Kingdom of Hungary Early Medieval

พายุกำลังก่อตัวในภาคตะวันออก
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1236 Jan 1

พายุกำลังก่อตัวในภาคตะวันออก

Tisza
หลังจากกลับมาจาก Magna Hungaria ในปี 1236 บาทหลวง Julian ได้แจ้งให้Bélaทราบถึงชาวมองโกลซึ่งในเวลานั้นมาถึงแม่น้ำโวลก้าและกำลังวางแผนที่จะบุกยุโรปชาวมองโกลรุกราน Desht-i Qipchaq ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตะวันตกสุดของ Eurasian Steppes และขับไล่พวก Cumansชาวคูมานอย่างน้อย 40,000 คนหลบหนีจากพวกมองโกลเข้าใกล้พรมแดนด้านตะวันออกของราชอาณาจักรฮังการีและเรียกร้องการรับเข้าเรียนในปี 1239 เบลาตกลงที่จะให้ที่พักพิงแก่พวกเขาหลังจากที่ผู้นำของพวกเขา Köten สัญญาว่าจะเปลี่ยนมา นับถือศาสนาคริสต์ ร่วมกับคนของเขา และต่อสู้กับ ชาวมองโกลอย่างไรก็ตาม การตั้งถิ่นฐานของฝูงชาวคูมานเร่ร่อนในที่ราบริมแม่น้ำทิสซาทำให้เกิดความขัดแย้งมากมายระหว่างพวกเขากับชาวบ้านในท้องถิ่นBéla ซึ่งต้องการการสนับสนุนทางทหารของ Cumans ไม่ค่อยลงโทษพวกเขาสำหรับการปล้น การข่มขืน และการประพฤติผิดอื่นๆอาสาสมัครชาวฮังการีของเขาคิดว่าเขาลำเอียงในความโปรดปรานของ Cumans ดังนั้น "ความเป็นปฏิปักษ์จึงเกิดขึ้นระหว่างประชาชนและกษัตริย์" ตามที่ Roger of Torre Maggiore กล่าว
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Aug 31 2022