History of Judaism

Salomo bouwt Eerste Tempel
Koning Salomo wijdt de tempel in Jeruzalem in ©James Tissot
957 BCE Jan 1

Salomo bouwt Eerste Tempel

Israel
De Tempel van Salomo, ook wel bekend als de Eerste Tempel, was volgens de Hebreeuwse Bijbel de eerste tempel in Jeruzalem.Het werd gebouwd tijdens Salomo's regering over het Verenigd Koninkrijk van Israël en was volledig gebouwd rond ca.957 v.Chr.Het bleef bijna vier eeuwen bestaan ​​tot het in 587/586 vGT werd verwoest door het Nieuw-Babylonische Rijk onder de tweede Babylonische koning, Nebukadnezar II, die vervolgens de Judeeërs naar Babylon verbannen na de val van het koninkrijk Juda en de annexatie ervan als Babylonisch rijk. provincie.De vernietiging van de Tempel en de Babylonische ballingschap werden gezien als vervullingen van Bijbelse profetieën en versterkten bijgevolg de joodse religieuze overtuigingen, waarmee de overgang van de Israëlieten begon van de polytheïstische of monolatristische overtuigingen van het jahwisme naar de monotheïstische overtuigingen die in het jodendom waren ontwikkeld.Deze tempel herbergt de Ark van het Verbond, een heilig relikwie dat de Tien Geboden bevat.Enkele honderden jaren later wordt de tempel verwoest door de Babyloniërs.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Fri Jan 05 2024