Byzantine Empire Palaiologos dynasty

ไมเคิลใช้การทูต
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1264 Jan 1

ไมเคิลใช้การทูต

İstanbul, Turkey
ความได้เปรียบทางการทหารที่ไมเคิลได้รับหลังจากยึดคอนสแตนติโนเปิลได้หายไปในปลายปี ค.ศ. 126 แต่เขาจะได้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางการทูตเพื่อฟื้นตัวจากข้อเสียเหล่านี้ได้สำเร็จหลังจาก Settepozzi Michael VIII ก็ไล่เรือ Genoese 60 ลำที่เขาจ้างมาก่อนหน้านี้และเริ่มสร้างสายสัมพันธ์กับเวนิสไมเคิลแอบเจรจาสนธิสัญญากับ ชาวเวนิส เพื่อให้เงื่อนไขคล้ายกับในกรณีของ Nymphaeum แต่ Doge Raniero Zeno ล้มเหลวในการให้สัตยาบันข้อตกลงนอกจากนี้เขายังลงนามในสนธิสัญญาในปี 1263 กับสุลต่านไบบาร์สแห่งมัมลุกแห่งอียิปต์ และเบิร์ก ชาว มองโกลข่านแห่งคิปชักคานาเตะ
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Tue Jan 16 2024