Fatimid Caliphate

อัลมาห์ดีถูกจับและเป็นอิสระ
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
905 Jan 1

อัลมาห์ดีถูกจับและเป็นอิสระ

Sijilmasa, Morocco
เนื่องจากการกดขี่ข่มเหงจาก Abbasids อัล-มะห์ดี บิลลาห์จึงถูกบังคับให้หลบหนีไปยังซิจิลมาซา (ปัจจุบันคือโมร็อกโก) ซึ่งเขาเริ่มเผยแพร่ความเชื่อของอิสไมลีอย่างไรก็ตาม เขาถูกจับโดย Yasah ibn Midrar ผู้ปกครอง Aghlabid เนื่องจากความเชื่อของ Ismaili และถูกโยนลงไปในคุกใต้ดินใน Sijilmasaในช่วงต้นปี 909 Al-Shi'i ได้ส่งกองกำลังเดินทางขนาดใหญ่ไปช่วยเหลืออัลมาห์ดี โดยพิชิตรัฐอิบาดีแห่งทาเฮิร์ตระหว่างเดินทางไปที่นั่นหลังจากได้รับอิสรภาพ อัลมาห์ดีก็กลายเป็นผู้นำของรัฐที่กำลังเติบโตและรับตำแหน่งอิหม่ามและกาหลิบจากนั้นอัลมาห์ดีก็นำชาวเบอร์เบอร์คูทามาซึ่งยึดเมืองไกยราวันและรักเกาะดาเมื่อถึงเดือนมีนาคม 909 ราชวงศ์ Aghlabid ก็ถูกล้มล้างและแทนที่ด้วยราชวงศ์ฟาติมิดเป็นผลให้ฐานที่มั่นสุดท้ายของอิสลามนิกายสุหนี่ในแอฟริกาเหนือถูกถอนออกจากภูมิภาค
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Aug 30 2022