Russo Turkish War 1877 1878

Smlouva ze San Stefana
Podpis smlouvy ze San Stefana. ©Image Attribution forthcoming. Image belongs to the respective owner(s).
1878 Mar 3

Smlouva ze San Stefana

San Stefano, Bulgaria
Nakonec Rusko vstoupilo do dohody pod Treaty San Stefano dne 3. března, kterým by Osmanská říše uznala nezávislost Rumunska , Srbska a Černé Hory a autonomii Bulharska .Velmoci, znepokojené rozšířením ruské moci na Balkán, si později na berlínském kongresu vynutily úpravy smlouvy.Hlavní změnou bylo, že Bulharsko bude rozděleno podle dřívějších dohod mezi velmocemi, které vylučovaly vytvoření velkého nového slovanského státu: severní a východní část se stala knížectvím jako dříve (Bulharsko a východní Rumélie), i když s odlišnými guvernéři;a makedonská oblast, původně součást Bulharska pod San Stefanem, by se vrátila pod přímou osmanskou správu.Konstantinopolská smlouva z roku 1879 byla dalším pokračováním jednání mezi Ruskem a Osmanskou říší.Zatímco znovu potvrdil ustanovení smlouvy ze San Stefana, která nebyla pozměněna Berlínskou smlouvou, stanovila kompenzační podmínky, které Osmanská říše dluží Rusku za ztráty utrpěné během války.Obsahoval podmínky propuštění válečných zajatců a udělení amnestie osmanským poddaným, jakož i podmínky pro národnost obyvatel po anexích.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Mon Sep 25 2023