First Crusade

Play button
1099 Jun 7 - Jul 15

Obléhání Jeruzaléma

Jerusalem, Israel
Křižáci dorazili 7. června do Jeruzaléma, který byl Fátimovci znovu dobytý od Seldžuků .Mnoho křižáků plakalo, když spatřili město, do kterého cestovali tak dlouho.Fátimský guvernér Iftikhar al-Dawla připravil město na obléhání, když se doslechl o příchodu křižáků.Připravil elitní oddíl 400egyptských jezdců a vyhnal všechny východní křesťany z města kvůli strachu ze zrady (v obležení Antiochie pomohl Armén jménem Firoz křižákům vstoupit do města otevřením bran).Aby se situace pro křižáky ještě zhoršila, ad-Daula otrávil nebo zasypal všechny vodní studny a pokácel všechny stromy mimo Jeruzalém.Dne 7. června 1099 se křižáci dostali mimo opevnění Jeruzaléma, které bylo Fátimovci dobyto zpět od Seldžuků teprve před rokem.Město bylo střeženo obrannou zdí dlouhou 4 km, 3 metry silnou a 15 metrů vysokou, bylo zde pět hlavních bran, z nichž každá byla střežena dvojicí věží.Křižáci se rozdělili na dvě velké skupiny – Godfrey z Bouillonu, Robert z Flander a Tancred plánovali obléhat ze severu, zatímco Raymond z Toulouse umístil své síly na jih.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sat Jan 06 2024