Abbasid Caliphate

Algebra
©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
820 Jan 1

Algebra

Baghdad, Iraq
Algebra werd in deze periode aanzienlijk ontwikkeld door de Perzische wetenschapper Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī in zijn historische tekst, Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala, waarvan de term algebra is afgeleid.On the Calculation with Hindu Numerals, geschreven rond 820, was voornamelijk verantwoordelijk voor de verspreiding van het Hindoe-Arabische cijfersysteem in het Midden-Oosten en Europa.

HistoryMaps Shop

Bezoek winkel

Er zijn verschillende manieren om het HistoryMaps-project te helpen ondersteunen.
Bezoek winkel
Doneren
Steun
Laatst bijgewerkt: Sun Jan 07 2024