Geschiedenis van Taiwan

1937

Haard

bijlagen

karakters

voetnoten

referenties


Play button

6000 BCE - 2023

Geschiedenis van TaiwanDe geschiedenis van Taiwan beslaat tienduizenden jaren, [1] te beginnen met het vroegste bewijs van menselijke bewoning en de opkomst van een landbouwcultuur rond 3000 v.Chr., toegeschreven aan de voorouders van de huidige Taiwanese inheemse volkeren.[2] Het eiland zag eind 13e eeuw contact met deHan-Chinezen en daaropvolgende nederzettingen in de 17e eeuw.Europese verkenning leidde tot de naamgeving van het eiland als Formosa door de Portugezen , waarbij de Nederlanders het zuiden koloniseerden en deSpanjaarden het noorden.De Europese aanwezigheid werd gevolgd door een toestroom van Chinese immigranten uit Hoklo en Hakka.In 1662 versloeg Koxinga de Nederlanders en vestigde daarmee een bolwerk dat later in 1683 door de Qing-dynastie werd geannexeerd. Onder Qing-heerschappij groeide de Taiwanese bevolking enorm en werd ze overwegend Han-Chinezen als gevolg van migraties van het vasteland van China.In 1895, nadat de Qing de Eerste Chinees-Japanse Oorlog had verloren, werden Taiwan en Penghu afgestaan ​​aanJapan .Onder Japans bewind onderging Taiwan industriële groei en werd het een belangrijke exporteur van rijst en suiker.Het diende ook als strategische basis tijdens de Tweede Chinees-Japanse Oorlog en vergemakkelijkte invasies van China en andere regio's tijdens de Tweede Wereldoorlog .Na de oorlog, in 1945, kwam Taiwan onder de controle van de Republiek China (ROC) onder leiding van de Kuomintang (KMT) na het staken van de vijandelijkheden in de Tweede Wereldoorlog.De legitimiteit en aard van de controle van het ROC, inclusief de overdracht van soevereiniteit, blijven echter onderwerp van discussie.[3]In 1949 trok het ROC, nadat het het vasteland van China had verloren in de Chinese Burgeroorlog , zich terug naar Taiwan, waar Chiang Kai-shek de staat van beleg afkondigde en de KMT een eenpartijstaat vestigde.Dit duurde vier decennia totdat er in de jaren tachtig democratische hervormingen plaatsvonden, die culmineerden in de eerste rechtstreekse presidentsverkiezingen in 1996. Tijdens de naoorlogse jaren was Taiwan getuige van opmerkelijke industrialisatie en economische vooruitgang, ook wel het ‘Taiwan-wonder’ genoemd, waardoor het land werd gepositioneerd als een van de "Vier Aziatische Tijgers".
HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Play button
3000 BCE Jan 1

Eerste menselijke bewoners van Taiwan

Taiwan
In het Laat-Pleistoceen was de zeespiegel aanzienlijk lager, waardoor de bodem van de Straat van Taiwan als een landbrug zichtbaar werd.[4] Tussen Taiwan en de Penghu-eilanden zijn belangrijke fossielen van gewervelde dieren ontdekt, met name een kaakbeen dat behoort tot een niet-geïdentificeerde soort van het geslacht Homo, die naar schatting tussen de 450.000 en 190.000 jaar oud is.[5] Modern menselijk bewijsmateriaal op Taiwan dateert van tussen de 20.000 en 30.000 jaar geleden, [1] waarbij de oudste artefacten kiezelstenen werktuigen uit de paleolithische Changbin-cultuur zijn.Deze cultuur bestond tot 5000 jaar geleden, [6] zoals blijkt uit de locaties in Eluanbi.Bovendien blijkt uit sedimentanalyse van Sun Moon Lake dat de slash-and-burn-landbouw 11.000 jaar geleden begon en 4.200 jaar geleden stopte met de opkomst van de rijstteelt.[7] Toen het Holoceen 10.000 jaar geleden begon, steeg de zeespiegel, waardoor de Straat van Taiwan ontstond en Taiwan van het vasteland werd geïsoleerd.[4]Ongeveer in 3000 vGT ontstond de neolithische Dapenkeng-cultuur, die zich snel verspreidde langs de kust van Taiwan.Deze cultuur, die zich onderscheidde door aardewerk van draadwerk en gepolijste stenen werktuigen, verbouwde rijst en gierst, maar was sterk afhankelijk van de rijkdommen uit de zee.Er wordt algemeen aangenomen dat de Dapenkeng-cultuur in Taiwan werd geïntroduceerd door voorouders van de huidige Taiwanese aboriginals, die vroege Austronesische talen spraken.[2] Afstammelingen van deze mensen migreerden van Taiwan naar verschillende regio's in Zuidoost-Azië, de Stille Oceaan en de Indische Oceaan.Met name de Malayo-Polynesische talen, die nu over uitgestrekte gebieden worden gesproken, vormen slechts één tak van de Austronesische familie, terwijl de overige takken exclusief voor Taiwan gelden.[8] Bovendien begon de handel met de Filippijnse archipel vanaf het begin van het 2e millennium voor Christus, waarbij het gebruik van Taiwanese jade in de Filippijnse jadecultuur werd geïntegreerd.[9] Verschillende culturen volgden de Dapenkeng op, met de introductie van ijzer in culturen als de Niaosung, [10] en rond 400 CE produceerden lokale bloeierijen smeedijzer, een technologie die mogelijk uit de Filippijnen is overgenomen.[11]
1292 Jan 1

Han-Chinezen contact met Taiwan

Taiwan
Tijdens deYuan-dynastie (1271–1368) begonnen Han-Chinezen Taiwan te verkennen.[12] De Yuan-keizer, Kublai Khan, stuurde in 1292 functionarissen naar het Ryukyu-koninkrijk om de dominantie van Yuan te bevestigen, maar ze landden per ongeluk in Taiwan.Na een conflict waarbij drie soldaten om het leven kwamen, keerden ze prompt terug naar Quanzhou, China.Wang Dayuan bezocht Taiwan in 1349 en merkte op dat de inwoners andere gewoonten hadden dan die in Penghu.Hij noemde geen andere Chinese kolonisten, maar benadrukte de gevarieerde levensstijl in de regio's Liuqiu en Pisheye.[13] De ontdekking van Chuhou-aardewerk uit Zhejiang geeft aan dat Chinese kooplieden rond 1340 Taiwan hadden bezocht.[14]
Eerste schriftelijke verslag van Taiwan
Aboriginalstammen van Taiwan ©HistoryMaps
1349 Jan 1

Eerste schriftelijke verslag van Taiwan

Taiwan
In 1349 documenteerde Wang Dayuan zijn bezoek aan Taiwan, [waarbij hij] de afwezigheid van Chinese kolonisten op het eiland opmerkte, maar hun aanwezigheid op Penghu.[16] Hij onderscheidde verschillende regio's van Taiwan als Liuqiu en Pisheye.Liuqiu werd beschreven als een land met uitgestrekte bossen en bergen met een warmer klimaat dan Penghu.De inwoners hadden unieke gewoonten, waren voor hun transport afhankelijk van vlotten, droegen kleurrijke kleding en haalden zout uit zeewater en sterke drank uit suikerriet.Ze beoefenden kannibalisme tegen vijanden en hadden een verscheidenheid aan lokale producten en handelsartikelen.[17] Aan de andere kant werd Pisheye, gelegen in het oosten, gekenmerkt door zijn bergachtige terrein en beperkte landbouw.De bewoners hadden duidelijke tatoeages, droegen haar in plukjes en hielden zich bezig met overvallen en ontvoeringen.Historicus Efren B. Isorena leidde hieruit af dat het Pisheye-volk van Taiwan en de Visayanen uit de Filippijnen nauw verwant waren, aangezien bekend was dat de Visayanen naar Taiwan reisden voordat [ze] China binnenvielen.[19]
Het vroege handels- en piratentijdperk van Taiwan
Anti-wokou Ming-soldaten zwaaien met zwaarden en schilden. ©Anonymous
1550 Jan 1

Het vroege handels- en piratentijdperk van Taiwan

Taiwan
Aan het begin van de 16e eeuw was er een merkbare toename van het aantalChinese vissers, handelaren en piraten dat het zuidwestelijke deel van Taiwan bezocht.Sommige Fujiaanse kooplieden spraken zelfs vloeiend Formosaanse talen.Naarmate de eeuw vorderde, werd Taiwan een strategisch punt voor Chinese handelaren en piraten die het Ming- gezag ontweken, waarbij sommigen korte nederzettingen op het eiland vestigden.Namen als Xiaodong dao en Dahui guo werden in deze periode gebruikt om naar Taiwan te verwijzen, waarbij "Taiwan" was afgeleid van de stam Tayouan.Opmerkelijke piraten als Lin Daoqian en Lin Feng gebruikten Taiwan ook als tijdelijke basis voordat ze te maken kregen met tegenstand van inheemse groepen en de Ming-marine.In 1593 begonnen Ming-functionarissen de bestaande illegale handel in Noord-Taiwan formeel te erkennen door vergunningen af ​​te geven aan Chinese jonken om daar handel te drijven.[20]Chinese kooplieden ruilden aanvankelijk ijzer en textiel met de inheemse bevolking van Noord-Taiwan in ruil voor hulpbronnen als steenkool, zwavel, goud en hertenvlees.Naarmate de tijd verstreek, werd de zuidwestelijke regio van Taiwan echter het belangrijkste aandachtspunt voor Chinese handelaren vanwege de overvloed aan hardervis en hertenvellen.Dit laatste was vooral lucratief, omdat ze voor aanzienlijke winsten aan deJapanners werden verkocht.[21] Deze handel bloeide na 1567 en diende als een indirecte manier voor de Chinezen om ondanks verboden deel te nemen aan de Chinees-Japanse handel.In 1603 leidde Chen Di een expeditie naar Taiwan om de Wokou-piraten te bestrijden, [20] waarin hij de lokale inheemse stammen en hun levensstijl ontmoette en documenteerde in "Dongfanji (An Account of the Eastern Barbarians)."
Eerste Europeanen op Taiwan
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1582 Jan 1

Eerste Europeanen op Taiwan

Tainan, Taiwan
Portugese zeelieden, die in 1544 Taiwan passeerden, noteerden voor het eerst in een scheepslogboek de naam van het eiland Ilha Formosa, wat "Mooi eiland" betekent.In 1582 vochten de overlevenden van een Portugese schipbreuk tien weken (45 dagen) tegen malaria en aboriginals voordat ze op een vlot terugkeerden naar Macau.
1603 Jan 1

Een verslag van de oostelijke barbaren

Taiwan
In het begin van de 17e eeuw bezocht Chen Di Taiwan tijdens een expeditie tegen deWokou-piraten .[21] Na een confrontatie overwon generaal Shen van Wuyu de piraten, en de inheemse leider Damila bood uit dankbaarheid geschenken aan.[22] Chen documenteerde zijn observaties nauwgezet in Dongfanji (Een verslag van de oosterse barbaren), [23] en gaf inzicht in de inheemse bewoners van Taiwan en hun manier van leven.Chen beschreef de inheemse bevolking, bekend als de Oostelijke Barbaren, als woonachtig in verschillende regio's van Taiwan, zoals Wanggang, Dayuan en Yaogang.Deze gemeenschappen, variërend van 500 tot 1000 individuen, ontbeerden een gecentraliseerd leiderschap, dat vaak het individu met de meeste nakomelingen respecteerde en volgde.De inwoners waren atletisch en snel en konden grote afstanden afleggen met paardensnelheden.Ze beslechtten geschillen door middel van overeengekomen gevechten, oefenden koppensnellen [24] en pakten dieven aan door middel van openbare executies.[25]Het klimaat in de regio was warm, waardoor de lokale bevolking minimale kleding droeg.Mannen hadden kort haar en gaatjes in de oren, terwijl vrouwen hun haar lang hielden en hun tanden versierden.Opvallend was dat de vrouwen hard werkten en de voornaamste kostwinners waren, terwijl de mannen de neiging hadden niets te doen.[25] De inheemse bevolking ontbeerde een formeel kalendersysteem, waardoor ze de tijd en leeftijd uit het oog verloren.[24]Hun woningen waren gebouwd van bamboe en riet, materialen die in de regio overvloedig aanwezig zijn.Stamgemeenschappen hadden een ‘gemeenschappelijk huis’ voor ongehuwde mannen, dat ook diende als ontmoetingsplaats voor discussies.Huwelijksgebruiken waren uniek;bij het kiezen van een partner schonk een jongen agaatkralen aan het meisje van interesse.Aanvaarding van het geschenk zou leiden tot muzikale verkering, gevolgd door het intrekken van de jongen bij de familie van het meisje na het huwelijk, een reden waarom dochters meer favoriet waren.Op landbouwgebied beoefenden de inboorlingen slash-and-burn-landbouw.Ze verbouwden gewassen zoals sojabonen, linzen en sesam, en genoten van een verscheidenheid aan groenten en fruit, waaronder zoete aardappelen, citroen en suikerriet.Hun rijst werd beschreven als superieur qua smaak en lengte vergeleken met wat Chen kende.Bij banketten werd sterke drank gedronken die gemaakt was van gefermenteerde rijst en kruiden, begeleid door zang en dans.[26] Hun dieet omvatte herten en varkensvlees, maar geen kip, [27] en ze gingen jagen met behulp van bamboe en ijzeren speren.Interessant genoeg waagden ze zich, ondanks dat ze eilandbewoners waren, niet de zee in, waardoor ze hun visserij beperkten tot kleine stroompjes.Historisch gezien probeerde de beroemde ontdekkingsreiziger Zheng He tijdens de Yongle-periode contact te leggen met deze inheemse stammen, maar ze bleven ongrijpbaar.Tegen de jaren 1560, na aanvallen van de Wokou-piraten, begonnen de inheemse stammen interactie te hebben met China.Chinese handelaren uit verschillende havens legden handelsbetrekkingen aan en wisselden goederen uit voor hertenproducten.De inheemse bevolking koesterde items als Chinese kleding en droeg deze alleen tijdens handelsinteracties.Chen, die nadacht over hun levensstijl, waardeerde hun eenvoud en tevredenheid.
Tokugawa-shogunaat Invasie van Taiwan
Een Japans rood zeehondenschip ©Anonymous
1616 Jan 1

Tokugawa-shogunaat Invasie van Taiwan

Nagasaki, Japan
In 1616 kreeg Murayama Tōan opdracht van het Tokugawa-shogunaat om Taiwan binnen te vallen.[28] Dit volgde op een eerste verkennende missie van Arima Harunobu in 1609. Het doel was om een ​​basis te vestigen voor de directe aanvoer van zijde uitChina , [29] in plaats van deze te moeten leveren vanuit het door Portugal gecontroleerde Macau of het doorSpanje gecontroleerde Manilla . .Murayama had een vloot van 13 schepen en ongeveer 4.000 man, onder bevel van een van zijn zonen.Ze verlieten Nagasaki op 15 mei 1616. De invasiepoging eindigde echter op een mislukking.Een tyfoon verspreidde de vloot en maakte voortijdig een einde aan de invasie.[30] De koning van Ryukyu Sho Nei had Ming China gewaarschuwd voor de Japanse bedoelingen om het eiland te veroveren en het als handelsbasis met China te gebruiken, [29] maar in ieder geval slaagde er slechts één schip erin het eiland te bereiken en dat was het ook. afgestoten door lokale troepen.Het enige schip werd in een hinderlaag gelokt in een Formosaanse kreek, en al haar bemanningsleden pleegden zelfmoord ("seppuku") om gevangenneming te voorkomen.[28] Verschillende schepen hebben zich omgeleid om de Chinese kust te plunderen en naar verluidt "hebben ze meer dan 1.200 Chinezen gedood, en alle blaffen of jonken meegenomen die ze tegenkwamen, waardoor de mensen overboord werden gegooid".[31]
1624 - 1668
Nederlandse en Spaanse koloniënornament
Nederlandse Formosa
Vereenigde Oost-Indische Compagnie ©Anonymous
1624 Jan 2 - 1662

Nederlandse Formosa

Tainan, Taiwan
Van 1624 tot 1662 en opnieuw van 1664 tot 1668 stond het eiland Taiwan, vaak Formosa genoemd, onder de koloniale controle van de Nederlandse Republiek .Tijdens het tijdperk van ontdekkingen zette de Verenigde Oost-Indische Compagnie haar basis op Formosa op om de handel met aangrenzende regio's zoals het Ming-rijk inChina en het Tokugawa-shogunaat inJapan te vergemakkelijken.Bovendien wilden ze de handels- en koloniale inspanningen van de Portugezen enSpanjaarden in Oost-Azië tegengaan.De Nederlanders kregen echter te maken met weerstand en moesten de opstanden van zowel de inheemse bevolking als recente Han-Chinese kolonisten onderdrukken.Toen de Qing-dynastie in de 17e eeuw ontstond, verlegde de Verenigde Oost-Indische Compagnie haar loyaliteit van de Ming naar de Qing, in ruil voor onbeperkte toegang tot handelsroutes.Dit koloniale hoofdstuk eindigde nadat Koxinga's troepen Fort Zeelandia in 1662 hadden belegerd, wat leidde tot de Nederlandse verdrijving en de oprichting van het Ming-loyalistische, anti-Qing-koninkrijk Tungning.
Spaanse Formosa
Spaans Formosa. ©Andrew Howat
1626 Jan 1 - 1642

Spaanse Formosa

Keelung, Taiwan
Spaans Formosa was een kolonie van het Spaanse rijk, gelegen in het noorden van Taiwan van 1626 tot 1642. Het werd opgericht om de regionale handel met de Filippijnen te beschermen tegen Nederlandse inmenging en maakte deel uit van Spaans-Indië, met als basis Manilla.Het belang van de kolonie nam echter af en de Spaanse autoriteiten in Manilla waren terughoudend om verder te investeren in de verdediging ervan.Na 17 jaar belegerden en veroverden de Nederlanders het laatste Spaanse fort, waardoor ze de controle kregen over een groot deel van Taiwan.Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het gebied uiteindelijk afgestaan ​​aan de Republiek.
Gestart in Taiwan
Hakka-vrouw in Taiwan. ©HistoryMaps
1630 Jan 1

Gestart in Taiwan

Taoyuan, Taiwan
De Hakka's woonden rond de derde eeuw voor Christus in de provincies Honan en Shantung in het noorden van centraalChina .Vervolgens werden ze gedwongen naar het zuiden van de Yangtze-rivier te trekken om te ontsnappen aan de binnenvallende hordes nomaden uit het noorden.Ze vestigden zich uiteindelijk in Kiangsi, Fukien, Kwangtung, Kwangsi en Hainan.Door de inheemse volkeren werden ze ‘vreemdelingen’ genoemd.De eerste uittocht van Hakkas naar Taiwan vond plaats rond 1630 toen een ernstige hongersnood het vasteland trof.[33] Tegen de tijd dat de Hakka's arriveerden, was het beste land ingenomen door de Hoklos en waren de steden al gesticht.Bovendien spraken de twee volkeren verschillende dialecten.De ‘vreemden’ vonden het moeilijk om een ​​plek te vinden in de Hoklo-gemeenschappen.De meeste Hakka's werden verbannen naar plattelandsgebieden, waar ze marginaal land bewerkten.De meerderheid van de Hakka's woont nog steeds in landbouwprovincies als Taoyuan, Hsinchu, Miaoli en Pingtung.Degenen in Chiayi, Hualien en Taitung migreerden daar tijdens de Japanse bezetting vanuit andere gebieden.De tweede immigratie van Hakkas naar Taiwan vond plaats in de jaren net na 1662, toen Cheng Cheng-kung, een generaal van het Ming- hof en in het Westen bekend als Koxinga, de Nederlanders van het eiland verdreef.Sommige historici beweren dat Cheng, geboren in Amoy, een Hakka was.Zo werden de Hakka's opnieuw "vreemden", omdat de meeste van degenen die naar Taiwan migreerden na de 16e eeuw kwamen.
Slag bij de Liaoluo-baai
©Anonymous
1633 Jul 7 - Oct 19

Slag bij de Liaoluo-baai

Fujian, China
In de 17e eeuw kende de Chinese kust een toename van de maritieme handel, maar de verzwakte Ming -marine zorgde ervoor dat piraten deze handel konden controleren.De prominente piratenleider Zheng Zhilong domineerde de kust van Fujian, gebruikmakend van Europese technologie.In 1628 besloot de afnemende Ming-dynastie hem te rekruteren.Ondertussen vestigden de Nederlanders , met het oog op vrijhandel inChina , aanvankelijk een positie op de Pescadores.Na een nederlaag tegen de Ming verhuisden ze echter naar Taiwan.Zheng, nu een Ming-admiraal, sloot een bondgenootschap met de Nederlandse gouverneur van Taiwan, Hans Putmans, om piraterij te bestrijden.Toch ontstonden er spanningen over onvervulde handelsbeloften van Zheng, met als hoogtepunt een verrassende Nederlandse aanval op Zhengs basis in 1633.De vloot van Zheng, sterk beïnvloed door het Europese ontwerp, werd overrompeld door de Nederlandse aanval en dacht dat ze bondgenoten waren.Het grootste deel van de vloot werd vernietigd, met slechts een paar arbeiders aan boord, die het toneel ontvluchtten.Na deze aanval domineerden de Nederlanders de zee, plunderden dorpen en veroverden schepen.Ze vormden zelfs een piratencoalitie.Hun agressieve tactiek verenigde Zheng echter met zijn politieke tegenstanders.Zheng bereidde zich voor op vergelding, herbouwde zijn vloot en wachtte met behulp van vertragingstactieken op de perfecte gelegenheid om toe te slaan.In oktober 1633 volgde een grootschalige zeeslag bij Liaoluo Bay.De Ming-vloot, die gebruik maakte van brandschepen, bracht de Nederlanders aanzienlijke schade toe.Dankzij diens superieure zeiltechnologie konden sommigen ontsnappen, maar de eindzege ging naar de Ming.De triomf van de Ming bij Liaoluo Bay herstelde het Chinese gezag in de Straat van Taiwan, waardoor de Nederlanders hun piraterij langs de Chinese kust een halt toeroepen.Terwijl de Nederlanders geloofden dat ze hun kracht hadden getoond, hadden de Ming het gevoel dat ze een belangrijke overwinning hadden behaald.De positie van Zheng Zhilong werd na de slag verhoogd en hij gebruikte zijn invloed om de Nederlanders de handelsprivileges te verlenen die ze zochten.Als gevolg hiervan, terwijl Zheng ervoor koos de schepen in Europese stijl die verloren gingen bij de aanval van 1633 niet te herbouwen, consolideerde hij de macht over de overzeese Chinese handel en werd hij een van de rijkste individuen in China.
Nederlandse Pacificatiecampagne
Robert Junius, een van de leiders van de Mattau-expeditie ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1635 Jan 1 - 1636 Feb

Nederlandse Pacificatiecampagne

Tainan, Taiwan
In de jaren dertig van de zeventiende eeuw wilde de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haar controle over het zuidwesten van Taiwan uitbreiden, waar ze voet aan de grond hadden gekregen in Tayouan, maar te maken kregen met weerstand van lokale inheemse dorpen.Het dorp Mattau was bijzonder vijandig, nadat het in 1629 zestig Nederlandse soldaten in een hinderlaag had gelokt en gedood. In 1635, na versterkingen uit Batavia te hebben ontvangen, begonnen de Nederlanders een campagne tegen deze dorpen.Het sterke vertoon van de Nederlandse militaire macht leidde tot de snelle onderwerping van belangrijke dorpen als Mattau en Soulang.Getuige hiervan zochten talloze omliggende dorpen vrijwillig vrede met de Nederlanders en gaven ze de voorkeur aan overgave aan conflicten.De consolidatie van de Nederlandse overheersing in het zuidwesten maakte de weg vrij voor de toekomstige successen van de kolonie.De nieuw verworven gebieden boden kansen in de hertenhandel, die zeer winstgevend werd voor de Nederlanders.Bovendien trokken de vruchtbare gronden Chinese arbeiders aan, die werden ingeschakeld om ze te cultiveren.De geallieerde inheemse dorpen werden niet alleen handelspartners, maar leverden ook krijgers om de Nederlanders bij te staan ​​in verschillende conflicten.Bovendien zorgde de gestabiliseerde regio ervoor dat Nederlandse missionarissen hun religieuze overtuigingen konden verspreiden, waardoor de basis van de kolonie verder werd gevestigd.Dit tijdperk van relatieve stabiliteit wordt door geleerden en historici soms de Pax Hollandica (Nederlandse Vrede) genoemd, en trekt een parallel met de Pax Romana.[39]
1652 Sep 7 - Sep 11

Guo Huaiyi-opstand

Tainan, Taiwan
Halverwege de 17e eeuw moedigden de Nederlanders grootschaligeHan-Chinese immigratie naar Taiwan aan, voornamelijk vanuit het zuiden van Fujian.Deze immigranten, voornamelijk jonge alleenstaande mannen, aarzelden om zich op het eiland te vestigen, dat een dreigende reputatie had opgebouwd onder zeelieden en ontdekkingsreizigers.De spanningen escaleerden als gevolg van de stijgende rijstprijzen, onderdrukkende Nederlandse belastingen en corrupte ambtenaren, met als hoogtepunt de Guo Huaiyi-opstand van 1652. De opstand was een directe reactie op deze factoren en werd op brute wijze onderdrukt door de Nederlanders, waarbij 25% van de rebellen werd gedood. in korte tijd.[32]Tegen het einde van de jaren veertig van de zeventiende eeuw leidden verschillende uitdagingen, waaronder de bevolkingsgroei, door Nederland opgelegde belastingen en beperkingen, tot verdere onvrede onder de Chinese kolonisten.In 1643 begon een piraat genaamd Kinwang aanvallen uit te voeren op inheemse dorpen, waardoor de regio verder werd gedestabiliseerd.Hij werd uiteindelijk gevangengenomen door de inboorlingen en ter executie aan de Nederlanders overgedragen.Zijn nalatenschap ging echter verder toen er een document werd ontdekt dat de Chinezen ertoe aanzette in opstand te komen tegen de Nederlanders.Tijdens de door Guo Huaiyi geleide opstand in 1652 viel een enorm Chinees boerenleger Sakam aan.Ondanks hun aantal werden ze overtroffen door een combinatie van Nederlandse vuurkracht en inheemse krijgers.De nasleep was getuige van een aanzienlijk bloedbad onder Chinese rebellen, waarbij duizenden mensen het leven lieten.Na de opstand werd Taiwan geconfronteerd met een landbouwcrisis als gevolg van het verlies van de beroepsbevolking op het platteland, aangezien veel van de rebellen boeren waren.De daaropvolgende oogst in 1653 was opmerkelijk slecht vanwege het tekort aan arbeidskrachten.De migratie van meer Chinezen naar Taiwan als gevolg van de onrust op het vasteland leidde echter het jaar daarop tot een bescheiden herstel van de landbouw.De betrekkingen tussen de Chinezen en de Nederlanders verslechterden verder, waarbij de Nederlanders zichzelf positioneerden als beschermers van het geboorteland tegen de Chinese expansie.Deze periode was ook getuige van een toename van het anti-Chinese sentiment, waarbij inboorlingen werd geadviseerd afstand te houden van de Chinese kolonisten.Ondanks de aanzienlijke opstand troffen de Nederlanders minimale militaire voorbereidingen, vertrouwend op het feit dat veel rijke Chinezen hen trouw waren gebleven.
Einde van de Nederlandse invloed in Taiwan
The surrender of Fort Zeelandia. ©Jan van Baden
1661 Mar 30 - 1662 Feb 1

Einde van de Nederlandse invloed in Taiwan

Fort Zeelandia, Guosheng Road,
De belegering van Fort Zeelandia (1661-1662) markeerde een cruciaal moment in de geschiedenis van Taiwan, waarbij een einde kwam aan de dominantie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de heerschappij van het koninkrijk Tungning werd ingeluid.De Nederlanders hadden hun aanwezigheid in Taiwan gevestigd, met name bij Fort Zeelandia en Fort Provintia.Halverwege de jaren zestig zag Koxinga, een Ming- loyalist, echter het strategische belang van Taiwan.Gewapend met gedetailleerde kennis van een overloper en in het bezit van een formidabele vloot en leger, lanceerde Koxinga een invasie.Ondanks aanvankelijke weerstand waren de Nederlanders te slim af en te slim af.Na een langdurige belegering, afnemende voorraden en geen hoop op versterkingen, gaven de Nederlanders, onder leiding van gouverneur Frederick Coyett, Fort Zeelandia over aan Koxinga.Beide partijen hanteerden tijdens het conflict brutale tactieken.De Chinezen namen veel Nederlandse gevangenen gevangen en na mislukte onderhandelingspogingen executeerden ze er een aantal, waaronder de missionaris Antonius Hambroek.Nederlandse vrouwen en kinderen werden tot slaaf gemaakt, en sommige vrouwen werden tot concubinaat gedwongen.De Nederlanders hadden ook confrontaties met de lokale Taiwanese inheemse gemeenschappen, die op verschillende momenten bondgenoten waren van zowel de Nederlanders als de Chinezen.Na het beleg probeerden de Nederlanders hun verloren gebieden terug te winnen, maar ze werden geconfronteerd met voortdurende uitdagingen.Ze vormden een alliantie met de Qing-dynastie tegen de Zheng-troepen, resulterend in sporadische zeeslagen.In 1668 dwongen het verzet van de inheemse bevolking en strategische uitdagingen de Nederlanders hun laatste bolwerk in Keelung te verlaten, wat hun volledige vertrek uit Taiwan markeerde.De schermutselingen op zee tussen de Nederlanders en de opvolgers van Koxinga gingen echter door, waarbij de Nederlanders nog meer nederlagen leden.
Play button
1661 Jun 14 - 1683

Koninkrijk Tungning

Tainan, Taiwan
Het koninkrijk Tungning was een dynastieke maritieme staat die delen van het zuidwesten van Taiwan en de Penghu-eilanden bestuurde van 1661 tot 1683. Het werd gesticht door Koxinga (Zheng Chenggong) die Zeelandia omgedoopt tot Anping en Provintia tot Chikan [40] nadat hij de controle over Taiwan had overgenomen. uit de Nederlanders .Op 29 mei 1662 werd Chikan omgedoopt tot "Ming Eastern Capital" (Dongdu Mingjing).Later werd de ‘Oostelijke Hoofdstad’ (Dongdu) omgedoopt tot Dongning (Tungning), wat ‘Oostelijke Pacificatie’ betekent [.]Erkend als de eerste staat in de Taiwanese geschiedenis die overwegend etnisch Han was, strekte zijn maritieme invloed zich uit over de belangrijkste zeeroutes in beide Chinese Zeeën, met handelsverbindingen die reikten vanJapan tot Zuidoost-Azië.Het koninkrijk diende als basis voor loyalisten van de Ming-dynastie , die op het vastelandvan China werd ingehaald door de Qing-dynastie .Tijdens zijn bewind ervoer Taiwan sinisering toen de Zheng-dynastie hun verzet tegen de Qing wilde versterken.Het koninkrijk bestond tot zijn opname in de Qing-dynastie in 1683.
Sinisering
Zheng Jing ©HistoryMaps
1665 Jan 1

Sinisering

Taiwan
Zheng Jing zette de erfenis van het Ming-bestuur in Taiwan voort en kreeg de steun van Ming- loyalisten.Zijn regering, onder leiding van zijn familie en officieren, concentreerde zich op de ontwikkeling van de landbouw en de infrastructuur.In 1666 was Taiwan zelfvoorzienend wat betreft graanoogsten.[42] Onder zijn bewind werden verschillende culturele en onderwijsinstellingen opgericht, waaronder een keizerlijke academie en een confucianistisch heiligdom, samen met de uitvoering van reguliere ambtelijke examens.[43] Zheng Jing probeerde ook de inheemse stammen te onderwijzen door hen kennis te laten maken met geavanceerde landbouwtechnieken en de Chinese taal.[44]Ondanks pogingen om de inheemse bevolking te assimileren, leidde de uitbreiding van Chinese nederzettingen tot spanningen en opstanden.Het bewind van Zheng Jing was hard voor degenen die zich tegen zijn beleid verzetten;Zo werden tijdens één campagne enkele honderden leden van de Shalu-stam gedood.Tegelijkertijd verdubbelde de Chinese bevolking in Taiwan meer dan, [45] en werden militaire troepen overgebracht naar militaire koloniën.In 1684 was het gecultiveerde land van Taiwan verdrievoudigd vergeleken met wat het was aan het einde van het Nederlandse tijdperk in 1660. [De] koopvaardijvloten van Zheng waren in staat handelsbetrekkingen met Japan en Zuidoost-Azië te onderhouden en winsten veilig te stellen via de Straat van Taiwan.Taiwan had onder Zheng Jing niet alleen monopolies op bepaalde grondstoffen zoals hertenhuiden en suikerriet, maar bereikte ook een grotere economische diversificatie dan de Nederlandse kolonie die het verving.Bovendien genereerde de regering tegen het einde van Zhengs bewind in 1683 ruim 30% meer jaarinkomen in zilver dan onder het Nederlandse bewind in 1655.
Qing-verovering van Taiwan
Qing-dynastie marine ©Anonymous
1683 Jul 1

Qing-verovering van Taiwan

Penghu, Taiwan
Shi Lang, aanvankelijk een militaire leider onder Zheng Zhilong, liep later over naar de Qing-dynastie na conflicten met Zheng Chenggong.Als onderdeel van de Qing speelde Shi een sleutelrol in campagnes tegen de Zheng-troepen, waarbij hij gebruik maakte van zijn grondige kennis van Zhengs interne werking.Hij klom door de gelederen en werd in 1662 aangesteld als marinecommandant van Fujian. Door de jaren heen pleitte hij consequent voor en leidde hij agressieve acties tegen de Zhengs, waarbij hij bij zijn achtervolgingen zelfs in botsing kwam met de Nederlandse strijdkrachten.In 1664 kon Shi, ondanks enkele successen, het Zheng-bolwerk op het vasteland van China niet volledig elimineren.Shi Lang stelde een strategische invasie van Taiwan voor, waarbij hij de noodzaak van een preventieve aanval op de Zhengs benadrukte.Meningsverschillen over de aanpak met functionarissen als Yao Qisheng leidden echter tot bureaucratische spanningen.Shi's plan was eerst gericht op het veroveren van Penghu, maar Yao stelde gelijktijdige aanvallen op meerdere fronten voor.De keizer Kangxi verleende Shi aanvankelijk geen volledige controle over de invasie.Ondertussen verzwakten interne conflicten en externe druk in Taiwan de positie van de Zheng, wat leidde tot afvalligheid en verdere instabiliteit.In 1683 startte Shi, nu met een enorme vloot en leger, de invasie van Taiwan.Na enkele aanvankelijke tegenslagen en tactische hergroepering versloegen Shi's troepen op beslissende wijze de Zheng-vloot in de baai van Magong, resulterend in aanzienlijke Zheng-slachtoffers.Na deze overwinning veroverden de Qing-troepen snel Penghu en vervolgens Taiwan.De leiders van het eiland, waaronder Zheng Keshuang, gaven zich formeel over, namen de Qing-gebruiken over en maakten effectief een einde aan de regering van de Zheng in Taiwan.
1683 - 1895
Qing-regelornament
1684 Jan 1 - 1795

Qing Taiwan: mannen, migratie en huwelijk

Taiwan
Tijdens het bewind van de Qing-dynastie over Taiwan beperkte de regering aanvankelijk de migratie van het vasteland naar Taiwan vanwege de angst voor overbevolking en het daaruit voortvloeiende conflict.Desondanks floreerde de illegale migratie, omdat het tekort aan lokale arbeidskrachten ambtenaren ertoe aanzette de andere kant op te kijken of zelfs actief mensen over te halen.In de loop van de 18e eeuw heeft de Qing-regering het migratiebeleid omgedraaid, waarbij gezinnen soms toestemming kregen om Taiwan binnen te komen en andere keren werden uitgesloten.Deze inconsistenties leidden ertoe dat de migrantenpopulatie grotendeels uit mannen bestond en vaak lokaal trouwde, wat het idioom voortbracht "heeft Tangshan-vader, geen Tangshan-moeder."De Qing-regering was voorzichtig in haar administratieve benadering van Taiwan, vooral met betrekking tot territoriale expansie en interactie met de inheemse bevolking van het eiland.Aanvankelijk beperkten ze de administratieve controle tot belangrijke havens en bepaalde vlakten, waardoor kolonisten vergunningen nodig hadden om buiten deze regio's uit te breiden.In de loop van de tijd breidde de Qing, als gevolg van de voortdurende illegale landaanwinning en migratie, de controle uit over de hele westelijke vlakten.Aboriginals werden onderverdeeld in degenen die zich hadden geaccultureerd (shufan) en degenen die dat niet hadden gedaan (shengfan), maar de inspanningen om deze groepen te besturen waren minimaal.Grenzen werden vastgesteld om aboriginals te scheiden van kolonisten en werden in de loop der jaren meerdere keren versterkt.De handhaving was echter zwak, wat leidde tot voortdurende inbreuk door kolonisten op inheemse gebieden.Ondanks de voorzichtige houding van de Qing-regering en de pogingen om de aangelegenheden van de inheemse bevolking te regelen, gebruikten kolonisten vaak het huwelijk met inheemse vrouwen als een middel om land te claimen, wat in 1737 leidde tot een verbod op dergelijke vakbonden.Tegen het einde van de 18e eeuw begon de Qing-regering haar strikte regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende migratie te versoepelen en stopte uiteindelijk met actief ingrijpen, en trok uiteindelijk in 1875 alle beperkingen op de toegang tot Taiwan in.
Aboriginal-opstanden
Vangst van Zhuang Datian. ©Anonymous
1720 Jan 1 - 1786

Aboriginal-opstanden

Taiwan
Tijdens het bewind van de Qing-dynastie over Taiwan braken er verschillende opstanden uit, die de gecompliceerde dynamiek tussen verschillende etnische groepen en de staat weerspiegelden.In 1723 kwamen inheemse stammen langs de centrale kustvlakte en Han-kolonisten in Fengshan County afzonderlijk in opstand, wat de spanningen tussen de lokale bevolking en het Qing-bestuur onderstreepte.In 1720 ontstond de Zhu Yigui-opstand als reactie op de hogere belastingen, wat de economische druk illustreerde die door de lokale bevolking werd gevoeld.Zhu Yigui en Hakka-leider Lin Junying leidden de rebellen in een overweldigende overwinning op Qing-troepen in heel Taiwan.Hun alliantie was echter van korte duur en een Qing-vloot onder leiding van Shi Shibian werd uitgezonden om de opstand neer te slaan.Zhu Yigui werd gevangengenomen en geëxecuteerd, waarmee een van de belangrijkste anti-Qing-opstanden in Taiwan in deze periode werd gedoofd.In 1786 brak een nieuwe opstand uit onder leiding van Lin Shuangwen van de Tiandihui-samenleving, aangewakkerd door de arrestatie van leden van de vereniging wegens belastingontduiking.De opstand kwam aanvankelijk in een stroomversnelling, waarbij veel rebellen bestonden uit nieuwkomers van het vasteland van China die moeite hadden om land te vinden.Ondanks pogingen om steun te werven bij het Hakka-volk, slaagden de Qing erin de opstand in 1788 te onderdrukken met 50.000 troepen onder leiding van Li Shiyao, en later met extra troepen onder leiding van Fuk'anggan en Hailanqa.In tegenstelling tot eerdere opstanden was de opstand van de Tiandihui niet in de eerste plaats ingegeven door nationale of etnische grieven, maar was het eerder een teken van brede sociale onrust.Lin Shuangwen werd geëxecuteerd, wat het einde betekende van een nieuwe belangrijke uitdaging voor de Qing-autoriteit in Taiwan.Gedurende de 200 jaar Qing-heerschappij wordt opgemerkt dat de aboriginals in de vlakten grotendeels niet-rebels waren en dat de aboriginals in de bergen grotendeels met rust werden gelaten tot de laatste decennia van Qing-regering.De meeste opstanden werden geïnitieerd door Han-kolonisten, vaak om redenen zoals belastingen of sociale onenigheid in plaats van etnische of nationale belangen.
Britse mislukte invasie van Taiwan
Schip van de Oost-Indische Compagnie (19e eeuw) ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1840 Jan 1 - 1841

Britse mislukte invasie van Taiwan

Keelung, Taiwan
In 1831 besloot de Oost-Indische Compagnie dat ze niet langer op hun voorwaarden handel wilde drijven met deChinezen en plande agressievere maatregelen.Gezien de strategische en commerciële waarde van Taiwan waren er in 1840 en 1841 Britse suggesties om het eiland te veroveren.William Huttman schreef aan Lord Palmerston waarin hij wees op "de goedaardige heerschappij van China over Taiwan en het strategische en commerciële belang van het eiland."[Hij] suggereerde dat Taiwan bezet zou kunnen worden met slechts een oorlogsschip en minder dan 1.500 troepen, en dat de Engelsen het christendom onder de inboorlingen zouden kunnen verspreiden en de handel zouden kunnen ontwikkelen.[48] ​​In 1841, tijdens de Eerste Opiumoorlog, probeerden de Britten drie keer de hoogten rond de haven van Keelung te beklimmen, maar dat mislukte.[49] Uiteindelijk slaagden de Britten er niet in een sterke positie te verwerven, en de expeditie wordt als een mislukking beschouwd.
Formosa-expeditie
Aanval van Amerikaanse mariniers en matrozen op de piraten van het eiland Formosa, Oost-Indië, Harper's Weekly ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1867 Jun 1

Formosa-expeditie

Hengchun, Hengchun Township, P
De Formosa-expeditie was een strafexpeditie die door de Verenigde Staten was gelanceerd tegen de Paiwan, een inheemse Taiwanese stam.De expeditie werd ondernomen als vergelding voor het Rover-incident, waarbij de Rover, een Amerikaanse bark, verging en de bemanning werd afgeslacht door Paiwan-krijgers in maart 1867. Een compagnie van de Amerikaanse marine en marine landde in het zuiden van Taiwan en probeerde op te rukken naar de Paiwan dorp.De Paiwan reageerden met een guerrillaoorlog, waarbij ze herhaaldelijk in een hinderlaag liepen, schermutselingen voerden, zich losmaakten en zich terugtrokken.Uiteindelijk werd de commandant van de mariniers gedood en trokken ze zich terug op hun schip vanwege vermoeidheid en hitte-uitputting, en de Paiwan verspreidden zich en trokken zich terug in de jungle.De actie wordt beschouwd als een Amerikaanse mislukking.
Mudan-incident
De Ryūjō was het vlaggenschip van de Taiwanese expeditie. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1874 May 6 - Dec 3

Mudan-incident

Taiwan
In december 1871 verging een Ryukyuan-schip voor de kust van Taiwan, wat leidde tot de dood van 54 matrozen door toedoen van de Aboriginals van Paiwan.Deze gebeurtenis, bekend als het Mudan-incident, kreeg uiteindelijk internationale aandacht.Aanvankelijk pakte de Qing-dynastie , die een lange geschiedenis had in het repatriëren van overlevenden van Ryukyuan-schipbreuken, de situatie aan door de terugkeer van de overlevende matrozen te vergemakkelijken.Het incident veroorzaakte echter politieke spanningen, vooral toen de Japanse generaal Sukenori Kabayama pleitte voor militaire actie tegen Taiwan, enJapan de Ryukyuan-koning onttroonde.De diplomatieke onderhandelingen tussen Japan en Qing China werden geïntensiveerd, met als hoogtepunt een Japanse militaire expeditie naar Taiwan in 1874. Ondanks aanvankelijke successen kreeg de expeditie te maken met tegenslagen, waaronder guerrillaoorlogvoering door inheemse stammen en een uitbraak van malaria die de troepen ernstig trof.Qing-vertegenwoordigers en lokale stammen klaagden over de Japanse agressie, maar werden grotendeels genegeerd.De Japanners zetten kampen en vlaggen op en lieten hun jurisdictie gelden over de gebieden die ze tegenkwamen.Uiteindelijk leidden de internationale druk en de verslechterende gezondheid van de Japanse expeditiemacht tot diplomatieke gesprekken tussen Japan en Qing China, resulterend in de Overeenkomst van Peking.Japan kreeg erkenning van Ryukyu als zijn vazalstaat en ontving een schadevergoeding van China, waardoor uiteindelijk in december 1874 troepen uit Taiwan werden teruggetrokken. Het Mudan-incident en de nasleep ervan markeerden een cruciaal punt in de Chinees-Japanse betrekkingen en benadrukten de groeiende assertiviteit van Japan in regionale verhoudingen. zaken en het scheppen van een precedent voor toekomstige conflicten tussen de twee naties.
Acculturatie en verzet: de Aboriginals van Taiwan onder Qing-regel
©Anonymous
1875 Jan 1 - 1895

Acculturatie en verzet: de Aboriginals van Taiwan onder Qing-regel

Taiwan
De periode van 1874 tot het einde van de Qing- heerschappij in Taiwan werd gekenmerkt door aanzienlijke inspanningen om controle over het eiland uit te oefenen en het te moderniseren.Na de tijdelijke invasievan Japan in 1874 wilde de regering-Qing haar greep op Taiwan versterken, vooral in de gebieden die door aboriginals werden bewoond.Infrastructuurprojecten, waaronder bergwegen en telegraaflijnen, werden gestart en inheemse stammen werden formeel onder Qing-heerschappij gebracht.Ondanks deze inspanningen werden de Qing geconfronteerd met uitdagingen zoals de Chinees-Franse oorlog, waarbij de Fransen tijdelijk delen van Taiwan bezetten.Taiwan onderging onder Qing-heerschappij verschillende veranderingen in het bestuur en de infrastructuur.Liu Mingchuan, de Taiwanese defensiecommissaris, was bijzonder actief in moderniseringsinspanningen, waaronder de introductie van elektrische verlichting, spoorwegen en industriële machines.Deze inspanningen kenden echter beperkt succes en kregen kritiek vanwege de hoge kosten in verhouding tot de voordelen.Liu nam uiteindelijk ontslag in 1891 en de actieve kolonisatie-inspanningen stopten.Tegen het einde van het Qing-tijdperk telde het eiland ongeveer 2,5 miljoen Chinese inwoners, geconcentreerd in de westelijke vlakten, terwijl de bergachtige gebieden grotendeels autonoom bleven en bewoond werden door aboriginals.Hoewel er pogingen werden ondernomen om de aboriginals onder Qing-controle te brengen, waarbij ongeveer 148.479 zich formeel hadden aangemeld, waren de kosten van deze inspanningen hoog en niet geheel effectief.Bovendien had de acculturatie aanzienlijke vooruitgang geboekt, waardoor de culturele en landeigendomsstatus van de aboriginals op de vlakten werd uitgehold.
Keelung-campagne
La Galissonnière bombardeert de Chinese verdediging bij Keelung, 5 augustus 1884 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1884 Aug 1 - 1885 Mar

Keelung-campagne

Taiwan, Northern Taiwan
Tijdens de Chinees-Franse oorlog richtten de Fransen zich op Taiwan tijdens de Keelung-campagne van 1884. Aanvankelijk bombardeerden de Franse troepen onder leiding van Sébastien Lespès de haven van Keelung, maar kregen te maken met weerstand van een grotereChinese strijdmacht onder leiding van Liu Mingchuan, waardoor ze zich moesten terugtrekken.Op 1 oktober leidde Amédée Courbet echter 2.250 Franse troepen om Keelung met succes te veroveren, ondanks dat ze er niet in slaagde Tamsui in te nemen.De Fransen legden vervolgens een blokkade op aan Taiwan, maar deze was slechts gedeeltelijk effectief.Franse schepen veroverden jonken rond de kust van het vasteland van China om de inzittenden te gebruiken voor de bouw van verdedigingswerken in Keelung, maar bevoorradingsjonken bleven Takau en Anping bereiken, waardoor de blokkade werd ondermijnd.Eind januari 1885 leden de Chinese troepen een aanzienlijke nederlaag rond Keelung.Ondanks dat ze de stad hadden veroverd, waren de Fransen niet in staat hun controle buiten de grenzen uit te breiden.Pogingen om Tamsui te veroveren mislukten in maart opnieuw en een Frans zeebombardement leidde tot de overgave van Penghu.Veel Franse soldaten werden echter kort daarna ziek, waardoor hun gevechtscapaciteiten werden aangetast.Op 15 april 1885 werd een wapenstilstand bereikt, wat het einde van de vijandelijkheden betekende.De Fransen voltooiden hun evacuatie uit Keelung op 21 juni en Penghu bleef onder Chinese controle.Ondanks hun vroege successen en het opleggen van een blokkade leverde de Franse campagne in Taiwan uiteindelijk beperkte strategische winst op.
1895 - 1945
Japanse Rijkornament
Qing-dynastie staat Taiwan af aan Japan
Houtblokdruk van de onderhandelingen over het Verdrag van Shimonoseki ©Courtesy of Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.
1895 Apr 17

Qing-dynastie staat Taiwan af aan Japan

Shimonoseki, Yamaguchi, Japan
Het Verdrag van Shimonoseki was een verdrag ondertekend in het Shunpanrō hotel, Shimonoseki, Japan op 17 april 1895, tussen hetJapanse rijk en Qing China, waarmee een einde kwam aan de Eerste Chinees-Japanse Oorlog.Onder de verdragsvoorwaarden,Artikelen 2 en 3: China staat voor altijd en volledige soevereiniteit af aan Japan van de Pescadores-groep, Formosa (Taiwan) en het oostelijke deel van de baai van het schiereiland Liaodong (Dalian), samen met alle vestingwerken, arsenalen en openbaar eigendom.Tijdens de top tussen Japanse en Qing-vertegenwoordigers in maart en april 1895 wilden premier Hirobumi Ito en minister van Buitenlandse Zaken Munemitsu Mutsu de macht van de Qing-dynastie verminderen, niet alleen op het Koreaanse schiereiland, maar ook op de Taiwanese eilanden.Bovendien had Mutsu het belang ervan al opgemerkt om de Japanse militaire macht uit te breiden naar Zuid-China en Zuidoost-Azië.Het was ook het tijdperk van het imperialisme, dus Japan wilde nabootsen wat de westerse naties aan het doen waren.Keizerlijk Japan was op zoek naar koloniën en hulpbronnen op het Koreaanse schiereiland en het vasteland van China om te concurreren met de aanwezigheid van westerse mogendheden in die tijd.Dit was de manier waarop het Japanse leiderschap ervoor koos om te illustreren hoe snel het imperiale Japan was gevorderd in vergelijking met het Westen sinds de Meiji- restauratie in 1867, en in hoeverre het de ongelijke verdragen die door de westerse mogendheden in het Verre Oosten waren gesloten, wilde wijzigen.Op de vredesconferentie tussen keizerlijk Japan en de Qing-dynastie waren Li Hongzhang en Li Jingfang, de ambassadeurs aan de onderhandelingsdesk van de Qing-dynastie, oorspronkelijk niet van plan Taiwan af te staan, omdat ze zich ook realiseerden dat Taiwan een geweldige locatie was voor handel met het Westen.Daarom, hoewel de Qing in de 19e eeuw oorlogen tegen Groot-Brittannië en Frankrijk had verloren, was de Qing-keizer serieus over het onder zijn heerschappij houden van Taiwan, dat begon in 1683.Tijdens de eerste helft van de conferentie beweerden Ito en Mutsu dat het opgeven van de volledige soevereiniteit van Taiwan een absolute voorwaarde was en verzochten Li om de volledige soevereiniteit van de Penghu-eilanden en het oostelijke deel van de baai van Liaotung (Dalian) over te dragen.Li Hongzhang weigerde op grond van het feit dat Taiwan nooit een slagveld was geweest tijdens de eerste Chinees-Japanse oorlog tussen 1894 en 1895. In de laatste fase van de conferentie, terwijl Li Hongzhang instemde met de overdracht van de volledige soevereiniteit van de Penghu-eilanden en de oostelijke deel van de baai van het schiereiland Liaotung aan het keizerlijke Japan, weigerde hij nog steeds Taiwan over te dragen.Aangezien Taiwan sinds 1885 een provincie was, verklaarde Li: "Taiwan is al een provincie en mag daarom niet worden weggegeven."Echter, aangezien Imperial Japan het militaristische voordeel had, en uiteindelijk gaf Li Taiwan op.Op 17 april 1895 werd het vredesverdrag tussen keizerlijk Japan en de Qing-dynastie ondertekend, gevolgd door de succesvolle Japanse invasie van Taiwan.Dit had een enorme en blijvende impact op Taiwan, de overdracht van het eiland aan het keizerlijke Japan markeerde het einde van 200 jaar Qing-heerschappij ondanks lokaal Chinees verzet tegen de annexatie, die snel door de Japanners werd vernietigd.
Play button
1895 Apr 17 - 1945

Taiwan onder Japanse heerschappij

Taiwan
Taiwan kwam in 1895 onder Japanse heerschappij na het Verdrag van Shimonoseki, waarmee deEerste Chinees-Japanse Oorlog werd beëindigd.De Qing-dynastie stond het grondgebied af aanJapan , wat leidde tot vijf decennia Japans bestuur.Het eiland diende als de eerste kolonie van Japan en was bedoeld als een 'modelkolonie', met uitgebreide investeringen in de economische en publieke ontwikkeling ervan.Japan streefde ook naar culturele assimilatie van Taiwan en vestigde verschillende monopolies op essentiële goederen zoals opium, zout en aardolie.Het einde van de Tweede Wereldoorlog markeerde het einde van de Japanse administratieve controle over Taiwan.Japan capituleerde in september 1945 en de Republiek China (ROC) nam de controle over het gebied over, na de uitvaardiging van Algemeen Order nr. 1. Japan deed formeel afstand van de soevereiniteit over Taiwan met het Verdrag van San Francisco, dat op 28 april van kracht werd. 1952.De periode van Japanse overheersing heeft in Taiwan een ingewikkelde erfenis nagelaten.In de discussies na de Tweede Wereldoorlog in Taiwan lopen de meningen uiteen over verschillende kwesties die verband houden met dit tijdperk, waaronder het bloedbad van 28 februari 1947, de Taiwanese Retrocessiedag en het lot van Taiwanese troostmeisjes.De ervaring speelt ook een rol in de voortdurende debatten over de nationale en etnische identiteit van Taiwan, evenals over de formele onafhankelijkheidsbeweging.
Japanse invasie van Taiwan
Japanse troepen bezetten Taipei, 7 juni 1895 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1895 May 29 - Oct 18

Japanse invasie van Taiwan

Tainan, Taiwan
De Japanse invasie van Taiwan was een conflict tussen het rijk vanJapan en de strijdkrachten van de kortstondige Republiek Formosa na de overdracht van Taiwan door de Qing-dynastie aan Japan in april 1895 aan het einde van de Eerste Chinees-Japanse Oorlog .De Japanners probeerden de controle over hun nieuwe bezit over te nemen, terwijl de Republikeinse troepen vochten om de Japanse bezetting te weerstaan.De Japanners landden op 29 mei 1895 bij Keelung aan de noordkust van Taiwan en trokken in een campagne van vijf maanden zuidwaarts naar Tainan.Hoewel hun opmars werd vertraagd door guerrilla-activiteiten, versloegen de Japanners de Formosaanse strijdkrachten (een mengeling van reguliere Chinese eenheden en lokale Hakka-milities) telkens wanneer ze probeerden stelling te nemen.De Japanse overwinning bij Baguashan op 27 augustus, de grootste veldslag die ooit op Taiwanese bodem is uitgevochten, deed het Formosaanse verzet gedoemd tot een vroege nederlaag.De val van Tainan op 21 oktober maakte een einde aan het georganiseerde verzet tegen de Japanse bezetting en luidde vijf decennia Japanse overheersing in Taiwan in.
Gewapend verzet tegen de Japanse overheersing
Musha (Wushe) Opstand in 1930, geleid door het Seediq-volk. ©Seediq Bale (2011)
1895 Nov 1 - 1930 Jan

Gewapend verzet tegen de Japanse overheersing

Taiwan
DeJapanse koloniale overheersing in Taiwan, die begon in 1895, stuitte op aanzienlijk gewapend verzet dat tot het begin van de 20e eeuw duurde.Het aanvankelijke verzet werd geleid door de Republiek Formosa, Qing -functionarissen en lokale milities.Gewapende opstanden hielden zelfs na de val van Taipei aan, waarbij Hakka-dorpelingen en Chinese nationalisten vaak de opstanden leidden.Met name werden duizenden gedood bij verschillende bloedbaden en opstanden, zoals het bloedbad van Yunlin en de aanvankelijke verzetsoorlog van 1895. Grote opstanden waren in 1902 min of meer onderdrukt, maar incidenten zoals de Beipu-opstand in 1907 en het Tapani-incident in 1915 duidden op aanhoudende spanningen en conflicten. verzet tegen de Japanse overheersing.Inheemse gemeenschappen verzetten zich tot de jaren dertig ook fel tegen de Japanse controle.De militaire campagnes van de regering in de bergachtige gebieden van Taiwan resulteerden in de vernietiging van talrijke inheemse dorpen, met name de Atayal- en Bunun-stammen.De laatste belangrijke inheemse opstand was de Musha (Wushe) opstand in 1930, geleid door het Seediq-volk.Deze opstand resulteerde in honderden slachtoffers en eindigde met de zelfmoord van Seediq-leiders.Het gewelddadige verzet tegen de Japanse overheersing leidde tot een verandering in het koloniale beleid, waaronder een meer verzoenende houding tegenover de inheemse bevolking na het Musha-incident.Niettemin heeft de erfenis van het verzet een diepgaande invloed gehad op de geschiedenis en het collectieve geheugen van Taiwan, waarbij de complexe en vaak wrede relatie tussen de kolonisten en de gekoloniseerden wordt benadrukt.De gebeurtenissen uit deze periode zijn diep geworteld in het sociale en politieke weefsel van Taiwan en blijven debatten en perspectieven over nationale identiteit en historisch trauma beïnvloeden.
Play button
1927 Aug 1 - 1949 Dec 7

Chinese Burgeroorlog

China
De Chinese burgeroorlog werd uitgevochten tussen de door de Kuomintang (KMT) geleide regering van de Republiek China (ROC) en troepen van de Chinese Communistische Partij (CCP), die na 1927 met tussenpozen duurde.De oorlog is over het algemeen verdeeld in twee fasen met een intermezzo: van augustus 1927 tot 1937 stortte de KMT-CCP ​​Alliantie in tijdens de Noordelijke Expeditie, en de Nationalisten controleerden het grootste deel van China.Van 1937 tot 1945 werden de vijandelijkheden grotendeels opgeschort toen het Tweede Eenheidsfront de Japanse invasie van China bestreed met uiteindelijke hulp van de geallieerden van de Tweede Wereldoorlog , maar zelfs toen was de samenwerking tussen de KMT en de CCP minimaal en waren er gewapende botsingen tussen ze waren gebruikelijk.De verdeeldheid binnen China werd verder verergerd door het feit dat een marionettenregering, gesponsord door Japan en in naam geleid door Wang Jingwei, werd opgericht om de delen van China onder Japanse bezetting nominaal te besturen.De burgeroorlog werd hervat zodra duidelijk werd dat de Japanse nederlaag op handen was, en de CCP kreeg de overhand in de tweede fase van de oorlog van 1945 tot 1949, algemeen aangeduid als de Chinese communistische revolutie.De communisten kregen de controle over het vasteland van China en vestigden in 1949 de Volksrepubliek China (VRC), waardoor de leiders van de Republiek China gedwongen werden zich terug te trekken op het eiland Taiwan.Vanaf de jaren vijftig is er een langdurige politieke en militaire impasse ontstaan ​​tussen de twee zijden van de Straat van Taiwan, waarbij het ROC in Taiwan en de VRC op het vasteland van China beide officieel beweren de legitieme regering van heel China te zijn.Na de Tweede Crisis in de Straat van Taiwan staakten beiden in 1979 stilzwijgend het vuren;er is echter nooit een wapenstilstand of vredesverdrag ondertekend.
Play button
1937 Jan 1 - 1945

Haard

Taiwan
Tijdens deJapanse koloniale periode in Taiwan voerde de Meiji-regering een mix van krachtig en assimilatief beleid uit om controle te vestigen.Graaf Kodama Gentarō, de vierde gouverneur-generaal, en Gotō Shinpei, zijn hoofd van Binnenlandse Zaken, introduceerden een "wortel en stok"-benadering van het bestuur.[34] Een van Gotō's belangrijkste hervormingen was het Hoko-systeem, aangepast van het baojia-systeem van de Qing-dynastie , om gemeenschapscontrole uit te oefenen.Dit systeem omvatte het organiseren van gemeenschappen in groepen van tien huishoudens, genaamd Ko, voor taken als belastinginning en bevolkingsmonitoring.Gotō richtte ook politiebureaus op over het hele eiland, die extra taken op zich namen, zoals onderwijs en het in stand houden van kleine ruileconomieën in landelijke en inheemse gebieden.In 1914 probeerde de Taiwanese assimilatiebeweging, onder leiding van Itagaki Taisuke, Taiwan met Japan te integreren, als reactie op oproepen van de Taiwanese elites.Voor dit doel werd de Taiwanese Dōkakai-samenleving opgericht en kreeg al snel steun van zowel de Japanse als de Taiwanese bevolking.De vereniging werd uiteindelijk echter ontbonden en haar leiders werden gearresteerd.Volledige assimilatie werd zelden bereikt, en tot 1922 werd een beleid van strikte segregatie tussen Japanners en Taiwanezen gehandhaafd. Taiwanezen die voor studie naar Japan [verhuisden] , konden vrijer integreren, maar bleven zich bewust van hun eigen identiteit.In 1937, toen Japan oorlog voerde metChina , voerde de koloniale regering het kōminka-beleid uit, gericht op het volledig Japaniseren van de Taiwanese samenleving.Dit omvatte het uitroeien van de Taiwanese cultuur, inclusief het verbieden van de Chinese taal uit kranten en onderwijs, [36] het uitwissen van de geschiedenis van China en Taiwan, [37] en het vervangen van traditionele Taiwanese praktijken door Japanse gebruiken.Ondanks deze inspanningen waren de resultaten gemengd;slechts 7% van de Taiwanezen nam Japanse namen aan, [38] en veel goed opgeleide gezinnen slaagden er niet in de Japanse taal te leren.Dit beleid heeft een blijvende impact gehad op het culturele landschap van Taiwan en onderstreept de complexe aard van de koloniale geschiedenis.
1945
de Republiek Chinaornament
Retrocessiedag van Taiwan
Chen (rechts) aanvaardt de ontvangst van Order nr. 1, ondertekend door Rikichi Andō (links), de laatste Japanse gouverneur-generaal van Taiwan, in het stadhuis van Taipei. ©Anonymous
1945 Oct 25

Retrocessiedag van Taiwan

Taiwan
In september 1945 richtte de Republiek China de provinciale regering van Taiwan op [50] en riep 25 oktober 1945 uit tot "Taiwan Retrocession Day", waarmee de dag werd gemarkeerd dat de Japanse troepen zich overgaven.Deze eenzijdige annexatie van Taiwan werd echter niet erkend door de geallieerden van de Tweede Wereldoorlog , aangezienJapan de soevereiniteit over het eiland nog niet formeel had opgegeven.Tijdens de eerste naoorlogse jaren werd de regering van de Kuomintang (KMT), onder leiding van Chen Yi, geplaagd door corruptie en een gebrek aan militaire discipline, waardoor de commandostructuur ernstig in gevaar kwam.De economie van het eiland werd ook geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen, waardoor ze in een recessie belandde en wijdverbreide financiële problemen veroorzaakte.Vóór het einde van de oorlog woonden ongeveer 309.000 Japanse inwoners in Taiwan.[51] Na de Japanse capitulatie in 1945 tot 25 april 1946 stuurden de troepen van de Republiek China 90% van deze Japanse inwoners terug naar Japan.[52] Naast deze repatriëring werd een beleid van ‘de-Japanisering’ gevoerd, wat tot culturele verdeeldheid leidde.De overgangsperiode zorgde ook voor spanningen tussen de binnenkomende bevolking van het vasteland van China en de vooroorlogse bewoners van het eiland.Chen Yi's machtsmonopolisering verergerde deze problemen, wat leidde tot een onstabiele omgeving die werd gekenmerkt door zowel economische moeilijkheden als sociale spanningen.
Play button
1947 Feb 28 - May 16

28 februari Voorval

Taiwan
Het incident van 28 februari 1947 markeerde een cruciaal keerpunt in de moderne geschiedenis van Taiwan en vormde de aanzet tot de Taiwanese onafhankelijkheidsbeweging.De opstand tegen de regering begon toen Tobacco Monopoly-agenten in botsing kwamen met burgers, wat ertoe leidde dat een man werd neergeschoten en gedood.Het incident escaleerde snel toen menigten in Taipei en uiteindelijk in heel Taiwan protesteerden tegen de door de Kuomintang (KMT) geleide regering van de Republiek China.Hun grieven omvatten corruptie, inflatie en werkloosheid.Ondanks aanvankelijke controle door Taiwanese burgers die een lijst van 32 eisen voor hervormingen presenteerden, wachtte de regering, onder leiding van provinciegouverneur Chen Yi, op versterkingen van het vasteland van China.Toen er versterkingen arriveerden, werd een brutaal optreden gelanceerd.Rapporten beschrijven gedetailleerde willekeurige moorden en arrestaties door de troepen.Toonaangevende Taiwanese organisatoren werden systematisch gevangengezet of geëxecuteerd, met schattingen van het totale dodental variërend van 18.000 tot 28.000.[53] Sommige Taiwanese groepen werden ‘communistisch’ verklaard, wat leidde tot de arrestatie en executie van hun leden.Het incident was vooral verwoestend voor Taiwanezen die voorheen in het keizerlijke Japanse leger hadden gediend, aangezien ze specifiek het doelwit waren tijdens de vergeldingsmaatregelen van de regering.Het incident van 28 februari had blijvende politieke gevolgen.Ondanks de ‘genadige wreedheid’ die aan de dag werd gelegd bij het onderdrukken van de opstand, werd Chen Yi pas ruim een ​​jaar later ontheven van zijn taken als gouverneur-generaal.Hij werd uiteindelijk in 1950 geëxecuteerd omdat hij probeerde over te lopen naar de Chinese Communistische Partij.De gebeurtenissen hebben de Taiwanese onafhankelijkheidsbeweging enorm aangewakkerd en blijven een duister hoofdstuk in de betrekkingen tussen Taiwan en het ROC.
Staat van beleg in Taiwan
Opheffing van de staat van beleg en openstelling van Taiwan ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1949 May 20 - 1987 Jul 15

Staat van beleg in Taiwan

Taiwan
Op 19 mei 1949 werd in Taiwan de staat van beleg afgekondigd door Chen Cheng, voorzitter van de provinciale regering van Taiwan, tijdens de Chinese burgeroorlog .Deze provinciale verklaring werd later vervangen door een landelijke verklaring van de staat van beleg van de centrale regering van de Republiek China, bekrachtigd door de Wetgevende Yuan op 14 maart 1950. De periode van de staat van beleg, die onder toezicht stond van de strijdkrachten van de Republiek China en De door de Kuomintang geleide regering duurde tot deze op 15 juli 1987 door president Chiang Ching-kuo werd opgeheven. De duur van de staat van beleg in Taiwan duurde ruim 38 jaar, waardoor het de langste periode van de staat van beleg was die door welk regime in de wereld dan ook werd opgelegd. wereld van die tijd.Dit record werd later overtroffen door Syrië.
Witte terreur
De gruwelijke inspectie door de Taiwanese graficus Li Jun. Het beschrijft de vijandige omgeving in Taiwan kort na het incident van 28 februari, dat het begin markeerde van de Witte Terreur-periode ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1949 May 20 00:01 - 1990

Witte terreur

Taiwan
In Taiwan wordt de Witte Terreur gebruikt om de politieke repressie te beschrijven tegen burgers die op het eiland en de omliggende gebieden wonen onder haar controle door de regering onder het bewind van de Kwomintang (KMT, de Chinese Nationalistische Partij).Algemeen wordt aangenomen dat de periode van Witte Terreur is begonnen toen op 19 mei 1949 in Taiwan de staat van beleg werd afgekondigd, die mogelijk werd gemaakt door de tijdelijke bepalingen tegen de communistische opstand van 1948, en eindigde op 21 september 1992 met de intrekking van artikel 100 van de Wetboek van Strafrecht, dat de vervolging van mensen voor "staatsvijandige" activiteiten mogelijk maakte;de tijdelijke bepalingen werden een jaar eerder, op 22 april 1991, ingetrokken en de staat van beleg werd op 15 juli 1987 opgeheven.
Play button
1949 Oct 25 - Oct 27

Slag die Taiwan redde: Slag om Guningtou

Jinning, Jinning Township, Kin
De Slag om Kuningtou, ook wel bekend als de Slag om Kinmen, vond plaats in 1949 tijdens de Chinese Burgeroorlog .Het was een cruciale strijd om het eiland Kinmen in de Straat van Taiwan.Het Communistische Volksbevrijdingsleger (PLA) was van plan de eilanden Kinmen en Matsu in te nemen als springplank voor een grotere invasie van Taiwan, dat werd gecontroleerd door de Republiek China (ROC) onder leiding van Chiang Kai-shek.De PLA onderschatte de ROC-troepen op Kinmen, in de veronderstelling dat ze deze gemakkelijk zouden kunnen overwinnen met hun 19.000 troepen.Het ROC-garnizoen was echter goed voorbereid en zwaar versterkt, waardoor de amfibische aanval van de PLA werd verijdeld en zware verliezen werden veroorzaakt.De strijd begon op 25 oktober toen PLA-troepen werden opgemerkt en op hevig verzet stuitten.Slechte planning, onderschatting van de capaciteiten van het ROC en logistieke problemen leidden tot een ongeorganiseerde landing en het niet veiligstellen van bruggenhoofden voor de PLA.ROC-troepen voerden een effectieve tegenaanval uit, waarbij ze gebruik maakten van hun goed geconstrueerde verdedigingswerken, landmijnen en bepantsering.De PLA leed zware verliezen en hun landingsvaartuigen strandden als gevolg van getijdenveranderingen, waardoor ze kwetsbaar werden voor aanvallen van ROC-marineschepen en grondtroepen.Het falen van de PLA om Kinmen gevangen te nemen had verstrekkende gevolgen.Voor het ROC was het een moreelverhogende overwinning die de communistische plannen om Taiwan binnen te vallen effectief een halt toeriep.Het uitbreken van de Koreaanse oorlog in 1950 en de daaropvolgende ondertekening van het Chinees-Amerikaanse wederzijdse verdedigingsverdrag in 1954 hebben de communistische invasieplannen verder afgeschrikt.De strijd is grotendeels onderbelicht gebleven op het vasteland van China, maar wordt in Taiwan als belangrijk beschouwd, omdat deze de weg vrijmaakte voor de aanhoudende politieke status quo tussen Taiwan en het vasteland van China.
Play button
1949 Dec 7

Kuomintang's terugtocht naar Taiwan

Taiwan
De terugtrekking van de Kuomintang naar Taiwan verwijst naar de uittocht van de overblijfselen van de internationaal erkende door de Kuomintang geregeerde regering van de Republiek China (ROC) naar het eiland Taiwan (Formosa) op 7 december 1949, na het verliezen van de Chinese Burgeroorlog in de Tweede Wereldoorlog. vasteland.De Kuomintang (Chinese Nationalistische Partij), haar officieren en ongeveer 2 miljoen ROC-troepen namen deel aan de terugtocht, naast vele burgers en vluchtelingen, op de vlucht voor de opmars van het Volksbevrijdingsleger van de Chinese Communistische Partij (CCP).ROC-troepen vluchtten voornamelijk naar Taiwan vanuit provincies in het zuiden van China, in het bijzonder de provincie Sichuan, waar de laatste stand van het hoofdleger van het ROC plaatsvond.De vlucht naar Taiwan vond plaats ruim vier maanden nadat Mao Zedong op 1 oktober 1949 in Peking de oprichting van de Volksrepubliek China (VRC) had uitgeroepen. Het eiland Taiwan bleef tijdens de bezetting onderdeel van Japan totdat Japan zijn territoriale aanspraken verbrak. in het Verdrag van San Francisco, dat in 1952 in werking trad.Na de terugtocht was de leiding van het ROC, met name Generalissimo en president Chiang Kai-shek, van plan de terugtocht slechts tijdelijk te maken, in de hoop zich te hergroeperen, te versterken en het vasteland te heroveren.[54] Dit plan, dat nooit tot uitvoering kwam, stond bekend als "Project National Glory", en maakte van Taiwan de nationale prioriteit van het ROC.Toen duidelijk werd dat een dergelijk plan niet gerealiseerd kon worden, verschoof de nationale focus van het ROC naar de modernisering en economische ontwikkeling van Taiwan.
Economische ontwikkeling
Supermarkt in Taiwan, jaren 50 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1950 Jan 1

Economische ontwikkeling

Taiwan
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Chinese Burgeroorlog kreeg Taiwan te maken met ernstige economische uitdagingen, waaronder een ongebreidelde inflatie en schaarste aan goederen.De Kuomintang (KMT) partij nam de controle over Taiwan over en nationaliseerde activa die voorheen eigendom waren van deJapanners .Met aanvankelijk een focus op de landbouw, herstelde de Taiwanese economie zich in 1953 tot het vooroorlogse niveau. Gesteund door Amerikaanse hulp en binnenlands beleid als 'De industrie voeden met landbouw', begon de regering de economie te diversifiëren in de richting van industrialisatie.Er werd een importvervangingsbeleid ingevoerd om de binnenlandse industrie te ondersteunen, en tegen de jaren zestig begon Taiwan zijn focus te verleggen naar exportgerichte groei, het aantrekken van buitenlandse investeringen en het opzetten van Azië's eerste exportverwerkingszone in Kaohsiung.De inspanningen wierpen hun vruchten af, aangezien Taiwan van 1968 tot de oliecrisis van 1973 een hoge jaarlijkse gemiddelde economische groei handhaafde.Tijdens deze periode van herstel en groei voerde de KMT-regering een aanzienlijk landhervormingsbeleid door dat verreikende positieve gevolgen had.De Huurverlagingswet uit 375 verminderde de belastingdruk op boeren, terwijl een andere wet land herverdeelde onder kleine boeren en grootgrondbezitters compenseerde met grondstoffen en aandelen in staatsbedrijven.Deze tweeledige aanpak verlichtte niet alleen de financiële lasten voor de landbouwgemeenschap, maar leidde ook tot het ontstaan ​​van de eerste generatie industriële kapitalisten in Taiwan.Het voorzichtige begrotingsbeleid van de regering, zoals het verplaatsen van de Chinese goudreserves naar Taiwan, hielp de nieuw uitgegeven Nieuwe Taiwanese dollar te stabiliseren en de hyperinflatie te beteugelen.Vastgoedactiva, genationaliseerd vanuit Japan, droegen samen met Amerikaanse hulp zoals de China Aid Act en de Sino-American Joint Commission on Rural Reconstruction ook bij aan het snelle naoorlogse herstel van Taiwan.Door te profiteren van deze initiatieven en buitenlandse hulp is Taiwan met succes overgegaan van een agrarische economie naar een snelgroeiende commerciële en industriële grootmacht.
Landhervorming in Taiwan
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1950 Jan 1

Landhervorming in Taiwan

Taiwan
In de jaren vijftig en zestig onderging Taiwan aanzienlijke landhervormingen die in drie primaire fasen werden uitgevoerd.De eerste fase in 1949 hield in dat de landbouwrente werd afgetopt op 37,5% van de oogst.De tweede fase begon in 1951 en was gericht op de verkoop van openbare gronden aan pachtboeren.De derde en laatste fase begon in 1953 en concentreerde zich op het opbreken van uitgestrekte grondbezit om deze te herverdelen onder pachtboeren, een aanpak die gewoonlijk 'land-tot-de-tiller' wordt genoemd.Nadat de nationalistische regering zich had teruggetrokken in Taiwan, hield de Chinees-Amerikaanse Joint Commission on Rural Reconstruction toezicht op landhervormingen en gemeenschapsontwikkeling.Eén factor die deze hervormingen verteerbaarder maakte, was dat veel van de grootgrondbezitters Japanners waren die het eiland al hadden verlaten.De overige grootgrondbezitters werden gecompenseerd met Japanse commerciële en industriële activa die in beslag waren genomen nadat Taiwan in 1945 terugkeerde naar de Chinese overheersing.Bovendien profiteerde het landhervormingsprogramma van het feit dat de meerderheid van de leiding van de Kwomintang afkomstig was van het vasteland van China en als zodanig beperkte banden had met de lokale Taiwanese landeigenaren.Dit gebrek aan lokale banden maakte het voor de regering gemakkelijker om de landhervormingen effectief door te voeren.
Amerikaanse hulp
Naast president Chiang Kai-shek zwaaide de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower naar menigten tijdens zijn bezoek aan Taipei in juni 1960. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1950 Jan 1 - 1962

Amerikaanse hulp

United States
Tussen 1950 en 1965 ontving Taiwan aanzienlijke financiële steun van de Verenigde Staten , in totaal 1,5 miljard dollar aan economische hulp en nog eens 2,4 miljard dollar aan militaire steun.[55] Aan deze hulp kwam een ​​einde in 1965 toen Taiwan met succes een robuuste financiële basis had gelegd.Na deze periode van financiële stabilisatie startte ROC-president Chiang Ching-kuo, de zoon van Chiang Kai-shek, door de staat geleide inspanningen zoals de Tien Grote Bouwprojecten.[56] Deze projecten legden de basis voor de ontwikkeling van een krachtige, door de export aangedreven economie.
Verdrag van San Francisco
Yoshida en leden van de Japanse delegatie ondertekenen het Verdrag. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1951 Sep 8

Verdrag van San Francisco

San Francisco, CA, USA
Het Verdrag van San Francisco werd op 8 september 1951 ondertekend en trad op 28 april 1952 in werking, waarmee officieel een einde kwam aan de staat van oorlog tussenJapan en de geallieerde mogendheden en diende als het vredesverdrag van Japan na de Tweede Wereldoorlog .China werd met name niet uitgenodigd om deel te nemen aan de verdragsbesprekingen vanwege geschillen over de vraag welke regering – de Republiek China (ROC) of de Volksrepubliek China (VRC) – het Chinese volk legitiem vertegenwoordigde.Het verdrag zorgde ervoor dat Japan afstand deed van alle aanspraken op Taiwan, de Pescadores, de Spratly-eilanden en de Paracel-eilanden.De dubbelzinnige formulering van het verdrag met betrekking tot de politieke status van Taiwan heeft geleid tot de theorie van de onbepaalde status van Taiwan.Deze theorie suggereert dat de soevereiniteit van het ROC of de VRC over Taiwan onwettig of tijdelijk kan zijn en benadrukt dat de kwestie moet worden opgelost via het principe van zelfbeschikking.De theorie neigt over het algemeen naar de onafhankelijkheid van Taiwan en beweert doorgaans niet dat Japan nog steeds de soevereiniteit over Taiwan zou moeten hebben, hoewel er enkele uitzonderingen zijn.
Play button
1954 Sep 3 - 1955 May 1

Eerste crisis in de Straat van Taiwan

Penghu County, Taiwan
De Eerste crisis in de Straat van Taiwan begon op 3 september 1954, toen het Volksbevrijdingsleger (PLA) van de Communistische Volksrepubliek China (VRC) het door de Republiek China (ROC) gecontroleerde Quemoy-eiland begon te bombarderen, gelegen op slechts enkele kilometers van vasteland van China.Het conflict breidde zich later uit naar andere nabijgelegen door het ROC bezette eilanden, zoals Matsu en Dachen.Ondanks dat de Verenigde Staten deze eilanden aanvankelijk als militair onbeduidend beschouwden, waren ze van cruciaal belang voor het ROC voor elke mogelijke toekomstige campagne om het vasteland van China terug te winnen.Als reactie op de acties van de PLA nam het Amerikaanse Congres op 24 januari 1955 de Formosa-resolutie aan, die de president machtigde Taiwan en zijn eilanden voor de kust te verdedigen.De militaire activiteit van de PLA culmineerde in de verovering van het eiland Yijiangshan in januari 1955, waarbij 720 ROC-troepen werden gedood of gewond.Dit was voor de Verenigde Staten en het ROC aanleiding om in december 1954 het Chinees-Amerikaanse wederzijdse verdedigingsverdrag te formaliseren, dat steun van de Amerikaanse marine mogelijk maakte voor de evacuatie van nationalistische troepen uit kwetsbare posities zoals de Dachen-eilanden.De crisis kende een tijdelijke de-escalatie in maart 1955 toen de PLA haar beschietingsactiviteiten stopzette.Aan de Eerste Straat van Taiwan-crisis kwam officieel een einde in april 1955 tijdens de Bandung-conferentie, toen premier Zhou Enlai het voornemen van China aankondigde om met de Verenigde Staten te onderhandelen.Daaropvolgende besprekingen op ambassadeursniveau begonnen in augustus 1955 in Genève, hoewel de kernkwesties die ten grondslag lagen aan het conflict onaangeroerd bleven, wat de weg vrijmaakte voor een nieuwe crisis drie jaar later.
Play button
1958 Aug 23 - Dec 1

Tweede crisis in de Straat van Taiwan

Penghu, Magong City, Penghu Co
De Tweede Crisis van de Straat van Taiwan begon op 23 augustus 1958, waarbij militaire lucht- en marine-gevechten betrokken waren tussen de Volksrepubliek China (VRC) en de Republiek China (ROC).De VRC startte artilleriebombardementen op de door het ROC gecontroleerde eilanden Kinmen (Quemoy) en de Matsu-eilanden, terwijl het ROC wraak nam door Amoy op het vasteland te beschieten.De Verenigde Staten kwamen tussenbeide door straaljagers, luchtafweerraketten en amfibische aanvalsschepen aan het ROC te leveren, maar voldeden niet aan het verzoek van Chiang Kai-shek om het vasteland van China te bombarderen.Een informeel staakt-het-vuren kwam in beeld toen de Volksrepubliek China op 25 oktober verklaarde dat ze Kinmen alleen op oneven dagen zouden beschieten, waardoor het ROC hun leger op de even dagen kon bevoorraden.De crisis was aanzienlijk omdat ze tot hoge spanningen leidde en het risico dreigde de Verenigde Staten in een breder conflict, mogelijk zelfs een nucleair conflict, te betrekken.De VS werden geconfronteerd met diplomatieke uitdagingen, waaronder het risico van vervreemding van belangrijke bondgenoten als Frankrijk en Japan.Een opmerkelijke escalatie vond plaats in juni 1960 toen president Eisenhower Taipei bezocht;de Volksrepubliek China reageerde door hun bombardementen te intensiveren, wat aan beide kanten tot slachtoffers leidde.Na het bezoek van Eisenhower keerde de situatie echter terug naar de vroegere staat van ongemakkelijke spanning.De crisis de-escaleerde uiteindelijk op 2 december, toen de VS discreet hun extra marinemiddelen terugtrok uit de Straat van Taiwan, waardoor de ROC-marine haar gevechts- en escorttaken kon hervatten.Hoewel de crisis werd beschouwd als een status quo-resultaat, bracht het de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Foster Dulles tot de conclusie dat een dergelijke situatie zich niet meer mocht voordoen.Dit conflict werd pas in 1995-1996 gevolgd door een nieuwe crisis in de Straat van Taiwan, maar sinds 1958 heeft zich in de regio geen andere crisis voorgedaan waarbij de Verenigde Staten betrokken waren.
Taiwan uit de Verenigde Naties gezet
Taiwan uit de VN gezet. ©Anonymous
1971 Oct 25

Taiwan uit de Verenigde Naties gezet

United Nations Headquarters, E
In 1971 verliet de regering van de Republiek China (ROC) de Verenigde Naties, net voordat de organisatie de Volksrepubliek China (VRC) erkende als de wettige vertegenwoordiger van de Chinese zetel bij de VN.Terwijl er een voorstel voor een dubbele vertegenwoordiging op tafel lag, stond Chiang Kai-shek, de leider van het ROC, erop een zetel in de VN-Veiligheidsraad te behouden, een voorwaarde waar de Volksrepubliek China niet mee zou instemmen.Tsjang verwoordde zijn standpunt in een opmerkelijke toespraak, waarin hij verklaarde dat "de lucht niet groot genoeg is voor twee zonnen."Bijgevolg nam de Algemene Vergadering van de VN in oktober 1971 Resolutie 2758 aan, waarbij "de vertegenwoordigers van Chiang Kai-shek" en dus het ROC werden verdreven, en de Volksrepubliek China werd aangewezen als het officiële "China" binnen de VN.In 1979 verplaatsten de Verenigde Staten ook hun diplomatieke erkenning van Taipei naar Peking.
Tien grote bouwprojecten
Haven van Taichung, een van de tien grote bouwprojecten ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1974 Jan 1

Tien grote bouwprojecten

Taiwan
De tien grote bouwprojecten waren de nationale infrastructuurprojecten in de jaren zeventig in Taiwan.De regering van de Republiek China was van mening dat het land geen belangrijke voorzieningen had, zoals snelwegen, zeehavens, luchthavens en energiecentrales.Bovendien ondervond Taiwan aanzienlijke gevolgen van de oliecrisis van 1973.Om de industrie en de ontwikkeling van het land te verbeteren, was de regering daarom van plan om tien enorme bouwprojecten aan te nemen.Ze werden voorgesteld door de premier Chiang Ching-kuo, te beginnen in 1974, met een geplande voltooiing in 1979. Er waren zes transportprojecten, drie industriële projecten en één bouwproject voor een energiecentrale, die uiteindelijk in totaal meer dan NT $ 300 miljard kostten.De tien projecten:Noord-Zuid snelweg (nationale snelweg nr. 1)Elektrificatie van de West Coast Line-spoorwegNoord-Link Line spoorlijnChiang Kai-shek International Airport (later omgedoopt tot Taoyuan International Airport)Taichung-poortSu-ao-poortGrote scheepswerf (Kaohsiung-scheepswerf van China Shipbuilding Corporation)Geïntegreerde staalfabriek (China Steel Corporation)Olieraffinaderij en industriepark (Kaohsiung-raffinaderij van CPC Corporation)Kerncentrale (Jinshan Nuclear Power Plant)
1979 Apr 10

Taiwanese betrekkingenwet

United States
De Taiwan Relations Act (TRA) werd in 1979 door het Amerikaanse Congres aangenomen om de onofficiële maar substantiële betrekkingen tussen de VS en Taiwan te regelen, na de formele erkenning door de VS van de Volksrepubliek China (VRC).De daad volgde op de ontbinding van het Chinees-Amerikaanse Verdrag inzake wederzijdse verdediging met de Republiek China (ROC), de regeringsautoriteit van Taiwan.De TRA, goedgekeurd door beide huizen en ondertekend door president Jimmy Carter, richtte het American Institute in Taiwan (AIT) op als een non-profitorganisatie die commerciële, culturele en andere interacties afhandelt zonder officiële diplomatieke vertegenwoordiging.De wet trad met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 1979 en stelt dat internationale overeenkomsten tussen de VS en het ROC van vóór 1979 nog steeds geldig zijn, tenzij ze expliciet worden beëindigd.De TRA biedt een raamwerk voor militaire en defensiegerelateerde samenwerking.Het garandeert geen militaire interventie van de VS als Taiwan wordt aangevallen door de Volksrepubliek China, maar schrijft voor dat de VS defensieartikelen en -diensten ter beschikking stellen aan Taiwan "in een zodanige hoeveelheid als nodig kan zijn om Taiwan in staat te stellen voldoende zelfverdedigingsvermogen te behouden."De wet benadrukt dat elke niet-vreedzame poging om over de toekomst van Taiwan te beslissen een “ernstige zorg” voor de VS zou zijn, en vereist dat de VS het vermogen hebben om weerstand te bieden aan elke kracht die het veiligheids-, sociale of economische systeem van Taiwan in gevaar brengt.In de loop der jaren zijn opeenvolgende Amerikaanse regeringen, ondanks de eisen van de Volksrepubliek China en het Amerikaanse Eén-China-beleid, doorgegaan met de wapenverkoop aan Taiwan onder de bepalingen van de TRA.De wet dient als een fundamenteel document waarin het Amerikaanse beleid ten aanzien van Taiwan wordt geschetst, waarin een standpunt van ‘strategische ambiguïteit’ is opgenomen dat erop gericht is zowel Taiwan ervan te weerhouden zich onafhankelijk te verklaren als de Volksrepubliek China ervan Taiwan met geweld te verenigen met het vasteland van China.
Play button
1987 Feb 1

De opkomst van Taiwan in de belangrijkste halfgeleiderindustrie

Hsinchu, Hsinchu City, Taiwan
In 1986 werd Morris Chang door Li Kwoh-ting, vertegenwoordiger van de Taiwanese Executive Yuan, uitgenodigd om leiding te geven aan het Industrial Technology Research Institute (ITRI) met als doel de Taiwanese halfgeleiderindustrie te versterken.De hoge kosten en risico's die aan de halfgeleidersector verbonden waren, maakten het destijds lastig investeerders te vinden.Uiteindelijk stemde Philips in met een joint venture, waarbij $ 58 miljoen en technologieoverdrachten werden bijgedragen voor een belang van 27,5% in de nieuw opgerichte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).De Taiwanese overheid leverde 48% van het startkapitaal, terwijl de rest afkomstig was van rijke Taiwanese families, waardoor TSMC vanaf het begin een quasi-staatsproject was.TSMC heeft sindsdien een aanzienlijke groei doorgemaakt, zij het met schommelingen als gevolg van de marktvraag.In 2011 wilde het bedrijf zijn onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven met bijna 39% verhogen tot NT$ 50 miljard om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden.Het was ook van plan zijn productiecapaciteiten met 30% uit te breiden om aan de robuuste marktvraag te voldoen.In de daaropvolgende jaren heeft het bedrijf zijn kapitaalinvesteringen verder opgevoerd, waaronder een door de raad van bestuur goedgekeurde 568 miljoen dollar in 2014 om de productiecapaciteiten te vergroten, en nog eens 3,05 miljard dollar later dat jaar.Tegenwoordig is TSMC een Taiwanees multinationaal productie- en ontwerpbedrijf voor halfgeleiders, en het onderscheidt zich als 's werelds eerste toegewijde halfgeleidergieterij.Het is het meest waardevolle halfgeleiderbedrijf ter wereld en het grootste bedrijf in Taiwan.Hoewel het land een meerderheid van buitenlandse investeerders kent, blijft de centrale overheid van Taiwan de grootste aandeelhouder.TSMC blijft een leider in zijn vakgebied, met zijn hoofdkantoor en primaire activiteiten in het Hsinchu Science Park in Hsinchu, Taiwan.
Play button
1990 Mar 16 - Mar 22

Studentenbeweging Wild Lily

Liberty Square, Zhongshan Sout
De Wild Lily Student Movement was een zesdaagse demonstratie in maart 1990 gericht op het bevorderen van de democratie in Taiwan.De sit-in, geïnitieerd door studenten van de National Taiwan University, vond plaats op Memorial Square in Taipei (later omgedoopt tot Liberty Square ter ere van de beweging) en zag de deelname toenemen tot 22.000 demonstranten.De demonstranten, versierd met witte Formosa-lelies als symbool van de democratie, eisten directe verkiezingen voor de president en vice-president van Taiwan, evenals nieuwe volksverkiezingen voor alle vertegenwoordigers in de Nationale Vergadering.De demonstratie viel samen met de inauguratie van Lee Teng-hui, die was gekozen onder het eenpartijstelsel van de Kwomintang.Op de eerste dag van zijn ambtstermijn had president Lee Teng-hui een ontmoeting met vijftig studentenvertegenwoordigers en sprak hij zijn steun uit voor hun democratische ambities, waarbij hij beloofde die zomer democratische hervormingen op gang te brengen.Deze door studenten geleide beweging markeerde een belangrijk keerpunt in het politieke landschap van Taiwan en bereidde de weg voor democratische hervormingen.Zes jaar na de beweging werd Lee de eerste door het volk gekozen leider van Taiwan bij verkiezingen met een opkomst van meer dan 95%.Daaropvolgende herdenkingen van de beweging worden nog steeds elk jaar op 21 maart gehouden, en er zijn oproepen geweest om de Taiwanese Jeugddag naar deze datum te verplaatsen als erkenning voor de bijdragen van de studenten aan de democratie.De impact van de Wild Lily Student Movement is bijzonder opvallend in vergelijking met de reactie van de Chinese regering op de protesten op het Tiananmenplein, die slechts een jaar vóór de Taiwanese beweging plaatsvonden.Chen Shui-bian, de opvolger van Lee, wees op het grote verschil in de manier waarop de twee regeringen omgaan met studentenprotesten.Terwijl de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede eindigden in een gewelddadig optreden, leidde de Taiwanese beweging tot tastbare democratische hervormingen, waaronder de Nationale Vergadering die in 2005 besloot zichzelf te ontbinden.
Play button
1996 Mar 23

1996 Taiwanese presidentsverkiezingen

Taiwan
De presidentsverkiezingen die op 23 maart 1996 in Taiwan werden gehouden, markeerden een historische mijlpaal als de eerste rechtstreekse presidentsverkiezingen van het land.Voorheen werden de president en de vice-president gekozen door plaatsvervangers van de Nationale Assemblee.Lee Teng-hui, de zittende president en kandidaat van de regerende Kuomintang, won de verkiezingen met 54% van de stemmen.Zijn overwinning kwam ondanks pogingen van de Volksrepubliek China (VRC) om de Taiwanese kiezers te intimideren door middel van raketproeven, een tactiek die uiteindelijk mislukte.De opkomst bij de verkiezingen bedroeg een aanzienlijke 76,0%.In de aanloop naar de verkiezingen vuurde het Volksbevrijdingsleger van China tussen 8 en 15 maart ballistische raketten af ​​in de wateren nabij de Taiwanese havens Keelung en Kaohsiung. De actie was bedoeld om Taiwanese kiezers ervan te weerhouden Lee en zijn running mate te steunen. Peng, die door Peking ervan werd beschuldigd 'het moederland te willen verdelen'.Andere politieke figuren, zoals Chen Li-an, waarschuwden zelfs dat stemmen op Lee een keuze voor oorlog zou zijn.De crisis werd bezworen toen de Verenigde Staten twee gevechtsgroepen op vliegdekschepen in de buurt van Taiwan hadden ingezet.De verkiezingen betekenden niet alleen een overwinning voor Lee, maar lieten hem ook zien als een sterke leider die in staat was om op te komen tegen de Volksrepubliek China.Het incident bracht veel kiezers, waaronder degenen uit het zuiden van Taiwan die voorstander waren van onafhankelijkheid, ertoe hun stem op Lee uit te brengen.Volgens de United Daily News, een krant uit Taipei, werd tot 14 tot 15% van Lee's stemaandeel van 54% bijgedragen door aanhangers van de Democratische Progressieve Partij (DPP), wat de brede aantrekkingskracht aantoont die hij had gekregen dankzij zijn aanpak van de crisis. .
Play button
2000 Jan 1

Einde van de Kuomintang (KMT) regel

Taiwan
De presidentsverkiezingen van 2000 betekenden het einde van de heerschappij van de Kwomintang (KMT).DPP-kandidaat Chen Shui-bian won een drievoudige race waarin de Pan-Blue-stem werd verdeeld door de onafhankelijke James Soong (voorheen van de Kuomintang) en de Kuomintang-kandidaat Lien Chan.Chen kreeg 39% van de stemmen.
2005 Mar 14

Anti-afscheidingswet

China
De anti-afscheidingswet werd op 14 maart 2005 door het Nationale Volkscongres van de Volksrepubliek China aangenomen en trad onmiddellijk in werking.De wet, geformaliseerd door president Hu Jintao, bestaat uit tien artikelen en maakt met name duidelijk dat China militair geweld mag gebruiken tegen Taiwan als de vreedzame middelen om de Taiwanese onafhankelijkheid te voorkomen zijn uitgeput.Hoewel de wet ‘China’ niet expliciet definieert als de Volksrepubliek China, is het uniek omdat het de enige wet is die door het Nationale Volkscongres is aangenomen zonder het voorvoegsel ‘Volksrepubliek China’ of een aanduiding als ‘Besluit/Resolutie’. ."De wet leidde tot grote protesten in Taiwan, waarbij honderdduizenden op 26 maart 2005 de straat op gingen in Taipei om hun onvrede te uiten.Hoewel er sinds de invoering van de wet enige politieke dialoog heeft plaatsgevonden tussen China en Taiwan, blijven de betrekkingen tussen China en Taiwan vol onzekerheid.
Play button
2014 Mar 18 - Apr 10

Studentenbeweging Zonnebloem

Legislative Yuan, Zhongshan So
De Zonnebloemstudentenbeweging in Taiwan ontwikkelde zich tussen 18 maart en 10 april 2014, aangewakkerd door de goedkeuring van de Cross-Strait Service Trade Agreement (CSSTA) met China door de regerende Kuomintang (KMT)-partij zonder grondige evaluatie.De demonstranten, voornamelijk studenten en maatschappelijke groeperingen, bezetten de Wetgevende Yuan en later de Uitvoerende Yuan en verzetten zich tegen het handelspact waarvan zij geloofden dat het de Taiwanese economie zou schaden en de kwetsbaarheid voor politieke druk van China zou vergroten.Hun aanvankelijke eisen voor een herziening van de overeenkomst per clausule evolueerden uiteindelijk naar oproepen tot de volledige afwijzing ervan, de vaststelling van wetgeving voor nauwlettend toezicht op toekomstige overeenkomsten met China, en door burgers geleide discussies over grondwetswijzigingen.Ondanks enige openheid van de KMT om de overeenkomst regel voor regel te herzien, weigerde de partij deze terug te sturen voor beoordeling door de commissie.De Democratische Progressieve Partij (DPP) van de oppositie verwierp ook het latere aanbod van de KMT om een ​​gezamenlijke evaluatiecommissie te vormen, en drong erop aan dat alle grensoverschrijdende overeenkomsten moesten worden herzien, daarbij verwijzend naar de reguliere publieke opinie.Het voorstel van de DPP werd op zijn beurt door de KMT afgewezen.Tijdens een bijeenkomst op 30 maart kwamen volgens de organisatoren honderdduizenden mensen bijeen om de Zonnebloembeweging te steunen, terwijl pro-Chinese activisten en groepen ook bijeenkomsten hielden in de oppositie.Wetgevend voorzitter Wang Jin-pyng beloofde uiteindelijk elke herziening van het handelspact uit te stellen totdat er wetgeving van kracht was voor het toezicht op alle grensoverschrijdende overeenkomsten, waardoor demonstranten aankondigden dat ze het bezette pand op 10 april zouden verlaten. Terwijl de KMT zijn ontevredenheid uitte over Wang's eenzijdig besluit steunde de DPP dit.President Ma Ying-jeou, die vooraf niet op de hoogte was van de acties van Wang, bleef oproepen tot een spoedige goedkeuring van het handelspact en bestempelde de concessies als onrealistisch.De demonstranten verlieten uiteindelijk de wetgevende macht en beloofden hun beweging in de bredere Taiwanese samenleving voort te zetten, en maakten de wetgevende kamer schoon voordat ze vertrokken.
2020 Jan 11

Taiwanese presidentsverkiezingen 2020

Taiwan
De presidentsverkiezingen in Taiwan vonden plaats op 11 januari 2020, naast de 10e verkiezingen voor de Wetgevende Yuan.Zittende president Tsai Ing-wen en haar running mate, voormalig premier Lai Ching-te, beiden van de Democratische Progressieve Partij (DPP), kwamen als overwinnaar uit de strijd.Ze versloegen de burgemeester van Kaohsiung, Han Kuo-yu van de Kuomintang (KMT) en zijn running mate Chang San-cheng, evenals derde partijkandidaat James Soong.De overwinning kwam nadat Tsai ontslag had genomen uit het voorzitterschap van haar partij na grote verliezen bij de lokale verkiezingen van 2018 en te maken kreeg met een primaire uitdaging van Lai Ching-te.Aan de kant van de KMT versloeg Han Kuo-yu de voormalige presidentskandidaat Eric Chu en Terry Gou, CEO van Foxconn, in een competitieve voorverkiezingen.De campagne draaide om zowel binnenlandse kwesties als arbeidshervormingen en economisch management als om de betrekkingen tussen de Straatsburgers.Han bekritiseerde Tsai vanwege vermeende mislukkingen op verschillende beleidsterreinen, maar Tsai's ferme standpunt tegen de druk van Peking voor eenwording vond weerklank bij de kiezers.Dit was vooral het geval tijdens de alom gevolgde anti-uitleveringsprotesten in Hong Kong.De verkiezing had een hoge opkomst van 74,9%, de hoogste bij landelijke verkiezingen sinds 2008. Tsai kreeg een recordaantal van 8,17 miljoen stemmen, of 57,1% van de stemmen, wat het hoogste stemaandeel is voor een DPP-kandidaat bij presidentsverkiezingen.De DPP slaagde erin het fortuin van de KMT in de grote stedelijke gebieden, vooral in Kaohsiung, om te keren.Ondertussen bleef de KMT kracht tonen in bepaalde oostelijke regio's en kiesdistricten buiten de eilanden.Tsai Ing-wen en Lai Ching-te werden op 20 mei 2020 ingehuldigd en markeerden het begin van hun ambtstermijn.

AppendicesAPPENDIX 1

Taiwan's Indigenous Peoples, Briefly Explained


Play button
APPENDIX 2

Sun Yunsuan, Taiwan’s Economic Mastermind


Play button
APPENDIX

From China to Taiwan: On Taiwan's Han Majority


Play button
APPENDIX 4

Original geographic distributions of Taiwanese aboriginal peoples


Original geographic distributions of Taiwanese aboriginal peoples
Original geographic distributions of Taiwanese aboriginal peoples ©Bstlee

CharactersChiang Kai-shek

Chiang Kai-shek

Chinese Nationalist Leader

Tsai Ing-wen

Tsai Ing-wen

President of the Republic of China

Koxinga

Koxinga

King of Tungning

Yen Chia-kan

Yen Chia-kan

President of the Republic of China

Sun Yat-sen

Sun Yat-sen

Chinese Revolutionary Statesman

Zheng Zhilong

Zheng Zhilong

Chinese Admiral

Chiang Ching-kuo

Chiang Ching-kuo

President of the Republic of China

Sun Yun-suan

Sun Yun-suan

Premier of the Republic of China

Zheng Jing

Zheng Jing

King of Tungning

Lee Teng-hui

Lee Teng-hui

President of the Republic of China

Zheng Keshuang

Zheng Keshuang

King of Tungning

Gotō Shinpei

Gotō Shinpei

Japanese Politician

Seediq people

Seediq people

Taiwanese Indigenous People

Chen Shui-bian

Chen Shui-bian

President of the Republic of China

Morris Chang

Morris Chang

CEO of TSMC

Footnotes 1. Olsen, John W.; Miller-Antonio, Sari (1992), "The Palaeolithic in Southern China", Asian Perspectives, 31 (2): 129–160, hdl:10125/17011.
 2. Jiao, Tianlong (2007), The neolithic of southeast China: cultural transformation and regional interaction on the coast, Cambria Press, ISBN 978-1-934043-16-5, pp. 91–94.
 3. "Foreign Relations of the United States". US Dept. of State. January 6, 1951. The Cairo declaration manifested our intention. It did not itself constitute a cession of territory.
 4. Chang, K.C. (1989), translated by W. Tsao, ed. by B. Gordon, "The Neolithic Taiwan Strait" (PDF), Kaogu, 6: 541–550, 569.
 5. Chang, Chun-Hsiang; Kaifu, Yousuke; Takai, Masanaru; Kono, Reiko T.; Grün, Rainer; Matsu'ura, Shuji; Kinsley, Les; Lin, Liang-Kong (2015). "The first archaic Homo from Taiwan". Nature Communications. 6 (6037): 6037.
 6. Jiao (2007), pp. 89–90.
 7. 李壬癸 [ Li, Paul Jen-kuei ] (Jan 2011). 1. 台灣土著民族的來源 [1. Origins of Taiwan Aborigines]. 台灣南島民族的族群與遷徙 [The Ethnic Groups and Dispersal of the Austronesian in Taiwan] (Revised ed.). Taipei: 前衛出版社 [Avanguard Publishing House]. pp. 46, 48. ISBN 978-957-801-660-6.
 8. Blust, Robert (1999), "Subgrouping, circularity and extinction: some issues in Austronesian comparative linguistics", in E. Zeitoun; P.J.K Li (eds.), Selected papers from the Eighth International Conference on Austronesian Linguistics, Taipei: Academia Sinica, pp. 31–94.
 9. Bellwood, Peter; Hung, Hsiao-Chun; Iizuka, Yoshiyuki (2011), "Taiwan Jade in the Philippines: 3,000 Years of Trade and Long-distance Interaction" (PDF), in Benitez-Johannot, Purissima (ed.), Paths of Origins: The Austronesian Heritage in the Collections of the National Museum of the Philippines, the Museum Nasional Indaonesia, and the Netherlands Rijksmuseum voor Volkenkunde, Singapore: ArtPostAsia, pp. 31–41, hdl:1885/32545, ISBN 9789719429203, pp. 35–37, 41.
 10. Jiao (2007), pp. 94–103.
 11. Tsang, Cheng-hwa (2000), "Recent advances in the Iron Age archaeology of Taiwan", Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, 20: 153–158.
 12. Andrade, Tonio (2008f), "Chapter 6: The Birth of Co-colonization", How Taiwan Became Chinese: Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth Century, Columbia University Press.
 13. Thompson, Lawrence G. (1964). "The earliest eyewitness accounts of the Formosan aborigines". Monumenta Serica. 23: 163–204. doi:10.1080/02549948.1964.11731044. JSTOR 40726116, p. 168–169.
 14. Knapp, Ronald G. (1980), China's Island Frontier: Studies in the Historical Geography of Taiwan, The University of Hawaii, p. 7–8.
 15. Rubinstein, Murray A. (1999), Taiwan: A New History, East Gate Books, p. 86.
 16. Wong, Young-tsu (2017), China's Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century: Victory at Full Moon, Springer, p. 82.
 17. Thompson, Lawrence G. (1964). "The earliest eyewitness accounts of the Formosan aborigines". Monumenta Serica. 23: 163–204. doi:10.1080/02549948.1964.11731044. JSTOR 40726116, p. 168–169.
 18. Thompson 1964, p. 169–170.
 19. Isorena, Efren B. (2004). "The Visayan Raiders of the China Coast, 1174–1190 Ad". Philippine Quarterly of Culture and Society. 32 (2): 73–95. JSTOR 29792550.
 20. Andrade, Tonio (2008), How Taiwan Became Chinese: Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth Century, Columbia University Press.
 21. Jenco, Leigh K. (2020). "Chen Di's Record of Formosa (1603) and an Alternative Chinese Imaginary of Otherness". The Historical Journal. 64: 17–42. doi:10.1017/S0018246X1900061X. S2CID 225283565.
 22. Thompson 1964, p. 178.
 23. Thompson 1964, p. 170–171.
 24. Thompson 1964, p. 172.
 25. Thompson 1964, p. 175.
 26. Thompson 1964, p. 173.
 27. Thompson 1964, p. 176.
 28. Jansen, Marius B. (1992). China in the Tokugawa World. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-06-7411-75-32.
 29. Recent Trends in Scholarship on the History of Ryukyu's Relations with China and Japan Gregory Smits, Pennsylvania State University, p.13.
 30. Frei, Henry P.,Japan's Southward Advance and Australia, Univ of Hawaii Press, Honolulu, ç1991. p.34.
 31. Boxer, Charles. R. (1951). The Christian Century in Japan. Berkeley: University of California Press. OCLC 318190 p. 298.
 32. Andrade (2008), chapter 9.
 33. Strangers in Taiwan, Taiwan Today, published April 01, 1967.
 34. Huang, Fu-san (2005). "Chapter 6: Colonization and Modernization under Japanese Rule (1895–1945)". A Brief History of Taiwan. ROC Government Information Office.
 35. Rubinstein, Murray A. (1999). Taiwan: A New History. Armonk, NY [u.a.]: Sharpe. ISBN 9781563248153, p. 220–221.
 36. Rubinstein 1999, p. 240.
 37. Chen, Yingzhen (2001), Imperial Army Betrayed, p. 181.
 38. Rubinstein 1999, p. 240.
 39. Andrade (2008), chapter 3.
 40. Wong, Young-tsu (2017), China's Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century: Victory at Full Moon, Springer, p. 105–106.
 41. Hang, Xing (2010), Between Trade and Legitimacy, Maritime and Continent, p. 209.
 42. Wong 2017, p. 115.
 43. Hang 2010, p. 209.
 44. Hang 2010, p. 210.
 45. Hang 2010, p. 195–196.
 46. Hang 2015, p. 160.
 47. Shih-Shan Henry Tsai (2009). Maritime Taiwan: Historical Encounters with the East and the West. Routledge. pp. 66–67. ISBN 978-1-317-46517-1.
 48. Leonard H. D. Gordon (2007). Confrontation Over Taiwan: Nineteenth-Century China and the Powers. Lexington Books. p. 32. ISBN 978-0-7391-1869-6.
 49. Elliott, Jane E. (2002), Some Did it for Civilisation, Some Did it for Their Country: A Revised View of the Boxer War, Chinese University Press, p. 197.
 50. 去日本化「再中國化」:戰後台灣文化重建(1945–1947),Chapter 1. Archived 2011-07-22 at the Wayback Machine publisher: 麥田出版社, author: 黃英哲, December 19, 2007.
 51. Grajdanzev, A. J. (1942). "Formosa (Taiwan) Under Japanese Rule". Pacific Affairs. 15 (3): 311–324. doi:10.2307/2752241. JSTOR 2752241.
 52. "Taiwan history: Chronology of important events". Archived from the original on 2016-04-16. Retrieved 2016-04-20.
 53. Forsythe, Michael (July 14, 2015). "Taiwan Turns Light on 1947 Slaughter by Chiang Kai-shek's Troops". The New York Times.
 54. Han, Cheung. "Taiwan in Time: The great retreat". Taipei Times.
 55. Chan (1997), "Taiwan as an Emerging Foreign Aid Donor: Developments, Problems, and Prospects", Pacific Affairs, 70 (1): 37–56, doi:10.2307/2761227, JSTOR 2761227.
 56. "Ten Major Construction Projects - 台灣大百科全書 Encyclopedia of Taiwan".

References • Andrade, Tonio (2008f), "Chapter 6: The Birth of Co-colonization", How Taiwan Became Chinese: Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seventeenth Century, Columbia University Press
 • Bellwood, Peter; Hung, Hsiao-Chun; Iizuka, Yoshiyuki (2011), "Taiwan Jade in the Philippines: 3,000 Years of Trade and Long-distance Interaction" (PDF), in Benitez-Johannot, Purissima (ed.), Paths of Origins: The Austronesian Heritage in the Collections of the National Museum of the Philippines, the Museum Nasional Indonesia, and the Netherlands Rijksmuseum voor Volkenkunde, Singapore: ArtPostAsia, pp. 31–41, hdl:1885/32545, ISBN 9789719429203.
 • Bird, Michael I.; Hope, Geoffrey; Taylor, David (2004), "Populating PEP II: the dispersal of humans and agriculture through Austral-Asia and Oceania" (PDF), Quaternary International, 118–119: 145–163, Bibcode:2004QuInt.118..145B, doi:10.1016/s1040-6182(03)00135-6, archived from the original (PDF) on 2014-02-12, retrieved 2007-04-12.
 • Blusse, Leonard; Everts, Natalie (2000), The Formosan Encounter: Notes on Formosa's Aboriginal Society – A selection of Documents from Dutch Archival Sources Vol. I & II, Taipei: Shung Ye Museum of Formosan Aborigines, ISBN 957-99767-2-4 and ISBN 957-99767-7-5.
 • Blust, Robert (1999), "Subgrouping, circularity and extinction: some issues in Austronesian comparative linguistics", in E. Zeitoun; P.J.K Li (eds.), Selected papers from the Eighth International Conference on Austronesian Linguistics, Taipei: Academia Sinica, pp. 31–94.
 • Borao Mateo, Jose Eugenio (2002), Spaniards in Taiwan Vol. II:1642–1682, Taipei: SMC Publishing, ISBN 978-957-638-589-6.
 • Campbell, Rev. William (1915), Sketches of Formosa, London, Edinburgh, New York: Marshall Brothers Ltd. reprinted by SMC Publishing Inc 1996, ISBN 957-638-377-3, OL 7051071M.
 • Chan (1997), "Taiwan as an Emerging Foreign Aid Donor: Developments, Problems, and Prospects", Pacific Affairs, 70 (1): 37–56, doi:10.2307/2761227, JSTOR 2761227.
 • Chang, K.C. (1989), translated by W. Tsao, ed. by B. Gordon, "The Neolithic Taiwan Strait" (PDF), Kaogu, 6: 541–550, 569, archived from the original (PDF) on 2012-04-18.
 • Ching, Leo T.S. (2001), Becoming "Japanese" – Colonial Taiwan and The Politics of Identity Formation, Berkeley: University of California Press., ISBN 978-0-520-22551-0.
 • Chiu, Hsin-hui (2008), The Colonial 'Civilizing Process' in Dutch Formosa, 1624–1662, BRILL, ISBN 978-90-0416507-6.
 • Clements, Jonathan (2004), Pirate King: Coxinga and the Fall of the Ming Dynasty, United Kingdom: Muramasa Industries Limited, ISBN 978-0-7509-3269-1.
 • Diamond, Jared M. (2000), "Taiwan's gift to the world", Nature, 403 (6771): 709–710, Bibcode:2000Natur.403..709D, doi:10.1038/35001685, PMID 10693781, S2CID 4379227.
 • Everts, Natalie (2000), "Jacob Lamay van Taywan: An Indigenous Formosan Who Became an Amsterdam Citizen", Ed. David Blundell; Austronesian Taiwan:Linguistics' History, Ethnology, Prehistory, Berkeley, CA: University of California Press.
 • Gates, Hill (1981), "Ethnicity and Social Class", in Emily Martin Ahern; Hill Gates (eds.), The Anthropology of Taiwanese Society, Stanford University Press, ISBN 978-0-8047-1043-5.
 • Guo, Hongbin (2003), "Keeping or abandoning Taiwan", Taiwanese History for the Taiwanese, Taiwan Overseas Net.
 • Hill, Catherine; Soares, Pedro; Mormina, Maru; Macaulay, Vincent; Clarke, Dougie; Blumbach, Petya B.; Vizuete-Forster, Matthieu; Forster, Peter; Bulbeck, David; Oppenheimer, Stephen; Richards, Martin (2007), "A Mitochondrial Stratigraphy for Island Southeast Asia", The American Journal of Human Genetics, 80 (1): 29–43, doi:10.1086/510412, PMC 1876738, PMID 17160892.
 • Hsu, Wen-hsiung (1980), "From Aboriginal Island to Chinese Frontier: The Development of Taiwan before 1683", in Knapp, Ronald G. (ed.), China's Island Frontier: Studies in the historical geography of Taiwan, University Press of Hawaii, pp. 3–29, ISBN 978-0-8248-0743-6.
 • Hu, Ching-fen (2005), "Taiwan's geopolitics and Chiang Ching-Kuo's decision to democratize Taiwan" (PDF), Stanford Journal of East Asian Affairs, 1 (1): 26–44, archived from the original (PDF) on 2012-10-15.
 • Jiao, Tianlong (2007), The neolithic of southeast China: cultural transformation and regional interaction on the coast, Cambria Press, ISBN 978-1-934043-16-5.
 • Katz, Paul (2005), When The Valleys Turned Blood Red: The Ta-pa-ni Incident in Colonial Taiwan, Honolulu, HA: University of Hawaii Press, ISBN 978-0-8248-2915-5.
 • Keliher, Macabe (2003), Out of China or Yu Yonghe's Tales of Formosa: A History of 17th Century Taiwan, Taipei: SMC Publishing, ISBN 978-957-638-608-4.
 • Kerr, George H (1966), Formosa Betrayed, London: Eyre and Spottiswoode, archived from the original on March 9, 2007.
 • Knapp, Ronald G. (1980), China's Island Frontier: Studies in the Historical Geography of Taiwan, The University of Hawaii
 • Leung, Edwin Pak-Wah (1983), "The Quasi-War in East Asia: Japan's Expedition to Taiwan and the Ryūkyū Controversy", Modern Asian Studies, 17 (2): 257–281, doi:10.1017/s0026749x00015638, S2CID 144573801.
 • Morris, Andrew (2002), "The Taiwan Republic of 1895 and the Failure of the Qing Modernizing Project", in Stephane Corcuff (ed.), Memories of the Future: National Identity issues and the Search for a New Taiwan, New York: M.E. Sharpe, ISBN 978-0-7656-0791-1.
 • Olsen, John W.; Miller-Antonio, Sari (1992), "The Palaeolithic in Southern China", Asian Perspectives, 31 (2): 129–160, hdl:10125/17011.
 • Rubinstein, Murray A. (1999), Taiwan: A New History, East Gate Books
 • Shepherd, John R. (1993), Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier, 1600–1800, Stanford, California: Stanford University Press., ISBN 978-0-8047-2066-3. Reprinted 1995, SMC Publishing, Taipei. ISBN 957-638-311-0
 • Spence, Jonathan D. (1999), The Search for Modern China (Second Edition), USA: W.W. Norton and Company, ISBN 978-0-393-97351-8.
 • Singh, Gunjan (2010), "Kuomintang, Democratization and the One-China Principle", in Sharma, Anita; Chakrabarti, Sreemati (eds.), Taiwan Today, Anthem Press, pp. 42–65, doi:10.7135/UPO9781843313847.006, ISBN 978-0-85728-966-7.
 • Takekoshi, Yosaburō (1907), Japanese rule in Formosa, London, New York, Bombay and Calcutta: Longmans, Green, and co., OCLC 753129, OL 6986981M.
 • Teng, Emma Jinhua (2004), Taiwan's Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, 1683–1895, Cambridge MA: Harvard University Press, ISBN 978-0-674-01451-0.
 • Tsang, Cheng-hwa (2000), "Recent advances in the Iron Age archaeology of Taiwan", Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association, 20: 153–158, doi:10.7152/bippa.v20i0.11751, archived from the original on 2012-03-25, retrieved 2012-06-07.
 • Wills, John E., Jr. (2006), "The Seventeenth-century Transformation: Taiwan under the Dutch and the Cheng Regime", in Rubinstein, Murray A. (ed.), Taiwan: A New History, M.E. Sharpe, pp. 84–106, ISBN 978-0-7656-1495-7.
 • Wong, Young-tsu (2017), China's Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century: Victory at Full Moon, Springer
 • Xiong, Victor Cunrui (2012), Emperor Yang of the Sui Dynasty: His Life, Times, and Legacy, SUNY Press, ISBN 978-0-7914-8268-1.
 • Zhang, Yufa (1998), Zhonghua Minguo shigao 中華民國史稿, Taipei, Taiwan: Lian jing (聯經), ISBN 957-08-1826-3.