History of Romania

Wallachia อิสระ
กองทัพของ Basarab I แห่ง Wallachia ซุ่มโจมตี Charles Robert แห่ง Anjou กษัตริย์แห่งฮังการีและกองทัพผู้รุกรานที่แข็งแกร่ง 30,000 คนของเขานักรบ Vlach (ชาวโรมาเนีย) กลิ้งหินลงมาเหนือขอบหน้าผาในสถานที่ซึ่งอัศวินขี่ม้าของฮังการีไม่สามารถหนีจากพวกเขาหรือปีนขึ้นไปบนที่สูงเพื่อขับไล่ผู้โจมตี ©József Molnár
1330 Nov 9 - Nov 12

Wallachia อิสระ

Posada, Romania
ในประกาศนียบัตร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1324 พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่ง ฮังการี กล่าวถึง Basarab ว่า "ดินแดนแห่ง Wallachia ของเรา" ซึ่งบ่งชี้ว่าในเวลานั้น Basarab เป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์ฮังการี[62] อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาสั้น ๆ Basarab ปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจการปกครองของกษัตริย์ เพราะทั้งอำนาจที่เพิ่มขึ้นของ Basarab และนโยบายต่างประเทศที่แข็งขันที่เขาดำเนินในบัญชีของเขาเองทางตอนใต้ไม่เป็นที่ยอมรับในฮังการี[63] ในประกาศนียบัตรฉบับใหม่ ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1325 พระเจ้าชาลส์ที่ 1 กล่าวถึงพระองค์ว่า "บาซารับแห่งวัลลาเชีย ไม่ซื่อสัตย์ต่อมงกุฎศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์" (Bazarab Transalpinum regie corone infidelem)[64]ด้วยหวังว่าจะลงโทษ Basarab พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 จึงจัดทัพต่อต้านเขาในปี 1330 กษัตริย์เคลื่อนทัพไปยังวัลลาเชียที่ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างไม่สามารถปราบ Basarab ได้ กษัตริย์จึงสั่งให้ล่าถอยผ่านภูเขาแต่ในหุบเขาที่ยาวและแคบ กองทัพฮังการีถูกโจมตีโดยชาวโรมาเนียซึ่งตั้งรับอยู่บนที่สูงการต่อสู้ที่เรียกว่า Battle of Posada กินเวลาสี่วัน (9–12 พฤศจิกายน 1330) และเป็นหายนะสำหรับชาวฮังกาเรียนที่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับ[65] กษัตริย์สามารถหลบหนีด้วยชีวิตของเขาได้โดยการแลกเปลี่ยนเสื้อคลุมแขนกับผู้ติดตามคนหนึ่งของเขา[66]การรบแห่งโปซาดาเป็นจุดหักเหในความสัมพันธ์ระหว่างฮังการีและวัลลาเชียน แม้ว่าในช่วงศตวรรษที่ 14 กษัตริย์แห่งฮังการียังคงพยายามควบคุมพื้นที่ว่างของวัลลาเชียมากกว่าหนึ่งครั้ง แต่ก็ทำได้สำเร็จเพียงชั่วคราวดังนั้นชัยชนะของ Basarab จึงเปิดทางสู่เอกราชของ Wallachia อย่างไม่อาจแก้ไขได้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า