โล่ของซัดดัม

โล่ของซัดดัม

Gulf War

โล่ของซัดดัม
ตัวประกันชาวอังกฤษ 100 คนที่ซัดดัม ฮุสเซ็นจับเป็นเวลา 4 เดือนได้รับการปล่อยตัว ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1990 Aug 20 - Dec 10

โล่ของซัดดัม

Iraq
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ชาว อังกฤษ 82 คนถูกจับเป็นตัวประกันในคูเวตเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม อิรัก ปิดล้อมสถานทูตต่างประเทศในคูเวตซิตีในวันที่ 1 กันยายน อิรักอนุญาตให้ชาวตะวันตก 700 คนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันนับตั้งแต่การรุกราน ออกจากอิรักได้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม อิรักปล่อยตัวประกันชาวต่างชาติ 3,000 คนจากคูเวตและอิรักวันที่ 10 ธันวาคม อิรักปล่อยตัวตัวประกันชาวอังกฤษ

Ask Herodotus

herodotus-image

ถามคำถามที่นี่HistoryMaps Shop

Heroes of the American Revolution Painting

Explore the rich history of the American Revolution through this captivating painting of the Continental Army. Perfect for history enthusiasts and art collectors, this piece brings to life the bravery and struggles of early American soldiers.

อัปเดตล่าสุด: Mon Jan 08 2024

Support HM Project

มีหลายวิธีในการช่วยสนับสนุนโครงการ HistoryMaps
New & Updated