History of Hungary

กฎตรงไปตรงมา
Avar ปะทะกับ Carolingian Frank ต้นศตวรรษที่ 9 ©Angus McBride
800 Jan 1

กฎตรงไปตรงมา

Pannonian Basin, Hungary
หลังจากปี ค.ศ. 800 ฮังการีทางตะวันออกเฉียงใต้ถูกยึดครองโดยบัลแกเรียชาวบัลแกเรีย ขาดอำนาจในการสร้างการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเหนือ ทรานซิลเวเนีย[12] ฮังการีตะวันตก (แพนโนเนีย) เป็นเมืองขึ้นของ ราชวงศ์แฟรงค์ภายใต้นโยบายการขยายอำนาจของราชอาณาจักรแฟรงก์ตะวันออก การเมืองแบบสลาฟขั้นพื้นฐานไม่สามารถพัฒนาได้ ยกเว้นอาณาเขตเดียวคือ อาณาเขตของโมราเวีย ซึ่งสามารถขยายไปสู่สโลวาเกียตะวันตกในยุคปัจจุบันได้ใน [ปีพ.ศ] . 839 อาณาเขตสลาฟบาลาตอนได้รับการสถาปนาขึ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮังการี (ภายใต้การปกครองของแฟรงก์)พันโนเนียยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟรงก์จนกระทั่งการพิชิตของฮังการีแม้ว่าจะลด [น้อย] ลง แต่ Avars ก็ยังคงอาศัยอยู่ใน Carpathian Basinหุ้นที่สำคัญที่สุด อย่างไรก็ตาม กลายเป็นชาวสลาฟที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว [15] ซึ่งเข้ามาในดินแดนส่วนใหญ่มาจากทางใต้[16]
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Fri Feb 02 2024