History of Hungary

ราชวงศ์ฮังการี
©Angus McBride
1526 Jan 1 00:01 - 1699

ราชวงศ์ฮังการี

Bratislava, Slovakia
รอยัลฮังการีเป็นชื่อของส่วนหนึ่งของอาณาจักรฮังการีในยุคกลาง ซึ่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กได้รับการยอมรับว่าเป็นกษัตริย์แห่งฮังการีภายหลังชัยชนะของออตโตมันในยุทธการโมฮัคส์ (ค.ศ. 1526) และการแบ่งแยกประเทศในเวลาต่อมาการแบ่งแยกดินแดนชั่วคราวระหว่างผู้ปกครองที่เป็นคู่แข่งกัน จอห์นที่ 1 และเฟอร์ดินานด์ที่ 1 เกิดขึ้นเฉพาะในปี ค.ศ. 1538 ภายใต้สนธิสัญญานากีวาราด [66] เมื่อฮับส์บูร์กเข้าทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศ (รอยัลฮังการี) โดยมีเมืองหลวงใหม่เพรสสบูร์ก (พอซโซนี) , ปัจจุบันคือ บราติสลาวา)ยอห์นที่ 1 ยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของอาณาจักร (เรียกว่า อาณาจักรฮังการีตะวันออก)กษัตริย์ฮับส์บูร์กต้องการอำนาจทางเศรษฐกิจของฮังการีสำหรับสงครามออตโตมันในช่วงสงครามออตโตมัน อาณาเขตของอดีตราชอาณาจักรฮังการีลดลงประมาณร้อยละ 60แม้จะมีการสูญเสียดินแดนและประชากรจำนวนมหาศาลเหล่านี้ แต่รอยัลฮังการีที่มีขนาดเล็กกว่าและเสียหายหนักจากสงครามก็มีความสำคัญพอๆ กับดินแดนมรดกของออสเตรียหรือดินแดนมงกุฎโบฮีเมียนในปลายศตวรรษที่ 16[67]ดินแดนของสโลวาเกียในปัจจุบันและทรานส์ดานูเบียทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนี้ ในขณะที่การควบคุมภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮังการีมักจะเปลี่ยนระหว่างรอยัลฮังการีและอาณาเขตของทรานซิลเวเนียดินแดนตอนกลางของอาณาจักรฮังการีในยุคกลางถูกผนวกโดย จักรวรรดิออตโตมัน เป็นเวลา 150 ปี (ดู ออตโตมันฮังการี)ในปี ค.ศ. 1570 จอห์น ซิกิสมุนด์ ซาโปเลียสละราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งฮังการีตามความโปรดปรานของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 2 ภายใต้เงื่อนไขของสนธิสัญญาสเปเยอร์คำว่า "รอยัลฮังการี" เลิกใช้หลังปี ค.ศ. 1699 และกษัตริย์ฮับส์บูร์กเรียกประเทศที่เพิ่งขยายใหญ่ด้วยคำว่า "ราชอาณาจักรฮังการี" ที่เป็นทางการมากขึ้น
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 23 2024