History of Ukraine

หน้ากบฏ
คำตอบของ Zaporozian Cossacks ©Ilya Repin
1490 Jan 1 - 1492

หน้ากบฏ

Lviv, Lviv Oblast, Ukraine
ในปี ค.ศ. 1490 เนื่องจากการกดขี่ชาวยูเครนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยน้ำมือของชาว โปแลนด์ การกบฏที่ประสบความสำเร็จหลายครั้งจึงนำโดยวีรบุรุษชาวยูเครน เปโตร มูคา ร่วมกับชาวยูเครนคนอื่นๆ เช่น คอสแซคและฮัทซัลในยุคแรก นอกเหนือจากชาวมอลโดวา ( โรมาเนีย )การต่อสู้ต่อเนื่องนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Mukha's Rebellion ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายสตีเฟนมหาราชแห่งมอลโดวา และเป็นหนึ่งในการลุกฮือของชาวยูเครนเพื่อต่อต้านการกดขี่ของโปแลนด์ที่เก่าแก่ที่สุดการกบฏเหล่านี้ทำให้สามารถยึดเมือง Pokuttya ได้หลายเมือง และไปถึงทางตะวันตกจนถึง Lviv แต่ไม่สามารถยึดเมือง Pokuttya ได้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Sep 24 2023