Russian Empire

สงครามรัสเซีย-ตุรกี
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1735 Oct 3

สงครามรัสเซีย-ตุรกี

Balkans
เหตุฉุกเฉินคือการจู่โจมของพวกตาตาร์ไครเมียบนคอซแซคเฮตมาเนต ( ยูเครน ) ในปลายปี ค.ศ. 1735 และการรณรงค์ทางทหารของไครเมียข่านในคอเคซัส สงครามยังเป็นตัวแทนของการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของรัสเซียเพื่อเข้าถึงทะเลดำในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1737 ออสเตรียเข้าร่วมสงครามกับ จักรวรรดิออตโตมัน แต่พ่ายแพ้หลายครั้ง ในยุทธการบันยาลูกาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2280 ยุทธการที่กร็อคกา เมื่อวันที่ 18, 21–22 กรกฎาคม พ.ศ. 2282 จากนั้นสูญเสียเบลเกรด หลังจากการปิดล้อมของออตโตมันตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคมถึงกันยายน ค.ศ. 1739 ด้วยภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากการรุกรานของสวีเดน และพันธมิตรของออตโตมันกับปรัสเซีย โปแลนด์ และสวีเดน บังคับให้รัสเซียลงนามในสนธิสัญญา Niš กับตุรกีในวันที่ 29 กันยายน ซึ่งยุติสงครามสนธิสัญญาสันติภาพได้มอบ Azov ให้กับรัสเซียและรวมการควบคุมของรัสเซียเหนือ Zaporizhiaสำหรับออสเตรีย สงครามถือเป็นความพ่ายแพ้อันน่าทึ่งกองกำลังรัสเซียประสบความสำเร็จมากกว่ามากในสนาม แต่พวกเขาสูญเสียคนนับหมื่นจากโรคภัยไข้เจ็บตัวเลขการสูญเสียและการละทิ้งของชาวออตโตมานนั้นไม่สามารถประเมินได้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Sep 25 2023