История на Унгария

бележки под линия

препратки


История на Унгария
©HistoryMaps

3000 BCE - 2023

История на УнгарияГраниците на Унгария приблизително съответстват на Голямата унгарска низина (Панонския басейн) в Централна Европа.През желязната епоха той е бил разположен на кръстопътя между културните сфери на келтските племена (като скордиски, бои и венети), далматинските племена (като далмати, хистри и либурни) и германските племена (като Лугии, гепиди и маркомани).Името "панонски" идва от Панония, провинция на Римската империя.Само западната част от територията (т.нар. Трансдунавия) на съвременна Унгария е част от Панония.Римският контрол се срива с хунските нашествия от 370–410 г. и Панония е част от Остготското кралство през края на 5-ти до средата на 6-ти век, наследено от Аварския каганат (6-ти до 9-ти век).Унгарците завладяват Карпатския басейн по предварително планиран начин, с дълго придвижване между 862–895 г.Християнското кралство Унгария е създадено през 1000 г. при крал Свети Стефан, управлявано от династията Арпад през следващите три века.В периода на високото средновековие кралството се разширява до адриатическото крайбрежие и влиза в лична уния с Хърватия по време на управлението на крал Коломан през 1102 г. През 1241 г. по време на управлението на крал Бела IV, Унгария е нападната от монголите под Бату Хан.Превъзхождащите по брой унгарци бяха решително победени в битката при Мохи от монголската армия .При това нашествие повече от 500 000 унгарци са избити и цялото кралство е превърнато в пепел.Родословието по бащина линия на управляващата династия Арпад завършва през 1301 г. и всички следващи крале на Унгария (с изключение на крал Матиас Корвин) са родствени потомци на династията Арпад.Унгария понесе тежестта на османските войни в Европа през 15 век.Пикът на тази борба се състоя по време на управлението на Матиас Корвин (управлявал 1458–1490).Османско-унгарските войни завършват със значителна загуба на територия и разделяне на кралството след битката при Мохач от 1526 г.Защитата срещу османската експанзия се измества към Хабсбургска Австрия, а останалата част от унгарското кралство попада под властта на Хабсбургските императори.Загубената територия е възстановена след края на Великата турска война, като по този начин цяла Унгария става част от Хабсбургската монархия.След националистическите въстания от 1848 г., австро-унгарският компромис от 1867 г. повишава статута на Унгария чрез създаването на обща монархия.Територията, групирана под хабсбургския Archiregnum Hungaricum, е много по-голяма от съвременна Унгария, след Хърватско-унгарското споразумение от 1868 г., което урежда политическия статут на Кралство Хърватия-Славония в рамките на Земите на короната на Свети Стефан.След Първата световна война Централните сили налагат разпускането на Хабсбургската монархия.Договорите от Сен Жермен ан Ле и Трианон откъсват около 72% от територията на Кралство Унгария, която е отстъпена на Чехословакия, Кралство Румъния , Кралство на сърби, хървати и словенци, Първата австрийска република, Втората полска република и КралствоИталия .След това е обявена краткотрайна Народна република.То беше последвано от възстановено кралство Унгария, но управлявано от регент Миклош Хорти.Той официално представляваше унгарската монархия на Карл IV, апостолически крал на Унгария, който беше държан в плен през последните си месеци в абатството Тихани.Между 1938 и 1941 г. Унгария си възвръща част от загубените си територии.По време на Втората световна война Унгария попада под германска окупация през 1944 г., след това под съветска окупация до края на войната.След Втората световна война Втората унгарска република е създадена в днешните граници на Унгария като социалистическа народна република, просъществувала от 1949 г. до края на комунизма в Унгария през 1989 г. Третата република Унгария е създадена съгласно изменена версия на конституцията от 1949 г. с нова конституция, приета през 2011 г. Унгария се присъедини към Европейския съюз през 2004 г.
HistoryMaps Shop

Посетете магазина

Бронзовата епоха на Унгария
Европа от бронзовата епоха ©Anonymous
3600 BCE Jan 1

Бронзовата епоха на Унгария

Vučedol, Vukovar, Croatia
По време на медната и бронзовата епоха три значими групи са културите Баден, Мако и Осман (за да не се бърка с османските турци).Основното подобрение очевидно е металообработката, но културата на Баден също е довела до кремация и дори търговия на дълги разстояния с отдалечени райони като Балтика или Иран .Бурните промени през късната бронзова епоха сложиха край на местната, сравнително напреднала цивилизация, а началото на желязната епоха видя масова имиграция на индоевропейски номади, за които се смята, че имат древен ирански произход.
Желязната епоха на Унгария
Халщатска култура ©Angus McBride
700 BCE Jan 1

Желязната епоха на Унгария

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
В Карпатския басейн желязната епоха започва около 800 г. пр. н. е., когато ново население се премества на територията и завладява центровете на предишното население, укрепени от земни насипи.Новото население може да се е състояло от древни ирански племена, които са се отделили от федерацията на племената, живеещи под сюзеренитета на кимерийците.[1] Те са били конни номади и са формирали хората от културата Mezőcsát, които са използвали инструменти и оръжия, изработени от желязо.Те разшириха властта си върху това, което сега е Голямата унгарска равнина и източните части на Трансдунавия.[2]Около 750 г. пр. н. е. хората от халщатската култура постепенно заемат западните части на Трансдунавия, но по-ранното население на територията също оцелява и по този начин двете археологически култури съществуват заедно в продължение на векове.Хората от халщатската култура са превзели укрепленията на предишното население (напр. във Велем, Целдьомьолк, Тихани), но са построили и нови, оградени със земни насипи (напр. в Шопрон).Благородството е погребано в камерни гробници, покрити с пръст.Някои от техните селища, разположени покрай Кехлибарения път, се превърнаха в търговски центрове.[1]
Сигини
скити ©Angus McBride
500 BCE Jan 1

Сигини

Transylvania, Romania
Между 550 и 500 г. пр. н. е. нови хора се заселват по поречието на река Тиса и в Трансилвания .Преселването им може да е свързано или с военните кампании на персийския цар Дарий I (522 г. пр. н. е. - 486 г. пр. н. е.) на Балканския полуостров или с борбите между кимерийците и скитите.Хората, заселили се в Трансилвания и Банат, могат да бъдат идентифицирани с агатирси (вероятно древно тракийско племе, чието присъствие на територията е отбелязано от Херодот);докато онези, които са живели в днешната Велика унгарска равнина, могат да бъдат идентифицирани със сигините.Новото население въвежда използването на грънчарското колело в Карпатския басейн и поддържа тесни търговски контакти със съседните народи.[1]
келти
Келтски племена ©Angus McBride
370 BCE Jan 1

келти

Rába
През 4 век пр. н. е. келтските племена имигрират в териториите около река Раба и побеждават илирийците, които са живели там, но илирийците успяват да асимилират келтите, които приемат техния език.[2] Около 300 г. пр. н. е. те водят успешна война срещу скитите.Тези народи са се слели един с друг през времето.През 290-те и 280-те години пр. н. е. келтите, които мигрират към Балканския полуостров, преминават през Задунавието, но някои от племената се заселват на територията.[3] След 279 г. пр. н. е. скордиските (келтско племе), които са победени при Делфи, се установяват при сливането на реките Сава и Дунав и разширяват властта си над южните части на Трансдунавия.[3] По това време северните части на Трансдунавия са били управлявани от тавриските (също келтско племе) и до 230 г. пр.н.е. келтите (хората от латенската култура) постепенно са заели цялата територия на Голямата унгарска равнина .[3] Между 150 и 100 г. пр. н. е. ново келтско племе Бои се премества в Карпатския басейн и заема северните и североизточните части на територията (главно територията на днешна Словакия).[3] Южна Трансдунавия се контролира от най-мощното келтско племе, скордиските, които са били съпротивлявани от изток от даките.[4] Даките са доминирани от келтите и не могат да участват в политиката до 1 век пр.н.е., когато племената са обединени от Буребиста.[5] Дакия покорява Скордиските, Тавриските и Боите, но Буребиста умира малко след това и централизираната власт се срива.[4]
Римско управление
Римски легиони в битка в Дакийските войни. ©Angus McBride
20 Jan 1 - 271

Римско управление

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Римляните започват военните си набези в Карпатския басейн през 156 г. пр.н.е., когато атакуват скордиските, живеещи в трансдунавския регион.През 119 г. пр. н. е. те потеглят срещу Сисция (днес Сисак в Хърватия) и укрепват властта си над бъдещата провинция Илирик на юг от Карпатския басейн.През 88 г. пр. н. е. римляните побеждават скордиските, чието управление е изтласкано обратно в източните части на Срем, докато панонците се преместват в северните части на Трансдунавия.[1] Периодът между 15 пр. н. е. и 9 г. сл. н. е. се характеризира с непрекъснатите въстания на панонците срещу нововъзникващата сила на Римската империя.Римската империя покорява панонците, даките , келтите и други народи на тази територия.Територията на запад от Дунав е завладяна от Римската империя между 35 и 9 г. пр. н. е. и става провинция на Римската империя под името Панония.Най-източните части на днешна Унгария по-късно (106 г.) са организирани като римска провинция Дакия (просъществувала до 271 г.).Територията между Дунав и Тиса е била обитавана от сарматските язиги между 1-ви и 4-ти век сл. н. е. или дори по-рано (най-ранните останки са датирани от 80 г. пр. н. е.).Римският император Траян официално разреши на язигите да се установят там като съюзници.Останалата територия била в тракийски (дакийски) ръце.Освен това вандалите се заселили по горното течение на Тиса през 2-рата половина на 2-ри век.Четирите века римско владичество създадоха напреднала и процъфтяваща цивилизация.Много от важните градове на днешна Унгария са основани през този период, като Аквинкум (Будапеща), Сопиане (Печ), Арабона (Гьор), Солва (Естергом), Савария (Сомбатели) и Скарбантия (Шопрон).Християнството се разпространява в Панония през 4 век, когато става официална религия на империята.
Миграционен период в Унгария
Хунската империя е била многоетническа конфедерация от степни племена. ©Angus McBride
375 Jan 1

Миграционен период в Унгария

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
След дълъг период на сигурно римско управление, от 320-те години Панония отново е в честа война с източногерманските и сарматските народи на север и изток.Както вандалите, така и готите преминаха през провинцията, причинявайки огромни разрушения.[6] След разделянето на Римската империя Панония остава под властта на Западната Римска империя, въпреки че област Сирмиум всъщност е по-скоро в сферата на влияние на Изтока.Тъй като латинското население на провинцията бяга от непрекъснатите варварски нашествия, [7] хунски групи започват да се появяват на брега на Дунав.През 375 г. от н.е. номадските хуни започват да нахлуват в Европа от източните степи, подбуждайки Великата епоха на миграциите.През 380 г. хуните проникват в днешна Унгария и остават важен фактор в региона до 5 век.Панонските провинции страдат от периода на преселение от 379 г. нататък, заселването на гото-алано-хунския съюзник причинява многократни сериозни кризи и опустошения, съвременниците го описват като обсадно състояние, Панония се превръща в коридор за нашествие както на север, така и в на юг.Бягството и емиграцията на римляните започва след две тежки десетилетия през 401 г., което също предизвиква рецесия в светския и църковния живот.Контролът на хуните постепенно се разширява над Панония от 410 г., като най-накрая Римската империя ратифицира отстъпването на Панония чрез договор през 433 г. Бягството и емиграцията на римляните от Панония продължава без прекъсване до нахлуването на аварите.Хуните, възползвайки се от напускането на готите, Куади и др., създават значителна империя през 423 г. със седалище в Унгария.През 453 г. те достигат върха на експанзията си под добре известния завоевател Атила Хун.Империята се разпада през 455 г., когато хуните са победени от съседните германски племена (като квади, гепиди и скири).
Остготи и гепиди
Хун и готически воин. ©Angus McBride
453 Jan 1

Остготи и гепиди

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Хуните, възползвайки се от напускането на готите, Куади и др., създават значителна империя през 423 г. със седалище в Унгария.През 453 г. те достигат върха на експанзията си под добре известния завоевател Атила Хун.Империята се разпада през 455 г., когато хуните са победени от съседните германски племена (като квади, гепиди и скири).Гепидите (живеещи на изток от горното течение на река Тиса от 260 г. сл. н. е.) след това се преместват в източната част на Карпатския басейн през 455 г. Те престават да съществуват през 567 г., когато са победени от лангобардите и аварите.Германските остготи населяват Панония със съгласието на Рим между 456 и 471 г.
лангобарди
Ломбардски воини, Северна Италия, 8 век от н.е. ©Angus McBride
530 Jan 1 - 568

лангобарди

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Първите славяни идват в региона, почти сигурно от север, скоро след напускането на остготите (471 г. сл. н. е.), заедно с лангобардите и херулите.Около 530 г. германските лангобарди се установяват в Панония.Те трябваше да воюват срещу гепидите и славяните.От началото на 6-ти век лангобардите постепенно завладяват региона, като в крайна сметка достигат до Сирмиум, съвременната столица на Гепидското кралство.[8] След поредица от войни с участието на византийците, последните най-накрая паднаха под нашествието на номадските панонски авари, водени от каган Баян I. Поради страха си от могъщите авари, лангобардите също заминават за Италия през 568 г., след което целият басейн попада под властта на Аварския каганат.
панонски авари
Аварски и български воини, Източна Европа, 8 век от н.е. ©Angus McBride
567 Jan 1 - 822

панонски авари

Ópusztaszer, Pannonian Basin,
Номадските авари пристигат от Азия през 560-те години, унищожават напълно гепидите на изток, прогонват лангобардите на запад и покоряват славяните, частично ги асимилирайки.Аварите създали голяма империя, точно както хуните десетилетия по-рано.Управлението на германските народи е последвано от продължило почти два века и половина номадско управление.Аварският каган контролира огромно количество територия, обхващаща от Виена до река Дон, като често води война срещу византийците, германците и италианците.Панонските авари и другите новопристигнали степни народи в тяхната конфедерация, като кутригурите, се смесват със славянски и германски елементи и напълно поглъщат сарматите.Аварите също свалят подчинените народи и играят важна роля в славянските преселения на Балканите.[9] VII век донася сериозна криза на аварското общество.След неуспешен опит за превземане на Константинопол през 626 г., подчинените народи се надигнаха срещу своето господство, като много като оногурите на изток [10] и славяните на Само на запад се отцепиха.[11] Създаването на Първото българско царство отдалечава Византийската империя от Аварския каганат, така че разширяващата се Франкска империя става неин нов основен съперник.[10] Тази империя е унищожена около 800 г. от франкски и български атаки и преди всичко от вътрешни вражди, но аварското население остава на брой до пристигането на маджарите на Арпад.От 800 г. цялата област на Панонския басейн е под контрола на две сили (Източна Франкия и Първото българско царство).Около 800 г. североизточна Унгария става част от славянското княжество Нитра, което след това става част от Велика Моравия през 833 г.
Франкско управление
Сблъсък на аварите с каролингския франк в началото на 9 век. ©Angus McBride
800 Jan 1

Франкско управление

Pannonian Basin, Hungary
След 800 г. Югоизточна Унгария е завладяна от България.Българите нямат силата да установят ефективен контрол над Трансилвания .[12] Западна Унгария (Панония) е била приток на франките .Под експанзионистичната политика на Кралството на източните франки, рудиментарните славянски държави не можаха да се развият, с изключение на едно, Княжество Моравия, което успя да се разшири в съвременна Западна Словакия.[13] През 839 г. в югозападна Унгария е основано славянското Балатонско княжество (под сюзеренитета на Франк).Панония остава под контрола на франките до унгарското завоевание.[14] Макар и намалени, аварите продължават да обитават Карпатския басейн.Най-значимата част обаче стават бързо нарастващите славяни [15] , които навлизат на територията главно от юг.[16]
895 - 1301
Основа и ранно средновековиеornament
Унгарско завладяване на Карпатския басейн
Унгарско завладяване на Карпатския басейн ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
895 Jan 1 - 1000

Унгарско завладяване на Карпатския басейн

Pannonian Basin, Hungary
Преди пристигането на унгарците, три ранносредновековни сили, Първото българско царство , Източна Франкия и Моравия, са воювали помежду си за контрол над Карпатския басейн.От време на време те наемат унгарски конници като войници.Следователно унгарците, които са живели в понтийските степи на изток от Карпатите, са били запознати с това, което ще стане тяхна родина, когато тяхното завоевание започне.Унгарското завоевание започва в контекста на „късно или „малко“ преселение на народите“.Унгарците завладяват Карпатския басейн по предварително планиран начин, с дълго придвижване между 862–895 г.Същинското завоевание започва от 894 г., когато започват въоръжени конфликти с българи и моравци след молбите за помощ от Арнулф, франкски крал и Лъв VI , византийски император.[17] По време на окупацията унгарците откриха рядко население и не срещнаха добре установени държави или ефективен контрол на която и да е империя в равнината.Те успяват бързо да превземат басейна, [18] побеждавайки Първото българско царство, разпадайки Княжество Моравия и установявайки твърдо своята държава [19] там до 900 г. [20] Археологическите находки показват, че те се заселват в земите близо до Сава и Нитра по това време.[21] Унгарците укрепват контрола си над Карпатския басейн, като побеждават баварската армия в битка, водена при Брезалауспурк на 4 юли 907 г. Те започват серия от кампании към Западна Европа между 899 и 955 г. и също така се насочват към Византийската империя между 943 г. 971. Военната мощ на нацията позволява на унгарците да провеждат успешни ожесточени кампании чак до териториите на съвременна Испания.Въпреки това, те постепенно се установяват в басейна и създават християнска монархия, Кралство Унгария, около 1000 г.
Кралство Унгария
Рицари от 13-ти век ©Angus McBride
1000 Jan 1 - 1301

Кралство Унгария

Hungary
Кралство Унгария възниква в Централна Европа, когато Стефан I, велик принц на унгарците, е коронясан за крал през 1000 или 1001 г. Той укрепва централната власт и принуждава своите поданици да приемат християнството.Въпреки че всички писмени източници подчертават само ролята на немските и италианските рицари и духовници в процеса, значителна част от унгарската лексика за земеделие, религия и държавни въпроси е взета от славянските езици.Гражданските войни и езическите въстания, заедно с опитите на императорите на Свещената Римска империя да разширят властта си над Унгария, застрашават новата монархия.Монархията се стабилизира по време на управлението на Ладислав I (1077–1095) и Коломан (1095–1116).Тези владетели окупират Хърватия и Далмация с подкрепата на част от местното население.И двете царства запазиха своята автономна позиция.Наследниците на Ладислав и Коломан — особено Бела II (1131–1141), Бела III (1176–1196), Андрей II (1205–1235) и Бела IV (1235–1270) — продължиха тази политика на експанзия към Балканския полуостров и земите на изток от Карпатите, превръщайки тяхното кралство в една от големите сили на средновековна Европа.Богата на необработени земи, сребърни, златни и солни находища, Унгария се превръща в предпочитана дестинация главно за германски, италиански и френски колонисти.Тези имигранти са били предимно селяни, които са се заселили в селата, но някои са били занаятчии и търговци, които са създали повечето градове на кралството.Тяхното пристигане изиграва ключова роля за формирането на градския начин на живот, навиците и културата в средновековна Унгария.Местоположението на кралството на кръстопътя на международните търговски пътища благоприятства съвместното съществуване на няколко култури.Романски, готически и ренесансови сгради и литературни произведения, написани на латински, доказват предимно римокатолическия характер на културата;но православни и дори нехристиянски етнически малцинствени общности също са съществували.Латинският беше езикът на законодателството, администрацията и съдебната система, но „езиковият плурализъм“ допринесе за оцеляването на много езици, включително голямо разнообразие от славянски диалекти.
Монголско нашествие
Монголите побеждават християнските рицари в битката при Лигниц, 124 г. ©Angus McBride
1241 Jan 1 - 1238

Монголско нашествие

Hungary
През 1241–1242 г. кралството претърпява сериозен удар в резултат на монголското нашествие в Европа.След като Унгария е нападната от монголите през 1241 г., унгарската армия е победена катастрофално в битката при Мохи.Крал Бела IV бяга от бойното поле, а след това и от страната, след като монголите го преследват до нейните граници.Преди монголците да се оттеглят, голяма част от населението (20-50%) умира.[22] В равнините между 50 и 80% от селищата са унищожени.[23] Само замъци, силно укрепени градове и абатства могат да издържат на атаката, тъй като монголите нямат време за дълги обсади — целта им е да се придвижат на запад възможно най-скоро.Обсадните машини икитайските и персийските инженери, които ги управляваха за монголите, бяха оставени в завладените земи на Киевска Рус.[24] Опустошението, причинено от монголските нашествия, по-късно доведе до поканата на заселници от други части на Европа, особено от Германия.По време на кампанията на монголите срещу Киевска Рус, около 40 000 кумани, членове на номадско племе от езически кипчаки, са прогонени на запад от Карпатите.[25] Там куманите се обръщат към крал Бела IV за защита.[26] Иранските ясици идват в Унгария заедно с куманите, след като са победени от монголите.Куманите съставляват може би до 7–8% от населението на Унгария през втората половина на 13 век.[27] През вековете те са били напълно асимилирани в унгарското население и езикът им е изчезнал, но са запазили своята идентичност и своята регионална автономия до 1876 г. [28]Като следствие от монголските нашествия, крал Бела нарежда изграждането на стотици каменни замъци и укрепления, за да помогне за защита срещу евентуално второ монголско нашествие.Монголците наистина се завръщат в Унгария през 1286 г., но новопостроените системи от каменни замъци и новите военни тактики, включващи по-голям дял тежко въоръжени рицари, ги спират.Нахлуващите монголски сили са победени близо до Пеща от кралската армия на крал Ладислав IV.По-късните нашествия също бяха отблъснати сръчно.Замъците, построени от Бела IV, се оказват много полезни по-късно в дългата борба срещу Османската империя .Разходите за построяването им обаче задължиха унгарския крал към големите феодални земевладелци, така че кралската власт, възстановена от Бела IV, след като баща му Андрей II значително отслабна, отново беше разпръсната сред по-дребното благородство.
Последни Árpáds
Бела IV от Унгария ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1242 Jan 1 - 1299

Последни Árpáds

Hungary
След оттеглянето на монголите Бела IV изоставя политиката си за възстановяване на бившите земи на короната.[29] Вместо това той предостави големи имоти на своите поддръжници и ги призова да построят замъци от камък и хоросан.[30] Той инициира нова вълна на колонизация, която доведе до пристигането на редица германци, моравци, поляци и румънци.[31] Царят отново поканил куманите и ги заселил в равнините край Дунава и Тиса.[32] Група алани, предците на хората от Яс, изглежда са се заселили в кралството приблизително по същото време.[33]Появяват се нови села, състоящи се от дървени къщи, построени една до друга в равни парцели земя.[34] Колибите изчезнаха и бяха построени нови селски къщи, състоящи се от хол, кухня и килер.[35] Най-напредналите селскостопански техники, включително асиметрични тежки плугове, [36] също се разпространяват в цялото кралство.Вътрешната миграция е също така важна за развитието на новите владения, възникващи в бившите кралски земи.Новите земевладелци предоставиха лична свобода и по-благоприятни финансови условия на тези, които пристигнаха в техните имоти, което също даде възможност на селяните, които решиха да не се местят, да подобрят положението си.[37] Бела IV дава привилегии на повече от дузина градове, включително Нагисомбат (Търнава, Словакия) и Пеща.[38]Когато Ладислав IV е убит през 1290 г., Светият престол обявява кралството за вакантен феод.[39] Въпреки че Рим предоставя кралството на сина на сестра му, Карл Мартел, престолонаследник на Кралство Неапол, мнозинството от унгарските господари избират Андрей, внук на Андрей II и син на принц със съмнителна легитимност.[40] Със смъртта на Андрей III мъжката линия на Дома на Арпад изчезва и започва период на анархия.[41]
1301 - 1526
Ера на чужди династии и експанзияornament
Междуцарствие
©Angus McBride
1301 Jan 1 00:01 - 1323

Междуцарствие

Hungary
Смъртта на Андрей III създава възможност за около дузина лордове или „олигарси“, които по това време са постигнали фактическа независимост от монарха, да укрепят своята автономия.[42] Те придобиха всички кралски замъци в редица графства, където всеки беше задължен или да приеме тяхното върховенство, или да напусне.В Хърватия ситуацията за короната става още по-страшна, тъй като вицекралят Пол Шубич и семейство Бабонич постигат фактическа независимост, като Пол Шубич дори сече собствена монета и е наричан от съвременните хърватски историци като „некоронования крал на хърватите“.При новината за смъртта на Андрей III, вицекрал Шубич кани Карл Анжуйски, син на покойния Карл Мартел, да претендира за трона, който побърза за Естергом, където беше коронясан за крал.[43] Повечето светски лордове обаче се противопоставиха на управлението му и предложиха трона на едноименния син на крал Вацлав II от Бохемия.Папски легат убеждава всички лордове да приемат управлението на Чарлз Анжуйски през 1310 г., но повечето територии остават извън кралския контрол.[44] Подпомогнат от прелатите и нарастващ брой по-малки благородници, Чарлз I стартира серия от експедиции срещу великите лордове.Възползвайки се от липсата на единство между тях, той ги победи един по един.[45] Той спечели първата си победа в битката при Розгони (днешно Рожановце, Словакия) през 1312 г. [46]
анжуйци
©Angus McBride
1323 Jan 1 - 1380

анжуйци

Hungary
Чарлз I въвежда централизирана властова структура през 1320-те.Заявявайки, че „думите му имат силата на закон“, той никога повече не свиква парламента.[47] Чарлз I реформира системата на кралските приходи и монополи.Например, той налага „тридесетия“ (данък върху стоките, пренасяни през границите на кралството) [48] и разрешава на земевладелците да задържат една трета от приходите от мини, открити в техните имоти.[49] Новите мини произвеждат около 2250 килограма (4960 фунта) злато и 9000 килограма (20 000 фунта) сребро годишно, което представлява повече от 30 процента от световното производство до испанското завладяване на Америка през 1490-те.[48] ​​Чарлз I също нарежда сеченето на стабилни златни монети по модел на флоренския флорен.[50] Забраната му за търговия с нековано злато доведе до недостиг на европейския пазар, който продължи до смъртта му през 1342 г. [51]Луи I, който е предполагаем наследник на Казимир III от Полша, помага на поляците няколко пъти срещу Литва и Златната орда .[52] По протежение на южните граници Луи I принуждава венецианците да се оттеглят от Далмация през 1358 г. [53] и принуждава редица местни владетели (включително Твртко I от Босна и Лазар от Сърбия) да приемат неговия сюзеренитет.Религиозният фанатизъм е един от характерните елементи на царуването на Луи I.[54] Той се опита, но без успех, да превърне много от православните си поданици в католицизъм насила.[55] Той изгонва евреите около 1360 г., но им позволява да се върнат през 1367 г. [56]
Кръстоносният поход на Сигизмунд
©Angus McBride
1382 Jan 1 - 1437

Кръстоносният поход на Сигизмунд

Hungary
През 1390 г. Стефан Лазаревич от Сърбия приема сюзеренитета на османския султан, като по този начин експанзията на Османската империя достига южните граници на Унгария.[57] Сигизмунд решава да организира кръстоносен поход срещу османците.[58] Голяма армия, състояща се главно от френски рицари, се събра, но кръстоносците бяха победени в битката при Никополис през 1396 г. [59]Османците окупират крепостта Голубац през 1427 г. и започват редовно да ограбват съседните земи.[60] Северните региони на кралството (днешна Словакия) са ограбвани почти всяка година от чешките хусити от 1428 г. [61] Въпреки това, идеите на хуситите се разпространяват в южните области, главно сред бюргерите от Szerémség.Хуситските проповедници са и първите, които превеждат Библията на унгарски.Въпреки това, всички хусити са или екзекутирани, или изгонени от Szerémség в края на 1430-те.[62]
Play button
1437 Jan 1 - 1486

Епоха на Хуняди

Hungary
В края на 1437 г. имотите избират Алберт V Австрийски за крал на Унгария.Той умира от дизентерия по време на неуспешна военна операция срещу Османската империя през 1439 г. Въпреки че вдовицата на Алберт, Елизабет Люксембургска, ражда посмъртно син, Ладислав V, повечето благородници предпочитат монарх, способен да се бие.Те предлагат короната на Владислав III от Полша.И Ладислав, и Владислав бяха короновани, което предизвика гражданска война.Йоан Хуняди е водеща унгарска военна и политическа фигура в Централна и Югоизточна Европа през 15 век.Владислав назначава Хуняди (заедно с неговия близък приятел, Николас Уйлаки) да командва южната защита през 1441 г. Хуняди прави няколко нападения срещу османците.По време на неговата „дълга кампания“ от 1443-1444 г. унгарските сили проникват чак до София в рамките на Османската империя.Светият престол организира нов кръстоносен поход, но османците унищожават християнските сили в битката при Варна през 1444 г., по време на която Владислав е убит.Събраните благородници избират сина на Джон Хуняди, Матиас Хуняди, за крал през 1458 г. Крал Матиас въвежда широкообхватни фискални и военни реформи.Увеличените кралски приходи позволиха на Матиас да създаде и поддържа постоянна армия.Състои се главно от чешки, немски и унгарски наемници, неговата "Черна армия" е една от първите професионални военни сили в Европа.[63] Матиас укрепва мрежата от крепости по южната граница, [64] но не следва настъпателната антиосманска политика на баща си.Вместо това той започна атаки срещу Бохемия, Полша и Австрия, твърдейки, че се опитва да създаде достатъчно силен съюз, за ​​да изгони османците от Европа.Дворът на Матиас беше "безспорно сред най-блестящите в Европа".[65] Неговата библиотека, Bibliotheca Corviniana със своите 2000 ръкописа, е втората по големина сред съвременните книжни колекции.Матиас е първият монарх на север от Алпите, който въвежда италиански ренесансов стил в своите владения.Вдъхновен от втората си съпруга Беатриче от Неапол, той възстановява кралските дворци в Буда и Вишеград под егидата на италиански архитекти и художници след 1479 г.
Play button
1490 Jan 1 - 1526

Упадък и разделяне на Кралство Унгария

Hungary
Реформите на Матиас не оцеляват през бурните десетилетия, последвали смъртта му през 1490 г. Олигархия от свадливи магнати поема контрола над Унгария.Тъй като не искаха друг жесток крал, те осигуриха присъединяването на Владислав II, крал на Бохемия и син на Казимир IV от Полша, точно поради неговата прословута слабост: той беше известен като крал Добже или Добзе (което означава „добре“ ), поради навика си да приема без съмнение всяка петиция и документ, поставени пред него.Владислав II също премахна данъците, които поддържаха наемната армия на Матиас.В резултат на това царската армия се разпръсна точно когато турците заплашваха Унгария.Магнатите също така разтуриха администрацията на Матиас и антагонизираха по-малките благородници.Когато Владислав II умира през 1516 г., неговият десетгодишен син Луи II става крал, но кралски съвет, назначен от диетата, управлява страната.Унгария беше в състояние на почти анархия под управлението на магнатите.Финансите на краля бяха хаос;той взема заеми, за да покрие разходите на домакинството си, въпреки факта, че те възлизат на около една трета от националния доход.Защитата на страната отслабна, тъй като граничарите останаха неплатени, крепостите се разпаднаха, а инициативите за увеличаване на данъците за укрепване на отбраната бяха задушени.През август 1526 г. османците под ръководството на Сюлейман се появяват в Южна Унгария и той насочва близо 100 000 турско-ислямски войски към сърцето на Унгария.Унгарската армия, наброяваща около 26 000 души, посреща турците при Мохач.Въпреки че унгарските войски бяха добре оборудвани и обучени, им липсваше добър военачалник, докато подкрепленията от Хърватия и Трансилвания не пристигнаха навреме.Те бяха напълно победени, с до 20 000 убити на полето, докато самият Луис умря, когато падна от коня си в тресавище.След смъртта на Луи съперничещите фракции на унгарските благородници едновременно избират двама крале, Йоан Заполя и Фердинанд Хабсбургски.Турците се възползват от възможността, завладяват град Буда и след това разделят страната през 1541 г.
1526 - 1709
Османска окупация и господство на Хабсбургитеornament
Кралска Унгария
©Angus McBride
1526 Jan 1 00:01 - 1699

Кралска Унгария

Bratislava, Slovakia
Кралска Унгария е името на частта от средновековното Кралство Унгария, където Хабсбургите са признати за крале на Унгария в резултат на османската победа в битката при Мохач (1526) и последвалото разделяне на страната.Временно териториално разделение между съперничещите владетели Йоан I и Фердинанд I настъпва едва през 1538 г., съгласно Договора от Нагиварад, [66] когато Хабсбургите получават северната и западната част на страната (Кралска Унгария), с новата столица Пресбург (Пожони). , сега Братислава).Йоан I осигури източната част на кралството (известно като Източното унгарско кралство).Хабсбургските монарси се нуждаят от икономическата мощ на Унгария за османските войни.По време на османските войни територията на бившето кралство Унгария е намалена с около 60 процента.Въпреки тези огромни териториални и демографски загуби, по-малката и тежко разкъсвана от войни кралска Унгария беше толкова важна, колкото австрийските наследствени земи или земите на бохемската корона в края на 16 век.[67]Територията на днешна Словакия и северозападна Трансдунавия са били части от това държавно устройство, докато контролът върху региона на североизточна Унгария често се измества между Кралска Унгария и Княжество Трансилвания.Централните територии на средновековното унгарско кралство са анексирани от Османската империя за 150 години (вижте Османска Унгария).През 1570 г. Джон Сигизмунд Заполя абдикира като крал на Унгария в полза на император Максимилиан II съгласно условията на Договора от Шпайер.Терминът „Кралска Унгария“ изчезва от употреба след 1699 г. и хабсбургските крале наричат ​​новоразширената страна с по-официалния термин „Кралство Унгария“.
Османска Унгария
Османските войници 16-17 век. ©Osprey Publishing
1541 Jan 1 - 1699

Османска Унгария

Budapest, Hungary
Османска Унгария е южната и централната част на това, което е било Кралство Унгария в периода на късното средновековие и които са били завладени и управлявани от Османската империя от 1541 до 1699 г. Османското владичество обхваща почти целия регион на Голямата унгарска равнина (с изключение на североизточните части) и Южен Задунав.Територията е нападната и присъединена към Османската империя от султан Сюлейман Великолепни между 1521 и 1541 г. Северозападният ръб на Унгарското кралство остава незавладян и признава членовете на Камарата на Хабсбургите за крале на Унгария, давайки му името „Кралски Унгария".След това границата между двете става фронтовата линия в османско-хабсбургските войни през следващите 150 години.След поражението на османците във Великата турска война, по-голямата част от османска Унгария е преотстъпена на Хабсбургите съгласно договора от Карловиц през 1699 г.По време на османското владичество Унгария е разделена за административни цели на еялети (провинции), които по-нататък са разделени на санджаци.Собствеността върху голяма част от земята е разпределена на османските войници и служители, като около 20% от територията се запазва от османската държава.Като гранична територия голяма част от Османска Унгария е била силно укрепена с войскови гарнизони.Оставайки икономически слабо развит, той се превръща в източване на османските ресурси.Въпреки че има известна имиграция от други части на империята и някои обръщания към исляма, територията остава до голяма степен християнска.Османците са относително религиозно толерантни и тази толерантност позволява на протестантството да просперира за разлика от кралска Унгария, където Хабсбургите го потискат.До края на 16 век около 90% от населението е протестантско, главно калвинистко.В тези времена територията на днешна Унгария започва да претърпява промени поради османската окупация.Огромни земи останаха незаселени и покрити с гори.Наводнените равнини се превърнаха в блата.Животът на жителите от османска страна е опасен.Селяните бягат в горите и блатата, образувайки партизански отряди, известни като хайдушки отряди.В крайна сметка територията на днешна Унгария се превръща в източване на Османската империя, поглъщайки голяма част от нейните приходи в поддръжката на дълга верига от гранични крепости.Някои части от икономиката обаче процъфтяваха.В огромните ненаселени райони общините отглеждат добитък, който е откаран в Южна Германия и Северна Италия - в някои години те изнасят 500 000 глави добитък.Виното се търгува с Чехия, Австрия и Полша.
Play button
1683 Jul 14 - 1699 Jan 26

Велика турска война

Hungary
Великата турска война, наричана още Войните на Свещената лига, е поредица от конфликти между Османската империя и Свещената лига, състояща се от Свещената Римска империя, Полша -Литва, Венеция , Русия и Кралство Унгария.Интензивните битки започват през 1683 г. и завършват с подписването на Карловицкия договор през 1699 г. Поражението на османските сили, водени от великия везир Кара Мустафа паша при втората обсада на Виена през 1683 г., в ръцете на комбинираните армии на Полша и Свещената Римска империя при Йоан III Собиески е решаващото събитие, което променя баланса на силите в региона.Съгласно условията на Карловицкия договор, който слага край на Великата турска война през 1699 г., османците отстъпват на Хабсбургите голяма част от територията, която преди това са отнели от средновековното кралство Унгария.След този договор членовете на династията на Хабсбургите управляват много разширено Хабсбургско кралство Унгария.
Войната за независимост на Ракоци
Kuruc се готви да атакува пътуваща карета и ездачи, c.1705 г ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1703 Jun 15 - 1711 May 1

Войната за независимост на Ракоци

Hungary
Войната за независимост на Ракоци (1703–1711) е първата значителна борба за свобода в Унгария срещу абсолютисткото управление на Хабсбургите.Тя се бори от група благородници, богати и високопоставени прогресисти, които искаха да сложат край на неравенството на властовите отношения, водени от Франциск II Ракоци (II. Rákóczi Ferenc на унгарски).Неговите основни цели бяха да защитава правата на различните социални слоеве и да осигури икономическото и социално развитие на страната.Поради неблагоприятното съотношение на силите, политическата ситуация в Европа и вътрешните конфликти борбата за свобода в крайна сметка беше потушена, но успя да предпази Унгария от това да стане неразделна част от Хабсбургската империя и нейната конституция беше запазена, въпреки че беше само формалност.След напускането на османците, Хабсбургите доминират в Унгарското кралство.Подновеното желание на унгарците за свобода води до войната за независимост на Ракоци.Най-важните причини за войната са новите и по-високи данъци и подновеното протестантско движение.Ракоци е унгарски благородник, син на легендарната героиня Илона Зрини.Прекарва част от младостта си в австрийски плен.Куруците са войски на Ракоци.Първоначално армията на Курук постигна няколко важни победи благодарение на превъзходната си лека кавалерия.Оръжията им са били предимно пистолети, леки саби и фокос.В битката при Сейнт Готард (1705) Янош Ботиан побеждава решително австрийската армия.Унгарският полковник Адам Балог почти залови Йосиф I, крал на Унгария и ерцхерцог на Австрия.През 1708 г. Хабсбургите най-накрая побеждават основната унгарска армия в битката при Тренсен и това намалява по-нататъшната ефективност на армията на Курук.Докато унгарците са изтощени от битките, австрийците побеждават френската армия във Войната за испанското наследство.Те биха могли да изпратят повече войски в Унгария срещу бунтовниците.Трансилвания отново става част от Унгария в края на 17 век и се ръководи от губернатори.
1711 - 1848
Реформа и национално пробужданеornament
Унгарската революция от 1848 г
Народната песен се рецитира в Националния музей ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1848 Mar 15 - 1849 Oct 4

Унгарската революция от 1848 г

Hungary
Унгарският национализъм се появява сред интелектуалците, повлияни от епохата на Просвещението и романтизма.Разраства се бързо, осигурявайки основата за революцията от 1848-49 г.Особен акцент имаше върху маджарския език, който замени латинския като език на държавата и училищата.[68] През 1820 г. император Франциск I е принуден да свика Унгарския парламент, който открива периода на реформи.Въпреки това напредъкът се забавя от благородниците, които се придържат към своите привилегии (освобождаване от данъци, изключителни права на глас и т.н.).Следователно постиженията са били предимно със символичен характер, като прогреса на маджарския език.На 15 март 1848 г. масовите демонстрации в Пеща и Буда позволяват на унгарските реформисти да прокарат списък от дванадесет искания.Унгарският парламент се възползва от революциите от 1848 г. в областите на Хабсбургите, за да приеме Априлските закони, цялостна законодателна програма от десетки реформи на гражданските права.Изправен пред революция както у дома, така и в Унгария, австрийският император Фердинанд I първо трябваше да приеме унгарските искания.След като австрийското въстание е потушено, нов император Франц Йосиф заменя епилептичния си чичо Фердинанд.Йосиф отхвърли всички реформи и започна да се въоръжава срещу Унгария.Година по-късно, през април 1849 г., е създадено независимо правителство на Унгария.[69]Новото правителство се отдели от Австрийската империя.[70] Къщата на Хабсбургите е детронирана в унгарската част на Австрийската империя и е провъзгласена първата Република Унгария с Лайош Кошут като губернатор и президент.Първият министър-председател е Лайош Батияни.Йосиф и неговите съветници умело манипулират етническите малцинства на новата нация, хърватските, сръбските и румънските селяни, водени от свещеници и офицери, твърдо лоялни на Хабсбургите, и ги подтикват да се разбунтуват срещу новото правителство.Унгарците бяха подкрепени от огромното мнозинство от словаците, германците и русините в страната и почти всички евреи, както и от голям брой полски, австрийски и италиански доброволци.[71]Много представители на неунгарски националности си осигуриха високи позиции в унгарската армия, например генерал Янош Дамянич, етнически сърбин, който стана унгарски национален герой чрез командването си на 3-ти унгарски армейски корпус.Първоначално унгарските сили (Honvédség) успяха да задържат позициите си.През юли 1849 г. унгарският парламент провъзгласява и постановява най-прогресивните етнически и малцинствени права в света, но е твърде късно.За да покори унгарската революция, Йосиф е подготвил войските си срещу Унгария и е получил помощ от „жандарма на Европа“, руския цар Николай I. През юни руските армии нахлуват в Трансилвания в съгласие с австрийските армии, маршируващи към Унгария от западните фронтове, на които те е победила (Италия, Галисия и Бохемия).Руските и австрийските сили победиха унгарската армия и генерал Артур Гьоргей се предаде през август 1849 г. След това австрийският маршал Юлиус Фрайхер фон Хайнау стана губернатор на Унгария за няколко месеца и на 6 октомври нареди екзекуцията на 13 водачи на унгарската армия като както и министър-председателя Batthyány;Кошут избяга в изгнание.След войната от 1848–1849 г. страната потъва в „пасивна съпротива“.Ерцхерцог Албрехт фон Хабсбург е назначен за губернатор на Кралство Унгария и това време е запомнено с германизацията, преследвана с помощта на чешки офицери.
1867 - 1918
Австро-Унгарската империя и световната войнаornament
Австро-Унгария
Парад в Прага, Кралство Бохемия, 1900 г ©Emanuel Salomon Friedberg
1867 Jan 1 - 1918

Австро-Унгария

Austria
Големи военни поражения, като битката при Königgrätz през 1866 г., принудиха император Йосиф да приеме вътрешни реформи.За да успокои унгарските сепаратисти, императорът сключва справедлива сделка с Унгария, Австро-унгарския компромис от 1867 г., договорен от Ференц Деак, с който двойната монархия на Австро-Унгария възниква.Двете кралства се управляват отделно от два парламента от две столици, с общ монарх и обща външна и военна политика.Икономически империята е била митнически съюз.Първият министър-председател на Унгария след компромиса беше граф Гюла Андраши.Старата унгарска конституция е възстановена и Франц Йосиф е коронясан за крал на Унгария.Нацията Австро-Унгария е географски втората по големина страна в Европа след Русия.Нейните територии са оценени на 621 540 квадратни километра (239 977 квадратни мили) през 1905 г. [72] След Русия и Германската империя, тя е третата по население страна в Европа.Епохата е свидетел на значително икономическо развитие в селските райони.Предишната изостанала унгарска икономика става сравнително модерна и индустриализирана в началото на 20-ти век, въпреки че селското стопанство остава доминиращо в БВП до 1880 г. През 1873 г. старата столица Буда и Обуда (древна Буда) са официално слети с третия град, Пеща , създавайки по този начин новия метрополис Будапеща.Пеща се превърна в административен, политически, икономически, търговски и културен център на страната.Технологичният напредък ускори индустриализацията и урбанизацията.БВП на глава от населението нараства с приблизително 1,45% годишно от 1870 до 1913 г., сравнявайки го много благоприятно с други европейски нации.Водещите индустрии в тази икономическа експанзия са електричеството и електротехнологиите, телекомуникациите и транспортът (особено локомотиви, трамваи и корабостроене).Ключовите символи на индустриалния прогрес бяха концернът Ganz и заводите Tungsram.Много от държавните институции и модерни административни системи на Унгария са създадени през този период.Преброяването на унгарската държава през 1910 г. (с изключение на Хърватия) регистрира разпределение на населението от унгарци 54,5%, румънци 16,1%, словаци 10,7% и немци 10,4%.[73] Религиозната деноминация с най-голям брой последователи е римокатолицизмът (49,3%), следван от калвинизма (14,3%), гръцкото православие (12,8%), гръцки католицизъм (11,0%), лутеранството (7,1%) и юдаизма (5,0%)
Унгария в Първата световна война
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1914 Aug 1 - 1918 Nov 11

Унгария в Първата световна война

Europe
След убийството на австрийския ерцхерцог Франц Фердинанд в Сараево на 28 юни 1914 г. серия от кризи ескалира бързо.Общата война започва на 28 юли с обявяване на война на Сърбия от Австро-Унгария.Австро-Унгария набира 9 милиона войници през Първата световна война , от които 4 милиона са от кралство Унгария.Австро-Унгария воюва на страната на Германия , България и Османската империя — така наречените Централни сили.Те окупираха Сърбия, а Румъния обяви война.След това Централните сили завладяват Южна Румъния и румънската столица Букурещ.През ноември 1916 г. император Франц Йосиф умира;новият монарх, император Карл I Австрийски (IV. Károly), симпатизира на пацифистите в своето царство.На изток Централните сили отблъскват атаките на Руската империя .Източният фронт на така наречените сили на Антантата, съюзени с Русия, напълно се разпадна.Австро-Унгария се оттегля от победените страни.На италианския фронт австро-унгарската армия не може да постигне по-успешен напредък срещуИталия след януари 1918 г. Въпреки успехите на Източния фронт, Германия претърпява безизходица и евентуално поражение на по-определящия Западен фронт.До 1918 г. икономическата ситуация в Австро-Унгария се влошава тревожно;стачките във фабриките бяха организирани от леви и пацифистки движения, а въстанията в армията бяха станали нещо обичайно.В столиците Виена и Будапеща австрийските и унгарските леви либерални движения и техните лидери подкрепят сепаратизма на етническите малцинства.Австро-Унгария подписва примирието във Вила Джусти в Падуа на 3 ноември 1918 г. През октомври 1918 г. личната уния между Австрия и Унгария е разтрогната.
1918 - 1989
Междувоенен период, Втора световна война и комунистическа ераornament
Унгария между световните войни
Комунистът Йожеф Погани говори на революционни войници по време на революцията от 1919 г. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1919 Jan 1 - 1944

Унгария между световните войни

Hungary
Междувоенният период в Унгария, обхващащ от 1919 до 1944 г., е белязан от значителни политически и териториални промени.След Първата световна война Договорът от Трианон през 1920 г. драстично намалява територията и населението на Унгария, което води до широко разпространено недоволство.Загубата на две трети от нейната територия накара страната да се присъедини към Германия и Италия в опит да си върне загубените земи.Режимът на адмирал Миклош Хорти, управлявал от 1920 г. до 1944 г., се фокусира върху антикомунистическата политика и се стреми да създаде съюзи за преразглеждане на следвоенното споразумение.През 30-те години на миналия век Унгария прогресивно се придвижва към по-тясно сближаване с нацистка Германия и фашистка Италия.Външната политика на страната е насочена към възстановяване на територии, загубени от съседните държави, което води до участие в анексирането на Чехословакия и Югославия.Унгария се присъединява към Силите на Оста през Втората световна война , което първоначално изглежда изпълнява териториалните амбиции.Въпреки това, когато войната се обърна срещу Оста, Унгария се опита да договори отделен мир, което доведе до германска окупация през 1944 г. Окупацията доведе до създаването на марионетно правителство, значително преследване на евреите и по-нататъшно участие във войната до крайната окупация от съветските сили.
Унгария във Втората световна война
Кралската унгарска армия през Втората световна война. ©Osprey Publishing
1940 Nov 20 - 1945 May 8

Унгария във Втората световна война

Central Europe
По време на Втората световна война Кралство Унгария е член на силите на Оста.[74] През 30-те години на миналия век Кралство Унгария разчита на увеличената търговия сфашистка Италия и нацистка Германия , за да се измъкне от Голямата депресия.Унгарската политика и външната политика стават по-ярко националистически до 1938 г. и Унгария възприема иредентистка политика, подобна на тази на Германия, опитвайки се да включи етническите унгарски области в съседните страни в Унгария.Унгария се възползва териториално от отношенията си с Оста.Бяха договорени споразумения относно териториални спорове с Чехословашката република, Словашката република и Кралство Румъния .На 20 ноември 1940 г. Унгария става четвъртият член, който се присъединява към силите на Оста, когато подписва Тристранния пакт.[75] На следващата година унгарските сили участват в нахлуването в Югославия и в нахлуването в Съветския съюз .Тяхното участие беше отбелязано от германските наблюдатели с особената си жестокост, като окупираните народи бяха подложени на произволно насилие.За унгарските доброволци понякога се говори, че участват в „убийствен туризъм“.[76]След две години война срещу Съветския съюз министър-председателят Миклош Калай започва мирни преговори със Съединените щати и Обединеното кралство през есента на 1943 г. [77] Берлин вече е подозрителен към правителството на Калай и през септември 1943 г. германският генерал Щабът подготви проект за нахлуване и окупация на Унгария.През март 1944 г. германските сили окупират Унгария.Когато съветските сили започват да заплашват Унгария, между Унгария и СССР е подписано примирие от регента Миклош Хорти.Скоро след това синът на Хорти е отвлечен от немски командоси и Хорти е принуден да отмени примирието.Тогава регентът беше свален от власт, докато унгарският фашистки лидер Ференц Салаши създаде ново правителство с подкрепата на Германия.През 1945 г. унгарските и германските сили в Унгария са победени от настъпващите съветски армии.[78]Приблизително 300 000 унгарски войници и повече от 600 000 цивилни са загинали по време на Втората световна война, включително между 450 000 и 606 000 евреи [79] и 28 000 роми.[80] Много градове са повредени, най-вече столицата Будапеща.Повечето евреи в Унгария бяха защитени от депортиране в немски лагери за унищожение през първите няколко години от войната, въпреки че бяха подложени на продължителен период на потисничество от антиеврейските закони, които налагаха ограничения върху участието им в обществения и икономическия живот.[81]
Комунистически период в Унгария
Унгарски пропаганден плакат ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1949 Jan 1 - 1989

Комунистически период в Унгария

Hungary
Втората унгарска република е парламентарна република, създадена за кратко след разпадането на Кралство Унгария на 1 февруари 1946 г. и самата тя е разпусната на 20 август 1949 г. Тя е наследена от Унгарската народна република.Унгарската народна република е еднопартийна социалистическа държава от 20 август 1949 г. [82] до 23 октомври 1989 г. [83] Тя се управлява от Унгарската социалистическа работническа партия, която е под влиянието на Съветския съюз .[84] В съответствие с Московската конференция от 1944 г. Уинстън Чърчил и Йосиф Сталин се споразумяха след войната Унгария да бъде включена в съветската сфера на влияние.[85] HPR остава да съществува до 1989 г., когато опозиционните сили слагат края на комунизма в Унгария.Държавата се смята за наследник на Републиката на съветите в Унгария, която е създадена през 1919 г. като първата комунистическа държава, създадена след Руската съветска федеративна социалистическа република (Руска СФСР).През 40-те години на миналия век Съветският съюз го обявява за "народна демократична република".Географски тя граничи с Румъния и Съветския съюз (през Украинската ССР) на изток;Югославия (през СР Хърватия, Сърбия и Словения) на югозапад;Чехословакия на север и Австрия на запад.Същата политическа динамика продължи през годините, като Съветският съюз натиска и маневрира унгарската политика чрез Унгарската комунистическа партия, намесвайки се винаги, когато е необходимо, чрез военна принуда и тайни операции.[86] Политическата репресия и икономическият упадък доведоха до общонационално народно въстание през октомври-ноември 1956 г., известно като Унгарската революция от 1956 г., което беше най-големият единичен акт на несъгласие в историята на Източния блок.След като първоначално позволи на революцията да протече, Съветският съюз изпрати хиляди войници и танкове, за да смаже опозицията и да установи ново контролирано от Съветския съюз правителство под ръководството на Янош Кадар, убивайки хиляди унгарци и прогонвайки стотици хиляди в изгнание.Но в началото на 60-те години на миналия век правителството на Кадар значително смекчи своята линия, прилагайки уникална форма на полулиберален комунизъм, известен като „Гулаш комунизъм“.Държавата разреши вноса на определени западни потребителски и културни продукти, даде на унгарците по-голяма свобода да пътуват в чужбина и значително намали тайната полицейска държава.Тези мерки спечелиха на Унгария прозвището на „най-веселата казарма в социалистическия лагер“ през 60-те и 70-те години.[87]Един от най-дълго управлявалите лидери на 20-ти век, Кадар най-накрая ще се пенсионира през 1988 г., след като е бил принуден да напусне поста си от още повече прореформаторски сили на фона на икономически спад.Унгария остана така до края на 80-те години на миналия век, когато избухна смут в Източния блок, кулминиращ с падането на Берлинската стена и разпадането на Съветския съюз.Въпреки края на комунистическия контрол в Унгария, конституцията от 1949 г. остава в сила с изменения, които отразяват прехода на страната към либерална демокрация.На 1 януари 2012 г. конституцията от 1949 г. беше заменена с чисто новата конституция.
Play button
1956 Jun 23 - Nov 4

Унгарската революция от 1956 г

Hungary
Унгарската революция от 1956 г., известна още като Унгарското въстание, е революция в цялата страна срещу правителството на Унгарската народна република (1949–1989) и политиките, причинени от подчинението на правителството на Съветския съюз (СССР).Въстанието продължава 12 дни, преди да бъде потушено от съветските танкове и войски на 4 ноември 1956 г. Хиляди са убити и ранени, а близо четвърт милион унгарци напускат страната.[88]Унгарската революция започна на 23 октомври 1956 г. в Будапеща, когато студенти призоваха гражданското население да се присъедини към тях в сградата на унгарския парламент, за да протестират срещу геополитическото господство на СССР в Унгария чрез сталинисткото правителство на Mátyás Rákosi.Делегация от студенти влезе в сградата на Magyar Rádió, за да излъчи шестнадесетте си искания за политически и икономически реформи пред гражданското общество, но бяха задържани от охраната.Когато протестиращите студенти пред сградата на радиото поискаха освобождаването на тяхната делегация, полицаи от ÁVH (Агент за държавна защита) застреляха и убиха няколко от тях.[89]Следователно унгарците се организират в революционни милиции, за да се бият срещу ÁVH;местни унгарски комунистически лидери и полицаи от ÁVH бяха заловени и убити или линчувани;а политическите затворници бяха освободени и въоръжени.За да реализират своите политически, икономически и социални искания, местните съвети (работнически съвети) поемат контрола върху общинското управление от Унгарската партия на трудещите се (Magyar Dolgozók Pártja).Новото правителство на Имре Наги разпуска ÁVH, обявява оттеглянето на Унгария от Варшавския договор и обещава да възстанови свободните избори.До края на октомври ожесточените боеве са утихнали.Въпреки че първоначално желаеше да преговаря за изтеглянето на Съветската армия от Унгария, СССР потуши Унгарската революция на 4 ноември 1956 г. и се бори с унгарските революционери до 10 ноември;потушаването на Унгарското въстание уби 2500 унгарци и 700 войници от съветската армия и принуди 200 000 унгарци да потърсят политическо убежище в чужбина.[90]
1989
Съвременна Унгарияornament
Трета република
Изтегляне на съветските войски от Унгария, 1 юли 1990 г. ©Miroslav Luzetsky
1989 Jan 1 00:01

Трета република

Hungary
Първите свободни парламентарни избори, проведени през май 1990 г., на практика бяха плебисцит за комунизма.Ревитализираните и реформирани комунисти се представиха зле.Популистките, дясноцентристките и либералните партии се представиха най-добре, като MDF спечели 43% от гласовете, а SZDSZ спечели 24%.При премиера Йожеф Антал МДФ формира дясноцентристко коалиционно правителство с Независимата партия на дребните собственици и Християндемократическата народна партия, за да управлява мнозинството от 60% в парламента.Между юни 1991 г. съветските войски ("група армии Юг") напускат Унгария.Общият брой на съветския военен и цивилен персонал, разположен в Унгария, е около 100 000 души, разполагащи с приблизително 27 000 бойна техника.Изтеглянето е извършено с 35 000 вагона.Последните части, командвани от генерал Виктор Силов, пресичат унгарско-украинската граница при Захони-Чоп.Коалицията беше повлияна от социализма на Хорн, от икономическия фокус на неговите технократи (които бяха образовани на Запад през 1970-те и 1980-те години) и поддръжници на бивши кадрови предприемачи, както и от своя либерален коалиционен партньор SZDSZ.Изправен пред заплахата от фалит на държавата, Хорн инициира икономически реформи и агресивна приватизация на държавни предприятия към мултинационални компании в замяна на очакванията за инвестиции (под формата на реконструкция, разширение и модернизация).Социалистическо-либералното правителство прие програма за фискални икономии, пакета Бокрос през 1995 г., което имаше драматични последици за социалната стабилност и качеството на живот.Правителството въведе такси за обучение след завършено средно образование, частично приватизира държавните служби, но подкрепя науката както пряко, така и непряко, чрез частния сектор.Правителството следваше външна политика на интеграция с евроатлантическите институции и помирение със съседните страни.Критиците твърдят, че политиките на управляващата коалиция са по-десни от тези на предишното дясно правителство.

Footnotes 1. Benda, Kálmán (General Editor) (1981). Magyarország történeti kronológiája - I. kötet: A kezdetektől 1526-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó. p. 350. ISBN 963-05-2661-1.
 2. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története - 895-1301 The History of Hungary - From 895 to 1301. Budapest: Osiris. p. 316. ISBN 963-379-442-0.
 3. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó., p. 10.
 4. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 17.
 5. Vékony, Gábor (2000). Dacians, Romans, Romanians. Matthias Corvinus Publishing. ISBN 1-882785-13-4, p. 38.
 6. Kontler, László (2002). A History of Hungary: Millennium in Central Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-40390-317-4, p. 29.
 7. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 20.
 8. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 22.
 9. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 21.
 10. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 22.
 11. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris., p. 23.
 12. Barta, István; Berend, Iván T.; Hanák, Péter; Lackó, Miklós; Makkai, László; Nagy, Zsuzsa L.; Ránki, György (1975). Pamlényi, Ervin (ed.). A history of Hungary. Translated by Boros, László; Farkas, István; Gulyás, Gyula; Róna, Éva. London: Collet's. ISBN 9780569077002., p. 22.
 13. Kontler, László (2002). A History of Hungary: Millennium in Central Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-40390-317-4, p. 33.
 14. Szőke, M. Béla (2014). Gergely, Katalin; Ritoók, Ágnes (eds.). The Carolingian Age in the Carpathians (PDF). Translated by Pokoly, Judit; Strong, Lara; Sullivan, Christopher. Budapest: Hungarian National Museum. p. 112. ISBN 978-615-5209-17-8, p. 112.
 15. Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó, p. 23.
 16. Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris, p. 26.
 17. Engel, Pál; Ayton, Andrew (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526. I.B. Tauris. ISBN 978-0-85773-173-9.
 18. Macartney, Carlile A. (1962). Hungary: a short history. Chicago University Press. p. 5. ISBN 9780852240359.
 19. Szabados, György (2019). Miljan, Suzana; B. Halász, Éva; Simon, Alexandru (eds.). "The origins and the transformation of the early Hungarian state" (PDF). Reform and Renewal in Medieval East and Central Europe: Politics, Law and Society. Zagreb.
 20. Engel, Pál (1990). Glatz, Ferenc; Burucs, Kornélia (eds.). Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Vol. Magyarok Európában I. Budapest: Háttér Lapkiadó és Könykiadó. p. 97. ISBN 963-7403-892.
 21. Barta, István; Berend, Iván T.; Hanák, Péter; Lackó, Miklós; Makkai, László; Nagy, Zsuzsa L.; Ránki, György (1975). Pamlényi, Ervin (ed.). A history of Hungary. Translated by Boros, László; Farkas, István; Gulyás, Gyula; Róna, Éva. London: Collet's. ISBN 9780569077002, p. 22.
 22. "One Thousand Years of Hungarian Culture" (PDF). Kulugyminiszterium.hu. Archived from the original (PDF) on 8 April 2008. Retrieved 29 March 2008.
 23. Makkai, Laszló (1994). "Transformation into a Western-type State, 1196-1301". In Sugar, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Bloomington, IN: Indiana University Press. p. 27. ISBN 0-253-20867-X.
 24. Chambers, James (1979). The Devil's Horsemen: The Mongol Invasion of Europe. New York City: Atheneum Books. ISBN 978-0-68910-942-3.
 25. Hévizi, Józsa (2004). Autonomies in Hungary and Europe: A Comparative Study (PDF). Translated by Thomas J. DeKornfeld (2nd Enlarged ed.). Buffalo, New York: Corvinus Society. pp. 18–19. ISBN 978-1-88278-517-9.
 26. "Mongol Invasions: Battle of Liegnitz". HistoryNet. 12 June 2006.
 27. Berend, Nóra (2001). At the Gate of Christendom: Jews, Muslims, and 'Pagans' in medieval Hungary, c. 1000-c. 1300. Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 72. ISBN 0-521-65185-9.
 28. "Jászberény". National and Historical Symbols of Hungary. Archived from the original on 29 July 2008. Retrieved 20 September 2009.
 29. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 80.
 30. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 104.
 31. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 81.
 32. Molnár, Miklós (2001). A Concise History of Hungary. Cambridge Concise Histories. Translated by Anna Magyar. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66736-4, p. 38.
 33. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 105.
 34. Makkai, László (1994). "The Hungarians' prehistory, their conquest of Hungary and their raids to the West to 955; The foundation of the Hungarian Christian state, 950–1196; Transformation into a Western-type state, 1196–1301". In Sugár, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Indiana University Press. pp. 8–33. ISBN 0-253-20867-X, p. 33.
 35. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 272.
 36. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 111.
 37. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 112.
 38. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, pp. 112–113.
 39. Makkai, László (1994). "The Hungarians' prehistory, their conquest of Hungary and their raids to the West to 955; The foundation of the Hungarian Christian state, 950–1196; Transformation into a Western-type state, 1196–1301". In Sugár, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Indiana University Press. pp. 8–33. ISBN 0-253-20867-X, p. 31.
 40. Engel, Pál (2001). Ayton, Andrew (ed.). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. Translated by Tamás Pálosfalvi. I.B. Tauris. ISBN 1-86064-061-3, p. 110.
 41. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 84.
 42. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 84.
 43. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 126.
 44. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 130.
 45. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 88.
 46. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 131.
 47. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 133.
 48. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, pp. 192-193.
 49. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, p. 90.
 50. Bak, János (1994). The late medieval period, 1382–1526. In: Sugár, Peter F. (General Editor); Hanák, Péter (Associate Editor); Frank, Tibor (Editorial Assistant); A History of Hungary; Indiana University Press; ISBN 0-253-20867-X, p. 58.
 51. Sedlar, Jean W. (1994). East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. University of Washington Press. ISBN 0-295-97290-4, p. 346.
 52. Kirschbaum, Stanislav J. (2005). A History of Slovakia: The Struggle for Survival. Palgrave. ISBN 1-4039-6929-9, p. 46.
 53. Georgescu, Vlad (1991). The Romanians: A History. Ohio State University Press. ISBN 0-8142-0511-9.
 54. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, pp. 165-166.
 55. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 172.
 56. Molnár, Miklós (2001). A Concise History of Hungary. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66736-4, p. 53.
 57. Fine, John V. A. Jr. (1994) [1987]. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4, p. 412.
 58. Kontler, László (1999). Millennium in Central Europe: A History of Hungary. Atlantisz Publishing House. ISBN 963-9165-37-9, pp. 102-103.
 59. Fine, John V. A. Jr. (1994) [1987]. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4, p. 424.
 60. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, pp. 232-234.
 61. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 339.
 62. Spiesz, Anton; Caplovic, Dusan; Bolchazy, Ladislaus J. (2006). Illustrated Slovak History: A Struggle for Sovereignty in Central Europe. Bolchazy-Carducci Publishers. ISBN 978-0-86516-426-0, pp. 52-53.
 63. Sedlar, Jean W. (1994). East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. University of Washington Press. ISBN 0-295-97290-4, pp. 225., 238
 64. Engel, Pál (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. I.B. Tauris Publishers. ISBN 1-86064-061-3, p. 309.
 65. Bak, János (1994). The late medieval period, 1382–1526. In: Sugár, Peter F. (General Editor); Hanák, Péter (Associate Editor); Frank, Tibor (Editorial Assistant); A History of Hungary; Indiana University Press; ISBN 0-253-20867-X, p. 74.
 66. István Keul, Early Modern Religious Communities in East-Central Europe: Ethnic Diversity, Denominational Plurality, and Corporative Politics in the Principality of Transylvania (1526–1691), BRILL, 2009, p. 40
 67. Robert Evans, Peter Wilson (2012). The Holy Roman Empire, 1495-1806: A European Perspective. van Brill's Companions to European History. Vol. 1. BRILL. p. 263. ISBN 9789004206830.
 68. Gángó, Gábor (2001). "1848–1849 in Hungary" (PDF). Hungarian Studies. 15 (1): 39–47. doi:10.1556/HStud.15.2001.1.3.
 69. Jeszenszky, Géza (17 November 2000). "From 'Eastern Switzerland' to Ethnic Cleansing: Is the Dream Still Relevant?". Duquesne History Forum.
 70. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Austria-Hungary" . Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 2.
 71. van Duin, Pieter (2009). Central European Crossroads: Social Democracy and National Revolution in Bratislava (Pressburg), 1867–1921. Berghahn Books. pp. 125–127. ISBN 978-1-84545-918-5.
 72. Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Austria-Hungary" . Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 2.
 73. Jeszenszky, Géza (1994). "Hungary through World War I and the End of the Dual Monarchy". In Sugar, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor (eds.). A History of Hungary. Bloomington, IN: Indiana University Press. p. 274. ISBN 0-253-20867-X.
 74. Hungary: The Unwilling Satellite Archived 16 February 2007 at the Wayback Machine John F. Montgomery, Hungary: The Unwilling Satellite. Devin-Adair Company, New York, 1947. Reprint: Simon Publications, 2002.
 75. "On this Day, in 1940: Hungary signed the Tripartite Pact and joined the Axis". 20 November 2020.
 76. Ungváry, Krisztián (23 March 2007). "Hungarian Occupation Forces in the Ukraine 1941–1942: The Historiographical Context". The Journal of Slavic Military Studies. 20 (1): 81–120. doi:10.1080/13518040701205480. ISSN 1351-8046. S2CID 143248398.
 77. Gy Juhász, "The Hungarian Peace-feelers and the Allies in 1943." Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 26.3/4 (1980): 345-377 online
 78. Gy Ránki, "The German Occupation of Hungary." Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 11.1/4 (1965): 261-283 online.
 79. Dawidowicz, Lucy. The War Against the Jews, Bantam, 1986, p. 403; Randolph Braham, A Magyarországi Holokauszt Földrajzi Enciklopediája (The Geographic Encyclopedia of the Holocaust in Hungary), Park Publishing, 2006, Vol 1, p. 91.
 80. Crowe, David. "The Roma Holocaust," in Barnard Schwartz and Frederick DeCoste, eds., The Holocaust's Ghost: Writings on Art, Politics, Law and Education, University of Alberta Press, 2000, pp. 178–210.
 81. Pogany, Istvan, Righting Wrongs in Eastern Europe, Manchester University Press, 1997, pp.26–39, 80–94.
 82. "1949. évi XX. törvény. A Magyar Népköztársaság Alkotmánya" [Act XX of 1949. The Constitution of the Hungarian People's Republic]. Magyar Közlöny (in Hungarian). Budapest: Állami Lapkiadó Nemzeti Vállalat. 4 (174): 1361. 20 August 1949.
 83. "1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról" [Act XXXI of 1989 on the Amendment of the Constitution]. Magyar Közlöny (in Hungarian). Budapest: Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat. 44 (74): 1219. 23 October 1989.
 84. Rao, B. V. (2006), History of Modern Europe A.D. 1789–2002, Sterling Publishers Pvt. Ltd.
 85. Melvyn Leffler, Cambridge History of the Cold War: Volume 1 (Cambridge University Press, 2012), p. 175
 86. Crampton, R. J. (1997), Eastern Europe in the twentieth century and after, Routledge, ISBN 0-415-16422-2, p. 241.
 87. Nyyssönen, Heino (1 June 2006). "Salami reconstructed". Cahiers du monde russe. 47 (1–2): 153–172. doi:10.4000/monderusse.3793. ISSN 1252-6576.
 88. "This Day in History: November 4, 1956". History.com. Retrieved 16 March 2023.
 89. "Hungarian Revolt of 1956", Dictionary of Wars(2007) Third Edition, George Childs Kohn, Ed. pp. 237–238.
 90. Niessen, James P. (11 October 2016). "Hungarian Refugees of 1956: From the Border to Austria, Camp Kilmer, and Elsewhere". Hungarian Cultural Studies. 9: 122–136. doi:10.5195/AHEA.2016.261. ISSN 2471-965X.

References • Barta, István; Berend, Iván T.; Hanák, Péter; Lackó, Miklós; Makkai, László; Nagy, Zsuzsa L.; Ránki, György (1975). Pamlényi, Ervin (ed.). A history of Hungary. Translated by Boros, László; Farkas, István; Gulyás, Gyula; Róna, Éva. London: Collet's. ISBN 9780569077002.
 • Engel, Pál; Ayton, Andrew (2001). The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895-1526. I.B. Tauris. ISBN 978-0-85773-173-9.
 • Engel, Pál (1990). Glatz, Ferenc; Burucs, Kornélia (eds.). Beilleszkedés Európába a kezdetektől 1440-ig. Vol. Magyarok Európában I. Budapest: Háttér Lapkiadó és Könykiadó. p. 97. ISBN 963-7403-892.
 • Benda, Kálmán (1988). Hanák, Péter (ed.). One Thousand Years: A Concise History of Hungary. Budapest: Corvina. ISBN 978-9-63132-520-1.
 • Cartledge, Bryan (2012). The Will to Survive: A History of Hungary. Columbia University Press. ISBN 978-0-23170-225-6.
 • Curta, Florin (2006). Southeastern Europe in the Middle Ages, 500–1250. Cambridge University Press. ISBN 978-0-52181-539-0.
 • Evans, R.J.W. (2008). Austria, Hungary, and the Habsburgs: Central Europe c.1683-1867. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780199541621.001.0001. ISBN 978-0-19954-162-1.
 • Frucht, Richard (2000). Encyclopedia of Eastern Europe: From the Congress of Vienna to the Fall of Communism. New York City: Garland Publishing. ISBN 978-0-81530-092-2.
 • Hanák, Peter & Held, Joseph (1992). "Hungary on a fixed course: An outline of Hungarian history". In Held, Joseph (ed.). The Columbia history of Eastern Europe in the Twentieth Century. New York City: Columbia University Press. pp. 164–228. ISBN 978-0-23107-696-8. Covers 1918 to 1991.
 • Hoensch, Jörg K. (1996). A History of Modern Hungary, 1867–1994. Translated by Kim Traynor (2nd ed.). London, UK: Longman. ISBN 978-0-58225-649-1.
 • Janos, Andrew (1982). The Politics of backwardness in Hungary: 1825-1945. Princeton University Press. ISBN 978-0-69107-633-1.
 • Knatchbull-Hugessen, C.M. (1908). The Political Evolution of the Hungarian Nation. London, UK: The National Review Office. (Vol.1 & Vol.2)
 • Kontler, László (2002). A History of Hungary: Millennium in Central Europe. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-40390-317-4.
 • Macartney, C. A. (1962). Hungary, A Short History. Edinburgh University Press.
 • Molnár, Miklós (2001). A Concise History of Hungary. Translated by Anna Magyar. Cambridge Concise Histories. ISBN 978-0521667364.
 • Sinor, Denis (1976) [1959]. History of Hungary. New York City: Frederick A. Praeger Publishers. ISBN 978-0-83719-024-2.
 • Stavrianos, L. S. (2000) [1958]. Balkans Since 1453 (4th ed.). New York University Press. ISBN 0-8147-9766-0.
 • Sugar, Peter F.; Hanák, Péter; Frank, Tibor, eds. (1994). A History of Hungary. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 0-253-20867-X.
 • Várdy, Steven Béla (1997). Historical Dictionary of Hungary. Lanham, MD: Scarecrow Press. ISBN 978-0-81083-254-1.
 • Elekes, Lajos; Lederer, Emma; Székely, György (1961). Magyarország története az őskortól 1526-ig (PDF). Vol. Magyarország története I. Budapest: Tankönyvkiadó.
 • Kristó, Gyula (1998). Magyarország története, 895-1301. Budapest: Osiris.
 • Vékony, Gábor (2000). Dacians, Romans, Romanians. Matthias Corvinus Publishing. ISBN 1-882785-13-4.