Second Bulgarian Empire

พันธมิตรไบแซนไทน์ - บัลแกเรียต่อต้านออตโตมาน
พันธมิตรไบแซนไทน์ - บัลแกเรียต่อต้านออตโตมาน ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1355 Jan 1

พันธมิตรไบแซนไทน์ - บัลแกเรียต่อต้านออตโตมาน

İstanbul, Turkey
เมื่อถึงปี 1351 สงครามกลางเมืองไบแซนไทน์สิ้นสุดลง และจอห์นที่ 6 คันตาคูเซนอสได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่พวก ออตโตมาน มีต่อคาบสมุทรบอลข่านเขาวิงวอนผู้ปกครอง เซอร์เบีย และ บัลแกเรีย ให้ร่วมมือกันต่อต้านเติร์ก และขอเงินจากอีวาน อเล็กซานเดอร์เพื่อสร้างเรือรบ แต่การอุทธรณ์ของเขากลับหูหนวกเพราะเพื่อนบ้านไม่ไว้วางใจความตั้งใจของเขาความพยายามครั้งใหม่สำหรับความร่วมมือระหว่างบัลแกเรียและ จักรวรรดิไบ แซนไทน์เกิดขึ้นในปี 1355 หลังจากที่จอห์นที่ 6 คันตาคูเซนอสถูกบังคับให้สละราชสมบัติ และจอห์นที่ 5 ปาลาโอโลกอสได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดิสูงสุดเพื่อประสานสนธิสัญญา Keraca Marija ลูกสาวของ Ivan Alexander แต่งงานกับจักรพรรดิไบแซนไทน์ Andronikos IV Palaiologos ในอนาคต แต่พันธมิตรล้มเหลวในการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 16 2024