Meiji Era

Play button
1894 Jul 25 - 1895 Apr 17

สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งแรก

China
สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง (25 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 - 17 เมษายน พ.ศ. 2438) เป็นความขัดแย้งระหว่างจีน และญี่ปุ่น โดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับอิทธิพลในเกาหลีหลังจากกว่าหกเดือนแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของกองกำลังทางบกและทางเรือของญี่ปุ่น และการสูญเสียท่าเรือเว่ยไห่เว่ย รัฐบาลชิงได้ยื่นฟ้องเรียกร้องสันติภาพในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2438 สงครามดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของความพยายาม ของราชวงศ์ชิง ในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและปัดป้อง ภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการฟื้นฟูเมจิที่ประสบความสำเร็จของญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่การปกครองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเปลี่ยนจากจีนเป็นญี่ปุ่นเกียรติภูมิของราชวงศ์ชิงพร้อมกับประเพณีคลาสสิกในประเทศจีนได้รับความเสียหายครั้งใหญ่ความสูญเสียอันน่าอัปยศอดสูของเกาหลีในฐานะรัฐเมืองขึ้นได้ก่อให้เกิดเสียงโห่ร้องของสาธารณชนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนภายในประเทศจีน ความพ่ายแพ้เป็นตัวเร่งให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองหลายครั้งที่นำโดยซุน ยัตเซ็นและคัง ยูเว่ย ซึ่งถึงจุดสูงสุดในการปฏิวัติซินไฮ่ พ.ศ. 2454
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า