First Bulgarian Empire

Byzantinci porazili Rus
Byzantinci pronásledují prchající Rus ©Miniature from the Madrid Skylitzes.
970 Jan 1

Byzantinci porazili Rus

Lüleburgaz, Kırklareli, Turkey
Počátkem roku 970 ruská armáda s velkými kontingenty Bulharů, Pečeněgů a Maďarů překročila balkánské hory a zamířila na jih.Rusové zaútočili na město Philippopolis (nyní Plovdiv) a podle Lva Diakona nabodli na kůl 20 000 jeho přeživších obyvatel.Skleros s armádou 10 000–12 000 mužů čelil ruskému postupu u Arcadiopolis (nyní Luleburgaz) počátkem jara 970. Byzantský generál, jehož armáda byla značně přesile, použil předstíraný ústup, aby odtáhl kontingent Pečeněgů od hl. armády do připravené zálohy.Hlavní ruská armáda zpanikařila a uprchla, utrpěla těžké ztráty z rukou pronásledujících Byzantinců.Byzantinci nebyli schopni využít toto vítězství nebo pronásledovat zbytky ruské armády, protože Bardas Phokas povstal ve vzpouře v Malé Asii.Bardas Skleros a jeho muži byli následně staženi do Malé Asie, zatímco Svjatoslav omezil své síly na sever od balkánských hor.Na jaře příštího roku však po potlačení Phokasova povstání postoupil sám Tzimiskes v čele své armády na sever do Bulharska .Byzantinci dobyli bulharské hlavní město Preslav, zajali bulharského cara Borise II. a Rusy uvěznili v pevnosti Dorostolon (dnešní Silistra).Po tříměsíčním obléhání a sérii ostrých bitev před městskými hradbami Svjatoslav připustil porážku a opustil Bulharsko.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Jan 15 2024