Mamluk Sultanate

แคมเปญทางทหาร
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1265 Jan 1

แคมเปญทางทหาร

Arsuf, Israel
เมื่ออำนาจของบาห์รีในอียิปต์ และซีเรียรวมเข้าด้วยกันในปี ค.ศ. 1265 เบย์บาร์สจึงเริ่มออกเดินทางเพื่อต่อต้านป้อมปราการ ครูเสด ทั่วซีเรีย โดยยึดอาร์ซุฟในปี 1265 และยึดฮัลบาและอาร์กาในปี 1266 ตามคำบอกเล่าของนักประวัติศาสตร์ โธมัส แอสบริดจ์ วิธีการที่ใช้ในการยึดครองอาร์ซุฟได้แสดงให้เห็นถึง "มัมลุกส์" ' เข้าใจ Siegecraft และอำนาจสูงสุดด้านตัวเลขและเทคโนโลยีอย่างล้นหลาม"กลยุทธ์ของ Baybars เกี่ยวกับป้อมปราการของครูเสดตามแนวชายฝั่งซีเรียไม่ใช่การยึดครองและใช้ประโยชน์จากป้อมปราการ แต่เพื่อทำลายพวกมันและป้องกันไม่ให้มีการใช้งานในอนาคตโดยคลื่นลูกใหม่ของพวกครูเซเดอร์
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Jan 05 2024