamalla Baijerin armeijan Brezalauspurcissa 4. heinäkuuta 907 käydyssä taistelussa. He aloittivat joukon kampanjoita Länsi-Eurooppaan vuosina 899-955 ja kohdistaivat myös Bysantin valtakuntaan vuosina 943-955. 971. Kansakunnan sotilaallinen voima antoi unkarilaisille mahdollisuuden suorittaa menestyksekkäitä rajuja kampanjoita nykyisen Espanjan alueille asti.He kuitenkin asettuivat vähitellen altaaseen ja perustivat kristillisen monarkian, Unkarin kuningaskunnan, noin 1000.
Unkarin kuningaskunta
1200-luvun ritarit ©Angus McBride
1000 Jan 1 - 1301

Unkarin kuningaskunta

Hungary
Unkarin kuningaskunta syntyi Keski-Euroopassa, kun Unkarin suurruhtinas Stefanos I kruunattiin kuninkaaksi vuonna 1000 tai 1001. Hän vahvisti keskusvaltaa ja pakotti alamaisensa hyväksymään kristinuskon.Vaikka kaikki kirjalliset lähteet korostavat vain saksalaisten ja italialaisten ritarien ja papiston roolia prosessissa, merkittävä osa unkarin maatalouden, uskonnon ja valtion asioiden sanastosta on otettu slaavilaisista kielistä.Sisällissodat ja pakanakapinat sekä Pyhän Rooman keisarien yritykset laajentaa valtaansa Unkarissa vaaransivat uuden monarkian.Monarkia vakiintui Ladislaus I:n (1077–1095) ja Colomanin (1095–1116) hallituskauden aikana.Nämä hallitsijat miehittivät Kroatian ja Dalmatian osan paikallisväestöstä tuella.Molemmat valtakunnat säilyttivät itsenäisen asemansa.Ladislausin ja Colomanin seuraajat – erityisesti Béla II (1131–1141), Béla III (1176–1196), Andreas II (1205–1235) ja Béla IV (1235–1270) – jatkoivat tätä laajentumispolitiikkaa Balkanin niemimaalle. ja Karpaattien itäpuolella sijaitsevat maat muuttaen heidän valtakuntansa yhdeksi keskiaikaisen Euroopan suurista maista.Unkarista tuli runsaasti viljelemättömiä maita, hopea-, kulta- ja suolaesiintymiä, ja siitä tuli pääasiassa saksalaisten, italialaisten ja ranskalaisten siirtokuntien suosikkikohde.Nämä maahanmuuttajat olivat enimmäkseen kyliin asettuneita talonpoikia, mutta osa oli käsityöläisiä ja kauppiaita, jotka perustivat suurimman osan kuningaskunnan kaupungeista.Heidän saapumisensa oli keskeinen rooli urbaanin elämäntavan, tapojen ja kulttuurin muovaamisessa keskiaikaisessa Unkarissa.Valtakunnan sijainti kansainvälisten kauppareittien risteyksessä suosi useiden kulttuurien rinnakkaiseloa.Romaaniset, goottilaiset ja renessanssin rakennukset ja latinaksi kirjoitetut kirjalliset teokset osoittavat kulttuurin pääosin roomalaiskatolisen luonteen;mutta myös ortodoksisia ja jopa ei-kristillisiä etnisiä vähemmistöyhteisöjä oli olemassa.Latina oli lainsäädännön, hallinnon ja oikeuslaitoksen kieli, mutta "kielellinen moniarvoisuus" auttoi monien kielten, mukaan lukien monien slaavilaisten murteiden, säilymiseen.
Mongolien hyökkäys
Mongolit voittivat kristityt ritarit Liegnitzin taistelussa 124. ©Angus McBride
1241 Jan 1 - 1238

Mongolien hyökkäys

Hungary
Vuosina 1241–1242 valtakunta kärsi suuren iskun mongolien hyökkäyksen seurauksena Eurooppaan.Kun mongolit hyökkäsivät Unkariin vuonna 1241, Unkarin armeija voitti tuhoisasti Mohin taistelussa.Kuningas Béla IV pakeni taistelukentältä ja sitten maasta, kun mongolit ajoivat häntä takaa rajoilleen.Ennen kuin mongolit vetäytyivät, suuri osa väestöstä (20-50%) kuoli.[22] Tasangoilla 50–80 % siirtokunnista tuhoutui.[23] Vain linnat, vahvasti linnoitettu kaupungit ja luostarit kestivät hyökkäyksen, koska mongoleilla ei ollut aikaa pitkiin piirityksiin – heidän tavoitteenaan oli siirtyä länteen mahdollisimman pian.Piirustuskoneet ja niitä mongoleja varten käyttäneetkiinalaiset ja persialaiset insinöörit oli jätetty Kiovan Venäjän valloitettuihin maihin.[24] Mongolien hyökkäysten aiheuttamat tuhot johtivat myöhemmin uudisasukkaiden kutsumiseen muualta Euroopasta, erityisesti Saksasta.Mongolien kampanjan aikana Kiovan Venäjää vastaan ​​noin 40 000 kumania, pakanallisen kiptšakkien paimentoheimon jäseniä, karkotettiin Karpaattien länteen.[25] Siellä kuunit vetosivat kuningas Béla IV:n suojelukseen.[26] Iranin Jassic-kansa tuli Unkariin yhdessä kumanien kanssa sen jälkeen, kun mongolit voittivat heidät.Kumaanit muodostivat ehkä jopa 7–8 % Unkarin väestöstä 1200-luvun jälkipuoliskolla.[27] Vuosisatojen kuluessa he sulautuivat täysin unkarilaiseen väestöön, ja heidän kielensä katosi, mutta he säilyttivät identiteettinsä ja alueellisen autonomiansa vuoteen 1876 asti [. 28]Mongolien hyökkäysten seurauksena kuningas Béla määräsi rakentamaan satoja kivilinnoja ja linnoituksia puolustaakseen mahdollista toista mongolien hyökkäystä vastaan.Mongolit todellakin palasivat Unkariin vuonna 1286, mutta hiljattain rakennetut kivilinnajärjestelmät ja uudet sotilaalliset taktiikat, joihin liittyi suurempi osa raskaasti aseistetuista ritareista, estivät heidät.Kuningas Ladislaus IV:n kuninkaallinen armeija voitti tunkeutuvat mongolien joukot Pestin lähellä.Myöhemmät hyökkäykset torjuttiin myös kätevästi.Béla IV:n rakentamat linnat osoittautuivat myöhemmin erittäin hyödyllisiksi pitkässä taistelussa Ottomaanien valtakuntaa vastaan.Niiden rakentamiskustannukset olivat kuitenkin Unkarin kuninkaan velkaa suurimmille feodaalisille maanomistajille, joten Béla IV:n takaisin ottama kuninkaallinen valta sen jälkeen kun hänen isänsä Andreas II oli heikentänyt sitä merkittävästi, hajaantui jälleen pienemmän aateliston keskuuteen.
Viimeiset Árpádit
Béla IV Unkarista ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1242 Jan 1 - 1299

Viimeiset Árpádit

Hungary
Mongolien vetäytymisen jälkeen Béla IV luopui entisten kruunumaiden takaisinpalauttamisesta.[29] Sen sijaan hän myönsi suuria tiloja kannattajilleen ja kehotti heitä rakentamaan kivi- ja laastilinnoja.[30] Hän aloitti uuden kolonisaation aallon, joka johti useiden saksalaisten, määrien, puolalaisten ja romanialaisten saapumiseen.[31] Kuningas kutsui kuunit uudelleen ja asetti heidät Tonavan ja Tiszan tasangoille.[32] Ryhmä alaneja, jassikansalaisten esi-isiä, näyttää asettuneen valtakuntaan suunnilleen samaan aikaan.[33]Syntyi uusia kyliä, jotka koostuivat hirsitaloista, jotka rakennettiin vierekkäin samansuuruisiin maapalstoihin.[34] Mökit katosivat, ja uusia maaseututaloja rakennettiin, joissa oli olohuone, keittiö ja ruokakomero.[35] Edistyneimmät maataloustekniikat, mukaan lukien epäsymmetriset raskaat aurat, [36] levisivät myös koko valtakuntaan.Sisäinen muuttoliike vaikutti myös entisillä kuninkaallisilla mailla syntyneiden uusien alueiden kehittymiseen.Uudet maanomistajat myönsivät tilalleen saapuville henkilökohtaisen vapauden ja edullisemmat taloudelliset edellytykset, mikä mahdollisti myös muuttamatta päättäneiden talonpoikien aseman parantamisen.[37] Béla IV myönsi etuoikeuksia yli tusinalle kaupungille, mukaan lukien Nagyszombat (Trnava, Slovakia) ja Pest.[38]Kun Ladislaus IV murhattiin vuonna 1290, Pyhä istuin julisti valtakunnan tyhjiksi.[39] Vaikka Rooma myönsi valtakunnan hänen sisarensa pojalle Charles Martelille, Napolin kuningaskunnan kruununprinssille, suurin osa Unkarin herroista valitsi Andreaksen, Andreas II:n pojanpojan ja epäilyttävän legitiimiyden prinssin pojan.[40] Andreas III:n kuoleman myötä Árpádin talon mieslinja kuoli sukupuuttoon ja alkoi anarkian aika.[41]
1301 - 1526
Ulkomaisten dynastioiden ja laajentumisen aikakausiornament
Interregnum
©Angus McBride
1301 Jan 1 00:01 - 1323

Interregnum

Hungary
Andreas III:n kuolema loi noin kymmenelle lordille eli "oligarkille", jotka olivat siihen mennessä saavuttaneet tosiasiallisen itsenäisyyden hallitsijasta, mahdollisuuden vahvistaa autonomiaansa.[42] He hankkivat kaikki kuninkaalliset linnat useissa kreivikunnissa, joissa jokaisen oli joko hyväksyttävä ylivalta tai poistuttava.Kroatiassa tilanne kruunun suhteen muuttui vielä vaikeammaksi, kun varakuningas Paul Šubić ja Babonićin perhe saavuttivat tosiasiallisen itsenäisyyden, jolloin Paul Šubić jopa lyö oman kolikkonsa ja nykyajan kroatialaiset historioitsijat kutsuivat häntä "kroaattien kruunaamattomaksi kuninkaaksi".Andreas III:n kuolemasta saatuaan uutisen varakuningas Šubić kutsui valtaistuimelle Anjoun Kaarlen, edesmenneen Charles Martelin pojan, joka kiirehti Esztergomiin, jossa hänet kruunattiin kuninkaaksi.[43] Useimmat maalliset herrat kuitenkin vastustivat hänen valtaansa ja ehdottivat valtaistuinta Böömin kuninkaalle Venceslaus II:lle, Böömin kaimapojalle.Paavin legaatti suostutteli kaikki herrat hyväksymään Kaarlen Anjoulaisen vallan vuonna 1310, mutta useimmat alueet jäivät kuninkaallisten hallinnan ulkopuolelle.[44] Prelaattien ja kasvavan määrän pienempien aatelisten avustamana Kaarle I käynnisti sarjan retkiä suuria herroja vastaan.Hän voitti heidät yksitellen hyödyntäen heidän välistä yhtenäisyyden puutetta.[45] Hän voitti ensimmäisen voittonsa Rozgonyn (nykyinen Rozhanovce, Slovakia) taistelussa vuonna 1312. [46]
Angevins
©Angus McBride
1323 Jan 1 - 1380

Angevins

Hungary
Kaarle I otti käyttöön keskitetyn valtarakenteen 1320-luvulla.Hän totesi, että "hänen sanoilla on lain voima", hän ei koskaan kutsunut valtiopäiviä koolle.[47] Kaarle I uudisti kuninkaallisten tulojen ja monopolien järjestelmän.Hän esimerkiksi määräsi "kolmekymmenennen" (veron valtakunnan rajojen kautta siirretyistä tavaroista) [48] ja valtuutti maanomistajat pitämään itsellään kolmanneksen tiloihinsa avattujen kaivosten tuloista.[49] Uudet kaivokset tuottivat vuosittain noin 2 250 kiloa kultaa ja 9 000 kilogrammaa hopeaa, mikä muodosti yli 30 prosenttia maailman tuotannosta aina Espanjan 1490-luvun Amerikan valloittamiseen asti.[48] ​​Kaarle I määräsi myös lyömään vakaat kultakolikot Firenzen florinin mallista.[50] Hänen kiellonsa käydä kauppaa keksimättömällä kullalla aiheutti pulaa Euroopan markkinoilla, joka kesti hänen kuolemaansa saakka vuonna 1342. [51]Ludvig I, joka oli puolalaisen Casimir III:n perillinen, avusti puolalaisia ​​useita kertoja Liettuaa ja Kultahordia vastaan.[52] Etelärajoilla Ludvig I pakotti venetsialaiset vetäytymään Dalmatiasta vuonna 1358 [53] ja pakotti joukon paikallisia hallitsijoita (mukaan lukien Bosnian Tvrtko I ja Serbian Lazar) hyväksymään hänen ylivaltansa.Uskonnollinen fanaattisuus on yksi Ludvig I:n hallituskauden elementeistä.[54] Hän yritti käännyttää monet ortodoksisista alamaisistaan ​​katolilaisuuteen väkisin, mutta tuloksetta.[55] Hän karkotti juutalaiset noin vuonna 1360, mutta antoi heidän palata vuonna 1367. [56]
Sigismundin ristiretki
©Angus McBride
1382 Jan 1 - 1437

Sigismundin ristiretki

Hungary
Vuonna 1390 serbialainen Stefan Lazarević hyväksyi ottomaanien sulttaanin ylivallan, jolloin ottomaanien valtakunnan laajentuminen ulottui Unkarin etelärajoille.[57] Sigismund päätti järjestää ristiretken ottomaaneja vastaan.[58] Suuri, pääasiassa ranskalaisista ritareista koostuva armeija kokoontui, mutta ristiretkeläiset syrjäytettiin Nikopoliksen taistelussa vuonna 1396. [59]Ottomaanit miehittivät Golubacin linnoituksen vuonna 1427 ja alkoivat säännöllisesti ryöstää naapurimaita.[60] Tšekkiläiset hussilaiset ryöstivät valtakunnan pohjoisia alueita (nykyinen Slovakia) lähes joka vuosi vuodesta 1428 lähtien. [61] Hussilaisideat kuitenkin levisivät eteläisissä kreivikunnissa, pääasiassa Szerémségin porvarien keskuudessa.Hussilaiset saarnaajat olivat myös ensimmäisiä, jotka käänsivät Raamatun unkariksi.Kaikki hussilaiset kuitenkin joko teloitettiin tai karkotettiin Szerémségistä 1430-luvun lopulla.[62]
Play button
1437 Jan 1 - 1486

Hunyadin ikä

Hungary
Vuoden 1437 lopulla säädyt valitsivat Itävallan Albert V:n Unkarin kuninkaaksi.Hän kuoli punatautiin epäonnistuneen sotaoperaation aikana Ottomaanien valtakuntaa vastaan ​​vuonna 1439. Vaikka Albertin leski Elisabet Luxemburgilainen synnytti kuolemanjälkeisen pojan, Ladislaus V:n, useimmat aateliset pitivät parempana taistelemaan kykenevää hallitsijaa.He tarjosivat kruunun puolalaiselle Władysław III:lle.Sekä Ladislaus että Władysław kruunattiin, mikä aiheutti sisällissodan.John Hunyadi oli johtava unkarilainen sotilas- ja poliittinen hahmo Keski- ja Kaakkois-Euroopassa 1400-luvulla.Władysław nimitti Hunyadin (yhdessä läheisen ystävänsä Nicholas Újlakin kanssa) komentamaan eteläistä puolustusta vuonna 1441. Hunyadi teki useita hyökkäyksiä ottomaaneja vastaan.Hänen "pitkän kampanjansa" 1443-1444 aikana Unkarin joukot tunkeutuivat Sofiaan asti Ottomaanien valtakunnan sisällä.Pyhä istuin järjesti uuden ristiretken, mutta ottomaanit tuhosivat kristilliset joukot Varnan taistelussa vuonna 1444, jossa Władysław kuoli.Kokoontuneet aateliset valitsivat kuninkaaksi Johannes Hunyadin pojan Mattias Hunyadin vuonna 1458. Kuningas Mattias toteutti kauaskantoisia vero- ja sotilasuudistuksia.Kuninkaallisten tulojen kasvu mahdollisti Matthiaksen perustamisen ja ylläpitämisen pysyvän armeijan.Hänen "musta-armeijansa" koostui pääasiassa tšekkiläisistä, saksalaisista ja unkarilaisista palkkasotureista, ja se oli yksi ensimmäisistä ammattimaisista sotilasjoukoista Euroopassa.[63] Mattias vahvisti linnoitusverkostoa etelärajalla, [64] mutta hän ei harjoittanut isänsä hyökkäävää ottomaanien vastaista politiikkaa.Sen sijaan hän käynnisti hyökkäykset Böömiä, Puolaa ja Itävaltaa vastaan ​​väittäen, että hän yritti muodostaa riittävän vahvan liiton karkottaakseen ottomaanit Euroopasta.Mattiaan hovi oli "kiistatta Euroopan loistavimpia".[65] Hänen kirjastonsa, Bibliotheca Corviniana, 2 000 käsikirjoituksellaan, oli kooltaan toiseksi suurin nykyajan kirjakokoelmista.Matthias oli ensimmäinen Alppien pohjoispuolella oleva hallitsija, joka esitteli italialaisen renessanssityylin valtakunnissaan.Toisen vaimonsa Napolilaisen Beatricen innoittamana hän rakennutti Budan ja Visegrádin kuninkaalliset palatsit italialaisten arkkitehtien ja taiteilijoiden suojeluksessa vuoden 1479 jälkeen.
Play button
1490 Jan 1 - 1526

Unkarin kuningaskunnan hylkääminen ja jakautuminen

Hungary
Mattiaksen uudistukset eivät selvinneet hänen kuolemaansa vuonna 1490 seuranneista myrskyisistä vuosikymmenistä. Riitaisten magnaattien oligarkia otti Unkarin hallintaansa.Koska he eivät halunneet toista kovakätistä kuningasta, he hankkivat Böömin kuninkaan ja Puolan Kasimir IV:n pojan Vladislaus II:n liittymisen juuri hänen pahamaineisen heikkoutensa vuoksi: hänet tunnettiin kuningas Dobžena tai Dobzse (tarkoittaen "hyvä") ), hänen tapastaan ​​hyväksyä epäilemättä kaikki hänelle esitetyt vetoomukset ja asiakirjat.Vladislaus II poisti myös Mattiaan palkkasotilaita tukeneet verot.Tämän seurauksena kuninkaan armeija hajosi juuri kun turkkilaiset uhkasivat Unkaria.Magnaatit hajosivat myös Mathiasin hallinnon ja vastustivat pienempiä aatelisia.Kun Vladislaus II kuoli vuonna 1516, hänen 10-vuotiaasta pojastaan ​​Ludvig II:sta tuli kuningas, mutta valtiopäivien asettama kuninkaallinen neuvosto hallitsi maata.Unkari oli lähes anarkiassa magnaattien vallan alla.Kuninkaan talous oli pilalla;hän otti lainaa kotitalousmenoihinsa huolimatta siitä, että ne olivat yhteensä noin kolmasosa kansantulosta.Maan puolustus heikkeni, kun rajavartijat jäivät maksamatta, linnoitukset rapistuivat ja aloitteet verojen korottamiseksi puolustuksen vahvistamiseksi tukahdutettiin.Elokuussa 1526 Suleimanin johtamat ottomaanit ilmestyivät Etelä-Unkariin, ja hän marssi lähes 100 000 turkkilais-islamilaista sotilasta Unkarin ydinalueelle.Unkarin armeija, jota oli noin 26 000, tapasi turkkilaiset Mohácsissa.Vaikka unkarilaiset joukot olivat hyvin varusteltuja ja hyvin koulutettuja, heiltä puuttui hyvä sotilasjohtaja, kun taas Kroatiasta ja Transilvaniasta ei saapunut ajoissa vahvistusta.He hävisivät täysin, ja jopa 20 000 kuoli kentällä, kun taas Louis itse kuoli putoaessaan hevosensa selästä suohon.Louisin kuoleman jälkeen kilpailevat unkarilaisten aatelisten ryhmät valitsivat samanaikaisesti kaksi kuningasta, Johannes Zapolyan ja Habsburgin Ferdinandin.Turkkilaiset tarttuivat tilaisuuteen, valloittivat Budan kaupungin ja jakoivat sitten maan vuonna 1541.
1526 - 1709
Ottomaanien miehitys ja Habsburgien valtaornament
Kuninkaallinen Unkari
©Angus McBride
1526 Jan 1 00:01 - 1699

Kuninkaallinen Unkari

Bratislava, Slovakia
Kuninkaallinen Unkari oli sen osan nimi keskiaikaisessa Unkarin kuningaskunnassa, jossa Habsburgit tunnustettiin Unkarin kuninkaiksi ottomaanien voiton Mohácsin taistelussa (1526) ja sitä seuranneen maan jakamisen jälkeen.Väliaikainen aluejako kilpailevien hallitsijoiden Johannes I:n ja Ferdinand I:n välillä tapahtui vasta vuonna 1538, Nagyváradin sopimuksella [66] , jolloin Habsburgit saivat maan pohjois- ja länsiosat (kuninkaallinen Unkari) ja uuden pääkaupungin Pressburgin (Pozsony). , nyt Bratislava).Johannes I turvasi valtakunnan itäosan (tunnetaan nimellä Itä-Unkarin kuningaskunta).Habsburgien hallitsijat tarvitsivat Unkarin taloudellista valtaa ottomaanien sotiin.Ottomaanien sotien aikana entisen Unkarin kuningaskunnan aluetta pienennettiin noin 60 prosenttia.Näistä valtavista alueellisista ja demografisista menetyksistä huolimatta pienempi ja raskaasti sodan runtelema kuninkaallinen Unkari oli yhtä tärkeä kuin Itävallan perintömaat tai Böömin kruunun maat 1500-luvun lopulla.[67]Nykyisen Slovakian alue ja Luoteis-Transilvania olivat osa tätä valtiota, kun taas Koillis-Unkarin alueen hallinta siirtyi usein kuninkaallisen Unkarin ja Transilvanian ruhtinaskunnan välillä.Keskiaikaisen Unkarin valtakunnan keskusalueet liitettiin Ottomaanien valtakuntaan 150 vuodeksi (katso Ottomaanien Unkari).Vuonna 1570 Johannes Sigismund Zápolya luopui Unkarin kuninkaan tehtävästä keisari Maximilian II:n suosiossa Speyerin sopimuksen ehtojen mukaisesti.Termi "kuninkaallinen Unkari" poistui käytöstä vuoden 1699 jälkeen, ja Habsburgin kuninkaat viittasivat äskettäin laajentuneeseen maahan muodollisemmalla termillä "Unkarin kuningaskunta".
Ottomaanien Unkari
Ottomaanien sotilaat 1500-1600-luvuilla. ©Osprey Publishing
1541 Jan 1 - 1699

Ottomaanien Unkari

Budapest, Hungary
Ottomaanien Unkari oli myöhäiskeskiajan Unkarin kuningaskunnan etelä- ja keskiosa, jota ottomaanien valtakunta valloitti ja hallitsi vuosina 1541–1699. Ottomaanien valta kattoi lähes koko Unkarin tasangon alueen. (lukuun ottamatta koillisosia) ja Etelä-Transnaubia.Sulttaani Suleiman Suuri valtasi alueen ja liitti sen Ottomaanien valtakuntaan vuosina 1521–1541. Unkarin valtakunnan luoteisreuna pysyi valloittamattomana ja tunnusti Habsburgien talon jäsenet Unkarin kuninkaiksi ja antoi sille nimen "Kuninkaallinen". Unkari".Näiden kahden välisestä rajasta tuli sen jälkeen etulinja Ottomaanien ja Habsburgien välisissä sodissa seuraavien 150 vuoden aikana.Ottomaanien tappion jälkeen suuressa Turkin sodassa suurin osa ottomaanien Unkarista luovutettiin Habsburgeille Karlowitzin rauhansopimuksen nojalla vuonna 1699.Ottomaanien vallan aikana Unkari jaettiin hallinnollisiin tarkoituksiin Eyaletsiksi (provinsseiksi), jotka jaettiin edelleen sanjakeiksi.Suurin osa maasta jaettiin ottomaanien sotilaille ja virkamiehille, ja noin 20% alueesta jäi ottomaanien valtiolle.Raja-alueena suuri osa ottomaanien Unkarista oli vahvasti linnoitettu joukkovaruskunnilla.Koska se oli edelleen taloudellisesti alikehittynyt, siitä tuli ottomaanien resurssien valumista.Vaikka valtakunnan muista osista tuli jonkin verran maahanmuuttoa ja joitain kääntymyksiä islamiin, alue säilyi suurelta osin kristittynä.Ottomaanit olivat suhteellisen uskonnollisesti suvaitsevaisia, ja tämä suvaitsevaisuus mahdollisti protestantismin menestymisen toisin kuin kuninkaallisessa Unkarissa, jossa Habsburgit tukahduttivat sen.1500-luvun loppuun mennessä noin 90 % väestöstä oli protestantteja, pääasiassa kalvinisteja.Näinä aikoina nykyisen Unkarin alueella alkoi tapahtua muutoksia ottomaanien miehityksen vuoksi.Laajat maat pysyivät asuttamattomina ja metsän peitossa.Tulvatasangoista tuli soita.Ottomaanien puolella asuvien elämä oli turvatonta.Talonpojat pakenivat metsiin ja soille muodostaen sissijoukkoja, jotka tunnetaan nimellä Hajdú-joukkoja.Lopulta nykyisen Unkarin alueesta tuli Ottomaanien valtakunnan viemäri, joka nieli suuren osan tuloistaan ​​pitkän rajalinnoitusketjun ylläpitoon.Jotkut talouden osat kuitenkin kukoistivat.Valtavilla asuttamattomilla alueilla kunnat kasvattivat karjaa, jota paimennettiin Etelä-Saksaan ja Pohjois-Italiaan – joinakin vuosina ne veivät 500 000 nautaeläintä.Viiniä myytiin Tšekkiin, Itävaltaan ja Puolaan.
Play button
1683 Jul 14 - 1699 Jan 26

Suuri Turkin sota

Hungary
Suuri Turkin sota, jota kutsutaan myös Pyhän liigan sotiksi, oli sarja konflikteja Ottomaanien valtakunnan ja Pyhän Liigan välillä, joka koostui Pyhästä Rooman valtakunnasta, Puola -Liettua, Venetsia , Venäjä ja Unkarin kuningaskunta.Intensiiviset taistelut alkoivat vuonna 1683 ja päättyivät Karlowitzin sopimuksen allekirjoittamiseen vuonna 1699. Suurvisiiri Kara Mustafa Pashan johtamien ottomaanien joukkojen tappio Wienin toisessa piirityksessä vuonna 1683 Puolan ja Puolan yhdistettyjen armeijoiden käsissä. Pyhä Rooman valtakunta Johannes III Sobieskin johdolla oli ratkaiseva tapahtuma, joka muutti voimatasapainoa alueella.Suuren Turkin sodan vuonna 1699 päättäneen Karlowitzin sopimuksen ehtojen mukaisesti ottomaanit luovuttivat Habsburgeille suuren osan alueesta, jonka he olivat aiemmin ottaneet keskiaikaiselta Unkarin kuningaskunnalta.Tämän sopimuksen jälkeen Habsburgien dynastian jäsenet hallinnoivat huomattavasti laajentunutta Unkarin Habsburgien kuningaskuntaa.
Rákóczin vapaussota
Kuruc valmistautuu hyökkäämään matkustavaan valmentajaan ja ratsastajiin, n.1705 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1703 Jun 15 - 1711 May 1

Rákóczin vapaussota

Hungary
Rákóczin vapaussota (1703–1711) oli ensimmäinen merkittävä vapaustaistelu Unkarissa absolutistista Habsburgien hallintoa vastaan.Sitä taisteli joukko aatelisia, varakkaita ja korkea-arvoisia edistysmielisiä, jotka halusivat tehdä lopun valtasuhteiden epätasa-arvoisuudesta, jota johti Francis II Rákóczi (unkariksi II. Rákóczi Ferenc).Sen päätavoitteena oli suojella eri yhteiskuntajärjestyksen oikeuksia sekä turvata maan taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.Epäsuotuisan voimatasapainon, Euroopan poliittisen tilanteen ja sisäisten konfliktien vuoksi vapaustaistelu lopulta tukahdutettiin, mutta se onnistui estämään Unkarista muodostumasta kiinteäksi osaksi Habsburgien valtakuntaa ja sen perustuslaki säilytettiin, vaikka se olikin vain muodollisuus.Ottomaanien lähdön jälkeen Habsburgit hallitsivat Unkarin kuningaskuntaa.Unkarilaisten uusi vapaudenhalu johti Rákóczin vapaussotaan.Sodan tärkeimmät syyt olivat uudet ja korkeammat verot sekä uudistunut protestanttinen liike.Rákóczi oli unkarilainen aatelismies, legendaarisen sankarittaren Ilona Zrínyin poika.Hän vietti osan nuoruudestaan ​​Itävallan vankeudessa.Kurukit olivat Rákóczin joukkoja.Aluksi Kuruc-armeija saavutti useita tärkeitä voittoja ylivoimaisen kevyen ratsuväen ansiosta.Heidän aseensa olivat enimmäkseen pistooleja, valomiekkoja ja fokoja.Pyhän Gotthardin taistelussa (1705) János Bottyán voitti ratkaisevasti Itävallan armeijan.Unkarilainen eversti Ádám Balogh melkein vangitsi Joosef I:n, Unkarin kuninkaan ja Itävallan arkkiherttua.Vuonna 1708 Habsburgit lopulta voittivat Unkarin pääarmeijan Trencsénin taistelussa, mikä heikensi Kuruc-armeijan tehokkuutta.Kun unkarilaiset olivat taistelujen uuvuttamia, itävaltalaiset voittivat Ranskan armeijan Espanjan peräkkäissodassa.He voisivat lähettää lisää joukkoja Unkariin kapinallisia vastaan.Transilvaniasta tuli jälleen osa Unkaria 1600-luvun lopusta alkaen, ja sitä johtivat kuvernöörit.
1711 - 1848
Uudistus ja kansallinen herääminenornament
Unkarin vallankumous 1848
Kansallislaulu lausutaan Kansallismuseossa ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1848 Mar 15 - 1849 Oct 4

Unkarin vallankumous 1848

Hungary
Unkarilainen nationalismi syntyi valistuksen ja romantiikan kauden intellektuellien keskuudessa.Se kasvoi nopeasti ja loi pohjan vuosien 1848–1849 vallankumoukselle.Erityistä huomiota kiinnitettiin unkarin kieleen, joka korvasi latinan valtion ja koulujen kielenä.[68] 1820-luvulla keisari Francis I joutui kutsumaan koolle Unkarin valtiopäivien, jotka aloittivat uudistuskauden.Siitä huolimatta etenemistä hidastivat aateliset, jotka pitivät kiinni etuoikeuksistaan ​​(vapautus veroista, yksinoikeus äänioikeudesta jne.).Sen vuoksi saavutukset olivat enimmäkseen symbolisia, kuten unkarin kielen edistyminen.Maaliskuun 15. päivänä 1848 Pestissä ja Budassa järjestetyissä joukkomielenosoituksissa unkarilaiset reformistit pystyivät ajamaan läpi kahdentoista vaatimuksen listan.Unkarin valtiopäivät käyttivät hyväkseen vuoden 1848 vallankumouksia Habsburg-alueilla säätäessään huhtikuun lait, kattavan lainsäädäntöohjelman, joka sisältää kymmeniä kansalaisoikeusuudistuksia.Itävallan keisari Ferdinand I:n vallankumouksen edessä sekä kotimaassa että Unkarissa joutui ensin hyväksymään Unkarin vaatimukset.Itävallan kansannousun tukahdutuksen jälkeen uusi keisari Franz Joseph korvasi hänen epilepsiasetänsä Ferdinandin.Joseph hylkäsi kaikki uudistukset ja alkoi aseistaa Unkaria vastaan.Vuotta myöhemmin, huhtikuussa 1849, Unkarille perustettiin itsenäinen hallitus.[69]Uusi hallitus erosi Itävallan valtakunnasta.[70] Habsburgien talo syrjäytettiin Itävallan valtakunnan Unkarin osassa, ja ensimmäinen Unkarin tasavalta julistettiin Lajos Kossuthin kuvernöörinä ja presidenttinä.Ensimmäinen pääministeri oli Lajos Batthyány.Joseph ja hänen neuvonantajansa manipuloivat taitavasti uuden kansan etnisiä vähemmistöjä, kroatialaista, serbialaista ja romanialaista talonpoikia, jota johtivat Habsburgeille lujasti uskolliset papit ja upseerit, ja saivat heidät kapinoimaan uutta hallitusta vastaan.Unkarilaisia ​​tukivat valtaosa maan slovakeista, saksalaisista ja venäläisistä ja lähes kaikki juutalaiset sekä suuri määrä puolalaisia, itävaltalaisia ​​ja italialaisia ​​vapaaehtoisia.[71]Monet muiden kuin unkarilaisten kansallisuuksien jäsenet saavuttivat korkeita paikkoja Unkarin armeijassa, esimerkiksi kenraali János Damjanich, etninen serbi, josta tuli Unkarin kansallissankari Unkarin 3. armeijajoukon komennon kautta.Aluksi Unkarin joukot (Honvédség) onnistuivat pitämään paikkansa.Heinäkuussa 1849 Unkarin parlamentti julisti ja sääti maailman edistyksellisimmät etniset ja vähemmistöjen oikeudet, mutta oli liian myöhäistä.Tukistaakseen Unkarin vallankumouksen Joosef oli valmistellut joukkonsa Unkaria vastaan ​​ja saanut apua "Euroopan santarmilta", Venäjän tsaari Nikolai I:ltä. Kesäkuussa venäläiset armeijat hyökkäsivät Transilvaniaan yhdessä Itävallan armeijoiden kanssa, jotka marssivat Unkariin länsirintamalta. oli voittanut (Italia, Galicia ja Böömi).Venäjän ja Itävallan joukot valtasivat Unkarin armeijan, ja kenraali Artúr Görgey antautui elokuussa 1849. Itävallan marsalkka Julius Freiherr von Haynau tuli sitten Unkarin kuvernööriksi muutamaksi kuukaudeksi ja määräsi 6. lokakuuta teloittamaan 13 Unkarin armeijan johtajaa. sekä pääministeri Batthyány;Kossuth pakeni maanpakoon.Vuosien 1848–1849 sodan jälkeen maa vajosi "passiiviseen vastarinnasta".Arkkiherttua Albrecht von Habsburg nimitettiin Unkarin kuningaskunnan kuvernööriksi, ja tämä aika muistettiin tšekkiläisten upseerien avulla toteutetuista saksalaisista.
1867 - 1918
Itävalta-Unkarin valtakunta ja maailmansotaornament
Itävalta-Unkari
Paraati Prahassa, Böömin kuningaskunnassa, 1900 ©Emanuel Salomon Friedberg
1867 Jan 1 - 1918

Itävalta-Unkari

Austria
Suuret sotilaalliset tappiot, kuten Königgrätzin taistelu vuonna 1866, pakottivat keisari Josephin hyväksymään sisäiset uudistukset.Unkarilaisten separatistien rauhoittamiseksi keisari teki Unkarin kanssa tasapuolisen sopimuksen, Ferenc Deákin neuvotteleman Itävalta-Unkarin kompromissin vuodelta 1867, jolla Itävalta-Unkarin kaksoismonarkia syntyi.Näitä kahta valtakuntaa hallitsi erikseen kaksi parlamenttia kahdesta pääkaupungista, joilla oli yhteinen monarkki ja yhteinen ulko- ja sotilaspolitiikka.Taloudellisesti imperiumi oli tulliliitto.Unkarin ensimmäinen pääministeri kompromissin jälkeen oli kreivi Gyula Andrássy.Unkarin vanha perustuslaki palautettiin ja Franz Joseph kruunattiin Unkarin kuninkaaksi.Itävalta-Unkari oli maantieteellisesti Euroopan toiseksi suurin maa Venäjän jälkeen.Sen alueiksi arvioitiin 621 540 neliökilometriä (239 977 neliökilometriä) vuonna 1905. [72] Se oli Venäjän ja Saksan valtakunnan jälkeen Euroopan kolmanneksi väkirikkain maa.Aikakaudella tapahtui merkittävää taloudellista kehitystä maaseutualueilla.Aiemmin takapajuinen Unkarin talous muuttui suhteellisen moderniksi ja teollistuneeksi 1900-luvun vaihteessa, vaikka maatalous pysyi BKT:ssa hallitsevana vuoteen 1880 asti. Vuonna 1873 vanha pääkaupunki Buda ja Óbuda (muinainen Buda) liitettiin virallisesti kolmanteen kaupunkiin, Pestiin. luoden näin uuden metropolin Budapestin.Pestistä tuli maan hallinnollinen, poliittinen, taloudellinen, kaupallinen ja kulttuurinen keskus.Teknologinen kehitys vauhditti teollistumista ja kaupungistumista.BKT asukasta kohden kasvoi noin 1,45 % vuodessa vuodesta 1870 vuoteen 1913 verrattuna hyvin suotuisasti muihin Euroopan maihin.Johtavia toimialoja tässä talouskasvussa olivat sähkö- ja sähkötekniikka, tietoliikenne ja liikenne (erityisesti veturi-, raitiovaunu- ja laivarakennus).Teollisen kehityksen tärkeimmät symbolit olivat Ganz-konserni ja Tungsram Works.Monet Unkarin valtion instituutioista ja nykyaikaisista hallintojärjestelmistä perustettiin tänä aikana.Unkarin valtion väestönlaskennassa vuonna 1910 (lukuun ottamatta Kroatiaa) väkiluku oli unkarilaisia ​​54,5 %, romanialaisia ​​16,1 %, slovakialaisia ​​10,7 % ja saksalaisia ​​10,4 %.[73] Eniten kannattajia uskontokunta oli roomalaiskatolisuus (49,3 %), jota seurasivat kalvinismi (14,3 %), kreikkalainen ortodoksisuus (12,8 %), kreikkalainen katolilaisuus (11,0 %), luterilaisuus (7,1 %) ja juutalaisuus. (5,0 %)
Unkari ensimmäisessä maailmansodassa
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1914 Aug 1 - 1918 Nov 11

Unkari ensimmäisessä maailmansodassa

Europe
Itävallan arkkiherttua Franz Ferdinandin salamurhan jälkeen Sarajevossa 28. kesäkuuta 1914 sarja kriisejä eskaloitui nopeasti.Yleinen sota alkoi 28. heinäkuuta Itävalta-Unkarin sodanjulistuksella Serbialle.Itävalta-Unkari kutsui ensimmäisessä maailmansodassa 9 miljoonaa sotilasta, joista 4 miljoonaa oli Unkarin kuningaskunnasta.Itävalta-Unkari taisteli Saksan , Bulgarian ja Ottomaanien valtakunnan – niin sanottujen keskusvaltojen – puolella.He miehittivät Serbian ja Romania julisti sodan.Keskusvallat valloittivat sitten Etelä-Romanian ja Romanian pääkaupungin Bukarestin.Marraskuussa 1916 keisari Franz Joseph kuoli;uusi hallitsija, Itävallan keisari Kaarle I (IV. Károly), tunsi myötätuntoa valtakuntansa pasifisteja kohtaan.Idässä keskusvallat torjuivat Venäjän valtakunnan hyökkäyksiä.Venäjän kanssa liittoutuneiden niin kutsuttujen entente-valtojen itärintama romahti täysin.Itävalta-Unkari vetäytyi hävinneistä maista.Italian rintamalla Itävalta-Unkarin armeija ei voinut edistyäItaliaa vastaan ​​menestyksekkäämmin tammikuun 1918 jälkeen. Itärintamalla saavutetuista menestyksestä huolimatta Saksa kärsi umpikujasta ja lopulta tappiosta määräävämmällä länsirintamalla.Vuoteen 1918 mennessä taloudellinen tilanne oli heikentynyt hälyttävästi Itävalta-Unkarissa;tehtaiden lakot järjestivät vasemmisto- ja pasifistiset liikkeet, ja armeijan kapinat olivat yleistyneet.Pääkaupungeissa Wienissä ja Budapestissa Itävallan ja Unkarin vasemmistoliberaaliliikkeet ja niiden johtajat tukivat etnisten vähemmistöjen separatismia.Itävalta-Unkari allekirjoitti Villa Giustin aselevon Padovassa 3. marraskuuta 1918. Lokakuussa 1918 Itävallan ja Unkarin henkilöliitto purettiin.
1918 - 1989
Sotien välinen aika, toinen maailmansota ja kommunistinen aikaornament
Unkari maailmansotien välillä
Kommunisti József Pogány puhuu vallankumouksellisille sotilaille vuoden 1919 vallankumouksen aikana ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1919 Jan 1 - 1944

Unkari maailmansotien välillä

Hungary
Unkarin sotien välinen aika, joka ulottui vuosina 1919–1944, oli merkittäviä poliittisia ja alueellisia muutoksia.Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1920 solmittu Trianonin rauhansopimus vähensi rajusti Unkarin aluetta ja väestöä, mikä aiheutti laajaa kaunaa.Kahden kolmasosan alueesta menettäminen sai maan liittoutumaan Saksan ja Italian kanssa yrittääkseen saada takaisin menetetyt maat.Amiraali Miklós Horthyn hallitus, joka hallitsi vuosina 1920–1944, keskittyi kommunismin vastaiseen politiikkaan ja pyrki solmimaan liittoja sodanjälkeisen ratkaisun tarkistamiseksi.1930-luvulla Unkari siirtyi asteittain lähemmäs yhtymystä natsi-Saksan ja fasistisen Italian kanssa.Maan ulkopolitiikan tavoitteena oli saada takaisin naapurivaltioille menetetyt alueet, mikä johti osallistumiseen Tšekkoslovakian ja Jugoslavian liittämiseen.Unkari liittyi akselivaltoihin toisessa maailmansodassa , joka alun perin näytti täyttävän alueelliset tavoitteensa.Sodan kääntyessä akselia vastaan ​​Unkari yritti kuitenkin neuvotella erillisen rauhan, mikä johti Saksan miehitykseen vuonna 1944. Miehitys johti nukkehallituksen perustamiseen, merkittävään juutalaisten vainoon ja osallistumiseen sotaan aina lopulliseen miehitykseen asti. Neuvostoliiton joukkojen toimesta.
Unkari toisessa maailmansodassa
Unkarin kuninkaallinen armeija toisessa maailmansodassa. ©Osprey Publishing
1940 Nov 20 - 1945 May 8

Unkari toisessa maailmansodassa

Central Europe
Toisen maailmansodan aikana Unkarin kuningaskunta oli akselivaltojen jäsen.[74] 1930-luvulla Unkarin kuningaskunta luotti lisääntyneeseen kauppaanfasistisen Italian ja natsi-Saksan kanssa vetäytyäkseen suuresta lamasta.Unkarin politiikasta ja ulkopolitiikasta oli tullut jyrkemmin kansallismielistä vuoteen 1938 mennessä, ja Unkari omaksui Saksan kaltaisen irredentistisen politiikan, joka yritti liittää Unkariin naapurimaiden etnisiä unkarilaisia ​​alueita.Unkari hyötyi alueellisesta suhteestaan ​​akseliin.Aluekiistoista neuvoteltiin sovintoratkaisut Tšekkoslovakian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Romanian kuningaskunnan kanssa.20. marraskuuta 1940 Unkarista tuli neljäs akselivaltojen jäsen, kun se allekirjoitti kolmikantasopimuksen.[75] Seuraavana vuonna Unkarin joukot osallistuivat Jugoslavian hyökkäykseen ja Neuvostoliiton hyökkäykseen.Saksalaiset tarkkailijat panivat merkille heidän osallistumisensa sen erityisen julmuuden vuoksi, koska miehitettyihin kansoihin kohdistui mielivaltaista väkivaltaa.Unkarilaisia ​​vapaaehtoisia kutsuttiin joskus "murhaturismin harjoittajiksi".[76]Kahden vuoden sodan jälkeen Neuvostoliittoa vastaan ​​pääministeri Miklós Kállay aloitti rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa syksyllä 1943. [77] Berliini suhtautui jo epäluuloisesti Kállayn hallitukseen, ja syyskuussa 1943 Saksan kenraali Henkilökunta valmisteli hankkeen Unkarin hyökkäystä ja miehitystä varten.Maaliskuussa 1944 Saksan joukot miehittivät Unkarin.Kun Neuvostoliiton joukot alkoivat uhkailla Unkaria, valtionhoitaja Miklós Horthy allekirjoitti aselevon Unkarin ja Neuvostoliiton välillä.Pian sen jälkeen saksalaiset kommandot sieppasivat Horthyn pojan ja Horthyn oli pakko peruuttaa aselepo.Regent syrjäytettiin sitten vallasta, kun taas Unkarin fasistijohtaja Ferenc Szálasi perusti uuden hallituksen Saksan tuella.Vuonna 1945 etenevät Neuvostoliiton armeijat voittivat Unkarin ja Saksan joukot Unkarissa.[78]Toisen maailmansodan aikana kuoli noin 300 000 unkarilaista sotilasta ja yli 600 000 siviiliä, mukaan lukien 450 000–606 000 juutalaista [79] ja 28 000 romania.[80] Monet kaupungit vaurioituivat, etenkin pääkaupunki Budapest.Suurin osa Unkarin juutalaisista suojeltiin karkotukselta Saksan tuhoamisleireille sodan ensimmäisten vuosien ajan, vaikka he joutuivatkin pitkittyneen juutalaisten vastaisten lakien sorron alaisina, jotka asettivat rajoituksia heidän osallistumiselle julkiseen ja talouselämään.[81]
Kommunistinen aika Unkarissa
Unkarilainen propagandajuliste ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1949 Jan 1 - 1989

Kommunistinen aika Unkarissa

Hungary
Toinen Unkarin tasavalta oli parlamentaarinen tasavalta, joka perustettiin hetken Unkarin kuningaskunnan purkamisen jälkeen 1. helmikuuta 1946, ja se hajotettiin 20. elokuuta 1949. Sen seuraajaksi tuli Unkarin kansantasavalta.Unkarin kansantasavalta oli yksipuolueinen sosialistinen valtio 20. elokuuta 1949 [82] - 23. lokakuuta 1989. [83] Sitä hallitsi Unkarin sosialistinen työväenpuolue, joka oli Neuvostoliiton vaikutuksen alaisena.[84] Vuoden 1944 Moskovan konferenssin mukaisesti Winston Churchill ja Joseph Stalin olivat sopineet, että Unkari sisällytetään sodan jälkeen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin.[85] HPR pysyi olemassa vuoteen 1989 asti, jolloin oppositiovoimat toivat kommunismin lopun Unkarissa.Valtio piti itseään Unkarin neuvostotasavallan perillisenä, joka perustettiin vuonna 1919 ensimmäisenä kommunistisena valtiona, joka luotiin Venäjän sosialistisen liittotasavallan (Venäjän SFNT) jälkeen.Neuvostoliitto nimesi sen "demokraattiseksi kansantasavallaksi" 1940-luvulla.Maantieteellisesti se rajoitti Romaniaa ja Neuvostoliittoa (Ukrainan SSR:n kautta) itään;Jugoslavia (erityisten alueiden Kroatian, Serbian ja Slovenian kautta) lounaaseen;Tsekkoslovakia pohjoisessa ja Itävalta lännessä.Sama poliittinen dynamiikka jatkui vuosien ajan, kun Neuvostoliitto painosti ja ohjasi Unkarin politiikkaa Unkarin kommunistisen puolueen kautta, puuttuen tarvittaessa sotilaallisella pakotuksella ja peitellyillä operaatioilla.[86] Poliittinen sorto ja taloudellinen taantuma johtivat valtakunnalliseen kansannousuun loka–marraskuussa 1956, joka tunnettiin Unkarin vuoden 1956 vallankumouksena, mikä oli suurin yksittäinen erimielisyyden teko itäblokin historiassa.Annettuaan alun perin vallankumouksen edetä, Neuvostoliitto lähetti tuhansia joukkoja ja tankkeja murskaamaan opposition ja asettamaan uuden Neuvostoliiton hallitseman hallituksen János Kádárin alaisuudessa tappaen tuhansia unkarilaisia ​​ja ajaen satoja tuhansia maanpakoon.Mutta 1960-luvun alkuun mennessä Kádárin hallitus oli huomattavasti lieventänyt linjaansa toteuttamalla ainutlaatuisen puoliliberaalin kommunismin muodon, joka tunnetaan nimellä "gulassikommunismi".Valtio salli tiettyjen länsimaisten kulutus- ja kulttuurituotteiden tuonnin, antoi unkarilaisille enemmän vapautta matkustaa ulkomaille ja peruutti merkittävästi salaisen poliisivaltion.Nämä toimenpiteet saivat Unkarista "sosialistisen leirin iloisimman kasarmin" nimityksen 1960- ja 1970-luvuilla.[87]Kádár, yksi 1900-luvun pisimpään toimineista johtajista, jäi lopulta eläkkeelle vuonna 1988, kun entistä suuremmat uudistusmieliset voimat pakottivat hänet eroon talouden taantuman keskellä.Unkari pysyi sellaisena 1980-luvun lopulle saakka, jolloin itäblokissa puhkesi myllerrys, joka huipentui Berliinin muurin murtumiseen ja Neuvostoliiton hajoamiseen.Huolimatta kommunistisen hallinnan päättymisestä Unkarissa, vuoden 1949 perustuslaki pysyi voimassa muutoksineen, jotka kuvastivat maan siirtymistä liberaaliin demokratiaan.1. tammikuuta 2012 vuoden 1949 perustuslaki korvattiin upouudella perustuslailla.
Play button
1956 Jun 23 - Nov 4

Unkarin vallankumous 1956

Hungary
Unkarin vuoden 1956 vallankumous, joka tunnetaan myös nimellä Unkarin kansannousu, oli maanlaajuinen vallankumous Unkarin kansantasavallan hallitusta (1949–1989) ja hallituksen Neuvostoliitolle (Neuvostoliitto) alistamisesta johtuvaa politiikkaa vastaan.Kapina kesti 12 päivää ennen kuin Neuvostoliiton tankit ja joukot murskasivat sen 4. marraskuuta 1956. Tuhansia kuoli ja haavoittui, ja lähes neljännesmiljoonaa unkarilaista pakeni maasta.[88]Unkarin vallankumous alkoi 23. lokakuuta 1956 Budapestissa, kun yliopisto-opiskelijat vetosivat siviiliväestöön liittymään heidän seuraansa Unkarin parlamenttirakennuksessa protestoidakseen Neuvostoliiton geopoliittista valtaa Unkarissa Mátyás Rákosin stalinistisen hallituksen kautta.Opiskelijoiden valtuuskunta saapui Magyar Rádión rakennukseen lähettääkseen kansalaisyhteiskunnalle kuusitoista poliittista ja taloudellista uudistusvaatimustaan, mutta vartijat pidättivät heidät.Kun opiskelijamielenosoittajat radiorakennuksen ulkopuolella vaativat valtuuskuntansa vapauttamista, ÁVH:n (valtion suojeluviranomainen) poliisit ampuivat ja tappoivat useita heistä.[89]Tämän seurauksena unkarilaiset järjestäytyivät vallankumouksellisiin miliiseihin taistelemaan ÁVH:ta vastaan;paikalliset unkarilaiset kommunistijohtajat ja ÁVH-poliiseja vangittiin ja tapettiin tai lynkkattiin;ja poliittiset vangit vapautettiin ja aseistettiin.Toteuttaakseen poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaatimuksiaan paikalliset neuvostot (työläisneuvostot) ottivat kunnallisen hallinnon Unkarin työväenpuolueelta (Magyar Dolgozók Pártja).Imre Nagyin uusi hallitus hajotti ÁVH:n, julisti Unkarin vetäytyvän Varsovan sopimuksesta ja lupasi järjestää uudelleen vapaat vaalit.Lokakuun loppuun mennessä intensiiviset taistelut olivat laantuneet.Vaikka Neuvostoliitto oli alun perin halukas neuvottelemaan Neuvostoliiton armeijan vetäytymisestä Unkarista, se tukahdutti Unkarin vallankumouksen 4. marraskuuta 1956 ja taisteli Unkarin vallankumouksellisia vastaan ​​10. marraskuuta asti;Unkarin kansannousun tukahduttaminen tappoi 2 500 unkarilaista ja 700 neuvostoarmeijan sotilasta ja pakotti 200 000 unkarilaista etsimään poliittista turvapaikkaa ulkomailta.[90]
1989
Moderni Unkariornament
Kolmas tasavalta
Neuvostoliiton joukkojen vetäytyminen Unkarista 1. heinäkuuta 1990. ©Miroslav Luzetsky
1989 Jan 1 00:01

Kolmas tasavalta

Hungary
Ensimmäiset vapaat parlamenttivaalit, jotka pidettiin toukokuussa 1990, olivat käytännössä kansanäänestys kommunismista.Elvytetyt ja uudistetut kommunistit menestyivät huonosti.Populistiset, keskustaoikeistolaiset ja liberaalit puolueet menestyivät parhaiten, MDF sai 43 prosenttia äänistä ja SZDSZ 24 prosenttia.Pääministeri József Antallin aikana MDF muodosti keskustaoikeiston koalitiohallituksen itsenäisen pienviljelijäpuolueen ja Kristillisdemokraattisen kansanpuolueen kanssa saadakseen 60 prosentin enemmistön parlamentissa.Kesäkuuhun 1991 mennessä Neuvostoliiton joukot ("Eteläarmeijaryhmä") lähtivät Unkarista.Neuvostoliiton sotilas- ja siviilihenkilöstön kokonaismäärä Unkarissa oli noin 100 000, ja heidän käytössään oli noin 27 000 sotilaskalustoa.Veto tehtiin 35 000 junavaunulla.Viimeiset kenraali Viktor Silovin komentamat yksiköt ylittivät Unkarin ja Ukrainan rajan Záhony-Chopissa.Koalitioon vaikuttivat Hornin sosialismi, sen teknokraattien (jotka olivat saaneet länsimaisen koulutuksen 1970- ja 1980-luvuilla) ja entisten kaaderyrittäjien kannattajien taloudellinen painopiste sekä sen liberaali koalitiokumppani SZDSZ.Valtion konkurssin uhkana Horn aloitti talousuudistukset ja valtion yritysten aggressiivisen yksityistämisen monikansallisille yrityksille vastineeksi odotuksista investoinneista (jälleenrakentamisen, laajentamisen ja modernisoinnin muodossa).Sosialisti-liberaali hallitus hyväksyi finanssipolitiikan säästöohjelman, Bokros-paketin vuonna 1995, jolla oli dramaattiset seuraukset yhteiskunnalliseen vakauteen ja elämänlaatuun.Hallitus otti käyttöön toisen asteen jälkeiset lukukausimaksut, yksityisti osittain valtion palvelut, mutta tuki tiedettä sekä suoraan että välillisesti yksityisen sektorin kautta.Hallitus harjoitti ulkopolitiikkaa integraatioon euroatlanttisten instituutioiden kanssa ja sovinnon tekemiseen naapurimaiden kanssa.Kriitikot väittivät, että hallitsevan koalition politiikka oli oikeistolaisempaa kuin edellisen oikeistohallituksen politiikka.

Footnotes 1. Benda, Kálmán (General Editor) (1981). Magyarország történeti kronológiája - I. kötet: A kezdetektől 1526-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó. p. 350. ISBN 963-05-2661-1.
 2. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története - 895-1301 The History of Hungary - From 895 to 1301. Budapest: Osiris. p. 316. ISBN 963-379-442-0.
 3. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó., p. 10.
 4. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 17.
 5. Vékony, Gábor (2000). Dacians, Romans, Romanians. Matthias Corvinus Publishing. ISBN 1-882785-13-4, p. 38.
 6. Kontler, László (2002). A History of Hungary: Millennium in Central Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-40390-317-4, p. 29.
 7. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 20.
 8. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 22.
 9. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 21.
 10. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 22.
 11. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris., p. 23.
 12. Barta, István; Berend, Iván T.; Hanák, Péter; Lackó, Miklós; Makkai, László; Nagy, Zsuzsa L.; Ránki, György (1975). Pamlényi, Ervin (ed.). A history of Hungary. Translated by Boros, László; Farkas, István; Gulyás, Gyula; Róna, Éva. London: Collet's. ISBN 9780569077002., p. 22.
 13. Kontler, László (2002). A History of Hungary: Millennium in Central Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-40390-317-4, p. 33.
 14. Szőke, M. Béla (2014). Gergely, Katalin; Ritoók, Ágnes (eds.). The Carolingian Age in the Carpathians (PDF). Translated by Pokoly, Judit; Strong, Lara; Sullivan, Christopher. Budapest: Hungarian National Museum. p. 112. ISBN 978-615-5209-17-8, p. 112.
 15. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 23.
 16. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 26.
 17. Engel, Pál; Ayton, Andrew (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526. I.B. Tauris. ISBN 978-0-85773-173-9.
 18. Macartney, Carlile A. (1962). Hungary: a short history. Chicago University Press. p. 5. ISBN 9780852240359.
 19. Szabados, György (2019). Miljan, Suzana; B. Halász, Éva; Simon, Alexandru (eds.). "The origins and the transformation of the early Hungarian state" (PDF). Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society. Zagreb.
 20. Engel, Pál (1990). Glatz, Ferenc; Burucs, Kornélia (eds.). Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Vol. Magyarok Európában I. Budapest: Háttér Lapkiadó és Könykiadó. p. 97. ISBN 963-7403-892.
 21. Barta, István; Berend, Iván T.; Hanák, Péter; Lackó, Miklós; Makkai, László; Nagy, Zsuzsa L.; Ránki, György (1975). Pamlényi, Ervin (ed.). A history of Hungary. Translated by Boros, László; Farkas, István; Gulyás, Gyula; Róna, Éva. London: Collet's. ISBN 9780569077002, p. 22.
 22. "One Thousand Years of Hungarian Culture" (PDF). Kulugyminiszterium.hu. Archived from the original (PDF) on 8 April 2008. Retrieved 29 March 2008.
 23. Makkai, Laszló (1994). "Transformation into a Western-type State, 1196-1301". In Sugar, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Bloomington, IN: Indiana University Press. p. 27. ISBN 0-253-20867-X.
 24. Chambers, James (1979). The Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe. New York City: Atheneum Books. ISBN 978-0-68910-942-3.
 25. Hévizi, Józsa (2004). Autonomies in Hungary and Europe: A Comparative Study (PDF). Translated by Thomas J. DeKornfeld (2nd Enlarged ed.). Buffalo, New York: Corvinus Society. pp. 18–19. ISBN 978-1-88278-517-9.
 26. "Mongol Invasions: Battle of Liegnitz". HistoryNet. 12 June 2006.
 27. Berend, Nóra (2001). At the Gate of Christendom: Jews, Muslims, and 'Pagans' in medieval Hungary, c. 1000-c. 1300. Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 72. ISBN 0-521-65185-9.
 28. "Jászberény". National and Historical Symbols of Hungary. Archived from the original on 29 July 2008. Retrieved 20 September 2009.
 29. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 80.
 30. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 104.
 31. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 81.
 32. Molnár, Miklós (2001). A Concise History of Hungary. Cambridge Concise Histories. Translated by Anna Magyar. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66736-4, p. 38.
 33. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 105.
 34. Makkai, László (1994). "The Hungarians' prehistory, their conquest of Hungary and their raids to the West to 955; The foundation of the Hungarian Christian state, 950–1196; Transformation into a Western-type state, 1196–1301". In Sugár, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Indiana University Press. pp. 8–33. ISBN 0-253-20867-X, p. 33.
 35. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 272.
 36. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 111.
 37. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 112.
 38. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, pp. 112–113.
 39. Makkai, László (1994). "The Hungarians' prehistory, their conquest of Hungary and their raids to the West to 955; The foundation of the Hungarian Christian state, 950–1196; Transformation into a Western-type state, 1196–1301". In Sugár, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Indiana University Press. pp. 8–33. ISBN 0-253-20867-X, p. 31.
 40. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 110.
 41. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 84.
 42. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 84.
 43. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 126.
 44. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 130.
 45. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 88.
 46. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 131.
 47. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 133.
 48. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, pp. 192-193.
 49. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 90.
 50. Bak, János (1994). The late medieval period, 1382–1526. In: Sugár, Peter F. (General Editor); Hanák, Péter (Associate Editor); Frank, Tibor (Editorial Assistant); A History of Hungary; Indiana University Press; ISBN 0-253-20867-X, p. 58.
 51. Sedlar, Jean W. (1994). East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. University of Washington Press. ISBN 0-295-97290-4, p. 346.
 52. Kirschbaum, Stanislav J. (2005). A History of Slovakia: The Struggle for Survival. Palgrave. ISBN 1-4039-6929-9, p. 46.
 53. Georgescu, Vlad (1991). The Romanians: A History. Ohio State University Press. ISBN 0-8142-0511-9.
 54. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, pp. 165-166.
 55. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 172.
 56. Molnár, Miklós (2001). A Concise History of Hungary. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66736-4, p. 53.
 57. Fine, John V. A. Jr. (1994) [1987]. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4, p. 412.
 58. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, pp. 102-103.
 59. Fine, John V. A. Jr. (1994) [1987]. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4, p. 424.
 60. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, pp. 232-234.
 61. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 339.
 62. Spiesz, Anton; Caplovic, Dusan; Bolchazy, Ladislaus J. (2006). Illustrated Slovak History: A Struggle for Sovereignty in Central Europe. Bolchazy-Carducci Publishers. ISBN 978-0-86516-426-0, pp. 52-53.
 63. Sedlar, Jean W. (1994). East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. University of Washington Press. ISBN 0-295-97290-4, pp. 225., 238
 64. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 309.
 65. Bak, János (1994). The late medieval period, 1382–1526. In: Sugár, Peter F. (General Editor); Hanák, Péter (Associate Editor); Frank, Tibor (Editorial Assistant); A History of Hungary; Indiana University Press; ISBN 0-253-20867-X, p. 74.
 66. István Keul, Early Modern Religious Communities in East-Central Europe: Ethnic Diversity, Denominational Plurality, and Corporative Politics in the Principality of Transylvania (1526–1691), BRILL, 2009, p. 40
 67. Robert Evans, Peter Wilson (2012). The Holy Roman Empire, 1495-1806: A European Perspective. van Brill's Companions to European History. Vol. 1. BRILL. p. 263. ISBN 9789004206830.
 68. Gángó, Gábor (2001). "1848–1849 in Hungary" (PDF). Hungarian Studies. 15 (1): 39–47. doi:10.1556/HStud.15.2001.1.3.
 69. Jeszenszky, Géza (17 November 2000). "From 'Eastern Switzerland' to Ethnic Cleansing: Is the Dream Still Relevant?". Duquesne History Forum.
 70. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Austria-Hungary" . Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 2.
 71. van Duin, Pieter (2009). Central European Crossroads: Social Democracy and National Revolution in Bratislava (Pressburg), 1867–1921. Berghahn Books. pp. 125–127. ISBN 978-1-84545-918-5.
 72. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Austria-Hungary" . Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 2.
 73. Jeszenszky, Géza (1994). "Hungary through World War I and the End of the Dual Monarchy". In Sugar, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Bloomington, IN: Indiana University Press. p. 274. ISBN 0-253-20867-X.
 74. Hungary: The Unwilling Satellite Archived 16 February 2007 at the Wayback Machine John F. Montgomery, Hungary: The Unwilling Satellite. Devin-Adair Company, New York, 1947. Reprint: Simon Publications, 2002.
 75. "On this Day, in 1940: Hungary signed the Tripartite Pact and joined the Axis". 20 November 2020.
 76. Ungváry, Krisztián (23 March 2007). "Hungarian Occupation Forces in the Ukraine 1941–1942: The Historiographical Context". The Journal of Slavic Military Studies. 20 (1): 81–120. doi:10.1080/13518040701205480. ISSN 1351-8046. S2CID 143248398.
 77. Gy Juhász, "The Hungarian Peace-feelers and the Allies in 1943." Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 26.3/4 (1980): 345-377 online
 78. Gy Ránki, "The German Occupation of Hungary." Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 11.1/4 (1965): 261-283 online.
 79. Dawidowicz, Lucy. The War Against the Jews, Bantam, 1986, p. 403; Randolph Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopediája (The Geographic Encyclopedia of the Holocaust in Hungary), Park Publishing, 2006, Vol 1, p. 91.
 80. Crowe, David. "The Roma Holocaust," in Barnard Schwartz and Frederick DeCoste, eds., The Holocaust's Ghost: Writings on Art, Politics, Law and Education, University of Alberta Press, 2000, pp. 178–210.
 81. Pogany, Istvan, Righting Wrongs in Eastern Europe, Manchester University Press, 1997, pp.26–39, 80–94.
 82. "1949. évi XX. törvény. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya" [Act XX of 1949. The Constitution of the Hungarian People's Republic]. Magyar Közlöny (in Hungarian). Budapest: Állami Lapkiadó Nemzeti Vállalat. 4 (174): 1361. 20 August 1949.
 83. "1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról" [Act XXXI of 1989 on the Amendment of the Constitution]. Magyar Közlöny (in Hungarian). Budapest: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat. 44 (74): 1219. 23 October 1989.
 84. Rao, B. V. (2006), History of Modern Europe A.D. 1789–2002, Sterling Publishers Pvt. Ltd.
 85. Melvyn Leffler, Cambridge History of the Cold War: Volume 1 (Cambridge University Press, 2012), p. 175
 86. Crampton, R. J. (1997), Eastern Europe in the twentieth century and after, Routledge, ISBN 0-415-16422-2, p. 241.
 87. Nyyssönen, Heino (1 June 2006). "Salami reconstructed". Cahiers du monde russe. 47 (1–2): 153–172. doi:10.4000/monderusse.3793. ISSN 1252-6576.
 88. "This Day in History: November 4, 1956". History.com. Retrieved 16 March 2023.
 89. "Hungarian Revolt of 1956", Dictionary of Wars(2007) Third Edition, George Childs Kohn, Ed. pp. 237–238.
 90. Niessen, James P. (11 October 2016). "Hungarian Refugees of 1956: From the Border to Austria, Camp Kilmer, and Elsewhere". Hungarian Cultural Studies. 9: 122–136. doi:10.5195/AHEA.2016.261. ISSN 2471-965X.

References • Barta, István; Berend, Iván T.; Hanák, Péter; Lackó, Miklós; Makkai, László; Nagy, Zsuzsa L.; Ránki, György (1975). Pamlényi, Ervin (ed.). A history of Hungary. Translated by Boros, László; Farkas, István; Gulyás, Gyula; Róna, Éva. London: Collet's. ISBN 9780569077002.
 • Engel, Pál; Ayton, Andrew (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526. I.B. Tauris. ISBN 978-0-85773-173-9.
 • Engel, Pál (1990). Glatz, Ferenc; Burucs, Kornélia (eds.). Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Vol. Magyarok Európában I. Budapest: Háttér Lapkiadó és Könykiadó. p. 97. ISBN 963-7403-892.
 • Benda, Kálmán (1988). Hanák, Péter (ed.). One Thousand Years: A Concise History of Hungary. Budapest: Corvina. ISBN 978-9-63132-520-1.
 • Cartledge, Bryan (2012). The Will to Survive: A History of Hungary. Columbia University Press. ISBN 978-0-23170-225-6.
 • Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge University Press. ISBN 978-0-52181-539-0.
 • Evans, R.J.W. (2008). Austria, Hungary, and the Habsburgs: Central Europe c.1683-1867. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199541621.001.0001. ISBN 978-0-19954-162-1.
 • Frucht, Richard (2000). Encyclopedia of Eastern Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism. New York City: Garland Publishing. ISBN 978-0-81530-092-2.
 • Hanák, Peter & Held, Joseph (1992). "Hungary on a fixed course: An outline of Hungarian history". In Held, Joseph (ed.). The Columbia history of Eastern Europe in the Twentieth Century. New York City: Columbia University Press. pp. 164–228. ISBN 978-0-23107-696-8. Covers 1918 to 1991.
 • Hoensch, Jörg K. (1996). A History of Modern Hungary, 1867–1994. Translated by Kim Traynor (2nd ed.). London, UK: Longman. ISBN 978-0-58225-649-1.
 • Janos, Andrew (1982). The Politics of backwardness in Hungary: 1825-1945. Princeton University Press. ISBN 978-0-69107-633-1.
 • Knatchbull-Hugessen, C.M. (1908). The Political Evolution of the Hungarian Nation. London, UK: The National Review Office. (Vol.1 & Vol.2)
 • Kontler, László (2002). A History of Hungary: Millennium in Central Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-40390-317-4.
 • Macartney, C. A. (1962). Hungary, A Short History. Edinburgh University Press.
 • Molnár, Miklós (2001). A Concise History of Hungary. Translated by Anna Magyar. Cambridge Concise Histories. ISBN 978-0521667364.
 • Sinor, Denis (1976) [1959]. History of Hungary. New York City: Frederick A. Praeger Publishers. ISBN 978-0-83719-024-2.
 • Stavrianos, L. S. (2000) [1958]. Balkans Since 1453 (4th ed.). New York University Press. ISBN 0-8147-9766-0.
 • Sugar, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor, eds. (1994). A History of Hungary. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 0-253-20867-X.
 • Várdy, Steven Béla (1997). Historical Dictionary of Hungary. Lanham, MD: Scarecrow Press. ISBN 978-0-81083-254-1.
 • Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó.
 • Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris.
 • Vékony, Gábor (2000). Dacians, Romans, Romanians. Matthias Corvinus Publishing. ISBN 1-882785-13-4.