Abbasid Caliphate

การฟื้นฟูกำลังทหาร
คอลีฟะห์อัล-มุกตาฟีเป็นคอลีฟะห์อับบาซิดคนแรกที่ได้รับเอกราชทางการทหารจากคอลีฟะห์อีกครั้ง ©HistoryMaps
1092 Jan 1

การฟื้นฟูกำลังทหาร

Baghdad, Iraq
แม้ว่ากาหลิบอัล-มุสตาชิดเป็นคอลีฟะห์คนแรกที่สร้างกองทัพที่สามารถพบกับกองทัพจุคในการรบได้ แต่เขาก็พ่ายแพ้ในปี 1135 และถูกลอบสังหารคอลีฟะห์อัล-มุกตาฟีเป็นคอลีฟะห์อับบาซิดคนแรกที่ได้รับอิสรภาพทางทหารโดยสมบูรณ์ของหัวหน้าศาสนาอิสลาม โดยได้รับความช่วยเหลือจากท่านราชมนตรี อิบนุ ฮูเบย์ราหลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ต่างประเทศมาเกือบ 250 ปี เขาก็ประสบความสำเร็จในการปกป้องกรุงแบกแดดจาก เซลจุค ในการล้อมกรุงแบกแดด (1157) ดังนั้นจึงสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับ อิรัก ให้กับราชวงศ์อับบาซิดได้
HistoryMaps Shop

เยี่ยมชมร้านค้า


Last Updated: Wed Feb 07 2024