Sasanian Empire

Slag bij Nineve
Keizer Heraclius in de slag bij Nineve, 627 n.Chr ©Giorgio Albertini
627 Dec 12

Slag bij Nineve

Nineveh, الخراب، Iraq
De Slag om Nineve was de climax van de Byzantijns -Sassanidische oorlog van 602–628.Half september 627 viel Heraclius het Sassanidische Mesopatamië binnen in een verrassende, riskante wintercampagne.Khosrow II benoemde Rhahzadh tot commandant van een leger dat hem moest confronteren.De Göktürk-bondgenoten van Heraclius deserteerden snel, terwijl de versterkingen van Rhahzadh niet op tijd arriveerden.In de daaropvolgende strijd werd Rhahzadh gedood en trokken de overgebleven Sassaniërs zich terug.De Byzantijnse overwinning resulteerde later in een burgeroorlog in Perzië en herstelde gedurende een bepaalde periode het (Oost-) Romeinse Rijk tot zijn oude grenzen in het Midden-Oosten.De burgeroorlog in de Sassaniden verzwakte het Sassanidenrijk aanzienlijk en droeg bij aan de islamitische verovering van Perzië .

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Jan 07 2024