Kingdom of Hungary Late Medieval

Play button
1437 Jan 1

อายุของ Hunyadi

Hungary
จอห์น ฮุนยาดีเป็นบุคคลสำคัญด้านการทหารและการเมือง ของฮังการี ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงศตวรรษที่ 15ตามแหล่งข้อมูลร่วมสมัยส่วนใหญ่ เขาเป็นสมาชิกของตระกูลขุนนางตระกูลวัลลาเชียนเขาเชี่ยวชาญทักษะทางทหารของเขาในดินแดนชายแดนทางใต้ของราชอาณาจักรฮังการีที่ถูกโจมตีโดย ออตโตมันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการรัฐทรานซิลวาเนียและเป็นหัวหน้าเทศมณฑลทางตอนใต้หลายแห่ง พระองค์ทรงรับหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันชายแดนในปี 1441เขาจ้างทหารมืออาชีพ แต่ยังระดมชาวนาในท้องถิ่นเพื่อต่อต้านผู้รุกรานด้วยนวัตกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆ ในการต่อสู้กับกองทหารออตโตมันที่กำลังปล้นการเดินทัพทางใต้ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1440แม้ว่าจะพ่ายแพ้ในการรบที่วาร์นาในปี ค.ศ. 1444 และในการรบโคโซโวครั้งที่สองในปี ค.ศ. 1448 แต่การ "ยุทธการระยะยาว" ข้ามเทือกเขาบอลข่านในปี ค.ศ. 1443–44 ก็ประสบความสำเร็จ และการป้องกันเบลเกรด (Nándorfehérvár) ในปี ค.ศ. 1456 โดยต่อต้านกองทหารที่นำโดยสุลต่านเป็นการส่วนตัว ทรงสร้างชื่อเสียงให้เป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่John Hunyadi ยังเป็นรัฐบุรุษที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสงครามกลางเมืองระหว่างสมัครพรรคพวกของ Wladislas I และผู้เยาว์ Ladislaus V ซึ่งเป็นผู้อ้างสิทธิในบัลลังก์ฮังการีสองคนในช่วงต้นทศวรรษที่ 1440 ในนามของอดีตสภานิติบัญญัติแห่งฮังการีเลือกฮุนยาดีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่เพียงผู้เดียวโดยมีตำแหน่งผู้ว่าราชการชัยชนะของ Hunyadi เหนือพวกเติร์กขัดขวางไม่ให้พวกเขารุกรานอาณาจักรฮังการีเป็นเวลานานกว่า 60 ปีชื่อเสียงของเขาเป็นปัจจัยชี้ขาดในการเลือกตั้งลูกชายของเขา Matthias Corvinus ขึ้นเป็นกษัตริย์โดยสภาไดเอทปี 1457 Hunyadi เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวฮัง กาเรียน โรมาเนีย เซิร์บ บัลแกเรีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Sep 24 2023