Parthian Empire

สงครามโรมัน-คู่ปรับของเซเวอรัส
การปิดล้อมของ Hatra ©Angus McBride
195 Jan 1

สงครามโรมัน-คู่ปรับของเซเวอรัส

Baghdad, Iraq
ในช่วงต้นปี 197 เซเวรัสออกจากโรมและแล่นไปทางทิศตะวันออกเขาลงมือที่บรุนดิเซียม และอาจลงจอดที่ท่าเรือเอเจียในซิลีเซีย และเดินทางต่อไปยังซีเรียทางบกเขาจึงรวบรวมกองทัพและข้ามแม่น้ำยูเฟรติสทันทีAbgar IX ซึ่งมียศเป็นกษัตริย์แห่ง Osroene แต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงผู้ปกครองของ Edessa นับตั้งแต่การผนวกอาณาจักรของเขาเป็นจังหวัดของโรมัน ได้มอบลูก ๆ ของเขาเป็นตัวประกันและช่วยเหลือการเดินทางของ Severus โดยจัดหานักธนูกษัตริย์โคสรอฟที่ 1 แห่งอาร์เมเนียยังได้ส่งตัวประกัน เงิน และของขวัญด้วยเซเวรัสเดินทางไปยัง Nisibis ซึ่งนายพล Julius Laetus ของเขาได้ป้องกันไม่ให้ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของ Parthianหลังจากนั้นเซเวรัสก็กลับไปยังซีเรียเพื่อวางแผนการรณรงค์ที่ทะเยอทะยานมากขึ้นในปีต่อมาเขาได้เป็นผู้นำในการรณรงค์ต่อต้านจักรวรรดิ Parthian อีกครั้งและประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยมีรายงานว่าเป็นการตอบโต้การสนับสนุนที่มอบให้กับ Pescennius Nigerกองทหารของเขาได้ขับไล่เมือง Ctesiphon ซึ่งเป็นราชวงศ์ Parthian และเขาได้ผนวกพื้นที่ทางตอนเหนือของ เมโสโปเตเมีย เข้ากับจักรวรรดิเซเวอร์รัสใช้ชื่อ Parthicus Maximus ตามตัวอย่างของ Trajanอย่างไรก็ตาม เขาไม่สามารถยึดป้อมปราการของ Hatra ได้ แม้หลังจากการปิดล้อมที่ยาวนานสองครั้ง เช่นเดียวกับ Trajan ที่เคยพยายามมาเกือบหนึ่งศตวรรษก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่เขาอยู่ทางตะวันออก Severus ยังได้ขยาย Limes Arabicus ด้วย โดยสร้างป้อมปราการใหม่ในทะเลทรายอาหรับตั้งแต่ Basie ไปจนถึง Dumathaสงครามเหล่านี้นำไปสู่การยึดครองเมโสโปเตเมียทางตอนเหนือของโรมัน ไปจนถึงพื้นที่รอบๆ นิซิบิสและสิงการา
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Mon Jan 08 2024