Knights Templar

1096 Aug 15

Prolog

Jerusalem, Israel
Zatímco Jeruzalém byl po stovky let pod muslimskou nadvládou, v 11. století ohrozilo převzetí regionu Seldžuky místní křesťanské obyvatelstvo, poutě ze Západu a samotnou Byzantskou říši.Nejčasnější iniciativa pro první křížovou výpravu začala v roce 1095, kdy byzantský císař Alexios I. Komnenos požádal radu Piacenzy o vojenskou podporu v konfliktu říše s Turky vedenými Seldžuky.Později v roce následoval koncil v Clermontu, během kterého papež Urban II. podpořil byzantskou žádost o vojenskou pomoc a také vyzval věrné křesťany, aby podnikli ozbrojenou pouť do Jeruzaléma.Jeruzaléma bylo dosaženo v červnu 1099 a obležení Jeruzaléma mělo za následek, že město bylo dobyto útokem od 7. června do 15. července 1099, během kterého byli jeho obránci nemilosrdně zmasakrováni.Jeruzalémské království bylo založeno jako sekulární stát pod vládou Godfreye z Bouillonu, který se vyhýbal titulu „král“.Fatimidský protiútok byl odražen později toho roku v bitvě u Ascalonu, čímž skončila první křížová výprava.Poté se většina křižáků vrátila domů.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Thu Jul 27 2023