History of Judaism

ศาสนายิวฮาซิดิก
ชาวยิวเสพกลิ่นในปราก วาดโดย Mírohorský, 1885 ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1740 Jan 1

ศาสนายิวฮาซิดิก

Ukraine
รับบี อิสราเอล เบน เอลีเซอร์ (ค.ศ. 1698 – 22 พฤษภาคม 1760) หรือที่รู้จักในชื่อ Baal Shem Tov หรือในชื่อ Besht เป็นผู้วิเศษและผู้เยียวยาชาวยิวจาก โปแลนด์ ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนายิว Hasidic"Besht" เป็นตัวย่อของ Baal Shem Tov ซึ่งแปลว่า "ผู้มีชื่อเสียง" หรือ "ผู้มีชื่อเสียงที่ดี"หลักการสำคัญในคำสอนของ Baal Shem Tov คือการเชื่อมโยงโดยตรงกับ "dvekut" อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมของมนุษย์และทุกชั่วโมงที่ตื่นการสวดอ้อนวอนมีความสำคัญสูงสุด พร้อมกับความหมายลึกลับของตัวอักษรและคำพูดในภาษาฮิบรูนวัตกรรมของเขาอยู่ในผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของเขาถือว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ดาวิดซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Nov 04 2022