History of Romania

ทรานซิลวาเนียภายใต้กฎฮับส์บูร์ก
©Angus McBride
1699 Jan 1 - 1920

ทรานซิลวาเนียภายใต้กฎฮับส์บูร์ก

Transylvania, Romania
อาณาเขตของทรานซิลเวเนียเข้าสู่ยุคทองภายใต้การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของ Gábor Bethlen ตั้งแต่ปี 1613 ถึง 1629 ในปี 1690 สถาบันกษัตริย์ฮับส์บูร์กได้ครอบครองทรานซิลเวเนียผ่านทางมงกุฎของ ฮังการีในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 และต้นคริสต์ศตวรรษ [ที่] 19 มอลดาเวีย วัลลาเคีย และทรานซิลวาเนีย พบว่าตัวเองเป็นพื้นที่ปะทะกันสำหรับสามจักรวรรดิที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ จักรวรรดิฮับส์บูร์ก จักรวรรดิรัสเซีย ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และ จักรวรรดิออตโตมันหลังจากความล้มเหลวในสงครามประกาศอิสรภาพของ Rákóczi ในปี ค.ศ. 1711 [70] การควบคุมทรานซิลเวเนียของฮับส์บูร์กก็รวมเข้าด้วยกัน และเจ้าชายชาวทรานซิลวาเนียของฮังการีก็ถูกแทนที่ด้วยผู้ว่าราชการของจักรวรรดิฮับส์บูร์กใน [ปี] ค.ศ. 1699 ทรานซิลเวเนียกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบกษัตริย์ฮับส์บูร์กหลังออสเตรียได้รับชัยชนะเหนือพวกเติร์ก[72] ราชวงศ์ฮับส์บูร์กขยายอาณาจักรอย่างรวดเร็วในปี ค.ศ. 1718 ออลเทเนียซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัลลาเคียถูกผนวกเข้ากับระบอบกษัตริย์ฮับส์บูร์กและถูกส่งกลับในปี ค.ศ. 1739 เท่านั้น ในปี ค.ศ. 1775 ราชวงศ์ฮับส์บูร์กได้ยึดครองพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอลดาเวียในเวลาต่อมา ซึ่งต่อมาเรียกว่าบูโควินาและรวมเข้ากับจักรวรรดิออสเตรีย ในปี ค.ศ. 1804 ครึ่งหนึ่งทางตะวันออกของอาณาเขตซึ่งเรียกว่า Bessarabia ถูกรัสเซียยึดครองในปี พ.ศ. 2355
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Sun Sep 24 2023