Mamluk Sultanate

850 Jan 1

Prolog

Cairo, Egypt
Raná Fatimidská armáda byla složena z Berberů, původních obyvatel severní Afriky.Po dobytíEgypta se Berbeři začali usazovat jako členové egyptské vládnoucí elity.Aby si Fátimovci udrželi zásobu vojenské síly, posílili své armády černými pěchotními jednotkami (většinou súdánskými), zatímco kavalérie se obvykle skládala ze svobodných berberských a mamlúckých otroků (turkického původu), kteří nebyli muslimové, což je podle nich kvalifikuje jako otroky. muslimské tradice.Mamluk byl „vlastněným otrokem“, na rozdíl od ghulamů neboli domácího otroka;Mamlukové tvořili součást státního nebo vojenského aparátu v Sýrii a Egyptě přinejmenším od 9. století.Mamlúcké pluky tvořily páteř egyptské armádyAjjúbovská vláda na konci 12. a na počátku 13. století, počínaje sultánem Saladinem (r. 1174–1193), který nahradil černou africkou pěchotu Fatimidů mamluky.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Jan 05 2024