Mamluk Sultanate

สงครามกองทัพเรือโปรตุเกส–มัมลุค
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1505 Jan 1

สงครามกองทัพเรือโปรตุเกส–มัมลุค

Arabian Sea
การแทรกแซงแบบผูกขาดของ โปรตุเกส กำลังขัดขวางการค้าในมหาสมุทรอินเดีย โดยคุกคามผลประโยชน์ของชาวอาหรับและชาวเมือง เวนิส เนื่องจากเป็นไปได้ที่ชาวโปรตุเกสจะขายชาวเวนิสในการค้าเครื่องเทศในยุโรปน้อยเกินไปเวนิสทำลายความสัมพันธ์ทางการฑูตกับโปรตุเกส และเริ่มมองหาวิธีตอบโต้การแทรกแซงในมหาสมุทรอินเดีย โดยส่งเอกอัครราชทูตไปยังศาลอียิปต์เวนิสเจรจาให้ลดภาษีอียิปต์ลงเพื่ออำนวยความสะดวกในการแข่งขันกับโปรตุเกส และเสนอแนะให้ดำเนินการ "การเยียวยาอย่างรวดเร็วและเป็นความลับ" กับโปรตุเกสสงครามกองทัพเรือโปรตุเกส–อียิปต์ มัมลุกเป็นความขัดแย้งทางเรือระหว่างรัฐมัมลุกส์ของอียิปต์กับโปรตุเกสในมหาสมุทรอินเดีย ภายหลังการขยายตัวของโปรตุเกสหลังจากแล่นไปรอบๆ แหลมกู๊ดโฮปในปี ค.ศ. 1498 ความขัดแย้งเกิดขึ้นในช่วงแรก เป็นส่วนหนึ่งของศตวรรษที่ 16 ตั้งแต่ปี 1505 จนถึงการล่มสลายของสุลต่านมัมลุกในปี 1517
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Jan 05 2024