Han Dynasty

Zhang Qian en de Zijderoute
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
138 BCE Jan 1

Zhang Qian en de Zijderoute

Tashkent, Uzbekistan
De reis van Zhang Qian werd uitgevoerd in opdracht van keizer Wu met als belangrijkste doel het initiëren van transcontinentale handel op de Zijderoute en het creëren van politieke protectoraten door het veiligstellen van bondgenoten.Zijn missies openden handelsroutes tussen Oost en West en stelden via handel verschillende producten en koninkrijken aan elkaar bloot.Hij bracht waardevolle informatie over Centraal-Azië, inclusief de Grieks-Bactrische overblijfselen van zowel het Macedonische rijk als het Parthische rijk , terug naar het keizerlijke hof van de Han-dynastie.De verslagen van Zhang werden samengesteld door Sima Qian in de 1e eeuw voor Christus.De Centraal-Aziatische delen van de Zijderoute-routes werden rond 114 vGT grotendeels uitgebreid door de missies en verkenningen van Zhang Qian.Tegenwoordig wordt Zhang beschouwd als een Chinese nationale held en vereerd vanwege de sleutelrol die hij speelde bij het openstellen van China en de landen van de bekende wereld voor de bredere mogelijkheden van commerciële handel en mondiale allianties.Hij speelde een belangrijke pioniersrol voor de toekomstige Chinese verovering van landen ten westen van Xinjiang, inclusief delen van Centraal-Azië en zelfs landen ten zuiden van de Hindu Kush.Deze reis creëerde de Zijderoute die het begin markeerde van de mondialisering tussen de landen in het oosten en het westen.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Wed Jan 31 2024