History of Romania

Play button
1593 Jan 1 - 1599

ไมเคิลผู้กล้าหาญ

Romania
Michael the Brave (Mihai Viteazul) เป็นเจ้าชายแห่ง Wallachia ระหว่างปี 1593 ถึง 1601 เจ้าชายแห่งมอลโดเวียในปี 1600 และเป็นผู้ปกครองโดยพฤตินัยของ Transylvania ในปี 1599-1600ขึ้นครองราชย์ของไมเคิลซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการรวมอาณาเขตทั้งสามเข้าด้วยกันภายใต้การปกครองของเขา ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่วัลลาเชีย มอลโดเวีย และทรานซิลเวเนียรวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ผู้นำคนเดียวความสำเร็จนี้แม้จะสั้น แต่ก็ทำให้เขากลายเป็นตำนานในประวัติศาสตร์โรมาเนียความปรารถนาของไมเคิลที่จะปลดปล่อยภูมิภาคนี้จากอิทธิพล ของออตโตมัน นำไปสู่การรณรงค์ทางทหารหลายครั้งเพื่อต่อต้านพวกเติร์กชัยชนะของเขาทำให้เขาได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากมหาอำนาจยุโรปอื่น ๆ แต่ก็มีศัตรูมากมายเช่นกันหลังจากการลอบสังหารในปี 1601 อาณาเขตที่เป็นเอกภาพก็แตกสลายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม ความพยายามของเขาได้วางรากฐานสำหรับรัฐโรมาเนียสมัยใหม่ และมรดกของเขาได้รับการยกย่องจากผลกระทบต่อลัทธิชาตินิยมและอัตลักษณ์ของโรมาเนียMichael the Brave ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ผู้ปกป้องศาสนาคริสต์ในยุโรปตะวันออก และบุคคลสำคัญในการต่อสู้อันยาวนานเพื่อเอกราชและเอกภาพในโรมาเนีย
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า