Turkish War of Independence

Play button
1918 Oct 30 - 1922 Nov 1

Verdeling van het Ottomaanse Rijk

Turkey
De opdeling van het Ottomaanse Rijk (30 oktober 1918 – 1 november 1922) was een geopolitieke gebeurtenis die plaatsvond na de Eerste Wereldoorlog en de bezetting van Istanbul door Britse , Franse enItaliaanse troepen in november 1918. De opdeling was gepland in verschillende overeenkomsten die door de geallieerde mogendheden in het begin van de Eerste Wereldoorlog, met name de Sykes-Picot-overeenkomst, nadat het Ottomaanse Rijk zich bij Duitsland had aangesloten om de Ottomaans-Duitse Alliantie te vormen.Het enorme conglomeraat van gebieden en volkeren dat vroeger het Ottomaanse Rijk vormde, werd verdeeld in verschillende nieuwe staten.Het Ottomaanse Rijk was in geopolitiek, cultureel en ideologisch opzicht de leidende islamitische staat geweest.De opdeling van het Ottomaanse Rijk na de oorlog leidde tot de overheersing van het Midden-Oosten door westerse machten als Groot-Brittannië en Frankrijk, en zag de creatie van de moderne Arabische wereld en de Republiek Turkije .Het verzet tegen de invloed van deze machten kwam van de Turkse Nationale Beweging, maar werd pas wijdverspreid in de andere post-Ottomaanse staten tijdens de periode van snelle dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog .

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Tue Sep 26 2023