Fourth Crusade

1205 Jan 1

Epilog

İstanbul, Turkey
Latinská říše se brzy potýkala s řadou nepřátel.Kromě jednotlivých byzantských rumpských států v Epiru a Nicaea a také křesťanské Bulharské říše existoval také Seldžucký sultanát .Řecké státy bojovaly o nadvládu jak proti Latinům, tak mezi sebou navzájem.Po dobytí Konstantinopole následovalo roztříštění Byzantské říše na tři státy s centrem v Nikáji, Trebizondu a Epiru.Křižáci pak založili několik nových křižáckých států, známých jako Frankokratia, na bývalém byzantském území, z velké části závislých na latinské říši Konstantinopole.Přítomnost latinských křižáckých států téměř okamžitě vedla k válce s byzantskými nástupnickými státy a s Bulharskou říší.Nikajská říše nakonec obnovila Konstantinopol a v roce 1261 obnovila Byzantskou říši.Má se za to, že čtvrtá křížová výprava upevnila rozkol mezi Východem a Západem .Křížová výprava zasadila Byzantské říši neodvolatelnou ránu a přispěla k jejímu úpadku a pádu.
HistoryMaps Shop

Navštivte obchod


Last Updated: Fri Aug 19 2022