Greek War of Independence

1833 Jan 1

Epilog

Greece
Důsledky řecké revoluce byly bezprostředně po ní poněkud nejednoznačné.Nezávislý řecký stát byl založen, ale s Británií, Ruskem a Francií mající významný vliv v řecké politice, importovanou bavorskou dynastou jako vládcem a žoldáckou armádou.Země byla zpustošena deseti lety bojů a byla plná vysídlených uprchlíků a prázdných tureckých statků, což si během několika desetiletí vyžádalo řadu pozemkových reforem.Řekové již jako národ neposkytovali knížata pro podunajská knížectví a byli považováni v rámci Osmanské říše , zejména muslimskou populací, za zrádce.V Konstantinopoli a ve zbytku Osmanské říše, kde dominovalo řecké bankovnictví a obchodní přítomnost, Arméni většinou nahradili Řeky v bankovnictví a židovští obchodníci získali na významu.V dlouhodobé historické perspektivě to znamenalo zásadní událost v kolapsu Osmanské říše, a to navzdory malé velikosti a zbídačení nového řeckého státu.Křesťanský poddaný poprvé dosáhl nezávislosti na osmanské nadvládě a vytvořil zcela nezávislý stát uznaný Evropou.Nově vzniklý řecký stát by se stal katalyzátorem další expanze a v průběhu století by se s novým řeckým státem spojily části Makedonie, Kréta, Epirus, mnoho ostrovů v Egejském moři, Jónské ostrovy a další řecky mluvící území.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Sun Sep 24 2023